Dossiers na Wob/Woo-verzoek Gemeente Roosendaal

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.

[Gepubliceerd: 2024-06-10] Besluit op het Woo-verzoek over het gebruik van derde organisaties en extern ingehuurde medewerkers in het kader van brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Verzoek: 2024-04-25 Besluit: 2024-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.

[Gepubliceerd: 2024-06-10] Besluit op Woo-verzoek over het gebruik van derde organisaties en extern ingehuurde medewerkers in het kader van brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Verzoek: 2024-04-25 Besluit: 2024-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werksfeer, interne klachten en maatregelen over omgang.

[Gepubliceerd: 2024-05-30] Besluit op Woo-verzoek naar documenten betreffende de werksfeer, interne klachten en maatregelen over omgang.
Verzoek: 2024-03-26 Besluit: 2024-05-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de zienswijze en beleidskaders van de gemeente Roosendaal aangaande het vergunnen van een eventuele dampverwerkingsinrichting en aangaande het vergunnen van het aan de lucht ontgassen van een schip

[Gepubliceerd: 2024-05-15] Besluit op Woo-verzoek naar de zienswijze en beleidskaders van de gemeente Roosendaal aangaande het vergunnen van een eventuele dampverwerkingsinrichting (DVI) en naar de zienswijze en beleidskaders van de gemeente Roosendaal aangaande het vergunnen van het aan de lucht ontgassen van een schip.
Verzoek: 2024-04-16 Besluit: 2024-05-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit over het Woo-verzoek over ontbrekende bijlagen bij een aanvraag van een bouwvergunning.

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Besluit over het Woo-verzoek van 3 maart 2024 over ontbrekende bijlagen bij de aanvraag van een bouwvergunning aangeduid met B 1994/0825 rayon 2, betreffende het adres Gastelseweg 35a in Roosendaal voor het oprichten van een winkel met 4 bovenwoningen.
Verzoek: 2024-03-03 Besluit: 2024-04-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit over het Woo-verzoek over informatie over de wijziging van de regels voor het aanvragen en toewijzen van een parkeervergunning.

[Gepubliceerd: 2024-04-10] Besluit over het Woo-verzoek van 28 november 2023 over de wijziging van de regels voor het aanvragen en toewijzen van een parkeervergunning; specifiek documenten die betrekking hebben op deze wijziging, de beweegredenen en het besluitvormingsproces hierbij.
Verzoek: 2023-11-28 Besluit: 2024-04-09 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit over het Woo-verzoek over informatie rondom de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Besluit over het Woo-verzoek van 3 november 2023 over documenten inzake de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en documenten inzake het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).
Verzoek: 2023-11-03 Besluit: 2024-04-03 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO-verzoek inzake onderzoek naar uitvoeren project LSI en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2024-06-07] WOO-verzoek inzake onderzoek naar uitvoeren project LSI en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
Besluit: 2024-04-02 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit over het Woo-verzoek over documenten rondom de huisvesting van basisschool Zilverlinde te Roosendaal.

[Gepubliceerd: 2024-03-13] Besluit over het Woo-verzoek van 29 oktober 2023 over documenten rondom de huisvesting van basisschool Zilverlinde te Roosendaal. Het betreft communicatie en documenten over de huidige en voorgenomen toekomstige definitieve locatie van basisschool de Zilverlinde in Roosendaal. Ook betreft het keuringsrapporten van de brandweer over de huidige locatie van de school. Het gaat om het tijdvak 1 januari 2021 tot en met 29 oktober 2023.
Verzoek: 2023-10-29 Besluit: 2024-03-13 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluiten 1 en 2 op Woo-verzoek over informatie met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling Bravis/Bulkenaar c.a. inclusief infrastructuur en zuidelijke ontsluiting (verbindingsweg) Tolberg.

[Gepubliceerd: 2024-03-06] Deelbesluiten 1 en 2 op Woo-verzoek van 20 juli 2023 over de voorgenomen ontwikkeling van Bravis op locatie de Bulkenaar c.a., inclusief infrastructuur en zuidelijke ontsluiting (verbindingsweg) Tolberg. Het betreft informatie en documenten vanaf 8 december 2021 tot 20 juli 2023.
Verzoek: 2023-07-20 Besluit: 2024-03-05 Documenten: 162
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het dossier voorgenomen vestiging van Cloetta Holland B.V. op het terrein De Meeten 2 te Roosendaal.

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Besluit op Woo-verzoek van 5 september 2023 naar alle door burgemeester en wethouders, de griffie en/of de gemeenteraad opgevraagde interne en externe adviezen inzake het dossier voorgenomen vestiging van Cloetta Holland B.V. op het terrein De Meeten 2 in Roosendaal, correspondentie daaromtrent en interne notities.
Verzoek: 2023-09-05 Besluit: 2024-02-29 Documenten: 28
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de ligging van zandwegen in de gemeente Roosendaal en de aanpassing, het herstel en onderhoud ervan.

[Gepubliceerd: 2024-03-05] Besluit op Woo-verzoek van 23 augustus 2023 over alle publieke informatie waaruit voortvloeit waar in de gemeente Roosendaal zandwegen zijn gelegen, alsmede wanneer en op welke wijze die zandwegen in de afgelopen vijf jaar zijn onderhouden, aangepast of herteld.
Verzoek: 2023-08-22 Besluit: 2024-02-29 Documenten: 28
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over adviezen en onderzoeksresultaten rondom de verhoging van parkeertarieven in de gemeente Roosendaal.

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Besluit op Woo-verzoek van 20 november 2023 naar advies/adviezen van Adviesbureau SPARK over de verhoging van de parkeertarieven in zowel de garages als op straat in de gemeente Roosendaal en eventuele andere onderzoeksresultaten van onderzoeken die zijn gedaan naar de (effecten van) de verhoging van de parkeertarieven in de garages en op straat in de gemeente Roosendaal.
Verzoek: 2023-11-20 Besluit: 2024-02-28 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie/documenten tussen de gemeente Roosendaal en Royal HaskoningDHV in het kader van de voorgenomen ontwikkelingen Bravis/Bulkenaar c.a., inclusief infrastructuur en Zuidelijke Ontsluiting (Verbindingsweg) Tolberg

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op Woo-verzoek van 2 oktober 2023 naar alle communicatie/documenten tussen de gemeente Roosendaal en Royal HaskoningDHV die in het kader van de voorgenomen ontwikkelingen Bravis/Bulkenaar c.a., inclusief infrastructuur en Zuidelijke Ontsluiting (Verbindingsweg) Tolberg na 20 juli 2023 is gevoerd c.q. zijn opgesteld.
Verzoek: 2023-10-02 Besluit: 2023-12-18 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier