Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid, 2020

Besluit op Wob-verzoek over Montessori College Oost inzake psychische gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Montessori College Oost inzake psychische gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2020-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-12-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek zag op openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de verzoeken van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel tot algemeenverbindendverklaring van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf voor de jaren 2016/2017 en 2018/2019.
Verzoek: 2020-07-06 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toelaten arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over het toelaten van arbeidsmigranten uit de periode 1 januari 2020 tot en met 29 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen en arbeidsvoorwaarden KLM

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken steunmaatregelen en arbeidvoorwaarden bij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-07-21 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totaalbedragen rijksbegroting voor allochtonenbeleid

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over het totaalbedragen (1990-2020) van de algemene rijksbegroting bestemd voor allochtonenbeleid, naar etniciteit verdeeld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-12 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de wijziging van de deelnemingsverplichting in het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de deelnemingsverplichting in het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf gepubliceerd in Staatscourant 2017, 64797. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-04 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek bedrijfsdossier supermarkt over fysieke gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Supermarkt Smits De Meern B.V. over fysieke gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2020-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' en deeleconomie

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op een verzoek over de Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' uit 2015 en de deeleconomie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport Level One Holding Emmeloord

[Gepubliceerd: 2020-11-23] Besluit Wob-verzoek rapport Level One Holding Emmeloord
Verzoek: 2020-04-06 Besluit: 2020-11-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over advies landsadvocaat aan het ministerie van SZW

[Gepubliceerd: 2020-11-16] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een advies dat de landsadvocaat aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gegeven. Het advies ging over de vraag of werknemers die in verband met COVID hun werkzaamheden niet kunnen verrichten en evenmin kunnen thuiswerken of aangepaste werkzaamheden kunnen verrichten, ziek gemeld kunnen worden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over adviesaanvraag SZW aan EESC

[Gepubliceerd: 2020-11-11] 1e deelbesluit op Wob-verzoek over adviesaanvraag SZW aan EESC
Verzoek: 2020-06-18 Besluit: 2020-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' en deeleconomie

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Besluit op een verzoek over de Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' uit 2015 en de deeleconomie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Reproad B.V.

[Gepubliceerd: 2020-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over Reproad B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-23 Besluit: 2020-10-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit DUO op Wob-verzoek verlenging inburgeringstermijn

[Gepubliceerd: 2020-10-13] Besluit op een verzoek om verslagen van gesprekken tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verlengen van de inburgeringstermijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-31 Besluit: 2020-10-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over café Demandt t Stoakhoes

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over Café t Stoakhoes te Urmond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-24 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over l'escaut woonservice

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van lescaut woonservice te Vlissingen inzake gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-15 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het bedrijfsdossier van Stichting de Zorgcirkel in Purmerend over psychische klachten

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Stichting de Zorgcirkel in Purmerend over psychische klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Bakaert Combustion Technology te Assen

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over Bakaert Combustion Technology te Assen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-10-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het certificatiestelsel

[Gepubliceerd: 2020-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over het certificatiestelsel. Het gaat om alle stukken met meningen over het certificatiestelsel. Contact tussen het ministerie en dNAA, beleidsmatig standpunt over dNAA, relatie tussen VIP & SMA-rt nieuwe stijl, correspondentie met TNO over de NEN-norm. Het gaat met name om beleidsmatige correspondentie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-18 Besluit: 2020-09-29 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek om informatie over controles op toegankelijk (over)urenregistratiesysteem

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal controles dat heeft plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaar, waarbij is gecontroleerd op het hebben van een deugdelijk, objectief en voor de werknemer direct en te allen tijde toegankelijk (over)urenregistratiesysteem en wat de uitslag van die controles was. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-17 Besluit: 2020-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products B.V. met betrekking tot gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-27 Besluit: 2020-09-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ingediende meldingsformulieren door ILS-Matrans bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de ingediende meldingsformulieren door ILS/Matrans bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen

[Gepubliceerd: 2020-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van de werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de eindrapportage project Bevordering werknemers hulpverleningsdiensten

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over de eindrapportage met betrekking tot projectnummer 2011ESFN285, over de bevordering werknemers hulpverleningsdiensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Gunnebo Logistics BV

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over Gunnebo Logistics BV. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over algemeen-verbindendverklaring cao Beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2020-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over de algemeen-verbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaar bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ASML Veldhoven

[Gepubliceerd: 2020-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over ASML in Veldhoven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Natuurmonumenten te s-Graveland

[Gepubliceerd: 2020-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over de arbeidsomstandigheden bij Natuurmonumenten te s-Graveland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Tozo-beschikkingen

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat met name om de beschikkingen alsmede de daaraan gekoppelde voorwaarden en/of condities en/of uitvoeringsvoorwaarden en/of handhavingsvoorwaarden en/of voorwaarden ter zake van misbruik en oneigenlijk gebruik of voorwaarden met een andere titel/definitie te verstrekken van zowel 27 maart, 17 april, 8 mei en 11 juni 2020 die gericht zijn aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Veldhoven, Heerlen, Leidschendam-Voorburg en Hilversum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over beleidsvorming van pensioenendossier

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over alle relevante achtergrondinformatie van de beleidsvorming over het pensioendossier. Dit tweede deelbesluit gaat over cdc-regelingen (collective defined contribution). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van informatie ten aanzien van de naleving van het wettelijk minimumloon gericht op postverspreidende ondernemingen

[Gepubliceerd: 2020-07-14] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 juli 2020 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie ten aanzien van de naleving van het wettelijk minimumloon gericht op postverspreidende ondernemingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over beleidsvorming van pensioenendossier

[Gepubliceerd: 2020-07-03] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over alle relevante achtergrondinformatie van de beleidsvorming over het pensioendossier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van de NOW-regeling

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Mopack

[Gepubliceerd: 2020-06-25] Besluit op een verzoek om informatie over Mopack BV in Den Haag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Dirk van den Broek Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over Dirk van den Broek in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Koninklijke Mosa

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Koninklijke Mosa B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Gerritsen van Groningen

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Gerritsen van Groningen B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. in Veenendaal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Shell Rijswijk

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit Wob-verzoek over Shell Rijswijk
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over asbest

[Gepubliceerd: 2020-05-08] Tegen het besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 - 1 juli 2019 heeft de verzoeker bezwaar aangetekend. Dit is de beslissing op het bezwaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invordering kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over voorstellen om de invordering van kinderopvangtoeslag te beperken tot de eigen bijdrage. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhaving tegen As Soenah Moskee

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over de gezamenlijke handhaving tegen de As Soenah Moskee door de gemeente Den Haag en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsdossier van Simon Levelt Franchise B.V.

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier over gezondheidsklachten van Simon Levelt Franchise B.V. in Haarlem. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Eurest Support Services Sakhalin

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit Wob-verzoek over Eurest Support Services Sakhalin
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek klacht LBV bij ILO

[Gepubliceerd: 2020-04-08] Besluit Wob-verzoek klacht LBV bij ILO
Besluit: 2020-04-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeksrapport incident Veghel

[Gepubliceerd: 2020-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport met zaaknummer 1816159 van een incident dat heeft plaatsgevonden op 24 november 2018 te Veghel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-besluit Brouwers Tours B.V. over fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over Brouwers Tours B.V. inzake fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Vliente Mooi0Land/servicebureau/Thuiszorg in Doorwerth inzake fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over Vliente Mooi0Land/servicebureau/Thuiszorg in Doorwerth inzake fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval Wijcker Infra

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over de kennelijke conclusie en de gang van zaken bij een ongeval bij Wijcker Infra. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Hegeman Beton- en Industriebouw

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit op een verzoek om informatie over Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

[Gepubliceerd: 2020-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over het algemeen verbindend verklaren van de collectieve arbeidsovereenkomst van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voor het jaar 2016/2017 en het jaar 2018/2019.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsomstandighedenbeleid bij Libbey Leerdam in verband met gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over arbeidsomstandighedenbeleid bij Libbey Leerdam in verband met gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verrekening van buitenlands inkomen met een WIA-uitkering bij personen die in een land wonen met een hoger prijspeil dan Nederland

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over verrekening van buitenlands inkomen met een WIA-uitkering bij personen die in een land wonen met een hoger prijspeil dan Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-10 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Algemeen inkomensbesluit

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over het Algemeen inkomensbesluit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek betreffende het oordeel van het Commitee of the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) in de zaak Elisabeth de Blok et al. V. Nederland

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle documenten in de periode van februari 2014 tot 17 februari 2015 die betrekking hebben op het oordeel van het Commitee of the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) van 17 februari 2014 in de zaak Elisabeth de Blok et al. V. Nederland en de reactie daarop van ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast werd verzocht om openbaarmaking van alle documenten in de periode van 23 september 2016 tot 7 maart 2018 die betrekking hebben op bij de rechtbank Midden-Nederland en de Centrale Raad van Beroep gevoerde procedures en de daaropop 7 maart 2018 onder nummer 2018-0000027251 vastgestelde en op 12 maart 2018 in Staatscourant nr. 14285 gepubliceerde Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-02 migratie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsongeval Beentjes

[Gepubliceerd: 2020-02-19] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval bij Siersmederij Beentjes in Alkmaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het bedrijfsdossier gezondheidsklachten van Centraalstaal B.V.

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van Centraalstaal B.V. over gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval 31 juli 2015

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het boeterapport inclusief boetebeschikking over het ongeval van 31 juli 2015 met zaaknummer 411501296. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over MiniContainment

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Beslissing op het bezwaar tegen een besluit op een verzoek om alle relevante documenten over de toepassing MiniContainment en alle correspondentie tussen de Inspectie SZW en het bedrijf Minicontainment Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Pastoe BV

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie omtrent de openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Pastoe BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking inspectiedossier

[Gepubliceerd: 2020-02-05] De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 5 februari 2020 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ziet op een onderzoek van de Inspectie SZW bij Stuwadoorsbedrijf Van Rooij B.V.
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de boeteoplegging De Vries Piping & Construction B.V

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het rapport dat ten grondslag ligt aan de boeteoplegging in 2016 aan de thans gefailleerde rechtspersoon De Vries Piping & Construction B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om informatie om openbaarmaking van de rapportages die de Inspectie SZW heeft gemaakt naar aanleiding van inspecties van alle persoonlijke ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018 en informatie en correspondentie hierover met Tata Steel IJmuiden of zijn onderaannemers. Daarnaast wordt verzocht om correspondentie met Tata Steel of zijn onderaannemers over handhavingstrajecten naar aanleiding van de onderzochte ongevallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handmatig genummerde documenten

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de handmatig genummerde documenten 1 tot en met 4 in een Wob-besluit van 12 juli 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van Jumbo/La Place Food B.V. vestiging Ziggo Dome

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van Jumbo/La Place Food B.V. vestiging Ziggo Dome. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vaststellingsbeschikkingen door het Agentschap SZW verstrekte subsidies

[Gepubliceerd: 2020-06-16] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de vaststellingsbeschikkingen door het Agentschap SZW verstrekte subsidies voor de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Beroeps Begeleidende Leerweg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-23 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Asiadam

[Gepubliceerd: 2020-01-20] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de rapportage van 25 januari 2019 en openbaarmaking van de beschikking boeteoplegging met betrekking tot Asiadam V.O.F. in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie bij Grafimedia van 25 juni 2019

[Gepubliceerd: 2020-01-02] Besluit op Wob-verzoek om informatie bij Grafimedia van 25 juni 2019. Tevens alle informatie die betrekking hebben op de bedenkingen en/of gestelde overlap van werkingssferen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van de NOW-regeling

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Tozo-beschikkingen

Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat met name om de beschikkingen alsmede de daaraan gekoppelde voorwaarden en/of condities en/of uitvoeringsvoorwaarden en/of handhavingsvoorwaarden en/of voorwaarden ter zake van misbruik en oneigenlijk gebruik of voorwaarden met een andere titel/definitie te verstrekken van zowel 27 maart, 17 april, 8 mei en 11 juni 2020 die gericht zijn aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Veldhoven, Heerlen, Leidschendam-Voorburg en Hilversum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier