Dossiers na Wob/Woo-verzoek Gemeente Utrecht

2022-0710 Woo-besluit over gebruik Koekoeksplein

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het gebruik van het Koekoesplein door OBS De Koekoek. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0649 Woo-besluit over raadsvoorstel nr 14 uit 2008

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het raadsvoorstel uit 2008. Er wordt specifiek gevraagd om alle bijlagen, overige documenten, wijzigingen van het raadsvoorstel en het verslag waarin het gewijzigd voorstel in is behandeld. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0755 Woo-besluit over Sportpark Paperclip

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over Sportpark De Paperclip. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0396 Woo-besluit correspondentie Johan Wagenaarkade

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle resterende correspondentie over de Johan Wagenaarkade vanaf 16 december 2021 tot en met 24 april 2022. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0654 Woo-besluit over Park Zuid blok 9 duurzaamheid

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten die ten grondslag liggen aan het document "Duurzaamheidseisen Park Zuid, blok 9". In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0550 Woo-besluit over Wolter Heukelslaan 74

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 oktober 2022 beslist op een Woo-verzoek van Moszkowicz Advocaten Utrecht. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de Wolter Heukelslaan 74. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0340 Woo-besluit over "Utrecht kiest voor gezonde lucht"

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle documenten rondom het ontstaan van de nota en het uitvoeringsprogramma ''Utrecht kiest voor gezonde lucht". Gezien de hoeveelheid documenten worden de documenten niet via deze weg openbaar gemaakt. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-10-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0983 en 2022-0122 Woo-besluit Polderstraat 36

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om informatie en mailverkeer over Polderstraat 36. Met onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0491 Woo-besluit over exploitatievergunning Vlampijpstraat

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de exploitatievergunning van de Vlampijpstraat 74 in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-10-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0560 Woo-besluit over bodemonderzoek

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het rapport Verkennend bodemonderzoek Themadreven in Utrecht. Gezien de hoeveelheid documenten worden deze niet via deze weg openbaar gemaakt. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0661 Woo-besluit over situatietekening Hopakker

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om de situatietekening die hoort bij de splitsingvergunning 2005 SP2055800 (Hopakker) openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0672 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle meetgegevens van bouwwerken langs alle rakken van de grachten aan de Utrechtse binnenstad openbaar te maken. Ook wordt er gevraagd om openbaarmaking van de plattegronden waarop te zien is welke metingen waar werden uitgevoerd. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0696 en 2022-0697 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2022 beslist op twee Woo-verzoeken van een inwoner. In de verzoeken wordt verzocht om alle correspondentie van twee medewerkers vanaf 1 januari 2020 tot en met heden en vanaf 1 januari 2017 tot en met heden. Deze twee woo-verzoeken nemen wij niet mee in behandeling wegens misbruik van recht. In onderstaande links kunt u de twee verzoeken en het besluit downloaden.
Besluit: 2022-09-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0554 Woo-besluit onderbouwing niet-klimaatneutraal bouwen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de onderbouwing van het niet-klimaatneutraal bouwen. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0407 Woo-besluit schriftelijke vragen SV2022-51

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de totstandkoming van beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk SV2022-51. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0480 Woo-besluit over schijnerkenningen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over schijnerkenningen openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0681 Woo-besluit over meldingen of klachten Lichtenberglaan 1

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om de klachtenmeldingen over de Lichtenberglaan 1. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-09-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0088 Woo-besluit sluiting pand Strijkviertel

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de beslissing van de sluiting van het pand op Strijkviertel 42/44. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0405 Woo-besluit over prestatieafspraken 2021-2025 inzake verhuurder SSH

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de totstandkoming van de prestatieafspraken 2021-2025 met verhuurder SSH. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0406 Woo-besluit over prestatieafspraken 2022-2026 woningbouwvereniging SSH

[Gepubliceerd: 2022-09-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de totstandkoming van de prestatieafspraken 2022-2026 met woningbouwvereniging SSH. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0404 Woo-besluit over prestatieafspraken 2022-2024 met woningbouwvereniging SSH

[Gepubliceerd: 2022-09-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de totstandkoming van de prestatieafspraken 2020-2024 met woningbouwvereniging SSH. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0590 Woo-besluit over alle parkeerboetes Tuindorp

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over alle parkeerboetes uitgegeven in de wijk Tuindorp openbaar te maken. Via deze weg kunnen we het openbaar gemaakte document niet openbaar maken omdat het een Excelbestand betreft. Als u het document wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0229 Woo-besluit taxi's Leidseveertunnel

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het besluit ontheffinghouders busbaan Leidseveertunnel. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0517 Woo-besluit over de aanvragen van vergunningen airco units

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de aanvragen van vergunningen voor airco units. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0326 Woo-besluit betreft de agenda van de burgermeester

[Gepubliceerd: 2022-09-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om een kopie van de huidige burgermeester Sharon Dijksma en de voormalige burgermeester Jan van Zanen. Er wordt specifiek gevraagd om de afspraken die betrekking hebben en die gemaakt zijn in de periode 1 januari 2020 t/m 17 april 2022 met de overheidsinstanties en journalisten. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0606 Woo-besluit verkeersbord MŠximapark

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de vervanging van het verkeersbord G12a door G7 in het MŠximapark. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0271 Woo-besluit betreft vakantieverhuur

[Gepubliceerd: 2022-09-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om documenten en er worden vragen gesteld betreft vakantieverhuur. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0553 Woo-besluit betreft uitgedeelde boetes

[Gepubliceerd: 2022-09-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om documenten over het aantal uitgedeelde boetes aan autobezitters van afgelopen 1 jaar. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0369 Woo-besluit over de correspondentie tussen de GGD en Kids Xpress B.V.

[Gepubliceerd: 2022-09-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de GGD en Kids Xpress B.V. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0430 Woo-besluit betreft geluidsmetingen in de achtertuin Rozenstraat 41.

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de geluidsmetingen in de achtertuin van Rozenstraat 41 openbaart te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-08-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0619 Woo-verzoek betreft kraakpand Cartesiusweg 150

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Het college van burgemeester en wethouders 10 augustus 2022 een Woo-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om het gekraakte pand aan de Cartesiusweg 150 wat voorheen een carwas was. Het Woo-verzoek is doorgeleid aan afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek downloaden.
Besluit: 2022-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0618 Woo-verzoek betreft archeologievergunning

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 augustus 2022 een Woo-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten betreft een archeologievergunning. Het Woo-verzoek is doorgeleid aan afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek downloaden.
Besluit: 2022-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0607 Woo-verzoek betreft bestuurlijke besluitvorming inzake snorscooters

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2022 een Woo-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om snorscooters. Er wordt specifiek gevraagd om de stukken waarin is besloten dat snorscooters niet meer mogen rijden op wegen bebord met G12. Bij ontvangst is gebleken dat dit verzoek gericht is op informatie die reeds openbaar is en kan worden geraadpleegd op internet. De informatie is te vinden via de volgende link:
Besluit: 2022-08-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0601 Woo-verzoek betreft besmettingen apenpokken

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 augustus 2022 een Woo-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten betreft de oplopende besmetting met het apenpokken virus. Het Woo-verzoek is doorgeleid aan het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport. naam. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek downloaden.
Besluit: 2022-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0460 Woo-besluit over de locatiebepaling ondergrondse containers

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over de gemeentelijke richtlijnen voor de locatiebepaling van ondergrondse containers. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0108 Woo-besluit over subsidieontvangers

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juli 2022 en 14 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over een 30-tal organisaties die in 2020 subsidie ontvingen van de gemeente Utrecht. Gezien de omvang van de documenten maken wij ze niet via deze weg openbaar. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl. Met onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en de Woo-besluiten downloaden.
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0476 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over inspectierapporten (werf)kelders Utrechtse binnenstad. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-07-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0348 Woo-besluit betreft demonstratie Pegida 14-04-2022

[Gepubliceerd: 2022-09-06] De burgemeester heeft op 19 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om alle documenten omtrent de demonstratie die Pegida op 14-04-2022 zou organiseren. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0507 Woo-besluit over (omgevings)vergunningen Kromme Nieuwegracht 46.

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over (omgevings)vergunningen Kromme Nieuwegracht 46. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-07-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0459 Woo-besluit over planologisch regime voor Heycopstraat 163 t/m 167

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over het planologisch regime voor Heycopstraat 163 t/m 167. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0210 Woo-besluit over het advies van Pels Rijcken inzake de Stationstrappen aan de Moreelsebrug

[Gepubliceerd: 2022-08-04] De gemeenteraad heeft op 14 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over het advies van Pels Rijcken inzake de Stationstrappen aan de Moreeelsebrug . In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0831 Woo-besluit afvalcontainers Wijde Doelen

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over de plaatsing van afvalcontainers bij de hoek Nicolaasdwarsstraat/Wijde Doelen. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0034 Woo-besluit over correspondentie inzake Krommerijn

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over correspondentie en afspraken/contracten tussen de gemeente Utrecht en Stichting Buitensport Krommerijn en de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-07-07 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0081 Woo-besluit over communicatie inzake deelscooters

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten vanaf 1-1-2019 betreffende de communicatie tussen de gemeente Utrecht en belanghebbenden over deelscooters. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0253 Woo-besluit inzake horecavergunningen Mariaplaats 3A, 46, 50 en 51.

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten inzake de horecavergunningen van Mariaplaats 3A, 46, 50 en 51. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0246 Woo-besluit correspondentie met Rijkswaterstaat over Merwedekanaal

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de raadsbrief mogelijke overdracht Merwedekanaal en de correspondentie. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-07-04 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0054 Woo-besluit over gegevens van beveiligingscamera's voor een tv-programma AVROTROS

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van Redactie Simpel Zodiak. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om informatie over beveiligingscamera's in de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0335 Woo-besluit over de Kleinesingel 39 en 41

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van KBS Advocaten. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de verwijdering van de haag/heg tussen de panden Kleinesingel 39 en 41. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0247 Woo-besluit inzake erfpachtregelingen

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over erfpacht afkoopregelingen in Utrecht die bestaan of bestaan hebben voor niet-woningen. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0415 Woo-besluit betreft Taxatierapport Rachmaninoffplantsoen

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van Nieuws030. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de taxatie van het parkeerterrein aan het Rachmaninoffplantsoen, en wel specifiek het taxatierapport en de naam van de taxateur. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0272 Woo-besluit plan Kloosterweide Vleuten

[Gepubliceerd: 2022-06-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het intentiedocument voor Plan Kloosterweide Vleuten openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0280 Woo-besluit inzake locaties voor 60.000 bomen

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting . In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de uitvoering van de ambitie van 60.000 bomen te planten. Er wordt concreet gevraagd om een overzicht van alle op hun geschiktheid voor het planen en herplanen beoordeelde locaties in de bebouwde kom, inclusief documenten waaruit blijkt dat die locaties op hun geschiktheid zijn beoordeeld. Het openbaar gemaakte document zal niet via deze weg gepubliceerd worden, omdat het een Excelbestand betreft. Indien u het document wenst in te zien dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl en bovenstaande zaaknummer vermelden. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-06-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0083 Woo-besluit over alle omgevingsvergunningen vanaf 1 januari 2020 rondom H. Elconiusstraat 10 inclusief woonvorming afgelopen 5 jaar. en

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van HBR Advocaten. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over alle omgevingsvergunningen die vanaf 1 januari 2020 tot heden zijn verleend in het gebied rondom de Hermanus Elconiusstraat 10. In een aanvullende toelichting is gevraagd om alle omgevingsvergunningen die zien op woningvorming in de afglopen 5 jaar in de omgeving van de Hermanus Elconiusstraat. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0425 Woo-besluit onderzoek kantelaars Neude

[Gepubliceerd: 2022-06-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om het locatieonderzoek van Tauw over een alternatieve locatie voor de kantelaars op de Neude openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0285 Woo-besluit over weigering exploitatievergunning Badhuis Hotel

[Gepubliceerd: 2022-06-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 april en 8 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van Brunet Advocaten. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de weigering van de gevraagde explotatievergunning voor het Badhuis Hotel te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0143 Woo-besluit over alle documenten m.b.t. Stationsstraat 36

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de Stationsstraat 36 openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0163 Woo-besluit over alle documenten m.b.t. Stationsstraat 22 en 13B

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om documenten over de Stationsstraat 22 en 13B openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0332 Woo-besluit over aanvullende vraag inzake dossier melding achterstallig onderhoud Hanoidreef

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om een aanwezigheidslijst of een uitnodigingsbericht naar aanleiding van een presentatie van de gemeente in augustus 2019 inzake achterstallig onderhoud Hanoidreef. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-06-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0060 Woo-besluit inzake benutten actieplan Bos en Hout 2016.

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten openbaar te maken over mogelijkheden van provincies en gemeenten om nieuwe natuur te realiseren in navolging van het onderzoek naar Actieplan Bos en Hout 2016. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0385 Woo-besluit subsidies stichting Music-sound11

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de subsidies van 2019 t/m 2022 aan stichting Music-Sound22. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0092 Woo-besluit inzake bruikleen gemeentegrond

[Gepubliceerd: 2022-06-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over bruikleen en/of overeenkomsten inzake het in beheer geven van gemeentegrond openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0333 Woo-besluit inzake zorgpartijen en zorginstellingen

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op zorgpartijen en zorginstellingen. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0302 Woo-besluit overzicht gemeentelijk kernvastgoed en energie labels

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het overzicht van gemeentelijk kernvastgoed en energie labels van elk pand. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0352 Woo-besluit betreffende brief "Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 2020-2030"

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de brief "Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 2020-2030". In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-05-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0167 Woo-besluit inzake LSI WGA Overvecht

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van Lighthouse Reports. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de LSI WGA van de wijk Overvecht. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0694 Woo-besluit orgel Leeuwenbergh Gasthuis

[Gepubliceerd: 2022-06-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van het AD Utrechtse Nieuwsblad. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het tijdelijk verwijderen van het orgel uit het Leeuwenbergh Gasthuis. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-24 Documenten: 19
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0381 Woo-besluit inzake glasvezelnetwerk

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van documenten over de aanbesteding en aanleg van het glasvezelnet≠ werk in de wijk Wittevrouwen te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-05-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0984 Woo-besluit betreft de betonnen wegafscheiding op het Westplein

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de betonnen wegafscheiding op het Westplein en de voorschriften en beleidsregels die de gemeente hanteert met betrekking tot veiligheidsnormen van wegafscheidingen. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-18 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0133 Woo-besluit inzake vergunningen aan restaurant Cousina

[Gepubliceerd: 2022-05-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van Trouw. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle vergunningen en correspondentie aan restaurant Cousina vanuit de gemeente, met uitzondering van de vergunning onder de Wet BIBOB. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0803 Woo-besluit betreffende aanwijzing van een Jongerenontmoetingsplek Vleuterweide

[Gepubliceerd: 2022-05-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle documenten die betrekking hebben op het aanwijzen van een jongenerenontmoetingsplek in het park aan de Sandwijck/Bokkeduinen in Vleuterweide. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-16 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0354 Woo-besluit betreffende rapport DBA

[Gepubliceerd: 2022-05-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om het rapport van de firma BDA KIWA BDA Dak- en Geveladvies dat is uitgebracht op 13 april 1994. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2022-05-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0078 Woo-besluit betreffende sluiting cafť Murk

[Gepubliceerd: 2022-05-19] De burgemeester heeft op 11 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Woo-verzoek wordt verzocht om drie documenten inzake het pand cafť Mruk. Specifiek wordt er gevraagd om het besluit waarbij het pand gesloten werd, het besluit op bezwaar tegen het besluit tot sluiting en het besluit waarbij een halfjaar later een horecavergunning is verleend voor hetzelfde pand. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0985 Woo-besluit inzake subsidiŽring aan BC Utrecht Cangeroes

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten inzake de subsidieverlening aan Utrecht BC Cangeroes vanaf 2022. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-10 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0033 Woo-besluit betreffende de communicatie van de gemeente Utrecht naar CMUtrecht en ondernemers op de Steenweg

[Gepubliceerd: 2022-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om documenten over de communicatie van de gemeente naar de ondernemers op de Steenweg en Centrum Management Utrecht betreffende uitstallingen in de binnenstad van de afgelopen drie jaar. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0041 Woo-besluit rondom de woningvergunning aan de Croeselaan

[Gepubliceerd: 2022-05-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de verleende en ingetrokken vergunning totwoningvorming aan de Croeselaan 387, 387 BS, 387 A en 387 B openbaar te maken. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0353 Woo-besluit betreft vergunningen inzake verbouw Columbuslaan

[Gepubliceerd: 2022-05-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de vergunningen die de Gemeente Utrecht destijds heeft gegeven voor het ombouwen van garageboxen tot winkels aan de Columbuslaan (213-271). In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-05-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0830 Wob-besluit betreffende WMO Convenant Regresrecht

[Gepubliceerd: 2022-05-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Letselschade en Gerechtigheid. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op het WMO Convenant Regresrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0201 Wob-besluit over berekening erfpacht

[Gepubliceerd: 2022-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van VF Real Estate. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de berekening van erfpacht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0800 Wob-besluit over Rachmaninoffplantsoen

[Gepubliceerd: 2022-04-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van Nieuws 030. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de mogelijke ontwikkeling van een appartementencomplex in het Rachmaninoffplantsoen. Hierover is tevens een raadsbrief geschreven. Die kunt u vinden via deze link . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-04-21 Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0313 Wob-besluit betreffende verhuizing URV en FC Utrecht

[Gepubliceerd: 2022-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 en 20 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle beschikbare documenten over de verhuizing van de Utrechtse Rashonden Vereniging en FC Utrecht. Gezien de hoeveelheid documenten worden de stukken niet via deze weg openbaar gemaakt. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de Wob-besluiten downloaden.
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0385 Wob-besluit betreffende sportpark Overvecht Noord

[Gepubliceerd: 2022-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle informatie over de ontwikkeling van Sportpark Overvecht Noord in de afgelopen vijfjaar (7-5-2016 tot 7-5-2021). Gezien de hoeveelheid stukken worden de openbaar gemaakte niet via deze weg openbaar gemaakt. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0165 Wob-besluit en informatieve vragen inzake islamitische begraafplaatsen

[Gepubliceerd: 2022-05-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van Juridisch adviesbureau mr. Van der Putten. In het Wob-verzoek worden informatieve vragen gesteld en verzocht om de daarbij horende stukken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0037 Wob-besluit over geheime raadsbrief over vonnis geluidslekken Tivoli Vredenburg

[Gepubliceerd: 2022-11-07] De gemeenteraad heeft op 14 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van Severijn Hulshof Advocaten. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van het document 'Vonnis Raad van Arbitrage over schade geluidslekken Tivoli Vredenburg'. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0269 Wob-besluit leefgeld aan OekraÔense vluchtelingen

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op het besluit om leefgeld te verstrekken aan OekraÔense vluchtelingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0321 Wob-verzoek betreffende akte van beŽdiging

[Gepubliceerd: 2022-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 april 2022 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om de akte van beŽdiging c.q. de akte van aanstelling van de verbalisant medewerker en verbalisan tweede medewerker. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving aangezien het een Wahv-verzoek betreft. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0121 Wob-besluit over de dossiers afhandeling melding Attleeplantsoen 62

[Gepubliceerd: 2022-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om openbaarmaking van de dossiers over de afhandeling van de melding over het Attleeplantsoen 62. Het verzoek is te algemeen geformuleerd en niet eenduidig bepaalbaar. Er is door verzoeker niet gereageerd op het verzoek van de gemeente om het verzoek te specificeren, Daarom is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden.
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0038 Wob-besluit betreffende Top X lijst

[Gepubliceerd: 2022-04-20] De burgemeester heeft op 12 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om antwoord te geven op gestelde vragen met betrekking tot de Top X lijst. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-04-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0267 Wob-verzoek betreft melding aanbrengen ramen Oudegracht 360

[Gepubliceerd: 2022-05-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 maart 2022 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie betreffende de melding die de afdeling Erfgoed ontvangen heeft op 15 september 2020. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan afdeling Vergunningen,Toezicht en Handhaving. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2022-03-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0208 Wob-besluit betreft ondergrondse containers postcodegebied 3454

[Gepubliceerd: 2022-05-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om alle meldingen van volle containers of vuil naast de container en sensordata van de ondergrondse containers van het postcodegebied 3454. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0956 Wob-besluit betreffende documenten Dietse Volkspartij en tegendemonstratie

[Gepubliceerd: 2022-05-03] De burgemeester heeft op 29 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de demonstratie van de Dietse Volkspartij en de tegendemonstratie. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0093 Wob-verzoek over vergunningen Lessinglaan 1

[Gepubliceerd: 2022-04-13] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten inzake (omgevings)vergunningen betreffende Lessinglaan 1. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-03-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0064 Wob-besluit weigering omzettingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2022-04-13] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de omzettngsvergunningen die na 1 januari 2018 aangevraagd en geweigerd zijn. Ook wordt er verzocht om een overzicht van acties en besluiten n.a.v. meldingen/klachten die sedert 1 januari 2018 zijn ontvangen en betrekking hebben op overlast van panden die voor kamerbewoning worden gebruikt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-03-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0082 Wob-besluit over omgevingsvergunningen 2017-2020 rondom Hermanus Elconiusstraat 1.

