Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Defensie

Besluit Woo-verzoeken militair radarstation Herwijnen

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op 2 verzoeken om informatie over de voorgenomen plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inzet SAR-helikopters bij incident Fremantle Highway

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van Search and Rescue (SAR)-helikopters in 2022 en 2023, specifiek over de inzet bij de brand op het schip Fremantle Highway. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluitvorming tot deelname VN-missie MINUSMA en vormgeven Nederlandse militaire bijdrage

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de besluitvorming tot deelname aan de VN-missie MINUSMA in Mali en het vormgeven van de Nederlandse militaire bijdrage. Specifiek, de periode 24 april 2013 tot 1 december 2013. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over datalekken bij Defensie

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Besluit op een verzoek om informatie over datalekken bij Defensie over de periode 1 januari 2019 tot en met 4 oktober 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over leeftijdsonderzoek middels schouwen

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Besluit op een verzoek om informatie over leeftijdsbepaling bij vreemdelingen (leeftijdsschouw). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over laagvliegmanoueuvre en vluchten Falcon Leap

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over een laagvliegmanoeuvre tijdens een vlucht nabij Veldhoven op 30 augustus 2023 om 08:39 uur. En documenten over vluchten nabij Veldhoven tussen 4 en 16 september 2023 voor de jaarlijkse oefening Falcon Leap. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Veva-leerlingen

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over het opgeven van contactpersonen bij noodgevallen in het kader van de mbo-opleiding Veiligheid & Vakmanschap (Veva). En het beleid over mediacommunicatie na een ongeval van een militair of Veva-leerling.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over reactie op onderzoek RTL Nieuws naar werkzaamheden door Visser b v

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de reactie op het onderzoek van RTL Nieuws naar werkzaamheden door Visser bv. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunning Luchtmachtbasis De Peel

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van een aan Defensie verleende vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor Luchtmachtbasis De Peel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Rusland

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie met als trefwoord 'Rusland'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kap bomen vlakbij militair terrein Majoor Jan Linzel Complex

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de kap van bomen vlakbij het militair terrein Majoor Jan Linzel Complex. Specifiek, mogelijke afgegeven vergunningen, geweigerde vergunningen, onderzoeksrapporten en communicatie over de bomenkap in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Draaginsigne Gewonden (DIG)

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over beslissingen op bezwaar en dossiers met betrekking tot het Draaginsigne Gewonden (DIG), over de periode 1 januari 2022 tot 17 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vliegtuigberging Britse Lancaster in IJsselmeer

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie over de vliegtuigberging van de Britse Lancaster ED603 in het IJsselmeer in de periode 1 januari 2018 tot en met 28 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over schrijnende gevallen

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de regeling voor schrijnende gevallen binnen het Leefbaarheidsfonds voor luchthaven Eindhoven Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inhuur van externe adviseurs SAR

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over inhuurkosten van externe adviseurs en de door hen gemaakte kosten voor dienstreizen in het kader van de aanbestedingstrajecten Search and Rescue Helicopter Capacity Netherlands Coastguard en Air Reconnaissance Capacity Dutch Caribbean Coastguard. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over container zijladers, geleverd aan Oekra´ne

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over de aankoopbedragen en fotos van de door firma Megalift geleverde container zijladers die geleverd zijn aan Oekra´ne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ongeval met quad tijdens een oefening op 30 maart 2021

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval met een quad tijdens een oefening van het Korps Commando Troepen (KCT) op 30 maart 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek begeleiding gedwongen uitzettingen

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van geweld en hulpmiddelen bij gedwongen uitzettingen in de periode vanaf 1 januari 2018. Een gedwongen uitzetting is het proces waarbij een vreemdeling door de overheid wordt gedwongen om het land te verlaten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vaandelopschriften Afghanistan

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie over het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de toekenning van vaandelopschriften aan achttien eenheden die hebben gediend in Afghanistan in de periode 2006-2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inventarisaties algoritmen

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de rapporten Aandacht voor algoritmes en Algoritmes getoetst. Specifiek gaat het om de inventarisaties die de Algemene Rekenkamer bij verschillende departementen heeft uitgevoerd op het gebied van gebruik van algoritmen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toekenning salarisnummers

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over de aanstelling van militairen en op welke wijze reeds opgedane werkervaring of genoten opleidingen meegewogen worden bij de inschaling. In het bijzonder informatie per krijgsmachtdeel en voor reservisten en militair medisch personeel over de werkwijze rondom de toekenning van een salarisnummer bij aanstelling op basis van kennis en ervaring. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband en archeologisch onderzoek verkeersbaan Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het OCW-Kustwachtverband in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juli 2023 en over archeologisch onderzoek in een verkeersbaan op de Noordzee op 22 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek werkwijze CADIG

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over de Commissie van Advies Draaginsigne Gewonden (CADIG). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rol Defensie inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen COVID-19 pandemie

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Besluit op een verzoek over de rol van Defensie bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de COVID-19 pandemie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo besluit over plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen en de besluitvorming daarover. Het gaat om de periode november 2020 tot en met de dagtekening van het verzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleidsnota's toekenning en terugvordering bindingspremie Koninklijke Marechaussee

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van beleidsnota's over de toekenning en de terugvordering van de bindingspremie binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar), die geldig waren in de periode 1 januari 2020 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over letselschadeafhandeling

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over afspraken rondom letselschadeafhandeling tussen het ministerie van Defensie, de Militaire Balie en de landsadvocaat Pels Rijcken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek toekenning militair invaliditeitspensioen na rechtelijke uitspraak

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Defensie en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een PX-10-casus. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek alternatieven nieuwe kazerne ondersteunende eenheden

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het alternatievenonderzoek voor een nieuwe kazerne voor ondersteunende eenheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-15 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Laagvlieg manoeuvres over Veldhoven

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de Laagvlieg manoeuvres over Veldhoven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over leveren van militaire goederen aan Oekra´ne

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de leveringen van militaire goederen van Nederland aan Oekra´ne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inhuren van influencers door Defensie

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het inhuren van influencers door het ministerie van Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over brandstofverbruik Defensie 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het brandstofverbruik bi] Defensie over het jaar 2022. Specifiek gaat het om de hoeveelheid verbruikte diesel, scheepsbrandstof en kerosine, uitgesplitst per hoofdwapensysteem. Daarnaast gaat het om informatie over de hoeveelheid opgewekte duurzame energie, als onderdeel van het totale energiegebruik door Defensie in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omgang met conclusies cultuuronderzoek Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie Zuid (DBBO)

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over omgang met conclusies cultuuronderzoek Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie Zuid (DBBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over publicatie Jaarverslag 2022 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over de publicatie van het Jaarverslag 2022 van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Specifiek gaat het om communicatie over het onleesbaar maken van passages uit dat jaarverslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek opleidingsreglement KMS

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over het opleidings- en examenreglement van de Koninklijke Militaire School (KMS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Defensie Woo-verzoek wijzigingsbesluit Erfgoed archeologie

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit van het ministerie van Defensie op een verzoek om informatie over de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie, specifiek over uitzonderingen op het opgravingsverbod en de certificeringsplicht voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek personele omvang EOD en duikers krijgsmacht

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over de personele omvang en de hoeveelheid toegekende toelagen van enerzijds de Explosieve Opruimingsdienst Defensie en anderzijds de duikers van de gehele krijgsmacht. Het verzoek gaat over de periode 2015 tot en met 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overtolligstelling Seyss Inquart bunker

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over de overtolligstelling van de Seyss Inquart bunker bij de Prinses Julianakazerne en de overdracht naar de Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezoek president van Oekra´ne aan Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit, inclusief bijlagen, op een verzoek om informatie over het bezoek van president Zelensky van Oekra´ne aan Nederland op 4 mei 2023. Er wordt gevraagd naar documenten die te maken hebben met de uitnodiging, de besluitvorming, de planning, de inzet van het regeringsvliegtuig en de doelstelling van het bezoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Woo-verzoek over bezoek president van Oekra´ne aan Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-12] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-06-22 internationale betrekkingen
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezoek president Zelensky van Oekra´ne aan Nederland

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van president Zelensky van Oekra´ne aan Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afwijzende beschikkingen Draaginsigne Gewonden (DIG)

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over afwijzende beschikkingen van aanvragen Draaginsigne Gewonden (DIG). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanschaf en gebruik monitoring en hackingstools

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op Woo-verzoek over informatie over de aanschaf en het gebruik van monitoring en hackingstools, dan wel spyware. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over integriteitsschendingen op defensielocaties Noord Brabant

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over integriteitskwesties, klachten en misstanden op defensieterreinen in Noord-Brabant over de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over conceptversies en communicatie omtrent 16 onderzoeken HCSS

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over alle conceptversies en communicatie over 16 onderzoeken die door het The Hague Center for Strategie Studies (HCSS) in opdracht van Defensie zouden zijn verricht over de periode 2013 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wolf op defensieterreinen

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over interne en externe communicatie van het ministerie van Defensie over de wolf op defensieterreinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Keniaanse verstekeling

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op Woo-verzoek over een Keniaanse verstekeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag en beschikking project Kanaalzone

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over de beschikking van de Woningbouwimpuls en de bijbehorende aanvraag van de gemeente Heumen, project Kanaalzone. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vlieg en stafkaarten voor het laagvliegen in Dreumel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over het laagvliegen over Dreumel, van onder andere helikopters. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over betalingen Defensie aan HCSS 2001-heden

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Besluit op een verzoek om informatie over betaling van het ministerie van Defensie aan het The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) vanaf 2001 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over leveren container sideloaders aan Oekra´ne

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over het leveren van container sideloaders aan Oekra´ne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek nota over staat CZSK

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om een nota uit oktober 2020 over de staat van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek buitenlandtoelage Verenigde Staten

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de toelagen voor Nederlandse militairen die in de Verenigde Staten werken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Cultuuronderzoek DBBO-Zuid

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) over de Beveiligingsregio Zuid van de Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie (DBBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-05 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de aanbesteding van SAR-helikopters

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard (SAR-helikopter). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 defensie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gegevens uit politiesystemen

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie uit de politiesystemen van de Koninklijke Marechaussee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek besteloverzicht PVGS artikelen

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om een besteloverzicht van alle Publicatie Vervoer Gevaarlijke Stoffen (PVGS) artikelen die horen bij de Europese aanbesteding nummer 19903293, vanaf 1 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Nederlandse steun aan Libanese grensagentschappen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de ondersteuning die de Koninklijke Marechaussee in de periode 2019 tot 2021 heeft geleverd aan de Libanese grensagentschappen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-28 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek informatie-uitwisseling over Cora van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om correspondentie van het ministerie van Defensie met en over Cora van Nieuwenhuizen uit de periode 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die door de politie aan Defensie zijn verstrekt over mis- en desinformatie en over documenten over de onderzoekscommissie Brouwer naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over asielopvang Ter Apel

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over de komst van een detentiecentrum en opvanglocatie asielzoekers in Ter Apel en over een verzoek om hulp van de Veiligheidsregio Groningen aan Defensie in 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aantallen Beams uitgevoerd in 2022 door C-130 Hercules-transportvliegtuigen op vliegbases Eindhoven, Volkel en Leeuwarden

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over het aantallen Beams die in 2022 zijn uitgevoerd door de C-130 Hercules-transportvliegtuigen op vliegbases Eindhoven, Volkel en Leeuwarden. Daarbij een overzicht van aantallen andersoortige tactische naderingen die door de Koninklijke Luchtmacht en diens bondgenoten op vliegbasis Eindhoven zijn uitgevoerd. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 10 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-10 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rol Nederlandse Staat in genocide Rwanda 1994

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Besluit op een verzoek om informatie over de rol van de Nederlandse Staat in de genocide in Rwanda in 1994. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie over PX10

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken en correspondentie die betrekking hebben op PX10 vanaf 2005 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding geleverde dienst

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over een door verzoeker bij naam genoemde onderneming. Specifiek of de door deze onderneming geleverde dienst aanbesteed had moeten worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-02 inkoop en beheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interne sollicitatieprocedures Defensie

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de interne sollicitatieprocedures, functietoewijzingsprocedures en loopbaanpatronen, evenals documenten waarin handvatten worden gegeven voor sollicitatieprocedures en de totstandkoming van het afwijzings- en toewijzingsbesluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over capaciteitsproblematiek hoog risico profielen

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Besluit op een verzoek om informatie over capaciteitsproblematiek bij hoog risico processen vanaf 1 januari 2019 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantal bevorderde militairen en militairen met vaste aanstelling

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal militairen die zijn bevorderd naar de officiersrang en het aantal (nieuw) aangestelde militairen dat na het volgen van de KMA een vaste aanstelling (FPS3) heeft gekregen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-21 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kwaliteitsinvestering KMar in periode 2016-2023

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over de kwaliteitsinvestering die de Koninklijke Marechaussee (KMar) in de periode 2016 tot en met 2023 heeft gedaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-21 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mensenrechtenschendingen door Frontex

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over mensenrechtenschendingen door Frontex, het Europese Grens- en Kustwachtagentschap. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toelagen en vergoedingen Korps Mariniers 2020-2021

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Besluit op een verzoek om informatie over toelagen en vergoedingen Korps Mariniers 2020-2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Search-and-Rescue Helicopter Capacity en Air Reconnaissance Capacity

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over Search-and-Rescue Helicopter Capacity Netherlands Coastguard en Air Reconnaissance Capacity Dutch Caribbean Coastguard. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 defensie Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over exportvergunningen en exportkredietverzekeringen ASML naar China

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over exportvergunningen en exportkredietverzekeringen (ekv) voor machines en technologie van ASML naar China. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders (RTTLVL). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantal militairen met bevordering van 2e luitenant naar 1e luitenant

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de aantallen militairen met de rang van 2e luitenant die bevorderd zijn naar 1e luitenant in de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek overleg regionale opvanglocatie bij Vliegbasis Leeuwarden

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om alle documenten van het overleg tussen het COA, het ministerie van Defensie en de gemeente Leeuwarden over de oprichting van een regionale opvanglocatie nabij Vliegbasis Leeuwarden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-/Woo-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Defensie)

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Het verzoek is op 29 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over het Zweedse oorlogsschip 'Prinsessan Sophia Albertina'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanbesteding Search-and-Rescue Helicopter

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de overeenkomst die op 4 november 2021 is gesloten tussen de Staat der Nederlanden en de winnaar van de aanbesteding "Search-and-Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard". Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantallen defensiemedewerkers die na een formele waarneming zijn bevorderd op de functie die zij hebben waargenomen

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van aantallen defensiemedewerkers die in de afgelopen 5 jaar na een formele waarneming zijn bevorderd op die functie die zij voorheen hebben waargenomen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opheffing MIT en overgang naar NSOC

[Gepubliceerd: 2023-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over de opheffing van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de overgang naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wervingsplannen van Defensie

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over de methodiek op basis waarvan de personele behoefte van Defensie wordt bepaald. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlandse bijdrage aan oorlog tegen IS

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse bijdrage aan de oorlog tegen de Islamitische Staat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlandse DDR-deserteur

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over een Nederlandse deserteur die in 1965 naar de Duitse Democratische Republiek (DDR) zou zijn overgelopen en daar later is overleden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over leefomstandigheden locatie Supportcommand Lukavac

[Gepubliceerd: 2022-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over de leefomstandigheden op de locatie van het Supportcommand in Lukavac in het Voormalig JoegoslaviŰ over de periode 1993 tot en met 3 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over instructies voor beoordeling Woo-verzoeken ministerie van Defensie

[Gepubliceerd: 2022-11-09] Besluit op een verzoek om informatie over de instructies voor de beoordeling van Woo-verzoeken door het ministerie van Defensie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten met bedrijven

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om correspondentie met of over verschillende bedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek noodplannen voedselschaarste

[Gepubliceerd: 2022-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over noodplannen in geval van voedselschaarste. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Defensie Woo-verzoek noodplannen voedselschaarste

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit van de minister van Defensie op een verzoek om informatie over noodplannen in geval van voedselschaarste. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit Woo-verzoek noodplannen voedselschaarste (PDF | 3 pagina's | 422 kB)
Besluit: 2022-10-26 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek aanbestedingsprocedure Search-and-Rescue Helicopter

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om documenten over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard uit de periode 24 september 2021 tot 1 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek desktopapplicatie 'Longarm'

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit op een verzoek om documenten over de desktopapplicatie 'Longarm'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-18 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit

[Gepubliceerd: 2022-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ongeval TukTuk

[Gepubliceerd: 2022-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval met een TukTuk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitbetaling compensatie Potocari

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Besluit Woo-verzoek uitbetaling compensatie Potocari
Besluit: 2022-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanbestedingsprocedure Search-and-Rescue Helicopter

[Gepubliceerd: 2022-09-16] Besluit op een verzoek om documenten over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard uit de periode 1 april tot 6 mei 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over koude weer training

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport CVO Koudeletsel CWB-STAF tijdens de Joint Arctic Training 2022 en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) over koudetraining. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aantallen Beams

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit Woo-verzoek aantallen Beams
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over controlesystematiek voor uitbetalingen aan commissieleden

[Gepubliceerd: 2022-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over controlesystematiek voor uitbetalingen aan commissieleden voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten Defensie Wob-verzoeken evacuaties Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-09-06] Besluiten op verzoeken om informatie over de evacuaties uit Afghanistan. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-06 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meldingen van seksueel grensoverschrijdend bij het Meldpunt Integriteit Defensie (MID)

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen van seksueel grensoverschrijdend bij het Meldpunt Integriteit Defensie (MID). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bindingspremies luchtverkeersleiding Koninklijke Luchtmacht

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over bindingspremies en opleidingen bij de luchtverkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Defensie)

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma en de consultatieprocedure van deze wet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek aanbestedingsprocedure Search-and-Rescue Helicopter

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Besluit op een verzoek om documenten over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard uit de periode 24 september 2021 tot 1 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzetbaarheidsrapportages Defensie

[Gepubliceerd: 2022-07-11] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de inzetbaarheidsrapportages van Defensie en de vertrouwelijke bijlagen die daarbij horen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over commissie Van der Veer

[Gepubliceerd: 2022-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van de 'Tijdelijke commissie onderzoek naar geconstateerde tekortkomingen mortierongeval Mali', kortweg de 'commissie Van der Veer'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kosten extern raadsadviseur

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over kosten extern raadsadviseur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over evacuatie uit Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over evacuatie uit Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over het televisieprogramma Ontvoerd van producent Simpel Media

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over het televisieprogramma Ontvoerd van producent Simpel Media. Het verzoek is op 19 april 2017 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over WhatsApp- en sms-verkeer over de schietbaan Katlijk

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over WhatsApp- en sms-verkeer tussen de Provincie Friesland, FUMO, Politie, Schietvereniging en Gemeente Heerenveen, Defensie en Antea over de schietbaan Katlijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa)

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa) over de periode 1 januari 2017 tot en met 17 maart 2022. Het verzoek is op 17 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over plannen opgesteld door de Nederlandse overheid over het Europees Herstelfonds RRF

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over plannen opgesteld door de Nederlandse overheid over het Europees Herstelfonds Recovery and Resilience Facility (RRF) en de totstandkoming hiervan. Het verzoek is op 11 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beschikkingen dwangsommen Awb

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over beschikkingen met de toekenning van dwangsommen over 2020 en 2021 op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over vermeend onderzoek beloning adjudanten

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op Wob/Woo-verzoek over vermeend onderzoek beloning adjudanten
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over rangen personeel en vaststellingsovereenkomst functionaris Defensie

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op Wob/Woo-verzoek over rangen personeel en vaststellingsovereenkomst functionaris Defensie
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Scanla Gryphus vrachtwagens

[Gepubliceerd: 2022-05-25] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle correspondentie waarin wordt verwezen naar de aanschaf van Scanla Gryphus vrachtwagens en specifiek de hoogte-overschrijdlng van de Scania Gryphus vrachtwagen in combinatie met de 150-standaard met de 8-voet container. Het verzoek is op 27 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over persoon

[Gepubliceerd: 2022-05-18] Besluit op een verzoek om alle informatie die Defensie over de verzoeker heeft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek functionaliteiten drones

[Gepubliceerd: 2022-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over functionaliteiten van drones. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten Waalsdorpervlakte

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over contacten van Defensie met drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Den Haag, waaruit blijkt dat volgens Defensie geen verzetsstrijders (uit de Tweede Wereldoorlog) zijn achtergebleven in het duingebied de Waalsdorpervlakte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanpassingen op brief over dienstplicht

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over aanpassingen in de dienstplichtbrief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overzicht aantallen opgevraagde psychologische expertiseonderzoeken

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op Wob-verzoek over overzicht aantallen opgevraagde psychologische expertiseonderzoeken
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Search and Rescue Helicopter Capacity

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bindingspremies in de jaren 2018, 2019 en 2020 bij het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over bindingspremies in de jaren 2018, 2019 en 2020 bij het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Beams van C-130 Hercules van het Commando Luchtstrijdkrachten in 2021 op Vliegbasis Eindhoven

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal Beams dat de C-130 Hercules van het Commando Luchtstrijdkrachten in 2021 heeft uitgevoerd op Vliegbasis Eindhoven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wiv-verzoek over afschriften van de Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba

[Gepubliceerd: 2022-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over afschriften van de Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba tussen 1 januari 1993 en 31 december 1995. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv).
Besluit: 2022-03-17
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inzet camerasystemen bij hetácoronabeleid

[Gepubliceerd: 2022-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over camerasystemen waarbij met gezichtsherkenning geprobeerd zou worden het coronabeleid in Nederland te controleren dan wel te handhaven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vervanging onderzeebootcapaciteit

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijke gevolgen van het AUKUS securitypartnership op het Nederlandse programma vervanging onderzeebootcapaciteit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toelagen eenheden Defensie

[Gepubliceerd: 2022-03-09] Besluit op een verzoek om informatie over uitsplitsing van verschillende toelagen en vergoedingen die actief dienende militairen kunnen ontvangen vanwege verrichte werkzaamheden van onderdelen van de Commando Landstrijdkrachten (CLAS), Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie en de brandweer eenheden van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de wolf op defensieterreinen

[Gepubliceerd: 2022-03-09] Besluit op een verzoek om informatie over documenten en interne en externe communicatie van het ministerie van Defensie over de wolf op defensieterreinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de besluitvorming van de missie Uruzgan

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming van de missie Uruzgan, het militaire advies over deelname van Nederlandse eenheden aan de operatie International Security Assistance Force (ISAF) in Uruzgan, Afghanistan in 2005. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tolkenbeleid Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over het naar Nederland halen van Afghaanse tolken en hun gezinnen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-14 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handhaving van de toegang tot het Kroondomein

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving van de toegang tot het Kroondomein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vliegtuigwrakken in zee

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over over documenten die gaan over de zoektocht naar de Amerikaanse B-17 bommenwerper genaamd 'Miss Deal' en overige vermiste vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog in de Wadden- en Noordzee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeken vliegbasis De Peel

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken rond de voorgenomen heropening van vliegbasis De Peel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afhandeling Wob-verzoek aftreden minister Bijleveld

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om documenten over de behandeling van het Wob-verzoek over het aftreden van minister Bijleveld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanbesteding Exercise Night Hawk 21

[Gepubliceerd: 2022-01-13] Besluit Wob-verzoek aanbesteding Exercise Night Hawk 21
Besluit: 2022-01-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkeersboete

[Gepubliceerd: 2022-01-07] Besluit op een verzoek over een verkeersboete. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kosten procedures Mothers of Srebrenica

[Gepubliceerd: 2022-01-05] Besluit Wob-verzoek kosten procedures Mothers of Srebrenica
Besluit: 2022-01-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over werking van algoritmes bij de Koninklijke Marechaussee

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek E-knife

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over de E-knife die als trainingsmiddel in gebruik is bij Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Huishoudelijk onderzoek naar verdwijning van 43 High Bijlagen Explosive (HE) moftiergranaten, kaliber 6OMM, uit Gao, Mali

[Gepubliceerd: 2021-12-03] Besluit op een verzoek om informatie over rapport Huishoudelijk onderzoek naar de verdwijning van 43 High Bijlagen Explosive (HE) moftiergranaten, kaliber 6OMM, uit Gao, Mali. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kosten procedures Srebrenica 2003-2015

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om de facturen van de zaken Nuhanovic en Mustafic die de landsadvocaat aan de Staat der Nederlanden heeft gestuurd. Beide zaken houden verband met de val van Srebrenica. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over SMART-L radar

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten over de aanvraag en plaatsing van de SMART-L radar en de interne en externe communicatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Militair Radarstation Herwijnen

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over de Rijksco÷rdinatieregeling Militair Radarstation Herwijnen over de periode 2014-2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek uitzetten (semi-)wilde dieren

[Gepubliceerd: 2021-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over het uitzetten en het transport van (semi-)wilde dieren door Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over cijfers controles grensoverschrijding en cijfers toegang tot Nederland geweigerd

[Gepubliceerd: 2021-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over cijfers over de controles van personen voor en na grensoverschrijdingen en cijfers over vreemdelingen aan wie toegang tot Nederland is geweigerd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geannuleerde fly by Formule 1

[Gepubliceerd: 2021-11-11] Besluit Wob-verzoek geannuleerde fly by Formule 1
Besluit: 2021-11-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Defensie Wob-verzoek pilot Wrakkenbescherming

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Besluit van het ministerie van Defensie op een verzoek om documenten over de pilot Wrakkenbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bezette arbeidsplaatsen Korps Mariniers

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal bezette arbeidsplaatsen per ranggroep per jaar van het Korps Mariniers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek indexatie militair invaliditeitspensioen

[Gepubliceerd: 2021-11-09] Besluit op een verzoek om documenten over de indexatie van het militair invaliditeitspensioen, de bijzondere invaliditeitsverhoging en de Ereschuldregeling veteranen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afscheidsvlucht KDC-10

[Gepubliceerd: 2021-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over de afscheidsvlucht van de KDC-10 op 7 oktober 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

[Gepubliceerd: 2021-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over een interne tijdlijn die Defensie heeft laten maken van de interne gang van zaken van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-26 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aftreden minister Bijleveld

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over een motie van afkeuring en het aftreden van voormalig minister van Defensie Bijleveld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over brandstofverbruik Defensie 2020

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over het brandstofverbruik van Defensie in 2020 met een overzicht van het verbruik per wapensysteem, de doeleinden waarvoor de brandstof gebruikt is en de herkomst van de brandstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inzet Koninklijke Marechaussee in Eindhoven bij invoering avondklok

[Gepubliceerd: 2021-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in Eindhoven tijdens en na invoering van de avondklok op 23 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanpassing van vliegroutes bij de vliegbasis Gilze-Rijen

[Gepubliceerd: 2021-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over de aanpassing van vliegroutes van helikopters behorend bij de vliegbasis Gilze-Rijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie over doorstroomcijfers KMS

[Gepubliceerd: 2021-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over doorstroomcijfers Koinklijke Militaire School (KMS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie proefdieren Defensie

[Gepubliceerd: 2021-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over alle totaaljaarstaten aan- en afvoer proefdieren die gedaan zijn door Defensie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie over kentekengegevens Defensie - KMar

[Gepubliceerd: 2021-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over kentekengegevens van Defensie - KMar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ontslagen mariniers

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over het onderwijs over het zerotolerancebeleid binnen de mariniersopleiding, het ontslag van een aantal mariniers en het aantal ontslagen militairen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de uitstoot van militaire helikopters

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over de uitstoot van gassen en stoffen van militaire helikopters die mogelijk effect hebben op de volksgezondheid en eventueel de flora en fauna. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herkansingen leergang Marechaussee Beveiliger

[Gepubliceerd: 2021-08-23] Besluit op een verzoek om informatie over herkansingen bij de leergang Marechaussee Beveiliger. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wiv-verzoek over gegevens van documenten in de breedste zin des woords betreffende totaalweigeren/totaalweigeraars

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over gegevens van documenten in de breedste zin des woords betreffende totaalweigeren/totaalweigeraars in de periode 1900 1996. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv).
Besluit: 2021-08-19 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over akkoord collectieve regeling bouwnijverheid

[Gepubliceerd: 2021-08-13] Besluit op een verzoek om informatie over het akkoord collectieve regeling bouwnijverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over reguliere landingen C-130 Hercules vliegbasis Eindhoven

[Gepubliceerd: 2021-08-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal reguliere landingen van de C-130 Hercules nabij vliegbasis Eindhoven, specifiek om een aanvliegroute vanuit oostelijke of westelijke richting waarbij het toestel een bocht van 90 graden maakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fotorolletje Srebrenica

[Gepubliceerd: 2021-08-02] Besluit op een verzoek om documenten over een verloren gegaan fotorolletje uit Srebrenica. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vliegbewegingen militaire helikopters in Dongen

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over vliegbewegingen van militaire helikopters in Dongen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wijziging permanente toegangspas Ramstein Air Base

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over de reden van wijziging waardoor Nederlandse postactieven, die eerder werkzaam zijn geweest op de (Amerikaanse militaire) vliegbasis Ramstein in Duitsland, niet langer in aanmerking komen voor een permanente toegangspas. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naderingen C-130 Vliegbasis Eindhoven

[Gepubliceerd: 2021-07-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van verschillende aantallen vliegbewegingen van de C-130 Hercules nabij Vliegbasis Eindhoven over het jaar 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanbesteding huisartseninformatiesysteem

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de aanbesteding van de levering van het huisartseninformatiesysteem en apotheekinformatiesysteem (HIS/AIS) en van het revalidatie-elektronisch patiŰntendossier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over HR-transitie

[Gepubliceerd: 2021-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over relevante stukken en notas behorende bij de HR-transitie, het proces van de voorbereiding en de stapsgewijze invoering van een nieuw en toekomstbestendig HR-model bij Defensie in de komende jaren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek dwangsommen als gevolg van het overschrijden van de wettelijke termijnen van Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2021-06-22] Besluit op Wob-verzoek over dwangsommen als gevolg van het overschrijden van de wettelijke termijnen van Wob-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek salariŰring stafadjudanten

[Gepubliceerd: 2021-06-22] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over stafadjudanten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bijzondere invaliditeitsverhoging

[Gepubliceerd: 2021-06-11] Besluit op een verzoek om informatie over de bijzondere invaliditeitsverhoging uit artikel 3 van het Besluit bijzondere militaire pensioenen en artikel 8 van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contract ministerie Defensie en combinatie Liftking/Van Santen

[Gepubliceerd: 2021-06-10] Besluit op een verzoek om informatie over een contract dat het ministerie van Defensie en de combinatie Liftking Manufacturing Corporation en Van Santen Intern Transport BV na een aanbestedingsprocedure hebben gesloten voor de levering en het onderhoud van Container Lifting Trucks en Spreaders. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-10 Documenten: 16
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bodemverontreiniging van een perceel in Bennekom

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om een rapport over bodemverontreiniging van perceelnummer 728, gelegen aan de Franse Kampweg in Bennekom. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over richtlijnen van het Centraal Militair Hospitaal

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over bestaande en historische richtlijnen voor orthopedisch chirurgische behandelingen in de periode van 1 juli 2017 tot heden, door het Centraal Militair Hospitaal (CMH) te Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkzaamheden oefenterrein Wacawa

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om documenten over werkzaamheden op oefenterrein Wacawa op Curašao. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Land Information Manoeuvre Center

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over het LIMC (Land Information Manoeuvre Center van de Koninklijke Landmacht). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over munitiemagazijncomplex Coevorden

[Gepubliceerd: 2021-04-30] Besluit op een verzoek om informatie over het munitiemagazijncomplex Coevorden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openstellen functie bij Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart als uitloopfunctie

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over documenten waarin duidelijk wordt wie toestemming heeft verleend om de functie bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB) open te stellen als uitloopfunctie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wiv-verzoek over Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba

[Gepubliceerd: 2022-03-09] Het ministerie van Defensie heeft op 17 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). Met het verzoek is kennisneming verzocht van afschriften van de Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba tussen 1 januari 1993 en 31 december 1995.
Besluit: 2021-03-17 koninkrijksrelaties Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldingen geluidsoverlast Luchtmacht in gemeente Waalwijk

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal meldingen over geluidsoverlast door de Luchtmacht uit de gemeente Waalwijk vanaf 2015. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over film De Oost en over Wikipedia-pagina

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de film 'De Oost' en het daarbij behorende lespakket 'De Wereld van de Oost', met als aangevuld verzoek de Wikipiedia-pagina over 'De Oost'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bodemvondst munitie Vaassen

[Gepubliceerd: 2021-03-09] Besluit op een verzoek om informatie over een bodemvondst van munitie uitgevoerd in de jaren 1997-2000 op het terrein van Huize De Kroon te Vaassen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek over kosten procedure Redacted

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Verzoek om informatie over een cijfermatig, gespecificeerd overzicht van de kosten die de minister van Defensie heeft gemaakt voor het geschil waar de desbetreffende persoon bij betrokken is. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over uitstroomrangen CZSK militairen

[Gepubliceerd: 2021-02-16] Besluit op een verzoek om informatie uitstroomrangen CZSK militairen over de afgelopen 10 jaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verslagen overleggen militair invaliditeitspensioen

[Gepubliceerd: 2021-02-08] Besluit op een verzoek om de verslagen en agenda's van de werkgroepen Postactieven en Sociaal overleg defensie en van het overleg tussen Defensie en de vakbonden over het militair invaliditeitspensioen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over LIMC

[Gepubliceerd: 2021-02-08] Besluit Wob-verzoek over LIMC
Besluit: 2021-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ufomeldingen

[Gepubliceerd: 2021-02-05] Besluit Wob-verzoek ufomeldingen
Besluit: 2021-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meewerken aan tv-producties

[Gepubliceerd: 2021-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over meewerken aan tv-producties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wiv-verzoek over inlichtingensamenvattingen Militaire Inlichtingendienst Koninklijke Landmacht en voorgangers

[Gepubliceerd: 2020-11-05] Het ministerie van Defensie heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Met het verzoek is kennisneming verzocht van gegevens over inlichtingensamenvattingen (ISAM) van de afdeling Militaire Inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht en haar voorgangers.
Besluit: 2020-11-05 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen

[Gepubliceerd: 2020-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantallen (staf)adjudanten

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over een viertal overzichten met betrekking tot stafadjudanten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek salariŰring stafadjudanten

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit op een Wob-verzoek aan Defensie waarmee informatie over stafadjudanten wordt verstrekt. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gasmaskers

[Gepubliceerd: 2020-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over gasmaskers vanaf 2005. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-12 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitgekeerde vergoedingen CLAS militairen

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de verschillende premies en betalingen die uitgekeerd worden aan CLAS militairen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ex-gratia betalingen militaire operaties Afghanistan

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over ex-gratia betalingen tijdens en na de militaire operaties in Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de behandeling eerder Wob-verzoek over Shell (DEF)

[Gepubliceerd: 2020-06-22] Besluit op een verzoek over de behandeling eerder Wob-verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over representatie-uitgaven van Defensie van 2014 tot en met 2018

[Gepubliceerd: 2020-05-20] Besluit op Wob-verzoek over representatie-uitgaven van Defensie van 2014 tot en met 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verplaatsing ingang van Bernhardkazerne

[Gepubliceerd: 2020-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over de verplaatsing van de hoofdingang van de Bernardkazerne, de bouw/aanleg van een secundaire ingang en de uitbreiding van de Bernardkazerne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-28 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitbetaalde oefenuren militairen

[Gepubliceerd: 2020-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over uitbetaalde oefenuren van militairen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ijkrapport lasergun

[Gepubliceerd: 2020-03-30] Besluit op een verzoek om het ijkrapport van een lasergun. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek richtlijn tuchtsepot

[Gepubliceerd: 2020-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal tuchtrechtprocessen dat is afgehandeld volgens de richtlijn tuchtsepot code 20 in de periode 2017-2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek procesopvolging aanbevelingen rapport CEAG

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit op een verzoek om informatie over de procesopvolging van aanbevelingen uit een rapport van het Co÷rdinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek laagvliegbeleid Vliegbasis Volkel

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor het vliegverkeer in laagvlieggebied Volkel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het afmeren van de mijnenveger Zr. Ms. "Schiedam" aan het Hoofd in Schiedam in februari 2020

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit op een verzoek over over het afmeren van de mijnenveger Zr. Ms. "Schiedam" aan het Hoofd in Schiedam in februari 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Defensie over beleid transparantie burgerslachtoffers

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Wob-besluit Defensie over beleid transparantie burgerslachtoffers
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Defensie over communicatie getal 70

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit Wob-verzoek Defensie over communicatie getal 70. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Defensie over informatievoorziening burgerslachtoffers

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit Wob-verzoek Defensie over informatievoorziening burgerslachtoffers in Hawija en Mosul. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Defensie over aanvullend onderzoek Defensie burgerslachtoffers Hawija

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over het aanvullende onderzoek van Defensie naar de Nederlandse luchtaanval op Hawija, Irak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Defensie over handelingen verricht om te achterhalen hoe het kan dat de Tweede Kamer verkeerd is ge´nformeerd

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over alle handelingen die zijn verricht om te achterhalen hoe het kan dat de Tweede Kamer in 2015 onjuist is ge´nformeerd over Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in Irak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ex gratia-betalingen missie Mali

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over ex gratia-betalingen tijdens de missie Mali. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over overeenkomst tussen het ABP en Defensie aangaande het militaire pensioen

[Gepubliceerd: 2020-01-28] Besluit Wob-verzoek over overeenkomst tussen het ABP en Defensie aangaande het militaire pensioen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verstrekken, opvragen en ontvangen van persoonsgegevens van militairen

[Gepubliceerd: 2020-01-23] Besluit Wob-verzoek over verstrekken, opvragen en ontvangen van persoonsgegevens van militairen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om het onderzoeksrapport, psychische problematiek bij militairen tijdens en na uitzending in het kader van ISAF

[Gepubliceerd: 2020-01-06] Besluit Wob-verzoek om het onderzoeksrapport, psychische problematiek bij militairen tijdens en na uitzending in het kader van ISAF. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om een kopie van het AVG-verwerkingsregister van Defensie

[Gepubliceerd: 2020-01-06] Besluit Wob-verzoek om een kopie van het AVG-verwerkingsregister van Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om rapport over fijnstof

[Gepubliceerd: 2020-01-07] Besluit op een verzoek om het TNO-onderzoek 'Particulate matter current guidelines and application in risk assessment'. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaking van de rapportage 0-meting Mali

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit Wob-verzoek over openbaarmaking van de rapportage 0-meting Mali 6 juni 2014. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wiv-verzoek over censuur op maken luchtfotos vanaf de Tweede Wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2019-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over de censuur op het maken van luchtfotos vanaf de Tweede Wereldoorlog tot medio jaren 80. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv).
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om 3 onderzoeksrapporten

[Gepubliceerd: 2020-01-07] Besluit op een verzoek om 3 onderzoeksrapporten van TNO. De rapporten gaan over operationele toxicologie, militaire toxicologie en blootstellingsrisico's munitie gerelateerde stoffen. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Richtlijn Militaire Gezondheidszorg (RMG/013)

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit Wob-verzoek over Richtlijn Militaire Gezondheidszorg (RMG/013). Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over haalbaarheidsonderzoek zelfdoding onder veteranen

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit Wob-verzoek over haalbaarheidsonderzoek zelfdoding onder veteranen van 10 juli 2012. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toezichtjaarverslagen van het Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen

[Gepubliceerd: 2019-11-15] Besluit op Wob-verzoek over toezichtjaarverslagen van het Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen over de periode 2015 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de begrijpelijkheid van teksten van Defensie

[Gepubliceerd: 2019-09-24] De minister van Defensie heeft een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Met dit besluit wordt een onderzoek openbaar gemaakt, waarbij onderzoek is gedaan naar de begrijpelijkheid van de teksten van de kernboodschappen Defensie naar aanleiding van de Defensienota 2018.
Besluit: 2019-09-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diversiteit

[Gepubliceerd: 2019-09-11] De minister van Defensie heeft een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over diversiteit.
Besluit: 2019-09-03 Documenten: 16
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over lasrook

[Gepubliceerd: 2019-08-28] Besluit op een verzoek om informatie over de bescherming van defensiepersoneel tegen lasrook vanaf 1 januari 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-21 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wiv-verzoek over Organisatie Vredes Aktie Kamp-Mobiel

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Het ministerie van Defensie heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Met het verzoek is kennisneming verzocht van gegevens over de Organisatie Vredes Aktie Kamp-Mobiel (VAK-Mobiel).
Besluit: 2019-07-29 openbare orde en veiligheid Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over schepen aan de Lilbische kust

[Gepubliceerd: 2019-08-27] Besluit op Wob-verzoek om informatie over schepen aan de Lilbische kust. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-07-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Europees Defensiefonds

[Gepubliceerd: 2019-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over het Europees Defensiefonds. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over eigen vuur incident in Afghanistan

[Gepubliceerd: 2019-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over eigen vuur incident tijdens de operatie Kapcha As in Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afvalverbranding in uitzendgebied

[Gepubliceerd: 2019-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over vuilverbrandingsovens in uitzendgebied van Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over regelgeving betreft militaire luchttransport

[Gepubliceerd: 2019-06-12] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van documenten betreft regelgeving militaire luchttransport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wiv-verzoek over Philips USFA

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Het ministerie van Defensie heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Met het verzoek is kennisneming verzocht van gegevens over het bedrijf Philips USFA.
Besluit: 2019-05-15 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek stralingsbescherming

[Gepubliceerd: 2019-05-15] De minister van Defensie heeft een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Met het besluit worden rapporten over stralingsbescherming openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over beleid omtrent het verlenen van oneervol ontslag van militairen

[Gepubliceerd: 2019-05-29] Besluit op een verzoek over informatie over beleid omtrent het verlenen van oneervol ontslag van militairen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wiv-verzoek over Organisatie Platform Radikale Vredesgroepen

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Het ministerie van Defensie heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Met het verzoek is kennisneming verzocht van gegevens over Organisatie Platform van Radikale Vredesgroepen over de periode 1981 tot 1996.
Besluit: 2019-04-08 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wiv-verzoek over Nederlanders in Kroatisch leger

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Het ministerie van Defensie heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Met het verzoek is kennisneming verzocht van gegevens over Nederlanders in dienst van het Kroatische leger in de periode 1990-1995.
Besluit: 2019-04-02 openbare orde en veiligheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asbest te Cyprus

[Gepubliceerd: 2019-07-24] Besluit op Wob-verzoek eventuele asbest in Cyprus tijdens UNFICYP. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Marine Etablissement Amsterdam

[Gepubliceerd: 2019-03-26] Besluit op een verzoek om documenten over het Marine Etablissement Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapportage incident Chroom-6

[Gepubliceerd: 2019-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over een incident op 4 september 2015 met de stof Chroom-6 bij het Logistiek Centrum te Woensdrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-07 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over burnpits

[Gepubliceerd: 2019-02-11] Besluit op een verzoek om informatie over burnpits. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-18 defensie Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitstroomcijfers van het Korps Mariniers

[Gepubliceerd: 2019-06-17] De minister van Defensie heeft een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Met het besluit worden uitstroomcijfers van het Korps Mariniers openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over TNO-rapporten over gasmaskers

[Gepubliceerd: 2019-05-07] De minister van Defensie heeft een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Met het besluit worden TNO-rapporten over gasmaskers openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-01-18 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit Wob-verzoek over informatie over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over uitstroomcijfers naar aanleiding van een enquŕte

[Gepubliceerd: 2018-10-23] De minister van Defensie heeft op 23 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over uitstroomcijfers naar aanleiding van een enquŕte.
Besluit: 2018-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek schade aan Chinook tijdens onderhoud

[Gepubliceerd: 2018-12-12] De minister van Defensie heeft op 10 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over schade aan Chinook tijdens onderhoud.
Besluit: 2018-09-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek vervolgonderzoek trilling Apache naar aanleiding van luchtvaartongeval Gao

[Gepubliceerd: 2018-12-12] De minister van Defensie heeft op 10 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over vervolgonderzoek trilling Apache naar aanleiding van luchtvaartongeval Gao (Mali).
Besluit: 2018-09-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Just Culture

[Gepubliceerd: 2019-09-24] Besluit op een verzoek om informatie over het begrip Just Culture. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-09-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de rechtsbijstand voor een MWO-drager

[Gepubliceerd: 2018-08-15] De minister van Defensie heeft op 3 augustus 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over de verleende rechtsbijstand aan een drager van de Militaire Willems-Orde (MWO).
Besluit: 2018-08-03 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2017

[Gepubliceerd: 2018-11-13] De minister van Defensie heeft op 5 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de verstrekking van het Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude (SJD) 2017 van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID).
Besluit: 2018-07-04 criminaliteit Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over luchtvaartongeval GAO

[Gepubliceerd: 2018-12-12] De minister van Defensie heeft op 26 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over een luchtvaartongeval in Gao (Mali).
Besluit: 2018-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de uitvoering van de WBSO

[Gepubliceerd: 2018-03-09] De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 5 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft het openbaar maken van documenten van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over de uitvoering van de WBSO.
Besluit: 2018-03-05 Documenten: 17
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de weigering van een vergunningaanvraag voor militaire goederen

[Gepubliceerd: 2016-12-05] De minister van Defensie heeft op 30 november 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de weigering van een vergunningaanvraag voor militaire goederen. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de bestemming van honden en paarden na diensttijd

[Gepubliceerd: 2016-11-03] De minister van Defensie heeft op 24 oktober een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de bestemming van honden en paarden na diensttijd. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over uitgekeerde proceskostenvergoeding over de jaren 2012 2015

[Gepubliceerd: 2016-10-23] De minister van Defensie heeft op 12 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op uitgekeerde proceskostenvergoeding over de jaren 2012 2015.
Besluit: 2016-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over proceskostenvergoedingen aan een vakbond

[Gepubliceerd: 2016-07-14] De minister van Defensie heeft 12 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op proceskostenvergoedingen die in de jaren 2012, 2103, 2014 en 2015 aan een vakbond zijn uitgekeerd i.v.m. verleende rechtsbijstand. Overzichten van uitgekeerde bedragen zijn met dit besluit openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongecontroleerde explosie handgranaat Bushmaster

[Gepubliceerd: 2016-10-23] De minister van Defensie heeft op 21 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op een ongecontroleerde explosie van een handgranaat in een Bushmaster op 7 maart 2010 in Afghanistan.
Besluit: 2016-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek over incidenten medewerkers Defensie

[Gepubliceerd: 2016-06-07] De minister van Defensie heeft 8 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op incidenten waar medewerkers van Defensie bij betrokken zijn geweest. Een overzicht van het 3e en 4e kwartaal 2015 en 1e kwartaal 2016 hiervan is openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over VIP vluchten met de Gulfstream

[Gepubliceerd: 2016-10-23] De minister van Defensie heeft op 2 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op VIP vluchten met de Gulfstream. Bijgevoegde overzichten zijn met dit besluit openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over publieksonderzoek Rijksoverheid Defensie

[Gepubliceerd: 2016-07-05] De minister van Defensie heeft op 30 mei 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is een totaaloverzicht verstrekt over 2014 en 2015 van de uitgevoerde beleids- en publieksonderzoeken onder het algemeen publiek.
Besluit: 2016-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek ongewilde schoten

[Gepubliceerd: 2016-04-07] De minister van Defensie heeft op 8 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op ongewilde schoten en schietincidenten van 1 januari 2015 tot 11 februari 2016. Bijgevoegde overzichten zijn met dit besluit openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over artikel veiligheidsbladen PX-10

[Gepubliceerd: 2016-04-06] De minister van Defensie heeft op 7 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op zogeheten artikel veiligheidsbladen PX-10. Met dit besluit zijn deze veiligheidsbladen openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over uitgekeerde dwangsommen

[Gepubliceerd: 2016-04-04] De minister van Defensie heeft op 5 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op uitgekeerde dwangsommen over 2014 en 2015. Met dit besluit is het overzicht van uitgekeerde dwangsommen over die periode openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Ocean Shield

[Gepubliceerd: 2016-01-20] De minister van Defensie heeft op 21 januari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op het optreden van de Marine op 24 oktober 2012 in het kader van Ocean Shield. Met dit besluit wordt een aantal documenten over dit optreden openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-01-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fraudemeldingen

[Gepubliceerd: 2015-12-17] De minister van Defensie heeft op 18 december 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op fraudemeldingen bij declaraties vanaf 2012 tot heden. Bij het besluit is het overzicht van meldingen openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vakcollege

[Gepubliceerd: 2015-12-17] De minister van Defensie heeft op 18 december 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op samenwerkingsverbanden tussen het ministerie van Defensie en het vakcollege. Met dit besluit wordt een aantal documenten uit 2007 en 2009 hierover openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek loggen telefoonverkeer

[Gepubliceerd: 2015-12-01] De minister van Defensie heeft op 2 december 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op loggen van telefoonverkeer in missiegebieden. Met dit besluit worden documenten openbaar gemaakt waarin de richtlijnen en procedures staan beschreven, en de begrippen loggen (opslaan van metadata van telefoonverkeer) en opnemen worden beschreven. Alleen op marineschepen varend in de missies Atalanta en Ocean Shield en inzet in het kader van de Standing Nato Maritime Group worden alle telefoongesprekken opgenomen. Hierover wordt het personeel ge´nformeerd.
Besluit: 2015-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek declaraties medewerkers Defensie

[Gepubliceerd: 2015-11-03] De minister van Defensie heeft op 4 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft declaraties binnenland, reiskosten buitenland en woonlasten en verhuiskosten van de medewerkers in de schalen 17 en 18 in de periode 2013 en 2014. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-11-04 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek IKV

[Gepubliceerd: 2015-08-24] De minister van Defensie heeft 25 augustus 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op het Interkerkelijk Vredesberaad IKV. Bijgevoegde documenten zijn met het besluit openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over klacht sollicitatieprocedure

[Gepubliceerd: 2015-08-19] De minister van Defensie heeft 20 augustus 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op een klacht bij de Nationale Ombudsman over een sollicitatieprocedure bij een dienstonderdeel van Defensie. Bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-08-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectierapport PX-10

[Gepubliceerd: 2015-08-19] De minister van Defensie heeft op 20 augustus 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op een inspectierapport over werken met PX-10 aan boord van schepen.
Besluit: 2015-08-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek integriteitsaantastingen

[Gepubliceerd: 2015-08-11] De minister van Defensie heeft op 12 augustus 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op meldingen van integriteitsaantastingen in de periode 2013 en 2014. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-08-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie oefening Flintlock

[Gepubliceerd: 2015-08-09] De minister van Defensie heeft op 10 augustus 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking de oefening Flintlock. Met dit besluit worden diverse documenten over de oefening over de jaren 2011 2014 openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek over inzet Defensie rond Koningsdag

[Gepubliceerd: 2015-07-16] De minister van Defensie heeft op 17 juli 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de inzet van Defensie rond Koningsdag op 27 april 2015 in Dordrecht. Er zijn 3 aanvragen geweest voor militaire bijstand. De bijgevoegde documenten worden bij dit besluit openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-07-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek afluisteren advocaten

[Gepubliceerd: 2015-07-12] De minister van Defensie heeft op 13 juli 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het afluisteren van advocaten. Bij dit besluit zijn de bijgevoegde documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek officier-raadsman

[Gepubliceerd: 2015-06-01] De minister van Defensie heeft op 2 juni 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de interne en externe communicatie over de officier-raadsman. Met dit besluit worden documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2014

[Gepubliceerd: 2015-05-18] De minister van Defensie heeft 19 mei 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op het Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2014 van het Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). Het rapport is met dit besluit openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek plan van aanpak asbest in roerende zaken

[Gepubliceerd: 2015-04-13] De minister van Defensie heeft 14 april 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op een plan van aanpak verwijdering asbest roerende zaken van de Koninklijke Marine in 1999. Met dit besluit zijn het plan van aanpak en toelichtende notas openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-04-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek nevenwerkzaamheden militairen Koninklijke Marechaussee

[Gepubliceerd: 2015-03-05] De minister van Defensie heeft op 3 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de nevenwerkzaamheden van medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) bij een beveiligingsorganisatie of recherche bureau in de zin van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en beveiligingsbureaus. Gevoegd overzicht is openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-03-06 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek doorontwikkeling Speer

[Gepubliceerd: 2015-03-04] De minister van Defensie heeft op 5 maart 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de doorontwikkeling Speer. Bij dit besluit zijn 14 documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-03-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek veteranenhulphonden

[Gepubliceerd: 2015-01-29] De minister van Defensie heeft op 30 januari 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de toezegging van de minister van Defensie van 100.000 voor de veteranenhulphond.
Besluit: 2015-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Nederlandse Veteranen Motorrit 2013

[Gepubliceerd: 2014-04-28] De minister van Defensie heeft op 29 april 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de Nederlandse Veteranen Motorrit in 2013.
Besluit: 2014-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (vermoedelijke) integriteitsaantastingen Defensie

[Gepubliceerd: 2014-02-04] De minister van Defensie heeft op 3 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van (verdenkingen van) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportages Bedrijfsvoering Rijk 2011 en 2012. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek inzake inzet UAV RAVEN (besluit 18 december 2012)

[Gepubliceerd: 2013-09-24] Bij het ministerie van Defensie is een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over alle documenten die betrekking hebben op de niet-militaire inzet van zogenaamde Unmanned Aerial Vehicles (UAV) sinds 2005. In de download staat de reactie op dat verzoek.
Besluit: 2013-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek inhuur externe sprekers

[Gepubliceerd: 2013-07-24] Bij het ministerie van Defensie is een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over de inhuur van externe sprekers vanaf 2010. In de download staat de reactie op dat verzoek.
Besluit: 2013-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek inzake het gebruik van dienstautos door het ministerie van Defensie

[Gepubliceerd: 2013-09-24] Bij het ministerie van Defensie is een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over de dienstautos die door het ministerie worden gebruikt. In de download staat de reactie op dat verzoek.
Besluit: 2013-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek ontslagen militairen in verband met drugs

[Gepubliceerd: 2012-09-24] Bij het ministerie van Defensie is op 31 juli 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over ontslagen militairen in verband met drugs. Dit is de reactie op dat verzoek.
Besluit: 2012-09-25 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek beleid toekenning draaginsigne gewonden

[Gepubliceerd: 2012-08-23] Bij het ministerie van Defensie is op 27 februari 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over het Draaginsigne Gewonden. Dit is de reactie op dat verzoek.
Besluit: 2012-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek over de eindrapportage van de commissie Beuving

[Gepubliceerd: 2012-08-23] Bij het ministerie van Defensie is op 4 juni 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft het verzoek om een afschrift van de eindrapportage van de commissie Beuving en een afschrift van een anonieme brief over gedragingen van defensiemedewerkers. Dit is de reactie op dat verzoek.
Besluit: 2012-08-24 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB verzoek samenstelling officiersbestand KMar

[Gepubliceerd: 2012-06-04] Bij het ministerie van Defensie is op 26 april 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft gegevens over de samenstelling van het officiersbestand voor wat betreft de aantallen officieren, alsmede de verhouding tussen de rangen en leeftijden daarvan op 10 januari 2012.
Besluit: 2012-07-05 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek storageleveranciers Defensie

[Gepubliceerd: 2012-05-07] Bij het ministerie van Defensie is op 5 maart 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over:
Besluit: 2012-07-05 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2011

[Gepubliceerd: 2012-06-04] Het Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2011 is naar aanleiding van een WOB-verzoek openbaar gemaakt.
Besluit: 2012-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB verzoek over de wacht door personeel van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

[Gepubliceerd: 2012-03-26] Bij het ministerie van Defensie is op 20 februari 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over overgave/overname van de wacht door personeel van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO).
Besluit: 2012-03-27 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek systeem @MIGO-BORAS

[Gepubliceerd: 2012-04-02] Bij het ministerie van Defensie is op 3 oktober 2011 een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het Wob-verzoek betreft informatie over het systeem @MIGO-BORAS. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2012-03-05 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek onderzochte gegevensdragers van reizigers op Schiphol

[Gepubliceerd: 2012-04-02] Bij het ministerie van Defensie is op 5 januari 2012 een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het Wob-verzoek betreft informatie over digitaal forensische onderzoeken op gegevensdragers van reizigers op Schiphol.
Besluit: 2012-02-02 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing Wob-verzoek declaraties SG Defensie

[Gepubliceerd: 2011-11-23] Beslissing namens de minister van Defensie op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend op 16 september 2011. Het Wob-verzoek betreft informatie over declaraties van de secretarissen-generaal (SGs) van alle ministeries in de periode mei 2009 tot medio september 2011.
Besluit: 2011-11-14 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kosten landsadvocaat Defensie

[Gepubliceerd: 2011-10-24] Besluit namens de minister van Defensie tot toewijzing van een op 4 augustus 2011 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er is verzocht om informatie over kosten van het inschakelen van de landsadvocaat door ministeries ten laste van de publieke middelen in 2009, 2010 en de 1e helft van 2011. Deze gegevens zijn bij dit besluit openbaar gemaakt, voor zover het gaat om informatie die berust bij het ministerie van Defensie.
Besluit: 2011-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB verzoek over het proces-verbaal van het begraven van overleden personen op de compound in Srebrenica in 1995

[Gepubliceerd: 2011-10-26] Op 28 juli 2011 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over het proces-verbaal van het begraven van overleden personen op de compound in Srebrenica in 1995 en alle onderliggende documenten met betrekking tot dit graf. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek. Het verzoek is op 17 oktober 2011 gehonoreerd.
Besluit: 2011-10-17 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB verzoek ingebrekestellingen

[Gepubliceerd: 2011-10-26] Op 15 augustus 2011 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over dwangsommen bij het Ministerie Defensie. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek.
Besluit: 2011-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek Mobiel Toezicht Vreemdelingen

[Gepubliceerd: 2011-10-26] Op 24 mei 2011 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over mobiel toezicht vreemdelingen. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek.
Besluit: 2011-09-01 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB verzoek over het jaarplan en jaarverslag van Defensie en de nota Gezamenlijke visie op besturing en bedrijfsvoering

[Gepubliceerd: 2011-10-26] Op 16 en 21 juni 2011 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over het jaarplan en jaarverslag van Defensie en de nota Gezamenlijke visie op besturing en bedrijfsvoering. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek.
Besluit: 2011-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek renovatie historische schietbaan Frederiksoord

[Gepubliceerd: 2011-10-26] Op 1 mei 2011 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over de renovatie van de historische schietbaan in Frederiksoord welke is uitgevoerd door militairen van het 11e pantsergeniebataljon te Wezep. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek.
Besluit: 2011-06-24 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek oproepdagenregeling reservisten

[Gepubliceerd: 2011-10-26] Op 18 maart 2011 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over documenten betreffende de oproepdagenregeling voor functionarissen op basis van het convenant van de KVNRO en de AVRM samenwerkend in de NRFK enerzijds en het ministerie van Defensie anderzijds. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek.
Besluit: 2011-05-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek integriteitsschendingen

[Gepubliceerd: 2011-05-11] De minister van Defensie heeft op 12 mei 2011 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op meldingen van integriteitsschendingen over de periode 2009 en 2010. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2011-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten Wob-verzoek over integriteitsaantasting en verdenkingen daarvan in 2009 en 2010

[Gepubliceerd: 2011-03-24] De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 25 maart 2011 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over integriteitsaantasting en verdenkingen daarvan in 2009 en 2010. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2011-03-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek inzake de inhuur van vliegtuigen ten behoeve van bewindspersonen/ministeries

[Gepubliceerd: 2010-10-13] Verzoek om informatie over het inhuren van vliegtuigen door bewindspersonen/ministeries.
Besluit: 2010-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek inzake vliegtuigongeluk met een Dakota bij Biak in 1961

[Gepubliceerd: 2010-07-26] Verzoek om informatie met betrekking tot het vliegtuigongeluk met een Dakota bij Biak in 1961
Besluit: 2010-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek inzake het project @migo-boras

[Gepubliceerd: 2010-07-26] Verzoek om informatie met betrekking tot het project @migo-boras (automatisch mobiel informatie gestuurd optreden)
Besluit: 2010-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking wob-verzoek toekenning Herinneringsmedailles Vredesoperaties

[Gepubliceerd: 2011-02-23] Op 2 oktober 2009 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over de discussies en besluitvorming over toe te kennen herinneringsmedailles voor deelnamen aan internationale operaties. Het zijn operaties waarbij inzet niet heeft plaatsgevonden in het kader van de handhaving van de internationale rechtsorde, maar waarvoor wel de Herinneringsmedaille Vredesoperaties is toegekend. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek. Het verzoek is op 21 juli 2010 gehonoreerd.
Besluit: 2010-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wob-verzoek geen herinneringsmedaille vredes- en humanitaire operaties

[Gepubliceerd: 2011-02-23] Op 3 februari 2010 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van een overzicht van vredes- en humanitaire operaties waarvoor geen herinneringsmedaille (het Kruis voor Recht en Vrijheid, de Herinneringsmedaille Vredesoperaties en de Herinnerings medaille Humanitaire Hulpverlening bij Rampen) is toegekend. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek. Het verzoek is op 29 april 2010 gehonoreerd.
Besluit: 2010-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking Wob-verzoek HVO gesp Enduring Freedom

[Gepubliceerd: 2011-02-23] Op 2 oktober 2009 is bij het ministerie van Defensie een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over het besluitvormingsproces dat ertoe heeft geleid dat aan militairen die deelnamen aan de Operatie Enduring Freedom, respectievelijk deel uit maakten van de Special Forces Task Group-A, de Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO) met gesp Enduring Freedom is toegekend. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek. Het verzoek is op 5 januari 2010 gehonoreerd.
Besluit: 2010-01-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier