Convenanten Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid

Toegang tot de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten om samen met werkgevers en zorgverleners de toegang voor arbeidsmigranten tot zorg te verbeteren.
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

[Gepubliceerd: 2020-11-30] Afspraken tussen betrokken partijen over aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB.
Besluit: 2020-11-29 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Joint statement met Bulgarije

[Gepubliceerd: 2013-10-06] Bestand: joint-statement-met-bulgarije.pdf
Besluit: 2013-10-07 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Joint statement met Roemeni

[Gepubliceerd: 2013-10-06] Bestand: joint-statement-met-roemenie.pdf
Besluit: 2013-10-07 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen

[Gepubliceerd: 2013-07-17] Bestand: convenant-over-dekking-van-arbeidsongeschiktheidspensioen-en-premievrijstelling-in-pensioenregelingen.pdf
Besluit: 2013-07-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nationale verklaring

[Gepubliceerd: 2012-03-27] Nationale verklaring van partijen betrokken bij de (tijdelijke) huisvesting van EU-arbeidsmigranten.
Besluit: 2012-03-28 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Conventie en statuten EUKN

[Gepubliceerd: 2012-01-15] Conventie en statuten van het European Urban Knowledge Network (EUKN). Onderdeel van Kamerbrief over deelname aan de op te richten Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking.
Besluit: 2012-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier