Convenanten Ministerie Van Buitenlandse Zaken

Universal Postal Convention

[Gepubliceerd: 2022-03-11] Tekst van het Algemeen Postverdrag 2021. Dit document is in het Engels.
Besluit: 2021-08-25 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Plan d'action Pays-Bas et Maroc

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In dit Actieplan staan afspraken om de samenwerking tussen Nederland en Marokko op verschillende gebieden te versterken. Dit document is in het Frans. (PDF | 4 pagina's | 3,8 MB)
Besluit: 2021-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Actieplan Nederland-Marokko

[Gepubliceerd: 2022-11-29] Nederlandse vertaling van het Actieplan tussen Nederland en Marokko. In het Actieplan staan afspraken om de samenwerking op verschillende gebieden te versterken.
Besluit: 2021-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voortgangsverslag implementatie steenkoolconvenant 2018

[Gepubliceerd: 2019-01-14] In 2014 tekenden Essent (nu RWE), EPZ, Nuon, E.ON Benelux (nu Uniper) en GDF SUEZ (nu ENGIE) een convenant met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Hierin zijn concrete afspraken vastgelegd over de inspanningen van de Nederlandse overheid en de genoemde energiebedrijven. Die moeten leiden tot verbeteringen in de steenkolenketen. Dit Engelstalige rapport is de vierde jaarlijkse rapportage over de voortgang van het convenant.
Besluit: 2019-01-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Subsidie-overeenkomsten tussen Nederland en UAWC

[Gepubliceerd: 2020-08-20] Overeenkomsten tussen Nederland en de Union of Agricultural Work Committees (UAWC) over subsidies. Het gaat om overeenkomsten uit 2013 en 2017.
Besluit: 2017-07-10 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

[Gepubliceerd: 2017-03-22] Het convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer bevat afspraken tussen de overheid, de houtsector, de brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en vakbonden.
Besluit: 2017-03-22 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De verklaring van Bratislava

[Gepubliceerd: 2016-09-22] Bestand: de-verklaring-van-bratislava.pdf
Besluit: 2016-09-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Joint Statement of the NATO-Ukraine Commission

[Gepubliceerd: 2015-06-03] Engelstalige bijlage bij de brief aan de Tweede Kamer over de ministerile bijeenkomst die op 13 en 14 mei 2015 in Turkije plaatsvond. Onderdeel van Kamerbrief verslag NAVO ministerile bijeenkomst 13 en 14 mei 2015.
Besluit: 2015-06-04 internationale betrekkingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gezamenlijke Verklaring Benelux-Top 2015

[Gepubliceerd: 2015-05-19] Een Benelux-actieplan voor banen en groei
Besluit: 2015-05-19 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Benelux Summit Joint Declaration 2015

[Gepubliceerd: 2015-05-19] A Benelux Action Plan for jobs and growth
Besluit: 2015-04-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Engelstalig)

[Gepubliceerd: 2015-03-05] Verdrag tussen het Koninkrijk Belgi, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen. Onderdeel van Kamerbrief over verdrag met Belgi en Luxemburg over luchtruimbewaking.
Besluit: 2015-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

The London Conference on Afghanistan - Afghanistan and International Community: Commitments to Reforms and Renewed Partnership

[Gepubliceerd: 2015-01-25] Slotverklaring van de Londenconferentie over Afghanistan.
Besluit: 2014-12-04 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen

[Gepubliceerd: 2014-11-16] Bestand: scan-van-minbuza-multifunctional.pdf
Besluit: 2014-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Memorandum of understanding Nederland - Cuba

[Gepubliceerd: 2014-01-16] Engelstalige bijlage bij de brief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer met het reisverslag van zijn bezoek aan Cuba.
Besluit: 2014-01-07 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Joint Statement - Netherlands-Israel Cooperation Forum

[Gepubliceerd: 2015-04-21] Bestand: joint-statement-netherlands-israel-cooperation-forum.pdf
Besluit: 2013-12-08 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Joint Statement - Dutch-Palestinian Cooperation Forum

[Gepubliceerd: 2015-04-21] Bestand: joint-statement-dutch-palestinian-cooperation-forum.pdf
Besluit: 2013-12-07 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Algemene slotverklaring ministerile bijeenkomst van de OESO (29-30 mei 2013)

[Gepubliceerd: 2013-06-19] Bestand: algemene-slotverklaring-ministeriele-bijeenkomst-van-de-oeso-29-30-mei-2013.pdf
Besluit: 2013-05-30 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verklaring over actieplan om ontwijking van vennootschapsbelasting tegen te gaan

[Gepubliceerd: 2013-06-19] Verklaring van de ministerile bijeenkomst van de OESO (29-30 mei 2013), over de ontwikkeling van een alomvattend actieplan om ontwijking van vennootschapsbelasting tegen te gaan.
Besluit: 2013-05-29 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Memorandum of understanding - Samenwerking Nederland India op gebied van Corporate Governance en MVO

[Gepubliceerd: 2011-08-31] Nederland en India gaan nauwer samenwerken op gebied van Corporate Governance en MVO. Beide landen hebben daar op 7 juni 2011 tijdens de handelsmissie naar India afspraken over gemaakt. In dit Engelstalige document staan de afspraken.
Besluit: 2011-09-01 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Accra actie-agenda (Engels)

[Gepubliceerd: 2010-08-18] Bestand: accra-actie-agenda-en.pdf
Besluit: 2010-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

OECD Declaration on Policy Coherence for Development

[Gepubliceerd: 2010-06-29] Bestand: oecd-ministerial-declaration-on-policy-coherence-for-development.pdf
Besluit: 2010-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier