Dossier na Woo/Wob-verzoek Gemeente Waalwijk

Naheffingsaanslagen

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Woo verzoek gedaan op 13 januari terzake inzage naheffingsaanslagen
Verzoek: 2023-01-13 Besluit: 2023-03-03 Gemeente Waalwijk Documenten: 5

📁 Download volledig dossier (ZIP)

Verzoek

Besluit

Documenten (3)
Attribuut Waarde
Identifier nl.gm0867.2i.2023.4
Aanbieder (Naam) Gemeente Waalwijk
Titel Naheffingsaanslagen
Beschrijving Woo verzoek gedaan op 13 januari terzake inzage naheffingsaanslagen
Thema overheidsfinanciŽn
Verzoektekst Geachte gemeenteraad, Op grond van art. 225 Gemeentewet mag u in uw gemeente parkeerbelasting heffen. Op grond van art. 234 lid 5 Gemeentewet mag de heffingsambtenaar van uw gemeente kosten in rekening brengen bij de parkeerder ter zake het opleggen van een naheffingsaanslag. Deze kosten worden door u, de gemeenteraad, jaarlijks vastgesteld. U bent bij het vaststellen daarvan gehouden de regels van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen in acht te nemen op grond van art. 234 lid 6 Gemeentewet in samenhang met het genoemde besluit. Ik verzoek u om openbaarmaking van de alle stukken; 1. die u heeft gebruikt bij het vaststellen van de hoogte van de kosten van de naheffingsaanslagen parkeerbelasting in 2021, 2022 en 2023; 2. die dienen ter onderbouwing van de kostenposten die u, het college of de ambtenaar die daarvoor verantwoordelijk is, in de berekening van de hoogte van de kosten van naheffingsaanslagen parkeerbelasting heeft betrokken; 3. waaruit een opgave van de overheadkosten die uw gemeente in het algemeen maakt en de verhouding daarvan met de personeelskosten blijkt; 4. een opgave van het aantal opgelegde en geraamde naheffingsaanslagen in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en het geraamde aantal voor het jaar 2023; 5. het aantal beschikkingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften of boetes op grond van de Wet bestuurlijke boete overlast openbare ruimte dat door parkeercontroleurs van uw gemeente, al dan niet met behulp van een scanauto, aanvankelijk is geraamd en uiteindelijk is opgelegd in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en het geraamde aantal voor het jaar 2023. Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieŽn e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Met vriendelijke groet,
Beoordeling Openbaar
Verzoekdatum 2023-01-13
Besluitdatum 2023-03-03
Publicatiedatum 2023-03-07
Verdaagd? 1
Jaar 2023
Type 2i - Dossier na Woo/Wob-verzoek
Aanbieder (Code) gm0867
Totaal aantal documenten 5
Verkregen op 2023-03-07
Aantal pagina's in dossier 49