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van Hbr Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie te verstrekken over alle omgevingsvergunningen die vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 zijn verleend rondom het adres Hermanus Elconiusstraat 10 te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0628 Wob-besluit betreft 'Ontwikkeling het Nieuwe Zandpad'

[Gepubliceerd: 2022-03-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de ontwikkeling rondom het Nieuwe Zandpad. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0714 Wob-besluit over de Deken Roesstraat

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de documenten rondom de Deken Roesstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0094 Wob-besluit over overlastmeldingen Roost Paardenveld 1

[Gepubliceerd: 2022-04-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de overlastmeldingen over Roost Paardenveld 1. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar zijn gemaakt, downloaden.
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0846 Wob-besluit over de documenten rondom het project Kruisvaartkade

[Gepubliceerd: 2022-03-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op het project Kruisvaartkade. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0799 Wob-besluit geŽvacueerde bewoners A. de Grotelaan

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van AD. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om kopieen van alle correspondentie sedert 26 juli 2021, binnen of onder onze organisatie aanwezig, intern en tussen de gemeente Utrecht en woningcorporatie Bo-Ex over het onderbrengen/evacueren van de getroffen bewoners aan de Alexander de Grotelaan. Gezien de hoeveelheid documenten worden de stukken niet via deze weg gepubliceerd. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen wob@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-03-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0116 Wob-besluit betreft aanvullende informatie van demonstratie FvD op 15 maart 2021 en de tegendemonstratie

[Gepubliceerd: 2022-04-13] De burgemeester heeft op 15 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om aanvullende informatie die betrekking heeft op de demonstratie van FvD op 15 maart 2021 en de tegendemonstratie. Er wordt gevraagd om nieuwe informatie vanaf 29 juli 2021 tot heden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-03-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0642 Wob-besluit over verlenging huurcontract ASR

[Gepubliceerd: 2022-03-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de verlening van het huurcontract P1 Vleuterweide van ASR. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0989 Wob-besluit over toewijzing woningen in De Schipper

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op het toewijzingsproces voor woningen in "De Schipper" aan de Heycopstraat. om informatie gevraagd over. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0084 Wob-besluit over omgevingsvergunningen Hermannus Elconiusstraat 2A en Werner Helmichstraat 1, 2 en 2B

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van Hbr Advocaten. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de omgevingsvergunning voor de adressen: Hermannus Elconiusstraat 2A, Werner Helmichstraat 2, Werner Helmichstraat 2B en Werner Helmichstraat 1. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0874 Wob-besluit betreffende voorrang bijzondere doelgroepen woonbeleid

[Gepubliceerd: 2022-05-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de besluitvorming bij voorrangsregeling bijzondere doelgroepen, zoals vastgelegd in Gemeentelijk woonbeleid ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0952 Wob-besluit over bevoegdheid straatnaamgeving

[Gepubliceerd: 2022-03-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de bevoegdheid van het College bij de naamgeving van de openbare ruimte. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-03-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0089 Wob-besluit over alle correspondentie betreffende de woning Koningsweg 82

[Gepubliceerd: 2022-03-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op alle interne en externe correspondentie van de woning Koningsweg 82 te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0015 Wob-besluit over kosten en budget Nieuwjaarswenskaarten en informatie ecologische footprint van de actie

[Gepubliceerd: 2022-03-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de nieuwjaarswenskaarten van 2022. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-03-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0939 Wob-besluit over de meldingen bingo koffiehuis Transwijk

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een overzicht van alle ontvangen meldingen over het koffiehuis Transwijk en de daarbij horende registraties over de wijze van handhaving. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-02-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0938 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-03-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om verstrekking van c.q. openbaarmaking van alle schetsen, tekeningen en plattegronden die vanaf 2001 tot heden zijn gemaakt van kelders gelegen aan de Oudegracht in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-02-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0932 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om verstrekking van c.q. openbaarmaking van alle schetsen, tekeningen en plattegronden die in de jaren negentig zijn gemaakt van alle kelders gelegen aan de Oudegracht in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-02-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0040 Wob-besluit betreffende de demonstratie tegen coronamaatregelen 12 januari 2022

[Gepubliceerd: 2022-03-07] De burgemeester heeft op 14 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een verzoeker. In het Wob-verzoek wordt om documenten gevraagd die betrekking hebben op de demonstratie van 12 januari 2022 tegen de coronamaatregelen. Verzoeker vraagt specifiek om de verslagen van de Driehoek en de communicatie van de agenten die aanwezig waren bij de demonstratie. Het verzoek met betrekking tot de communucatie van de agenten is doorgestuurd aan de Politie Midden-Nederland. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-02-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0709 Wob-besluit over software en algoritmen sociale zekerheid

[Gepubliceerd: 2022-03-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van Lighthouse Reports. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie te verstrekken over software en algoritmen die worden gebruikt door uitvoeringsinstanties van de Nederlandse sociale zekerheid. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0118 Wob-verzoek inzake Uraniumweg 7 en Protonweg 4

[Gepubliceerd: 2022-05-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2022 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten betreffende Uraniumweg 7 en Protonweg 4 in Utrecht. Het dossier is gesloten omdat er niet gereageerd is op het verzoek om nadere specificatie. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0940 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om verstrekking van c.q. openbaarmaking van data uit 1913 als wel alle historische tekeningen van kelders aan de Oudegracht die aanwezig zijn bij de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0986 Wob-besluit over inzage in meetrapporten geluidsisolatie.

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de meetrapporten inzake geluidsisolatie. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0911 Wob-besluit screening vennoten grillroom Rue d' Amsterdam.

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om inzage in de screeningsdocumenten van de vennoten van de grillroom. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0872 Wob-besluit over controle proces-verbaal bingo in koffiehuis Transwijk.

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om het proces-verbaal over het spelen van bingo in het koffiehuis Transwijk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0781 Wob-besluit over demonstratie Waku Waku.

[Gepubliceerd: 2022-02-15] De burgermeester heeft op 7 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de demonstratie van Waku Waku. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0770 Wob-besluit over betoging van restaurant Waku Waku.

[Gepubliceerd: 2022-02-15] De burgermeester heeft op 7 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de betoging van 29 september 2021 bij het restaurant Waku Waku, Vredenburg 28 te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0777 Wob-besluit over subsidie vereniging ATV Stadion

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten over een subsidieaanvraag van vereniging ATV Stadion bij de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0963 Wob-besluit over afsluiting van de Alexander de Grotelaan vanwege plaatsing van een kraan.

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten over de afsluiting van de Alexander de Grotelaan vanwege de plaatsing van een kraan. Er wordt specifiek gevraagd om de vergunning voor het afsluiten van de weg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-02-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0790 Wob-besluit betreft demonstratie Waku Waku

[Gepubliceerd: 2022-02-02] De burgemeester heeft op 2 februari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle documenten in het bezit van de gemeente die betrekking hebben op de demonstraties bij Waku Waku. Tevens wordt er verzocht om alle processtukken van de voorlopige voorziening, waaronder de dagvaarding, bezwaarschrift, verweerschriften, pleitnota's van beide partijen en het proces-verbaal van de politie waar in de zaak naar verwezen wordt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-02-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0804 Wob-besluit betreft Strijkviertel 52, 54 en 56

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle documenten aangaande de adressen Strijkviertel 52, 54 en 56 zoals sloop- en bouwvergunningen en bodemonderzoeken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0820 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om verzocht om informatie over afspraken, alle verslagen en/of notulen van vergaderingen en overleggen, alle afspraken die zijn vastgesteld in het kader van het beleid van het programma- en projectteam en alle afspraken met inbegrip tot contracten en/of overeenkomsten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0821 en 2021-0822 Wob-besluit ridderhofstad Den Engh

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verrzocht om documenten die betrekking hebben op de ridderhofstad Den Engh. Door verzoeker zijn twee verzoeken ingediend. Er is gelijktijdig op beide besluiten een beslissing genomen. In onderstaande links kunt u de Wob-verzoeken, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-01-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0847 Wob-besluit betreft tappunten van JoinThePipe te Utrecht

[Gepubliceerd: 2022-05-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om alle communicatie tussen de gemeente Utrecht, Vitens, Aquador en JoinThePipe betreffende de tappunten van JoinThePipe in Utrecht. Gezien de hoeveelheid documenten worden de documenten niet via deze weg geopenbaard. Indien u wenst de stukken in te zien, dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2022-01-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0016 Uw Wob verzoek over netwerkschade, Biltsestraatweg hoek Archimedeslaan te Utrecht

[Gepubliceerd: 2022-03-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2022 een Wob-verzoek ontvangen van Sedgwick TPA . In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de netwerkschade Bilsestraatweg, hoek Archimedeslaan te Utrecht. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan de provincie Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2022-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0638 Wob-besluit over Verknipt Festival 2021

[Gepubliceerd: 2022-01-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2022 beslist op een Wob-verzoek van het AD. Op 26 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een aanvullend besluit genomen over whatsapp berichten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het Verknipt Festival 2021. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, de Wob-besluiten en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-01-10 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0876 Wob-besluit over het opgebouwde en afgebroken dakterras

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op het opgebouwde en afgebroken dakterras aan de achterzijde van de bovenwoning aan de Amsterdamsestraatweg 394B te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2022-01-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0837 Wob-besluit betreft gebied en bouwproject Rijnvliet vanaf 1 januari 2015

[Gepubliceerd: 2022-01-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle documentatie en correspondentie omtrent het gebied Rijnvliet en het bouwproject Rijnvliet vanaf 1 januari 2015. In het besluit wordt er verwezen naar de website van Rijnvliet omdat de opgevraagde informatie daar te lezen is. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0921 Wob-verzoek over netwerkschade Minister Talmastraat te Utrecht

[Gepubliceerd: 2022-01-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van Volkerwessels Telecom. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie te verstrekken over het verrichten van werkzaamheden op de minister Talmastraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0904 Wob-besluit over kabelschade ter hoogte van Afrikalaan 40 te Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-12-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van Broadspire. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie te verstrekken over het verrichten van werkzaamheden ter hoogte van het perceel Afrikalaan 40 te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0851 Wob-besluit betreft schade door werkzaamheden t.h.v. Klifkrakplantsoen 61 te Utrecht

[Gepubliceerd: 2022-01-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van Broadspire. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie te verstrekken over het verrichten van graafwerkzaamheden ter hoogte van Klifkrakplantsoen 61 te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0807 Wob-besluit over onderzoeken verricht door NTA bij moskeeŽn

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de undercoveronderzoeken bij tientallen moskeeŽn. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0832 Wob-besluit over omgevingsvergunning Gildstraat 28

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de aanvraag voor de omgevingsvergunning Gildstraat 28. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0888 Wob-besluit over vergunningsaanvragen dakopbouwen in Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie te verstrekken over en rond besluiten die zijn genomen bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor dakopbouwen in Utrecht tussen 11 juli 2013 tot heden. De door verzoeker opgevraagde documenten zijn binnen de gemeente Utrecht niet aanwezig. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-12-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0867 Wob-besluit over de bingo camerabeelden

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de camerabeelden van een anonieme beller van de inval in het koffiehuis Transwijk, waarop te zien is dat er in de ruimte bingo werd gespeeld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0792 Wob-besluit inzake Heycopbrug

[Gepubliceerd: 2022-01-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de Heycopbrug. Specifiek wordt gevraagd naar de voorlopige bevindingen van de uitwerking van de Heycopbrug, waarnaar wethouder Diepenveen verwees in de raadsvergadering van 7 oktober jl. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0644 Wob-besluit betreft onderliggende documenten voor de woonvorming vergunning aan de Croeselaan 387-Bis

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om onderliggende documenten voor de afgegeven woonvorming vergunning aan de Croeselaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0771 Wob-besluit over alle meldingen en wijze van handhaving m.b.t. de Marshalllaan, Trumanlaan en Columbuslaan

[Gepubliceerd: 2022-03-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2021 en 8 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de meldingen en handhaving van de Marshalllaan, Trumanlaan en Columbuslaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, de Wob-besluiten en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0811 Wob-besluit over dossier observatie

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van Boumans & Partners Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op observaties van een cliŽnt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0637 Wob-besluit over de demonstraties van FvD op 15 maart 2021 en de tegendemonstratie

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op alle informatie over de demonstratie van de FvD op 15 maart 2021 en de tegendemonstratie. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0823 Wob-besluit over PvE perscontainer Lijsterstraat

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om volgende informatie toe te zenden over het besluit met programma van eisen voor het bepalen van locaties voor ondergrondse perscontainers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0813 Wob-besluit over bouwvergunning perscontainer Lijsterstraat

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie naar aanleiding van het plaatsen van een perscontainer op de Lijsterstraat, de bouwvergunning met afmetingen van de bouwput, afgraving, watervergunning en rioleringsvergunning. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0812 Wob-besluit over grondwaterstanden Lijsterstraat

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie over de metingen grondwaterpeilstanden van alle peilbuizen in Lijsterstraat Utrecht. Het verzoek betreft de waterstanden met data over een periode van 1 jaar van 16-6-2021 tot 4-10-2021. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0805 Wob-besluit over eventuele onderzoeken bij moskeeŽn

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten naar aanleiding van een artikel in het NRC over de onderzoeken die in moskeeŽn hebben plaatsgevonden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-11-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0732 Wob-besluit over alle meldingen en wijze van handhaving m.b.t. de Lessinglaan

[Gepubliceerd: 2022-03-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 november 2021 en 8 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de Lessinglaan. Er wordt specifiek verzocht om een overzicht van alle meldingen die gedaan zijn met betrekking tot de Lessinglaan vanaf oktober 2010 tot oktober 2021 en de wijze zoals er gehandhaafd is. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, de Wob-besluiten en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0506 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van DAS Rechtsbijstand. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle correspondentie betreft Oudegracht 228 en 230 vanaf 17 juli 2020. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0409 Wob-besluit onderzoek n.a.v. meldingen overlast

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op overlast. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0758 Wob-besluit over de kosten van het aardgasvrij maken van woningen

[Gepubliceerd: 2021-11-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van Forum voor Democratie. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de door de gemeente Utrecht gemaakte kosten voor het aardgasvrij maken van woningen, zowel binnen als buiten het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken, in de jaren 2018, 2019 en 2020. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-11-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0594 Wob-besluit over erfpacht Zamenhofdreef 77

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van Construct Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle informatie die ziet op verzoeken om toestemming voor functiewijziging op het door de gemeente Utrecht in erfpacht uitgegeven perceel Zamenhofdreef 77 te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0718 Wob-besluit over de voortgang van de naleving AVG

[Gepubliceerd: 2021-11-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bits Off Freedom. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de voortgang van de naleving AVG. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0595 Wob-besluit over demonstraties en protesten

[Gepubliceerd: 2021-11-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van Amnesty International. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie die betrekking heeft op demonstraties en/of protesten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0844 Wob-verzoek betreft metingen verbreding Mereveldseweg

[Gepubliceerd: 2021-12-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 november 2021 een Wob-verzoek ontvangen van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie en documenten betreffende de metingen op de Mereveldseweg. Dit verzoek is door verzoeker ingetrokken. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2021-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0646 Wob-besluit over subsidie voor buurthuis Burezina

[Gepubliceerd: 2021-11-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie over documenten die betrekking hebben op de subsidie voor buurthuis Burezina. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0648 Wob-besluit fietspad aansluiting Balijelaan

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van Joosten Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten vanaf 1 januari 2016 die betrekking hebben op de aansluiting van het fietspad van de Balijebrug op de parallelweg van de Balijelaan ter hoogte van Balijelaan 40. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-11-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0834 Wob-verzoek informatie over ondergrondse containers, kruising Hof van Oslo en Reykjavikstraat te Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-12-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie en documenten betreffende de ondergrondse containers op de kruising Hof van Oslo en Reykjavikstraat. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2021-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0557 Wob-besluit over de gegevens van de Catharijnesteeg 6 tussen de gemeente Utrecht en stichting Plaatsmaker

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de gegevens van de Catharijnesteeg 6 tussen de gemeente Utrecht en stichting Plaatsmaker. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-10-27 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0662 Wob-besluit over voorlopige adviezen welstandscommissie (stedenbouwkundigen) diverse bouwplannen dakopbouwen

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om voorlopige adviezen vanuit de welstandscommissie voorafgaand aan diverse vergunningsaanvragen voor dakopbouwen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0824 Wob-verzoek betreft overlastmeldingen Politie

[Gepubliceerd: 2021-12-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 oktober 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om in aantallen de meldingen die de politie binnenkrijgt in te zien. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan de politie Midden-Nederland. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0730 Wob-besluit betreffende klachtmeldingen berg zand op de Ottawadreef nummer 37

[Gepubliceerd: 2021-11-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op alle klachtmeldingen over een berg zand op de Ottawadreef nummer 37 alsmede registraties op handhaving en toezicht die ter plaatse zijn uitgevoerd. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0806 Wob-verzoek betreft sloop en nieuwbouw van woningen aan de Reitdiepstraat te Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-12-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om inzicht in het proces van de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Reitdiepstraat te Utrecht. Na het uitzetten van dit verzoek bleek dat de informatie niet bij de Gemeente Utrecht aanwezig is. Er is verwezen naar de ontwikkelaar van dit project, Bo-Ex. Tevens is er verwezen na algemene informatie over dit project. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek en de link betreft het project downloaden.
Besluit: 2021-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0769 Wob-besluit over zelfbeheer Wadi

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om het plan en de zelfbeheerovereenkomst die de gemeente is aangegaan met bewoners te Utrecht inzake de daarachter gelegen wadi. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-10-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0604 Wob-besluit over onderbouwing uitspraken wethouder BENG systematiek

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van St.Klimaat 030. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die de uitspraken van de wethouder over de BENG systematiek onderbouwen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-10-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0698 Wob-besluit inzake info over aanbestedingen

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van Cluster Advocatuur. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op informatie over de samenwerking tussen JDIC B.V., InfraSpark B.V, en de gemeente. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-10-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0647 Wob-besluit over herkomst biomassa Lage Weide

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de herkomst van de biomassa voor de BioWarmte Installatie Lage Weide. Tevens wordt gevraagd om informatie uit het rapport dat Eneco eind 2020 heeft gedeeld met de Utrechtse gemeenteraad. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-10-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0658 Wob-besluit over verkeersborden parkeren Haarrijnseplas

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die bevestigen dat verkeersborden bij de invalideparkeerplaatsen bij de Haarrijnseplas rechtsgeldig zijn. De opgevraagde documenten zijn binnen de gemeente Utrecht niet aanwezig. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-10-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0382 Wob-besluit over het Ronald McDonald Huis

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de correspondentie in relatie tot de toekomstige locatie van het Ronald McDonald Huis. Gezien de hoeveelheid documenten worden de documenten niet via deze weg openbaar gemaakt. Indien u de stukken wil inzien dan kunt u de stukken opvragen via wob@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-09-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0598 Wob-besluit over concessie openbaar snelladen

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de concessie openbaar snelladen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0593 Wob-besluit over geluidsrapportage

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de geluidrapportage omtrent het project Levels. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0574 Wob-besluit over de afspraken tussen Rabobank en VTH inzake handhaving bewoning.

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de afspraken in de agenda die zijn gemaakt tussen de Rabobank en de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0877 Wob-besluit betreft verstrekken VOG aan criminele jongeren

[Gepubliceerd: 2021-12-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de documenten met betrekking op het plan om criminele jongeren eenvoudiger te verstrekken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0733 Wob-verzoek over weigering handhaven

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. Het verzoek wordt niet aangemerkt als Wob-verzoek, maar als een verzoek om een informatief antwoord. De vragen zijn ter behandeling doorgestuurd naar afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0592 Wob-verzoek over openbare verlichting

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2021 geinformeerd over een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle informatie/documenten/plannen die betrekking hebben op het (mogelijk) realiseren van ''slimme'' lantaarnpalen/straatverlichting en ''slimme'' camera's en -zenders binnen de gemeente. In de brief wordt doorverwezen naar zaak 2021-0497 waar dit verzoek eerder is behandeld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de brief aan verzoeker downloaden.
Besluit: 2021-09-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0412 Wob-besluit over welstands- en stedenbouwkundige adviezen Altroproject

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op welstands- en stedenbouwkundige adviezen aangaande het Altroproject Kovelaarstraat. Aangezien het verzoek veel stukken bevat is het niet mogelijk deze stukken via deze weg te publiceren. Indien u de stukken wil inzien dan kunt u dit opvragen via wob@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-09-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0678 Wob-besluit over vergunning renovatie rechtbank

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de aanvraag en verleende vergunning voor de renovatie van de rechtbank. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0659 Wob-besluit over plaatsing ondergrondse container op de locatie Wolter Heukelslaan

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten over de argumentatie/overwegingen/bodemeffectanalyse over de ondergrondse containers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0497 Wob-besluit inzake openbare verlichting

[Gepubliceerd: 2021-09-22] In dit Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over openbare verlichting en lantaarnpalen in de gemeente Utrecht en de daarbij behorende stukken. Burgemeester en wethouders hebben over dit Wob verzoek op 13 september 2021 een besluit genomen. Hier kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-13 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0660 Wob-besluit inzake de meest recente lijst adressen onttrekkingsvergunningen kamerverhuur

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een lijst die betrekking heeft op alle adressen waarvoor de gemeente een onttrekkingsvergunning tot kamerverhuur heeft verleend. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0463 Wob-besluit over beroepschrift inzake ondergrondse afvalcontainer aan de Biltstraat (ORAC)

[Gepubliceerd: 2021-09-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een kopie van het beroepsschrift dat door of namens appellanten is ingediend in het kader van de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer (ORAC) aan de Biltstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0651 Wob-besluit over bankje Janskerkhof

[Gepubliceerd: 2021-11-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle communicatie omtrent het incident dat er toe leidde dat het bankje op het Janskerkhof is verwijderd en alle communicatie over de vervanging inclusief de communicatie met de leverancier. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0272 Wob-besluit over de verkeersproblematiek- en veiligheid rond het Veemarktterrein

[Gepubliceerd: 2021-09-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om documenten verzocht die betrekking hebben op verkeer rond het Veemarktterrein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0505 Wob-besluit over grondruiling met Jaarsbeurs

[Gepubliceerd: 2021-09-24] De gemeenteraad heeft op 2 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om openbaarmaking van de documenten inzake de erfpachtovereenkomst met de Jaarbeurs en hetgeen de Jaarbeurs aan de gemeente heeft betaald. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-09-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0271 Wob-besluit over de herontwikkeling en verkeerssituatie De Gaard

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de besluitvorming, onderbouwing en correspondentie met alle betrokken partijen rondom de herontwikkeling van winkelcentrum De Gaard in het algemeen en de verkeerssituatie in het bijzonder inclusief alle besluiten. Gezien de hoeveelheid stukken worden de stukken niet via deze weg gepubliceerd. Indien u de stukken wilt inzien dan kunt u deze opvragen via wob@utrecht.nl . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0317 Wob-besluit betreft onttrekken parkeerplekken Alexander de Grotelaan

[Gepubliceerd: 2021-09-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het onttrekken van parkeerplaatsen aan de Alexander de Grotelaan ten behoeve van het plaatsen van bouwcontainers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-09-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0661 Wob-besluit bericht gemeente aan Mitros van oktober 2015 over pandsluiting Gansenhoeflaan 1.

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het bericht dat de afdeling Handhaving aan Mitros heeft gestuurd in oktober 2015 over de sluiting van het pand Gansenhoeflaan 1. De door u verzochte informatie is niet aanwezig. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0387 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2021-09-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus 2021 en 21 september 20021 in twee deelbesluiten beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle rapportages van het bedrijf Crux en alle schademeldingen ter zake van kelders en panden langs de Kromme Nieuwegracht, Nieuwegracht en Oudegracht (Utrechtse binnenstad) die sinds 2010 door de gemeente Utrecht zijn ontvangen. Gezien de hoeveelheid worden de bijlagen niet via deze weg gepubliceerd. Indien u de stukken wil inzien dan kunt u deze opvragen via Wob@utrecht.nl In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de Wob-besluiten downloaden.
Besluit: 2021-08-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0493 Wob-besluit m.b.t. de weigering exploitatievergunning Simoca B.V.

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van Meester Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten betreft de weigering exploitatievergunning Simoca B.V. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0636 Wob-besluit over negatief advies Toetseam inzake plaatsing noodlokaal Maliebaan 56

[Gepubliceerd: 2021-09-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om het verslag van het Toetsteam met het negatief advies op de aanvraag door de Vrije School voor een noodlokaal op het schoolplein Maliebaan 56. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0411 Wob-besluit over vergunningen uitbouwen in Pijlsweerd

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie verzocht om alle vergunningen te ontvangen die sinds 2013 zijn afgegeven voor woonhuizen in de wijk Pijlsweerd waarbij is uitgebouwd achter het huis, buiten de specificaties bestemmingsplan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-08-13 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0201 Wob-besluit overzicht van ingekomen meldingen bij VTH in het jaar 2019

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de 15000 meldingen die bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn binnen gekomen over het jaar 2019. Er wordt gevraagd om een overzicht van deze ruim 15000 meldingen inclusief locaties/straatnamen. Tevens wordt er verzocht om in het overzicht op te nemen waar de meldingen zich afspeelden en hoe deze zijn afgehandeld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0643 Wob-verzoek betreft ongeval Westplein in Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 augustus 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een advocatenkantoor. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de meldingen die zijn gemaakt door de politie met betrekking tot een betonnen blok langs de rijbaan. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan de politie. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2021-08-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0587 Wob-besluit betreft planschaderisicoanalyse Vleuterweide

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de planschaderisicoanalyse voor het bestemmingsplan Passiebloemweg te Vleuterweide. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-08-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0375 Wob-besluit over evenementen A State of Trance 2014-2021

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van GreenbergTraurig. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle documenten die betrekking hebben op de evenementen van A State of Trance, in de jaren 2014 tot en met 2021. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit die openbaar gemaakt zijn, downloaden. De bijlagen kunt u via deze weg niet inzien i.v.m. de hoeveelheid. U kunt deze opvragen via wob@utrecht.nl. De stukken worden dan digitaal aan u verstrekt.
Besluit: 2021-07-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0386 Wob-besluit over klachten omtrent boa's

[Gepubliceerd: 2021-08-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over publicaties van de inhoud van klachten die de gemeente Utrecht over boa's heeft ontvangen in de periode 2015-2020. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0500 Wob-besluit inzake overzicht omzettingsvergunningen i.v.m kamerverhuur

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over aantallen en locaties van panden die worden verhuurd aan studenten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-07-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0487 Wob-besluit over vergunning tijdelijke sport- en speelplek

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de wijziging van de vergunningsperiode van een tijdelijke sport- en speelplek. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden
Besluit: 2021-07-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0275 Wob-besluit over snorfiets op de rijbaan

[Gepubliceerd: 2021-08-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het besluit om de snorfiets op de rijbaan te laten rijden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-07-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0415 Wob-besluit betreft subsidie en huur inzake sportschool Overfit

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op subsidie en huur van de sportschool Overfit. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden
Besluit: 2021-07-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0413 Wob-besluit over terrasvergunning Oudegracht 273

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de bezwaren die gemaakt zijn tegen de reeds vergunde en niet gepubliceerde terrasvergunningen restaurant Oudegracht 271 met kenmerk HZ_VTTU-21-0721 8-DZJADV-7354. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-07-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0469 Wob-besluit over vergunning inzake deelvervoer

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op het definitieve besluit vergunning deelvervoer. De stukken die opgevraagd zijn, kan de gemeente Utrecht niet zomaar verstrekken. Dit is onder het kopje ''motivering'' toegelicht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-07-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0394 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om verstrekking van openbaarmaking van onderzoeken betreft juridische en financiŽle risico's wervengebied en stukken betreft aanbesteding lage walmuren Oudegracht Rozemond Advocaten. Aangezien er een geheimhouding is opgelegd zullen de stukken niet openbaar gemaakt worden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-07-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0376 Wob-besluit op verzoek inzake Bibob

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van Van Ardenne & Crince Ie Roy Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de integriteitsbeoordeling conform de Wet Bibob. De informatie waarom gevraagd wordt is reeds openbaar gemaakt. In het besluit zijn de internetverwijzingen toegevoegd. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het downloaden.
Besluit: 2021-07-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0392 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om verstrekking van openbaarmaking van informatie betreffende de diepte van funderingen van de Utrechtse werfkelders inclusief, maar niet beperkt tot, alle daaromtrent aanwezige rapportages. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-07-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0390 Wob-besluit inzage communicatie gemeente en Mitros inzake geluidsoverlast Tulpstraat Paasweekend 2021

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie over geluidsoverlast in de Tulpstraat tijdens het Paasweekend 2021. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-07-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0504 Wob-verzoek voormalige bestemmingsplannen Gageldijk 103a

[Gepubliceerd: 2021-09-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de bestemmingsplannen in te zien die geldig waren in het jaar 2004 tot 2007 voor het perceel c.q. adres Gageldijk 103a. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2021-07-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0314 Wob-besluit over de bezwaarschriften en het verslag van de hoorzitting

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de bezwaarschriften en het verslag van de hoorzitting van dossier met kenmerk: HZ WABO- 1724042. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-07-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0502 Wob-besluit over omzettingsvergunningen inzake kamerverhuur

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van ZN Vastgoed. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een excel lijst van verleende omzettingsvergunningen inzake kamerverhuur. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-07-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0490 Reactie op Wob-verzoek tot inzage in drank- en horecavergunning

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli 2021 datum beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om inzage te verkrijgen in de drank- en horecavergunning van Boutique Hotel Frada aan de Vismarkt 15 in Utrecht. Er zijn geen documenten in het archief van de gemeente Utrecht gevonden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-07-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0492 Wob-besluit betreft inzage in alle documenten m.b.t. het verlenen van vergunning pinautomaat

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de vergunningverlening en plaatsing van de pinautomaat aan de Troosterhof/Obbinklaan plein. Wij hebben geen documenten in het archief van de gemeente Utrecht gevonden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-07-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0212 Wob-besluit over de Johan Wagenaarkade 1-10

[Gepubliceerd: 2021-12-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de communicatie rondom het bouwproject aan de Johan Wagenaarkade 1 -10. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0377 Wob-besluiten over vergunningen en afhandeling van klachten van omwonenden

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juli 2021 en 4 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de vergunningen en afhandeling van klachten van omwonenden over A&M, De Jongens en het pand Donkeregaard 4. Er wordt in het bijzonder gevraagd om in 2020 en 2021 verleende vergunningen voor een tijdelijk terras aan de binnentuin en de handhaving daarvan. Tevens wordt gevraagd om handhavingsdocumenten van de verleende vergunningen in de periode 2014 tot en met 1-5-2021. Tot slot documenten betreffende de afhandeling van klachten van omwonenden in de periode 2014 tot en met 1-5-2021. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, de Wob-besluiten en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-07-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0384 Wob-besluit over geluidsnormen heiwerkzaamheden

[Gepubliceerd: 2021-07-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie waarin is opgenomen wat de geluidsnormen zijn die zijn gesteld voor de heiwerkzaamheden voor Project Buur in Leidsche Rijn Centrum. Gezien de omvang van de bijlagen worden deze niet gepubliceerd. Indien u de stukken wenst dan kunt u een mail sturen na wob@utrecht.nl . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0364 Wob-besluit over stedenbouwkundige advies van bouwplan Gildstraat 32

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over stedenbouwkundige advies van bouwplan Gildstraat 32. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-06-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0269 Wob-besluit betreft aantekening inspecteur tijdens controle

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de aantekeningen van een inspecteur over een klacht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-06-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0362 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2021-07-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle stukken die door Crux aan de gemeente zijn overlegd, de volledige nieuw te bouwen constructie, de (onderwater-) betonconstructie, de walmuurconstructie en de damwanden zelf die dus als een gehele afgesloten waterbarriŤre dient te worden beschouwd. Tevens wordt er verzocht om alle bestaande stukken en rapportages. Tot slot vraagt verzoeker om de meetgegevens in grafieken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-06-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2022-0413 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Het college van burgemeester en wethouders 20 juni 2021 op datum beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle conceptuele dan wel definitieve rapporten betreffende bouwkundige onderzoeken inzake het adres Oudegracgt 230 en 230A vanaf 1 januari 2019. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.
Besluit: 2021-06-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0239 Wob besluit Plan van aanpak Project Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om om verstrekking van een kopie van het Plan van aanpak Project Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0477 Wob-verzoek betreft inzage informatie verbalisanten wegens boete

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie van de verbalisanten die verzoeker een boete hebben opgelegd. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan Politie Midden-Nederland. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2021-06-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0273 Wob-besluit over parkeerdrukmeting Rivierenwijk

[Gepubliceerd: 2021-09-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de parkeerdrukmeting in Rivierenwijk, in de periode van 1 november 2019 tot 5 april 2021. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-06-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0281 Wob-besluit over handhaving Nieuwegracht 79

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van Tomlow Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de relevante stukken te verstrekken die betrekking hebben op de melding die door een cliŽnt van Tomlow Advocaten in april 2020 ter zake aan de gemeente Utrecht is gedaan en waaruit blijkt welke activiteiten door de gemeente zijn verricht naar aanleiding van die melding. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-06-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0242 Wob-besluit over de plaatsing ORAC

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om inzage in de stukken die in het kader van het beroep tegen situering van een ondergrondse afvalcontainer aan de Biltstraat bij de Raad van State zijn ingediend. Het verzoek gaat concreet om de stukken die zien op de gevolgen voor de verkeersveiligheid van de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainer die in opdracht van de appellant is opgesteld en ingediend alsmede de reactie daarop van de gemeente Utrecht. Tevens wordt er verzocht om inzage in de recente verkeersintensiteiten van de Amsterdamsestraatweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-05-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0378 Wob-besluit over aanbesteding schadeherstel en spuiten van gemeentelijke voertuigen

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van ABS Autoherstel Coenen Utrecht. In het Wob-verzoek wordt verzocht om te onderzoeken of de winnende partij van de aanbesteding ''Schadeherstel en spuiten van gemeentelijke voertuigen' werkelijk over een voorraad beschikt van courante onderdelen van de speciale voertuigen waar de casus binnen de inschrijving op de aanbesteding op zag. Er wordt gevraagd om uitsluitsel en bewijs over het bestaan van de voorraad. Uit het onderzoek blijkt dat er geen documenten aangetroffen zijn met de door verzoeker gevraagde informatie. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-05-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0052 Wob-besluit Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

[Gepubliceerd: 2021-05-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 en 28 mei 2021twee deelbesluiten genomen op een Wob-verzoek van een journalist. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alle beleidsstukken, het communicatieplan en alle andere relevante onderliggende producties en de politieke communicatie tussen portefeuillehouder en raadsleden die ten grondslag liggen aan het op 22 januari 2021 gepresenteerde en vrijgegeven RSU2040. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-05-28 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0172 Wob-besluit inzake correspondentie tussen gemeente en Samen Veilig

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-05-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0404 Beantwoording vragen van Piratenpartij over Smart City projecten

[Gepubliceerd: 2021-07-07] De Piratenpartij heeft op 19 mei 2021 vragen gesteld over de Smart City Projecten. In de bijlage is het antwoord te lezen op de vragen die de Piratenpartij stelt. Dezelfde vragen waren recent gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in verband met een onderzoek van de AP naar Smart City toepassingen. Het betreft een In onderstaande link kunt u de vragen en de bijlagen downloaden.
Besluit: 2021-05-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0267 Wob-besluit handhavingsmaatregel recreatievaartuigen Koekoeksvaart

[Gepubliceerd: 2022-01-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de Koekoeksvaart afgemeerde recreatievaartuigen en de overwegingen op grond waarvan de gemeente recentelijk heeft besloten over te gaan tot het treffen van een bestuursrechtelijke handhavingsmaatregel respectievelijk niet over te gaan tot legalisering. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-05-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0219 Wob-besluit over aanvullend verzoek STROOM

[Gepubliceerd: 2021-06-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van VVE Stroom. In het Wob-verzoek wordt verzocht om aanvullende recente documenten die betrekking hebben op de binnentuin project 'STROOM'. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-05-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0166 Wob-besluit betreffende Manneken Pis

[Gepubliceerd: 2021-05-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van Berntsen Mulder Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om aanvullende stukken met betrekking tot de aan het Stationsplein 6 gevestigdes snackbar Manneken Pis. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-05-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0200 Wob-besluit betreft meldingen van valpartijen aan de Weg der Verenigde Naties

[Gepubliceerd: 2021-05-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van Achmea rechtsbijstand. In het Wob-verzoek wordt verzocht om relevante informatie over alle meldingen die gedurende periode van januari 2018 tot januari 2019 door personen zijn gedaan omtrent de onveiligheid van en valpartijen op het fietspad aan de Weg der Verenigde Naties. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-05-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0170 Wob-besluit betreft aanvragen en vergunningen van werkzaamheden kruising Herenstraat, Hieronymusplantsoen.

[Gepubliceerd: 2021-06-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die verband houden met de werkzaamheden rondom de kruising Herenstraat, Hieronymusplantsoen, Herenbrug, Lepelenburg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-05-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0380 Wob-besluit over verdwenen en verschenen A1 50 kilometer per uur verkeersbord

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op een verdwenen en verschenen A1 50 kilometer per uur verkeersbord. In het Wob-besluit wordt meegedeeld er geen documenten zijn aangetroffen die openbaar gemaakt kunnen worden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0082 Wob-besluit over klachten overlast & veiligheid Texaco Dirck Hoetweg 2

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op klachten van overlast en veiligheid nabij het Texacostation, Dirck Hoetweg 2. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-04-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0288 Wob-besluit over verzoek meetresultaten Kruisvaartkade

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de meetresultaten van de trillingsmeters die zijn geplaatst op 3 adressen in verband met de sloopwerzaamheden aan de Kruisvaartkade. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden. Normaliter kunt u ook de verstrekte documenten hieronder downloaden. In dit geval is dit niet mogelijk door de hoeveelheid documenten. Indien u de verstrekte documenten wenst dan kunt u deze opvragen. Deze worden dan via pleio.nl persoonlijk aan u verstrekt.
Besluit: 2021-04-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0929 Wob-besluit over kringlooplocatie Zocherplantsoen

[Gepubliceerd: 2021-05-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die verband houden met het voor bezwaar en beroep vatbaar besluit voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers ten behoeve van de kringlooplocatie in het Zocherplantsoen nabij de locatie Nicolaasdwarsstraat/hoek Wijde Doelen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0150 Wob-besluit over de coffeeshop 1 aan de Tennesseedreef

[Gepubliceerd: 2021-05-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van Clairfort Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de voorgenomen vestiging van een coffeeshop aan de Tennesseedreef. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-04-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0220 Wob-besluit meldingen kantoorruimte

[Gepubliceerd: 2021-05-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie over de meldingen kantoorgebruik met betrekking tot de Alendorperweg 10a. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijlagen die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-04-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0100 Wob-besluit over toerit Maarssenbroekseslag

[Gepubliceerd: 2021-09-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het voornemen om de toerit Maarssenbroekseslag aan de openbaarheid te onttrekken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-04-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0293 Wob-verzoek over ingediende klachten jegens verzoeker

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de klachten omtrent geluidsoverlast en dergelijke die jegens verzoeker op diens huisadres zijn ingediend. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan Politie Midden-Nederland. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2021-04-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0292 Wob-verzoek besluit inzake betoging ''Police for Freedom''

[Gepubliceerd: 2021-05-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om het Wob-besluit inzake de voorgenomen betoging ''Polici for Freedom''. Dit verzoek is ingetrokken door de verzoeker, omdat er geen demonstratie in Utrecht met deze naam bekend is. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden
Besluit: 2021-04-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0913 Wob-besluit over kringlooppunt Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat

[Gepubliceerd: 2021-05-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle documenten die betrekking hebben op de inrichting van een kringlooppunt nabij de Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-04-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0270 Wob-verzoek betreft vergunningen voor het adres Albrecht Thaerlaan 47

[Gepubliceerd: 2021-05-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een overzicht van alle verleende vergunningen voor het adres Albrecht Thaerlaan 47 te Utrecht. Dit verzoek is door het archief vergunningen afgedaan. Er is geen documentatie. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden
Besluit: 2021-04-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0975 Wob-besluit over toezicht en handhaving in kinderopvang

[Gepubliceerd: 2021-12-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2021, 19 juli 2021 en 1 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van Pulito Advies. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op toezicht en handhaving in kinderdagopvang. Normaliter zijn de openbaar gemaakte stukken via deze weg in te zien, maar gezien de hoeveelheid is dit niet mogelijk. Indien u de stukken wenst in te zien, dan kunt u een mail sturen naar wob@utrecht.nl In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de Wob-besluiten downloaden.
Besluit: 2021-04-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0140 Wob-besluit over verzoek nascheiding PMD

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie betreft de bronscheiding naar nascheiding van afval. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-04-01 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0171 Wob-besluit over metingen geluid en trilling Kruisvaartkade

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op de metingen geluid en trilling aan de Kruisvaartskade. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-04-01 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0237 Wob-verzoek betreft opsporingsambtenaar

[Gepubliceerd: 2021-05-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 maart 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie te publiceren over een opsporingsambtenaar. Verzoeker vraagt om Akte van beŽdidiging BOA, proces-verbaal van beŽdiging en overige documentatie waaruit blijkt dat de verbalisant op 3 maart 2021 bevoegd was tot het bekeuren. Dit verzoek is als verzoek Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in behandeling genomen door Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden
Besluit: 2021-03-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0211 Wob-besluit over afspraken m.b.t. de Hof van Chartreuze

[Gepubliceerd: 2021-07-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie over de afspraken die gemaakt zijn over de Hof van Chartreuse aan de Laan van Chartroise 166. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-03-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0121 Wob-besluit over Kruisvaartkade

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op Kruisvaartkade- HZ_WABO-21-00329. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden. Normaliter kunt u ook de verstrekte documenten hieronder downloaden. In dit geval is dit niet mogelijk door de hoeveelheid documenten. Indien u de verstrekte documenten wenst dan kunt u deze opvragen. Deze worden dan via pleio.nl
Besluit: 2021-03-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0117 Wob-besluit over de ondergrondse glascontainer aan de Zevenwouden te Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om inzage verzocht van de vergunning voor het plaatsen van de ondergrondse glascontainer aan de Zevenwouden te Utrecht. Uit het stelsel volgt dat er geen omgevingsvergunning nodig is voor een ondergrondse container. In het besluit wordt er verwezen naar een link waar deze informatie nogmaals wordt toegelicht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-03-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0169 Wob-verzoek over aangevraagde omgevingsvergunningen naleving herplantplicht van de Utrechtse Bomenstichting

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart 2021 gereageerd op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting. In het Wob-verzoek wordt verzocht om openbaarmaking van de behandelstatus van 59 aangevraagde omgevingsvergunningen en de naleving van de herplantplicht. Op 8 maart 2021 is aan verzoeker een schorsingsbericht verstuurd. Het verzoek bleek op een aantal onderdelen onduidelijk, waardoor verzoeker 1 week de tijd kreeg om op de onduidelijkheden te reageren, voor dat het verzoek stop gezet zou worden.
Besluit: 2021-03-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0920 Wob-besluit over beleid coffeeshops n.a.v. de nieuwe Opiumwet 2015

[Gepubliceerd: 2021-05-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van een CDA-kamerlid. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op het beleid coffeeshops n.a.v. de nieuwe Opiumwet in 2015. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-03-04 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0920 Wob-besluit over het beleid coffeeshops

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van het CDA. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het beleid coffeeshops n.a.v. de nieuwe Opiumwet in 2015. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-03-04 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0003 Wob-besluit over documenten betreft verkeersplateau in de Bartůklaan

[Gepubliceerd: 2021-05-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van Belangenoverleg Buurt Welgelegen. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op het verkeersplateau in de Bartůklaan ter hoogte van de kruising met de SchŲnberglaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-03-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0050 Wob-verzoek over WeDriveSolar

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om openbaarmaking van informatie van WeDriveSolar. Er is besloten om het verzoek buiten behandeling te stellen, omdat verzoeker niet gereageerd heeft om het verzoek te preciseren en op de mails van de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden
Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0690 Wob-besluit over de verbouwing klooster Deken Roesstraat

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de verbouwing van het klooster aan de Deken Roesstraat. Gezien de hoeveelheid documenten is het niet mogelijk om de documenten via deze weg openbaar te maken. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0923 Wob-besluit over de pilot geautomatiseerd anonimiseren

[Gepubliceerd: 2021-04-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd om documenten die betrekking hebben op de pilot geautomatiseerd anonimiseren van privacygevoelige informatie. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-02-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0002 Wob-besluit over naheffingsaanslagen en parkeerinkomsten 2010-2020

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om informatie over de naheffingsaanslagen en parkeerinkomsten van 2010 tot 2020. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-02-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0062 Wob-besluit over verzoek om openbaarmaking van de gegevens in het omgevingsvergunningendossier met kenmerk HZ WABO-17 28062

[Gepubliceerd: 2021-04-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van Das rechtsbijstand. In het Wob-verzoek wordt verzocht om openbaarmaking van de gegevens in het omgevingsvergunningendossier met kenmerk HZ WABO-17-28062. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-02-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0101 Wob-besluit sloop en nieuwbouw Johan Wagenaarkade 1-10 Bis

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd om openbaarmaking van informatie over de beoogde sloop en nieuwbouw van Joghan Wagenaarkader 1-10 Bis te Utrecht. Er werd verzocht om openbaarmaking van openbaarmaking over de grondtransactie, de sloopmeldingen en de aanvraag van de omgevingsvergunning. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, het eerste Wob-besluit en de eerste bijlagen downloaden.
Besluit: 2021-02-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0122 Wob-verzoek over de nieuwe laadpalen in de Van s-Gravesandestraat

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een Wob-verzoek van 19 februari 2021 van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de nieuwe laadpalen in de Van s -Gravesandestraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2021-02-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0930 Wob-besluit Heycopstraat De Schipper

[Gepubliceerd: 2022-02-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 februari 2021beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de gemeentelijke besluitvorming rondom de komst van begeleid wonen in de Hecopstraat in gebouw "De Schipper". U vraagt deze documenten over de periode vanaf 1 januari 2018. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-02-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0116 Wob-verzoek betreffende ambtelijke stukken over het vuurwerkbesluit

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 februari 2021 een Wob-verzoek ontvangen van Stichting nationaal opleidingscentrum pyrotechniek. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een kopie van alle gedane meldingen en aanvragen voor een ontbrandingstoestemming in de kalenderjaren 2017, 2018, 2019 en 2020. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan Provincie Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2021-02-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0010 Wob-besluit over koopovereenkomst Van Bijnkershoeklaan 327 U tot en met†P

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie verzocht om de koopovereenkomst Van Bijnkershoeklaan 327 U tot en met P. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-02-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0901 Wob-besluit aan Caron Real Estate & Development opgelegde boetes in verband met short stay

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van aan Caron Real Estate & Development opgelegde boetes. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijlagen, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0974 Wob-besluit over verzoek Burgermeester Fockema Andreaplein

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op het besluit om het Burgermeester Fockema Andreplein 1/tm 320 te plaatsen in categorie C op de adressenlijst uitsluiting parkeervergunning vanwege gezamenlijke parkeervoorziening. Verzoeker wilde graag documenten ontvangen waaruit blijkt welke gezamenlijke parkeervoorziening voor de bewoners van deze straat bedoeld is. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijlagen, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-02-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0061 Wob-besluit over verzoek openbaarmaking van afspraken met omwonenden over coffeeshop de Wolf

[Gepubliceerd: 2021-04-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om openbaarmaking van afspraken met omwonenden over coffeeshop de Wolf. Verzoeker wilde deze afspraken graag inzien. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-02-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0061 Wob-besluit over afspraken met omwonenden over coffeeshop de Wolf

[Gepubliceerd: 2021-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de afspraken met omwonenden over coffeeshop de Wolf. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-02-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0721 Wob-besluit over besteding Jeugdzorgmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van BVB Investigative Reporting. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de besteding van Jeugdzorgmiddelen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0072 Wob-besluit over meldingen slim melden app 2020

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een overzicht te ontvangen van de meldingen uit de slim melden app 2020 van gemeente Utrecht, binnen de postcodegebieden 3551, 3552,3553,3554 en 3555. Gezien de hoeveelheid meldingen worden de meldingen niet openbaar gemaakt via deze website. Indien u de meldingen wil inzien dan kunt u een verzoek indienen via wob@utrecht.nl. U ontvangt de meldingen dan digitaal. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-02-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0945 Wob-besluit over verzoek aansluitplicht stadswarmtenet Eneco.

[Gepubliceerd: 2021-04-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van Eteck. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over privaatrechtelijke documenten zoals overeenkomsten op grond waarvan de gemeente de aansluitplicht op het stadswarmtenet van Eneco oplegt/handhaaft. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-01-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0022 Wob-besluit over herinrichtingswerkzaamheden in de Oudwijkerdwarsstraat

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2021gereageerd op een verzoek van Crawco. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over wie in opdracht van de gemeente Utrecht herinrichtingswerkzaamheden heeft verricht op de Oudwijkerdwarsstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2021-01-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0051 Wob-verzoek over externe marketing- en communicatieprojecten

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2021 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de externe marketing- en communicatieprojecten van de gemeente. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2021-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0808 Wob-besluit over openbaarmaking van BLVC-plan voor de Heycopstraat

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van het BLVC-plan voor de Heycopstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-01-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0944 Wob-besluit over de WOZ-waarde van woonruimte aan de Diamantweg

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om verzocht om documenten die betrekking hebben op de WOZ-waarde van woonruimte aan de Diamantweg. De opgevraagde documenten uit het Wob-verzoek zijn binnen de gemeente Utrecht niet aanwezig. Dit betekent dat de gemeente Utrecht op grond van de Wob geen besluit heeft genomen op het verzoek. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-01-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-1027 Wob-besluit over ondergrondse containers Rijnsweerd

[Gepubliceerd: 2021-03-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de ondergrondse containers in Rijnsweerd. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-01-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0946 Reactiebrief op wob-verzoek betreft de uitgeschreven boetes bij een kruispunt in de Rivierenwijk van de afgelopen zes jaar

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 januari 2021 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de uitgeschreven boetes bij een kruispunt in de Rivierenwijk van de afgelopen zes jaar. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, de reactiebrief en de bijlagen downloaden.
Besluit: 2021-01-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0785 Wob-besluit over driehoeksoverleg Culture boat

[Gepubliceerd: 2021-02-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op verslagen driehoek overleg Culture Boat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-01-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0895 Wob-besluit over verkeersgegevens kruising Overste den Oudenlaan en Koningin Wilhelminalaan

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van Achmea. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over verkeersgegevens kruising Overste den Oudenlaan en Kon. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0925 Wob-besluit over het ten onrechte aanleggen van een kunstgrasveld

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het ten onrechte aanleggen van een kunstgrasveld in een agrarische bestemming. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-01-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2021-0819 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om verstrekking c.q. openbaarmaking van rapportages over de gekapte boom op de werf nabij de pand Oudegracht 228. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2021-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0914 Wob-besluit over verzoek om openbaarmaking van aangeleverde rapportage/stukken bij de politie/ Justitie Den Haag door de gemeente Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-04-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de stukken/rapportage die op of rond 30 november 2017 door de gemeente Utrecht over de betrokken inwoner zijn aangeleverd aan de Politie/Justitie Den Haag. Verzoeker wilde hier een copy van ontvangen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2021-01-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0720 Wob-besluit over Whatsapp communicatie van de wnd. burgemeester en derden over ordeverstoringen

[Gepubliceerd: 2020-12-21] De burgemeester heeft op 21 december 2020 beslist op een Wob-verzoek van de KRO-NCRV. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de Whatsapp communicatie tussen waarnemend burgemeester en derden inzake de ordeverstoringen die plaats hebben gevonden in augustus in de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-12-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0646 Wob-besluit over bestuurlijke rapportage.

[Gepubliceerd: 2021-08-31] De burgemeester heeft op 14 december 2020 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een bestuurlijke rapportage van cliŽnten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0912 Wob-besluit over de verleende opdrachten aan Campagnebureau BKB

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 december 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de opdrachten die door de gemeente zijn verleend aan Campagnebureau BKB. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-12-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0651 Reactiebrief op Wob-verzoek slim meldendatabase

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 december 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alle openbare meldingen uit de slim melden database over de periode van 1 januari 2016 tot 4 september 2020.
Besluit: 2020-12-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0924 Reactiebrief op Wob-verzoek stallen vouwwagen op eigen perceel

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 november 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het stallen van een vouwwagen op eigen perceel. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-11-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0717 Wob-besluit over huur externe vergaderruimtes door de gemeente.

[Gepubliceerd: 2021-02-15] De gemeenteraad heeft op 25 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de kosten van de huur voor externe vergaderruimtes. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0691 Wob-besluit over de kosten van externe vergaderruimtes

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over kosten van de huur voor externe vergaderruimtes. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0658 Wob-besluit over de verkoop van Maliebaan 42 te Utrecht, 2013- 2015

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de plannen van de gemeente over het pand aan de Maliebaan 42. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0718 Wob-besluit over expeditieverkeer De Gaard

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een bewoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de verkeersafwikkeling rondom de verbouwing van winkelcentrum De Gaard. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0815 Wob-besluit over de inzet van verkeersregelaars op het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum

[Gepubliceerd: 2021-08-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijk. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de inzet van verkeersregelaars/beveiligers op het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0771 Wob-besluit over verzoek aangenomen Raadsvoorstel A105

[Gepubliceerd: 2020-12-02] De gemeenteraad heeft op 13 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over stukken omtrent het aangenomen Raadsvoorstel A105 inzake het wijzigen van het gebiedsdeel betaald Parkeren Bijleveldstraat e.o. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0719 Wob-besluit over het archeologisch en verkeersonderzoek Wijde Doelen

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het archeologisch en verkeersonderzoek Wijde Doelen, de Nicolaasdwarsstraat en de naastgelegen parkstrook. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, het Wob-besluit, het aanvullend Wob-besluit en de bijlagen downloaden.
Besluit: 2020-11-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0843 Wob-verzoek over de voorwaarden van het demonstreren bij abortusklinieken

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Een inwoner, heeft een Wob-verzoek ingediend en op 9 november 2020 weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2020-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0537 Wob-besluit over de huurcontracten en subsidievoorwaarden Social Impact Factory (SIF)

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de huurcontracten en subsidievoorwaarden met Social Impact Factory (SIF). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0663 Wob-besluit over de meetrapporten bij Wabovergunningen

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de meetrapporten m.b.t. de geluidsisolatie van woning-scheidende constructies. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0845 Wob-besluit over aanvraag BBZ opdracht

[Gepubliceerd: 2021-02-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de BBZ aanvraag van DOK030 B.V. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit, aanvullend Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0648 Wob-besluit aan Mitros verleende omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2020-12-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de omgevingsvergunningen die in de periode van 2008 tot 2020 aan Mitros zijn verleend. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-05 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0625 Wob-besluit over ontwikkelaar Van der Marckhof

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 november 2020 beslist op een Wob-verzoek. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar Van der Marckhof inzake de ontwikkeling van groenvoorzieningen en speeltoestellen etc. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-03 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0746 Wob-besluit over verkeersbesluit deelauto Racinelaan en afspraken elektrisch laden

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het verkeersbesluit voor de Racinelaan en de afspraken tussen de gemeente en 'We drive solar en/of Smart Solar Charging Utrecht'. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-11-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0645 Wob-besluit demonstratie Nederland in Opstand van 4 juli 2020

[Gepubliceerd: 2020-11-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van Buro Jansen & Jansen. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de demonstratie van Nederland in Opstand op 4 juli 2020. Hierover hebben we reeds eerder besloten op verzoek van Pegida Nederland (zie publicatie Wob-besluit 2020-0498). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en het bijgevoegde document, die openbaar gemaakt is, downloaden.
Besluit: 2020-10-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0722 Wob-besluit over vergunningen en handhaving kamerverhuur Klaverstraat 43

[Gepubliceerd: 2020-12-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over vergunningen en handhaving inzake kamerverhuur aan de Klaverstraat 43. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-10-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0642 Wob-besluit over klachten en meldingen woonoverlast Springweg 180

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de klachten en melding m.b.t. woonoverlast door bewoners op Springweg 180. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0666 Wob-besluit over woonvormindicatie, inclusief medische gegevens

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van Haak advocatuur. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de afwijzing van de woonvormindicatie van zijn cliŽnt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-10-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0647 Wob-besluit over subsidiebeschikking DOK030

[Gepubliceerd: 2021-01-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2020 en 5 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de subsidiebeschikking die is verleend aan DOK030. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0740 Wob-besluit facturen BBZ opdracht DOK030

[Gepubliceerd: 2021-01-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de facturen van het BBZ project van DOK030. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0601 Wob-besluit over subsidieaanvragen Umah Hai

[Gepubliceerd: 2021-01-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alle subsidieaanvragen van de stichting Umah Hai. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0594 Wob-besluit BIBIN

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een juridisch adviesbureau. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten m.b.t. de contacten tussen de gemeente en de stichting BIBIN. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0599 Wob-besluit over documenten m.b.t. de speed pedelec

[Gepubliceerd: 2021-01-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de speed pedelec. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0426 Wob-besluit over de renovatie/reconstructie 5 Meiplein

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om uitťťnlopende informatie gevraagd over de reconstructie/renovatie van het 5 Meiplein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-15 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0608 Wob-besluit over interne communicatie klachtenbehandeling

[Gepubliceerd: 2021-01-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de interne communicatie over een klacht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0692 Reactiebrief op wob-verzoek aanvraag terras hoek Voorstraat-Wijde Begijnestraat

[Gepubliceerd: 2020-12-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aanvraag voor een terras aan de Voorstraat/Wijde Begijnestraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-10-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0644 Wob-besluit over woningfraude Albert Neuhuijsstraat

[Gepubliceerd: 2020-12-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over woningfraude aan de Albert Neuhuijsstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0544 Wob-besluit verzoek omgevingsvergunning bouw 15 appartementen op het perceel Hooft Graaflandstraat 2A

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de omgevingsvergunning voor de bouw 15 appartementen aan de Hooft Graaflandstraat 2A. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-08 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0546 Wob-besluit over verkeersveiligheid heringerichte singels

[Gepubliceerd: 2020-11-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de verkeersveiligheid van de heringerichte singels. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-10-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0497 Wob-besluit over verstoren demonstratie door relschoppers

[Gepubliceerd: 2020-12-09] De burgemeester heeft op 1 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de vermoedens dat de demonstratie van 4-7-2020 van 'Nederland in opstand' verstoort zou worden door relschoppers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-10-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0570 Wob-besluit over onderzoek/rapport verkeersremmende maatregelen

[Gepubliceerd: 2020-12-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het onderzoek/rapport naar verkeersremmende maatregelen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0498 Wob-besluit over demonstratie van Nederland in Opstand van 4 juli 2020

[Gepubliceerd: 2020-10-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Pegida. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aanmelding van de demonstratie die op 4 juli 2020 is gemeld door Nederland in Opstand. Ook wordt er informatie gevraagd over eventuele tegendemonstraties. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0650 Wob-besluit over speeltoestellen F.C. Dondersstraat

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van JBL&G. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de meldingen/werkzaamheden/plannen ten aanzien van de speeltoestellen op het Donderspeeltuintje aan de F.C. Dondersstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0665 Gemeentelijke reactie op verzoek om zienswijze Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 september 2020 gereageerd op een verzoek van het ministerie van Infractructuur en Waterstaat, om een zienswijze uit te brengen. Er wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen over het document afvalstoffenlijst van een (kunststof)afvalwerkingsbedrijf. In onderstaande links kunt u het verzoek en de zienswijzebrief downloaden.
Besluit: 2020-09-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0688 Doorgeleiding Wob-verzoek Taxiwerq

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 september 2020 een Wob-verzoek ontvangen van Taxiwerq. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de doorbetaling van niet gereden taxiritten. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan de Provincie Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2020-09-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0530 Wob-besluit correspondentie en verslagen over parkeervergunningen appartementen Rachmaninoffplantsoen

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de correspondentie en verslagen tussen de gemeente Utrecht en Rebo Vastgoed. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0507 Wob-besluit koopovereenkomst particulier - gemeente inzake Enghlaan 3

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de koopovereenkomst tussen een particulier en de gemeente inzake het pand Enghlaan 3. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0624 Wob-besluit over herkeuring hoofdkunstgrasveld van Kampong

[Gepubliceerd: 2020-09-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van SV Kampong. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de tussentijdse en definitieve rapportage van de herkeuring van het hoofdveld van Kampong. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0547 Wob-besluit over voetgangersgebied Oudegracht tussen Hamburgerbrug en Smeebrug

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het instellen van een voetgangersgebied op de Oudegracht tussen de Hamburgerbrug en de Smeebrug. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0416 Wob-besluit informatie betreffende het cassatieberoep i.v.m. wijziging afvalstoffenverordening

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy Van der Laan. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de wijziging van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 en de APV van Utrecht in verband met het invoeren van een opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0521 Wob-besluit over schiet- en explosievenincidenten

[Gepubliceerd: 2020-11-09] De burgemeester heeft op 14 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Avocatenkantoor Hoogendoorn. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over besluiten aangaande schiet- en explosievenincidenten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-0424 Wob-besluit over uitbreiding scholen in Oog en Al

[Gepubliceerd: 2020-10-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft in twee deelbesluiten, op 11 september 2020 en 19 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om documenten verzocht die betrekking hebben op de uitbreiding van scholen in Oog in Al. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0603 Wob-besluit over schenkingen aan D66

[Gepubliceerd: 2020-10-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over schenkingen die gedaan zijn aan D66. Het doen van schenkingen aan een politieke partij is geen bestuurlijke aangelegenheid van de gemeente Utrecht. De Wob is alleen van toepassing als het verzoek betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid. Daarom is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden.
Besluit: 2020-09-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0531 Wob-besluit correspondentie met de gemeenteraad over parkeervergunningen appartementen Rachmaninoffplantsoen

[Gepubliceerd: 2020-11-09] De gemeenteraad heeft op 4 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de correspondentie tussen de gemeenteraad en Rebo Vastgoed. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0415 Wob-besluit over cassatieberoep i.v.m. wijziging afvalstoffenverordening

[Gepubliceerd: 2020-11-09] De gemeenteraad heeft op 4 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy Van der Laan. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 en de APV van Utrecht in verband met het invoeren van opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0611 Wob-besluit over ligging van leidingen Amsterdamsestraatweg tussen het Paardenveld en het spoorviaduct.

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een tekening waaruit valt op te maken waar leidingen lopen op de Amsterdamsestraatweg tussen het Paardenveld en het spoorviaduct. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0548 Wob-besluit over ondergrondse perscontainers

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Q Core Solutions. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over levering, plaatsing en onderhoud van ondergrondse perscontainers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0368 Wob-besluit over de gemeentelijke verkoop van het pand Maliebaan 42

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de gemeentelijke verkoop van het pand Maliebaan 42 te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit, aanvullend Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-08-27 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0613 Wob-besluit over verstrekte subsidie aan DOK030 Overvecht

[Gepubliceerd: 2020-10-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van Administratiekantoor Hulp en Gemak. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de op 12 februari 2020 verstrekte subsidie aan DOK030. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-08-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0557 Wob-besluit over 'Het Nieuwe Inzamelen' (HNI) 1e Daalsedijk

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van HKK Solutions. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de gevolgde procedure, gehanteerde normen, vaststelling van de normen per pand of panden en communicatie naar de bewoners/eigaren van panden aan de 1e Daalsedijk met betrekking tot 'Het Nieuwe Inzamelen'. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-08-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0431 Wob-besluit over verspreiding wijkkranten Utrecht-Oost

[Gepubliceerd: 2020-10-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van een Bartels Consultancy. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over achterliggende besluitvormingsstukken rondom het verspreiden en funderen van twee verschillende wijkkranten in Utrecht Oost. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0631 Reactiebrief op Wob-verzoek over meldingen misdaad anoniem (MMA)

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 augustus 2020 een Wob-verzoek ontvangen van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de meldingen die zijn binnengekomen via meld misdaad anoniem. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-08-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0458 Wob-besluit over leveringsaktes binnenhof van Vleuten

[Gepubliceerd: 2020-12-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd m.b.t. de aktes van levering met betrekking tot het binnenhof van Vleuten in winkelcentrum Vleuterweide. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-08-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0580 Reactie op Wob-verzoek over onderzoek onrechtmatige bewoning

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 augustus 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een onderzoek naar de onrechtmatige bewoning van een pand. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-08-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0595 Reactiebrief op Wob-verzoek bewoning Seinedreef

[Gepubliceerd: 2021-01-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 augustus 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van Dammers Advocatuur. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bewoning aan de Seinedreef. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-08-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0434 Wob-besluit over verkeersbewegingen en -metingen Blauwkapelseweg

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over verkeersbewegingen- en metingen aan de Blauwkapelseweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-08-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0450 Wob-besluit over de onveilige verkeerssituatie rond de Weg tot de Wetenschap

[Gepubliceerd: 2020-10-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bartels consultancy. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de verkeerssituatie op de driesprong Weg tot de Wetenschap-Laan van Maarschalkerweerd-Herculeslaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-08-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0607 Wob-verzoek over beleidsstukken pilot Sleep-in

[Gepubliceerd: 2020-12-30] Noorlander Advocatuur, heeft op 2 augustus 2020 een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2020-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0520 Wob-besluit over onderzoek naar Utrechtse fietsverbindingen, -bruggen en -tunnels

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over onderzoek naar fietsverbindingen, -bruggen en -tunnels. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0506 Besluit buiten behandeling stellen Wob-verzoek over de exploitatieovereenkomst Leidsche Rijn Terwijde

[Gepubliceerd: 2020-10-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van informatie over exploitatieovereenkomst Leidsche Rijn Terwijde. Er is een precisiering gestuurd omdat onduidelijk was wat voor informatie de verzoeker precies zocht. Er is niet gereageerd op het verzoek van het college om te specificeren. Daarom is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden.
Besluit: 2020-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0555 Doorgeleiding Wob-verzoek over subsidie 'toeleiding naar zorg'

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juli 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het verstrekken van de subsidie 'toeleiding naar zorg' aan Stichting Altrecht. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan onze concern-klachtencoŲrdinator. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0433 Wob-besluit over de bomenkap Sportpark Vechtzoom

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bomenkap Sportpark Vechtzoom. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0488 Wob-besluit over onderzoek aslast van gemeentelijke reinigingsvoertuigen

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van Wijn en Stael advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten inzake het onderzoek naar de aslast van de voertuigen bedoeld voor afvalinzameling en reiniging dat de gemeente heeft laten uitvoeren. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0329 Wob-besluit over gevelplasmeldingen Amsterdamsestraatweg

[Gepubliceerd: 2020-10-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de acties van gemeentelijke handhavers naar aanleiding van 10 gevelplasmeldingen op ťťn en hetzelfde adres in het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg in de periode van 16 april 2014 tot en met 26 januari 2015. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0441 Wob-besluit over ontheffingen laden en lossen Domplein

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de ontheffingen laden en lossen Domplein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0545 Reactie op Wob-verzoek over het plaatsen van een parkeerbord op het trottoir

[Gepubliceerd: 2020-10-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een parkeerbord die geplaatst is op de stoep op de hoek van Kanaalstraat/Damstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0316 Wob-besluit over de wijze waarop meldingen zijn afgehandeld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

[Gepubliceerd: 2020-10-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de wijze waarop meldingen zijn afgehandeld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-20 Documenten: 19
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0399 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juli 2020, 30 september 2020 en 21 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van DAS. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten inzake correspondentie met betrekking tot Oudegracht 228 en Oudegracht 230. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, de Wob-besluiten en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0309 Wob-besluit over speelhallenexploitant

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een advocaat bij de Hoge Raad. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over speelhallen in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0325 Wob-besluit over horecavergunning New York pizza Hoeroekplein B.V.

[Gepubliceerd: 2020-10-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van Meester Advocaten. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie die aan de Bibob-procedure voorafgaat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0338 Wob-besluit over de verkoop van panden van een huisjesmelker

[Gepubliceerd: 2020-10-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van AD Utrechts nieuwsblad. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de verkoop van panden van een huisjesmelker. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0358 Wob-besluit over de alternatieve routes rond het fietspad aan de Cicerolaan

[Gepubliceerd: 2020-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het fietspad aan de Cicerolaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0377 Wob-besluit over Jongerenhuiskamer Geuzenwijk

[Gepubliceerd: 2020-09-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het inbrengen van de Jongerenhuiskamer Geuzenwijk in de rondvraag van de collegevergaderingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0308 Wob-besluit over handhavings- en vergunningendossiers Kanaalstraat

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over vergunning- en handhavingsinformatie van een reeks ondernemers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0311 Wob-besluit over opgelegde dwangsommen aan cafť Onz

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de dwangsommen die de gemeente Utrecht aan cafť Onz, Bilstraat 98, heeft opgelegd in de periode van 1 januari tot 30 april 2020 . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0411 Wob-besluit over plaatsen trillingsmeter Hieronymusplantsoen

[Gepubliceerd: 2020-10-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de plaatsing, beheer en meetresultaten van de trillingsmeter aan het Hieronymusplantsoen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-07-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0469 Reactie op een Wob-verzoek over de overtreding van coronamaatregelen in het Stone Hostel

[Gepubliceerd: 2020-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een overtreding van de coronamaatregelen door het Stone Hostel. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden
Besluit: 2020-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0484 Reactie op Wob-verzoek bewijsstukken van ophalen grofvuil

[Gepubliceerd: 2020-10-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het grofvuil ophalen op 18 juni 2020. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-06-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0412 Wob-besluit over de geheimhoudingsprocedure en geheimhouding

[Gepubliceerd: 2020-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de geheimhoudingsprocedure en geheime documenten. Er is een precisiering gestuurd naar verzoeker omdat de gevraagde informatie gedeeltelijk reeds openbaar is. Er is niet gereageerd op het verzoek tot precisering. Daarom is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden.
Besluit: 2020-06-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0422 Wob-besluit over inzage dossier illegale bouw

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over inzage van een melding inzake illegale bouw. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-06-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0379 Wob-besluit over anterieure overeenkomst Leidsche Rijn

[Gepubliceerd: 2020-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die de adressen beavtten in Leidsche Rijn waarvoor vanaf 2001 een anterieure overeenkomst is gesloten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0528 Wob-verzoek aantal boetes foutparkeerders Kanaalstraat/Damstraat periode 2018-2020

[Gepubliceerd: 2020-10-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal opgelegde boetes aan foutparkeerders hoek Kanaalstraat/Damstraat. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2020-06-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0435 Wob-verzoek over jaarlijkse afdrachten buitenreclame in Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over opbrengsten van buitenreclame contracten in Utrecht. Dit Wob-verzoek is telefonisch en per e-mail afgehandeld. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek en de antwoordmail downloaden.
Besluit: 2020-06-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0359 Wob-besluit over constructietekeningen en berekeningen Leeuwesteijn Bouwveld 10 bouwnummer 7.

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het project Leeuwesteijn Bouwveld 10, bouwnummer 7, adres Dukaatplantsoen 12. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden
Besluit: 2020-06-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0348 Reactie op Wob-verzoek over kosten vergaderlunches bij de gemeente Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-08-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de kosten van de vergaderlunches bij de Gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, de reactiebrief en bijbehorende bijlage downloaden.
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0305 Wob-besluit over aanleggen van een uitstroomvoorziening nabij Malieblad

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de veranderingen op de Maliebaan en het Malieblad. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-06-06 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0417 Wob-besluit over het percentage medewerkers met een migratie-achtergrond

[Gepubliceerd: 2020-10-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het percentage medewerkers met een migratie-achtergrond in het personeelsbestand van de door de rekenkamer geraadpleegde personen. Het Wob-verzoek is doorgeleid aan het Openbaar Ministerie en de Politie Midden-Nederland. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en doorgeleidingsbrief downloaden.
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0280 Wob-besluit over sanering Prinsesselaan 20

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van inwoners. In het Wob-verzoek wordt verzocht om documenten die betrekking hebben op het bodemonderzoek dat is verricht op het adres Prinsesselaan 20 in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0412 Wob-besluit over openbaarmaking van informatie inzake de geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

[Gepubliceerd: 2020-09-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een journalist. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over openbaarmaking van informatie over de wijze waarop toepassing wordt gegeven aan het opleggen en opheffen van geheimhouding. Er is een preciseringverzoek gestuurd omdat er al veel openbare informatie te vinden was op Utrecht.nl. De verzoeker heeft niet op het preciseringsverzoek gereageerd. Daarom is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden.
Besluit: 2020-06-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0234 Wob-besluit over documenten en rapportage inzake Back and Fourth en Cafť Chupitos

[Gepubliceerd: 2020-08-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over rapporten met betrekking tot geluidsoverlast inzake ''Back and Fourth'' en cafť '' Chupitos''. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-05-28 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0369 Wob-besluit over communicatie inzake de drive-in Jaarbeurs theater

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de communicatie en het verlenen van vergunningen voor het evenement op 13 juni Drive in theater Jaarbeurs. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving heeft verzoeker telefonisch geÔnformeerd. Daarom is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden.
Besluit: 2020-05-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0385 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Marco Pololaan 458

[Gepubliceerd: 2020-06-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw aan de zijkant en een dakopbouw op een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-05-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0376 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Eendenkroosvliet 7

[Gepubliceerd: 2020-06-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 36 woningen aan de Zoutstruikstraat en de Eendenkroosvliet in de wijk Rijnvliet. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-05-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0318 Wob-besluit over de correspondentie met uitvaartorganisatie Amanah

[Gepubliceerd: 2020-07-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum 13 mei 2020 op een Wob-verzoek van Q-Uitvaart. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over communicatiestukken (emails, memos, SMS en eventuele whatsapp gesprekken) tussen bedrijfsleider Begraafplaatsen van de gemeente Utrecht en uitvaartorganisatie Amanah. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0197 Wob-besluit over definitief ontwerp Van Speijkstraat en overzicht besluiten project waterproef maken hemelwaterriool en herinrichting wijk

[Gepubliceerd: 2020-05-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van Waternet. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd met betrekking tot het definitieve ontwerp Van Speijkstraat en overzicht besluiten project waterproef maken hemelwaterriool. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-05-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0218 Wob-besluit over verleende omzettingsvergunningen van diverse panden

[Gepubliceerd: 2020-05-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van YaBe Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over verleende omzettingsvergunningen van diverse panden die in het Wob-verzoek zijn genoemd. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en het bijgevoegde document, die openbaar gemaakt is, downloaden. Tevens is reeds openbare informatie verstrekt.
Besluit: 2020-05-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0319 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Padangstraat 58

[Gepubliceerd: 2020-06-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw en het verbouwen tot drie appartementen. En het bouwen van een dakterras In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-05-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0323 Wob-besluit over omgevingsvergunning bouwen dakopbouw en dakterras op een woning aan Bladstraat 43

[Gepubliceerd: 2020-05-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw en dakterras op een woning aan de Bladstraat 43 te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-05-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0198 Wob-besluit over logiesruimten in werfkelders Oudegracht

[Gepubliceerd: 2020-05-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten met betrekking tot werfkalders aan de Oudegracht die in de periode van 1 maart 2008 tot 1 maart 2020 zijn omgezet in logeerinrichtingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0191 Wob-besluit over uitbreiding horeca in postcodegebieden 3511 en 3512

[Gepubliceerd: 2020-05-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een Actiegroep Binnenstad030. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten inzake welke horecagelegenheden er in de afgelopen 10-12 jaar zijn bijgekomen in postcodegebieden 3511 en 3512. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0165 Wob-besluit over voorwaarden nevenactiviteiten ambtenaren gemeente Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-05-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten inzake toestemming voor het uitvoeren van nevenactiviteiten van met naam genoemde ambtenaar. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0155 Wob-besluit over startnotitie sloop en nieuwbouw Johan Wagenaarkade 1-10 bis

[Gepubliceerd: 2020-05-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de startnotitie sloop en nieuwbouw van Johan Wagenaarkade 1-10 bis. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0283 Wob-besluit over ORACs Wittevrouwen

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om diverse informatie gevraagd waaronder aanbevelingen, onderzoeksrapportages, ontwerpen, plattegronden en tekeningen van ORAC's Wittevrouwen . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0180 Wob-besluit over huurovereenkomst van Willemstraat inzake exploitatie coffeeshop

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een huurovereenkomst van een vorige exploitant inzake een horecapand aan de Willemstraat .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0134 Wob-besluit over de saneringslocatie Bloemstraat/Wagenstraat te Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten betreffende de saneringslocatie Bloemstraat/Wagenstraat te Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-17 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0237 Wob-besluit over vergunningen voor het spelen van bingo en handhavingsmaatregelen wegens het spelen van bingo

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over openbaarmaking van alle besluiten in de jaren 2016 tot en met 2020, waarbij aan horecabedrijven in Utrecht handhavingsmaatregelen zijn opgelegd (bijvoorbeeld sluiting voor een jaar met het doen plaatsvinden van bingo). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-04-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0075 Wob-besluit over roltrappen jaarsbeursplein

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over correspondentie tussen gemeente en derden inzake de roltrappen bij het Jaarsbeursplein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0135 Wob-besluit over het aanleggen ondergronds containerpark Nicolaasdewarsstraat-Wijde Doelen

[Gepubliceerd: 2020-04-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aanleggen van een ondergronds containerpark aan de Nicolaasdewarsstraat-Wijde Doelen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0214 Wob-besluit over de evaluatie collectieve sluitingstijden van de Amsterdamsestraatweg

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd waar wordt verwezen in de evaluatie collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0204 Wob-besluit over exploitatievergunning ondernemer Amsterdamsestraatweg

[Gepubliceerd: 2020-05-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd inzake het complete dossier van de exploitatievergunning van een ondernemer aan de Amsterdamsestraatweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0104 Wob-besluit over klachten en/of meldingen over overlast op de kruising van de Petermoederslaan en de Vinkertlaan tussen 1 april 2019 en 10 februari 2020.

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de klachten en/of meldingen overlast op de kruising van de Petermoederslaan en de Vinkertlaan tussen 1 april 2019 en 10 februari 2020. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0042 Wob-besluit over onroerende goederen van de in de gemeente actieve woningcorporaties

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Ubink Rijs Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op het gevoerde toezicht en handhaving met betrekking tot onroerende goederen van de in de gemeente actieve woningcorporatie. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0041 Wob-besluit over geografische locaties en het type video en/of audio registratieapparatuur in de publieke ruimte

[Gepubliceerd: 2020-05-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over geografische locaties en type opnameapparatuur. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-09 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0091 Wob-besluit over voorbereidingen start Vuelta 2020

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Hak op de tak media. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de Vuelta 2020. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-08 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0211 Wob-besluit over de geplande werkzaamheden van Eneco om de warmteleiding onder het Malieblad en Lepelenburg te vervangen

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg en omgeving. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de geplande werkzaamheden van Eneco om de warmteleiding onder het Malieblad en Lepelenburg te vervangen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-07 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0088 Wob-besluit over de evenementen op Brusselplein

[Gepubliceerd: 2020-04-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een evenementen op het Brusselplein, zoals de markt, het vrouwenvoetbal en het kerstbomendoolhof. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0119 Wob-besluit over discriminatie in de horeca

[Gepubliceerd: 2020-04-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over discriminatie in de horeca. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden. Het verzoek is ook doorgeleid naar de politie Midden-Nederland.
Besluit: 2020-04-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0043 Wob-besluit over de financiŽle ondersteuning van gedetineerden

[Gepubliceerd: 2020-04-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van DiezeAdvies. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de financiŽle ondersteuning van gedetineerdenIn onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-04-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0022 Wob-besluit over de gecoŲrdineerde overheidscontroles van 2012 tot en met 2016

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op gecoŲrdineerde overheidscontroles 2012-2016. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-04-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0124 Wob-besluit over de bevoegdheden van BOA's

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over bevoegdheden van een buitengewoon ambtenaar (boa)/inspecteur om te ondervragen en eventuele instructies die aan deze ambtenaren worden gegeven in verband daarmee. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-04-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0183 Wob-besluit over een mail aan de raadscommissie en het plan van aanpak schoonvegen, verbeteren en goed houden" uit 2004

[Gepubliceerd: 2020-04-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd om openbaarmaking van een mail van een inwoner aan de raadscommissie en het plan van aanpak schoonvegen, verbeteren en goed houden" uit 2004. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0176 Wob-besluit over de kwartaalrapportages van Het Vierde Huis

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de kwartaalrapportages van Het Vierde Huis. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-04-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0181 Wob-besluit over alle gegevens en alle correspondentie van en naar derden

[Gepubliceerd: 2020-04-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd om alle gegevens en alle correspondentie van en naar derden. Er is precisering gestuurd naar de verzoeker omdat het verzoek onduidelijk was. De verzoeker heeft hier niet op gereageerd. Daarom is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden.
Besluit: 2020-03-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0229 Wob-besluit omgevingsvergunning Zandhofsestraat 24

[Gepubliceerd: 2020-04-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsver-gunning (HZ_WABO-17-02367) voor het wijzigen van de binnentrap van de 1 e naar de 2e verdieping en het tijdelijk afwijken van het ter plaatse geldende planologische regime ten behoeve van onzelfstandige woonruimte (kamer-verhuur). In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0224 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Pijlstraat 14

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een extra bouwlaag op een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0223 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Tacituslaan 1

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Van Odijk Advocaten. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verhogen van een dak van een woning en het wijzigen van de gevels. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0222 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Mecklenburglaan 22

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning in drie appartementen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0072 Wob-besluit over de correspondentie over de aanbesteding van Koningsdag 2020

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd om diverse mailberichten over de aanbesteding van crowdmanagement voor Koningsdag. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0221 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Johanniterweg 11

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0220 Wob-besluit over de sonderingsgegevens voor Billitonkade 18

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de sonderingsgegevens voor Billitonkade 18. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0219 Wob-besluit over de bouwtekeningen voor Beefland kavel 5

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de bouwtekeningen voor Beefland kavel 5. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0217 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Palmstraat 62

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakterras. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0216 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Everard Meijsterlaan 53B

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een loods na een brand. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0182 Wob-besluit over een overzicht van alle toegewezen woningen en de bijbehorende inschrijftijd

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de toegewezen woningen en de inschrijftijd van die woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0215 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Uraniumweg 27

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van VanDer Weide Van bragt bv. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande bedrijfshal. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0210 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Sint Laurensdreef 8

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Vander Weide Van Bragt BV. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal ten behoeve van groothandel, het aanbrengen van reclame en maken van een in- en uitrit. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0209 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Kleinesingel 37

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vergroten van een woning op de vierde bouwlaag. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0208 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Oudenoord 2

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een trappenhuis in een schoolgebouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0207 Wob-besluit over de sonderingsgegevens voor De Ruyterstraat 12

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de sonderingsgegevens voor De Ruyterstraat 12. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0206 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor 't Goylaan 56

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een kapverdieping. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0205 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Willem Barentszstraat 83

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het aanpassen van de fundering en het vernieuwen van een aanbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0190 Wob-besluit over het fietsparkeren op de Oudegracht

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het plan om fietsparkeerplekken te realiseren aan de Oudegracht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0203 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Blauwkapelseweg 81 B

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bovenwoning tot een zelfstandige woning en een onzelfstandige woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0202 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Rooseveltlaan 816

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een extra verdieping op een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0201 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Ray charlesstraat 4

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 46 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0200 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zandweg 225E

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0199 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Cantharellaan 66

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel aan de voorkant van een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0196 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Johan Buziaulaan 97

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het overkappen van een terras aan de zijkant van de tweede verdieping. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0195 Wob-besluit over de sonderingsgegevens voor Eikstraat 11

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat de sonderingsgegevens voor Eikstraat 11. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0194 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Julianaweg 6

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het optrekken van de achtergevel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0192 Wob-besluit over de sonderingsgegevens voor Zonnebaan 22

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Viwiontwerp. De informatie gaat over de sonderingsgegevens voor Zonnebaan 22. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoeken niet per fax indienen

[Gepubliceerd: 2020-03-16] In verband met het coronavirus kunt u vanaf 12.00 uur op 16 maart 2020 geen Wob-verzoeken meer indienen per fax. De faxen worden namelijk fysiek uitgedraaid op het Stadskantoor. Omdat aan de medewerkers verzocht is voorlopig thuis te werken zijn wij niet in staat om te checken of faxen zijn binnengekomen noch om het papier bij te vullen waarmee de faxen kunnen worden uitgedraaid. Uiteraard kunt u Wob-verzoeken indienen via het onlineloket of mailen aan wob@utrecht.nl .
Besluit: 2020-03-16
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0188 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Castellumlaan 11

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0189 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Griftstraat 2

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Viwiontwerp. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van twee panden tot winkel en restaurant. En om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0187 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Baronie 7

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-11
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0186 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Van 's-Gravesandestraat 10

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Trustanbouw. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0185 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Hoek Westerdijk en Jongeneelstraat

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een combinatiegebouw bestaande uit een horecapaviljoen en een transformatorstation. En om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0184 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Rachmaninoffplantsoen 61

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een kantoor naar 132 appartementen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-407 Wob-besluit over de bussluis op de Amazonedreef

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bussluis op de Amazonedreef. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0178 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Purpervlinderstraat 83

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 46 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0177 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Schoutenstraat 17

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Esconado Beleggingen. De informatie gaat over type vergunning plus waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0175 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Croeselaan en Jaarbeursboulevard

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ziekenhuisgebouw naar 114 woningen, het aanleggen van twee nieuwe in-/uitritten en het kappen van een boom. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-310 Wob-besluit over projecten die mogelijk in de knel komen door de PAS-uitspraken

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van RTV-Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de PAS-uitspraken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0173 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Robijnlaan 1

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0172 Wob-besluit over de sonderingsgegevens en het palenplan voor Keulsekade 14

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Buro Winters. De informatie gaat over de sonderingsgegevens en het palenplan voor Keulsekade 14. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0170 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Attleeplantsoen 2

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een extra bouwlaag. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-432 Wob-besluit over communicatie van de burgemeester op Radio 1 op 19 maart 2019

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de mededeling die de burgemeester heeft gedaan op Radio 1 inzake de schietpartij op het 24 Oktoberplein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-338 Wob-besluit over de sluiting van de jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de sluiting van de jongerenhuiskamer inde Geuzenwijk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-05 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0159 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Werner Helmichstraat 1

[Gepubliceerd: 2020-05-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kerkgebouw naar appartementen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0158 Wob-besluit over en omgevingsvergunning voor Korte Koestraat 4-4B

[Gepubliceerd: 2020-05-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de indeling van een horecagelegenheid. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0817 Wob-besluit over verslagen/overleggen Culture Boat

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de verslagen/overleggen met de Culture Boat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0157 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Abstederdijk 195

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel aan de voorkant van een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0156 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Olympus 11

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kleedkamercomplex. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0153 Wob-besluit over een omgevingsvergunnig voor Hildebranddreef 3

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-03-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-418 Wob-besluit over de sloop van de flats van Mitros rondom de Rooseveltlaan en Trumanlaan

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de sloop van de flats rondom de Rooseveltlaan en Trumanlaan, die in het bezit zijn van Mitros. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-03-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0152 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Robijnlaan 1

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op de woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-02-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0151 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Amsterdamsestraatweg 322 BSA, 322B, 322C en 322F

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van een pand. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-02-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0150 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zakkendragerssteeg 33-45

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Focusbouwmanages. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van condensors. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0149 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor ABC straat 18C

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0148 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Amsterdamsestraatweg 142

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Architect B.N.A. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vergroten van twee woon/winkelpanden door het splitsen van 2 bovenwoningen naar 5 appartementen en het transformeren van winkelruimte naar 2 appartementen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0146 Wob-besluit over een splitsingsvergunning voor Willemstraat 36

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een splitsingsvergunning voor Willemstraat 36. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0145 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Burgemeester Reigerstraat 19 en 19Bis

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een deur en het plaasen van een airco. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0001 Wob-besluit over het invoeren van betaald parkeren in Leidsche Rijn

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de invoering van betaald parkeren in Leidsche Rijn. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0003 Wob-besluit over vergunningverlening en handhavend optreden bouwen achtergevel Pijlsweerd

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Haak advocatuur. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de vergunningverlening en het handhavend optreden met betrekking tot het bouwen van een achtegevel in de Zilvergeldstraat in Pijlsweerd. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-26 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0142 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Helling 3-5

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-25 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0141 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Hildebranddreef 48

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0140 Wob-besluit over het palenplan voor Hardenbroek 221

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Stabico. De informatie gaat over het palenplan voor Hardenbroek 221. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0116 Reactie op Wob-verzoek over het aantal aanvragen voor trapliften en woningaanpassingen

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal aanvragen voor trapliften en woningaanpassingen via de Wmo in 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-02-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0012 Wob-besluit over politiemeldingen in het postcodegebied 3511 en 3512

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal meldingen dat de politie binnenkrijgt aangaande het postcodegebied 3511 en 3512. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-443 Wob-besluit over sonderingsgegevens voor Johaniterhof 11

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de sonderingsgegevens voor Johaniterhof 11. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0139 Wob-besluit over een nummerbesluit voor Lippizanerhof 2

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een nummerbesluit voor Lippizanerhof 2. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0138 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Pieterstraat 6

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vernieuwen van dakramen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-378 Wob-besluit over de verkeerssituatie op/aan het Buurkerkhof

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om alle besluiten die betrekking hebben op de situatie op/aan het Buurkerkhof. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-02-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0137 Wob-besluit over het palenplan voor Lombardije 58 en 60

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over het palenplan voor Lombardije 58 en 60. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0133 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Willem Dreeslaan 113

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Md7. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kantoorgebouw naar een woongebouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0132 Wob-besluit over omgevingsvergunningen voor Van Swindenstraat 2, 33, 3, 43 en 83

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunningen voor het bouwen van een derde bouwlaag, extra verdieping en dakopbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0131 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Jansdam 12 en 14 en Janskerkhof 12

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Kentie en Partners Architekten BV. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakterras. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-013 Wob-besluit over technische werking parkeersysteem

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het parkeersysteem, zoals logging, notities en aantekeningen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-284 Wob-besluit over de herrinrichting van de Rijksstraatweg en de Meerndijk

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de herrinrichting van de Meerndijk in opdracht van de Gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0128 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Lauwerecht 69

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand tot vier appartementen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0128 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Balijelaan 2

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfsruimte tot 11 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0127 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Abstederdijk 32 AS

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakraam. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0125 Wob-besluit over tekeningen, constructiegegevens en het palenplanvoor het Zuidgebouw

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over tekeningen, constructiegegevens en het palenplanvoor het Zuidgebouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-395 Wob-besluit over het in uit rijden van Utrecht buiten de venstertijden

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het in en uit rijden van Utrecht buiten de venstertijden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0126 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Van Seijpesteijnkade 27

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een toren met woningen en winkels. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0123 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Eschersingel en Jopie Huismanstraat

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 13 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0122 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Ebrodreef, Taagdreef en de Van Brammendreef

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het transformeren van een bedrijfsruimte naar een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0121 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Ondiep 102

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0120 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Gageldijk 4D

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinkas. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0118 Wob-besluit over constructiegegevens, het palenplan en de sonderingsgegevens voor wijk Leeuwesteyn bouwnummer 10

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over constructiegegevens, het palenplan en sonderingsgegevens voor wijk Leeuwesteyn bouwnummer 10. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0117 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Jansveld 25-A, 25-B en 25-C

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van Jansveld 25-A, 25-B en 25-C en het plaatsen van een buitentrap. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0115 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Dantelaan 48

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vervangen van dakkapellen aan voor- en achterzijde. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-329 Wob-besluit over de bruggenstudies Merwedekanaalzone

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de studie naar nieuwe bruggen over de Merwede. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-340 Wob-besluit over de bruggenstudies Merwedekanaalzone

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de studie naar nieuwe bruggen in de Merwede. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0113 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Griftstraat 98

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vergroten van een kapverdieping. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0112 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Bakkerstraat 5

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Camvast BV. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een winkel/bovenwoning naar winkel en ťťn zelfstandige bovenwoning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0111 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Niolaasweg 147

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een extra verdieping en het optrekken van de achtergevel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0110 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Dantelaan 34

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0109 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Robert Stolzlaan 3

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vergroten van de tweede verdieping en het realiseren van een dakterras. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0094 Reactie op Wob-verzoek over camerabeelden in de wijk Zuilen rondom nieuwjaar

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 februari 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd om camerabeelden in de wijk Zuilen met betrekking tot de afgelopen jaarwisselingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-02-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0107 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Otterstraat 107

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het optrekken van de achtergevel, het bouwen van een verdieping op het hoofdgebouw en het bouwen van een dakterras. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0106 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Beerzestraat 4 BS

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Constructieshop. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakuitbouw en het bouwen van een dakterras op het hoofdgebouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0105 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor F.C.Dondersstraat 38

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het dichtbouwen van de loggia en het bouwen van een balkon met trap aan de achterkant van de woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0102 Wob-besluit over de EPC berekeningen voor Marshalllaan 287

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de EPC berekeningen voor Marshalllaan 287. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-02-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-397 Wob-besluit over de ontwikkeling van het voormalig kavel van Van Gelder

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de ontwikkeling van het voormalig kavel van Van Gelder. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0101 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Jazzsingel 872-893, Erroll garnerstraat 2-10 en Roy Eldridgepad 1-21

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 104 appartementen en 38 eengezinswoningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit downloaden. Indien u de bijbehorende documenten wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar wob@utrecht.nl met het dossiernummer (jaar-nummer) als kenmerk. Wij zullen u dan de documenten per mail toesturen.
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0100 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Herman Gorterlaan 5, 55, 75

[Gepubliceerd: 2020-06-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een overdrukinstallatie van drie noodtrappenhuizen van een kantoorgebouw en de constructietekeningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0099 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Woerdlaan 61

[Gepubliceerd: 2020-06-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker en een dakkapel aan de voorkant van van de woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0098 Wob-besluit over omgevingsvergunning voor Kanaalweg 91

[Gepubliceerd: 2020-06-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een voormalige fabriek tot een multifunctioneel gebouw, het restaureren van het casco van een monument en het brandveilig gebruiken van een multifunctioneel gebouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0097 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Vleutenseweg 272 & 274

[Gepubliceerd: 2020-06-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over geveltekeningen en plattegronden. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0096 Wob-besluit over de gebruiksmelding voor Oesterzam 1

[Gepubliceerd: 2020-06-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de gebruiksmelding voor Oesterzam 1. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-0410 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Clairefort advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de opdracht, het behorende bestek en prijsopgave van een aannemer, die werkzaamheden uitvoert aan de keldermuur onder het pand van een cliŽnt van Clairefort advocaten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0093 Wob-besluit over een omgevingsvergunning van Orchideestraat 11

[Gepubliceerd: 2020-06-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning met betrekking tot de constructieberekeningen en tekeningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0095 Zienswijzeprocedure City deal ondermijning

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2020 een verzoek gekregen van Gemeente Amsterdam, om een zienswijze uit te brengen. Er wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen over de projectrapportage City Deal Zicht op Ondermijning. In onderstaande link kunt u de zienswijzebrief downloaden. Er is een zienswijze uitgebracht.
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0092 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Beeldentuinlaan 22

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor EPC waarde van Beeldentuinlaan 22. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0089 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zandhofsestraat 90

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vergroten van de kapverdieping en het optrekken van de achtergevel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-307 Wob-besluit over de ontwikkeling van de huidige Veemarkt en omgeving

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de ontwikkeling van de huidige Veemarkt en omgeving. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-04 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-332 Wob-besluit over het overzicht van klachten en meldingen horeca in de binnenstad in 2018 en 2019

[Gepubliceerd: 2020-02-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Binnenstad 030. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het overzicht van klachten en meldingen horeca in de binnenstad in 2018 en 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-413 Wob-besluit over de aansprakelijkheid voor een omgevallen hek op de kermis

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Advocaten in de praktijk. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aansprakelijkheid over een omgevallen hek op de kermis. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0081 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Nijverheidsweg 15

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het aanpassen van de brandcompartimentering in een bedrijfsgebouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0087 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Alendorperweg 59

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum beslist op een Wob-verzoek van 30 januari 2020 . De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande woning en het daarna bouwen van een nieuwe woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0085 Wob-besluit over een Sonderingsdossier voor Korte Jansstraat 23

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een Sonderingsdossier voor Korte Jansstraat 23. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0084 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Donaudreef 46-60, Jacoba van Beierendreef 1-79, Katherijn van Leemputdreef 1-9 en maria van Hongarijedreef 1-79

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van MECO groep. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 242 appartementen en 52 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0083 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Weerdsingel OZ 68-E tot 68-J

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat overeen omgevingsvergunning voor het bouwen van vier woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0086 Wob-verzoek over de inspectie gehouden op 14 januari 2020 op Rijnlaan te Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 een Wob-verzoek ontvangen van Naamplantenindustrie Vlug b.v.. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een inspectie die is gehouden op 14 januari 2020 op de Rijnlaan te Utrecht. Er is telefonisch contact geweest met de verzoeker over de reden van de inspectie. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-428 Wob-besluit over het besluit lagere vaststelling van een subsidie toevoegen woonruimte

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van FDJ advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het besluit lagere vaststelling van een subsidie in het kader van het fonds toevoegen woonruimte. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0080 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Toonalaan, Sassafraslaan, Wilde Rijsvlet, Zoutstruiklaan in Rijnvliet

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 53 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0079 Wob-besluit over een intrekking maatwerkvoorschriftenvoor Korte Jansstraat 13-15

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een besluit intrekking maatwerkvoorschriften. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0078 Wob-besluit over een Sonderingsdossier Henri Dunantlaan 30

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een Sonderingsdossier voor Henri Dunantlaan 30. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0077 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zandhofsestraat 14

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Quist makelaardij. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vergroten van een kapverdieping. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0076 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zandhofsestraat 17 en 170, Grasstraat 29, Bekkerstraat 27 en 77

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over omgevingsvergunningen voor onder andere het bouwen van een dakopbouw, optrekken van een gevel en vergroten van een kapverdieping. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0073 Wob-besluit over een Sonderingsdossier voor Rembrandtlaan 1

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een Sonderingsdossier voor Rembrandtlaan 1. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-312 Wob-besluit over fouten op het Joods monument

[Gepubliceerd: 2020-02-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alle documenten die betrekking hebben op de fouten op het Joods monument. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-411 Wob-besluit over de passantentellingen van onderzoeksbureau Locatus

[Gepubliceerd: 2020-02-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van De Utrechtse Internetcourant. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de passantentellingen van onderzoeksbureau Locatus. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0071 Wob-besluit over een bouwvergunning voor Seringstraat 32

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een bouwvergunning voor het bouwen van een dakopbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0070 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Griftstraat 82

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een derde bouwlaag. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0069 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Klaverstraat 35

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0068 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Bollenhofsestraat 59

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0067 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Verlengde Hoogravenseweg 230

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0065 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Maliesingel 74L & 74-76

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van negen woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-24 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-092 Wob-besluit over de plannen met de flats aan de Ivoordreef in Overvecht

[Gepubliceerd: 2020-02-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de plannen met de flats aan de Ivoordreef in Overvecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0060 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Annie M.G. Schmidtstraat 6

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0059 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Balkstraat 10

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0057 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Haarzichtlaan 129

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over omgevingsvergunning voor het bouwen van 40 woningen aan de Haarzichtlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0063 Reactie op Wob-verzoek over de bezwaarschriftprocedure

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bezwaarprocedure. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0058 Wob-besluit over een gebruiksmelding voor Nijverheidsweg 15

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs BV. De informatie gaat over een gebruiksmelding voor Nijverheidsweg 15. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0056 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Arnodreef 48

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van condensoren, een airco en reclamebord. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0055 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Roy Elridgepad 45

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 104 appartementen en 38 eengezinswoningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0054 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Veldkersvliet 27

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat overeen omgevingsvergunning voor het bouwen van 56 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0062 Wob-verzoek over de hoogte van de kosten van leges bij een kapvergunning

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de hoogte van de kosten voor leges bij een kapvergunning. De gemeente heeft gereageerd in een reactiebrief. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-372 Wob-besluit over de organisatie van de Vuelta 2020

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Hak op de tak media. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de organisatie van de Vuelta 2020. Dit Wob-verzoek is in twee delen besloten, er zijn daarom meerdere besluiten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-439 Wob-besluit over de notities van Actiegroep 250 meter ASW

[Gepubliceerd: 2020-02-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2020 beslist op een ingebrekestelling van Bureau Rechtsbescherming. In de ingebrekestelling wordt om informatie gevraagd over de notities van Actiegroep 250 meter ASW genaamd Aanpakken, schoonvegen en volhouden en genaamd Het Dweilen, De Kraan & De Plannen. In onderstaande links kunt u de ingebrekestelling, het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0053 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Nijverheidsweg 15

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs BV. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het veranderen en verkleinen van een kantoorgebouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0052 Wob-besluit over tekeningen, constructiegegevens en het palenplan voor Hermelijnvlinderdijk 165

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over tekeningen, constructiegegevens en het palenplan voor Hermelijnvlinderdijk 165. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0050 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor M.G. de Bruinlaan 18 en 20

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0049 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Roy Eldridgepad met bouwnummer 11, 12 en 13

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 104 appartementen en 38 eengezinswoningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0048 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Korte Jansstraat 23 en Jansdam 4

[Gepubliceerd: 2020-04-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een horecagelegenheid. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0047 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Parelmoervlinder 28

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0046 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Godried Bomansstraat 4

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0045 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Godfried Bomansstraat 2

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0044 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Guus Vleugelplantsoen 4

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0038 Wob-besluit over het sonderingsdossier voor Zuidpooldreef 25

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over het sonderingsdossier voor Zuidpooldreef 25. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0037 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Minahassastraat 35 Bis

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-341 Wob-besluit over een overzicht van parkeeroverlastmeldingen in rayon Bijleveldstraat e.o.

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om een overzicht met parkeeroverlastmeldingen voor parkeerrayon Bijleveldstraat e.o.. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0036 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Elektronweg 12, 14 en 16A

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Palazzo West bv. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0035 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Anton Koolhaasstraat 16

[Gepubliceerd: 2020-04-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0034 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Amsterdamsestraatweg 1037

[Gepubliceerd: 2020-04-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande woning op het adres Amsterdamsestraatweg 1037. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-336 Wob-besluit over de effectiviteit van de BOA'S

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de effectiviteit van de BOA'S op de Amsterdamsestraatweg en de gehele binnenstad. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0033 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Drift 27

[Gepubliceerd: 2020-04-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het herstellen van het stucwerk aan de gevels. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0030 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Bekkerstraat 82

[Gepubliceerd: 2020-04-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het optrekken van de achtergevel en het vergroten van de kap van een woning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0029 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Gildestraat 77

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het optrekken van de voor- en achtergevel en het vergroten van de kap. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0023 Wob-verzoek over de procedure rondom een entresol op Ledig Erf Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de procedure rondom een entresol in de horeca op het Ledig Erf. Wij hebben de verzoeker gecontact en de vragen beantwoord. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0028 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Orchideestraat 11

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsverguning voor het bouwen van een dakopbouw. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0027 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Wilheminalaan

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 47 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0026 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor het Stadshuisbrug kunstwerk

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk ter promotie van de Tour de France. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0025 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Mozartlaan 2

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een draagconstructie en het plaatsen van twee dakramen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0024 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Oudegracht 119

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunningen voor meerdere wijzigingen aan Oudegracht 119. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0020 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Mgr van de Weteringstraat 66

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het maken van doorbraken in de woning aan de Mgr van de Weteringstraat 66. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0019 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Korte Jansstraat 23 en Jansdam 4

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een horecagelegenheid. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0014 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor St. Laurensdreef 40

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van een bedrijfshal aan de St. Laurensdreef 40. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0013 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Bucheliusstraat

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van roedes en het vervangen van voordeuren. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0017 Wob-besluit over sonderingsgegevens voor Oregondreef 2-8

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over sonderingsgegevens voor Oregondreef 2-8. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0016 Wob-besluit over constructiegegevens voor Nedereindseweg 501A

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over constructiegegevens voor de Nedereindseweg 501A. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0015 Wob-besluit over constructiegegevens voor Kapelstraat 16

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over constructiegegevens voor Kapelstraat 16. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-09 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0011 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Heijermansstraat 29, 31 en 41

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over omgevingsvergunningen voor het bouwen van dakkapellen aan de Heijermansstraat 29, 31 en 41. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0007 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor St. Ludgerushof 21

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van vijf zelfstandige woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0010 Wob-besluit over een splitsingsvergunning voor Oudenoord 345

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een splitsingsvergunning voor Oudenoord 345. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0009 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zuileveld 13

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de tweede verdieping van Zuileveld 13. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0008 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zuileveld 5

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de tweede verdieping van Zuileveld 5. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-384 Wob-besluit over de aanbesteding inhuur van personeel vastgoedexploitatie inclusief poolbeheer

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aanbesteding inhuur van personeel vastgoedexploitatie inclusief poolbeheer. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-01-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-268 Wob-besluit over de aanbesteding van crowdmanagement op Koningsdag 2020

[Gepubliceerd: 2020-01-30] De burgemeester heeft op 7 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de Europese aanbesteding van het crowdmanagement op Koningsdag 2020. De informatie over deze aanbesteding maken wij niet openbaar. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2020-01-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0403 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Rembrandtkade 35

[Gepubliceerd: 2020-06-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het legaliseren van een dakterras. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0006 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Overwinningslaan 14

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Neva constructies. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op de Overwinningslaan 14. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0005 Wob-besluit over constructiegegevens voor De Veiling

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over constructiegegevens voor De Veiling. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2020-01-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2020-0004 Wob-verzoek over een eerder ontvangen stuk inzake de horeca in Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een stuk dat al eerder ontvangen was door de verzoeker. Wij hebben contact gehad met deze verzoeker en de vragen beantwoord. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2020-01-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-429 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Haarzichtlaan 79-112

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor 30 eengezinswoningen aan de Haarzichtlaan 79-112. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-316 Wob-besluit over de dienstregeling van de Uithoflijn

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de dienstregeling van de Uithoflijn. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-12-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-431 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Aldo van Eijckplatsoen 55

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker en een dakterras aan het Aldo van Eijckplatsoen 55. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-430 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Paleistuinlaan en Villatuinlaan

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen aan de Paleistuinlaan en Villatuinlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-30
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-427 Reactie op een Wob-verzoek over de samenstelling van het rubbergranulaat sportpark Thorbeckelaan

[Gepubliceerd: 2020-02-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 december 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de samenstelling van het rubbergranulaat in het sportpark aan de Thorbeckelaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-12-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-426 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Egelantierstraat 19

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsverunning voor het bouwen van een dakopbouw en het verbouwen van apartementen aan de Egelantierstraat 19. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-425 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Ambachtweg 40 en 44

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vestigen van een fitnesscentrum aan de Ambachtweg 40 en 44. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-423 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Het Zand, veld 3.2

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 109 appartementen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-422 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Johanitterweg 15

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Johanitterweg 15. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-421 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Winthontlaan 4-6

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van Ten Brinke Bouw B.V. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel met congresruimte, kantoren en een parkeergarage aan de Winthontlaan 4-6. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-420 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Van Sijpesteijnkade 25 en 27

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen en restaureren van een rijksmonument aan de Van Sijpesteijnkade 25 en 27. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-419 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Amsterdamsestraatweg 7 en 9

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot bedrijf aan de Amsterdamsestraatweg 7 en 9. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-408 Wob-besluit over het gespreksverslag over het parkeervraagstuk Anatomiegebouw

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om het gespreksverslag over het parkeervraagstuk Anatomiegebouw Bekkerstraat141. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-417 Wob-besluit over een evenementenvergunning voor de Jaarmarkt Amsterdamsestraatweg

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van VN-Events. De informatie gaat over een evenementenvergunning voor de Jaarmarkt Amsterdamsestraatweg. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-416 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Domplein 4-5

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweelaagse theaterzaal aan het Domplein 4-5. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-241 Wob-besluit over de bouwprojecten aan de Castellumlaan

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de (verkeers)veiligheid van de bouwprojecten in de omgeving van de Castellumlaan in De Meern. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-18 Documenten: 14
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-383 Wob-besluit over boetes in verband met het plaatsen van afval naast de vuilcontainer

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal boetes dat is opgelegd naar aanleiding van het plaatsen van afval naast de afvalcontainers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-414 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Mytylweg 17

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van Studio WA. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelijke opslagloods aan de Mytylweg 17. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-303 Wob-besluit over de ligplaatsvergunning van de coffeeshop Culture Boat

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de ligplaatsvergunning van de coffeeshop Culture Boat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-245 Wob-besluit over een lijst van projecten die getroffen worden door de PAS-uitspraak

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om een lijst van alle projecten die mogelijk getroffen worden door de PAS-uitspraak van de Raad van State. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-415 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor De Parkwachter en Madridstraat

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van appartementen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-300 Wob-besluit over de nieuwe gelijkwaardigheidsverklaring van Eneco

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de nieuwe gelijkwaardigheidsverklaring warmtenet van Eneco. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-409 Reactie op een Wob-verzoek over de parkeerboetes op de Dirck Zuylenstraat

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 december 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal uitgeschreven boetes op de Dirck Zuylenstraat. De bijlagen zijn door middel van feitelijke verstrekking verstrekt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, reactiebrief en de bijlagen downloaden.
Besluit: 2019-12-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-359 reactie op een Wob-verzoek over kunst in de Sterrenwijk

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 december 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over kunst in de Sterrenwijk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiemail downloaden.
Besluit: 2019-12-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-228 Wob-besluit over het aantal woningen in Tuinwijk-Oost die onzelfstandig bewoont wordt

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal woningen in Tuinwijk-Oost die onzelfstandig bewoont worden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-412 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor 1e Kortebaanstraat 7

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van MidNed Projectontwikkeling. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een koetshuis tot woning aan de 1e Kortebaanstraat 7. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-406 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Moreelsehoek 8 tot en met 436

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over constructiegegevens en bouwtekeningen van Moreelsehoek 8 tot en met 436. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-405 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Donkeregaard 2

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het inpandig verbouwen van een winkel aan de Donkeregaard 2. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2018-219 Wob-besluit over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland deel 3

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland. Gezien het grote aantal documenten dat gevraagd wordt is er met de verzoeker afgestemd om het verzoek in vier deelbesluiten af te doen. Dit is het derde deel. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-11 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-282 Wob-besluit over verschillende omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om verschillende omgevingsvergunningen van diverse adressen. In onderstaande link kunt u het Wob-besluit en de bijlagen downloaden.
Besluit: 2019-12-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-403 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Reactorweg 15

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagloods. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-201 Wob-besluit over alle correspondentie van de Bekkerstraat 141

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de correspondentie tussen ambtenaren over het Anatomiegebouw aan de Bekkerstraat 141. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-243 Wob-besluit over de behandeling van bezwaarschriften

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de behandeling van bezwaarschriften. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-402 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Vleutensevaart 100

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het brandveilggebruiken van een hotel aan de Vleutensevaart 100. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-401 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Bankstraat 50

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verhogen van de nok en het vergroten van een dakkapel aan de Bankstraat 50. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-400 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Bankstraat 54

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een uitbouw en het optrekken van een gevel aan de Bankstraat 54. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-269 Wob-besluit over een zienswijzen en verslag van een inspreekbijeenkomst beperking openingstijden

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een zienswijzen en verslag van een inspreekbijeenkomst beperking openingstijden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-252 Wob-besluit over de communicatie tussen de gemeente Utrecht en Web-IQ

[Gepubliceerd: 2020-02-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de communicatie tussen de gemeente Utrecht en Web-IQ. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-396 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Seringstraat 112

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op de Seringstraat 112. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-394 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Papendorpseweg 95

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van Smits van Burgst Beveiliging. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de brandscheiding, het maken van een brandcompartiment en het maken van een trap in het pand aan de Papendorpseweg 95. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-04 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-393 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Camera Obscuradreef 33-80 en Taagdreef 2-112

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over omgevingsvergunningen voor het renoveren van apartementen en een portiekflat aan de Camera Obscuradreef 33-80 en Taagdreef 2-112. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-03 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-392 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Specerijenvallei 25

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 37 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-391 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Vleutenseweg 92

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor een verbouwing van een horecagelegenheid en de woning daarboven aan de Vleutenseweg 92. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-390 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zeedijk 17

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning om een voormalig bakkerij te transformeren naar zes woningen aan de Zeedijk 17. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-389 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Prinses Margrietstraat 52 bis

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor een doorbraak in een dragende wand aan de Prinses Margrietstraat 52 bis. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-386 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Johannes Bekastraat 59 BIS

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakterras op de Johannes Bekastraat 59 BIS. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-12-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-388 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Truus van Lierlaan 1

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een oplaadplek voor electrische auto`s bij de Truus van Lierlaan 1. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-387 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor parkeergarage winkelcentrum Kanaleneiland

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een reclame-uiting. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-229 Wob-besluit over de weigering van een vergunning Polderstraat 36

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de weigering van een vergunning voor de Polderstraat 36. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-385 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Thematerweg en Haarzichtsingel

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen aan de Thematerweg en Haarzichtsingel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-381 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Louis Amstronglaan 550

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat overeen omgevingsvergunning voor het bouwen van 104 appartementen en 38 eengezinswoningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-368 Wob-besluit over een klacht over houtrook overlast in Balije

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een klacht over houtrookoverlast in Balije. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-304 Wob-besluit over voorwaarden gedoogvergunning Culture Boat since 2010

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de voorwaarden gedoogvergunning Culture Boat since 2010. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-11-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-203 Wob-besluit over bestrijding van overlast van het sportpark Wesley Sneijder

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bestrijding van de overlast bij het sportpark Wesley Sneijder. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-380 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Helsinkilaan 1

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een onderzoekscentrum. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-376 Wob-besluit over sonderingsgegevens voor Laan van Nieuw-Guinea 113 en 113 BS

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat oversonderingsgegevens voor Laan van Nieuw-Guinea 113 en 113 BS. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-375 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Kerrieweg 3

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 22 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-374 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Delistraat 21

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een extra bouwlaar op Delistraat 21. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-373 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Van Heuven Goedhartlaan 1

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 37 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-26 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-377 Wob-besluit over de EPC-berekingen voor Jongeneelwerf 15

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de EPC-berekeningen voor Jongeneelwerf 15. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-25 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-371 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Lippizanerstraat 75

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 14 woningen Lippizanerstraat 75. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-25 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-369 Wob-besluit over de consructiegegevens, sonderingsgegevens en het palenplan voor Monnetlaan en Bernadottelaan

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van FiMek estate BV. De informatie gaat over de constuctiegegevens, sonderingsgegevens en het palenplan voor de Monnetlaan en Bernadottelaan. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-367 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Auriollaan 1-13 en Bernadottelaan 230-234

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van FiMek estate BV. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het renoveren van woningen en het wijzigen van gevels aan de Auriollaan 1-13 en de Bernadottelaan 230-234. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-365 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Monnetlaan 1-111

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van FiMek estate. De informatie gaat over een omgevingsvergunnigs voor het renoveren en realiseren van appartementen aan de Monnetlaan 1-111. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-22 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-364 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Donkeregaard 2

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een lunchroom in een restaurant aan de Donkeregaard 2. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-366 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Vleutensevaart 100

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een advocaat. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vestigen van een restaurant, zalencentrum en hotel aan de Vleutensevaart 100. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-123 Wob-besluit over het evenement Lepeltje Lepeltje 2016-2019

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Stichting Behoud Lepelenburg. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het evenement Lepeltje Lepeltje 2016-2019 en de vergunningen daarvoor. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-363 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Hoendiepstraat 23 en 29

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over omgevingsvergunningen voor het bouwen van een dakopbouw op Hoendiepstraat 23 en 29. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-362 Wob-besluit over sonderingsgegevens voor Royaards van den Hamkade 13-1

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over sonderingsgegevens voor Royaards van den Hamkade 13-1. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-361 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Veemarktplein

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een megabioscoop aan het Veemarktplein. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-357 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Koningslaan 49

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het ombouwen van een kelder. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-238 Wob-besluit over documentatie KPMG-HHm rapport onderbouwing basismodule hulp huishouden

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van Jurist Wevers. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de documentatie KPMG-HHm rapport onderbouwing basismodule hulp huishouden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-235 Wob-besluit over de naleving van de vergunningvoorschriften van Lepeltje Lepeltje

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de naleving van de vergunningvoorschriften van het evenement Lepeltje Lepeltje. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-358 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Biltsestraatweg 88

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van het veiligheidsbureau. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel en manege. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-19 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-356 Wob-besluit over een omgevingsvergunning op de Linneauslaan 47

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een sonderingsdossier. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-355 Wob-besluit over een omgevingsvergunning van de Haarzichtlaan 2A

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en een sonderingsrapport. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden
Besluit: 2019-11-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-360 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Linnaeuslaan 47

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum 19 november 2019 op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over sonderingsgegevens van een omgevingsvergunning. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-354 Wob-besluit over constructiegegevens en het palenplanvoor Germanicusweg 37

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over constructiegegevens en het palenplan voor de Germanicusweg 37 in de Meern. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-353 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Zilvergeldstraat 31

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel aan de Zilvergeldstraat 31. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-352 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Vuurvlindersingel 32

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw aan de Vuurvlindersingel 32. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-351 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Monnetlaan 2 tm 12 en Bernadottelaan 202 tm 210

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het renoveren en het realiseren van appartementen aan de Monnetlaan 2 tm 12 en Bernadottelaan 202 tm 210. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-350 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Componistenlaan 6

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het realiseren van een klimhal aan de Componistenlaan 6. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-349 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Vuurvlindersingel 30

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw aan de Vuurvlindersingel 30. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-348 Wob-besluit over een omgevingsvergunning over Klaverstraat 49

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vergroten van een kapverdieping van de Klaverstraat 49. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-347 Wob-besluit over een omgevingsvergunning over Klaverstraat 71

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en een dakopbouw aan de Klaverstraat 71. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-346 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Klaverstraat 73

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning van het vergroten van de woning aan de Klaverstraat 73. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-345 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Laan van Nieuw-Guinea 88

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw en een dakterras aan de Laan van Nieuw-Guinea 88. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-251 Wob-besluit over opruimen resten giftig gas (nafta) die uit een pakket lekte

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van Joosten Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het opruimen van resten van giftig gas (Nafta), die zijn achtergebleven op de openbare weg nadat een pakketbezorger onwel is geworden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-227 Wob-besluit over second opinion De Trip B.V

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van Van Iersel-Luchtman Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de second opinion De Trip B.V. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-344 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Jan van scorelstraat 1

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een koelunit en een koolstoffilterbox aan de Jan van scorelstraat 1. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-343 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Donkere Gaard 2

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning om te mogen afwijken van het bestemmingsplan en een inpandige verbouwing tot lunchroom van Donkere Gaard 2. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-342 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Reykjavikplein

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementengebouw met 149 woningen aan het Reykjavikplein. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-335 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Bankstraat 50

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning om te mogen afwijken van het bestemmingsplan voor de Bankstraat 50. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-334 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Fregatstraat 62, 95a, 181 en Schoenerstraat 49 en 47

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over omgevingsvergunningen voor het bouwen van onderandere een dakterras, dakkapel en dakopbouw voor de Fregatstraat 62, 95a, 181 en Schoenerstraat 49 en 47. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-333 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Lepelaarstraat 21Bis

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakterras op de Lepelaarstraat 21Bis. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-331 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor FC Donderstraat 65

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbouwen van de FC Donderstraat 65. En het kappen van twaalf bomen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-13 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-330 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Vliegend Hertlaan 15

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van BJH Safety Services. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel van Vliegend Hertlaan 15. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-327 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Maliebaan 8 en 8a en Maliesingel 28

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van Studio In Motion. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor brandcompartimentering van een kantoorgebouw voor de Maliebaan 8 en 8a. En over een omgevingsvergunning voor het plaatsten van dakramen voor de Maliesingel 28. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-321 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de David van Mollemstraat 5

[Gepubliceerd: 2020-02-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Coen Hagedoorn Bouwgroep . De informatie gaat over een omgevingsvergunning, bouwvergunning, sonderingsgegevens en het palenplan voor de bouw van 121 appartementen aan de David van Mollemstraat 5. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-320 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Miles Davisstraat-Errol Garnerstraat

[Gepubliceerd: 2020-02-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de omgevingsvergunning, bouwvergunning, sonderingsgegevens en het palenplan voor het bouwen van tachtig appartementen aan de Miles Davisstraat-Errol Garnerstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-319 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Milan Viscontilaan 1

[Gepubliceerd: 2020-02-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de constructiegegevens, sonderingsgegevens en het palenplan van De Milan Viscontilaan 1. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-318 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Clingeboslaan 12 in Vleuten

[Gepubliceerd: 2020-02-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-204 Wob-besluit over de transformatie van 'T Goylaan

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de transformatie van 'T Goylaan van kantoorpanden naar woonruimtes. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-326 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Kanaalweg 50

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het herinrichten van een bedrijfspand aan de Kanaalweg 50. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-325 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Slingeraklaan 62

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport aan de Slingeraklaan 62. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-324 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Klaverstraat 56

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor de Klaverstraat 56. De vergunning wordt aangevraag om af te wijken van het bestemmingsplan In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-323 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Abstederdijk 52

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vergroten van een kapverdieping en het optrekken van een achtergevel aan de Abstederdijk 52. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-322 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Wittevrouwensingel 27

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat een omgevingsvergunning voor Wittevrouwensingel 27. De vergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel, het bouwen van een aanbouw, het maken van een balkon en het verbouwen van het pand. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-270 Wob-besluit over openbare orde camerabeelden van de Amsterdamsestraatweg

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over openbare orde camerabeelden van de Amsterdamsestraatweg waarin ordeverstoringen en overlastplegers te zien zijn. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-11-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-183 Wob-besluit over de diner pensants in het kader van het jeugdveld

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de diner pensants gehouden in kader van het jeugdveld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-315 Wob-besluit over sonderingsgegevens voor Prof. Ritzema Boslaan 19

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over sonderingsgegevens voor de Prof. Ritzema Boslaan 19. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-314 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Kanaalstraat 205

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een winkel naar een woning aan de Kanaalstraat 205. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-313 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Ganzenmarkt 2-6

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van Interbuild Management B.V. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor Ganzenmarkt 2-6. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-305 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Bankstraat 60

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het veranderen van de kap, het bouwen van een aanbouw en het maken van een dakterras aan de Bankstraat 60. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-301 Wob-besluit over omgevingsvergunningen voor CAB-rondom

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over verschillende omgevingsvergunningen, voor het afwijken van het bestemmingsplan. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-153 en 154 Wob-besluit over parkeerterrein businesspark Papendorp

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 beslist op twee Wob-verzoeken van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over parkeerterrein businesspark Papendorp. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-309 Wob-besluit over constructie- en sonderingsgegevens voor Valeriaanweg 93

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over constructie- en sonderingsgegevens voor de Valeriaanweg 93. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-308 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Emmerikkerboslaan 42

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 woningen aan de Emmerikkerboslaan 42. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-306 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Ivoorzwamsingel 1

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 47 woningen aan de Ivoorzwamsingel 1. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-299 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Paddenstoelenlaan en de Melkzwamsingel

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van zevenveertig woningen aan de Paddenstoelenlaan en de Melkzwamsingel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-302 Wob-besluit over een milieuvergunning voor Indusdreef 5 en Gangesdreef 10

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een milieuvergunning voor Indusdreef 5 en Gangesdreef 10. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-11-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-0217 Wob-besluit over exclusief gebruik parkeerplaatsen De Helling

[Gepubliceerd: 2021-01-06] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van De Utrechtse Internet Courant (DUIC). In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het exclusieve gebruik van de parkeerplaatsen bij De Helling voor het poppodium. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-298 Feitelijke verstrekking bouwvergunning en sondersdossier over Beerschoten 23

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 op een verzoek van een inwoner een bouwvergunning en sonderingsdossier verstrekt. De informatie is verstrekt uit het openbare archief. In onderstaande link kunt u het bericht downloaden.
Besluit: 2019-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-297 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Burchtpromenade 26

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 30 appartementen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-184 Wob-besluit over de correspondentie over de behandeling van een Wob-verzoek van RTV Utrecht

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de correspondentie die is ontstaan na de indiening van een eerder Wob-verzoek. Het verzoek is mondeling ingediend, deze kunt u dus niet hieronder terug vinden. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-296 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Vossegatslaan 49

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een verdieping op twee woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-230 Wob-besluit over Netwerkschade op de Overste den Oudenlaan

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtsvertegenwoordiger. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over Netwerkschade op de Overste den Oudenlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-208 Wob-besluit over alle extra horeca sinds 2012

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alle extra horeca sinds 2012. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-281 Wob-besluit over de documenten inzake een schadeclaim

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de documenten inzake een schadeclaim. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-279 Wob-besluit over ontslag wethouder Everhardt, benoeming locoburgemeester en benoeming opvolger wethouder

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het ontslag van wethouder Everhardt, de benoeming van de locoburgemeester en de benoeming opvolger wethouder. De verzoeker staat onder curatele. Daarom is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en besluit buiten behandeling stellen downloaden.
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-253 Wob-besluit over de plaatsing van parkeerborden E9 op het Jansveld

[Gepubliceerd: 2019-12-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de plaatsing van parkeerborden E9 op het Jansveld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-286 Wob-besluit over sonderingsgegevens en het palenplan voor Maatvlinder en Grauwaartsingel

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de sonderingsgegevens en het palenplan voor de Maatvlinder en Grauwaartsingel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-293 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Vlasstraat 24

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een kapverdieping, het bouwen van een dakkapel en het bouwen van een dakterras. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-294 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Willem Dreeslaan 2

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning om het toevoegen van een extra entree in het gebouw van een zorginstelling. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-292 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Warmoesstraat 7

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor de bouw van een dakkapel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-291 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Krugerstraat 13

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor een verbouwing van een bedrijfsruimte tot kinderdagverblijf. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-29 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-289 Wob-besluit over de sonderingsgegevens van het Eiland Vleuten

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de sonderingsgegevens van het Eiland Vleuten. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-290 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Kavelstraat 27 de Meern

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning om af te wijken van de bestemming op het perceel. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-288 Wob-besluit omgevingsvergunning voor Skaggeraklaan 10

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een omgevingsvergunning voor een dakkapel op het pand aan de Skaggeraklaan 10. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-169 Wob-besluit over het startdocument inzake de sloop van de flats van Mitros aan de Rooseveltlaan en de Trumanlaan

[Gepubliceerd: 2019-12-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om relevante informatie over de sloop van de flats van Mitros aan de Rooseveltlaan en de Trumanlaan . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-285 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Racinelaan 18

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de Racinelaan 18. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-115 Wob-besluit over de verkoop 22 huureenheden Mitros

[Gepubliceerd: 2019-12-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de verkoop van 22 huureenheden van Mitros. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-24 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-246 Wob-besluit over vergunningen en bestemmingsplannen Hof ter Weydeweg Vleuten

[Gepubliceerd: 2019-12-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over vergunningen en bestemmingsplannen Hof ter Weydeweg Vleuten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-10-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-205 Wob-besluit over het wijzigen afvalstoffenverordening

[Gepubliceerd: 2019-11-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy van der Laan. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het wijzigen van de afvalstoffenverordening in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-277 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Jutfaseweg 70

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een garage tot twee appartementen (kleinschalige transformatie) aan de Jutfaseweg 70. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-273 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Ganzenmarkt 2

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de werfkelder van een supermarkt tot bar (horeca B) aan Ganzenmarkt 2. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-18 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-271 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Amaliastraat 75

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw met dakterras op een woning aan de Amaliastraat 75. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-249 Wob-besluit over antwoorden op technische vragen herontwikkeling Dirk Hoetweg 5

[Gepubliceerd: 2019-12-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over antwoorden op technische vragen over de herontwikkeling op de locatie Dirk Hoetweg 5. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-278 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Koningslaan 120

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vervangen van de draagconstructie ter hoogte van de keuken aan de Koningslaan 120. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-276 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Jan van Scorelstraat 1

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een koelunit en koolstoffilterbox aan de Jan van Scorelstraat 1. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-275 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Mariaplaats 3A, 4, 5 en 6

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevings-vergunning voor het verbouwen van een kantoor met winkel tot logiesverblijf, een winkel en een restaurant aan Mariaplaats 3A, 4, 5 en 6. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-274 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Godebaldkwartier 48 en 54

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning het bouwen van een trap tussen twee verdiepingen van een kantoor en het wijzigen van deuren naar de lifthal in het kantoorpand aan het Godebaldkwartier 48 en 54. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-272 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Morelstraat 34

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op een pand aan de Morelstraat 34. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-266 Wob-besluit over brandveiligheidsmelding Vredenburgkade 11

[Gepubliceerd: 2019-11-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van TivoliVredenburg. In het Wob-verzoek wordt om informatie opgevraagd over de vergunning brandveiliggebruik van Vredenburgkade 11. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-176 Wob-besluit over de herplant plicht bomenkap

[Gepubliceerd: 2019-11-28] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de herplant plicht bomenkap. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-16 Documenten: 16
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-255 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Woontoren de Sijp

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor de bouw van woontoren de Sijp. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-15 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-232 Wob-besluit over bouwplannen Duizendknooplaan

[Gepubliceerd: 2019-11-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van Haak Advocatuur. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over bouwplannen aan de Duizendknooplaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-223 Wob-besluit over automatiseringscontracten Microsoft, Oracle en ServiceNow

[Gepubliceerd: 2019-11-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over automatiseringscontracten Microsoft, Oracle en ServiceNow. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-10-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-182 Wob-besluit over het organiseren Eurovisie Songfestival 2020

[Gepubliceerd: 2019-11-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van het AD. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het organiseren Eurovisie Songfestival 2020. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-190 Wob-besluit over stukken die gewisseld zijn met huurorganisatie BoKs in 2019

[Gepubliceerd: 2019-12-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over stukken die gewisseld zijn tussen de gemeente Utrecht en huurorganisatie BoKs in 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-242 Wob-besluit over vergunningen Leidsche Rijn - t'Zand

[Gepubliceerd: 2019-11-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over bouwvergunningen voor het bouwen van woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-237 Wob-besluit over het Victas gebouw aan de ABC straat

[Gepubliceerd: 2019-11-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van RVE Vastgoed. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het Victas gebouw aan de ABC straat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-220 Wob-besluit over restafval in de Kanaalstraat

[Gepubliceerd: 2019-11-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over restafval in de Kanaalstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-10-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-218 Wob-besluit over het verkeersonderzoek Jan Wolkerssingel

[Gepubliceerd: 2019-11-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het verkeersonderzoek Jan Wolkerssingel. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-236 Wob-besluit over de registratie van seksmedewerkers

[Gepubliceerd: 2019-10-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de registratie van seksmedewerkers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-156 Wob-besluit over de aanbesteding woonwijk Groenewoud aan Loostad

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aanbesteding van de bouw van de woonwijk Groenewoud aan Loostad. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-10-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-155 Wob-besluit over mobiliteitshub Papendorp

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over mobiliteitshub Papendorp. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-10-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-215 Wob-besluit over kosten verkeersremmende maatregelen Derde Oosterparklaan

[Gepubliceerd: 2019-11-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over kosten verkeersremmende maatregelen Derde Oosterparklaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-03 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2018-219 Wob-besluit over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland deel 2

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland. Gezien het grote aantal documenten dat gevraagd wordt is er met de verzoeker afgestemd om het verzoek in vier deelbesluiten af te doen. Dit is het tweede deel. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-03 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-210 Wob-besluit over de communicatie tussen de gemeente Utrecht en Shinto Labs

[Gepubliceerd: 2019-11-29] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van JP Juristen. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de communicatie tussen de gemeente Utrecht en Shinto Labs. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-170 Wob-besluit over communicatie wijziging in het bestemmingsplan Andesdreef 11A

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van Stichting OverFit. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over communicatie in verband met de wijziging van het bestemmingsplan voor het bouwplan aan de Andesdreef 11A. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-198 Wob-besluit over de omgevingsvergunning kappen bomen Maliebaan

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan Maliebaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-212 Wob-besluit over het aantal hotelkamers tussen 2010 en 2020

[Gepubliceerd: 2019-10-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van Actiegroep Binnenstad 030. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal hotelkamers tussen 2010 en 2020 in de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-10-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-196 Wob-besluit over het labelen van woningen als jongerenwoningen en inzetten met friendscontracten voor 47 woningen

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het labelen van woningen als jongerenwoningen en inzetten met friendscontracten voor 47 woningen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-09-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-200 Wob-besluit over een last onder dwangsom tapasrestaurant Ele

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een last onder dwangsom die zou zijn opgelegd aan tapasrestaurant Ele. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-149 Wob-besluit over communicatie evenement Jumpingworld

[Gepubliceerd: 2019-10-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over communicatie evenement Jumpingworld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-265 Wob-besluit over bekeuringen genoemd in het besluit sluitingstijden van 26 september 2019

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om bekeuringen en rapporten die genoemd worden in het besluit openingstijden van 26 september 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-226 Wob-besluit over wijziging afvalstoffenverordening met betrekking tot ongeadresseerd drukwerk

[Gepubliceerd: 2019-11-01] De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy van der Laan NV. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over wijziging afvalstoffenverordening met betrekking tot ongeadresseerd drukwerk . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-180 Wob-besluit over aanpak short stay verhuur aan de Croeselaan en Fruitstraat

[Gepubliceerd: 2019-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een advocaat. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het gebruik van twee panden aan de Croeselaan en Fruitstraat voor short stay verhuur via booking.com. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-186 Reactie op een Wob-verzoek over besteding gelden Jeugdzorg

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 september 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van de FNV. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over besteding gelden Jeugdzorg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, de reactiebrief en de bijlagen downloaden.
Besluit: 2019-09-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-197 Wob-besluit over prestatieafspraken met Stichting Studenten Huisvesting over huisvestingsactiveiten in 2020-2024

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de prestatieafspraken van de Stichting Studentenhuisvesting in de jaren 2020-2024. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-106 Wob-besluit over het bouwplan Weerdsingel 33

[Gepubliceerd: 2019-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van Univť. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het bouwplan Weerdsingel 33. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-20 Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-133 Wob-besluit over omgevingsvergunning restaurant De Pomp aan de Croeselaan

[Gepubliceerd: 2019-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de omgevingsvergunning voor restaurant De Pomp (HZ_WABO-18-25181). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-18 Documenten: 23
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-150 Wob-besluit over second opinion juridisch advies aan de raad over het parkeren op P1 Vleuterweide

[Gepubliceerd: 2019-10-30] De gemeenteraad heeft op 12 september 2019 beslist op een door het college doorgeleid Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die bij de raad aanwezig zijn over het parkeren op P1 Vleuterweide en in het bijzonder de second opinion die door de raad is gevraagd aan het advocatenkantoor. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-12 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-164 Wob-besluit over de herontwikkeling van het voormalige Victas pand aan de ABC straat 5 en 5a

[Gepubliceerd: 2019-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van RVE Vastgoed BV. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten over de herontwikkeling van het voormalige Victas pand aan de ABC straat 5 en 5a. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-185 Wob-besluit over alternatieve fietsroutes voor kruising Platolaan

[Gepubliceerd: 2019-09-20] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alternatieve fietsroutes voor kruising Platolaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-113 Wob-besluit over Bibob dossier

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een Bibob dossier. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-09-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-221 Wob-besluit over netwerkschade Winthontlaan

[Gepubliceerd: 2019-10-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van Sedgwick. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over netwerkschade Winthontlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-09-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-213 Reactie op inzageverzoek over een negatieve beoordeling werkervaringsplek

[Gepubliceerd: 2019-10-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 september 2019 een Wob-verzoek ontvangen van Schut & Dragtenstein Advocaten. In het verzoek wordt om informatie gevraagd over een negatieve beoordeling die aan een bepaald bedrijf zou zijn toegekend als werkplek voor bijstandsgerechtigden om werkervaring op te doen. Het verzoek is afgedaan door inzage te geven in het onderliggende dossier. In onderstaande link kunt u het verzoek downloaden.
Besluit: 2019-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-140 en 141 Wob-besluit over sluitingstijden horeca Amsterdamsestraatweg

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 september 2019 beslist op twee Wob-verzoeken van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over sluitingstijden horeca Amsterdamsestraatweg en het rapport sluitingstijden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-09-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-211 Reactie op een Wob-verzoek over horeca- en terrasvergunningen wijk binnenstad

[Gepubliceerd: 2019-12-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 september 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om alle verleende horeca vergunningen en terrasvergunningen in de binnenstad van 1 januari 2018 tot 1 juli 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en bijlagen downloaden.
Besluit: 2019-09-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-194 Wob-besluit over convenanten en overige afspraken tussen de gemeente en de Stichting Studenten Huisvesting

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over convenanten en overige afspraken tussen gemeente en de SSH . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-09-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-193 Wob-besluit convenanten en overige afspraken tussen de gemeente en Jebber

[Gepubliceerd: 2019-10-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over convenanten en overige afspraken tussen de gemeente en Jebber. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-09-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-134 Reactie op Wob-verzoek over subsidie NCTV en uitvoering actieplan Utrecht doen we samen

[Gepubliceerd: 2019-10-30] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 september 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van KRO-NCRV. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over subsidie NCTV en uitvoering actieplan Utrecht doen we samen. Verzoeker is gewezen op de reeds openbare informatie op de website van de rijksoverheid en daarmee is het verzoek afgehandeld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactie downloaden.
Besluit: 2019-09-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-192 Wob-besluit over college besluiten gerelateerd aan huisvesting

[Gepubliceerd: 2019-10-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over college besluiten gerelateerd aan huisvesting. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-08-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-188 Wob-besluit over goedkope scheefwoners

[Gepubliceerd: 2019-10-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het toewijzen van woningen aan goedkope scheefwoners. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-08-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-178 Wob-besluit over communicatie met Utrechtse pers

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van Nieuws030. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over onderlinge communicatie met de Utrechtse pers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-214 Wob-besluit over netwerkschade Croeselaan

[Gepubliceerd: 2019-10-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van Sedgwick. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over netwerkschade Croeselaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-08-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-163 Wob-besluit over de tijdelijke huisvesting Amadeus Lyceum

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de tijdelijke huisvesting Amadeus Lyceum. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-160 Wob-besluit over startdocument De Omloop

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van De Advocaten van Van Riet. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over startdocument De Omloop. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-189 Wob-besluit over de selectie van huurders door Jebber

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de selectie van huurders door Jebber. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-206 Wob-besluit over het overleg Woondeal Merwedekanaalzone

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Utrechts Woonboten Overleg (SUWO). In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die ten grondslag liggen aan het overleg Woondeal Merwedekanaalzone. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-199 Wob-besluit over richtlijn omgevingsvergunning dakterras

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over richtlijn omgevingsvergunning dakterras. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-195 Wob-besluit over de erkenning van SSH als categorale huisvester van studenten

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de erkenning van SSH als categorale huisvester van studenten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-08-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-147 Wob-besluit over communicatie met aannemersbedrijf Stil

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over communicatie met aanemersbedrijf Stil. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-08-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-165 Wob-besluit over camera's in een openbare parkeerzone Parkwijk

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over camera's in een openbare parkeerzone parkwijk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-08-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-105 Wob-besluit over standpunten en beleid toetsing bouwplan

[Gepubliceerd: 2019-10-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over standpunten en beleid tbv toetsing bouwplan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-114 Wob-besluit over de verkeerssituatie Kanaleneiland-Noord

[Gepubliceerd: 2019-10-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van OremansLegal. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de verkeerssituatie Kanaleneiland-Noord. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-07 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-125 Wob-besluit over diversiteitsmaatregelen gemeentelijke ambtenaren

[Gepubliceerd: 2019-10-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over diversiteitsmaatregelen gemeentelijke ambtenaren. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-137 Wob-besluit over laadpaal in de Graaf Adolfstraat

[Gepubliceerd: 2019-10-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de laadpaal in de Graaf Adolfstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-142 Wob-besluit over informatie zorginstellingen Utrecht

[Gepubliceerd: 2019-10-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over zorginstellingen in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-158 Wob-besluit over ondergrondse restafval containers Griftstraat en Bekkerstraat

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een ORAC in de Griftstraat en Bekkerstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-30 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-146 Wob-besluit over het project ruimtelijke procedure school Passiebloemweg

[Gepubliceerd: 2019-10-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het project ruimtelijke procedure school Passiebloemweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-202 Reactie op inzageverzoek eigen bijstandsdossier

[Gepubliceerd: 2019-10-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juli 2019 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over inzage eigen bijstandsdossier. Het verzoek is afgedaan door inzage te geven. In onderstaande link kunt u het verzoek downloaden.
Besluit: 2019-07-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-187 Wob-verzoek over overzicht Wob verzoeken veelvrager

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over overzicht gedane Wob verzoeken. In verband met de veelvragersregeling is het Wob-verzoek buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2019-07-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-067 Wob-besluit over documenten met het woord Ovast

[Gepubliceerd: 2019-10-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten met het woord Ovast. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-18 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-139 Wob-besluit over toezicht handhaving kinderopvangsector

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van Pulito Advies. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over toezicht handhaving kinderopvangsector. Verzoeker heeft na het Wob-besluit contact opgenomen en naar aanleiding daarvan is een aanvullend Wob-besluit genomen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-18 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-089 Wob-besluit over handhaving meerdere panden van ťťn eigenaar

[Gepubliceerd: 2019-08-19] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een advocatenkantoor. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over handhavingsbesluiten inzake meerdere panden van een eigenaar. Wegens de uitgebrachte zienswijze hebben wij besloten uitgesteld te verstrekken. Van de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen is vervolgens geen gebruik gemaakt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-18 Documenten: 14
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-174 Reactie op informatieverzoek over een verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juli 2019 gereageerd op een informatieverzoek van verkeersboete.nl. In het informatieverzoek wordt om informatie gevraagd over een verkeersbesluit van een verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) aan de Eyckensteinplaats. In onderstaande links kunt u het informatieverzoek, de bijlagen en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-07-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-116 Wob-besluit over integriteitsschendingen ambtenaren gemeente Utrecht

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over integriteitsschendingen van ambtenaren gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-177 Reactie op een Wob-verzoek over parkeervergunningen in de gemeente Utrecht

[Gepubliceerd: 2019-10-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juli 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over parkeervergunningen in de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-07-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-167 Reactie op een informatieverzoek over een verkeersovertreding

[Gepubliceerd: 2019-10-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juli 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van Verbo Juridisch Advies. In het informatieverzoek wordt om informatie gevraagd over naheffingsaanslag. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-07-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-120 Wob-besluit over huurcontracten fietsenstallingen Jachtstraat 4 en Mariaplaats 2

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over huurcontracten fietsenstallingen Jachtstraat 4 en Mariaplaats 2. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-12 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-162 Zienswijze namens de gemeente over inzet social media monitoring tools in projecten

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2019 gereageerd op een verzoek van TNO, om een zienswijze uit te brengen. Er wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen over documenten met betrekking tot inzet social media monitoring tools in projecten. In onderstaande links kunt u het verzoek en de zienswijzebrief downloaden.
Besluit: 2019-07-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-166 Ingetrokken Wob-verzoek over berekening bijstandsuitkering

[Gepubliceerd: 2019-10-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de berekening van een bijstandsuitkering. Na overleg met de verzoeker is het verzoek afgedaan als informatieverzoek. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2019-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-110 Wob-besluit over beleid betaalde advertenties op social media accounts

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over beleid betaalde advertenties op social media accounts. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2018-219 Wob-besluit over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland deel 1

[Gepubliceerd: 2020-02-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland. Gezien het grote aantal documenten dat gevraagd wordt is er met de verzoeker afgestemd om het veroek in vier deelbesluiten af te doen. Dit is het eerste deel. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-159 Zienswijze namens de gemeente over sportpark Daalseweide-Zuilense Vecht

[Gepubliceerd: 2019-10-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2019 gereageerd op een verzoek van gemeente Stichtsevecht, om een zienswijze uit te brengen. Er wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen over de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op sportpark Daalseweide-Zuilense Vecht. In onderstaande links kunt u het verzoek en de zienswijzebrief downloaden.
Besluit: 2019-07-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-056 Wob-besluit over prestatieafspraken woningcorporaties

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over prestatieafspraken woningcorporaties. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-03 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-088 Wob-besluit over het kadastraal perceel Vogelbosje Abstederdijk

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het kadastraal perceel Vogelbosje Abstederdijk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-07-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-087 Wob-besluit over intrekkingsbesluit omzettingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Volksbank. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een intrekkingsbesluit omzettingsvergunningen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, het Wob-besluit en de bijlagen downloaden.
Besluit: 2019-07-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-121 Wob-besluit over verklaringen bestemmingen en gebruik kamerverhuur

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over verklaringen bestemmingen en gebruik kamerverhuur tussen 1 januari 2014 en 1 mei 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-07-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-073 Wob-besluit over communicatie tussen de gemeente en meerdere rechtspersonen over evenementen

[Gepubliceerd: 2019-09-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van stichting behoud Lepelenburg en omgeving. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over. communicatie tussen de gemeente en meerdere rechtspersonen of contactpersonen over evenementen in 2019. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-144 Wob-besluit over draagvlakmeting Dichterswijk in verband met de invoering van betaald parkeren

[Gepubliceerd: 2019-10-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over draagvlakmeting invoeren betaald parkeren Dichterswijk 2018. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-080 Wob-besluit over de asbestinventarisatierapportage omgevingsvergunning WABO 11-05726

[Gepubliceerd: 2019-09-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de asbestinventarisatierapportage omgevingsvergunning WABO 11-05726. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-19 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-119 Wob-besluit over de brand New York Pizza Nobelstraat

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van Meester Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de brand in de New York Pizza aan de Nobelstraat. Het Wob-verzoek maakt onderdeel uit van een e-mail met daarin een inhoudelijk reactie, klacht en een ingebrekestelling. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-117 Wob-besluit over De Grote Catacomben

[Gepubliceerd: 2019-09-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over De Grote Catacomben. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-06-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-122 Wob-besluit over vergoeding letselschade in relatie tot een bijstandsuitkering

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van Ottenschot Rechtshulp bij Letselschade. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de vergoeding letselschade in relatie tot een bijstandsuitkering. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-111 Wob-besluit over de gewichtsbelastbaarheid van de Herenbrug

[Gepubliceerd: 2019-09-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van stichting Behoud Lepelenburg. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de gewichtsbelastbaarheid van de Herenbrug. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-14 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-130 Wob-besluit over cijfers aangaande fraude met brondocumenten

[Gepubliceerd: 2019-09-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over cijfers aangaande fraude met brondocumenten. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-107 Wob-besluit over bouw- en renovatiewerzaamheden Tichelaarslaan

[Gepubliceerd: 2019-09-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over bouw- en renovatiewerzaamheden Tichelaarslaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-06-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-091 Wob-besluit over de publiekssterrenwacht Sonnenborgh

[Gepubliceerd: 2019-09-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de publiekssterrenwacht Sonnenborgh. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-143 Reactie op een Wob-verzoek over een parkeerovertreding Capgemini N.V

[Gepubliceerd: 2019-09-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van verkeersboete.nl. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een parkeerovertreding van Capgemini N.V. De informatie is via de balie van THOR verstrekt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2019-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-138 Reactie op een Wob-verzoek over boetes in de wijk Lunetten op basis van parkeren grote voertuigen

[Gepubliceerd: 2019-09-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal boetes in de wijk Lunetten op basis van parkeren grote voertuigen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-06-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-128 Wob-besluit over actieplannen studentenhuisvesting

[Gepubliceerd: 2019-09-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de actieplannen studentenhuisvesting. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-118 Wob-besluit over de bestuurlijke rapportage demonstratie Pegida

[Gepubliceerd: 2019-09-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bestuurlijke rapportage demonstratie Pegida. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-085 Wob-besluit over tijdelijke en definitieve herinrichting Cremerplein

[Gepubliceerd: 2019-09-05] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de tijdelijke en definitieve herinrichting van het Cremerplein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-06 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-012 Wob-besluit over omgevingsvergunning Anatomiegebouw

[Gepubliceerd: 2019-08-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de procedure rondom de omgevingsvergunning van het Anatomiegebouw aan de Bekkerstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-084 Wob-besluit over fietsstromen tussen Westplein en de Neude

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van het AD Utrechts Nieuwsblad. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de fietsstromen tussen Westplein en de Neude. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-06-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-103 Wob-besluit over reflectorpaaltjes ter hoogte van Belleperenlaan 18

[Gepubliceerd: 2019-09-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over reflectorpaaltjes ter hoogte van Belleperenlaan 18. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-101 Wob-besluit over palen bij de kruising Triumphperenlaan-Generalperenlaan

[Gepubliceerd: 2019-09-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over palen bij de kruising Triumphperenlaan-Generalperenlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-100 Reactie op een Wob-verzoek over reflectorpalen ter hoogte van Triumphperenlaan 23

[Gepubliceerd: 2019-09-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over reflectorpalen ter hoogte van Triumphperenlaan 23. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-099 Reactie op een Wob-verzoek over palen in de bocht bij Triumphperenlaan 14

[Gepubliceerd: 2019-09-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over palen in de bocht bij Triumphperenlaan 14. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-098 Reactie op een Wob-verzoek over palen begin Triumphperenlaan

[Gepubliceerd: 2019-09-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over palen bij het begin van de Triumphperenlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-097 Wob-besluit over reflectorpalen splitsing Triumphperenlaan-Professeurperenslaan

[Gepubliceerd: 2019-09-26] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2019beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over reflectorpalen bij de splitsing Triumphperenlaan-Professeurperenslaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-096 Wob-besluit over palen in de Triumphperenlaan

[Gepubliceerd: 2019-09-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over palen in de Triumphperenlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-094 Reactie op een Wob-verzoek over twee palen tegenover de Generalperenlaan

[Gepubliceerd: 2019-09-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over twee palen tegenover de Generalperenlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-129 Wob-besluit over onderzoek verkeersveiligheid basisschool Pijlstaart

[Gepubliceerd: 2019-09-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over onderzoek verkeersveiligheid basisschool Pijlstaart. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-095 Wob-besluit over de afsluiting fietspad Brailledreef

[Gepubliceerd: 2019-08-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de afsluiting van het fietspad aan de Brailledreef. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-06-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-082 Wob-besluit over correspondentie over de handhaving Bekkerstraat 141

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de achterliggende informatie van de behandeling van het verzoek om handhaving met betrekking tot de bestemming Bekkerstraat 141 .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-023 Reactie op Wob-verzoek over naheffingsaanslag parkeerbelasting

[Gepubliceerd: 2019-08-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de naheffingsaanslag parkeerbelasting. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.
Besluit: 2019-05-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-109 Wob-besluit over de sluiting van een woning aan de Oasedreef

[Gepubliceerd: 2019-08-23] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de sluiting van een woning aan de Oasedreef. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-081 Wob-besluit over grondruil tussen Mitros en projectontwikkelaar

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over grondruil tussen Mitros en een projectontwikkelaar. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-05-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-076 Wob-besluit over de capaciteit van de Balijebrug en de Socratesbrug

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over onderzoeken naar de capaciteit en uitbreiding van de bestaande Balijebrug en de Socratesbrug. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-066 Wob-besluit over sloop en nieuwbouw op de Omloop

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over sloop en nieuwbouw op de Omloop. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-05-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-057 Wob-besluit over zienswijzen verkoop 22 huureenheden Mitros

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de zienswijze rondom de verkoop van 22 huureenheden van Mitros. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-069 Wob-besluit over plaatsen Ondergrondse recycle- en afvalcontainers

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de overwegingen voor het wel of niet plaatsen van ondergrondse recycle- en afvalcontainers. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-044 Wob-besluit over klachten en maatregelen overlast horeca

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een overzicht van klachten en maatregelen overlast horeca. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-027 Wob-besluit over de verkavelingsplan Wagenstraat en Bloemstraat

[Gepubliceerd: 2019-08-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het verkavelingsplan van de Bloemstraat en de Wagenstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-065 Wob-besluit over de restauratie molen Rijn & Zon

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de restauratie van de Molen Rijn & Zon. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-09 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-037 Wob-besluit over subsidies aan (rechts)personen Oog in Al

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over subsidies en geldverstrekking aan (rechts)personen in Oog en Al .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-093 Reactie op een Wob-verzoek over kandidaatslijsten gemeenteraadsverkiezingen

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de kandidaatslijsten van de gemeenteraadsverkiezingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de verstrekte documenten downloaden.
Besluit: 2019-05-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-050 Wob-besluit over startnotitie sloop en nieuwbouw Johan Wagenaarkade 1-10bis

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de startnotitie sloop en nieuwbouw Johan Wagenaarkade 1-10bis. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-055 Wob-besluit over subsidieaanvragen Huurders030

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over subsidieaanvragen en beslissingen inzake Huurders 030 .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-05-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-054 Wob-verzoek over subsidieaanvragen en beslissingen stichting Huurders030

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de subsidieaanvragen en beslissingen stichting Huurders030. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-05-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-090 Wob-verzoek over de keuze advocatenkantoor AKD

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de keuze voor advocatenkantoor AKD om advies uit te brengen over de openbaarheid van parkeerterrein P1 in Vleuterweide. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-04-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-046 Wob-besluit over inrichting van de weg bij winkelcentrum De Gaard

[Gepubliceerd: 2019-08-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over inzage in documenten over meldingen, opmerkingen en of klachten betreft de inrichting van de weg bij winkelcentrum De Gaard aan de Jordanlaan en Eykmanlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-18 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-022 Wob-verzoek over de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-17 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-062 Wob-verzoek over afval Mariaplaats en Mariastraat

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het afval op de hoek Mariaplaats/ Mariastraat en hoe de gemeente daar in het kader van handhaving optreed .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-048 Wob-besluit over uitbreiding erfpacht Bekkerstraat 141

[Gepubliceerd: 2019-08-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de notariŽle akte inzake uitbreiding van de bestemming van het erfpachtrecht voor de Bekkerstraat 141 en de correspondentie over die akte. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-058 Wob-besluit over zienswijzen verkoop woningen en fusie instellingen

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de zienswijzen van de gemeente over de mogelijke verkoop van woningen en over de mogelijke fusie van toegelaten instellingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-04-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-017 Wob-besluit over woonoverlast

[Gepubliceerd: 2019-07-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming namens de Utrechtse stichting tegen geluidsoverlast . In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aanpak van woonoverlast. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-035 Wob-besluit over enquÍte Ondernemersfonds

[Gepubliceerd: 2019-08-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een enquÍte gehouden door het Ondernemersfonds Utrecht en de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-033 Wob-besluit over het nieuwe inzamelen van afval

[Gepubliceerd: 2019-08-07] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het nieuwe inzamelen van afval. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-12 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-016 Wob-besluit over plaatsing ondergrondse afvalcontainer Biltstraat

[Gepubliceerd: 2019-07-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer in de Biltstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-12 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-078 Wob-verzoek over de plaatsing van reflectorpalen

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de plaatsing van reflectorplalen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-015 Wob-besluit over rampenbestrijdingsplan BASF

[Gepubliceerd: 2019-07-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het rampenbestrijdingsplan BASF .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-047 Wob-besluit over handhaving studentenhuis Willem van Noortstraat

[Gepubliceerd: 2019-07-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de vergunning en handhaving met betrekking tot een studenten huis in de Willem van Noortstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-028 Wob-besluit over koopovereenkomst vaststellingsrapport wijzigingsplan Wilhelminapark

[Gepubliceerd: 2019-07-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de koopovereenkomst genoemd in het vaststellingsrapport van het wijzigingsplan Wilhelminapark. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-043 Wob-besluit over de prijsstijging parkeertarieven parkeergarage Vaartsche Rijn

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de prijsstijging parkeertarieven in parkeergarage Vaartsche Rijn .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-04-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-036 Wob-besluit over de uitstoot van Co2 in verband met de bouw van de Galaxy Tower

[Gepubliceerd: 2019-07-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming namens de Klimaatpartij en SSLU . In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de uitstoot van Co2 in verband met de bouw van de Galaxy Tower. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-03-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-061 Wob-besluit over representativiteit huurdersorganisatie Huurders030

[Gepubliceerd: 2019-07-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een Inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de representativiteit van huurdersorganisatie Huurder030 . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-03-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-053 Wob-besluit over representativiteit huurdersorganisatie BokS

[Gepubliceerd: 2019-07-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de representativiteit van huurdersorganisatie BoKS. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.
Besluit: 2019-03-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-074 Wob-besluit over controlerapporten van het onderhoud van de weg van de De Costa kade en Jacob Catsstraat

[Gepubliceerd: 2019-07-11] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over controlerapporten betreffende het onderhoud van de weg van deDe Costa kade en Jacob Catsstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-03-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-063 Reactie op een Wob-verzoek over A state Of Trance

[Gepubliceerd: 2019-09-25] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2019 een Wob-verzoek ontvangen van GreenbergTraurig. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het evenement A state Of Trance. Het Wob-verzoek is doorgeleid naar het archief vergunningen. Het archief vergunningen heeft de documenten aan verzoeker verstrekt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.
Besluit: 2019-02-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-440 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Nieuwe Koekoekstraat 38 en 42

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op en het bouwkundig splitsen van Nieuwe Koekoekstraat 38 en 42. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-01-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-438 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Van Deventerlaan 101

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van Arcadis Nederland B.V. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het vergroten van een kantoorpand. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-01-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-437 Wob-besluit over sonderingsgegevens voor Koningslaan 19

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over sonderingsgegevens voor Koningslaan 19. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-01-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-436 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Overwinningslaan 27

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van Nevaconstructies. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw aan Overwinningslaan 27. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-01-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-435 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Wereldtuinenlaan 48

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen van 31 woningen aan de Wereldtuinenlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-01-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-434 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Sportpark Rijnvliet 3

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor brandveiliggebruik van Sportpark Rijnvliet 3. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-01-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2019-433 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Sportpark Rijnvliet 7

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een omgevingsvergunning voor het bouwen vab een verdekte paardrijhal aan Sportpark Rijnvliet 7. In onderstaande links kunt u het Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Besluit: 2019-01-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2023-0768 Woo-besluit defecte parkeerautomaten Croeselaan

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 decmber 2023 beslist op een Woo-verzoek een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over de defecte parkeerautomaten in de Croeselaan. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Jaar: 2023 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2023-0811 Woo-besluit besluit geen vlag project op Dom of Stadshuis na terreuraanval Hamas

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. Dit besluit ziet toe op de documenten betreffende het college. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over het besluit tot het halfstok hangen van de vlag naar aanleiding van IsraŽl gebeurtenis. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.
Jaar: 2023 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier