Convenanten Ministerie Van Justitie En Veiligheid

Convenant 'Bevorderen Continuteit Jeugdhulp' - publieksvriendelijke samenvatting

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Jeugdhulp zou altijd beschikbaar moeten zijn voor de kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Dit is niet alle gevallen vanzelfsprekend. Daar willen jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, gemeenten, jeugdzorgregios, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Jeugdautoriteit samen verandering in brengen. Afspraken en concrete handvatten in het convenant Bevorderen Continuteit Jeugdhulp gaan daarbij helpen. Donderdag 1 juli 2021 bekrachtigen partijen samen officieel het convenant. Dit is de publieksvriendelijke versie hiervan.
Besluit: 2021-07-01 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Draaiboek 'Continuteit Jeugdhulp'

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Dit draaiboek is onderdeel van het convenant 'Bevorderen Continuteit Jeugdhulp'.
Besluit: 2021-07-01 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant 'Bevorderen Continuteit Jeugdhulp'

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Jeugdhulp zou altijd beschikbaar moeten zijn voor de kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Dit is niet alle gevallen vanzelfsprekend. Daar willen jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, gemeenten, jeugdzorgregios, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Jeugdautoriteit samen verandering in brengen. Afspraken en concrete handvatten in het convenant Bevorderen Continuteit Jeugdhulp gaan daarbij helpen. Donderdag 1 juli 2021 bekrachtigen partijen samen officieel het convenant.
Besluit: 2021-07-01 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Handreiking 'Inzicht in Tarieven'

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Deze handreiking is onderdeel van het convenant 'Bevorderen Continu´teit Jeugdhulp'.
Besluit: 2021-07-01 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant EMM (Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel)

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Overeenkomst tussen organisaties over het uitwisselen van informatie inzake de aanpak van mensenhandel.
Besluit: 2021-03-01 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Action Programme on tackling transnational drug trafficking and cross border crime

[Gepubliceerd: 2015-07-01] In dit Engelstalige actieprogramma staan afspraken tussen Nederland, Belgi, Luxemburg en Frankrijk om de internationale handel in drugs harder aan te pakken.
Besluit: 2015-06-16 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gezamenlijk verantwoordelijk: uitgangspunten voor een goed verloop van de terugkeer van ex-gedetineerden

[Gepubliceerd: 2015-03-30] Afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB), de reclasseringsorganisaties (3RO) en het Openbaar Ministerie (OM) over de terugkeer van zedendelinquenten in de maatschappij. Onderdeel van Kamerbrief over voortgang overleg over terugkeer ex-gedetineerden en tbsers in de maatschappij.
Besluit: 2015-03-30 rechtspraak Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eenduidige landelijke afspraken (ELA)

[Gepubliceerd: 2013-09-01] De politie en het Openbaar Ministerie pakken agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak hetzelfde aan. De landelijke afspraken gaan over agressie en geweld tegen functionarissen in het openbaar bestuur, onderwijs, volksgezondheid, rechtsbedeling, veiligheid, sociale zekerheid en infrastructuur.
Besluit: 2013-09-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Intentieverklaring voor meer maatschappelijke erkenning en waardering van de politie

[Gepubliceerd: 2012-04-16] Bestand: oil-1048-20120417-171635-340926.pdf
Besluit: 2012-04-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Resultaatafspraak Intensivering Vreemdelingentoezicht 2012 - 2014

[Gepubliceerd: 2012-03-05] De bestrijding van illegaliteit levert een belangrijke bijdrage aan het veiligheidsbeleid van het kabinet. De politie speelt daarbij op grond van de haar toegewezen bevoegdheden een belangrijke rol. Om die reden is door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, de minister van Veiligheid en Justitie en de portefeuillehouder vreemdelingen van de Raad van Korpschefs benadrukt dat de uitvoering van de politile vreemdelingentaak onverminderd onder de aandacht van de korpsen dient te blijven. Met deze resultaatafspraak wordt invulling gegeven aan de intensivering van het terugkeerbeleid en de aanpak van illegaliteit
Besluit: 2012-03-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Addendum Transitieafspraken

[Gepubliceerd: 2012-02-20] Aanvulling op de afspraken tussen de minister van Veiligheid en Justitie, het Korpsbeheerdersberaad en de voorzitter van het College van procureurs-generaal ten behoeve van de transitie naar een nationale politie op 22 februari 2011.
Besluit: 2012-02-21 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant Samenwerking en informatie-uitwisseling Electronic Crimes Task Force

[Gepubliceerd: 2011-03-13] Het Korps Landelijke Politiediensten, het Landelijk Parket en de banken slaan de handen ineen in het voorkomen en aanpakken van digitale criminaliteit, zoals fraude met internetbankieren. De organisaties gaan samenwerken in het bankenteam (de Electronic Crimes Taskforce).
Besluit: 2011-03-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier