Ministerie Van Buitenlandse Zaken

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief over voorgenomen toetreding tot verdrag over exportcontrole defensiedomein

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Hoort bij Kamerbrief reactie op brief over voorgenomen toetreding tot verdrag over exportcontrole defensiedomein. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op een brief van enkele maatschappelijke organisaties over de voorgenomen Nederlandse toetreding tot het verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein. De Tweede Kamer had om een reactie op de brief gevraagd.
Besluit: 2024-02-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit Woo-verzoek Russische voetbaltransfers

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Dit besluit is een aanvulling op het besluit van 23 januari 2024 op een verzoek om documenten en correspondentie uit de periode vanaf 1 januari 2022 over Russische voetbaltransfers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over erotisch centrum Amsterdam

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijke plannen van de gemeente Amsterdam om in de buurt van de RAI een erotisch centrum te vestigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toestemming ambtelijke ondersteuning werkbezoek aan PV NAVO en PV EU

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Kamerbrief toestemming ambtelijke ondersteuning werkbezoek aan PV NAVO en PV EU. Minister Bruins Slot (BZ) geeft toestemming voor de ambtelijke ondersteuning van het werkbezoek van de Tweede Kamer aan de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij de NAVO en de PV van Nederland bij de Europese Unie (EU).
Besluit: 2024-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van de oorlog in Europa

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Kamerbrief over stand van de oorlog in Europa. Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie), minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over hoe Nederland OekraÔne politiek, militair, economisch en humanitair zal blijven ondersteunen. Niet alleen de vrijheid van OekraÔne staat op het spel, ook onze gedeelde waarden en het mondiale vertrouwen in de internationale rechtsorde.
Besluit: 2024-02-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief IsraŽl

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde Ambtenarenbrief IsraŽl. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen airdropping boven Gaza

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over airdropping boven Gaza. Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven antwoord op vragen over een airdropping boven Gaza. Het Tweede Kamerlid De Roon (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vraag over SDGs

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Beantwoording vraag over SDGs.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief over schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de antwoorden aan op vragen en opmerkingen over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken die op 20 februari 2024 zal plaatsvinden.
Besluit: 2024-02-14 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over Sustainable Development Goals - SDGs

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Antwoord op Kamervraag over Sustainable Development Goals - SDGs. Minister Van Leeuwen ( Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op een vraag over Sustainable Development Goals (SDGs) (Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FVD) heeft de vraag gesteld.
Besluit: 2024-02-14 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over technische briefing EU-positie in internationale organisaties

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Kamerbrief over technische briefing EU-positie in internationale organisaties. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Eerste Kamer dat zij toestemming verleent aan ambtenaren voor deelname aan een technische briefing over de EU-positie in internationale organisaties.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen 1e termijn begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen 1e termijn begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen die gesteld zijn tijdens de 1e termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. Verschillende Tweede Kamerfracties hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de antwoorden aan op vragen en opmerkingen over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken die op 19 februari 2024 zal plaatsvinden.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om ambtelijke ondersteuning bij werkbezoek aan Denemarken en Zweden

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om ambtelijke ondersteuning bij werkbezoek aan Denemarken en Zweden. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer dat zij toestemming verleent aan de Nederlandse ambassades in Kopenhagen en Stockholm voor ondersteuning aan de vaste commissie van EZK. De commissie legt een werkbezoek af aan Denemarken en Zweden.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over (investerings)interesse van Saoedische zakenlieden in mondiale sporten

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie omtrent de (investerings) interesse van Saoedi-ArabiŽ, zowel van het Public Investment Fund als kroonprins Mohammed Bin Salman zelf of eventuele andere Saoedische zakenlieden, in mondiale sporten als voetbal, golf, tennis, Formule 1, als wel het eventueel binnenhalen van een wereldkampioenschap voetbal in de toekomst, hoe het ministerie van BuZa kijkt naar die ontwikkelingen en veel gehoorde aantijgingen van 'sportswashing' rond deze investeringen. Het verzoek betreft de periode van 01-01-2020 tot 17-7-2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlandse handelsbeleid voor Saoedi-ArabiŽ

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Nederlandse handelsbeleid voor Saoedi-ArabiŽ. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij planningsbrief 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij planningsbrief 2024. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de reactie aan op het verzoek van Vaste Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 februari met het kenmerk: 2024Z01263/2024D03638.
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op motie over een EU-Mercosur akkoord

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op motie over een EU-Mercosur akkoord. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op de motie over een EU-Mercosurakkoord. De motie is van de Kamerleden Ouwehand en Grinwis c.s. De motie is identiek aan de motie van het Kamerlid Ouwehand c.s., waar op 12 april 2023 een reactie op gestuurd is.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake reactie op Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid

Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024 aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief over 'Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid'. Die brief is van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over herziening van EU Meerjarig Financieel Kader

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Antwoorden op nadere Kamervragen over herziening van EU Meerjarig Financieel Kader. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op nadere vragen over de herziening van het EU Meerjarig Financieel Kader (MFK). De Eerste Kamerfracties van de VVD, BBB en 50PLUS hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda voor Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25-29 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda voor Raad Buitenlandse Zaken/Handel van 25-29 februari 2024. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken/Handel van 25 februari 2024 aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd..
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overzicht van functies of rollen die leden van kabinet en Koningshuis vervullen bij World Economic Forum

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over overzicht van functies of rollen die leden van kabinet en Koningshuis vervullen bij World Economic Forum. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt dat de antwoorden op vragen over een overzicht van de functies of rollen die leden van het kabinet en het Koningshuis op dit moment vervullen bij het World Economic Forum later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag BZ

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag BZ. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven antwoord op vragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 22 november 2023. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Internationaal Strategisch Overleg (ISO NL)

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over ISO NL in de periode 1 juli 2020 tot en met 27 november 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2-3 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Kamerbrief inzake Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2-3 februari 2024. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 2-3 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 2-3 februari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 2 en 3 februari 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 20 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 11-12 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 11-12 februari 2024 . Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 19 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 19 februari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Algemene Zaken 20 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Algemene Zaken 20 februari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op uitspraak van Internationaal Gerechtshof in de zaak tussen Zuid-Afrika en IsraŽl over vermeende genocide in Gazastrook

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Hoort bij Kamerbrief met reactie op uitspraak van Internationaal Gerechtshof in de zaak tussen Zuid-Afrika en IsraŽl over vermeende genocide in Gazastrook. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt een reactie op het verzoek van de Tweede Kamer over de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de rechtszaak tussen Zuid-Afrika en IsraŽl over de vermeende schendingen van het Genocideverdrag ten aanzien van Palestijnen in de Gazastrook.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitingen van UNRWA medewerkers rond 7 oktober en de oorlog in IsraŽl en Gaza

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over uitingen van UNRWA medewerkers rond 7 oktober en de oorlog in IsraŽl en Gaza. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op schriftelijke vragen over uitingen van UNRWA-medewerkers rond 7 oktober en de oorlog in IsraŽl en Gaza. De Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) en Ceder (ChristenUnie) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota inzake Kamerbrief Humanitaire hulp aan Gaza via tweede airdrop

Besluit: 2024-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie worst case scenario

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Kamerbrief reactie op motie worst case scenario. Minister Bruins Slot (BZ) laat het oordeel over de motie-Dassen over een worst case scenario aan de Tweede Kamer.
Besluit: 2024-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende appreciatie motie over langjarige financiŽle verplichtingen (36410-XVII-19)

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Kamerbrief over aanvullende appreciatie motie over langjarige financiŽle verplichtingen (36410-XVII-19). Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer zijn aanvullende appreciatie van de motie van het lid Ram c.s. bij het aangaan van nieuwe langjarige financiŽle verplichtingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen sluiten uitvoeringsverdrag VN/ECE reglementen november 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over voornemen sluiten uitvoeringsverdrag VN/ECE reglementen november 2023. Minister Bruins Slot (BZ) meldt de Tweede Kamer dat de regering van plan is enkele uitvoeringsverdragen te sluiten over wielvoertuigen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Humanitaire hulp aan Gaza via airdrop

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Kamerbrief inzake Humanitaire hulp aan Gaza via airdrop. Ministers Bruins Slot (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Ollongren (Defensie) en Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over Humanitaire hulp aan Gaza via airdrop.
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over het Open Doors rapport 2024 en het rapport 'Freedom of Thought'

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Beantwoording vragen over het Open Doors rapport 2024 en het rapport 'Freedom of Thought'. Minister Bruins Slot (BZ) beantwoordt vragen over het Open Doors rapport 2024 en het rapport Freedom of Thought van het Humanistisch Verbond. De vragen zijn gesteld door de Kamerleden Stoffer (SGP), Boswijk (CDA), Kahraman (Nieuw Sociaal Contract) en Ceder (ChristenUnie).
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen uit begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen uit begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen uit de behandeling van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Kamerbrief inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 29 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 29 januari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Zwitserse regering die het World Economic Forum op basis van de Zwitserse Host State Act formeel erkent als internationale organisatie

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Zwitserse regering die het World Economic Forum op basis van de Zwitserse Host State Act formeel erkent als internationale organisatie. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de Zwitserse regering die het World Economic Forum, op basis van de Zwitserse 'Host State Act' (HSA), formeel erkent als een internationale organisatie. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief tussentijdse evaluatie Invest International

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Kamerbrief tussentijdse evaluatie Invest International. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een tussentijdse evaluatie van Invest International. De minister reageert ook op de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024 aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Kamerbrief inzake verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel januari 2024. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024. Eenzelfde brief heeft hij aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-29 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake verzoek vaste Kamercommissie voor BuHa-OS omtrent nationaal belang ontwikkelingssamenwerking

Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek vaste Kamercommissie voor BuHa-OS over nationaal belang ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Kamerbrief over verzoek vaste Kamercommissie voor BuHa-OS over nationaal belang ontwikkelingssamenwerking. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van lopende OS-projecten en geeft daarbij aan wat in het direct nationaal belang is, in het bijzonder in relatie tot onderwerpen als veiligheid, migratie en economie.
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op reactie op Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Uitstelbrief op reactie op Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid. Minister Van Leeuwen (BZ) meldt dat het wegens het brede scala aan onderwerpen in de brief en de benodigde interdepartementale afstemming niet mogelijk zal zijn om de reactie binnen de gestelde termijn aan te bieden. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het verzoek om reactie te geven op de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over een rechtvaardig handels- en landbouwbeleid op 18 januari 2024 aan de minister en minister Adema van (LNV) gedaan.
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 - Raadsmandaatonderhandelingen Zwitserland

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 4 Fiches (documenten) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Fiches bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlands besluit alleen erkenning Amerikaanse noodpaspoorten bij inreis of overstap naar Verenigde Staten

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het besluit van Nederland om Amerikaanse noodpaspoorten alleen te erkennen in geval van uitreis of overstap naar de Verenigde Staten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar over totstandkoming reisadviezen Thailand

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek over de totstandkoming van reisadviezen voor Thailand in de periode vanaf 1 juli 2022 tot 5 augustus 2023 en documenten en correspondentie over de ontmoetingen van de verzoeker op de ambassade in Bangkok. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Hoort bij Kamerbrief over verzoek gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) en minister-president Rutte informeren de Tweede Kamer over het verzoek dat tijdens de Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 23 januari 2024, in de context van het NRC artikel 'Onwelgevallige informatie over IsraŽl onder het tapijt geveegd' (d.d. 21 januari 2024), aan het kabinet is gedaan voor het openbaren van correspondentie tussen het ministerie van Algemene Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij is verzocht de informatie te ontvangen voor het Notaoverleg Buitengewone Europese Top dat in de Tweede Kamer zal plaatshebben op donderdag 25 januari 2024.
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake kennisgeving onderzoek naar mogelijkheid leveren humanitaire hulp aan Gaza via de lucht

Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kennisgeving onderzoek naar mogelijkheid leveren humanitaire hulp aan Gaza via de lucht

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Kamerbrief over kennisgeving onderzoek naar mogelijkheid leveren humanitaire hulp aan Gaza via de lucht. Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer dat de mogelijkheid van een militaire bijdrage aan het leveren van humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza via de lucht wordt onderzocht.
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de situatie van Abed Al Attar in Gaza

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de situatie van Abed Al Attar in Gaza. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de situatie van Abed Al Attar in Gaza. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Hoort bij Kamerbrief over schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen van de Tweede Kamer in een schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024.
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken 22 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken 22 januari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda informele Raad Buitenlandse Zaken 2-3 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda informele Raad Buitenlandse Zaken 2-3 februari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 2 en 3 februari 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over situatie Soedan naar aanleiding van de oorlog die is uitgebroken in april 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over situatie Soedan naar aanleiding van de oorlog die is uitgebroken in april 2023. Minister van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de situatie in Soedan naar aanleiding van de oorlog die is uitgebroken in april 2023. Het Tweede Kamerlid Bamenga (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over het WEF en de belasting voor miljonairs en miljardairs

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Hoort bij Antwoorden op vragen over WEF en belasting voor miljonairs en miljardairs. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het World Economic Forum (WEF) en de belasting voor miljonairs en miljardairs. De vragen zijn gesteld door het lid Dijk (SP).
Besluit: 2024-01-23 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Russische voetbaltransfers

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten en correspondentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over Russische voetbaltransfers. Specifiek, van 1 januari 2022 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 4 en 5: Implementatie van de strategie voor duurzame chemische stoffen

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer 5 Fiches (documenten) aan van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Fiches bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-22 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen kosten afschalen steun OekraÔne

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kosten afschalen steun aan OekraÔne. Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven antwoord op vragen over de kosten van afschalen van de steun aan OekraÔne. Het Tweede Kamerlid Boswijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen kosten afschalen steun aan OekraÔne

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kosten afschalen steun aan OekraÔne. Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven antwoord op vragen over de kosten van afschalen van de steun aan OekraÔne. Het Tweede Kamerlid Boswijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om een reactie op het bericht over Australische haatprediker

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief met reactie op verzoek om een reactie op het bericht over Australische haatprediker . Minister Bruins Slot (BZ) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om een reactie op het bericht 'Australische haatprediker ongemoeid naar Utrecht: terreurdaden Hamas een opsteker'.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio - CBCP

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer 2 Fiches (documenten) aan van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Fiches bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over aanvallen op christenen in Nigeria

[Gepubliceerd: 2024-01-24] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over aanvallen op christenen in Nigeria. Minister Bruins Slot (BZ) meldt de Tweede Kamer dat de antwoorden op vragen over de reeks aanvallen op christenen in Nigeria rond kerst 2023 later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen intrekken exportvergunning ASML

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over intrekken exportvergunning ASML. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het bericht Intrekken exportvergunning nieuwe tegenslag ASML. Het Tweede Kamerlid Zeedijk (NSC) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over RIPE NCC

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie en correspondentie over RIPE Network Coordination Centre (NCC). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Algemene Zaken 29 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Algemene Zaken 29 januari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda buitengewone Europese Raad 1 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda buitengewone Europese Raad 1 februari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 2: Mededeling Een verenigd Europa tegen haat

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer 5 Fiches (documenten) aan van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Fiches bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-17 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over de reeks (Islamitische) aanvallen op Christenen in Nigeria rond kerst 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Beantwoording vragen over de reeks (Islamitische) aanvallen op Christenen in Nigeria rond kerst 2023. Minister Bruins Slot (BZ) beantwoordt vragen over de reeks (Islamitische) aanvallen op Christenen in Nigeria rond kerst 2023. De vragen zijn gesteld door de Kamerleden Stoffer en Van Dijk (beiden SGP).
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel 22-23 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel 22-23 januari 2024. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024.
Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 3: Mededeling 'Fur Free Europe'

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer 5 Fiches (documenten) aan van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Fiches bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake additioneel budget informatiecampagnes over migratie

Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over additioneel budget informatiecampagnes over migratie

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief over additioneel budget informatiecampagnes over migratie. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de besteding van het additionele budget van 500.000 voor het opzetten en uitbreiden van informatiecampagnes over migratie. En over de bredere inzet van Nederland over bewustwording onder migranten over irreguliere migratie en een evaluatie naar door Nederland gefinancierde informatiecampagnes.
Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel van 12 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over geannoteerde agenda voor Raad Buitenlandse Zaken Handel 22 en 23 januari 2024. Minister Van Leeuwen ( Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel die op 22 en 23 januari 2024 zal plaatsvinden aan. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verzoek om gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Belgie

Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verdrag luchtvaart Finland - Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Kamerbrief over Verdrag luchtvaart Finland - Sint Maarten. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over het Verdrag over luchtdiensten tussen Sint Maarten en Finland. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-15 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over de inzet van Zr Ms Holland bij de hulpverlening aan Gaza

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over de inzet van Zr Ms Holland bij de hulpverlening aan Gaza. Minister Bruins Slot (BZ) beantwoordt vragen over de inzet van Zr. Ms. Holland bij hulpverlening aan de Gazastrook. De vragen zijn van Kamerlid Ceder (ChristenUnie).
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2, 3 en 4 - Defence of Democracypakket

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 4 Fiches (documenten) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Fiches bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over klantenonderzoeken voor reisadviezen

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de klantenonderzoeken die gedaan zijn en die leidend zijn bij de inrichting en modernisering van de reisadviezen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake in voorbereiding zijnde verdragen peildatum 1 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Kamerbrief inzake in voorbereiding zijnde verdragen peildatum 1 januari 2024. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over in voorbereiding zijnde verdragen peildatum 1 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Kamerbrief over in voorbereiding zijnde verdragen peildatum 1 januari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de lijst van internationale verdragen die in voorbereiding zijn en waarover wordt onderhandeld, met als peildatum 1 januari 2024. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 1: Herziening richtlijn consulaire bescherming niet-vertegenwoordigde EU-burgers in derde landen

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer 5 Fiches (documenten) aan van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Fiches bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-12 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over maritieme veiligheid Rode Zee

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Hoort bij Kamerbrief over maritieme veiligheid Rode Zee. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over maritieme veiligheid in de Rode Zee.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Turkse militaire aanvallen in SyriŽ en Irak

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Turkse militaire aanvallen in SyriŽ en Irak. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) geven antwoorden op schriftelijke vragen over de Turkse militaire aanvallen in SyriŽ en Irak. De Tweede Kamerleden Kahraman en Veldkamp (beiden Nieuw Sociaal Contract) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 - Verordening politiesamenwerking mensensmokkel en mensenhandel

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om gesprek met Nederlandse ambassadeur in BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om gesprek met Nederlandse ambassadeur in BelgiŽ. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer dat zij toestemming geeft een ambtenaar deel te laten nemen aan een gesprek over het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in het 1e semester van 2024.
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 - Herziening van de Richtlijn pakketreizen

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiches 1 en 2 - passagiersrechten

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 - Herziening Richtlijn Pakketreizen

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiches 1 en 2 - Passagiersrechten

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over het rapport van DBIO aangaande investeringen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever

Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Nederlandse inzet Mensenrechtenraad 2024-2026

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Kamerbrief Nederlandse inzet Mensenrechtenraad 2024-2026. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in 2024-2026.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over rapport DBIO over investeringen in nederzettingen op Westelijke Jordaanoever

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over rapport DBIO over investeringen in nederzettingen op Westelijke Jordaanoever. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het rapport van Dont Buy into the Occupation (DBIO) aangaande investeringen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De Tweede Kamerleden Piri (GroenLinks-PvdA) en Paternotte (D66) hebben de vragen gesteld
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vluchtgegevens Sigrid Kaag met Nederlandse regeringsvliegtuig

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de vluchtgegevens met het Nederlandse regeringsvliegtuig van Sigrid Kaag in haar periode als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) van 26 oktober 2017 tot en met 10 augustus 2021 en als minister van Buitenlandse Zaken (BZ) van 24 mei 2021 tot en met 17 september 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij meerjarig financieel overzicht ICT-budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij meerjarig financieel overzicht ICT-budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer het meerjarig financieel overzicht van ICT-budgetten van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 22 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 22 januari 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de veroordeling van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus in Bangladesh

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de veroordeling van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus in Bangladesh. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de veroordeling van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus in Bangladesh. Het Tweede Kamerlid Teunissen (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 4 - Actieplan elektriciteitsnetwerken

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 4 - Mededeling EU Actieplan elektriciteitsnetwerken

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22-23 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22-23 januari 2024. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024 aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Q4 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief inzake BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Q4 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Q4 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Q4 2023. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer de rapportage van lopende Europese wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over de periode oktober-december 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het extern onderzoek uitgevoerd naar de Union of Agricultural Workers Committees

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Besluit op een Woo-verzoek over het extern onderzoek uitgevoerd naar de Union of Agricultural Workers Committees (UAWC) in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 5 -Richtlijn voorkoming en tegengaan van mensensmokkel

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2024-01-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 5 - Richtlijn tot wijziging minimumnormen ter voorkoming en tegengaan van mensensmokkel

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over de gevangenschap van en de rechtszaak tegen journalist en uitgever Jimmy Lai in Hongkong

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Hoort bij Beantwoording vragen over gevangenschap en rechtszaak tegen journalist en uitgever in Hongkong. Minister Bruins Slot (BZ) beantwoordt vragen over de gevangenschap van, en de rechtszaak tegen, journalist en uitgever Jimmy Lai in Hongkong. De vragen zijn van de Kamerleden Paternotte (D66) en Van der Lee (GroenLinks-PvdA).
Besluit: 2024-01-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitnodiging nieuwjaarsreceptie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Hoort bij Kamerbrief uitnodiging nieuwjaarsreceptie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) nodigt de leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uit voor een nieuwjaarsreceptie en een informele introductiesessie.
Besluit: 2024-01-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Woo-instructies BZ

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Besluit op een verzoek om informatie over de werkinstructies voor de Wet open overheid (Woo), documenten over (interne) richtlijnen en werkinstructies die toezien op de openbaarmaking van informatie en de behandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Het gaat om een verzoek op basis van de Woo.
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 5 - Verordening welzijn en traceerbaarheid honden en katten

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Planning vervolgstappen motie over EUPOL bewakers en tolken betrekken bij het traject voor ambassadebewakers

Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC Fiche 5: Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over 7 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 7 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief planning vervolgstappen motie betrekken EUPOL-bewakers en tolken bij traject ambassadebewakers

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief planning vervolgstappen motie betrekken EUPOL-bewakers en tolken bij traject ambassadebewakers. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de planning van het vervolg op de Kamerbrief van 19 december over de voortgang met betrekking tot (voormalige) ASG-bewakers in Afghanistan.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over handhaving van buitenlandse en grensoverschrijdende corruptie

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over buitenlandse en grensoverschrijdende corruptie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek activiteiten Boskalis in ArgentiniŽ

[Gepubliceerd: 2023-12-27] Besluit op een verzoek om informatie over activiteiten van het bedrijf Boskalis in ArgentiniŽ. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake planning en voortgang Algoritmeregister

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief inzake planning en voortgang Algoritmeregister.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over consulaire bijstand Thailand

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de consulaire bijstand aan Nederlanders, woonachtig of op vakantie in Thailand door de ambassade in Bangkok van 1 januari 2023 tot 17 november 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over consulaire bijstand door ambassade in Bangkok

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de consulaire bijstand aan Nederlanders, woonachtig of op vakantie in Thailand door de ambassade in Bangkok van 1 januari 2023 tot 17 november 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verslag van de EU Westelijke Balkan Top en de Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief inzake Verslag van de EU Westelijke Balkan Top en de Europese Raad van 13 14 en 15 december 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13,14 en 15 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag van de EU Westelijke Balkan Top en de Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023 aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota KB inzake een addendum op de brief over Uitvoering van de motie over kaders voor de inzet van lokale medewerkers

Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over addendum op brief over 'Uitvoering van de motie over kaders voor de inzet van lokale medewerkers'

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over addendum op brief over 'Uitvoering van de motie over kaders voor de inzet van lokale medewerkers'. Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer een addendum op de brief over Uitvoering van de motie-Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op ambassades en consulaten'.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over extra humanitaire hulp bijdrage voor Palestijnse bevolking

[Gepubliceerd: 2024-01-08] Hoort bij Kamerbrief inzake extra humanitaire hulp bijdrage voor Palestijnse bevolking. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over extra humanitaire hulp bijdrage voor de Palestijnse bevolking.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief inzake Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2024. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Nederlandse inzending toetsingscyclus rechtsstaat 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief bij Nederlandse inzending toetsingscyclus rechtsstaat 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de Nederlandse inzending op de vragenlijst van de Europese Commissie voor de toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2024. Ook geeft de minister een toelichting op de toetsingscyclus. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over correspondentie BZ en PAX over de Palestijnse Gebieden

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Besluit op een verzoek om informatie met betrekking tot correspondentie tussen BZ en PAX over activiteiten die plaatsvinden in-, of gerelateerd zijn aan, activiteiten in IsraŽl of de Palestijnse Gebieden tussen in de periode 12-5-2018 en 12-5-2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek export ASML naar China

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Beslissing op bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over export van en exportvergunningen en exportkredietverzekeringen voor EUV/DUB lithografiemachines en -technologie van ASML naar China. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Rollend werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2024-2026

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief inzake Rollend werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2024-2026. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Werkprogramma 2024-2026 van Adviesraad Internationale Vraagstukken

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2024-2026 van Adviesraad Internationale Vraagstukken. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer het Werkprogramma 2024-2026 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over zienswijze op concept van medeplichtigheid onder internationaal recht

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Hoort bij Kamerbrief over zienswijze op concept van medeplichtigheid onder internationaal recht. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de zienswijze van het kabinet op het concept van medeplichtigheid onder internationaal recht.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 12 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 12 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt het verslag van de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023 naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over Tweede Suppletoire begroting BHOS

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over Tweede Suppletoire begroting BHOS. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen naar aanleiding van de Tweede Suppletoire begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota).
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Eerste steunpakket OekraÔne 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief inzake Eerste steunpakket OekraÔne 2024.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording feitelijke vragen tweede suppletoire begroting BZ

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over beantwoording feitelijke vragen tweede suppletoire begroting BZ. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota). De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Decemberbrief Buitenlandse Zaken 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over Decemberbrief Buitenlandse Zaken 2023. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over beleidsmatige kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 van hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken). Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-13 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 1e steunpakket OekraÔne 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief over 1e steunpakket OekraÔne 2024. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de 1e steunpakket aan OekraÔne in 2024.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op feitelijke vragen over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2024 aan. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen vervolging van en geweld tegen christelijke vrouwen in Nigeria

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vervolging van en geweld tegen christelijke vrouwen in Nigeria. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de vervolging van een christelijke vrouw in Nigeria wegens vermeende godslastering en de brute moord op een christelijke studente door een groep islamitische medestudenten. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over begroting Buitenlandse Zaken 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over begroting Buitenlandse Zaken 2024. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2024.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief planning modernisering Nederlandse sanctiestelsel

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Kamerbrief planning modernisering Nederlandse sanctiestelsel. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de planning voor de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over de doorlevering van F-35-onderdelen naar IsraŽl

Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over doorlevering van F-35-onderdelen naar IsraŽl

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over doorlevering van F-35-onderdelen naar IsraŽl. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Bruins Slot (BZ) geven antwoorden op vragen over de doorlevering van F-35-onderdelen naar IsraŽl. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023 aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Voorlopige maatregelen opgelegd door Internationaal Gerechtshof tegen SyriŽ

Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorlopige maatregelen opgelegd door Internationaal Gerechtshof tegen SyriŽ

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over voorlopige maatregelen opgelegd door Internationaal Gerechtshof tegen SyriŽ. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de recente uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de procedure die door Canada en Nederland is aangespannen tegen SyriŽ vanwege zijn grove en stelselmatige schendingen van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 1 Verordening Monitoringskader voor veerkrachtige Europese bossen

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Decemberbrief BHOS-begroting 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over Decemberbrief BHOS-begroting 2023. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over kas-, ontvangsten- en verplichtingenmutaties die zich hebben voorgedaan sinds de tweede suppletoire begroting conform de rijksbegrotingsvoorschriften. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Beleidsreactie op IOB-evaluatie SRGR-beleid 2012-2022

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op IOB-evaluatie SRGR-beleid 2012-2022 . Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt het onderzoek en de beleidsreactie naar de Tweede Kamer over het Nederlandse beleid op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en hiv/aidsbestrijding in lage- en lagere middeninkomenslanden in de periode 2012-2022.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 6 - Herziening verordening dierenwelzijn transport

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC Fiche 6: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over 7 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 7 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kennisgeving onderzoek naar bijdrage maritieme veiligheid Golfregio

[Gepubliceerd: 2023-12-27] Hoort bij Kamerbrief over kennisgeving onderzoek naar bijdrage maritieme veiligheid Golfregio. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over het onderzoek naar de bijdrage voor maritieme veiligheid in de Golfregio.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie over keuze voor een instrument omtrent het recht op een schone leefomgeving

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Hoort bij Kamerbrief over motie over keuze voor een instrument omtrent het recht op een schone leefomgeving. Minister Bruins Slot (BZ) reageert op de motie om eerst overleg met de Tweede Kamer te hebben over de keuze voor een instrument omtrent het recht op een schone leefomgeving. De motie is van het Kamerlid Brekelmans (VVD) .
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake schriftelijk overleg RBZ d d 11 december 2023

Besluit: 2023-12-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen (VSO) over Raad Buitenlandse Zaken 11 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over Raad Buitenlandse Zaken 11 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt haar antwoorden aan op vragen over de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van 11 december 2023. Verschillende fracties in de vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken hadden hierover vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-12-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording nadere vragen Europese voorstellen voor een EU-positie binnen internationale organisaties

Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Europese voorstellen voor EU-positie binnen internationale organisaties

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Europese voorstellen voor EU-positie binnen internationale organisaties. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over Europese Voorstellen voor een EU-positie binnen internationale organisaties. De vaste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese Zaken hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake belastingverdrag tussen het Koninkrijk, t b v CuraÁao, en Malta - overlegging nota n a v het verslag en nota van wijziging

Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota's belastingverdrag CuraÁao-Malta

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota's belastingverdrag CuraÁao-Malta. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het voorstel van Rijkswet tot goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van CuraÁao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over belastingverdrag CuraÁao en Malta

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Kamerbrief over belastingverdrag CuraÁao en Malta . Minister Bruins Slot informeert over het verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen. Het verdrag is tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van CuraÁao, en de Republiek Malta.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Melding fraudezaken en beleid fraude en corruptie BZ

Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 2 gegrond verklaarde fraudemeldingen

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over 2 gegrond verklaarde fraudemeldingen. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over 2 gegrond verklaarde fraudemeldingen. Volgens afspraak informeert de minister de Kamer over gegrond verklaarde fraudezaken met een (Nederlandse) financiŽle impact van minimaal 100.000.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoek naar overlijden van Nederlandse staatsburger in Gaza

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoek naar overlijden van Nederlandse staatsburger in Gaza. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het onderzoek naar het overlijden van een Nederlandse staatsburger in Gaza. De Tweede Kamerleden Sjoerdsma en Paternotte (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13 14 en 15 december 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de EU Westelijke Balkan Top en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake schriftelijk overleg RAZ d d 12 december

Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen (VSO) over RAZ 12 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over RAZ 12 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt haar antwoorden aan op vragen over de Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken op 12 december 2023. De vaste commissie voor Europese Zaken had de vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-12-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij verslag OVSE MinisteriŽle Raad 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag OVSE MinisteriŽle Raad 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de OVSE MinisteriŽle Raad van 30 november en 1 december 2023. Een eensluidende brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over scorekaarten ter evaluatie van multilaterale organisaties waar Nederland mee samenwerkt

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over scorekaarten ter evaluatie van multilaterale organisaties waar Nederland mee samenwerkt. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de scorekaarten multilaterale organisaties. Hiermee worden organisaties die in het beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) een belangrijke rol spelen, jaarlijks geŽvalueerd.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Aanbeveling leermobiliteit

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel Periodieke Rapportages BHOS begrotingsartikel 2

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief over uitstel Periodieke Rapportages BHOS begrotingsartikel 2. Minister Van Leeuwen ( Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de periodieke rapportage op het gebied van het begrotingsartikel 2 over Nederlands klimaatbeleid voor ontwikkelingslanden. De de verwachting is dat dit in de eerste helft van 2024 verschijnt.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verslag van NAVO Foreign Ministers Meeting van 28-29 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over Verslag van NAVO Foreign Ministers Meeting van 28-29 november 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28-29 november 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake appreciatie voorstel besluit Gemengd Comitť CETA

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief inzake appreciatie voorstel besluit Gemengd Comitť CETA. Een eensluidende brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorstel Raadsbesluit Gemengd Comitť CETA

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over voorstel Raadsbesluit Gemengd Comitť CETA. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over een voorstel voor een Raadsbesluit betreffende het standpunt van de Europese Unie (EU) ten aanzien van een conceptbesluit van het Gemengd Comitť ingesteld bij de Brede en Economische Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA). Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 en 4 - Mededeling Talentenmobiliteit en Verordening EU-talentenpool

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 - aanbeveling erkenning kwalificaties derdelanders

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 3: Commissieaanbeveling erkenning kwalificaties van derdelanders

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over 7 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 7 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 4 - Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 4 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-01 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over De Russische oorlog tegen OekraÔne is een praktijkexamen voor Europa en de tijd begint te dringen

Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de deelname van een Hamas-handlanger aan een Nederlandse Handelsmissie

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de deelname van een Hamas-handlanger aan een Nederlandse Handelsmissie. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven antwoord op vragen over de deelname van een Hamas-handlanger aan een Nederlandse Handelsmissie. Het Tweede Kamerlid De Roon (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op motie over langjarig maximeren van asieltoerekening aan ODA

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over reactie op motie over langjarig maximeren van asieltoerekening aan ODA. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de motie Thijssen over het langjarig maximeren van de asieltoerekening aan ODA.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie-Sjoerdsma gegevensoverzicht NIMH

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie-Sjoerdsma gegevensoverzicht NIMH. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie van het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) over openbaarmaking van een gegevensoverzicht van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).
Besluit: 2023-11-30 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief over verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023 aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen..
Besluit: 2023-11-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief inzake Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en het Groeiplan voor de Westelijke Balkan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen aanwezigheid Talibanfunctionaris op WHO-congres Den Haag

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanwezigheid Talibanfunctionaris op WHO-congres Den Haag. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de deelname van een vertegenwoordiger van de Taliban aan het World Local Production Forum in Den Haag, een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Tweede Kamerleden Eerdmans (JA21) en Wilders (PVV) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen visumverlening aan Taliban-vertegenwoordiger

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over visumverlening aan Taliban-vertegenwoordiger. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de deelname van een vertegenwoordiger van de Taliban aan het World Local Production Forum in Den Haag, een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Tweede Kamerleden Ceder en Drost (beiden ChristenUnie) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezoek president Zelensky aan Nederland

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het bezoek van de heer Volodymyr Zelensky, president van OekraÔne, op 4 mei 2023 aan Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voorstel uitstel debat suppletoire begrotingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief voorstel uitstel debat suppletoire begrotingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stelt de Eerste Kamer voor het debat over de wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) en de wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) uit te stellen.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Uitstel Kabinetsreactie AIV advies Klimaatrechtvaardigheid

Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief kabinetsreactie op AIV advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak'

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Uitstelbrief kabinetsreactie op AIV advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak'. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt de Tweede Kamer dat de kabinetsreactie op het advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak' van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het 1e kwartaal van 2024 komt.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over omstreden activiteiten van FMO in Nicaragua

Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over omstreden activiteiten van FMO in Nicaragua

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over omstreden activiteiten van FMO in Nicaragua. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt dat de antwoorden op vragen over omstreden activiteiten van FMO in Nicaragua later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 - Herziening verordening detergentia

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 7 - Herziening kader buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Shaping Feminist Foreign Policy conferentie

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over Shaping Feminist Foreign Policy conferentie. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Shaping Feminist Foreign Policy (SFFP). Nederland zet in op een feministisch buitenlands beleid (FBB) vanuit de grondwettelijke opdracht van artikel 1 (gelijkheid) en artikel 90 (bevordering internationale rechtsorde). De Shaping Feminist Foreign Policy conferentie maakt onderdeel uit van dit beleid.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 7: Herziening kader buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over 7 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 7 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interlandelijke adopties uit India

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over interlandelijke adopties uit India. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 11 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 11 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Wijziging richtlijn Intermodaal vervoer

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van Statuut van Rome

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief over inzet jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van Statuut van Rome. Minister Bruins Slot (BZ) en minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) informeren de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet tijdens de jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen bij het Statuut van Rome. Onderwerpen die worden besproken zijn onder andere de verkiezing van 6 nieuwe rechters, het vaststellen van de begroting voor 2024 en de zorgen over de veiligheid van het Strafhof. Ook wordt in deze brief een kort overzicht gegeven van de nieuwe onderzoeken van de Aanklager en de uitspraken van het Hof.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over de mijnramp in Suriname

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Beantwoording vragen over de mijnramp in Suriname.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen mijnramp Suriname

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mijnramp Suriname. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over het instorten van een mijnschacht in Suriname op 20 november 2023. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over exportautorisaties cyber-surveillance goederen en digitale technologieŽn met dual-use toepassingen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over exportautorisaties van cyber-surveillance goederen en digitale technologieŽn met dual-use toepassingen die door de Nederlandse overheid naar het Directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie zijn verzonden. Specifiek, de Nederlandse antwoorden op de Questionnaire on the control of exports of cyber-surveillance items voor de jaren 2020, 2021, en 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over straffeloosheid van IsraŽl

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over straffeloosheid van IsraŽl. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over straffeloosheid van IsraŽl. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse inzet in Sahelregio

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over Nederlandse inzet in Sahelregio. Minister Bruins Slot (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Ollongren (Defensie) en minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) informeren de Tweede Kamer over de meest recente ontwikkelingen in de Sahelregio. En over de inzet op het gebied van politiek, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking in de regio.
Besluit: 2023-11-23
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken rondom het WK mannenvoetbal in Qatar

Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Nederland blijft IsraŽl F-35-onderdelen leveren ondanks waarschuwing schending oorlogsrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Nederland blijft IsraŽl F-35-onderdelen leveren ondanks waarschuwing schending oorlogsrecht. Ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Bruins Slot (BZ) geven antwoord op vragen over het bericht Nederland blijft IsraŽl F-35-onderdelen leveren ondanks waarschuwing schending oorlogsrecht. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota (BZ) bij Kamervragen over de levering van JSF-onderdelen aan IsraŽl

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de levering van JSF-onderdelen aan IsraŽl. Ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Bruins Slot (BZ) geven antwoord op vragen over de levering van JSF-onderdelen aan IsraŽl. Het Tweede Kamerlid Van Dijk heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de actuele situatie in IsraŽl en Gaza

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de actuele situatie in IsraŽl en Gaza. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de actuele situatie in IsraŽl en Gaza. De Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks) en Piri (Groenlinks-PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-22 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over situatie van Nederlanders en gegijzelde IsraŽliŽrs in de Gazastrook

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over situatie van Nederlanders en gegijzelde IsraŽliŽrs in de Gazastrook. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de situatie van Nederlanders en van gegijzelde IsraŽliŽrs in de Gazastrook. De Tweede Kamerleden Van der Staaij en Stoffer (SGP) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de levering van F-35 onderdelen

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de levering van F-35 onderdelen. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Bruins Slot (BZ) geven antwoord op vragen over de levering van F-35 onderdelen. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Piri (Groenlinks-PvdA).
Besluit: 2023-11-22 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over NAVO Foreign Ministers Meeting 28-29 november 2023 en OVSE MinisteriŽle Raad 30 november en 1 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over NAVO Foreign Ministers Meeting 28-29 november 2023 en OVSE MinisteriŽle Raad 30 november en 1 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023 en de OVSE MinisteriŽle Raad van 30 november en 1 december 2023.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 21 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 21 november 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake stand van zaken uitvoering motie over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran

Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken uitvoering motie over ernstige en systematische schendingen van mensenrechten in Iran

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken uitvoering motie over ernstige en systematische schendingen van mensenrechten in Iran. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Eerste Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van motie-Karimi c.s. Deze motie verzoekt het kabinet om Iran aansprakelijk te stellen op basis van het Internationaal Verdrag over de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (ICERD).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Bestuurskosten juni_juli_aug_sept 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Bestuurskosten Buitenlandse Zaken juni - oktober 2023. Bestuurskosten van: De minister van Buitenlandse Zaken De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking De secretaris-generaal (SG) De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG) Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ) Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS) Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES) Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB)
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bestuurskosten oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Bestuurskosten Buitenlandse Zaken juni - oktober 2023. Bestuurskosten van: De minister van Buitenlandse Zaken De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking De secretaris-generaal (SG) De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG) Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ) Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS) Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES) Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB)
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag G20-top New Delhi 9-10 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief met verslag G20-top New Delhi 9-10 september 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer een verslag van de G20-top die plaatsvond in New Delhi op 9 en 10 september 2023.
Besluit: 2023-11-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Interim-auditrapport BZ en BHOS 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over Interim-auditrapport BZ en BHOS 2023. Ministers Bruins Slot (BZ) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bieden de Tweede Kamer het interim-auditrapport 2023 BZ en BHOS van de Auditdienst Rijk en de managementreactie op dit rapport aan.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Fiche BNC over dronedreigingen

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Fiche BNC over dronedreigingen. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer een Fiche (document) aan van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Het Fiche gaat over dronedreigingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over het D66-plan Toekomst van toetreding

Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontmoetingen tussen Shell en Nederlandse regering

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over ontmoetingen tussen Shell en de Nederlandse regering in de periode van januari 2002 tot en met 31 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023 aan. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over oproep IsraŽlische regering om 300.000 militaire reservisten deel te laten nemen aan de lopende vijandelijkheden

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over oproep IsraŽlische regering om 300.000 militaire reservisten deel te laten nemen aan de lopende vijandelijkheden. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de oproep van de IsraŽlische regering om 300.000 militaire reservisten deel te laten nemen aan de lopende vijandelijkheden, met name in de Gazastrook. Het Tweede Kamerlid Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Kamerbrief over de situatie in IsraŽl en Gaza

[Gepubliceerd: 2023-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-11-18 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 15 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 15 november 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt het verslag van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023 naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 21 november 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023 aan. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over verslag Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1- Europees windpakket

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 4 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-15 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Interventie in zaak Internationaal Gerechtshof Gambia vs Myanmar

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over Interventie in zaak Internationaal Gerechtshof Gambia vs Myanmar. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de interventie in een procedure tussen Gambia en Myanmar over de vermeende genocide op de Rohingya.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake aanbieding beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028

Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028

[Gepubliceerd: 2024-01-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028. Minister Bruins Slot (BZ), minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Gršper- van Koolwijk (Cultuur en Media) bieden de Tweede Kamer het beleidskader voor het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) 2025-2028 aan.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op schriftelijke Kamervragen over de actuele situatie in IsraŽl en Gaza

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Hoort bij Uitstelbrief op schriftelijke Kamervragen over de actuele situatie in IsraŽl en Gaza. Minister Bruins Slot (BZ) meldt dat de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg over de actuele situatie in IsraŽl en Gaza later komen dan gebruikelijk. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht in Russische media over voorbereidingen Kremlin op presidentsverkiezingen 2024 door lijst vertrouwelingen

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht in Russische media over voorbereidingen Kremlin op presidentsverkiezingen 2024 door lijst vertrouwelingen. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over bericht in Russische media over voorbereidingen Kremlin op presidentsverkiezingen 2024 door lijst van vertrouwelingen. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Aanbeveling energiearmoede

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 4 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-13 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief agenda voor de OVSE MinisteriŽle Raad van 30 november en 1 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda voor OVSE MinisteriŽle Raad van 30 november en 1 december 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de geannoteerde agenda aan voor de OVSE MinisteriŽle Raad van 30 november en 1 december 2023.
Besluit: 2023-11-11 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28-29 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28-29 november 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28-29 november 2023 aan.
Besluit: 2023-11-10 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 - Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct)

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 4 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-10 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het opstellen van een Amicus Curiae Brief in de zaak NextEra Energy v. Spanje

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een Amicus Curiae Brief in de zaak NextEra Energy v. Spanje. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken 13 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken 13 november 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden aan op vragen van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken die op 13 november 2023 zal plaatsvinden.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag van 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ministeriŽle week

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief met verslag van 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ministeriŽle week. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer het verslag van de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over WK voetbal 2022 in Qatar

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over het WK voetbal in Qatar. Het verzoek omvat de periodes van 1 Juli 2022 tot en met 31 augustus 2022, en van 15 december 2022 tot en met 23 april 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Hoort bij Kamerbrief over schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen van de Tweede Kamer in een schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023.
Besluit: 2023-11-07 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Kamerbrief over agenda voor Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023 aan. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-11-07 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over agenda voor Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda voor Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 21 november 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de agenda aan voor Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over geweld tegen Palestijnse bewoners van de westelijke Jordaanoever

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over geweld tegen Palestijnse bewoners van de westelijke Jordaanoever. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over geweld tegen Palestijnse bewoners van de westelijke Jordaanoever. Het Tweede Kamerlid Ceder heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over persbericht van de VN over stemmingsuitslagen resolutie die oproept tot humanitair staakt-het-vuren in Gazastrook

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over persbericht van de VN over stemmingsuitslagen resolutie die oproept tot humanitair staakt-het-vuren in Gazastrook . Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de stemmingsuitslagen van de resolutie die oproept tot humanitair staakt-het-vuren in de Gazastrook. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Nederlandse onthouding bij stemming in de VN Algemene Vergadering over een humanitair staakt-het-vuren

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de Nederlandse onthouding bij stemming in de VN Algemene Vergadering over een humanitair staakt-het-vuren. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de Nederlandse onthouding bij stemming in de VN Algemene Vergadering over een humanitair staakt-het-vuren. Het Tweede Kamerlid Piri (Groenlinks-PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 - Verordening ter voorkoming van pelletverlies om microplastic vervuiling te voorkomen

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Staat van de Unie 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over Staat van de Unie 2024. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer de Staat van de Unie 2024 aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Herziening benchmarkverordening

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over kernwapens en de toetsingsconferentie TPNW

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over kernwapens en de toetsingsconferentie TPNW. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over kernwapens en de toetsingsconferentie TPNW. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-03 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief opschorting Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Kamerbrief opschorting Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om de Nederlandse deelname aan het Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE-verdrag) voor onbepaalde tijd op te schorten. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken vertrek Nederlanders uit Gazastrook

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken vertrek Nederlanders uit Gazastrook. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken van het vertrek van Nederlanders en personen met geldig verblijf in Nederland en hun kerngezinsleden uit de Gazastrook.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de NCP-analyse van de voorstellen voor de CSDDD en de Nederlandse inzet in de EU

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de NCP-analyse van de voorstellen voor de CSDDD en de Nederlandse inzet in de EU. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de analyse van het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-richtlijnen. De analyse gaat over de voorstellen voor de EU-richtlijn voor gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) en de Nederlandse inzet in de EU. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-02 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie EPA tussen EU en Kenia

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie EPA tussen EU en Kenia. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de appreciatie (het oordeel) van het kabinet ten aanzien van een Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) tussen de Europese Unie (EU) en Kenia.
Besluit: 2023-11-01 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Algemene Zaken 15 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Algemene Zaken 15 november 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over IOB-evaluatierapport 'Climate-smart and Future-proof?'

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Kamerbrief over IOB-evaluatierapport 'Climate-smart and Future-proof?'. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een evaluatierapport over de integratie van klimaatadaptatie in water- en voedselzekerheidsprogrammas.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief inzake Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over De Russische oorlog tegen OekraÔne is een praktijkexamen voor Europa en de tijd begint te dringen

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over De Russische oorlog tegen OekraÔne is een praktijkexamen voor Europa en de tijd begint te dringen. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) geven antwoord op vragen over De Russische oorlog tegen OekraÔne is een praktijkexamen voor Europa en de tijd begint te dringen. De Tweede Kamerleden Sjoerdsma en Hammelburg (beide D66), Piri en Van der Lee (beide GroenLinks-PvdA) en Dassen (Volt) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-01 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank. Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de Jaarvergadering van de Wereldbank van 9 tot en met 14 oktober 2023.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording vragen over het optreden van de Libische kustwacht tegen bootvluchtelingen

Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Besluit op een verzoek om informatie over het Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Kamerbrief over verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop op 26 en 27 oktober 2023 aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over invulling amendement Grinwis over het toevoegen van EUR 70 miljoen aan de BHOS-begroting voor 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Kamerbrief over invulling amendement Grinwis over het toevoegen van EUR 70 miljoen aan de BHOS-begroting voor 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over de inzet van het nader gewijzigd amendement van het Eerste Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) c.s. 36435-XVII nr. 15 over het toevoegen van EUR 70 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan de BHOS-begroting voor 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-30 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 13 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 13 november 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Herziening verordening opschortingsmechanisme voor visumvrije derde landen

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Informatievoorziening over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 6 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik Buitenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik Buitenlandse Zaken. Minister Bruins Slot (BZ) reageert op het halfjaarlijkse rappel van de Eerste Kamer over openstaande toezeggingen.
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten BZ met Diederik Samsom

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en de heer Diederik Samsom in de periode van 1 augustus 2019 tot 24 april 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Hofzaak C-399-18

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie (zoals processtukken, schriftelijke opmerkingen, interne communicatie en overige informatie) over de prejudiciele procedure met zaaknummer C-399/18 van Vereniging Gasopslag Nederland e.a. tegen de Autoriteit Consument en Markt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 5 - Mededeling Demography toolbox

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023 aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-25 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken 23 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken 23 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie (EU), die plaatsvond op 23 oktober 2023. Het verslag is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.
Besluit: 2023-10-25 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke Kamervragen over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op schriftelijke Kamervragen over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU. Minister Bruins Slot (BZ) biedt haar antwoorden op vragen over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU aan. De vaste Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken heeft deze vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Kamerbrief over Verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken toezegging evaluatie evacuatie-operatie uit Soedan

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken toezegging evaluatie evacuatie-operatie uit Soedan. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een toezegging over de evaluatie van de evacuatie-operatie uit Soedan.
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over nieuwsberichten Soedan

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over nieuwsberichten over Soedan. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over nieuwsberichten Soedan. Het Tweede Kamerlid Piri (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over schriftelijke vragen over Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota) - 36350 XVII

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief over schriftelijke vragen over Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota) - 36350 XVII. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Eerste Kamer met deze brief de nota aan naar aanleiding van het verslag met het antwoord op de gestelde vragen over de Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota) - 36350 XVII.
Besluit: 2023-10-20 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gesprek met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een leerstoel Modern China

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over gesprek met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een leerstoel Modern China. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van het gesprek dat op ambtelijk niveau heeft plaatsgevonden met minister Dijkgraaf (OCW) over een leerstoel Modern China.
Besluit: 2023-10-19 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over banden met Iran in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over banden met Iran in Nederland. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de banden met Iran in Nederland. De Tweede Kamerleden Eppink (BBB) en Van der Staaij (SGP) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport Advancing European Mineral Security: Insights from the Dutch industry

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Kamerbrief bij rapport Advancing European Mineral Security: Insights from the Dutch industry. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer het rapport Advancing European Mineral Security: Insights from the Dutch industry. Ook reageert de minister op de aanbevelingen uit het rapport.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 17 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Kamerbrief met verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 17 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 17 oktober 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over IRGC en de Europese terrorismelijst

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over IRGC en de Europese terrorismelijst. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse voortrekkersrol bij het plaatsen van het Iraanse Islamitische Revolutionaire Gardekorps (IRGC) op de Europese terrorismelijst. De brief is ook een reactie op de motie van de Kamerleden Van Dijk en Brekelmans waarin de regering wordt verzocht te 'verkennen hoe het netwerk van het Iraanse regime in kaart kan worden gebracht en zo mogelijk maatregelen te nemen, waaronder het bevriezen van tegoeden'.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen Europese voorstellen voor een EU-positie binnen internationale organisaties

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Beantwoording vragen Europese voorstellen voor een EU-positie binnen internationale organisaties. Minister Bruins Slot (BZ) beantwoordt vragen over Europese voorstellen voor een EU-positie binnen internationale organisaties. De vragen zijn van de Eerste Kamer.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over interlandelijke adoptie vanuit India

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over interlandelijke adoptie vanuit India. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interlandelijke adoptie vanuit IndonesiŽ

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over interlandelijke adopties vanuit IndonesiŽ, in de periode van 1973 tot en met 1984. Het verzoek gaat ook om informatie betreffende de stichting BANND uit de periode van oprichting tot sluiting, van 1971/1973 tot en met 1995. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen rol BZ rond WK voetbal Qatar

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over rol BZ rond WK voetbal Qatar. Minister Bruins Slot (BZ) meldt dat de antwoorden op vragen over de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) rondom het WK mannenvoetbal in Qatar later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Geannoteerde agenda Europese Raad en de Eurozonetop 26-27 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Geannoteerde agenda Europese Raad en de Eurozonetop 26-27 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer de Geannoteerde agenda aan voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023. De Eerste Kamer gestuurd heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-17 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aardbevingen in Afghanistan van 7 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aardbevingen in Afghanistan van 7 oktober 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de aardbevingen in Afghanistan van 7 oktober 2023. De Tweede Kamerleden leden Hammelburg (D66), Thijssen (PvdA) en Van der Lee (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 'EU and G7 tankers facilitating Russian oil exports, report finds'

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'EU and G7 tankers facilitating Russian oil exports, report finds'. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over het bericht 'EU and G7 tankers facilitating Russian oil exports, report finds'. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 5 Verordening capaciteit spoorweginfrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt 6 fiches naar de Tweede Kamer die zijn opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op IOB-eindevaluatie over Nederlandse C-130 bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali tussen 2021 en 2022

[Gepubliceerd: 2023-12-27] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op IOB-eindevaluatie over Nederlandse C-130 bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali tussen 2021 en 2022. Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer de beleidsreactie van het kabinet op de onafhankelijke eindevaluatie van de Nederlandse artikel-100 bijdrage aan de VN-missie UN Multidimensional Integrated Stabilisation Mission (MINUSMA) in Mali met een C-130 detachement. De inzet vond plaats van november 2021 t/m mei 2022.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op rapport 'Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021'

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op rapport 'Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021'. Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel. Het is een onderzoek naar de evacuatieoperatie vanuit Kaboel, die Nederland in de 2e helft van augustus 2021 uitvoerde nadat de taliban de macht in Afghanistan had overgenomen.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht EU and G7 tankers facilitating Russian oil exports report finds

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht EU and G7 tankers facilitating Russian oil exports report finds. Minister Bruins Slot (BZ) meldt dat de antwoorden op de vragen over het bericht EU and G7 tankers facilitating Russian oil exports, report finds later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel 100-brief bredere veiligheidsinzet Irak

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over artikel 100-brief bredere veiligheidsinzet Irak. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) bieden de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de artikel 100-brief over de bredere veiligheidsinzet in Irak. De vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over update humanitaire hulp Palestijnse gebieden

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Kamerbrief over update humanitaire hulp Palestijnse gebieden. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft de Tweede Kamer een update over humanitaire hulp in de Palestijnse gebieden. Het kabinet heeft besloten om 10 miljoen euro extra vrij te maken voor het hulpverzoek van de VN voor Gaza.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Raad Algemene Zaken 24 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over Raad Algemene Zaken 24 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt antwoorden aan op vragen over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken op 24 oktober 2023. De vaste commissie voor Europese Zaken heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over huidige stand van zaken repatriring Isral en Palestijnse Gebieden

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Kamerbrief over huidige stand van zaken repatriring Isral en Palestijnse Gebieden. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken betreffende de repatriring van Nederlanders vanwege de situatie in Isral en de Palestijnse Gebieden.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitnodiging ambassadeursconferentie 2024

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief over uitnodiging ambassadeursconferentie 2024. De ministers Bruins Slot (BZ) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenstelling) sturen de Eerste Kamer een uitnodiging voor de ambassadeursconferentie op 1 februari 2024. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-13 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'VS roept ServiŽ op om zich terug te trekken uit grensgebied met Kosovo'

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'VS roept ServiŽ op om zich terug te trekken uit grensgebied met Kosovo'. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over het bericht 'VS roept ServiŽ op om zich terug te trekken uit grensgebied met Kosovo'. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-13 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitnodiging deelname aan delegatie 13e MinisteriŽle Conferentie WTO

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief uitnodiging deelname aan delegatie 13e MinisteriŽle Conferentie WTO. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) nodigt de Tweede Kamer uit deelnemers aan te melden voor de 13e MinisteriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Beantwoording schriftelijke vragen BNC-fiches Tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader (MFK)

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Kamerbrief over Beantwoording schriftelijke vragen BNC-fiches Tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader (MFK). Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de BNC-fiches Tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader (MFK).
Besluit: 2023-10-12 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over onderzoek From Development to Deterrence

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over onderzoek From Development to Deterrence. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt dat de antwoorden op vragen over het onderzoek From Development to Deterrence later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Europese Politieke Gemeenschap en Informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Kamerbrief over Europese Politieke Gemeenschap en Informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Europese Politieke Gemeenschap en de Informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op initiatiefnota Toegang tot abortus is een mensenrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-28] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op initiatiefnota Toegang tot abortus is een mensenrecht. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de initiatiefnota Toegang tot abortus is een mensenrecht. De Tweede Kamerleden Sjoerdsma en Paulusma (beiden D66) hebben de initiatiefnota ingediend.
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie het bericht dat Muslim Rights Watch de staat daagt om terreurverdenking Tilburgse man

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: tk-beslisnota-bij-kamerbrief-over-het-bericht-muslim-rights-watch-daagt-de-staat-om-terreurverdenking-tilburgse-man.pdf
Besluit: 2023-10-10 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over repatriring Nederlanders in Isral

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Kamerbrief over repatriring Nederlanders in Isral. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet om op 11 oktober 2023 een militair transportvliegtuig in te zetten om Nederlanders in Isral te repatriren. Over de ontwikkelingen in Isral en de Palestijnse Gebieden volgt zo spoedig mogelijk een uitgebreidere Kamerbrief.
Besluit: 2023-10-10 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over situatie in Isral en de Palestijnse Gebieden

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Kamerbrief over situatie in Isral en de Palestijnse Gebieden. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over actuele ontwikkelingen in Isral en de Palestijnse Gebieden. Ook gaat de brief over diplomatieke contacten, de situatie van Nederlanders in het gebied, de crisisgereedstelling en de invloed van het conflict in Nederland zelf.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over de situatie in de zuidelijke Kaukasus

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Antwoord op Kamervragen over de situatie in de zuidelijke Kaukasus. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de situatie in de zuidelijke Kaukasus. Het Tweede Kamerlid Boswijk (CDA)) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-09 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over TNO rapport Strategische Ketenafhankelijkheden

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over TNO rapport Strategische Ketenafhankelijkheden. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer een rapport aan over de ontwikkeling van een methodiek voor de identificatie van indirecte strategische ketenafhankelijkheden.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Q3 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Kamerbrief over BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Q3 2023. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer een rapportage van de EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode juli tot en met september 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 19 en 20 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 19 en 20 oktober 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel op 19 en 20 oktober 2023.
Besluit: 2023-10-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over agendawijziging informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 19 en 20 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Kamerbrief over agendawijziging informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 19 en 20 oktober 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over een wijziging in de agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) Handel op 19 en 20 oktober 2023 in Valencia (Spanje).
Besluit: 2023-10-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Meer centrale cordinatie voor particuliere initiatieven bij een volgende ramp op basis van lessen getrokken uit rampen in Turkije en Marokko

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Hoort bij Kamerbrief over Meer centrale cordinatie voor particuliere initiatieven bij een volgende ramp op basis van lessen getrokken uit rampen in Turkije en Marokko. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de visie van het kabinet op de rol van Rijksoverheid en ministerie van Buitenlandse Zaken als het gaat om spontane (kleinschalige) particuliere betrokkenheid bij internationale crises en rampen.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoek From development to deterrence

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoek From development to deterrence. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het onderzoek From development to deterrence? Migration spending under the EU Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument (NDICI). De Tweede Kamerleden Koekkoek (Volt), Podt (D66), Thijssen (PvdA) en Ceder (ChristenUnie) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen kandidatuur Rusland en China voor Mensenrechtenraad

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kandidatuur Rusland en China voor Mensenrechtenraad. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over het bericht HRC54: Russia, China and Burundi are not fit to sit at the Human Rights Council. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Overleggingsbrief inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Beslisnota bij Overleggingsbrief inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden
Besluit: 2023-10-06
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief overlegging Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij overlegging Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer een overleggingsbrief aan over het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden 1992 vanwege het vragen van goedkeuring van het Handvest voor het Caribische deel van Nederland.
Besluit: 2023-10-06 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief situatie Nagorno-Karabach

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Kamerbrief update situatie Nagorno-Karabach. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de situatie in Nagorno-Karabach.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het bevriezen van Russische tegoeden

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Kamerbrief over het bevriezen van Russische tegoeden en de mogelijkheden om Russische tegoeden te confisqueren. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over het bevriezen van Russische tegoeden en de mogelijkheden om Russische tegoeden te confisqueren.
Besluit: 2023-10-05 handel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over levering munitie met verarmd uranium door VS aan OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over levering munitie met verarmd uranium door VS aan OekraÔne. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de levering van munitie met verarmd uranium door de VS aan OekraÔne. Het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over update ondersteuning aan Caribische landen bij totstandkoming verdragen

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Kamerbrief met update ondersteuning aan Caribische landen bij totstandkoming verdragen. Minister Bruins Slot (BZ) geeft de Tweede Kamer een update over de ondersteuning aan Aruba, Curaao en Sint Maarten bij de totstandkoming van verdragen. De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft om de update gevraagd.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen agenda jaarvergadering Wereldbank 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over agenda jaarvergadering Wereldbank 9-15 oktober 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de agenda van de jaarvergadering van de Wereldbank die op 9 tot en met 15 oktober 2023 zal plaatsvinden.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 en 2 Mededeling Steunpakket voor kleine en middelgrote ondernemingen en Verordening te late betalingen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt 6 fiches naar de Tweede Kamer die zijn opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 Richtlijn Verrekenprijzen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt 6 fiches naar de Tweede Kamer die zijn opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij lijst van verdragen in voorbereiding

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij lijst van verdragen in voorbereiding. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer een lijst aan van in voorbereiding zijnde verdragen waarover wordt onderhandeld, met als peildatum 1 oktober 2023. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij overleggingsbrief over verdrag automatische erkenning van diploma's hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Overleggingsbrief over verdrag automatische erkenning van diploma's hoger onderwijs. Minister Bruins Slot (BZ) overlegt aan de Tweede Kamer het op 14 september 2021 in Brussel ontstane Verdrag over de automatische erkenning van diploma's in het hoger onderwijs. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-03 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 23 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 23 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 oktober 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-03 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief over rapport Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel. Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeren de Tweede Kamer over het rapport van de Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel. Het is een onderzoek naar de evacuatieoperatie vanuit Kaboel, die Nederland in de 2e helft van augustus 2021 uitvoerde nadat de taliban de macht in Afghanistan had overgenomen.
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op procedurele vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota). De Eerste Kamer heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beveiliging Nederlandse ambassade in Soedan

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over de beveiliging van de Nederlandse ambassade in Khartoem (Soedan). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen mensenrechtensituatie West-Papoea

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mensenrechtensituatie in West-Papoea. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de mensenrechtensituatie in West-Papoea. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen BNC-Fiche Mededeling Europese Economische Veiligheidsstrategie

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over BNC-Fiche Mededeling Europese Economische Veiligheidsstrategie. Ministers Bruins Slot (BZ), Adriaansens (EZK), YeilgŲz-Zegerius (JenV) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het BNC-fiche Mededeling Europese Economische Veiligheidsstrategie. BNC staat voor werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 4 Richtlijn Europese grensoverschrijdende verenigingen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt 6 fiches naar de Tweede Kamer die zijn opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief tabellen Ontwerpbegroting BHOS 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij tabellen Ontwerpbegroting BHOS 2024. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer nieuwe versies aan van 2 tabellen bij de Ontwerpbegroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) voor 2024. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken 24 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij raadsaanbeveling EU-cordinatie bij verstoring vitale infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 2 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek kabinetsreactie op reactie van Mercosur-landen op EU-voorstel additioneel instrument voor duurzaamheid

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Kamerbrief over verzoek kabinetsreactie op reactie van Mercosur-landen op EU-voorstel additioneel instrument voor duurzaamheid. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over haar antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de kabinetsreactie op de reactie van de Mercosurlanden op EU-voorstel voor een additioneel instrument voor duurzaamheid.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Soedan

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken Soedan. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Bruins Slot (BZ) informeren de Tweede Kamer over de huidige situatie in Soedan.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over derde steunpakket Oekrane 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief over derde steunpakket Oekrane 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het derde steunpakket van 2023 aan Oekrane.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief appreciatie Commissiemededeling over weerbaar, concurrerend en duurzaam Europa

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Kamerbrief appreciatie Commissiemededeling over weerbaar, concurrerend en duurzaam Europa. Minister Bruins Slot (BZ) deelt de reactie van het kabinet op de mededeling van de Europese Commissie over een weerbaarder, concurrerender en duurzamer Europa met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over mogelijke plaatsing Amerikaanse kernwapens in Groot-Brittanni

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mogelijke plaatsing Amerikaanse kernwapens in Groot-Brittanni. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt haar antwoorden op vragen over de mogelijke plaatsing van Amerikaanse kernwapens in Groot-Brittanni. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP).
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over verwijdering IsraŽlische ambassadeur bij VN

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verwijdering IsraŽlische ambassadeur bij VN. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de ruwe verwijdering van de IsraŽlische ambassadeur bij de VN. De Tweede Kamerleden De Roon en Wilders (beiden PVV) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026 (NAP).
Besluit: 2023-09-29 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over de aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave Nagorno-Karabach

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Beantwoording vragen over de aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave Nagorno-Karabach. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave Nagorno-Karabach. De vragen zijn van de Kamerleden Ceder en Van der Graaf (ChristenUnie).
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag informele Raad Algemene Zaken 27-28 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag informele Raad Algemene Zaken 27-28 september 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over levering clusterbommen door Verenigde Staten aan Oekrane

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over levering clusterbommen Verenigde Staten aan Oekrane. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan Oekrane. De Eerste Kamerleden Nicola, Koffeman en Visseren-Hamakers (allen PvdD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over sturen clustermunitie door VS naar Oekrane

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over sturen clustermunitie door VS naar Oekrane. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over het sturen van clustermunitie door de VS naar Oekrane. Het Tweede Kamerlid Futselaar (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 6 Verordening Europese arbeidsmarktstatistieken

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt 6 fiches naar de Tweede Kamer die zijn opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake feitelijke vragen over wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota

Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief voortgangsrapportage internationaal cultuurbeleid 2022

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage internationaal cultuurbeleid 2022. Minister Bruins Slot (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) sturen de Tweede Kamer een voortgangsrapportage over de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid in 2022.
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad (ER) en de Europese Politieke Gemeenschap van 5 en 6 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Kamerbrief over Geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad (ER) en de Europese Politieke Gemeenschap van 5 en 6 oktober 2023. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan voor de informele Europese Raad (ER) en de Europese Politieke Gemeenschap van 5 en 6 oktober 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over VOC-schip Rooswijk

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle data over het VOC-schip Rooswijk in de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2009. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen weigering delegatie Europees Parlement door TunesiŽ

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over weigering delegatie Europees Parlement door TunesiŽ. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over het artikel TunesiŽ weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over feitelijke vragen over wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangend met de Miljoenennota)

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Kamerbrief over feitelijke vragen over wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangend met de Miljoenennota). Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota) die zijn ingezonden op 25 september met het kenmerk: 36435-V/2023D38351.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming technische breifing over Nederlandse inzet betreffende recht op schone leefomgeving

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over toestemming technische breifing over Nederlandse inzet betreffende recht op schone leefomgeving. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over het verlenen van toestemming aan ambtenaren voor een technische briefing over de Nederlandse inzet ten aanzien van het recht op een schone leefomgeving in de werkgroep CDDH-ENV van de Raad van Europa (RvE).
Besluit: 2023-09-26 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om reactie op de visumproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om reactie op de visumproblematiek. Minister Bruins Slot (BZ) reageert op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken over de visumproblematiek.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief over fraude met Nederlandse subsidie

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over reactie op brief over fraude met Nederlandse subsidie. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief van 1 februari 2023 met een reactie op een brief over mogelijke fraude met Nederlandse subsidies bij een project in Angola. De Tweede Kamerleden Eppink en Van der Plas (beiden BBB) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over rapport van Human Rights Watch over mensenrechtenschendingen door de Saoedische grenswacht

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over rapport van Human Rights Watch over mensenrechtenschendingen door de Saoedische grenswacht. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het rapport van Human Rights Watch over mensenrechtenschendingen door de Saoedische grenswacht. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij mededeling digitalisering sociale zekerheidscordinatie

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 2 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over correctie Staat van het Consulaire 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief over correctie Staat van het Consulaire 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de gecorrigeerde Staat van het Consulaire 2023.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op advies CAVV immuniteit staatsfunctionarissen

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief met reactie kabinet op advies CAVV immuniteit staatsfunctionarissen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies (43) van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Het advies gaat over de ontwerpartikelen van de International Law Commission (ILC) over immuniteit van staatsfunctionarissen ten aanzien van buitenlandse strafrechtsmacht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-23 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda met inzet voor de Jaarvergadering 2023 van de Wereldbank

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda met inzet voor de Jaarvergadering 2023 van de Wereldbank. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor het Schriftelijk Overleg met de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de Jaarvergadering van de Wereldbank van 9 tot 14 oktober 2023.
Besluit: 2023-09-22 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Kamerbrief over Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over Internationale Cyberstrategie (ICS) 2023-2028

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Internationale Cyberstrategie (ICS) 2023-2028. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de Internationale Cyberstrategie (ICS) 2023-2028.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 19 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 19 september 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aardbeving in Marokko en storm Danil in Libi

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Kamerbrief over aardbeving in Marokko en storm Danil in Libi. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Bruins Slot (BZ) informeren de Tweede Kamer over de situatie in Marokko na de aardbeving en ook over de situatie in Libi na storm Daniel.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over het reisadvies Thailand juli 2022-augustus 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Besluit en lijst van documenten over de totstandkoming van reisadviezen in de periode vanaf 1 juli 2022 tot 5 augustus 2023. Daarnaast gaat het besluit over ontmoetingen op de ambassade in Bangkok. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht weigering terugtrekking JDE Peet's uit Rusland

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht weigering terugtrekking JDE Peet's uit Rusland. De ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Bruins Slot (BZ) sturen hun antwoorden op vragen over het bericht dat het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, JDE Peet's, weigert om zich terug te trekken uit Rusland. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Boswijk (CDA), Hammelburg (D66) en Van der Lee (GL).
Besluit: 2023-09-20 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over IOB-evaluatie klimaatdiplomatie

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Kamerbrief over IOB-evaluatie klimaatdiplomatie. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een evaluatie van de Nederlandse klimaatdiplomatie (2018-2022). Deze evaluatie is uitgevoerd door de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Besluit: 2023-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de juridische positie van Taiwan in het kader van de komende AVVN

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de juridische positie van Taiwan in het kader van de komende AVVN. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de juridische positie van Taiwan in het kader van de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst peilmoment sectorale samenwerking (IMVO) en update monitoringsonderzoek naleving OESO-richtlijnen

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief over uitkomst peilmoment sectorale samenwerking (IMVO) en update monitoringsonderzoek naleving OESO-richtlijnen. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de beoordeling rond het peilmoment sectorale samenwerking (IMVO). En over de stand van zaken van het monitoringsonderzoek naleving OESO-richtlijnen. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-19 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief informatieplan Buitenlandse Zaken 2024-2025

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatieplan Buitenlandse Zaken 2024-2025. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het meerjarig informatieplan 2024-2025 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over levering van munitie met verarmd uranium door de VS aan Oekrane

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over levering van munitie met verarmd uranium door de VS aan Oekrane. Minister Bruins Slot (BZ) meldt dat de antwoorden op de schriftelijke vragen over levering van munitie met verarmd uranium door de VS aan Oekrane later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie Advanced Framework Agreement en interim Agreement on Trade EU-Chili

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie Advanced Framework Agreement en Interim Agreement on Trade EU-Chili. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Bruins Slot (BZ) informeren de Tweede Kamer over de kabinetsappreciatie van de Geavanceerde Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, aan de ene kant, en de Republiek Chili, en aan de andere kant (Advanced Framework Agreement; AFA) en de Interimovereenkomst over Handel tussen de Europese Unie en de Republiek Chili (Interim Agreement on Trade; iTA).
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over de antisemitische uitlatingen van de Palestijnse president Abbas

Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de antisemitische uitlatingen van de Palestijnse president Abbas

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de antisemitische uitlatingen van de Palestijnse president Abbas. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over de antisemitische uitlatingen van de Palestijnse president Abbas. Het Tweede Kamerlid Ceder (CU) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij 2 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer 2 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over analyse CSDDD aan de hand van de OESO-richtlijnen

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Kamerbrief over analyse CSDDD aan de hand van OESO-richtlijnen. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de analyse van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Die analyse is gedaan aan de hand van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Mededeling visie klimaat en veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 6 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda informele Raad Algemene Zaken 27-28 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda informele Raad Algemene Zaken 27-28 september 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over wijzigingen in wapenexportbeleid

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over wijzigingen in wapenexportbeleid. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over wijzigingen in het wapenexportbeleid. De vragen zijn gesteld door het lid van Dijk.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen appreciatie Top Raad van Europa 16-17 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over appreciatie Top Raad van Europa 16-17 mei 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de appreciatie van de Top van de Raad van Europa van 16 en 17 mei 2023 in Reykjavik, IJsland.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over dubieuze investeringen in wapenbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over dubieuze investeringen in wapenbedrijven. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op schriftelijke vragen over dubieuze investeringen in wapenbedrijven. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Kamerbrief over Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake aardbeving Marokko

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Kamerbrief over aardbeving Marokko. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de situatie in Marokko na de aardbevingen die plaatsvonden gedurende de nacht van 8 op 9 september jl.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 4 - Verordening Bosbouwkundig teeltmateriaal en mededeling natuurlijk hulpbronnen FRM

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over voornemen tot het sluiten verlengingsverdrag SOFA Qatar zesde verlenging

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Kamerbrief over voornemen tot het sluiten verlengingsverdrag SOFA Qatar zesde verlenging. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over het voornemen van de regering om over te gaan tot verlenging van de overeenkomst over de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over voetbaltransfers van en naar Rusland

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over voetbaltransfers van en naar Rusland. Minister Bruins Slot (BZ) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat Europese voetbalclubs sinds het uitbreken van de oorlog in OekraÔne zo'n 40 miljoen aan transfer- en huursommen aan hun Russische tegenhangers hebben betaald, later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over leveren Force Commander ondersteunende staf en eenheid transporthelikopters voor NAVO Missie Irak vanaf mei 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Kamerbrief over leveren Force Commander ondersteunende staf en eenheid transporthelikopters voor NAVO Missie Irak vanaf mei 2024 . Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie) en staatssecretaris Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een aanvullende bijdrage aan de NAVO Missie in Irak (NMI) met een Force Commander, inclusief stafcapaciteit en enabling capaciteiten. Dit in overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet en met verwijzing naar de Kamerbrief over de bredere veiligheidsinzet in Irak vanaf 2024. Eenzelfde brief is ook verstuurd aan de Eerste Kamer.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 - Mededeling reactie burgerinitiatief cosmetica dierproefvrij

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij 2 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer 2 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden over BNC-fiche herziening verordening MFK 2021-2027

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden over BNC-fiche herziening verordening MFK 2021-2027. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het BNC-fiche herziening verordening MFK 2021-2027.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen gebrekkige betrokkenheid bij sanctiehandhaving

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gebrekkige betrokkenheid bij sanctiehandhaving. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over het artikel Ministerie van Wopke Hoekstra liet het in Brussel afweten na het uitbreken van de Oekrane-oorlog. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 - Mededeling voortgang en koers EU-missies Horizon Europe

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 3 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Herziening Kwikverordening

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 3 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vliegtuigberging Lancaster ED603 in IJsselmeer

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Besluit op een verzoek om informatie over de vliegtuigberging in het IJsselmeer van de Lancaster ED603, een Britse bommenwerper. Specifiek gaat het over informatie uit de periode 1 januari 2018 tot en met 28 augustus 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen JDE Peet's weigert zich terug te trekken uit Rusland

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht dat JDE Peet's weigert zich terug te trekken uit Rusland. Minister Bruins Slot (BZ) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, JDE Peet's, weigert om zich terug te trekken uit Rusland, later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over clustermunitie

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over clustermunitie. Minister Bruins Slot (BZ) beantwoordt vragen over clustermunitie. De vragen zijn van het Kamerlid Van Dijk (SP).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over de levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan OekraÔne

Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief bij Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2023. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over urgente waarschuwing door voormalig hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof over zeer nijpende situatie in Nagorno-Karabach

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over urgente waarschuwing door voormalig hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof over zeer nijpende situatie in Nagorno-Karabach . Minister Schreinemacher (BZ) geeft antwoord op vragen over urgente waarschuwing door voormalig hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof over zeer nijpende situatie in Nagorno-Karabach. Het Tweede Kamerlid De Roon heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Uitstel BNC-Fiche Mededeling Klimaat en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Kamerbrief over Uitstel BNC-Fiche Mededeling Klimaat en Veiligheid. Minister Bruins Slot (BZ) meldt de Tweede Kamer, mede namens minister Ollongren (Defensie), dat het BNC-Fiche Mededeling Klimaat en Veiligheid later komt dan gebruikelijk, te weten begin oktober 2023.
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel van beantwoording van vragen over het sturen van clustermunitie door de VS naar OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over uitstel van beantwoording van vragen over het sturen van clustermunitie door de VS naar OekraÔne. Minister Schreinemacher (BZ) laat de Tweede Kamer weten dat de beantwoording van de vragen over de levering van clustermunitie door de VS aan OekraÔne, niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord. De vragen zijn van het Kamerlid Futselaar (SP).
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Uitstel beantwoording vragen over de levering van clusterbommen door de VS aan OekraÔne

Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over de levering van clustermunitie door de VS aan OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over de levering van clustermunitie door de VS aan OekraÔne. Minister Schreinemacher (BZ) laat de Tweede Kamer weten dat de beantwoording van de vragen over de levering van clustermunitie door de VS aan OekraÔne, niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord. De vragen zijn van het Kamerlid Van Houwelingen (FvD).
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Nederlandse inzet bij Operation Inherent Resolve in Irak

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de Nederlandse inzet bij Operation Inherent Resolve in Irak. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Ollongren (Defensie) bieden de Tweede Kamer de antwoorden aan over de Nederlandse inzet bij Operation Inherent Resolve in Irak. De Tweede Kamerleden De Roon en Fritsma (beiden PVV) hebben de schriftelijke vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over klachten over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief met reactie op verzoek over klachten over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek van een burger om een registratiepunt in te stellen voor klachten over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken had de minister om reactie gevraagd.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over ontmoedigingsbeleid IsraŽlische nederzettingen

[Gepubliceerd: 2023-09-07] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over het ontmoedigingsbeleid met betrekking tot IsraŽlische nederzettingen in de periode van 1 januari 2006 tot 17 januari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over recente wijzigingen in wapenexportbeleid

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Uitstelbrief op Kamerbriefvragen over recente wijzigingen in wapenexportbeleid. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt dat de antwoorden op vragen over recente wijzigingen in het wapenexportbeleid later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Dijk heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over aanhoudende berichtgeving over zorgelijke omgang met migranten aan Tunesische grens

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanhoudende berichtgeving over zorgelijke omgang met migranten aan Tunesische grens. Minister Schreinemacher (BZ) geeft antwoord op vragen over de aanhoudende berichtgeving over de zorgelijke omgang met migranten aan de Tunesische grens. De Tweede Kamerleden Drost en Ceder (beiden ChristenUnie) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Ik dacht: ze gaan ons vermoorden. Ze gaan alle zwarte mensen in TunesiŽ vermoorden'

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Ik dacht: ze gaan ons vermoorden. Ze gaan alle zwarte mensen in TunesiŽ vermoorden'. Minister Schreinemacher (BZ) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Ik dacht: ze gaan ons vermoorden. Ze gaan alle zwarte mensen in TunesiŽ vermoorden'. Het Tweede Kamerlid Piri (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over berichtgeving rondom TunesiŽ-deal

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving rondom TunesiŽ-deal. Minister Schreinemacher (BZ) geeft antwoord op vragen over de berichtgeving rondom de TunesiŽ-deal. De Tweede Kamerleden KrŲger (GroenLinks) en Piri (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel TunesiŽ-deal zit vol juridische bochten zeggen experts

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel TunesiŽ-deal zit vol juridische bochten zeggen experts. Minister Schreinemacher (BZ) geeft antwoord op vragen over het artikel TunesiŽ-deal zit vol juridische bochten, zeggen experts. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden op vragen van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking die op 4 en 5 september 2023 zal plaatsvinden aan. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht dat Europese voetbalclubs betaalde transfersommen sinds uitbreken oorlog in OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Europese voetbalclubs betaalde transfersommen sinds uitbreken oorlog in OekraÔne. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het bericht dat Europese voetbalclubs sinds het uitbreken van de oorlog in OekraÔne zon 40 miljoen euro aan transfer en huursommen aan hun Russische tegenhangers hebben betaald. De Tweede Kamerleden Boswijk en Van den Brink (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 Mededeling fraudebestrijding

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt 3 fiches naar de Tweede Kamer die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen rol toenmalig minister Timmermans bij vrijlating Venezolaanse drugsbaron Carvajal

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over rol toenmalig minister Timmermans bij vrijlating Venezolaanse drugsbaron Carvajal. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de rol van toenmalig minister Timmermans bij de vrijlating van de Venezolaanse drugsbaron Carvajal, die door Venezuela was voorgedragen als consul-generaal in Aruba. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Verordening CountEmissions EU

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt 3 fiches naar de Tweede Kamer die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag Bangladesh

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag Bangladesh. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag van het Administratief Akkoord tussen Nederland en Bangladesh. Het gaat over de wederzijdse verplichtingen over de ondersteuning bij de effectieve implementatie van het project 'Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100'. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoeringsverdrag Antarctica maatregelen 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Kamerbrief uitvoeringsverdrag Antarctica maatregelen 2023. Minister Bruins Slot (BZ) deelt de Tweede Kamer het voornemen mee tot de aanvaarding van de Maatregelen, die in 2023 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag over Antarctica (Trb. 1965, 148) door de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) zijn aangenomen. Een overzicht van deze Maatregelen is gegeven in de bijlage bij deze brief. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 - Herziening Richtlijn Gewichten en Afmetingen Zware voertuigen

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 3 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over technische reglementen van de Verenigde Naties

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over technische reglementen van de Verenigde Naties. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over wijzigingen van technische reglementen van de Verenigde Naties. De wijzigingen gaan over autos en motorfietsen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 Europese Commissie

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ), minister YeilgŲz-Zegerius (JenV), minister De Jonge (BZK), minister Weerwind (rechtsbescherming) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) sturen de Tweede Kamer de kabinetsappreciatie op het Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-08-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Russische bedrijven actief in Europa

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Russische bedrijven actief in Europa. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over Russische bedrijven die de oorlog financieren en ook actief zijn in Europa. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 30-31 augustus 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 30-31 augustus 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen over de Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 30-31 augustus 2023 aan. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerfracties van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat huurlingen voor front op loonlijst staan van Russische bedrijven waartegen nog geen sancties zijn ingesteld

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat huurlingen voor front op loonlijst staan van Russische bedrijven waartegen nog geen sancties zijn ingesteld. Minister Hoekstra (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht dat huurlingen voor het front op loonlijst staan van Russische bedrijven waartegen nog geen sancties zijn ingesteld. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over BZ kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen . Minister Schreinemacher (BZ) stuurt de geÔntegreerde kwartaalrapportage van het ministerie van Buitenlandse Zaken, met een toelichting op de stand van zaken van de EU-wetgevingsonderhandelingen. Het gaat om de periode april tot en met juni 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen vernieling kerken Pakistan

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vernieling kerken in Pakistan. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de vernieling van kerken in Pakistan. De Tweede Kamerleden Van der Staaij en Stoffer (beiden SGP) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen beschieting civiele EU-missie aan grens Azerbeidzjan-Armeni

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over beschieting civiele EU-missie aan grens Azerbeidzjan-Armeni. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de civiele EU-missie aan de grens tussen Azerbeidzjan en Armeni onder vuur zou zijn genomen. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over expert opinie dat er sprake is van genocide tegen 120 000 ArmeniŽrs in Nagorno-Karabach

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over expert opinie dat er sprake is van genocide tegen 120 000 ArmeniŽrs in Nagorno-Karabach. Minister Schreinemacher (BZ) geeft antwoord op vragen over expert opinie dat er sprake is van genocide tegen 120 000 ArmeniŽrs in Nagorno-Karabach. Meerdere Tweede Kamerleden hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over akkoord voor faciliteren duurzame investeringen (SIFA) tussen Europese Unie (EU) en Angola

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over akkoord voor faciliteren duurzame investeringen (SIFA) tussen Europese Unie (EU) en Angola. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het akkoord voor het faciliteren van duurzame investeringen (Sustainable Investment Facilitation Agreement, SIFA) tussen de Europese Unie (EU) en Angola.
Besluit: 2023-08-21 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlandse steun aan Libanese grensagentschappen

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Besluit op een verzoek om informatie over Nederlandse steun aan Libanese grensagentschappen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen kabinetsappreciatie Top Raad van Europa en Eindverklaring

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kabinetsappreciatie Top Raad van Europa en Eindverklaring. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over de kabinetsappreciatie van de Top van de Raad van Europa en de Eindverklaring. De Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 - Verordening handhaving AVG in grensoverschrijdende zaken

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse steun aan OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Hoort bij Kamerbrief over Nederlandse steun aan OekraÔne. Minister Hoekstra (BZ) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de relevante ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse steun aan OekraÔne.
Besluit: 2023-08-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gebruik afkomstgerelateerde gegevens

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over gebruik afkomstgerelateerde gegevens. Minister Schreinemacher (BZ) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de resultaten van het onderzoek van het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen. De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister gesteld.
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op advies CAVV over berechting van het misdrijf van agressie

[Gepubliceerd: 2023-10-28] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op advies CAVV over berechting van het misdrijf van agressie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV): Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1: Mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening 5 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Schreinemacher (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches die door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) zijn opgesteld. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Nederlands exportcontrolebeleid in 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Kamerbrief bij rapport Nederlands exportcontrolebeleid in 2022. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer het rapport over het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022. Ook noemt de minister enkele hoofdpunten van het exportcontrolebeleid.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 5 - Verordening Nieuwe Genomische Technieken NGTs

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen aanpak Russische oligarchen in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanpak van Russische oligarchen in Nederland. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de aanpak van Russische oligarchen in Nederland. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 4-5 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 4-5 september 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3: Verordening raamwerk delen financiŽle klantdata

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening 5 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Schreinemacher (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches die door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) zijn opgesteld. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over traject Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken IBBZ 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Besluit op een verzoek om informatie over 'het traject Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken IBBZ 2023'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Hoort bij Kamerbrief over Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken . Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 30-31 augustus 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2: Herziene richtlijn en verordening betaaldiensten (PSD3 en PSR)

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening 5 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Schreinemacher (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches die door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) zijn opgesteld. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 5: Raadsaanbeveling sociale economie

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening 5 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Schreinemacher (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches die door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) zijn opgesteld. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de vliegramp in Tripoli in 2010

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over de vliegramp met het toestel van Afriqiyah Airways-vlucht 771 in Tripoli, LibiŽ, in 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 - Circulaire voertuigen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt 3 fiches naar de Tweede Kamer die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 4: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over informatievoorziening 5 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Schreinemacher (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches die door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) zijn opgesteld. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen veroordeling oud-premier Pakistan

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over veroordeling oud-premier Pakistan. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de veroordeling tot 3 jaar cel van oud-premier Imran Khan van Pakistan. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stijging export naar Iran in de laatste maanden van 2022 en specificatie van handel in chemicaliŽn

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Kamerbrief over stijging export naar Iran in de laatste maanden van 2022 en specificatie van handel in chemicaliŽn. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de oorzaken van de stijging in de handel met Iran in de laatste maanden van 2022. Ook legt de minister uit waar de handel in chemicaliŽn precies uit bestaat.
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Herziening kaderrichtlijn afvalstoffen

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA met als doel sancties te ontlopen

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Kamerbrief over berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA met als doel sancties te ontlopen. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van de International Atomic Energy Agency (IAEA), met als doel sancties te ontlopen. De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken had de minister om schriftelijke reactie gevraagd.
Besluit: 2023-08-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorstel tot verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Kamerbrief over voorstel tot verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de onderhandelingen over de herziening van het Algemeen Preferentieel Stelsel (APS).
Besluit: 2023-08-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de aanstaande verkiezing van een nieuw onafhankelijk VN-expert op het gebied van seksuele oriŽntatie en genderidentiteit

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de aanstaande verkiezing van een nieuw onafhankelijk VN-expert op het gebied van seksuele oriŽntatie en genderidentiteit. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de aanstaande verkiezing van een nieuw onafhankelijk VN-expert op het gebied van seksuele oriŽntatie en genderidentiteit. Het Tweede Kamerlid (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over religie en buitenlands beleid

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Beantwoording vragen over religie en buitenlands beleid. Minister Hoekstra (BZ) beantwoordt vragen over religie en buitenlands beleid. De vragen zijn van het Kamerlid Ceder (ChristenUnie).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over recente ontwikkelingen in Niger

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Hoort bij Kamerbrief over recente ontwikkelingen in Niger. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe ontwikkelingen en het georganiseerde vertrek van Nederlanders en Nederlands ambassadepersoneel uit Niger.
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen schrappen niet-biologische moeders uit Italiaanse geboorteakten

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over schrappen niet-biologische moeders uit Italiaanse geboorteakten. Minister Bruins Slot (BZ) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoord op vragen over het artikel Itali begint met schrappen namen van niet-biologische moeders uit geboorteakten. Het Tweede Kamerlid Warmerdam (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit onderzoeksrapport banden UAWC en PFLP

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport van Proximities B.V. naar de banden tussen Union of Agricultural Workers Committee (UAWC) en Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 - Richtlijnvoorstel snellere en veiligere vermindering teveel ingehouden bronbelasting 'FASTER'

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen in Niger

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Hoort bij Kamerbrief over ontwikkelingen in Niger. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen betreffende de politieke en veiligheidssituatie in Niger. Op het ministerie (BZ) is de crisisstructuur geactiveerd. Dit betekent dat de reguliere werkwijzen zijn aangepast naar crisisstructuren, waarmee het ministerie in staat is effectief op te treden.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 - Verordening plantaardig uitgangsmateriaal PRM

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Engelstalige versie van de Afrikastrategie

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Kamerbrief over Engelstalige versie van de Afrikastrategie. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de Engelstalige versie van de Nederlandse Afrikastrategie: 'The Africa Strategy of the Netherlands 2023-2032'.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 - digitale euro

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Hoort bij Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2023 van Kerk in Nood

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2023 van Kerk in Nood. Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op vragen over het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2023 van Kerk in Nood. De Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP), Boswijk (CDA) en Ceder (ChristenUnie) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de recentelijke aanval van IsraŽlische bezettingsleger op een vluchtelingenkamp in Jenin

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de recentelijke aanval van IsraŽlische bezettingsleger op een vluchtelingenkamp in Jenin. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de recentelijke aanval van het IsraŽlische bezettingsleger op een vluchtelingenkamp in Jenin. Het Tweede Kamerlid Simons (BIJ1) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bezoek minister Hoekstra aan Saoedi-ArabiŽ

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit op een verzoek om documenten over het bezoek van minister Hoekstra (BZ) aan Saoedi-ArabiŽ op 13 en 14 april 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken 20 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken 20 juli 2023. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-07-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Kamerbrief over Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft een nadere toelichting op de inzet van de Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) methode. Ook gaat zij in op het borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid in nog te ontwikkelen strategien.
Besluit: 2023-07-21 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over procedures interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de beslissing om rechtsmiddelen toe te passen in de procedures die door interlandelijk geadopteerden tegen de Staat aanhangig zijn gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over voortdurende blokkade Lachin-doorgang naar Nagorno-Karabach

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over voortdurende blokkade Lachin-doorgang naar Nagorno-Karabach. Minister Schreinemacher (BZ) geeft antwoord op vragen over de voortdurende blokkade van de Lachin-doorgang naar NagornoKarabach. Het Tweede Kamerlid Ceder heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kosten inhuur influencers door Buitenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over kosten en onderliggende documenten verband houdende met de (eventuele) inhuur van influencers door Buitenlandse Zaken, op allerlei gebied in de jaren 2021, 2022 en 2023 tot en met 26 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over financiering door FMO van 2 banken in Honduras

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit en lijst van documenten bij een verzoek om informatie over de financiering door de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) van de Hondurese banken Banco de America Central Honduras S.A. (BAC) en Banco Financiera Comercial Hondurena S.A. (FICOHSA). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over ontmoedigingsbeleid IsraŽlische nederzettingen

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie over het ontmoedigingsbeleid omtrent IsraŽlische nederzettingen in de periode van 1 januari 2006 tot 17 januari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over technologie voor repressie van religieuze minderheden en andersdenkenden in China en andere landen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Beantwoording vragen over technologie voor repressie van religieuze minderheden en andersdenkenden in China en andere landen. Minister Bruins Slot (BZ) beantwoordt vragen over het gebruik van digitale technologie voor de repressie van religieuze minderheden en andersdenkenden in China en andere landen. De vragen zijn van het Kamerlid Ceder (ChristenUnie).
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Raad Buitenlandse Zaken 20 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Raad Buitenlandse Zaken 20 juli 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de antwoorden op vragen over de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli 2023 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Nederlandse bilaterale investeringsakkoorden

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse bilaterale investeringsakkoorden. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de Nederlandse bilaterale investeringsakkoorden. Het Tweede Kamerlid Teunissen (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over demonstraties van Pegida in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over demonstraties van Pegida in Nederland in het algemeen en in het bijzonder over de demonstratie van Pegida van 22 januari 2023 en de reactie van de Turkse autoriteiten daarop. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag NAVO-top 11-12 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag NAVO-top 11-12 juli 2023. Minister Hoekstra (BZ) en minister Ollongren (Defensie) sturen de Tweede Kamer het verslag van de NAVO-top in Vilnius, Litouwen, van 11 en 12 juli 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij verslag van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023. Ook ontvangt de Kamer de kabinetsreactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken over het voortbestaan van EuropaNu.nl van het Montesquieu Instituut. Eenzelfde brief is naar de Eerst Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-verzoek over olievelden van Guyana en Suriname en eventuele participatie Nederlandse overheid of Nederlandse bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Bestand: Bijlagen bij Woo- verzoek om informatie over olievelden van Guyana en Suriname.pdf
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo- verzoek om informatie over olievelden van Guyana en Suriname en eventuele participatie Nederlandse overheid of Nederlandse bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over de vondst, ontwikkeling, productie en verkoop van olie uit olievelden van Guyana en Suriname en eventuele participatie van Nederlandse overheid of Nederlandse bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ruimhartige subsidie voor gedetineerdenbegeleiding in het buitenland

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over ruimhartige subsidie voor gedetineerdenbegeleiding in het buitenland. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over ruimhartige subsidie voor gedetineerdenbegeleiding in het buitenland. De Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP) en Sjoerdsma (D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over politie-inval in Iraans vluchtelingenkamp in AlbaniŽ

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over politie-inval in Iraans vluchtelingenkamp in AlbaniŽ. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de inval van Albanese politie in een Iraans vluchtelingkamp in AlbaniŽ. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inspanningen op het gebied van Sexual Exploitation, Abuse and Harassment

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief over inspanningen op het gebied van Sexual Exploitation, Abuse and Harassment. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over haar inspanningen om seksueel misbruik door hulporganisaties te voorkomen. Dit is in het kader van de aanpak van Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH). De minister gaat in op de hoofdlijnen en haar appreciatie van de voortgang.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek ondersteuning werkbezoek Polen

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief reactie op verzoek ondersteuning werkbezoek Polen. Minister Hoekstra (BZ) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer om ondersteuning van het bezoek van de commissie aan Gdansk (Polen).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming ambtenaren voor deelname aan briefing over evaluatie van Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie Afghanistan

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over toestemming ambtenaren voor deelname aan briefing over evaluatie van Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie Afghanistan. Minister Hoekstra (BZ) geeft ambtenaren toestemming voor deelname aan openbare briefing over de evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan op 7 september 2023. De vaste commissie voor Defensie heeft het verzoek ingediend.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Kamerbrief over schriftelijk overleg formele Raad Algemene Zaken 10 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over schriftelijk overleg formele Raad Algemene Zaken 10 juli 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief appreciatie amendement-Van der Lee

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief appreciatie amendement-Van der Lee. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op het amendement-Van der Lee over de Nederlandse inzet op voedselzekerheid.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op evaluatie Nederlands veiligheidsbeleid in fragiele contexten

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Kamerbrief reactie op evaluatie Nederlands veiligheidsbeleid in fragiele contexten. Ministers Hoekstra (BZ) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) delen hun reactie op de evaluatie van het Nederlandse beleid voor stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 20 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 20 juli 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over de formulering van de strafbepaling over ecocide

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie inzake de formulering van de strafbepaling over ecocide in het internationaal recht. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (WOO).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse personen en entiteiten op buitenlandse sanctielijsten

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief over Nederlandse personen en entiteiten op buitenlandse sanctielijsten. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een vertrouwelijke brief over Nederlandse personen en entiteiten op buitenlandse sanctielijsten.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden. Minister Hoekstra (BZ), minister Adriaansens (EZK) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Kamerbrief van 12 mei 2023 over strategische afhankelijkheden.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief lijsten verdragen in voorbereiding 1 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief lijsten verdragen in voorbereiding 1 juli 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een lijst van verdragen waarover op dit moment onderhandeld wordt. Het gaat om verdragen waar Nederland bij betrokken is. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over het bericht Eindhovense toeleverancier van Philips en ASML opent vestiging in China

Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Bestuurskosten mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-03] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-07-03
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verzoek planningsbrief

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief inzake Verzoek planningsbrief.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 27 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 27 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota van Bestuurskosten mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Bestand: Beslisnota bij Bestuurskosten mei 2023.pdf
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over geweld tegen christenen in India

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over geweld tegen christenen in India. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over recent geweld tegen christenen in India. Het Tweede Kamerlid Van der Staaij (SGP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiche Mededeling nieuwe agenda betrekkingen EU-Latijns Amerika en Caribisch gebied

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer 3 fiches aan van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bescherming mensen tegen verbod op geloofsafvalligheid en godslastering

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bescherming mensen tegen verbod op geloofsafvalligheid en godslastering. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de bescherming van mensen die met de dood bedreigd worden door wetten tegen geloofsafvalligheid en godslastering. De Tweede Kamerleden Ceder (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Peters (CDA), De Roon (PVV), Klink (VVD), Eppink (JA21) en Omtzigt (Omtzigt) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht IsraŽl maakt bouw illegale nederzettingen stuk gemakkelijker

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht IsraŽl maakt bouw illegale nederzettingen stuk gemakkelijker. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over het bericht IsraŽl maakt bouw van illegale nederzettingen een stuk gemakkelijker. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Staat van het Consulaire 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief Staat van het Consulaire 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de Staat van het Consulaire 2023.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de berichten over Hoorn van Afrika

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de berichten over Hoorn van Afrika. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de berichten VN-top over steun voor Hoorn van Afrika levert veel minder op dan gehoopt en Italy looks to strategic Horn of Africa for continental stability. Het Tweede Kamerlid Klink (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-29 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang achtergebleven paspoorten op Nederlandse ambassade in Khartoem

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief voortgang achtergebleven paspoorten op Nederlandse ambassade in Khartoem. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de vorderingen in de inzet voor de personen van wie het paspoort is achtergebleven op de Nederlandse ambassade in Khartoem na de geweldsuitbarsting in Soedan.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overdracht OekraÔense krijgsgevangenen naar Hongarije

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief overdracht OekraÔense krijgsgevangenen naar Hongarije. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond de overdracht van OekraÔense krijgsgevangenen van Rusland naar Hongarije.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiche Verordening ESG-ratingbureaus

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer 3 fiches aan van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken 26 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken 26 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 2e steunpakket OekraÔne 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief 2e steunpakket OekraÔne 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over aanvullende financiŽle steun voor OekraÔne.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over IsraŽlische wetswijziging voor vergemakkelijken vestiging nederzettingen in Palestijnse gebieden

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over IsraŽlische wetswijziging voor vergemakkelijken vestiging nederzettingen in Palestijnse gebieden. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de IsraŽlische wetswijziging voor het vergemakkelijken van het vestigen van nederzettingen in Palestijnse gebieden. Het Tweede Kamerlid Futselaar (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken overbrengingen uit Afghanistan

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken overbrengingen uit Afghanistan. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken van de overbrenging van personen uit Afghanistan.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiche Mededeling oprichting interinstitutioneel orgaan voor ethiek

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer 3 fiches aan van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over de eenzijdige agenda van de VN-onderzoekscommissie (COI) inzake IsraŽl en de Palestijnse gebieden

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Beantwoording vragen over de eenzijdige agenda van de VN-onderzoekscommissie (COI) inzake IsraŽl en de Palestijnse gebieden. Minister Hoekstra (BZ) beantwoordt vragen over de eenzijdige agenda van de VN-onderzoekscommissie (COI) over IsraŽl en de Palestijnse gebieden. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Staaij (SGP).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over toename haat tegen lhbti'ers in aantal Afrikaanse landen

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toename haat tegen lhbti'ers in aantal Afrikaanse landen. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het bericht Meer haat tegen lhbti'ers in sommige Afrikaanse landen, hoe komt dat?. Het Tweede Kamerlid Klink (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over mislukken overleg textielconvenant

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mislukken overleg textielconvenant. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het mislukken van het overleg om te komen tot een opvolger voor het Nederlandse akkoord voor Duurzame Kleding en Textiel. De Tweede Kamerleden Hammelburg en Hagen (beiden D66) en Van der Graaf (ChristenUnie) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overzicht internationale inspanningen voor mensen met een beperking

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief overzicht internationale inspanningen voor mensen met een beperking. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft de Tweede Kamer een overzicht van inspanningen van Nederland, samen met andere landen en organisaties, voor mensen met een beperking in lage- en middeninkomenslanden binnen belangrijke thema's voor het Nederlandse beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vertrouwelijke brief met update over Nederlandse gedetineerden in Iran

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief over vertrouwelijke brief met update over Nederlandse gedetineerden in Iran. Minister Hoekstra (BZ) meldt de Tweede Kamer dat er een vertrouwelijke brief aan de Kamer is gestuurd naar aanleiding van het verzoek om een update te ontvangen over de Nederlandse gedetineerden in Iran. Het Tweede Kamerlid Piri (PvdA) heeft het verzoek ingediend.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie bestrijding online seksuele uitbuiting van kinderen

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie bestrijding online seksuele uitbuiting van kinderen. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Van der Graaf/Kuik. Deze motie gaat over de bestrijding van online seksueel misbruik en uitbuiting van alle kinderen op te nemen als onderdeel van de agenda gericht op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag Voorjaarsvergadering 2023 van de Wereldbank

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over verslag Voorjaarsvergadering 2023 van de Wereldbank. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank. De minister informeert de Tweede Kamer ook over de bijeenkomst van het Development Committee (DC).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsstandpunt diepzeemijnbouw

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief kabinetsstandpunt diepzeemijnbouw. Minister Hoekstra (BZ) deelt het standpunt van het kabinet over diepzeemijnbouw met de Tweede Kamer. Het gaat om diepzeemijnbouw in zeegebieden buiten nationale rechtsmacht, dat wil zeggen het winnen van delfstoffen van de internationale zeebodem.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief taakverdeling Hoge Vertegenwoordiger in BosniŽ en Herzegovina en Force Commander EUFOR Althea

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief taakverdeling Hoge Vertegenwoordiger in BosniŽ en Herzegovina en Force Commander EUFOR Althea. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de taakafbakening tussen de Hoge Vertegenwoordiger in BosniŽ en Herzegovina en de Force Commander van EUFOR Althea.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023 aan. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Resultaten en vervolg REAIM Summit over verantwoorde AI in militaire domein

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over resultaten en vervolg REAIM Summit over verantwoorde AI in het militaire domein. Ministers Hoekstra (BZ) en Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de behaalde resultaten van de internationale conferentie over Responsible AI in the military domain (REAIM 2023) en over de vervolgstappen die genomen worden.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Libanese grensagentschappen

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Besluit op Woo-verzoek over Libanese grensagentschappen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deels openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over Sachalin II deel 1

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Bijlagen deel 1 bij een Woo-verzoek om informatie over alle interne en externe communicatie en documentatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over Sachalin II van januari 2004 tot en met december 2007.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten van het ministerie van Buitenlandse Zaken over Sachalin II

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Besluit op een verzoek om informatie over alle interne en externe communicatie en documentatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over Sachalin II van januari 2004 tot en met december 2007. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deels openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over Sachalin II deel 2

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Bijlagen deel 2 bij een Woo-verzoek om informatie over alle interne en externe communicatie en documentatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over Sachalin II van januari 2004 tot en met december 2007.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over procedure voordracht Europese rechterlijke colleges

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over procedure voordracht Europese rechterlijke colleges. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de geactualiseerde procedure voor de voordracht van kandidaten voor benoeming in Europese rechterlijke colleges. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over het artikel 'Naar Nederland verhuizen helpt organisaties niet altijd om aan hun eigen overheid te ontkomen'

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Beantwoording vragen over het artikel 'Naar Nederland verhuizen helpt organisaties niet altijd om aan hun eigen overheid te ontkomen'. Minister Hoekstra (BZ) beantwoordt vragen over het artikel 'Naar Nederland verhuizen helpt organisaties niet altijd om aan hun eigen overheid te ontkomen'. Dit artikel gaat over zorgelijke ontwikkelingen in de Albanese rechtspraak. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Graaf (CU).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over financiering van grensbewakingsprojecten in Soedan

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over financiering van grensbewakingsprojecten in Soedan. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over financiering van grensbewakingsprojecten in Soedan. De Tweede Kamerleden Sjoerdsma en Podt (D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief maatregelen Europese defensiesamenwerking en convergentie wapenexportbeleid

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief maatregelen Europese defensiesamenwerking en convergentie wapenexportbeleid. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Hoekstra (BZ), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de maatregelen die het kabinet neemt op het gebied van wapenexportcontrole om Europese defensiesamenwerking te bevorderen, en voor verdere convergentie van het wapenexportbeleid.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toezegging mutaties op begrotingsartikel 5.4 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief toezegging mutaties op begrotingsartikel 5.4 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de verschillende wijzigingen op begrotingsartikel 5.4 (het bufferartikel) voor het opstellen van de begroting 2023.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over mogelijk niet arresteren Poetin door Zuid-Afrika

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over mogelijk niet arresteren Poetin door Zuid-Afrika. Minister Hoekstra (BZ) meldt dat de antwoorden op vragen over de Zuid-Afrikaanse plannen om de wet aan te passen zodat zij Poetin niet hoeven te arresteren later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsinzet Summit New Global Financing Pact in Parijs 22 en 23 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsinzet Summit New Global Financing Pact in Parijs 22 en 23 juni 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Kaag (FinanciŽn) informeren de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet en deelname van het kabinet aan de Summit for a New Global Financing Pact in Parijs 22 en 23 juni 2023. De brief gaat ook over de Nederlandse inzet voor SDG- en klimaatfinanciering op de middellange termijn.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij geannoteerde agenda Europese Raad van 29 en 30 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda Europese Raad van 29 en 30 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-06-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiche Verordening bescherming volwassenen en Raadsbesluit tot toetreding Haags Volwassenenbeschermingsverdrag

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer 6 fiches aan van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over samenwerking met HCSS

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over samenwerking met HCSS. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over opdrachten die het ministerie van Buitenlandse Zaken sinds 2020 heeft verstrekt aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Aanleiding voor de vragen is het artikel De denktank van Rob de Wijk heeft een heldere visie op de wereld, maar is er ook transparantie in eigen huis?. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorstel voor onderhandelingsmandaat voor een EU-VS grondstoffenakkoord

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over voorstel voor onderhandelingsmandaat voor een EU-VS grondstoffenakkoord. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over een onderhandelingsmandaat voor een EU-VS grondstoffenakkoord 'Critical Minerals Agreement'. Een zelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij geannoteerde agenda NAVO-Top 11 en 12 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda NAVO-Top 11 en 12 juli 2023. Minister Hoekstra (BZ) en minister Ollongren (Defensie) bieden de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de NAVO-Top van 11 en 12 juli 2023 aan. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over export naar Iran en de verhouding tot de export van andere EU-landen naar Iran

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief over export naar Iran en de verhouding tot de export van andere EU-landen naar Iran. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de toegenomen export van goederen vanuit Nederland naar Iran en hoe dit zich verhoudt tot de export door andere Europese landen.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Kamerbrief over Schriftelijk overleg inzake de formele Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-21] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-06-19
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over schriftelijk overleg over de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief over schriftelijk overleg over de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023. Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) stuurt de concept-antwoorden op vragen over de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023 uit het schriftelijk overleg naar de Tweede Kamer. Deze vragen gaan onder meer over de gevolgen van toekomstige uitbreiding van de EU op de interne organisatie van de EU. En over de mondelinge updates over OekraÔne, MoldaviŽ, en GeorgiŽ met de nadruk op de situatie in GeorgiŽ.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Mensenrechtenrapportage 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief Mensenrechtenrapportage 2022. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de Mensenrechtenrapportage 2022. Ook benoemt de minister enkele hoofdpunten uit de rapportage.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over planning modernisering sanctiestelsel

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief over planning modernisering sanctiestelsel. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de indicatieve planning van de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel, waarbij het extra element van een preconsultatie wordt ingevoegd.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over agenda Raad Algemene Zaken 27 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over agenda formele Raad Algemene Zaken 27 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de agenda van de formele Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiches over maritieme zaken

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer 6 fiches aan van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitstelbrief over beantwoording schriftelijk overleg over Kamerbrief geÔntensiveerde aanpak Ongewenste Buitenlandse Inmenging

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Uitstelbrief over beantwoording schriftelijk overleg over Kamerbrief geÔntensiveerde aanpak Ongewenste Buitenlandse Inmenging. Minister Hoekstra (BZ) meldt de Tweede kamer, mede namens de minister van JenV, dat de antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief geÔntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging, later komen dan gebruikelijk. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie-Van Oijk c.s. over erkenning van foutief handelen jegens Anton de Kom

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie-Van Oijk c.s. over erkenning van foutief handelen jegens Anton de Kom. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Van Ojik c.s. over de erkenning van het foutief handelen jegens Anton de Kom.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over het bericht dat EU-bobo's gesubsidieerd naar Straatsburg vliegen

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Beantwoording vragen over het bericht dat EU-bobo's gesubsidieerd naar Straatsburg vliegen. Minister Hoekstra (BZ) stuurt mede namens de minister van Klimaat en Energie de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het bericht dat EU-bobo's gesubsidieerd naar Straatsburg vliegen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Bestuurskosten mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over mogelijk stopzetten voedselhulp door World Food Programme in Palestijnse gebieden

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mogelijk stopzetten voedselhulp door World Food Programme in Palestijnse gebieden. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het mogelijk stopzetten van voedselhulp door het World Food Programme in de Palestijnse gebieden. Het Tweede Kamerlid Futselaar (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek artikelsgewijze uitwerking aangekondigde bezuinigingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Kamerbrief reactie op verzoek artikelsgewijze uitwerking aangekondigde bezuinigingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt dat zij pas op Prinsjesdag kan voldoen aan het verzoek van de Tweede Kamer om een overzicht per begrotingsartikel van de aangekondigde bezuinigingen op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet Koninkrijk der Nederlanden voor 78e zitting Algemene Vergadering Verenigde Naties

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over inzet Koninkrijk der Nederlanden voor 78e zitting Algemene Vergadering Verenigde Naties. Minister Hoekstra (BZ) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming voor deelname aan technische briefing over rapport 'Beter afgestemd - Evaluatie van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling'

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief over toestemming voor deelname aan technische briefing over rapport 'Beter afgestemd - Evaluatie van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling'. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer dat zij toestemming verleent aan ambtenaren van haar ministerie voor deelname aan een openbare technische briefing. De briefing gaat over de evaluatie van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Wijziging van Verordening onderbrekingen en rusttijden ongeregeld personenvervoer

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief beoordelingen nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bepalingen tijdens het afsluiten van het Non-Proliferatieverdrag over het delen van kernwapens

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bepalingen tijdens het afsluiten van het Non-Proliferatieverdrag over het delen van kernwapens. Minister Hoekstra (BZ) en minister Ollongren (Defensie) geven antwoorden op schriftelijke vragen over bepalingen tijdens het afsluiten van het Non-Proliferatieverdrag over het delen van kernwapens en de controle over kunstmatige intelligentie in geval van beveiliging kernwapens. Het Tweede Kamerlid Futselaar (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake moties en toezeggingen uit het Tweeminutendebat Institutioneel racisme

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over moties en toezeggingen uit het Tweeminutendebat Institutioneel racisme. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een reactie en toezeggingen op de moties uit het Tweeminutendebat Institutioneel racisme.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over mogelijkheid om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief over mogelijkheid om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de actuele ontwikkelingen om 36 Afghaanse studentes aan het National Agricultural Education College (NAEC) in Kaboel, alsnog hun studie af te laten ronden.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Pakket retail beleggen

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief beoordelingen nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op berichtgeving over bevriezing van EU-middelen bestemd voor Hongarije

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief met reactie op berichtgeving over bevriezing van EU-middelen bestemd voor Hongarije. Minister Hoekstra (BZ) en minister Kaag (Financin) sturen de Tweede Kamer een reactie op de berichtgeving over de bevriezing van EU-middelen bestemd voor Hongarije.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het met voeten treden van de wet door ambassades

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over het met voeten treden van de wet door ambassades. Minister Hoekstra (BZ) beantwoordt vragen over het met voeten treden van de wet door ambassades. De vragen zijn van het Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht 'Germany unsure if Orbn fit to be EU president'

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over het bericht Germany unsure if Orbn fit to be EU president. Minister Hoekstra (BZ) beantwoordt vragen over het bericht 'Germany unsure if Orbn fit to be EU president'. De vragen zijn van de Kamerleden Sjoerdsma (D66), Piri (PvdA), Van der Lee (GroenLinks), Dassen (Volt) en Van Wijngaarden (VVD).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 26 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 26 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op syntheserapport Addressing Root Causes programma

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief reactie op syntheserapport Addressing Root Causes programma. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) deelt haar reactie op het syntheserapport van de evaluaties van het Addressing Root Causes programma met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordelingen Hervormingspakket douane-unie

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief beoordelingen nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer 5 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over Nederlandse halfgeleider toeleverancier die vestiging opent in China

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over Nederlandse halfgeleider toeleverancier die vestiging opent in China. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt dat de antwoorden op vragen over de opening van een vestiging in China van een Nederlandse toeleverancier in de halfgeleiderwaardeketen later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Brekelmans en Klink (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over mogelijk niet arresteren Poetin door Zuid-Afrika

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mogelijk niet arresteren Poetin door Zuid-Afrika. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de Zuid-Afrikaanse plannen om de wet aan te passen zodat zij Poetin niet hoeven te arresteren. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Algemene Zaken 27 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda Raad Algemene Zaken 27 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over verslag informele NAVO ministeriele bijeenkomst van 31 mei - 1 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief over verslag informele NAVO ministeriele bijeenkomst van 31 mei - 1 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de informele NAVO ministeriŽle bijeenkomst op 31 mei en 1 juni 2023. De brief en het verslag zijn ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over het stoppen van subsidies aan de Palestijnse Autoriteit en UNRWA vanwege antisemitisme

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over het stoppen van subsidies aan de Palestijnse Autoriteit en het United Nations Relief and Works Agency vanwege antisemitisme. Minister Hoekstra (BZ) beantwoordt vragen over het stoppen van subsidies aan de Palestijnse Autoriteit en het United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) vanwege antisemitisme. De vragen zijn van het Kamerlid De Roon (PVV).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Publiek Private Samenwerking

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Publiek Private Samenwerking. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van de Publiek Private Samenwerking (PPS) op het gebied van internationale innovatie- en handelsbevordering. Het doel van de versterking van de PPS is het nog beter signaleren, ondersteunen en verzilveren van internationale kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en relevante kennisinstellingen.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over stijging aantal afwijzingen visumaanvragen Surinamers en bericht dat de minister op het matje is geroepen

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stijging aantal afwijzingen van visumaanvragen van Surinamers. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de stijging van het aantal afwijzingen van visumaanvragen van Surinamers en het bericht dat de minister op het matje is geroepen over het gebruik van algoritmen in visumaanvragen. Het Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over geÔntensiveerde OBI-aanpak

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over geÔntensiveerde OBI-aanpak. Minister Hoekstra (BZ) en minister YesilgŲz-Zegerius (JenV) bieden de Tweede Kamer antwoorden aan op vragen over de GeÔntensiveerde aanpak Ongewenste Buitenlandse Inmenging (OBI-aanpak).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag over bezoek Chinese vicepresident Han Zheng aan Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief met verslag over bezoek Chinese vicepresident Han Zheng aan Nederland. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Hoekstra (BZ) sturen de Tweede Kamer het verslag van het bezoek van de Chinese vicepresident Han Zheng aan Nederland.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over bescherming van met dood bedreigde mensen door wetten tegen geloofsafvalligheid en godslastering

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over bescherming van met dood bedreigde mensen door wetten tegen geloofsafvalligheid en godslastering. Minister Hoekstra (BZ) meldt dat de antwoorden op vragen over de bescherming van mensen die met de dood bedreigd worden door wetten tegen geloofsafvalligheid en godslastering later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Ceder (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Peters (CDA), De Roon (PVV), Klink (VVD), Eppink (JA21) en Omtzigt (Lid-Omtzigt) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Antwoorden op vragen over wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief Antwoorden op vragen over wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken. Minister Hoekstra (BZ) biedt de antwoorden aan op feitelijke vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Top van de Raad van Europa 16 en 17 mei

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief met verslag Top van de Raad van Europa 16 en 17 mei. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een appreciatie van de Top van staatshoofden en regeringsleiders van de Raad van Europa (RvE) op 16 en17 mei 2023 in Reykjavik. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief reactie op motie over reduceren fluctuaties budget ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Uitstelbrief reactie op motie over reduceren fluctuaties budget ontwikkelingssamenwerking. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt dat de reactie op de motie-Van der Graaf later komt dan gebruikelijk. Deze motie gaat over het bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Verordening ondersteuning munitieproductie

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer 2 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over definitief invoeren anti-LHBTIQ+ wet in Oeganda

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over definitief invoeren anti-LHBTIQ+ wet in Oeganda. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het definitief invoeren van de anti-LHBTIQ+ wet in Oeganda. Het Tweede Kamerlid Hammelburg (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over fluctuaties ODA-budget

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie over fluctuaties ODA-budget. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op de motie over fluctuaties van het ODA-budget. Het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) heeft de motie ingediend.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Europese Politieke Gemeenschap Top 1 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Europese Politieke Gemeenschap Top 1 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Europese Politieke Gemeenschap Top van 1 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over totstandkoming code 'vv'

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de code 'vv' voor medewerkers van internationale organisaties in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voorlopig akkoord anti-dwang instrument

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief voorlopig akkoord anti-dwang instrument. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het voorlopige akkoord tussen Raad, Europees Parlement en Europese Commissie over het anti-dwang instrument. Dit instrument heeft als doel om economische dwang door derde landen tegen te gaan en indien nodig hier onder voorwaarden op te kunnen reageren.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken 21 en 22 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken 21 en 22 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-07] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-06-06
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Gezonde leefomgeving als grondrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Gezonde leefomgeving als grondrecht. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over het bericht Gezonde leefomgeving als grondrecht. De Tweede Kamerleden Brekelmans en Erkens (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst 5e Toetsingsconferentie van het Chemisch Wapenverdrag

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief over uitkomst 5e Toetsingsconferentie van het Chemisch Wapenverdrag. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de Vijfde Toetsingsconferentie van het Chemisch Wapenverdrag (Chemical Weapons Convention, CWC), die plaatsvond van 15 tot en met 19 mei 2023 in Den Haag.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapporten The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over rapporten die in opdracht van of gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken of in samenwerking met andere ministeries zijn opgesteld door The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie-instructies BZ met Nederlandse ambassade Rwanda

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie-instructies van het ministerie van Buitenlandse Zaken met de Nederlandse ambassade in Rwanda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Kamerbrief voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij het bevorderen van de handel met Afrika.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Herziening Eurovignetrichtlijn voor CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagens

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer 2 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Nederlandse evacuatievluchten uit Khartoum

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse evacuatievluchten uit Khartoum. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de Nederlandse evacuatievluchten uit Khartoum (Soedan). Het Tweede Kamerlid Kuzu (DENK) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake de UPR 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op een verzoek om informatie met betrekking tot de consultative meeting van de UN Universal Periodic Review in april 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 1 - Richtlijn en mededeling ter bestrijding van corruptie binnen de EU

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij 2 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer 2 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) aan. De werkgroep houdt zich bezig met voorstellen van de Europese Commissie (EC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Nederlandse bilaterale investeringsakkoorden

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Nederlandse bilaterale investeringsakkoorden. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt dat de antwoorden op vragen over de Nederlandse bilaterale investeringsakkoorden later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 30 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Algemene Zaken 30 mei 2023. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot het sluiten van 4 uitvoeringsverdragen over Benelux politiesamenwerking

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Kamerbrief over voornemen tot het sluiten van 4 uitvoeringsverdragen over Benelux politiesamenwerking. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over het sluiten van 4 uitvoeringsverdragen over politiesamenwerking in de Benelux (Nederland, BelgiŽ en Luxemburg). Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over financiering Rapid Support Forces Soedan

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over financiering Rapid Support Forces Soedan. Minister Hoekstra (BZ) meldt dat de antwoorden op vragen over de impact van EU-grensbewakingsprojecten en financiering op de Rapid Support Forces-militie in Soedan, later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de antwoorden op vragen over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Slotwet Buitenlandse Zaken 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Slotwet Buitenlandse Zaken 2022. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de antwoorden op vragen over de Slotwet Buitenlandse Zaken 2022 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 (BZ)

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 (BZ). Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over het Rapport van de Algemene rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2022. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over het Jaarverslag Buitenlandse Zaken. De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gegrond verklaarde fraudemelding

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Kamerbrief over gegrond verklaarde fraudemelding. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over een recentelijk afgerond onderzoek naar een fraudemelding binnen BHOS. Bij de Begrotingsbehandeling BHOS 2021 is vastgelegd dat alle gegrond verklaarde fraudemeldingen met een financile impact voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van minimaal 100.000 aan de Kamer worden gemeld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aansprakelijk stellen Syrie bij Internationaal Gerechtshof (IGH)

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over aansprakelijk stellen Syrie bij Internationaal Gerechtshof (IGH) . Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over het besluit van Canada en Nederland om een procedure tegen Syri te starten voor het Internationaal Gerechtshof (IGH) in Den Haag.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake de OneLove-campagne tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Qatar

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over de OneLove-campagne tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief aanvullende geannoteerde agenda Europese Politieke Gemeenschap Top 1 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij aanvullende geannoteerde agenda Europese Politieke Gemeenschap Top 1 juni 2023. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer de aanvullende geannoteerde agenda aan voor de Europese Politieke Gemeenschap Top op 1 juni 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel 25 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel 25 mei 2023. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 mei 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel wat het verkrijgen van Servisch burgerschap makkelijker zou maken voor Russen

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel wat het verkrijgen van Servisch burgerschap makkelijker zou maken voor Russen. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel wat het verkrijgen van Servisch burgerschap makkelijker zou maken voor Russen. De Tweede Kamerleden Piri (PvdA) en Van Wijngaarden (VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Internationale Klimaatstrategie

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over Internationale Klimaatstrategie. Ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de doelstellingen en concrete uitvoering van de Internationale Klimaatstrategie, de transitie naar een duurzamer voedselsysteem en de inzet op cellulaire landbouw.
Besluit: 2023-05-30 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse reactie op nieuwe anti-lhbtiq+-wet Oeganda, waaronder niet hervatten steun aan Justice, Law and Order-sector

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief over Nederlandse reactie op nieuwe anti-lhbtiq+-wet Oeganda waaronder niet hervatten steun aan Justice Law and Order-sector. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeer de Tweede Kamer, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, over het besluit om de financiŽle steun aan de Oegandese Justice, Law and Order-sector niet te hervatten.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Homogene Groep Internationale Samenwerking 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Jaarverslag Homogene Groep Internationale Samenwerking 2022. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de antwoorden op vragen over het Jaarverslag Homogene Groep Internationale Samenwerking 2022 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorgenomen werkbezoek vaste commissie Europese Zaken aan ServiŽ en Kosovo

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief over voorgenomen werkbezoek vaste commissie Europese Zaken aan ServiŽ en Kosovo. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het verzoek om ondersteuning door de Nederlandse ambassades in Belgrado en Pristina bij de voorbereiding en tijdens het bezoek van de commissie aan ServiŽ en Kosovo van 3 tot en met 7 oktober 2023. De commissie voor Europese Zaken heeft het verzoek ingediend.
Besluit: 2023-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Non-Proliferatieverdrag

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Non-Proliferatieverdrag. Minister Hoekstra (BZ) meldt dat de antwoorden op vragen over bepalingen ten tijde van het afsluiten van het Non-Proliferatieverdrag over het delen van kernwapens en de controle over kunstmatige intelligentie in geval van beveiliging van kernwapens, later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing over mid term review Meerjarig Financieel Kader

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Kamerbrief over toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing over mid term review Meerjarig Financieel Kader. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer dat hij toestemming verleent aan ambtenaren voor deelname aan een openbare technische briefing over de mid-term review van het Meerjarig Financieel Kader.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorstel voor de verlenging en verdieping van de tijdelijke handelsliberalisering voor producten uit MoldaviŽ

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over voorstel voor de verlenging en verdieping van de tijdelijke handelsliberalisering voor producten uit MoldaviŽ. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het voorstel voor de verlenging en verdieping van de tijdelijke handelsliberalisering voor producten uit MoldaviŽ.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZ en andere partijen over David Icke

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van BZ met andere partijen over David Icke. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaargemaakte documenten bij Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZ en andere partijen over David Icke

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van BZ met andere partijen over David Icke. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over terugtrekken FMO van Plantations et Huileries du Congo

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over terugtrekken FMO van Plantations et Huileries du Congo. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het terugtrekken door Nederlandse ontwikkelingsbank FMO van Plantations et Huileries du Congo. Het Tweede Kamerlid Futselaar (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 2: Aanbeveling inzake de bestrijding van online piraterij van live (sport)evenementen

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij 2 nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer 2 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) aan. De werkgroep houdt zich bezig met voorstellen van de Europese Commissie (EC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over 4e top Raad van Europa

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over 4e top Raad van Europa. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de 4e top van de Raad van Europa. Het Eerste Kamerlid De Boer (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek niet evacueren medewerkers ATVET

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over het uitsluiten van evacuatie van de medewerkers van het ATVET project in Afghanistan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-24 internationale betrekkingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming voor deelname aan technische briefing over NAVO-top in Vilnius

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief over toestemming voor deelname aan technische briefing over NAVO-top in Vilnius. Minister Hoekstra (BZ) geeft toestemming aan ambtenaren voor deelname aan een openbare technische briefing over de NAVO-top in Vilnius.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over visumbeleid Buitenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over visumbeleid Buitenlandse Zaken. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over een bericht over de beoordeling van visumaanvragen door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Podt (beiden D66) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken 22 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken 22 mei 2023. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken op 22 mei 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Afrikastrategie 2023-2032

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over Afrikastrategie 2023-2032. Minister Hoekstra (BZ) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer overde Nederlandse inzet in de samenwerking met Afrika. De Afrikastrategie heeft als doelen een gelijkwaardige economische ontwikkeling te stimuleren, armoede te verminderen, mensenrechten te verbeteren en irreguliere migratie te beperken.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over Artikel 100 bijdrage aan EUFOR Althea

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Artikel 100 bijdrage aan EUFOR Althea. Minister Hoekstra (BZ) en minister Ollongren (Defensie) bieden de antwoorden aan op vragen over de brief omtrent de Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea. De vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 3 Verordening dwanglicenties crisisbeheersing

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra (BZ) biedt fiches aan van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen. Dit gaat over nieuwe richtlijnen vanuit de Europese Commissie. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 Herziening Europees begrotingsraamwerk

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra (BZ) biedt fiches aan van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen. Dit gaat over nieuwe richtlijnen vanuit de Europese Commissie. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 Herziening farmaceutische wetgeving

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra biedt de Tweede Kamer 8 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) aan. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 7 Raadsaanbeveling uitbreiding EU-maatregelen resistentie tegen antimicrobiŽle stoffen

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra biedt de Tweede Kamer 8 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) aan. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich 12 en 13 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich 12 en 13 mei 2023. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 en 13 mei 2023.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Europese Politieke Gemeenschap Top 1 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot sluiten uitvoeringsverdrag Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over voornemen tot sluiten uitvoeringsverdrag Internationale Gezondheidsregeling (IHR). Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot het sluiten van van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 Verordening standaard essentiele octrooien

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra (BZ) biedt fiches aan van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen. Dit gaat over nieuwe richtlijnen vanuit de Europese Commissie. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 8 Raadsaanbevelingen digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra biedt de Tweede Kamer 8 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) aan. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over Chinese politiestations

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief exportbeperkende maatregelen tegen Iran en samenwerking binnen EU

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan BraziliŽ

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Non-paper externe dimensies Critical Raw Materials Act

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over voorstel Europese Commissie betreffende concept besluit Gemengd Comitť CETA

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag 2022 Homogene Groep Internationale Samenwerking

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Japan weigert verantwoordelijkheid te nemen voor onmenselijke behandeling 'troostmeisjes' WOII

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief artikel 100-brief bredere veiligheidsinzet in Irak

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief artikel 100-brief bredere veiligheidsinzet in Irak. Minister Hoekstra (BZ), minister Ollongren (Defensie) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de verlenging en uitbreiding van de Nederlandse militaire inzet in Irak. De ministers doen dit in het kader van artikel 100 van de Grondwet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiches 3, 5 en 6 Cyberpakket

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra biedt de Tweede Kamer 8 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) aan. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ondersteuning aan Caribische landen bij totstandkoming van internationale verdragen

[Gepubliceerd: 2023-05-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst onderhandelingen EU-VS IRA Task Force

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief jaarrapportage Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over de uitgaven die door/vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken aan the Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) zijn gedaan vanaf 2001 tot en met 17 januari 2023 en de afspraken of overeenkomsten die daarbij zijn gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 overheidsfinanciŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de controle van zaken waar honorair consuls in Nederlandse dienst aan moeten voldoen

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de arrestatie van Pakistaanse oud-premier Imran Khan

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 2 Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review)

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra biedt de Tweede Kamer 8 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) aan. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over IMVO-wetten en wetsvoorstellen

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) EU 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Jaarbericht 2022 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Top van de Raad van Europa 16-17 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bevindingen BZ onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens in risicomodellen

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel 25 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 22 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 4 Verordeningen aanvullende beschermingscertificaten (ABC's)

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen. Minister Hoekstra biedt de Tweede Kamer 8 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC) aan. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht OESO tikt Just Eat Takeaway op de vingers om tegenwerking vakbondsvorming

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht OESO tikt Just Eat Takeaway op de vingers om tegenwerking vakbondsvorming. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het bericht OESO tikt Just Eat Takeaway op de vingers om tegenwerking vakbondsvorming. De Tweede Kamerleden Thijssen (PvdA) en Van der Lee (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging verdrag tijdelijk plaatsen Nederlandse troepen in JordaniŽ

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief over verlenging verdrag tijdelijk plaatsen Nederlandse troepen in JordaniŽ. Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet om het Verdrag tussen Nederland en JordaniŽ over een tijdelijke plaatsing van Nederlandse troepen in JordaniŽ voor een 9e keer te verlengen. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief vertrouwelijke inzage juridisch advies over IRGC op EU-terrorismelijst

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-07 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over het terugtrekken door de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO van Plantations et Huileries du Congo

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht Soedanezen in problemen door gesloten Nederlandse ambassade in Khartoem'

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-07 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het begrip huwelijkse gevangenschap

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het begrip huwelijkse gevangenschap. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het begrip huwelijkse gevangenschap. Het Tweede Kamerlid Klink (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over bericht Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op CuraÁao

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 2 - Mandaatverlening akkoorden digitale handel Zuid-Korea en Singapore

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief schenking mobiel laboratorium aan Internationaal Strafhof

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over toegang DigiD voor Nederlanders in Buitenland

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toegang DigiD voor Nederlanders in Buitenland. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over toegang tot DigiD voor Nederlanders in het Buitenland. Het Tweede Kamerlid Brekelmans (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming voor deelname aan technische briefing over artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over toegang tot DigiD voor Nederlanders in het buitenland

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over alestijnse Ngos tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek naar correspondentie tussen BZ-CIDI over Palestijnse Ngos

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over Palestijnse Ngos tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullende besluiten BZ Woo-verzoeken WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op verzoeken om documenten over het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo). Deze besluiten zijn een aanvulling op de besluiten van 31 maart 2023.
Besluit: 2023-05-03 rechten en vrijheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief non-paper Europees sanctieraamwerk voor aanpak ernstige corruptie

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief non-paper Europees sanctieraamwerk voor aanpak ernstige corruptie. Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een non-paper over inzet van het EU-sanctieinstrumentarium bij de bestrijding van corruptie in internationale context. Dit non-paper is vertrouwelijk en daarom niet beschikbaar op deze website.
Besluit: 2023-05-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief wijzigingsverdrag tewerkstelling gezinsleden diplomaten Nederland-Chili

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich)

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over onderzoek Chinese inmenging in Nederlandse media

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief afronding evacuaties Soedan

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezoek Geert Wilders aan Moskou 2018

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van de heer Geert Wilders aan Moskou van 24 februari tot 3 maart 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 inrichting van de overheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over organisatie sport-hoofdtoernooien en mensenrechten

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over gedwongen huisuitzettingen, vernietiging woningen en arrestatie journalisten EthiopiŽ

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op eindevaluatie Nederlandse bijdrage RSM Afghanistan

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over VN-Resolutie 2664 die humanitaire uitzonderingen mogelijk maakt in VN-sanctieregimes

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het recente bezoek aan Saoedi ArabiŽ

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag VN 2023 Waterconferentie

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-27 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over opstappen Speciaal OekraÔne-gezant

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over opstappen Speciaal OekraÔne-gezant. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het opstappen van de Speciaal OekraÔne-gezant. Het Tweede Kamerlid Hammelburg (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over het nog steeds open zijn van een Chinees politiebureau in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Beantwoording vragen over het nog steeds open zijn van een Chinees politiebureau in Rotterdam. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over het nog steeds open zijn van een Chinees politiebureau in Rotterdam. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nader rapport wetsvoorstel goedkeuring Verdrag en Protocol bescherming personen bij geautomatiseerde verwerking persoonsgegevens

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Nader rapport wetsvoorstel goedkeuring Verdrag en Protocol bescherming personen bij geautomatiseerde verwerking persoonsgegevens. Minister Bruins Slot (BZ) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het op 28 januari 1981 in Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en goedkeuring van het op 10 oktober 2018 in Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 1: Verordening goedkeuring en markttoezicht mobiele machines

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat Iran gesprekken voert met Rusland en China over kopen raketbrandstof

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het programma op ZDF over het functioneren van de Hoge Vertegenwoordiger in BosniŽ

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op CuraÁao'

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op CuraÁao. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het bericht Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op CuraÁao. De Tweede Kamerleden Kamminga en Brekelmans (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over reiskosten EU-ambtenaren

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich 12 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang kabinetsstandpunt en aangehouden motie diepzeemijnbouw

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evacuatie Soedan

[Gepubliceerd: 2023-04-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over sanctie-ontwijking door Iran

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over kennishubs

[Gepubliceerd: 2023-05-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief strategische afhankelijkheden

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Europese Commissie parlementen buitenspel wil zetten over het Mercosur verdrag

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief afgifte exportvergunning militair materieel naar Egypte

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Kabinetsreactie AIV-advies OekraÔne-oorlog als geopolitieke tijdschok

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over vervolgen verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen in Iran

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over verlengde VN sessie over het wereldzeeŽnverdrag

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over houding Nederland betreffende Europese strategische autonomie ten opzichte van Verenigde Staten

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse inspanningen kwestie noorden Cyprus

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over terugtreden Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsinzet Top Raad van Europa 16 en 17 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij halfjaarlijks rappel toezeggingen

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming technische briefing Europese Vredesfaciliteit (EPF)

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over export goedkoop vlees en melkpoeder naar Ghana en Kenia

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over sanctie-ontwijking door Iran

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over recente ontwikkelingen in Soedan

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief rapportage Europese ontwikkelingssamenwerking 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op feitelijke vragen over Incidentele Suppletoire Begroting BHOS

[Gepubliceerd: 2023-05-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verbintenissen biologische diversiteit en klimaatverandering aangegaan in juni 1992 te Rio de Janeiro

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over verbintenissen aangegaan in juni 1992 te Rio de Janeiro door Lubbers en Van den Broek over het Verdrag biologische diversiteit en het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Ukraine accuses Hungary of funding Russian war crimes with energy deals'

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief overlegging verdrag beveiliging gerubriceerde gegevens Polen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking motie over kaders inzet lokaal personeel bij toekomstige missies en op Nederlandse ambassades en consulaten

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Rapportage 2022 Internationale Mensenrechtenprocedures

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij antwoorden op vragen over Humanitaire hulp en diplomatie 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over G20

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 1 Groene Claims Richtlijn

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over stand van zaken toegezegde ondersteuning aan Aruba, CuraÁao en Sint Maarten bij de totstandkoming van verdragen

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief vertrouwelijke technische briefing over Taiwan

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over appreciatie voorstel verordening tijdelijke liberalisering handel tussen EU en OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor internationale biodiversiteit

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Internationale Cyberstrategie

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief over Internationale Cyberstrategie. Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer de Internationale Cyberstrategie (ICS) 2023 2028 aan.
Besluit: 2023-04-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over levering Leopard 2 tanks en 155mm artilleriemunitie aan OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming handelsakkoord EU en Nieuw-Zeeland

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht ISU brengt Nederland in verlegenheid

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over AIV-advies over geopolitieke rol Turkije

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over IOB-beleidsdoorlichting Humanitaire Hulp 2015-2021

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 2 Richtlijn gemeenschappelijke regels voor stimuleren reparatie

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op de evaluatie van de STP- en G2G-componenten van het NFRP-Shiraka programma

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek om gesprek met Nederlandse ambassadeur in Spanje

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over Kabinetsreactie rapport Commissie van onderzoek naar het NLA-programma SyriŽ (commissie-Cammaert)

[Gepubliceerd: 2023-04-21] in een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over ophanden zijnde juridische hervormingen IsraŽl

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging commissie van onderzoek naar evacuatieoperatie Kaboel

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Nederlandse journalisten in Rusland

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de rapportage aan van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op haar beleidsterrein voor de periode januari tot en met maart 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over het begrip huwelijkse gevangenschap

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over stijging aantal afwijzingen visumaanvragen Surinamers

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief reactie kabinet op motie over herijken buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over visumaanvragen Surinamers

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 24 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag NAVO Foreign Ministerial Meeting (FMM) 4 en 5 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 2: Richtlijn digitale instrumenten en processen in vennootschapsrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over VN-resolutie 2664 die humanitaire uitzonderingen mogelijk maakt in VN-sanctieregimes

Besluit: 2023-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over VN-resolutie 2664 die humanitaire uitzonderingen mogelijk maakt in VN-sanctieregimes

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Beantwoording vragen over VN-resolutie 2664 die humanitaire uitzonderingen mogelijk maakt in VN-sanctieregimes. Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord vragen over uitzonderingen op het verbod om geld ter beschikking te stellen aan organisaties en personen die op de sanctielijst staan. De uitzonderingen zijn vanwege humanitaire redenen. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Sjoerdsma (D66).
Besluit: 2023-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over visumverlening aardbevingsgebied Turkije en SyriŽ

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen over Voorjaarsvergadering Wereldbank

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op Kamermoties over EU-Mercosurakkoord

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de training door de Europese Unie van het Oekraense leger

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag bezoek minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Turkije op 28 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Draagvlak voor hulp OekraÔense vluchtelingen in Slowakije staat onder druk

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vertrouwelijke inzage conceptbesluit Gemengd Comitť CETA over investeringsbescherming en duurzaamheid

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiche hernieuwde Maritieme Veiligheidsstrategie EU

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over sekse- en familie-gerelateerde aspecten rondom Christenvervolging

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming voor deelname aan technische briefing over IOB beleidsevaluatie Humanitaire Hulp 2015-2021

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming voor deelname aan technische briefing over de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat zedenzaken tegen reformatorische hulpverlener stagneren

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake communicatie tussen Buitenlandse Zaken en de voorzitter van Energie-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om alle externe en interne communicatie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over mensenrechtenschendingen in Iran

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief lijsten van verdragen in voorbereiding

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over de training door de Europese Unie van het Oekraense leger

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie over Nederlandse en Europese goederen in vijandelijke wapens

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over rechtspositie lokale medewerkers vertegenwoordigingen Koninkrijk der Nederlanden in buitenland

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Nationale Grondstoffenstrategie

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 3 Net Zero Industry Act netto-nul industrie verordening

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten BZ Woo-verzoeken WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op verzoeken om documenten over het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 rechten en vrijheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over visumaanvragen Surinamers

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over visumaanvragen Surinamers (PDF | 1 pagina | 266 kB)
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen over de levering van chipmachines aan China

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op vragen over de levering van chipmachines aan China (PDF | 1 pagina | 238 kB)
Besluit: 2023-03-30 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aanscherping anti-homowetten Oeganda

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over van overheidswege uitschakelen internet terwijl autoriteiten jagen op Sikh-prediker

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie aangehouden motie over amenderen artikel 15 bis van Statuut van Rome en bij Oekrane blijven aandringen snel partij te worden bij Statuut

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over aangenomen anti-LHBTIQ+-wet Oeganda

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief looptijd wapenexportvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda inzet Nederland voor Wereldbank Voorjaarsvergadering 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda inzet Nederland voor Wereldbank Voorjaarsvergadering 2023 (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-03-29 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over berichtgeving beleid Isralische regering in bezette Westelijke Jordaanoever

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag Europese Raad en Eurozonetop 23 en 24 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag Europese Raad en Eurozonetop 23 en 24 maart 2023 (PDF | 1 pagina | 321 kB)
Besluit: 2023-03-28 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat Europese Commissie parlementen buitenspel wil zetten bij Mercosur-verdrag

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat Oegandese regering verlenging mensenrechtenkantoor VN stopt

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het feit dat diepzeemijnbouw onnodig blijkt te zijn

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief Reactie op het artikel 'China waarschuwt Nederlands kabinet na ASML-boycot'

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over De Schilderkunst van Vermeer

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de niet geslaagde onderhandelingen met de Oostenrijkse counterparts over De Schilderkunst van Vermeer, dat door Oostenrijk niet wordt uitgeleend voor de naderende tentoonstelling in het Rijksmuseum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid Woo).
Besluit: 2023-03-27 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 1e BZ- en BHOS-steunpakket OekraÔne 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over 1e BZ- en BHOS-steunpakket OekraÔne 2023 (PDF | 3 pagina's | 942 kB)
Besluit: 2023-03-26 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over vergiftiging schoolmeisjes Iran

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-26 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek strafbepaling ecocide

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de formulering van een strafbepaling over ecocide. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 9 en 10 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 9 en 10 maart 2023 (PDF | 1 pagina | 344 kB)
Besluit: 2023-03-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen debat Algemene Europese Beschouwingen

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen debat Algemene Europese Beschouwingen (PDF | 1 pagina | 243 kB)
Besluit: 2023-03-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 21 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 21 maart 2023 (PDF | 1 pagina | 309 kB)
Besluit: 2023-03-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken ICAO-procedure MH17

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken ICAO-procedure MH17 (PDF | 1 pagina | 446 kB)
Besluit: 2023-03-22 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag Raad Buitenlandse Zaken (Jumbo) van 20 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk Beslisnota bij verslag Raad Buitenlandse Zaken (Jumbo) van 20 maart 2023 (PDF | 1 pagina | 425 kB)
Besluit: 2023-03-22 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over voornemen Vanuatu om Advisory Opinion Internationaal Gerechtshof over verantwoordelijkheden staten bij klimaatverandering

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over voornemen Vanuatu om Advisory Opinion Internationaal Gerechtshof over verantwoordelijkheden staten bij klimaatverandering (PDF | 2 pagina's | 506 kB)
Besluit: 2023-03-22 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief over antwoorden over autonome wapensystemen en de conferentie REIAM

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief over antwoorden over autonome wapensystemen en de conferentie REIAM (PDF | 1 pagina | 269 kB)
Besluit: 2023-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over "erkenning van de Armeense genocide"

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over de "erkenning van de Armeense genocide". Het verzoek is op 3 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-22 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering moties over Taiwan

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering moties over Taiwan (PDF | 2 pagina's | 492 kB)
Besluit: 2023-03-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel Afrikastrategie

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel Afrikastrategie (PDF | 1 pagina | 242 kB)
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording Kamervragen over de verlengde VN-sessie over het wereldzeeŽnverdrag

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording Kamervragen over de verlengde VN-sessie over het wereldzeeŽnverdrag (PDF | 1 pagina | 226 kB)
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op onderzoek Nederlandse belangen bij faciliteren handel in milieugoederen en milieudiensten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-21 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over samenwerking Japan en Zuid-Korea bij halfgeleiders

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-21 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over dubieuze promotiecampagne EU

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over dubieuze promotiecampagne EU (PDF | 1 pagina | 293 kB)
Besluit: 2023-03-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 (PDF | 1 pagina | 272 kB)
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapportage economische missies en bezoeken 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-20 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat geld voor ontwikkelingshulp in belastingparadijzen belandt

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat geld voor ontwikkelingshulp in belastingparadijzen belandt (PDF | 2 pagina's | 734 kB)
Besluit: 2023-03-20 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de hoogst mogelijke koninklijke onderscheiding voor de heer Zwartendijk

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-20 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over het bericht 'How China police are ensnaring thousands of suspects abroad'

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over het bericht 'How China police are ensnaring thousands of suspects abroad' (PDF | 1 pagina | 167 kB)
Besluit: 2023-03-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over protesten GeorgiŽ en omstreden 'Russische wet'

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-16 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023 (PDF | 1 pagina | 274 kB)
Besluit: 2023-03-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (PDF | 2 pagina's | 508 kB)
Besluit: 2023-03-15 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitspraken van de IsraŽlische minister van FinanciŽn en verdere escalatie van geweld

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op OekraÔense producten

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op OekraÔense producten (PDF | 2 pagina's | 965 kB)
Besluit: 2023-03-14 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag conferentie IMVO-wetgeving, IMVO-steunpunt en herziening OESO-richtlijnen

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verslag conferentie IMVO-wetgeving, IMVO-steunpunt en herziening OESO-richtlijnen (PDF | 2 pagina's | 671 kB)
Besluit: 2023-03-14 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aanslagen op Joodse gemeenschappen wereldwijd door Iran

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over export van en exportvergunningen en exportkredietverzekeringen voor EUV/DUV lithografiemachines en -technologie van ASML naar China

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de export van en exportvergunning(en) en exportkredietverzekeringen voor EUV/DUV lithografiemachines en -technologie van ASML alsook machines en technologie van ASMI naar China. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over CIDI op Iraanse terrorisme- en sanctielijst

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over CIDI op Iraanse terrorisme- en sanctielijst (PDF | 1 pagina | 280 kB)
Besluit: 2023-03-13 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording feitelijke vragen wijziging begrotingsstaat BZ (V) voor het jaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording feitelijke vragen wijziging begrotingsstaat BZ (V) voor het jaar 2023 (PDF | 2 pagina's | 411 kB)
Besluit: 2023-03-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij de geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij de geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023 (PDF | 1 pagina | 332 kB)
Besluit: 2023-03-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de vele berichten van ongeregeldheden, excessief geweld en het nederzettingenbeleid van de nieuwe IsraŽlische regering

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de vele berichten van ongeregeldheden, excessief geweld en het nederzettingenbeleid van de nieuwe IsraŽlische regering (PDF | 2 pagina's | 344 kB)
Besluit: 2023-03-13 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over abortus als 'mensenrecht'

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-13 ethiek Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda NAVO ministeriŽle bijeenkomst 4 en 5 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda NAVO ministeriŽle bijeenkomst 4 en 5 april 2023 (PDF | 2 pagina's | 667 kB)
Besluit: 2023-03-12 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht Hoe Europa zich de woede van Afrikaanse leiders op de hals haalt: Dit is koloniaal gedrag

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht Hoe Europa zich de woede van Afrikaanse leiders op de hals haalt: Dit is koloniaal gedrag (PDF | 2 pagina's | 583 kB)
Besluit: 2023-03-12 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Iran Nederlandse organisaties als terroristische organisaties heeft bestempeld

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Iran Nederlandse organisaties als terroristische organisaties heeft bestempeld (PDF | 1 pagina | 287 kB)
Besluit: 2023-03-12 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over betaling Nederland aan verdachte stichting in corruptieschandaal Europees Parlement

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-11 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over uitvoering sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van sancties door Nederland tegen Rusland vanwege de oorlog met OekraÔne. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-10 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullende beslissing op bezwaar over de EU-Turkije deal

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Aanvullende beslissing op bezwaar over de EU-Turkije deal. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-10 europese zaken Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 1: Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Fiche 1: Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (PDF | 4 pagina's | 105 kB)
Besluit: 2023-03-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over aangekondigde wet GeorgiŽ buitenlandse vertegenwoordigers

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over aangekondigde wet GeorgiŽ buitenlandse vertegenwoordigers (PDF | 2 pagina's | 744 kB)
Besluit: 2023-03-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek vaste commissie Digitale Zaken aan Estland

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek vaste commissie Digitale Zaken aan Estland (PDF | 1 pagina | 353 kB)
Besluit: 2023-03-09 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwijken sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwijken sancties tegen Rusland (PDF | 1 pagina | 322 kB)
Besluit: 2023-03-09 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake samenwerkingsprotocol Libanese grensagentschappen II

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Besluit op een verzoek om informatie over een samenwerkingsprotocol ondertekend door het project Netherlands Assistance to Libanese Border Agencies en het Libanese leger.
Besluit: 2023-03-09 internationale betrekkingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over diepzeemijnbouw

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over diepzeemijnbouw (PDF | 1 pagina | 279 kB)
Besluit: 2023-03-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-08 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over autonome wapensystemen en de REAIM conferentie

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-07 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda Raad Buitenlandse Zaken 20 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-07 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota belastingverdrag CuraÁao en Malta

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota belastingverdrag CuraÁao en Malta (PDF | 2 pagina's | 727 kB)
Besluit: 2023-03-06 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over wapens uit Estland die via een Nederlands bedrijf aan OekraÔne zouden zijn geleverd

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-06 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op Windsor Raamwerk

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op Windsor Raamwerk (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)
Besluit: 2023-03-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel verslag van VN Waterconferentie

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-05 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over steunverzoek Suriname na onlusten

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over steunverzoek Suriname na onlusten (PDF | 2 pagina's | 592 kB)
Besluit: 2023-03-05 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie benoeming van een speciaal gezant mediavrijheid

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie benoeming van een speciaal gezant mediavrijheid (PDF | 1 pagina | 417 kB)
Besluit: 2023-03-05 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat geld voor ontwikkelingshulp in belastingparadijzen belandt

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat geld voor ontwikkelingshulp in belastingparadijzen belandt (PDF | 1 pagina | 275 kB)
Besluit: 2023-03-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over de hoogst mogelijke Koninklijke onderscheiding voor de heer Zwartendijk

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over de hoogst mogelijke Koninklijke onderscheiding voor de heer Zwartendijk (PDF | 1 pagina | 327 kB)
Besluit: 2023-03-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief kabinetsreactie op CAVV-advies Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Hoe teakhout uit Myanmar illegaal bij Nederlandse superjachtbouwers belandt'

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-05 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake ongepubliceerde onderzoeksrapporten

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over ongepubliceerde onderzoeksrapporten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geÔntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-02 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken (Jumbo) van 20 maart 2023 in Brussel

[Gepubliceerd: 2023-03-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken (Jumbo) van 20 maart 2023 in Brussel (PDF | 2 pagina's | 75 kB)
Besluit: 2023-03-02 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aanslag Nord Stream pijpleidingen

[Gepubliceerd: 2023-03-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aanslag Nord Stream pijpleidingen (PDF | 1 pagina | 314 kB)
Besluit: 2023-03-01 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Moldavische premier bevestigt dat Rusland het internationale vliegveld van Chiinu in handen probeert te krijgen

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Moldavische premier bevestigt dat Rusland het internationale vliegveld van Chiinu in handen probeert te krijgen (PDF | 2 pagina's | 513 kB)
Besluit: 2023-03-01 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 9 en 10 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-01 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak Internationaal Gerechtshof over onmiddellijke opening Lachin-corridor

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-01 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ingestelde sancties tegen Rusland na annexatie Krim

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over sancties tegen Rusland, ingesteld naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit, relevante artikelen Woo en inventarislijst openbaargemaakte documenten (PDF | 15 pagina's | 601 kB) Deel 1 van openbaargemaakte documenten (PDF | 124 pagina's | 12,1 MB) Deel 2 van openbaargemaakte documenten (PDF | 85 pagina's | 7,5 MB)
Besluit: 2023-03-01 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aankomende exportcontrolemaatregelen geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-28 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 2: Wijziging ten behoeve van grenswaarden voor lood en anorganische loodverbindingen en diisocyanaten

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-28 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek vaste Kamercommissie over fiche richtlijn Strafbaarstelling schending van beperkende maatregelen van de EU

[Gepubliceerd: 2023-03-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-28 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over financiŽle sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over verslagen van overleggen over de diverse financiŽle sancties die de Europese Unie heeft opgelegd tegen Rusland vanwege de militaire agressie van Rusland tegen OekraÔne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-28 europese zaken Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over situatie Turkije en Syri na aardbevingen 5 en 6 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-27 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over opmerkingen van Duitse minister van Buitenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2023-03-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-27 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over EPRM

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) wat onder beheer is bij RVO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 kenniseconomie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verslag Fonds Kinderarbeid

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over het verslag van het Fonds Kinderarbeid gemaakt door de Universiteit van Greenwich en dat aan RVO is verstuurd, evenals alle correspondentie tussen RVO en de Universiteit van Greenwich. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 kenniseconomie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verduistering bedrijfsinformatie bij ASML

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-23 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 8 en 9 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief gevolgen Beleidskader Mondiaal Multilateralisme voor begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief gevolgen Beleidskader Mondiaal Multilateralisme voor begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (PDF | 1 pagina | 223 kB)
Besluit: 2023-02-23 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat Japan weigert verantwoordelijk te nemen voor de onmenselijke behandeling van troostmeisjes tijdens de Tweede Wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2023-03-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat Japan weigert verantwoordelijk te nemen voor de onmenselijke behandeling van troostmeisjes tijdens de Tweede Wereldoorlog (PDF | 1 pagina | 407 kB)
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontmoeting tussen minister-president en president Azerbeidzjan

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontmoeting tussen minister-president en president Azerbeidzjan (PDF | 2 pagina's | 765 kB)
Besluit: 2023-02-23 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over abortus als 'mensenrecht'

[Gepubliceerd: 2023-02-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Algemene Zaken 21 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over woede van Afrikaanse leiders tegen Europa vanwege koloniaal gedrag

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over steunen Polen om weer baas in eigen land te worden

[Gepubliceerd: 2023-03-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over steunen Polen om weer baas in eigen land te worden (PDF | 1 pagina | 300 kB)
Besluit: 2023-02-22 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over subsidiebeleidskader voor sectorale samenwerking

[Gepubliceerd: 2023-02-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over subsidiebeleidskader voor sectorale samenwerking (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-02-22 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding afschrift antwoorden op Kamervragen (VSO) over voorstel EC concept-besluit gemengd comitť CETA

[Gepubliceerd: 2023-03-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding afschrift antwoorden op Kamervragen (VSO) over voorstel EC concept-besluit gemengd comitť CETA (PDF | 1 pagina | 405 kB)
Besluit: 2023-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over aanwezigheid delegatie kabinet op WEF

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 3: Verordening Europese statistieken over bevolking en huisvesting

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Fiche 3: Verordening Europese statistieken over bevolking en huisvesting (PDF | 2 pagina's | 179 kB)
Besluit: 2023-02-22 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over voortgang overbrengingen Afghanistan

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over voortgang overbrengingen Afghanistan (PDF | 1 pagina | 338 kB)
Besluit: 2023-02-22 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de staatsrechtelijke opstelling kabinet nieuwe wetgeving

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-21 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over financieringsaanvraag Nederlandse stichting in Qatar

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief reactie op advies over geopolitieke rol Turkije

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 1 - Mededeling Herziening van het EU-initiatief inzake bestuivers

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Fiche 1 - Mededeling Herziening van het EU-initiatief inzake bestuivers (PDF | 4 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-02-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over voorstel tot amenderende motie Europawet over verankering delen EU-informatie

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over voorstel tot amenderende motie Europawet over verankering delen EU-informatie (PDF | 1 pagina | 550 kB)
Besluit: 2023-02-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming deelname Nederlandse ambassadeur in BraziliŽ aan rondetafelgesprek over EU-Mercosurverdrag

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming deelname Nederlandse ambassadeur in BraziliŽ aan rondetafelgesprek over EU-Mercosurverdrag (PDF | 2 pagina's | 546 kB)
Besluit: 2023-02-20 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over situatie Myanmar

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over situatie Myanmar (PDF | 1 pagina | 466 kB)
Besluit: 2023-02-20 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over verslag Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari 2023

<