Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Justitie En Veiligheid

Afwijzend besluit over overtreding art 49 lid 1 RVV 1990

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op Woo-verzoek om informatie openbaar te maken over geregistreerde bekeuringen voor de overtreding van artikel 49, lid 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 over de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afwijzend besluit inzake ufo's

[Gepubliceerd: 2024-02-27] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 februari 2024 een afwijzend besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op UFOs, UAPs, Buitenaards leven en Buitenaardse Technologie.
Besluit: 2024-02-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over persbeleid ministerie van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2024-02-23] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op persbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is niet in behandeling genomen nu verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie.
Besluit: 2024-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de afhandeling van een aangifte

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Besluit op een Woo-verzoek op de afhandeling van de aangifte door een journalist. Het besluit is genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het īExperiment gesloten coffeeshopsketenī door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).
Besluit: 2024-02-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

[Gepubliceerd: 2024-02-20] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden. Bijgaande documenten zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Tevens is een aantal documenten reeds openbaar. De publieke vindplaats is toegevoegd.
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e Deelbesluit Woo-verzoek over TRIP

[Gepubliceerd: 2024-02-27] 2e Deelbesluit op Woo-verzoek over TRIP. Het besluit is genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-16 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties Indonesie uit de jaren 70 - Besluit

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op Woo-verzoek om informatie met als onderwerp de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties uit IndonesiŽ uit de jaren 70/80. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek SiSa-verantwoording gemeente Heerlen

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over de SiSa-verantwoording van de gemeente Heerlen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een verbod op het filmen van de politie en het doxingverbod

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Besluit op het Woo-verzoek van 18 augustus 2023 over een verbod op het filmen van politie en de invloed van de Wet Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden op politie en/of hulpverleners over de periode vanaf 1 januari 2021 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over alle integriteitsschendingen bij de Dienst JustitiŽle Inrichtingen over het tijdvak 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Besluit op Woo-verzoek om informatie over alle integriteitsschendingen bij de Dienst JustitiŽle Inrichtingen over het tijdvak 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Excel-lijst 1F

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Besluit op een Woo-verzoek over de Excel-lijst 1F. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de versterking toezicht advocatuur

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de versterking toezicht advocatuur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op een Woo-verzoek over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties Indonesie uit de jaren 70 - Besluit

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op Wob-verzoek om informatie over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties uit IndonesiŽ uit de jaren 70/80. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over de tijdelijke beleidsregel kosteloze rechtsbijstand

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de tijdelijke beleidsregel kosteloze rechtsbijstand. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over lastercampagnes jegens moslims

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op Woo-verzoek over lastercampagnes jegens moslims (aangestuurd door binnen- en buitenlandse invloeden) van januari 2016 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de kamerbrief vrij en veilig onderwijs

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over de kamerbrief vrij en veilig onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over werkbezoek Kenia 2015

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over een werkbezoek van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden aan Kenia in 2015. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van informatie over een werkbezoek aan Nigeria in 2014

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op Woo-verzoek van informatie over een werkbezoek aan Nigeria in 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek om informatie over Het ALTernatief (HALT)

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Tweede deelbesluit op Woo-verzoek om informatie over Het ALTernatief (HALT). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over toezicht op de advocatuur

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op Woo-verzoek over de toezicht op de advocatuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op Woo-verzoek over informatie over de Eerste Kamer behandeling van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. De beslissing is genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Dit betreft het derde en tevens laatste deelbesluit.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. De beslissing is genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Dit betreft het 3e en tevens laatste deelbesluit.
Besluit: 2023-12-22 rechten en vrijheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Derde deelbesluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur over wetgeving en juridische zaken omtrent de openbaarmaking van mandaat- en volmachtbesluiten

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Derde deelbesluit op Woo-verzoek van informatie over de betrokkenheid van de interdepartementale juridische adviesstructuur bij de problematiek van de openbaarmaking van mandaat- volmacht- en machtigingsbesluiten, en de rol van interne en externe registers daarbij. Dit deelbesluit bouwt voort op het eerder genomen deelbesluit hierover van 6 september 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand over de accreditatie van mediator-organisaties

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Beslissing op twee bezwaren tegen de besluiten op twee verzoeken om openbaarmaking van informatie in documenten die ziet op de door de Minister voor Rechtsbescherming aan de Raad voor Rechtsbijstand gegeven opdracht om tot een procedure voor het accrediteren van mediator-organisaties te komen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een moordzaak

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over een moordzaak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie ISS

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over communicatie met ISS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de verwerking van persoonsgegevens bij het LIEC en de RIEC's

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Besluit op Woo-verzoek van een verzoek om informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het LIEC en de RIECs. Het besluit is genomen op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over de aansprakelijkheidsstelling van Rusland over de MH17

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Besluit op Woo-verzoek over de aansprakelijkheidsstelling van Rusland over de MH17. Het besluit is genomen op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van de hoogte van verkeersboetes voor de kalenderjaren 2023 en 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Besluit op een Woo-verzoek over de totstandkoming van de hoogte van verkeersboetes voor de kalenderjaren 2023 en 2024. Het besluit is genomen op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gespreksverslagen toekomst interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Besluit op Woo-verzoek om informatie van gespreksverslagen van gesprekken met instanties en belangenverenigingen over de toekomst van interlandelijke adoptie. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over de totstandkoming van- en besluitvorming binnen de (Nederlandse) onderzoeken naar de aanbieders van de (communicatie)diensten EncroChat en Sky ECC

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de totstandkoming van- en besluitvorming binnen de (Nederlandse) onderzoeken naar de aanbieders van de (communicatie)diensten EncroChat en Sky ECC. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een onderzoeksrapport naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Besluit op Woo-verzoek om informatie met als onderwerp het onderzoeksrapport naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming in een individuele zaak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de dividendbelastingarbitrage

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Besluit op Woo-verzoek over een verzoek om openbaarmaking van stukken, over de dividendbelastingarbitrage ook wel bekend als dividendstrippen en cum/cum-fraude. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de totstandkoming van de passage over Btag-tarieven van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de totstandkoming van de passage Gedeeltelijke reconstructie van de Btag-tarieven op pagina 41 van het rapport Tussen Ambt en Markt van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de verhoging verkeersboete

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over de verhoging van verkeersboete. Naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad Einde aan steeds duurdere verkeersboetes; OM wil dat het kabinet stopt met verhogingen werd dit Woo-verzoek ingediend. Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de aanslag op een persoon

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwezige documenten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid over de aanslag op een persoon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

(6e deel) Besluit Woo-verzoek over COVID-19 aanpak periode DOC-19 april en mei 2021

[Gepubliceerd: 2023-12-19] (6e deel) Besluit Woo-verzoek Covid-19 aanpak DOC-19 april en mei 2021
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van het werkbezoek van minister Weerwind aan Suriname

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie en gespreksverslagen rondom het werkbezoek van minister Weerwind aan Suriname in december 2022 die raken aan het onderwerp kinderbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over Woo-verzoek inzake het wokisme

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op bezwaar over Woo-verzoek van informatie over het wokisme. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over Woo-verzoek over het wokisme

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op bezwaar over Woo-verzoek van informatie over het wokisme. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervan

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek om informatie over het detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken naar de mogelijkheid hiervan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken contacten NABV-JenV

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op verzoeken om alle communicatie tussen de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in de perioden 1 juni 2022 tot 30 augustus 2023 en 1 november 2020 tot 1 juli 2021. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Woo-verzoek Vierpartijenoverleg van 15 augustus 2022

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Het besluit betreft informatie over de onderwerpen migratie en het Justitieel Beleidsplan kustwacht, waarover is gesproken in het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) van 15 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar van Woo-besluit over benoemingsbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Besluit op een aantal bezwaren over (deel)besluiten op Woo-verzoeken waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van een aantal rechters conform artikel 47 van de Grondwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ketenwerkproces levenslanggestraften

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Naar aanleiding van een eerder verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het zogeheten Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP Levenslanggestraften) is het besluit genomen om het betreffende document (gedeeltelijk) openbaar te maken en voor iedereen ter beschikking te stellen.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit in de bezwaarzaak Leeftijdsbepaling middels schouwen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] De IND heeft een Woo-besluit genomen in de bezwaarzaak Leeftijdsbepaling middels schouwen.
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de selectie van een centrale bemiddelingsorganisatie

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op Woo-verzoek over de selectie van een centrale bemiddelingsorganisatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de kosteloze regeling naamswijziging

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over de kosteloze regeling naamswijziging. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Convenant over het tegengaan van overlast in het OV

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een Woo-verzoek over het Convenant over het tegengaan van overlast in het Openbaar Vervoer. Het gaat een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over over de tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Whatsapp-groep 'Desinformatie-app' of 'Desinfo-app'

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over de Whatsapp-groep met de naam 'Desinformatie app' of 'Desinfo app'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de tot standkoming onderzoek Stand van het notariaat

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Besluit op Woo-verzoek over de tot standkoming onderzoek Stand van het notariaat inclusief inventarislijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie landenanalyse interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie omtrent de landenanalyse interlandelijke adoptie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over vertaaldienstverlening OM en Rechtspraak op grond van Woo

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over het bezwaarschrift vertaaldienstverlening van Thebigword B.V. en AVB Language Group B.V. voor het OM en de Rechtspraak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over psycholoog NIFP

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over een psycholoog van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opvang West Friesland

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op Woo-verzoek over de opvang van asielzoekers in de regio West-Friesland. Het gaat een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslisnotas archief van de Commissie Dossier J.A. Poch

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Besluit op een verzoek om het openbaar te maken van documenten die betrekking hebben op de besluitvorming omtrent het al dan niet openbaar maken van het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch. Het verzoek om openbaar maken van de documenten is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-10-04 rechtspraak Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van IND over informatie procesdossiers twee individuele personen

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie uit het procesdossier van twee individuele personen door de IND. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de communicatie met HCCH

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie met het Permanente Buro van de Haagse Conferentie (HCCH) in de periode 2015 tot 2021 over interlandelijke adoptie. Het verzoek is op 21 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 2 oktober 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over de inhuur van influencers door het ministerie van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over het inhuren van influencers door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de instelling van de Nationaal CoŲrdinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op Woo-verzoek om informatie over de instelling van de Nationaal CoŲrdinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Het gaat om de informatie die is vastgelegd in documenten over de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vier deelbesluiten op verzoek om informatie over een waarschuwende tekst die moet worden gebruikt bij kansspelen en over de ontwikkeling van beleid met betrekking tot kansspelreclame

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid over een waarschuwende tekst die moet worden gehanteerd bij kansspelen en over de ontwikkeling van beleid met betrekking tot kansspelreclame zijn op 22 september 2023 vier deelbesluiten genomen die strekken tot de (gedeeltelijke) openbaarmaking van documenten die met genoemde onderwerpen verband houden. Deze besluiten inclusief de inventarislijsten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld. Vanwege het in acht nemen van een termijnen om op te komen tegen deze besluiten vindt publicatie van de documenten na verloop van (minimaal) twee weken plaats
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over hotspotlijsten en archivering Covid-19

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op Woo-verzoek om informatie over hotspotlijsten en archivering Covid-19.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over gezamenlijke aanpak drugscriminaliteit door Nederland en BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Besluit op een Woo-verzoek over de gezamenlijke aanpak van drugscriminaliteit door Nederland en BelgiŽ (specifiek Rotterdam en Antwerpen). Daarbij werd gevraagd naar een verslag of samenvatting van het congres Beveiligde haven op 31 maart of 1 april 2022 in Antwerpen. Het verzoek om informatie is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over delen persoonsgegevens met Verenigde Staten

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op Woo-verzoek om informatie over delen persoonsgegevens met de Verenigde Staten over terrorisme over de periode van 2012 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over Signalement Terrorisme en Radicalisering uit 2021

[Gepubliceerd: 2023-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over een bezwaar tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid over informatie over Signalement Terrorisme en Radicalisering uit 2021.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek besluit van de IND om informatie over beleid gezinshereniging

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over beleid gezinshereniging. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit (5e deel) op Woo-verzoek Covid-19 aanpak DOC-19 eerste kwartaal van 2021

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit (5e deel) op Woo-verzoek om informatie over Covid-19 aanpak DOC-19 eerste kwartaal van 2021.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de offshore kansspelsector in CuraÁao en de voorgenomen hervormingen hiervan

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op een verzoek om informatie met als onderwerp correspondentie met de minister, ambtelijke top en directieniveau over de offshore kansspelsector in CuraÁao en de voorgenomen hervormingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur over wetgeving en juridische zaken omtrent de openbaarmaking van mandaat- en volmachtbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Tweede deelbesluit op Woo-verzoek van informatie over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur over wetgeving en juridische zaken, onder andere specifiek het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Juridische Zaken, bij de problematiek van de openbaarmaking van mandaat- volmacht- en machtigingsbesluiten, evenals de rol die interne en externe registers daarbij vervullen. Dit deelbesluit bouwt voort op het eerder genomen deelbesluit van 20 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dienstverlening van tolk- en vertaaldiensten voor het OM en de rechtspraak

[Gepubliceerd: 2023-09-13] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 september 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het besluit gaat over het verzoek over documenten die gaan over de dienstverlening van een tolk- en vertaalbedrijf voor het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek afhandeling Wob-Woo-verzoek van The Rights Forum op 24 januari 2022 ingediend bij veertien universiteiten

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit over een verzoek om informatie openbaar te maken over (de afhandeling van) het door de Stichting The Rights Forum op 24 januari 2022 bij veertien universiteiten ingediende Wob-Woo-verzoek, over de samenwerking en communicatie met IsraŽlische universiteiten, IsraŽlische bedrijven en een aantal concreet bij naam genoemde organisaties. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rectificatie beantwoording Kamervragen lid Van Nispen (SP)

[Gepubliceerd: 2023-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van rectificatie van de beantwoording van Kamervragen van het lid Van Nispen (SP), over onder andere de correspondentie met de Raad voor de rechtspraak en met verzoeker van de rectificatie van de beantwoording van de Kamervragen, net als alle interne correspondentie over de eerder genoemde gelegenheid.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (Deel II)

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over het onderwerp Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (deel II), over de periode tot 21 november 2022 tot 14 april 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek acties Nederlandse overheid ten aanzien van een Nederlander die in het buitenland is gedetineerd

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Op 29 augustus 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen over een verzoek waarin wordt gevraagd om het openbaar maken van alle documenten die zien op de acties die de Nederlandse overheid heeft ondernomen ten aanzien van een Nederlander die in het buitenland is gedetineerd. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek vuurwerkramp in Enschede en vuurwerkramp in Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede en de vuurwerkramp in Culemborg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over invrijheidsstellingen

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over invrijheidstellingen vanaf 2019 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medische zorg instellingen DJI

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over medische zorg in de instellingen van DJI. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Nederlands-Belgisch pact met rederijen tegen drugssmokkel

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Op 24 augustus 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen over een verzoek om het openbaar maken van alle documenten bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid die betrekking hebben op de totstandkoming van het Nederlands-Belgische pact met rederijen tegen drugssmokkel. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit over TRIP (Travel Informatie Portal)

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Op 22 augustus 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen over een verzoek om het openbaar maken over documenten die betrekking hebben over de ontwikkeling van TRIP (Travel Information Portal). Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het onderwerp ecocide

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Op 13 februari 2023 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een Woo-verzoek ontvangen om informatie openbaar te maken over ecocide. Er is daarbij verwezen naar specifieke documenten over de periodes van 1991 1998 en de periode 2015 tot heden over het invoeren van de strafbepaling ecocide.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op uw Woo-verzoek over artikel 3 lid 1 sub b van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

[Gepubliceerd: 2023-08-22] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 augustus een besluit genomen op een Woo-verzoek over artikel 3 lid 1 sub b van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over het onderwerp Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen, over de periode tot 21 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het rapport huurvoertuigen over de grens

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Op 10 augustus 2023 is er een besluit genomen op een Woo-verzoek om informatie over het rapport huurvoertuigen over de grens. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over contacten tussen vastgoedbelegger Harry Hilders, zijn bedrijven Urban Interest en Ceylonstaete, en ambtenaren JenV

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten tussen vastgoedbelegger Harry Hilders, zijn bedrijven Urban Interest en Ceylonstaete, en ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, over de afgelopen 15 jaar.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over declaratie(s) rapporten Criminelen achter het stuur en Panden met een luchtje

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek om informatie over de declaratie of declaraties die Bureau Beke aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft gestuurd voor de rapporten Criminelen achter het stuur en Panden met een luchtje, alsmede de verantwoordingen van de gedeclareerde werkzaamheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de heer Caspar Hermans als programmadirecteur Taskforce Brabant-Zeeland

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek om informatie over de heer Caspar Hermans als programmadirecteur van Taskforce Brabant-Zeeland. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid en is niet ingewilligd omdat er geen documenten zijn aangetroffen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over dit onderwerp.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Advies JV uitkomsten hackathon persalamering

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Bestand: Advies JV uitkomsten hackathon persalamering.pdf
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over persalamering

[Gepubliceerd: 2023-08-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 augustus 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek heeft betrekking op het advies van de landsadvocaat over persalarmering.
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit van 3 augustus 2023 over regulering van content op communicatieplatform Telegram

[Gepubliceerd: 2023-08-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 augustus 2023 een heroverwogen besluit genomen in een Woo-verzoek om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op regulering van content op communicatieplatform Telegram. De documenten bestrijken de periode januari 2019 tot en met 15 augustus 2022.
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022

[Gepubliceerd: 2023-08-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 augustus 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de besluitvorming die aanleiding heeft gegeven tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over diner pensant interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid over de organisatie van het diner pensant interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 1 augustus 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medische zorg asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Op 27 juli 2023 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking de medische zorg voor asielzoekers.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de erkenning van schietverenigingen

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Op 27 juli 2023 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek om openbaarmaking van stukken, waarin de naam KNSA en KNTS zijn opgenomen, in verband met de erkenning van schietverenigingen. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van informatie over Chinese politiestations

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over Chinese politiestations. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake Politie met betrekking tot de schietverenigingen

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Op 27 juli 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een verzoek om openbaarmaking van stukken, waarin de naam KNSA en KNTS zijn opgenomen, in verband met de erkenning van schietverenigingen. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar in de Woo-zaak over de pilot van de IND en de Raad voor de Kinderbescherming

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op bezwaar in de Woo-zaak over de pilot van de IND en de Raad voor de Kinderbescherming.
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitkeringsgerechtigden Duitse federale pensioenwet

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over in Nederland verblijvende uitkeringsgerechtigden op grond van de Duitse federale pensioenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over digitale dreigingen en incidenten binnen de energiesector

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over digitale dreigingen en incidenten binnen de energiesector. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit verzoek om informatie geheel dossier/alle persoonsgegevens binnen LIEC en RIECS'S

[Gepubliceerd: 2023-07-18] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 juli 2023 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie over een geheel dossier, dan wel alle persoonsgegevens binnen het LIEC en de RIECSs.
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit op bezwaar inzake informatieverzameling over demonstranten en demonstraties door de NCTV

[Gepubliceerd: 2023-09-20] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 10 juli 2023 een herstelbesluit genomen op een bezwaar in verband met een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het besluit heeft betrekking op documenten die gaan over aangemelde en niet aangemelde demonstraties en/of protesten.
Besluit: 2023-07-10 veiligheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over uitleveringen aan IsraŽl

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Op 6 juli 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een verzoek om informatie over uitleveringen door Nederland aan de Staat IsraŽl in de periode 1 januari 2010 tot en met 3 februari 2023. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake David Icke

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Op 6 juli 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een verzoek om openbaarmaking van stukken, waarin de naam David Icke is opgenomen, in verband met de manifestatie in Amsterdam. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over optreden van David Icke

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Op 6 juli 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een verzoek om openbaarmaking van stukken, waarin de naam David Icke is opgenomen, in verband met de manifestatie in Amsterdam. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over kritiek van strafrechtdeskundigen over conclusies in het rapport commissie J.A. Poch

[Gepubliceerd: 2023-06-29] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 juni 2023 een Woo-besluit genomen over kritiek van strafrechtdeskundigen over conclusies in het rapport commissie J.A. Poch.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake een verzoek om informatie naar de instelling van de Commissie Dossier J.A. Poch

[Gepubliceerd: 2023-06-29] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 juni 2023 een besluit genomen inzake een verzoek om informatie naar de instelling van de Commissie Dossier J.A. Poch. Het verzoek om informatie is ingediend op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake benoemingsbesluit

[Gepubliceerd: 2023-06-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 juni 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over het benoemingsbesluit van een specifiek door de verzoeker genoemde rechter. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek ontmanteling drugslab in gemeente Bronckhorst

[Gepubliceerd: 2023-06-22] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2023 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de ontmanteling van een drugslab in de gemeente Bronckhorst. Bijgaande documenten zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de IT-problemen bij de Politie en het Openbaar Ministerie

[Gepubliceerd: 2023-06-21] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 juni 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de IT-problemen bij de Politie en het Openbaar Ministerie.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op uw Woo-verzoek over het ingenomen standpunt rondom de toekomst van interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Op 15 juni 2023 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de toekomst van interlandelijke adoptie. Het besluit en de bijlagen die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2023-06-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft mede namens de minister voor Rechtsbescherming op 14 juni 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de Eerste Kamer behandeling van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Dit is het tweede deelbesluit. Er volgt nog een deelbesluit.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek ongebruikelijke transacties Estland, Letland en Litouwen

[Gepubliceerd: 2023-06-14] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 juni 2023 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op ongebruikelijke transacties aan Estland, Letland en Litouwen. Bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek in zake openbaarmaking van de benoemingsbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-06-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 juni 2023 een deelbesluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van een aantal specifiek door de verzoeker genoemde rechters (conform art.47 Gw). Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek in zake openbaarmaking van de benoemingsbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-06-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 juni 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van een aantal specifiek door de verzoeker genoemde rechters (conform art.47 Gw). Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-(deel)besluiten van 12 juni 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-12] De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming hebben op 12 juni 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in OekraÔne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het derde gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit 12 juni 2023 over een verzoek om informatie over een opdracht aan het WODC met betrekking tot de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen'

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over een opdracht aan het WODC met betrekking tot de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. Het verzoek om informatie is genomen op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over verzoek om openbaarmaking van informatie inzake de Toolbox extremisme

[Gepubliceerd: 2023-06-08] De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft op 8 juni 2023 een besluit genomen op een bezwaar betreffende een verzoek om openbaarmaking van informatie. Het verzoek gaat over informatie over de Toolbox extremisme.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over de schikkingen in de vastgoedfraudezaak, Klimop affaire, vanaf eind 2007 tot heden

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Op 8 juni 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op grond van de Wet open overheid waarin een verzoek is gedaan om de openbaarmaking van informatie over schikkingen in de vastgoedfraudezaak, Klimop affaire, vanaf eind 2007 tot heden.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten en de voorgenomen Europese Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik

[Gepubliceerd: 2023-06-06] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 juni 2023 een besluit genomen op grond van de Wet open overheid waarin een verzoek is gedaan om de openbaarmaking van informatie over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten en de voorgenomen Europese Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 14
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake betalingen aan een kennisinstituut

[Gepubliceerd: 2023-06-06] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 juni 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft documenten die zien op betalingen die zijn gedaan aan Den Haag Centrum voor Strategische Studies/The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake toedracht Keniaanse verstekeling op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-06-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 juni 2023 een Woo-besluit genomen inzake de toedracht Keniaanse verstekeling op Schiphol.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake leeftijdsbepaling

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Op 31 mei 2023 heeft de IND een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake leeftijdsbepaling middels schouwen.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen Woo-besluit inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het namenrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaar tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het betreft informatie over de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het namenrecht.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar betreffende Woo-verzoek inzake de overeenkomst met Google Cloud voor Google Workspace

[Gepubliceerd: 2023-05-31] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 31 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaar betreffende een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft informatie over de overeenkomst die het ministerie heeft gesloten met Google Cloud voor het gebruik van Google Workspace Enterprise.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek met betrekking tot aanpassing van de opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand inzake inschrijvingsvoorwaarden voor mediators

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Op 30 mei 2023 heeft de minister voor Rechtsbescherming een besluit genomen inzake een verzoek op grond van de Wet open overheid informatie. In het verzoek wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de Kamerbrief van 20 april 2021 met betrekking tot aanpassing van de opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand inzake inschrijvingsvoorwaarden voor mediators.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake de opdracht aan de Raad voor de Rechtsbijstand (RvdR)

[Gepubliceerd: 2023-05-30] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 30 mei 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om alle documenten en informatie, welke ziet op een opdracht verstrekt aan de Raad voor de Rechtsbijstand (RvdR) om tot een procedure voor het accrediteren van mediator-organisaties te komen, te overleggen.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Herstelbesluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake openbaarmaking van informatie over Fintell Alliance

[Gepubliceerd: 2023-05-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 mei 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over Fintell Alliance. Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek in zake openbaarmaking van informatie over het programma Meer en verantwoord publiceren"

[Gepubliceerd: 2023-05-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 mei 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over het programma Meer en verantwoord publiceren van rechterlijke uitspraken. Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het besluitvormingsproces rondom een signalering in het Schengen Informatie Systeem (SIS II)

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Op 19 mei 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake het besluitvormingsproces rondom een signalering in het Schengen Informatie Systeem (SIS II).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake besluitvormingsproces rondom een signalering in het Schengen Informatie Systeem (SIS II)

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Op 19 mei 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake het besluitvormingsproces rondom een signalering in het Schengen Informatie Systeem (SIS II).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake relatie tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en Het Juridisch Loket

[Gepubliceerd: 2023-05-17] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 17 mei 2023 beslist inzake een Woo-verzoek in het kader van de Wet open overheid. In het verzoek wordt gevraagd om informatie die de relatie tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de stichting Het Juridisch Loket regelt en met name de financiering van Het Juridisch Loket.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit op het verzoek over uitvoering van motie 21

[Gepubliceerd: 2023-05-16] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 16 mei 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de uitvoering van Motie 21.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de Wet bescherming klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2023-05-15] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 15 mei 2023 beslist inzake een Woo-verzoek in het kader van de Wet open overheid. In het verzoek wordt gevraagd om informatie over de vergaderingen inzake de Wet bescherming klokkenluiders.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Woo-verzoek over het MoU met KLM

[Gepubliceerd: 2023-05-12] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 12 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaar betreffende een verzoek
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake meldingen over het gebruik en misbruik van de Kennismigrantenregeling

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Op 12 mei 2023 heeft de IND een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake meldingen over het gebruik en misbruik van de Kennismigrantenregeling.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft mede namens de minister voor Rechtsbescherming op 11 mei 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de Eerste Kamer behandeling van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Dit is het eerste deelbesluit. Er volgen nog twee deelbesluiten.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op aanvullend Woo-verzoek over de verbreding van het inspectieonderzoek in PI Nieuwersluis

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Op 9 mei 2023 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een aanvullend verzoek op grond van de Wet open overheid. Het aanvullende Woo-verzoek heeft betrekking op het verbreden van een inspectieonderzoek met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting (PI) te Nieuwersluis.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake HALT

[Gepubliceerd: 2023-05-09] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 mei 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over Het ALTernatief (HALT).
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Jerusalem Declaration on Antisemitism

[Gepubliceerd: 2023-05-03] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 mei 2023 een besluit genomen op een Woo-verzoek over documenten die verwijzen naar en/of betrekking hebben op Jerusalem Declaration on Antisemitism. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de kosten van een specifieke casus over de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Dienst JustitiŽle Inrichtingen

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid inzake de kosten van een specifieke casus over de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Dienst JustitiŽle Inrichtingen is bij besluit van 2 mei 2023 cijfermatige informatie openbaar gemaakt. Deze cijfermatige informatie wordt nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-05-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende de definitie van de term digitaal handhaven in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar

[Gepubliceerd: 2023-05-02] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 mei 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op de term digitaal handhaven in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar en de communicatie die daarover is geweest met het Openbaar Ministerie.
Besluit: 2023-05-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het overdragen van de bevoegdheid tot het schrijven van uitspraken

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over het overdragen van de bevoegdheid tot het schrijven van gerechtelijke uitspraken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact tussen en over de voorzitter van Energie-Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-04-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 april 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over contact tussen en over de voorzitter van Energie-Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake ondersteuning aan Simpel Media of tv-programma Ontvoerd

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 25 april 2023 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het besluit en de documenten die daarmee (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, worden hierbij toegankelijk gemaakt voor een ieder.
Besluit: 2023-04-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het aanwenden van de dienstauto voor privťgebruik door de minister voor Rechtsbescherming

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 april 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over het aanwenden van de dienstauto voor privťgebruik door de minister voor Rechtsbescherming.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek inzake aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Op 20 april 2023 is een aanvullend besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de reeds gegunde en lopende aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op het Woo-verzoek van inzake het onderwerp Capaciteitsproblematiek bij hoog-risico processen

[Gepubliceerd: 2023-04-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 april 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de inzet van capaciteit bij zogenoemde hoog-risico processen.
Besluit: 2023-04-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake off-shore gaming Curacao

[Gepubliceerd: 2023-04-18] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 april 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over de rechtshandhaving en bestrijding van witwassen ten aanzien van buitengaatse hazardspelen op CuraÁao
Besluit: 2023-04-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende het Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2023-04-17] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 april 2023 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het besluit heeft betrekking op documenten die zien op het Cornelius Haga Lyceum.
Besluit: 2023-04-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de pilot van de IND en de Raad voor de Kinderbescherming

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op Woo-verzoek over de pilot van de IND en de Raad voor de Kinderbescherming.
Besluit: 2023-04-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake 'Signalement Terrorisme en Radicalisering 2021'

[Gepubliceerd: 2023-04-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april 2023 een besluit genomen betreffende een Woo-verzoek inzake 'Signalement Terrorisme en Radicalisering 2021.
Besluit: 2023-04-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 22 januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-13] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 april 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek ter zake van de afhandeling van Kamervragen van het lid Van Nispen (SP), met inbegrip van zowel interne als externe correspondentie en afstemming over de beantwoording van deze Kamervragen.
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake verbreding onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-04-11] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 april 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over de verbreding van een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting te Nieuwersluis, over de periode vanaf het moment waarop is besloten tot verbreding van het onderzoek tot 6 januari 2023.
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake voorgenomen onderzoek RUG naar UHP-KOT

[Gepubliceerd: 2023-04-11] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 april 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen zou uitvoeren naar de uithuisplaatsing van kinderen van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire, over de periode van 1 juli 2021 tot 20 september 2022
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake de beantwoording van een Kamervraag over uithuisplaatsingen en de kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2023-04-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Dat besluit en de documenten die daarmee (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, worden hierbij toegankelijk gemaakt voor een ieder.
Besluit: 2023-04-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-(deel)besluit van 4 april 2023 op een verzoek om informatie om alle stukken vanaf 1 januari 2022 (ongeacht de gegevensdrager) ter beschikking te stellen die betrekking hebben op de opheffing van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de vorming van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC).

[Gepubliceerd: 2023-04-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist inzake een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de opheffing van Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de vorming van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC. Dit is het tweede deelbesluit.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 25
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO (deel) Besluiten van 4 april 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in OekraÔne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het tweede gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 18
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO (deel)Besluiten van 4 april 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in OekraÔne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het tweede gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de verbreding van het inspectieonderzoek in PI Nieuwersluis

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Op 4 april 2023 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het verbreden van een inspectieonderzoek met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting (PI) te Nieuwersluis.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over de communicatie tussen de EU, NCTV en NCAB over D. Icke

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op Woo-verzoek om informatie over de communicatie tussen de EU, NCTV en NCAB over D. Icke.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek uitbraakpoging Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2023-03-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de uitbraakpoging in de PI Alphen aan den Rijn op 12 oktober 2022. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake onderzoeken in Rwanda in verband met artikel 1F Vluchtelingenverdrag

[Gepubliceerd: 2023-03-30] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 30 maart een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake onderzoeken in Rwanda in verband met artikel 1F Vluchtelingenverdrag.
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek Covid beleid 2020 en 2021 PI Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2023-03-27] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op het Covidbeleid gedurende 2020 en 2021 in PI Krimpen a/d IJssel. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-27 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 07 december 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-03-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 27 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-03-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 20 november 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-03-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit bekende Nederlanders

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 maart 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie in welke vorm dan ook aangaande de map bekende Nederlanders.
Besluit: 2023-03-23 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake verschillende personen en entiteiten

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De Minister van Justitie en Veilheid heeft op 23 maart 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). In dit verzoek wordt gevraagd om alle correspondentie, e-mails, documenten en andere berichten omtrent verschillende personen en entiteiten.
Besluit: 2023-03-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake communicatie over Videre

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 maart 2023 een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake communicatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met de politie en de AIVD over Videre of Videre Collectief.
Besluit: 2023-03-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken omtrent de openbaarmaking van mandaat- en volmachtbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-03-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 maart 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken, onder andere specifiek het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Juridische Zaken, bij de problematiek van de openbaarmaking van mandaat- volmacht- en machtigingsbesluiten, evenals de rol die interne en externe registers daarbij vervullen. Dit deelbesluit bouwt voort op het besluit van 27 oktober 2022.
Besluit: 2023-03-20 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Factsheet Open Source Security (NCSC)

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Naar aanleiding van een Woo-verzoek dat was ingediend bij NCSC is besloten documenten openbaar te maken rondom het Factsheet Open Source Security.
Besluit: 2023-03-15 onbekend thema Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek kunstzinnige vorming detentie (crea)

[Gepubliceerd: 2023-03-13] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op correspondentie op de afschaffing van kunstzinnige vorming (crea) in detentie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-13 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten op Woo-verzoek inzake opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Op 8 maart 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een viertal besluiten op verzoeken op grond van de Wet open overheid genomen. Deze verzoeken hebben betrekking op de opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen.
Besluit: 2023-03-08 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Op 8 maart 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een viertal besluiten op verzoeken op grond van de Wet open overheid genomen. Deze verzoeken hebben betrekking op de opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen.
Besluit: 2023-03-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar met betrekking tot de communicatie tussen het ministerie van J&V en de Europese Commissie inzake het Nederlands kansspelbeleid over de periode 4 april 2006 tot 7 december 2017

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Op 20 januari 2022 is er met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek ingediend. Daarin is verzocht om alle documenten te openbaren betreffende de communicatie tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Europese Commissie inzake het Nederlands kansspelbeleid over de periode 4 april 2006 tot en met 7 december 2017. Het eerste deelbesluit hierop is genomen op 19 augustus 2022 en het tweede deelbesluit op 19 september 2022. Tegen beide deelbesluiten is bezwaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid

[Gepubliceerd: 2023-03-01] Besluit op Woo-verzoek inzake aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid
Besluit: 2023-03-01 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake correspondentie/communicatie/informatie tussen het LIEC en PostNL over het project PPS Publiek Private Samenwerking

[Gepubliceerd: 2023-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin gevraagd wordt om inzage in alle correspondentie/communicatie/informatie tussen het LIEC en PostNL over het project PPS Publiek Private Samenwerking.
Besluit: 2023-03-01 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO (deel)Besluiten van 1 maart 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben op 1 maart 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in OekraÔne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het eerste gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-03-01 onbekend thema Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake trainingskampen rechtsextremisten

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Op 28 februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen. Het verzoek betrof om informatie openbaar te maken over de fysieke trainingen van rechtsextremisten in Nederland en de deelname van rechtsextremisten aan internationale trainingskampen in het buitenland. Ook werd verzocht om alle informatie over de online contacten van Nederlandse identitaire actievoerders met identitaire actievoerders uit diverse landen.
Besluit: 2023-02-28 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN S7

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Op 23 februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN57.
Besluit: 2023-02-23 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN 57

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Op 23 februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN 57.
Besluit: 2023-02-23 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over de communicatie tussen NCTV en NCAB over D. Icke

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op Woo-verzoek om informatie over de communicatie tussen NCTV en NCAB over D. Icke.
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake benoemingsbesluiten van deurwaarders en openbaar ambtenaren (conform art.47 Gw)

[Gepubliceerd: 2023-02-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 februari 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van deurwaarders en openbaar ambtenaren (conform art.47 Gw).
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het wokisme waarover is gesproken tijdens de HJ Schoo-lezing 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 februari 2023 een beslissing genomen naar aanleiding een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over het wokisme waarover is gesproken tijdens de HJ Schoo-lezing 2022.
Besluit: 2023-02-21 onbekend thema Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie inzake het opsporingsonderzoek "Trojan Shield" en daaraan gerelateerde namen en termen

[Gepubliceerd: 2023-02-20] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 februari 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek betreft documenten die zien op het opsporingsonderzoek Trojan Shield en daaraan gerelateerde namen en termen.
Besluit: 2023-02-20 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake informatie inzake bonus zorgprofessionals COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-02-17] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 februari een besluit genomen inzake een verzoek om informatie openbaar te maken inzake bonus zorgprofessionals COVID-19 op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo).
Besluit: 2023-02-17 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hernieuwde beslissing op bezwaar Wob-besluit over het zelfgekozen levenseinde

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Hernieuwde beslissing op bezwaar tegen het besluit om openbaarmaking op basis van de Wob (thans: Woo). Het verzoek heeft betrekking op de handhaving van regels die (mede) strekken tot het voorkomen van het zelfgekozen levenseinde in Nederland. De beslissing op bezwaar omvat een herbeoordeling op basis van de Woo.
Besluit: 2023-02-15 onbekend thema Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake kansspeloverleggen 2012

[Gepubliceerd: 2023-02-07] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 februari 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over overleggen met aanbieders van online kansspelen in 2012.
Besluit: 2023-02-07 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de dienstverlening van tolk- en vertaalbedrijven voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak

[Gepubliceerd: 2023-02-06] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 februari 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft documenten die zien op het onderwerp dienstverlening van twee tolk- en vertaalbedrijven voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.
Besluit: 2023-02-06 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake stukken met betrekking tot schrijnende zaken

[Gepubliceerd: 2023-02-03] Op 3 februari 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Woo voorheen Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek stukken met betrekking tot schrijnende zaken.
Besluit: 2023-02-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek correspondentie incidenten PIs

[Gepubliceerd: 2023-02-02] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 februari 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op correspondentie over incidenen in PIs. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-02-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries en het besluit om dit onderzoek te laten verrichten door de Onderzoeksraad voor Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-01-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 januari 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de totstandkoming van het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries en het besluit om dit onderzoek te laten doen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, specifiek met betrekking tot e-mailcorrespondentie, notas, memos, appjes en overige documenten
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een extra aanmeldcentrum Bant

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Op 24 januari 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op documenten over een extra aanmeldcentrum in Bant.
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO-schepen

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Deelbesluit op het bezwaar dat ziet op het besluit op het Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO-schepen.
Besluit: 2023-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia

[Gepubliceerd: 2023-01-16] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit op bezwaar dat ziet op de Afsluitregeling langdurig verblijvende kinderen (ARLVK)

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Beslissing op uw bezwaar dat ziet op het besluit op uw Woo-verzoek inzake de afsluitregeling langdurig verblijvende kinderen
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake misbruik van recht

[Gepubliceerd: 2023-01-12] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 12 januari 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit op het verzoek inzake het onderwerp Encryptie van OTT-diensten

[Gepubliceerd: 2023-01-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 januari 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de bijlage van het rapport 'Ruimte voor slagvaardig politiewerk'. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake artikel 8 EVRM

[Gepubliceerd: 2023-01-04] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 4 januari 2023 een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake artikel 8 EVRM.
Besluit: 2023-01-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek - geen documenten aangetroffen

[Gepubliceerd: 2023-01-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 januari 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin gevraagd werd informatie openbaar te maken inzake het aantal verzoeken aan de Staat in de jaren 2020 tot en met 2021 met betrekking tot de overschrijding van de redelijke termijn.
Besluit: 2023-01-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake migratie en het Justitieel Beleidsplan kustwacht

[Gepubliceerd: 2022-12-27] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 december 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over migratie en Justitieel Beleidsplan kustwacht waarover werd gesproken en afspraken werden gemaakt gedurende het Justitieel Vierlanden Overleg van 15 augustus 2022.
Besluit: 2022-12-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende grensbewaking en handhaving aan de grens m.b.t. niet Europese nationaliteiten

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 22 december 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die zien op de grensbewaking en handhaving aan de grens m.b.t. niet Europese nationaliteiten.
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geen documenten aangetroffen

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft 22 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende de totstandkoming van een kenbare norm en informatie dat er waarop de stelling is gebaseerd dat er geen sprake is van willekeur in de zaak van dhr. Kroon.
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake onteigening of schending van het eigendomsrecht in het kader van de opvang van ontheemden uit OekraÔne

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 december 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft documenten die zien op het onderwerp onteigening dan wel het schenden van het eigendomsrecht in het kader van de opvang van ontheemden uit OekraÔne.
Besluit: 2022-12-22 onbekend thema Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea Watch en andere NGO schepen januari 2019

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Op 20 december 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het betreft het deelbesluit op uw bezwaar dat ziet op het besluit op uw Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO-schepen januari 2019
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

[Gepubliceerd: 2022-12-16] De Minister van Justitie en Veilheid heeft op 16 december 2022 een tweede deelbesluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek betreft documenten die zien op de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn.
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over compensatie AOW-hiaat en de Regeling vliegtoelage

[Gepubliceerd: 2022-12-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 december 2022 een Woo-besluit genomen naar aanleiding van een beroepschrift. Het besluit heeft betrekking op de compensatie AOW-hiaat en de Regeling vliegtoelage.
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Taskforce Economische Veiligheid

[Gepubliceerd: 2022-12-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 december 2022 een Woo-besluit genomen inzake Taskforce Economische Veiligheid (TEV).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse

[Gepubliceerd: 2022-12-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft kopieŽn van alle documenten of correspondentie bij of onder mijn ministerie die betrekking hebben op de krachtenveldanalyse en/of netwerkanalyse van het bureau Nuance door Training en Advies (NTA) , de gehanteerde methode van onderzoek en de rechtmatigheid en proportionaliteit daarvan.
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek steun Aruba en CuraÁao voor migratieproblematiek

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Op 8 december 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek heeft betrekking op de besteding van gelden die aan Aruba en CuraÁao zijn verstrekt in verband met migratieproblematiek.
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de aflevering politiegeweld in tv-programma Argos Medialogica

[Gepubliceerd: 2022-12-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de aflevering politiegeweld in beeld van het Tv-programma Argos Medialogica. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het naamrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 december 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het naamrecht.
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit Woo-verzoek MH17

[Gepubliceerd: 2022-12-06] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 december 2022 een aanvullend besluit genomen in een procedure op grond van de Wet open overheid. Met het aanvullende besluit wordt een passage openbaar gemaakt over het verloop van onderhandelingen over luchtvaartverdragen in 2014.
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake genocide

[Gepubliceerd: 2022-12-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking over (bepalingen van) het Genocideverdrag en het internationale gewoonterecht en verzoekt in deze context om ten minste alle informatie over betrokken (juridische) kennis van de NCTV; het gevormde bestuur; de vaststelling van definities, rechten en plichten; de toepassing van kwalificaties, zoals rechtsextremisme, gezien de werking van het internationale recht; en de educatie van de NCTV(-ambtenaren).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit Woo over interlandelijke adoptie Sri Lanka

[Gepubliceerd: 2022-11-28] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 november 2022 documenten openbaar gemaakt naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2022. Het betreft documenten over interlandelijke adopties uit Sri Lanka.
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bij het samenstellen van antwoord op de vragen van Kamerleden Van Bommel en Teeven uit 2008 over de erkenning van de genocide op de Koerden in Irak

[Gepubliceerd: 2022-11-25] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 november 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de betrokkenheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bij de beantwoording door de minister van Buitenlandse Zaken van de Kamervragen van de Kamerleden Van Bommel en Teeven uit 2008, over de erkenning van de genocide op de Koerden in Irak tijdens het bewind van Saddam Hussein.
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de opvolging van de uitspraak UTR 21/ 3858

[Gepubliceerd: 2022-11-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 november 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over opvolging van de uitspraak met zaaknummer UTR 21 / 3858.
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO (deel)Besluit van 22 november 2022 op het verzoek inzake informatie betreffende de betrokkenheid van Netpresenter BV bij de invoering, aanpassing en operationalisering van Amber Alert over de periode 1 januari 2001 tot en met 8 april 2021

[Gepubliceerd: 2022-11-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft 22 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende de bemoeienis met en directe betrokkenheid bij de invoering, aanpassing en operationalisering van Amber Alert in samenwerking, dan wel in samenspraak met Netpresenter B.V. over de periode 1 januari 2001 tot en met 8 april 2021. Met dit deelbesluit wordt beslist op de documenten in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2010.
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit op het verzoek inzake de capaciteit van de regionale Teams Zeden van de politie

[Gepubliceerd: 2022-11-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de capaciteit van de regionale Teams Zeden van de politie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit naar aanleiding van een beroepschrift over de maatwerkafspraken 1 en 2

[Gepubliceerd: 2022-11-15] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 november 2022 een herstelbesluit genomen naar aanleiding van een beroepschrift over de maatwerkafspraken 1 en 2 zoals overeengekomen tussen de bonden en de Nationale Politie.
Besluit: 2022-11-15 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek inzake personeelsbeleid en begroting AIT PI Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2022-11-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op het personeelsbeleid en de begroting van de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) in PI Krimpen aan den IJssel. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2022-11-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 november een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft informatie aangaande het Cornelius Haga Lyceum (CHL).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de nota: meer dan de som der delen

[Gepubliceerd: 2022-11-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft informatie inzake de nota: meer dan de som der delen.
Besluit: 2022-11-01 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek waarin verzocht wordt om informatie aangaande het rechtshulpverdrag en uitleveringsverdrag gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten

[Gepubliceerd: 2022-10-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft onder andere betrekking op het rechtshulpverdrag en uitleveringsverdrag gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten.
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de nota van 5 februari 2020

[Gepubliceerd: 2022-10-27] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 oktober 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de nota van 5 februari 2020 die gaat over de verhouding tussen de wetgever en de rechter, de rol van de rechter en de trias politica en is opgesteld naar aanleiding van een debat over de rechtstaat in de Eerste Kamer in 2020.
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken omtrent de openbaarmaking van mandaat- en volmachtbesluiten

[Gepubliceerd: 2022-10-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 oktober 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken met de problematiek van de openbaarmaking van mandaat- volmacht- en machtigingsbesluiten, evenals de rol die interne en externe registers daarbij vervullen.
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderbouwing Nederlands kansspelbeleid

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de onderbouwing van het Nederlands kansspelbeleid in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake factsheets

[Gepubliceerd: 2022-10-24] Op 24 oktober 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op het bezwaarschrift dat ziet op het Woo-besluit van 21 juni 2022 inzake landen factsheets van TOELT.
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de concepten voor de implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting en het Implementatiebesluit richtlijn openbaarmaking winstbelasting

[Gepubliceerd: 2022-10-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het concept voor het wetsvoorstel implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting en het concept voor het besluit Implementatiebesluit richtlijn openbaarmaking winstbelasting.
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de overeenkomst met Google Cloud voor Google Workspace

[Gepubliceerd: 2022-10-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft de overeenkomst die het ministerie heeft gesloten met Google Cloud voor het gebruik van Google Workspace.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over redenen opschorting en deelbesluiten Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2022-10-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft de redenen voor opschorting of het overgaan tot het nemen van deelbesluiten bij langlopende Wob- en Woo-verzoeken.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake de overgang van MIT naar NSOC

[Gepubliceerd: 2022-10-17] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 oktober 2022 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op documenten betreffende het MIT en het NSOC.
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het beŽindigen van het MoU met KLM

[Gepubliceerd: 2022-10-17] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 17 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het beŽindigen van het MoU dat met KLM was afgesloten.
Besluit: 2022-10-17 onbekend thema Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit langdurig onrechtmatig

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Op 6 oktober 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Woo voorheen Wet openbaarheid van bestuur. Het Woo-verzoek betreft stukken met betrekking tot 8 EVRM langdurig verblijvende vreemdelingen.
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen Wob-besluit inzake informatie betreffende het onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten

[Gepubliceerd: 2022-10-06] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 oktober 2022 een besluit genomen op een bezwaar in het kader van de Wet open overheid. Het bezwaar heeft betrekking op een Wob-besluit over encryptie en in het bijzonder de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten.
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming beloning bewindvoerders

[Gepubliceerd: 2022-10-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft de totstandkoming van de beloning bewindvoerders en de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.
Besluit: 2022-10-03 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek mbt de totstandkoming WBN 2022-2

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Op 29 september 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Woo voorheen Wet openbaarheid van bestuur. Het Woo-verzoek betreft de totstandkoming WBN 2022-2
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het MoU met KLM

[Gepubliceerd: 2022-09-23] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 23 september 2022 een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het MoU dat met KLM is afgesloten.
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over (de mogelijke herziening van) artikel 457 Sv

[Gepubliceerd: 2022-09-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 september een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op (de mogelijke herziening van) artikel 457 Sv.
Besluit: 2022-09-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake reacties na publicatie van het rapport van de Commissie Joustra aangaande interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Op 19 september 2022 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op reacties die zijn binnengekomen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid na publicatie van het rapport van de Commissie Joustra aangaande interlandelijke adoptie.
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit II op Woo-verzoek inzake communicatie met EC over Nederlands kansspelbeleid

[Gepubliceerd: 2022-09-19] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 september 2022 het tweede deelbesluit genomen op het informatieverzoek inzake de communicatie met de Europese Commissie over het Nederlands kansspelbeleid, over de periode 4 april 2006 tot 7 december 2017.
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over besluit en verzoek over de Woo-contactpersoon

[Gepubliceerd: 2022-09-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 september een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van het Woo-verzoek over de contactgegevens van de Woo-contactpersoon en het besluit dat op dit Woo-verzoek is genomen.
Besluit: 2022-09-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de evaluatie van de Wet openbaarheid van bestuur

[Gepubliceerd: 2022-09-14] Op 14 september 2022 is een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de evaluatie van het proces tot afhandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Besluit: 2022-09-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek sanitaire voorzieningen JC Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-09-09] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 september 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de sanitaire voorzieningen bij JC Schiphol. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek etnische afkomst klinieken

[Gepubliceerd: 2022-09-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 september 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de etnische afkomst van TBS-geplaatsten in klinieken. Het bijgaande document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende bedreigingen van personen in publieke functies op grond van de Woo

[Gepubliceerd: 2022-09-07] De minister van Justitie en heeft op 7 september 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op de ībedreigingen aan het adres van journalisten, advocaten, rechters, officieren van justitie, (lokale en landelijke) politici, bestuurders (waaronder wethouders en burgemeesters) en de handelwijze, correspondentie en het beleid van uw ministerie daaromtrentī.
Besluit: 2022-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea Watch en andere NGO schepen januari 2019

[Gepubliceerd: 2022-09-02] Op 2 september 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek betreft verzoek om stukken met betrekking tot de relocatie van drenkelingen in het algemeen en van Sea Watch en andere NOG-schepen in het bijzonder.
Besluit: 2022-09-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek BPG-afdeling

[Gepubliceerd: 2022-09-01] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 1 september 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de afdeling voor Beheersproblematische Gedetineerden (BPG-afdeling). De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek sterfgevallen penitentiaire inrichtingen

[Gepubliceerd: 2022-09-01] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 1 september 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op sterfgevallen in penitentiaire inrichtingen. Het eerste deelbesluit ziet op de piketmeldingen. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek ongediertebestrijding PI Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2022-08-30] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op de ongediertebestrijding in PI Krimpen aan den IJssel. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar inzake een gesprek dat heeft plaatsgevonden over het dossier van bezwaarmaker

[Gepubliceerd: 2022-08-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 augustus 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit bezwaar is ongegrond, omdat geen documenten zijn aangetroffen.
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Tractaat handel en scheepvaart

[Gepubliceerd: 2022-08-24] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 24 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet open overheid. Dit verzoek heeft betrekking op een notawisseling met het Verenigd Koninkrijk over het Tractaat van handel en scheepvaart.
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Koperplatenwrak

[Gepubliceerd: 2022-08-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 augustus 2022 een antwoord verzonden op een verzoek om informatie in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie openbaar te maken over het 'Koperplatenwrak'in de periode 1 januari 2019 tot en met 27 juli 2022.
Besluit: 2022-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake handhavingsbeleid van de kansspelautoriteit (Ksa)

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Op 22 augustus 2022 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het handhavingsbeleid van de kansspelautoriteit (Ksa) en daarbij gehanteerde prioritering. Het besluit en de bijlagen die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2022-08-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek inzake. communicatie met EC over Nederlands kansspelbeleid

[Gepubliceerd: 2022-08-19] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 augustus 2022 een besluit genomen op het informatieverzoek inzake de communicatie met de Europese Commissie over het Nederlands kansspelbeleid, over de periode 4 april 2006 tot 7 december 2017
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo verzoek inzake Factsheet extreemrechts activisme Zwarte Piet

[Gepubliceerd: 2022-08-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft een Factsheet extreemrechts activisme Zwarte Piet.
Besluit: 2022-08-18 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake dossier uithuisplaatsingen in relatie tot de kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2022-08-18] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 augustus 2022 een besluit genomen op het Woo-verzoek over het dossier uithuisplaatsingen in relatie tot de kinderopvangtoeslagaffaire, over de periode 1 oktober 2021 tot ī1 april 2022.
Besluit: 2022-08-18 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake documenten die betrekking hebben op rechtshulpverzoeken aan SomaliŽ

[Gepubliceerd: 2022-08-16] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 16 augustus 2022 een besluit genomen in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op rechtshulpverzoeken aan SomaliŽ
Besluit: 2022-08-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek incidenten vrouwengevangenissen

[Gepubliceerd: 2022-08-05] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 5 augutus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op incidenten in vrouwengevangenissen. Het eerste deelbesluit ziet op sterfgevallen in vrouwengevangenissen. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-08-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de uitvoering van de motie Van Kooten-Arissen (35526, nr. 53)

[Gepubliceerd: 2022-08-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de motie Van KootenArissen (35526, nr. 53, was nr. 46).
Besluit: 2022-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende het programma Ontvoerd en het programma Dossier van den Heuvel op grond van de Woo

[Gepubliceerd: 2022-08-02] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 augustus 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het besluit heeft betrekking op de productie van het programma Ontvoerd en het programma Dossier van den Heuvel van Simpel Media.
Besluit: 2022-08-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo verzoek inzake toets aan schrijnende situaties/discretionaire bevoegdheid

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Op 28 juli 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op grond van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de toets aan schrijnende zaken / discretionaire bevoegdheid.
Besluit: 2022-07-28 onbekend thema Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake Wet wapens en munitie

[Gepubliceerd: 2022-07-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op de documenten en notulen van de Wet wapens en munitie.
Besluit: 2022-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op het Woo-verzoek over het beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid inzake onderwijs en educatie door de rechterlijke macht

[Gepubliceerd: 2022-07-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft informatie over het beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid inzake het volgen en het afnemen van onderwijs en educatie door de rechterlijke macht, zo nodig in samenhang bezien met het bepaalde in artikel 12 van de Wet op de rechterlijke organisatie.
Besluit: 2022-07-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie van en naar de vereniging Milieudefensie en een aantal andere organisaties

[Gepubliceerd: 2022-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie van en naar de vereniging Milieudefensie en een aantal andere organisaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek mbt Vrije termijn na verblijfsvergunning

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Op 21 juli 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een Woo-verzoek mbt Vrije termijn na verblijfsvergunning.
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO (Deel)besluit van 20 juli 2022 op het verzoek inzake informatie in het kader van de capaciteit van de regionale Teams Zeden van de politie

[Gepubliceerd: 2022-07-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 juli 2022 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie in het kader van de capaciteit van de regionale Teams Zeden van de politie, met betrekking tot de kwaliteit en doorlooptijd in het afhandelen van meldingen en aangiftes van aanranding en verkrachting, in de periode van 1 januari 2017 tot en met 22 maart 2022.
Besluit: 2022-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-07-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 juli 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op het Multidisciplinair Interventieteam (MIT).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek met betrekking op de totstandkoming van het Multidisciplinair Internventieteam (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-07-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op de totstandkoming van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie met diverse organisaties waaronder Milieudefensie

[Gepubliceerd: 2022-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie met Friends of the Earth, Milieudefensie, Greenpeace, Stichting Fossiel-vrij Beweging, Vereniging Behoud van de Waddenzee, Stichting Both Ends, Jongeren Milieu Actief en Stichting Action Aid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-18 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO Besluit van 14 juli 2022 op het verzoek inzake informatie betreffende de transactie tussen het OM en Uber in deze zaak in 2019

[Gepubliceerd: 2022-07-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende de totstandkoming en/of oplegging van mogelijke strafbeschikkingen, transacties of andere vorm van strafrechtelijke afdoening met betrekking tot individuele medewerkers van Uber in deze zaak, in de periode van november 2015 tot en met maart 2019.
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onteigening of schending van het eigendomsrecht in de MR en MCCb

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over de behandeling van het onderwerp onteigening of het schenden van het eigendomsrecht in de ministerraad en de MinisteriŽle commissie crisisbeheersing (MCCb). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over nevenwerkzaamheden op onderwijsgebied door ambtenaren

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Besluit op Woo-verzoek over nevenwerkzaamheden op onderwijsgebied door ambtenaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake informatie over Data protection impact assessments (DPIA) of gegevensbescherminseffectebeoordelingen (GEB)

[Gepubliceerd: 2022-07-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft informatie over Data protection impact assessments (DPIA) of gegevensbescherminseffectebeoordelingen (GEB).
Besluit: 2022-07-07 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake Chavez-Vilchez

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Op 5 juli 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op grond van de Wet open overheid inzake het arrest Chavez-Vilchez.
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek Covidbeleid 2022 in PI Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2022-07-04] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 4 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op het covidbeleid dat in januari 2022 in PI Krimpen a/d IJssel van kracht geweest is. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOO-verzoek over de fraudezaak bij Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de fraudezaak bij Pels Rijcken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit en inventarislijst op een verzoek om informatie over Evaluatiecommissie Tuitjenhorn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek m.b.t. de Afghaanse evacuaties

[Gepubliceerd: 2022-06-28] Besluit op een verzoek om informatie over evacuatievlucht Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek 10 maart 2022

[Gepubliceerd: 2022-06-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op de beantwoording van de Kamervragen van het Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) over mogelijke schendingen van het verschoningsrecht door OM en FIOD.
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt capaciteit van regionale Teams Zeden

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Op 22 juni 2022 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie over het beleid ten aanzien van de capaciteit van de regionale zedenteams van de politie, in relatie tot de kwaliteit en doorlooptijd in het afhandelen van meldingen en aangiftes van aanranding en verkrachting in periode van 1 januari 2012 tot en met heden.
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Taskforce IND

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Op 22 juni heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Woo voorheen Wet openbaarheid van bestuur. Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft informatie over de Taskforce IND.
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo verzoek 21 juni 2022

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Op 21 juni 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek betreft factsheets waarin landeninformatie is opgenomen en daarover gewisselde e-mails.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO Besluit van 21 juni 2022 (afwijzing) op verzoek inzake informatie met betrekking tot het aanhouden van Julio Poch in september 2009

[Gepubliceerd: 2022-06-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 juni 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie over alle contacten tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere instanties (ministeries, OM), buitenlandse autoriteiten (Spanje, ArgentiniŽ), het koningshuis en andere belanghebbenden en/of derden, met betrekking tot het aanhouden van Julio Poch in september 2009. Het besluit betreft een afwijzing, omdat het belang dat de stukken eerst naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gestuurd zwaarder weegt dan het belang dat verzoeker eerst de stukken ontvangt.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek betreffende een nota over de schikking met Farmers Defence Force

[Gepubliceerd: 2022-06-17] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 juni 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de schikking die de NCTV met Farmers Defence Force heeft getroffen in een civiele procedure.
Besluit: 2022-06-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake maatwerkvliegers

[Gepubliceerd: 2022-06-15] De minister voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 juni 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de maatwerkafspraken 1 en 2 zoals overeengekomen tussen de bonden en de Nationale Politie.
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de klimaatzaak die Milieudefensie tegen Shell heeft gevoerd

[Gepubliceerd: 2022-06-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 juni 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de klimaatzaak die Milieudefensie tegen Shell heeft gevoerd en die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 mei 2021.
Besluit: 2022-06-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake stukken met betrekking tot vriendschappelijk verdrag VS

[Gepubliceerd: 2022-06-09] Op 9 juni 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een Woo-verzoek om stukken met betrekking tot vriendschappelijk verdrag VS.
Besluit: 2022-06-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een incident in 1940

[Gepubliceerd: 2022-06-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 juni 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over een dodelijk incident wat plaatsvond op Aruba in mei 1940.
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake huisregels Turfmarkt 147

[Gepubliceerd: 2022-05-31] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 31 mei 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de huisregels voor het pand Turfmarkt 147 in Den Haag.
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de herbenoeming van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

[Gepubliceerd: 2022-05-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 mei 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de herbenoeming van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO Besluit van 23 mei 2022 (geen documenten gevonden) op verzoek inzake informatie betreffende Airsoft-wapens in de werkgroep Wet Wapens en Munitie in het jaar 2021

[Gepubliceerd: 2022-05-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 mei 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende het onderwerp Airsoft-wapens in de werkgroep Wet Wapens en Munitie in het jaar 2021. Het betreft een afwijzing, omdat er geen stukken zijn gevonden die onder de reikwijdte van het verzoek vallen.
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek incident PI de Schie

[Gepubliceerd: 2022-05-20] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 20 mei 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op een incident in PI de Schie.
Besluit: 2022-05-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit

[Gepubliceerd: 2022-05-12] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 12 mei 2022 een besluit genomen op het Woo-verzoek inzake het handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit.
Besluit: 2022-05-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op het Woo-verzoek inzake adopties uit EthiopiŽ in de periode van 1985 tot en met 1995

[Gepubliceerd: 2022-05-10] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 10 mei 2022 een besluit genomen op het Woo-verzoek inzake adopties uit EthiopiŽ in de periode van 1985 tot en met 1995.
Besluit: 2022-05-10 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar pensioenaftopping op grond van de Woo

[Gepubliceerd: 2022-05-09] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 mei 2022 een besluit genomen op grond van de Woo naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen een besluit op grond van de Wob aangaande pensioenaftopping.
Besluit: 2022-05-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt de overheidscampagne Drop je knife en doe wat met je life

[Gepubliceerd: 2022-04-30] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 30 april 2022 een besluit genomen op een Wob-verzoek met betrekking tot de overheidscampagne Drop je knife en doe wat met je life.
Besluit: 2022-04-30 Documenten: 17
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit PTSS

[Gepubliceerd: 2022-04-30] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 30 april 2022 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid de gespreksverslagen tussen de minister en medewerkers van de politie met Post Traumatische Stress Stoornissen (hierna: PTSS) over de periode 2017 tot en met 27 februari 2021 gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2022-04-30 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake informatie over een overleg mbt chartervlucht van Afghaanse evacuees

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Op 25 april heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over een overleg mbt een chartervlucht van Afghaanse evacuees.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot algoritmes

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot algoritmes
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake een e-mail van de voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting

[Gepubliceerd: 2022-04-29] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 29 april 2022 een besluit genomen op een tweetal bezwaarschriften tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie met betrekking tot een e-mail van de voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek HaÔti

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Op 29 april 2022 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op adopties vanuit HaÔti naar Nederland in de periodes 2005-2009 ťn 2011-2019.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

[Gepubliceerd: 2022-04-28] De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming hebben op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over het wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod.
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking op de totstandkoming van het Multidisciplinair Internventieteam (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-04-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wob. Het verzoek heeft betrekking op de totstandkoming van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake informatie betreffende het onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten

[Gepubliceerd: 2022-04-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende encryptie en in het bijzonder de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten.
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Wet Computercriminaliteit III

[Gepubliceerd: 2022-04-28] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien tot de totstandkoming van de Wet Computercriminaliteit III
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Amber Alert

[Gepubliceerd: 2022-04-26] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 1 maart 2022 en 26 april 2022 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid bemoeienis met en directe betrokkenheid bij de invoering, aanpassing en operationalisering van Amber Alert in samenwerking dan wel in samenspraak met Netpresenter B.V. over de periode 2001 2021 gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo verzoek betreft verzoek om stukken met betrekking tot Forensisch medisch onderzoek

[Gepubliceerd: 2022-04-25] Op 25 april 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een Woo-verzoek om stukken met betrekking tot Forensisch medisch onderzoek.
Besluit: 2022-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit inzake Wob-verzoek weekberichten internet monitoring 2017 - 2021

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) heeft op 22 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om kopieŽn van de Weekberichten Internetmonitoring van de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het gaat om berichten in de periode van 2017 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-22 Documenten: 17
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake informatie over de juridische, politieke en economische achtergrond van het wetsvoorstel Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

[Gepubliceerd: 2022-04-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 april 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over, kort gezegd, de juridische, politieke en economische achtergrond van het wetsvoorstel Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (hierna: EOM).
Besluit: 2022-04-21 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend Wob-besluit Vuurwerkramp

[Gepubliceerd: 2022-04-19] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 april 2022 een aanvullend Wob-besluit genomen.
Besluit: 2022-04-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het ALTernatief (HALT)

[Gepubliceerd: 2022-04-18] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 april 2022 een besluit genomen op het Wob-verzoek over Het ALTernatief (HALT).
Besluit: 2022-04-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt Adopties uit India

[Gepubliceerd: 2022-04-14] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 14 april 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot adopties in India.
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Wob-besluit inzake adopties vanuit Chili naar Nederland tussen 1965 1980

[Gepubliceerd: 2022-04-14] Op 14 april 2022 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op adopties vanuit Chili naar Nederland tussen 1965 1980. Het besluit en de bijlagen die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit fraudezaak Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2022-04-14] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over de fraudezaak bij landsadvocaat Pels Rijcken.
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake het onderzoek naar seksueel misbruik en de aangiftebereidheid binnen de Jehovahs Getuigen

[Gepubliceerd: 2022-04-12] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 12 april 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de gedeeltelijke openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het onderzoek naar seksueel misbruik en de aangiftebereidheid binnen de Jehovahs Getuigen.
Besluit: 2022-04-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit spoedadvies van de Raad voor de Rechtspraak

[Gepubliceerd: 2022-04-07] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over externe communicatie over het spoedadvies van de Raad voor de Rechtspraak verzonden aan de minister van Justitie en Veiligheid op 17 november 2021.
Besluit: 2022-04-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het ingetrokken inspectierapport KC taken

[Gepubliceerd: 2022-04-06] Op 6 april 2022 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het ingetrokken rapport over de zogenoemde Korpscheftaken (KC taken) met betrekking tot de controle op wapenvergunningen.
Besluit: 2022-04-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake extreemrechtse accounts in DTN 54 en Kamervragen over Vizier op Links

[Gepubliceerd: 2022-04-05] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 april 2022 een besluit genomen inzake extreemrechtse accounts in DTN 54 en Kamervragen over Vizier op Links.
Besluit: 2022-04-05 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake het Joint Investigation Team (JIT) MH17-onderzoek

[Gepubliceerd: 2022-04-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 april 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie met betrekking tot het Joint Investigation Team dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt.
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Wib

[Gepubliceerd: 2022-04-04] Besluit op Wob-verzoek inzake Wib
Besluit: 2022-04-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake afschriften documenten over behandeling eerder Wob verzoek

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Besluit op Wob-verzoek inzake afschriften documenten over behandeling eerder Wob verzoek
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek II inzake ISF

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Op 23 maart 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op uitvoeringsverslagen van het Internal Security Fund (ISF) over de jaren 2020/2021.
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Wob besluit risicomodellen en algoritmes

[Gepubliceerd: 2022-03-18] De staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid heeft op 18 maart 2022 een besluit genomen op een Wob-verzoek inzake risicomodellen en algoritmes.
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-03-16] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 16 maart 2022 een vijftal verzoeken om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie inzake de bestuurlijke aangelegenheid: "het overbrengen van tolken, hulpverleners, bestuurders en anderen die Nederland bijstonden tijdens de verschillende missies in Afghanistan" gedeeltelijk toegewezen
Besluit: 2022-03-16 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ZSM

[Gepubliceerd: 2022-03-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op ZSM.
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het rapport īIncident of Patroonī

[Gepubliceerd: 2022-03-09] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 maart 2022 een besluit genomen op het Wob-verzoek over het rapport īIncident of Patroon?ī.
Besluit: 2022-03-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake onderzoek redactie Brabant

[Gepubliceerd: 2022-03-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een onderzoek van de redactie Brabant.
Besluit: 2022-03-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake RIEC-LIEC

[Gepubliceerd: 2022-03-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het werkproces integrale casusaanpak van de Regionale Informatie en Expertise Centra.
Besluit: 2022-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziening besluit op bezwaar en herziening besluit Wob verzoek inzake antivirussoftware Kaspersky Lab B.V.

[Gepubliceerd: 2022-03-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 respectievelijk 3 maart 2022 een nieuw besluit en een nieuw besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 januari 2022. Met deze besluiten is uitvoering gegeven aan deze uitspraak van de Raad van State en is een nieuw besluit genomen over de openbaarmaking op grond van de Wob van documenten over de uitfasering van gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab B.V. bij de Rijksoverheid.
Besluit: 2022-03-03 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake NSO Group

[Gepubliceerd: 2022-03-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie inzake NSO Group.
Besluit: 2022-03-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de communicatie met de COIA

[Gepubliceerd: 2022-03-02] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 maart 2022 een besluit genomen op het Wob-verzoek over de communicatie door een betrokkene met de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie.
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob verzoek NSO-Group

[Gepubliceerd: 2022-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie inzake NSO Group.
Besluit: 2022-03-01 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake NSO Group Pegasus

[Gepubliceerd: 2022-02-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie inzake NSO Group Pegasus.
Besluit: 2022-02-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een WODC-onderzoek naar klassenjustitie in de strafrechtketen

[Gepubliceerd: 2022-02-25] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur naar het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum naar 'klassenjustitie in de strafrechtketen'.
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt de fraudekwestie Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2022-02-17] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over informatie met betrekking tot de fraudekwestie bij Pels Rijcken.
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek van 17 december 2020

[Gepubliceerd: 2022-02-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wob. Het verzoek heeft betrekking op de handhaving van regels die (mede) strekken tot het voorkomen van het zelfgekozen levenseinde in Nederland.
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ISF

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Op 8 februari 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op projecten die worden gefinancierd uit het Internal Security Fund (ISF) in de jaren 2014-2019.
Besluit: 2022-02-08 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake maatwerkvliegers

[Gepubliceerd: 2022-02-01] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 1 februari 2022 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid maatwerkafspraken 1 en 2 zoals overeengekomen tussen de bonden en de Nationale Politie afgewezen.
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Pegasus

[Gepubliceerd: 2022-01-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 januari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie inzake de NSO Group en Pegasus software.
Besluit: 2022-01-27 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake vliegramp MH17

[Gepubliceerd: 2022-01-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 januari 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie met betrekking tot de vliegramp MH17.
Besluit: 2022-01-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie DJI-leverancier

[Gepubliceerd: 2022-01-25] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 25 januari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de correspondentie tussen DJI en een van haar leveranciers. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-01-25 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot de doodstraf

[Gepubliceerd: 2022-01-20] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 20 januari 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot de doodstraf.
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake het overleg over de aanpak van het verlenen van toegang tot voetbalstadions in verband met het coronavirus in 2020 en 2021

[Gepubliceerd: 2022-01-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 januari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het overleg over de aanpak van het verlenen van toegang tot voetbalstadions in verband met het coronavirus in 2020 en 2021.
Besluit: 2022-01-19 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob verzoek Internet Referral Unit (IRU)

[Gepubliceerd: 2021-12-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de Internet Referral Unit (IRU) bij de Nederlandse Politie.
Besluit: 2021-12-27 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over mandaatregister bij Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2021-12-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 december 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over alle (onder)mandaatregisters waarin vermeld staat aan welke ambtenaren een op de Minister van Justitie en Veiligheid terug te voeren mandaat of ondermandaat is verleend.
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake medewerkers en collegeleden van de Kamers voor het Notariaat

[Gepubliceerd: 2021-12-17] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 17 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende medewerkers en collegeleden van de Kamers voor het Notariaat waar de presidenten van de rechtbanken Den Haag, Amsterdam en Den Bosch de voorzitters zijn en de president van gerechtshof Amsterdam.
Besluit: 2021-12-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Pensioenaftopping

[Gepubliceerd: 2021-12-14] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 14 december 2021 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid "compensatie van pensioenaftopping rijksbreed" gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek van 10 december 2021

[Gepubliceerd: 2021-12-10] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wob. Het verzoek heeft betrekking op het project Maisveld.
Besluit: 2021-12-10 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake Inspectieonderzoek naar bejegening slachtoffers door zedenrechercheurs

[Gepubliceerd: 2021-12-09] De inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op het aanpassen van de onderzoeksopzet van een in juni 2020 gepubliceerd inspectie onderzoek naar de bejegening van slachtoffers in zedenzaken door het openbaar ministerie en de politie.
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar openbaarmaking van informatie over NGO-schepen die opereren op de Middellandse zee

[Gepubliceerd: 2021-12-07] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 7 december een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaarschrift over NGO-schepen die opereren op de Middellandse zee.
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot kinddossiers en de programma's van John van de Heuvel

[Gepubliceerd: 2021-12-06] De minister van Justitie heeft op 6 december 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking kinddossiers en de programma's van John van de Heuvel, zijn bij dit besluit documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake (voor-)onderzoek en strafrechtelijke vervolging belastingconstructie Baker Tilly

[Gepubliceerd: 2021-12-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende het advocatenkantoor NautaDutilh, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van FinanciŽn (o.a. FIOD), het Openbaar Ministerie, de AFM en andere betrokkenen met betrekking tot het (voor)onderzoek en de uiteindelijke strafrechtelijke vervolging van Baker Tilly en ondernemer Coen Klawer 2018. (Het verzoek is om deze reden ook doorgezonden ter gedeeltelijke behandeling aan het OM, het Ministerie van FinanciŽn en de AFM.)
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake informatieberichten en werkinstructies van de IND

[Gepubliceerd: 2021-11-30] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 30 november 2021 een besluit genomen naar aanleiding informatie inzake informatieberichten en werkinstructies van de IND.
Besluit: 2021-11-30 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake DPIA wetsvoorstel

[Gepubliceerd: 2021-11-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie inzake Data Protection Impact Assessment (DPIA) wetsvoorstel.
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Dossier van den Heuvel en Simpel Media

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot Dossier van den Heuvel en Simpel Media zijn bij besluit van 26 november 2021 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake gerichte energiewapens

[Gepubliceerd: 2021-11-25] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op gerichte energiewapens.
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het Havana-Syndroom

[Gepubliceerd: 2021-11-25] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op het Havana-Syndroom.
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake demonstraties en protesten

[Gepubliceerd: 2021-11-25] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op demonstraties en protesten.
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek van 24 september 2021

[Gepubliceerd: 2021-11-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende het advocatenkantoor NautaDutilh, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van FinanciŽn (o.a. FIOD), het Openbaar Ministerie, de AFM en andere betrokkenen met betrekking tot het (voor)onderzoek en de uiteindelijke strafrechtelijke vervolging van Baker Tilly en ondernemer Coen Klawer 2018. (Het verzoek is om deze reden ook doorgezonden ter gedeeltelijke behandeling aan het OM, het Ministerie van FinanciŽn en de AFM.)
Besluit: 2021-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake beantwoording van Kamervragen over toezicht op en van advocatenkantoor Houthoff

[Gepubliceerd: 2021-11-11] De minister van voor Rechtsbescherming heeft op 11 november een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de beantwoording van Kamervragen over toezicht op en van advocatenkantoor Houthoff.
Besluit: 2021-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit- op Wob-verzoek adoptie uit Bangladesh (jaren '70-'80)

[Gepubliceerd: 2021-11-09] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot adopties uit Bangladesh in de jaren 70 en 80, waar de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie (COIA) aan refereert in haar rapport van februari 2021, zijn bij besluit van 9 november 2021 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2021-11-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake arbeidsongeval

[Gepubliceerd: 2021-11-05] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 5 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een arbeidsongeval in een penitentiaire inrichting. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake dood van een man uit Waddinxveen op Mallorca

[Gepubliceerd: 2021-10-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heef betrekking op dood van een man uit Waddinxveen op Mallorca.
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake gebruik Clearview AI

[Gepubliceerd: 2021-10-28] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 28 oktober 2021 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid "het gebruik van dan wel de samenwerking met Clearview AI in de organisatie van JenV" gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek coronabeleid JC Zaanstad

[Gepubliceerd: 2021-10-26] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 26 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het beleid rond corona in JC Zaanstad. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake bestellingen feestdagen JC Zaanstad

[Gepubliceerd: 2021-10-19] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking het beleid rond bestellingen voor feestdagen in JC Zaansta. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake ritueel misbruik

[Gepubliceerd: 2021-10-19] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 19 oktober 2021 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot (het onderzoek naar) ritueel misbruik/georganiseerd sadistisch (kinder)misbruik gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake luchtruim Belarus

[Gepubliceerd: 2021-10-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op documenten omtrent de veiligheidssituatie met betrekking tot het luchtruim van Belarus.
Besluit: 2021-10-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake strafrechtelijke vervolging van de heer J. van Rey

[Gepubliceerd: 2021-10-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de strafrechtelijke vervolging van de heer J. van Rey (zaak San Jose) in de periode 2010 tot en met 2016, alsmede de beantwoording van Tweede Kamervragen over de heer Van Rey en de zogeheten Teeven-tap.
Besluit: 2021-10-08 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek incidenten Limburgse Penitentiaire Inrichtingen

[Gepubliceerd: 2021-10-06] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 6 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op incidenten bij Limburgse Penitentiaire Inrichtingen. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-10-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over het Houthoff rapport over de fraudezaak bij Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2021-09-28] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 september 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over het Houthoff rapport over de fraudezaak bij Pels Rijcken.
Besluit: 2021-09-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over de fraudezaak bij Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2021-09-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 september 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over de fraudezaak bij Pels Rijcken.
Besluit: 2021-09-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake wederzijdse rechtshulp tussen Nederland en AustraliŽ (Deel 1) en samenwerking tussen Nederland en AustraliŽ in het J5- samenwerkingsverband (Deel 2)

[Gepubliceerd: 2021-09-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie die direct of indirect betrekking heeft op wederzijdse rechtshulp tussen Nederland en AustraliŽ (Deel 1) en samenwerking tussen Nederland en AustraliŽ in het J5-samenwerkingsverband (Deel 2). De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake FIU

[Gepubliceerd: 2021-09-27] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 september 2021 een besluit genomen op een Wob-verzoek inzake de Financial Intelligence Unit (FIU-NL).
Besluit: 2021-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek adopties Nigeria

[Gepubliceerd: 2021-09-21] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot de opschorting van adopties uit Nigeria zijn bij besluit van 21 september 2021 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2021-09-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake grondslagen NCTV

[Gepubliceerd: 2021-09-15] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 september 2021 een deelbesluit genomen op een Wob-verzoek met betrekking tot de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens en behoeve van analyseproducten van de NCTV.
Verzoek: 2021-04-15 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek incidenten PI Nieuwersluis

[Gepubliceerd: 2021-09-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op incidenten bij de PI Nieuwersluis. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-04-09 Besluit: 2021-09-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over (terug)verplaatsing van asielzoekers van Nederlandse naar Griekse bodem

[Gepubliceerd: 2021-09-03] Op 3 september 2021 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de situatie rondom asielzoekers en hun (terug)verplaatsing van Nederlandse naar Griekse bodem.
Besluit: 2021-09-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland

[Gepubliceerd: 2021-09-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2021 een nieuw besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 20 juli 2021 met kenmerk 19/2205. Met dit besluit is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank en is een nieuw besluit genomen over de openbaarmaking op grond van de Wob van informatie over enkele onderwerpen met betrekking tot de vliegramp MH17.
Verzoek: 2021-07-20 Besluit: 2021-09-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek en inventarislijst en documenten

[Gepubliceerd: 2021-08-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 augustus 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om een kopie van alle documenten met betrekking tot∑ het door de Democratische Republiek Congo in gebruik (geweest) zijnde gebouw (voormalige ambassadegebouw) aan de Violenweg 2 te Den Haag in de periode van januari 2019 tot heden.
Verzoek: 2021-03-31 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek FIU-NL

[Gepubliceerd: 2021-08-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 augutus 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie inzake FIU-NL.
Verzoek: 2021-07-07 Besluit: 2021-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Schietterrein Katlijk

[Gepubliceerd: 2021-08-19] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 19 augustus 2021 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot het (politie)schietterrein te Katlijk afgewezen omdat hij hier hierover geen documenten heeft. Het verzoek is doorgezonden naar een ander bestuursorgaan, te weten de politie.
Verzoek: 2021-07-28 Besluit: 2021-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma "Scheiden zonder Schade, 2019" zijn bij besluit van 20 juli 2021 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Verzoek: 2021-02-10 Besluit: 2021-07-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit betreffende openbaarmaking correspondentie omtrent de juridische procedure van de avondklok

[Gepubliceerd: 2021-07-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 juli 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van correspondentie omtrent de juridische procedure van de avondklok.
Besluit: 2021-07-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het (concept)-rapport Als de prooi de jager pakt

[Gepubliceerd: 2021-07-12] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 12 juli 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten inzake het (concept)-rapport Als de prooi de jager pakt.
Verzoek: 2020-09-24 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek strategisch jaarplan en jaarverslagen In-Made

[Gepubliceerd: 2021-07-12] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 12 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het huidig strategisch jaarplan en de jaarverslagen van 2018 en 2019 van In-Made. Er zijn geen documenten openbaar gemaakt, aangezien de gevraagde documenten al openbaar zijn gemaakt.
Verzoek: 2021-05-26 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Nelson

[Gepubliceerd: 2021-07-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op documentatie over het strafrechtelijk onderzoek Nelson en deelonderzoeken Vanguard, Wadi en Gali. Het betreft alle correspondentie bij of onder het ministerie van Justitie en Veiligheid in de periode 1 januari 2016 tot en met 3 mei 2021.
Besluit: 2021-07-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake meldingen over gesloten sektes afkomstig van sektesignaal en documenten die zien op de stopzetting van subsidie aan sektesignaal

[Gepubliceerd: 2021-07-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen over gesloten gemeenschappen/sektes afkomstig van sektesignaal en documenten die zien op de stopzetting van subsidie aan sektesignaal. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-01-07 Besluit: 2021-07-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek concept rapport "Als de prooi de jager pakt".

[Gepubliceerd: 2021-07-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 juli 2021 een beslissing op een bezwaarschrift genomen tegen een besluit op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over een conceptversie van het rapport Als de prooi de jager pakt.
Besluit: 2021-07-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake doorberekening van de kosten van toezicht en tuchtrecht aan de KNB over 2018 tot en met 2020

[Gepubliceerd: 2021-07-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over de doorberekening van de kosten van toezicht en tuchtrecht aan de KNB over 2018 tot en met 2020.
Verzoek: 2021-04-20 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP)

[Gepubliceerd: 2021-07-06] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot het zogeheten Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP Levenslanggestraften) is het besluit genomen om het betreffende document (gedeeltelijk) openbaar te maken en voor iedereen ter beschikking te stellen.
Besluit: 2021-07-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP}

[Gepubliceerd: 2021-07-06] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot het zogeheten Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP Levenslanggestraften) is het besluit genomen om het betreffende document (gedeeltelijk) openbaar te maken en voor iedereen ter beschikking te stellen.
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-07-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek inzake het niet tijdig beslissen op Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2021-07-02] De Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hebben op 2 juli 2021 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betrof het niet tijdig beslissen op Wob-verzoeken. Onder meer werd gevraagd naar verbeurde en betaalde dwangsommen wegens het niet tijdig beslissen op Wob-verzoeken en de procedures die daartoe hebben geleid.
Besluit: 2021-07-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek inzake facturen en inzet van de landsadvocaat in 2020 en het eerste kwartaal van 2021

[Gepubliceerd: 2021-07-02] De Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris hebben op 2 juli 2021 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek was om informatie te verstrekken over alle facturen en de inzet van de landsadvocaat sinds 1 januari 2020.
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit met betrekking tot het bestaan en de samenstelling van interdepartementale commissies en externe adviesorganen

[Gepubliceerd: 2021-07-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 juli 2021 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek was gedeeltelijk doorgezonden en betrof het bestaan en de samenstelling van interdepartementale commissies en externe adviesorganen
Verzoek: 2021-01-29 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland

[Gepubliceerd: 2021-07-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 juli 2021 een nieuw besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een Wob-procedure over een rapport van de Software Improvement Group (SIG) over Summ-IT.
Verzoek: 2021-04-19 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB inzake Big Tech en Banken

[Gepubliceerd: 2021-06-29] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 juni 2021een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op Big Tech en Banken.
Verzoek: 2021-05-30 Besluit: 2021-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek beleidswijziging tenuitvoerlegging levenslang

[Gepubliceerd: 2021-06-29] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 29 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de beleidswijziging ten aanzien van de tenuitvoerlegging van levenslang. Bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-06-14 Besluit: 2021-06-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inhuur artsen JCvSZ

[Gepubliceerd: 2021-06-28] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de inhuur van artsen bij het JCvSZ. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-03-04 Besluit: 2021-06-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een bezwaar tegen een Wob-besluit inzake informatie over de Vuurwerkramp Enschede en de Vuurwerkramp Culemborg 1991

[Gepubliceerd: 2021-06-18] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 juni 2021 een besluit op bezwaar genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur op een verzoek om informatie over de Vuurwerkramp Enschede en de Vuurwerkramp Culemborg 1991.
Verzoek: 2020-08-31 Besluit: 2021-06-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek meldingsplicht ongebruikelijke transacties

[Gepubliceerd: 2021-06-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties naar aanleiding van het overleg tussen de politie, FIOD, OM, KNB en NOB over dit onderwerp.
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-06-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de besluitvorming en gang van zaken rond de storing bij KPN

[Gepubliceerd: 2021-06-17] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 17 juni 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten inzake de besluitvorming en gang van zaken rond de storing bij KPN op maandag 24 juni 2019.
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit met betrekking tot onderzoek Jehova's Getuigen

[Gepubliceerd: 2021-06-16] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake onderzoek naar seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de Christelijke Gemeente van Jehovas Getuigen is het besluit genomen om een groot aantal documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken. Deze documenten worden nu voor iedereen ter beschikking gesteld.
Verzoek: 2020-10-29 Besluit: 2021-06-16 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het ingezetenencriterium

[Gepubliceerd: 2021-06-16] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 16 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het ingezetenencriterium.
Verzoek: 2020-08-20 Besluit: 2021-06-16 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Bijtende Bende

[Gepubliceerd: 2021-06-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over het 'project Bijtende Bende dat is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder het Aanjaagteam Ondermijining'.
Besluit: 2021-06-09 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de verslagen van het Nationaal Platform Matchfixing, het Strategisch Beraad Matchfixing en het Signalenoverleg

[Gepubliceerd: 2021-06-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de verslagen van het Nationaal Platform Matchfixing, het Strategisch Beraad Matchfixing en het Signalenoverleg.
Verzoek: 2021-02-02 Besluit: 2021-06-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek verlenen toestemming justitiabele plaatsen foto op Facebook

[Gepubliceerd: 2021-06-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het beleid ten aanzien van het verlenen van toestemming door een justitiabele voor het plaatsen van een foto op Facebook. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-02-09 Besluit: 2021-06-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 31 mei 2021

[Gepubliceerd: 2021-05-31] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 31 mei 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op JIT- MH17.
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek terugbelverzoeken

[Gepubliceerd: 2021-05-28] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 mei 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de instructies voor terugbelverzoeken in de PI Sittard. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-04-12 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 27 mei 2021

[Gepubliceerd: 2021-05-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 mei 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de vergunningsplicht uit de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) voor accountants en de verwerking van persoonsgegevens door accountants bij de uitvoering van niet-wettelijke taken.
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Regeling beloning curatoren, bewindsvoerders en mentoren en zelfredzaamheid

[Gepubliceerd: 2021-05-27] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 mei 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op een stakeholdersbijeenkomst in het kader van een wijziging van de Regeling beloning curatoren, bewindsvoerders en mentoren in het kader van het onderwerp zelfredzaamheid.
Verzoek: 2021-04-12 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake adopties uit IndonesiŽ

[Gepubliceerd: 2021-05-12] Op 12 mei 2021 is een besluit genomen ten aanzien van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot informatie over adopties uit IndonesiŽ in de periode 1975-1985. De documenten die voor (gedeeltelijke) openbaarmaking in aanmerking komen worden nu gepubliceerd zodat iedereen daar kennis van kan nemen.
Verzoek: 2020-02-04 Besluit: 2021-05-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie over de voorgenomen wijziging van de Wet continuÔteit ondernemingen I

[Gepubliceerd: 2021-05-11] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 mei 2021 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur over informatie over de voorgenomen wijziging van de Wet continuÔteit ondernemingen I, naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Verzoek: 2020-12-29 Besluit: 2021-05-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek openbaarmaking van informatie naar aanleiding van Kamervragen over het tv-programma Ontvoerd

[Gepubliceerd: 2021-05-04] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft mede namens de Minister voor Rechtsbescherming op 4 mei 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur over verzoek om openbaarmaking van informatie over (de beantwoording van) Kamervragen naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Medialogica van 28 april 2019 over het tv-programma Ontvoerd.
Verzoek: 2020-12-18 Besluit: 2021-05-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek besluitvorming strafoverdracht

[Gepubliceerd: 2021-05-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 mei een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de besluitvorming ten aanzien van strafoverdracht na het Van Vemde arrest. Er zijn geen documenten openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-05-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek boeken in penitentiaire inrichtingen

[Gepubliceerd: 2021-04-30] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 30 april een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op inventarislijsten van aanwezige boeken in penitentiaire inrichtingen. Het bijgaande document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-04-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 29 april 2021

[Gepubliceerd: 2021-04-29] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 april 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de aanstelling van de Nationaal CoŲrdinator Antisemitismebestrijding (NCAB).
Verzoek: 2021-03-17 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake influencers

[Gepubliceerd: 2021-04-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 april 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie met betrekking tot de betalingen aan influencers voor de Alleen Samen-campagne en de totale kosten van deze campagne.
Verzoek: 2020-04-07 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake uitleveringen aan Rwanda

[Gepubliceerd: 2021-04-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 april 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een aanvullend verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over uitleveringen aan Rwanda en specifiek om documenten sinds de asielaanvraag van de heer Rutunga in Nederland op 26 oktober 2000.
Verzoek: 2020-10-09 Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wobverzoek van 14 december 2020 inzake MH17

[Gepubliceerd: 2021-04-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-12-16 Besluit: 2021-04-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake KPN storing

[Gepubliceerd: 2021-04-08] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 8 april 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten inzake de besluitvorming en gang van zaken rond de storing bij KPN op maandag 24 juni 2019.
Besluit: 2021-04-08 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over Damdemonstratie op 1 juni 2020

[Gepubliceerd: 2021-04-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 april 2021 een beslissing genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten inzake de Damdemonstratie op 1 juni 2020.
Verzoek: 2020-12-09 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 29 maart 2021

[Gepubliceerd: 2021-03-29] Op 29 maart 2021 is een beslissing genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over kosten van diverse (uitvoerings)organisaties in de justitiŽle sfeer. Dit besluit wordt hieronder beschikbaar gesteld, zodat het voor iedereen toegankelijk is.
Verzoek: 2020-10-27 Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek amv Griekenland en Moria

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Op 25 maart 2021 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het vraagstuk of Nederland Griekenland ondersteunt bij het hervestigen van migranten uit Lesbos in Nederland.
Besluit: 2021-03-25 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit 23 maart 2021

[Gepubliceerd: 2021-03-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 maart 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over dienstreizen van ambtenaren van het ministerie naar de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko.
Besluit: 2021-03-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek contrabande PI Leeuwarden

[Gepubliceerd: 2021-03-19] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van contrabande in de penitentiaire inrichting Leeuwarden over het jaar 2019. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-06-26 Besluit: 2021-03-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit dat ziet op de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen (ARLVK)

[Gepubliceerd: 2021-03-18] Wob-besluit dat ziet op de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen (ARLVK).
Besluit: 2021-03-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek inzake BKB

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Besluit op WOB-verzoek inzake BKB
Verzoek: 2020-12-17 Besluit: 2021-03-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Werkgroep Advies Wet Wapens

[Gepubliceerd: 2021-03-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 maart 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie met betrekking tot de vergaderingen/notulen van de Werkgroep Advies Wet Wapens en Munitie.
Besluit: 2021-03-09 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Werkgroep Advies Wet Wapens en Munitie

[Gepubliceerd: 2021-03-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 maart 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie met betrekking tot de vergaderingen/notulen van de Werkgroep Advies Wet Wapens en Munitie.
Verzoek: 2020-12-17 Besluit: 2021-03-09 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek documenten over e-Court

[Gepubliceerd: 2021-03-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 maart 2021 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over e-Court en de procedure tussen e-Court en de Staat der Nederlanden.
Verzoek: 2020-10-27 Besluit: 2021-03-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake strafrechtelijke vervolging banken

[Gepubliceerd: 2021-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 maart 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie inzake strafrechtelijke vervolging banken.
Verzoek: 2019-01-29 Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit mbt aanhouding en opsporing

[Gepubliceerd: 2021-03-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 februari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op aanhouding en opsporing. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt
Verzoek: 2020-05-28 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake richtlijnen en gebruik en werking e-screener

[Gepubliceerd: 2021-02-23] Besluit op een verzoek om inzake richtlijnen en gebruik en werking e-screener. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-10 Besluit: 2021-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 18 februari 2021

[Gepubliceerd: 2021-02-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 februari 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie inzake alle instructies die zien op de omgang met de uikomst van e-screener en de besluitvorming die zien op de omgang met de uitkomst van de e-screener van 2019 tot op heden.
Verzoek: 2020-07-10 Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Commissie PTSS

[Gepubliceerd: 2021-02-16] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 16 februari 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten die inzicht geven in de door minister Grapperhaus aangehaalde commissie tijdens het debat Begroting Justitie en Veiligheid 2021 d.d. 26 november 2020.
Verzoek: 2020-11-28 Besluit: 2021-02-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake de veiligheid van het Iraanse luchtruim

[Gepubliceerd: 2021-02-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 februari 2021 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over de beoordeling van de veiligheid van het Iraanse luchtruim en de eventuele gevolgen die daaraan zijn gegeven in de periode van 27 december 2019 tot en met 15 januari 2020.
Verzoek: 2020-10-06 Besluit: 2021-02-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit Als de prooi de jager pakt

[Gepubliceerd: 2021-02-11] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 11 februari 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten inzake het conceptrapport Als de prooi de jager pakt.
Verzoek: 2020-11-30 Besluit: 2021-02-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot complexe scheidingen

[Gepubliceerd: 2021-02-10] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot complexe scheidingen (vechtscheidingen) is het besluit genomen om een aantal documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Verzoek: 2020-05-19 Besluit: 2021-02-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek naar aanleiding van een klokkenluidersbrief over de Dienst JustitiŽle Inrichtingen

[Gepubliceerd: 2021-01-19] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 januari 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op een klokkenluidersbrief over mogelijke misstanden bij de Dienst JustitiŽle Inrichtingen.
Verzoek: 2019-05-23 Besluit: 2021-01-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake adoptie uit HaÔti

[Gepubliceerd: 2021-01-19] Op 19 januari 2021 is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een beslissing genomen met betrekking tot een informatieverzoek over adopties uit HaÔti. De beslissing en de vervolgens daarop (gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten worden hier beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk is.
Verzoek: 2020-07-13 Besluit: 2021-01-19 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek erkenning schietverenigingen

[Gepubliceerd: 2020-12-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de erkenning van schietverenigingen. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-08-25 Besluit: 2020-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Benoeming euthanasiecommissie

[Gepubliceerd: 2020-12-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op benoeming euthanasiecommissie.
Besluit: 2020-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek benoeming euthanasiecommissie

[Gepubliceerd: 2020-12-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op benoeming euthanasiecommissie.
Verzoek: 2020-12-02 Besluit: 2020-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek schending verlofvoorwaarden GGZ klinieken Den Dolder

[Gepubliceerd: 2020-12-17] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 17 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op schending van verlofvoorwaarden. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-06-10 Besluit: 2020-12-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over mandaat

[Gepubliceerd: 2020-12-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 december 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over mandaat en de samenwerkingsafspraken tussen het toenmalige directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie.
Verzoek: 2020-10-07 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit WOB-verzoek Covid-19 ICCb stukken

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Het tweede deelbesluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden april tot en met juni van 2020.
Besluit: 2020-12-11 Documenten: 18
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek vrijwillige brandweer

[Gepubliceerd: 2020-12-11] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 11 december 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot het goed functioneren van de (vrijwillige) brandweer en een prudente omgang met middelen. Het gaat om de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 december 2019.
Verzoek: 2019-12-30 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake zelfonderzoek door advocaten

[Gepubliceerd: 2020-12-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 december 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekkingt op de wijze waarop het ministerie omgaat met door advocaten uitgevoerde 'corporate investigations' (ook wel zelfonderzoeken door eigen advocaten genoemd.
Verzoek: 2020-08-26 Besluit: 2020-12-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland

[Gepubliceerd: 2020-12-10] Op 10 december 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland.
Verzoek: 2020-06-18 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek kosten beveiliging vakantiewoning van de Koning

[Gepubliceerd: 2020-12-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 december 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om documenten met betrekking tot alle gemaakte kosten door het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de beveiliging van het vakantiehuis van koning Willem-Alexander in de jaren 2018 tot en met datum van indienen van het verzoek.
Besluit: 2020-12-07 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afschrift brief met deelbesluit WOB Covid-19 ICCb stukken

[Gepubliceerd: 2020-12-02] Het besluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden februari en maart van 2020. De maanden april tot en met juni 2020 volgen later in een 2e deelbesluit.
Besluit: 2020-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit 1 december 2020 inzake Experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2020-12-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 december 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om kopieŽn van alle documenten betreffende alle 149 aanvragen van personen, organisaties of bedrijven om mee te mogen doen als teler aan het wietexperiment, ingekomen in de periode 1 juli 2020 tot en met 28 juli 2020.
Verzoek: 2020-09-30 Besluit: 2020-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 30 november 2020 inzake e-screener

[Gepubliceerd: 2020-11-30] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 30 november 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking de e-screener.
Besluit: 2020-11-30 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het wetsvoorstel evenwichtiger verhouding m/v

[Gepubliceerd: 2020-11-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 november 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van interne en externe advisering op het wetsvoorstel Wijziging Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen.
Verzoek: 2020-09-29 Besluit: 2020-11-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake openbaarmaking en verzending rapport dodelijk steekincident Amsterdamse metro

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op Wob-verzoek inzake openbaarmaking en verzending rapport dodelijk steekincident Amsterdamse metro
Verzoek: 2020-10-14 Besluit: 2020-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over naleving 1,5 meter-maatregelen huwelijksfeest minister Grapperhaus

[Gepubliceerd: 2020-11-18] De minister van Algemene Zaken heeft op 18 november 2020 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake de naleving van de 1,5 meter maatregelen door minister Grapperhaus op zijn huwelijksfeest.
Verzoek: 2020-09-16 Besluit: 2020-11-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake kabinetsbesluit om tijdelijk extra geld voor de sociale advocatuur uit te trekken

[Gepubliceerd: 2020-11-18] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het kabinetsbesluit van 15 november 2019 om tijdelijk extra geld uit te trekken voor de sociale advocatuur. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-11-20 Besluit: 2020-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Marokko

[Gepubliceerd: 2020-11-13] Op 13 november 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie inzake Marokko. Het besluit ziet concreet op informatie over (geplande) bezoeken aan Marokko en het terugkeerbeleid ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko.
Verzoek: 2019-12-16 Besluit: 2020-11-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt de beantwoording van Kamervragen inzake een tv-uitzending van Medialogica

[Gepubliceerd: 2020-11-12] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 12 november 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot (de beantwoording van) Kamervragen naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Medialogica van 28 april 2019 over het tv-programma Ontvoerd.
Verzoek: 2019-07-25 Besluit: 2020-11-12 Documenten: 19
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt lagere regelgeving kansspelen op afstand en registratieverplichtingen

[Gepubliceerd: 2020-11-10] Naar aanleiding van twee verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot de ontwerpregelgeving op het gebied van kansspelen, specifiek de daarin opgenomen bezoekersregistratieverplichtingen bij landbased kansspelen zijn bij besluit van 10 november 2020 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Verzoek: 2020-07-17 Besluit: 2020-11-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake openbaarmaking en publicatie rapport en brief steekincident metro

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit Wob-verzoek inzake openbaarmaking en publicatie rapport en brief steekincident metro
Besluit: 2020-11-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

[Gepubliceerd: 2020-11-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 november 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft om kopieŽn van alle documenten die betrekking hebben op het onderzoek en de totstandkoming van het rapport Omgangsregeling tussen ouders na scheiding.
Verzoek: 2020-08-04 Besluit: 2020-11-03 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over adopties uit Sri Lanka

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Op 30 oktober 2020 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over adopties uit Sri Lanka. Het besluit wordt thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk is.
Verzoek: 2020-07-17 Besluit: 2020-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar in een Wob-zaak aangaande het WODC rapport Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovas getuigen

[Gepubliceerd: 2020-10-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 oktober 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de gedeeltelijke openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het onderzoek en totstandkoming van het WODC rapport Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovas getuigen.
Verzoek: 2020-06-29 Besluit: 2020-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Damdemonstratie op 1 juni 2020

[Gepubliceerd: 2020-10-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 oktober 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten inzake de Damdemonstratie op 1 juni 2020.
Verzoek: 2020-06-23 Besluit: 2020-10-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de MinisteriŽle Commissie Aanpak Fraude

[Gepubliceerd: 2020-10-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de MinisteriŽle Commissie Aanpak Fraude. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-07-10 Besluit: 2020-10-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit inzake Wob-verzoek Boerenprotest Wijster

[Gepubliceerd: 2020-10-19] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 19 oktober 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot het boerenprotest in Wijster en de daaropvolgende arrestatie van tientallen mensen aldaar.
Verzoek: 2020-09-15 Besluit: 2020-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Soedan 19 oktober 2020

[Gepubliceerd: 2020-10-19] Op 24 september 2020 en op 19 oktober 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op migratie en uitzettingen naar Soedan.
Verzoek: 2019-07-25 Besluit: 2020-10-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen

[Gepubliceerd: 2020-10-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 oktober 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de (gedeeltelijke) openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen.
Verzoek: 2020-04-15 Besluit: 2020-10-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Munir

[Gepubliceerd: 2020-10-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 oktober 2020 een besluit genomen inzake informatie/documenten over (het strafrechtelijk onderzoek rondom) het overlijden van de Indonesische mensenrechtenactivist de heer Munir, tijdens een vlucht van Garuda Indonesia naar Amsterdam op 7 september 2004.
Verzoek: 2020-04-21 Besluit: 2020-10-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit stelselwijziging rechtsbijstand

[Gepubliceerd: 2020-10-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de stelselwijziging van de gesubsidieerde rechtsbijstand, meer in het bijzonder op de pilot Consumentenzaken en het Topberaad rechtsbijstand. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-08-28 Besluit: 2020-10-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inbreukprocedure met nummer 20160127

[Gepubliceerd: 2020-10-06] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 6 oktober 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op documenten over de inbreukprocedure met nummer 20160127 aangaande de omzetting van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement.
Besluit: 2020-10-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek e-Court van 2 oktober 2020

[Gepubliceerd: 2020-10-02] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op e-Court. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-03-12 Besluit: 2020-10-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Soedan 24 september 2020

[Gepubliceerd: 2020-09-24] Op 24 september 2020 en op 19 oktober 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op migratie en uitzettingen naar Soedan.
Besluit: 2020-09-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake benoeming CSR leden

[Gepubliceerd: 2020-09-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 september 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake benoeming CSR leden.
Besluit: 2020-09-24 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake documenten asielaanvraag 15 september 2020

[Gepubliceerd: 2020-09-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 september 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek om kopieŽn van documenten sinds de asielaanvraag van de heer 10.2.e op 26 oktober 2000.
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Financial Intelligence Unit (FIU)

[Gepubliceerd: 2020-09-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op dienstreizen van de Financial Intelligence Unit. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-09-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over optreden minister voor Rechtsbescherming in uitzending OP1 van 18 mei 2020

[Gepubliceerd: 2020-09-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 september 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de uitzending OP1 van 18 mei 2020, waarin de minister te gast was.
Besluit: 2020-09-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake logboeken

[Gepubliceerd: 2020-09-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de logboeken die zijn bijgehouden vanaf 1 januari 2020 bij de Covid-19 crisis.
Besluit: 2020-09-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit van 1 september 2020 op Wob-verzoek OJAU mbt twee documenten

[Gepubliceerd: 2020-09-01] Op 1 september 2020 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over adopties uit IndonesiŽ. Het besluit en de bijlagen die met het besluit zijn verstrekt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2020-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit van 1 september 2020 op vijf Wob-verzoeken van Against Child Trafficking inzake ketenoverleg adopties

[Gepubliceerd: 2020-09-01] Op 1 september 2020 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over ketenoverleg adopties. Het besluit en de bijlagen die met het besluit zijn verstrekt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2020-09-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Circulaire Wapens en Munitie

[Gepubliceerd: 2020-08-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 augustus 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de Circulaire Wapens en Munitie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-08-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek Verantwoording aanpak georganiseerde misdaad 2013

[Gepubliceerd: 2020-08-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 augustus een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt
Besluit: 2020-08-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Cornelius Haga Lyceum en Stichting Islamitisch Onderwijs

[Gepubliceerd: 2020-08-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 augustus 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking informatie over documenten en communicatie tussen de NCTV en andere partijen over Cornelius Haga Lyceum (Stichting Islamitisch Onderwijs). De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-08-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2020-08-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 augustus 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking informatie over het Cornelius Haga Lyceum en de Stichting Islamitisch Onderwijs. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-08-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 19 augustus 2020 inzake vliegverkeer

[Gepubliceerd: 2020-08-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 augustus 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie inzake vliegverkeer.
Besluit: 2020-08-19 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de vuurwerkrampen in Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2020-08-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de vuurwerkrampen in Enschede en Culemborg. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt. Het besluit bestaat uit 3 onderdelen, A (DGPenV), B (DWJZ) en C (DGRR).
Besluit: 2020-08-13 Documenten: 16
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afspraken met Microsoft

[Gepubliceerd: 2020-08-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 augustus 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over juridische afspraken en contracten die tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Microsoft in juni 2017 zijn gemaakt.
Besluit: 2020-08-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake NGO-schepen die opereren in de Middellandse Zee

[Gepubliceerd: 2020-07-20] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft twee deelbesluiten genomen op een bezwaarschrift tegen een Wob-besluit over NGO-schepen die opereren in de Middellandse Zee. Het eerste deelbesluit is genomen op 29 mei 2020 en het tweede deelbesluit op 20 juli 2020.
Besluit: 2020-07-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek voorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek

[Gepubliceerd: 2020-07-15] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 15 juli 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het voorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de financiŽle verslaglegging.
Besluit: 2020-07-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

[Gepubliceerd: 2020-07-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 juli 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden.
Besluit: 2020-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 9 juli 2020

[Gepubliceerd: 2020-07-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de erkenning van wapenverzamelverenigingen in Nederland.
Besluit: 2020-07-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake de Landelijke Vreemdelingen Voorziening

[Gepubliceerd: 2020-07-08] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 8 juli 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de totstandkoming van de afspraken die zijn gemaakt over de Landelijke Vreemdelingen Voorziening.
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit mbt kosten van de Commissie de Winter incl bijlagen

[Gepubliceerd: 2020-07-07] Naar aanleiding van een verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot kosten van de Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is besloten om informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2020-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake dertig babys uit IndonesiŽ

[Gepubliceerd: 2020-07-02] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 juli 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten in de periode 1973 en 1984 inzake dertig babys uit IndonesiŽ die met vervalste documenten in 1979 Nederland zouden zijn binnengekomen.
Besluit: 2020-07-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 1 juli 2020 inzake kabinetsstandpunt encryptie

[Gepubliceerd: 2020-07-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 juli een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het kabinetsstandpunt encryptie.
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak van de rechtbank Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-06-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 juni 2020 een nieuw besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 21 september 2017 met kenmerk 16/3717 WOB 34. Met dit besluit is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank en is een nieuw besluit genomen over de openbaarmaking op grond van Wob van informatie uit de e-mailberichten over de Toolbox extremisme.
Besluit: 2020-06-26 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt het Europees Openbaar Ministerie EOM

[Gepubliceerd: 2020-06-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het Europees Openbaar Ministerie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt
Besluit: 2020-06-18 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 9 juni 2020

[Gepubliceerd: 2020-06-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 juni 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft informatie/documenten inzake uw cliŽnt.
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoeken inzake Urgenda

[Gepubliceerd: 2020-06-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 juni 2020 mede namens de minister voor Rechtsbescherming een beslissing genomen naar aanleiding van verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. De verzoeken betreffen de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op correspondentie over de Urgenda-klimaatzaak tussen het ministerie en diverse instellingen, organisaties en personen.
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissingen op bezwaar Wob-verzoeken inzake stelselwijziging rechtsbijstand 3 juni 2020

[Gepubliceerd: 2020-06-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 juni 2020 een tweetal besluiten genomen naar aanleiding van bezwaarschriften tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De besluiten heeft betrekking op de stelselwijziging rechtsbijstand.
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissingen op bezwaar Wob-verzoeken inzake stelselwijziging rechtsbijstand 3-6-2020

[Gepubliceerd: 2020-06-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 juni 2020 een tweetal besluiten genomen naar aanleiding van bezwaarschriften tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De besluiten heeft betrekking op de stelselwijziging rechtsbijstand.
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Poch

[Gepubliceerd: 2020-06-02] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten uit het dossier dat gaat over de zaak Poch. Meer specifiek is gevraagd om de openbaarmaking van de volgende documenten:
Besluit: 2020-06-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake gezichtsherkenningtechnologie

[Gepubliceerd: 2020-05-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 mei 2020 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om documenten met betrekking tot gezichtsherkenningstechnologie, biometrische gegevens, en specifiek het gebruik van Clearview.
Besluit: 2020-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek behandeling Wob-verzoek over Shell (JenV)

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder ingediend Wob-verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake onderzoek Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovas getuigen 18 mei 2020

[Gepubliceerd: 2020-05-18] De directeur van het WODC heeft op 18 mei 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het onderzoek en de totstandkoming van het rapport Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovas getuigen dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-05-18 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kinderpardon

[Gepubliceerd: 2020-05-14] Op 14 mei 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het kinderpardon.
Besluit: 2020-05-14 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake communicatie rond mogelijke handhaving As Soennah moskee

[Gepubliceerd: 2020-05-12] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 12 mei 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft communicatie rond mogelijke handhaving As Soennah moskee.
Besluit: 2020-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit SV De Bunker inzake de e-screener

[Gepubliceerd: 2020-05-07] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 7 mei 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over de e-screener.
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over langlopende letselschadezaken 2018-2019

[Gepubliceerd: 2020-05-01] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 1 mei 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het onderzoek langlopende letselschadezaken 2018-2019.
Besluit: 2020-05-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diversiteit en/of inclusiviteit

[Gepubliceerd: 2020-04-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 april 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over trainingen, leerprogrammas, workshops dan wel cursussen in het kader van diversiteit en/of inclusiviteit voor medewerkers van het ministerie.
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Financial Intelligence Unit (FIU) 15 april 2020

[Gepubliceerd: 2020-04-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de Financial Intelligence Unit Nederland. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 7 april 2020 inzake vereniging Martijn (Volkskrant)

[Gepubliceerd: 2020-04-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op vereniging Martijn. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-04-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 7 april 2020 inzake vereniging Martijn (Argos)

[Gepubliceerd: 2020-04-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op vereniging Martijn. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 26 maart 2020

[Gepubliceerd: 2020-04-07] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie over de vervolging van een arts/artsen voor het uitvoeren van euthanasie.
Besluit: 2020-04-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake straf- en ordemaatregelen in vreemdelingenbewaring

[Gepubliceerd: 2020-04-06] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 6 april 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over straf- en ordemaatregelen in vreemdelingenbewaring.
Besluit: 2020-04-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Libische kustwacht

[Gepubliceerd: 2020-03-25] Op 25 maart 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de Libische kustwacht.
Besluit: 2020-03-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake OMG's

[Gepubliceerd: 2020-03-20] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de (beslissing tot) vervolging van en rechtszaken betreffende motorclubs.
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake verwerking van BSN-nummer van verzoeker

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit op Wob-verzoek inzake verwerking van BSN-nummer van verzoeker
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

[Gepubliceerd: 2020-03-11] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 maart 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de reactie van de Autoriteit FinanciŽle Markten op het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 10 maart 2020

[Gepubliceerd: 2020-03-10] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 10 maart 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over het de e-screener.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 10 maart 2020 inzake ABN-AMRO

[Gepubliceerd: 2020-03-10] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 10 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op ABN Amro. De gevraagde documenten worden deels openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob verzoek asielzaak en de uitzetting van twee minderjarige kinderen

[Gepubliceerd: 2020-03-04] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 4 maart 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over een asielzaak en de uitzetting van twee minderjarige kinderen.
Besluit: 2020-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit van 20 februari 2020 inzake informatie over adopties uit IndonesiŽ

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Op 20 februari 2020 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over adopties uit IndonesiŽ. Het besluit en de bijlagen die met het besluit zijn verstrekt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob verzoek 18 februari 2020

[Gepubliceerd: 2020-02-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18-2-2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek RIEC IS 2017 . De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over rundermeerlingen

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit Wob-verzoek over rundermeerlingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek J&V over informatievoorziening burgerslachtoffers

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit Wob-verzoek J&V over informatievoorziening burgerslachtoffers in Hawija en Mosul. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit nav uitspraak van de rechtbank Gelderland

[Gepubliceerd: 2020-02-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 februari 2020 een herstelbesluit genomen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 9 december 2019 met kenmerk ARN 18/611. Met dit besluit heeft een hernieuwde beoordeling van het bezwaar plaatsgevonden en is een gedeelte van een document alsnog openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek 27 januari 2020 inzake OPL245-zaak

[Gepubliceerd: 2020-01-27] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de zogenaamde OPL245-zaak.
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake DTN-48 passage over acties tegen windmolens

[Gepubliceerd: 2020-01-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op DTN-48 passage over acties tegen windmolens.
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over evaluatie

[Gepubliceerd: 2020-01-23] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 23 januari 2020 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het rapport Een overzicht werd een incident.
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake versterkingsgelden 2018

[Gepubliceerd: 2020-01-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking Versterkingsgelden 2018 ten behoeve van het Actieprogramma Integrale aanpak Jihadisme.
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Publicatie Wob-besluiten naar lekken bij JenV

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Op 15 januari 2020 zijn twee WOB-verzoeken beantwoord waarin onder andere gevraagd is naar documenten over de zogenoemde casusposities; de dossiers die JenV ter beoordeling heeft voorgelegd aan het Openbaar Ministerie en waarin in ťťn geval aangifte is gedaan.
Besluit: 2020-01-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek inzake Rechter-Commissaris

[Gepubliceerd: 2020-01-13] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op uit welke documenten blijkt dat de wetgever de Rechter-Commissaris onderdeel heeft doen zijn van de rechtbank.
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herzien besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake Simpel Media/tv-programma Ontvoerd

[Gepubliceerd: 2019-12-11] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 december 2019 een herzien besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over Simpel Media/tv-programma Ontvoerd.
Besluit: 2019-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 12 maart 2019

[Gepubliceerd: 2019-12-10] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 10 december 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de stelselwijziging rechtsbijstand. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-12-10 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 6 februari 2019

[Gepubliceerd: 2019-12-10] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 10 december 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de stelselwijziging rechtsbijstand. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-12-10 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 9 april 2019

[Gepubliceerd: 2019-12-10] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 10 december 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de stelselwijziging rechtsbijstand. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-12-10 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hernieuwde beslissing op bezwaar inzake Wob-verzoek over box 3 over uitspraak van de rechtbank Rotterdam

[Gepubliceerd: 2019-12-17] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over hernieuwde beslissing op bezwaar inzake Wob-verzoek over box 3 over uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-10 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 25 april 2019

[Gepubliceerd: 2019-12-10] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 10 december 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de stelselwijziging rechtsbijstand. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-12-10 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoeksrapport ADR melding Inspectie JenV

[Gepubliceerd: 2019-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoeksrapport dat de Auditdienst Rijk (ADR) uitbracht met betrekking tot een melding bij de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

[Gepubliceerd: 2019-12-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 december 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten en communicatie inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Besluit: 2019-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over klachten integriteit bij onderzoek door Inspectie JenV en ADR

[Gepubliceerd: 2019-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over klachten met betrekking tot de integriteit van een door de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) uitgevoerd onderzoek en het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) daarnaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-04 inrichting van de overheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit na uitspraak rechtbank Wob-verzoek tv-programma Ontvoerd

[Gepubliceerd: 2019-12-06] Herstelbesluit na uitspraak rechtbank Wob-verzoek tv-programma Ontvoerd.
Besluit: 2019-12-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Huawei van 29 november 2019

[Gepubliceerd: 2019-11-29] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 november 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van een documenten inzake Huawei.
Besluit: 2019-11-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake een rapport van de Software Improvement Group

[Gepubliceerd: 2019-12-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 november 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op een rapport van de Software Improvement Group.
Besluit: 2019-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake correspondentie tussen het LIEC en de politie

[Gepubliceerd: 2019-11-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 november 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op correspondentie tussen het Landelijk Informatie en Expertisecentrum en de Regionale Eenheid Midden-Nederland.
Besluit: 2019-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake niet-gepubliceerde reacties op de internetconsultatie bij het Besluit kansspelen op afstand

[Gepubliceerd: 2019-11-21] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 november 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van niet gepubliceerde reacties op de internetconsultatie bij het Besluit kansspelen op afstand.
Besluit: 2019-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake Nederlandse steun aan oppositiegroepen in SyriŽ

[Gepubliceerd: 2019-11-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 november 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over Nederlandse steun aan oppositiegroepen in SyriŽ, het NLA-programma, en over het contact tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Besluit: 2019-11-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 inzake Wob verzoek over de OM Strafbeschikking

[Gepubliceerd: 2019-11-12] Bestand: tk-bijlage-deelbesluit-2-inzake-uw-wob-verzoek-over-de-om-strafbeschikking.pdf
Besluit: 2019-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 12 november 2019

[Gepubliceerd: 2019-11-12] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 12 november 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op in hoeverre een Rechter-Commissaris is belast met rechtspraak.
Besluit: 2019-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Rapportage vreemdelingenketen 2018

[Gepubliceerd: 2019-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over de Rapportage vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over reconstructie totstandkoming Rapportage vreemdelingenketen 2018

[Gepubliceerd: 2019-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over de reconstructie van de totstandkoming van de Rapportage vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over indeling misdrijven in Rapportage vreemdelingenketen 2018

[Gepubliceerd: 2019-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over de indeling van misdrijven in het incidentenoverzicht van de Rapportage vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming Rapportage vreemdelingenketen 2018

[Gepubliceerd: 2019-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de Rapportage vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over reconstructie Rapportage vreemdelingenketen 2018

[Gepubliceerd: 2019-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over de reconstructie met betrekking tot de Rapportage vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit inzake Wob-verzoek inzake uitzetting

[Gepubliceerd: 2019-11-05] Op 5 november 2019 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een tweetal besluiten genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Met deze besluiten worden documenten ten aanzien van de gebruikmaking van de discretionaire bevoegdheid voor twee minderjarigen gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-11-05 migratie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake gebruikmaking van de discretionaire bevoegheid in een indivuele zaak

[Gepubliceerd: 2019-11-05] Op 5 november 2019 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een tweetal besluiten genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Met deze besluiten worden documenten ten aanzien van de gebruikmaking van de discretionaire bevoegdheid voor twee minderjarigen gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-11-05 migratie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek over de LVV

[Gepubliceerd: 2019-11-05] Op 5 november 2019 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Met dit besluit worden documenten ten aanzien van de totstandkoming van de afspraken over de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-11-05 migratie Documenten: 18
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob verzoek inzake benoemingsverzoek notaris

[Gepubliceerd: 2019-10-17] De minister voor Veiligheid en Justitie heeft op 17 oktober 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over het benoemingsverzoek van een kandidaat-notaris.
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over klachten buitenlandse autoriteiten bij Nederlandse veetransporten

[Gepubliceerd: 2019-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over klachten van buitenlandse autoriteiten bij Nederlandse veetransporten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-02 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 25 september 2019 inzake contrabande

[Gepubliceerd: 2019-09-25] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 25 september 2019 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie inzake veiligheid en beveiliging, meer specifiek inzake contrabande.
Besluit: 2019-09-25 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de zaak GDF Suez

[Gepubliceerd: 2019-09-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 september 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de zaak GDF Suez. De gevraagde documenten worden deels openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Koninklijke onderscheiding

[Gepubliceerd: 2019-09-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 september 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een doorzending van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op het doorzenden van een Wob-verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam inzake informatie over een Koninklijke onderscheiding.
Besluit: 2019-09-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar vervolgingsbeslissing van het OM inzake G. Wilders

[Gepubliceerd: 2019-08-30] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 augustus 2019 een aanvullend besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten die zien op de door het OM genomen beslissing om strafvervolging in te stellen tegen de heer G. Wilders wegens diens minder-Marokkanen-uitspraak in 2014.
Besluit: 2019-08-30 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit Wob-verzoek inzake uitzetting van minderjarigen

[Gepubliceerd: 2019-08-22] De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 22 augustus 2019 een deelbesluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over uitzetting van minderjarigen.
Besluit: 2019-08-22 migratie Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB-verzoek ziet op informatie rondom INTERPOL signaleringen

[Gepubliceerd: 2019-08-21] Bestand: Besluit Wob-verzoek INTERPOL signalering _21-08-2019_ _2_.pdf
Besluit: 2019-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB-verzoek inzake de wet Bibob en de toepassing daarvan door gemeenten

[Gepubliceerd: 2019-08-08] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 augustus een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de beantwoording van een burgerbrief inzake de wet Bibob en de toepassing daarvan door gemeenten. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake kosten inschakeling landsadvocaat 2018

[Gepubliceerd: 2019-08-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 juli 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de kosten die gemaakt zijn voor het inschakelen van de landsadvocaat in 2018 en op de kosten van de tien zaken waarvoor het meest betaald is aan de landsadvocaat in 2018.
Besluit: 2019-08-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake cliŽnttevredenheidsonderzoeken bij jeugdbescherming

[Gepubliceerd: 2019-07-30] Op 30 juli 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft cliŽnttevredenheidsonderzoeken bij jeugdbescherming. Er zijn hier geen documenten over aangetroffen.
Besluit: 2019-07-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit ACT inzake Ketenoverleg

[Gepubliceerd: 2019-07-30] Op 30 juli 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft het Ketenoverleg interlandelijke adoptie. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn
Besluit: 2019-07-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek Herziening stelsel rechtsbijstand

[Gepubliceerd: 2019-07-26] Bestand: Besluit 26 juli 2019 _2_.pdf
Besluit: 2019-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Speelpark Oud Valkeveen B.V. en Naarderbos Ontwikkeling BV

[Gepubliceerd: 2019-07-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 juli 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op Speelpark Oud Valkeveen B.V. en Naarderbos Ontwikkeling BV.
Besluit: 2019-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob verzoek inzake Zinkwitstaking in Maastricht in 1929

[Gepubliceerd: 2019-07-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 juli 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op een verzoek tot openbaarmaking van documenten over de Zinkwitstaking in Maastricht in 1929.
Besluit: 2019-07-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 5G-netwerk en 5G-zendmasten

[Gepubliceerd: 2019-07-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 juli 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de transitie naar het 5G-netwerk en het plaatsen van 5G-zendmasten.
Besluit: 2019-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 11 juli 2019 inzake Julio Poch

[Gepubliceerd: 2019-07-11] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 11 juli 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de zaak Julio Poch. De gevraagde documenten worden niet openbaar gemaakt
Besluit: 2019-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob verzoek inzake het tv programma Ontvoerd

[Gepubliceerd: 2019-07-09] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 juli 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over het tv programma Ontvoerd van Simpel Media.
Besluit: 2019-07-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het AVG register

[Gepubliceerd: 2019-07-04] De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben op 4 juli op 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten uit het AVG register (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Besluit: 2019-07-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake adopties Sri Lanka

[Gepubliceerd: 2019-07-02] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 juli 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over adoptieorganisatie Stichting Kind en Toekomst en adopties uit Sri Lanka in de periode 1984 tot en met 1994.
Besluit: 2019-07-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake intrekken Nederlanderschap

[Gepubliceerd: 2019-06-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 juni 2019 een besluit genomen inzake intrekken Nederlanderschap.
Besluit: 2019-06-19 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een uitspraak van de Raad van State van 25 januari 2016

[Gepubliceerd: 2019-06-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 juni 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de ambtelijke procesgang die leidde tot de uitspraak van de Raad van State van 25 januari 2016.
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek 3 juni 2019 inzake de transactie met de ING

[Gepubliceerd: 2019-06-03] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 juni 2019 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten inzake de transactie met de ING.
Besluit: 2019-06-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 3 juni 2019

[Gepubliceerd: 2019-06-03] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 3 juni 2019 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over het politiesysteem SUMM-IT.
Besluit: 2019-06-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 31 mei 2019

[Gepubliceerd: 2019-05-31] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 mei 2019 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten inzake de wijzigingen van het assortiment van de winkelvoorziening voor gedetineerden.
Besluit: 2019-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake adopties Bulgarije

[Gepubliceerd: 2019-05-28] Op 28 mei 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op adopties uit Bulgarije naar aanleiding van een uitzending van Brandpunt-Reporter van 18 oktober 2015. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2019-05-28 jeugdzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Saoedische bedrijf TCC Technology Company

[Gepubliceerd: 2019-05-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 mei 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over correspondentie en contracten van het Saoedische bedrijf TCC Technology Company in de periode 2006 tot en met 2013.
Besluit: 2019-05-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken in SaoediŽ-ArabiŽ

[Gepubliceerd: 2019-05-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 mei 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken in SaoediŽ-ArabiŽ in de periode 2006 tot en met 2013.
Besluit: 2019-05-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 23 mei 2019

[Gepubliceerd: 2019-05-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 mei 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een raadsonderzoek.
Besluit: 2019-05-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 23 mei 2019 inzake interlandelijke adopties uit KirgiziŽ

[Gepubliceerd: 2019-05-23] Op 23 mei 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op interlandelijke adopties uit KirgiziŽ. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2019-05-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Hacksoftware

[Gepubliceerd: 2019-05-21] De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft op 21 mei 2019 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het beleid ten aanzien van screening van leveranciers van hacksoftware.
Besluit: 2019-05-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 21 mei 2019

[Gepubliceerd: 2019-05-31] Op 21 mei 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de Versterkingsgelden van 2016-2018. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2019-05-21 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verhoging van de leges voor wapenverloven

[Gepubliceerd: 2019-05-16] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 16 mei 2019 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over de verhoging van de leges voor wapenverloven.
Besluit: 2019-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake eMates en Bonjo Bajes Bulletin

[Gepubliceerd: 2019-05-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 mei 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op eMates en Bonjo Bajes Bulletin.
Besluit: 2019-05-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake NLA programma

[Gepubliceerd: 2019-05-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 mei 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op het NLA programma.
Besluit: 2019-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 8 mei 2019 inzake benoemingsverzoek

[Gepubliceerd: 2019-05-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 mei 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een benoemingsverzoek. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek MH17 (JenV)

[Gepubliceerd: 2019-04-26] Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 19 april 2018 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging om correspondentie met verschillende landen over het neerhalen van vlucht MH17. Dit is het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid.
Besluit: 2019-04-26 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake Advies grenswaarden drugs in het verkeer

[Gepubliceerd: 2019-04-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 april 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over het Advies grenswaarden drugs in het verkeer.
Besluit: 2019-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake antivirussoftware Kaspersky Lab B.V.

[Gepubliceerd: 2019-04-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 april 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over de uitfasering van gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab B.V. bij de Rijksoverheid.
Besluit: 2019-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over grenswaarden drugs in het verkeer

[Gepubliceerd: 2019-04-25] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 april 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over het Advies grenswaarden drugs in het verkeer.
Besluit: 2019-04-25 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Q-koorts epidemie

[Gepubliceerd: 2019-04-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 april 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie inzake de Q-koorts epidemie.
Besluit: 2019-04-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 1 april 2019 inzake adopties Congo

[Gepubliceerd: 2019-04-01] Op 1 april 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het bezoek van voormalig staatssecretaris Teeven aan de Democratische Republiek Congo in december 2014 en op de in 2016 aangekondigde voorlopige opschorting van interlandelijke adopties uit de Democratische Republiek Congo.
Besluit: 2019-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 25 maart 2019

[Gepubliceerd: 2019-03-25] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 25 maart 2019 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over het risicotaxatie instrument genaamd E-screener m.b.t. het proces van (de aanvraag van) wapenverloven.
Besluit: 2019-03-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob verzoek inzake bezwaarplicht voor gegevens met betrekking tot telecommunicatie

[Gepubliceerd: 2019-03-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 maart 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie naar aanleiding van een gesprek dat heeft plaatsgevonden op het ministerie over een bewaarplicht voor gegevens met betrekking tot telecommunicatie.
Besluit: 2019-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleidsregels voor afhandeling van schadeclaims van burgers

[Gepubliceerd: 2019-03-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 maart 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over beleidsregels voor de afhandeling van schadeclaims van burgers.
Besluit: 2019-03-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over malware in Industrial Control Systems (ICS)

[Gepubliceerd: 2019-03-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 maart 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over malware in Industrial Control Systems (ICS).
Besluit: 2019-03-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 19 maart 2019

[Gepubliceerd: 2019-03-19] Op 19 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur genomen. Met het besluit worden enkele documenten ten aanzien van de toelatingsregeling vermogende vreemdelingen gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-03-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede en laatste Deelbesluit Wob-Verzoek NOS

[Gepubliceerd: 2019-03-22] Tweede en laatste deelbesluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over betrekking op het al dan niet terughalen van Nederlandse kinderen van IS-strijders uit SyriŽ en Irak in de periode van 1 januari 2017 tot 6 juni 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek Cozy Bear

[Gepubliceerd: 2019-03-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 maart 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie naar de Russische hackgroep Cozy Bear.
Besluit: 2019-03-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 4 maart 2019

[Gepubliceerd: 2019-03-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 maart 2019 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het beleid ten aanzien van softdrugs, coffeeshops en de teelt van cannabis, alsmede de internationale implicaties van het Nederlandse gedoogbeleid in de periode van 1970-1980 en 1990-2000.
Besluit: 2019-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek van 28 februari 2019

[Gepubliceerd: 2019-02-28] De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 28 februari 2019 een besluit genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten met betrekking tot het ambtsbericht van 29 februari 2000 over de Afghaanse geheime diensten AGSA, KAM, KhAD en WAD.
Besluit: 2019-02-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek van 22 februari 2018

[Gepubliceerd: 2019-02-22] Op 22 februari 2019 is een besluit genomen ten aanzien van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot informatie over (mogelijke) ondersteuning aan (zaken van) het tv-programma Ontvoerd van Simpel Media. Thans worden de documenten die voor (gedeeltelijke) openbaarmaking in aanmerking komen door middel van publicatie voor een ieder beschikbaar gesteld.
Besluit: 2019-02-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek van 18 februari 2019 inzake een Indiaas onderzoek naar adopties vanuit India

[Gepubliceerd: 2019-02-18] Op 18 februari 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een Indiaas onderzoek naar adopties vanuit India. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2019-02-18 jeugdzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek van 14 februari 2019

[Gepubliceerd: 2019-02-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 februari 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op eventuele correspondentie naar aanleiding van een aanvraagbrief. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake uitlevering naar de Verenigde Arabische Emiraten

[Gepubliceerd: 2019-02-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 februari 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de mogelijkheid en praktijk van uitlevering naar de Verenigde Arabische Emiraten.
Besluit: 2019-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek inzake de benoeming van de huidige en de vorige vice-president van de Raad van State

[Gepubliceerd: 2019-02-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 februari 2019 een besluit genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten over de benoemingen van de heer mr. J.P.H. Donner en de heer mr. Th.C. de Graaf tot vice-president van de Raad van State.
Besluit: 2019-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit van 11 februari 2019 inzake nieuwe Verordening Grenzen Tariefmodellen Gerechtsdeurwaarders en de te wijzigingen Verordening Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren

[Gepubliceerd: 2019-02-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 februari 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de nieuwe Verordening Grenzen Tariefrnodellen Gerechtsdeurwaarders en de te wijzigingen Verordening Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-02-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over begeleiding en/of deradicalisering van terugkeerders en personen die een poging tot uitreis hebben gedaan, maar zijn tegengehouden

[Gepubliceerd: 2019-02-06] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 31 januari 2019 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over begeleiding en/of deradicalisering van terugkeerders en personen die een poging tot uitreis hebben gedaan, maar zijn tegengehouden.
Besluit: 2019-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de keuze van de dienstauto van de minister

[Gepubliceerd: 2019-02-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 februari 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van een document over de keuze van de dienstauto van de minister.
Besluit: 2019-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over onderzoek Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17

[Gepubliceerd: 2019-02-08] Besluit op een verzoek om documenten over het onderzoek Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-29 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleidsregels over onvrijwillig ontslag uit functie

[Gepubliceerd: 2019-01-25] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 januari 2019 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over beleidsregels over onvrijwillig ontslag uit functie voor rijksambtenaren.
Besluit: 2019-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake de bul van mr. A. Wolfsen

[Gepubliceerd: 2019-01-17] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 17 januari 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de bul van mr. A. Wolfsen.
Besluit: 2019-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 14 januari 2019

[Gepubliceerd: 2019-01-14] Op 14 januari 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op financiŽle bijdragen ter uitvoering van het Haags adoptieverdrag. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2019-01-14 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB verzoek inzake adopties uit IndonesiŽ in de jaren 1974 1984

[Gepubliceerd: 2019-01-11] Op 8 januari 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op adopties uit IndonesiŽ in de jaren 1974 1984. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2019-01-08 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Wob-verzoek NOS

[Gepubliceerd: 2019-01-11] Op 4 januari 2019 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het al dan niet terughalen van Nederlandse kinderen van IS-strijders uit SyriŽ en Irak in de periode van 1 januari 2017 tot 6 juni 2018.
Besluit: 2019-01-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake documenten m.b.t. de Amsterdamse metromoord

[Gepubliceerd: 2019-01-04] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 4 januari 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten m.b.t. de Amsterdamse metromoord.
Besluit: 2019-01-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 21 december 2018

[Gepubliceerd: 2018-12-21] Op 21 december 2018 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op documenten die zien op de totstandkoming van het RSJ-rapport Bezinning op interlandelijke adoptie op 2 november 2016. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2018-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 20 december 2018

[Gepubliceerd: 2018-12-20] Op 20 december 2018 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de schadebeperkingsplicht van gelaedeerden. Het besluit en de bijlage daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2018-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob verzoek inzake strafvervolging de heer G. Wilders

[Gepubliceerd: 2018-12-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 december 2018 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de beslissing van het Openbaar Ministerie om strafvervolging in te stellen tegen de heer G. Wilders wegens diens minder Marokkanen-uitspraak in 2014.
Besluit: 2018-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek van 19 december 2018

[Gepubliceerd: 2018-12-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 december een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie inzake toezicht op de financiering van en de invoering van het project Kwaliteit en Innovatie (KEI).
Besluit: 2018-12-19 Documenten: 31
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 17 december 2018 inzake adopties Sri Lanka

[Gepubliceerd: 2018-12-17] Op 17 december 2018 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op adopties uit Sri Lanka in de jaren 1984 1994. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2018-12-17 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek van 13 december 2018

[Gepubliceerd: 2018-12-13] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 13 december 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de CIOT audit. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar Wob-verzoek inzake informatie over illegale adoptie uit BraziliŽ

[Gepubliceerd: 2018-12-06] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 6 december 2018 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit besluit volgt op een eerder genomen deelbesluit en heeft betrekking op informatie over illegale adopties uit BraziliŽ.
Besluit: 2018-12-06 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 6 december 2018 inzake Europees adoptiebeleid

[Gepubliceerd: 2018-12-06] Op 6 december 2018 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op Europees adoptiebeleid. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2018-12-06 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit - Brazilian Baby Affair

[Gepubliceerd: 2018-12-06] Op 20 november 2017 is een primair besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat verzoek had kort samengevat betrekking op een onderzoek naar adopties uit BraziliŽ dat in de jaren 80 is verricht, en daarmee samenhangende documenten. Op het besluit volgde een bezwaarprocedure en een beslissing op het bezwaar. Thans worden de met het primaire besluit destijds openbaar gemaakte stukken en de stukken die in bezwaar herzien zijn, ter beschikking gesteld op de website van de Rijksoverheid.
Besluit: 2018-12-06 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake ingediende klachten en/of aangiften tegen advocaten en curatoren

[Gepubliceerd: 2019-01-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 november 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over ingediende klachten en/of aangiften tegen advocaten en curatoren.
Besluit: 2018-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek documenten politieonderwijsraad

[Gepubliceerd: 2018-11-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 november 2018 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over documenten over de politieonderwijsraad.
Besluit: 2018-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek verlenging beslistermijnen

[Gepubliceerd: 2018-11-19] Op 19 november 2018 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Dit verzoek heeft betrekking op het besluit in 2016 tot verlenging van de beslistermijn in asielzaken.
Besluit: 2018-11-19 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 15 november 2018

[Gepubliceerd: 2018-11-15] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 15 november 2018 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over het gebruik van Advanced Mobile Location (AML) bij 112.
Besluit: 2018-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie van het faillissement van het Russische oliebedrijf Yukos

[Gepubliceerd: 2018-11-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 november 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de gevolgen voor de Nederlandse rechtsorde van het faillissement van het Russische oliebedrijf OAO Yukos Oil, zijn bestuurders en medewerkers
Besluit: 2018-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 8 november 2018

[Gepubliceerd: 2018-11-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 november 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de dienstverlening aan de Staat door de Landsadvocaat waaronder het aantal procedures en adviezen van de Landsadvocaat in de jaren 2015, 2016 en 2017.
Besluit: 2018-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 5 november 2018 inzake Pompestichting

[Gepubliceerd: 2018-11-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 november 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie met betrekking tot incidenten bij de Pompestichting.
Besluit: 2018-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Amerikaanse organisatie Joint Council on International Children Services

[Gepubliceerd: 2018-11-09] Op 5 november 2018 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de Amerikaanse organisatie Joint Council on International Children Services. Het besluit en de bijlage daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2018-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 5 november 2018

[Gepubliceerd: 2018-11-05] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 november 2018 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op de OM Strafbeschikking.
Besluit: 2018-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 1 november 2018

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 1 november 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een gesprek dat op het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft plaatsgevonden met marktpartijen over een bewaarplicht voor gegevens met betrekking tot telecommunicatie. Er zijn een aantal documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de kosten van een WODC onderzoek

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 november 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de kosten van het onderzoek dat het Bureau Bartels heeft verricht in opdracht van het WODC.
Besluit: 2018-11-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldingen van incidenten Dienst JutitiŽle inrichtingen

[Gepubliceerd: 2018-11-12] De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft op 31 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over meldingen van incidenten door inrichtingen van de Dienst JutitiŽle inrichtingen (DJi) over periode 2015-2016-2017.
Besluit: 2018-10-31 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over de Rijkswet op het Nederlanderschap

[Gepubliceerd: 2019-01-03] De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 19 oktober 2018 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de Rijkswet op het Nederlanderschap.
Besluit: 2018-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB-verzoek 16 oktober 2018 inzake juristen met een migratieachtergrond

[Gepubliceerd: 2018-10-16] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op juristen met een migratieachtergrond. Er zijn geen documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit van 16 oktober 2018

[Gepubliceerd: 2018-10-16] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 16 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de mogelijkheid en de praktijk van uitlevering vaan de Verenigde Arabische Emiraten. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake antivirussoftware van Kaspersky

[Gepubliceerd: 2018-10-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 oktober 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over antivirussoftware van Kaspersky.
Besluit: 2018-10-11 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tarieven en declaraties van de Landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2018-10-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 oktober 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over tarieven en declaraties van de Landsadvocaat.
Besluit: 2018-10-03 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over pilot hof Arnhem-Leeuwarden

[Gepubliceerd: 2018-10-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over het bericht dat de rechtbank Utrecht wegens werkdruk bij het gerechtshof Arnhem hoger beroepen gaat behandelen.
Besluit: 2018-09-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 24 september 2018 inzake airsoft

[Gepubliceerd: 2018-09-24] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 24 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op Airsoft. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-09-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over artikel 120 Grondwet

[Gepubliceerd: 2019-01-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 september 2018 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten over artikel 120 van de Grondwet en documenten waarin de Hoge Raad zijn standpunt weergeeft met betrekking tot dat artikel.
Besluit: 2018-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over gedragsregels voor advocaten

[Gepubliceerd: 2018-11-06] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake informatie betreffende de vrijheid van meningsuiting van advocaten en de gedragsregels voor de advocaten zoals vastgesteld door NOVA.
Besluit: 2018-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie aangaande de afhankelijkheid van de overheid van Fox-IT

[Gepubliceerd: 2018-09-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie aangaande de afhankelijkheid van de overheid van Fox-IT.
Besluit: 2018-09-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake de bouwfraude in de periode 1 november1998 tot 1 juni 2002

[Gepubliceerd: 2018-09-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 september 2018 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie binnen het ministerie over de positie van de klokkenluider in de zaak van de bouwfraude.
Besluit: 2018-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de vrijheid van meningsuiting en de gedragsregels voor advocaten

[Gepubliceerd: 2018-08-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 augustus 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de vrijheid van meningsuiting en de gedragsregels voor advocaten zoals vastgesteld door de Nederlandse orde van advocaten.
Besluit: 2018-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake strafvervolging Wilders

[Gepubliceerd: 2018-08-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 augustus 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2018-08-23 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over matchfixing

[Gepubliceerd: 2018-08-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over matchfixing.
Besluit: 2018-08-21 recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het verlies van de Nederlandse nationaliteit

[Gepubliceerd: 2018-08-17] De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 17 augustus 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over het verlies van de Nederlandse nationaliteit en de voorlichting over een wetswijziging op dat gebied, in het bijzonder voor inwoners van de Dominicaanse Republiek.
Besluit: 2018-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een onderzoek naar een steekpartij in Amsterdam

[Gepubliceerd: 2018-09-21] Op het ministerie van Justitie en Veiligheid is op 16 augustus een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft documenten die samenhangen met het onderzoek naar een steekincident in de Amsterdamse metro.
Besluit: 2018-08-16 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over oprichting Familiesteunpunt

[Gepubliceerd: 2018-08-17] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de oprichting van het Familiesteunpunt en over de kwartiermaker die het Familiesteunpunt heeft ingericht.
Besluit: 2018-08-15 terrorisme Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie van een terugkeerder uit ISIS-gebied

[Gepubliceerd: 2018-08-16] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 augustus 2018 een beslissing genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de zaak van een terugkeerder uit ISIS-gebied.
Besluit: 2018-08-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over strafrechtelijk onderzoek bedrijven Mozambique

[Gepubliceerd: 2018-08-24] De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft op 15 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie die betrekking heeft op een strafrechtelijk onderzoek naar Mozambikaanse bedrijven.
Besluit: 2018-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de Nederlandse politiekogel Action NP

[Gepubliceerd: 2018-08-08] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 8 augustus 2018 en tweede besluit van 6 september 2018 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over de Nederlandse politiekogel Action NP die wordt gefabriceerd door de fabrikant Ruag.
Besluit: 2018-08-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handboek herijking Vitaal

[Gepubliceerd: 2018-07-25] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 juli 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over Handboek Herijking Vitaal.
Besluit: 2018-07-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake offshore hazardspelen (Egaming) vanaf CuraÁao respectievelijk Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2018-07-17] Op 17 juli 2018 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op offshore hazardspelen (Egaming) vanaf CuraÁao respectievelijk Sint Maarten.
Besluit: 2018-07-17 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op het Wob-verzoek inzake de Verdelingswet

[Gepubliceerd: 2018-07-13] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het Wob-verzoek inzake de Verdelingswet.
Besluit: 2018-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit 12 juli 2018

[Gepubliceerd: 2018-07-12] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 12 juli 2018 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over de uitlatingen van zijn ambtsvoorganger omtrent de zogeheten persalarmering in het jaar 2012..
Besluit: 2018-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op het Wob-verzoek over de begrotingssystematiek van JenV

[Gepubliceerd: 2018-07-12] De minister van FinanciŽn heeft op 12 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over de begrotingssystematiek van JenV.
Besluit: 2018-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten Wob-verzoek over de totstandkoming van de EU-Turkije-verklaring II

[Gepubliceerd: 2018-07-11] Op 27 februari 2018 en op 11 juli 2018 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de totstandkoming van de EU-Turkije-verklaring.
Besluit: 2018-07-11 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek 10 juli 2018

[Gepubliceerd: 2018-07-10] Op 10 juli 2018 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op SHOP en RUPS II. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2018-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek uitzetting c.q. uitlevering persoon naar Rwanda

[Gepubliceerd: 2018-07-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 juli 2018 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over documenten over de uitzetting c.q. uitlevering van een persoon naar diens land van herkomst Rwanda.
Besluit: 2018-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake informatie over een rechtshulpverzoek aan Thailand

[Gepubliceerd: 2018-06-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 juni 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over een rechtshulpverzoek aan Thailand.
Besluit: 2018-06-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 26 juni 2018 inzake vergoeding voorbereidingskosten azc's aan gemeenten

[Gepubliceerd: 2018-06-29] Op 26 juni 2018 is namen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een Wob verzoek inzake vergoeding van voorbereidingskosten azcs aan gemeenten. Uit een bij dit besluit gevoegd overzicht blijkt welke gemeenten welke voorbereidingskosten gedeclareerd hebben voor azcs waar wel opdracht tot realisatie is gegeven maar die uiteindelijk niet zijn gebouwd en/of die uiteindelijk wel zijn gebouwd maar niet gebruikt als azc en wat inzake de declaraties is uitgekeerd.
Besluit: 2018-06-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over alle huidige en aanstaande bewoners van een extra begeleiding- en toezichtlocatie

[Gepubliceerd: 2018-08-27] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 19 juni 2018 een besluit genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit ziet op informatie over de Extra begeleiding- en toezichtlocaties, gegevens van de bewoners en de kosten van de locaties.
Besluit: 2018-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 14 juni 2018 inzake Sea Watch en hun schepen

[Gepubliceerd: 2018-06-14] Op 14 juni 2018 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de organisatie Sea Watch en hun schepen.
Besluit: 2018-06-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over toezichtsysteem van Justis voor uitvoering Wet Controle op rechtspersonen

[Gepubliceerd: 2018-06-11] Op 7 juni 2018 heeft de minister van Rechtsbescherming een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek ging over openbaarmaking van documenten over het toezichtsysteem RADAR van de dienst Justis voor de uitvoering van de Wet Controle op rechtspersonen.
Besluit: 2018-06-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit 6 juni 2018 inzake informatie over correspondentie tussen de Staat en Filmproducenten Nederland over illegaal downloaden

[Gepubliceerd: 2018-06-12] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 6 juni 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over correspondentie tussen de Staat en Filmproducenten Nederland over illegaal downloaden.
Besluit: 2018-06-06 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een Russisch rechtshulpverzoek

[Gepubliceerd: 2018-05-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 mei 2018 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op een Russisch rechtshulpverzoek.
Besluit: 2018-05-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit 17 mei 2018 inzake de totstandkoming beŽindiging van de samenwerking met enkele terugkeerorganisaties

[Gepubliceerd: 2018-05-17] Op 17 mei 2018 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, inzake de totstandkoming en beŽindiging van de samenwerking met enkele terugkeerorganisaties.
Besluit: 2018-05-17 migratie Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over medewerkerstevredenheidsonderzoeken PI's

[Gepubliceerd: 2018-06-29] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 mei 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft inzage in medewerkerstevredenheidsonderzoeken die zijn gehouden onder de medewerkers van de PI Haaglanden en PI Vught in de jaren 2016 en 2017.
Besluit: 2018-05-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake gevraagde en ongevraagde adviezen van FARE Consultants uit de jaren 2016 en 2017

[Gepubliceerd: 2018-05-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 mei 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op gevraagde en ongevraagde adviezen van FARE Consultants uit de jaren 2016 en 2017. Tevens wordt er om alle facturen en of andere betaalde diensten uit 2016 en 2017 gevraagd. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-05-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek inzake MH17

[Gepubliceerd: 2018-04-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft documenten over een aantal onderwerpen met betrekking tot de vliegramp met de MH17.
Besluit: 2018-04-19 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuw besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake afspraak Nederland en Duitsland overdracht asielzoekers

[Gepubliceerd: 2018-04-18] De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 18 april 2018 een nieuw besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over een afspraak die in 2016 tussen Nederland en Duitsland is gemaakt over een billijke verdeling van asielzoekers die in Duitsland in Eurodac waren geregistreerd en vervolgens waren doorgereisd naar Nederland.
Besluit: 2018-04-18 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten bij het ministerie betreffende een Utrechtse vastgoedonderneming

[Gepubliceerd: 2018-04-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 april 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten bij het ministerie waarin de Utrechtse vastgoedonderneming Ovast voorkomt.
Besluit: 2018-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over IFV-onderzoek naar brandweeroptreden in Diemen

[Gepubliceerd: 2018-09-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een onderzoek door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) naar het brandweeroptreden bij de brand in een studentenflat in Diemen.
Besluit: 2018-04-06 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 5 april 2018

[Gepubliceerd: 2018-04-16] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 april 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over of het ministerie betrokken is geweest bij het besluit van Unilever om het hoofdkantoor te vestigen in Nederland.
Besluit: 2018-04-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten Wob-verzoek over de totstandkoming van de EU-Turkije-verklaring I

[Gepubliceerd: 2018-02-27] Op 27 februari 2018 en op 11 juli 2018 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de totstandkoming van de EU-Turkije-verklaring.
Besluit: 2018-02-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek adopties Bangladesh

[Gepubliceerd: 2018-02-23] Op 23 februari 2018 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over correspondentie over interlandelijke adoptie uit Bangladesh.
Besluit: 2018-02-23 jeugdzorg Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake adoptie uit Colombia

[Gepubliceerd: 2017-07-07] Op 7 juli 2017 is in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, een beslissing genomen inzake een verzoek aangaande correspondentie over adopties uit Colombia .
Besluit: 2017-07-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 30 maart 2017 inzake asielzoekers die naar Nederland zijn doorgereisd nadat zij eerder in Duitsland werden geregistreerd

[Gepubliceerd: 2017-03-30] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 30 maart 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op de overdracht van asielzoekers tussen Nederland en Duitsland.
Besluit: 2017-03-30 migratie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 23 november 2016

[Gepubliceerd: 2016-11-22] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 23 november 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de foto die van de persoon Volkert van der G. is gemaakt op 16 juni 2014.
Besluit: 2016-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Wob-verzoek inzake wetsvoorstel collectieve schadevergoeding (motie Dijksma)

[Gepubliceerd: 2017-02-26] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 november 2016 een eerste deelbesluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over de voorbereiding en totstandkoming van het wetsvoorstel collectieve schadevergoeding, ter uitvoering van de motie Dijksma.
Besluit: 2016-11-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vertrek voormalig korpschef van politie

[Gepubliceerd: 2016-11-21] Op 14 oktober 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een besluit genomen op een verzoek dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was ingediend en dat betrekking had op de afspraken die met de voormalig korpschef van politie zijn gemaakt met betrekking tot zijn vertrek.
Besluit: 2016-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naar informatie over de MPA-affaire

[Gepubliceerd: 2016-10-19] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 20 oktober 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de MPA-affaire.
Besluit: 2016-10-20 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naar informatie over werkzaamheden FIU-Nederland met betrekking tot datamining

[Gepubliceerd: 2016-09-26] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 27 september 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de werkzaamheden van FIU-Nederland met betrekking tot datamining. .
Besluit: 2016-09-27 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten Wob-verzoek tv-programma Ontvoerd

[Gepubliceerd: 2019-12-06] Besluiten van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het Wob-verzoek van 28 april 2016 over de samenwerking met het productie- en mediabedrijf Simpel Media bij het tv- programma Ontvoerd, alsmede de daartegen ingestelde bezwaar- en beroepsprocedures.
Besluit: 2016-09-09 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naar informatie over het pilot-project van de gedragsdeskundige en het pilot-project van mediation

[Gepubliceerd: 2016-09-08] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 9 september 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over het pilot-project van de gedragsdeskundige en het pilot-project van mediation.
Besluit: 2016-09-09 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake openstaande vrijheidsstraffen en FASTNL

[Gepubliceerd: 2016-09-21] Op 6 september 2016 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een besluit genomen op een verzoek dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was ingediend en dat betrekking had op openstaande vrijheidsstraffen en FastNL (Fugitive Active Search Team), voorheen TES (Team Executie Strafvonnissen), namelijk een bijzondere opsporingseenheid van het OM en de politie. Het besluit op voornoemd verzoek met daarin opgenomen de gevraagde informatie wordt thans beschikbaar gesteld voor een ieder.
Besluit: 2016-09-06 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de nota inzake annotatie voor bilateraal met minister Dijsselbloem over migratie

[Gepubliceerd: 2017-01-02] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van de nota d.d. 22 oktober 2015 inzake annotatie voor bilateraal met minister Dijsselbloem over migratie.
Besluit: 2016-08-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naar informatie omtrent de loskoppeling van uw Natuurlijk Persoon

[Gepubliceerd: 2016-08-01] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 2 augustus 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.De beslissing heeft betrekking op informatie over de loskoppeling van uw Natuurlijk Persoon.
Besluit: 2016-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over buitenlandse financiering van moskeeŽn

[Gepubliceerd: 2016-07-18] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 19 juli 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten met betrekking tot buitenlandse financiering van moskeeŽn.
Besluit: 2016-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-vezoek naar informatie over schending staatsgeheimen nucleaire wapens door Dhr. Lubbers en Dhr. Van Agt

[Gepubliceerd: 2016-07-14] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 15 juli 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over schending staatsgeheimen nucleaire wapens door de heer Lubbers en de heer Van Agt.
Besluit: 2016-07-15 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de werkzaamheden en het functioneren van de heer Pieter Cloo

[Gepubliceerd: 2017-01-02] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de werkzaamheden en het functioneren van de heer Pieter Cloo.
Besluit: 2016-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit Wob-verzoek naar informatie over legalisering en regulering wietteelt en belastingheffing en -controle coffeeshops

[Gepubliceerd: 2016-07-07] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 juli 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De aanvullende beslissing heeft betrekking op informatie over legalisering en regulering wietteelt en belastingheffing en controle coffeeshops.
Besluit: 2016-07-08 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake artikel 13b Opiumwet

[Gepubliceerd: 2016-07-06] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 juli 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over artikel 13b Opiumwet.
Besluit: 2016-07-07 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake toezicht op de advocatuur

[Gepubliceerd: 2016-07-05] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 6 juli 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie inzake de toezicht op de advocatuur.
Besluit: 2016-07-06 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over concepten en reacties daarop van de Kamerbrief van 3 juni 2014 inzake de ontnemingsschikking met Cees H.

[Gepubliceerd: 2017-01-02] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 6 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over alle concepten en reacties daarop van de Kamerbrief van 3 juni 2014 inzake de ontnemingsschikking met Cees H.
Besluit: 2016-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake controle reisdocumenten met chip

[Gepubliceerd: 2016-07-05] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 6 juli 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de controle van reisdocumenten met een chip.
Besluit: 2016-07-06 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek MPA-affaire

[Gepubliceerd: 2017-01-08] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 30 juni 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op informatie over de zogeheten MPA-affaire.
Besluit: 2016-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek gespreksverslagen Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

[Gepubliceerd: 2017-01-08] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 juni 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op verslagen van de gesprekken die de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking heeft gevoerd met de oud-bewindspersonen mr. I.W. Opstelten en mr. F. Teeven.
Besluit: 2016-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over inhuur van particuliere beveiligers van 2013 tot heden

[Gepubliceerd: 2016-06-19] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 20 juni 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de inhuur van particuliere beveiligers van 2013 tot heden.
Besluit: 2016-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om notulen landelijke conferenties Openbaar Ministerie 1980-1989

[Gepubliceerd: 2016-06-06] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 juni 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over notulen van landelijke conferenties van het Openbaar Ministerie tussen 1980-1989.
Besluit: 2016-06-07 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek archiefonderzoek beŽindiging treinkaping De Punt

[Gepubliceerd: 2016-06-05] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 6 juni 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten met betrekking tot het archiefonderzoek van de ambtelijke werkgroep naar de beŽindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977.
Besluit: 2016-06-06 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek archiefonderzoek beŽindiging treinkaping De Punt

[Gepubliceerd: 2016-06-05] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 6 juni 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit ziet op documenten met betrekking tot het archiefonderzoek van de ambtelijke werkgroep naar de beŽindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977.
Besluit: 2016-06-06 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake informatie over legalisering en regulering wietteelt en belastingheffing en controle coffeeshops

[Gepubliceerd: 2016-05-29] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 30 mei 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over legalisering en regulering wietteelt en belastingheffing en controle coffeeshops.
Besluit: 2016-05-30 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie over het nieuwe opvangmodel voor amvs

[Gepubliceerd: 2017-01-04] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 20 mei 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten over het nieuwe opvangmodel voor amvs.
Besluit: 2016-05-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek screenen externen door politie

[Gepubliceerd: 2016-05-19] Op 20 mei 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een besluit genomen op een verzoek dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was ingediend en dat betrekking had op het screenen door de politie van externen. Het stuk dat met het besluit op voornoemd verzoek is verstrekt, wordt beschikbaar gesteld aan een ieder.
Besluit: 2016-05-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar 12 mei 2016

[Gepubliceerd: 2016-05-11] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 mei 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten uit de jaren 2012 tot en met 2014 over de totale integrale aanpak van mobiel banditisme.
Besluit: 2016-05-12 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 12 mei 2016

[Gepubliceerd: 2016-05-11] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 mei 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op een overzicht van het aantal integriteitsschendingen, een overzicht van het aantal gevallen van (zeer) ernstig plichtsverzuim en een overzicht van het aantal gevallen van voornemens en tenuitvoerlegging van (voorwaardelijk) strafontslag bij enkele onderdelen van het ministerie in de jaren 2013 en 2014.
Besluit: 2016-05-12 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek mbt cijfers over geweldsincidenten in JustitiŽle inrichtingen over het jaar 2015 en januari en februari van 2016

[Gepubliceerd: 2016-04-24] De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 25 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Verzocht is om de cijfers over geweldsincidenten in JustitiŽle inrichtingen over het jaar 2015 en januari en februari van 2016, openbaar te maken.
Besluit: 2016-04-25 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kosten landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2016-04-17] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de kosten voor het inschakelen van de landsadvocaat.
Besluit: 2016-04-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen ministerie VenJ

[Gepubliceerd: 2016-04-11] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 25 maart 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft onder meer betrekking op meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naar informatie over het rapport van de werkgroep fiscale cassatieberoepen

[Gepubliceerd: 2016-04-06] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 april 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.De beslissing heeft betrekking op informatie over het rapport van de werkgroep fiscale cassatieberoepen.
Besluit: 2016-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek cijfers ontvluchtingen uit JustitiŽle inrichtingen 2014 en 2015

[Gepubliceerd: 2016-04-05] De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 6 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Verzocht is om cijfers over (pogingen tot) ontvluchtingen uit JustitiŽle inrichtingen over de jaren 2014 en 2015 openbaar te maken.
Besluit: 2016-04-06 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 1 april 2015 dat betrekking had op de uitvoeringsafspraak sector Politie 5 juni 2015

[Gepubliceerd: 2016-04-30] Op 1 april 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een besluit genomen op een verzoek dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was ingediend en dat betrekking had op de uitvoeringsafspraak sector Politie 5 juni 2015. Dit stuk dat met het besluit op voornoemd verzoek is verstrekt, wordt beschikbaar gesteld aan een ieder.
Besluit: 2016-04-01 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 16 maart 2015

[Gepubliceerd: 2016-04-13] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 16 maart 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op een verzoek om een kopie van de correspondentie van de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn met prof. dr. D.R.A. Uges.
Besluit: 2016-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 3 maart 2016

[Gepubliceerd: 2016-03-23] Wob-verzoek inzake informatie over documenten die betrekking hebben op (het contact tussen) de Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Alsmede documenten die betrekking hebben op (het contact tussen) de commissie Deetman en het minister van Veiligheid en Justitie.
Besluit: 2016-03-03 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob verzoek over het Nederlands Meetinstituut

[Gepubliceerd: 2016-02-22] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 23 februari 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit op bezwaar heeft betrekking op documenten over de relatie tussen de overheid en de NMi ten aanzien van het Besluit meetmiddelen politie, de totstandkoming, tussentijdse wijziging en evaluatie van de Concept voorschriften meetmiddelen politie en de bijlage bij de Regeling meetmiddelen.
Besluit: 2016-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over twee expertrapporten van de heer Witteveen

[Gepubliceerd: 2016-02-28] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 februari 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op twee expertrapporten van de heer Witteveen en alle correspondentie en informatie die betrekking heeft op deze rapporten.
Besluit: 2016-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek werkbezoek Zundert

[Gepubliceerd: 2016-02-11] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 februari 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op documenten over het werkbezoek dat oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer F. Teeven, op zaterdag 23 februari 2013 aan de gemeente Zundert heeft gebracht.
Besluit: 2016-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit van 8 februari 2016

[Gepubliceerd: 2016-04-21] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 februari 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten met betrekking tot de correspondentie en besluitvorming ten aanzien van de uitzonderingsgevallen op grond van artikel 2.4 en/of 2.5 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van het ministerie vallen.
Besluit: 2016-02-08 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over gespreksverslag over de deal met Cees H.

[Gepubliceerd: 2016-02-28] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 3 februari 2016 een gewijzigd besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op vier documenten van het verslag van een gesprek tussen de voormalig staatssecretaris, de heer F. Teeven en de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving over de deal met Cees H.
Besluit: 2016-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek Arabisch-Europese Liga

[Gepubliceerd: 2016-01-28] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 januari 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op documenten over inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programmas, informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot de Arabisch-Europese Liga.
Besluit: 2016-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek Behind Bars

[Gepubliceerd: 2016-01-28] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 januari 2016 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op documenten over inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programmas, informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot Behind Bars.
Besluit: 2016-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 28 januari 2016

[Gepubliceerd: 2016-01-27] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 28 januari 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de niet-openbaar ingediende zienswijzen op de internetconsultatie voor de Wet tijdelijke huur.
Besluit: 2016-01-28 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit afwijking adviezen Commissie AGFA

[Gepubliceerd: 2016-01-21] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 januari 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van een overzicht van het aantal gevallen in de afgelopen vier jaar waarin is afgeweken van een advies van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA) over vertrouwensfuncties en over vrijheid van meningsuiting.
Besluit: 2016-01-07 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit lekken Commissie AGFA voor publicatie

[Gepubliceerd: 2016-01-21] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 januari 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten waaruit blijkt dat een intern onderzoek binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verricht naar de oorsprong van het lekken van het advies van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA) naar het NRC Handelsblad.
Besluit: 2016-01-07 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek integriteitsschendingen VenJ 2013-2014

[Gepubliceerd: 2016-01-06] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 januari 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van een overzicht van het aantal integriteitsschendingen en de disciplinaire maatregelen die daarop zijn gevolgd binnen het bestuursdepartement en het Openbaar Ministerie in 2013 en 2014.
Besluit: 2016-01-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake informatie over individuen, organisaties die zich verzetten tegen gaswinning en organisaties die zich verzetten tegen de jacht in Nederland.

[Gepubliceerd: 2015-11-30] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 1 december 2015 drie besluiten genomen op bezwaarschriften in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De besluiten hebben betrekking op informatie over individuen en organisaties die zich verzetten tegen gaswinning en organisaties die zich verzetten tegen de jacht in Nederland.
Besluit: 2015-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek versterking positie curator / faillissementsfraude

[Gepubliceerd: 2015-11-25] De Minister van Justitie heeft op 26 november 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over versterking positie curator / faillissementsfraude.
Besluit: 2015-11-26 ethiek Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek mobiel banditisme

[Gepubliceerd: 2015-11-17] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 november 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over mobiel banditisme.
Besluit: 2015-11-18 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 11 november 2015 met betrekking tot casus Tuitjenhorn

[Gepubliceerd: 2015-11-10] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 11 november 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op de casus Tuitjenhorn.
Besluit: 2015-11-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek over toezicht op de advocatuur

[Gepubliceerd: 2015-11-09] De Minister van Justitie heeft op 10 november 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over toezicht op de advocatuur.
Besluit: 2015-11-10 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek over de invoering van de Implementatiewet

[Gepubliceerd: 2015-11-02] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 3 november 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de invoering van de implementatiewet buitengerechtelijke geslechtsbeslissing.
Besluit: 2015-11-03 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake informatie over bluswater

[Gepubliceerd: 2015-10-25] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 26 oktober 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over bluswater. Er zijn geen documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-10-26 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake postregistratie

[Gepubliceerd: 2015-10-14] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 15 oktober 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de postregistratie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Besluit: 2015-10-15 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake lidmaatschap van functionarissen/ambtenaren van het bestuursdepartement bij een motorclub in 2013, 2014 en 2015

[Gepubliceerd: 2015-10-07] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 oktober 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie ten aanzien van mogelijk lidmaatschap van functionarissen/ambtenaren van het bestuursdepartement bij een MC/Motorclub in 2013, 2014 en 2015.
Besluit: 2015-10-08 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake verzoek over cijfers van geweldsincidenten in justitiŽle inrichtingen

[Gepubliceerd: 2015-11-09] Wob besluit op een verzoek over cijfers van geweldsincidenten in justitiŽle inrichtingen.
Besluit: 2015-09-25 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het bericht Bluscapaciteit ontoereikend bij grote brand

[Gepubliceerd: 2015-09-23] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 24 september 2015 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op correspondentie tussen de Minister en het Veiligheidsberaad, alsmede advies van de Inspectie Veiligheid en Justitie ten aanzien van Kamervragen over het bericht Bluscapaciteit ontoereikend bij grote brand.
Besluit: 2015-09-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake gespreksnotitie

[Gepubliceerd: 2015-12-01] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 23 september 2015 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de gespreksnotitie van een gesprek tussen, de voormalig staatssecretaris de heer F. Teeven en de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving over de deal met Cees H.
Besluit: 2015-09-23 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Cees. H

[Gepubliceerd: 2015-09-15] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 16 september 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de door de Erfgoedinspectie gevonden afdruk in het vroegere boekhoudsysteem van het Openbaar Ministerie waarop vermeld staat dat een bedrag van 4.7 miljoen gulden is overgemaakt aan de toenmalige advocaat van Cees H.
Besluit: 2015-09-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over commerciŽle datahandelaren

[Gepubliceerd: 2015-09-13] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 14 september 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie met betrekking tot commerciŽle datahandelaren, bedrijven die data over burgers verzamelen, analyseren en verkopen aan derde partijen.
Besluit: 2015-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over luchtruimsluiting tijdens Tour de France

[Gepubliceerd: 2015-09-09] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 10 september 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over besluitvorming ten aanzien van luchtruim beperkende maatregelen boven de Tour de France in Utrecht. Er zijn geen documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-09-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over wetsvoorstel Wet computercriminaliteit III

[Gepubliceerd: 2015-09-06] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 september 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over het wetsvoorstel Wet computercriminaliteit III, meer specifiek op het onderdeel van de wet dat de strafbaarstelling van het wederrechtelijk overnemen en helen van gegevens betreft.
Besluit: 2015-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek etnisch profileren

[Gepubliceerd: 2015-09-03] Op 4 september 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een besluit genomen op een verzoek dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was ingediend en dat betrekking had op het rapport van de Universiteit Leiden; Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar opvattingen en beslissingen op straat. Bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek over het European Joint Initiative on Internet and Counterterrorism (EJI-ICfl

[Gepubliceerd: 2015-08-17] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 augustus 2015 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over het European Joint Initiative on Internet and Counterterrorism (EJI-ICT).
Besluit: 2015-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over onderzoek naar overlijdensgeval in PI Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2015-08-16] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 17 augustus 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie met betrekking tot het onderzoek naar een overlijdensgeval in de PI Alphen aan den Rijn.
Besluit: 2015-08-17 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over de zaak Cees H.

[Gepubliceerd: 2015-08-03] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 4 augustus 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over alle documenten die zien op de zaak Cees H..
Besluit: 2015-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beoordeling Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2015-08-03] Op 4 augustus 2015 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een besluit genomen op een verzoek dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was ingediend en dat betrekking had op de arbeidsovereenkomst dan wel het aanstellingsbesluit van de ambtenaar die in 2014 de meeste verzoeken en bezwaarschriften op grond van de Wob heeft beoordeeld.
Besluit: 2015-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over de Wet dwangsom en beroep wegens niet tijdig beslissen

[Gepubliceerd: 2015-07-29] Op 30 juli 2015 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een besluit genomen op een verzoek dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was ingediend en dat betrekking had de Wet dwangsom en beroep wegens niet tijdig beslissen.
Besluit: 2015-07-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bluswatercapaciteit bij de brandweer

[Gepubliceerd: 2015-07-29] Op 30 juli 2015 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een besluit genomen op een verzoek dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was ingediend. Dit verzoek had betrekking op een advies/notitie van het Veiligheidsberaad over bluswatercapaciteit. De informatie die met het besluit op voornoemd verzoek is verstrekt, wordt thans beschikbaar gesteld voor een ieder.
Besluit: 2015-07-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over het ICT project Leonardo

[Gepubliceerd: 2015-07-16] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 17 juli 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over de afwikkeling van het ICT project Leonardo.
Besluit: 2015-07-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over cijfers omtrent boetes en betalingsgedrag van diplomaten

[Gepubliceerd: 2015-07-07] Op 8 juli 2015 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een besluit genomen op een verzoek dat op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was ingediend en dat betrekking had op cijfers omtrent boetes en betalingsgedrag van diplomaten over de jaren 2010-2014. De informatie die met het besluit op voornoemd verzoek is verstrekt, wordt thans beschikbaar gesteld voor een ieder.
Besluit: 2015-07-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek schendingen uitspraken RvS door gemeenten

[Gepubliceerd: 2015-07-06] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 juli 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2015-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de tarieven en vergoedingen van de landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2015-05-27] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 28 mei 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de tarieven en vergoedingen van de landsadvocaat in de jaren 2002 tot en met 2014.
Besluit: 2015-05-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit 28 mei 2015 inzake onderzoek naar het misbruik van de Wob

[Gepubliceerd: 2015-05-27] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 28 mei 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over aantallen ontvangen Wob-verzoeken, niet tijdige beslissingen, ingebrekestellingen en dwangsommen betreffende het bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Besluit: 2015-05-28 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

[Gepubliceerd: 2015-05-10] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 11 mei 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de onderhandelingen die zijn gevoerd in het kader van de totstandkoming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Besluit: 2015-05-11 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over over ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid

[Gepubliceerd: 2015-07-07] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 4 mei 2015 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder ressorterende organisatieonderdelen.
Besluit: 2015-05-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek inzake de Nota van Toelichting bij het Besluit proceskosten (stb 1993, 763)

[Gepubliceerd: 2015-04-22] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 23 april 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de Nota van toelichting bij het Besluit proceskosten bestuursrecht (Stb. 1993, 763) en documenten over de nota die binnen het ministerie en met andere overheden zijn gewisseld.
Besluit: 2015-04-23 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek over het Rolodex-onderzoek

[Gepubliceerd: 2015-04-20] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 21 april 2015 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over het Rolodex-onderzoek.
Besluit: 2015-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beschikkingen CJIB

[Gepubliceerd: 2015-03-05] Op 8 januari 2015 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een verzoek ontvangen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dat onder meer ziet op de aantallen beschikkingen ten aanzien van verkeersboetes genomen door het CJIB en inschrijving van het CJIB als ANBI-instelling. Het besluit op voornoemd verzoek wordt thans beschikbaar gesteld voor een ieder.
Besluit: 2015-03-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Brief aan NRC Handelsblad: uw verzoek om openbaarmaking informatie

[Gepubliceerd: 2015-02-20] Besluit op WOB-verzoek over externe inhuur binnen het ministerie vanVeiligheid en Justitie in 2013.
Besluit: 2015-02-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

[Gepubliceerd: 2015-02-09] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 10 februari 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).
Besluit: 2015-02-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek externe inhuur 2013

[Gepubliceerd: 2015-02-05] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 6 februari 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over het aanstellen van 4 externe krachten en de financiŽle afhandeling van deze inhuur binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2013.
Besluit: 2015-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toekenning schadevergoeding titel 8.4 Awb

[Gepubliceerd: 2015-01-28] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 januari 2015 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over besluiten waarbij een schadevergoeding is betrokken en toegekend overeenkomstig titel 8.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Besluit: 2015-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek CVOM

[Gepubliceerd: 2015-01-28] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 januari 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De beslissing heeft betrekking op CVOM.
Besluit: 2015-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beluit Wob-verzoek over de werkgroep Advies Wet wapens en munitie (WWM)

[Gepubliceerd: 2015-01-25] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 26 januari 2015 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op bestuurlijke dossiers en de daarbij behorende bijlagen.
Besluit: 2015-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onverenigbare nevenwerkzaamheden voor ambtenaren van politie die werkzaam zijn voor de Politieacademie

[Gepubliceerd: 2015-01-13] Op 16 december 2014 heeft het ministerie van veiligheid en justitie een Wob-verzoek ontvangen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op documenten die het ministerie naar aanleiding van een concrete casus heeft ontvangen van de Politieacademie inzake onverenigbare nevenwerkzaamheden voor ambtenaren van politie die werkzaam zijn voor de Politieacademie. Op 14 januari 2015 is besloten op voornoemd verzoek. De als gevolg daarvan openbaar te maken stukken worden thans als bijlage voor een ieder beschikbaar gemaakt.
Besluit: 2015-01-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaarschrift besluit Wob-verzoek over het bezoek van prinses Maxima te Leiden

[Gepubliceerd: 2015-01-12] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 13 januari 2015 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over het bezoek van toenmalig prinses Maxima aan Leiden op 26 februari 2013.
Besluit: 2015-01-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen VenJ

[Gepubliceerd: 2014-12-18] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 19 december 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Rolodex-onderzoek

[Gepubliceerd: 2014-12-08] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 9 december 2014 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op bestuurlijke dossiers en de daarbij behorende bijlagen.
Besluit: 2014-12-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over onregelmatigheden bij trekkingen Staatsloterij

[Gepubliceerd: 2014-11-24] Op 5 september 2014 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een verzoek ontvangen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot onregelmatigheden bij trekkingen van de Staatsloterij. Er zijn geen stukken bij het ministerie aanwezig waarop het verzoek betrekking heeft.
Besluit: 2014-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een lijst van de instellingen die meewerken aan de Nationale Risicobeoordeling (NRB)

[Gepubliceerd: 2014-12-09] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 21 november 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft een lijst van de instellingen die meewerken aan de Nationale Risicobeoordeling (NRB). De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie Fox-IT

[Gepubliceerd: 2014-10-30] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 31 oktober 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen). De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur ter voorkoming van misbruik - VenJ

[Gepubliceerd: 2014-10-27] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 28 oktober 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur ter voorkoming van misbruik.
Besluit: 2014-10-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een ambtenaar die zich geuit heeft op het medium Twitter

[Gepubliceerd: 2014-10-09] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 10 oktober 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over een ambtenaar van het ministerie die zich geuit heeft op het medium Twitter.
Besluit: 2014-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over financiŽle ondersteuning van ambtenaren of oud-ambtenaren door het ministerie

[Gepubliceerd: 2014-09-29] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 30 september 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over financiŽle ondersteuning van ambtenaren of oud-ambtenaren door het ministerie.
Besluit: 2014-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vacatureteksten en functieprofielen in de documentaire informatie voorziening (DIV) - VenJ

[Gepubliceerd: 2014-09-28] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 september 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft vacatureteksten en functieprofielen sinds 2008 van alle functies in de documentaire informatie voorziening (DIV).
Besluit: 2014-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verzoeken NCTV in kader van aanpak jihadisme

[Gepubliceerd: 2014-09-24] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 25 september 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over verzoeken die de NCTV doet richting Internet Service Providers en/of aanbieders van diensten in relatie tot de aanpak van jihadisme. Er zijn documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over beleid inzake publicatie van Wob-documenten.

[Gepubliceerd: 2014-09-22] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 23 september 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het beleid binnen het ministerie inzake publicatie van Wob-documenten.
Besluit: 2014-09-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de aanleg van een steiger bij het vakantiehuis van de Koning in Griekenland

[Gepubliceerd: 2014-09-18] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 19 september 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de betrokkenheid van Nederland bij de aanleg van een privť-haven cq. aanlegsteiger bij het vakantiehuis van de Koning in Griekenland. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de steiger bij het vakantiehuis van de Koning in Griekenland

[Gepubliceerd: 2014-09-18] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 19 september 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over schriftelijke afspraken met betrekking tot het privťgebruik van de steiger bij het vakantiehuis van de Koning in Griekenland. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Rwandese vreemdelingen en F1-screening Vluchtelingverdrag

[Gepubliceerd: 2014-09-25] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 10 september 2014 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit ziet op openbaarmaking van informatie over de keuze om ten aanzien van Rwandese vreemdelingen alsnog te onderzoeken of artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag op hen van toepassing is en om openbaarmaking van de informatie die uit deze zogenoemde 1F-screening naar voren is gekomen.
Besluit: 2014-09-10 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking op Wob-verzoek inzake uitzetting naar Guinee op 19 februari 2014

[Gepubliceerd: 2014-09-01] De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 26 februari 2014 een verzoek ontvangen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeker vraagt om informatie met betrekking tot de uitzetting naar Guinee op 19 februari 2014. De staatssecretaris heeft het verzoek niet ingewilligd.
Besluit: 2014-09-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid ministerie VenJ transparantie gegevensvordering door opsporingsdiensten en/of internetdienstverleners

[Gepubliceerd: 2014-09-25] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 5 augustus 2014 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op openbaarmaking van documenten over het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van de transparantie over gegevensvordering door opsporingsdiensten en/of het ministerie van Veiligheid en Justitie en door internetdienstverleners.
Besluit: 2014-08-05 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek openbaarmaking documenten over de rijksbrede aanpak fraude

[Gepubliceerd: 2014-08-03] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 4 augustus 2014 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op openbaarmaking van documenten die te grondslag liggen aan de Kamerbrief van 20 december 2013 ten aanzien van de rijksbrede aanpak fraude.
Besluit: 2014-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afschrift van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden

[Gepubliceerd: 2014-09-25] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 24 juli 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van een afschrift van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden.
Besluit: 2014-07-24 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over correspondentie, contacten en contracten met G4S

[Gepubliceerd: 2014-07-20] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 21 juli 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op correspondentie, contacten en contracten met G4S (of vergelijkbare namen) in de periode 2011-2014.
Besluit: 2014-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over correspondentie, contacten en contracten met Bedrijfsrecherche Marple

[Gepubliceerd: 2014-07-20] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 21 juli 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op correspondentie, contacten en contracten met Bedrijfsrecherche Marple (of vergelijkbare namen).
Besluit: 2014-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar (Wob) 15 juli 2014

[Gepubliceerd: 2014-07-14] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 15 juli 2014 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op openbaarmaking van documenten over het Nationaal Detectie Netwerk en het Nationaal Response Netwerk.
Besluit: 2014-07-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar van een wob verzoek inzake verkeersovertredingen door politiefunctionarissen met politievoertuigen

[Gepubliceerd: 2014-07-09] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 10 juli 2014 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het bezwaarschrift heeft betrekking op openbaarmaking van documenten over de procedures/richtlijnen die gelden voor het begaan van verkeersovertredingen door politiefunctionarissen met politievoertuigen, sancties die zijn opgelegd voor het begaan van verkeersovertredingen met politievoertuigen vanaf 2011 en de afhandeling van die sancties.
Besluit: 2014-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar wob van 8 juli 2014

[Gepubliceerd: 2014-08-04] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 8 juli 2014 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het bezwaarschrift heeft betrekking op openbaarmaking van documenten over hoge en bijzondere transacties in de jaren 2011, 2012 en 2013.
Besluit: 2014-07-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vernietiging van de werkagenda van de heer Demmink

[Gepubliceerd: 2014-12-03] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 juni 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van een afschrift van de verklaring conform artikel 8 van het Archiefbesluit van 1995, die betrekking heeft op de vernietiging van de werkagenda van de heer Demmink (specifiek over de periode 1 januari 1996 t/m 31 december 1998).
Besluit: 2014-06-18 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vergoeding kosten juridische bijstand oud SG

[Gepubliceerd: 2014-05-11] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 mei 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over de vergoeding van kosten voor juridische bijstand aan de oud-secretaris-generaal van het ministerie.
Besluit: 2014-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake voorlopig getuigenverhoor

[Gepubliceerd: 2014-05-06] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 mei 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie naar aanleiding van een voorlopig getuigenverhoor dat op 10 maart 2014 plaatsvond bij de rechtbank te Utrecht.
Besluit: 2014-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake een verzoek over een mogelijke dienstbetrekking bij het ministerie en een dienstreis naar Londen in 1992

[Gepubliceerd: 2014-05-06] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 mei 2014 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over een mogelijke dienstbetrekking bij het ministerie en een dienstreis naar Londen in 1992.
Besluit: 2014-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek IAK (VenJ)

[Gepubliceerd: 2014-04-21] De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft op 16 april 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op informatie over de toepassing van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK).
Besluit: 2014-04-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dienstreizen directeur Voorlichting en oud-secretaris-generaal naar Turkije en Griekenland

[Gepubliceerd: 2014-04-10] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 11 april 2014 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2014-04-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de kosten van juridische bijstand aan een ambtenaar

[Gepubliceerd: 2014-04-08] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 9 april 2014 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2014-04-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de vergoeding van kosten voor juridische bijstand aan de oud-secretarisgeneraal

[Gepubliceerd: 2014-04-16] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 26 maart 2014 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over de kosten van juridische bijstand aan de oud-secretaris-generaal van het ministerie.
Besluit: 2014-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de oud secretaris-generaal van VenJ

[Gepubliceerd: 2014-03-16] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 17 maart 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over alle WOB-verzoeken die bij het ministerie zijn ingediend sinds 1993 welke betrekking hebben op de oud secretaris-generaal van het ministerie.
Besluit: 2014-03-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek bodyscanners

[Gepubliceerd: 2014-02-23] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 24 februari 2014 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op informatie over bodyscanners.
Besluit: 2014-02-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de gunning in vervolg op de aanbesteding Levering Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlening

[Gepubliceerd: 2014-02-09] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 10 februari 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de gunning in vervolg op de aanbesteding Levering Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlening aan de bedrijven Agile en Comparex.
Besluit: 2014-02-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Correcte indiening Wob-verzoeken voor het CJIB

[Gepubliceerd: 2014-02-12] Voor het indienen van een Wob-verzoek en voor een zorgvuldige afhandeling daarvan wordt aangeraden om deze rechtstreeks bij het CJIB in te dienen.
Besluit: 2014-02-10 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (vermoedelijke) integriteitsaantastingen VenJ

[Gepubliceerd: 2014-02-04] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 3 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van (verdenkingen van) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportages Bedrijfsvoering Rijk 2011 en 2012. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over de vergoeding van kosten van juridische bijstand aan de oud secretaris-generaal

[Gepubliceerd: 2014-01-23] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 24 januari 2014 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het bezwaarschrift heeft betrekking op informatie over de kosten van de juridische ondersteuning van de oud secretaris-generaal bij het ministerie.
Besluit: 2014-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Rolodex-dossier

[Gepubliceerd: 2013-12-22] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 23 december 2013 een besluit genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De beslissing heeft betrekking op informatie over het Rolodex-dossier.
Besluit: 2013-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-besluit over het Rolodex-dossier en informatie over de oud sg van het ministerie

[Gepubliceerd: 2013-12-22] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 23 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over het Rolodex-dossier en informatie over de oud sg van het ministerie.
Besluit: 2013-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over oriŽnterende feitenonderzoeken rond oud-SG ministerie van Veiligheid en Justitie

[Gepubliceerd: 2013-12-17] Op 18 december 2013 is een besluit genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over oriŽnterende feitenonderzoeken rond de oud-SG van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Besluit: 2013-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake voertuigen met buitenlands kenteken

[Gepubliceerd: 2013-12-16] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 17 december 2013 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over voertuigen met buitenlands kenteken.
Besluit: 2013-12-17 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afschrift van de agenda van de heer Demmink

[Gepubliceerd: 2013-12-09] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 10 december 2013 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over een afschrift van de agenda van de heer Demmink over de periode 1 januari 1996 t/m 31 december 1998.
Besluit: 2013-12-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dwangsommen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in 2012

[Gepubliceerd: 2013-11-28] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 november 2013 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het aantal bij het ministerie aangevraagde dwangsommen en het aantal door het ministerie bij beschikking toegewezen dwangsommen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in 2012.
Besluit: 2013-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dienstreizen vanuit Nederlandse ministeries naar de overzeese delen van het Koninkrijk VenJ

[Gepubliceerd: 2013-11-26] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 27 november 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over dienstreizen vanuit Nederlandse ministeries naar de overzeese delen van het Koninkrijk.
Besluit: 2013-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-besluit kosten juridische ondersteuning

[Gepubliceerd: 2013-11-11] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 november 2013 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het bezwaarschrift heeft betrekking op informatie over de kosten van de juridische ondersteuning van de oud secretaris-generaal bij het ministerie.
Besluit: 2013-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over relatie tussen VenJ en de onderneming Verint

[Gepubliceerd: 2013-11-11] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 november 2013 een besluit genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de relatie tussen het ministerie en de onderneming Verint.
Besluit: 2013-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over oriŽnterende onderzoeken inzake aangiften tegen de oud-sg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

[Gepubliceerd: 2013-11-10] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 11 november 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over oriŽnterende onderzoeken inzake aangiften tegen de oud-sg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Besluit: 2013-11-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over voorgenomen Besluit proceskosten in WOZ-zaken

[Gepubliceerd: 2013-10-08] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 9 oktober 2013 een besluit genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over het voorgenomen Besluit proceskosten in WOZ-zaken.
Besluit: 2013-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake verzamelen informatie hulp aan uitgeproceerden

[Gepubliceerd: 2013-09-09] De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 10 september 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het in de gaten houden en/of inlichtingen/informatie verzamelen over mensen die zich bezig houden met de opvang en ondersteuning van mensen zonder een verblijfsvergunning.
Besluit: 2013-09-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake ziekteverzuim bij politie

[Gepubliceerd: 2013-09-04] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 5 september 2013 een besluit genomen op een bezwaarschrift in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over het ziekteverzuim bij de politie in 2012.
Besluit: 2013-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tarieven en vergoedingen van de landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2013-09-17] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 30 augustus 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over tarieven en vergoedingen van de Landsadvocaat.
Besluit: 2013-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over verkeersovertredingen die zijn gemaakt met voertuigen van de politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu

[Gepubliceerd: 2013-08-12] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 13 augustus 2013 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over verkeersovertredingen die zijn gemaakt met de voertuigen van de politie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Besluit: 2013-08-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over mededeling dat naleving van nieuwe Europese privacy regels het Nederlandse bedrijfsleven 1,1 miljard gaat kosten

[Gepubliceerd: 2013-08-11] De minister van Veiligheid en Justitie heeft 12 augustus 2013 een besluit genomen op een verzoek om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie die ten grondslag ligt aan de mededeling van de staatssecretaris dat de naleving van de nieuwe Europese privacy regels het Nederlandse bedrijfsleven 1,1 miljard gaat kosten.
Besluit: 2013-08-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake A4 trajectcontrole

[Gepubliceerd: 2013-07-24] De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 19 juni 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de trajectcontrole A4. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-07-18 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob -verzoek inzake de circulaire Bevoegdheden bij beŽindiging opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

[Gepubliceerd: 2013-07-10] De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 11 juli 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de circulaire Bevoegdheden bij beŽindiging opvang uitgeprocedeerde asielzoekers. Bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-07-11 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over mandaat ministerie Veiligheid en Justitie

[Gepubliceerd: 2013-06-26] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 27 juni 2013 een verzoek om openbaarmaking niet in behandeling genomen omdat het verzoek niet binnen de reikwijdte van de Wob valt. Het Wob-verzoek heeft betrekking op het mandaat dat is uitgegeven om verzoeken te behandelen die betrekking hebben op de Wob voor alle organisatieonderdelen die onder het ministerie van Veiligheid en Justitie vallen.
Besluit: 2013-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het voorgenomen besluit proceskosten in WOZ -zaken

[Gepubliceerd: 2013-06-25] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 26 juni 2013 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het voorgenomen besluit proceskosten in WOZ-zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie kosten van juridische ondersteuning van oud secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie

[Gepubliceerd: 2013-06-17] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 juni 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de kosten van de juridische ondersteuning van de oud secretaris-generaal van het ministerie.
Besluit: 2013-06-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over kosten gemaakt door inspecteurs en de leiding van Inspectie Veiligheid en Justitie

[Gepubliceerd: 2013-06-16] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 17 juni 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de kosten die gemaakt worden door inspecteurs en de leiding van de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Besluit: 2013-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Europese aanbesteding Levering Hardware en daaraan gerelateerde dienstverlening

[Gepubliceerd: 2013-06-06] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 juni 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de Europese aanbesteding Levering Hardware en daaraan gerelateerde dienstverlening.
Besluit: 2013-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek over beveiliging van bestuurders van de gemeente Utrecht

[Gepubliceerd: 2013-06-05] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 6 juni 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de beveiliging van bestuurders van de gemeente Utrecht. Er zijn geen documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB-verzoek over Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt

[Gepubliceerd: 2013-05-26] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 27 mei 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de evaluatie van de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-05-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorbereidingstraject Maatschappelijke Kosten en Baten Olympische Spelen 2028

[Gepubliceerd: 2014-02-23] Bestand: bijlage-2-opdrachten-wob-besluit-over-kosten-olympische-spelen.pdf
Besluit: 2013-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake TBS

[Gepubliceerd: 2013-05-05] Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie is op 15 februari 2013 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over TBS. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-05-06 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de ontvangst- en verzendadministratie van stukken in een beroepsprocedure van een burger bij een rechtbank

[Gepubliceerd: 2013-03-25] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 26 maart 2013 een besluit genomen op een verzoek om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de ontvangst- en verzendadministratie van de stukken in een beroepsprocedure van een burger bij een rechtbank tegen het uitblijven van een dwangsombeschikking wegens het niet tijdig nemen van een besluit op grond van de Wob.
Besluit: 2013-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ICT-incidenten bij overheidsorganisaties

[Gepubliceerd: 2013-03-18] De minister van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 19 maart 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over ICT-incidenten bij overheidsorganisaties.
Besluit: 2013-03-19 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek cyberincidenten bij overheidsorganisaties

[Gepubliceerd: 2013-03-18] De minister van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 19 maart 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over cyberincidenten bij overheidsorganisaties.
Besluit: 2013-03-19 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek over interne evaluatie DigNotar NCSC

[Gepubliceerd: 2013-01-30] Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie is op 22 november 2012 een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over de interne evaluatie van het National Cyber Security Centre (NCSC) inzake Diginotar. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over cijfers vreemdelingenrecht

[Gepubliceerd: 2012-07-17] Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot gedeeltelijke toewijzing van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dat op 22 februari 2012 is ingediend. Er is verzocht om beschikbaarstelling van cijfers op het terrein van vreemdelingenrecht. Hiermee zijn de gewenste gegevens openbaar gemaakt, voor zover deze relevant waren binnen het kader van het verzoek en voor zover deze bij het ministerie beschikbaar zijn.
Besluit: 2012-05-11 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op WOB-verzoek over kosten COA-onderzoeken

[Gepubliceerd: 2012-05-08] Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel onderzoek laten doen naar de bestuurscultuur en de gang van zaken bij het COA. Hij heeft dat gedegen en zorgvuldig laten uitvoeren door een onafhankelijke commissie. Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft het ministerie bekendgemaakt wat die kosten zijn geweest.
Besluit: 2012-05-09 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over brief ambassadeur Afghanistan

[Gepubliceerd: 2012-10-09] Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot toewijzing van een op 9 januari 2012 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om een afschrift van het schrijven van de ambassadeur van de Islamitische Republiek Afghanistan van 21 december 2011.
Besluit: 2012-04-12 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek aanvullende informatie suicidepreventie AZCs

[Gepubliceerd: 2012-03-26] Besluit namens de voorzitter van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers tot toewijzing van een op 8 februari 2012 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om openbaarmaking van documenten met betrekking tot het protocol coŲperatie calamiteiten in de vreemdelingenketen en om informatie over het aantal zelfmoordpogingen en het aantal zelfmoorden onder asielzoekers over de voorgaande jaren. De beschikbare informatie wordt hierbij openbaar.
Besluit: 2012-03-27 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake nationaliteiten die zelfstandig zonder toezicht zijn vertrokken periode jan-jun 2010/2011

[Gepubliceerd: 2012-02-20] Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot toewijzing van een op 9 januari 2012 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om cijfers betreffende de top-20 van nationaliteiten die zelfstandig zonder toezicht zijn vertrokken in het eerste halfjaar van 2010 en het eerste halfjaar van 2011. De informatie is hierbij openbaar gemaakt.
Besluit: 2012-02-21 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kosten inschakelen landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2011-10-23] Besluit namens de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) tot toewijzing van een op 4 augustus 2011 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er is verzocht om informatie met betrekking tot kosten van het inschakelen van de landsadvocaat door ministeries ten laste van de publieke middelen in 2009, 2010 en de 1e helft van 2011. Deze gegevens zijn bij dit besluit openbaar gemaakt, voor zover het gaat om informatie die berust bij het ministerie van VenJ.
Besluit: 2011-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek incidenten Govcert

[Gepubliceerd: 2011-09-14] Bestand: geanonimiseerd-wob-besluit-incidenten-govcert-30-08-2011.pdf
Besluit: 2011-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek reiskosten en declaraties GOVCERT.NL

[Gepubliceerd: 2011-09-14] Bestand: geanonimiseerd-wob-besluit-reiskosten-govcert-23-08-2011.pdf
Besluit: 2011-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst WOB-verzoek incidenten GOVCERT.NL

[Gepubliceerd: 2011-09-14] Bestand: incidentenlijst.pdf
Besluit: 2011-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overzicht declaraties GOVCERT.NL 2006 - 2011

[Gepubliceerd: 2011-09-14] Bestand: documenten-wob-verzoek-reizen-en-declaraties.pdf
Besluit: 2011-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek cijfermatige gevolgen van de kabinetsplannen voor migratie en asiel

[Gepubliceerd: 2012-09-26] Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot afwijzing van een op 7 september 2011 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om informatie met betrekking tot cijfermatige gevolgen van de kabinetsplannen van het kabinet Rutte voor migratie en asiel. Het ministerie van BZK beschikt niet over de gevraagde informatie, maar wel worden enkele openbare documenten toegezonden.
Besluit: 2011-06-01 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over integriteit

[Gepubliceerd: 2011-03-24] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 25 maart 2011 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie van al die documenten die een zo volledig mogelijk beeld geven van integriteitsaantastingen en verdenkingen van integriteitsaantastingen.
Besluit: 2011-03-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek inzake medewerker die namens de secretaris-generaal verordonneerd kan worden aangifte te doen

[Gepubliceerd: 2011-02-23] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 24 februari 2011 een besluit genomen op een herhaald verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft: openbaarmaking van documenten die legitimeren dat een werknemer van het ministerie verordonneerd kan worden namens de secretaris-generaal aangifte te doen; openbaarmaking van een document waarin een opdracht is gegeven aan het schoonmaakbedrijf; en openbaarmaking van een document van voor akkoord verklaring van de voltooide reinigingswerkzaamheden.
Besluit: 2011-02-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek inzake aangifte wegens bekladding pand Riouwstraat in Den Haag

[Gepubliceerd: 2011-02-02] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 3 februari 2011 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van de documenten die te maken hebben met de aangifte wegens bekladding van een pand aan de Riouwstraat in Den Haag.
Besluit: 2011-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek inzake aanstellingsprocedure van dhr. J. Demmink tot secretaris-generaal

[Gepubliceerd: 2011-01-05] De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 6 januari 2011 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen het besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft onder meer betrekking op openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de aanstellingsprocedure van de heer J. Demmink tot secretaris-generaal van het ministerie in 2002.
Besluit: 2011-01-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over EK-rapport

[Gepubliceerd: 2010-04-14] De minister van Justitie heeft op 15 april 2010 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De beslissing heeft betrekking op informatie over het zogenoemde EK-rapport.
Besluit: 2010-04-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Derde deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020

Derde deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020
Besluit: 2021-10-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob Covid-19 IAO stukken

Het besluit gaat over documenten van de vergaderingen van het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (hierna IAO) in de maanden januari 2020 tot en met juni 2020.
Besluit: 2021-09-03 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen een Wob-besluit inzake informatie met betrekking tot de persconferenties over het Coronavirus

Besluit op bezwaar tegen een Wob-besluit inzake informatie met betrekking tot de persconferenties over het Coronavirus
Besluit: 2021-09-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit betreffende openbaarmaking correspondentie omtrent de juridische procedure van de avondklok.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 juli 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van correspondentie omtrent de juridische procedure van de avondklok.
Besluit: 2021-07-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek coronabeleid DJI

Besluit op Wob-verzoek coronabeleid DJI
Besluit: 2021-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020

Tweede deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020
Besluit: 2021-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een bezwaar tegen een Wob-besluit met betrekking inzake in Griekenland verblijvende alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun huisvesting

Besluit op een bezwaar tegen een Wob-besluit met betrekking inzake in Griekenland verblijvende alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun huisvesting
Besluit: 2021-06-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek demonstratie en verstoringen openbare orde Eindhoven 24 januari 2021

Besluit op Wob-verzoek demonstratie en verstoringen openbare orde Eindhoven 24 januari 2021
Besluit: 2021-06-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit met betrekking tot de juridische grondslag van het instellen van de avondklok in verband met Covid-19

Wob-besluit met betrekking tot de juridische grondslag van het instellen van de avondklok in verband met Covid-19
Besluit: 2021-06-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek coronamaatregelen DJI

Besluit op Wob-verzoek coronamaatregelen DJI
Besluit: 2021-06-10 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB inzake subsidieverstrekking Goodbye 2020

Het besluit gaat over documenten die betrekking hebben op de subsidieverstrekking aan het eindejaarsfestival GOODBYE 2020.
Besluit: 2021-05-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten op Wob-verzoeken over huwelijk van de minister van Justitie en Veiligheid

Besluiten op Wob-verzoeken over huwelijk van de minister van Justitie en Veiligheid
Besluit: 2021-04-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over covid-19 gerelateerde onderwerpen

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 januari 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over 1,5m afstand, het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en vaccineren.
Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB Covid-19 MCCb stukken

Het besluit gaat over documenten van de vergaderingen van de MinisteriŽle Commissie Crisisbeheersing (hierna MCCb) in de maanden maart tot en met juni van 2020.
Besluit: 2021-02-25 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit COVID beleid P.I. Zwolle

Besluit op een verzoek om informatie inzake het COVID beleid van de Penitentiaire Inrichting Zwolle. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit WOB-verzoek Covid-19 ICCb stukken

Het tweede deelbesluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden april tot en met juni van 2020.
Besluit: 2020-12-11 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afschrift brief met deelbesluit WOB Covid-19 ICCb stukken

Het besluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden februari en maart van 2020. De maanden april tot en met juni 2020 volgen later in een 2e deelbesluit.
Besluit: 2020-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over optreden minister voor Rechtsbescherming in uitzending OP1 van 18 mei 2020

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 september 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de uitzending OP1 van 18 mei 2020, waarin de minister te gast was.
Besluit: 2020-09-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier