Gemeente Barendrecht

Gesloten overeenkomsten met brandstofverkooppunten

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Alle (concept-)contracten, beschikkingen, concessies en/of andere overeenkomsten danwel afspraken die de gemeente heeft met de brandstofverkooppunten binnen de gemeente zijn opgevraagd. Hieronder vallen ook alle wijzigingen, addenda en verlengingen van de gemaakte afspraken.
Verzoek: 2024-01-24 Besluit: 2024-03-07 economie Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gesloten gronduitgifteovereenkomsten

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Nieuwsuur heeft de gronduitgifteovereenkomsten opgevraagd waar naar wordt verwezen in de beantwoording op raadsvragen van datum 16 januari 2024 over de verkoop van grondgebonden woningen.
Verzoek: 2024-01-17 Besluit: 2024-03-05 huisvesting Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overeenkomst NV BAR Afvalbeheer - BBF

[Gepubliceerd: 2024-03-19] Verzocht is om openbaarmaking van documenten ten aanzien van de totstandkoming van de uitvoering van de overeenkomst tussen de NV BAR Afvalbeheer en BBF, en informatie over overleggen, correspondentie en besluitvorming tijdens het uitvoeren van deze overeenkomst.
Verzoek: 2023-12-07 Besluit: 2024-03-01 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatie die ten grondslag ligt aan de besluitvorming over het pand gelegen aan Dorpsstraat-Oost 3

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Met een beroep op de Wet open overheid zijn alle documenten opgevraagd die ten grondslag liggen aan de besluitvorming betreffende het pand gelegen aan Dorpsstraat-Oost 3. Het verzoek is beperkt tot de periode tussen 27 december 2023 en 5 januari 2024. De aanleiding van dit verzoek is dat de gemeente in eerste instantie voornemens was om het pand gelegen aan Dorpsstraat-oost 3 aan te kopen.
Verzoek: 2023-12-27 Besluit: 2024-02-08 financiŽn Documenten: 15
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van verschillende panden in de gemeente (3e verzoek)

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Met een beroep op de Wet open overheid is nadere informatie opgevraagd over het onderzoek uitgevoerd in 2022 naar de cultuurhistorische waarde van de panden gelegen aan Wilhelminatraat 2, Binnenlaantje 2, Noldijk 119, Voordijk 258, Achterzeedijk 46 en Kerkweg 1C. Er is nadere informatie opgevraagd over de volgende twee punten: De twijfels van de belanghebbenden die geleid hebben tot het (nieuwe) onderzoek in 2022; De documentatie en evaluatie op basis waarvan de gemeente heeft aangegeven dat de onderbouwing van de aanwijzing van vier van de zes panden op zijn zachts gezegd rommelig is verlopen. Het verzoek om informatie is afgewezen omdat een deel van de gevraagde informatie onder een eerder ingediend Woo-verzoek valt en het overige deel van de gevraagde informatie er niet is.
Verzoek: 2023-04-27 Besluit: 2023-06-08 cultuur en recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

- IN BEWERKING - Informatie over de woning gelegen aan Binnenlaantje 2

[Gepubliceerd: 2024-03-25] IN BEWERKING De openbaar gemaakte documenten volgen nog Dorp, Stad & Land heeft een onderzoek verricht naar de cultuurhistorische waarde van enkele panden binnen de gemeente, waaronder de woning gelegen aan Binnenlaantje 2. In het algemeen is alle documentatie die Dorp, Stad & Land gebruikt heeft bij het onderzoek opgevraagd. Specifiek is gevraagd om alle beschikbare informatie die de gemeente heeft over de woning gelegen aan Binnenlaantje 2. Voor het verkrijgen van deze informatie is eerst een informatieverzoek ingediend. Vervolgens zijn er twee Woo-verzoeken ingediend. Zowel het informatieverzoek als beide Woo-verzoeken zijn afgedaan in ťťn besluit. Onder de download link bij 'Informatieverzoek' vindt u zowel het informatieverzoek als beide Woo-verzoeken.
Verzoek: 2023-03-08 Besluit: 2023-04-19 cultuur en recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

- IN BEWERKING - Onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van verschillende panden in de gemeente

[Gepubliceerd: 2024-03-25] IN BEWERKING De openbaar gemaakte documenten volgen nog Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over het onderzoek uitgevoerd in 2022 naar de cultuurhistorische waarde van de panden gelegen aan Wilhelminatraat 2, Binnenlaantje 2, Noldijk 119, Voordijk 258, Achterzeedijk 46 en Kerkweg 1C. Opgevraagd is onder andere de onderzoeksopdracht, het definitieve rapport en de besluitvorming.
Verzoek: 2023-01-15 Besluit: 2023-02-17 cultuur en recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van verschillende panden in de gemeente (2e verzoek)

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Met een beroep op de Wet open overheid is opgevraagd het onderzoek uitgevoerd in 2022 naar de cultuurhistorische waarde van de panden gelegen aan Wilhelminatraat 2, Binnenlaantje 2, Noldijk 119, Voordijk 258, Achterzeedijk 46 en Kerkweg 1C. Het verzoek om informatie is afgewezen omdat het gevraagde rapport bij een eerder ingediend verzoek om informatie openbaar werd gemaakt.
Verzoek: 2023-01-23 Besluit: 2023-02-01 cultuur en recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

- IN BEWERKING - De totstandkoming, evaluatie en uitvoering van het gemeentelijk erfgoedbeleid

[Gepubliceerd: 2024-03-25] IN BEWERKING De openbaar gemaakte documenten volgen nog Alle documenten over de totstandkoming en de evaluatie van het gemeentelijk erfgoedbeleid, alsmede de uitvoering hiervan, zijn opgevraagd. Op 17 november 2022 is besloten op dit verzoek. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend. Op basis van het uitgebracht advies van de Commissie Bezwaarschriften Barendrecht heeft de gemeente vier aanvullende deelbesluiten genomen. Zowel het primaire besluit als de vier aanvullende deelbesluiten zijn terug te vinden onder de download link 'Besluit'.
Verzoek: 2022-10-07 Besluit: 2022-11-17 cultuur en recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatie over permanente markt educatie

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over permanente markt educatie. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.
Verzoek: 2023-09-27 Besluit: 2023-10-24 financiŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatie over de functies binnen de afdeling juridische zaken en over WOZ-beschikkingen

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de verschillende functies binnen de afdeling juridische zaken en de afdeling WOZ. Ook is informatie opgevraagd over de afgegeven WOZ-beschikkingen. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.
Verzoek: 2023-10-02 Besluit: 2023-10-24 financiŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatie over eventuele bodemverontreiniging

Met een beroep op de Wet open overheid is alle documentatie opgevraagd tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de status van een eventuele bodemverontreiniging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.
Verzoek: 2023-10-02 Besluit: 2023-10-24 financiŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatie over bepaling WOZ-waarde

Met een beroep op de Wet open overheid informatie opgevraagd over de correctiepercentages van de volgende factoren bij vaststelling van de WOZ-waarde: kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid, voorzieningenniveau en ligging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.
Verzoek: 2023-09-27 Besluit: 2023-10-24 financiŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bouwinspectie bij de woning gelegen aan Tjalk 16

Er is een bouwinspectie geweest tijdens de verbouwing van de woning gelegen aan de Tjalk 16. Alle documentatie over deze bouwinspectie is opgevraagd.
Verzoek: 2023-08-07 Besluit: 2023-09-04 ruimte en infrastructuur Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede openbare laadpunt voor elektrische auto's in Karveel

Ter hoogte van Karveel 21 is een tweede laadpaal voor het opladen van elektrische auto's geplaatst. Met dit Woo-verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om informatie gevraagd over de plaatsing van deze tweede laadpaal.
Verzoek: 2023-07-07 Besluit: 2023-08-02 verkeer Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Werkprocedure aanleg glasvezelnetwerk

Dit verzoek is een vervolg op het Woo-besluit van 8 juni 2023 waarbij informatie openbaar is gemaakt over de voorbereiding en plaatsing van een schakelkast glasvezelnetwerk. In dit verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om informatie gevraagd over de werkprocedure voor de aanleg van glasvezelnetwerk en dan met name de plaatsing van een schakelkast glasvezelnetwerk.
Verzoek: 2023-06-14 Besluit: 2023-07-11 ruimte en infrastructuur Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorbereiding en plaatsing schakelkast glasvezelnetwerk

Een bewoner van de gemeente Barendrecht was het niet eens met de plaatsing van de schakelkast voor het glasvezelnetwerk. De bewoner heeft hierover een klacht ingediend. Alle documentatie over zowel de voorbereiding en de plaatsing van de schakelkast als de behandeling van de klacht is opgevraagd.
Verzoek: 2023-04-14 Besluit: 2023-06-08 ruimte en infrastructuur Documenten: 51
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aantal WMO-vragen ingediend in 2020, 2021 en 2022

Opgevraagd is het aantal WMO-aanvragen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Hierbij is ook opgevraagd wanneer de WMO-aanvragen zijn ingediend, of de WMO-aanvragen zijn toe- of afgewezen en wat de reden was van de eventuele afwijzing. Het Woo-verzoek was echter niet via de juiste (elektronische) kanaal ingediend. Het Woo-verzoek wordt daarom niet behandeld.
Verzoek: 2023-02-04 Besluit: 2023-05-16 sociale zekerheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Locaties en aantallen toezichtcamera's en ANPR-camera's in de gemeente

De locaties en aantallen toezichtcamera's en ANPR-camera's in de gemeente zijn opgevraagd. Bij NS Station Barendrecht zijn 10 toezichtcamera's geÔnstalleerd en operationeel en bij het winkelcentrum Carnisse Veste zijn 35 toezichtcamera's geÔnstalleerd en operationeel. Er zijn 8 ANPR camera's geplaatst op de Kilweg en bij de IJsselmondse Knoop.
Verzoek: 2023-03-10 Besluit: 2023-04-18 openbare orde en veiligheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Exploitatievergunningen Diggels Barendrecht B.V., Ristorante Papi en Cafť De Uitspanning B.V.

De exploitatievergunningen van Diggels Barendrecht B.V., Ristorante Papi en Cafť De Uitspanning B.V. zijn opgevraagd en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2023-02-22 Besluit: 2023-04-11 openbare orde en veiligheid Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verzoek tot inzien horecavergunning De Uitspanning en Diggels

Inzien horecavergunning van: De Uitspanning, Doormanplein 7 Diggels, Dorpsstraat 141 Wegens herbestrating van openbare weg zonder vergunning.
Verzoek: 2023-01-02 Besluit: 2023-01-30 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Brand De Kleine Duiker raakt Barendrechters in het hart

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Brand De Kleine Duiker raakt Barendrechters in het hart
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tour de France Femmes op 13 augustus door Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Tour de France Femmes op 13 augustus door Barendrecht
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderzoek naar verduurzaming in Barendrecht door Erasmus Universiteit

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Onderzoek naar verduurzaming in Barendrecht door Erasmus Universiteit
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Commissievergaderingen 15 en 16 april

[Gepubliceerd: 2024-04-11] Maandag 15 april vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 16 april vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng Z2024-00000065, Klipper 7, 2991KJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-11] Betreft: beschikking het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000065], Klipper 7, 2991KJ Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2024-00000029, Achterom, 2991CS Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-11] Betreft: termijnverlenging op locatie Achterom, 2991CS Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng Z2024-00000073, Van Minnebekevliet 13, 2992TJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-11] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000073], Van Minnebekevliet 13, 2992TJ Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Z2024-, Botter 125, 2991PE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-11] Betreft: beschikking het verwijderen van een draagmuur in de woning [Z2024-00000070], Botter 125, 2991PE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nuttig rondje door de wijk met klankbordgroep afval Buitenoord

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Nuttig rondje door de wijk met klankbordgroep afval Buitenoord
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Cameratoezicht voor veiliger Middenbaan, Doormanplein en Havenhoofd

[Gepubliceerd: 2024-04-09] Cameratoezicht voor veiliger Middenbaan, Doormanplein en Havenhoofd
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag 2024, 27 april 2024, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-08] Verleende evenementenvergunning, Koningsdag 2024, 27 april 2024, gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Laatste budget BoBo gebruikt voor planten bomen in park Buitenoord

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Laatste budget BoBo gebruikt voor planten bomen in park Buitenoord
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 en besluit hogere grenswaarden ter inzage

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 en besluit hogere grenswaarden ter inzage
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

9 april commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Dinsdag 9 april vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Werkzaamheden fietspad snelfietsroute bijna van start

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Werkzaamheden fietspad snelfietsroute bijna van start
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Trompstraat 1 t/m 63, Trompstraat 2 t/m 16, De Ruyterstraat 1 t/m 25, De Ruyterstraat 2 t/m 64, Piet Heinstraat 2 t/m 14 en Van Galenpad 2 t/m 14 (Zeeheldenbuurt) in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Trompstraat 1 t/m 63, Trompstraat 2 t/m 16, De Ruyterstraat 1 t/m 25, De Ruyterstraat 2 t/m 64, Piet Heinstraat 2 t/m 14 en Van Galenpad 2 t/m 14 (Zeeheldenbuurt) in Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Boelehaven 24, 2993HE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Boelehaven 24, 2993HE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning Z2023-00000060, 't Weerom 5a, 2991ER Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie 't Weerom 5 a, 2991ER Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng Z2024-00000059, Espenwede 2, 2993GN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Betreft: een aanbouw aan de woning [Z2024-00000059], Espenwede 2, 2993GN Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Z2024-00000090, Wilhelminastraat 17, 2991BT Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Betreft: het vernieuwen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000090], Wilhelminastraat 17, 2991BT Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie kennisgeving besluit Z2023-00000098, Trompstraat 1 t/m 63, Trompstraat 2 t/m 16, De Ruyterstraat 1 t/m 25, De Ruyterstraat 2 t/m 64, Piet Heinstraat 2 t/m 8, 8a, 8b, 8c en Van Galenpad 2 t/m 14 (Zeeheldenbuurt) in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Trompstraat 1 t/m 63, Trompstraat 2 t/m 16, De Ruyterstraat 1 t/m 25, De Ruyterstraat 2 t/m 64, Piet Heinstraat 2 t/m 8, 8a, 8b, 8c en Van Galenpad 2 t/m 14 (Zeeheldenbuurt) in Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Start nieuwbouw politiebureau in Barendrecht in 2030

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Start nieuwbouw politiebureau in Barendrecht in 2030
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2 april commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Dinsdag 2 april vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Naam onderwijscampus Dierensteinweg bekend: De Jonge Gaarde

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Naam onderwijscampus Dierensteinweg bekend: De Jonge Gaarde
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 10 april 2024

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 10 april 2024
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Weggooien is zonde, dus gun kapotte spullen een tweede ronde!

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Weggooien is zonde, dus gun kapotte spullen een tweede ronde!
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Mantelzorgers verdienen een Pluim

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Mantelzorgers verdienen een Pluim
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voedingsavond huisarts Zarba bij VV Smitshoek

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Voedingsavond huisarts Zarba bij VV Smitshoek
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gebruik geen azijn in de tuin bij het bestrijden van onkruid en groene aanslag

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Gebruik geen azijn in de tuin bij het bestrijden van onkruid en groene aanslag
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Trap niet in babbeltrucs

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Trap niet in babbeltrucs
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Rijtuigwei 45, 2992ZZ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Betreft: het realiseren van een carport op de oprit [Z2024-00000088], Rijtuigwei 45, 2992ZZ Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Bakkersdijk 15, 2993AA Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Betreft: het verbouwen en uitbreiden van de woning [Z2024-00000082], Bakkersdijk 15, 2993AA Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Wilhelminastraat 19, 2991BT Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Betreft: het renoveren en constructief wijzigen van dakkapellen [Z2024-00000083], Wilhelminastraat 19, 2991BT Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Naam onderwijscampus Dierensteinweg bekend: De Jonge Gaarde

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Naam onderwijscampus Dierensteinweg bekend: De Jonge Gaarde
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

t Vlak wordt autovrij verblijfsplein

[Gepubliceerd: 2024-03-27] t Vlak wordt autovrij verblijfsplein
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Waarderingsspeld voor Janny van Wouwe- de Heus

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Waarderingsspeld voor Janny van Wouwe- de Heus
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatie- en terrasvergunning, Jaya's Store B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Verleende exploitatie- en terrasvergunning, Jaya's Store B.V., gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Bethel Bazar, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-25] Verleende evenementenvergunning, Bethel Bazar, gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Integrale controle donderdag 21 maart

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Integrale controle donderdag 21 maart
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

26 maart raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Dinsdag 26 maart vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Haalt u zaterdag ook gratis compost en/of houtsnippers op?

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Haalt u zaterdag ook gratis compost en/of houtsnippers op?
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herinrichting hondenlosloopgebied Voordijk klaar

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Herinrichting hondenlosloopgebied Voordijk klaar
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Resultaten gemeentelijke bomeninspectie bekend

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Resultaten gemeentelijke bomeninspectie bekend
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Plein voor Binnenhof 1, 2991AA Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Plein voor Binnenhof 1, 2991AA Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, Klipper 65 t/m 107, 2991KM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Betreft: het kappen van 21 bomen voor het herinrichten van het gebied [Z2024-00000043], Klipper 65 t/m 107, 2991KM Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000113, Dorpsstraat 138, 2992BE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie Dorpsstraat 138, 2992BE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Wilhelminastraat 51, 2991BT Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Betreft: het realiseren van een nokverhoging [Z2024-00000076], Wilhelminastraat 51, 2991BT Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Reijerwaardseweg 57, 2991XC Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000074], Reijerwaardseweg 57, 2991XC Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Van Minnebekevliet 13, 2992TJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000073], Van Minnebekevliet 13, 2992TJ Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Mideko Bedrijventoernooi 2024, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-21] Verleende evenementenvergunning, Mideko Bedrijventoernooi 2024, gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Waarderingsspelden voor drie Zonnebloem vrijwilligers

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Waarderingsspelden voor drie Zonnebloem vrijwilligers
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende alcoholvergunning, Amofood B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-18] Verleende alcoholvergunning, Amofood B.V., gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Paasfeest, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-18] Verleende evenementenvergunning, Paasfeest, gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Streekmarkt, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-18] Verleende evenementenvergunning, Streekmarkt, gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Denk mee over Carnisse Veste Vitaal!

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Denk mee over Carnisse Veste Vitaal!
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

19 maart vergadering commissie Ruimte

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Dinsdag 19 maart vanaf 20.00 uur vergadert de raadscommissie Ruimte.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

EnquÍte over het erfgoed van Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-14] EnquÍte over het erfgoed van Barendrecht
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Botter 125, 2991PE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Betreft: het verwijderen van een draagmuur [Z2024-00000070], Botter 125, 2991PE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000098, nieuwbouw 64 appartementen en 35 grondgebonden woningen Zeeheldenbuurt te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Betreft: verlenging beslistermijn op locatie Zeeheldenbuurt te Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, 't Vlak 13, 2991EP Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Betreft: verlenen strijdig gebruik bestemmingsplan voor horeca-activiteiten met tijdelijk terras [Z2024-00000053], 't Vlak 13, 2991EP Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Boeier 132, 2991KH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Betreft: het bouwen van een schuur [Z2024-00000072], Boeier 132, 2991KH Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

EnquÍte over het erfgoed in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-13] EnquÍte over het erfgoed in Barendrecht
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vanaf vandaag boete bij negeren eenrichtingsweg Oude Dorp

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Vanaf vandaag boete bij negeren eenrichtingsweg Oude Dorp
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Herdenking op 4 mei 2024, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-12] Verleende evenementenvergunning, Herdenking op 4 mei 2024, gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 27 maart 2024

[Gepubliceerd: 2024-03-11] Op woensdag 27 maart 2024 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Cameras station brengen fietsendiefstal in beeld

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Cameras station brengen fietsendiefstal in beeld
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

11 en 12 maart commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Maandag 11 maart vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 12 maart vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verloopt uw reisdocument binnenkort? Vraag vanwege drukte ruim op tijd een nieuw exemplaar aan

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Verloopt uw reisdocument binnenkort? Vraag vanwege drukte ruim op tijd een nieuw exemplaar aan
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geslaagde eerste sessie klankbordgroep afval Buitenoord

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Geslaagde eerste sessie klankbordgroep afval Buitenoord
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Zuidpolder fase 2 ter inzage

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Zuidpolder fase 2 ter inzage
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000110, Voordijk 397, 2993BC Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: verlenging beslistermijn op locatie Voordijk 397, 2993BC Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Haspelwei 1 t/m 39 (oneven), 2 t/m 16 (even) en 78 t/m 150 (even) in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Haspelwei 1 t/m 39(oneven), 2 t/m 16(even) en 78 t/m 150(even) in Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, nabij rotonde Zuideinde - Dwarsligger - Spoorlaan, 2991LM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: het kappen van drie bomen [Z2024-00000046], nabij rotonde Zuideinde - Dwarsligger - Spoorlaan, 2991LM Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, 't Vlak, 2991EP Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: het kappen van acht bomen, project herinrichting 't Vlak [Z2024-00000050], 't Vlak, 2991EP Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, BRD00 D 11247 Transportweg 17, 2991LV Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie BRD00 D 11247 Transportweg 17, 2991LV Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Klipper 7, 2991KJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000065], Klipper 7, 2991KJ Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Henry Dunantlaan 1, 2992KP Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: het plaatsen van reclame aan kantoorgebouw [Z2024-00000066], Henry Dunantlaan 1, 2992KP Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Larikshout 12, 2994GE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: het vervangen van garagedeur door kozijn met deur en raam [Z2024-00000064], Larikshout 12, 2994GE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Middeldijk 37, 2992SH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: het renoveren en uitbreiden van de woning [Z2024-00000063], Middeldijk 37, 2992SH Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Haspelwei 58 t/m 76 (even) in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Haspelwei 58 t/m 76 (even) in Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aangepaste kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, nabij rotonde Zuideinde - Dwarsligger - Spoorlaan, 2991LM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: het kappen van drie bomen [Z2024-00000046], nabij rotonde Zuideinde - Dwarsligger - Spoorlaan, 2991LM Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aangepaste kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, 't Vlak, 2991EP Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft: het kappen van 8 bomen, project herinrichting 't Vlak [Z2024-00000050], 't Vlak, 2991EP Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geluidhinder / APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden, de op- en afrit 20 van en naar de A15 en op de A15 te Barendrecht, 4 of 5 weekenden(zie hieronder)

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Geluidhinder / APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden, de op- en afrit 20 van en naar de A15 en op de A15 te Barendrecht, 4 of 5 weekenden(zie hieronder)
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Met elkaar de strijd aan tegen drugscriminaliteit

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Met elkaar de strijd aan tegen drugscriminaliteit
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Doet u ook mee aan een proefles walking football bij VV Smitshoek?

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Doet u ook mee aan een proefles walking football bij VV Smitshoek?
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vacature commissie Ruimtelijke Kwaliteit

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Vacature commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geluidhinder / APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden, aan de kruising Middeldijk-Strausslaan te Barendrecht, maandag 25 maart en dinsdag 26 maart 2024 van 20:00 tot 05:00 uur.

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Geluidhinder / APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden, aan de kruising Middeldijk-Strausslaan te Barendrecht, maandag 25 maart en dinsdag 26 maart 2024 van 20:00 tot 05:00 uur.
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geluidhinder / APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden, Carnisserbaan en de rotonde Rostock te Barendrecht, 18 maart tot en met 23 maart 2024 van 21:00 uur tot 06:00 uur.

[Gepubliceerd: 2024-03-04] Geluidhinder / APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden, Carnisserbaan en de rotonde Rostock te Barendrecht, 18 maart tot en met 23 maart 2024 van 21:00 uur tot 06:00 uur.
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Kermis, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-03-04] Verleende evenementenvergunning, Kermis, gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

4 en 5 maart commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Maandag 4 maart vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 5 maart vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Online vragenlijst laden elektrische autos

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Online vragenlijst laden elektrische autos
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gratis voorlichtingsbijeenkomst en cursus voor VvEs om te verduurzamen

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Gratis voorlichtingsbijeenkomst en cursus voor VvEs om te verduurzamen
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Espenwede 2, 2993GN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: het realiseren van een aanbouw [Z2024-00000059], Espenwede 2, 2993GN Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, 1e Barendrechtseweg 104, 2992XC Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: het verbouwen van de garage [Z2024-00000060], 1e Barendrechtseweg 104, 2992XC Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000058], Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, 't Vlak 13, 2991EP Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: strijdig gebruik bestemmingsplan voor horeca-activiteiten met tijdelijk terras [Z2024-00000053], 't Vlak 13, 2991EP Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Voordijk 502b, 2993BE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: het bouwen van een vrijstaande woning [Z2024-00000052], Voordijk 502b, 2993BE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, 't Vlak, 2991EP Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: het kappen van 8 bomen, project herinrichting 't Vlak [Z2024-00000050], 't Vlak, 2991EP Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, Zadelmakerij 6, 2993CA Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak van de woning [Z2024-00000014], Zadelmakerij 6, 2993CA Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Smitshoekse Baan 25, 2993BZ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: het plaatsen van lichtmasten [Z2024-00000049], Smitshoekse Baan 25, 2993BZ Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, nabij rotonde Zuideinde - Dwarsligger - Spoorlaan, 2991LM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: het kappen van drie bomen [Z2024-00000046], nabij rotonde Zuideinde - Dwarsligger - Spoorlaan, 2991LM Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Van 't Hoffstraat 49, 2991XP Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: het wijzigen van de bestaande vlaggenmasten op het parkeerterrein [Z2024-00000044], Van 't Hoffstraat 49, 2991XP Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Klipper 65 t/m 107, 2991KM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Betreft: Klipper 65 t/m 107 - kapvergunning [Z2024-00000043], Klipper 65 t/m 107, 2991KM Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geluidhinder / APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden, rotonde Leedeweg-Boezemweg-Ziedewijdsebaan, 25 maart 2024 en 26 maart 2024 van 20.00 uur tot 05.00 uur

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Geluidhinder / APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden, rotonde Leedeweg-Boezemweg-Ziedewijdsebaan, 25 maart 2024 en 26 maart 2024 van 20.00 uur tot 05.00 uur
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Binnenkort op verschillende locaties groot asfaltonderhoud

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Binnenkort op verschillende locaties groot asfaltonderhoud
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

FC STRAAT komt naar Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-22] FC STRAAT komt naar Barendrecht
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000064, Middenbaan 71 en Achterom 71, 2991CS Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Betreft: termijnverlenging op locatie Middenbaan 71 en Achterom 71, 2991CS Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, Klompenmakerij 23, 2993AJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Betreft: het verwijderen van een draagmuur tussen de woonkamer en de keuken [Z2024-00000013], Klompenmakerij 23, 2993AJ Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, Percelen D10817 en D10821 Escudostraat, 2991XV Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Betreft: het realiseren van een laadplein voor 18 elektrische voertuigen [Z2024-00000026], Percelen D10817 en D10821 Escudostraat, 2991XV Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, Dorpsstraat 154d, 2992BE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Betreft: het aanbrengen van markiezen aan voorzijde winkelpand [Z2024-00000011], Dorpsstraat 154d, 2992BE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Dorpsstraat-oost 3, 2991CR Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Betreft: het renoveren van een woonboerderij [Z2024-00000034], Dorpsstraat-oost 3, 2991CR Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-OW, Oranjestraat 25, 2991CK Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000003], Oranjestraat 25, 2991CK Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

27 februari raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Dinsdag 27 februari vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bedrijveninvesteringszone Dierenstein met vijf jaar verlengd

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Bedrijveninvesteringszone Dierenstein met vijf jaar verlengd
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Eindejaarsfeest 2024, Dr. Schaepmanschool, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Verleende evenementenvergunning, Eindejaarsfeest 2024, Dr. Schaepmanschool, gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, NK BMX, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Verleende evenementenvergunning, NK BMX, gemeente Barendrecht
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Binnenkort eerste sessie klankbordgroep afval Buitenoord

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Binnenkort eerste sessie klankbordgroep afval Buitenoord
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Dordtsestraatweg 56, 2991XB Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: het aanpassen van het terrein bij autohandel aan woonhuis [Z2024-00000030], Dordtsestraatweg 56, 2991XB Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Achterom, 2991CS Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: Het plaatsen van een (tijdelijke) bewaakte fietsenstalling [Z2024-00000029], Achterom, 2991CS Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Klompenmakerij 23, 2993AJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: het verwijderen van de draagmuur in de keuken [Z2024-00000027], Klompenmakerij 23, 2993AJ Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Volgende week weer Open Coffee voor ondernemers

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Volgende week weer Open Coffee voor ondernemers
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jaarlijkse aanslag lokale belastingen

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Jaarlijkse aanslag lokale belastingen
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

12 februari commissie Algemene Zaken en FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Maandag 12 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De gemeente hoort graag uw mening over lokale democratie

[Gepubliceerd: 2024-02-08] De gemeente hoort graag uw mening over lokale democratie
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Controleer op tijd uw reisdocumenten

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Controleer op tijd uw reisdocumenten
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Percelen D10817 en D10821 Escudostraat, 2991XV Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Betreft: het realiseren van een laadplein voor elektrische voertuigen [Z2024-00000026], Percelen D10817 en D10821 Escudostraat Meubelboulevard Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Doormanplein 1b, 2992BC Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Doormanplein 1b, 2992BC Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Zomerfeest, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-07] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: CBS Het Kompas voor het organiseren van het evenement Zomerfeest op vrijdag 28 juni 2024 van 17:00 tot 20:00 uur op het adres Hoefslag 20 te Barendrecht, referentienummer 2024-002354, verzonden aan aanvrager op 5 februari 2024.
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aantrekkelijkere plekken om te bewegen, spelen en sporten dankzij speelruimteplan

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Aantrekkelijkere plekken om te bewegen, spelen en sporten dankzij speelruimteplan
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Doet u als wijkbewoner van Buitenoord mee met de klankbordgroep over afval?

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Doet u als wijkbewoner van Buitenoord mee met de klankbordgroep over afval?
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gratis strooizout afhalen op gemeentewerf op zaterdag 3 februari

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Gratis strooizout afhalen op gemeentewerf op zaterdag 3 februari
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

5 en 6 februari commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Maandag 5 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 6 februari vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Extra hondenpoepbakken, gratis hondenpoepzakjes en verbeterde losloopgebieden

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Extra hondenpoepbakken, gratis hondenpoepzakjes en verbeterde losloopgebieden
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Spoorlaan, 2991LM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Spoorlaan te Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Noldijk 100, 2991VL Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Noldijk 100, 2991VL Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verkeerscontrole Doormanplein

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Verkeerscontrole Doormanplein
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ook in 2024 grotere terrassen op Doormanplein

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Ook in 2024 grotere terrassen op Doormanplein
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tijdelijk Noodfonds Energie is open voor aanvragen

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Tijdelijk Noodfonds Energie is open voor aanvragen
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

30 januari raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Dinsdag 30 januari vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Weten hoe u een hennepkwekerij of drugslab kunt herkennen? Kom dan langs!

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Weten hoe u een hennepkwekerij of drugslab kunt herkennen? Kom dan langs!
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Maak het fietsendieven lastig

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Maak het fietsendieven lastig
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit buiten behandelingstelling RX-AANVRBS-WABO Voordijk 280, 2992AM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: Besluit op locatie Voordijk 280, 2992AM Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit buiten behandelingstelling RX-AANVRBS-WABO Zweth 24a, 2991LH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: Besluit op locatie Zweth 24a, 2991LH Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Platehaven 31, 2993HR Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: het plaatsen van balkonbeglazing [Z2024-00000015], Platehaven 31, 2993HR Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Zadelmakerij 6, 2993CA Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000014], Zadelmakerij 6, 2993CA Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Klompenmakerij 23, 2993AJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: het verwijderen van een draagmuur [Z2024-00000013], Klompenmakerij 23, 2993AJ Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Dorpsstraat 154d, 2992BE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: het aanbrengen van markiezen aan voorzijde winkelpand [Z2024-00000011], Dorpsstraat 154d, 2992BE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Pottenbakkerij 15, 2993CN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: het bouwen van een blokhut met luifel [Z2024-00000009], Pottenbakkerij15, 2993CN Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Bijdorp-West 13, 2992LC Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: het realiseren van een speelterrein bij Jeugdzorginstelling [Z2024-00000006], Bijdorp-West 13, 2992LC Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Veteranenbeleid gemeente Barendrecht ondertekend

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Veteranenbeleid gemeente Barendrecht ondertekend
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geluidhinder / APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden buiten de reguliere werktijden, in Barendrecht, in de avond- en nachtperioden van 31 januari tot en met 24 december 2024 van 19:00 tot 06:00 uur

[Gepubliceerd: 2024-01-22] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening Barendrecht is verleend aan: R.E.T. N.V. voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de tramrails in Barendrecht, tijdens de avond- en nachtperiode van 19:00 tot 06:00 uur voor de periode van 31 januari tot en met 24 december 2024 te Barendrecht, referentienummer 2023-045495, verzonden aan aanvrager op 15 januari 2024.
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

23 januari commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Dinsdag 23 januari vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 31 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 31 januari 2024
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, 1e Barendrechtseweg 150, 2992XD Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie 1e Barendrechtseweg 150, 2992XD Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Oranjestraat 25, 2991CK Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000003], Oranjestraat 25, 2991CK Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Dorpsstraat 182, 2992AB Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Dorpsstraat 182, 2992AB Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Komt u, net als wethouder Stolk, ook naar het open huis van KunstCreatief Barendrecht?

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Komt u, net als wethouder Stolk, ook naar het open huis van KunstCreatief Barendrecht?
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente beloont kampioenen kerstbomen verzamelen

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Gemeente beloont kampioenen kerstbomen verzamelen
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

15 en 16 januari commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Maandag 15 januari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 16 januari vanaf 20.00 uur vergadert de commissies Ruimte.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hout stoken? Doe het verantwoord of niet!

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Hout stoken? Doe het verantwoord of niet!
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Dorpsstraat 138, 2992BE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie Dorpsstraat 138, 2992BE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Carnisseweg 52, 2993AE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie Carnisseweg 52, 2993AE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Voordijk 397, 2993BC Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie Voordijk 397, 2993BC Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Donk 1, 2991LE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie Donk 1, 2991LE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, BRD00 A 6758 Carnisseweg 50, 2993AE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie BRD00 A 6758 Carnisseweg 50, 2993AE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-OW, Lekstraat 22-36, 2991AC Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie Lekstraat 22-36, 2991AC Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Dr. Kuyperstraat 4, 2991GB Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie Dr. Kuyperstraat 4, 2991GB Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sloop oude Remaxpand en garageboxen

[Gepubliceerd: 2024-01-08] Sloop oude Remaxpand en garageboxen
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verkeersonderzoek kruising Zuidersingel en Avenue Carnisse

[Gepubliceerd: 2024-01-08] Verkeersonderzoek kruising Zuidersingel en Avenue Carnisse
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

ICT storing balies gemeentehuis

[Gepubliceerd: 2024-01-05] ICT storing balies gemeentehuis
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 17 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Op woensdag 17 januari 2024 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

9 januari commissie Ruimte

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Dinsdag 9 januari vanaf 20.00 uur vergadert de commissies Ruimte. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wethouder Lennart van der Lindendoet mee met Dry January!

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Wethouder Lennart van der Lindendoet mee met Dry January!
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Walking basketball uitproberen met wethouder Stolk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Walking basketball uitproberen met wethouder Stolk
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Waalstraat 7, 2991AL Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Waalstraat 7, 2991AL Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Dorpsstraat 182, 2992AB Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Dorpsstraat 182, 2992AB Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Riederstee 47, 2993XT Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Riederstee 47, 2993XT Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Kruidentuin 9, 2991RK Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Kruidentuin 9, 2991RK Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Voordijk 492a, 2993BE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Voordijk 492a, 2993BE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Voordijk 492a, 2993BE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Voordijk 492a, 2993BE Barendrecht
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uw kerstboom is (een beetje) geld waard

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Uw kerstboom is (een beetje) geld waard
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan Natuurgoed Ziedewij e.o. en ontwerpbesluit hogere waarden Wgh ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Ontwerpbestemmingsplan Natuurgoed Ziedewij e.o. en ontwerpbesluit hogere waarden Wgh ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Talmaweg 107, 2992AE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Talmaweg 107, 2992AE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, 1e Barendrechtseweg 150, 2992XD Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie 1e Barendrechtseweg 150, 2992XD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Zeeheldenbuurt, 2992BG Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Evertsenstraat 2, 2992BG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Klarinetweg 8-18, 2992GG Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Klarinetweg 8, 2992GG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, BRD00 A 0 Kavel 8 Parq Waal Noldijk in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie BRD00 A 0 Kavel 8 Parq Waal Noldijk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, renoveren 100 woningen in Buitenoord, 2991PS Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Tjalk 151, 2991PS Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Plein voor Binnenhof 1, 2991AA Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Plein voor Binnenhof 1, 2991AA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Oosteinde 3, 2991LG Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Oosteinde 3, 2991LG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Dorpsstraat 121a, 2992BD Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Dorpsstraat 121a, 2992BD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Margrietsingel 20, 2991BJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Margrietsingel 20, 2991BJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Beltmolen 62, 2992DA Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Beltmolen 62, 2992DA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Prins Bernhardstraat 52, 2991BN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Prins Bernhardstraat 52, 2991BN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Achterzeedijk 89, 2993AZ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Achterzeedijk 89, 2993AZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kledingbank verhuist naar Kruidentuin 10

[Gepubliceerd: 2023-12-27] Kledingbank verhuist naar Kruidentuin 10
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Speelruimteplan voor beweegvriendelijke buitenruimte

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Speelruimteplan voor beweegvriendelijke buitenruimte
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gezamenlijk verduurzamen met uw straat of buurt!

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Wilt u met uw buren nadenken over een gezamenlijke elektriciteits- of warmtevoorziening? Laat het dan weten!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwjaarsreceptie 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Nieuwjaarsreceptie 2024
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geen afvalinzameling tijdens feestdagen

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Geen afvalinzameling tijdens feestdagen
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2 ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2 ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Hazelaarwede 7, 2993GM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Hazelaarwede 7, 2993GM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Spoorlaan te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie Spoorlaan te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, BRD00 C 2438 Vrouwenpolder fase 5

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie BRD00 C 2438 Vrouwenpolder fase 5
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Zuideinde 92, 2991LK Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie Zuideinde 92, 2991LK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Hazelaarwede 7, 2993GM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Hazelaarwede 7, 2993GM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Hazelaarwede 7, 2993GM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie Hazelaarwede 7, 2993GM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, BRD00 D 11247 Transportweg 17, 2991LV Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie BRD00 D 11247 Transportweg 17, 2991LV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Dura Vermeer gaat 127 woningen bouwen op Vrouwenpolder fase 4

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Dura Vermeer gaat 127 woningen bouwen op Vrouwenpolder fase 4
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Groen licht voor start bouw De Stationstuinen

[Gepubliceerd: 2023-12-20] De bouw van de eerste 815 woningen, waaronder de 550 woningen uit de eerste fase, in de nieuwe wijk De Stationstuinen is in zicht. Op dinsdag 19 december ging de gemeenteraad akkoord met onder andere het bestemmingsplan. Van deze 815 woningen worden ruim 60% betaalbare woningen gerealiseerd. Dat betekent 30% sociale huurwoningen en 30% middeldure huur- en koopwoningen. De overige 40% van de woningen worden dure koopwoningen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 3 januari 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Op woensdag 3 januari 2024 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

19 december raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Dinsdag 19 december vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72 ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Ontwerpbestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72 ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Beltmolen 62, 2992DA Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Aanvraag op locatie Beltmolen 62, 2992DA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, 3e Barendrechtseweg 471, 2991SH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie 3e Barendrechtseweg 471, 2991SH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Valeriaan 10, 2992VX Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Valeriaan 10, 2992VX Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Rozenhout 20, 2994HN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Rozenhout 20, 2994HN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving weigering besluit op RX-AANVRBS-WABO, Vrijenburglaan 8, 2994CD Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: weigering op aanvraag op locatie Vrijenburglaan 8, 2994CD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, BRD00 D 10816

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Aanvraag op locatie BRD00 D 10816
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Zuideinde 39, 2991LJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Zuideinde 39, 2991LJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Van Eesterenveld 27, 2992HE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Van Eesterenveld 27, 2992HE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Boelehaven 24, 2993HE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Aanvraag op locatie Boelehaven 24, 2993HE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Olijfhout 30, 2994HV Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Olijfhout 30, 2994HV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002643, Achterzeedijk 89, 2993AZ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie Achterzeedijk 89, 2993AZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jellooo partner arbeidsparticipatie

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Jellooo partner arbeidsparticipatie
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zeven nieuwe leden voor de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Zeven nieuwe leden voor de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanmelden bedrijfswagens en aanhangers op afvalaanbiedstation

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Aanmelden bedrijfswagens en aanhangers op afvalaanbiedstation
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002643, Achterzeedijk 89, 2993AZ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: verlening beslistermijn op locatie Achterzeedijk 89, 2993AZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geen afvalinzameling tijdens feestdagen

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Geen afvalinzameling tijdens feestdagen
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe rotonde Boezemweg open voor verkeer

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Nieuwe rotonde Boezemweg open voor verkeer
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Ontwerpbestemmingsplan Dierensteinweg ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, BRD00 D 10887

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie BRD00 D 10887
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Kopenhagen 5a, 2993LL Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Kopenhagen 5a, 2993LL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Middenbaan 71, 2991CS Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Middenbaan 71, 2991CS Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Dr. Kuyperstraat 4, 2991GB Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Dr. Kuyperstraat 4, 2991GB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Wagemaker-akker 10, 2994AL Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Wagemaker-akker 10, 2994AL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Doormanplein 1b, 2992BC Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Doormanplein 1b, 2992BC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

11 en 12 december commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Maandag 11 december vanaf 19.30 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 12 december vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Integrale controle donderdag 30 november

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Integrale controle donderdag 30 november
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zaterdag gratis strooizout afhalen op gemeentewerf

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Helpt u mee om de stoep voor uw huis (en van uw buren) ijs- en sneeuwvrij te maken?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Veldloop Barendbos, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: C.A.V. Energie voor het organiseren van het evenement Veldloop Barendbos op zaterdag 2 december 2023 van 09:30 tot 15:00 uur op het adres 3e Barendrechtseweg 515 te Barendrecht, referentienummer2023-036913, verzonden aan aanvrager op 23 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Schaatsbaan 23, 2992CN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Beslissing op locatie Schaatsbaan 23, 2992CN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, 't Weerom 5, 2991ER Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Aanvraag op locatie 't Weerom 5, 2991ER Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Middeldijk 37, 2992SH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Aanvraag op locatie Middeldijk 37, 2992SH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Zweth 24a, 2991LH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Aanvraag op locatie Zweth 24a, 2991LH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, 3e Barendrechtseweg 471, 2991SH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Aanvraag op locatie 3e Barendrechtseweg 471, 2991SH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Rozenhout 20, 2994HN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Aanvraag op locatie Rozenhout 20, 2994HN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Talmaweg 36, 2992AH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Talmaweg 36, 2992AH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Valeriaan 10, 2992VX Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Aanvraag op locatie Valeriaan 10, 2992VX Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Marijkesingel 18, 2991BK Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Aanvraag op locatie Marijkesingel 18, 2991BK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Riet 9, 2992VV Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Riet 9, 2992VV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Z2023-00000027 Dudokdreef 14, 2992HR Barendrecht, plaatsen carport en berging

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Dudokdreef 14, plaatsen carport en berging
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tijdelijk verkeersregelaars op kruising Zuidersingel en Avenue Carnisse

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Tijdelijk verkeersregelaars op kruising Zuidersingel en Avenue Carnisse
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stop geweld tegen vrouwen en meisjes

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Stop geweld tegen vrouwen en meisjes
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 6 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Op woensdag 6 december 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Waarderingsspeld voor Peter Schaap en Astrid Kleinschmidt

[Gepubliceerd: 2023-11-25] Waarderingsspeld voor Peter Schaap en Astrid Kleinschmidt
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

27 en 28 november commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Maandag 27 november vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 28 november vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Margrietsingel 10, 2991BJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Aanvraag op locatie Margrietsingel 10, 2991BJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Middeldijk 57, 2992SH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Aanvraag op locatie Middeldijk 57, 2992SH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Prins Hendrikstraat 13, 2991BP Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Prins Hendrikstraat 13, 2991BP Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Van Eesterenveld 27, 2992HE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Aanvraag op locatie Van Eesterenveld 27, 2992HE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede Kamerverkiezing 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Tweede Kamerverkiezing 2023
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Doe samen met wethouder De Hoop mee met een proefles YogaFit

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Doe samen met wethouder De Hoop mee met een proefles YogaFit
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ik heb er nog nooit spijt van gehad om aan de slag te gaan als pleegouder

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Ik heb er nog nooit spijt van gehad om aan de slag te gaan als pleegouder
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ieder kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Ieder kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Marijkesingel 39, 2991BK Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Marijkesingel 39, 2991BK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Het Ruim 32, 2991KS Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Het Ruim 32, 2991KS Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Voordijk 280, 2992AM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Aanvraag op locatie Voordijk 280, 2992AM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Olijfhout 22, 2994HV Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Aanvraag op locatie Olijfhout 22, 2994HV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Noldijk 173, 2991VJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Aanvraag op locatie Noldijk 173, 2991VJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Van Ommerenhaven te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Van Ommerenhaven te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Voordijk 265 te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Voordijk 265 te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Honderd boompjes geplant tijdens Nationale Boomfeestdag

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Honderd boompjes geplant tijdens Nationale Boomfeestdag
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

20 november Vergadering Commissie Algemene Zaken en FinanciŽn en 21 november Vergadering Adviserende Commissie Ruimte

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Maandag 23 oktober vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 24 oktober vergaderen de commissie Ruimte en de gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en FinanciŽn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2.686 tegels vervangen voor groen in Barendrecht!

[Gepubliceerd: 2023-11-15] 2.686 tegels vervangen voor groen in Barendrecht!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Intocht van Sinterklaas, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Intocht sinterklaas
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Kerstmarkt Kleine Duiker, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-13] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting "De Kleine Duiker" voor het organiseren van het evenement Kerstmarkt Kleine Duiker op vrijdag 15 december 2023 van 16:00 tot 20:00 uur op het adres 3e Barendrechtseweg 511, 2991 SH te Barendrecht, referentienummer 2023-032176 verzonden aan aanvrager op 6 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Winterfeest Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-13] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht voor het organiseren van het evenement Winterfeest Barendrecht op zaterdag 9 december 2023 van 13:00 tot 20:00 uur op het adres Dorpsstraat 146 te Barendrecht, referentienummer 2023-031545 verzonden aan aanvrager op 7 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Zwemestafette Hulpverleners te water 2024, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-13] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Zwemestafette Hulpverleners te water 2024 van zaterdag 27 januari 2024 vanaf 07:30 tot zondag 28 januari 2024 tot 08:00 uur op het adres Hamburg 200, 2993 LG te Barendrecht, referentienummer 2023-030357, verzonden aan aanvrager op 7 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sinterklaas is onderweg!

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Sinterklaas is onderweg!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verkeersregelaars en -onderzoek kruising Zuidersingel en Avenue Carnisse

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Verkeersregelaars en -onderzoek kruising Zuidersingel en Avenue Carnisse
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Emma heeft veel zin in haar jaar als kinderburgemeester

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Emma heeft veel zin in haar jaar als kinderburgemeester
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002196, Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht, aanpassen dakgoot

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Binnenlandse Baan 46, aanpassen dakgoot en aanbrengen gevelbekleding
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Z2023-00000021, Dierensteinweg 6b, 2991XJ Barendrecht, bouwen clubhuis en Jeu de Boule banen

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Dierensteinweg 6b, bouwen clubhuis en overdekte Jeu de Boule banen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Z2023-00000027, Cuypersdreef 14, 2992HP Barendrecht, plaatsen carport en berging

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Cuypersdreef 14, plaatsen carport en berging
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-001564, Ziedewij 40, 2991LB Barendrecht, aanleggen ontsluitingsweg

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Ziedewij 40, aanleggen ontsluitingsweg
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

14 november vergadering adviserende commissie Ruimte en OriŽnterende commissie Samenleving

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Maandag 23 oktober vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 24 oktober vergaderen de commissie Ruimte en de gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en FinanciŽn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitbreiding van 45 hectare aan natuur- en recreatie in Zuidpolder

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Uitbreiding van 45 hectare aan natuur- en recreatie in Zuidpolder
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Z2023-00000014, Olijfhout 30, 2994HV Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Olijfhout 30, plaatsen dakkapel
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

7 november raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Maandag 23 oktober vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 24 oktober vergaderen de commissie Ruimte en de gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en FinanciŽn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Rotary Santarun 2023, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-31] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Rotary Club Barendrecht voor het organiseren van het evenement Rotary Santarun 2023 op zaterdag 16 december 2023 met de start en finish op het Doormanplein te Barendrecht. De warming up start om 15:10 uur, de eerste groep zal om 15:30 starten., referentienummer 2023-022624 verzonden aan aanvrager op 26 oktober 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Start laatste woningbouwproject Vrouwenpolder in zicht

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Start laatste woningbouwproject Vrouwenpolder in zicht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tour de France Femmes 2024 door Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Tour de France Femmes 2024 door Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vergadering Algemeen Bestuur Bestuur BAR-organisatie 7 november

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Vergadering Algemeen Bestuur Bestuur BAR-organisatie 7 november
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Telefooncentrale officieel op monumentenlijst

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Telefooncentrale officieel op monumentenlijst
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

30 oktober commissievergadering en 31 oktober raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Maandag 23 oktober vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 24 oktober vergaderen de commissie Ruimte en de gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en FinanciŽn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002314 Verlenging beslistermijn (verz. 23-10-2023) Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Talmaweg 18, renoveren en uitbreiding woning
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002531 Verlenging beslistermijn (verz. 23-10-2023) Het Ruim 32, 2991KS Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Het Ruim 32, plaatsen dakopbouw
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Handhavingscameras eenrichtingsverkeer Dorpsstraat en Singel

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Handhavingscameras eenrichtingsverkeer Dorpsstraat en Singel
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorrang Barendrechters op huurwoning Talmaweg

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Voorrang Barendrechters op huurwoning Talmaweg
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuw afvalbeleid wordt met inwoners vormgegeven

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Nieuw afvalbeleid wordt met inwoners vormgegeven
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Barendrecht start met uitbetalen energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Barendrecht start met uitbetalen energietoeslag 2023
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Doet u samen met burgemeester Schneider mee aan een proefles bij C.A.V. Energie?

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Doet u samen met burgemeester Schneider mee aan een proefles bij C.A.V. Energie?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002204, Schoener 61, 2991JJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Schoener 61, vervangen beschoeiing / damwand
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002691, Braamwede 33, 2993TE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Braamwede 33, plaatsen dakopbouw
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002238, Van Beuningenhaven (BRD00 C 1769), 2993EJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Van Beuningenhaven (BRD00 C 1769), verbouwen Winkelcentrum Carnisse Veste
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-001884, Scheldestraat 43, 2991AJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Scheldestraat 43, realiseren trapgat naar kelder portiekflat
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

23 en 24 oktober commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Maandag 23 oktober vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 24 oktober vergaderen de commissie Ruimte en de gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en FinanciŽn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Emma Severien wordt nieuwe kinderburgemeester van Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Emma Severien wordt nieuwe kinderburgemeester van Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vergadering Algemeen Bestuur Bestuur BAR-organisatie 24 oktober

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Vergadering Algemeen Bestuur Bestuur BAR-organisatie 24 oktober
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Groep 8b van Het Kompas ontbijt met burgemeester Schneider

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Groep 8b van Het Kompas ontbijt met burgemeester Schneider
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe en verbeterde voorzieningen voor honden

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Nieuwe en verbeterde voorzieningen voor honden
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorbereidingsbesluit De Stationstuinen 2023, Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Voorbereidingsbesluit De Stationstuinen 2023, Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001995, BRD00 D 10817

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie BRD00 D 10817
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Binnenlandse Baan 26, 2991EA Barendrecht - 2023-002321, het bouwen van een nieuwe kopgevel en tuinmuur

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 26, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bijdorp-West 4, 2992LC Barendrecht - 2023-001648, het inpandig verbouwen van een bedrijfspand en het wijzigen van de achtergevel

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bijdorp-West 4, 2992LC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Doormanplein 6, 2992BC Barendrecht - 2023-001695, het bouwen van een schuur, carport met berging en een tuinkamer

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Doormanplein 6, 2992BC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002847, Pesetastraat 50, 2991XT Barendrecht, het plaatsen van een container bij filiaal Lidl Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: aanvraag op locatie Pesetastraat 50, 2991XT Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002239, IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002810, Bakemaveld 7, 2992HL Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: aanvraag op locatie Bakemaveld 7, 2992HL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning,Voordijk bij Eben Haezerkerk, Scheldestraat bij aula begraafplaats, Achterzeedijk bij oorlogs gedenkmonument te Barendrecht - 2023-002514, het plaatsen van drie informatiepanelen tweede wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Voordijk bij Eben Haezerkerk, Scheldestraat bij aula begraafplaats, Achterzeedijk bij oorlogs gedenkmonument te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht - 2023-001964, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Parkeeroplossingen in en rond De Stationstuinen

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Parkeeroplossingen in en rond De Stationstuinen
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Positief besluit komst Lidl in winkelcentrum Carnisse Veste

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Positief besluit komst Lidl in winkelcentrum Carnisse Veste
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gecombineerde achternaam vanaf volgend jaar aan te vragen

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Op 1 januari 2024 verandert het Nederlandse naamrecht. Ouders krijgen de mogelijkheid om hun beider namen aan hun kinderen door te geven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestemmingsplan Zeeheldenbuurt ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Bestemmingsplan Zeeheldenbuurt ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning, Strausslaan 74-88, 2992PE Barendrecht - 2023-002592, het kappen van 5 bomen

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Strausslaan 74-88, 2992PE Barendrecht2PE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning, Boeier 92-99, 2991KE Barendrecht - 2023-002593, het kappen van 5 bomen

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Boeier 92-99, 2991KE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002759, Talmaweg 36, 2992AH Barendrecht, het realiseren van een uitbouw en opbouw

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: aanvraag op locatie Talmaweg 36, 2992AH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002728, Waalstraat 7, 2991AL Barendrecht, het verbouwen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: aanvraag op locatie Waalstraat 7, 2991AL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Botter 13, 2991PA Barendrecht - 2023-002713, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Botter 13, 2991PA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bachlaan 4, 2992GK Barendrecht - 2023-002337, het bouwen van een bijgebouw De Draaimolen

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bachlaan 4, 2992GK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Klipper 125, 2991KN Barendrecht - 2023-002695, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Klipper 125, 2991KN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag reclamevergunning 2023-002788, Havenhoofd 11, 2993EK Barendrecht, het plaatsen van een reclame uiting

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: aanvraag op locatie Havenhoofd 11, 2993EK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

9 en 10 oktober commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Maandag 9 oktober vanaf 20.00 uur vergadert de gecombineerde commissie Algemene Zaken en FinanciŽn/Samenleving. Dinsdag 10 oktober vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Halve Marathon Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-04] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting RMD Evenementen, Educatie en Support voor het organiseren van het evenement Halve Marathon Barendrecht van op zaterdag 14 oktober 2023 van 14:30 tot 17:00 uur en op zondag 15 oktober 2023 van 09:15 tot 15:00 uur,Op zaterdag 14 oktober 2023 bevindt de start en finish zich in de Zuidpolder bij kinderboerderij De Kleine Duiker. Het Leedepad zal op zaterdag 14 oktober 2023 van 12:00 tot 18:00 uur afgesloten zijn voor verkeer. Op zondag 15 oktober 2023 bevindt de start en finish zich op de Atletiekbaan van C.A.V. Energie, sportpark De Bongerd aan de Dierensteinweg te Barendrecht, referentienummer 2023-008411, verzonden aan aanvrager op 28 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Drie mogelijke scenarios uitbreiding Inge de Bruijn zwembad

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Drie mogelijke scenarios uitbreiding Inge de Bruijn zwembad
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002672, Marijkesingel 39, 2991BK Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Marijkesingel 39, 2991BK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Distelvink 5, 2991MC Barendrecht - 2023-002521, het vervangen kozijnen door kunststof

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Distelvink 5, 2991MC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Jaagpad 6, 2992CE Barendrecht - 2023-002474, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Jaagpad 6, 2992CE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001964, Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Escudostraat 22, 2991XV Barendrecht - 2023-002348, het gebruik van begane grond met industriefunctie als sportfunctie

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Escudostraat 22, 2991XV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Ziedewijdsedijk 36, 2991VR Barendrecht - 2023-000823, het plaatsen van een aanbouw op dijkhoogte

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ziedewijdsedijk 36, 2991VR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002694, Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht, het plaatsen van een dakopbouw (Fase 2)

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002695, Klipper 125, 2991KN Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Klipper 125, 2991KN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002713, Botter 13, 2991PA Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Botter 13, 2991PA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002727, Prins Hendrikstraat 13, 2991BP Barendrecht, het realiseren van een interne verbouwing

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Prins Hendrikstraat 13, 2991BP Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Diverse locaties in Barendrecht - 2023-002401, het plaatsen van tijdelijke trotters t.b.v. verkiezingen voor een periode van 3 maanden

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: beschikking op aanvraag op diverse locaties in Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002691,Braamwede 33, 2993TE Barendrecht, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Braamwede 33, 2993TE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3 oktober commissie Ruimte

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Dinsdag 3 oktober vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 11 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Op woensdag 11 oktober 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sportraad Barendrecht zoekt nieuwe leden

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Sportraad Barendrecht zoekt nieuwe leden
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Duidelijke bewegwijzering naar horeca Havenhoofd

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Duidelijke bewegwijzering naar horeca Havenhoofd
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, J&M Barendrecht B.V. (Sushi Eight), gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-25] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: J&M Barendrecht B.V. (Sushi Eight) op 21 september 2023 en geregistreerd is onder nummer 2023-014068.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Verkoopdag 2023 Gereformeerde Gemeente Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-25] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Actiecommissie Zuiderhavenkerk voor het organiseren van het evenement Verkoopdag 2023 Gereformeerde Gemeente Barendrecht op zaterdag 7 oktober 2023 van 10:00 tot 14:30 uur op het adres Spoorlaan 7, 2991LM te Barendrecht, referentienummer 2023-018547 verzonden aan aanvrager op 21 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Lichtjestocht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-25] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Lichtjestocht op zaterdag 28 oktober 2023 van 18:00 tot 21:30 uur, de route start vanaf de Oranjespeeltuin aan het Amaliaplantsoen te Barendrecht, referentienummer 2023-020415, verzonden aan aanvrager op 21 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-002633, Van Ommerenhaven te Barendrecht, het verplaatsen van 2 bomen (Essen)

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: aanvraag op locatie van Ommerenhaven te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002643, Achterzeedijk 89, 2993AZ Barendrecht, het tijdelijk stallen Keizersveerbrug op het bouwdok voor hergebruik

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Achterzeedijk 89, 2993AZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Klaproos 32, 2992VL Barendrecht - 2023-002504, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Klaproos 32, 2992VL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002212, Gaffelaar 1, 2991DB Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Gaffelaar 1, 2991DB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Klompenmakerij 17, 2993AJ Barendrecht - 2023-002505, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Klompenmakerij 17, 2993AJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

26 september raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Dinsdag 26 september vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Storing opgelost

[Gepubliceerd: 2023-09-20] Storing opgelost
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Huishoudboekje op orde ondanks financiŽle uitdagingen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Huishoudboekje op orde ondanks financiŽle uitdagingen
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002582, Achterzeedijk 71, 2992SB Barendrecht, vervangen glas

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Achterzeedijk 71, 2992SB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002592, Strausslaan 74-88, 2992PE Barendrecht, kappen bomen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Strausslaan 74-88, 2992PE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002593, Boeier 92-99, 2991KE Barendrecht, kappen bomen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Boeier 92-99, 2991KE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dorpsstraat 146, 2992BE Barendrecht - 2023-002176, het verduurzamen van de Dorpskerk Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Dorpsstraat 146, 2992BE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002552, BRD00 A 2971 Voordijk te Barendrecht, plaatsen reclamemast met zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: aanvraag op locatie BRD00 A 2971 Voordijk te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002196, Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Even voorstellen: Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, en Lili Genee Pirayesh, oprichter Vullen of Voeden

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Even voorstellen: Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, en Lili Genee Pirayesh, oprichter Vullen of Voeden
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sporten en gezond eten moet voor iedereen mogelijk zijn

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Sporten en gezond eten moet voor iedereen mogelijk zijn
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Johnny's & O'tacos, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-14] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Johnny's & O'tacos op 11 september 2023 en geregistreerd is onder nummer 2023-013868.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Seniorendag, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-14] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: PR Events Barendrecht voor het organiseren van het evenement Seniorendag op zaterdag 9 september 2023 van 11:00 tot 15:00 uur op het adres Binnenhof 1, 2991 AA te Barendrecht, referentienummer 2023-003715, verzonden aan aanvrager op 5 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bekijk de concept hondenkaart

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Bekijk de concept hondenkaart
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

18 en 19 september commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Maandag 18 september vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 19 september vanaf 20.00 uur vergadert de gecombineerde commissie Samenleving/Ruimte.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

11 en 12 september commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Maandag 11 september vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 12 september vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Het belang van een gezonde levensstijl kan niet genoeg worden benadrukt

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Het belang van een gezonde levensstijl kan niet genoeg worden benadrukt
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002542, Magdalenapolder 13, 2992TX Barendrecht, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: aanvraag op locatie Magdalenapolder 13, 2992TX Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002531, Het Ruim 32, 2991KS Barendrecht, plaatsen dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: aanvraag op locatie Het Ruim 32, 2991KS Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002521, Distelvink 5, 2991MC Barendrecht, vervangen kozijnen

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: aanvraag op locatie Distelvink 5, 2991MC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002514,Voordijk 237, 2992AL Barendrecht, Scheldestraat 3, 2991AJ Barendrecht, Achterzeedijk 1, 2991 SB Barendrecht, plaatsen drie informatiepanelen Tweede Wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: aanvraag op locatie Voordijk 237, 2992AL Barendrecht, Scheldestraat 3, 2991AJ Barendrecht, Achterzeedijk 1, 2991 SB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002505, Klompenmakerij 17, 2993AJ Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: aanvraag op locatie Klompenmakerij 17, 2993AJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002504, Klaproos 32, 2992VL Barendrecht, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: aanvraag op locatie Klaproos 32, 2992VL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, BMX Racing Topcompetitie, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-09-07] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Fietscrossclub Barendrecht voor het organiseren van het evenement BMX Racing Topcompetitie op zondag 10 september 2023 van 07:00 uur tot 16:00 uur bij Fietscrossclub Barendrecht op het adres Zuider Carnisseweg 103 te Barendrecht, referentienummer 2023-016815, verzonden aan aanvrager op 4 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Komt u ook naar de 50PLUSVeiligheidsbeurs?

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Komt u ook naar de 50PLUSVeiligheidsbeurs?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001695, Doormanplein 6

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Doormanplein 6
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

5 september gecombineerde commissie Ruimte/Algemene Zaken en FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Dinsdag 5 september vanaf 20.00 uur vergadert de gecombineerde commissie Ruimte/Algemene Zaken en FinanciŽn. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Cees Versendaal nieuwe voorzitter MAB

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Cees Versendaal nieuwe voorzitter MAB
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 13 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 13 september 2023
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gezonder leven gaat niet zomaar, maar het kŠn wel

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Gezonder leven gaat niet zomaar, maar het kŠn wel
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Na mijn pensioen was ik nog veel te jong om achter de geraniums te zitten

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Na mijn pensioen was ik nog veel te jong om achter de geraniums te zitten
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002428, Rietvelddreef 46, 2992HJ Barendrecht, het plaatsen van een aanbouw aan de zijkant van de woning

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: aanvraag op locatie Rietvelddreef 46, 2992HJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Konijnenburg 2, 2994EP Barendrecht - 2023-002205, het realiseren van een aanbouw aan de woning

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Konijnenburg 2, 2994EP Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002454, Havenhoofd 11, 2993EK Barendrecht, het plaatsen van reclame belettering

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: aanvraag op locatie Havenhoofd 11, 2993EK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Rijtuigwei 3, 2992ZZ Barendrecht - 2023-001601, het vervangen van garagedeur door kunststof pui met deur

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rijtuigwei 3, 2992ZZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002474, Jaagpad 6, 2992CE Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: aanvraag op locatie Jaagpad 6, 2992CE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bergen 8 , 2993 LR Barendrecht - 2023-001994, het indelen van een kantoor en plaatsen van reclame

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bergen 8 , 2993 LR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Leer meer over ondermijning in de escape room Cyber Cash

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Leer meer over ondermijning in de escape room Cyber Cash
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Chefs Shoarma & Dner & Pizza, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-28] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aanChefs Shoarma & Dner & Pizza op 24 augustus 2023 2023 en geregistreerd is onder nummer 2023-007317.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Negatief zwemadvies voor Plas Vrijenburgbos, waarschuwingsborden geplaatst

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Negatief zwemadvies voor Plas Vrijenburgbos, waarschuwingsborden geplaatst
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Erkens-akker 20, 2994AB Barendrecht - 2023-000622, het uitbreiden van de woning

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Erkens-akker 20, 2994AB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002401, Diverse locaties in Barendrecht, omgevingsvergunning trotters verkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: aanvraag op locatie diverse locaties in Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002423,Klipper 79, 2991KL Barendrecht, het plaatsen van 2 dakkapellen op het voordakvak

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: aanvraag op locatie Klipper 79, 2991KL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001668, Voordijk 265 te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Voordijk 265 te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Konijnenburg 2, 2994EP Barendrecht - 2023-002205, het realiseren van een aanbouw aan de woning

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Konijnenburg 2, 2994EP Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gezond eten hoeft niet altijd duur te zijn

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Gezond eten hoeft niet altijd duur te zijn
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Open dag brandweer

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Open dag brandweer
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Bewust Barendrecht Markt, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-23] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Bewust Barendrecht Markt op donderdag 21 september 2023 van 16:00 tot 20:00 uur in Portus Groene Hart (school voor VO) op het adres Haarspitwei 11 en op het ernaast gelegen Cruyff Court te Barendrecht, referentienummer 2023- 009383, verzonden aan aanvrager op 21 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Avondvierdaagse Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-23] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Avondvierdaagse Barendrecht van maandag 18 tot en met donderdag 21 september 2023 van 18:00 tot 19:30 uur. Start en finish bij voetbalvereniging Smitshoek aan de Smitshoekse Baan 25, referentienummer 2023-011757, verzonden aan aanvrager op 21 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002321, Binnenlandse Baan 26, 2991EA Barendrecht, het bouwen van een nieuwe kopgevel en tuinmuur

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 26, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Wilhelminastraat 1, 2991BT Barendrecht - 2023-001593, het bouwen van een woning (wijziging Omgevingsvergunning 2022-000199)

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Wilhelminastraat 1, 2991BT Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002337, Bachlaan 4, 2992GK Barendrecht, het bouwen van een bijgebouw De Draaimolen

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: aanvraag op locatie Bachlaan 4, 2992GK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Emmastraat 3, 2991BB Barendrecht - 2023-002120, het vervangen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Emmastraat 3, 2991BB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001601, Rijtuigwei 3, 2992ZZ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Rijtuigwei 3, 2992ZZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002348, Escudostraat 22, 2991XV Barendrecht, het gebruik van begane grond met industriefunctie als sportfunctie

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: aanvraag op locatie Escudostraat 22, 2991XV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ik zoek graag de verbinding

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Ik zoek graag de verbinding
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gericht en slim cameratoezicht voor een veiliger dorp

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Gericht en slim cameratoezicht voor een veiliger dorp
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Snuffelmarktfair 2023, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-14] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Dorpskerk Barendrecht voor het organiseren van het evenement Snuffelmarktfair 2023 van zaterdag 9 september 2023 van 10:00 tot 16:00 uur op het adres Dorpsstraat 146 te Barendrecht, referentienummer 2023-011061, verzonden aan aanvrager op 8 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-001450, Donk 1, 2991LE Barendrecht, wijzigen gevel- en dakreclame

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Donk 1, 2991LE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-001539, Fruitbuurt te Barendrecht, plaatsen van vijf dakopbouwen

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Aardbeienpad 3, 5, Perentuin 17, Tomatenpad 8, Morellenpad 2 te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002314, Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht, het renoveren van de woning met uitbreiding achtergevel

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: aanvraag op locatie Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vrijwilligerswerk is geven en nemen

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Vrijwilligerswerk is geven en nemen
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Wijkfeest Smitshoek, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-08] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: voor het organiseren van het evenement Wijkfeest Smitshoek op zaterdag 19 augustus 2023 van 15:00 tot 23:00 uur op het adres Pottenbakkerij 3 t/m 22 te Barendrecht, referentienummer 2023-003774, verzonden aan aanvrager op 4 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 13 september

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 13 september
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Opendag Brandweer Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-04] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: VRR Brandweer Barendrecht voor het organiseren van het evenement Opendag Brandweer Barendrecht op zaterdag 23 september 2023 van 10:00 tot 16:00 uur en vindt plaats bij de brandweerkazerne aan de 2e Barendrechtseweg te Barendrecht, referentienummer 780730, verzonden aan aanvrager op 1 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, BMX Jubileumkamp, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-04] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Fietscrossclub Barendrecht voor het organiseren van het evenement BMX Jubileumkamp op vrijdag 1 en zaterdag 2 september 2023 op het terrein naast het clubgebouw van FCC Barendrecht, Zuider Carnisseweg 103 te Barendrecht, referentienummer 2023-006373, verzonden aan aanvrager op 1 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Buitenbios, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-04] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Caf Clementine voor het organiseren van het evenement Buitenbios van woensdag 23 augustus tot en met zaterdag 26 augustus 2023 van 20:00 uur tot 00:00 uur op het adres Spoorlaan 7, 2991 LD Barendrecht, referentienummer 2023-003599, verzonden aan aanvrager op 1 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Actief als vrijwilliger op en naast het podium

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Actief als vrijwilliger op en naast het podium
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-001727, diverse locaties in Barendrecht, plaatsen van 26 vrijstaande reclamevitrines

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie BRD00 D 10872
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002238, BRD00 C 1769, verbouwen winkelcentrum Carnisse Veste

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie BRD00 C 1769
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002239, IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht, plaatsen nokverhoging achterzijde en dakkapel voorzijde

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-001713, Cornelis de Mooystraat 37, 2992KD Barendrecht, vervangen garagedeur voor kozijn met raam

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Cornelis de Mooystraat 37, 2992KD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002212, Gaffelaar 1, 2991DB Barendrecht, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Gaffelaar 1, 2991DB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002205, Konijnenburg 2, 2994EP Barendrecht, realiseren aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Konijnenburg 2, 2994EP Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002204, Schoener 61, 2991JJ Barendrecht, vervangen beschoeiing / damwand

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Schoener 61, 2991JJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De gratis woningcheck kan levens redden

[Gepubliceerd: 2023-07-27] De gratis woningcheck kan levens redden
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002196, Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht, aanpassen dakgoot en aanbrengen gevelbekleding

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002840, Binnenlandse Baan 4 en 4a, 2991EA Barendrecht, het transformeren van kantoor naar 2 appartementen

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: beschikking op locatie Binnenlandse Baan 4 en 4a, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002107, Van Beuningenhaven 1, 2993EH Barendrecht, plaatsen tijdelijke trap, personenlift en schermsteiger

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: beschikking op locatie Van Beuningenhaven 1, 2993EH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002176, Dorpsstraat 146, 2992BE Barendrecht, verduurzamen Dorpskerk Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: aanvraag op locatie Dorpsstraat 146, 2992BE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002161, Avenue Carnisse 55, 2993MA Barendrecht, plaatsen buitenunit voorgevel

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: aanvraag op locatie Avenue Carnisse 55, 2993MA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-000799, Prins Bernhardstraat 2, 2991BN Barendrecht, plaatsen nokverhoging

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Prins Bernhardstraat 2, 2991BN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend bewijs van kennisgeving, betoging FNV-actie gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Bewijs van kennisgeving
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nu ook twee elektrische deelautos in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Nu ook twee elektrische deelautos in Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 2 augustus

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Op woensdag 2 augustus houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Komt u ook naar de Bewust Barendrecht markt?

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Komt u ook naar de Bewust Barendrecht markt?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Spring Exploitatie Services B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-20] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Spring Exploitatie Services B.V., geregistreerd onder nummer 738166, verzonden aan aanvrager op 11 juli 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Londen 14, 2993LA Barendrecht - 2023-001609, het aanbrengen van 2 overheaddeuren in de zuidgevel en plaatsen brandwand op 2 bouwlagen

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Londen 14, 2993LA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002107, Van Beuningenhaven 1, 2993EH Barendrecht, het plaatsen van een tijdelijke trap

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Van Beuningenhaven 1, 2993EH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001450, Donk 1, 2991LE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Donk 1, 2991LE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002120, Emmastraat 3, 2991BB Barendrecht, het vervangen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Emmastraat 3, 2991BB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001757, Rostock 3, 2993LH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Rostock 3, 2993LH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001995, Escudostraat te Barendrecht, realiseren laadplein voor snelladen elektrische voertuigen

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Escudostraat te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ik kan moeilijk nee zeggen

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Ik kan moeilijk nee zeggen
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Plannen voor een toekomst- en klimaatbestendig centrum in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Plannen voor een toekomst- en klimaatbestendig centrum in Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kinderburgemeester zijn is heel speciaal

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Kinderburgemeester zijn is heel speciaal
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001994, Bergen 8 , 2993 LR Barendrecht, het indelen van een kantoor en maken reklame Hal 1 Vaanpark

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: aanvraag op locatie Bergen 8 , 2993 LR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dierensteinweg 2, 2991XJ Barendrecht - 2023-000614, het renoveren en uitbreiden van het onderwijsgebouw Edudelta Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Dierensteinweg 2, 2991XJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geen nieuwe verkeersleiding-post van ProRail in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Geen nieuwe verkeersleiding-post van ProRail in Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wmo-vervoer straks via eigen kracht model

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Wmo-vervoer straks via eigen kracht model
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Rijtuigwei 5, 2992ZZ Barendrecht - 2023-001481, het vervangen van een garagedeur voor vaste pui met deur

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rijtuigwei 5, 2992ZZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Voordijk 319a, 2993BA Barendrecht - 2023-000722, het uitbreiden van bedrijfsruimte

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Voordijk 319a, 2993BA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bizetstraat 69, 2992RA Barendrecht - 2023-001707, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bizetstraat 69, 2992RA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Riedermeet 5, 2993XL Barendrecht - 2023-000871, het plaatsen van een zorgunit achter de woning

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Riedermeet 5, 2993XL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001964, Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: aanvraag op locatie Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Middeldijkerplein 3, 2993DL Barendrecht - 2023-001521, het verbouwen van een kinderopvang (Kibeo)

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Middeldijkerplein 3, 2993DL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001910, Doormanplein 1b, 2992BC Barendrecht, het vervangen van de kozijnen en wijzigen voorgevel

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: aanvraag op locatie Doormanplein 1b, 2992BC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Subsidie voor Hospice de Reiziger

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Subsidie voor Hospice de Reiziger
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Kijk in de Wijk, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-03] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Woonstichting Patrimonium voor het organiseren van het evenement Kijk in de Wijk op zaterdag 11 juli 2023 van 14:00 tot 17:00 uur op het adres Muziekplein te Barendrecht, referentienummer 2023-001110 verzonden aan aanvrager op 29 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Escapeboot strijdt tegen ondermijnende criminaliteit en meert aan bij Marina Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Escapeboot strijdt tegen ondermijnende criminaliteit en meert aan bij Marina Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Nevenactiviteiten tijdens de Ronde van Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een evenementenvergunning. De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Marlyne In &Outdoor B.V. voor het organiseren van het evenement Nevenactiviteiten tijdens de Ronde van Barendrecht op zaterdag 15 juli 2023 van 12:00 tot 22:00 uur op het schoolplein/speelterrein van Eiland Marlyne grenzend aan de Binnenlandse Baan te Barendrecht, referentienummer 805774, verzonden aan aanvrager op 27 juni 2023. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling APV van Gemeente Barendrecht of e-mail naar APV@barendrecht.nl.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Straatfeest Hertenburg, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-29] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Straatfeest Hertenburg op zaterdag 26 augustus 2023 van 16:00 tot 23:45 uur en vindt plaats in de Hertenburg ter hoogte van huisnummers 51 t/m 67, referentienummer 2023-001013, verzonden aan aanvrager op 27 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001840, Avenue Carr 62, 2994DA Barendrecht, het plaatsen van een aircounit op 1e etage balkon tuinzijde

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: aanvraag op locatie Avenue Carr 62, 2994DA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Reclame 2023-001853, Londen 8, 2993LA Barendrecht, het plaatsen van een reklame LED panel op parkeerplaats

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: aanvraag op locatie Londen 8, 2993LA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Paulinapolder 23, 2992TZ Barendrecht - 2023-001520, - het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Paulinapolder 23, 2992TZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001884, Scheldestraat 43, 2991AJ Barendrecht, het realiseren van een trapgat naar de kelder

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: aanvraag op locatie Scheldestraat 43, 2991AJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Strenge randvoorwaarden voor windturbines Vaanplein

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Strenge randvoorwaarden voor windturbines Vaanplein
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

4 juli raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Dinsdag 4 juli vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kop koffie met de nieuwe burgemeester!

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Kop koffie met de nieuwe burgemeester!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meer regie op deeltweewielers in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Meer regie op deeltweewielers in Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meer regie op deeltweewielers in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Meer regie op deeltweewielers in Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 5 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 5 juli 2023
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

26 juni commissie Algemene Zaken en FinanciŽn en 27 juni raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Maandag 26 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 20 juni vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Resultaten vragenlijst luchtkwaliteit en geluidshinder bekend

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Resultaten vragenlijst luchtkwaliteit en geluidshinder bekend
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De gratis Tegeltaxi rijdt op 10 juli weer door Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-22] De gratis Tegeltaxi rijdt op 10 juli weer door Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Rozenhout 3, 2994HN Barendrecht - 2023-001280, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rozenhout 3, 2994HN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001727, Diverse locaties in Barendrecht, het plaatsen van 26 vrijstaande reclamevitrines

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: aanvraag op locatie Diverse locaties in Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001755, Dorpsstraat 121a, 2992BD Barendrecht, het verven van de kozijnen

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: aanvraag op locatie Dorpsstraat 121a, 2992BD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001758, Noldijk 173, 2991VJ Barendrecht, het realiseren van een frans balkon

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: aanvraag op locatie Noldijk 173, 2991VJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001757, Rostock 3, 2993LH Barendrecht, het plaatsen van reclame bij laadplein Shell op terrein Karwei

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: aanvraag op locatie Rostock 3, 2993LH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001781, Middenbaan 71, 2991CS Barendrecht, het plaatsen van deur en raamkozijnen in achtergevel kelder

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: aanvraag op locatie Middenbaan 71, 2991CS Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-002840, Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Vossermeer 1, 2993PN Barendrecht - 2023-000943, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Vossermeer 1, 2993PN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Met elkaar tegen ondermijning bij woningcorporaties

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Met elkaar tegen ondermijning bij woningcorporaties
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Schoolfeest 2023, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-19] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Dr. Schaepmanschool voor het organiseren van het evenement Schoolfeest 2023 op vrijdag 23 juni 2023 van 17:00 uur tot 20:00 uur op het adres Evertsenstraat 16 te Barendrecht, referentienummer 2023-000849 verzonden aan aanvrager op 15 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ronald Schneider nieuwe burgemeester van de gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Ronald Schneider nieuwe burgemeester van de gemeente Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

19 en 20 juni commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Maandag 19 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 20 juni vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatiebijeenkomst Dierensteinweg 2

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Informatiebijeenkomst Dierensteinweg 2
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Permanent negatief zwemadvies plassen Barendbos en Clarabos

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Permanent negatief zwemadvies plassen Barendbos en Clarabos
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatiebijeenkomst Dierensteinweg 2

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Informatiebijeenkomst Dierensteinweg 2
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Kattenburg 5, 2994CG Barendrecht - 2023-001127, Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Kattenburg 5, 2994CG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001668, Voordijk te Barendrecht, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Betreft: aanvraag op locatie Voordijk te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001682, Hoefslag 49, 2992VG Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Betreft: aanvraag op locatie Hoefslag 49, 2992VG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001683, Dorpsstraat 141, 2992BD Barendrecht, het monteren van een schaararmzonweringsconstructie

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Betreft: aanvraag op locatie Dorpsstraat 141, 2992BD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001695, Doormanplein 6, 2992BC Barendrecht, het vernieuwen van een schuur

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Betreft: aanvraag op locatie Doormanplein 6, 2992BC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001707, Bizetstraat 69, 2992RA Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Betreft: aanvraag op locatie Bizetstraat 69, 2992RA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001713, Cornelis de Mooystraat 37, 2992KD Barendrecht, het vervangen van de garagedeur voor kozijn met raam

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Betreft: aanvraag op locatie Cornelis de Mooystraat 37, 2992KD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kinderburgemeester gezocht!

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Kinderburgemeester gezocht!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Brand Schoener

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Brand Schoener
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 21 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Op woensdag 21 juni 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

15 juni buitengewone raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Donderdag 15 juni vanaf 19.30 uur is er een buitengewone raadsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt de heer Ronald Schneider benoemd en beŽdigd als burgemeester van Barendrecht. Aansluitend aan de vergadering vindt in de centrale hal de receptie plaats.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontdek het nieuwe veldje aan de Kouwenhoven-akker tijdens de Nationale Buitenspeeldag

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Ontdek het nieuwe veldje aan de Kouwenhoven-akker tijdens de Nationale Buitenspeeldag
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Waar moet nog een hondenpoepbak komen?

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Waar moet nog een hondenpoepbak komen?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wat is hittestress en hoe voorkomt u het?

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Wat is hittestress en hoe voorkomt u het?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001601, Rijtuigwei 3, 2992ZZ Barendrecht, het vervangen van garagedeur door kunststof pui met deur

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: aanvraag op locatie Rijtuigwei 3, 2992ZZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001609, Londen 14, 2993LA Barendrecht, het wijzigen van de gevel en plaatsen scheidingswand

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: aanvraag op locatie Londen 14, 2993LA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001596, Middeldijk 52, 2992SJ Barendrecht, het wijzigen van een tuin door plaatsen schuurtje en damwandje

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: aanvraag op locatie Middeldijk 52, 2992SJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Vrijenburglaan 29, 2994CD Barendrecht - 2023-001442, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Vrijenburglaan 29, 2994CD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Deventerseweg 68, 2994LD Barendrecht - 2023-001105, het tijdelijk uitbreiden van een bedrijfsgebouw

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Deventerseweg 68, 2994LD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Waalstraat 7, 2991AL Barendrecht - 2023-000612, het plaatsen van een nokverhoging

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Waalstraat 7, 2991AL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Noldijk 121, 2991VJ Barendrecht - 2023-000521, het wijzigen van de gevel

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Noldijk 121, 2991VJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Gebroken Meeldijk 66, 2991VD Barendrecht - 2023-001262, het tijdelijke gebruik van deel kantoorgebouw voor onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Gebroken Meeldijk 66, 2991VD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001648, Bijdorp-West 4, 2992LC Barendrecht, het verbouwen van een loods

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: aanvraag op locatie Bijdorp-West 4, 2992LC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001593, Wilhelminastraat 1, 2991BT Barendrecht, het bouwen van een woning (wijziging Omgevingsvergunning 2022-000199)

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: aanvraag op locatie Wilhelminastraat 1, 2991BT Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, E.veryDayCoffee, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-06] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: E.veryDayCoffee op 1 juni 2023 en geregistreerd is onder nummer 737699.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

5 en 6 juni commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Maandag 5 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en FinanciŽn. Dinsdag 6 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bijeenkomst cyberweerbaarheid voor ouderen

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Bijeenkomst cyberweerbaarheid voor ouderen
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Pop-up bus brandweer deze maand op markt Havenhoofd

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Pop-up bus brandweer deze maand op markt Havenhoofd
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001564, Ziedewij 36, 2991LB Barendrecht, het aanleggen van een ontsluitingsweg HSC AH

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: aanvraag op locatie Ziedewij 36, 2991LB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000943, Vossermeer 1, 2993PN Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Vossermeer 1, 2993PN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001539,Aardbeienpad 3 en 5, 2991TA Barendrecht, Tomatenpad 5, 2991TS, Perentuin 17, 2991TN Barendrecht, Morellenpad 2, 2991TK Barendrecht, het plaatsen van vijf dakkapellen op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: aanvraag op locatie Aardbeienpad 3, 2991TA Barendrecht, Aardbeienpad 5, 2991TA Barendrecht, Tomatenpad 5, 2991TS, Perentuin 17, 2991TN Barendrecht, Morellenpad 2, 2991TK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Stationsweg 58, 2991CM Barendrecht - 2023-001327, het plaatsen van een toegangspoort

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Stationsweg 58, 2991CM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001516, Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht, wijzigen bedrijfsbestemming naar woonbestemming

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Ronde van Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-31] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Wielerronde Barendrecht voor het organiseren van het evenement Ronde van Barendrecht op zaterdag 15 juli 2023 van 10:00 tot 19:00 uur op de volgende locaties: Binnenlandse Baan, Lindehoevelaan, Dorpsstraat-Oost en Buitenlandse Baan te Barendrecht, referentienummer 773340 verzonden aan aanvrager op 25 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 7 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Op woensdag 7 juni 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Veteranendag, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-30] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Veteranen Comit Barendrecht voor het organiseren van het evenement Veteranendag op zaterdag 10 juni 2023 van 13:00 tot 17:00 uur op de Dorpsstraat te Barendrecht, referentienummer 779386, verzonden aan aanvrager op 25 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Fruit Packing Festival, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-26] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Caf Clementine voor het organiseren van het evenement Fruit Packing Festival op zaterdag 3 juni 2023 van 11:00 tot 23:00 uur op het adres Spoorlaan 7 te Barendrecht, referentienummer 772686, verzonden aan aanvrager op 23 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

30 mei raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Dinsdag 30 mei vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001442, Vrijenburglaan 29, 2994CD Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Vrijenburglaan 29, 2994CD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001450, Donk 1, 2991LE Barendrecht, het wijzigen van de gevel en plaatsen van reclame

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Donk 1, 2991LE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001462,Dierensteinweg 6A, 2991XJ Barendrecht, het plaatsen van een DHL locker

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Dierensteinweg 6A, 2991XJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Schoener 74, 2991JM Barendrecht - 2023-000502, het realiseren van een aanbouw en opbouw

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: besluit op locatie Schoener 74, 2991JM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Korenbloem 25, 2992CH Barendrecht - 2023-001245, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Korenbloem 25, 2992CH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving geweigerd besluit op omgevingsvergunning, Voordijk 275, 2992AL Barendrecht - 2022-001929, het verbouwen van een winkelruimte

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Voordijk 275, 2992AL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Stockholm 14, 2993LM Barendrecht - 2023-001340, het plaatsen van belettering en logo tegen de gevel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Stockholm 14, 2993LM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001481, Rijtuigwei 5, 2992ZZ Barendrecht, het vervangen van een garagedeur voor vaste pui met deur

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Rijtuigwei 5, 2992ZZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Noldijk 111, 2991VJ Barendrecht - 2023-000793, het verbouwen en verduurzamen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Noldijk 111, 2991VJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001516, Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht, wijzigen bedrijfsbestemming naar woonbestemming

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001520, Paulinapolder 23, 2992TZ Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Paulinapolder 23, 2992TZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001517, Emmastraat 3, 2991BB Barendrecht, het vervangen van een dakkapel op het voordakvlak en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Emmastraat 3, 2991BB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001521, Middeldijkerplein 3, 2993DL Barendrecht, het verbouwen van een kinderopvang (Kibeo)

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Middeldijkerplein 3, 2993DL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001519, Riederveld 16, 2993XS Barendrecht, het wijzigen van de voorgevel + plaatsing schuur

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Riederveld 16, 2993XS Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, De Beren Bezorgrestaurant Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-25] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: De Beren Bezorgrestaurant Barendrecht op 16 mei 2023 en geregistreerd is onder nummer 769729.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanmelden genomineerden Sportgala

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Aanmelden genomineerden Sportgala
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Roparun maandag weer door Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Roparun maandag weer door Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Midlente Festival, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-19] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs voor het organiseren van het evenement Midlente Festival op vrijdag 9 juni 2022 van 16:00 tot 20:00 uur op het schoolplein aan de Olmenwede en in de Sleedoornwede te Barendrecht, referentienummer 751890, verzonden aan aanvrager op 15 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Avondvierdaagse Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-19] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Avondvierdaagse Barendrecht op maandag 5 juni 2023 tot en met donderdag 8 juni 2023 van 18:00 tot 19:30 uur. De start zal plaatsvinden bij Blok0180, Haarspitwei 9 te Barendrecht, referentienummer 735737, verzonden aan aanvrager op 16 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Tentenkamp pupillen, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-19] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: C.A.V. Energie voor het organiseren van het evenement Tentenkamp pupillen op zaterdag 17 juni 2023 vanaf 13:00 uur tot en met zondag 18 juni 2023 tot 13:00 uur op het adres Dierensteinweg 10, te Barendrecht, referentienummer 782318, verzonden aan aanvrager op 16 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning 2-daags tentenkamp, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-19] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: C.A.V. Energie voor het organiseren van het evenement 2-daags tentenkamp pupillen op zaterdag 1 juli 2023 vanaf 18:00 uur tot en met 2 juli 2023 tot 10:00 uur op het adres Dierensteinweg 10 te Barendrecht, referentienummer 782320, verzonden aan aanvrager op 16 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Van Leidenvliet 4, 2992TH Barendrecht - 2023-000965, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Van Leidenvliet 4, 2992TH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000947, Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000823, Ziedewijdsedijk 36, 2991VR Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Ziedewijdsedijk 36, 2991VR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanleg van glasvezel

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Aanleg van glasvezel
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Zomerfeest, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-15] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: CBS De Ark voor het organiseren van het evenement Zomerfeest op vrijdag 30 juni 2023 van 13:30 uur tot 21:00 uur op het schoolplein van CBS De Ark, Klipper 109 te Barendrecht., referentienummer 779630, verzonden aan aanvrager op 11 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Mideko bedrijventoernooi 2023, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-12] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Voetbalvereniging Smitshoek voor het organiseren van het evenement Mideko bedrijventoernooi 2023 vrijdag 9 juni 2023 van 17:00 tot 01:00 uur op het adres Smithoeksebaan 25, 2993 BZ te Barendrecht, referentienummer 757848, verzonden aan aanvrager op 9 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, 24-uurs zeilrace, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Zeeverkennersgroep Brandaen voor het organiseren van het evenement 24-uurs zeilrace op donderdag 18 mei 2023 vanaf 10:00 uur tot en met vrijdag 19 mei 2023 tot 10:00 uur op het adres Noldijk 73a te Barendrecht, referentienummer 734629, verzonden aan aanvrager op 8 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Reclame 2023-001340, Stockholm 14, 2993LM Barendrecht, het plaatsen van reclame uiting op de gevel

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Betreft: aanvraag op locatie Stockholm 14, 2993LM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Boezemweg/Ziedewij te Barendrecht - 2023-001293, het aanleggen van een rotonde/verkeersweg Boezemweg/Ziedewij

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Boezemweg/Ziedewij te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 24 mei

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Op woensdag 24 mei houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meer recreatiemogelijkheden voor Inge de Bruijn Zwembad

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Meer recreatiemogelijkheden voor Inge de Bruijn Zwembad
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Doorkomst Roparun, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-05] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting De Doorkomst voor het organiseren van het evenement Doorkomst Roparun op maandag 29 mei 2023 (2e Pinksterdag) van 10:00 tot 18:00 uur op de volgende locaties: Stationsweg, Binnenhof, Dorpsstraat en het Doormanplein te Barendrecht, referentienummer 720394 verzonden aan aanvrager op 2 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gezocht: voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Gezocht: voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen tegen ondermijning!

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Samen tegen ondermijning!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lever een tegel in en ontvang een waardebon voor de IJsheiligenmarkt!

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Lever een tegel in en ontvang een waardebon voor de IJsheiligenmarkt!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001293, Boezemweg/Ziedewij te Barendrecht, het aanleggen van een rotonde/ontsluiting

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: aanvraag op locatie Boezemweg/ Ziedewij te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Schoener 3, 2991JH Barendrecht - 2023-000970, het verwijderen van een balkon aan de voorzijde en het realiseren van een verblijfsruimte

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Schoener 3, 2991JH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Grenenhout 2, 2994GD Barendrecht - 2023-001045, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Grenenhout 2, 2994GD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Lekstraat 22, 2991AC Barendrecht - 2023-000471, het bouwen van 12 appartementen

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Lekstraat 22, 2991AC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Middeldijk 28, 2992SJ Barendrecht - 2022-002063, het bouwen van 14 woningen

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Middeldijk 28, 2992SJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Paulinapolder 35, 2992TZ Barendrecht - 2023-000922, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Paulinapolder 35, 2992TZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Schoener 5, 2991JH Barendrecht - 2023-000813, het legaliseren van een schutting

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Schoener 5, 2991JH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dr. Kuyperstraat 9, 2991GB Barendrecht - 2022-000140, het plaatsen van dakkapellen en interne verbouwing

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: beschikking op locatie Dr. Kuyperstraat 9, 2991GB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001327, Stationsweg 58, 2991CM Barendrecht, het plaatsen van een poort

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: aanvraag op locatie Stationsweg 58, 2991CM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 10 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Op woensdag 10 mei 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zes Barendrechters Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Zes Barendrechters Lid in de Orde van Oranje-Nassau!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Resultaten vragenlijst over wonen in Barendrecht bekend

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Resultaten vragenlijst over wonen in Barendrecht bekend
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bekendmaking besluit tot het verlenen van een evenementenvergunning.

[Gepubliceerd: 2023-04-26] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Dr. Schaepmanschool voor het organiseren van het evenement Eindejaarsfeest 2023 op vrijdag 23 juni 2023 van 17:00 uur tot 20:00 uur op het adres Marijkesingel 30 te Barendrecht, referentienummer 745180 verzonden aan aanvrager op 17 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001215, Van Beuningenhaven 8 te Barendrecht, het verbouwen van winkelcentrum Carnisse Veste

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: aanvraag op locatie van Beuningenhaven 8 te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001227, tussen Sikkelwei en Zichtwei te Barendrecht, het bouwen van 65 grondgebonden woningen (Lagewei)

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: aanvraag op locatie tussen Sikkelwei en Zichtwei te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Wilhelminastraat 22, 2991BV Barendrecht - 2023-000076, het opvijzelen en isoleren woning (monument)

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Wilhelminastraat 22, 2991BV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001245, Korenbloem 25, 2992CH Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: aanvraag op locatie Korenbloem 25, 2992CH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001262, Gebroken Meeldijk 66, 2991VD Barendrecht, het wijzigen van kantoor naar onderwijsfunctie

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: aanvraag op locatie Gebroken Meeldijk 66, 2991VD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatie- en terrasvergunning,

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een exploitatie- en terrasvergunning.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester Govert Veldhuijzen feliciteert 65-jarig echtpaar Van der Ven-Heere

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Burgemeester Govert Veldhuijzen feliciteert 65-jarig echtpaar Van der Ven-Heere
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Op Koningsdag gesloten

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Op Koningsdag gesloten
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderwijs en zorg onder ťťn dak

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Onderwijs en zorg onder ťťn dak
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag Barendrecht 2023, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-24] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Oranjevereniging Juliana voor het organiseren van het evenement Koningsdag Barendrecht 2023 op donderdag 27 april 2023 van 09:00 tot 17:00 uur op de Dorpsstraat en de Schaatsbaan te Barendrecht, referentienummer 712308, verzonden aan aanvrager op 17 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitkomsten: wat mist u nog bij de Gaatkensplas?

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Uitkomsten: wat mist u nog bij de Gaatkensplas?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Samy Supermarkt, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Samy Supermarkt op 13 april 2023 en geregistreerd is onder nummer 709186.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Eethuis Rohan, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Eethuis Rohan op 13 april 2023 en geregistreerd is onder nummer 712735.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Verkoopdag, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Christelijke Gereformeerde Kerk Barendrecht voor het organiseren van het evenement Verkoopdag op zaterdag 13 mei 2023 van 09:30 tot 14:00 uur op het adres Koopliedenweg 21 te Barendrecht, referentienummer 720012, verzonden aan aanvrager op 13 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag 2023, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Diggels Barendrecht B.V. voor het organiseren van het evenement Koningsdag 2023 op donderdag 27 april 2023 van 12:00 tot 21:30 uur op het Doormanplein te Barendrecht, referentienummer 738447 verzonden aan aanvrager op 14 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatie- en terrasvergunning, Amod B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een exploitatie- en terrasvergunning.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001126, Van Beverenvliet 19, 2992WG Barendrecht, het vervangen van een carport door een aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: aanvraag op locatie Van Beverenvliet 19, 2992WG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000502, Schoener 74, 2991JM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: besluit verlenging beslistermijn op locatie Schoener 74, 2991JM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001127, Kattenburg 5, 2994CG Barendrecht, Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: aanvraag op locatie Kattenburg 5, 2994CG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000521, Noldijk 121, 2991VJ Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Noldijk 121, 2991VJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000722, Voordijk 319a, 2993BA Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Voordijk 319a, 2993BA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, voordijk 247 nieuwbouw woning - 2023-000115, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie voordijk 247 nieuwbouw woning
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Achterzeedijk 75, 2992SB Barendrecht - 2023-000060, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak en vergroten schuur

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Achterzeedijk 75, 2992SB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Talmaweg 25, 2992AC Barendrecht - 2023-000951, het wijzigen van een raamkozijn in de voorgevel op de 1e verdieping

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Talmaweg 25, 2992AC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Olijfhout 40, 2994HV Barendrecht - 2023-000950, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Olijfhout 40, 2994HV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Brandweer Barendrecht zoekt vrijwilligers

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Brandweer Barendrecht zoekt vrijwilligers
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Kermis Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-17] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Sterrenberg V.O.F. voor het organiseren van het evenement Kermis Barendrecht op van 18 tot en met 27 april 2023 op de parkeerterreinen Binnenhof te Barendrecht, referentienummer659259, verzonden aan aanvrager op 13 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000622, Erkens-akker 20, 2994AB Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Erkens-akker 20, 2994AB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beheer en onderhoud buurttuin Kempenaar terug naar de gemeente

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Beheer en onderhoud buurttuin Kempenaar terug naar de gemeente
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 26 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Op woensdag 26 april om 20.00 uur houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kermis in aantocht

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Kermis in aantocht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanmelden genomineerden sportgala

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Het is op vrijdag 9 juni weer tijd voor het Sportgala. Vanaf 20.00 uur is er die avond in Theater het Kruispunt aandacht voor de meest uiteenlopende, bijzondere sportprestaties.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

18 april raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Dinsdag 18 april vanaf 20.30 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001045, Grenenhout 2, 2994GD Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: aanvraag op locatie Grenenhout 2, 2994GD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Wagemaker-akker 37, 2994AL Barendrecht - 2023-000554, het plaatsen van een vaste trap naar zolder

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Wagemaker-akker 37, 2994AL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Schutleede 25, 2991WP Barendrecht - 2023-000930, het verbouwen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Schutleede 25, 2991WP Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Walmolen 62, 2992DK Barendrecht - 2023-000837, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Walmolen 62, 2992DK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001088, Ebweg 11, 2991LS Barendrecht, het wijzigen van het bestemmingsplan

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: aanvraag op locatie Ebweg 11, 2991LS Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Thurleede 17, 2991WC Barendrecht - 2023-000913, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Thurleede 17, 2991WC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend Tijdelijk besluit op Omgevingsvergunning, Reling 223, 2993DR Barendrecht - 2023-000703, het realiseren van tijdelijke huisvesting Oekraners en wijziging gevelkozijnen

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: tijdelijke beschikking op aanvraag op locatie Reling 223, 2993DR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Parkeerterrein en pad restaurant Polderzicht worden verlicht

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Parkeerterrein en pad restaurant Polderzicht worden verlicht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe burgemeester gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Nieuwe burgemeester gemeente Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vervangen lijngoten Middenbaan

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Vervangen lijngoten Middenbaan
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bouw woningen Lagewei weer een stap dichterbij

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Bouw woningen Lagewei weer een stap dichterbij
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

11 april bijzondere raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Dinsdag 7 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Biovriendelijk maaien

[Gepubliceerd: 2023-04-06] De gemeente Barendrecht ziet het belang van veel verschillende soorten planten, dieren en insecten. Om de biodiversiteit verder te vergroten gaan we een flink deel van onze grasbermen langs rondwegen, op dijken en in buitengebieden biovriendelijk maaien.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Het ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ligt vanaf 7 april 2023 tot en met 19 mei 2023 ter inzage.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen eerste fase ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen eerste fase ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Fauna in het centrum? Kwestie van steentje bijdragen!

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Het centrum is volop in ontwikkeling. De fauna maakt daar zeker ook onderdeel van uit.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Resultaten vragenlijst honden in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Resultaten vragenlijst honden in Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Domino's Pizza Barendrecht B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-06] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Domino's Pizza Barendrecht B.V., op 28 maart 2023 en geregistreerd is onder nummer 704098.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000943, Vossermeer 1, 2993PN Barendrecht, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Vossermeer 1, 2993PN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000950, Olijfhout 40, 2994HV Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Olijfhout 40, 2994HV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000947, Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht, het plaatsen van een uitbouw, opbouw en aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Talmaweg 18, 2992AH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000951, Talmaweg 25, 2992AC Barendrecht, het wijziging van een raam op de 1e verdieping

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Talmaweg 25, 2992AC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000965, Van Leidenvliet 4, 2992TH Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Van Leidenvliet 4, 2992TH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000970, Schoener 3, 2991JH Barendrecht, het verwijderen van een balkon aan de voorzijde

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Schoener 3, 2991JH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000115, voordijk 247 te Barendecht ,nieuwbouw woning

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie voordijk 247 te Barendrecht nieuwbouw woning
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3 en 4 april commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Dinsdag 7 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Andere opzet doelgroepenvervoer

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Niet iedereen is mobiel of vaardig genoeg om zich met het regulier openbaar vervoer of een eigen vervoersmiddel te verplaatsen. Dankzij doelgroepenvervoer kunnen inwoners, van jong tot oud, toch van A naar B reizen en mee blijven doen in de samenleving.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Streekmarkt 2023, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-30] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting "De Kleine Duiker" voor het organiseren van het evenement Streekmarkt 2023 op woensdag 12 april 2023 van 10:00 tot 16:00 uur, woensdag 10 mei 2023 van 10:00 tot 16:00 uur, zaterdag 13 mei 2023 van 10:00 tot 16:00 uur, woensdag 14 juni 2023 van 10:00 tot 16:00 uur, woensdag 12 juli 2023 van 10:00 tot 16:00 uur, woensdag 9 augustus 2023 van 10:00 tot 16:00 uur en woensdag 13 september 2023 van 10:00 tot 16:00 uur, 3e Barendrechtseweg 511 te Barendrecht, referentienummer 750015, verzonden aan aanvrager op 23 maart 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving geweigerd besluit op Omgevingsvergunning, Doormanplein 7, 2992BC Barendrecht - 2023-000254, het plaatsen van een terrasoverkapping en terrasafscheidingen met glazen panelen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Doormanplein 7, 2992BC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000871, Riedermeet 5, 2993XL Barendrecht, het plaatsen van een zorgunit achter de woning

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: aanvraag op locatie Riedermeet 5, 2993XL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Rietgors 116, 2991MT Barendrecht - 2023-000690, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rietgors 116, 2991MT Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000913, Thurleede 17, 2991WC Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: aanvraag op locatie Thurleede 17, 2991WC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000922, Paulinapolder 35, 2992TZ Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: aanvraag op locatie Paulinapolder 35, 2992TZ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-000924, langs Dudokdreef te Barendrecht, het kappen van 5 bomen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: aanvraag op locatie langs Dudokdreef te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000930, Schutleede 25, 2991WP Barendrecht, het verbouwen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: aanvraag op locatie Schutleede 25, 2991WP Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

PGB-bijeenkomsten Toezichthouder Wmo (GGD)

[Gepubliceerd: 2023-03-27] PGB-bijeenkomsten Toezichthouder Wmo (GGD)
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

28 maart raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Dinsdag 7 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Businessclub toernooi 2023, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: BVV Barendrecht voor het organiseren van het evenement Businessclub toernooi 2023 op op woensdag 17 mei 2023 van 17:00 tot 02:00 uur op de Dierensteinweg 6 te Barendrecht, referentienummer 716887 verzonden aan aanvrager op 16 maart 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, De Zeeg 60, 2991EK Barendrecht - 2023-000385, Het plaatsen van een dakkapel met nokverhoging op het voor- en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie De Zeeg 60, 2991EK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000753, Flensburg 11, 2993LS Barendrecht, het plaatsen van een carport met zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Flensburg 11, 2993LS Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Talmaweg 122, 2992AK Barendrecht - 2023-000674, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Talmaweg 122, 2992AK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000772, Zuideinde 39, 2991LJ Barendrecht, het verbouwen van de woning en wijzigen kozijnen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Zuideinde 39, 2991LJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000793, Noldijk 111, 2991VJ Barendrecht, het verbouwen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Noldijk 111, 2991VJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000799, Prins Bernhardstraat 2, 2991BN Barendrecht, het plaatsen van een nokverhoging

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Prins Bernhardstraat 2, 2991BN Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning,Perentuin, boomgaard, Appeltuin, Notenhof, het Fruit, Kersentuin, boomgaard,Pruimentuin te Barendrecht- 2022-002762, het renoveren van 118 woningen (Fruitbuurt)

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op aanvraag (Fruitbuurt) op locatie Perentuin, boomgaard, Appeltuin, Notenhof, het Fruit, Kersentuin, boomgaard,Pruimentuin te Barendrecht.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000837, Walmolen 62, 2992DK Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Walmolen 62, 2992DK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000823, Ziedewijdsedijk 36, 2991VR Barendrecht, het plaatsen van een aanbouw op dijkhoogte

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Ziedewijdsedijk 36, 2991VR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dorpsstraat 204b, 2992AB Barendrecht - 2023-000536, het realiseren van een staalconstructie

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Dorpsstraat 204b, 2992AB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000813, Schoener 5, 2991JH Barendrecht, plaatsen schutting

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Schoener 5, 2991JH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Plannen voor onderwijs en zorg onder ťťn dak aan Dierensteinweg

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Plannen voor onderwijs en zorg onder ťťn dak aan Dierensteinweg
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verbeteren recreatiegebied Gaatkensplas

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Verbeteren recreatiegebied Gaatkensplas
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zitting gemeentelijk stembureau hervat

[Gepubliceerd: 2023-03-17] Zitting gemeentelijk stembureau hervat
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stemmen tellen 3 stembureaus hervat in gemeentehuis

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Stemmen tellen 3 stembureaus hervat in gemeentehuis
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Hollandse Delta

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Hollandse Delta
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000690, Rietgors 116, 2991MT Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie Rietgors 116, 2991MT Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000703, Reling 223, 2993DR Barendrecht, het realiseren van tijdelijke huisvesting Oekranes en wijziging gevelkozijnen

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie Reling 223, 2993DR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Maasdam-akker 34, 2994BH Barendrecht - 2023-000270, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Maasdam-akker 34, 2994BH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-000716, perceel BRD00 D 10711, het kappen van 7 bomen

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie BRD00 D 10711
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000722, Voordijk 319a, 2993BA Barendrecht, het uitbreiden van berdrijfsruimte

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie Voordijk 319a, 2993BA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Doormanplein te Barendrecht- 2022-000310, Uitbreiding terrassen

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Doormanplein te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bergen 6, 2993LR Barendrecht - 2023-000594, het plaatsen van een hekwerk

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bergen 6, 2993LR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag 2023 Smitshoek, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-16] vv smitshoek
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Bethel Bazar, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-16] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: de Bethelkerk voor het organiseren van het evenement: De Bethel Bazarop 12 mei 2023 van 19:00 tot 22:00 uur en op 13 mei 2023 van 10:00 tot 22:30 uur. In en rondom de Bethelkerk aan de Schaatsbaan 1, te Barendrecht, referentienummer 706591, verzonden aan aanvrager op 6 maart 2023 Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met team APV van gemeente Barendrecht of per e-mail naar apv@barendrecht.nl
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, (tijdelijke) terrasvergunning en gewijzigde alcoholvergunning, Caf de Uitspanning B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een exploitatie-/terrasvergunning inclusief tijdelijke terrasvergunning Doormanplein en een gewijzigde alcoholvergunning.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, (tijdelijke) terrasvergunning en gewijzigde alcoholvergunning, Diggels Barendrecht B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een exploitatie-/terrasvergunning inclusief tijdelijke terrasvergunning Doormanplein en een gewijzigde alcoholvergunning.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, tijdelijke terrasvergunning en gewijzigde alcoholvergunning, Ristorante Papi, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een exploitatie-/terrasvergunning inclusief tijdelijke terrasvergunning Doormanplein en een gewijzigde alcoholvergunning.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, (tijdelijke) terrasvergunning en alcoholvergunning, Caf den Pimpelaer, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een exploitatie-/terrasvergunning inclusief tijdelijke terrasvergunning Doormanplein en een gewijzigde alcoholvergunning.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000674, Talmaweg 122, 2992AK Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie Talmaweg 122, 2992AK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stichting KunstCreatief Barendrecht naar definitieve locatie in Carnisselande

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Stichting KunstCreatief Barendrecht naar definitieve locatie in Carnisselande
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

EnquÍte: Denk mee over het afvalbeleid in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-15] EnquÍte: Denk mee over het afvalbeleid in Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 29 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Op woensdag 29 maart houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verkeersregelaars gezocht!

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Verkeersregelaars gezocht!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

13 en 14 maart commissievergaderingen

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Dinsdag 7 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Proef met grotere terrassen op Doormanplein

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Proef met grotere terrassen op Doormanplein
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Energiesubsidie maatschappelijke organisaties

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Energiesubsidie maatschappelijke organisaties
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000076, Wilhelminastraat 22, 2991BV Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Wilhelminastraat 22, 2991BV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Renovatie t Trefpunt: oude glorie herstellen volgens eisen van nu

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Renovatie t Trefpunt: oude glorie herstellen volgens eisen van nu
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeentelijke belastingen 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Gemeentelijke belastingen 2023
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Nederlands Kringgroep Kampioenschap, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-02] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: VDH Kringgroep Rotterdam voor het organiseren van het evenement Nederlands Kringgroep Kampioenschap op zaterdag 25 maart 2023 van 08:00 tot 17:00 uur en op zondag 26 maart 2023 van 08:00 tot 17:00 uur op het adres Vrijenburgweg 6, 2993 CB te Barendrecht, referentienummer 713906 verzonden aan aanvrager op 21 februari 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, The Passion40daagse, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-02] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Hart voor Barendrecht voor het organiseren van het evenement The Passion40daagse op zaterdag 1 april 2023 van 14:00 tot 17:00 uur op het adres Beuningenhaven en van 18:00 tot 22:30 uur aan de Noordersingel 30 te Barendrecht, referentienummer 716018 verzonden aan aanvrager op 21 februari 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000554, Wagemaker-akker 37, 2994AL Barendrecht, het plaatsen van een vaste trap naar zolder

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie Wagemaker-akker 37, 2994AL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000594, Bergen 6, 2993LR Barendrecht, het plaatsen van een hekwerk

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie Bergen 6, 2993LR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000595, Escudostraat 22, 2991XV Barendrecht, het wijzigen van kantoorfunctie naar ruimte met Body Styling Circuit Training

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie Escudostraat 22, 2991XV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-000610, tegenover Maasstraat 2-4 te Barendrecht, het kappen van 3 bomen

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie tegenover Maasstraat 2-4 te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000612, Waalstraat 7 en 17 , 2991AL Barendrecht , het plaatsen van een dakkapel en nokverhoging

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie Waalstraat 7 en 17 , 2991AL Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000614, Dierensteinweg 2, 2991XJ Barendrecht, het renoveren en uitbreiden Edudelta Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie Dierensteinweg 2, 2991XJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000622, Erkens-akker 20, 2994AB Barendrecht, het uitbreiden van de woning

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie Erkens-akker 20, 2994AB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Merendeel OekraÔense vluchtelingen uit Zeeheldenbuurt blijft in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-01] Merendeel OekraÔense vluchtelingen uit Zeeheldenbuurt blijft in Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aardbeving Turkije en SyriŽ: inwonersavond woensdag 8 maart

[Gepubliceerd: 2023-03-01] Aardbeving Turkije en SyriŽ: inwonersavond woensdag 8 maart
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 15 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Op woensdag 15 maart 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000471, Lekstraat 22-36, 2991AC Barendrecht, het bouwen van 12 appartementen

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie Lekstraat 22-36, 2991AC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Fennaweg 19, 2991ZA en Eurekaweg 20 2991ZB Barendrecht- 2022-001500, het doorbreken van een muur tussen 2 panden

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Fennaweg 19, 2991ZA en Eurekaweg 20 2991ZB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000502, Schoener 74, 2991JM Barendrecht, het realiseren van een aanbouw en opbouw

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie Schoener 74, 2991JM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000512, Lauwersmeer 18, 2993PB Barendrecht, het plaatsen van een buiten-unit voor hybridewarmtepomp

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie Lauwersmeer 18, 2993PB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Binnenlandse Baan 134, 2991CA Barendrecht - 2022-000511, het transformeren van kantoorgebouw naar een WoonZorg-gebouw met 12 wooneenheden

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 134, 2991CA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, diverse locaties in Barendrecht- 2023-000141, het plaatsen van trotters t.b.v. verkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Binnenhof 1, 2991AA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000521, Noldijk 121, 2991VJ Barendrecht, het wijzigen van de gevel

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie Noldijk 121, 2991VJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000536, Dorpsstraat 204b, 2992AB Barendrecht, het realiseren van een staalconstructie

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie Dorpsstraat 204b, 2992AB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, 1e Barendrechtseweg 124, 2992XC Barendrecht - 2022-002829, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie 1e Barendrechtseweg 124, 2992XC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 22 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Op woensdag 22 februari 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Het Financieel Serviceloket denkt graag met u mee

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Het Financieel Serviceloket denkt graag met u mee
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000385, De Zeeg 60, 2991EK Barendrecht, Het plaatsen van een dakkapel met nokverhoging op het voor- en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: aanvraag op locatie De Zeeg 60, 2991EK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000427, Vrijenburglaan 29, 2994CD Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: aanvraag op locatie Vrijenburglaan 29, 2994CD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Leeuwenburg 22, 2994EK Barendrecht - 2022-001472, het plaatsen van een uitbouw

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Leeuwenburg 22, 2994EK Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Prins Hendrikstraat 3, 2991BP Barendrecht - 2023-000172, het plaatsen van zonnepanelen aan de zijkant van het huis

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Prins Hendrikstraat 3, 2991BP Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderzoek tijdelijke woonunits voor opvang zuidelijk randpark

[Gepubliceerd: 2023-02-16] De gemeente Barendrecht onderzoekt het mogelijk maken van tijdelijke woonunits op een kavel in het Zuidelijk Randpark. Deze zijn bedoeld voor statushouders, vluchtelingen en spoedzoekers.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

21 februari Raadsvergadering

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Dinsdag 7 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Pilot fietsdiefstal

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Pilot fietsdiefstal
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende vergunning, Aanwezigheid van 1 kansspelautomaat, Diggels Barendrecht B.V. te gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een vergunning, aanwezigheid van kansspelautomaten.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e Rectificatie Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000089 (uitgebreide procedure), van der Meulenstraat t.o. 17-31 en Henry Dunantlaan te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Van der Meulenstraat t.o. 17-31 en Henry Dunantlaan, bouwen 20 starterswoningen, 6 twee onder n kapwoningen en 1 vrijstaande woning
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e Rectificatie Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000088 (uitgebreide procedure), van der Meulenstraat t.o. nr. 17-31 en Henry Dunantlaan te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Van der Meulenstraat t.o. 17-31 en Henry Dunantlaan, afwijken bestemmingsplan voor de bouw van 27 woningen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 1 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Op woensdag 1 maart 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Update werkzaamheden Social Hub Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Update werkzaamheden Social Hub Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Landelijke actiedag Giro555

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Landelijke actiedag Giro555
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

13 februari oriŽnterende commissie Algemene Zaken en FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Dinsdag 7 februari vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

EnquÍte: Denk mee over het hondenbeleid

[Gepubliceerd: 2023-02-09] EnquÍte: Denk mee over het hondenbeleid
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Herdenking 4 mei, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-09] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Herdenking 4 mei op 4 mei van 19:00 tot 21:00 uur.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende vergunning, Aanwezigheid van kansspelautomaten, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een vergunning, aanwezigheid van 2 kansspelautomaten.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende alcoholwetvergunning, De Heeren van Lust B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-09] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet is verleend aan: De Heeren van Lust B.V., Middenbaan 101 te Barendrecht, referentienummer 497304, verzonden aan aanvrager op 1 februari 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, de Heeren van Lust B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-09] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: de Heeren van Lust B.V., op 1 februari 2023 en geregistreerd is onder nummer 497302.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing sluitingsuur, Sociteit "De Beuk", 28 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-09] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een ontheffing op grond van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Barendrecht 2020 is verleend aan: Sociteit "De Beuk" ten behoeve van muziekavond met optredens van verschillende DJs op 28 februari 2023 van 20:00 tot 04:00 uur, 1e Barendrechtseweg 53 - 55 te Barendrecht, referentienummer 711508 verzonden aan aanvrager op 3 februari 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Talmaweg 107 Barendrecht - 2023-000002, huisvesting statushouders

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Talmaweg 107 Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Donk 15, 2991LE Barendrecht - 2022-002062, het legaliseren van de aanpassing van de brandcompartimentering van het bedrijfspand

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Betreft: beschikking op locatie Donk 15, 2991LE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000297, Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht, het plaatsen van een reclamebord

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Betreft: aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000089 (uitgebreide procedure), van der Meulenstraat t.o. 17-31 en Henry Dunantlaan te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Vd Meulenstraat t.o. 17-31 en Henry Dunantlaan, bouwen 20 starterswoningen, 6 twee onder n kapwoningen en 1 vrijstaande woning - Hof van Barendrecht -
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000088 (uitgebreide procedure), V.d.Meulenstraat t.o. nr. 17-31 en Henry Dunantlaan te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Vd Meulenstraat t.o. 17-31 en Henry Dunantlaan, afwijken bestemmingsplan - Hof van Barendrecht - bouw 27 woningen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Minister Harbers bezoekt Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Minister Harbers bezoekt Barendrecht
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Proef minder geluidsoverlast Kilweg

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Proef minder geluidsoverlast Kilweg
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 15 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Op woensdag 15 februari 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Happyween Lichtjestocht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-02] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Happyween Lichtjestocht op vrijdag 27 oktober 2023 van 19:00 tot 21:00 uur en start vanaf het adres: Vrijenburglaan 61 2994 CD te Barendrecht, referentienummer 679452 verzonden aan aanvrager op 26 januari 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000244, Noldijk 111, 2991VJ Barendrecht, het verbouwen van de woning in verband met duurzaamheid

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Betreft: aanvraag op locatie Noldijk 111, 2991VJ Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000254, Doormanplein 7, 2992BC Barendrecht, het plaatsen van een terrasoverkapping en terrasafscheidingen met glazen panelen

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Betreft: aanvraag op locatie Doormanplein 7, 2992BC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000270, Maasdam-akker 34, 2994BH Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Betreft: aanvraag op locatie Maasdam-akker 34, 2994BH Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Voordijk 334, 2993BA Barendrecht - 2022-002806, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Voordijk 334, 2993BA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000089 (uitgebreide procedure), van der Meulenstraat t.o. 17-31 en Henry Dunantlaan te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Van der Meulenstraat t.o. 17-31 en Henry Dunantlaan, bouwen 20 starterswoningen, 6 twee onder n kapwoningen en 1 vrijstaande woning
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoe denkt u over wonen in Barendrecht?

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Hoe denkt u over wonen in Barendrecht?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe website gemeente Barendrecht live

[Gepubliceerd: 2023-01-31] De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe website van de gemeente Barendrecht. Vandaag was het zover en lanceerden wij onze nieuwe website.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Mr. Thorbeckestraat 39, 2991GG Barendrecht - 2022-002808, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Mr. Thorbeckestraat 39, 2991GG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000141, Binnenhof 1, 2991AA Barendrecht, het plaatsen van trotters t.b.v. verkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Betreft: aanvraag op locatie Binnenhof 1, 2991AA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Zalmwater 33, 2993DX Barendrecht - 2023-000004, een uitbreiding van de dakopbouw op de 2e verdieping van de woning

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Zalmwater 33, 2993DX Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Populierenhout 11, 2994HM Barendrecht - 2022-002811, het plaatsen van dakkapellen op het voor- en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Populierenhout 11, 2994HM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000172, Prins Hendrikstraat 3, 2991BP Barendrecht, het plaatsen van zonnepanelen aan de zijkant van het huis

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Betreft: aanvraag op locatie Prins Hendrikstraat 3, 2991BP Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000177, Wilhelminastraat 19, 2991BT Barendrecht, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Betreft: aanvraag op locatie Wilhelminastraat 19, 2991BT Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bouwplan Hof van Barendrecht stap verder

[Gepubliceerd: 2023-01-26] De gemeente Barendrecht onderzoekt al een aantal jaren de haalbaarheid van het bouwplan Hof van Barendrecht van initiatiefnemer Habeko Vastgoed B.V.. Inmiddels ligt er een nieuw voorstel voor de bouw van 27 koopwoningen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Zwemestafette Hulpverleners te water, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-01-26] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend: voor het organiseren van het evenement Zwemestafette Hulpverleners te water op zaterdag 21 januari 2023 t/m zondag 22 januari 2023 van 19:00 tot 07:00 uur.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000060, Achterzeedijk 75, 2992SB Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak en vergroten schuur

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Betreft: aanvraag op locatie Achterzeedijk 75, 2992SB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag reclame 2023-000071, Bergen 10, 2993LR Barendrecht, het plaatsen van reclame op de gevel

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Betreft: aanvraag op locatie Bergen 10, 2993LR Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000076, Wilhelminastraat 22, 2991BV Barendrecht, het opvijzelen en isoleren woning

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Betreft: aanvraag op locatie Wilhelminastraat 22, 2991BV Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Klarinetweg (1 t/m 7) te Barendrecht - 2022-000442, het verbouwen van een woongebouw (Humanitas)

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Klarinetweg (1 t/m 7) te Barendrecht1
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000089, V.d.Meulenstraat t.o. nr. 17-31+H.Dunantlaan te Barendrecht, 2- Hof van Barendrecht - Bouwen

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Betreft: aanvraag op locatie V.d.Meulenstraat t.o. nr. 17-31+H.Dunantlaan te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000088, V.d.Meulenstraat t.o. nr. 17-31+H.Dunantlaan te Barendrecht, Hof van Barendrecht bestemming van bedrijf naar wonen

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Betreft: aanvraag op locatie V.d.Meulenstraat t.o. nr. 17-31+H.Dunantlaan te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000115, Voordijk 247 te Barendrecht, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Betreft: aanvraag op locatie Voordijk 247 te Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, 't Weerom 1, 2991ER Barendrecht - 2022-002621, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie 't Weerom 1, 2991ER Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Handhavingsarrangement Barendrecht 2023-2026

[Gepubliceerd: 2023-01-18] Op woensdag 18 januari heeft burgemeester Govert Veldhuijzen samen met de politie en het Openbaar Ministerie het handhavingsarrangement 2023-2026 ondertekend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 1 februari

[Gepubliceerd: 2023-01-18] Op woensdag 1 februari houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorbereidingen sloop en nieuwbouw Zeeheldenbuurt start in maart

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Woonstichting Patrimonium start in maart met de voorbereidingen van sloop van de huidige sterk verouderde woningen in de Zeeheldenbuurt in Barendrecht.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

15 sollicitanten voor burgemeesterschap Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Voor het burgemeesterschap van Barendrecht hebben 15 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing sluitingsuur, Caf De Uitspanning, 27 en 28 januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-12] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een ontheffing op grond van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Barendrecht 2020 is verleend aan: Caf De Uitspanning ten behoeve van Feestavonden met DJ op 27 en 28 januari 2023 van 20:00 tot 03:00 uur, Doormanplein 7 te Barendrecht, referentienummer 687483 verzonden aan aanvrager op 4 januari 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-002062, Donk 15, 2991LE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Donk 15, 2991LE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst aanvraag huisvesting statushouders, Talmaweg 107, 2992AE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Betreft: melding op locatie Talmaweg 107, 2992AE Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Oosteinde 2, 2991LG Barendrecht - 2023-000016, het legaliseren van een onderheide betonvloer in de bedrijfshal

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Oosteinde 2, 2991LG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Hudighaven 12, 2993HB Barendrecht - 2022-002048, het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Hudighaven 12, 2993HB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000016, Oosteinde 2, 2991LG Barendrecht, het realiseren van een onderheide betonvloer

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Betreft: aanvraag op locatie Oosteinde 2, 2991LG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000004, Zalmwater 33, 2993DX Barendrecht, het realiseren van een dakopbouw / uitbreiding 2e verdieping

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Betreft: aanvraag op locatie Zalmwater 33, 2993DX Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beperkt aantal vergunningen en maximaal 200 deeltweewielers in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-01-11] De gemeente voert een vergunningsplicht met regels in voor aanbieders van deeltweewielers.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jaarwisseling zonder grote incidenten

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Er is tijdens de jaarwisseling in Barendrecht veel vuurwerk afgestoken, maar de jaarwisselingsnacht is zonder grote incidenten verlopen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

0% btw voor zonnepanelen op woningen

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning geldt een btw-tarief van 21%. Er is een wetsvoorstel aangenomen om dit btw-tarief per 1 januari 2023 te wijzigen naar 0%.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Fazant 13, 2991MD Barendrecht - 2022-002716, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Fazant 13, 2991MD Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Binnenlandse Baan 84, 2991EB Barendrecht - 2022-002680, constructieve ingrepen woning

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 84, 2991EB Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Kouwenhoven-akker, 2994AS Barendrecht - 2022-002577, het realiseren van een nieuwe speelplek

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Kouwenhoven-akker 14, 2994AS Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verlenen besluit op Omgevingsvergunning, Pols-akker 8, 2994AT Barendrecht - 2022-001878, het plaatsen van een erker aan voorzijde woning

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Pols-akker 8, 2994AT Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002840, Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht, het transformeren van kantoor naar woonhuis

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002829, 1e Barendrechtseweg 124, 2992XC Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: aanvraag op locatie 1e Barendrechtseweg 124, 2992XC Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002806, Voordijk 334, 2993BA Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: aanvraag op locatie Voordijk 334, 2993BA Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002811, Populierenhout 11, 2994HM Barendrecht, het plaatsen van dakkapellen op het voor- en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: aanvraag op locatie Populierenhout 11, 2994HM Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002808, Mr. Thorbeckestraat 39, 2991GG Barendrecht, het verbouwen van de zolderverdieping met plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: aanvraag op locatie Mr. Thorbeckestraat 39, 2991GG Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Wilhelminastraat 51, 2991BT Barendrecht - 2022-002624, het realiseren van een opbouw op de bestaande uitbouw

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Wilhelminastraat 51, 2991BT Barendrecht
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning z38869/OLO7094565 Brandveilig gebruik van onderwijsgebouw (MFA Meerwedepoort) Olmenwede 1 in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Olmenwede 1, Brandveilig gebruik onderwijsgebouw MFA Meerwedepoort
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Barendrechtse ondernemers in goede handen bij Greendish

[Gepubliceerd: 2022-12-31] De gemeente wil voedselverspilling tegengaan en voedselaanbod verduurzamen. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente een project opgezet met Greendish.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestemmingsplan Middeldijk 28 gewijzigd vastgesteld

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Bestemmingsplan Middeldijk 28 gewijzigd vastgesteld
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Woongebied Oost Voordijk 267 en besluit hogere waarden Wgh

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Woongebied Oost Voordijk 267 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2022. Bij dit plan is ook een besluit hogere waarden genomen op grond van de Wet Geluidhinder.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Espenwede 2, 2993GN Barendrecht - 2022-001611, achteraanbouw hoekwoning

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Espenwede 2, 2993GN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op kapvergunning, Tuindersweg perceel nr. D 10872 te Barendrecht- 2022-002687, het verplanten van 32 bomen

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Tuindersweg perceel nr. D 10872 te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002762, Perentuin, boomgaard, Appeltuin, Notenhof, het Fruit, Kersentuin, boomgaard,Pruimentuin te Barendrecht, het renoveren van 118 woningen

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Betreft: aanvraag op locatie Perentuin, boomgaard, Appeltuin, Notenhof, het Fruit, Kersentuin, boomgaard,Pruimentuin te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, 1e Heinenoordtunnel van rijksweg A29 te Barendrecht - 2022-001676, het realiseren van een middentunnelkanaal Heinenoordtunnel

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie 1e Heinenoordtunnel van rijksweg A29 te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op kapvergunning,Boezemweg, oostelijk van spooronderdoorgang te Barendrecht - 2022-002066, het kappen van 14 bomen voor het aanleggen nieuwe rotonde

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Boezemweg, oostelijk van spooronderdoorgang te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op kapvergunning, Ziedewij te Barendrecht - 2022-002055, het kappen van 12 bomen aan Ziedewij voor herinrichting

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ziedewij
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurtagenda voor Vrijenburg

[Gepubliceerd: 2022-12-23] De gemeente wil toe naar een meer samenhangende, buurt-/wijkgerichte aanpak. Het collegeprogramma 2022-2026 bevat de ambitie om te experimenteren met het instrument buurtagenda. Binnenkort start een proef in de wijk Vrijenburg.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende vergunning, Collecte Roparun, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Estron Runners voor de Collecte Roparun van 26 februari 2023 tot en met 4 maart 2023, in Barendrecht, referentienummer 655476, verzonden aan aanvrager op 9 december 2022.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Cipreshout 10, 2994GA Barendrecht - 2022-001679, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Cipreshout 10, 2994GA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002653, Carnisseweg 65, 2993AD Barendrecht, het uitbouwen van een woonboerderij

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Betreft: aanvraag op locatie Carnisseweg 65, 2993AD Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dorpsstraat 192, 2992AB Barendrecht - 2022-001649, het plaatsen van een pergola en een berging

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Dorpsstraat 192, 2992AB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002680, Binnenlandse Baan 84, 2991EB Barendrecht, constructieve ingrepen woning

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Betreft: aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 84, 2991EB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag kapvergunning 2022-002687, Tuindersweg perceel nr. D 10872 te Barendrecht, het verplanten van 32 bomen

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Betreft: aanvraag op locatie Tuindersweg perceel nr. D 10872 te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Tjalk 48, 2991PN Barendrecht - 2022-002067, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Tjalk 48, 2991PN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002716, Fazant 13, 2991MD Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Betreft: aanvraag op locatie Fazant 13, 2991MD Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Gaspelwede 8, 2993TK Barendrecht - 2022-002245, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Gaspelwede 8, 2993TK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002577, Kouwenhoven-akker 14, 2994AS Barendrecht, het realiseren van een nieuwe speelplek

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Betreft: aanvraag op locatie Kouwenhoven-akker 14, 2994AS Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bakkersdijk 21, 2993AA Barendrecht - 2022-001065, het maken van een aanbouw aan de woning

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bakkersdijk 21, 2993AA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002621, 't Weerom 1, 2991ER Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Betreft: aanvraag op locatie 't Weerom 1, 2991ER Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002624, Wilhelminastraat 51, 2991BT Barendrecht, het realiseren van een opbouw op de bestaande uitbouw

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Betreft: aanvraag op locatie Wilhelminastraat 51, 2991BT Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002270, Van Kronenburgvliet 5, 2992TG Barendrecht, het plaatsen van zonnepanelen (reeds geplaatst)

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Betreft: aanvraag op locatie Van Kronenburgvliet 5, 2992TG Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Kerstmarkt Kleine Duiker, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-08] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting De Kleine Duiker voor het organiseren van het evenement Kerstmarkt Kleine Duiker op vrijdag 9 december 2022 van 16:00 tot 21:00 uur op het adres 3e Barendrechtseweg 511 2991SH te Barendrecht, referentienummer 631492 verzonden aan aanvrager op 30 november 2022.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Binnen bioscoop, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-08] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Caf Clementine voor het organiseren van het evenement Binnen bioscoop op 14 december 2022 van 13:00 tot 23:00 uur en van 15 tot en met 17 december 2022 van 18:00 tot 23:00 uur op het adres Handelscentrum ZHZ 8, 2991 LD te Barendrecht., referentienummer 616729 verzonden aan aanvrager op 1 december 2022.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Spoorlaan 7, 2991LM Barendrecht - 2022-001476, het plaatsen van een aanbouw

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Spoorlaan 7, 2991LM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, 1e Barendrechtseweg 88a Barendrecht - 2022-000835, het plaatsen van een batterijopslag / energieopslagsysteem (EOS) Zonnepark De Punt

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie 1e Barendrechtseweg 88a Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Braamwede 11, 2993TE Barendrecht - 2022-001810, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Braamwede 11, 2993TE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Espenwede 14, 2993GN Barendrecht - 2022-002037, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Espenwede 14, 2993GN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Palissanderhout 27, 2994HK Barendrecht - 2022-001990, het veranderen van een garage deur door deur met kozijn

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Palissanderhout 27, 2994HK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing De uitbreiding van de sluitingstijd van horeca-inrichting Christelijke Volleybal Vereniging Spirit, 17 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een ontheffing op grond van artikel 2:29 van de APV Barendrecht 2020 is verleend aan: Christelijke Volleybal Vereniging Spirit ten behoeve van Kerstfeest op 17 december 2022 van 21.00 tot 1.30 uur, Hertenburg 32 te Barendrecht, referentienummer 650867, verzonden aan aanvrager op 18 november.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Rotary Santarun 2022, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Rotary Club Barendrecht/ de heer B.A.M. van der Stap voor het organiseren van het evenement Rotary Santarun 2022 op zaterdag 17 december 2022 van 15:00 tot 18:00 met start en finish op het Doormanplein in Barendrecht. Referentienummer 617962, verzonden aan aanvrager op 22 november 2022.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Kerstwandeling, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Mevrouw J.E. Glasbergen voor het organiseren van het evenement Kerstwandeling op zaterdag 16 december 2022 van van 18:00 tot 20:30 uur.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Dorpskern Fair Wintereditie 2022, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht/ mevrouw Ranti-Prins voor het organiseren van het evenement Dorpskern Fair Wintereditie 2022 op zaterdag 10 december 2022 van 14:00 tot 21:00 uur.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Johnnys Burger Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Johnnys Burger Barendrecht, op 14 november 2022 en geregistreerd is onder nummer 562332.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing voor het innemen van een tijdelijke Seizoenstandplaats door Hoppema Catering voor de verkoop van oliebollen, appelflappen, appelbeignets etc., van maandag tot en met zaterdag, van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een ontheffing op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020 (hierna te noemen: APV), artikel 2.2 van de Beleidsnotitie Standplaatsen Gemeente Barendrecht 2014 en artikel 2.2. van de Verordening Winkeltijden gemeente Barendrecht: Hoppema Catering ten behoeve van de verkoop van oliebollen, appelflappen, appelbeignets, etc. van maandag tot en met zaterdag, van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023. De locatie is: t Vlak, te Barendrecht, referentienummer 605325, verzonden aan aanvrager op 3 november 2022.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, het filmen van de korte film: The Queen of dying, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: De heer F.P. Dukker voor het organiseren van het evenement het filmen van de korte film: The Queen of dying woensdag 7 december 2022 van 14:00 tot 22:00 uur op het adres: Heulweg 8, 2993AG te Barendrecht, referentienummer 628345, verzonden aan aanvrager op 8 november 2022.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing uitbreiding van de sluitingstijd van horeca-inrichting Hockey Club Barendrecht, 10 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een ontheffing op grond van artikel 2:29 van de APV Barendrecht 2020 is verleend aan: Hockey Club Barendrecht ten behoeve van Kerstdiner voor senioren op 10 december 2022 van 18.00 tot 1.30 uur, Zuider Carnisseweg 101c te Barendrecht, referentienummer 651635, verzonden aan aanvrager op 25 november.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing uitbreiding van de sluitingstijd van horeca-inrichting Hockey Club Barendrecht, 17 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een ontheffing op grond van artikel 2:29 van de APV Barendrecht 2020 is verleend aan: Hockey Club Barendrecht ten behoeve van AB feest op 17 december 2022 van 21.00 tot 2.00 uur, Zuider Carnisseweg 101c te Barendrecht, referentienummer 651636, verzonden aan aanvrager op 25 november.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Marijkesingel 3, 2991BK Barendrecht - 2022-001282, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Marijkesingel 3, 2991BK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002083, Tjalk 5, 2991PM Barendrecht, het plaatsen van een schuur in achtertuin

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Betreft: aanvraag op locatie Tjalk 5, 2991PM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag kapvergunning 2022-002210, Helfrichstraat Barendrecht, het kappen van 12 bomen

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Betreft: aanvraag op locatie Helfrichstraat Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002245, Gaspelwede 8, 2993TK Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Betreft: aanvraag op locatie Gaspelwede 8, 2993TK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Van Hobokenhaven 49, 2993HH Barendrecht - 2022-001333, het plaatsen van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Van Hobokenhaven 49, 2993HH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bartokplantsoen 4, 2992EB Barendrecht - 2022-001555, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bartokplantsoen 4, 2992EB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001990, Palissanderhout 27, 2994HK Barendrecht, het veranderen van een garage deur door deur met kozijn

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Palissanderhout 27, 2994HK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002037, Espenwede 14, 2993GN Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Espenwede 14, 2993GN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002043,Kilweg oprit/afrit Rijksweg A29 te Barendrecht, het plaatsen van 2 cameramasten

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Kilweg oprit/afrit Rijksweg A29 te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002048, Hudighaven 12, 2993HB Barendrecht, het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Hudighaven 12, 2993HB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag kapvergunning 2022-002055, Ziedewij te Barendrecht, het kappen van 12 bomen voor herinrichting ZIedewij

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Ziedewij te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002062, Donk 15, 2991LE Barendrecht, het aanpassen van de brandcompartimentering

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Donk 15, 2991LE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002064, Stationsweg 58, 2991CM Barendrecht, het vervangen van een toegangspoort

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Stationsweg 58, 2991CM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002067, Tjalk 48, 2991PN Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Tjalk 48, 2991PN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag kapvergunning 2022-002066, Boezemweg te Barendrecht, het kappen van 14 bomen voor het aanleggen nieuwe rotonde

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Boezemweg te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002063, Middeldijk 28, 2992SJ Barendrecht, het bouwen van 14 woningen

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Betreft: aanvraag op locatie Middeldijk 28, 2992SJ Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag kapvergunning 2022-001779, tegenover Binnenlandse Baan 56 en 60 te Barendrecht, het kappen van 2 bomen (essen)

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Betreft: aanvraag op locatie tegenover Binnenlandse Baan 56 en 60 te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, 3e Barendrechtseweg 465, 2991SH Barendrecht - 2022-001584, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie 3e Barendrechtseweg 465, 2991SH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dassenburg 8, 2994CH Barendrecht - 2022-000866, het plaatsen van een dakkapel

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Dassenburg 8, 2994CH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001810, Braamwede 11, 2993TE Barendrecht, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Betreft: aanvraag op locatie Braamwede 11, 2993TE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001878, Pols-akker 8, 2994AT Barendrecht, het plaatsen van een erker aan voorzijde woning

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Betreft: aanvraag op locatie Pols-akker 8, 2994AT Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001929, Voordijk 275, 2992AL Barendrecht, het verbouwen van een winkelruimte

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Betreft: aanvraag op locatie Voordijk 275, 2992AL Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Sinterklaasoptocht Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-11-10] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Oranjevereniging Juliana, Dhr. R. Okkerse voor het organiseren van het evenement Sinterklaasoptocht Barendrecht op zaterdag 12 november 2022 van 11:00 tot 16:30 uur. Start op het adres: Binnenhof, Gemeentehuis Barendrecht, referentienummer 611334 verzonden aan aanvrager op 3 november 2022. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling APV van Gemeente Barendrecht of e-mail naar APV@barendrecht.nl.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Mozartstraat 79, 2992RE Barendrecht - 2022-001543, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Mozartstraat 79, 2992RE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Sluisleede 13, 2991WD Barendrecht - 2022-001540, het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Sluisleede 13, 2991WD Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving geweigerd besluit op Omgevingsvergunning, Koedood 17b - 2022-000319, het vervangen van een schuur en een woonboot

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Koedood 17b
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Spoorwegemplacement 5, 2991VT Barendrecht - 2022-001264, het plaatsen van gevelreclame en 3 vlaggenmasten

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Spoorwegemplacement 5, 2991VT Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001760, Dr. Kuyperstraat 28, 2991GB Barendrecht, het bouwen van een garage/berging

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Betreft: aanvraag op locatie Dr. Kuyperstraat 28, 2991GB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001611, Espenwede 2, 2993GN Barendrecht, het plaatsen van een aanbouw

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: aanvraag op locatie Espenwede 2, 2993GN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001649, Dorpsstraat 192, 2992AB Barendrecht, het plaatsen van een overkapping op de Schuur

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: aanvraag op locatie Dorpsstraat 192, 2992AB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Marijkesingel 30, 2991BK Barendrecht - 2022-001029, het plaatsen van een noodlokaal Schaepmanschool

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Marijkesingel 30, 2991BK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001668, Olijfhout 40, 2994HV Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: aanvraag op locatie Olijfhout 40, 2994HV Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, 2e Barendrechtseweg 193, 2991GK Barendrecht - 2022-001452, het realiseren van een nokverhoging

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie 2e Barendrechtseweg 193, 2991GK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001679, Cipreshout 10, 2994GA Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: aanvraag op locatie Cipreshout 10, 2994GA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Palmhout 10, 2994HL Barendrecht- 2022-001348, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Palmhout 10, 2994HL Barendrecht
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001675, Escudostraat 9-11, 2991XV Barendrecht, het bouwen van een NIO Power Swap Station

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: aanvraag op locatie Escudostraat 9-11, 2991XV Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001676, 2e Heinenoordtunnel in Barendrecht, het realiseren van een tunnelsysteem (MTK)

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: aanvraag op locatie 2e Heinenoordtunnel in Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Noldijk 124 - 126 te Barendrecht (Natuurgoed Ziedewij) - 2022-000419, het tijdelijk plaatsen van containers op natuurgoed Ziedewij

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Noldijk 124 - 126 te Barendrecht (Natuurgoed Ziedewij)
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning Nassaustraat 2, 2991BLBarendrecht - 2022-001063 het realiseren van een uitbouw op de 1e verdieping

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Besluit Omgevingsvergunning op locatie Nassaustraat 2, 2991BL Barendrecht
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning Chopinstraat 19, 2992EE Barendrecht - 2022-000902 het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Betreft: aanvraag op locatie Chopinstraat 19, 2992EE Barendrecht
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Talmaweg 1 t/m 9 (oneven) , 140a t/m 140e, 142a t/m 142e, 151 t/m 159 (oneven) in Barendrecht - 2022-000388, het bouwen van 20 woningen

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Talmaweg 1 t/m 9 (oneven) , 140a t/m 140e, 142a t/m 142e, 151 t/m 159 (oneven) in Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, tunnelpad te Barendrecht - 2022-000816, het realiseren van een verharding voor een weg en parkeerplaats en het plaatsen van een container

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Tunnelpad te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001555, Bartokplantsoen 4, 2992EB Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Betreft: aanvraag op locatie Bartokplantsoen 4, 2992EB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001562, Haarspitwei 11, 2992ZB Barendrecht, het plaatsen van een extra fietsenstalling

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Betreft: aanvraag op locatie Haarspitwei 11, 2992ZB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Tjalk 46, 2991PN Barendrecht - 2022-001019, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Tjalk 46, 2991PN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001584, 3e Barendrechtseweg 465, 2991SH Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Betreft: aanvraag op locatie 3e Barendrechtseweg 465, 2991SH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001588, Achterzeedijk 1, 2991SB Barendrecht, Graafwerkzaamheden i.v.m. vervangen kabels op 01-11-2022

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Betreft: aanvraag op locatie Achterzeedijk 1, 2991SB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Middenbaan 36, 2991CT Barendrecht - 2022-001073, het plaatsen van handelsreclame aan de gevel

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Middenbaan 36, 2991CT Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Pizzeria Da Guiseppe, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Exploitatie Da Mario
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende alcoholwetvergunning, Pizzeria Da Giuseppe gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Alcoholvergunning
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Lichtjestocht Happyween, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Happyween
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001500,Fennaweg 19, 2991ZA en Eurekaweg 20 2991 ZB Barendrecht, het doorbreken van een muur tussen 2 panden

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Betreft: aanvraag op locatie Fennaweg 19, 2991ZA en Eurekaweg 20 2991 ZB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001502, Handelscentrum ZHZ 8, 2991LD Barendrecht, het handelen in strijd met regels van ruimtelijke orde

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Betreft: aanvraag op locatie Handelscentrum ZHZ 8, 2991LD Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001493, Griegplantsoen 7, 2992EH Barendrecht, het realiseren van een dakterras

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Betreft: aanvraag op locatie Griegplantsoen 7, 2992EH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001518, Achterzeedijk 75, 2992SB Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak en vergroten schuur

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Betreft: aanvraag op locatie Achterzeedijk 75, 2992SB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Marijkesingel 5, 2991BK Barendrecht - 2022-000884, het plaatsen van een nokverhoging

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Marijkesingel 5, 2991BK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001537, Dennenhout 1, 2994GC Barendrecht, het realiseren van een compacte buitensportinrichting

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Betreft: aanvraag op locatie Dennenhout 1, 2994GC Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001540, Sluisleede 13, 2991WD Barendrecht, het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Betreft: aanvraag op locatie Sluisleede 13, 2991WD Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001543, Mozartstraat 79, 2992RE Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Betreft: aanvraag op locatie Mozartstraat 79, 2992RE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning GB22-0043 brandveilig gebruik van onderwijsgebouw, Bijdorp-west 13 in Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Bijdorp-west 13, brandveilig gebruik onderwijsgebouw
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Halve Marathon Barendrecht, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Halve Marathon BD
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Happyween Zeskamp, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Happyween
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Jayas Store B.V., gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Exploitatie Jaya's
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning B220312687, Dorpsstraat 133, het verbouwen van de woning

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Dorpsstraat 133, verbouwen woning
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Koperslagerij 15, 2993CD Barendrecht - 2022-001231, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Koperslagerij 15, 2993CD Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Prins Mauritsstraat 17, 2991BR Barendrecht - 2022-000768, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Prins Mauritsstraat 17, 2991BR Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op legalisatie, Swarttouwhaven 26, 2993HP Barendrecht - 2022-001151, het legaliseren van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Swarttouwhaven 26, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op legalisatie, Swarttouwhaven 64, 2993HP Barendrecht - 2022-001116, het legaliseren van geplaatste balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Swarttouwhaven 64, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001452, 2e Barendrechtseweg 193, 2991GK Barendrecht, het realiseren van een nokverhoging

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: aanvraag op locatie 2e Barendrechtseweg 193, 2991GK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op legalisatie, Swarttouwhaven 32, 2993HP Barendrecht - 2022-001266, het legaliseren van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Swarttouwhaven 32, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op legalisatie, Swarttouwhaven 34, 2993HP Barendrecht - 2022-001191, het legaliseren van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Swarttouwhaven 34, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001460, Conifeer 13, 3171PV Poortugaal, het wijzigen van het raam op de 1e verdieping

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: aanvraag op locatie Conifeer 13, 3171PV Poortugaal
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op legalisatie, Swarttouwhaven 42, 2993HP Barendrecht - 2022-001190, het legaliseren van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Swarttouwhaven 42, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op legalisatie, Swarttouwhaven 68, 2993HP Barendrecht - 2022-001117, het legaliseren van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Swarttouwhaven 68, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op legalisatie, Swarttouwhaven 58, 2993HP Barendrecht - 2022-001216, legalisatie balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Swarttouwhaven 58, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Voordijk 482, 2993BD Barendrecht - 2022-000739, het starten van een B&B

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Voordijk 482, 2993BD Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op legalisatie, Swarttouwhaven 50, 2993HP Barendrecht - 2022-001163, het legaliseren van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Swarttouwhaven 50, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Ziedewijdsekade 64 te Barendrecht- 2022-000947, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ziedewijdsekade 64 te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001473,Dierensteinweg en Verbindingsweg nabij Shell te Barendrecht, het plaatsen van 6 camerasystemen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: aanvraag op locatie Dierensteinweg en Verbindingsweg nabij Shell te Barendrechtecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001472, Leeuwenburg 22, 2994EK Barendrecht, het plaatsen van een uitbouw

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: aanvraag op locatie Leeuwenburg 22, 2994EK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001476, Spoorlaan 7, 2991LM Barendrecht, het plaatsen van een aanbouw

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Betreft: aanvraag op locatie Spoorlaan 7, 2991LM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bekendmaking besluit tot het verlenen van een alcoholvergunning

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Alcohol vergunning
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001282, Marijkesingel 3, 2991BK Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Betreft: aanvraag op locatie Marijkesingel 3, 2991BK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001304, Kavel C 1769 (van Beuningenhaven 8) te Barendrecht, het verbouwen van een winkelcentrum (Carnisse Veste)

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Betreft: aanvraag op locatie Kavel C 1769 (van Beuningenhaven 8) te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Zichtwei 47, 2992ZA Barendrecht - 2022-000718, het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Zichtwei 47, 2992ZA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op kapvergunning, Ziedewijdsedijk 40, 2991VR Barendrecht - 2022-000728, het verplaatsen / vellen / rooien van een kastanjeboom

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ziedewijdsedijk 40, 2991VR Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001327, Konijnenburg 1, 2994EP Barendrecht, het wijzigen van een bestemmingsplan naar sport

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Betreft: aanvraag op locatie Konijnenburg 1, 2994EP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001348, Palmhout 10, 2994HL Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Betreft: aanvraag op locatie Palmhout 10, 2994HL Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001333, Van Hobokenhaven 49, 2993HH Barendrecht, het plaatsen van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Betreft: aanvraag op locatie Van Hobokenhaven 49, 2993HH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001264, Spoorwegemplacement 5, 2991VT Barendrecht, het plaatsen van reclame en vlaggenmasten HSC AH

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Spoorwegemplacement 5, 2991VT Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001190, Swarttouwhaven 42, 2993HP Barendrecht, het plaatsen van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Swarttouwhaven 42, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001191, Swarttouwhaven 34, 2993HP Barendrecht, het plaatsen van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Swarttouwhaven 34, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Glasblazerij 42, 2993CM Barendrecht - 2022-000878, het vergroten van een raam in de zijgevel

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Glasblazerij 42, 2993CM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001216, Swarttouwhaven 58, 2993HP Barendrecht, constructie met balkonglas

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Swarttouwhaven 58, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Zuider Carnisseweg 101, 2993AZ Barendrecht - 2022-001021, het plaatsen van een videotoren Sportpark De Doorbraak

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Zuider Carnisseweg 101, 2993AZ Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001231, Koperslagerij 15, 2993CD Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Koperslagerij 15, 2993CD Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht - 2022-000746, het plaatsen van een dakkapel op het linkerzijdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001266, Swarttouwhaven 32, 2993HP Barendrecht, het plaatsen van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Betreft: aanvraag op locatie Swarttouwhaven 32, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing artikel 35 alcoholwet, Verenigingsfeest voor leden van 16+ op 1 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Art.35
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Chopinstraat 3, 2992EE Barendrecht - 2022-000897, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Chopinstraat 3, 2992EE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001112, Den Otterleede 35, 2991WV Barendrecht, het plaatsen van een overkapping boven voordeur

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Den Otterleede 35, 2991WV Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001116, Swarttouwhaven 64, 2993HP Barendrecht, het plaatsen van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Swarttouwhaven 64, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001148, Aalborg 12, 2993LP Barendrecht, het aanbrengen van raamkozijnen 1e etage zijgevel kantoorgebouw

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Aalborg 12, 2993LP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001163, Swarttouwhaven 50, 2993HP Barendrecht, het plaatsen van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Swarttouwhaven 50, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001151, Swarttouwhaven 26, 2993HP Barendrecht, het plaatsen van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Swarttouwhaven 26, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001138, van Hobokenhaven te Barendrecht, het plaatsen van een speelvoorziening

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: aanvraag op locatie van Hobokenhaven te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Ziedewijdsekade (perceel D11641 en D11796) schuin tegenover nummer 18 te Barendrecht - 2022-000110, het plaatsen van een schuilstal

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ziedewijdsekade (perceel D11641 en D11796) schuin tegenover nummer 18 te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001164, Mozartstraat 79, 2992RE Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Mozartstraat 79, 2992RE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001117, Swarttouwhaven 68, 2993HP Barendrecht, het plaatsen van balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Swarttouwhaven 68, 2993HP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Wedstrijd Topcompetitie BMX, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-09-20] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Fietscrossclub Barendrecht, voor het organiseren van het evenement Wedstrijd Topcompetitie BMW op zaterdag 8 oktober 2022 van 12:00 tot en met 20:00 uur. Locatie evenement: Zuider Carnisseweg 103, 2993 AZ te Barendrecht. De vergunning is op 12 september 2022 verleend en is geregistreerd onder nummer 558428.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatie vergunning aan de Snack Corner V.O.F.

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: De exploitatie van de horeca-inrichting/openbare inrichting Snack Corner t Vlak V.O.F, gevestigd aan t Vlak 1 te Barendrecht. De exploitatie terras vergunning is verleend op 12 september 2022 en geregistreerd onder nummer 583425.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Evenementenvergunning Veteranendag

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: Het organiseren van het evenement Veteranendag op de parkeerplaats van het Binnenhof te Barendrecht, op 17 september van 12:00 tot 17:00 uur (verleend op 31 augustus 2022, geregistreerd onder nummer 576749)
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing sluitingsuur, Caf Clementine

[Gepubliceerd: 2022-09-19] De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: horeca-inrichting Caf Clementine, Spoorlaan 7 te Barendrecht in verband met Borrel met DJ op de data 9 september 2022, 10 september 2022, 16 september 2022 en 23 september 2022, van 18:00 tot 23:00 uur (verleend 6 september 2022 en geregistreerd onder nummer 599307 Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling APV van Gemeente Barendrecht of e-mail naar APV@barendrecht.nl.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing artikel 35 alcoholwet, Feestavond BVV Barendrecht, 10 - 11 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Art. 35 alcoholwet
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Bezoekerscentrum Waalbos, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2022-09-19] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Bezoekerscentrum Waalbos, gevestigd aan de Waalweg 9a te Ridderkerk, op 12 september 2022 en geregistreerd is onder nummer 456192.
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001010, Waalstraat 10, 2991AM Barendrecht, het plaatsen van een hoger hekwerk in de voortuin

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Waalstraat 10, 2991AM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001029, Marijkesingel 30, 2991BK Barendrecht, het plaatsen van een noodlokaal Schaepmanschool

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Marijkesingel 30, 2991BK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001065, Bakkersdijk 21, 2993AA Barendrecht, het maken van een aanbouw aan de woning

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Bakkersdijk 21, 2993AA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Reuchlinhaven 8, 2993EL Barendrecht - 2022-000435, het wijzigen van de gevel en aanbrengen van reclame (Domino"s Pizza)

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Reuchlinhaven 8, 2993EL Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001021, Zuider Carnisseweg 101, 2993AZ Barendrecht, het plaatsen van een videotoren Sportpark De Doorbraak

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Zuider Carnisseweg 101, 2993AZ Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001020, Bark 126, 2991JG Barendrecht, het plaatsen van een aanbouw aan de zijgevel

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Bark 126, 2991JG Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001019, Tjalk 46, 2991PN Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Tjalk 46, 2991PN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001063, Nassaustraat 2, 2991BL Barendrecht, het realiseren van een uitbouw op de 1e verdieping

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Nassaustraat 2, 2991BL Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag reclame 2022-001073, Middenbaan 36, 2991CT Barendrecht, het plaatsen van handelsreclame aan de gevel

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: aanvraag op locatie Middenbaan 36, 2991CT Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000947, Kavel D 11988 Ziedewijdsekade te Barendrecht, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: aanvraag op locatie kavel D 11988 Ziedewijdsekade te Barendrecht8
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht - 2022-000390, het plaatsen van markiezen aan de voorgevel van een winkelpand

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000878, Glasblazerij 42, 2993CM Barendrecht, het vergroten van een raam in de zijgevel

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: aanvraag op locatie Glasblazerij 42, 2993CM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Middenbaan 87, 2991CS Barendrecht - 2022-000745, het verbouwen/uitbreiden van een bestaand winkelpand (wijzigen omgevingsvergunni

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: besluit tot wijziging op locatie Middenbaan 87, 2991CS Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000894, Dennenhout 1, 2994GC Barendrecht, uitbreiding fietsenstalling

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: aanvraag op locatie Dennenhout 1, 2994GC Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000884, Marijkesingel 5, 2991BK Barendrecht, het plaatsen van een nokverhoging

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: aanvraag op locatie Marijkesingel 5, 2991BK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Van Ravesteyndreef 17, 2992HC Barendrecht - 2022-000418, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Van Ravesteyndreef 17, 2992HC Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000390, Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000442, Karinetweg (1 t/m 7)

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie BRD00 B 6721
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000386, Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000947, Ziedewijdsekade te Barendrecht, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: aanvraag op locatie Ziedewijdsekade te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Voordijk 394 - 2022-000010, het uitbreiden van de woning

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: besluit op Omgevingsvergunning op locatie Voordijk 394
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Zuider Carnisseweg 110a, 2993AZ Barendrecht - 2022-000409, het verlengen van de omgevingsvergunning voor de opvang asielzoekers

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Zuider Carnisseweg 110a, 2993AZ Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000897, Chopinstraat 3, 2992EE Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: aanvraag op locatie Chopinstraat 3, 2992EE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000902, Chopinstraat 19, 2992EE Barendrecht, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: aanvraag op locatie Chopinstraat 19, 2992EE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Bergen 10 en 12, 2993LR Barendrecht - 2022-000366, het aanbrengen van gevelbelettering, vlaggenmasten en inpandig wijzigen van een

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: besluit op omgevingsvergunning op locatie Bergen 10 en 12, 2993LR Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Wilhelminastraat 1, 2991BT Barendrecht - 2022-000199, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: besluit op Omgevingsvergunning op locatie Wilhelminastraat 1, 2991BT Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Binnenlandse Baan 16, 2991EA Barendrecht - 2022-000449, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 16, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000987, Beiersestraat 7 2983SB Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Betreft: aanvraag op locatie Beiersestraat 7 2983SB Ridderkerk
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing artikel 35 alcoholwet, De Snuffelmarkt Fair, 10 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-06] Art35 ontheffing
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning B220312687 verlenging beslistermijn (verz. 18-08-2022) Dorpsstraat 133

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Dorpsstraat 133, verbouwen woning
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000866, Dassenburg 8, 2994CH Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: aanvraag op locatie Dassenburg 8, 2994CH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Robiniahout 3, 2994HW Barendrecht - 2022-000384, plaatsen dakkapel op achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Robiniahout 3, 2994HW Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Noldijk 3, 2991VH Barendrecht - 2022-000313, het bouwen van een tuinhuis met berging

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: beschikking op locatie Noldijk 3, 2991VH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Noldijk 3, 2991VH Barendrecht - 2022-000313, het bouwen van een tuinhuis met berging

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: beschikking op locatie Noldijk 3, 2991VH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000835, BRD00 A 6435, plaatsen batterijopslag / energieopslagsysteem (EOS) Zonnepark De Punt

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: aanvraag op locatie BRD00 A 6435
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Aalborg 12, 2993LP Barendrecht - 2022-000245, aanbrengen raamkozijnen en wijzigen indeling

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: beschikking op locatie Aalborg 12, 2993LP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Chopinstraat 18, 2992EG Barendrecht - 2022-000567, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Chopinstraat 18, 2992EG Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Aak 21, 2991DA Barendrecht - 2022-000714, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Aak 21, 2991DA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000813, Ziedewijdsekade 10, 2991VS Barendrecht, het plaatsen van een duiker

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: aanvraag op locatie Ziedewijdsekade 10, 2991VS Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000816, het realiseren van een opstal terrein Tunnelpad te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: aanvraag op locatie Tunnelpad te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Aalborg 12, 2993LP Barendrecht - 2022-000245, aanbrengen raamkozijnen en wijzigen indeling

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Aalborg 12, 2993LP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, de Snuffelmarkt Fair, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-08-30] Evenementenvergunning Snuffelmarkt Fair
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende alcoholwetvergunning, Loods38, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-08-30] Alcoholwetvergunning
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bark 33, 2991JA Barendrecht - 2022-000044, het plaatsen van een dakopbouw op de woning

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bark 33, 2991JA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000769, Erkens-akker 36, 2994AB Barendrecht, het plaatsen van 2 dakramen

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Betreft: aanvraag op locatie Erkens-akker 36, 2994AB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000768, Prins Mauritsstraat 17, 2991BR Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Betreft: aanvraag op locatie Prins Mauritsstraat 17, 2991BR Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000728, Ziedewijdsedijk 40, 2991VR Barendrecht, het verplaatsen / vellen / rooien van een kastanjeboom

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Betreft: aanvraag op locatie Ziedewijdsedijk 40, 2991VR Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000746, Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het linkerzijdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Betreft: aanvraag op locatie Van der Meulenstraat 16, 2992KM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000745, Middenbaan 87, 2991CS Barendrecht, het verbouwen/uitbreiden van een bestaand winkelpand

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Betreft: aanvraag op locatie Middenbaan 87, 2991CS Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000739, Voordijk 482, 2993BD Barendrecht, het starten van een B&B

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Betreft: aanvraag op locatie Voordijk 482, 2993BD Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Straatbarbecue, gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-08-23] Het organiseren van het evenement Straatbarbecue op 27 augustus 2022 van 15:00 tot 00:00 uur aan de Beatrixstraat
Jaar: 2022 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning B220312640, Van Riedevliet 35, plaatsen dakkapel, vervangen kozijnen, bouwen jacuzzi met overkapping

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Van Riedevliet 35, plaatsen dakkapel, vervangen kozijnen, bouwen jacuzzi met overkapping
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000714, Aak 21, 2991DA Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Betreft: aanvraag op locatie Aak 21, 2991DA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000718, Zichtwei 47, 2992ZA Barendrecht, het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Betreft: aanvraag op locatie Zichtwei 47, 2992ZA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000110, BRD00 D 11641 en D 11796, Ziedewijdsekade te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie BRD00 D 11641 en D 11796, Ziedewijdsekade te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op kapvergunning, Windsingel 2a, 2991HN Barendrecht - 2022-000580, het verwijderen van 3 bomen rondom het appartementen complex Singelstaete

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Windsingel 2a, 2991HN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Ziedewij 43, 2991LA Barendrecht - 2022-000137, het plaatsen van een (tijdelijke) loods

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ziedewij 43, 2991LA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000449, Binnenlandse Baan 16, 2991EA Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Betreft: aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 16, 2991EA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Vlietweg 91, 2992CR Barendrecht - 2022-000320, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Vlietweg 91, 2992CR Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Cantatelaan 55, 2992GM Barendrecht - 2022-000314, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Betreft: Beschikking op locatie Cantatelaan 55, 2992GM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Boerhaavelaan 2 -12, 2992KA Barendrecht - 2022-000291, het vervangen van 11 bomen

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Betreft: Beschikking op locatie Boerhaavelaan 12, 2992KA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Maasdam-akker 22, 2994BH Barendrecht - 2022-000324, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Maasdam-akker 22, 2994BH Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000567, Chopinstraat 18, 2992EG Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Betreft: aanvraag op locatie Chopinstraat 18, 2992EG Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Van Beethovensingel 11, 2992PA Barendrecht - 2022-000013, het intern verbouwen van de woning

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Betreft: verleend op locatie Van Beethovensingel 11, 2992PA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Vlietweg 91, 2992CR Barendrecht - 2022-000320, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Betreft: verleend op locatie Vlietweg 91, 2992CR Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000580, Windsingel 2a, 2991HN Barendrecht, het verwijderen en herplanten van bomen

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Betreft: aanvraag op locatie Windsingel 2a, 2991HN Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000581, Concertweg 17, 2992NM Barendrecht, het vergroten van de woning door het verlengen van de kap

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Betreft: aanvraag op locatie Concertweg 17, 2992NM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000511, Binnenlandse Baan 134, 2991CA Barendrecht, het transformeren van kantoorgebouw naar een WoonZorg-gebouw met 12 wooneenheden

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Betreft: aanvraag op locatie Binnenlandse Baan 134, 2991CA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000535, Ziedewijdsekade 10, 2991VS Barendrecht, het plaatsen van een duiker

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Betreft: aanvraag op locatie Ziedewijdsekade 10, 2991VS Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000529, Binnenlandse Baan 56, 2991 EB Barendrecht, het kappen van een boom i.v.m. het aanleggen van een dubbelzijdig fietspad

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Betreft: aanvraag op locatie BRD00 D 12065
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Cantatelaan 55, 2992GM Barendrecht - 2022-000314, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Cantatelaan 55, 2992GM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Barendrecht voor de uitvoering van het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28 van de gemeente Barendrecht

[Gepubliceerd: 2022-07-29] De burgemeester van Barendrecht deelt mee dat op verzoek van De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Barendrecht onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28.
Jaar: 2022 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Riederveld 34, 2993XS Barendrecht - 2022-000213, het wijzigen van de garagedeur in nieuw kozijn

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Riederveld 34, 2993XS Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Van Ravesteyndreef 24, 2992HA Barendrecht - 2022-000244, het realiseren van een extra slaapkamer op de garage en een huislift

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Van Ravesteyndreef 24, 2992HA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Rietgors 33, 2991ML Barendrecht - 2022-000279, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rietgors 33, 2991ML Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Bachlaan 4, 2992GK Barendrecht - 2022-000210, het plaatsen van tijdelijke huisvesting (portocabins) obs De Draaimolen

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bachlaan 4, 2992GK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunningGB22-0043, Bijdorp-West 13

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Bijdorp-West 13, brandveilig gebruik onderwijsgebouw
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning B220312512, Tunnelpad, het renoveren van twee dienstgebouwen bij Heinenoordtunnel

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Tunnelpad, renoveren 2 dienstgebouwen bij Heinenoordtunnel
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning B220312662, Noldijk 181 2991 VJ Barendrecht, het restaureren van rijksmonument

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Noldijk 181, restaureren rijksmonument
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning B220312728, Jaagpad 2992 CD Barendrecht, het plaatsen van een tijdelijk kunstobject

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Jaagpad, plaatsen tijdelijk kunstobject op het Wilgeneiland
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning B220312512 verlenging beslistermijn (verz. 15-07-2022) Bij Heinenoordtunnel

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Bij Heinenoordtunnel, renoveren van dienstgebouwen
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000442, Klarinetweg 1 t/m 7 (oneven) te Barendrecht, het verbouwen van een woongebouw (Humanitas)

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Betreft: aanvraag op locatie Klarinetweg 1 t/m 7 (oneven) te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000435, Reuchlinhaven 8, 2993EL Barendrecht, het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw (Domino"s Pizza)

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Betreft: aanvraag op locatie Reuchlinhaven 8, 2993EL Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Botter 43, 2991PB Barendrecht - 2022-000247, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Botter 43, 2991PB Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Geitenburg 1, 2994DR Barendrecht - 2022-000261, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Geitenburg 1, 2994DR Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000409, Zuider Carnisseweg 110a, 2993AZ Barendrecht, het acute opvangen van asielzoekers(verlenging)

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Betreft: aanvraag op locatie Zuider Carnisseweg 110a, 2993AZ Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000418, Van Ravesteyndreef 17, 2992HC Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Betreft: aanvraag op locatie Van Ravesteyndreef 17, 2992HC Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000419, Noldijk te Barendrecht , het plaatsen van containers

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Betreft: aanvraag op locatie Noldijk te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000010, Voordijk 394

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Betreft: Kennisgeving termijnverlenging op locatie Voordijk 394
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000388, Talmaweg te Barendrecht, het bouwen van 20 woningen

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Betreft: aanvraag op locatie Talmaweg te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000390, Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht, het plaatsen van markiezen aan de voorgevel van winkelpand

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Betreft: aanvraag op locatie Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000386, Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Betreft: aanvraag op locatie Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000384, Robiniahout 3, 2994HW Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Betreft: aanvraag op locatie Robiniahout 3, 2994HW Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000366,Bergen 12 te Barendrecht, het bouwen van een bedrijfspand (wijziging)

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Betreft: aanvraag op locatie Bergen 12 te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Middenbaan 74 te Barendrecht - 2022-000026, het verbouwen van een pand tot lunchroom

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Middenbaan 74 te Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Windhalm 3, 2992CT Barendrecht - 2022-000107, Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Betreft: besluit op Omgevingsvergunning op locatie Windhalm 3, 2992CT Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Banjohof 1, 2992NA Barendrecht - 2022-000239, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Banjohof 1, 2992NA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000239, Banjohof 1, 2992NA Barendrecht, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Betreft: aanvraag op locatie Banjohof 1, 2992NA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000244, Van Ravesteyndreef 24, 2992HA Barendrecht, het realiseren van een extra slaapkamer op de garage en een huislift

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Betreft: aanvraag op locatie Van Ravesteyndreef 24, 2992HA Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Klaproos 3, 2992VK Barendrecht - 2022-000011, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Klaproos 3, 2992VK Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-000245, Aalborg 12, 2993LP Barendrecht, het aanbrengen van raamkozijnen in de zijgevel van een kantoorgebouw

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Betreft: aanvraag op locatie Aalborg 12, 2993LP Barendrecht
Jaar: 2022 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier