Beschikkingen Gemeente Assen, 2023

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-12-27] Tot en met 19 december 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Het Kanaal en Burgemeester de Dreuplein , het bouwen van 40 appartementen; - Holthe 2 , het uitbreiden van de woning; - kadastraal bekend sectie AA, nr. 2892 , het plaatsen van een kunstwerk; - kadastraal bekend sectie Q nr. 7755 (Frees kavel 349) , het bouwen van een woning; - kadastraal bekend sectie U, nr. 1139 , het bouwen van een gebouw en het aanleggen van een uitrit; - Kleuvenstee 21 , het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een uitgifte automaat; - Kloosterakker fase 2 , het bouwen van 29 woningen; - Kloosterakker, kavel 266 (Rosa Spierweg) , het bouwen van een woning.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-12-27] Tot en met 19 december 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Beilerstraat 20, het kappen van 1 berkenboom onder voorwaarde van herplant (14/12); - Blijdensteinstraat 1, het plaatsen van een reclame zuil (19/12); - Borgstee 24-26, het plaatsen van reclame-uitingen (18/12); - De Haar 9, het plaatsen van een telecommunicatie-mast (8518) (14/12); - De Haar 9, het plaatsen van een telecommunicatiemast (8505) (14/12); - Parkstraat 5, het plaatsen van een bijgebouw (rijksmonument) (19/12); - Welheugte nabij nr. 2, het kappen van 1 els onder voorwaarde van herplant (14/12).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Tot en met 13 december 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Asserstraat 114 te Ubbena , het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit; - Blauwbandkade 2 , het plaatsen van een dakkapel; - Brink 23 , het slopen van de kapconstructie (na brand); - De Haar 9 , het plaatsen van een telecommunicatiemast; - De Haar 9 , het plaatsen van een telecommunicatie-mast; - De Hoogspanningsweg 4 , het tijdelijk wijzigen van het gebruik naar maatschappelijke doeleinden; - Hakselaar 7 , het bouwen van een woning; - J.C. Van Markenstraat 30 , het uitbreiden van de woning; - Jan Bommerstraat 1 , het intern wijzigen van een gebouw; - Koopmansplein 16 , het wijzigen van de gevel; - Molenstraat 126C , het plaatsen van reclame-uitingen; - Vaart N.Z. 122 , het wijzigen van de gevel; - Zeilmakerstraat 2 , het vergroten van een werktuigenloods en het wijzigen van de gevels.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Tot en met 13 december 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - A.H.G. Fokkerstraat 20, het tijdelijk plaatsen van een inkoopstation en compactstation (06/12); - Brink 23, het slopen van de kapconstructie (na brand) (13/12); - De Haar 9 (kad. sectie O nr. 1698), het veranderen van een bedrijfspand (13/12); - Delfland 3, het kappen van 1 berk onder voorwaarde van herplant (13/12); - Weiersstraat 3, het wijzigen van het gebruik (11/12); - Wethouder Bergerweg 26, het kappen van 2 beuken (07/12).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Tot en met 6 december 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Dorser 9 , het veranderen/aanleggen van een uitrit; - Europaweg-Zuid 1 , het intern wijzigen van een gebouw (bouwdeel a2); - Europaweg-Zuid 1 , het uitbreiden van bouwdeel a2 (het plaatsen van een nieuwe lift); - Graswijk 45D , het bouwen van een gebouw; - Kadastraal bekend, sectie Q, nr. 7059 , het bouwen van een woning; - Kadastraal bekend, sectie T nr. 4576 , het bouwen van 60 appartementen; - Prinses Irenestraat 3 , het inrichten van het terrein en het aanleggen van een uitrit.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Tot en met 6 december 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 278 en 279, het bouwen van 2 woningen (04/12); - Kloosterakker (Strooier 3) kavel 19, het bouwen van een woning (06/12); - Kloosterakker, kavel 217 (Spade), het bouwen van een woning (06/12); - Rondgang 14, het uitbreiden en intern wijzigen van een gebouw (30/11); - Zuidhaege 2, het wijzigen en plaatsen van reclame-uitingen (05/12).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Tot en met 29 november 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Asserstraat 111 Ubbena , het plaatsen van een dakkapel; - Borgstee 24-26 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Bosrand 3 , het opwaarderen van de dakisolatie (beschermd stadsgezicht); - Mosklok 3 , het uitbreiden van de woning; - Nansenstraat 4 t/m 18 , het bouwen van 9 woningen; - Zwartwatersweg 28 , het plaatsen van een dakkapel.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Tot en met 29 november 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Gymnasiumstraat 10-12, het samenvoegen van 2 woningen naar 1 woning (28/11); - Kloosterakker (Spade), kavel 219, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (28/11); - Kloosterakker, kavel 30 (Hakselaar), het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (28/11); - Mercuriusplein 102, het wijzigen van reclame-uitingen (23/11); - Oudemolenseweg 1 te Ubbena, het bouwen van een rundveestal en werktuigenberging (23/11); - Slinge 1, het snoeien van 1 esdoorn (24/11); - Torenlaan 6B-6C, het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woonhuis (23/11); - Van Vlissingenstraat 39, het kappen van 1 es, onder voorwaarde van herplant (28/11); - Zeijerweg 9A te Ter aard, het bouwen van een woning (28/11).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit maatwerkvoorschriften

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit heeft vastgesteld voor: - Burgemeester Grollemanweg 4 Wellgear, voor het vastleggen van strengere voorschriften voor geluid. Verzenddatum besluit: 21 november 2023 Het maatwerkvoorschrift geeft een nadere invulling van- ofwel aanvulling op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Tot en met 22 november 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Beilerstraat 20 , het kappen van 1 berkenboom; - Burgemeester Grollemanweg, kad. sectie AD nr. 116, 176, 177 en 237 (deels) , het bouwen van een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een uitrit; - Burgemeester Masmanweg, kad. sectie AD nr. 378 , het plaatsen van een telecommast en het plaatsen van een erfafscheiding; - De Haar 17, het tijdelijk plaatsen van 6 units; - Gymnasiumstraat 10-12 , het samenvoegen van 2 woningen naar 1 woning; - Kloosterakker (Gaffel) kavel 189 , het bouwen van een woning; - Kloosterakker (Gaffel) kavel 190 , het bouwen van een woning; - Peelerpark, kavel 2-2 , het bouwen van een bedrijfsgebouw, het plaatsen van reclame-uitingen, het aanleggen van een uitrit; - Rolderstraat 27 , het wijzigen van de gevel; - Uitkamp, kad. R nr. 741 , het plaatsen van een ooievaarsnest; Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Tot en met 22 november 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Kloosterakker (Wagen), kavel 170, het bouwen van een woning (15/11); - Vaart Z.Z. 45A, het plaatsen van zonnepanelen (17/11).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Tot en met 15 november 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Asserwijk 52 , het verzwaren van een mast; - Blauwbandkade 2 , het plaatsen van een dakkapel; - De Haar 9 (kad. sectie O nr. 1698) , het uitbreiden van een bedrijfspand; - Dobbenwal 32 , het plaatsen van een dakkapel; - Mandemaat 3 , het kappen van 3 bomen; - Nansenstraat 5 t/m 33 , het bouwen van 30 woningen; - Noorderstaete 10 t/m 40 , het bouwen van appartementen; - Obrechtlaan 43, het plaatsen van een dakkapel; - Weiersstraat 3 , het wijzigen van het gebruik.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Tot en met 15 november 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Gedempte Singel 19, het plaatsen van reclame-uitingen (13/11); - Graswijk 23, het wijzigen van het gebruik naar crisis noodopvang asielzoekers en het plaatsen van noodunits en keukencontainer (09/11); - Kruisstraat 7, het plaatsen van reclame-uitingen (14/11); - Messchenveld (Frankrijklaan) kavel 4-10, het bouwen van een bedrijfsgebouw (09/11); - Noordersingel 29 en 31, het bouwen van 2 woningen en het wijzigen van het gebruik van kantoor naar wonen (15/11); - Steendijk 50A, het uitbreiden van de woning (13/11).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende ontwerpbeschikking ter inzage ligt: Witterzomer 18, het bouwen van een schuur, geweigerd.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Tot en met 8 november 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Delfland 3 , het kappen van 1 berk; - Kloosterakker (Gaffel), kavel 191 , het bouwen van een woning; - Kloosterakker (Gaffel), kavel 192 , het bouwen van een woning; - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 270 , het bouwen van een woning; - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 271, het bouwen van een woning; - Lauwers 3, het oprichten of veranderen van een inrichting (milieu); - Mr. Groen Van Prinstererlaan 20 , het kappen van een boom (noodkap); - Nieuwe Huizen 19 , het bouwen van 2 winkelpanden; - Pinksterbloemstraat 8 , het plaatsen van een dakopbouw; - Rhnepad 62 , het plaatsen van (airco) buitenunits; - Rietveld 18 , het wijzigen van de gevel; - Sandelhout 7 , het uitbreiden van een bijgebouw; - Thorbeckelaan 200 , het kappen van 1 boom; - Welheugte nabij nr. 2 , het kappen van 1 els.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Tot en met 8 november 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Anreperstraat 137, het uitbreiden van de woning (08/11); - De Haar 9 (kad. sectie O, nr. 1698), het bouwen van een bedrijfspand (08/11); - Pronkridder 1D, het plaatsen van balkonbeglazing (07/11); - Pronkridder 1E, het plaatsen van balkonbeglazing (07/11); - Voorstebree 16, het verbreden van de uitrit (03/11).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: - Bezembinderstraat 6 - Meesterlijke Brouwers,een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het oprichten een nano-bierbrouwerij. Verzenddatum: 27 oktober 2023.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit heeft vastgesteld voor: - Brink 1 - Drents Museum Provincie Drenthe, wegens het installeren van een geluidsscherm op het dak van het Drostenhuis (Brink 3-3a). Verzenddatum besluit: 31 oktober 2023 Het maatwerkvoorschrift geeft een nadere invulling van- ofwel aanvulling op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Tot en met 1 november 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Anreperstraat 164A , het uitbreiden van de woning; - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 278 en 279 , het bouwen van 2 woningen; - Kloosterakker (Strooier 3) kavel 19 , het bouwen van een woning; - Koningsmantel 1 , het plaatsen van een overkapping; - Vaart Z.Z. 45A , het plaatsen van zonnepanelen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Tot en met 1 november 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Asserwijk 52, het plaatsen van een tijdelijke opslagloods en 2 ela containers (31/10); - Berberishage 33, het uitbreiden van de woning (27/10); - Europaweg-Zuid 1, het verlengen van een verleende, tijdelijke vergunning voor gebouw B5 (O2019-1144) (26/10); - Fivelingostraat 124, het kappen van 1 berk onder voorwaarde van herplant (31/10); - Messchenveld, kavel 4-6, het plaatsen van reclame-uitingen (01/11); - Singelpassage 29, het wijzigen van de gevel (01/11); - Spanjelaan 12, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (31/10); - Vaart N.Z. 74A t/m 74N, het plaatsen van zonnepanelen (26/10); - Zuidersingel 81, het plaatsen van een tijdelijke noodunit (verlenging) (01/11).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Tot en met 25 oktober 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Blijdensteinstraat 1 , het plaatsen van een reclame zuil; - Brink 18-20 en Marktstraat 2-4 , het verbouwen van een gebouw; - Europaweg-Zuid 1 , het bouwen van een tijdelijk gebouw (b5) (verlengen vergunning o2019-1144); - Hendrik van Boeijenlaan nabij nr. 5 Spoorbrug , het constructief aanpassen van een spoorbrug en tijdelijk gebruik gemeente grond; - Kloosterakker (Spade), kavel 219 , het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit; - Kloosterakker, kavel 30 (Hakselaar), het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit; - Pronkridder 1E , het plaatsen van balkonbeglazing; - Torenlaan 6B-6C , het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woonhuis; - Zuidersingel 81 , het plaatsen van een tijdelijke noodunit (verlenging).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Tot en met 25 oktober 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - De Gaarde 32, het plaatsen van een overkapping (20/10); - Hendrik van Boeijenlaan nabij nr. 5 Spoorbrug, het constructief aanpassen van een spoorbrug en tijdelijk gebruik gemeente grond (24/10); - Nieuwe Huizen 19, het plaatsen van reclame-uitingen (19/10); - van Vlissingenstraat, kad. sectie U nr. 566 en 568, het bouwen van een bedrijfsgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding, het plaatsen van reclame-uitingen, het plaatsen van lichtmasten en het aanleggen en verplaatsen van een uitrit (24/10).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Tot en met 18 oktober 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Amerikaweg 28 , het uitbreiden van de woning; - Berberishage 33 , het wijzigen van de gevel; - Fivelingostraat 124 , het kappen van 1 berk; - Kloosterakker, kavel 217 (Spade) , het bouwen van een woning; - Mr. Groen Van Prinsterer 131 , het aanleggen van een uitrit; - Pronkridder 1D , het plaatsen van balkonbeglazing; - Scharmbarg 1 , het intern wijzigen en het brandveilig gebruik van een gebouw; - Steendijk 20 , het plaatsen van een dakkapel; - Vaart Z.Z. 1 , het wijzigen van de bestemming horeca naar kantoor.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Tot en met 18 oktober 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Nijverheidsweg 12, het wijzigen van het gebruik naar bierbrouwerij, het plaatsen van reclame-uitingen, het oprichten van bedrijf (milieu) (16/10); - Asserwijk 23, het uitbreiden van de woning (18/10); - Blijdensteinstraat 1, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (wijzigen van een reeds verleende vergunning (o2022-1027)) (18/10).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: 1.
Jaar: 2023 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Tot en met 11 oktober 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Gedempte Singel 19 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Kerkplein 5 , het herstellen van de gevel (monument); - Messchenveld, kavel 4-6 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Wethouder Bergerweg 26 , het kappen van 2 beuken.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Tot en met 11 oktober 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Beilerstraat 30, het plaatsen van reclame-uitingen en het plaatsen van een vlaggenmast (06/10); - Pottenbakkerstraat 23, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (05/10).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Tot en met 4 oktober 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Aziweg 9 , het uitbreiden van een bedrijfsgebouw, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van reclame-uitingen; - De Gaarde 32 , het plaatsen van een overkapping; - Dr. A.F. Philipsweg 51 , het wijzigen van de gevel; - Kloosterakker (Weidesleep) kavel 282 , het bouwen van een woning; - Noordersingel 23 , het plaatsen van een geldautomaat en het plaatsen van reclame-uitingen; - Parelstoep 42 , het plaatsen van een dakkapel; - Parkstraat 5 , het plaatsen van een bijgebouw (rijksmonument); - Pijlkruidstraat 50 , het kappen van 1 esdoorn; - Slinge 1 , het snoeien van 1 esdoorn; - Van Vlissingenstraat 39 , het kappen van 1 es; - Voorstebree 16 , het verbreden van de uitrit; - Wethouder Bergerweg 24 , het bouwen van een tribune; - Zuidersingel 81 , het brandveilig gebruik van een gebouw.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Tot en met 4 oktober 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - AziŽweg 5, het plaatsen van een fietsenhok (29/09); - Grasbeemd 17, het uitbreiden van de woning (29/09); - Hertshooistraat 18, het plaatsen van een dakkapel (29/09); - Kloosterakker, fase 2, kavels 54 t/m 58 en 80 t/m 88, het bouwen van 14 woningen (29/09); - Rodeweg 12, het kappen van 1 spar, onder voorwaarde van herplant (28/09).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Tot en met 27 september 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Amelte 20, het kappen van 1 linde, onder voorwaarde van herplant (27/09); - Graswijk, kad. sectie AD nr. 25 (Werklandschap Assen Zuid ), het wijzigen van een reeds verleende vergunning (O2018-0748), het wijzigen van het gebruik naar zonnepark (21/9); - Prins Hendrikstraat (Acmesa terrein), het bouwen van 34 woningen (27/09); - Weserstraat 12, het plaatsen van een dakkapel (26/09).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Tot en met 27 september 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - A.H.G. Fokkerstraat 20 , het plaatsen van een inkoopstation en compactstation; - Blijdensteinstraat 1 , het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (wijzigen van een reeds verleende vergunning (O2022-1027)); - Kerkplein 5 , het plaatsen van een airco-unit; - Rodeweg 12 , het kappen van 1 spar; - Singelpassage 29 , het wijzigen van de gevel.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende ontwerp beschikking ter inzage ligt: - Burgemeester Bothenius Lohmanweg 6 , voor het brandveilig gebruiken van een gebouw (28/09).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Tot en met 20 september 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Amelte 20 , het kappen van 1 linde; - Bosstraat 3 , het plaatsen van dakramen, het wijzigen van de gevels en het dak, het intern wijzigen van de woning; - Brink 42 , het plaatsen van een pakket- en briefautomaat; - Portugallaan 52 , het bouwen van een bijgebouw; - Smetanalaan, nabij nr. 538 , het kappen van een es; - Zuidhaege 2 , het wijzigen en plaatsen van reclame-uitingen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Tot en met 20 september 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Engelandlaan 2, het bouwen van een Power Swap station (batterijwissel-station) (19/09); - Noordersingel, het plaatsen van een tijdelijk openbaar toilet (15/09); - Stedegroen 22, het plaatsen van een rookgaskanaal (19/09).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Tot en met 13 september 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Akkerland kavel 25, 64 en 79, het wijzigen van de reeds verleende vergunning (O2022-1210) (08/09); - Burgemeester Grollemanweg 14, het plaatsen van een gasflessenopslag (08/09); - Kloosterakker (Gaffel) kavel 198, het bouwen van een woning (08/09).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Tot en met 13 september 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Oldenhofstraat 20 , het plaatsen van een dakkapel; - Vaart n.z. 74A t/m 74N , het plaatsen van zonnepanelen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Tot en met 6 september 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Anreperstraat 137 , het uitbreiden van de woning; - Asserwijk 52 , het plaatsen van een tijdelijke opslagloods en 2 ela containers; - Hertshooistraat 18 , het plaatsen van een dakkapel; - Mercuriusplein 102 , het wijzigen van reclame-uitingen; - Pronkridder 25 , het plaatsen van een carport; - Wenkebachstraat 14 , het bouwen van een bedrijfsgebouw.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Tot en met 6 september 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Adelaarsweg 14, het bouwen van een bijgebouw (30/08); - Haverhullen 57, het wijzigen van het gebruik tot praktijkruimte en het wijzigen van de gevel (04/09); - Vaart (t.o. Vaart z.z. 1), het tijdelijk plaatsen van kunstwerken op diverse locaties in het centrum van Assen (01/09).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Tot en met 30 augustus 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Graswijk 30 , het bouwen van een pluimveestal en een werktuigenloods; - Nijverheidsweg 12 , het wijzigen van het gebruik naar bierbrouwerij, het plaatsen van reclame-uitingen, het oprichten van bedrijf (milieu); - Planetenlaan 17 , het uitbreiden van de woning.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Tot en met 30 augustus 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Balkenweg 3D, het uitbreiden van een gebouw (gezondheidscentrum) (25/08); - Eem 40 , het plaatsen van een dakopbouw (16/08); - Triade 14A, het plaatsen van reclame-uitingen (29/08); - Venestraat 87 en 89, het splitsen van een woning, het wijzigen van het gebruik naar wonen en het aanleggen van een uitrit (23/08); - Vesteplein 5, het plaatsen van reclame-uitingen (25/08).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: - Akkerland, Hakselaar en Dorser (kad. sectie Q nr. 7854), ,een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van 36 gesloten bodemenergiesystemen bij 36 woningen met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen, verzenddatum besluit: 29-08-2023, zaaknummer 02023-0474.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Tot en met 23 augustus 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Dotterbloemstraat 56 , het aanleggen van een uitrit; - Graswijk, kad. sectie AD nr. 25 (Werklandschap Assen Zuid) , het wijzigen van een reeds verleende vergunning (O2018-0748), het wijzigen van het gebruik naar zonnepark; - Iemstukken 60 , het plaatsen van 2 dakkapellen; - Saffierstoep 78 , het verbreden van een uitrit.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Tot en met 23 augustus 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Buitenbree 30, het kappen van 1 eik, onder voorwaarde van herplant (23/08); - Prinses Irenestraat 3 (op de Ulohof), het aanleggen van een uitrit (17/08); - Stadhouderslaan 13, het kappen van 1 esdoorn, onder voorwaarde van herplant (23/08); - Zwartwatersweg 149, het kappen van 1 zomereik, onder voorwaarde van herplant (23/08).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Tot en met 16 augustus 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Aziweg 5 , het plaatsen van een fietsenhok; - Chopinlaan, nabij nr 12 , het kappen van 4 knotwilgen (noodkap); - De Gaarde 32 , het legaliseren van een bijgebouw; - Hoofdvaartsweg, naast nr 148 , het bouwen van een woning; - Steendijk 50A , het uitbreiden van de woning.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Tot en met 16 augustus 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Van Hogendorpstraat 30, het plaatsen van een dakkapel (10/08).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Tot en met 9 augustus 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - De Haar 9 (kad. sectie O, nr. 1698) , het bouwen van een bedrijfspand; - Stadhouderslaan 13 , het kappen van 1 esdoorn; - Triade 14A , het plaatsen van reclame-uitingen; - Weserstraat 12 , het plaatsen van een dakkapel.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Tot en met 9 augustus 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Arthur Van Schendellaan 5, het uitbreiden van de woning, het wijzigen van de gevel, het vervangen van het dak en het kappen van 5 bomen (04/08); - De Gaarde 26, het plaatsen van een bijgebouw (legalisatie) (08/08); - Laurierpark 86, het plaatsen van een dakraam en het wijzigen van de gevel (08/08); - Rheerweg 40 te Ter Aard, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (04/08); - Rheerweg 40 te Ter Aard, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (04/08).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Tot en met 2 augustus 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Asserstraat 112B , het bouwen van een woning (25/07); - Buitenes 54, het bouwen van een bijgebouw (01/08); - Ceresstraat 40, het wijzigen van het gebruik naar dienstverlening (01/08); - Oosterparallelweg 38A, het intern wijzigen van een woning (01/08); - Plesmanstraat (kad. sectie AA, nrs. 562, 959, 961, 563, 560, 559, 1030 en 960, het kappen van 6 bomen en het verwijderen van bosschages, onder voorwaarde van herplant (01/08); - Wethouder Bergerweg 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ,16, 18 en 20, het plaatsen van 10 bijgebouwen (02/08).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Tot en met 2 augustus 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - A.H.G. Fokkerstraat 7 , het bouwen van 8 bedrijfsunits; - Adelaarsweg 14 , het bouwen van een bijgebouw; - Haverhullen 57 , het wijzigen van het gebruik tot praktijkruimte en het wijzigen van de gevel; - Kloosterakker (Gaffel) kavel 198 , het bouwen van een woning; - Kloosterakker, fase 2, kavels 54 t/m 58 en 80 t/m 88 , het bouwen van 14 woningen; - Nieuwe Huizen 19 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Nobellaan 329 , het bouwen van een winkel, het plaatsen van een winkelwagenstalling en het plaatsen van reclame-uitingen; - Plesmanstraat, kad. sectie AA nrs. 562, 959, 961, 563, 560, 559, 1030 en 960 , het plaatsen van een overkapping, het bouwen van een bedrijfsgebouw, het aanleggen van een weg en binnenterrein; - Prins Hendrikstraat (Acmesa terrein) , het bouwen van 34 woningen; - Triade 14A , het plaatsen van reclame-uitingen; - Vaart (t.o. Vaart z.z. 1) , het plaatsen van een kunstwerk.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Tot en met 26 juli 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Akkerland, kavel 25, 64 en 79 , het wijzigen van de reeds verleende vergunning (O2022-1210); - Buitenes 54 , het bouwen van een bijgebouw; - De Gaarde 26 , het plaatsen van een bijgebouw (legalisatie); - Kamerlingh Onneslaan 1, het brandveilig gebruiken van een gebouw; - Kloosterakker (Wagen) kavel 170 , het bouwen van een woning; - Kruisstraat 7 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Mercuriusplein 106 , het wijzigen van de gevel; - Noordersingel , het plaatsen van een tijdelijk openbaar toilet; - Rheerweg, kad. sectie AC nr 381 te Ter Aard , het plaatsen van een tijdelijke woonunit; - Spanjelaan 12 , het uitbreiden van een bedrijfsgebouw; - Vesteplein 5 , het plaatsen van reclame-uitingen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Tot en met 26 juli 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Baggelhuizerplas, sectie P nr. 2472, het tijdelijk plaatsen van een opslagcontainer (25/07); - Groningerstraat 158, het uitbreiden van de woning (25/07); - Kloosterakker, kavel 354, het bouwen van een woning (25/07); - Lauwers 3, het intern wijzigen van een gebouw (26/07); - Onstahof 47, het uitbreiden van de woning (20/07); - Vennebroekstraat 43, het kappen van een lijsterbes, onder voorwaarde van herplant (20/07).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure)

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: - Akkerland, Hakselaar, Dorser , 36 woningen, aanvraag OBM voor de aanleg van 36 gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen, 12 september 2023.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Tot en met 19 juli 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Asserwijk 23 , het uitbreiden van de woning; - Peelerpark, kavel 2-2 , het bouwen van een bedrijfsgebouw; - Pottenbakkerstraat 20 , het veranderen van een inrichting (milieu); - Pottenbakkerstraat 23 , het uitbreiden van een bedrijfsgebouw; - Stedegroen 22 , het plaatsen van een rookgaskanaal; - Zwartwatersweg 149 , het kappen van 1 zomereik.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Tot en met 19 juli 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Platolaan 23, het plaatsen van een dakkapel (18/07); - Steendijk 108 en 110, het wijzigen van het gebruik en het splitsen van het gebouw tot 4 woningen (14/07); - Tiplanden 7, het wijzigen van de gevel (17/07).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning beperkte Milieutoets

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: - Dorser 7 ,een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen, verzenddatum besluit: 17-07-2023, zaaknummer 02023-0423.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Tot en met 12 juli 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Amarilstoep 30 , het plaatsen van een AC buitenunit; - Baggelhuizerplas, sectie P nr. 2472 , het tijdelijk plaatsen van een opslagcontainer; - Dingspelstraat 1 , het aanleggen van een uitrit; - Graswijk 23 , het wijzigen van het gebruik naar crisis noodopvang asielzoekers en het plaatsen van noodunits en keukencontainer; - Maasstraat 78 , het plaatsen van reclame-uitingen en het plaatsen van vlaggenmasten.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Tot en met 12 juli 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Industrieweg 38, het bouwen van een loods (12/07); - Loire 23, het plaatsen van een erfafscheiding (06/07); - Mandemaat 3, het plaatsen van paalkasten voor vleermuizen (06/07); - Markt 7, het plaatsten van zonnepanelen (rijksmonument) (10/07); - Pelikaanstraat 127, het vervangen van het glas (monumentaal gebouw) (10/07); - Slinge, kad. sectie T nr. 4710 te Assen (Larikshof), het aanleggen van een tijdelijke uitrit (06/07); - Smetanalaan 544, het tijdelijk plaatsen van een woonwagen (12/07); - Transportweg 14, het plaatsen van reclame-uitingen (11/07); - Wethouder Bergerweg 4, het plaatsen van een woonwagen (11/07); - Zuidenveld 60, het uitbreiden van de woning (05/07).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (reguliere procedure)

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: - Strooier 5 - een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen, verzenddatum besluit: 6 juli 2023, zaaknummer Z2023-017736.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Tot en met 5 juli 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Aart van der Leeuwlaan 3 , het kappen van een boom; - Beilerstraat 30 , het plaatsen van reclame-uitingen en het plaatsen van een vlaggenmast; - Buitenbree 30 , het kappen van 1 eik; - Ceresstraat 40 , het wijzigen van het gebruik naar dienstverlening; - De Haar 11 , het wijzigen van de bestemming; - Oosterpark 96 , het plaatsen van zonnepanelen; - W.A. Scholtenstraat 7 , het veranderen van een inrichting (milieu).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Tot en met 5 juli 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Fuutmesschen 16, het uitbreiden van de woning (29/06); - Graswijk 30, het wijzigen van een bijgebouw en het legaliseren van een mestloods (29/06); - Hoofdvaartsweg 100 , het uitbreiden van een kantoorruimte (21/06); - Wethouder Bergerweg 11, het wijzigen van de gevel (04/07).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Tot en met 28 juni 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Groningerstraat 86A, het kappen van 1 els, onder voorwaarde van herplant (27/06); - Kloosterstraat 3, het plaatsen van een dakkapel, het plaatsen en verwijderen van een dakraam, het intern wijzigen van een gebouw (22/06); - Linthorst Homanstraat 7, het plaatsen van een dakkapel (27/06); - Saturnusstraat 21, het plaatsen van een dakkapel (28/06); - Witterstraat 3, het plaatsen van zonnepanelen (27/06).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Tot en met 28 juni 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Dr. A.F. Philipsweg 69 , het veranderen van een inrichting (milieu); - Engelandlaan 2 , het bouwen van een power swap station (batterijwissel-station); - Grasbeemd 17 , het uitbreiden van de woning; - Plesmanstraat (kad. sectie AA, nrs. 562, 961, 560, 562, 959, 563, 1030 en 960) , het kappen van 6 bomen en het verwijderen van bosschages; - Van Hogendorpstraat 30 , het plaatsen van een dakkapel; - Venestraat 87 en 89 , het splitsen van een woning, het wijzigen van het gebruik naar wonen en het aanleggen van een uitrit; - Witterzomer 18 , het bouwen van een schuur; - Zeijerweg 9A te Ter Aard , het bouwen van een woning.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Tot en met 21 juni 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Burgemeester Bothenius L 6 , het brandveilig gebruiken van een gebouw; - Burgemeester Grollemanwe 14 , het plaatsen van een gasflessenopslag; - Diverse locaties , het kappen van 19 bomen en het knotten van 4 bomen (noodkap); - Eem 40 , het plaatsen van een dakopbouw; - Graswijk 30 , het wijzigen van een bijgebouw en het legaliseren van een mestloods; - Houtlaan 20 , het plaatsen van een carport; - Linthorst Homanstraat 7 , het plaatsen van een dakkapel; - Nobellaan 387 , het wijzigen van de gevel; - Onstahof 47 , het uitbreiden van de woning; - Pijlkruidstraat 50 , het kappen van 1 berk; - Pijlkruidstraat 50 , het kappen van 1 esdoorn; - Prinses Irenestraat 3 (op de Ulohof) , het aanleggen van een uitrit; - Prinses Irenestraat 6 , het uitbreiden van een gebouw en het kappen van 8 bomen; - Rheerweg, kad. sectie AC nr. 381 Ter Aard , het bouwen van een woning; - Transportweg 14 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Zuidhaege 2 , het plaatsen van reclame-uitingen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Tot en met 21 juni 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Bosstraat 46, het wijzigen van het dak, het intern wijzigen van de woning, het plaatsen van kozijnen en ramen (16/06); - Hoofdvaartsweg 104, het wijzigen van het gebruik bedrijfswoning naar wonen (15/06); - Kloosterakker (Strooier) kavel 16, het wijzigen van de constructie (wijziging op een verleende vergunning o2022-0715) (15/06); - Obrechtlaan 94, het plaatsen van 2 dakkapellen (15/06); - Prins Hendrikstraat (kad. sectie S nrs. 1596, 585, 586, 589, 590, 592, 1596 (Acmesaterrein), het bouwen van 77 woningen (15/06); - Ruysdaelstraat 12, het uitbreiden van de woning (15/06); - Werklandschap Assen Zuid, kad. sectie AD nr. 361, het bouwen van een bedrijfspand "well gear" (21/06); - Weserstraat 7, het uitbreiden van de woning (19/06).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Tot en met 14 juni 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Aart van der Leeuwlaan 5 , het verbreden van een uitrit; - Beilerstraat 38 , het kappen van 1 eik; - Gersthullen 3 , het uitbreiden van de woning; - Hoofdvaartsweg 100 , het uitbreiden van een kantoorruimte; - Jan Bommerstraat 1 , het intern wijzigen van een gebouw; - Laurierpark 86 , het plaatsen van een dakraam en het wijzigen van de gevel; - Tiplanden 7 , het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een carport; - Van Vlissingenstraat, kad. sectie U nr. 566 en 568 , het bouwen van een bedrijfsgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding, het plaatsen van reclame-uitingen en het aanleggen van een uitrit; - Wethouder Bergerweg 11 , het wijzigen van de gevel.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Tot en met 14 juni 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Buitenes 54, het plaatsen van een overkapping (13/06); - De Haar 11 , het tijdelijk wijzigen van het gebruik en het uitbreiden van de voorzieningen (verlengen van de reeds verleende vergunning O2022-0866) (13/06); - Hoekbree, (kavel 3) kad. sectie Z nr. 4739, het bouwen van een woning (14/06); - Kloosterakker (Frees) kavel 350, het bouwen van een woning (14/06); - Torenlaan 6a , het wijzigen van het gebruik naar wonen (13/06).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Tot en met 7 juni 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Amerikaweg 16 , het wijzigen van het gebruik naar onderwijs; - Buitenes 54 , het plaatsen van een overkapping; - Oosterparallelweg 38A , het intern wijzigen van een woning; - Smetanalaan 546 , het tijdelijk plaatsen van een woonwagen; - Torenlaan 6a , het wijzigen van het gebruik naar wonen; - Zuidenveld 60 , het uitbreiden van de woning.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Tot en met 7 juni 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Klaverveld 1, het vervangen van een dakkapel (31/05); - Stationsstraat 27 , plaatsen zonnepanelen; - Taxusplantsoen 22, het wijzigen van de gevels (monumentaal gebouw) (01/06); - Vaart Z.Z. 55, het kappen van 1 spar, onder voorwaarde van herplant (05/06).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Tot en met 31 mei 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Amelte 24 , het plaatsen van reclame-uitingen (monument); - Klaverveld 1 , het vervangen van een dakkapel; - Loire 23 , het plaatsen van een erfafscheiding; - Mandemaat 3 , het plaatsen van paalkasten voor vleermuizen; - Saturnusstraat 21 , het plaatsen van een dakkapel; - Steendijk 20 , het vergroten van een dakkapel; - Taxusplantsoen 22 , het wijzigen van de gevels (monumentaal gebouw); - Triade 14A , het plaatsen van 8 airco units; - Vennebroekstraat 43 , het kappen van een lijsterbes; - Wethouder Bergerweg 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ,16, 18 en 20 , het plaatsen van 10 bijgebouwen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Tot en met 31 mei 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Groene Dijk N.Z. 15, het verwijderen en het plaatsen van een woonboot (30/05); - Ketellapperstraat 4, het wijzigen van de reclame-uitingen (30/05); - Lippepad 87, het plaatsen van een rookkanaal (25/05); - Lonerstraat 179, het verbouwen van de woning (31/05); - Oudestraat 10, het kappen van een boom, onder voorwaarde van herplant (31/05).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: 1.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit Wagenmakerstraat 9 te Assen

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Maatwerkvoorschriften t.b.v. Handels- en Verhuurbedrijf Krans bv gevestigd te Wagenmakerstraat 9 Assen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Tot en met 23 mei 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Arthur Van Schendellaan 5 , het uitbreiden van de woning, het wijzigen van de gevel, het vervangen van het dak en het kappen van 5 bomen; - Aziweg 5 , het plaatsen van een fietsenstalling; - Kloosterakker (Strooier) kavel 16 , het wijzigen van de constructie (wijziging op een verleende vergunning O2022-0715); - Kloosterakker, kavel 354 , het bouwen van een woning; - Kruisstraat 7 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Pelikaanstraat 127 , het vervangen van het glas (monumentaal gebouw); - Slinge, kad. sectie T nr. 4710 (Larikshof) , het verbreden van een tijdelijke uitrit.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Tot en met 23 mei 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Eemland 1 en 1A, het deels tijdelijk wijzigen van het gebruik kantoor naar opvang Oekraense ontheemden en het plaatsen van tijdelijke units (16/05); - De Boomgaard 8, het uitbreiden van een bijgebouw (17/05); - Echtenstraat 98, het plaatsen van een dakopbouw (17/05); - Buitenes 35, het plaatsen van een rookkanaal (17/05); - Lauwers 1, het tijdelijk wijzigen van het gebruik naar opvang van Oekraense ontheemden en het tijdelijk plaatsen van units (17/05); - Van Doornestraat, kad. sectie U nr. 1076, het plaatsen van een scheidingswand, een hekwerk, het aanleggen van een uitrit en het aanleggen van een terrein voor tijdelijke opslag (17/05); - Sternmesschen 18, het wijzigen van de gevel (17/05).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikkingen

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat bij het team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende ontwerp beschikkingen ter inzage liggen: - Eemland 1 en 1a, voor het deels gewijzigd brandveilig in gebruik nemen van een gebouw; - Lauwers 1, voor het brandveilig gebruik van een gebouw; - Oostersingel 23 en 25, voor het brandveilig gebruik van een gebouw.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Tot en met 16 mei 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Groningerstraat 86A , het kappen van 1 els; - Hoofdvaartsweg 104 , het wijzigen van het gebruik bedrijfswoning naar wonen; - Lonerstraat 179 , het uitbreiden van de woning; - Rondgang 14 , het uitbreiden en intern wijzigen van een gebouw; - Schepelgoorn 7 , het kappen van een acer; - Slinge, kad. sectie T nr. 4710 (Larikshof) , het aanleggen van een uitrit; - Zandhamel 16 en 18 , het plaatsen van een bijgebouw.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Tot en met 16 mei 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - De Hoogspanningsweg 4, het tijdelijk wijzigen van het gebruik naar maatschappelijke doeleinden (11/05); - Jan Bommerstraat 4, het deels tijdelijk wijzigen van het gebruik kantoor naar opvang Oekraense ontheemden en het tijdelijk plaatsen van units (15/05); - Kloosterakker, fase 2 (sectie Q, nr. 7854), het bouwen van 11 woningen (11/05); - Kloosterakker, kavel 197, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (12/05); - Lauwers, kad. sectie W nr. 2076, het plaatsen van reclame-uitingen (15/05); - Van der Feltzpark 2, het herinrichten van de tuin, het plaatsen van een erfafscheiding, het kappen van 1 juglans, het verplaatsen van een vlaggenmast (15/05) Geweigerde vergunningen (reguliere procedure) - Van Doornestraat 12, het kappen van 7 zomereiken (15/05).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: - Gaffel 23 - een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen, verzenddatum besluit: 23 mei 2023, zaaknummer Z2023-013225.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Tot en met 10 mei 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Markt 7 , het plaatsten van zonnepanelen (rijksmonument); - Sternmesschen 18 , het wijzigen van de gevel ; - Wethouder Bergerweg 4 , het plaatsen van een woonwagen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Tot en met 10 mei 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Beilerstraat 223, 233, 231, het plaatsen van zonnepanelen (09/05); - Dr. Nassaulaan 16, het kappen van een berk en een es, onder voorwaarde van herplant (04/05); - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 274 en 275, het bouwen van 2 woningen en het aanleggen van een uitrit (04/05); - Mr. P.J. Troelstralaan 202, het kappen van 1 blauwspar, onder voorwaarde van herplant (09/05); - Oostersingel 23 en 25, het tijdelijk wijzigen van het gebruik kantoor naar opvang Oekraense ontheemden (09/05); - Pronkridder 1K, het plaatsen van balkonbeglazing (04/05).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Dit is een test om de DROP koppeling te testen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Dit is een test om te controleren of de DROP koppeling heeft gewerkt. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Jaar: 2023 Huisvesting | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Tot en met 3 mei 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Fuutmesschen 16 , het uitbreiden van de woning; - Lauwers 3 , het intern wijzigen van een gebouw; - Oudestraat 10 , het kappen van een boom.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Tot en met 3 mei 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Aziweg 1, het plaatsen van reclame-uitingen (02/05); - Balkenweg 3D, het kappen van 2 eikenbomen en 500 m2 houtopstand, onder voorwaarde van herplant (26/04); - Graswijk 29, het plaatsen van 2 vleermuistorens (26/04); - Hertshooistraat 40, het uitbreiden van de woning (25/04); - Kloosterakker (Strooier) kavel 18, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (26/04); - Kloosterakker (Weidesleep) kavel 285, het bouwen van een woning (26/04); - Prins Hendrikstraat 2, het uitbreiden van de woning (26/04); - Weverstraat 2, het wijzigen van het gebruik naar andere branche (26/04); - Witterstraat 87, het uitbreiden van de woning (02/05).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Tot en met 25 april 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Asserstraat 112B te Ubbena , het bouwen van een woning; - Graswijk 23 , het brandveilig gebruiken van een gebouw; - Graswijk 23 , het wijzigen van het gebruik naar crisis noodopvang asielzoekers en het plaatsen van bouwketen en keukencontainer; - Groningerstraat 158 , het uitbreiden van de woning; - Platolaan 23 , het plaatsen van een dakkapel; - Pronkridder 1K , het plaatsen van balkonbeglazing; - Ruysdaelstraat 12 , het uitbreiden van de woning; Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Tot en met 25 april 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Anreperstraat 141, het uitbreiden van de woning (24/04); - Lottingstraat 7, het aanleggen van een uitrit (20/04); - Nobellaan (kad. sectie T, nr 4063), het bouwen van 43 appartementen (20/04); - Pronkridder 1F, het plaatsen van balkonbeglazing (20/04); - Pronkridder 1J, het plaatsen van balkonbeglazing (20/04).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: - Aletta Jacobsweg 47 - voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen, verzenddatum besluit: 20 april 2023, zaaknummer Z2023-010139.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Tot en met 19 april 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Arthur van Schendellaan 5 , het uitbreiden van de woning, het wijzigen van de gevel en het kappen van 5 bomen; - Buitenes 35 , het plaatsen van een rookkanaal; - De Klenckestraat 6 , het slopen van een gedeelte van een gebouw; - Houtlaan 107 , het brandveilig gebruiken van een gebouw; - Lottingstraat 7 , het aanleggen van een uitrit; - Terreplein, kad. sectie AA nr. 7363 , het bouwen van 36 wooneenheden en een bijgebouw; Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Tot en met 19 april 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Gedempte Singel 28, het bouwen van 3 appartementen, het wijzigen van de gevels, het verbouwen van een winkelruimte (18/04); - Heemskerkstraat 25, het verplaatsen van een bijgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding (12/04); - Kloosterakker (Strooier) kavel 20, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (18/04); - Kloosterakker, kad. sectie Q nr. 7805, het bouwen van 25 woningen (14/04); - Kruisstraat, Marktstraat, Weiersloop, Oudestraat, Oude Molenstraat en Gedempte Singel, het reconstrueren van de straten (19/04); - Vaart N.Z. 122A, het slopen van een bijgebouw (beschermd stadsgezicht) (17/04); - Witterhoofdweg 1B, het wijzigen van het gebruik naar slaapkamer (18/04).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: - Dorser 1, kadastraal sectie Q nr. 7705 - een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen, verzenddatum besluit: 25 april 2023, zaaknummer O2023-0270.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Tot en met 12 april 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Anemoonstraat 187, 189, 191, 193 en 195 , het wijzigen van de gevel; - Balkenweg 3D , het uitbreiden van een gebouw (gezondheidscentrum); - Bosstraat 46 , het wijzigen van het dak, het intern wijzigen van de woning, het plaatsen van kozijnen en ramen; - Graswijk 30 , het wijzigen van een eierlokaal, het bouwen van een loods en werktuigenberging; - Kloosterakker, kad. sectie Q nr. 7854 , het bouwen van 11 woningen; - Lauwers 1 , het brandveilig gebruik van een gebouw; - Lauwers 1 , het tijdelijk wijzigen van het gebruik naar opvang van Oekranse ontheemden en het tijdelijk plaatsen van units; - Onstahof 15 , het plaatsen van een dakkapel; - Oudestraat 10 , het kappen van 1 boom; - Prins Hendrikstraat (kad. sectie S nrs. 1596, 585, 586, 589, 590, 592, 1596, Acmesaterrein) , het bouwen van 77 woningen; - Pronkridder 1F , het plaatsen van balkonbeglazing; - Pronkridder 1J , het plaatsen van balkonbeglazing; - Vaart N.Z. 122A , het slopen van een bijgebouw; - Vaart Z.Z. 55 , het kappen van 1 spar; - Witterstraat 3 , het plaatsen van zonnepanelen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Tot en met 12 april 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Beilerstraat 24, het wijzigen van de gevels (vervangen van het glas) (monument) (04/04); - Beilerstraat 82, het kappen van 4 bomen, onder voorwaarde van herplant (04/04); - Brink, kad. sectie I nr 13515, het intern wijzigen van een gebouw, het aanpassen van installaties en het plaatsen van zonnepanelen (06/04); - Dennenweg 9, het bouwen van een kliniekgebouw en het kappen van 34 bomen (06/04); - Kloosterakker (Frees) kavel 348, het bouwen van een woning (06/04); - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 280, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (04/04); - Obrechtlaan 130, het uitbreiden van een woning (06/04); - Vaart N.Z. 122A, het uitbreiden van de woning (05/04); - Vredeveldseweg 57, het plaatsen van een pakket- en briefautomaat (04/04).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Tot en met 4 april 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Aletta Jacobsweg 75 , het plaatsen van een bijgebouw; - Eemland 1 en 1a , het brandveilig gebruik van een gebouw; - Groene Dijk N.Z. 15 , het verwijderen en het plaatsen van een woonboot; - Kloosterakker (Frees) kavel 350 , het bouwen van een woning; - Lippepad 87 , het plaatsen van een rookkanaal.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Tot en met 4 april 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Chopinlaan 42, het aanleggen van een uitrit (30/03).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Tot en met 29 maart 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Aziweg 1 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Bosstraat 46 , het plaatsen van een dakraam, het wijzigen van de gevel, het intern wijzigen van de woning; - Eemland 1 en 1A , het deels tijdelijk wijzigen van het gebruik kantoor naar opvang Oekraense ontheemden en het plaatsen van tijdelijke units; - Oosterparallelweg 31 , het kappen van 1 eikenboom; - Oostersingel 23 en 25 , het brandveilig gebruik van een gebouw; - Stationsstraat 27 , het plaatsen van zonnepanelen; - Sweelinckplein 13 , het aanleggen van een uitrit; - Weserstraat 7 , het uitbreiden van de woning.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Tot en met 29 maart 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Beilerstraat 197, het kappen van 1 boom, onder voorwaarde van herplant (28/03); - Graswijk, nabij nr. 10, het kappen van 1 populier, onder voorwaarde van herplant (28/03); - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 268 en 269, het bouwen van 2 woningen (28/03); - Lonerstraat 185, het uitbreiden van de woning (29/03); - Pronkridder 1N, het plaatsen van balkonbeglazing (24/03); - Stelmakerstraat 32, het plaatsen van reclame-uitingen (22/03); - Sweelinckplein 13, het aanleggen van een uitrit (29/03); - Torenlaan 1, het plaatsen van zonnepanelen (rijksmonument) (23/03); - Zuidersingel 81, het intern wijzigen van een gebouw en het plaatsen van zonnepanelen (24/03).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Tot en met 22 maart 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - De Hoogspanningsweg 4 , het wijzigen van het gebruik horeca naar maatschappelijke doeleinden; - Hertshooistraat 40 , het uitbreiden van de woning; - Hoekbree, (kavel 3) kad. sectie Z nr. 4739 , het bouwen van een woning; - Jan Bommerstraat 4 , het brandveilig gebruik van een gebouw; - Jan Bommerstraat 4 , het aanleggen van een uitrit, het wijzigen van het gebruik kantoor naar opvang, het plaatsen van tijdelijke bouwketen en sanitairunits; - Lauwers, kad. sectie W nr. 2076 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Mr. P.J. Troelstralaan 202 , het kappen van 1 blauwspar; - Oostersingel 23 en 25 , het wijzigen van het gebruik kantoor naar opvang; - Van Doornestraat 12 en 14 , het kappen van 7 zomereiken.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Tot en met 22 maart 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: - Boszegge 3, het uitbreiden van de woning (22/03); - Ellen 5, het plaatsen van een dakopbouw (21/03); - Smetanalaan 538, 540 en 548, het plaatsen van 3 bijgebouwen (17/03); - Zilverschoonstraat 19, het kappen van 1 boom, onder voorwaarde van herplant (20/03).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Tot en met 15 maart 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Amelte 16 , het kappen van 1 beukenboom; - Balkenweg 3D , het kappen van 2 eikenbomen en 500 m2 houtopstand; - Beilerstraat 24 , het wijzigen van de gevels (vervangen van het glas) (monument); - Chopinlaan 42 , het aanleggen van een uitrit; - De Boomgaard 8 , het uitbreiden van een bijgebouw; - Dr. A.F. Philipsweg 47 , het wijzigen van een uitrit; - Dr. Nassaulaan 16 , het kappen van een berk en een es; - Dr. Nassaulaan 16 , het verbreden van een uitrit; - Ketellapperstraat 4 , het wijzigen van de reclame-uitingen; - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 274 en 275 , het bouwen van 2 woningen en het aanleggen van een uitrit; - Kloosterakker (Strooier) kavel 18 , het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit; - Kloosterakker (Weidesleep) kavel 285 , het bouwen van een woning; - Kloosterstraat 3 , het plaatsen van een dakkapel, het plaatsen en verwijderen van een dakraam, het intern wijzigen van een gebouw; - Obrechtlaan 130 , het uitbreiden van een woning; - Oosterhoutstraat 36 , het plaatsen van zonnepanelen ; - Oudemolenseweg, in de berm zuidzijde weg te Ubbena , het kappen van 13 eikenbomen (noodkap) en het reduceren van de kroon van 38 eikenbomen; - Van Doornestraat, kad. sectie U nr. 1076 , het plaatsen van een scheidingswand, het aanleggen van een uitrit en het aanleggen van een terrein voor tijdelijke opslag; - Witterstraat 87 , het uitbreiden van de woning.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Tot en met 15 maart 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Beek 13, het plaatsen van een dakkapel (13/03); - Iepenlaan 16, het aanleggen van een uitrit (14/03); - Kloosterakker, (Kilver) kavel 258, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (10/03); - Slinge, kad. sectie T nr. 4710, het bouwen van 44 appartementen "larikshof" (14/03); - Wenkebachstraat 8, het bouwen van een loods (09/03); - Zeilmakerstraat, kad. sectie U nr. 1034, het wijzigen van het gebruik naar winkelfunctie met storage (14/03).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Tot en met 8 maart 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Beek, kad. sectie T nr. 5640, het bouwen van 36 appartementen (08/03); - Emmastraat 61, het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van een uitrit (07/03); - Nobellaan 259, het plaatsen van een pakket- briefautomaat (1) (02/03).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Tot en met 8 maart 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Messchenveld (Frankrijklaan) kavel 4-10 , het bouwen van een bedrijfsgebouw.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning, onderdeel milieu

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), heeft verleend: - Verzorgingsplaats Zeijerveen, voor het milieuneutraal veranderen van een tankstation. De verandering betreft het plaatsen van twee laadplekken voor elektrische voertuigen bij het bestaande tankstation, verzenddatum besluit: 3 maart 2023 zaaknummer Z2023-004692.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Tot en met 1 maart 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Bezembinderstraat 6 , het oprichten of veranderen van een inrichting (milieu); - Echtenstraat 98 , het plaatsen van een dakkapel; - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 268 en 269 , het bouwen van 2 woningen; - Kloosterakker, kavel 197 , het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit; - Kruisstraat, Marktstraat, Weiersloop, Oudestraat, Oude Molenstraat, Gedempte Singel , het reconstrueren van de straten; - Van der Feltzpark 2 , het herinrichten van de tuin, het plaatsen van een erfafscheiding, het kappen van 1 juglans, het verplaatsen van een vlaggenmast; - Witterhoofdweg 1B , het wijzigen van het gebruik naar slaapkamer.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Tot en met 1 maart 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Brink 1, het uitbreiden van het gebouw, ter plaatse van de zuidgevel (23/02); - Hertenkamp 9, het plaatsen van een lift (23/02); - Hertshooistraat 34, het uitbreiden van de woning (22/02); - Hofstukken 58, het bouwen van een schuur (24/02); - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 264 en 265, het bouwen van 2 woningen (01/03); - Kloosterakker (Wagen) kavel 184, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (23/02); - Oosterparallelweg 29, het uitbreiden van de woning (22/02); - Vaart Z.Z. 21B, 23 en 23A, het aanleggen van een uitrit (28/02).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Tot en met 22 februari 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Asserstraat, kad. sectie AB nr. 490 te Rhee , het aanleggen van een uitrit; - Beilerstraat 223, 233 en 231 , het plaatsen van zonnepanelen; - Kloosterakker (Frees) kavel 348 , het bouwen van een woning; - Sperwerstraat 13 , het wijzigen van de gevel; - Vredeveldseweg 11 , het snoeien (kappen) van 2 populieren; Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Tot en met 22 februari 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Baggelhuizerplas, kad. sectie P nr. 2472, het bouwen van een horecapaviljoen (15/02); - Binnenstoep 1, het bouwen van een bijgebouw (21/02); - Dr. Nassaulaan 24, het snoeien van 1 berk en 1 es en het snoeien of kappen van 1 es, onder voorwaarde van herplant (21/02); - Kanaaldijk 34 te Loon, het kappen van 6 dennen, onder voorwaarde van herplant (22/02); - Mien Ruysweg (kad. sectie Q nr. 7725) kavel 32, het bouwen van een loods en bedrijfswoning (16/02).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Tot en met 15 februari 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Beilerstraat 82 , het kappen van 4 bomen; - Graswijk 29 , het plaatsen van 2 vleermuistorens; - Heidenheim 4 te Ubbena , het kappen van 10 bomen; - Iepenlaan 16 , het aanleggen van een uitrit; - Kloosterakker (Strooier) kavel 20 , het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit; - Obrechtlaan 94 , het plaatsen van 2 dakkapellen; - Werklandschap Assen Zuid, kad. sectie AD nr. 361 , het bouwen van een bedrijfspand.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Tot en met 15 februari 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Groen van Prinstererlaan, kad. sectie T nr. 2481 en 2482, het bouwen van 40 appartementen (10/02); - Kloosterakker (Frees) kavel 361, het bouwen van een woning (15/02); - Kloosterakker, kavel 178, het bouwen van een woning (10/02); - Parkstraat 25, het wijzigen van de gevels (vervangen glas en sponningen) (13/02); - Peelorweg 4 te Loon, het kappen van 2 bomen , onder voorwaarde van herplant (15/02); - Taxusplantsoen 18, het kappen van 1 dennenboom, onder voorwaarde van herplant (15/02); - Zendmastweg 19, het plaatsen van reclame-uitingen (09/02).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Tot en met 8 februari 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Beilerstraat 197 , het kappen van 1 boom; - Dennenweg 9 , het kappen van 19 bomen; - Graswijk 10 , het kappen van 1 populier; - Smaragdstoep 2 , het wijzigen van de gevel; - Smetanalaan 542 , het plaatsen van een woonwagen; - Steendijk 108 en 110 , het bouwen van 4 woningen; - Weierspoort 35 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Zeilmakerstraat, kad. sectie U nr. 1034 , het wijzigen van het gebruik naar winkelfunctie met storage.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Tot en met 8 februari 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Overcingellaan 7, het plaatsen van reclame-uitingen (03/02); - Slinge 1, het kappen van 10 bomen, onder voorwaarde van herplant (02/02); - Stoepveldsingel 48, het vervangen van de erfafscheiding (03/02); - Witterstraat 10, het plaatsen van een dakterras (03/02); - Wolgastraat 82, het plaatsen van een kachelpijp (07/02).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meldingen Wet Milieubeheer

[Gepubliceerd: 2023-02-07] De volgende melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, op grond van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, is ontvangen: - Bremstraat 9 Albert Heijn, voor het veranderen van de inrichting door herinrichting van de supermarkt.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Tot en met 1 februari 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Anreperstraat 141 , het uitbreiden van de woning; - Beek 13 , het plaatsen van een dakkapel; - Beilerstraat 24 , het wijzigen van de gevel (vervangen glas monumentaal gebouw); - Brink 1 , het intern wijzigen van een gebouw, het plaatsen van zonnepanelen; - Hofstukken 58 , het bouwen van een schuur; - Industrieweg 38 , het bouwen van een loods; - Kanaaldijk 34 te Loon , het kappen van 6 dennen; - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 280 , het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit; - Overcingellaan 7 , het plaatsen van reclame-uitingen en het plaatsen van zonnepanelen; - Rhnepad 24 , het plaatsen van zonnepanelen; - Witterstraat 10 , het plaatsen van een dakterras.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Tot en met 1 februari 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Amelte 20, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (27/01); - De Boomgaard 8, het wijzigen van de gevel (01/02); - De Klenckestraat 6 t/m 38 b, het in- en extern wijzigen van een gebouw (de Arendshorst) (31/01); - Hertshooistraat 18, het intern wijzigen van de draagconstructie van de woning (01/02); - Kloosterakker, (Frees) kavel 358, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (31/01); - Korenmaat 9, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (31/01).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meldingen Wet Milieubeheer

[Gepubliceerd: 2023-01-31] De volgende melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, op grond van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, is ontvangen: - Balkengracht 4 Niels Autowas , voor het uitbreiden van het bedrijf door het plaatsen en in gebruik nemen van extra was-boxen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: - Dorser 5 , (kad. sectie Q, nr. 7714) - een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Tot en met 25 januari 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend: - Beilerstraat 221 , het bouwen van 13 appartementen; - Beilerstraat 221 , het bouwen van 4 appartementen; - Emmastraat 61 , het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van een uitrit; - Hertenkamp 9 , het plaatsen van een lift; - Hertshooistraat 18 , het intern wijzigen van de draagconstructie van de woning; - Ketellapperstraat 4 , het plaatsen van 3 vlaggenmasten; - Kloosterakker (Wagen) kavel 184 , het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit; - Overcingellaan 7 , het plaatsen van reclame-uitingen; - Parkstraat 25 , het wijzigen van de gevels (vervangen glas en sponningen); - Plesmanstraat (kad. sectie AA nrs 961, 560, 562, 959, 563, 1030 en 960) , het aanleggen van een weg, het kappen van bomen en bosschages en het egaliseren van het terrein; - Prins Hendrikstraat 2 , het uitbreiden van de woning; - Ruiterakker 127 , het wijzigen van de gevel; - Slinge 1 , het kappen van 10 bomen; - Vlasveld, Jan Palachweg, Lesturgeonstraat en Mr. Groen van Prinstererlaan , het plaatsen van 4 tijdelijke projectborden; - Zendmastweg 19 , het plaatsen van reclame-uitingen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Tot en met 25 januari 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Betuwe 10, het uitbreiden van de woning (24/01); - Industrieweg 1, het wijzigen van het gebruik van kantoor naar laboratorium (25/01); - Madridstraat 13, het plaatsen van een erfafscheiding, het veranderen van een uitrit en het plaatsen van een bijgebouw (25/01); - Oosterhoutstraat 38, het aanleggen van een uitrit (24/01); - Talmastraat 93, het plaatsen van een dakkapel (20/01).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Tot en met 18 januari 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend: - Houtlaan 79 , het uitbreiden van de woning.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Tot en met 18 januari 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Beunheugte 58-110, het wijzigen van de balkonhekken (11/01); - Kloosterakker (Frees) kavel 346, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (18/01); - Kruisstraat 2, het wijzigen van de gevel (12/01); - Mr. P.J. Troelstralaan 194, het uitbreiden van de woning en het wijzigen van de gevels (04/01); - Snipmesschen 21, het verhogen van het dak (16/01); - Zuidenveld 12, het plaatsen van een dakopbouw (17/01).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: - Dorsvlegel 5 , (kad. sectie Q, nr. 7704) - een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Tot en met 11 januari 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend: - Graafschap 33 , het plaatsen van 2 dakkapellen; - Heemskerkstraat 25 , het verplaatsen van een bijgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding; - Kloosterakker, sectie Q nr 7805 , het bouwen van 25 woningen; - Nijstukken 42 , het plaatsen van een overkapping; - Oosterhoutstraat 38 , het aanleggen van een uitrit; - Peelorweg 4 te Loon , het kappen van 2 bomen; - Vaart Z.Z. 21B, 23, en 23A , het aanleggen van een uitrit.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Tot en met 11 januari 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Epe 83, het bouwen van een tijdelijk (onderwijs)gebouw (11/01); - Heideveld 10, het aanleggen van een uitrit (11/01); - Hoofdvaartsweg 110, het bouwen van een woning (10/01); - Kloosterakker (kad. sectie Q nr. 7776) kavel 260, het bouwen van een woning (06/01); - Riete 18 , het vergroten van een schuur (02/01); - Schieland 68, het plaatsen van een dakkapel (09/01); - Wagenmakerstraat 9, het plaatsen van een geluidscherm en legaliseren terrein (deels) (06/01); - Westerbrink 1 , het plaatsen van een informatiebord (03/01); - Zwartwatersweg 81, het uitbreiden van de woning (09/01).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Tot en met 4 januari 2023 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend: - Asserwijk, nabij nr 40 , het kappen van 1 eik (noodkap); - Batingestraat, nabij nr 2 , het kappen van 1 els (noodkap); - De Boomgaard 8 , het wijzigen van de gevel; - Dr. A.F. Philipsweg, nabij 61A , het kappen van 1 populier (noodkap); - Dr. Nassaulaan 24 , het kappen van 1 berk en 2 essen; - Industrieweg, nabij nr 26 , het kappen van 1 wilg en het knotten van 1 wilg (noodkap); - Kloosterakker, kad. sectie Q nr. 7805 , het bouwen van 25 woningen; - Nicolaas Beetslaan 60 , het kappen van 1 eik (noodkap); - Obrechtlaan 130 , het uitbreiden van de woning; - Oosterparallelweg 29 , het uitbreiden van de woning; - Wagenmakerstraat, nabij nr 7 , het knotten/kappen van 1 suikeresdoorn (noodkap); - Wolgastraat 82 , het plaatsen van een kachelpijp; - Zilverschoonstraat 19 , het kappen van 1 boom.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Tot en met 4 januari 2023 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Beilerstraat 151, het herstellen van de balkons en glas in lood raam (03/01); - Blijdensteinstraat 1, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (03/01); - Debussylaan 4 en 6, het wijzigen van 1 woning in 2 woningen (03/01).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-04] Tot en met 28 december 2022 zijn bij team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend: - Amelte 20 , het plaatsen van een tijdelijke woonunit; - Amelte, kad. sectie V nr. 3205 , het bouwen van een woning; - Dr. Nassaulaan 10 , het vervangen van de beglazing (monumentaal pand); - Grasbeemd, nabij nr. 42 , het kappen van 1 laurierwilg (noodkap); - Houtlaan 53 , het kappen van 1 eikenboom; - Kloosterakker (Frees) kavel 361 , het bouwen van een woning; - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 264 en 265 , het bouwen van 2 woningen; - Mauritsstraat 30 , het uitbreiden van de woning en het aanleggen van een uitrit; - Noordersingel 29 en 31 , het bouwen van 2 woningen en het wijzigen van het gebruik van kantoor naar wonen; - Obrechtlaan, nabij nr 128 en nr 206 , het kappen van 2 acacia's (noodkap); - Rhebruggenstraat, nabij nr. 30 , het kappen van 1 suikeresdoorn (noodkap); - Smetanalaan 538, 540, 548 , het plaatsen van 3 bijgebouwen; - Taxusplantsoen 18 , het kappen van 1 dennenboom; - Vaart N.Z. 122A , het uitbreiden van de woning; - Vlinderkleuven, nabij nr 84 , het kappen van 1 witte els (noodkap).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-01-04] Tot en met 28 december 2022 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: Verleend (reguliere procedure) - Ernst Casimirstraat 3, het uitbreiden van de woning (23/12); - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 272, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (22/12); - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 273, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (22/12); - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 276, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (22/12); - Kloosterakker (Rosa Spierweg) kavel 277, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (22/12); - Middenbree 10, het uitbreiden van de garage aan de voorzijde t.b.v. een kapsalon (24/12); - Slinge 1 en 1A, het bouwen van een zorgcomplex (de Slinge) (23/12); - Slinge 1 en 1A, het kappen van 4 bomen, het wijzigen van een uitrit (23/12).
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier