Nieuwsberichten Gemeente Ede

Bouwprojecten Ede kunnen doorgaan na aankoop stikstofruimte

[Gepubliceerd: 2024-06-18] Een fors aantal bouwprojecten in Ede kan weer vooruit. De gemeente Ede heeft stikstofruimte aangekocht van een stoppende boerderij. De stikstof die de veehouderij nu nog uitstoot, wordt voor een deel ingezet voor de bouwprojecten. Het grootste deel van de uitstoot - 65 procent - stopt en komt daarmee ten goede aan de natuur.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Medaille van Verdienste voor Rob van Wonderen

[Gepubliceerd: 2024-06-15] Zaterdagmiddag 15 juni heeft Rob van Wonderen de Medaille van Verdienste ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens een Vaderdagactie in het centrum van Bennekom.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoe gaat Ede duizenden woningen bouwen?

[Gepubliceerd: 2024-06-06] Ede wil de komende jaren duizenden woningen bouwen. Hoe kan de gemeente al die woningen realiseren? Die vraag staat centraal in een serie onderzoeken van de gemeente naar zogenaamde dragende systemen. De gemeente brengt in kaart hoe natuur, milieu, verkeer en energie van invloed zijn op de woningbouwplannen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede investeert in groeiende gemeente

[Gepubliceerd: 2024-06-06] De gemeente Ede groeit en blijft groeien. Om iedereen een woning te kunnen bieden in een prettige, duurzame en veilige leefomgeving én om ondersteuning te bieden aan wie dat nodig heeft, zijn flinke investeringen nodig. Tegelijk ontvangt Ede vanaf 2026 minder geld vanuit het rijk. Dit betekent ook dat de gemeente zich gaat voorbereiden op bezuinigingen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Subsidie voor nieuwe evenementen

[Gepubliceerd: 2024-06-04] Gemeente Ede wil organisatoren van evenementen stimuleren om het aanbod aan evenementen te vernieuwen en verrijken. Deze vernieuwing gaat over het soort evenement, de locatie, de periode in het jaar en doelgroep van een evenement. Vanaf 11 juni is hiervoor een maximale subsidie van 5.000,- per evenement voor beschikbaar.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

College B&W Ede adviseert raad om invoeringsdatum van de Zero Emissie Zone te verplaatsen naar 2030 in plaats van 2026

[Gepubliceerd: 2024-06-04] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede stelt voor om de invoeringsdatum van de zero-emissiezone (ZE-zone) te verplaatsen naar 1 januari 2030. Hiermee houdt de gemeente vast aan het gestelde doel om stadslogistiek in 2030 emissievrij te maken. Maar hebben de ondernemers wel meer tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar schoon en slim vervoer. Door dit advies zou de ingangsdatum van 1 januari 2026 en de overgangsfase komen te vervallen. Het college van burgermeester en wethouders stelt dit voor aan de raad. De gemeenteraad besluit in juli of de invoeringsdatum 1 januari 2030 wordt.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeenteraad Ede keurt eerste buurtuitvoeringsplan goed voor warmtetransitie in de Zeeheldenbuurt

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Nederland gaat uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Woningen en gebouwen zijn dan niet langer afhankelijk van aardgas voor verwarming en warm water. In plaats daarvan worden schonere en milieuvriendelijkere alternatieven gebruikt zoals zon en wind. Dit is belangrijk omdat het gebruik van aardgas CO-uitstoot veroorzaakt, wat bijdraagt aan klimaatverandering. In Ede maken we met het eerste buurtuitvoeringsplan een start met het aardgasvrij maken van de Zeeheldenbuurt.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Yvonne van Geel en Els Holland

[Gepubliceerd: 2024-05-29] Op dinsdagavond 28 mei hebben Yvonne van Geel en Els Holland de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens de bijeenkomst Meedoen in Ede in het Raadhuis Ede. Dit is een bijeenkomst voor leden van Koplopers Inclusie Ede en Onderling Sterk Ede.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Huisvesting voor laatste Oekraïners uit Harskamp

[Gepubliceerd: 2024-05-28] In de zoektocht naar opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden heeft de gemeente Ede besloten De Wildwal, Galgenbergweg 3, in Lunteren te huren. Hier kunnen op korte termijn ongeveer 100 tot 130 mensen opgevangen worden die nu in Harskamp wonen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regenboogbankje opnieuw beklad -Daders aangehouden-

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Afgelopen nacht is het regenboogbankje aan de Molenstraat in Ede opnieuw beklad. De politie heeft de daders op heterdaad kunnen betrappen en zij zijn aangehouden. Dit is derde keer in korte tijd dat dit bankje beklad wordt en schoongemaakt moet worden.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ammoniakuitstoot bij Warmtebedrijf: gemeente Ede eist maatregelen

[Gepubliceerd: 2024-05-23] In februari is er bij de Biomassacentrale van het Warmtebedrijf aan de Geerweg 11 in Ede een meting geweest waarbij de uitstoot van stof en ammoniak veel te hoog was. De gemeente is van mening dat dit soort meetuitslagen met deze uitstoot ontoelaatbaar zijn en verwacht dat het Warmtebedrijf maatregelen neemt om incidenten in de toekomst te voorkomen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Duurzaamheidsprijs Ede Doet voor buurttuin CHE

[Gepubliceerd: 2024-05-23] De duurzaamheidsprijs van Ede Doet is dit jaar uitgereikt aan de Buurttuin bij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Wethouder Jan Pieter van der Schans overhandigde de initiatiefnemers een cheque van 1000 euro, die zij mogen besteden aan activiteiten in de tuin.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een nieuw uiterlijk voor hoogbouw Ede-Zuid; fijn wonen, werken en leven

[Gepubliceerd: 2024-05-16] Gemeente Ede en Woonstede werken de komende vijftien jaar samen om van hoogbouw Ede-Zuid een plek te maken waar het fijn wonen, werken en leven is. Sociale problematiek wordt aangepakt en de buurt gaat er anders uitzien. De gemeente Ede en woningcorporatie Woonstede starten daarom vandaag een langjarig samenwerkingsprogramma, genaamd: Hart voor hoogbouw Ede-Zuid.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijke onderscheiding voor 29 inwoners gemeente Ede

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Burgemeester René Verhulst heeft vrijdag 26 april 2024 aan 26 inwoners van Ede en 1 inwoner uit de gemeente Laren een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. 1 inwoner van de gemeente Ede ontving zijn onderscheiding in Wageningen en 2 inwoners in Den Haag.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Cijfers laten het zien: Ede maakt steeds meer duurzame keuzes

[Gepubliceerd: 2024-04-23] Door een forse toename van zonnepanelen en het besparen van energie wordt Ede steeds duurzamer. Dat blijkt uit de Duurzame Energiemonitor. In deze monitor houdt de gemeente bij hoe het staat met de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Door meer duurzame energie op te wekken, is de CO2-uitstoot fors gedaald. De resultaten zijn met name te danken aan de duurzame keuzes van inwoners en bedrijven.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vrijheid springlevend! Programma Airborne Ede-maand bekend

[Gepubliceerd: 2024-04-23] Dit jaar is het 80 jaar geleden dat Operatie Market Garden plaatsvond. Dit grijpen we aan om met elkaar stil te staan en te herdenken. Vrijheid is een groot goed en moet je koesteren. Dit doen we met een mooi en afwisselend programma in de Airborne Ede-maand. Naast drie grote herinneringsevenementen, is er nog veel meer te doen. En alles onder de vlag van het thema Vrijheid Springlevend.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen herdenken en vieren in Ede

[Gepubliceerd: 2024-04-22] In Nederland herdenken we op 4 mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Zondag 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijke Erepenning voor Vereniging Oud Ede

[Gepubliceerd: 2024-04-20] Dit jaar bestaat Vereniging Oud Ede 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan de vereniging. Burgemeester René Verhulst heeft de erepenning op zaterdag 20 april uitgereikt aan het bestuur van Vereniging Oud Ede tijdens het Eeuwfeest van de vereniging.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Opnieuw locatie voor tijdelijke opvang Oekraïners gevonden

[Gepubliceerd: 2024-04-16] In de zoektocht naar opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden heeft de gemeente Ede besloten een gebouw aan Zandlaan 27 in Ede te huren. Dit gebouw staat ook bekend als het voormalig PTC+ gebouw. Hier kunnen op korte termijn ongeveer 100 mensen opgevangen worden die nu in Harskamp wonen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geslaagd project rondom afkoppelen regenwater in Bennekom-Oost

[Gepubliceerd: 2024-04-11] De gemeente Ede heeft een aantal jaren geleden de openbare ruimte in Bennekom-Oost opnieuw ingericht. Daarbij is ook de riolering vervangen en is het regenwater dat op de verharding valt afgekoppeld. Dit betekent dat water niet in de riolering verdwijnt maar rechtstreeks in de bodem stroomt. Na de openbare ruimte is nu ook het project met de daken en tuinen van bewoners afgerond. Hier is in totaal voor ruim 9 voetbalvelden aan dakoppervlakte afgekoppeld.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Start werkzaamheden Stadspark in Ede Centrum

[Gepubliceerd: 2024-04-09] De komende jaren creëren we een gezellig en aantrekkelijk Stadspark. Vandaag starten de werkzaamheden aan het Raadhuisplein. In het park komt meer ruimte voor ontmoeting, evenementen en groen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Parklaan op 26 april helemaal open

[Gepubliceerd: 2024-04-08] Een flinke tijd eerder dan verwacht gaat de Parklaan vanaf vrijdagavond 26 april helemaal open. Vanaf dan zijn de Bennekomseweg en de Edeseweg weer volledig in twee richtingen geopend voor zowel fietsers als automobilisten. Diezelfde vrijdagmiddag is er tussen de bouwhekken, pal voor de Reehorst, een openingsfeest waar iedereen welkom is.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede maakt de rekening van 2023 op

[Gepubliceerd: 2024-04-04] De jaarrekening 2023 van de gemeente Ede sluit met een klein negatief resultaat van 1,4 miljoen op een begroting van circa 450 miljoen. Gezien het huidige financiële klimaat een mooie uitkomst. De jaarrekening geeft inhoudelijk en financieel inzage in het afgelopen jaar. Wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en hoeveel heeft het gekost?
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Liveblog gijzeling Ede: gijzeling beëindigd

[Gepubliceerd: 2024-03-30] Vanwege een incident roept de politie mensen op om weg te blijven uit het centrum van Ede. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend gemaakt. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is, dan vindt u dat hier.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toekomstperspectief voor vakantieparken die niet voldoen aan voorwaarden voor toerisme

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Vakantieparken die niet toekomstbestendig zijn voor toerisme, krijgen van gemeente Ede perspectief op een nieuwe functie. Deze parken kunnen onderzoeken of ze in aanmerking komen voor een bestemmingswijziging naar wonen, wonen en zorg of een andere tijdelijke bestemming. Daarbij gelden wel strenge voorwaarden.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede: uitbreiding boerenbedrijven mogelijk met forse stikstofreductie

[Gepubliceerd: 2024-03-26] Gemeente Ede gaat het uitbreiden of aanpassen van boerenbedrijven weer mogelijk maken. Voorwaarde is wel dat stikstofuitstoot fors vermindert en bedrijven een positieve bijdrage leveren aan verbetering van de leefomgeving. Het beleid werd vorig jaar al aangekondigd door de gemeente, maar omdat vrijwel iedere agrarische ondernemer in Ede onder de piekbelastersaanpak valt, moest het terug naar de tekentafel.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede plaatst 15 vrije plakplaatsen

[Gepubliceerd: 2024-03-26] Om inwoners en organisaties de mogelijkheid te geven om bekendmakingen en mededelingen te doen worden er binnen de gemeente 15 aanplakborden geplaatst. Deze zijn bedoeld voor niet-commerciële uitingen, bijvoorbeeld het aankondigen van een evenement of een verkiezingsposter.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Leerlingen van CNS De Brugge adopteren Mausoleum

[Gepubliceerd: 2024-03-26] Dinsdagochtend 26 maart adopteerden de leerlingen van groep 7a en 7b van CNS De Brugge het Mausoleum aan de Vossenakker in Ede. Na het officiële overdrachtsmoment waarbij burgemeester René Verhulst en beide scholen zijn betrokken is het Mausoleum een jaar lang van de leerlingen van basisschool De Brugge.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OG3NE gastartiest Airborne Veteranenavond

[Gepubliceerd: 2024-03-26] OG3NE treedt op als gastartiest op de Airborne Veteranenavond op vrijdag 30 augustus 2024. Dit maakten gemeente Ede en Stichting Heideweek Ede zojuist bekend. De dames van OG3NE zijn bekend van nummers zoals Lights and Shadows waarmee ze op het Songfestival optraden.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De APV in begrijpelijke taal

[Gepubliceerd: 2024-03-19] De officiële Algemene plaatselijke verordening (APV) is in moeilijke taal geschreven. Ook staat er juridische vaktaal in de officiële regeling. Maar de gemeente Ede vindt het belangrijk dat haar inwoners en bezoekers de regels van de gemeente begrijpen. Want dan weten de inwoners en bezoekers wat er wel en niet mag in de gemeente. En voorkomen we onduidelijkheid, misverstanden en verschillen van mening. Daarom is er een nieuwe versie van de APV gemaakt: de regeling in begrijpelijke taal.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeenteraad Ede bedreigd vanwege debat over wolf

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Ik vind het uitermate zorgelijk dat een discussie in de raadszaal, waarbij vrijheid van mening en spreken een uitgangspunt moet zijn, op deze manier een vervolg krijgt. Ik ben zeer geschrokken van deze bedreiging, waarbij politici ernstig in hun vrijheid beperkt worden, aldus Burgemeester René Verhulst.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Blauwalgen aangetroffen in de Grote Veenderplas

[Gepubliceerd: 2024-03-12] Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de Grote Veenderplas / Mobagat in Lunteren. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien in voedselrijk water. Gemeente Ede plaatst waarschuwingsborden.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Alternatieve jaarwisseling en lokaal afsteekverbod niet haalbaar

[Gepubliceerd: 2024-03-12] Op 11 november 2021 besloot de gemeenteraad van Ede om, in aanloop naar een lokaal vuurwerkverbod, een alternatieve jaarwisseling te laten organiseren door inwoners. De afgelopen twee jaarwisselingen is hier uitvoering aan gegeven. En zijn bewonerscomités en belangenverenigingen aangeschreven met het verzoek om vuurwerkvrije activiteiten te organiseren tijdens de jaarwisseling. De evaluaties van beide jaarwisselingen zijn nu gereed en worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad op basis van de twee evaluaties de alternatieve vieringen niet door te zetten en af te zien van een lokaal afsteekverbod.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kleinschalige opvang Oekraïners Landgoed Zonneoord

[Gepubliceerd: 2024-03-12] In de zoektocht naar opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden heeft de gemeente Ede besloten een tiental portacabins te huren op Landgoed Zonneoord in Ede. Hier kunnen op korte termijn ongeveer 20 mensen opgevangen worden die nu in Harskamp wonen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een Pluim voor Levi Sies

[Gepubliceerd: 2024-03-08] Burgemeester René Verhulst heeft dit jaar het jeugdlintje De Pluim uitgereikt aan Levi Sies uit Bennekom.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Subsidie voor sociale woningen

[Gepubliceerd: 2024-03-05] In Ede ervaren we de nodige problemen op de woningmarkt. Er is een enorm tekort aan geschikte en vooral betaalbare woningen. Daar willen en moeten we als gemeente iets aan doen. Daarom stellen we geld beschikbaar om de plannen voor sociale woningbouw te stimuleren en aan te vullen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geldpraatje in Ede tijdens de Week van het Geld

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Praten over geld is niet altijd makkelijk, maar het helpt wel. Neem daarom deel aan Geldpraatje tijdens de Week van het Geld in Ede. Op donderdag 14 maart staan op verschillende plekken de deuren open voor een gratis kopje koffie, thee en een gesprek over geld of hulp bij geldzorgen. Of je nu vragen hebt over budgettering, belastingen of andere geldzaken, ervaren vrijwilligers van diverse organisaties in Ede staan klaar om te helpen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Subsidie voor isoleren van ruim 1250 woningen

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Gemeente Ede wil woningeigenaren helpen met het treffen van isolatiemaatregelen. Eigenaren van een woning met een laag energielabel en een WOZ-waarde tot 429.300 euro hebben recht op een gratis woningopname en subsidie van 1.500 euro. Eigenaren met een laag inkomen en/of schulden krijgen tot 6.000 euro om hun huis te isoleren.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Erfdelen: nieuw woonconcept voor landelijk gebied Ede

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Op een voormalig boerenerf in Lunteren worden 13 woningen gebouwd. De gemeente Ede wil transformaties van boerenerven naar kleine woonerfjes op meer plekken mogelijk maken. Het plan in Lunteren is het eerste resultaat van een pilot. Plannen voor twee andere erven zijn in voorbereiding, daarna wil Ede erfdelen onderdeel maken van het reguliere beleid.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester René Verhulst reikt in Otterlo een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Truida Ribbers-Jacobsen

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Mevrouw Ribbers-Jacobsen is werkzaam als regiogids bij restaurant De Waldhoorn in Otterlo en wordt voorgedragen voor haar vrijwilligerswerk in de omgeving Otterlo.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuw station Ede-Wageningen open voor reizigers

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Reizigers kunnen vanaf vrijdagochtend 23 februari gebruik maken van het nieuwe station Ede-Wageningen. Vanaf die datum is de nieuwe fietsenstalling open, functioneren de liften en roltrappen, vertrekken de bussen vanaf de zuidzijde en is de eerste winkel geopend. De treinen zullen vanaf die datum in het midden van het nieuwe station stoppen, zodat reizigers makkelijk en snel hun reis lopend, per fiets of bus kunnen vervolgen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Blauwalgen aangetroffen in de Proosdijvijver

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de Proosdijvijver in Ede. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien in voedselrijk water. Gemeente Ede plaatst waarschuwingsborden.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Loco-burgemeester de Pater reikt in Harskamp een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Lia le Fèbre-Ockerse

[Gepubliceerd: 2024-02-10] Mevrouw le Fèbre- Ockerse uit Harskamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Peter de Pater heeft haar op zaterdag 10 februari de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe bomenhub op landgoed Kernhem

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Inwoners van de gemeente Ede kunnen vanaf 14 februari terecht bij een nieuwe bomenhub op landgoed Kernhem. Ze kunnen daar gratis boompjes en struikjes ophalen, die afkomstig zijn uit het Edese Bos. De bomenhub is een initiatief van Meer Bomen Nu.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede geeft starters een steuntje in de rug

[Gepubliceerd: 2024-01-30] De starterslening is weer beschikbaar in Ede. Starters op de woningmarkt kunnen tot maximaal 30.000 lenen voor de aankoop van een woning in de gemeente Ede. De starterslening is één van de maatregelen die in Ede is genomen om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eind in zicht voor werkzaamheden Parklaan

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Het einde van de lange wegafsluiting komt in zicht. Vanaf eind juni zijn de Bennekomseweg en de Edeseweg weer volledig in twee richtingen geopend. De Edeseweg is al eerder klaar om in twee richtingen te rijden. Deze weg wordt medio april weer geopend, fietsers kunnen daar al in maart gebruik maken van het nieuwe fietspad.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Start werk op De Ginkel

[Gepubliceerd: 2024-01-10] De Ginkel is uniek. Een prachtig heide- en landbouwgebied, omgeven door uitgestrekte bossen. Het gebied trekt veel toeristen, maar het is ook een kwetsbaar gebied. Het komende jaar voeren we daarom verschillende werkzaamheden uit op De Ginkel. Hiermee komt er meer balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Op 11 januari start aannemer Vink met het werk.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwjaarstoespraak burgemeester René Verhulst 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-08] Nieuwjaarstoespraak door burgemeester René Verhulst. De toespraak is gegeven tijdens de nieuwjaarsreceptie van vrijdag 5 januari 2024 op de ijsbaan in het centrum van Ede.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Angeline van de Kraats

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Op vrijdagavond 22 december heeft Angeline van de Kraats de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit bij speeltuin De Drie Essen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

College Ede teleurgesteld over motie Food Experience

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Het college van burgemeester en wethouders van Ede is teleurgesteld over de motie die woensdag werd aangenomen door Provinciale Staten van Gelderland. In de motie wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd de subsidie voor de Food Experience per direct te stoppen. Als de motie wordt uitgevoerd heeft dit negatieve gevolgen voor de ambities van de gemeente Ede op het gebied van wonen en werken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede koopt voormalig Pro Persona gebouwen in Lunteren

[Gepubliceerd: 2023-12-21] In de zoektocht naar opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden heeft de gemeente Ede besloten een bod te doen op de voormalig Pro Persona gebouwen aan de Klomperweg in Lunteren. Het bod is geaccepteerd en goedgekeurd door het College Sanering Zorginstellingen (CSZ). Er is nog wel een aantal voorbehouden. We verwachten dat in februari het eigendom wordt overgedragen. Een deel van de Oekraïners die nu op Harskamp opgevangen worden, circa 200 mensen, zullen op termijn naar de Klomperweg in Lunteren verhuizen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Crisisnoodopvang Galvanistraat nog 1 jaar open

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Sinds 1 maart 2023 is er aan de Galvanistraat 9 een crisisnoodopvang (CNO) gevestigd voor maximaal 111 asielzoekers. De gemeente Ede heeft deze locatie gehuurd tot 1 maart 2024. De behoefte aan opvangplekken is echter nog steeds groot. Daarom heeft het college het voornemen uitgesproken de crisisnoodopvang te verlengen met de termijn van een jaar. Dit voornemen is mede gebaseerd op een draagvlakonderzoek bij omwonenden. Hieruit blijkt dat het merendeel van de omwonenden geen of nauwelijks overlast ervaart. Daarnaast is de meerderheid van mening dat een verlenging van de opvang mogelijk is onder bepaalde voorwaarden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwjaarsontmoeting gemeente Ede

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Samen met inwoners, ondernemers en de gemeente Ede luiden we het nieuwe jaar in tijdens de Nieuwjaarsontmoeting op vrijdag 5 januari. Dit jaar kiest de gemeente ervoor de nieuwjaarsontmoeting eens in een nieuw jasje te steken. Schaats een rondje over de ijsbaan, geniet van een (gratis) hapje en drankje en ontmoet andere Edenaren. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom vanaf 16:00 uur op de IJsbaan in het centrum van Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Mountainbikeroute over De Zanding afgesloten

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Vanaf 8 januari wordt de mountainbikeroute in Otterlo gedeeltelijk afgesloten. Het gaat om het deel aan de oostkant van de Harderwijkerweg (N310). De gemeente neemt deze maatregel om de natuur op de Zanding te beschermen. De rest van de route in Otterlo blijft gewoon open. In het Roekelse Bos worden minder leuke delen van de route vervangen door nieuwe single tracks.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor initiatiefnemers Ede viert Kerst

[Gepubliceerd: 2023-12-15] De initiatiefnemers van Ede viert Kerst, Jan en Jeltje Gieles, hebben een Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit te midden van een honderdtal ouderen die genoten van een kerstmaaltijd. Dit werd voor de tweede keer georganiseerd in Het Streek College.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Medaille van Verdienste voor Leon Meijer

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Vertrekkend wethouder Leon Meijer heeft op 12 december tijdens zijn afscheid in het Akoesticum de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen van burgemeester René Verhulst.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente start met uitbetalen Energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Huishoudens met een laag inkomen kunnen weer een beroep doen op de Energietoeslag 2023. De energietoeslag is een eenmalige extra bijdrage die mensen helpt met de hoge kosten voor energie. Inwoners die eerder dit jaar de energietoeslag ontvingen en er ook nu weer recht op hebben, ontvangen de komende twee weken automatisch de toeslag van 850 op hun rekening. Edese huishoudens die eerder nog geen energietoeslag hebben ontvangen en denken te voldoen aan de voorwaarden kunnen de energietoeslag vanaf 15 januari 2024 alsnog aanvragen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stoppende boeren kiezen voor nieuwe bestemming

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de eerste 19 bestemmingsplanwijzigingen voor stoppende of gestopte boeren in de gemeente Ede. De perceeleigenaren maken gebruik van een speciale regeling. Agrarische bedrijven die gestopt zijn of willen stoppen, kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief het bestemmingsplan laten aanpassen en creëren zo nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van hun erf.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jaarwisseling 2023 - 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-11] In dit artikel leest u alle informatie over de jaarwisseling 2023 - 2024. U leest bijvoorbeeld over de vuurwerkvrije zones, de afsteektijden, cameratoezicht en het melden van overlast.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeenten zoeken lokale opwekkers duurzame elektriciteit om stroom van te kopen

[Gepubliceerd: 2023-12-07] De gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Scherpenzeel zijn op zoek naar bedrijven en organisaties die hun zelf opgewekte stroom willen verkopen. Deze gemeenten werken samen onder de naam EnergieWEB met als doel dat alle stroom die deze gemeenten verbruiken lokaal en duurzaam is opgewekt. Op 6 december vond bij een opweklocatie in Barneveld het startschot plaats voor de aanbesteding.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Simon van den Oever

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Op vrijdagmiddag 1 december heeft Simon van den Oever de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Locoburgemeester Arnold Versteeg reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit in wijkcentrum De Velder, waar Simon van den Oever afscheid nam als vrijwilliger.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verduurzamen van monumenten wordt makkelijker

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten kunnen vanaf januari makkelijker zonnepanelen en -collectoren plaatsen. Onder voorwaarden mogen deze ook geplaatst worden in het zicht van de openbare ruimte. De gemeente Ede wil het makkelijker maken om monumenten duurzamer en energiezuiniger te maken. Wethouder Versteeg (energietransitie): Om deze prachtige gebouwen te behouden, moeten we deze wel een toekomst bieden. We bieden eigenaren meer mogelijkheden om hun pand te verduurzamen, zodat het monument nog heel lang mee kan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een nieuw perspectief voor de Muur van Mussert en omgeving

[Gepubliceerd: 2023-11-30] De Muur van Mussert, een rijksmonument op een historisch beladen plek, krijgt een nieuw toekomstperspectief. De Muur staat op Recreatiepark de Goudsberg in Lunteren (gemeente Ede) en is in verval. Gemeente Ede heeft als initiatiefnemer, samen met diverse andere partijen, gewerkt aan een nieuw ontwerpplan voor de herontwikkeling van de Muur en haar directe omgeving.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe woningen in Otterlo belangrijke stap dichterbij

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Op de oude sportvelden bij Weversteeg in Otterlo rijden de graafmachines af en aan. De machines slopen de oude gebouwen op de velden, zodat er ruimte komt voor de nieuwe woningen die hier worden gebouwd. Woningen waar de inwoners van Otterlo al lang naar uitkijken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kinderen aan het woord in de gemeenteraad

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Kinderburgemeester Lucie en kinderwethouders Dirk en Norine presenteren op donderdag 23 november de ideeën van kinderen tijdens een speciaal moment in de gemeenteraad. Vanaf dit jaar organiseert de gemeenteraad in de week rond de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, een moment waarop kinderen aan het woord komen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwbouw op twee tijdelijke locaties in Ede

[Gepubliceerd: 2023-11-17] In Ede ervaren we de nodige problemen op de woningmarkt. Er is een enorm tekort aan geschikte en vooral betaalbare woningen. Daar willen en moeten we als gemeente iets aan doen. Samen met woningcorporatie Woonstede vonden we twee tijdelijke locaties die geschikt lijken voor het realiseren van woningen. Het gaat om volwaardige woningen die verplaatst kunnen worden als we de locatie voor andere doeleinden nodig hebben. Voorwaarde is wel dat de woningen minimaal 15 jaar op de locaties blijven staan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Food Experience stap dichterbij

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Het college van Ede is positief gestemd over de nieuwe plannen voor de Food Experience. In november worden de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna kan een definitief besluit worden genomen. Zoals eerder aangekondigd doet Ede dit tegelijk met de provincie, ook het College van Gedeputeerde Staten heeft gevraagd om een oordeel van de Provinciale Staten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Feestelijke opening zonnepanelen schooldak basisschool de Vlinderboom

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Woensdagochtend 1 november vond er een feestelijke ochtend plaats bij basisschool de Vlinderboom. De leerlingen van basisschool de Vlinderboom nemen de 50 zonnepanelen op hun schooldak feestelijk in gebruik samen met wethouder Versteeg en alle genodigden. De invulling van de ochtend is in handen van de leerlingenraad.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Wereldvrouwen Bouchra Lahrech, Zohra Cheklaoui en Waed Al Kuteifan

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Op 27 oktober hebben Bouchra Lahrech, Zohra Cheklaoui en Waed Al Kuteifan de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit op een bijeenkomst georganiseerd door werkgroep Wereldvrouwen in buurthuis De Meerpaal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verkeersveiligheidscampagne 'Eerst een plan' van start

[Gepubliceerd: 2023-10-27] In Ede en omliggende dorpen start een initiatief dat niet alleen levens wil redden, maar ook een gevoel van gemeenschap en verantwoordelijkheid wil stimuleren. De campagne 'Eerst een plan' is een oproep van bewoners aan bewoners om vooraf na te denken over hun terugreis na een avond uit of een borrel op het werk op vrijdagmiddag. Met een plan voorkomen bestuurders dat ze zelf plaatsnemen achter het stuur na consumptie van alcohol.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanleg Parklaan kost meer tijd

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Bij werkzaamheden aan de Edeseweg heeft de aannemer een oude asbestcementbuis gevonden. De buis moet eerst onderzocht en daarna opgeruimd worden. Daarna kan de aannemer verder met de werkzaamheden voor de aanleg van de Parklaan. Dit betekent een vertraging van tenminste een maand.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Blauwalgen aangetroffen in Proosdijvijver

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de Proosdijvijver aan de wijk Veldhuizen. De gemeente Ede heeft hier waarschuwingsborden geplaatst. Ook staat tijdelijk de fontein uit. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of van het water drinken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuw kijkvenster voor wildspotters op de Hindekamp

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In het gebied De Hindekamp is een nieuw kijkvenster geplaatst voor wildspotters. Het venster is vandaag officieel onthuld door wethouder Jan Pieter van der Schans en biedt natuurliefhebbers vanaf nu een nieuwe plek om met een beetje geluk wilde dieren zoals reeën, herten en zwijnen te spotten. Bij het venster is in samenwerking met het Veluwefonds en IVN een informatiepaneel geplaatst waar bezoekers meer kunnen lezen over de bijzondere planten en dieren die in het gebied leven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede biedt 5.000 subsidie voor initiatieven ter bestrijding van armoede

[Gepubliceerd: 2023-10-10] De gemeente Ede wil samen met inwoners de strijd aangaan tegen armoede en heeft daarvoor een nieuwe subsidieregeling gelanceerd. De gemeente biedt een subsidie van 5.000 aan voor initiatieven die zich richten op het tegengaan of verzachten van de gevolgen van armoede en financiële problemen. Deze subsidie maakt onderdeel uit van het breder opgezette Noodfonds Bestaanszekerheid van de gemeente Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vooraankondiging vertrek Wethouder Leon Meijer

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Wethouder Leon Meijer vertrekt als bestuurder van Ede. Hij zal voor eind van dit jaar zijn werkzaamheden overdragen. Dit geeft de fractie van de ChristenUnie voldoende tijd om een opvolger aan te wijzen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede blijft investeren in woningen, landelijk gebied en sociaal domein

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Donderdagavond presenteerde wethouder Meijer de Programmabegroting 2024-2027 aan de gemeenteraad. In de begroting heeft het college van B&W de financiële kaders voor Ede voor de komende vier jaar vastgesteld. Ede investeert de komende jaren circa 50 miljoen euro in een kwaliteitsslag die past bij een groter groeiende gemeente.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede stelt geld beschikbaar voor sociale woningbouw

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Er is een grote vraag naar sociale woningen in Ede. De huidige marktomstandigheden zorgen ervoor dat het steeds moeilijker is om woningen te bouwen in deze sector. Om de ontwikkelende partijen te helpen om toch sociale woningen te bouwen, stelt de gemeente Ede een woningbouwfonds van 3 miljoen euro beschikbaar. Vandaag stemde het college in met de spelregels om aanspraak te kunnen maken op dit fonds.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Poelen aangelegd voor kamsalamander

[Gepubliceerd: 2023-10-04] In het natuurgebied de Ginkel zijn de voorbije weken vijf poelen aangelegd. De poelen zijn bedoeld om de kamsalamander een betere leefomgeving te geven. Ook de rugstreeppad profiteert van de natte omgeving. De poelen liggen op de overgang van het bosgebied naar de landbouwenclave in het noorden van de Ginkel
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gratis energieadvies voor alle Edenaren

[Gepubliceerd: 2023-09-30] Voor onafhankelijk energieadvies kan u van dinsdag tot en met zaterdag binnenlopen bij het Energieloket in Ede Centrum. Of het nu gaat om hulp bij een subsidieaanvraag of informatie en adviezen over het besparen van energie in uw huis of bedrijf.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede tekent regenboogconvenant met OCW

[Gepubliceerd: 2023-09-29] De gemeente Ede blijft zich de komende jaren gericht inzetten voor de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+ inwoners. Op 29 september ondertekende wethouder Karin Bijl (inclusie) op een bijeenkomst in Ede hierover een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Net als 54 andere Regenboogsteden krijgt Ede een financiële bijdrage van dit ministerie om het lokale lhbtiq+ emancipatiebeleid te versterken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lokale aanpak versnelling energietransitie

[Gepubliceerd: 2023-09-20] De energietransitie is van groot belang om de doelen richting een energieneutraal Ede in 2050 te halen. Dit jaar zijn er veel acties in gang gezet om de lokale energietransitie verder te versnellen. De gemeente Ede ligt op koers om de doelen die zijn vastgesteld in de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Foodvalley te halen. Daarnaast is er veel inzet op nieuwe projecten en zullen de gemeentelijke doelen en ambities in 2024 aangescherpt worden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester herbenoemd

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Deze week is burgemeester René Verhulst officieel beëdigd door de commissaris van de Koning. De ceremoniële herbenoeming in de gemeenteraad heeft zojuist plaatsgevonden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Open Monumentendag 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Tijdens Open Monumentendag op 9 september openen veel monumenten in de gemeente Ede hun deuren voor het publiek. De monumenten en activiteiten zijn gratis te bezoeken in onder meer Ede, Bennekom, Lunteren, Otterlo en Deelen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

88 sociale huurwoningen op WFC terrein

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Begin 2024 zal worden gestart met de bouw van 88 sociale huurwoningen op het WFC terrein. Vandaag nam het college van B&W hierover een besluit. Door een financiële bijdrage beschikbaar te stellen, kan Woonstede deze woningen al op korte termijn gaan bouwen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Derdelanders blijven voorlopig in Harskamp

[Gepubliceerd: 2023-09-05] De afgelopen week was de verblijfstatus van de zogenoemde derdelanders in de Oekraïne-opvang vaak in het nieuws. Derdelanders zijn mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne die daar geen permanente verblijfsvergunning hadden, maar bijvoorbeeld een werk- of studievisum. Tot 4 september vielen zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestrijding rivierkreeft Proosdijvijver binnenkort van start

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Tijdens onderzoek voor de zomer is gebleken dat de rode Amerikaanse rivierkreeft weer aanwezig is in de Proosdijvijver. Deze rivierkreeft is een exoot die hier niet thuishoort. In 2021 zijn er ook een heel aantal rivierkreeften weggevangen en sindsdien is de populatie weer gegroeid. Eerder onderzoek toonde aan dat de populatie nog beheersbaar is, maar dat bestrijding op korte termijn wel noodzakelijk is om schade aan de natuur te voorkomen. Vanaf 31 augustus gaat de bestrijding van de aanwezige Amerikaanse rivierkreeft in de Proosdijvijver van start.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Crisisnoodopvang verlengd

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Al vanaf 1 maart 2023 is er aan de Galvanistraat 9 een crisisnoodopvang (CNO) gevestigd voor maximaal 111 asielzoekers. In eerste instantie ging het om een half jaar met een mogelijkheid tot verlenging van een half jaar. Op basis van een positieve evaluatie deze zomer heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te verlengen van 1 september 2023 tot 1 maart 2024.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wielertoppers komen naar Ede voor Ladies Tour

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Op dinsdagmiddag 5 september vindt in het centrum van Ede de proloog van de internationale wielerwedstrijd Simac Ladies Tour plaats. In Nederland is dit de belangrijkste etappewedstrijd voor vrouwen. De proloog is een individuele tijdrit en start op de Markt. De finish is op de Raadhuisstraat. Burgemeester René Verhulst en wethouder Peter de Pater zijn blij voor de derde keer de wedstrijd te mogen verwelkomen in Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Proloog Ede Simac Ladies Tour dinsdag 5 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-25] De Simac Ladies Tour komt op dinsdag 5 september weer naar Ede. Het is de eerste wedstrijd van deze tour. De wielrensters rijden van 14:15 tot 16:15 uur een individuele tijdrit. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het centrum en de buurten daaromheen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vuurwerkvrij feesten met oud en nieuw

[Gepubliceerd: 2023-08-22] De jaarwisseling lijkt nog ver weg. Maar organisatoren van feesten zijn vaak al aan het nadenken over gezellige feesten om samen oud en nieuw te kunnen vieren. Gemeente Ede wil daar graag, net als vorig jaar, haar steentje aan bijdragen. De gemeenteraad heeft daarom 60.000 euro beschikbaar gesteld voor vijf grotere evenementen. Organisatoren kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen om een deel van hun feest mee te financieren. Voorwaarde is wel dat het een vuurwerkvrij feest wordt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deze wegen zijn afgesloten tijdens de Heideweek 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Van vrijdag 18 tot en met zaterdag 26 augustus is de Heideweek. In die week zijn sommige wegen afgesloten. Ook kunt u uw auto wat minder makkelijk parkeren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Botulisme in vijver bij de Veldjesgraaf in Ederveen

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Waterschap Vallei en Veluwe heeft botulisme gevonden in de vijver bij de Veldjesgraaf in Ederveen. Vermijd contact met het water en laat honden of andere huisdieren niet in het water zwemmen of er van drinken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Mantelzorgwaardering nu ook voor jonge mantelzorgers

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Mantelzorgwaardering kan nu ook worden aangevraagd voor jonge mantelzorgers vanaf 12 jaar oud. Eerder was de leeftijdsgrens 16 jaar, maar het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de leeftijdsgrens te verlagen naar 12 jaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijk Paar brengt streekbezoek aan Gelderse Vallei

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 31 augustus een streekbezoek aan de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen. Rode draad in het bezoek zijn de transformaties die de streek ondergaat. De Gelderse Vallei, bestaande uit veen- en zandgronden, is uitgegroeid tot een Foodvalley met kennis en expertise van de voedselvoorziening. De vijf gemeenten onderzoeken ook hoe zij het industrieel en natuurhistorisch erfgoed in de streek kunnen behouden door het nieuwe bestemmingen en functies te geven. Daarnaast zorgt het vrijwilligersleven en de sport in de regio voor versterking van sociale verbindingen. Tijdens het streekbezoek komen deze themas aan bod.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een veiliger en rustiger Proosdijpark

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Lekker genieten van de natuur in het park, zeker met de zomervakantie voor de deur. Dat wil toch eigenlijk iedereen. Maar over het Proosdijpark kregen we als gemeente de laatste tijd meer klachten over geluidsoverlast, alcohol- en drugsgebruik en hinder van brom- en snorfietsen op de plekken waar dat niet hoort. Daarom heeft de gemeentelijke afdeling Handhaving een plan gemaakt om deze overlast te voorkomen en aan te pakken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Xander de Buisonjé gastartiest Airborne Veteranenavond

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Xander de Buisonjé treedt op als gastartiest op de Airborne Veteranenavond op vrijdag 25 augustus 2023. Dit maakten gemeente Ede en Stichting Heideweek Ede zojuist bekend. De Nederlandse zanger is onder meer bekend van populaire hits zoals Hou me vast en Het is over.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Liander versterkt stroomnet de komende jaren en start in Bennekom-Zuidoost

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Vanaf januari 2024 pakt Liander gedurende tien jaar het stroomnet in verschillende delen in gemeente Ede aan. Liander start met het versterken van het stroomnet in Bennekom-Zuidoost. Liander versterkt het hele stroomnet in uw buurt of dorp in één keer. Zo is er minder overlast voor bewoners. In Bennekom-Zuidoost worden vanaf januari 2024 ongeveer dertien nieuwe elektriciteitshuisjes gebouwd, bestaande aangepast en legt Liander nieuwe kabels. Hierdoor wordt het stroomnet krachtiger en kan het ook in de toekomst de groeiende vraag naar stroom aan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Steeds meer zonnepanelen op schooldaken in de gemeente Ede

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In Ede gaan we ervoor om zoveel mogelijk schooldaken vol te leggen met zonnepanelen. Dit draagt bij aan de verduurzaming en maakt de scholen energieonafhankelijker. De komende tijd gaan we aan de slag om bij 15 scholen ruim 1200 zonnepanelen te plaatsen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluitvorming over bestemmingplan uitbreiding bedrijventerrein De Stroet in Lunteren

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren. Na de zomer zal dit bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd en wordt het definitief vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van De Stroet mogelijk met in totaal 19 hectare.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nachtopvang buitenslapers naar Stationsweg 109 Ede

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Het college van burgemeester en wethouders gaat een omgevingsvergunning aanvragen om in een deel van het gebouw aan Stationsweg 109 een nachtopvang met 20 plekken voor dak- en thuislozen te realiseren. Het gaat om een nachtopvang die jaarlijks vanaf november open is tot eind april.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede wil inwoners beter betrekken bij plannen

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoe kan de gemeente inwoners het beste betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen? Dat staat opgeschreven in de vernieuwde Edese Participatie Aanpak (EPA), die het college van burgemeester en wethouders dinsdag heeft vastgesteld. De EPA geeft duidelijke spelregels voor ondersteuning door de gemeente bij plannen die inwoners hebben. Ook zijn de spelregels aangescherpt voor het betrekken van inwoners en organisaties bij gemeentelijke plannen en plannen van anderen, bijvoorbeeld projectontwikkelaars.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Evert Mosterd

[Gepubliceerd: 2023-06-23] De heer Evert Mosterd uit Harskamp heeft op 23 juni de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Locoburgemeester Arnold Versteeg reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens een receptie tijdens het afscheid van de heer Mosterd als directeur van basisschool De Zaaier in Harskamp.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Natasja van Alfen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Mevrouw Natasja van Alfen uit Ede heeft op 21 juni de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens de jaarlijkse BBQ voor de vrijwilligers van Stichting Koffieluitjes bij restaurant De 4 Zussen in Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herbenoeming René Verhulst

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Burgemeester René Verhulst is herbenoemd als burgemeester van Ede. Het Koninklijk Besluit over de herbenoeming is getekend en daarmee is de procedure voor de herbenoeming van de burgemeester van Ede afgerond. De nieuwe ambtstermijn van de burgemeester start formeel op 8 september 2023.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wapenstok

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In Ede hebben handhavers/Boas al tientallen jaren een korte wapenstok bij hun dagelijkse uitrusting. Door vernieuwde regelgeving is het lastiger geworden om een ontheffing te krijgen om de wapenstok te kunnen blijven dragen. Hierdoor moeten handhavers van de gemeente Ede (tijdelijk) hun wapenstok inleveren en hier opnieuw ontheffing voor aanvragen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De procedure voor de aanvraag is lang en omslachtig. Dit maakt dat de inzet van handhavers bij grote evenementen, demonstraties en horeca moeilijker wordt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitreiking WeCycle Cheque aan Repair Café Ede-Bennekom

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In Nederland en ook in Ede worden nog te veel apparaten weggegooid, bijvoorbeeld omdat de accu niet meer werkt of er een klein mankement is. Iets nieuws bestellen is zo gebeurd en makkelijk voor de consument. Veel mensen vergeten dat er nog een reparatie mogelijk is, vaak zelfs bij ons in de gemeente om de hoek bij een Repair Café. Om deze organisatie te bedanken voor hun inzet en aan te moedigen om door te gaan reikte wethouder Versteeg namens de gemeente Ede een WeCycle- cheque ter waarde van 1000 euro uit aan het Repair Café Ede-Bennekom.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede in gesprek met ondernemers over Netcongestie

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Op 7 juni organiseerde de gemeente Ede een bijeenkomst voor ondernemers over netcongestie. Een ingewikkeld onderwerp maar in het kort kan gesteld worden dat ons elektriciteitsnetwerk vol zit. Bedrijven die groeien of meer elektriciteit gaan verbruiken kunnen hun contract niet uitbreiden en voor nieuwe bedrijven is bijna geen ruimte meer om een aansluiting te krijgen. Tijd dus om te bespreken hoe we er in Ede voor staan en wat we kunnen doen om met deze uitdaging om te gaan. We nodigden vier experts uit en gingen met ruim 100 ondernemers in gesprek.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

College Ede ziet kansen voor nieuw plan Mauritskazerne

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Het college van burgemeester en wethouders ziet kansen voor een unieke belevenis rondom voedsel in de Mauritskazerne in Ede. De stichting WFC presenteerde het plan vandaag. Het nieuwe plan was nodig, omdat de rechter het benodigde bestemmingsplan eerder afkeurde.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden

[Gepubliceerd: 2023-06-13] De reizende tentoonstelling In Twee Werelden komt van 15 tot en met 24 juni naar Ede. Een bijzondere tentoonstelling over de gedeelde geschiedenis van de Molukkers en de Nederlanders.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Medaille van Verdienste voor Daan Overeem

[Gepubliceerd: 2023-06-12] De heer Daan Overeem uit Ede heeft op 10 juni jl. de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Wethouder Peter de Pater reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens het Open Podium van Ede uit de KUNST.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede mooi wonen en weinig werkloosheid

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In Ede woon je in relatief veilig in mooie huizen en dichtbij het groen. Daarnaast is er sprake van weinig werkloosheid, weinig mensen met een laag inkomen en weinig bijstandsgerechtigden. Dat zijn de mooie conclusies naar aanleiding van de publicatie van de Atlas voor gemeenten. Kortom: Ede is en blijft een aantrekkelijke gemeente als het gaat om wonen, werkgelegenheid, inkomen en veiligheid.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vernieuwde tekst van artikel 1 Grondwet onthuld in Raadhuis Ede

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In het Raadhuis van Ede vond op donderdag de onthulling plaats van de vernieuwde tekst van artikel 1 van de Grondwet. In het bijzijn van de Edese gemeenteraad en vertegenwoordigers van de Koplopersgroep en de Edese regenbooggemeenschap, onthulden burgemeester Verhulst en wethouder Karin Bijl (inclusie) de nieuwe tekst, die weer te zien is op de muur in de hal van het Raadhuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede maakt wederom financiële keuzes in najaar

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Net als vorig jaar heeft het college van B&W een beleidsarme perspectiefnota vastgesteld. Hiervoor is gekozen door de onzekerheid over de bijdragen van het Rijk aan Ede de komende jaren. Slechts voor een aantal urgente onderwerpen wordt nu budget vrijgemaakt. Nieuwe beleidskeuzes worden integraal afgewogen bij de Programmabegroting 2024-2027 dit najaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Medaille van Verdienste voor Ellen Bouter-van Rijnbach

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Ellen Bouter-van Rijnbach heeft vanuit het college van B&W de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Deze medaille werd uitgereikt tijdens het Cultureel Café Dante in Cultura op donderdag 25 mei.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Programma Airborne Ede-maand 2023 bekend

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Het programma van de Airborne Ede-maand 2023 is bekend. September staat in het teken van drie grote herinneringsevenementen. Die verbinden we door culturele en educatieve activiteiten zoals een klassendag, tentoonstellingen, muziek, vlaggen en nog veel meer.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede ondertekent Direct Duidelijk Deal

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Gemeente Ede start met een project om duidelijkere, meer begrijpelijke brieven te schrijven voor inwoners. Op 16 mei ondertekenden wethouder Karin Bijl, gemeentesecretaris René Groen en een heel aantal medewerkers de landelijke Direct Duidelijk Deal. De gemeente belooft hiermee serieus te werken aan duidelijke en begrijpelijke communicatie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede: uitbreiding boerenbedrijven mogelijk met forse stikstofreductie

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Gemeente Ede wil het uitbreiden of aanpassen van boerenbedrijven weer mogelijk maken. Voorwaarde is wel dat stikstofuitstoot van een bedrijf fors vermindert. De gemeente heeft verzoeken om te mogen uitbreiden of aanpassen op pauze gezet, in afwachting van nieuwe landelijke regels. Die regels komen waarschijnlijk pas in 2024. Daarom komt Ede nu met eigen tijdelijke regels.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede vraagt 1,2 miljoen aan voor isolatie van koopwoningen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Gemeente Ede heeft bij het Rijk een aanvraag ingediend voor ruim 1,2 miljoen euro om woningeigenaren te helpen met energie besparen. Met dit geld kunnen 852 woningen met energielabel D, E, F of G beter geïsoleerd worden. De subsidie komt dit najaar beschikbaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Juridisch Loket opent servicepunt in het gemeentehuis van Ede

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Het Juridisch Loket is vanaf 1 mei ook te vinden in het gemeentehuis van Ede. Het Juridisch Loket biedt inwoners met een laag inkomen gratis juridisch advies. Zij kunnen hier terecht met een korte vraag, maar kunnen ook uitgebreidere persoonlijke hulp krijgen bij het oplossen van hun juridische problemen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Criminele zzpers in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-05-09] De laatste jaren zien we een flinke stijging van het aantal zzpers in de zorg. Het RIEC Oost-Nederland krijgt steeds meer signalen dat criminele zzpers in de zorg actief zijn, waarbij hun cliënten niet alleen verstoken blijven van goede zorg, maar ook gevaar lopen slachtoffer te worden van, of geronseld te worden voor, criminele praktijken. Naar aanleiding van signalen hieromtrent onder andere in Ede, drongen wij aan op nader onderzoek, waarna het RIEC hier een eerste verkenning op uitvoerde in de vorm van deze fenomeenanalyse.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester sluit drugspand Lunteren

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Op 1 februari jl. zijn er in een pand in Lunteren (hard)drugs en een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen voor de productie van harddrugs aangetroffen. Om hiertegen op te kunnen treden, werken de politie, het OM, de Omgevingsdienst de Vallei en de gemeente ieder vanuit hun eigen rol samen. De gemeente neemt het zogenaamde bestuursrechtelijke traject op zich. Dat maakt dat burgemeester René Verhulst heeft besloten om het betreffende pand vanaf vandaag voor de duur van 6 maanden te sluiten. Hij neemt dit besluit op grond van artikel 13b van de Opiumwet. De productie en handel in harddrugs is levensgevaarlijk en een ernstig strafbaar feit. De sluiting is noodzakelijk om het woon- en leefklimaat te beschermen en de openbare orde te herstellen. Gedurende deze 6 maanden mag niemand het pand betreden. Ook de eigenaar niet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aangepaste planning werkzaamheden Enkalaan / Bennekomseweg

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Vanaf 12 april 2023 werken we aan het kruispunt Enkalaan/ Bennekomseweg. Helaas hebben we meer tijd nodig om de werkzaamheden af te ronden. Dit betekent dat het langer duurt voordat u weer via het kruispunt kunt rijden en fietsen. We verwachten dat het kruispunt medio juni open kan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ga in gesprek met René Verhulst

[Gepubliceerd: 2023-05-02] René Verhulst is sinds september 2017 burgemeester van Ede. En hij gaat nog even door, want hij is afgelopen maart door de raad aanbevolen voor herbenoeming. Een mooi moment om burgemeester Verhulst en de mens achter de ambtsketen beter te leren kennen. Daarom organiseren we op woensdag 17 mei In gesprek met René Verhulst op de CHE in Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor bestuur ZVV Ede

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Het bestuur van zaalvoetbalvereniging ZVV Ede heeft op 28 april de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen. Na dit seizoen promoveert ZVV naar de eredivisie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wegwerkzaamheden en omleidingen in juni, juli en augustus

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Op dit moment werken de bouwers hard aan de aanleg van de Parklaan en de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. Helaas levert dit voor u als inwoner ook gedoe op, zoals afgesloten wegen, omleidingen en treinen die niet rijden. Met dit overzicht bent u weer op de hoogte van waar u de komende tijd rekening mee moet houden als u op pad gaat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijke onderscheiding voor 29 inwoners gemeente Ede

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Burgemeester René Verhulst heeft woensdag 26 april 2023 aan 29 inwoners van Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wegwerkzaamheden en omleidingen in mei en juni

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Op dit moment werken de bouwers hard aan de aanleg van de Parklaan en de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. Helaas levert dit voor u als inwoner ook gedoe op, zoals afgesloten wegen, omleidingen en treinen die niet rijden. Met dit overzicht bent u weer op de hoogte van waar u de komende tijd rekening mee moet houden als u op pad gaat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Opvang dak- en thuislozen komende winter niet bij zwembad De Vrije Slag

[Gepubliceerd: 2023-04-25] De noodopvang voor dak- en thuislozen in zwembad de Vrije Slag in Bennekom heeft goed gefunctioneerd, maar komt volgende winter niet terug. Dat blijkt uit een evaluatie die de gemeente met direct betrokkenen heeft gehouden. Ede gaat op zoek naar een structurele oplossing.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ambitie Kernhem Noord: groene wijk met 2500 woningen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In de nieuwe wijk komen 2500 tot 2700 woningen. Eén kwart daarvan in de vorm van appartementen en driekwart grondgebonden woningen. Het college wil voldoende betaalbare woningen realiseren: 30 % sociale huur en 10% sociale koop of koopgarant woningen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester Van Schaik reikt in Harderwijk een Koninklijke onderscheiding uit aan Edenaar Joost Fraanje

[Gepubliceerd: 2023-04-14] De heer Fraanje uit Bennekom is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Van Schaik van Harderwijk heeft hem op donderdag 13 april de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De Staat van Ede: inwoners tevreden over hun woning en woonomgeving

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Inwoners van Ede zijn zeer tevreden over hun woning en woonomgeving, zo blijkt uit het recente onderzoek 'De Staat van Ede'. Dit onderzoek vergelijkt de cijfers en ontwikkelingen van Ede met die van de provincie Gelderland en het landelijke gemiddelde.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Podcastserie en buitenexpositie over evacuaties in 1944

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Op 12 april 2023 wordt het project IK KOM TERUG - herinneringen aan de evacuatie van 1944-1945 in gemeente Arnhem, Ede, Renkum en Overbetuwe gelanceerd. Honderdtien burgers deelden hun eigen evacuatieverhaal of dat van hun familie die na de Slag om Arnhem (1944) huis en haard moesten verlaten. Twintig van deze persoonlijke herinneringen komen samen in een buitenexpositie op vijf locaties én er komt een podcastserie met de herinneringen verteld door jongeren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Spoedsluiting pand in Bennekom beëindigd

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Vrijdag 7 april wordt de spoedsluiting van een pand aan de Molenstraat in Bennekom beëindigd. Het pand was vrijdag 31 maart op last van de burgemeester direct gesloten in verband met een risico voor de openbare orde en veiligheid. Tijdens een controle werden er overtredingen geconstateerd van de Wet wapens en munitie, waarbij onder andere een vuurwapen, een gasdrukpistool, een boksbeugel, meerdere messen, tasers en een honkbalknuppel werden gevonden. Aangezien het bedrijf voor publiek toegankelijk is, was dat voor de burgemeester aanleiding om het direct te sluiten en verder onderzoek af te wachten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede sluit jaarrekening 2022 met een positief resultaat van 4,6 miljoen

[Gepubliceerd: 2023-04-06] De jaarrekening 2022 van de gemeente Ede sluit met een positief netto resultaat van 4,6 miljoen. De financiële positie van de gemeente is stabiel, ondanks een veelbewogen jaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Edes noodfonds voor inwoners met financiële problemen

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Inwoners van de gemeente Ede die door de gestegen kosten in financiële problemen komen, kunnen vanaf 15 mei een beroep doen op een gemeentelijk noodfonds.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester sluit per direct pand in Bennekom vanwege vondst van wapen

[Gepubliceerd: 2023-04-01] Vrijdagavond 31 maart is op last van de burgemeester een bedrijfspand in Bennekom per direct gesloten. Burgemeester René Verhulst heeft dit besluit genomen op grond van de APV.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Raad beveelt burgemeester René Verhulst aan voor herbenoeming

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Burgemeester René Verhulst (1960) is sinds 8 september 2017 burgemeester van Ede. Nu zijn eerste ambtsperiode bijna voorbij is heeft burgemeester Verhulst aangegeven graag voor een tweede termijn herbenoemd te willen worden. De afgelopen maanden heeft een vertrouwenscommissie van vier fractievoorzitters het functioneren van de burgemeester beoordeeld. In een besloten vergadering op donderdag 30 maart besprak de raad zijn bevindingen en stemde in met de herbenoeming
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanwijzing nieuwe omroep

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Tot 15 maart 2024 verzorgt Stichting Omroep Ede de uitzendingen op lokale radio en TV in Ede. Na deze datum kan een andere organisatie deze rol overnemen. Het is ook mogelijk dat Omroep Ede blijft.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Functieverandering biedt stoppende boeren nieuwe kansen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Gemakkelijk en snel een nieuwe bestemming vastleggen voor een agrarisch bedrijf dat gestopt is, of gaat stoppen. Dat is het doel van een nieuwe regeling die de gemeente Ede heeft gemaakt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente zoekt nieuw Kindercollege Ede

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Zit je in groep 5, 6 of 7 van de basisschool, dan kun je solliciteren naar deze hele bijzondere en eervolle functie!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stikstof knelpunt in Edese bouwprojecten

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Het is steeds moeilijker om een vergunning te verlenen voor nieuwe bouwprojecten in de gemeente Ede. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente stimuleert aantrekkelijke gevels in Ede-centrum

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een verlenging van het gevelverbeteringfonds. Het fonds is bedoeld om lelijke gevels in het centrum van Ede op te knappen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Iepenziekte slaat toe in Ede: bomenkap noodzakelijk

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In de gemeente Ede zijn 87 bomen besmet met de iepenziekte. Deze bomen worden zo snel mogelijk verwijderd om verdere besmetting te voorkomen. De werkzaamheden zijn gestart op 15 maart.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Plannen voor wonen en werken in de KennisAs Ede-Wageningen

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In de KennisAs Ede-Wageningen komt ruimte voor wonen, kennisintensief werk en onderzoek, onderwijs, natuur en recreatie. Deze week stelden de colleges van B&W van beide gemeenten de startnotitie KennisAs vast. In april wordt dit document besproken in de gemeenteraden van Ede en Wageningen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorlopige telling verkiezingen bekend, nog niet compleet

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In gemeente Ede was een hoge opkomst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen. De telling van de gemeentelijke stemming is nog niet compleet. We hebben de voorlopige telling inmiddels doorgegeven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

College kiest scenarios WFC Experience

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Afgelopen december werd het bestemmingsplan voor de WFC Experience door de Raad van State vernietigd. Eind januari heeft het college van B&W daarom besloten om samen met de Stichting WFC een vijftal scenarios uit te werken voor de Experience. In het college is dinsdag besloten om met de uitwerking van twee van deze scenarios verder te gaan; een aangepast plan in de bestaande Mauritskazerne en stoppen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Grote brand in de flat Elskamp (Van der Hagenstraat, Ede)

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Op woensdagmiddag woedde een grote brand in de flat Elskamp in Ede. De brandweer heeft een aantal appartementen ontruimd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Acht Pluimen voor Edese kinderen en jongeren

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Burgemeester René Verhulst heeft vrijdag 10 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst in Cultura acht pluimen uitgereikt aan kinderen en jongeren uit de gemeente Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester Verhulst reikt een Koninklijke onderscheiding uit aan Wim Booij

[Gepubliceerd: 2023-03-09] De heer Booij uit Ede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft hem op donderdag 9 maart de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede komt met winterfonds voor gestegen energiekosten kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties

[Gepubliceerd: 2023-03-07] De gemeente Ede start een winterfonds om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen in de gestegen energiekosten. De provincie Gelderland heeft voor dat doel de gemeente Ede 571.500 gegeven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste kilometer aan hagen aangeplant

[Gepubliceerd: 2023-03-02] De gemeente Ede is samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een project gestart om meer heggen en hagen in Ede aan te leggen. De voorbije decennia zijn er veel heggen en hagen verdwenen uit het landschap. Dankzij drie inwoners werd er de voorbije weken in totaal 1138 meter aan bijenhaag en voederhaag in het Edese landschap terug gebracht.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede verstrekt alvast 500,- aanvullende energietoeslag

[Gepubliceerd: 2023-02-22] De gemeente Ede gaat alvast een aanvullend bedrag betalen aan alle mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen. Zij krijgen komende weken 500,- op hun rekening bijgeschreven. Zij hoeven daar niets voor te doen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede: Hoofdstad van Foodvalley

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Ede gaat de komende jaren groeien, dat is iets wat zeker is. De verwachting is dat we in 2040 ongeveer 150.000 inwoners hebben. Maar met die groei moeten we ook stappen maken in de ontwikkeling van wonen, werken en recreëren. Ede ziet kansen om de ontwikkeling van de stedelijke groei te combineren met de rust van de Veluwe.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Energieverbruik in Ede met 15 procent gedaald

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Ondanks de groei in woningen en bedrijven is het energieverbruik in Ede tussen 2013 en 2020 met 15 procent gedaald. Dit is twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. Inwoners, bedrijven en instellingen leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de Edese klimaatdoelen. Dit blijkt uit de Duurzame Energie Monitor Ede 2022.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zonnelint langs snelwegen A12 - A30

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Gemeente Ede wil meer zonne-energie opwekken op restgronden. Daarom werkt zij aan een Zonnelint A12 - A30. Het plan is om in bermen, wallen en eventueel op geluidschermen langs deze snelwegen zonnepanelen plaatsen. Uit verder onderzoek moet blijken wat de mogelijkheden zijn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede steunt Turkije en Syrië

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Nog dagelijks zijn de beelden te zien van de ramp die zich heeft voltrokken in Syrië en Turkije. De verschrikkelijke gevolgen van de aardbeving in beide landen zijn pijnlijk zichtbaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voormalig Victoria Vestaterrein krijgt 340 nieuwe woningen

[Gepubliceerd: 2023-02-07] De kantoren van het voormalige Victoria Vesta terrein aan de Loevestein in de wijk Veldhuizen, krijgen een bestemming wonen. Het ontwerp-bestemmingsplan dat het college van B&W vandaag vaststelde, maakt de weg vrij om naast 270 appartementen in de voormalige kantoorpanden, ook 70 nieuwe woningen te bouwen. De 270 appartementen worden momenteel gerealiseerd of kennen al een nieuwe bewoner.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bouwen aan de stad van morgen: 7000 woningen erbij in Ede in 2030

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Op 7 februari heeft het college ingestemd met de Woondeal 2022-2030 voor de Regio Foodvalley. In deze deal maakt Ede met de overige gemeenten van Regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk afspraken over de woningbouwproductie in onze regio tot en met 2030. De regio Foodvalley heeft de ambitie om 25.000 woningen te bouwen tot 2030. Hiervan neemt de gemeente Ede er 7000 voor haar rekening.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijke onderscheiding voor Jessica Laumen-de Valk

[Gepubliceerd: 2023-02-03] Mevrouw Laumen-de Valk uit Ede is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft haar op vrijdag 3 februari de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitgiftepunt gratis menstruatie-producten op Dulon College

[Gepubliceerd: 2023-02-03] Ook het Dulon College heeft sinds donderdag een uitgiftepunt voor menstruatieproducten, ook wel een MUP genoemd. Het is een extra voorziening voor vrouwen en meisjes die weinig of niet genoeg financiële middelen hebben om deze producten zelf aan te schaffen. Bij dit uitgiftepunt mogen ze die gratis meenemen. Inmiddels zijn er in de gemeente Ede meer dan tien van dit soort punten gerealiseerd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Brief van gemeente Rhenen over belastingaanslag

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Sommige inwoners van onze gemeente hebben een brief van gemeente Rhenen gekregen over de aankomende belastingaanslag. Dit heeft te maken met de instellingen op de website mijn.overheid.nl. We begrijpen dat dit erg verwarrend is, daarom leggen we u graag uit hoe u dit kunt aanpassen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

LED-verlichting op Edese sportparken

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Het college van burgemeester en wethouders wil dit jaar LED-verlichting aanleggen op alle gemeentelijke buitensportparken. Het college vraagt aan de gemeenteraad om het geld hiervoor ter beschikking te stellen. De gemeente wil zo snel het energieverbruik terugdringen én de energierekening voor de sportverenigingen verlagen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Natuurinclusief boeren op Edese pachtgronden

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Pachtgronden van de gemeente Ede worden natuurinclusief beheerd door Edese boeren. Dat is de uitkomst van een openbare inschrijving. In totaal 17 boeren pachten de komende zes jaar in totaal 61 hectare landbouwgrond die de gemeente in eigendom heeft.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschermde status voor graven Molukse KNIL-militairen

[Gepubliceerd: 2023-01-27] De gemeente Ede geeft de graven van 30 Molukse militairen uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) een beschermde status. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het college wil met dit besluit erkenning geven aan de gemeenschap en de herinnering aan de Molukse KNIL-militairen in ere houden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede opent crisisnoodopvang aan de Galvanistraat in Ede

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een crisisnoodopvang (CNO) te openen in een leegstaand kantoorgebouw aan de Galvanistraat 9 in Ede. Op deze locatie zal de gemeente een opvang openen voor maximaal 111 asielzoekers. Dit is in eerste instantie voor een periode van 6 maanden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Jacomien Wijnbergen

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Mevrouw Jacomien Wijnbergen uit Ede heeft op 11 januari de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens een receptie van de PCOB (Christelijke Ouderenbond) afdeling Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ook energietoeslag voor studenten in Ede

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Studenten die in Ede op kamers wonen, kunnen vanaf 16 januari alsnog energietoeslag aanvragen over 2022. De energietoeslag is een regeling die huishoudens met een laag inkomen helpt om de sterk gestegen energierekening te betalen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Start werkzaamheden Museumplein in Ede

[Gepubliceerd: 2023-01-09] In opdracht van gemeente Ede start aannemer Van de Haar met het opnieuw inrichten van het Museumplein. Naar verwachting is het grootste deel van het plein in april 2023 klaar. Wethouder Jan Pieter van der Schans gaf samen met de ondernemers van het plein het startsein voor de werkzaamheden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Astrant

[Gepubliceerd: 2023-01-06] Stephan Beumer, Xander van Soelen en Twan Spierings, drie drijvende krachten achter Astrant hebben op vrijdag 6 januari de Jan Hilgerspenning ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ede in Cultura.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwjaarstoespraak burgemeester René Verhulst

[Gepubliceerd: 2023-01-06] Nieuwjaarstoespraak door burgemeester René Verhulst. De toespraak is gegeven tijdens de nieuwjaarsreceptie van vrijdag 6 januari 2023 in Cultura Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sterke groei Ede door geboorten

[Gepubliceerd: 2023-01-06] In 2022 groeide het aantal inwoners in Ede met 1.920 tot een aantal van 121.906 inwoners. Deze groei heeft vooral te maken met het hoge aantal geboren babys in Ede. In vergelijking met de andere 100.000+ steden bezet Ede hiermee een tweede plek, na Almere. De bevolkingsgroei in Ede is daarnaast toe te schrijven aan een aantal verhuizingen en een positief migratiesaldo. Dat laatste heeft voor het grootste deel betrekking op de opvang van Oekraïners in de gemeente.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestemmingsplan World Food Experience vernietigd door Raad van State

[Gepubliceerd: 2022-12-28] De Raad van State heeft woensdag 28 december 2022 uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede tegen het bestemmingsplan voor de World Food Experience. Helaas heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeente het bestemmingsplan niet goed onderbouwd heeft.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

In 2023 eenrichtingsverkeer op de Bennekomseweg en Edeseweg

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Vanwege de aanleg van de Parklaan zijn de Bennekomseweg en Edeseweg vanaf januari 2023 een jaar lang met de auto alleen vanuit Ede richting Bennekom te berijden. Gemotoriseerd verkeer vanuit Bennekom wordt omgeleid via de Dr. W. Dreeslaan. Ook fietsers en reizigers met het openbaar vervoer ervaren gevolgen van de werkzaamheden.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede verhoogt inkomensregelingen

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In 2023 krijgen minima een hogere tegemoetkoming van de gemeente Ede. Het College van B&W heeft hiertoe besloten omdat de kosten voor inwoners blijven stijgen door de inflatie en de hoge energieprijzen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zonnewal Ede A12

[Gepubliceerd: 2022-12-06] De geluidswal bij de A12 wordt een Zonnewal. Dit betekent dat een deel van de geluidswal met zonnepanelen wordt bedekt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede schrapt grote zonnevelden op landbouwgrond

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Gemeente Ede past het beleid voor grote zonnevelden aan. Dit betekent dat zonnevelden groter dan 2 hectare niet langer op landbouwgrond mogelijk zijn.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Betaalbaarheid en beschikbaarheid centraal in prestatieafspraken

[Gepubliceerd: 2022-12-06] De Gemeente Ede, Woonstede, Huurdersbond Ede e.o. en de Huurdersorganisatie Bennekom hebben nieuwe afspraken gemaakt over wonen in de gemeente Ede. Zij maken elk jaar nieuwe prestatieafspraken voor het aankomende jaar en toetsen ook de meerjarige afspraken op actualiteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Cameratoezicht in deel wijk Veldhuizen

[Gepubliceerd: 2022-12-06] De gemeente Ede heeft besloten om in aanloop naar en gedurende de jaarwisseling 2022/2023 opnieuw cameratoezicht in te zetten in een deel van de wijk Veldhuizen. Vanaf woensdag 7 december zullen cameras de hulpdiensten ondersteunen bij hun werk.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede baalt van minder treinen en bussen

[Gepubliceerd: 2022-11-29] Vanaf zondag 11 december rijden er minder bussen en treinen. Door minder reizigers, stijgende kosten en het personeelstekort heeft de NS de dienstregeling aangepast. De provincie Gelderland heeft besloten dat er minder bussen rijden in de regio.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Noodopvang buitenslapers op terrein Zwembad de Vrije slag

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning aangevraagd om van 1 december 2022 tot en met 31 maart 2023 op het terrein van Zwembad de Vrije Slag een noodopvang voor dak- en thuislozen te realiseren. De noodopvang is bedoeld voor mensen die nu buiten slapen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderzoek naar aardwarmte in Ede

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In de gemeente Ede wordt gezocht naar mogelijkheden om gebruik te maken van aardwarmte. Dit gebeurt door verschillende organisaties: Provincie Gelderland, Energie Beheer Nederland en Aardwarmte Ede B.V.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Muziekvereniging OBK Otterlo bestaat 100 jaar

[Gepubliceerd: 2022-11-12] Dit jaar bestaat Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) Otterlo 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben zij een Galaconcert gegeven in de grote zaal van het Kulturhus in Wekerom. Burgemeester René Verhulst was hierbij aanwezig en overhandigde hen een cheque ter waarde van 1000 voor dit bijzondere jubileum.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente maakt Flexwoningen mogelijk

[Gepubliceerd: 2022-11-08] De druk op de woningmarkt is enorm, zeker voor huurwoningen in de sociale sector. Met de introductie van een flexibel woonconcept kunnen op korte termijn tijdelijke woningen worden gerealiseerd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijke Erepenning voor Muziekvereniging Excelsior Harskamp

[Gepubliceerd: 2022-11-06] Dit jaar bestaat Muziekvereniging Excelsior Harskamp 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan de vereniging. Locoburgemeester Arnold Versteeg heeft de erepenning op zaterdag 5 november uitgereikt aan het bestuur van Excelsior Harskamp tijdens een jubileumreceptie voorafgaand aan het jaarlijkse Marsconcert.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede stelt subsidie beschikbaar voor festivals gericht op jongeren

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Initiatiefnemers van evenementen of festivals in de gemeente Ede kunnen binnenkort subsidie aanvragen. Vanaf 10 november start de gemeente Ede met een nieuwe stimuleringsregeling voor festivals. In totaal wordt 50.000 beschikbaar gesteld. De gemeente beoogt met deze regeling een aantrekkelijk cultuuraanbod te realiseren voor jongeren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inwoners gemeente Ede kunnen energie besparen met gratis advies en producten

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Gemeente Ede start tijdens de Nationale Klimaatweek een campagne om Edenaren te helpen met energie besparen. Het landelijke prijsplafond op energie helpt veel inwoners de kosten te verlagen maar er is nog veel meer mogelijk.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Zeynab Mohamed

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Mevrouw Zeynab Mohamed uit Ede heeft op 27 oktober de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Zij ontvangt deze penning door haar bijzondere bijdrage aan de Edese samenleving. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit op een bijeenkomst georganiseerd door werkgroep Wereldvrouwen in het Kernhuis.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

[Gepubliceerd: 2022-10-18] De gemeente Ede zet zich in voor een veilige woon- en leefomgeving van de Edese inwoners, organisaties en bedrijven. Dat kunnen we niet alleen en doen dat met een groot aantal maatschappelijke partners, zoals politie, Openbaar Ministerie, scholen, woningbouwcorporaties en zorgpartners. Zo weten we wat er speelt en kunnen we doen wat nodig is. De onderwerpen waar we ons de komende vier jaar op zullen gaan richten zijn beschreven in het Integraal veiligheidsplan dat vandaag door het college van B&W is vastgesteld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Plan voor verbouwing pand Cultura

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Het college van burgemeester en wethouders wil het gebouw van Cultura - het centrum voor kunst en cultuur - verbouwen. In het pand komt mogelijk een plek voor Poppodium Astrant. Grand café De Verleiding krijgt meer ruimte. Het college werkt het plan de komende maanden verder uit. In het voorjaar van 2023 wordt besloten of het doorgaat.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe nota over verkeer en parkeren in Ede: reageren t/m 16 november

[Gepubliceerd: 2022-10-05] De gemeente Ede stelt twee nieuwe notas op over verkeer en parkeren in Ede. In deze Koersnota Mobiliteit en de Nota Parkeernormen staat hoe de gemeente de komende jaren werkt aan het verbeteren van bijvoorbeeld wegen voor fietsers en autos, ruimte voor parkeren en verkeersveiligheid. Op het concept kunnen inwoners van Ede nu reageren. De belangrijkste zaken uit de nota zijn:
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede neemt extra maatregelen voor bestrijding energiearmoede

[Gepubliceerd: 2022-10-04] De gemeente Ede komt met een tijdelijk pakket aan extra maatregelen om inwoners te ondersteunen die door de inflatie en de hoge energiekosten in financiële problemen komen. Een belangrijke maatregel vormt het inrichten van een 'noodfonds bestaanszekerheid' in 2023 waar de gemeente 1 miljoen euro voor uittrekt. Wethouder Karin Bijl (armoede en schulddienstverlening): "We zien dat niet alleen mensen in de bijstand, maar ook steeds meer mensen met een laag middeninkomen moeite hebben om de boodschappen en de energierekening te betalen. Met het maatregelenpakket willen we Edese huishoudens extra ondersteuning bieden voor de aanstaande winterperiode en daarna."
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Autobanden gratis op spanning

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Automobilisten kunnen voortaan hun autobanden gratis oppompen op het parkeerterrein van Praxis aan Lorentzstraat 1 in Ede. Daar staat een Slimme Bandenpomp. Deze is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt op zonne-energie. De pomp is voor iedere automobilisten te gebruiken, 24 uur per dag.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Programma Week van de Opvoeding Ede

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Van 3 tot en met 9 oktober vindt de jaarlijkse Week van de Opvoeding plaats. Tijdens deze week organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verschillende gratis interessante en leuke workshops, beenkomsten en sport- en spelactiviteiten voor jong en oud. Het thema dit jaar is samen delen is samen weten, want opvoeden doe je nooit alleen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zonnepark Nergena: opnieuw besluit nemen

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Het plan voor het zonneveld Nergena wordt opnieuw besproken in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarbij voor om alsnog akkoord te gaan met de komst van dit zonneveld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Parklaan later klaar

[Gepubliceerd: 2022-09-27] De Parklaan wordt later aangelegd dan volgens de oorspronkelijke planning. Daarmee is de weg net voor de zomer van 2024 gereed, ruim een jaar later dan gepland. Belangrijkste oorzaken zijn eekhoornnesten en de vertraagde aanleg van kabels en leidingen onder de grond.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede keert in oktober extra 500,- uit voor hoge energieprijzen

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Per 1 september hebben 3.417 Edese huishoudens met een laag inkomen een aanvraag ingediend voor een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Doordat de energieprijzen nog altijd erg hoog zijn is dit bedrag met nog eens 500,- verhoogd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

78e Airborne Luchtlandingen en Herdenking

[Gepubliceerd: 2022-09-17] Ruim 30.000 mensen herdachten op de Ginkelse Heide de luchtlandingen van 78 jaar geleden. De Airborne Luchtlandingen en Herdenking is weer als vanouds, na twee beperktere edities in coronatijd. Naast de herdenking is er een uitgebreid programma in de lucht en op de Heide.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Op meer plekken gratis menstruatieproducten voor Edese minima

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Inwoners van Ede die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen kunnen straks op meer plekken terecht voor gratis menstruatieproducten. Op dit moment bevinden zich in de gemeente vijf plekken waar inwoners tampons en maandverband kosteloos kunnen ophalen wanneer zij dat niet zelf kunnen betalen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Arnold Versteeg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

[Gepubliceerd: 2022-09-09] Wethouder Arnold Versteeg wonende in Wekerom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als raadslid. Burgemeester René Verhulst heeft hem op donderdag 8 september 2022 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Definitieve vergunning voor zonneveld Schampsteeg

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de definitieve vergunning voor een zonneveld aan de Schampsteeg in Ede. Het gaat om een middelgroot zonneveld met een netto-oppervlakte van 2,0 hectare.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zoekgebieden naar windmolens vragen meer tijd

[Gepubliceerd: 2022-09-08] De procedure om zoekgebieden voor windmolens vast te stellen vergt meer tijd. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de Provincie die van invloed zijn. Wethouder energietransitie Arnold Versteeg: We hebben duidelijkheid nodig om de volgende stappen te zetten. Ik hoop dat Rijk en Provincie snel duidelijkheid kunnen geven, zodat wij door kunnen gaan met de gemeentelijke ambitie op het gebied van duurzaamheid.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Open Monumentendag 2022 in Ede

[Gepubliceerd: 2022-09-07] Op zaterdag 10 september 2022 is de Open Monumentendag. Verschillende monumenten in Ede, Bennekom, Lunteren, Otterlo en Ederveen openen hun deuren. De monumenten en activiteiten zijn gratis te bezoeken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede helpt statushouders sneller aan een woning

[Gepubliceerd: 2022-09-07] De gemeente Ede verwacht dit jaar 50 extra statushouders aan een woning te kunnen helpen. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de provincie Gelderland. Om de gevolgen van de opvangcrisis te verminderen en de druk op Ter Apel te verminderen heeft de provincie gemeenten gevraagd mee te denken over maatregelen die de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus kunnen versnellen. Wethouder Karin Bijl (vluchtelingen en inburgering) We werken aan snelle en creatieve oplossingen, maar daar hebben we wel ondersteuning van het Rijk en de Provincie voor nodig.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

500 extra laadpalen in Ede

[Gepubliceerd: 2022-09-07] In Ede neemt het aantal elektrische voertuigen snel toe. Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit, geeft minder geluidsoverlast en veroorzaakt minder CO2-uitstoot. Wethouder Arnold Versteeg: We willen het zo makkelijk mogelijk maken voor onze inwoners en bedrijven om elektrisch te gaan rijden. Daarom moeten versneld meer laadpalen komen om duurzaam vervoer te stimuleren. Ik verwacht dat deze ontwikkeling mensen helpt om over te stappen op schoner vervoer. Deze ambitie staat in de nieuwe Laadvisie Ede 2022-2026, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente: alle eigen panden in 2050 energieneutraal

[Gepubliceerd: 2022-08-30] Gemeente Ede wil alle eigen gebouwen in 2050 energieneutraal hebben gemaakt. Dat blijkt uit de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. In de routekaart staat beschreven hoe de gemeente 86 eigen gebouwen energieneutraal kan maken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Blauwalgen aangetroffen in kraatsvijver

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de Proosdijvijver aan de wijk Veldhuizen. De gemeente Ede heeft hier waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of van het water drinken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Blauwalgen aangetroffen in Heidebloemplas

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de vijver aan Hortensiastraat in Ederveen. De gemeente Ede laat waarschuwingsborden plaatsen en zet de fontein uit. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of van het water drinken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Blauwalgen aangetroffen in vijver Hortensiastraat in Ederveen

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de vijver aan Hortensiastraat in Ederveen. De gemeente Ede laat waarschuwingsborden plaatsen en zet de fontein uit. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of van het water drinken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester Verhulst reikt een Koninklijke onderscheiding uit aan Leo Langeveld

[Gepubliceerd: 2022-08-19] De heer Langeveld uit Ede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft hem op donderdag 18 augustus de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Simac Ladies Tour in Ede op 31 augustus 2022

[Gepubliceerd: 2022-08-17] Na een succesvolle proloog in 2021 keert de wielerwedstrijd Simac Ladies Tour dit jaar terug naar Ede. De Simac Ladies Tour is de enige Womens World Tour-etappewedstrijd van de Benelux. Op woensdag 31 augustus wordt in de gemeente Ede de tweede etappe gehouden met een lengte van maar liefst 117,8 kilometer. Het evenement heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van locaties in Ede.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deze wegen zijn afgesloten voor verkeer tijdens de Heideweek

[Gepubliceerd: 2022-08-16] Van vrijdag 19 tot en met zaterdag 27 augustus vindt de Heideweek plaats. Ook worden in die week de laatste werkzaamheden aan de Telefoonweg uitgevoerd. Daardoor zijn sommige wegen afgesloten en kunt u uw auto wat minder makkelijk parkeren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-08-14] Bij een pluimveebedrijf Lunteren is vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf en zeven omliggende bedrijven worden daarom geruimd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Per 1 september 2022 reserveren voor afvalbrengstation Ede

[Gepubliceerd: 2022-08-08] Vanaf woensdag 1 september gaat het afvalbrengstation in Ede werken met een reserveringssysteem. Vanaf dan kunnen inwoners van de gemeente Ede alleen met een reservering bij het afvalbrengstation terecht. Zo behoren de wachttijden en wachtrijen tot het verleden en wordt overlast voor omliggende bedrijven beperkt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Grote werkzaamheden nieuwe station Ede-Wageningen in augustus

[Gepubliceerd: 2022-07-28] De stationsomgeving van Ede-Wageningen gaat flink op de schop om de bouw van het nieuwe station mogelijk te maken. Van 7 tot en met 30 augustus zijn er grote werkzaamheden die dag en nacht doorgaan. In die periode rijden er tijdelijk geen treinen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede realiseert nieuw leefgebied voor reptielen van het WFC-terrein

[Gepubliceerd: 2022-07-12] Op het World Food Center (WFC)-terrein bevindt zich een leefgebied voor reptielen (zandhagedissen en hazelwormen). Dit leefgebied is door de ontwikkelingen op het WFC-terrein niet duurzaam in stand te houden. De gemeente Ede maakt daarom nu het voormalige campingterrein De Braamhorst geschikt voor de reptielen als nieuw leefgebied.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tekenwedstrijd filmpremière WOLF

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Op maandag 12 september gaat de film WOLF in Pathé Ede in première. Een familiefilm die een unieke inkijk geeft in het leven van dit roofdier, dat sinds enige jaren weer terug is in onze natuurgebieden. De gemeente stelt dertig vrijkaartjes beschikbaar voor Edese kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. Winnen kan door een tekening van een wolf te maken en op te sturen naar Pathé Ede. Natuurwethouder Jan Pieter van der Schans kiest de dertig winnaars uit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente plaatst waarschuwingsborden bij de vijver bij de Copernicuslaan

[Gepubliceerd: 2022-07-06] Waterschap Vallei en Veluwe heeft hoogst waarschijnlijk botulisme aangetroffen in de vijver bij de Copernicuslaan in Ede. Er zijn een aantal dode eenden gevonden. Medewerkers van het waterschap hebben de dieren opgeruimd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijke Erepenning voor DOK Ede

[Gepubliceerd: 2022-07-04] Op 6 maart 2022 bestond Christelijke Gymnastiek Vereniging Door Oefening Kracht (DOK) Ede 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan DOK Ede. Burgemeester René Verhulst heeft de oorkonde behorend bij de penning op zaterdag 2 juli aan het bestuur van de vereniging overhandigd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente plaatst waarschuwingsborden bij Stroombergvijver in Ede

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Waterschap Vallei en Veluwe heeft hoogst waarschijnlijk botulisme aangetroffen in de Stroombergvijver in Ede.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijke Erepenning voor korfbalvereniging DVO/Accountor

[Gepubliceerd: 2022-06-25] Op 6 juni 2021 bestond korfbalvereniging DVO/Accountor 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan de vereniging. Burgemeester Verhulst heeft de erepenning op zaterdag 25 juni uitgereikt aan het bestuur van DVO/Accountor tijdens de uitgestelde jubileumviering.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Unieke streekwinkel met gezond eten op station Ede-Wageningen

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Op station Ede-Wagingen komt vanaf halverwege september een pop-up store met gezonde voeding. De ondernemer die deze winkel gaat opzetten is Lukas Lagerweij uit Wilp. In dit dorp onder Deventer heeft hij al een soortgelijke streekwinkel met de naam Pantry.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beleef het zelf: leven in de ijzertijd

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Op 9 juli kan iedereen ervaren hoe het was om te leven in de ijzertijd. Op de ijzertijdboerderij in Wekerom vindt de jaarlijkse ijzertijddag plaats met activiteiten voor jong en oud.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rob de Nijs wint Cultuurprijs Ede

[Gepubliceerd: 2022-06-17] Zanger en acteur Rob de Nijs heeft dit jaar de gemeentelijke Cultuurprijs gewonnen. Een bevlogen artiest die zich bij ieder optreden voor de volle honderd procent geeft, was het lovende oordeel van de jury. Rob de Nijs, die woonachtig is in Bennekom, ontving de prijs vrijdag uit handen van wethouder Karin Bijl (cultuur). De juryprijs voor veelbelovend talent ging dit jaar naar fotograaf Arjan van Bruggen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Forse daling gemeentefonds vanaf 2026

[Gepubliceerd: 2022-06-16] Gemeente Ede krijgt in de periode 2022-2025 fors meer geld van het Rijk via het gemeentefonds. Dat blijkt uit de meicirculaire gemeentefonds 2022, een brief waarin het Rijk gemeenten informeert over het gemeentefonds. Vanaf 2026 verwacht Ede daarentegen juist weer veel minder geld van het Rijk te ontvangen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Isa, Sam en Merel delen met burgemeester tassen vol speelgoed uit

[Gepubliceerd: 2022-06-13] Dankzij Isa, Sam en Merel was afgelopen zaterdag een vrolijke dag voor de Oekraïense kinderen in Harskamp. De drie meiden brachten namelijk tassen vol speelgoed mee voor de kinderen. Het geld voor het speelgoed hebben zij zelf bij elkaar gespaard met het verkopen van armbandjes en het ophalen van plastic flessen. In een fleurige brief vroegen zij burgemeester Verhulst of hij mee wilde gaan. Afgelopen zaterdag vond de feestelijk aanbieding plaats!
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede maakt financiële keuzes in het najaar

[Gepubliceerd: 2022-06-09] De financiën van de gemeente Ede zijn op orde, zo blijkt uit de voorjaarsbrief die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De grote financiële keuzes worden echter dit najaar gemaakt. Vanwege de verkiezingen en de vorming van een nieuw college bevat de voorjaarsbrief geen nieuwe plannen. Die nieuwe plannen en de bijkomende financiën komen het najaar aan bod, als de gemeenteraad de begroting behandelt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestemmingsplan De Stroet maakt groen bedrijventerrein mogelijk

[Gepubliceerd: 2022-05-31] Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren. Ten oosten van het huidige bedrijventerrein wordt De Stroet uitgebreid richting Postweg en Westzoom. De uitbreiding bestaat voor ruim tien hectare uit nieuwe bedrijfskavels. Een kleine zeven hectare is bestemd voor water en groen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA presenteren bestuursakkoord

[Gepubliceerd: 2022-05-30] Samen thuis, Samen leven en Samen verder. Dat zijn de uitgangspunten in het bestuursakkoord dat SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA vandaag presenteren. In het akkoord staan de plannen voor Ede van de coalitiepartijen voor de komende vier jaar.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Subsidie voor activiteiten die zich richten op diversiteit en inclusie

[Gepubliceerd: 2022-05-23] De gemeente Ede heeft sinds kort een nieuwe subsidieregeling voor activiteiten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. "Dat is belangrijk omdat we als Ede een gemeente willen zijn, waar iedereen zich thuis voelt, mee doet en zich veilig voelt", aldus wethouder Hester Veltman (inclusie).
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijke Onderscheiding voor Hendrik de Rooij

[Gepubliceerd: 2022-05-21] Op 21 mei 2022 tijdens een terugblik op 22 jaar Lunterse Krant heeft burgemeester René Verhulst een Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer Hendrik de Rooij.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Subsidieregeling pilot klimaatadaptieve bedrijventerreinen

[Gepubliceerd: 2022-05-17] De gemeente Ede heeft een subsidieregeling vastgesteld voor ondernemingen, die zijn gevestigd op de Edese bedrijventerreinen. De regeling is een pilot en is bedoeld om bedrijfspanden en terreinen toekomstbestendig in te richten. De subsidie bedraagt totaal 40.000 en is bedoeld voor een aantal geselecteerde bedrijven gelegen in het pilotgebied.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede werkt mee aan vestiging Info Support op Food & Businesspark

[Gepubliceerd: 2022-05-17] Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de vestiging van het bedrijf Info Support op het Food & Businesspark bij de Klomp. De gemeente onderzoekt of het de nieuwbouw is in te passen in het zuidwestelijke deel van het gebied, langs de A12.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede geeft richting aan groei met Omgevingsvisie

[Gepubliceerd: 2022-05-01] Hoe wil Ede de komende jaren groeien? De gemeenteraad heeft het plan dat daarover gaat vastgesteld: de Omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat op hoofdlijnen hoe Ede de groei de komende twintig jaar wil vormgeven.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koninklijke Erepenning voor voetbalvereniging Ede/Victoria

[Gepubliceerd: 2022-04-30] Op 1 mei 2020 bestond voetbalvereniging Ede/Victoria 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan Ede/Victoria. Wethouder Peter de Pater heeft de oorkonde behorend bij de penning op zaterdag 30 april aan het bestuur van de vereniging overhandigd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ede helpt Oekraïense vluchtelingen bij het vinden van werk

[Gepubliceerd: 2022-04-21] De gemeente Ede wil vluchtelingen uit Oekraïne zo snel mogelijk helpen bij het vinden van werk. Vluchtelingen die op de opvanglocatie in Harskamp verblijven, kunnen sinds kort op een digitaal formulier aangeven dat zij op zoek zijn naar een baan en over welke beroepservaring zij beschikken. Nadat iemand het formulier heeft ingevuld, gaat een werkconsulent van de gemeente met hem of haar in gesprek om een match te maken met een werkgever in de regio.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ede en Wageningen: Laat ondernemers verantwoord en veilig ondernemen

[Gepubliceerd: 2022-01-11] Geef ondernemers de ruimte om op een verantwoorde en veilige manier te ondernemen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in Ede aan minister president Mark Rutte. Het kabinet neemt deze week een nieuw besluit over de coronamaatregelen. De gemeente krijgt steeds meer signalen dat ondernemers in de retail, horeca en cultuursector op hun tandvlees lopen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier