Gemeente Roosendaal

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.

[Gepubliceerd: 2024-06-10] Besluit op het Woo-verzoek over het gebruik van derde organisaties en extern ingehuurde medewerkers in het kader van brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Verzoek: 2024-04-25 Besluit: 2024-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.

[Gepubliceerd: 2024-06-10] Besluit op Woo-verzoek over het gebruik van derde organisaties en extern ingehuurde medewerkers in het kader van brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Verzoek: 2024-04-25 Besluit: 2024-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werksfeer, interne klachten en maatregelen over omgang.

[Gepubliceerd: 2024-05-30] Besluit op Woo-verzoek naar documenten betreffende de werksfeer, interne klachten en maatregelen over omgang.
Verzoek: 2024-03-26 Besluit: 2024-05-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de zienswijze en beleidskaders van de gemeente Roosendaal aangaande het vergunnen van een eventuele dampverwerkingsinrichting en aangaande het vergunnen van het aan de lucht ontgassen van een schip

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Besluit op Woo-verzoek naar de zienswijze en beleidskaders van de gemeente Roosendaal aangaande het vergunnen van een eventuele dampverwerkingsinrichting (DVI) en naar de zienswijze en beleidskaders van de gemeente Roosendaal aangaande het vergunnen van het aan de lucht ontgassen van een schip.
Verzoek: 2024-04-16 Besluit: 2024-05-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit over het Woo-verzoek over ontbrekende bijlagen bij een aanvraag van een bouwvergunning.

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Besluit over het Woo-verzoek van 3 maart 2024 over ontbrekende bijlagen bij de aanvraag van een bouwvergunning aangeduid met B 1994/0825 rayon 2, betreffende het adres Gastelseweg 35a in Roosendaal voor het oprichten van een winkel met 4 bovenwoningen.
Verzoek: 2024-03-03 Besluit: 2024-04-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit over het Woo-verzoek over informatie over de wijziging van de regels voor het aanvragen en toewijzen van een parkeervergunning.

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Besluit over het Woo-verzoek van 28 november 2023 over de wijziging van de regels voor het aanvragen en toewijzen van een parkeervergunning; specifiek documenten die betrekking hebben op deze wijziging, de beweegredenen en het besluitvormingsproces hierbij.
Verzoek: 2023-11-28 Besluit: 2024-04-09 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit over het Woo-verzoek over informatie rondom de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Besluit over het Woo-verzoek van 3 november 2023 over documenten inzake de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en documenten inzake het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).
Verzoek: 2023-11-03 Besluit: 2024-04-03 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO-verzoek inzake onderzoek naar uitvoeren project LSI en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2024-06-07] WOO-verzoek inzake onderzoek naar uitvoeren project LSI en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
Besluit: 2024-04-02 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit over het Woo-verzoek over documenten rondom de huisvesting van basisschool Zilverlinde te Roosendaal.

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Besluit over het Woo-verzoek van 29 oktober 2023 over documenten rondom de huisvesting van basisschool Zilverlinde te Roosendaal. Het betreft communicatie en documenten over de huidige en voorgenomen toekomstige definitieve locatie van basisschool de Zilverlinde in Roosendaal. Ook betreft het keuringsrapporten van de brandweer over de huidige locatie van de school. Het gaat om het tijdvak 1 januari 2021 tot en met 29 oktober 2023.
Verzoek: 2023-10-29 Besluit: 2024-03-13 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluiten 1 en 2 op Woo-verzoek over informatie met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling Bravis/Bulkenaar c.a. inclusief infrastructuur en zuidelijke ontsluiting (verbindingsweg) Tolberg.

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Deelbesluiten 1 en 2 op Woo-verzoek van 20 juli 2023 over de voorgenomen ontwikkeling van Bravis op locatie de Bulkenaar c.a., inclusief infrastructuur en zuidelijke ontsluiting (verbindingsweg) Tolberg. Het betreft informatie en documenten vanaf 8 december 2021 tot 20 juli 2023.
Verzoek: 2023-07-20 Besluit: 2024-03-05 Documenten: 162
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het dossier voorgenomen vestiging van Cloetta Holland B.V. op het terrein De Meeten 2 te Roosendaal.

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Besluit op Woo-verzoek van 5 september 2023 naar alle door burgemeester en wethouders, de griffie en/of de gemeenteraad opgevraagde interne en externe adviezen inzake het dossier voorgenomen vestiging van Cloetta Holland B.V. op het terrein De Meeten 2 in Roosendaal, correspondentie daaromtrent en interne notities.
Verzoek: 2023-09-05 Besluit: 2024-02-29 Documenten: 28
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de ligging van zandwegen in de gemeente Roosendaal en de aanpassing, het herstel en onderhoud ervan.

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Besluit op Woo-verzoek van 23 augustus 2023 over alle publieke informatie waaruit voortvloeit waar in de gemeente Roosendaal zandwegen zijn gelegen, alsmede wanneer en op welke wijze die zandwegen in de afgelopen vijf jaar zijn onderhouden, aangepast of herteld.
Verzoek: 2023-08-22 Besluit: 2024-02-29 Documenten: 28
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over adviezen en onderzoeksresultaten rondom de verhoging van parkeertarieven in de gemeente Roosendaal.

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Besluit op Woo-verzoek van 20 november 2023 naar advies/adviezen van Adviesbureau SPARK over de verhoging van de parkeertarieven in zowel de garages als op straat in de gemeente Roosendaal en eventuele andere onderzoeksresultaten van onderzoeken die zijn gedaan naar de (effecten van) de verhoging van de parkeertarieven in de garages en op straat in de gemeente Roosendaal.
Verzoek: 2023-11-20 Besluit: 2024-02-28 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie/documenten tussen de gemeente Roosendaal en Royal HaskoningDHV in het kader van de voorgenomen ontwikkelingen Bravis/Bulkenaar c.a., inclusief infrastructuur en Zuidelijke Ontsluiting (Verbindingsweg) Tolberg

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op Woo-verzoek van 2 oktober 2023 naar alle communicatie/documenten tussen de gemeente Roosendaal en Royal HaskoningDHV die in het kader van de voorgenomen ontwikkelingen Bravis/Bulkenaar c.a., inclusief infrastructuur en Zuidelijke Ontsluiting (Verbindingsweg) Tolberg na 20 juli 2023 is gevoerd c.q. zijn opgesteld.
Verzoek: 2023-10-02 Besluit: 2023-12-18 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant inzake bibliotheekwerk West-Brabant 2024-2027

[Gepubliceerd: 2024-05-30] Convenant inzake bibliotheekwerk West-Brabant 2024-2027
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Elisadonk Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-06-12] Betreft : het renoveren en isoleren van woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Vijfhuizenberg 103, 4708 AJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-06-11] Betreft : het plaatsen van zonnepanelen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Wijziging Bedrijfsvoering

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Rembrandtgalerij 101, 4703 GX Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het veranderen / verbouwen van een woning tot 2 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het verwijderen van een dragende wand
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het realiseren van een doorbraak in een dragende wand
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het plaatsen van 2 dakkapellen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het renoveren van een dak
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het uitbreiden van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het uitbreiden van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het plaatsen van een reclamezuil
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Parklaan 137, 4702 XC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Betreft : het renoveren van een kantoor
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Madeliefberg 69, 4708 NP Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Susannadonk 44, 4707 WS Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Wijziging Bedrijfsvoering

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Aanwas 43, 4704 SC Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Burgerhoutsestraat 36, 4701 EM Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Nieuwstraat 35, 4701 HR Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Maststraat 25, 4709 PN Nispen
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Verleende Evenement voor de locatie Industriestraat 21, 4704AB Roosendaal (SPOT)
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Verleende Evenement voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Milieu Melding voor de locatie Leemstraat 15, 4705 RT Roosendaal
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het plaatsen van een windturbine
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het oprichten van een fitnesscentrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het plaatsen van 4 dakkapellen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het vernieuwen van 2 dakramen en het plaatsen van 1 dakraam
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het kappen van een boom
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Melding uitweg Bremere 38
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Melding uitweg Bennekens 49 Wouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] Rabobank Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het gedeeltelijk herbestemmen van een kerk
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het verbouwen van een horecagelegenheid met een bovenwoning tot 5 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het plaatsen van een erfafscheiding en een overkapping
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het oprichten van een ondergrondse garage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het verbouwen van een winkel met een bovenwoning tot een winkel met 3 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het oprichten van een vervangend E-station
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het uitbreiden / verbouwen van een garage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het realiseren van een tijdelijke mantelzorgwoning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het realiseren van een buitenruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-07] het realiseren van een fietstunnel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Kastanjelaan 40, 4726 BP Heerle

[Gepubliceerd: 2024-06-06] Betreft : het vervangen van kozijnen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-06-03] het plaatsen van 3 kozijnen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Verleende Evenement voor de locatie Roosendaal (diverse openbare wegen in en buiten de bebouwde kom)
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Nieuwe Markt 96, 4701 AM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Verleende Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Koraaldijk 55, 4706 KD Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Nieuwstraat 35, 4701 HR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Betreft : het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Bredaseweg 202, 4702 KX Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Nieuwe Markt ongenummerd Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Bosstraat 35, 4704 RL Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Autoverhuur

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Autobedrijf C. de Blaaij (autoverhuur)
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Aanwezigheid Speelautomaten

[Gepubliceerd: 2024-05-31] aanwezigheid speelautomaten city cafe
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Loterijvergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Verleende Loterijvergunning voor de locatie Industriestraat 21, 4704 AB Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Verleende Evenement voor de locatie Park Vrouwenhof in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Verbouwing Burgerhoutsestraat 12c te Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Ziel 18, 4704 RS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-31] Betreft : het realiseren van een afmeerlocatie en het plaatsen van 4 afmeer- en trospalen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Madeliefberg 69, 4708 NP Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Evenement voor de locatie Wouw en omgeving
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Roosendaals Warenhuis B.V.
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Aanwezigheid Speelautomaten Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Aanwezigheid Speelautomaten voor de locatie Molenstraat 23, 4701 JM Roosendaal
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Wijziging Bedrijfsvoering

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Moerstraatseweg 15, 4726 SP Heerle
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Brugstraat 70, 4701 LK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Uitgebreide procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie De Stok 8, 4703 SZ Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Borchwerf 37, 4704 RG Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Rembrandtgalerij 103, 4703 GX Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Susannadonk 9, 4707 WN Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Saskiadonk 19, 4707 WZ Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Vogelzang 61, 4707 XH Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Enclaveberg 172, 4708 EC Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Ziel 18, 4704 RS Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Schotsbossenstraat 16, 4705 AG Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Valkenburgstraat 10, 4702 EE Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Loterijvergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Loterijvergunning voor de locatie Herelsestraat 102, 4726 AH Heerle
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-24] het realiseren van een buitenschoolse opvang
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-24] het aanleggen van een trailerhelling
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Monseigneur Zwijsenstraat 4, 4702 JZ Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Melding uitweg Veenen 18-20
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Melding Uitweg Mgr Zwijsenstraat 4
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Uitweg melding voor de locatie Veenen 18, 4703 RB Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-24] Verleende Uitweg melding voor de locatie Nieuwstraat 35, 4701 HR Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-24] het uitbreiden van een garage / berging
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-24] het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-24] het realiseren van een dakopbouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-24] het veranderen / verbouwen van een voormalige zagerij tot gemeenschapsruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Nispenseweg 1, 4707 RA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-23] Betreft : het vestigen van een buitenschoolse opvang
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Brugstraat 26, 4701 LE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-23] Betreft : het veranderen pand naar 5 appartementen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-17] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-17] het plaatsen / aanbrengen van reclame-objecten
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-17] het veranderen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-17] het veranderen van een bovenwoning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Nieuwe Markt 11, 4701 AA Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet

[Gepubliceerd: 2024-05-17] HapStap Festival d.d. 18 t/m 20-05-2024
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Brembosstraat 2, 4708 PG Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Wijziging Bedrijfsvoering

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie De Stok 13, 4703 SZ Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Verleende Evenement voor de locatie Markt 54g, 4701 PH Roosendaal (in en rondom gebouw Parrotia)
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend (doorlopend)e Collectevergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Verleend (doorlopend)e Collectevergunning voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Verleende Evenement voor de locatie Badhuisstraat 18, 4703 BH Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Geweigerde Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Plantagebaan 99c, 4725 RB Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Schotsbossenstraat 11b, 4705 AE Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Artikel 35 Alcoholwet

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie sportpark Heivelddreef in Moerstraten
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Plantagebaan 179, 4725 AA Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-17] dakopbouw Zundertseweg 9c
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Uitweg melding Plantagebaan 179
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Melding uitweg
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Desmijndijk 24a, Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Betreft : het oprichten van een vervangend E-station
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-17] Sint Josephkerk Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-17] het plaatsen van magazijnstellingen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Buijenstraat 21, 4705 RC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Betreft : het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het aanleggen van een trailerhelling
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het plaatsen van zonnepanelen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Gagelberg 21, 4708 GD Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Plataanstraat 10, 4726 BW Heerle
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (wabo) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Omgevingsvergunning (wabo) voor de locatie Gareelweg 31a, 4727 TB Moerstraten
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Evenement voor de locatie binnenstad Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Evenement voor de locatie Visdonkseweg 1a, 4707 PE Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Evenement voor de locatie binnenstad Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Mr. Sushi Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-10] melding wijziging inrichting
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Evenement voor de locatie Sportpark Vierhoeven in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het vervangen van kozijnen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Evenement voor de locatie Tongerloplein in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Evenement voor de locatie Markt in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het verwijderen van een dragende wand
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het veranderen van 145 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het aanleggen van een visplaats voor mindervaliden
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Gehandicaptenparkeerplaats

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Gehandicaptenparkeerplaats voor de locatie nabij Burgemeester Freijterslaan 179, 4703 EJ Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Uitweg melding voor de locatie Roosendaal en Nispen (RSD00) K 8353
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Milieu Melding voor de locatie Rozestraat/Maxburgh in Roosendaal
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Uitweg melding voor de locatie Bosstraat 50, 4704 RL Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-10] Verleende Uitweg melding voor de locatie Fatimalaan 7, 4702 GP Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het kappen van 2 bomen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning (ow)

[Gepubliceerd: 2024-05-10] het na-isoleren en veranderen van de gevels en een dak
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet

[Gepubliceerd: 2024-05-08] Dorpsfeesten Moerstraten d.d. 28 t/m 30-06-2024
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Alcoholvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Verleende Alcoholvergunning voor de locatie Molenstraat 23, 4701 JM Roosendaal
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn Omgevingsvergunning (ow) met maximaal 6 weken op locatie Torenplein 1, 4724 BX Wouw

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Betreft : het gedeeltelijk herbestemmen van een kerk
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Sinjoor Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-03] New York Pizza
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Sinjoor Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Verleende Evenement voor de locatie Sportpark Vierhoeven en omgeving in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Aanwezigheid Speelautomaten

[Gepubliceerd: 2024-05-03] aanwezigheid speelautomaten Eetcafé Bussin
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Verleende Evenement voor de locatie centrumgebied in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Uitweg Melding Bosstraat 50
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Melding Uitweg Fatimalaan 7
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning (ow) Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Verleende Omgevingsvergunning (ow) voor de locatie Enclaveberg 152, 4708 EC Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Uitweg melding Heerma van Vossstraat
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Aanwezigheid Speelautomaten Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-05-03] Verleende Aanwezigheid Speelautomaten voor de locatie Rembrandtgalerij 101, 4703 GX Roosendaal
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie van vrijstelling van de horecaexploitatievergunningplicht met kenmerk 2023-003594 voor de locatie Bloemenmarkt 9, 4701 JA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-02] Rectificatie van vrijstelling van de horecaexploitatievergunningplicht met kenmerk 2023-003594. In de vrijstelling van de horecaexploitatievergunningplicht met kenmerk 2023-003594 stond benoemd dat afhalen en/of bezorgen niet is toegestaan. Dit is niet correct.
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Molenstraat 23, 4701 JM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-05-01] Verleende Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn OW Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Brugstraat 68, 4701 LK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Betreft : het veranderen / verbouwen van een woning tot 2 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het plaatsen van vlaggenmasten
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het vervangen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het uitbreiden van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het vervangen van een dak en het plaatsen van een dakraam
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het realiseren van een dakopbouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het veranderen / verbouwen van een garage tot een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het renoveren en isoleren van woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het oprichten van een bedrijfswoning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het renoveren van een kantoor
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende vrijstelling vergunningsplicht voor het exploiteren van een openbare inrichting (horecabedrijf) voor de locatie Rembrandtgalerij 101, 4703 GX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende vrijstelling vergunningsplicht voor het exploiteren van een openbare inrichting (horecabedrijf)
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Alcoholvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende Alcoholwetvergunning voor de locatie Rembrandtgalerij 101, 4703 GX Roosendaal
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Horeca Exploitatievergunning voor de locatie De Stok 6, 4703 SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Alcoholvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende Alcoholvergunning voor de locatie Molenstraat 42, 4701 JT Roosendaal
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vrijstellinge Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Molenstraat 42, 4701 JT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Vrijstellinge Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Heerma van Vossstraat naast huisnummer 2, 4708AX Roosendaal .
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Kadeplein 6, 4703 GB Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Dingenadonk 2, 4707 WG Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend (doorlopend)e Collectevergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleend (doorlopend)e Collectevergunning voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Broodjeszaak Cottica
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende Evenement voor de locatie Markt in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Autoverhuur

[Gepubliceerd: 2024-04-26] De Groen Taxibedrijf B.V. (autoverhuur)
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende Evenement voor de locatie centrum in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Lunchroom Cafetaria Eethuis Wouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende Evenement voor de locatie Emile van Loonpark en Tongerloplein in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Loterijvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende Loterijvergunning voor de locatie Bergsebaan 164, 4708 PC Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie De Meeten 32, 4706 NG Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Roselaarplein 12, 4701 BR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Aanwezigheid Speelautomaten

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Café De Gouden Leeuw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Milieu Melding voor de locatie Herelsestraat 100, 4726 AH Heerle
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Verleende Uitweg melding voor de locatie Sectie D, nummer 11186
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Nieuwe Markt 11, 4701 AA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-26] Betreft : het veranderen / verbouwen van een winkel tot een winkel met 5 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-26] het plaatsen van 6 lichtmasten
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet

[Gepubliceerd: 2024-04-25] BBQ Experience Festival d.d. 19-05-2024
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Artikel 35 Alcoholwet

[Gepubliceerd: 2024-04-25] Verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie Badhuisstraat 18, 4703 BH Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Alcoholvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-24] Verleende Alcoholvergunning voor de locatie De Stok 6, 4703 SZ Roosendaal
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-19] het vervangen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-19] het vervangen van kozijnen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-19] het realiseren van een afmeerlocatie en het plaatsen van 4 afmeer- en trospalen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-19] het isoleren en stucen van gevels
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn OW Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Maststraat 25, 4709 PN Nispen

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Betreft : het plaatsen van 4 dakkapellen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Milieu Melding voor de locatie Vijfhuizenberg 133, 4708 AJ Roosendaal
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Milieu Melding voor de locatie Roselaarplein 11, 4701 BR Roosendaal
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

(Herstel) Besluit maatwerkvoorschriften Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en omgevingsplan

[Gepubliceerd: 2024-04-19] (Herstel) Besluit maatwerkvoorschriften voor de locatie Tussenriemer 25-27, 4704RT Roosendaal
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie Nieuwe Markt ongenummerd in Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie Morelberg 1a, 4708 NL Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Heerma van Vossstraat 36, 4708 AX Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Marokaans restaurant la vie
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Verleende Evenement voor de locatie Heiveldreef 2, 4727SJ Moerstraten (parkeerterrein en sportpark de Dreef)
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Verleende Evenement voor de locatie Zonnelandstraat en omgeving in Nispen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Flintdijk 16a, 4706 JT Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-19] Blom Fourage Dierenvoeder - Bleijdenhoeksestraat 6 - Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn OW Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Raadhuisstraat 70, 4701 PV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Betreft : het aanbrengen van een gevelreclame
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Melding uitweg Langdonk
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-12] het veranderen / verbouwen van een woning tot 7 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-12] het wijzigen van een gevel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-12] het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Geweigerde WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Brembosstraat 5, 4708 PG Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Markt 7a, 4701 PA Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Everlandwegje 7, 4709 RM Nispen
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Mr. Kumpir
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Galaxy Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie groenstrook tussen Diamantdijk en Desmijndijk in Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie Rucphensebaan 21, 4706 PH Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie nabij perceel Turfberg 49 in Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie Zundertseweg 9c, 4707 XD Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende OW Omgevingsvergunning voor diverse locaties in de gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie Roselaarplein 15, 4701 BR Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Subway Borchwerf Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie Rucphensebaan 93, 4706 PH Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Vermaat Horeca B.V.
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende Evenement voor de locatie Kade, Kadeplein, Turfberg en een gedeelte van de Oostelijke Havendijk in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Burger Express B.V.
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Broodje Kaas
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende Evenement voor de locatie Markt in Wouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Hendrikstraat 26, 4703 AN Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Uitweg melding Hendrikstraat 26
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Verleende Uitweg melding voor de locatie Diamantdijk 367, 4706 HM Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Uitweg melding Flintdijk 16A
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn OW Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Borchwerf 37, 4704 RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-08] Betreft : het treffen van een constructieve voorziening
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] het vestigen van een buitenschoolse opvang
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Van rechtswege verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Van rechtswege verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Julianaweg 11b, 4725 SG Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Parabaan 10, 4706 CN Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Wilhelminastraat 1, 4701 GV Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Elementweg ongenummerd, Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 01463)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Diefhoekstraat 4, 4727 SV Moerstraten
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Moerstraatseweg 16, 4726 SP Heerle
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Wijziging Bedrijfsvoering

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Roselaar 39a, 4701 BB Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Prunuslaan 20, 4702 AM Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] het wijzigen de gevels en het verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Laan van Europa 49, 4701 DA Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Standplaats

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Standplaats voor de locatie Akkerstraat (tegenover de carpoolstrook) in Wouwse Plantage, Akkerstraat tegenover carpoolstrook
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Standplaats

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Standplaats voor de locatie winkelcentrum Lindenburg & Dijkcentrum in Roosendaal, Wijkcentrum Lindenburg & Dijkcentrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Uitweg melding voor de locatie Zundertseweg 82, 4707 PB Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Wouwseweg 26, 4703 BR Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Café Bar Blue Sky
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Loterijvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Loterijvergunning voor de locatie Heivelddreef 1, 4727 SJ Moerstraten
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Mr Sushi Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] De Grillige Kip
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend (doorlopend)e Collectevergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleend (doorlopend)e Collectevergunning voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Maddey's
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] V.O.F. Chinees afhaalcentrum Lucky garden
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Evenement voor de locatie Hoeksebaan 1, 4725 ST Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Café Bar Blue Sky
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Ontheffing geluidshinder

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Ontheffing geluidshinder voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Milieu Melding voor de locatie Julianaweg 16a, 4725 SH Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Uitweg melding Diamantdijk 367
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] het vestigen van een buitenschoolse opvang
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Van rechtswege verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Van rechtswege verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Julianaweg 11b, 4725 SG Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Wilhelminastraat 1, 4701 GV Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Elementweg ongenummerd, Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 01463)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Diefhoekstraat 4, 4727 SV Moerstraten
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Moerstraatseweg 16, 4726 SP Heerle
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Wijziging Bedrijfsvoering

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Roselaar 39a, 4701 BB Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Prunuslaan 20, 4702 AM Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Laan van Europa 49, 4701 DA Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Standplaats

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Standplaats voor de locatie Akkerstraat (tegenover de carpoolstrook) in Wouwse Plantage, Akkerstraat tegenover carpoolstrook
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Standplaats

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Standplaats voor de locatie winkelcentrum Lindenburg & Dijkcentrum in Roosendaal, Wijkcentrum Lindenburg & Dijkcentrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Uitweg melding voor de locatie Zundertseweg 82, 4707 PB Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Wouwseweg 26, 4703 BR Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Café Bar Blue Sky
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Loterijvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Loterijvergunning voor de locatie Heivelddreef 1, 4727 SJ Moerstraten
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] De Grillige Kip
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend (doorlopend)e Collectevergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleend (doorlopend)e Collectevergunning voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Maddey's
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] V.O.F. Chinees afhaalcentrum Lucky garden
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Evenement voor de locatie Hoeksebaan 1, 4725 ST Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Café Bar Blue Sky
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Ontheffing geluidshinder

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Verleende Ontheffing geluidshinder voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Milieu Melding voor de locatie Julianaweg 16a, 4725 SH Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Uitweg melding Diamantdijk 367
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn OW Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Saskiadonk 19, 4707 WZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Betreft : het verbouwen van een schuur tot een garage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-04-03] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn OW Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Schotsbossenstraat 11b, 4705 AE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Betreft : het oprichten van een horecavoorziening
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Wijziging Bedrijfsvoering

[Gepubliceerd: 2024-04-02] Verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Laan van Henegouwen 170, 4701 CP Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Bameerweg 7, 4726 SN Heerle
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Vondellaan 32, 4707 AG Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Dadelberg 7, 4708 DN Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Opaaldijk 17, 4706 LS Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het gedeeltelijk herbestemmen van een kerk
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Vergunning Technische Bouwactiviteit Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleende OW Vergunning Technische Bouwactiviteit voor de locatie Burgerhoutsestraat 36, 4701 EM Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Van Goghlaan 8, 4703 JB Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleende Evenement voor de locatie evenemententerrein Natuurpoort in Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend (doorlopend)e Collectevergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleend (doorlopend)e Collectevergunning voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het plaatsen van 2 geluidsboxen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het plaatsen van een reclamezuil
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het aanleggen van een trailerhelling
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Artikel 35 Alcoholwet

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie Laagweg 3, 4727 SH Moerstraten
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Vogelzang 56, 4707 XK Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Melding uitweg Laan van Europa 50
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Milieu Melding voor de locatie Westelaarsestraat 42, 4725 SW Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Verleende Uitweg melding voor de locatie Gripvelden 34, 4707 ZE Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het wijzigen van de voorgevel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-28] het plaatsen van een dakkapel.
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Melding uitweg
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn OW Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Susannadonk 17, 4707 WN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Betreft : het vervangen van een garagedeur door een kozijn
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn OW Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Plataanstraat 10, 4726 BW Heerle

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Betreft : het vervangen van een garagedeur door een kozijn
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

MER-beoordeling

[Gepubliceerd: 2024-03-28] Milieuvergunning voor de locatie Rucphensebaan/Spectrum in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Tolbergcentrum 124, 4708 HK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Verleende Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Alcohol Ontwerpbesluit

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Alcoholvergunning voor de locatie Elderseweg 7, 4707 PJ Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Alcoholvergunning Uitgebreide procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Verleende Alcoholvergunning voor de locatie Elderseweg 7, 4707 PJ Roosendaal
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Nigtestraat 2, 4709 RH Nispen

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Betreft : het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-22] het oprichten van een vervangend E-station
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Verleende Evenement voor de locatie Oostelijke Havendijk 13, 4704AD Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Verleende Evenement voor de locatie Puitenbroekstraat en omgeving in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Verleende Evenement voor de locatie Tongerloplein in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Subway Roosendaal Centrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Broodjeszaak Cottica
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Verleende Evenement voor de locatie wijk Kortendijk in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Melding uitweg Vogelzang 56
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Milieu Melding voor de locatie Rector Hellemonsstraat 2a, 4702 RH Roosendaal
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende vrijstelling Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Elderseweg 7, 4707 PJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Verleende Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Melding uitweg Gripvelden 34
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn OW Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Julianaweg 12b, 4725 SJ Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Betreft : Omgevingsvergunning aanvragen/ omgevingsplan wijzigen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende vrijstelling Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Raadhuisstraat 70, 4701 PV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-03-22] Verleende vrijstelling voor het exploiteren van een openbare inrichting (horecabedrijf)
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-20] Melding uitweg
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Wouwseweg 26, 4703 BR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Betreft : het veranderen / verbouwen van een winkel met een bovenwoning tot woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Rembrandtgalerij 133, 4703 GX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting (horecabedrijf)
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Burgerbar Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Lunchmeester
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Broodjeszaak Cottica
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Khalil supermarkt
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Heerma van Vossstraat 53, 4708 AW Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Kade 87, 4703GD en Burgemeester Freijterslaan 150, 4703EV Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Philipslaan 82, 4702 NS Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] het vervangen van een garagedeur door een kozijn
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Over de Tong
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend (doorlopend)e Collectevergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleend (doorlopend)e Collectevergunning voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend (doorlopend)e Collectevergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Collectevergunning voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend (doorlopend)e Collectevergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleend (doorlopend)e Collectevergunning voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie Hoogstraat tussen huisnummer 26 en 38 in Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Amarildijk 151, 4706 AD Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleend (doorlopend)e Collectevergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleend (doorlopend)e Collectevergunning voor de locatie gemeente Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Over de Tong
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Evenement

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende Evenement voor de locatie Markt, Bloemenmarkt, Tongerloplein in Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Parklaan 137, 4702XC Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende OW Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende OW Omgevingsvergunning voor de locatie Hofstraat 22, 4724 AK Wouw
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] het plaatsen van een kunstwerk
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-15] het plaatsen van een container
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-15] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Spellestraat 42c, 4724SJ Wouw
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Vondellaan 32, 4707 AG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-03-14] Betreft : het oprichten van een vervangende woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-08] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-08] het wijzigen van een gevel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Wijziging Bedrijfsvoering

[Gepubliceerd: 2024-03-08] Verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Nispenseweg 5a, 4707 RA Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-08] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Julianaweg 17, 4725 SH Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-08] het veranderen / verbouwen van een woning tot 2 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-08] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-08] het kappen van 5 bomen op diverse locaties
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-07] het oprichten van een bijgebouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Kalmoesberg 2, 4708 KM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-03-07] Betreft : het verlengen van de garage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geannuleerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-04] Geannuleerde Uitweg melding voor de locatie Roosendaalsestraat 56, 4724 AD Wouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-01] het vervangen van kozijnen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-01] het aanpassen van buitenbewegwijzering
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-01] het gebruiken van een woning ten behoeve van kamerverhuur
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-01] het aanbrengen van een gevelreclame
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Leliestraat 12, 4725 AM Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Hoveniersberg 119, 4708 HG Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Plantagebaan 227, 4725 AC Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Jadedijk 46, 4706 KN Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-01] het uitbreiden van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-01] het vervangen van kozijnen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Dokter Brabersstraat 24, 4701 AT Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Roosendaalsebaan 17, 4724 SB Wouw

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Verleende Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-03-01] het plaatsen van 2 geluidsboxen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Verleende Uitweg melding voor de locatie Kasteelstraat 11, 4724 AR Wouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-03-01] Verleende Uitweg melding voor de locatie Azurietdijk 129, 4706 BN Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-23] het plaatsen van zonnepanelen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Vergunning Technische Bouwactiviteit

[Gepubliceerd: 2024-02-23] het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Roosendaalsestraat 28, 4724 AC Wouw
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie De Hoogt 58, 4724 DD Wouw
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Rectificatie Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Mariabaan 6b, 4725 SK Wouwse Plantage
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Spellestraat 50, 4724 SJ Wouw
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Beryldijk 30, 4706 EA Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Lijsterbeslaan 17, 4702 AN Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Uitweg Melding
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-23] het treffen van een constructieve voorziening
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Brembosstraat 5, 4708 PG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Betreft : het splitsen van 1 woning in 2 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Bosstraat 35, 4704 RL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Betreft : het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Melding uitweg
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het vervangen van een garagedeur door een kozijn
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Milieu Melding voor de locatie Vijfhuizenberg 107, 4708 AJ Roosendaal
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie: Verleende Alcoholvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Rectificatie: Verleend (ontwerpbesluit) Alcoholvergunning voor de locatie Bloemenmarkt 10, 4701 JB Roosendaal.
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Maïsberg 24, 4708 NR Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Borchwerf 37, 4704 RG Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Rucphensebaan 84, 4706 PJ Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Von Weberlaan 3, 4702 HJ Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Alcoholvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende Alcoholvergunning voor de locatie Tolbergcentrum 166, 4708 HK Roosendaal
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Lunchmeester
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Stepvelden 12, 4704 RM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het oprichten van een distributiecentrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Herelsestraat 126, 4726 AH Heerle
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Everlandwegje 7, 4709 RM Nispen

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het oprichten van een woning met een bijgebouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Plantagebaan 99c, 4725 RB Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : Het realiseren van een bijbehorend bouwwerk en handelen in strijd met regels RO
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Stationsplein 1, 4702 VX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het treffen van tijdelijke maatregelen aan perronkappen.
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Hoveniersberg 119, 4708 HG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het renoveren en isoleren van een hellend dak
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Moerasberg 45, 4708 NK Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Vogelzang 61, 4707 XH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het realiseren van een trapsparing ter plaatse van de zolderverdieping
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het plaatsen een stacaravan als tijdelijke woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het aanbrengen van een gevelreclame
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het aanbrengen van een gevelreclame
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het oprichten van een horecavoorziening
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het plaatsen van een digitaal reclamebord
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OW Melding activiteit afgehandeld

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Milieu Melding voor de locatie Van Beethovenlaan 6, 4702 JS Roosendaal
Jaar: 2024 Natuur en milieu | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Gehandicaptenparkeerplaats

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende gehandicaptenparkeerplaats voor de locatie Alkenberg 12, 4707 NS Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Over de Tong
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vrijstelling Horeca Exploitatievergunning voor de locatie Tolbergcentrum 166, 4708 HK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Vrijstelling Horeca Exploitatievergunning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het verbouwen van een schuur tot een garage
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het uitbreiden van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Kalsdonksestraat achter huisnr. 172 in Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het treffen van een constructieve voorziening
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Over de Tong
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Wilhelminastraat 1, 4701 GV Roosendaal, Wilhelminastraat 1, 4701GV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het vernieuwen van een erfafscheiding met een poort
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-16] het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet, container en toilet
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Uitweg melding Beryldijk 30
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Gerard ter Borchstraat 51, 4703 NL Roosendaal, Gerard ter Borchstraat 51, 4703NL Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Laan van Limburg 1, 4701 BP Roosendaal, Laan van Limburg 1, 4701BP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het veranderen van kantoren tot 16 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Melis Stokelaan 5, 4707 HP Roosendaal, Melis Stokelaan 5, 4707HP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het oprichten van een zorgcentrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Rembrandtgalerij 103, 4703 GX Roosendaal, Rembrandtgalerij 103, 4703GX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het plaatsen van een pakket- en briefautomaat
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Tolbergcentrum 172, 4708 HK Roosendaal, Tolbergcentrum 172, 4708HK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het uitbreiden van een supermarkt
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Tussenriemer 40, 4704 SR Roosendaal, Tussenriemer 40, 4704SR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Betreft : het gewijzigd uitvoeren van het uitbreiden van een distributiecentrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Diefhoekstraat 4, 4727 SV Moerstraten

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Betreft : het plaatsen van 4 dakkapellen en het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Vaartveld 5-7, 4704 SE Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-09] het vervangen van een garagedeur door een kozijn
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Nispensestraat 65, 4701 CT Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Herelsestraat 98, 4726 AH Heerle
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Cafetaria De Baan
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Spellestraat 27, 4724 SH Wouw
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Verweylaan 14, 4707 LS Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Eetcafé Bussin
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Amberberg 54, 4707 NN Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Plantagebaan 227, 4725 AC Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Betreft : het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Uitweg Melding AB Pad Naast Azurietdijk 129
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Bergsestraat 18, 4724 CD Wouw

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Betreft : Interne wijzigingen en plaatsen van dakvensters
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Brembosstraat 2, 4708 PG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Betreft : het tijdelijk bewonen van een bedrijfswoning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Tongerloplein 4, 4701 HV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Betreft : het veranderen / verbouwen van een caf tot 3 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Parklaan 137, 4702 XC Roosendaal, Parklaan 137, 4702XC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Betreft : Wijzigen gebruik pand naar kantoor
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Bameerweg 7, 4726 SN Heerle

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Betreft : het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Opaaldijk 17, 4706 LS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Betreft : het aanleggen van een zwembad en het plaatsen van een berging, tuinwand en conta
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Melding uitweg Roosendaalsestraat 56 t/m 62b te Wouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Molenstraat 106, 4701 JW Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] het wijzigen van een gevel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Markt 33, 4701 PB Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Portier B.V.
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Eetcafé Bussin
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horeca Exploitatievergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Portier B.V.
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Caf Bar Blue Sky
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Heerma van Vossstraat 36, 4708 AX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Betreft : het uitbreiden / verbouwen van een woning en het bouwen van berging met een overkapping
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] het plaatsen van een bouwbord
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] het starten van een bedrijf in het handelen en bewerken van hout
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Dingenadonk 2, 4707 WG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Betreft : het uitbreiden / verbouwen van een berging
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] het realiseren van een voetgangersbrug
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] het renoveren van een kantoor
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-02-02] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie De Hoogt 58, 4724 DD Wouw

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Betreft : het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geweigerde Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Geweigerde Uitweg melding voor de locatie Hadewychlaan 1, 4707 HB Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Uitweg melding voor de locatie Kortendijksestraat 109, 4706 CC Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Melding uitweg
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Van rechtswege verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Van rechtswege verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Taconietdijk 5, 4706 TD Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Moerstraatseweg 16, 4726 SP Heerle
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Alcohol Ontwerpbesluit

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Wijziging inrichting (Alcoholwetvergunning) voor de locatie Bloemenmarkt 10, 4701 JB Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Nispenseweg 9, 4707 RA Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Wilgenstraat 21, 4726 BC Heerle
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Bloemenmarkt 10, 4701 JB Roosendaal, Bloemenmarkt 8, 4701 JB Roosendaal
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie naast Laagveldsestraat 40 in Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 853)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende WABO Omgevingsvergunning Reguliere procedure

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Verleende WABO Omgevingsvergunning voor de locatie Heerma van Vossstraat naast huisnummer 2 in Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie K, perceelnummer 8352)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Betreft : het veranderen van 2 winkels tot 2 winkels en 3 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-01-19] het uitbreiden van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Uitweg melding

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Melding uitweg
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerplaats

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Wijziging GPP
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-01-19] het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-01-19] het uitbreiden van een woonzorgcentrum ten behoeve van dagbesteding
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-01-19] het plaatsen van een erfafscheiding
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlengen Beslistermijn WABO Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Betreft : het oprichten van 45 woningen, 1 kantoorruimte en bergingen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-01-19] het veranderen van een kantoor tot woning / kantoor
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-01-19] het kappen van een boom
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een OW Omgevingsvergunning

[Gepubliceerd: 2024-01-19] het plaatsen van 4 dakkapellen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Jacob Marisstraat 2, 4703CS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Krekelberg 110, 4708KP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Krampenloop 4, 4706PT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Betreft: het verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie: Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor de locatie Bergsestraat 45 en 45a, 4724CA Wouw

[Gepubliceerd: 2024-01-12] het verbouwen van een pastorie met een koetshuis tot 7 appartementen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Ontheffing geluidshinder voor de locatie spooremplacement ter hoogte van Spoorstraat 20 t/m Spoorstraat 124 in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het verrichten van werkzaamheden aan het spoor in de gemeente Roosendaal in de periode van vrijdag d.d. 01-03-2024, 22.00 uur t/m maandag d.d. 04-03-2024, 07.00 uur
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Schotsbossenstraat 16, 4705AG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het wijzigen van de draagconstructie
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning op de locatie Tolbergcentrum 166, 4708HK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: VOF Gall & Gall M. Boers
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Heerle

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Groote optocht Puiteland d.d. 12-02-2024
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Mariabaan ongenummerd, Wouw (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie N, perceelnummers 197 en 198)

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het kappen van bomen en het her-egalisere­n van een zandrug, geul en poel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Spellestraat 50, 4724SJ Wouw

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Kalsdonksestraat achter huisnummer 172, 4702ZK Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie B, perceelnummers 03990 en 08517)

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het oprichten van 23 garageboxen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Akkerstraat nabij huisnummer 19 (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie O, nummer 269

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het realiseren van een zonnepark
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Moerstraatseweg 16, 4726SP Heerle

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Aanleggen van een bouwweg en voorzieningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Amarildijk 151, 4706AD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het realiseren van een nokverhoging
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nispensestraat 81, 4701CT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het verduurzamen van een monument
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Ontheffing geluidshinder voor de locatie gemeente Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het verrichten van werkzaamheden aan het spoor (emplacement) in de gemeente Roo
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Amethistdijk 181, 4706AX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het kappen van een boom
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Valeriuslaan 49, 4707BS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het toevoegen van 5 appartementen in woongebouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bergsestraat naast huisnummer 76 (Kadastraal bekend gemeente Wouw, Sectie L, nummer 2109)

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het oprichten van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie nabij huisnummer Zundertseweg 162 (kadastraal bekend gemeente Roosendaal, Sectie S, nummer 140)

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het tijdelijk gebruiken van een bestaand bouwwerk in verband met mantelzorgwonin
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Van Beethovenlaan 6, 4702JS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het plaatsen van reclame op laadpalen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Gareelweg 26, 4727TB Moerstraten

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het verlengen van een bestaande loods
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Gareelweg 26, 4727TB Moerstraten

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het realiseren van een loods
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Hoveniersberg 119, 4708HG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het renoveren en isoleren van een hellend dak
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bredaseweg 202, 4702KX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bergsestraat 18, 4724CD Wouw

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Interne wijzigingen en plaatsen van dakvensters
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Stookontheffing voor de locatie Schouwenbaan 1, 4725SV Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: verbranden van snoeihout
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Argonweg 9, 4706NR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het intern wijzigen van een datacentrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Herelsestraat 98, 4726AH Heerle

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het veranderen / verbouwen van een woning tot 3 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kalsdonksestraat 48-50a in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het veranderen van een winkel met een woning tot 5 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Opaaldijk 17, 4706LS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het realiseren van een berging
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Enclaveberg 172, 4708EC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het intern wijzigen van het KDV de Heiberg
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Diefhoekstraat 4, 4727SV Moerstraten

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het plaatsen van 4 dakkapellen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Stationsplein 1, 4702VX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Roosendaal; Tijdelijke maatregelen perronkappen.
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Stepvelden 12, 4704RM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het oprichten van een distributiecentrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bameerweg 7, 4726SN Heerle

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Markt 91-93, 4701PD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het veranderen / verbouwen van 2 winkels met bovenwoningen tot een hotel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Rucphensebaan 16, 4706PJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: wijziging leidinggevende(n) KFC Roosendaal
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Laan van Limburg 1, 4701BP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het veranderen van kantoren tot 16 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Tolbergcentrum 172, 4708HK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het uitbreiden van een supermarkt
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Plantagebaan naar Bulkenaar in gemeente Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Ontsluitingsweg ziekenhuis Bravis Bulkenaar
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Plantagebaan 99c, 4725RB Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het realiseren van een bijbehorend bouwwerk en handelen in strijd met regels RO
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bosstraat 35, 4704RL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het uitbreiden van een magazijn
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Moerstraatseweg 23, 4726SP Heerle

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het oprichten van een vervangende woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Brembosstraat 5, 4708PG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het veranderen van 1 woning in 2 woningen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Von Weberlaan 3, 4702HJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vogelzang 61, 4707XH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het realiseren van een trapsparing ter plaatse van de zolderverdieping
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Gewenten 41, 4704RE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het oprichten van een distributiecentrum
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Streuvelslaan 1a, 4707CH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: wijziging leidinggevende(n) Jumbo Supermarkt
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Van Goghlaan 8, 4703JB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het uitbreiden van een onderwijsgebouw
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit verleende uitgebreide voorbereidingsprocedure op de locatie De Stok 8, 4703SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het brandveilig gebruiken van een hotel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Broekakkerstraat 15, 4709PE Nispen

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het realiseren van een ruwvoederopslag met ondergrondse wateropslag
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vondellaan 32, 4707AG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het oprichten van een vervangende woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Aanwezigheid speelautomaten voor de locatie Sint Josephstraat 11, 4702CT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Caf Bar Beyazsaray
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie diverse straten in Nispen

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Carnavalsoptocht Nispen d.d. 11-02-2024
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie diverse straten in Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Carnavalsoptocht Wouwse Plantage d.d. 03-02-2024
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Markt en Tongerloplein in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Nostalgische kermis d.d. 27-03-2024 t/m 01-04-2024
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor Ingebruikname gemeentegrond op de locatie Dijkcentrum 55, 4706LB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het uitstallen/verkopen van producten Marmara Supermarkt
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Leliestraat 12, 4725AM Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Roosendaalsestraat 28, 4724AC Wouw

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Genestetlaan 16, 4707KZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: het realiseren van 3 appartementen
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Herelsestraat 224, 4726SV Heerle

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Betreft: Het renoveren en verduurzamen van een woning
Jaar: 2024 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Ontheffing geluidshinder in de gemeente Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: werken buiten normale werktijden t.b.v. diverse onderhoudswerkzaamheden aan het
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Laagweg 3, 4727SH Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het oprichten van een robotruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Laagweg 3, 4727SH Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Plantagebaan 227, 4725AC Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Molenstraat 59, 4701JN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het repareren van een dak
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Moerasberg 45, 4708NK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het plaatsen van een veranda
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Rembrandtgalerij 103, 4703GX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het plaatsen van een pakket- en briefautomaat
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Zoomvlietweg 13a, 4726TC Heerle

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het plaatsen van een mantelzorgwoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Masberg 24, 4708NR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het splitsen van de begane grond van een woning tot 2 woon- / slaapkamers
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Amberberg 54, 4707NN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Rucphensebaan 84, 4706PJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Eleolietdijk 107, 4706JH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Sint Josephstraat 50, 4702CW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het uitbreiden / veranderen van een restaurant met een bovenwoning tot een winke
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Art. 35 Alcoholwet op de locatie Molenstraat en Bloemenmarkt in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: buitenbars Carnaval d.d. 03-02-2024 en 09 t/m 13-02-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Brembosstraat 2, 4708PG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het tijdelijk bewonen van een bedrijfswoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Markt 91, 4701PD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het veranderen / verbouwen van 2 winkels met bovenwoningen tot een hotel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kalsdonksestraat 165, 169, 171 en 173, 4702ZD en Gastelseweg 1, 4702SZ Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie B, perceelnummers 3625, 3807, 4608, 5342, 5367 en 5368)

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het oprichten van een kapsalon en 26 appartementen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Borchwerf 37, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Spellestraat 27, 4724SH Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het vervangen van de kap en een kozijn van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nispenseweg 77, 4709RR Nispen

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het oprichten van een stal
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Everlandwegje 7, 4709RM Nispen

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het oprichten van een woning met een bijgebouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Wouwseweg 26, 4703BR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het veranderen / verbouwen van een winkel met een bovenwoning tot woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bronkhorstdreef 6, 4706VB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het plaatsen van een tuinhuis
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Verweylaan 14, 4707LS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit verleende uitgebreide voorbereidingsprocedure op de locatie Spellestraat 42c, 4724SJ Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: Wijzigen dierenaantallen, bouwen stal en aansluiten op luchtwasser
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaatsvergunning voor de locatie winkelcentrum de Lindenburg in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: standplaats t.b.v. verkoop van oliebollen d.d. 28 t/m 31-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Melis Stokelaan 5, 4707HP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het oprichten van een zorgcentrum
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Tussenriemer 40, 4704SR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het uitbreiden van een distributiecentrum
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bergsestraat 45 en 45a, 4724CA Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het verbouwen van een pastorie met een koetshuis tot 9 appartementen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning uitgebreide procedure op de locatie Markt 2, 4701PE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het wijzigen van het gebruik van de voormalige St. Janskerk
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning uitgebreide procedure op de locatie Haiinksestraat 1a, 4708PE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Betreft: het veranderen van een pluimveehouderij
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Heerma van Vossstraat naast huisnummer 2, 4708AX Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie K, perceelnummer 08353)

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het oprichten van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning uitgebreide procedure op de locatie Gastelseweg 142b, 4705RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het oprichten van een inrichting (milieu)
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Nispensestraat 65, 4701CT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het veranderen / verbouwen van een praktijkruimte tot een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 tijdelijke leslokalen met maximaal 6 weken op locatie Gerard ter Borchstraat 51, 4703NL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het plaatsen van 2 tijdelijke leslokalen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Bergsebaan 67, 4726SC Heerle

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het uitbreiden van een bedrijfspand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Steenovenstraat 32, 4706RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het realiseren van een bed and breakfast
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Susannadonk 64, 4707WS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het vervangen van een garagedeur door een kozijn
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Paulusdonk 1, 4707TA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het treffen van een constructieve voorziening
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning uitgebreide procedure op de locatie Vinkenbroeksestraat 49, 4703SC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het plaatsen en brandveilig gebruiken van een tijdelijk gebouw ten behoeve van dagbesteding
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Wijziging Bedrijfsvoering op de locatie Streuvelslaan 1a, 4707CH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: wijziging leidinggevende(n) Jumbo Supermarkt
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Topaasdijk 54, 4706TK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie De Ster, 4724GE Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaats voor de locatie winkelgebied Dijkcentrum in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: standplaats t.b.v. verkoop van loempia's/snacks en aanverwante artikelen d.d. 01
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Stookontheffing op de locatie Schouwenbaan 1, 4725SV Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: verbranden van snoeihout
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Vijfhuizenberg 52, 4708AL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: ABBA Fanclub dag d.d. 23-03-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie De Ster, 4724GE Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Borchwerf 37, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Parabaan 10, 4706CN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het plaatsen van een tijdelijk kantoorgebouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Meeten 32, 4706NG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het veranderen / verbouwen van een showroom met een kantoor en een bedrijfsruimte tot 5 bedrijfsruimten en een bedrijfswoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Raadhuisstraat 63, 4701PM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het veranderen van een kantoor tot 3 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Heerma van Vossstraat 53, 4708AW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nieuwe Markt 11, 4701AA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het veranderen / verbouwen van een winkel tot een winkel met 5 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bellamyflat 48, 4707KP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het tijdelijk plaatsen van een materiaalcontainer, schaftunit en toilet
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Susannadonk 1, 4707WN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het wijzigen van een gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Susannadonk 85, 4707WT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het wijzigen van de gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Ericastraat 22, 4702BM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie binnenstad Roosendaal en omgeving

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: Carnaval Roosendaal d.d. 10 t/m 13-02-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Ontheffing geluidshinder gemeente Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: ontheffing voor het werken buiten normale werktijden t.b.v. diverse onderhoudswerkzaamheden aan het spoor d.d. 01 t/m 04-03-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaats voor de locatie Plantagebaan ter hoogte van de kerk in Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: standplaats t.b.v. verkoop van oliebollen alle vrijdagen en zaterdagen d.d. 01-1
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Eleolietdijk 107, 4706JH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dingenadonk 2, 4707WG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Susannadonk 9, 4707WN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het vervangen van een garagedeur door een kozijn
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Heerma van Vossstraat 36, 4708AX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning en het bouwen van berging met een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit verleende uitgebreide voorbereidingsprocedure op de locatie De Hoogt 5, 7, 9, 11 en 13 in Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte met bijbehorende bouwwerken
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit verleende uitgebreide voorbereidingsprocedure op de locatie De Hoogt naast huisnummer 25, 4724DD Wouw (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie O, perceelnummer 1257 ged.)

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het oprichten van 12 bedrijfsruimten
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit verleende uitgebreide voorbereidingsprocedure op de locatie De Hoogt tussen huisnummer 1 en 5, 4724DD Wouw (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie O, perceelnummer 1219)

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het oprichten van 26 opslagboxen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Elementweg ongenummerd, Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 01463)

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een bedrijfsruimte met een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Hoogt 58, 4724DD Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Azurietdijk 91, 4706BM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Markt 33, 4701PB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het veranderen van commercile ruimten tot 2 logiesverblijven
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Bosstraat 24, 4704RL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het plaatsen van 2 kranen en het aanbrengen van een fundering / vloer
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Brembosstraat 2, 4708PG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het oprichten van een vervangende bedrijfswoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Susannadonk 64, 4707WS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het vervangen van een garagedeur door een kozijn
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Herelsestraat 126, 4726AH Heerle

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het veranderen van een bedrijfswoning tot een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Laagveldsestraat naast huisnummer 40, 4706PS Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 853)

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het plaatsen van tijdelijke bouwwerken t.b.v. een opvang voor egels
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Raadhuisstraat 63, 4701PM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het veranderen van een kantoor tot 3 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Thorbeckelaan 240, 4708MH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Gewenten 41, 4704RE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het oprichten van een distributiecentrum
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Laan van Henegouwen 170, 4701CP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: Wijziging leidinggevende(n) Dirk van den Broek
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Parabaan 10, 4706CN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het leggen van kabels en het oprichten van 2 trafostations
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Rucphensebaan nabij huisnummer 93, Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 286)

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het kappen van 3 bomen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Ingebruikname gemeentegrond voor de locatie De Stok 24, 4703SZ Roosendaal (parkeerplaats nabij het Skydiving Centrum)

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker d.d. 01-01-2024 tot 31-08-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaats voor de locatie Kerkplein in Heerle

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: standplaats t.b.v. verkoop van oliebollen alle vrijdagen en zaterdagen van d.d. 15 -12-2023 t/m 30-12-2023 en zondag d.d. 31-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaats voor diverse locaties in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Betreft: verlenging standplaats mobiel kantoor CZ d.d. 01-01-2024 t/m 30-06-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Markt in Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: Wouw on Ice d.d. 09-12-2023 t/m 07-01-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Alcoholvergunning voor de locatie Markt 7, 4701PA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: Tom's Diner
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Kadeplein in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: Roosendaal on Ice d.d. 07-12- 2023 t/m 09-01-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaats voor de locatie winkelcentrum President Kennedylaan/Kroevenlaan in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: verlenging standplaats Goudprijs B.V.
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Sint Josephstraat 50, 4702CW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het uitbreiden / veranderen van een restaurant met een bovenwoning tot een winkel met een bovenwoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Gareelweg 26, 4727TB Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het realiseren van een loods
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Susannadonk 85, 4707WT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het wijzigen van de gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Paulusdonk 1, 4707TA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het treffen van een constructieve voorziening
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Moerstraatseweg 16, 4726SP Heerle (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie P, perceelnummer 122)

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het kappen van 31 houtopstanden
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Bieakker 18, 4724GC Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Jadedijk 46, 4706KN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Wilgenstraat 21, 4726BC Heerle

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Krampenloop 4, 4706PT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kade 87, 4703GD en Burgemeester Freijterslaan 150, 4703EV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het oprichten van 45 woningen, 1 kantoorruimte en bergingen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dokter Brabersstraat 24, 4701AT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het veranderen van 2 winkels tot 2 winkels en 3 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning uitgebreide procedure op de locatie Amerikalaan 10c, Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: Het herstellen van het wiekenkruis
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Vaartveld 5 en 7a, 4704SE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie De Stok 6, 4703SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het uitbreiden van een wellnesstuin
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie nabij 't Zwaaigat/Noordlaan in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft:Pyromusical d.d. 16-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

vrijstelling Horecaexploitatie voor de locatie Markt 7, 4701PA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: Tom's Diner
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Ingebruikname gemeentegrond voor de locatie Markt ter hoogte van nummer 2 in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het plaatsen van 6 buitenborden voor de buitententoonstelling "Ongekend Roosendaal
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Langs A17 Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie A, perceelnummers 3959, 4154, 4176, 4177, 4181, 4195, 4196, 4222, 4223, 4254, 4255, 4666, 4668, 4698, 5050, 5051, 3560, 3602, 3852)

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Betreft: het verleggen van een transportleiding
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende alcoholvergunning voor de locatie Zundertseweg 17, 4707XD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: RSC Alliance
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet op de locatie Markt in Roosendaal (gevelterrassen)

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Hartverwarmend Festival Roosendaal d.d. 09-12-2023 en 10-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie Markt in Roosendaal (gevelterrassen)

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Hartverwarmend Festival Roosendaal d.d. 09-12-2023 en 10-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Markt in Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Carnaval in Paplaand d.d. 09 t/m 13-02-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Nieuwe Markt, Markt, overige binnenstad in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Hartverwarmend Festival d.d. 09-12-2023 en 10-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor Ingebruikname gemeentegrond op 6 trotters in Roosendaal (centrum)

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Expositie Ongekend Roosendaal d.d. 07-12-2023 t/m 08-01-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Borchwerf 27, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaats voor de locatie Boulevard in Roosendaal (parkeerterrein Aldi)

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: standplaats t.b.v verkoop van oliebollen d.d. 01 t/m 31-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Damastberg 126, 4708DG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Borchwerf 27, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het plaatsen van magazijnstellingen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Krekelberg 110, 4708KP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Spellestraat 50, 4724SJ Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kalmoesberg 2, 4708KM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het verlengen van de garage
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Jacob Marisstraat 2, 4703CS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Desmijndijk 26, 4706GJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het veranderen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Schoolstraat 15, 4724BJ Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Lorentzstraat 22, 4702RL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Westelaarsestraat 66, 4725SC Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Parklaan 137, 4702XC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Wijzigen gebruik pand naar kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Hoogstraat 116a, 4702ZW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Wijnkorenstraat 1, 4706PM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Hoogt 5, 7, 9, 11 en 13 in Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte met bijbehorende bouwwerken
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Glymesstraat 15, 4724AP Wouw

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dadelberg 7, 4708DN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het vervangen van bestaande dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Westelaarsestraat 66, 4725SC Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Meidoornlaan 4, 4702AZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Vijfhuizenberg 52, 4708AL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: ABBA-dag d.d. 23-03-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Herelsestraat 100, 4726AH Heerle (Dorpshuis de Schalm)

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: Concert at Heerle d.d. 16-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Vuurwerkverkoop voor de locatie Dijkcentrum 16, 4706LA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: vuurwerkverkoop Kantoorboekhandel Kortendijk 28 t/m 30-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Vuurwerkverkoop voor de locatie Veenen 12b, 4703RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: vuurwerkverkoop Vuurwerkfeestje d.d. 28 t/m 30-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Heilig Hartplein 27, 4702RE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: wijziging leidinggevende(n) Lunch & Lounge T Hart
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaats voor de locatie Markt in Roosendaal (naast het Raadhuis)

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: standplaats t.b.v. verkoop van oliebollen d.d. 01-12-2023 t/m 07-01-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Vuurwerkverkoop voor de locatie Westelijke Havendijk 17e, 4703RA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Betreft: vuurwerkverkoop Vesta Vuurwerk d.d. 28-12-2023, 29-12-2023, 30-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Parabaan 10m, 4706CN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het plaatsen van een tijdelijke modulaire trainingsfaciliteit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Couperuslaan 16, 4707LD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het realiseren van een doorbraak in een dragende wand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Wilhelminastraat 1, 4701GV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het plaatsen van een erfafscheiding met een poort
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Susannadonk 1, 4707WN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het wijzigen van een gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Thorbeckelaan 240, 4708MH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Schoolstraat 15, 4724BJ Wouw

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Verweylaan 14, 4707LS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Ericastraat 22, 4702BM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Carneooldijk 35, 4706EL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het plaatsen van een airco-unit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Hoogt naast huisnummer 25, 4724DD Wouw (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie O, perceelnummer 1257 ged.)

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het oprichten van 12 bedrijfsruimten
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Hoogt tussen huisnummer 1 en 5, 4724DD Wouw (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie O, perceelnummer 1219)

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Betreft: het oprichten van 26 opslagboxen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie: Verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Brugstraat 57, 4701LC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-24] het veranderen / verbouwen van een restaurant en een hotel Registratienummer : 2022-003036 Startdatum bezwaartermijn : 17-11-2023 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken tegen een besluit een bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. De bezwarentermijn is zes weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Op grond van artikel 8:81 van de Awb kunnen belanghebbenden ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA in Breda, als onverwijlde spoed dat vereist. Bij het indienen van het verzoek wordt griffierecht geheven.
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Neon 15, 4751XA Oud Gastel

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bloemenmarkt 10, 4701JB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het uitbreiden van een caf
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Julianaweg 9a, 4725SJ Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Laan van Brabant 15, 4701BM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Dalstraat 1, 4703SW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kastanjelaan 40, 4726BP Heerle

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het veranderen van kozijnen in de voorgevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Wijziging Bedrijfsvoering op de locatie Heilig Hartplein 27, 4702RE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: wijziging leidinggevende(n) Lunch & Lounge T Hart
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Desmijndijk 26, 4706GJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het veranderen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Hoogstraat 116a, 4702ZW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning uitgebreide procedure op de locatie Rodenbachlaan 31, 4707NH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het brandveilig gebruiken van een tijdelijke uitbreiding van een school
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Hofstraat 22, 4724AK Wouw

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Meidoornlaan 4, 4702AZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Zundertseweg 117, 4707PA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Van Goghlaan 8, 4703JB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het uitbreiden van een onderwijsgebouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Argonweg 11, 4706NR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het plaatsen van magazijnstellingen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie hoek Leemstraat met Nelson Mandelaweg (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en NIspen, sectie B, perceelnummer 8065)

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het plaatsen van een ledscherm
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Halstersebaan 5, 4727SB Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Venneveld 3, 4705RR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Betreft: het realiseren van een entresolvloer (betreft legalisatie) en het realiseren van een externe brandwand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Couperuslaan 16, 4707LD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het realiseren van een doorbraak in een dragende wand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Stok 6, 4703SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het uitbreiden van een wellnesstuin
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Molenstraat 106, 4701JW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het veranderen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Rucphensebaan nabij huisnummer 93, Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 286)

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het kappen van 3 bomen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Burgerhoutsestraat 149, 4702BD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Markt 18, 4701PE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het veranderen van een horecapand met een bovenwoning tot een horecapand met 3 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Molenstraat 72, 4701JV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het veranderen van een gevel (betreft wijziging t.o.v. reeds verleende omgevingsvergunning met het kenmerk 2021WB0125)
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Veenen 16, 4703RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Brembosstraat 2, 4708PG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het oprichten van een vervangende bedrijfswoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Vijverveld 16, 4724EB Wouw

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het isoleren en stuken van de buitengevels van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Kalsdonksestraat 91, 4702ZC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het realiseren van een dakopbouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Ziel 18, 4704RS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het oprichten van een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Diamantdijk 242, 4706HK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie De Eglantier 126, 4707AB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: Het plaatsen van een schutting
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Alcoholvergunning voor de locatie Markt 8-10, 4701PE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: Eetboetiek Festina Lente
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Hoenderberg 5, 4708HN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor Aanwezigheid speelautomaten op de locatie Sint Josephstraat 11, 4702CT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: Beyazsaray
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie De Stok 12, 4703SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: RoosendaalNL 2023 d.d. 25-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Oostelijke Havendijk 13b, 4704AD Roosendaal (The Loods)

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: Terug bij af - de millenium rave d.d. 18-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie De Stok 12, 4703SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: RoosendaalNL 2023 d.d. 25-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Tongerloplein 4, 4701HV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het veranderen / verbouwen van een caf tot 3 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nispensestraat 65, 4701CT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: het veranderen / verbouwen van een praktijkruimte tot een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

vrijstelling Horecaexploitatievergunning voor de locatie Markt 8-10, 4701PE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Betreft: Eetboetiek Festina Lente
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Argonweg 11, 4706NR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Beryldijk 113, 4706DZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het oprichten van een vervangend schoolgebouw met kinderdagverblijf
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Scherpdeel 3, 4703RH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Mariabaan 23, 4725SL Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Bergsebaan 67, 4726SC Heerle

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Gastelseweg 147, 4705AB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Borchwerf 27, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Vroenhoutseweg 2, 4703SJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het veranderen van een dak en het realiseren van een dakopbouw aan de voor- en a
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie: Verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Molenstraat 63 en 65, 4701JP Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie L, perceelnummers 03365 en 03941)

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het veranderen van een winkel met een bovenwoning tot 6 woningen (appartementen)
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

vrijstelling Horecaexploitatievergunning voor de locatie Bloemenmarkt 9, 4701JA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Thalassa
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Alcoholvergunning voor de locatie Bloemenmarkt 9, 4701JA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Thalassa
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Kalmoesberg (tegenover nummer 40), Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het realiseren van een skatepark
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Taconietdijk 18, 4706TC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het plaatsen van een buitenunit voor een hybride warmtepomp
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Thorbeckelaan 148a, 4708KS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het vervangen van kozijnen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Borchwerf 6a, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het oprichten van een autosloperij
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Gerard ter Borchstraat 51, 4703NL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het plaatsen van 2 tijdelijke leslokalen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bosstraat 24, 4704RL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het plaatsen van 2 kranen en het aanbrengen van een fundering / vloer
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Burgerhoutsestraat 36, 4701EM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Raadhuisstraat 42, 4701PT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: het slopen van een winkel met een magazijn en een bovenwoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie Oostelijke Havendijk 13b, 4704AD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Dubbelspoor Festival d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Oostelijke Havendijk 13b, 4704AD Roosendaal (The Loods)

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Dubbelspoor Festival d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Horecaexploitatie op de locatie Molenstraat 33, 4701JM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Mawi
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

vrijstelling Horecaexploitatievergunning voor de locatie De Stok 24, 4703SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Bij Charlie's B.V.
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Nispensestraat 10, 4701CW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: wijziging leidinggevende(n) Toti Italy
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Alcoholvergunning voor de locatie Oostplein 1a, 4706NL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Betreft: Brasserie Oostplein
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Nispenseweg 5a, 4707RA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het plaatsen van een scorebord
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Jacobus Vosstraat, 4703GN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Bergsebaan 35, 4726SB Heerle

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het verbouwen van een pand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Stoopstraat 1, 4702SN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het trimmen van honden
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Veenen 16, 4703RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Parabaan 10, 4706CN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het leggen van kabels en het oprichten van 2 trafostations
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Stationsstraat 27, 4701NB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het vestigen van een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Dunantstraat 16, 4701GZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het uitbreiden van een balkon
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Alcoholvergunning voor de locatie Tolbergcentrum 132, 4708HK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Cafetaria Tolberg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Moerstraatseweg 16, 4726SP Heerle (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie P, perceelnummer 122)

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het kappen van 31 houtopstanden
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Venneveld 3, 4705RR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het realiseren van een entresolvloer (betreft legalisatie) en het realiseren vaneen externe brandwand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Julianaweg 17, 4725SH Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het oprichten van een vervangende bedrijfswoning met een berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Elementweg ongenummerd, Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 01463)

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een bedrijfsruimte met een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Stok 8, 4703SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het brandveilig gebruiken van een hotel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Heerma van Vossstraat naast huisnummer 2, 4708AX Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie K, perceelnummer 08353)

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het oprichten van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Alcoholvergunning voor de locatie Raadhuisstraat 49, 4701PM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Restaurant Ouderwetsch
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Alcoholvergunning voor de locatie Bergsestraat 51, 4724CA Wouw

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Caf Jac
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie Oostelijke Havendijk 13b, 4704AD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Oude Liefde Roest Niet d.d. 04-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie dorpskern in Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Carnavalsactiviteiten Moerstraten d.d. 10-02-2024 en 11-02-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Markt, Tongerloplein, overige binnenstad in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Klnen Roosendaal
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Oostelijke Havendijk 13b, 4704AD Roosendaal (The Loods)

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Oude Liefde Roest Niet d.d. 04-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie binnenstad Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Intocht van Sinterklaas d.d. 18-11-2023 en Uitzwaaien van Sinterklaas d.d. 03-12
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Vlietweg 60, 4703RV Roosendaal (Roosendaalse Vliet)

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Suikerrace 2023 d.d. 19-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Argonweg 11, 4706NR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie hoek Leemstraat met Nelson Mandelaweg (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en NIspen, sectie B, perceelnummer 8065)

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het plaatsen van een ledscherm
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Nieuwe Markt, Markt, overige binnenstad in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: Hartverwarmend Roosendaal d.d. 09 en 10-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit verleende uitgebreide voorbereidingsprocedure op de locatie Vinkenbroeksestraat 49, 4703SC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Betreft: het plaatsen en brandveilig gebruiken van een tijdelijk gebouw ten behoeve van dagbesteding
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Electronweg ongenummerd, Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: het kappen van 2 bomen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Jacobus Vosstraat, 4703 Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft:Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Sint Josephstraat 50, 4702CW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: het uitbreiden / veranderen van een restaurant met een bovenwoning tot een winkel met een bovenwoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bredaseweg 202, 4702KX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kadeplein 6, 4703GB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: het vestigen van een pizzeria
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerplaats op de locatie Emmastraat 30, 4701GG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: Gehandicaptenparkeerplaats Emmastraat 30, 4701GG Roosendaal
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Borchwerf 27, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: het plaatsen van magazijnstellingen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Zundertseweg 15a, 4707XD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: het plaatsen van een opslagunit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Stoopstraat 1, 4702SN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: het trimmen van honden
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie De Lind 7, 4709RJ Nispen

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: het oprichten van een garage / berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie De Stok 12, 4703SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: RoosendaalNL 2023 d.d. 25-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Wijziging Bedrijfsvoering op de locatie Nispensestraat 10, 4701CW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: wijziging leidinggevende(n) Toti Italy
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Ventvergunning voor de locatie binnen de centrumring van Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Betreft: venten middels het verkopen van Sint Nicolaas artikelen d.d. 11-11-2023 t/m 03-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Laagveldsestraat nabij huisnummer 40, 4706PS Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 00214)

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het bouwen van een berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Kloosterstraat 1, 4701KH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het realiseren van een winteropvang
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit verleende uitgebreide voorbereidingsprocedure op de locatie Amerikalaan 10c, 4703AC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Het herstellen van het wiekenkruis
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Lucas van Leydenstraat 10, 4703NG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Landeweel 38, 4724CW Wouw

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het plaatsen van een dakkapel en het realiseren van een doorbraak
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Jacob Marisstraat 2, 4703CS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het plaatsen van een erfafscheiding en een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nispenseweg 5a, 4707RA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het plaatsen van een scorebord
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dunantstraat 16, 4701GZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het uitbreiden van een balkon
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Gewenten 41, 4704RE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het oprichten van een distributiecentrum
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vroenhoutseweg 2, 4703SJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het veranderen van een dak en het realiseren van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Halstersebaan 5, 4727SB Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Wijnkorenstraat 1, 4706PM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Laagveldsestraat 20, 4706PS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het veranderen van een pluimveehouderij
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kerkplein 8b, 4709BJ Nispen

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het kappen van een boom
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Electronweg ongenummerd in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het kappen van 2 bomen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kloosterstraat 1, 4701KH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het realiseren van een winteropvang
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet op de locatie Laagweg 3, 4727SH Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Klockback KPJ Heerle Moerstraten d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie Laagweg 3, 4727SH Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Klockback KPJ Heerle Moerstraten d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie kruising broekakkerstraat - Heijbeeksestraat in Nispen

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: GrensDance Nispen d.d. 13 t/m 15-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie Badhuisstraat 18, 4703BH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: BBQ Experience Festival d.d. 22-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Vlietweg 60, 4703RV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Suikerrace 2023 d.d. 19-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Markt in Wouw

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Wouw on Ice d.d. 09-12-2023 t/m 07-01-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Kadeplein in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Roosendaal on Ice d.d. 30-11- 2023 t/m 07-01-2024
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Badhuisstraat 18, 4703BH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: BBQ Experience Festival d.d. 22-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie kruising broekakkerstraat - Heijbeeksestraat in Nispen

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: GrensDance Nispen d.d. 13 t/m 15-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Bergsebaan 67, 4726SC Heerle

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het uitbreiden van een bedrijfspand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie De Wijper 20, 4726TG Heerle

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie diverse straten in Nispen

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Avondkerstloop Nispen d.d. 23-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Laagweg in Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Clockback KPJ Heerle Moerstraten d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

vrijstelling Horecaexploitatie voor de locatie Oostplein 1a, 4706NL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Brasserie Oostplein
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor Ingebruikname gemeentegrond op de locatie Rembrandtgalerij en van Goghlaan in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: De Weetkeet d.d. 10-10-2023 en 12-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaats voor de locatie winkelcentrum Tolberg in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: standplaats t.b.v. verkoop van oliebollen d.d. 01-11 t/m 31-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Elementweg ongenummerd, Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 01463)

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte met een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Markt 14, 4701PE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: Wijziging leidinggevende The Market Dance & Dinner
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Standplaats voor de locatie Markt in Wouw

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: standplaatsvergunning t.b.v. verkoop van oliebollen d.d. 01 t/m 31-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Ingebruikname gemeentegrond voor de locatie Rembrandtgalerij en van Goghlaan in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: De Weetkeet d.d. 10-10-2023 en 12-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Markt 22, 4701PG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Betreft: wijziging leidinggevende(n) Café Bij Moeders
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Carneooldijk 14, 4706EJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Raadhuisstraat 63, 4701PM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het veranderen van een kantoor tot 3 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Alcoholvergunning op de locatie Zundertseweg 17, 4707XD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: RSC Alliance
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Hoenderberg 5, 4708HN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Kruislandseweg 8, 4724SM Wouw

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Hoogstraat 116a, 4702ZW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het realiseren van een tuinkamer
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit verleende uitgebreide voorbereidingsprocedure op de locatie Gastelseweg 142b, 4705RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het oprichten van een inrichting (milieu)
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Torenstraat 50, 4701BZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Van Eedenlaan 25, 4707LA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nispenseweg 71, 4707RA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het vervangen van een luchtwasser, het plaatsen van een luchtwasser en het verho
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Maatwerkvoorschriften op de locatie Tussenriemer 27, 4704RT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: Opleggen maatwerkvoorschriften wet Milieubeheer op grond van activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nispenseweg 77, 4709RR Nispen

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het plaatsen van luchtwassers
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor Vuurwerkverkoop op de locatie Veenen 12b, 4703RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: vuurwerkverkoop Vuurwerkfeestje d.d. 28 t/m 30-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Parabaan 10m, 4706CN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het plaatsen van een tijdelijke modulaire trainingsfaciliteit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bieakker 18, 4724GC Wouw

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Lucas van Leydenstraat 10, 4703NG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor Ingebruikname gemeentegrond op de locatie Nieuwe Markt (ter hoogte van huisnummer 9) in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: buitententoonstelling 'Komt een mens bij de dokter' d.d. 05 t/m 25-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Alcoholvergunning voor de locatie Herelsestraat 100, 4726AH Heerle

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: melding wijziging inrichting Gastvrij de Schalm
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Brugstraat 13, 4701LA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: wijzigen verleende vergunning (2022-001606) voor het oprichten van 4 appartementen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Ingebruikname gemeentegrond voor de locatie Nieuwe Markt (ter hoogte van huisnummer 9) in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: buitententoonstelling 'Komt een mens bij de dokter' d.d. 05 t/m 25-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Ontheffing geluidshinder voor de locatie spoorwegovergang aan de Gastelseweg in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: spoorwerkzaamheden weekend week 39/40 2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een melding uitweg op de locatie De Wijper 20, 4726TG Heerle

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Mobiel puinbreken op de locatie Maxburgh/Rozestraat in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: Melding wet Milieubeheer Mobiel puinbreken
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Horecaexploitatie voor de locatie Raadhuisstraat 20, 4701PR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Betreft: All Booked Up BV
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Hoornblendedijk 4, 4706JR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Smaragddijk 74, 4706MD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Tremolietdijk 8, 4706TT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Bosstraat 50, 4704RL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Laagweg 3, 4727SH Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het oprichten van een robotruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Thorbeckelaan 148a, 4708KS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het vervangen van kozijnen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dalstraat 1, 4703SW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Meirestraat 1a, 4705RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Spellestraat 21, 4724SH Wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Taconietdijk 18, 4706TC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het plaatsen van een buitenuni­t voor een hybride warmtepom­p
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Maatwerkvoorschriften voor activiteitenbesluit op de locatie Spellestraat 50, 4724SJ Wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: Opleggen maatwerkvoorschriften wet Milieubeheer op grond van activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Molenstraat 156, 4701JX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het veranderen van een gevel (legalisatie)
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Heistraat tegenover huisnummer 23, 4725SG Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het uitvoeren van graafwerkzaamheden t.b.v. een kabelaansluiting
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Moerstraatseweg 16, 4726SP Heerle

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het aanbrengen van dakrandbeveiliging en ladderborging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie diverse kernen van de gemeente Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: The Dutch Polar Bears Liberation Ride d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Molenstraat 72, 4701JV Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het veranderen van een gevel (betreft wijziging t.o.v. reeds verleende omgevingsvergunning met het kenmerk 2021WB0125)
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Torenstraat 50, 4701BZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bergsestraat 18, 4724CD Wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het intern verbouwen van een kleinschalig woonzorgcomplex
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nispenseweg 9, 4707RA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het aanbrengen van dakrandbeveiliging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Lind 7, 4709RJ Nispen

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het oprichten van een garage / berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Heerma van Vossstraat naast huisnummer 2, 4708AX Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie K, perceelnummer 08352)

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het oprichten van een woning met een berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Meirestraat 1a, 4705RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Tremolietdijk 8, 4706TT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Smaragddijk 74, 4706MD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Vijfhuizenberg 76c, 4708AL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: Wijziging verleende vergunning (2018WB089) voor het oprichten van 4 bedrijfspand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Herelsestraat 224, 4726SV Heerle

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke bewoning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Diamantdijk 242, 4706HK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Markt 33, 4701PB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Betreft: het veranderen van commercile ruimten tot 2 logiesverblijven
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Veenen 2a, 4703RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Aanwas 11, 4704SC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een bedrijfsruimte met een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Kalmoesberg (tegenover nummer 40) in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: het realiseren van een skatepark
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Ekelstraat 53, 4726AP Heerle

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Onyxdijk 109, 4706LR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Susannadonk 141, 4707WX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Van Dregtplein, 4701 Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Kapelstraat 8, 4726AM Heerle

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Amarildijk 126, 4706AJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Hoogstraat 116a, 4702ZW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: het realiseren van een tuinkamer
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie De Eglantier 126, 4707AB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Het plaatsen van een schutting
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Schouwenbaan 4, 4725SV Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: het plaatsen van 2 recreatiewoningen en een berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Ziel 18, 4704RS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: het oprichten van een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie binnenstad Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Intocht Sint Nicolaas Roosendaal 2023 d.d. 18-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie diverse straten in Nispen

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Avondkerstloop Nispen d.d. 23-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Laagweg in Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Clockback KPJ Heerle Moerstraten d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Industriestraat 21, 4704AB Roosendaal (SPOT)

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: SPORTIVAL: Crazy Games 64 d.d. 30-09-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Wouwse Plantage en omgeving

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: ATB Tourtocht RTC Zomerlust d.d. 15-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Terrasmelding voor de locatie Bloemenmarkt 8, 4701JB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: wijziging inrichting terras Caf Tien
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Lenaertsstraat 25, 4724AL Wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een garage en het plaatsen van een erfafscheiding
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Spellestraat 50, 4724SJ Wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Van der Waalsstraat 35, 4702SC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Susannadonk 19, 4707WN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het vervangen van kozijnen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Stationsstraat 27, 4701NB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het vestigen van een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Damstraat 1, 4701GK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het wijzigen van een gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Vijfhuizenberg 107, 4708AJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een winkel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Onyxdijk 109, 4706LR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Bosstraat 46, 4704RL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Mill Hillplein 1, 4701BS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het realiseren van een tijdelijke opvang voor Oekranse vluchtelingen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Susannadonk 141, 4707WX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet op de locatie Kruising broekakkerstraat - Heijbeeksestraat in Nispen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: GrensDance Nispen d.d. 13 t/m 15-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Zonnelandstraat en omgeving in Nispen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: BWF Ronde van Pollux Borteldonk d.d. 17-09-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Stadserf 1, 4701NK Roosendaal (in en om Het Huis van Roosendaal inclusief parkeerterrein)

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: Veiligheidsplein d.d. 14-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Markt 16, 4701PE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: wijziging leidinggevende(n) Café de Sjoes
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Brugstraat 1a, 4701LA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het verbouwen / veranderen van een winkel met een bovenwoning tot een commercile ruimte met 3 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Argonweg 11, 4706NR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het plaatsen van magazijnstellingen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Frans Halslaan 73, 4703GR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het verplaatsen van een voordeurkozijn en het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Akkermansstraat 4, 4705AK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het slopen van een schuur en opstallen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Carneooldijk 14, 4706EJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbesluit verleende uitgebreide voorbereidingsprocedure op de locatie Rodenbachlaan 31, 4707NH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het brandveilig gebruiken van een tijdelijke uitbreiding van een school
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Borchwerf 8a, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: Het plaatsen van laadpalen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Philipslaan 82, 4702NS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het uitbreiden van een winkel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Borchwerf 7, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het tijdelijk plaatsen van 4 dieselgeneratoren
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Lenaertsstraat 25, 4724AL Wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een garage en het plaatsen van een erfafscheiding
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Aanwas 11, 4704SC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een bedrijfsruimte met een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie gemeente Roosendaal (en omgeving)

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: MTB Toertocht Audax Klub Nederland d.d. 05-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie centrumgebied in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Betreft: Het Roosendaals Treffen d.d. 17-09-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Klimopberg 117, 4708KL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Rodenbachlaan 31, 4707NH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het tijdelijk uitbreiden van een school
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Bergsebaan 65, 4709AK Nispen

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning en het oprichten van een garage / berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Elisadonk ongenummerd, Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie D, perceelnummers 6157, 6159, 6160, 6161, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6277, 9774, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841)

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het onderhouden / verduurzamen van 113 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie De Hoogt 25, 4724DD Wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: bouw uitrukpost brandweer Wouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Torenplein 1, 4724BX Wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het vervangen van dakbedekking en het restaureren van voegwerk en natuursteen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Vughtstraat 5, 4701NJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het plaatsen van zonnepanelen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Kadeplein 2, 4703GB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het bevestigen van zonnepanelen aan een gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Vijverveld 16, 4724EB Wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het isoleren en stuken van de buitengevels van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Burgerhoutsestraat 51, 4702BA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het plaatsen van een raam
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie gemeente Roosendaal (en omgeving)

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: MTB Toertocht Audax Klub Nederland d.d. 05-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor diverse locaties in het centrum van Roosendaal (geclusterd rond de Markt)

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: Festival Op de grens d.d. 08-09-2023 t/m 10-09-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

vrijstelling horecaexploitatievergunning voor de locatie Bergsestraat 51, 4724CA wouw

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: Caf Jac
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Nieuwstraat 2, 4701HS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: wijziging leidinggevende(n) C-Cinema B.V.
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Meirestraat naast huisnummer 1 in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: Plaatsing Glasvezelknooppunt in Roosendaal
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Taconietdijk 5, 4706TD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie hoek Leemstraat met Nelson Mandelaweg (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en NIspen, sectie B, perceelnummer 8065)

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Betreft: het plaatsen van een ledscherm
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Van Beethovenlaan 6, 4702JS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: het handelen in strijd met ruimtelijke regels
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Steenbergsestraat 1, 4727TA Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Frans Halslaan 73, 4703GR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: het verplaatsen van een voordeurkozijn en het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Zundertseweg 117, 4707PA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Van der Waalsstraat 35, 4702SC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kadeplein 2, 4703GB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: het bevestigen van zonnepanelen aan een gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende horecaexploitatievergunning voor de locatie Rector Hellemonsstraat 2a, 4702RH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: Buurtcentrum Kalsdonk
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Ingebruikname gemeentegrond voor de locatie gemeente Roosendaal (diverse locaties)

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: Objectvergunning t.b.v. plaatsen van TO DO kunstwerk d.d. 26-07-2023 t/m 04-11-2
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Ontheffing geluidshinder op de locatie rondom de overweg Gastelseweg in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: spoorwerkzaamheden weekend week 39/40 2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Thorbeckelaan 250, 4708MH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: het vervangen van kozijnen en het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Vughtstraat 5, 4701NJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: het plaatsen van zonnepanelen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Steenovenstraat 32, 4706RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: het realiseren van een bed and breakfast
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Laagveldsestraat nabij huisnummer 40, 4706PS Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummer 00214)

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: het bouwen van een berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Wijziging Bedrijfsvoering voor de locatie Oostelijke Havendijk 13e, 4704AD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: wijziging leidinggevenden(n) Beachclub 0165 bv
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Wijziging Bedrijfsvoering op de locatie Markt 16, 4701PE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: wijziging leidinggevende(n) Caf de Sjoes
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor Vuurwerkverkoop op de locatie Dijkcentrum 16, 4706LA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: vuurwerkverkoop Kantoorboekhandel Kortendijk d.d. 28 t/m 30-12-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor Vuurwerkverkoop op de locatie Westelijke Havendijk 17e, 4703RA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: vuurwerkverkoop Vesta Vuurwerk d.d. 28-12-20123, 29-12-2023, 30-12-2023, 28-12-2
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet op de locatie Oostelijke Havendijk 13b, 4704AD Roosendaal (Graffitihal The Loods )

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: Terug bij af - de millenium rave d.d. 18-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet op de locatie Oostelijke Havendijk 13b, 4704AD Roosendaal (Graffitihal The Loods)

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: Oude Liefde Roest Niet d.d. 04-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet op de locatie Oostelijke Havendijk 13b, 4704AD Roosendaal (Graffitihal The Loods)

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: Dubbelspoor Festival d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Van Dregtplein, 4701 Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Van Beethovenlaan 85, 4702KE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Alexanderdonk 5, 4707WB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Vaartveld, 4704SE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Spellestraat 21, 4724SH Wouw

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Bulkstraat 16, 4724DZ Wouw

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Lijsterbeslaan 16, 4702AP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Burgerhoutsestraat 6, 4701EL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: het verbouwen van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bergsebaan 35, 4726SB Heerle

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: het verbouwen van een pand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Heilig Hartplein 29, 4702RE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: het plaatsen van een overkapping voorzien van zonnepanelen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Ireneplein 19, 4702EX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: het vergroten van een dakopbouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Tongerloplein in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: Roosenboule d.d. 08-09-2023 en 09-09-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Kruising broekakkerstraat - Heijbeeksestraat in Nispen

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: GrensDance Nispen d.d. 13-10-2023 t/m 15-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Wouwse Plantage en omgeving

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: ATB Tourtocht RTC Zomerlust d.d. 15-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Standplaats op de locatie winkelcentrum Dijkcentrum in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: standplaats t.b.v. gesprek en theatrale enqute d.d. 22 t/m 29-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie gemeente Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: Bevrijdingsrit d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Wijziging Bedrijfsvoering op de locatie Nieuwstraat 2, 4701HS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: wijziging leidinggevende(n) C-Cinema B.V.
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Parklaan 137, 4702XC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: het renoveren van een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Markt en Roosendaalsestraat (en omgeving) in Wouw

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: Wouws Wieler Weekend d.d. 26-08-2023 t/m 27-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Oostelijke Havendijk in plan Project C in Roosendaal (Urban Sports Park en SPOT Containerbar)

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Betreft: INTROOSENDAAL d.d. 31-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie President Kennedylaan 15, 4707AT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het wijzigen van een gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bergsebaan 67, 4726SC Heerle

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het uitbreiden van een bedrijfspand
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Torenplein 1, 4724BX Wouw

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het vervangen van een antenne-installatie
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Jurriaandonk 18, 4707TE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Mariabaan 23, 4725SL Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het realiseren van een sleufsilo
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Boulevard 31, 4701EN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het vestigen van een kinderdagverblijf
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Bergsebaan 67, 4726SC Heerle

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het plaatsen van een stikstoftank
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Nabij Moerstraatseweg 16

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het realiseren van een grondwateronttrekkingspunt
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Frans Halslaan 73, 4703GR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het oprichten van een berging en een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Zwaanhoefstraat 12, 4702LC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het wijzigen van de brandcompartimentering in een kantoorgebouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Damstraat 1, 4701GK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het wijzigen van een gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Graffitihal The Loods

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Dubbelspoor Festival d.d. 28-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Graffitihal The Loods

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Terug bij af - de millenium rave d.d. 18-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Graffitihal The Loods

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Oude Liefde Roest Niet d.d. 04-11-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie De Meeten 31, 4706NJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het veranderen van de gevels en interne wijziging van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Bleijdenhoeksestraat 8,8a,8b Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Melding wet Milieubeheer
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bosstraat 24, 4704RL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: renovatiesloop oude locloods
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kalsdonksestraat 91, 4702ZC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het realiseren van een dakopbouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Hoogt 25, 4724DD Wouw

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Bouw uitrukpost brandweer Wouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Hoenderberg 5, 4708HN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Overkapping Hoenderberg 5 Roosendaal
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Ireneplein 19, 4702EX Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het vergroten van een dakopbouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Oude Markt in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Smartlappenfestival 2.0 d.d. 24-09-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Plantagebaan 80, 4725RA Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het aanbrengen van valbeveiliging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Vaartveld 4704 SE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Bulkstraat 16 4724 DZ Wouw

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Parabaan 10, 4706CN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: het bouwen van een tijdelijk kantoorgebouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Bergsebaan 35, 4726SB Heerle

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Het vestigen van een rioolreinigingsbedrijf
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Oude Markt in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: De Markt Zingt d.d. 26-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Markt

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: Kermis Roosendaal d.d. 01-09-2023 t/m 07-09-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende wijziging bedrijfsvoering voor de locatie Brugstraat 57, 4701LC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Betreft: wijziging leidinggevenden(n) La Bella Italia B.V.
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Oude Markt in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: De Markt Zingt d.d. 26-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Het Huis van Roosendaal inclusief parkeerterrein

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Veiligheidsplein d.d. 14-10-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Plantagebaan in de Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Hel van de Pin d.d. 08-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Het Huis van Roosendaal incl. parkeerterrein

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Het Roosendaals Treffen d.d. 17-09-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning op de locatie Essenseweg 59, 4709RB Nispen

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Alcoholvergunning Grand Caf "de Ster"
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een horecaexploitatievergunning op de locatie Essenseweg 59, 4709RB Nispen

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Horecaexploitatievergunning Grand Caf "de Ster", Essenseweg 59, 4709RB Nispen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Maaikensveld 11, 4702ZZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het realiseren van een dakopbouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Markt 5, 4701PA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Borchwerf 8a, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Het plaatsen van reclame
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Burgerhoutsestraat 190, 4702BJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Maatwerkvoorschriften voor Maatwerkbesluit op de locatie Tussenriemer 40, 4704SR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Opleggen maatwerkvoorschriften wet Milieubeheer op grond van Maatwerkbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Moerstraatseweg 16, 4726SP Heerle

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Bredaseweg 231, 4705RN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Nucleonweg 6, 4706PZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Markt 19

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: verbouwen bedrijfsgebouw naar een bedrijfsruimte en 6 appartementen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Brugstraat 13a, 4701LA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het oprichten van 4 appartementen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Brembosstraat 2, 4708PG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het oprichten van een bedrijfswoning en het veranderen van een bestaande bedrijf
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie SPOT, in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: INTROOSENDAAL d.d. 31-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Oude Markt in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Smartlappenfestival 2.0 d.d. 24-09-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit WM op de locatie Roosendaalsestraat 1 Wouw

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit WM
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Brugstraat 68, 4701LK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het realiseren van 3 appartementen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Mosberg 40, 4708NA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het plaatsen van een tuinhuis
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie RSD00 A 4864

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte met een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Dijkcentrum 43, 4706LB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het wijzigen van een reclame
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bergsebaan 35, 4726SB Heerle

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Het vestigen van een rioolreinigingsbedrijf
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie RSD00 K 8079

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Wijziging verleende vergunning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Burgerhoutsestraat 51, 4702BA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Het plaatsen van een raam
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie RSD00 A 4646

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Eglantier 126, 4707AB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Het plaatsen van een schutting
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie RSD00 D 4924

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Het kappen van bomen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bergsebaan 114, 4709AS Nispen

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: Het kappen van een eik
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nigtestraat 2, 4709RH Nispen

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Betreft: het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kalsdonksestraat achter huisnummer 172, 4702 ZK Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie B, perceelnummers 03990 en 08517)

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: het oprichten van 23 garageboxen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Beryldijk 113, 4706DZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: het oprichten van een vervangend schoolgebouw met kinderdagverblijf
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Roosendaalsebaan ongenummerd (naast huisnummer 45b), 4724SC Wouw (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie O, perceelnummer 01088)

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: het oprichten van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Tolbergcentrum 166, 4708HK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: het aanbrengen van reclame-uitingen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Plantagebaan 80, 4725RA Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: het aanbrengen van een valbeveiliging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Mill Hillplein 1, Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: het realiseren van een tijdelijke opvang voor vluchtelingen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Weststraat 3, 4725TB Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Raadhuisstraat 49, 4701PM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een RSD-VRGP op de locatie Feithlaan 57, 4707JL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: gehandicaptenparkeerplaats
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een RSD-VRGP op de locatie Sophiastraat 71, 4701GS in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: Gehandicaptenparkeerplaats
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een RSD-VRGP op de locatie Tollensflat 96, 4707KH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: gehandicaptenparkeerplaats
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Bosstraat 50, 4704RL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kalmoesberg (tegenover nummer 40), Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: Het realiseren van skatepark
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Hoogstraat 116a, 4702ZW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: Het realiseren van een tuinkamer
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de Braderie Wouwse Plantage op de locatie Kerkstraat en Plantagebaan in Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: Braderie Wouwse Plantage d.d. 06-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Meirestraat naast huisnr. 1 (RSD00 B 7215)

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Betreft: Plaatsing Glasvezelknooppunt in Roosendaal
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Heilig Hartplein 29, 4702RE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het plaatsen van een overkapping voorzien van zonnepanelen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie binnenstad in Roosendaal (routes door gemeente Roosendaal e.o.)

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: Nationale Jeugdronde Roosendaal d.d. 18-07-2023 t/m 23-07-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Roosendaalsebaan 17, 4724SB Wouw

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Mariabaan ongenummerd, Wouw (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie N, perceelnummers 197 en 198)

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het kappen van bomen en het heregaliseren van een zandrug, geul en poel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Scholtensboslaan 1, 4701EH Roosendaal (Vrouwenhofpark)

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: Roosendaal Live d.d. 22-07-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Rodenbachlaan 31, 4707NH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het brandveilig gebruiken van een tijdelijke uitbreiding van een school
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Rodenbachlaan 31, 4707NH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het tijdelijk uitbreiden van een school
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Stationsstraat 27, 4701NB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het vestigen van een kantoor
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Landeweel 38, 4724CW Wouw

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het plaatsen van 2 dakkapellen en het realiseren van een doorbraak
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Galonberg 22, 4708GK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Mill Hillplein 1, 4701BS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het realiseren van een tijdelijke opvang voor vluchtelingen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Kalverstraat 1, 4707PC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het vestigen van een buitenschoolse opvang
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

geweigerde Omgevingsvergunning voor de locatie Brugstraat 73, 4701LD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het veranderen van 3 appartementen tot 10 short-stay logiesverblijven
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Spectrum 46, 4706NM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het oprichten van 48 opslagboxen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Vijfhuizenberg 88, 4708AM Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kalsdonksestraat 174, 4702ZK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het gewijzigd uitvoeren van het veranderen van een winkel met 6 woningen tot 13 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning met maximaal 6 weken op locatie Kozijnenstraat 17, 4709BP Nispen

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het tijdelijk gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Rucphensebaan 43, 4706PH Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het wijzigen van het gebruik
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Plantagebaan 55a, 4724CJ Wouw

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het realiseren van een rustplaats voor fietsers
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Passenberg naast huisnummer 18, 4707RL Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie R, perceelnummers 01266 en 01267)

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het oprichten van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bergsebaan 65, 4709AK Nispen

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning en het oprichten van een garage / berging
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Zwaanhoefstraat 12, 4702LC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het wijzigen van de brandcompartimentering in een kantoorgebouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Maaikensveld 3, 4702ZZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het uitbreiden van een schuur
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dijkcentrum 43, 4706LB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het wijzigen van een reclame
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Canadeselaan 2, 4703AB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het plaatsen van 2 dakkapellen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Borchwerf 7, 4704RG Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het plaatsen van een dual-fuelketel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Argonweg 3, 4706NR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Artikel 35 Alcoholwet voor de locatie Kade in Roosendaal (verharde terrein gelegen tussen Kade 41 en Kade 45)

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: Nationale Jeugdronde, Wielerweekend Roosendaal en Draai van de Kaai d.d. 18-07,
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Artikel 35 Alcoholwet op de locatie Markt en Torenplein in Wouw

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: Rockin' Wouw d.d. 19-08-2023 en 20-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Terrasmelding op de locatie Bloemenmarkt 8, 4701JB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: wijziging inrichting terras Caf Tien
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Wijziging Bedrijfsvoering op de locatie Zundertseweg 17, 4707XD Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: wijziging leidinggevende(n) RSC Alliance
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Enclaveberg 170, 4708EC Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Jurriaandonk 18, 4707TE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: het uitbreiden van een woning
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning op de locatie Markt in Wouw

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: Rockin' Wouw d.d. 19-08-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Kadegebied in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: Warmdraaien en Draai van de Kaai d.d. 30-07-2023 en 31-07-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Evenementenvergunning voor de locatie Kadegebied in Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Betreft: Wielerweekend Roosendaal d.d. 29-07-2023 en 30-07-2023
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Hoenderberg 9, 4708HN Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het uitbreiden van een woning en het wijzigen van een gevel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Langdonk ongenummerd, Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie D, perceelnummer 11140)

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het plaatsen van 4 baniermasten
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Agathadonk 10, 4707WL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het veranderen / verbouwen van een woning tot 2 woningen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Melding uitweg op de locatie Argonweg 3, 4706NR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Melding uitweg voor de locatie Bergsebaan 76, 4726SH Heerle

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: Melding uitweg
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Melding Activiteitenbesluit op de locatie Tussenriemer 25-27, 4704RT Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: Melding wet Milieubeheer Activiteitenbesluit
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Morelberg 78, 4708NL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het plaatsen van een overkapping
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Heesterberg 4, 4708HS Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Halstersebaan 5, 4727SB Moerstraten

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het oprichten van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Maaikensveld 11, 4702ZZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het realiseren van een dakopbouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Maaikensveld 13, 4702ZZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het realiseren van een dakopbouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vijfhuizenberg 107, 4708AJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een winkel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Raadhuisstraat 102b, 4701PW Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het vergroten van een dakterras
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Engelselaan 11, 4703AE Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het realiseren van 2 dakkapellen
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Ambrozijnberg 202, 4707MR Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het aanpassen van spanten
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Mariabaan 5a, 4725SK Wouwse Plantage

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het tijdelijk gebruiken van een bijgebouw als dagbestedingslocatie
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Nieuwe Markt 9, 4701AA Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het plaatsen van gevelreclame en wijzigen brandcompartiment
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Grensstraat 12, 4709PG Nispen

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het uitbreiden / verbouwen van een woning met een bijgebouw
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Burgerhoutsestraat 27, 4701EK Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het uitbreiden van een huisartsenpraktijk
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Stok 24, 4703SZ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het plaatsen van een tijdelijk reuzenrad restaurant
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Lijsterbeslaan 16, 4702AP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Klimopberg 117, 4708KL Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het plaatsen van een dakkapel
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Meeten 31, 4706NJ Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het veranderen van de gevels van een bedrijfsruimte
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Steenovenstraat 32, 4706RB Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het realiseren van een bed and breakfast
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

verleende Omgevingsvergunning voor de locatie Molenstraat 87a, 4701JP Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Betreft: het uitbr