Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid

Beslisnota bij nazending Nota naar aanleiding van het verslag bij Wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Kamerbrief over nazending Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden bij de nota naar aanleiding van het verslag over het Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Verschillende Tweede Kamerfracties hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van Verslag Wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024 aan.
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geweldsincidenten onder arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over 'documenten bij of onder het ministerie van SZW inzake geweldsincidenten onder arbeidsmigranten'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Eerste Kamervragen over zelfstandige(n) en hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Hoort bij Antwoorden op Eerste Kamervragen over zelfstandige(n) en hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over zelfstandige(n) en de hoofdlijnenbrief arbeidsmarktpakket. De leden van de Eerste Kamer fracties van GroenLinks-PvdA, VVD, D66 en SP hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanvragen en de financiŽn van het Noodfonds.
Besluit: 2024-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen bericht Kinderdagverblijven en bso's gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief Antwoorden op Kamervragen bericht Kinderdagverblijven en bso's gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op Kamervragen over het NOS-artikel 'Kinderdagverblijven en bsos gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Van den Hil (VVD), Flach (SGP), Podt (D66) en Kathmann (GroenLinks-PvdA).
Besluit: 2024-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Kamerbrief Beantwoording schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kinderopvangtoeslag

Besluit: 2024-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Nadere Kamervragen over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Besluit: 2024-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-22] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Werk voor mensen met een arbeidsbeperking

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief Werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert over werk voor mensen met een arbeidsbeperking.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over verantwoordingsorganen van pensioenfondsen

Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Toezegging Toesturen marktscan en onderzoek over de financiering van de kinderopvang

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief marktscan en onderzoek over de financiering van kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Eerste Kamer de marktscan en onderzoek over de financiering van de kinderopvang.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over verantwoordingsorganen van pensioenfondsen

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over verantwoordingsorganen van pensioenfondsen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het bericht dat verantwoordingsorganen (VOs) meer initiatief kunnen nemen.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Hoort bij Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaat in op de conclusies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma Modernisering AA. Het AA-systeem ondersteunt de uitvoering van sociale verzekeringen, het programma Modernisering AA (mAA) gaat over onderhoudbaarheid en continuÔteit van het AA-systeem voor de komende 10 jaar. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij appreciatie voorlopig akkoord EU-Richtlijnvoorstel platformwerk

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij appreciatie voorlopig Akkoord EU-Richtlijnvoorstel platformwerk. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het EU-richtlijnvoorstel verbetering arbeidsvoorwaarden bij platformwerk aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitingen van de AFM over onrealistische verwachtingen van het nieuwe pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over uitingen van de AFM over onrealistische verwachtingen van het nieuwe pensioenstelsel. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer haar antwoorden op Kamervragen over uitingen van de AFM over onrealistische verwachtingen van het nieuwe pensioenstelsel. De vragen zijn van het Kamerlid Joseph (Nieuw Sociaal Contract).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda formele Raad WSB 11-12 maart 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda formele Raad WSB 11-12 maart 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 11-12 maart 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage en Herijking Werk aan Uitvoering

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage en Herijking Werk aan Uitvoering. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering en de Herijking van Werk aan Uitvoering aan.
Besluit: 2024-02-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief verkenning toekomst kindregelingen

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief verkenning toekomst kindregelingen .
Besluit: 2024-02-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over verkenning toekomst kindregelingen

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief over verkenning toekomst kindregelingen . Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de verkenning toekomst kindregelingen.
Besluit: 2024-02-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg voortgang aanpak alleenverdienersproblematiek

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg voortgang aanpak alleenverdienersproblematiek. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over de voortgang van de aanpak van de alleenverdienersproblematiek. De leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA en SGP hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over zzp'ers in de schoonmaakbranche

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over zzp'ers in de schoonmaakbranche. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op schriftelijke vragen over zzpers in de schoonmaakbranche die hun werk verrichten in onveilige omstandigheden en een verhoogd risico lopen op armoede. Het Tweede Kamerlid Patijn (GroenLinks-PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing op het programma OpenVMS

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing op het programma OpenVMS. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek dat het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft verricht naar het UWV-programma OpenVMS, de conclusies van het AcICT en hun definitief advies.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ernstig incident SZW Bonaire

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de gebeurtenissen van 5 oktober 2020 op het kantoor van SZW Bonaire. Specifiek, de verklaringen van betrokken ambtenaren bij genoemd ernstig incident. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over incident SZW Bonaire

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de gebeurtenissen van 5 oktober 2020 op het kantoor van SZW Bonaire. Specifiek, de verklaringen van betrokken ambtenaren bij genoemd incident. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Inlichtingenbureau

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om documenten over het Inlichtingenbureau. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Nader rapport over Wetsvoorstel tot wijziging IOW in verband met verlenging werkingsduur wet

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Wetsvoorstel tot wijziging van de IOW in verband met verlenging werkingsduur wet. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verkenning gelijke aanpassingen met spreiden in uitkeringsfase

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Kamerbrief verkenning gelijke aanpassingen met spreiden in uitkeringsfase. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van een verkenning naar de uitvoering van het amendement-Palland op de Wet toekomst pensioenen. Dit amendement introduceert de mogelijkheid bij de solidaire premieregeling om de pensioenuitkeringen met procentueel gelijke aanpassingen te kunnen verhogen of verlagen, in combinatie met het in de tijd spreiden van financiŽle resultaten (gelijke aanpassingen met spreiden). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Antwoorden vragen Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kinderopvangtoeslag. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvang.
Besluit: 2024-02-01 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording 'doorwerken na AOW-leeftijd naar aanleiding van het commissiedebat Pensioenonderwerpen'

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over doorwerken na AOW-leeftijd. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de arbeidsvoorwaarden van werknemers die doorwerken na de AOW-leeftijd. Het Tweede Kamerlid Palland (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging aan het Tweede Kamerlid Podt (D66)

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Kamerbrief over toezegging aan het Tweede Kamerlid Podt (D66). Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer dat zij aan haar toezegging om samen met minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) de Tweede Kamer te informeren over het samenspel tussen de Wet inburgering en de Participatiewet tegemoet komt. Ook gaat zij in op de mogelijkheden die het nieuwe inburgeringsstelsel biedt om werk en taal via duale trajecten (of een reguliere baan) te bevorderen, de knelpunten die hierbij optreden en de mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws van SZW 2024-1

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws van SZW 2024-1. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Gemeentenieuws van SZW 2024-1 aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag SZW

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag SZW. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 22 november 2023. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief voortgang werkprogramma PNIL januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-24] Hoort bij Kamerbrief voortgang werkprogramma PNIL januari 2024. Minister Van Gennip (SZW), minister Helder (VWS) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het PNIL-werkprogramma. Dit werkprogramma draagt bij aan de aanpak van schijnzelfstandigheid in de sectoren kinderopvang, onderwijs, zorg en cultuur. PNIL staat voor Personeel Niet in Loondienst.
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wetsvoorstel voor de modernisering van het concurrentiebeding

[Gepubliceerd: 2024-01-24] Hoort bij Kamerbrief over wetsvoorstel voor de modernisering van het concurrentiebeding. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de modernisering van het concurrentiebeding. Dit wetsvoorstel gaat in het eerste kwartaal van 2024 worden aangeboden voor internetconsultatie.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Heropening Tijdelijk Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief heropening Tijdelijk Noodfonds Energie 2024. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de heropening van het Tijdelijk Noodfonds Energie 2024.
Besluit: 2024-01-22 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van de uitvoering december 2023

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Kamerbrief over stand van de uitvoering december 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Stand van de uitvoering sociale zekerheid' om ze te informeren wat er op dit moment speelt in de publieke dienstverlening. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 3e tussenrapportage handhaving Schiphol

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Kamerbrief over 3e tussenrapportage handhaving Schiphol. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de 3e tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol. In dit rapport wordt de actuele stand van zaken beschreven van de handhavingstrajecten bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen nieuwe regels voor werk asielzoeker

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over nieuwe regels voor werk asielzoeker. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over het bericht Nieuwe regels na uitspraak Raad van State: asielzoeker mag meer dan 24 weken werken naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief reactie op rapport Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Kamerbrief reactie op rapport Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) reageren op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Nota van wijziging Wetsvoorstel wijziging Wtl

Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief 'De rol van de rechter in de Schuldenwet'

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift brief reactie op brief 'De rol van de rechter in de Schuldenwet'. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op de brief van twee personen over de rol van de rechter in de Schuldenwet. Dit op verzoek van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezoek Nederlandse Arbeidsinspectie aan Omgevingsdienst IJsselland na melding

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) aan de Omgevingsdienst IJsselland in augustus 2023 na een melding. Specifiek, de periode van 10 juli 2023 tot en met 24 oktober 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over notulen en verslagen digitale rondetafelgesprekken armoede- en schuldenthema's

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de notulen en verslagen van de digitale rondetafelgesprekken over armoede- en schuldenthema's die in de zomer van 2020 zijn gehouden door SZW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en maatschappelijke organisaties als Sociaal Werk Nederland, NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en Nibud. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief reactie op eindverslag vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kennisthema Rondkomen

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Kamerbrief reactie op eindverslag vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kennisthema Rondkomen. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaan in op een aantal inzichten uit het eindverslag Rondkomen van de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie evaluatie Tozo en TONK

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief reactie evaluatie Tozo en TONK. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluaties van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De minister reageert ook kort op de uitkomsten.
Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag Informele Raad WSB 10-12 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Kamerbrief over verslag Informele Raad WSB 10-12 januari 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 10 t/m 12 januari 2024 te Namen. Ook informeert zij de Tweede Kamer over de recent bereikte voorlopig politieke akkoorden over de herziening van richtlijnen grenswaarden lood en diisocyanaten en de richtlijnen over de standaarden voor gelijkheidslichamen. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief kabinetsreactie op evaluatie hoogte wettelijk minimumloon

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief kabinetsreactie op evaluatie hoogte wettelijk minimumloon. Minister Van Gennip (SZW) deelt de kabinetsreactie op de evaluatie van de hoogte van het wettelijk minimumloon met de Tweede Kamer.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioenstelsel. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioenstelsel. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van Kent (SP).
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Planningsbrief over Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Planningsbrief over Wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een actuele stand van zaken over de lopende moties en toezeggingen rond de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen sluiting kartonfabrikant

[Gepubliceerd: 2024-01-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over sluiting kartonfabrikant. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over het artikel Stijgende kosten, dalende omzet: kartonfabrikant Solidus sluit vestiging Hoogkerk naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Wetsvoorstel bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Wetsvoorstel bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon. Minister Van Gennip (SZW) stuurt het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024).
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang 2019-2022

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Kamerbrief over overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang 2019-2022. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2019-2022.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen juridische adviezen invaren pensioenen

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over juridische adviezen invaren pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het openbaar maken van de juridische adviezen over het invaren van pensioenen. De Tweede Kamerleden Joseph en Omtzigt (beiden NSC) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over monitoring doelen transitie Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over monitoring doelen transitie Wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over monitoring doelen transitie Wet toekomst pensioenen. Het Tweede Kamerlid Joseph (NSC) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren 8 december 2023

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren 8 december 2023. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren 8 december 2023. Het Tweede Kamerlid Joseph (NSC) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Wob-Woo-verzoek over uitspraak rechtbank Amsterdam

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Het verzoek is op 29 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 januari 2024 dit besluit genomen.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek SiSa-stukken gemeente Heerlen

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken die door de gemeente Heerlen zijn ingediend volgens de SiSa systematiek in de periode 2020 tot heden. Dit verzoek heeft alleen betrekking op Regiodeals, volkshuisvestingfonds, SPUK-gelden en overige financiŽle regelingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief interim-auditrapport 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief interim-auditrapport 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het interim-auditrapport 2023 over het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de managementreactie op het interim-auditrapport.
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen recente inzichten arbeidsmarkttekorten kinderopvang

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over recente inzichten arbeidsmarkttekorten kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over recente cijfers over personeelstekorten in de kinderopvang. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks-PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over financieel overzicht digitalisering

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Hoort bij Kamerbrief over financieel overzicht digitalisering. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het Financieel overzicht digitalisering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op invoeringstoets Wet vereenvoudiging Wajong

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Hoort bij Kamerbrief over reactie op invoeringstoets Wet vereenvoudiging Wajong. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de uitkomsten van de invoeringstoets op de Wet vereenvoudiging Wajong.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief beantwoording Schriftelijk Overleg Informele Raad WSB 10-12 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Schriftelijk Overleg Informele Raad WSB 10-12 januari 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van het Schriftelijk Overleg Informele Raad WSB van 10 tot en met 12 januari 2024.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief werknemersorganisaties over Regeling Vervroegd Uittreden

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief reactie op brief werknemersorganisaties over Regeling Vervroegd Uittreden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) deelt haar reactie op de brief van werknemersorganisaties over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) met de Tweede Kamer.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking verslag achtergrondgesprek STAP-budget

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het verslag van het achtergrondgesprek over het STAP-budget. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aan.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij bijlagen Voorhangprocedure Tijdelijk Besluit Experiment Inspanningsplicht WW

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief Voorhangprocedure Tijdelijk Besluit Experiment Inspanningsplicht WW. Minister Van Gennip (SZW) stuurt het ontwerpbesluit tot vaststelling van regels voor een experiment met de inspanningsplicht in de WW (Tijdelijk besluit experiment inspanningsplicht WW). Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen arbeidswetgeving vrije culturele sector

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over arbeidswetgeving vrije culturele sector. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het functioneren van arbeidswetgeving in de vrije culturele sector. Het Tweede Kamerlid Warmerdam (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen stilvallen onderhandelingen regeling zware beroepen

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stilvallen onderhandelingen regeling zware beroepen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het stilvallen van de onderhandelingen over de regeling voor zware beroepen om op tijd te kunnen stoppen met werken. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken cao's beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2024-01-03] Besluit op verzoeken om documenten over het algemeen verbindend verklaren van bepalingen in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor het beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen uit de periode 1996-2000. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gebruik en misbruik kennismigrantenregeling

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over gebruik en misbruik van de kennismigrantenregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de antwoorden op de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van een Kamerbrief over toepassing van de hardheidsclausule bij beslagvrije voet.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota aanbieden ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag. Minister Van Gennip (SZW) biedt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag aan. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met extra verhoging maximum 1

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag. Minister Van Gennip (SZW) biedt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag aan. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met extra verhoging maximum 2

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag. Minister Van Gennip (SZW) biedt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag aan. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie met betrekking tot WW-uitkering meenemen naar Caribisch Nederland- minister Schouten

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief Reactie met betrekking tot WW-uitkering meenemen naar Caribisch Nederland. Minister Van Gennip (SZW) stuurt, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een reactie op de brief van R.P. te N. van 21 augustus 2023 over het meenemen van een WW-uitkering naar Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie met betrekking tot WW-uitkering meenemen naar Caribisch Nederland- minister Van Gennip

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief Reactie met betrekking tot WW-uitkering meenemen naar Caribisch Nederland. Minister Van Gennip (SZW) stuurt, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een reactie op de brief van R.P. te N. van 21 augustus 2023 over het meenemen van een WW-uitkering naar Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen Arnhemse Werkbrigade slaat aan: begeleid werk via Scalabor leidt tot vaste baan

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief Beantwoording Kamervragen Arnhemse Werkbrigade slaat aan: begeleid werk via Scalabor leidt tot vaste baan. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de antwoorden op de Kamervragen over het bericht 'Arnhemse Werkbrigade slaat aan: begeleid werk via Scalabor leidt tot vaste baan. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Palland (CDA). Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitkeringen op grond van Duitse federale pensioenwet

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om informatie over uitkeringen op grond van de Duitse federale pensioenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over financiŽle begroting Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de financiŽle begroting van het Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij herziening EU-richtlijn asbest

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over voortgang herziening asbeststelsel. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de Europese regelgevingswijzigingen en de voortgang van de meerjarenaanpak op asbest.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij EU-richtlijn asbest aanvullende nota en Kamerbrief

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over voortgang herziening asbeststelsel. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de Europese regelgevingswijzigingen en de voortgang van de meerjarenaanpak op asbest.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nalevingsonderzoek WOR

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief nalevingsonderzoek WOR. Minister Van Gennip (SZW) deelt de uitkomsten van het nalevingsonderzoek naar de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Tegelijk met het nalevingsonderzoek WOR vond er ook een periodiek onderzoek plaats naar het vůůrkomen van de medezeggenschap in caos.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen artikel 'Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV'

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Beantwoording Kamervragen artikel 'Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV'. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op de Kamervragen over het artikel 'Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Pouw-Verweij (BBB).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een nadere appreciatie van het rapport van bureau Berenschot over de (toekomstige) infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven, inclusief een schets van oplossingsrichtingen die ze samen met betrokken partijen uitwerkt.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over transitie pensioenstelsel en invaren

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over transitie pensioenstelsel en invaren. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en invaren. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Toezegging Van Kent (SP) over uitzendbeding bij ziekte

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief Toezegging Van Kent (SP) over uitzendbeding bij ziekte. Minister Van Gennip (SZW) informeert over de toezegging aan Van Kent (SP) over het uitzendbeding bij ziekte.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Nederlandse inzet richting Brussel op het sociale domein

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief Geannoteerde agenda Informele Raad WSB 10-12 januari 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) die van 10 tot en met 12 januari 2024 plaatsvindt. Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Informele Raad WSB 10-12 januari 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief Geannoteerde agenda Informele Raad WSB 10-12 januari 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) die van 10 tot en met 12 januari 2024 plaatsvindt. Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over advies landsadvocaat over Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over advies landsadvocaat over Wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het advies van de landsadvocaat over de Wet toekomst pensioenen. Het Eerste Kamerlid Van Rooijen (50 PLUS) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen artikel 'Verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid'

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief Antwoord op Kamervragen artikel 'Verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid'. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Verstoorde arbeidsverhouding als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Westerveld en Maatoug (beiden GroenLinks).
Besluit: 2023-12-19 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen BBB-fractie Geannoteerde Agenda Formele Raad WSBVC 27-28 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen BBB-fractie Geannoteerde Agenda Formele Raad WSBVC 27-28 november 2023. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Eerste Kamer haar antwoorden op de vragen van de BBB-fractie over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSBVC 27-28 november 2023 aan.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij tweede voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij tweede voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Onderzoeken Inspectie van het Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief Onderzoeken Inspectie van het Onderwijs. Minister Van Gennip (SZW) gaat met deze Kamerbrief in op het onderzoek naar het gemeentelijk toezicht op de kinderopvang van 2022 van de Inspectie van het Onderwijs.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over onderzoeken naar het gemeentelijk toezicht op de kinderopvang van 2022

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over onderzoeken naar het gemeentelijk toezicht op de kinderopvang van 2022. Minister Van Gennip (SZW) gaat met deze Kamerbrief in op het onderzoek naar het gemeentelijk toezicht op de kinderopvang van 2022. De Inspectie van het Onderwijs heeft dit onderzoek gedaan.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren over de beleidsmatige mutaties op de begroting van SZW die niet zijn gemeld in de Najaarsnota 2023 (en de bijbehorende 2e suppletoire wet) of nog niet zijn geautoriseerd. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-18 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Aanbieding rapport Samen verantwoord verder

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief rapport 'Samen verantwoord verder'. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt het rapport Samen verantwoord verder aan.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over 'Nulmeting Compensatieregeling'

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief over 'Nulmeting Compensatieregeling'. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het rapport Nulmeting Compensatieregeling BedrijfsbeŽindiging aan.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over LLO

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over LLO. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het bericht dat 2 op de 3 werkende Nederlanders zich niet door zijn werkgever gestimuleerd voelen om zichzelf te blijven ontwikkelen door het volgen van een opleiding. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kathmann (PvdA).
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief Programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Voortgangsbrief Programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de voortgangsbrief met de stand van zaken van het programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA) en de uitvoering van de Werkagenda VIA.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Stand van zaken aanpak alleenverdieners

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief Stand van zaken aanpak alleenverdieners. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen, mede namens de staatssecretaris van FinanciŽn - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van FinanciŽn Toeslagen en Douane, de stand van zaken van de oplossingsrichtingen voor de groep alleenverdienende huishoudens die een lager besteedbaar inkomen heeft dan een vergelijkbaar huishouden in de bijstand. Een vergelijkbare brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over werk voor mensen met een arbeidsbeperking

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over werk voor mensen met een arbeidsbeperking.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken inwerkingtreding Besluit IKV

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken inwerkingtreding Besluit IKV. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van inwerkingtreding van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (IKV).
Besluit: 2023-12-14 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de 2e Suppletoire begroting 2023 SZW

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over de 2e Suppletoire begroting 2023 SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij antwoorden Kamervragen over software die gesproken taal real-time omzet in tekst

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over software die gesproken taal real-time omzet in tekst. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de vergoeding van software die gesproken taal real-time omzet naar geschreven tekst. De Tweede Kamerleden De Kort en Bevers (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld. De Eerste Kamer heeft een vergelijkbare brief gekregen.
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief programmaplan Participatiewet in balans

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief programmaplan Participatiewet in balans. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het programma Participatiewet in Balans. Iedereen moet kunnen beschikken over een toereikend en zeker bestaansminimum. Mensen moeten daarnaast gestimuleerd en ondersteund worden om naar vermogen deel te nemen op de arbeidsmarkt en aan de samenleving.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij rapport Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief rapport Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het rapport Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een vergelijkbare brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Verslag Formele Raad WSB 27-28 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid november 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het Verslag van de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 27 en 28 november 2023. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-12 januari 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-12 januari 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de agenda voor de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10-12 januari 2024 naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Samen verantwoord verder

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over rapport Samen verantwoord verder. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het rapport Samen verantwoord verder. Dit rapport bevat een analyse en plan van aanpak voor structurele verbeteringen op het vlak van financieel beheer en ICT-ontwikkeling.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geschilleninstanties Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over geschilleninstanties Wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over geschilleninstanties. Per 1 januari 2024 kunnen deelnemers met een geschil bij een pensioenfonds zich richten tot de Stichting Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP) en deelnemers met een geschil bij een pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Arnhemse Werkbrigade

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Arnhemse Werkbrigade. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht Arnhemse Werkbrigade slaat aan: begeleid werk via Scalabor leidt tot vaste baan.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht "Arnhemse Werkbrigade' slaat aan: begeleid werk via Scalabor leidt tot vaste baan"

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over bericht "Arnhemse Werkbrigade' slaat aan: begeleid werk via Scalabor leidt tot vaste baan". Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht Arnhemse Werkbrigade slaat aan: begeleid werk via Scalabor leidt tot vaste baan aan. Het Tweede Kamerlid Palland (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een lijst met de interne en externe schriftelijke adviezen die sinds 2010 zijn gegeven over invaren. Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren: deel 1

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een lijst met de interne en externe schriftelijke adviezen die sinds 2010 zijn gegeven over invaren. Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren: deel 2

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een lijst met de interne en externe schriftelijke adviezen die sinds 2010 zijn gegeven over invaren. Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren: deel 3

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een lijst met de interne en externe schriftelijke adviezen die sinds 2010 zijn gegeven over invaren. Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt het jaarplan 2024 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit beschrijft hoe de Arbeidsinspectie het komende jaar resultaten wil boeken en effecten wil realiseren. Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de wachtlijst voor een WIA-indicatieBeantwoording

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over de wachtlijst voor een WIA-indicatie. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op de Kamervragen over de wachtlijst voor een WIA-indicatie. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van Kent (SP).
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 1 Interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een lijst met interne en externe schriftelijke adviezen die sinds 2010 zijn gegeven over invaren. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 3 Interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een lijst met interne en externe schriftelijke adviezen die sinds 2010 zijn gegeven over invaren. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een lijst met interne en externe schriftelijke adviezen die sinds 2010 zijn gegeven over invaren. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 2 Interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een lijst met interne en externe schriftelijke adviezen die sinds 2010 zijn gegeven over invaren. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-11 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek inventarisatie van knelpunten gegevensuitwisseling door Netwerk Publieke Dienstverleners

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over verzoek inventarisatie van knelpunten gegevensuitwisseling door Netwerk Publieke Dienstverleners. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de inventarisatie van knelpunten over de gegevensuitwisseling door het Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD).
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief vereenvoudiging Inkomensondersteuning voor mensen

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen. Ministers Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Van Gennip (SZW), Kuipers (VWS), De Jonge (BZK), Dijkgraaf (OCW) en staatssecretarissen De Vries (Toeslagen en Douane) en Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeren de Tweede Kamer over het programma Vereenvoudiging Inkomensondersteuning voor Mensen (VIM).
Besluit: 2023-12-08 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2024-01-10] 3e deelbesluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek 'veilig asbestsanering op hoogte' en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het verzoek is op 3 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 december 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de CBS 'Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022' naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-12-07 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief aanbieding onderzoeksrapport en voortgang over aanbevelingen van de wezenuitkering

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief aanbieding onderzoeksrapport en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt het onderzoeksrapport Kosten van levensonderhoud voor wezen' naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-12-07 gezin en kinderen
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Tijdelijk Noodfonds Energie in 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over Tijdelijk Noodfonds Energie in 2024. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop het Tijdelijk Noodfonds Energie in 2024 wordt vormgegeven.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Gemeentenieuws SZW 2023-6

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Brief aan Tweede Kamer - Gemeentenieuws van SZW 2023-6.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over aanstelling van Regeringscommissaris voor pensioentransitie

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanstelling van Regeringscommissaris voor pensioentransitie. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geef antwoord op vragen over de aanstelling van de Regeringscommissaris voor de pensioentransitie. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Omtzigt (NSC).
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie met betrekking tot WW-uitkering meenemen naar Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief met reactie met betrekking tot WW-uitkering meenemen naar Caribisch Nederland. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van R.P. te N. over het meenemen van een WW-uitkering naar Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mandaat-, volmacht- en machtigingsregister van SZW

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister van SZW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-06 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van zaken aanpak alleenverdieners

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken aanpak alleenverdieners. Minister Van Gennip (SZW), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de oplossingsrichtingen voor de groep alleenverdienende huishoudens die een lager besteedbaar inkomen heeft dan een vergelijkbaar huishouden in de bijstand. Een vergelijkbare brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitzendbeding bij ziekte

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over uitzendbeding bij ziekte. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van het uitzendbeding bij ziekte. Met deze brief komt de minister eveneens een toezegging na, gedaan aan het Tweede Kamerlid Van Kent (SP).
Besluit: 2023-12-05 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Eerste Kamer de 2e nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief bij jaarrapportage arbeidsmigranten 2023. Minister Van Gennip (SZW) deelt haar reactie op hoofdlijnen op de jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 met de Tweede Kamer. De jaarrapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen uit 2020 om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over wachtlijst voor WIA-indicatie

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over wachtlijst voor een WIA-indicatie. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de wachtlijst voor een WIA-indicatie. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over 2e voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de 2e voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Voortgangsbrief seniorenkansenvisie 2023

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Voortgangsbrief seniorenkansenvisie 2023. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de seniorenkansenvisie. Zij wil de kansen van senioren beter benutten. De seniorenkansenvisie is gericht op het veranderen van hoe we op de arbeidsmarkt kijken naar senioren en hun mogelijkheden.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Flexibel Regionaal Interventie Team

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over het Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT) onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams, die valt onder SZW. Het gaat om een project dat volgens openbare bronnen in ieder geval loopt in de regio Noord-Limburg maar mogelijk niet uitsluitend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief conceptreactie evaluatie Tozo en TONK

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Kamerbrief conceptreactie evaluatie Tozo en TONK. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluaties van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De minister reageert ook kort op de uitkomsten.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over brief verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden met IVA-uitkering

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief over verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden met IVA-uitkering. Reactie van minister Van Gennip (SZW) op een brief met zorgen over de verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden die een IVA-uitkering ontvangen.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verschillen belastingdruk werkenden en niet-werkenden met IVA-uitkering

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief verschillen belastingdruk werkenden en niet-werkenden met IVA-uitkering. Minister Van Gennip (SZW) reageert op een brief met zorgen over de verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden die een IVA-uitkering ontvangen. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over vaststelling Modellen 2024 Uniform Pensioenoverzicht

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief over vaststelling Modellen 2024 Uniform Pensioenoverzicht. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer dat zij de modellen voor het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2024 heeft vastgesteld. Een vergelijkbare brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie over mogelijkheid tot tussenregeling voor duikarbeid door sportduikers

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie over mogelijkheid tot tussenregeling voor duikarbeid door sportduikers. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Strolenberg (VVD) en Van Dijk (CDA). De motie verzoekt de regering te bekijken of een tussenregeling gemaakt kan worden voor sportduikers die geen arbeid verrichten waarbij bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid bestaan. Dit zodat zij buiten de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving vallen.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over planning en voortgang algoritmeregister SZW

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over planning en voortgang algoritmeregister SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de voortgang en de planning van het algoritmenregister van het ministerie van SZW.
Besluit: 2023-11-27 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Mededeling Demografie Toolbox

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Informatievoorziening over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 6 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-24 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over Gemeentenieuws SZW 2023-6

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws SZW 2023-6. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer Gemeentenieuws van SZW 2023-6.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over benoeming Regeringscommissaris transitie pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief over benoeming Regeringscommissaris transitie pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Eerste Kamer over de aanstelling van een Regeringscommissaris transitie pensioenen. De Regeringscommissaris zal tijdens de pensioentransitie een onafhankelijk oordeel vormen over de voortgang van de transitie.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsbrief inburgering

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over uitvoeringsbrief inburgering. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de periodieke uitvoeringsbrief inburgering.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgang werkagenda SUWI eind 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over voortgang werkagenda SUWI eind 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de Werkagenda Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift brief minister Schouten aan gemeente Helmond over vergoeding kosten energietoeslag

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift brief minister Schouten aan gemeente Helmond over vergoeding kosten energietoeslag. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de gemeente Helmond over de vergoeding van de kosten voor de energietoeslag.
Besluit: 2023-11-20 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over evaluatie convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de evaluatie van het convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit tot wijziging van Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met extra verhoging van maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over ontwerpbesluit tot wijziging van Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met extra verhoging van maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen minister voor APP

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen minister voor APP. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van het halfjaarlijks rappel toezeggingen en totaaloverzicht. Dit is de aanbiedingsbrief..
Besluit: 2023-11-17 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in coronaherstelfonds

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in coronaherstelfonds. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over een aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in het coronaherstelfonds. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt).
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bericht Erdogan: Hamas is geen terroristische organisatie

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Erdogan: Hamas is geen terroristische organisatie. Minister Van Gennip (SZW) en minister Bruins Slot (BZ) geven antwoord op vragen over het bericht Erdogan: Hamas is geen terroristische organisatie. De Tweede Kamerleden Becker en Brekelmans (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over advies landsadvocaat bij Wet toekomst pensioenen (aanvulling)

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat bij Wet toekomst pensioenen (aanvulling). Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over het advies van de landsadvocaat over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het Eerste Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) heeft deze vragen gesteld. Op 13 november 2023 zijn de antwoorden op een deel van de vragen gepubliceerd. Dit document bevat de antwoorden op alle vragen.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijk overleg Formele Raad WSB 27-28 november

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijk overleg Formele Raad WSB 27-28 november. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen van de Tweede Kamer bij het schriftelijk overleg Formele Raad WSB (Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) van 27 en 28 november.
Besluit: 2023-11-16 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle inspectiegegevens over controles bij paddenstoelentelers in de periode 2017 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aan. Eenzelfde brief is verzonden aan de Eerste Kamer.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij halfjaarlijks rappel toezeggingen minister van SZW

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij halfjaarlijks rappel toezeggingen minister van SZW. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van het halfjaarlijks rappel toezeggingen en totaaloverzicht aan.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Herziene Code Pensioenfondsen

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief Herziene Code Pensioenfondsen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de Herziene Code Pensioenfondsen. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief ontvangen.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van de SP, GL-PvdA, PvdD en OPNL.
Besluit: 2023-11-13 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief onderhandelaarsresultaat cao sociale werkvoorziening en cao Aan de Slag

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief onderhandelaarsresultaat cao sociale werkvoorziening en cao Aan de Slag. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het onderhandelaarsresultaat dat de cao-partners hebben bereikt over de cao sociale werkvoorziening en de cao Aan de Slag.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Informatieplan SZW 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief Informatieplan SZW 2024. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het meerjarig informatieplan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over advies landsadvocaat bij Wtp

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over advies landsadvocaat bij Wtp. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over het advies van de landsadvocaat bij de Wet toekomst pensioenen (Wtp).
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij geannoteerde agenda Formele Raad WSB 27-28 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Formele Raad WSB 27 en 28 november 2023. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Geannoteerde Agenda voor de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 27-28 november 2023.
Besluit: 2023-11-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over een aantal pensioenonderwerpen en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer en waaraan uitvoering is gegeven.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitspraak Raad van State over 24-weken-eis

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief uitspraak Raad van State over 24-weken-eis. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de Raad van State dat de 24-weken-eis in strijd is met Europese regels. De 24-weken-eis stelt dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief over vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Minister Van Gennip (SZW) stuurt meer informatie over de uitwerking van de Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van 23 september.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over DigiC

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over DigiC. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over DigiC. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen over kinderopvang.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief kwijtschelding lokale belastingen bij Wajong-uitkering

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Kamerbrief kwijtschelding lokale belastingen bij Wajong-uitkering. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de brief van de Nationale ombudsman over personen met een Wajong-uitkering waarvoor niet langer de lokale belastingen worden kwijtgescholden. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over kinderopvangtoeslag. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de kinderopvangtoeslag.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op rapport 'Eigentijdse ongelijkheid'

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Hoort bij Kamerbrief met reactie kabinet op rapport 'Eigentijdse ongelijkheid'. De ministers Van Gennip (SZW), Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Dijkgraaf (OCW), Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en De Jonge (BZK) sturen de Tweede Kamer een reactie namens het kabinet op het rapport 'Eigentijdse ongelijkheid'. Dit rapport over indicatoren van kansen(on)gelijkheid is opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) .
Besluit: 2023-11-03 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algemeen verbindend verklaren CAO Levensmiddelenbedrijf en CAO E-Commerce Nederland

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle opgemaakte en/of ontvangen informatie en documenten over het verzoek tot algemeen verbindend verklaren van de CAO Levensmiddelenbedrijf en CAO E-Commerce Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling AOW-leeftijd 2029 en pensioenrichtleeftijd 2025

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Kamerbrief over vaststelling AOW-leeftijd 2029 en pensioenrichtleeftijd 2025. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de prognose van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd en de leeftijd waarop de AOW-opbouw begint. De AOW-leeftijd wordt telkens 5 jaar van tevoren aangekondigd.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij aanbiedingsbrief over ontwerpbesluit beoordelen arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief over ontwerpbesluit beoordelen arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid. Eenzelfde brief is verzonden aan de Eerste Kamer.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overwerkbonus voor deeltijdwerkers

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Hoort bij Kamerbrief overwerkbonus voor deeltijdwerkers. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheid voor het uitbetalen van een meerurenbonus voor deeltijders die meer uren werken dan waarin hun contract voorziet.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over nieuwsbericht treinassistente

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over nieuwsbericht treinassistente. Minister van Gennip (SZW) geeft, mede namens staatssecretaris Heijnen (IenW), antwoord op vragen over het nieuwsbericht Lien mag niet meer werken als treinassistente omdat ze een abaya draagt: Voelde me vernederd. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 4 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Deelbesluit 4 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). (Deelbesluit 4)
Besluit: 2023-11-01 luchtvaart Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over diverse Kamerbrieven over pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over diverse Kamerbrieven over pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over enkele Kamerbrieven over pensioenonderwerpen. De Eerste Kamerfracties van BBB en GroenLinks-PvdA hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over regie nemen bij cao-onderhandelingen sociale werkvoorziening, de caos SW en Aan de slag

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Kamerbrief met reactie op verzoek over regie nemen bij cao-onderhandelingen sociale werkvoorziening, de caos SW en Aan de slag. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie-De Jong c.s. Met deze motie wordt de regering verzocht de regie te nemen bij de cao-onderhandelingen voor de sociale werkvoorziening, de caos SW en Aan de slag. Dit heeft als doel om betere arbeidsvoorwaarden mogelijk te maken.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creŽren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie).
Besluit: 2023-10-30 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de voorgenomen wijziging in het asbestcertificatiestelsel

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over de voorgenomen wijziging in het asbestcertificatiestelsel. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de voorgenomen wijziging in het asbestcertificatiestelsel. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Strolenberg (VVD). Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-10-30 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief over extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt een brief over de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024. Dit zou beter aansluiten bij de tarieven die ouders betalen. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Arbovisie 2024 en kabinetsreactie op SER-advies

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Kamerbrief over Arbovisie 2024 en kabinetsreactie op SER-advies. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Arbovisie 2040 en de reactie van het kabinet op het SER-advies op de door het vorige kabinet uitgebrachte hoofdlijnennota aan.
Besluit: 2023-10-30 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Wetsvoorstel afschaffen LIV en verbeteren loonkostenvoordelen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Bestand: Openbaar maken 4 beslisnotas LIV -Geredigeerd.pdf
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet (NLA)

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet (NLA). Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). De Tweede Kamerleden Omtzigt (Groep-Omtzigt) en Van der Lee (GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij antwoorden op vragen over verplichtstellen vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Antwoorden op vragen over verplichtstellen vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over het initiatiefwetsvoorstel voor het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Het initiatiefwetsvoorstel was van het Kamerlid Maatoug. De vragen zijn van de Eerste Kamerfracties van BBB, VVD, D66 en Volt.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel voor het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (3)

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Het initiatiefwetsvoorstel is van Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks).
Besluit: 2023-10-26 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Antwoorden op Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel voor het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (1)

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Het initiatiefwetsvoorstel is van Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks).
Besluit: 2023-10-26 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel voor het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (2)

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over initiatiefwetsvoorstel voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Het initiatiefwetsvoorstel is van Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks).
Besluit: 2023-10-26 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nalevingsonderzoek Wet op de ondernemingsraden

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over nalevingsonderzoek Wet op de ondernemingsraden. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het nalevingsonderzoek naar de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit tot wijziging van Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met extra verhoging van maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over ontwerpbesluit tot wijziging van Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met extra verhoging van maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten onderzoek gezinsbeleid omringende landen

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Kamerbrief uitkomsten onderzoek gezinsbeleid omringende landen. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het rapport met een inventarisatie van het huidige gezinsbeleid in ons omringende landen, inclusief beleidsinstrumenten die daar worden ingezet en hun effectiviteit.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van 2e verslag wetsvoorstel Wijziging Participatiewet (werkvoorziening mensen met visuele beperking)

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van 2e verslag wetsvoorstel Wijziging Participatiewet (werkvoorziening mensen met visuele beperking). Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het 2e verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten.
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord Kamervraag alleenverdienersproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Antwoord op Kamervraag over alleenverdienersproblematiek. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op een vraag over de alleenverdienersproblematiek. De vraag is hoeveel van de betrokken huishoudens in 2023 en 2024 er automatisch op zullen worden gewezen dat zij via hun gemeente een inkomensaanvulling kunnen krijgen. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) heeft deze vraag gesteld.
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Voortgang verbeteren toegang tot het recht Arbeidscommissie

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Kamerbrief over Voortgang verbeteren toegang tot het recht Arbeidscommissie. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek en licht toe hoe zij de toegang tot het recht voor kwetsbare werknemers wil verbeteren.
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 (SZW)

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 (SZW). Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 18 oktober 2023 over wetsvoorstellen op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het pakket Belastingplan 2024.
Besluit: 2023-10-20 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over Crisisregeling Personeelsbehoud

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Hoort bij Antwoorden op vragen over Crisisregeling Personeelsbehoud. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over Crisisregeling Personeelsbehoud. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Besluit: 2023-10-18 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Verslag Formele Raad WSB 9 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief Verslag Formele Raad WSB 9 oktober 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt het Verslag van de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 9 oktober te Luxemburg. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-10-17 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontwerp-Besluit vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontwerp-Besluit vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang. Minister Van Gennip (SZW) biedt haar antwoorden aan op vragen over het ontwerp-Besluit om het Besluit kwaliteit kinderopvang (Bkk) te wijzigen in verband met het vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang. De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-10-16 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Gemeentenieuws SZW 2023: speciale editie energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2023: speciale editie energietoeslag 2023. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een speciale editie van het Gemeentenieuws van SZW 2023 over energiearmoede. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Gemeentenieuws van SZW 2023-5

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2023-5. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen het Gemeentenieuws van SZW 2023-5. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapporten Waar knelt de WW? en 'True Talk-Naar beleving van de WW vanuit burgerperspectief'

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Kamerbrief over rapporten Waar knelt de WW? en 'True Talk-Naar beleving van de WW vanuit burgerperspectief'. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport 'Waar knelt de WW? en een rapportage van het True Talk-traject 'Vereenvoudiging WW - Inzichten in de knelpunten in de WW vanuit het burgerperspectief'.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij nota naar aanleiding van verslag Verzamelwet SZW 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Verzamelwet SZW 2024 . Minister Van Gennip (SZW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij nota naar aanleiding van verslag Verzamelwet SZW 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Verzamelwet SZW 2024 . Minister Van Gennip (SZW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift antwoordbrief verbetering positie minima

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift antwoord op brief over verbetering positie minima. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie op de brief van het Diaconaal adviesbureau Boscon over de verbetering van de positie van minima.
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over privacytoets

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over inzage in de door de Rekenkamer genoemde privacytoets, en de (digitale of papieren) berichtgeving waarin deze toets intern is gecommuniceerd, waaronder de toelichting op de inhoud van de toets en/of daarop gebaseerd advies voor volgende stappen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij 2e nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij 2e nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt het Voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieregeling STAP-budget

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de subsidieregeling STAP-budget. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over basisdienstverlening voor schuldhulpverlening

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Kamerbrief over basisdienstverlening voor schuldhulpverlening. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over een verbeterplan voor de schuldhulpverlening ten aanzien van het bereik en de kwaliteit en de wijze waarop begeleiding en nazorg wordt vormgegeven.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapport Commissie sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Kamerbrief over eindrapport Commissie sociaal minimum. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer hun reactie op het eindrapport van de Commissie sociaal minimum. De commissie heeft gekeken of het sociaal minimum voldoende is om van rond te komen en deel te nemen aan de samenleving. Ook heeft de commissie de systematiek van het sociaal minimum onderzocht.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen begroting SZW 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen begroting SZW 2024. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2024.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht UWV vordert tienduizenden euros aan toeslagen terug van nietsvermoedende arbeidsongeschikten

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht UWV vordert tienduizenden euros aan toeslagen terug van nietsvermoedende arbeidsongeschikten. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht UWV vordert tienduizenden euros aan toeslagen terug van nietsvermoedende arbeidsongeschikten. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Palland en Inge van Dijk (beiden CDA).
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van zaken arbeidsmarktpakket

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken arbeidsmarktpakket. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het arbeidsmarktpakket. Het pakket bevat meerdere maatregelen en initiatieven die duurzame arbeidsrelaties binnen wendbare ondernemingen stimuleren.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief voortgang maatregelen sociaal-medisch beoordelen en relevante WIA onderwerpen

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief voortgang maatregelen sociaal-medisch beoordelen en relevante WIA onderwerpen. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen om de achterstanden in sociaal-medische beoordelingen aan te pakken.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapport Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief over eindrapport Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het eindrapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland. De Commissie geeft met dit rapport een advies over de hoogte en de systematiek voor een sociaal minimum voor Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over 2e Monitor Herziene Detacheringsrichtlijn

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief over 2e Monitor Herziene Detacheringsrichtlijn. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de 2e monitor van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (Ihd) aan. In de Ihd zijn 5 maatregelen getroffen om de bescherming van gedetacheerde werknemers te versterken.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief tussenrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij tussenrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het tussenrapport aan van de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). In dit tussenrapport geeft de commissie een probleemanalyse van het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Indonesische verpleegkundigen worden hier uitgeknepen

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Indonesische verpleegkundigen worden hier uitgeknepen. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht Indonesische verpleegkundigen worden hier uitgeknepen: Ik voel me opgelicht. Het Tweede Kamerlid Jimmy Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eerste fase onderzoek Turkse diasporabeleid in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over eerste fase onderzoek Turkse diasporabeleid in Nederland. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op de eerste fase van het onderzoek naar het Turkse diasporabeleid in Nederland.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Kamerbrief wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteitsgegevens en de gehanteerde onderzoeksmethodiek van de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over periodieke rapportage kinderopvangbeleid 2015-2022

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief periodieke rapportage kinderopvangbeleid 2015-2022. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de periodieke rapportage kinderopvangbeleid 2015-2022. De periodieke rapportage van beleid is een vast onderdeel van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) van SZW en geldt ook voor het kinderopvangbeleid.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsreactie op MIT-advies Maatschappelijke gevolgen long covid

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsreactie op MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid. Minister Van Gennip SZW) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies Maatschappelijke gevolgen van long covid van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over formele Raad WSBVC 9 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over formele Raad WSBVC 9 oktober 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de agenda van de formele Raad WSBVC (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) van 9 oktober 2023.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Kamerbrief over gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het gebaar van erkenning voor ouderen van Surinaamse herkomst en de wijzigingen van het ontwerpbesluit.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Kamerbrief met reactie op verzoek over Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de inwerkingtreding van de 2e volzin van artikel 475b, lid 2, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die is ingevoerd met de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De minister reageert hiermee op een verzoek van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een reactie op een burgerbrief.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief rapport bekostiging kinderopvang Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Kamerbrief rapport bekostiging kinderopvang Caribisch Nederland. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer het kostprijsonderzoek van Bekostiging Kinderopvang Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ontvangst eindrapport Commissie sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Kamerbrief ontvangst eindrapport Commissie sociaal minimum . Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer het eindrapport Commissie sociaal minimum voor Europees Nederland.
Besluit: 2023-09-28 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met actualisering Rijksincassovisie

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief met actualisering Rijksincassovisie. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft de Tweede Kamer een actualisering van de Rijksincassovisie uit 2016. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft het verzoek om een actualisering ingediend.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over bericht bagagemedewerkers Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over bericht bagagemedewerkers Schiphol. Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over het bericht Bagagemedewerkers mogen maximaal 216 koffers per dag tillen op Schiphol, maar zitten vaak aan de 200 per uur. De vragen zijn van de Kamerleden De Hoop en Kathmann (beiden PvdA).
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging over het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024).
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota n.a.v. verslag wetswijziging kinderopvang door structurele regeling meertalige dagopvang

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota n.a.v. verslag over wetswijziging kinderopvang door structurele regeling voor meertalige dagopvang. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan over de wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang.
Besluit: 2023-09-26 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 SZW

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij antwoorden Kamervragen illegaal verzamelen gegevens uitkeringsgerechtigden door UWV

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over illegaal verzamelen gegevens uitkeringsgerechtigden door UWV. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het illegaal verzamelen van gegevens van uitkeringsgerechtigden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Ook gaat de minister in op het onderzoek van UWV naar fraude met Ziektewetuitkeringen en het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar het gebruik van het kenmerk nationaliteit.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen over artikel Utrecht wil parkeerkosten vergoeden voor lage inkomens

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over artikel Utrecht wil parkeerkosten vergoeden voor lage inkomens. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt antwoorden aan op vragen over het artikel Utrecht wil parkeerkosten vergoeden voor lage inkomens, ook als ze geen auto hebben. De Tweede Kamerleden De Kort en Koerhuis (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen geheim onderzoek bij moskeen

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over geheim onderzoek bij moskeen. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht Ministerie van Sociale Zaken deed ook geheim onderzoek naar moskeen. De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz (D66), Van Baarle (DENK), Koekkoek (Volt), Den Haan (Fractie Den Haan) en Mutluer (PvdA) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verzoek tot en bedenkingen tegen algemeen verbindend verklaring van cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023'

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een verzoek tot algemeen verbindend verklaring en de bedenkingen tegen de algemeen verbindend verklaring van cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Hoort bij Kamerbrief over stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over loonkostenvoordeel oudere werknemer. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming wanneer zij oudere werknemers vanuit een uitkering in dienst nemen. Deze regeling wordt per 2026 afgeschaft vanwege de beperkte doeltreffendheid.
Besluit: 2023-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief halfjaarlijkse aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij halfjaarlijkse aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2024. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over cao-onderzoek faciliteiten voor vakbondswerk

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief over cao-onderzoek faciliteiten voor vakbondswerk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de resultaten van het onderzoek naar cao-afspraken over faciliteiten voor vakbondswerk. Het gaat om faciliteren in brede zin, zoals het ter beschikking stellen van een vergaderruimte, het verlenen van verlof voor vakbondsleden om scholing te volgen of toegang van externe vakbondsmedewerkers tot bijvoorbeeld de kantine.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Gemeentenieuws van SZW 2023- speciale editie (over energiearmoede)

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief Gemeentenieuws van SZW 2023- speciale editie (over energiearmoede). Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt Gemeentenieuws van SZW 2023- speciale editie (over energiearmoede). Een vergelijkbare brief is naar de Eerste Kamer gestuurd. Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's wetsvoorstel tot wijziging Wet op kindgebonden budget tot intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Bestand: Beslisnotas Wetsvoorstel aanpassing kindgebonden budget 2024.pdf
Besluit: 2023-09-19 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's wetsvoorstel tot wijziging Algemene nabestaandenwet en Participatiewet wegens het in 2024 niet afbouwen dubbele algemene heffingskorting in referentieminimumloon

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Bestand: Beslisnotas.pdf
Besluit: 2023-09-19 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief borging van de onderwijsroute binnen het inburgeringstelsel

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief borging van onderwijsroute binnen het inburgeringsstelsel. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over aanvullende middelen voor de onderwijsroute binnen het inburgeringsstelsel.
Besluit: 2023-09-19 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over armoede onder middeninkomens: minister Van Gennip

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over armoede onder middeninkomens. Minister Van Gennip (SZW), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) sturen de antwoorden op de Kamervragen over armoede onder middeninkomens. Het het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over armoede onder middeninkomens: minister Schouten

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over armoede onder middeninkomens. Minister Van Gennip (SZW), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) sturen de antwoorden op de Kamervragen over armoede onder middeninkomens. Het het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op 'Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders'

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Kamerbrief met reactie op 'Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders'. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport 'Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten', van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS).
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de vertraagde invoering bijna gratis kinderopvang BES-eilanden (Van Gennip)

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang BES-eilanden. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang op de BES-eilanden. De Tweede Kamerleden Sahla en Wuite (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het traject dat SZW heeft ingezet gericht op het herstel van vertrouwen tussen de moslimgemeenschappen en de overheid. In het kader van dit traject hebben vorig jaar negen reflectiesessies plaatsgevonden waaraan moslimgemeenschappen, gemeenten, diverse ministeries en maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Kamerbrief verzoek snelle behandeling wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) verzoekt de Eerste Kamer te kijken naar de mogelijkheden om het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023 zo snel mogelijk te behandelen.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang proces wetsvoorstel verlenging transitieperiode Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Kamerbrief voortgang proces wetsvoorstel verlenging transitieperiode Wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het proces rond het wetsvoorstel over de transitiedata uit de Wet toekomst pensioenen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Beantwoording inbreng schriftelijk overleg Impactanalyses concept-stelselontwerp financieringsstelsel kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief beantwoording inbreng schriftelijk overleg Impactanalyses concept-stelselontwerp financieringsstelsel kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden van de inbreng voor het schriftelijk overleg over de impactanalyses van het concept-stelselontwerp van het kinderopvangfinancieringsstelsel.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Stand van zeken herziening financieringsstelsel kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief - Stand van zaken herziening financieringsstelsel kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW), minister Dijkgraaf (OCW), Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de herziening van het financieringsstelsel van de kinderopvang.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Taskforce PGenOBF

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Taskforce PGenOBF. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de afgelopen 4 jaar Taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering (PG&OBF).
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025 . Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stand van het gesprek met sociale partners over de situatie rond duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota cijfermatige info

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Kamerbrief aanvullende cijfermatige informatie restitutie. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer aanvullende cijfermatige informatie aan bij het onderzoek naar de mogelijkheid van het bieden van restitutie in aanvulling op het risicogedekt nabestaandenpensioen.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). De minister stuurt het rapport mee met deze Kamerbrief.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beleid ongewenste buitenlandse benvloeding en inmenging

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Kamerbrief beleid ongewenste buitenlandse benvloeding en inmenging. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het huidige kabinetsbeleid rond ongewenste buitenlandse benvloeding en inmenging.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij antwoorden op Kamervragen over 1e deelrapport van Commissie sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over 1e deelrapport van Commissie sociaal minimum. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het 1e deelrapport van de Commissie sociaal minimum aan. De vaste commissie voor SZW heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over tekort aan aandacht voor personeel steenkolensector

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over tekort aan aandacht voor personeel steenkolensector. Minister Van Gennip geeft antwoord op vragen over het tekort aan aandacht voor personeel in steenkolensector. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over caos met afspraken over zelfstandigen

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over caos met afspraken over zelfstandigen. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op Kamervragen over caos met afspraken over zelfstandigen.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kosten en onderliggende documenten over eventuele inhuur influencers op allerlei gebieden in verschillende jaren

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over kosten en onderliggende documenten over de (eventuele) inhuur van influencers op allerlei gebieden in de jaren 2021, 2022 en 2023 tot en met 27 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Nederlandse inzet richting Europese Unie op sociaal domein

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-12 januari 2024. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de agenda voor de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10-12 januari 2024 naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over aanvullende voorwaarden zoals herverdelingseffecten bij de Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over aanvullende voorwaarden zoals herverdelingseffecten bij de Wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op Kamervragen over de aanvullende voorwaarden zoals herverdelingseffecten bij de Wet toekomst pensioenen. De vragen zijn gesteld door Eerste Kamerlid Van Rooijen (50PLUS). Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Bijstandsbudgetten 2023 en 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Kamerbrief over bijstandsbudgetten 2023 en 2024. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer per brief over de budgetten die gemeenten krijgen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (LKS) voor 2023 en 2024.
Besluit: 2023-09-09 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 9 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 9 oktober 2023. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Geannoteerde Agenda voor de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 9 oktober 2023 aan.
Besluit: 2023-09-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit meertalige kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit meertalige kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regeling

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regeling. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Van Gennip (SZW), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de oplossing voor alleenverdienersproblematiek.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over 1e deelrapport van Commissie sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over 1e deelrapport van Commissie sociaal minimum. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt dat de antwoorden op vragen over het 1e deelrapport van de Commissie sociaal minimum later komen dan gebruikelijk. De vaste Tweede Kamercommissie voor SZW heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over een juridisch advies van de landsadvocaat over het invaren van pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over een juridisch advies van de landsadvocaat over het invaren van pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de antwoorden op Kamervragen over "een juridisch advies van de landsadvocaat over het invaren van pensioenen in de pensioenwet. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Omtzigt.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het advies van de landsadvocaat over het invaren nieuwe pensioencontract

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het advies van de landsadvocaat over het invaren nieuwe pensioencontract. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioencontract. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Omtzigt.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over arbeidsmigratiepakket naar aanleiding van motie-Omtzigt

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over arbeidsmigratiepakket na motie-Omtzigt. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Omtzigt. Met deze motie wordt het kabinet opgeroepen om, ondanks de ontstane politieke situatie, de maatregelen rond arbeidsmigratie verder uit te werken en aan de Tweede Kamer voor te leggen.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over arbeidsmigratie

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over arbeidsmigratie. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over arbeidsmigratie. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Groep-Omtzigt) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Monitor Arbeidsongevallen 2022

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Kamerbrief over Monitor Arbeidsongevallen 2022. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de Monitor Arbeidsongevallen 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). De minister stuurt de monitor mee met deze Kamerbrief. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief planning imamopleiding

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de planningsbrief over de oprichting van een imamopleiding op hbo- bachelorniveau in Nederland.. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de planningsbrief over de oprichting van een imamopleiding op hbo- bachelorniveau in Nederland.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ingediende representativiteitsgegevens Signbedrijven 2022-2024

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over ingediende representativiteitsgegevens Signbedrijven 2022/2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-4

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws van SZW 2023-4. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het Gemeentenieuws van SZW 2023-4. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding Gemeentenieuws van SZW 2023-4

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws van SZW 2023-4. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het Gemeentenieuws van SZW 2023-4. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie Nederlandse Arbeidsinspectie over medische zorg asielzoekers door bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Deelbesluit 2 op Woo-verzoek om informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) openbaar te maken over bedrijven die medische zorg voor asielzoekers uitvoeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de werkerscoŲperatie

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over de werkerscoŲperatie. Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt Kamervragen over 'de werkerscoŲperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP van woensdag 7 juni 2023'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Palland (CDA).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de tweede tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol, met de actuele stand van zaken over de fysieke belasting bij de bagageafhandeling en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opzet periodieke rapportage Arbeid en Zorg

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief over opzet periodieke rapportage Arbeid en Zorg. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de periodieke rapportage (voorheen beleidsdoorlichting) van het beleidsthema Arbeid en Zorg uit de Strategische Evaluatieagenda (SEA).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen seizoensarbeid

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen seizoensarbeid. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op de Kamervragen over 'seizoensarbeid'. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks). Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over artikel Zorgen om kinderdagverblijven en bsos: Ernstige incidenten zijn topje van ijsberg'

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel Zorgen om kinderdagverblijven en bsos: Ernstige incidenten zijn topje van ijsberg'. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel Zorgen om kinderdagverblijven en bsos: Ernstige incidenten zijn topje van ijsberg. Het Tweede Kamerlid Van den Hil (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief Kamervragen werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan. Minister Van Gennip (SZW) biedt de antwoorden aan op de Kamervragen over het bericht werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan. De vragen zijn gesteld door de leden Den Haan (fractie Den Haan) en Smals (VVD).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen onderwijsroute

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over onderwijsroute. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over de onderwijsroute naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de instroom in de sociale zekerheid tijdens een crisis

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over de instroom in de sociale zekerheid tijdens een crisis. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op de Kamervragen over de instroom in de sociale zekerheid tijdens een crisis. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij ontwerpbesluit meertalige kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit meertalige kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Eerste Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Kamerbrief over Eerste Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de 1e Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025. Ook informeert zij de Tweede Kamer over wat er sinds het aanbieden van het Actieplan is gedaan om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan en gelijkwaardige kansen te creŽren voor iedereen in Nederland.
Besluit: 2023-08-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota van wijziging en nota nav verslag Eenmalige energietoeslag en tegemoetkoming studenten 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging en nota nav verslag Eenmalige energietoeslag en tegemoetkoming studenten 2023. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag aan van de wetswijziging over de eenmalige energietoeslag en tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie met betrekking tot toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Hoort bij Reactie met betrekking tot toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft een reactie op de brief over toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet die de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ontvangen.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen tekorten sociale werkplaatsen

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over tekorten sociale werkplaatsen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over tekorten bij sociaal ontwikkelbedrijven. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen AOW-gat oud-inwoners voormalig Nederlands Nieuw-Guinea

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over AOW-gat oud-inwoners voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over een AOW-gat voor AOW-gerechtigden die enkele jaren in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea hebben gewoond.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over 'ex-student, ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag'

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Reactie op burgerbrief 'ex-student, ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag'. Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar reactie op een verzoek van de vaste commissie van FinanciŽn over een brief van een ex-student en de aanspraak op ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over sluiting papierfabriek De Hoop

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over sluiting papierfabriek De Hoop. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de sluiting van papierfabriek De Hoop in Eerbeek. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer. Minister Van Gennip (SZW) stuurt, mede namens minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), antwoorden op Kamervragen over het artikel Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Westerveld en Van der Lee (beiden GroenLinks).
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen Kinderopvang voor kinderen van ouders met ernstige ziekte

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kinderopvang voor kinderen van ouders met ernstige ziekte. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over kinderopvang voor kinderen van ouders met ernstige ziekte. Het Tweede Kamerlid Sahla (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over problemen op site van mijnpensioenoverzicht.nl

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief met reactie op brief over problemen op site van mijnpensioenoverzicht.nl. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief over de problemen op de website van mijnpensioenoverzicht.nl. De vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de minister om reactie gevraagd.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Verzamelbrief inburgering 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Verzamelbrief inburgering 2023. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de actuele ontwikkelingen betreffende het inburgeringsbeleid.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over lonen en winstenaanpassingen in de WW premiedifferentiatie

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over lonen en winstenaanpassingen in de WW premiedifferentiatie. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over aanpassingen in de WW- premiedifferentiatie. De vragen zijn van Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verzoek tot spoedige behandeling wetsvoorstel meertalige kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Hoort bij Kamerbrief verzoek tot spoedige behandeling wetsvoorstel meertalige kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) verzoekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat meertalige dagopvang mogelijk maakt met spoed te behandelen.
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over Wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over de Wet toekomst pensioenen aan. Het Tweede Kamerlid Smals (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de vertraagde invoering bijna gratis kinderopvang BES-eilanden (Schouten)

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang BES-eilanden. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang op de BES-eilanden. De Tweede Kamerleden Sahla en Wuite (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medische zorg voor asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek om informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) openbaar te maken over bedrijven die medische zorg voor asielzoekers uitvoeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Afschrift brief aan NHA over STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Afschrift brief aan NHA over STAP-regeling. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie aan de Nationale Handelsacademie (NHA) over STAP-regeling en OCW-erkend onderwijs.
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over chemiebedrijf Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. in Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wijziging Participatiewet

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wijziging Participatiewet. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet voor de werkvoorzieningen voor visueel beperkten aan.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Beslissing op bezwaar Woo-besluit over het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de CAO Zorgvervoer en Taxi 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo)
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over pgb-zorgverleners zonder sociaal vangnet

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over pgb-zorgverleners zonder sociaal vangnet. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over persoonsgebonden budget (pgb-)zorgverleners zonder sociaal vangnet. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Van der Lee en Westerveld (beiden GroenLinks).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars. Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW). Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de uitvoering van de motie over Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) aan. Eerste Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen IOAOW

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over IOAOW. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inkomensondersteuning AOW (IOAOW).
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verbod op flitsbezorging kinderen tot 16 jaar

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Kamerbrief over verbod op flitsbezorging kinderen tot 16 jaar. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het verbod op flitsbezorging door jongeren onder de 16 jaar wordt opgenomen in de Nadere Regeling Kinderarbeid.
Besluit: 2023-07-26 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen kwijtschelding waterschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kwijtschelding waterschapsbelasting. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Harbers (IenW) geven antwoord op vragen over kwijtschelding van de waterschapsbelasting. De Tweede Kamerleden Kathmann en Thijssen (beiden PvdA) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ICT-strategie UWV

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de ICT-strategie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij Woo-verzoek van 14 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij een Woo-verzoek van 14 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie over beslissingen op bezwaar over Tozo 2020

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de beslissingen op bezwaar over de Tozo 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Meerjarenplan Zelfbeschikking

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Meerjarenplan Zelfbeschikking. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van alle actielijnen in het Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025. Het gaat daarbij over de versterking van het recht op zelfbeschikking voor mensen uit gesloten gemeenschappen. Om zo te zorgen dat ook zij naar eigen keuze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Verslag Informele Raad WSB

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Verslag Informele Raad WSB. Minister Van Gennip (SZW) biedt het verslag aan van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 13 en 14 juli in Madrid. Dit is de aanbiedingsbrief. Een dergelijke brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit SZW Woo-verzoek mensenrechtenkwesties rond WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een verzoek om alle documenten uit het jaar 2022 over mensenrechtenkwesties die speelden rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek psychische gezondheidsklachten NS Reizigers

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van NS Reizigers B.V. over psychische gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg over Informele Raad WSB 13-14 juli

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg over Informele Raad WSB 13-14 juli. Minister Van Gennip (SZW) biedt haar antwoorden op vragen over de Geannoteerde Agenda voor de Informele Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 13 en 14 juli aan. De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overleden uitwonende kinderen

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal overleden uitwonende kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het SER-advies over krapte op de arbeidsmarkt in de (semi)publieke sectoren. De reactie richt zich op de aanbevelingen Kom tot een effectievere inzet van de beschikbare menskracht en Verbeter de beleidsvorming en de uitvoerbaarheid van beleid.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen na het commissiedebat ZZP

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen na het Commissiedebat ZZP. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer een afschrift van de antwoorden op vragen van zelfstandigenorganisaties VZN en PZO, zoals toegezegd tijdens het Commissiedebat zzp aan.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoek 'Verkenning grijze vlek binnen DC-regelingen'

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over onderzoek 'Verkenning grijze vlek binnen DC-regelingen'. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de antwoorden op vragen over het onderzoek 'Verkenning grijze vlek binnen DC-regelingen' aan. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie brief VNG over initiatiefnota sneller uit de schulden

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Hoort bij Kamerbrief met reactie op brief VNG over initiatiefnota sneller uit de schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze ging over de initiatiefnota 'Sneller uit de schulden' van het Tweede Kamerlid Kat (D66).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief start vereenvoudiging verlofstelsel

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief start vereenvoudiging verlofstelsel. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de inventarisatie van mogelijkheden om het verlofstelsel eenvoudiger te maken.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Ontwerpregeling Tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij voorhang Tijdelijke subsidiereling EVC-procedures. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Tijdelijke subsidieregeling voor de stimulering van Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC)-procedures aan.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapportage cao-afspraken 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief rapportage cao-afspraken 2023. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de afspraken die cao-partijen in de meest recente cao's hebben vastgelegd.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over collectieve arbeidsvoorwaarden en het algemeen verbindend verklaren (avv) van cao-bepalingen

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Kamerbrief over collectieve arbeidsvoorwaarden en het algemeen verbindend verklaren (avv) van cao-bepalingen. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over een voorstel om knelpunten in het algemeen verbindend verklaren (avv) van cao-bepalingen te verhelpen. De minister heeft daarbij expliciete aandacht voor het stimuleren van het gebruik van hardheidsclausules.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt, mede namens minister De Jonge (BZK), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister YeilgŲz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Dijkgraaf (OCW), de antwoorden op de Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag. Het Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) heeft de vragen gesteld. Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief onderzoeksrapport Ontwikkeling in integratie

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief onderzoeksrapport Ontwikkeling in integratie. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport Ontwikkeling in integratie. De maatschappelijke positie van zeven groepen met een migratieachtergrond in kaart gebracht. Ook benoemt de minister de hoofdpunten uit het rapport.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief reactie op praktijkvoorbeelden financile zaken en gevolgen partnerverlies

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief reactie op praktijkvoorbeelden financile zaken en gevolgen partnerverlies. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageren op voorbeelden van de financile problemen die kunnen ontstaan wanneer een geliefde overlijdt. Het gaat om problemen rond overheids- en pensioenregelingen waar mensen die hun partner of ouder verloren mee te maken hebben. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft deze voorbeelden aangedragen.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over stemmen in Nederland voor 2e ronde Turkse verkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stemmen in Nederland voor 2e ronde Turkse verkiezingen. Minister Van Gennip (SZW) en minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) geven antwoord op vragen over het bericht Turkse Nederlanders mogen opnieuw in Amsterdam stemmen, extra aandacht voor veiligheid. De Tweede Kamerleden Becker en Brekelmans (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) in Madrid. Dit is de aanbiedingsbrief. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag 111e Internationale Arbeidsconferentie

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief bij verslag 111e Internationale Arbeidsconferentie. Minister Van Gennip (SZW) stuurt het verslag van de 111e Internationale Arbeidsconferentie (IAC)), die plaatsvond van 5 tot en met 16 juni 2023. De IAC wordt georganiseerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief reactie op rapport Grip op Gegevensuitwisseling

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief reactie op rapport Grip op Gegevensuitwisseling. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer hun reactie op het rapport Grip op gegevensuitwisseling. Dit rapport gaat over de governance van de Stichting Inlichtingenbureau en Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Loonkloof tussen man en vrouw in Nederland is groter dan in veel andere EU-landen

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over artikel Loonkloof tussen man en vrouw in Nederland is groter dan in veel andere EU-landen. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over het artikel Loonkloof tussen man en vrouw in Nederland is groter dan in veel andere EU-landen. De Tweede Kamerleden Warmerdam en Romke de Jong (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitstel inwerkingtreding bedrag ineens ouderdomspensioen

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief uitstel inwerkingtreding bedrag ineens ouderdomspensioen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het uitstel van de inwerkingtredingsdatum van het keuzerecht bedrag ineens van het ouderdomspensioen. De Eerste Kamer heeft een vergelijkbare brief gekregen.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie rapportages uitvoering uniforme loonwaardebepaling en nader advies

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief over reactie rapportages uitvoering uniforme loonwaardebepaling en nader advies. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de rapportage van de Nederlandse Arbeidsinspectie over het onderzoek naar de uitvoering van de uniforme loonwaardebepaling. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ontvangst tussenrapport commissie sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over ontvangst tussenrapport commissie sociaal minimum. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de ontvangst van het tussenrapport van de commissie sociaal minimum.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk naar de vierdaagse werkweek

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk naar de vierdaagse werkweek. Minister Van Gennip (SZW) reageert op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor appreciatie van een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk (VK) naar de vierdaagse werkweek.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021-2022

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief rapport Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021-2022. Minister Van Gennip (SZW) geeft de Tweede Kamer een toelichting bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021-2022. Ook deelt de minister de stand van zaken van het traject van de herijking van kwaliteitseisen in de kinderopvang.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk. Minister Schouten (Armoedebeleid,Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom beschut werk, de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven en de financiŽle investeringen hiervan in 2024.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief voorstel afschaffen schuldige nalatigheid AOW

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief voorstel afschaffen schuldige nalatigheid AOW. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel tot wetswijziging van de Algemene Ouderdomswet, de wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990. Het betreft het afschaffen van de mogelijkheid van schuldig nalatig verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Monitor uitvoering energietoeslag 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief over Monitor uitvoering energietoeslag 2022. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt meting 1 van de Monitor uitvoering energietoeslag 2022 aan. Het is een eerste inkijk met als doel inzicht te krijgen in hoe de uitvoering van uitkeren van de energietoeslag 2022 door gemeenten verloopt.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over resultaten banenafspraak 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over resultaten banenafspraak 2022. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de banenafspraak over 2022.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over oproep Landelijke Armoedecoalitie over bestaanszekerheid

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over oproep Landelijke Armoedecoalitie over bestaanszekerheid. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van de Landelijke Armoedecoalitie over de campagne bestaanszekerheid voor iedereen.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tweede voortgangsbrief herijking handhavingsinstrumentarium

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over tweede voortgangsbrief herijking handhavingsinstrumentarium. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het traject herijking handhavingsinstrumentarium. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over 2e monitorrapportage Wet vereenvoudiging Wajong 2022

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over 2e monitorrapportage Wet vereenvoudiging Wajong 2022. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de 2e monitorrapportage Wajong. Eerste Kamerleden van de ChristenUnie hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 5e voortgangsrapportage ijkpunt Sociaal Minimum Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief over 5e voortgangsrapportage ijkpunt Sociaal Minimum Caribisch Nederland. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de 5e voortgangsrapportage over het ijkpunt sociaal minimum.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden rapport Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden rapport Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Minister Van Gennip (SZW) stuurt, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, haar reactie op de vragen en opmerkingen van de fracties in het kader van het schriftelijk overleg over het rapport van Regioplan Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aggregaat

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om alle gegevens die te maken hebben met het gegrond vaststellen dat er een grote aggregaat er al enkele weken stond op een adres genoemd in het Woo-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over inzet resterende STAP-middelen 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over inzet resterende STAP-middelen 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over het besluit om het STAP-budget scholingsaanbod te beperken tot OCW-erkende opleidingen en eventueel andere scholing.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over negatieve indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over negatieve indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over de negatieve indexatie van de kinderbijslag per 1 juli 2023 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak Hoge Raad over uitzendbeding

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over uitspraak Hoge Raad over uitzendbeding. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over een uitspraak van de Hoge Raad over het uitzendbeding. De Tweede Kamerleden Van der Lee (GroenLinks) en Kathmann (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het SER-advies over krapte op de arbeidsmarkt in de (semi)publieke sectoren. De reactie richt zich op de aanbevelingen Kom tot een effectievere inzet van de beschikbare menskracht en Verbeter de beleidsvorming en de uitvoerbaarheid van beleid.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrieven nadere informatie Europese dimensie Tozo-uitkering

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief nadere informatie Europese dimensie Tozo-uitkering. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer ter informatie haar brief aan de Eerste Kamer over de uitspraken in hoger beroep over het verstrekken van de Tozo 1-uitkering voor levensonderhoud aan zelfstandig ondernemers die in Nederland gevestigd zijn maar in een andere lidstaat wonen. Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over korting gehandicaptenbelasting bij Wajong-uitkering

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over korting gehandicaptenbelasting bij Wajong-uitkering. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het antwoord op een brief over de eerder voorgenomen verlaging van de jonggehandicaptenkorting.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het onderzoek naar een natuurlijk persoon

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar een natuurlijk persoon, over diens activiteit bestaande uit het werkzaamheden laten verrichten door vreemdelingen, waaronder de cliŽnt van de gemachtigde, in de constructie van drijvende woningen en het opknappen van oude schepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota-minister Van Gennip bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en SGP.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 12 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen rapporten financieel ontzorgen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen rapporten financieel ontzorgen. Minister van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de rapporten Een status met weinig armslag van de Nationale Ombudsman en het rapport Hoe te ontzorgen voor echt ontzorgen van het Verweij-Jonker Instituut. De vragen zijn van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de eenmalige energietoeslag

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de eenmalige energietoeslag, in het bijzonder het Kamerdossier rondom het Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag voor lage inkomens en de totstandkoming en/of wijziging van het beleid rondom het uitsluiten van studenten voor de eenmalige energietoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Van Gennip bij aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws SZW 2023-3

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws SZW 2023-3 . Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het Gemeentenieuws van SZW 2023-3. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Schouten bij aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws SZW 2023-3

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws SZW 2023-3 . Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het Gemeentenieuws van SZW 2023-3. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Crisisregeling Personeelsbehoud

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over Crisisregeling Personeelsbehoud. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de Crisisregeling Personeelsbehoud (CP). Het doel van de CP is om bedrijven en hun werknemers te ondersteunen in het behouden van banen in een crisis waar de werkgever geen invloed op heeft.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij nota's Wet kinderopvang BES

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag over de Wet kinderopvang BES. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de nota's naar aanleiding van het verslag over de Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) aan.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over drempels voor mensen met AOW om te werken

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over drempels voor mensen met AOW om te werken. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over drempels voor mensen met AOW om te blijven werken.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Stijging ziekteverzuim in 2022 naar 5,6%: hoogste ooit'

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Stijging ziekteverzuim in 2022 naar 5,6%: hoogste ooit'. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel Stijging ziekteverzuim in 2022 naar 5,6%: hoogste ooit. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Smals en De Kort (beiden VVD).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 2 beslisnota bij Kamerbrief TK Stand van de uitvoering SZW juni 2023 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief TK Stand van de uitvoering SZW juni 2023 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de Stand van de uitvoering sociale zekerheid, samen met de knelpuntenbrieven van UWV, de SVB en de Landelijke CliŽntenraad (LCR). Een vergelijkbare brief met bijlagen is aan de Eerste Kamer aangeboden.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief impactanalyses concept-stelselontwerp financiering kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Kamerbrief impactanalyses concept-stelselontwerp financiering kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de impactanalyses van het 1e concept van een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Universitair Medisch Centrum Groningen en Concern voor Werk

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de behandeling van de onderzoeken (volgens artikel 24 lid 7 van de Arbeidsomstandighedenwet) over het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Concern voor Werk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op gewijzigde motie-Smals-Van Beukering-Huijbregts

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Kamerbrief reactie op gewijzigde motie-Smals-Van Beukering-Huijbregts. Minister Van Gennip (SZW) gaat in op de gewijzigde motie van de Tweede Kamerleden Smals en Van Beukering-Huijbregts. Deze motie verzoekt de regering om drempels weg te nemen voor zelfstandigen om ze een volwaardige rol te laten spelen in de polder en de Stichting van de Arbeid.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies 'Fries in de voorschoolse fase'

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Hoort bij Kamerbrief met reactie op advies 'Fries in de voorschoolse fase'. Minister Van Gennip (SZW) reageert op het rapport over de positie van het Fries in de voorschoolse fase.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Na Zaanstad start ook Tilburg proef met gratis geld voor 150 bijstandsgezinnen'

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Na Zaanstad start ook Tilburg proef met gratis geld voor 150 bijstandsgezinnen'. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht 'Na Zaanstad start ook Tilburg proef met 'gratis geld' voor 150 bijstandsgezinnen' aan. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid De Kort (VVD).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 3e voortgangsbrief Meerjarenprogramma RI&E

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief over 3e voortgangsbrief Meerjarenprogramma RI&E. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma RI&E, voor een betere naleving en kwaliteit van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij kleine bedrijven.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting SZW 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over 1e suppletoire begroting SZW 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over stakingen bij sociale werkvoorziening

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stakingen bij sociale werkvoorziening. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de stakingen bij de sociale werkvoorziening. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting SZW 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over 1e suppletoire begroting SZW 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over transitieperiode wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief over transitieperiode wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de transitieperiode naar de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang wetsvoorstel Energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief voortgang wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het wetsvoorstel Eenmalige energietoeslag 2023.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief nadere beleidsreactie evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief nadere beleidsreactie evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) deelt de nadere beleidsreactie op de evaluatie van de Wet Algemeen Pensioenfonds met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over voortvarende aanpak voor halvering armoede

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie over voortvarende aanpak voor halvering armoede. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de appreciatie van de motie over een voortvarende aanpak voor halvering van armoede. Het Tweede Kamerlid Azarkan (Denk) heeft de motie ingediend.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over planning uitwerking moties en toezeggingen Wet toekomst pensioenen (Wtp)

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief over planning uitwerking moties en toezeggingen Wet toekomst pensioenen (Wtp). Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een update van de planning van de uitwerking van de moties en toezeggingen behorende bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp).
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over de Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over brief Commissie sociaal minimum over wijzing planning eindrapport

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over brief Commissie sociaal minimum over wijzing planning eindrapport. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de brief die zij ontving van de Commissie sociaal minimum. De Commissie heeft meer tijd nodig om tot een gedegen advies te komen en om een eindrapport op te stellen, wel zal de Commissie voor de zomer een 1e deelrapport aanbieden.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Een op negen flitsbezorgers van Getir betrokken bij een verkeersongeluk

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Een op negen flitsbezorgers van Getir betrokken bij een verkeersongeluk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het NRC-artikel 'Een op negen flitsbezorgers van Getir betrokken bij een verkeersongeluk. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van Kent (SP).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Deze brief is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herzien besluit Wob-verzoek Systeem Risico-indicatie (SyRI) en gebruikte risicomodellen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risicos op het gebied van privacy en vooringenomenheid. Dit besluit vervangt het besluit van 7 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Arbeidsinspectie rapport van ongeval bij priklocatie Puttershoek

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over het Arbeidsinspectie rapport van het ongeval dat op 10 december 2021 bij de priklocatie Puttershoek plaatsvond waarbij het slachtoffer verongelukt raakte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de organisatie van de Turkse verkiezingen in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over de organisatie van de Turkse verkiezingen in Nederland. Minister Van Gennip (SZW) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over de toezegging over de organisatie van de Turkse verkiezingen in Nederland, naar aanleiding van een mondelinge vraag van het Tweede Kamerlid Becker (VVD) over het bericht Grote vechtpartij bij Turkse stemgang in Amsterdamse RAI, ME ingezet'. De ministers geven ook antwoorden op de aanvullende schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Becker en Brekelmans (beiden VVD) over de Turkse verkiezingen in Nederland.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over visie Participatiewet in balans

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief over visie Participatiewet in balans . Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer haar visie voor de herziening van de Participatiewet (spoor 2).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met uitvoeringsbrief inburgering

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering inburgering . Minister Van Gennip (SZW) informeert 2 keer per jaar over de ervaringen met het functioneren van de Wet inburgering 2021, oudere stelsels en bredere ontwikkelingen in de uitvoering van de inburgering. Dit is de uitvoeringsbrief inburgering.
Besluit: 2023-06-06 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verkenning ervaringen en behoeften dubbele nationaliteit

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief over verkenning ervaringen en behoeften dubbele nationaliteit. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de verkenning naar de ervaringen en behoeften van Nederlanders met een dubbele nationaliteit.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op mailbericht over begeleiding omgaan met geld inburger

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief met reactie op mailbericht over begeleiding omgaan met geld inburger. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op een mailbericht over de begeleiding op het gebied van omgaan met geld aan inburgeringsplichtigen. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Twee jaar wachttijd maakt verplichte AOV uitvoerbaar en betaalbaar'

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Twee jaar wachttijd maakt verplichte AOV uitvoerbaar en betaalbaar'. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Twee jaar wachttijd maakt verplichte AOV uitvoerbaar en betaalbaar'. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD).
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging subsidieregeling scholing en re-integratie personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief over verlenging subsidieregeling scholing en re-integratie personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen om de subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen te verlengen in de periode 2024-2027.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid. Deze vindt op 12 juni 2023 plaats.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanpak samenloop regelingen bij alleenverdienende huishoudens

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief voortgang aanpak samenloop regelingen bij alleenverdienende huishoudens. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Van Gennip (SZW), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van een oplossing voor de groep alleenverdienende huishoudens met een uitkering die door een samenloop van belastingen, toeslagen en sociale zekerheid een lager besteedbaar inkomen heeft dan een vergelijkbaar paar in de bijstand.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst. Minister Van Gennip (SZW), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL). Doel van het PNIL-werkprogramma is duurzame arbeidsrelaties in de sectoren zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang stimuleren en schijnzelfstandigheid in deze sectoren voorkomen.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over artikel 'Als tweederangsburgers opgehokt: in 1 jaar 5 arbeidsmigranten vermoord door huisgenoten'

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Als tweederangsburgers opgehokt: in 1 jaar 5 arbeidsmigranten vermoord door huisgenoten'. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Als tweederangsburgers opgehokt: in 1 jaar 5 arbeidsmigranten vermoord door huisgenoten'. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief en bijlage Verbetertraject gastouderopvang

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Kamerbrief Verbetertraject gastouderopvang. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die zij wil nemen om de begeleiding door de gastouderbureaus te verbeteren en om de gastouders te professionaliseren.
Besluit: 2023-05-31 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Inzet Internationale Arbeidsconferentie 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Kamerbrief over inzet Internationale Arbeidsconferentie 2023. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer op hoofdlijnen over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de 111e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden

[Gepubliceerd: 2023-06-01] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-31
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister APP bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over het Jaarverslag SZW 2022, het bijbehorende verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer en de slotwet SZW 2022.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister SZW bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over het Jaarverslag SZW 2022, het bijbehorende verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer en de slotwet SZW 2022.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties nabestaandenpensioen

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering moties nabestaandenpensioen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 3 moties die verband houden met het nabestaandenpensioen in de Wet toekomst pensioenen (Wtp).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen V-100 over thema Arbeidsmarktbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen V-100 over thema Arbeidsmarktbeleid. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer antwoorden aan op vragen van de V-100 over het thema Arbeidsmarktbeleid. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het door de commissie voor de Rijksuitgaven in de Tweede Kamer georganiseerde evenement V-100.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening aan het Tijdelijke Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rond het oprichten en subsidiŽren van het Tijdelijke Noodfonds Energie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ontwikkeling pensioenpremies

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief ontwikkeling pensioenpremies. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft de Tweede Kamer de jaarlijkse update over de ontwikkeling van de pensioenpremies.
Besluit: 2023-05-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de aanbieding van de programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking plan van aanpak Statushouders aan het werk

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief over uitwerking plan van aanpak Statushouders aan het werk. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van een aantal lopende activiteiten uit het plan van aanpak Statushouders aan het werk.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kabinetsreactie op SER-advies 'Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het SER-advies over krapte op de arbeidsmarkt in de (semi)publieke sectoren. De reactie richt zich op de aanbevelingen Kom tot een effectievere inzet van de beschikbare menskracht en Verbeter de beleidsvorming en de uitvoerbaarheid van beleid.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de verlaging van de kinderbijslag per 1 juli 2023.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief afronding STAP-budget 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief afronding STAP-budget 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de inzet van het resterende STAP-budget.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Kamerbrief over nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Zelfbenoemde salafistenpolitie zaait angst in moskeeŽn

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Zelfbenoemde salafistenpolitie zaait angst in moskeeŽn. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht Zelfbenoemde salafistenpolitie zaait angst in moskeeŽn: moslims met verkeerd geloof aan schandpaal genageld. De Tweede Kamerleden Becker en Michon-Derkzen (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO)

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO) uitvoering van enkele moties en toezeggingen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaat in op de uitvoering van enkele moties en toezeggingen over de Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO).
Besluit: 2023-05-22 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het versterken van de banenafspraak en bijbehorende ondersteuning. De banenafspraak is een afspraak uit het sociaal akkoord van 2013 om in 2026 in totaal 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het versterken van de banenafspraak en bijbehorende ondersteuning. De banenafspraak is een afspraak uit het sociaal akkoord van 2013 om in 2026 in totaal 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met jaarlijkse monitoring Participatiewet

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief met jaarlijkse monitoring Participatiewet. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer met een jaarlijkse monitoringsbrief over de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen rond de Participatiewet.
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Handreiking evenwichtige transitie

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding Handreiking Evenwichtige Transitie. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de Handreiking Evenwichtige Transitie aan. In de handreiking wordt expliciet aandacht gegeven aan adequate compensatie bij fondsen met een lage dekkingsgraad.
Besluit: 2023-05-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 SZW

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten onderzoek effectiviteit alleenstaande ouderkop

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Kamerbrief uitkomsten onderzoek effectiviteit alleenstaande ouderkop. Minister Van Gennip (SZW) deelt de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de alleenstaande ouderkop met de Tweede Kamer. De alleenstaande ouderkop is een extra bedrag aan kindgebonden budget dat alleenstaande ouders met lage en middeninkomens kunnen krijgen.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 SZW

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling'

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling'. Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) bieden de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling aan. De Tweede Kamerleden Palland en Van den Berg (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit Wob-verzoek algoritmes SZW: RAO en NOW

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over algoritmes in gebruik bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit besluit gaat specifiek over het systeem risico-analyse omgeving (RAO) van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de risicogerichte analyse NOW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-16 rechten en vrijheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 'berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met de wet'

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over 'berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met de wet'. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de antwoorden over 'berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met de wet' aan. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief instellen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank over 24-weken-eis

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 's bij Kamerbrief over periodieke rapportage 'Werkloosheid werknemers'

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over periodieke rapportage 'Werkloosheid werknemers'. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de periodieke rapportage voor het thema Werkloosheid werknemers.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen over bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen naar de Tweede Kamer over het bericht Aanzienlijk onbenut arbeidspotentieel onder gepensioneerden. De Tweede Kamerleden Den Haan (Fractie Den Haan) en Smals (VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over pesten op het werk

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over loondemping

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over loondemping. Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar antwoorden op vragen over loondemping. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag Eerste Kamer bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over lonen en winsten

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel RIV-toets UWV door abeidsdeskundigen

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen. Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet wordt ingetrokken.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om kabinetsreactie op Nationale EnquÍte Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om kabinetsreactie op Nationale EnquÍte Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 . Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het verzoek om een kabinetsreactie op de Nationale EnquÍte Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022. De minister zal rond de zomer de visie van het kabinet op de arbeidsomstandigheden in de Arbovisie 2040 neerleggen.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid. Minister Van Gennip (SZW) stuurt het verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 mei te Stockholm. Het is ook een terugkoppeling over de Coreper-vergadering over de herziening van Verordening 883/2004 (coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels) en een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota-minister Schouten bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en SGP.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoorden op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart. Minister Van Gennip (SZW) geeft, mede namens de staatssecretaris van FinanciŽn Fiscaliteit en Belastingdienst, antwoord op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij hoogte ouderbijdrage kinderopvang Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang BES-eilanden. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang op de BES-eilanden. De Tweede Kamerleden Sahla en Wuite (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) deelt een evaluatie van het functioneren van het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek met de Tweede Kamer. Ook gaat de minister in op de structurele inbedding van Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM). PMM dient als landelijke hulpstructuur voor complexe multiproblematiek in het sociaal domein.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de waterbedeffecten van het arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt het onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid mee als bijlage van deze Kamerbrief.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over Ontwerpbesluit Parameters

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herstelactie lege aanslagen ZAU

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief over herstelactie lege aanslagen ZAU. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de herstelactie van ten onrechte lege aanslagen in de Zelfstandigen Applicatie UWV (ZAU). Het UWV heeft in enkele gevallen een te hoge uitkering toegekend als gevolg van een fout in de software van de ZAU.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek cao's Particuliere Beveiliging

[Gepubliceerd: 2023-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over de cao's Particuliere Beveiliging, de cao's Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en de cao's PAWW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitsluitingsgronden vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over uitsluitingsgronden vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over uitsluitingsgronden van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst. Minister Van Gennip (SZW), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL). Doel van het PNIL-werkprogramma is duurzame arbeidsrelaties in de sectoren zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang stimuleren en schijnzelfstandigheid in deze sectoren voorkomen.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen over waardevast minimumloon

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over waardevast minimumloon. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over een waardevast minimumloon. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wetgevingswensen AFM voor pensioentoezicht

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief over wetgevingswensen AFM voor pensioentoezicht. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) over door hen geconstateerde knelpunten in wet- en regelgeving op het terrein van de financiŽle markten. De minister stuurt de Tweede Kamer ook haar reactie op de wetgevingswensen op het gebied van pensioentoezicht.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over representativiteitstoetsing wegens publicatie in Staatscourant van 14 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over representativiteitstoetsing wegens publicatie in de Staatscourant van 14 februari 2023 (Staatscourant 2023, 5376). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek advies landsadvocaat invaren pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om een exemplaar van het advies van de landsadvocaat uit 2011 over het zogenoemde 'invaren', het omzetten van pensioenrechten in een nieuw contract. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voorhangprocedure Tijdelijk Besluit Experiment Inspanningsplicht WW

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief Voorhangprocedure Tijdelijk Besluit Experiment Inspanningsplicht WW. Minister Van Gennip (SZW) stuurt het ontwerpbesluit tot vaststelling van regels voor een experiment met de inspanningsplicht in de WW (Tijdelijk besluit experiment inspanningsplicht WW). Dit is de aanbiedingsbrief. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-05-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over versoepeld bijstandsregime voor jongeren in Utrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over versoepeld bijstandsregime voor jongeren in Utrecht. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Utrecht zet versoepeld bijstandsregime voor jongeren voort, "geen aanzuigende werking"'. Het Tweede Kamerlid De Kort (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over indexatie kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Deelbesluit 3 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Dit onderdeel gaat over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol vanwege de fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 arbeidsomstandigheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Brancheroganisatie BMK wil prijsplafond voor kinderopvang in 2025

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die de bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voorstel wet invoering uniform wettelijk minimumuurloon

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief reactie op brief over UWV-keuring

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief reactie op brief over UWV-keuring. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie op een e-mail van een mevrouw die ziek is en zich onheus bejegend voelt door de overheid en haar advocaat.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Invulling motie oplossingen geÔdentificeerde knelpunten samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-26 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkeling uurtarieven kinderopvangsector en gebruik kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-26 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering. De ministers Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Van Gennip (SZW) en de staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) bieden de antwoorden aan op vragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht "Bedrijf komt vaker uit bij zzper; In twee jaar tijd kwamen er in ons land bijna een miljoen nieuwe banen bij

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket - OPENBAARMAKING Beslisnota_s - Voortgangsbrief arbeidsmarkt_Geredigeerd - Deel 6 van 8.pdf

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Hoort bij Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket - OPENBAARMAKING Beslisnota_s - Voortgangsbrief arbeidsmarkt_Geredigeerd - Deel 7 van 8.pdf

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Hoort bij Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket - OPENBAARMAKING Beslisnota_s - Voortgangsbrief arbeidsmarkt_Geredigeerd - Deel 5 van 8.pdf

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Hoort bij Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket - OPENBAARMAKING Beslisnota_s - Voortgangsbrief arbeidsmarkt_Geredigeerd - Deel 2 van 8.pdf

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Hoort bij Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket - OPENBAARMAKING Beslisnota_s - Voortgangsbrief arbeidsmarkt_Geredigeerd - Deel 3 van 8.pdf

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Hoort bij Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket - OPENBAARMAKING Beslisnota_s - Voortgangsbrief arbeidsmarkt_Geredigeerd - Deel 4 van 8.pdf

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Hoort bij Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket - OPENBAARMAKING Beslisnota_s - Voortgangsbrief arbeidsmarkt_Geredigeerd - Deel 8 van 8.pdf

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Hoort bij Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket - OPENBAARMAKING Beslisnota_s - Voortgangsbrief arbeidsmarkt_Geredigeerd - Deel 1 van 8.pdf

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Hoort bij Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief maatregelen sociaal medisch beoordelen en WIA hardheden

[Gepubliceerd: 2023-04-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang verbetertraject kinderopvangtoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over halfjaarlijks rappel toezeggingen minister Schouten

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over halfjaarlijks rappel toezeggingen minister van SZW

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief conceptregelingen Wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Staat van Gezond werk

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht "Kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland moet omhoog, zegt Onderwijsinspectie"

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de PE-onderzoeksopdrachten financiering kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over de financiering, marktwerking en mogelijke maatregelen in verband met de private equity (PE)-onderzoeksopdrachten financiering kinderopvang in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden installateurs zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over problemen met de uitkering van de energietoeslag 2023 vanwege voorschotten op de energietoeslag 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over diversiteitsaspecten in pensioenbesturen

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgang aanpak personeelstekort kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief advies Raad van State over wetsvoorstel verplichte certificering uitzendsector

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over informele Raad WSB 3 en 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beleidsnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief over Taboe Overgang en Werk

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over initiatieven van sportduikers

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het voorgehangen ontwerpbesluit Parameters

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen de Staat Nederland en de Europese Commissie over implementatie van de Europese pensioenrichtlijnen IORP en IORP II

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle gevoerde correspondentie en uitgewisselde stukken tussen de Staat Nederland en de Europese Commissie over implementatie van de Europese pensioenrichtlijnen IORP en IORP II, implementatie in de Pensioenwet en de voormalige Pensioen- en Spaarfondsenwet.
Besluit: 2023-04-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief gemeentenieuws SZW 2023-1

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over kinderopvang bij boer

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek toezending Agenda Veerkracht en Weerbaarheid

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over besluit 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Arbeidsmarktfonds FCB 2022-2024

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over het besluit van 21 januari 2022 over de algemeen verbindend verklaring van bepalingen van de Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (Cao Arbeidsmarktfonds FCB) 2022-2024 uit de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.
Besluit: 2023-04-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over fatwa-units

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag schriftelijk overleg uitvoeringsbrief inburgering

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het STAP-budget

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang uitvoering amendement financiŽle zelfredzaamheid

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over loon voor werknemers van sociale werkbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de komst van Marokkaanse staatsimams naar Nederland

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het STAP-budget

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken naar private equity in de kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het STAP-budget

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Lessons Learned OekraÔense ontheemden Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij vragen vaste commissie SZW over asbest in verband met voorhang wijziging AVB 2005 en Bbl

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die de bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Tijdelijk Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 1 Beslisnota schorsen algemeen gebruik risicoscan UWV verblijf buiten Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief TK Stand van de uitvoering SZW juni 2023 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de Stand van de uitvoering sociale zekerheid, samen met de knelpuntenbrieven van UWV, de SVB en de Landelijke CliŽntenraad (LCR). Een vergelijkbare brief met bijlagen is aan de Eerste Kamer aangeboden.
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Wetgeving stratenmakers structureel overtreden: 'Pakkans klein'

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over gevolg van hogere instroom van jonge pensioendeelnemers voor opbouwpercentage

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over gevolg van hogere instroom van jonge pensioendeelnemers voor opbouwpercentage (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2023-03-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over uitbuiting internationale studenten Groningse Horeca

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie STAP-regeling ook voor op arbeidsmarkt actieve AOW'ers

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over motie STAP-regeling ook voor op arbeidsmarkt actieve AOW'ers (PDF | 1 pagina | 709 kB)
Besluit: 2023-03-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over ongewenste 2e nationaliteit en reactie op SCP-publicatie

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voorhang Regeling ontwikkeladvies STAP 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voorhang Regeling ontwikkeladvies STAP 2023 (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2023-03-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC 3 en 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2023 i.v.m. extra indexatie maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2023 i.v.m. extra indexatie maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (PDF | 7 pagina's | 7,0 MB)
Besluit: 2023-03-28 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief herziening Uniforme Rekenmethode (URM)

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over effect samenloop van regelingen op toeslagen alleenverdieners

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over effect samenloop van regelingen op toeslagen alleenverdieners (PDF | 3 pagina's | 178 kB)
Besluit: 2023-03-27 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sociale zekerheid in crisistijd

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de toenemende kinderarmoede

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-26 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-25 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief bij beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de beslisnota behorend bij de antwoorden op Kamervragen van het lid Maatoug (GroenLinks) over 'Reactie op brief Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) over samenloop regelingen en effect op toeslagen'. Aanbiedingsbrief bij beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen (PDF | 1 pagina | 52 kB)
Besluit: 2023-03-23 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Wetswijziging kinderopvangtoeslag OekraÔense ontheemden

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over beleidsreactie Eindrapport bestandsopname kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over beleidsreactie Eindrapport bestandsopname kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland (PDF | 8 pagina's | 6,5 MB)
Besluit: 2023-03-23 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij aanbiedingsbrief Kamervragen over financiŽle situatie gezinnen

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-21 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 4 pagina's | 244 kB)
Besluit: 2023-03-21 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief medezeggenschap in de publieke sector

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief medezeggenschap in de publieke sector. Minister Van Gennip (SZW) reageert op een aantal moties van de Tweede Kamer over medezeggenschap in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Ook gaat de minister in op de betrokkenheid van de medezeggenschap bij een veilige werkomgeving.
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over financiŽle situatie gezinnen

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-21 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over toezicht en handhaving kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over toezicht en handhaving kinderopvang (PDF | 19 pagina's | 12,9 MB)
Besluit: 2023-03-21 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over verzamelwet SZW 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief over wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 en anticiperen op wijzigingen IOAW/IOAZ. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie) informeert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 en op wijzigingen IOAW/IOAZ.
Besluit: 2023-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n). Minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de antwoorden aan op vragen over een brief betreffende de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op 4 rapporten Nationale ombudsman

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op 4 rapporten Nationale ombudsman. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 4 rapporten van de Nationale ombudsman over omstandigheden waarin specifieke groepen (statushouders, jongeren met een beperking en jongeren in de bijstand) bestaansonzekerheid ervaren.
Besluit: 2023-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toekenning middelen ESF+ voor voedselhulp (2021-2027)

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toekenning middelen ESF+ voor voedselhulp (2021-2027) (PDF | 3 pagina's | 1,9 MB)
Besluit: 2023-03-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Tijdelijk Noodfonds Energie in relatie tot zelfstandige ondernemers

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over het Tijdelijk Noodfonds Energie in relatie tot zelfstandige ondernemers opgesteld of gemuteerd sinds 1 januari 2022 tot en met 7 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over handelwijze UWV

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-19 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over ontslagen PostNL

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-19 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-16 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-16 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met beleidsreactie onderzoek modernisering regelgeving kinderarbeid

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-16 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de LSI-verslagen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 13 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over brief over effect van armoede op ziekte

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 1 pagina | 572 kB)
Besluit: 2023-03-14 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over keuringen chemiebedrijf te Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over de keuringen van de (oude) reactoren en procesinstallaties en de aangekoppelde installaties bij BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. te Zaltbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over beŽindigen overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Dit is de beslisnota voor minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over beŽindigen overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-03-13 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding antwoorden over beŽindigen overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Dit is de beslisnota voor minister Van Gennip (SZW). Beslisnota bij aanbieding antwoorden over beŽindigen overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2023-03-13 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie middeninkomens en hoge energiekosten

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-12 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tussenrapportage handhaving Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over tussenrapportage handhaving Schiphol (PDF | 3 pagina's | 2,1 MB)
Besluit: 2023-03-08 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over belastingregels vrijwilligersvergoeding

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over belastingregels vrijwilligersvergoeding (PDF | 2 pagina's | 1,9 MB)
Besluit: 2023-03-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW 2022 (PDF | 1 pagina | 683 kB)
Besluit: 2023-03-05 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag tot verplichtstelling van deelneming in Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag tot verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie bij verscheidene besluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Monitorrapportage Wajong 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-02 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Startnota wetstraject dubbele kinderbijslag intensieve zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Nader rapport over voorstel wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Koning een nader rapport over het voorstel tot wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet door de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg.
Besluit: 2023-03-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Schouten bij Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2023-03-01 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Van Gennip bij Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2023-03-01 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over chemiebedrijf te Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. te Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-01 arbeidsomstandigheden Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beloning van 14 euro bij uitbesteding gemeenten

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Kamerbrief over beloning van 14 euro bij uitbesteding gemeenten. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over een onderzoek naar aanleiding van een motie over op welke manier gemeenten een beloning van 14 euro bruto per uur voor medewerkers als voorwaarde kunnen stellen bij aanbestedingen, en wat de eventuele kosten voor gemeenten hierbij zijn. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de motie ingediend.
Besluit: 2023-02-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Leefvormen in de AOW

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over Leefvormen in de AOW. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het tijdpad van besluitvorming op het dossier leefvormen in de AOW.
Besluit: 2023-02-28 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota n.a.v. het verslag bij wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-27 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over berichten Maak regels arbeidsmigratie snel strenger en Duitse burgemeesters niet blij met arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over berichten Maak regels arbeidsmigratie snel strenger en Duitse burgemeesters niet blij met arbeidsmigranten (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-02-25 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Kansen op de arbeidsmarkt: de regionale werkgeversservicepunten aan zet

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek representativiteitsgegevens cao Bouw & Infra

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat voorafgaand aan de algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) Bouw & Infra en BTER, en aan de totstandkoming van de verplichtstellingsbeschikking en wijzigingen daarin, steeds sprake was van voldoende representativiteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit en lijst van documenten (PDF | 7 pagina's | 192 kB) Openbaar gemaakte documenten (PDF | 38 pagina's | 10,6 MB)
Besluit: 2023-02-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-21 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-21 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over voorgestelde keuze- en shoprecht gepensioneerden

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over voorgestelde keuze- en shoprecht gepensioneerden (PDF | 2 pagina's | 1,8 MB)
Besluit: 2023-02-21 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op bezwaar tegen definitieve berekening NOW 1

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op bezwaar tegen definitieve berekening NOW 1 (PDF | 1 pagina | 713 kB)
Besluit: 2023-02-20 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-02-19 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over bericht Kennis in kinderopvang schiet te kort

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over bericht Kennis in kinderopvang schiet te kort (PDF | 1 pagina | 585 kB)
Besluit: 2023-02-19 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verzamelbrief inburgering

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit tot wijziging parameters

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit tot wijziging parameters (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)
Besluit: 2023-02-19 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over Aanpak Geldzorgen, Armoede, Schulden 2022-2025

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-16 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanpassen maximaal uurtarief kinderopvangtoeslag in systemen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijkheid om het maximaal uurtarief voor de kinderopvangtoeslag aan te passen in de systemen van Belastingdienst en waarom het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot de conclusie is gekomen dat de systemen niet kunnen worden aangepast. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-16 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op IBO Vereenvoudiging sociale zekerheid

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op IBO Vereenvoudiging sociale zekerheid. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vereenvoudiging sociale zekerheid. De ministers informeren de Kamer over hoe ze met de resultaten van het IBO om willen gaan, zodat vereenvoudiging kan bijdragen aan een sociale zekerheid, die beter past bij wat mensen nodig hebben.
Besluit: 2023-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij kabinetsreactie op onderzoek Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op onderzoek Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het onderzoek Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.
Besluit: 2023-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-15 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij vierde editie monitor AOW-leeftijdsverhoging

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij vierde editie monitor AOW-leeftijdsverhoging (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2023-02-15 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Lessons learned OekraÔense ontheemden in NL

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Lessons learned OekraÔense ontheemden in NL (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-02-14 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie met Arva Specerijen

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle rapporten en onderzoeken naar en communicatie met Arva Specerijen uit de periode van 10 september 2019 tot en met 19 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden flitsbezorgers

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden flitsbezorgers (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-02-13 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over instellingsbesluit en benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-02-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over instellingsbesluit en benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-02-13 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Formele Raad WSB

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Formele Raad WSB (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2023-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022'

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022' (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-02-09 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht Telefoonlijnen roodgloeiend bij uitkerende instanties over tegenvallende AOW-uitkering

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht Telefoonlijnen roodgloeiend bij uitkerende instanties over tegenvallende AOW-uitkering (PDF | 2 pagina's | 991 kB)
Besluit: 2023-02-08 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Lancering Tijdelijk Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota over Lancering Tijdelijk Noodfonds Energie (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2023-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

[Gepubliceerd: 2023-03-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-02-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-02-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving (2023-2025) aan. De minister beschrijft het belang van het versterken van veerkracht en weerbaarheid, het doel en de activiteiten van de Agenda en de samenhang met al bestaande programmas binnen haar ministerie en andere departementen.
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over brief Tijdelijk Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het spoedig uitkeren van de energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het spoedig uitkeren van de energietoeslag 2023 (PDF | 2 pagina's | 826 kB)
Besluit: 2023-02-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over aanbiedingsbrief afschrift varianten om pieken in de marginale druk te verminderen

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Kamerbrief over aanbiedingsbrief afschrift varianten om pieken in de marginale druk te verminderen. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Eerste Kamer het afschrift van de analyse over het aanpakken van pieken in de marginale druk aan.
Besluit: 2023-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Planning Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-31 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek interdepartementale inventarisatie bevolking 2050

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om de stukken die horen bij de 'interdepartementale inventarisatie van de huidige en toekomstige beleidsinhoudelijke opgaven' zoals benoemd op pagina 2 in de Kamerbrief met referentienummer 2022-0000148447 van 6 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek cao Reisbranche

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteitstoets cao voor de Reisbranche en cao Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein, sector 4-no. 02. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 arbeidsverhoudingen Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over inkomenseffecten afschaffen IACK

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-30 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Werkgevers niet happig om mensen meer in te zetten ondanks personeelstekort

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie uniforme rekenmethodiek

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief bij nog niet gepubliceerde beslisnota bij Kamerbrief over compensatie in 2023 voor gestegen kosten kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de beslisnota behorende bij Kamerbrief over compensatie in 2023 voor gestegen kosten kinderopvang. De bijbehorende beslisnota is destijds per abuis niet gepubliceerd.
Besluit: 2023-01-29 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over adviescollege ICT toetsing UWV programma WORKit

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst. Minister Van Gennip (SZW), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL). Doel van het PNIL-werkprogramma is duurzame arbeidsrelaties in de sectoren zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang stimuleren en schijnzelfstandigheid in deze sectoren voorkomen.
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden over onderzoeken over regelingen voor vervroegd uittreden

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-25 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek beslisnota bij Kamerbrief overslaan januari-aanvraagtijdvak STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de gelakte passage in de openbaar gemaakte beslisnota bij de Kamerbrief over het overslaan van het januari-aanvraagtijdvak van de STAP-regeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek beslisnota bij Kamerbrief overslaan januari-aanvraagtijdvak STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de gelakte passage in de openbaar gemaakte beslisnota bij de Kamerbrief over het overslaan van het januari-aanvraagtijdvak van de STAP-regeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-24 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het uitstel van inwerkingtreding Besluit IKV

[Gepubliceerd: 2023-03-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-24 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen over ontwerpbesluiten netto pensioen

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-24 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met kabinetsreactie op 2 rapporten over kwaliteit voor werk

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-24 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit beindigen overgangsrecht Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-23 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota (minister Van Gennip) bij Aanbiedingsbrief afbakeningsdocument Hotspotarchief COVID-19 ministerie SZW

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-22 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota (minister Schouten) Aanbiedingsbrief afbakeningsdocument Hotspotarchief COVID-19 ministerie SZW

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-22 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cao in de reisbranche

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over 'openbaarmaking van de reactie van cao-partijen op de bedenkingen van Booking.com in het kader van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring van de cao in de Reisbranche'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-20 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief onderzoeksrapport Bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-18 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken vervroegde herberekening beslagvrije voet

[Gepubliceerd: 2023-02-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-18 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief diverse pensioenonderwerpen

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-17 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-17 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de Kamerbrief stand van zaken NOW

[Gepubliceerd: 2023-01-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-16 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen commissiedebat Participatiewet

[Gepubliceerd: 2023-01-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-15 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Arbeidsinspectie kreeg toch signalen over zwaar sjouwwerk Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-15 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief reactie op moties Eerste Kamer over inkomensondersteuning AOW

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-12 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'UWV keerde miljoenen STAP-budget uit voor spookcursisten'

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'UWV keerde miljoenen STAP-budget uit voor spookcursisten'. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht 'UWV keerde miljoenen STAP-budget uit voor spookcursisten' aan. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief mailing over dubbele kinderbijslag intensieve zorg

[Gepubliceerd: 2023-01-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-11 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon

[Gepubliceerd: 2023-01-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-11 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-11 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij Aanbiedingsbrief concept jaarplanning SZW 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-10 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij Aanbiedingsbrief concept jaarplanning SZW 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-10 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-09 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Antwoorden op Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2023-01-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-09 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over het werkprogramma Maatschappelijk Impact Team 2022-2024

[Gepubliceerd: 2023-01-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-09 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-04 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's deel 1 bij Wetsvoorstel Kinderopvang BES

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-04 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief jaarrapportage arbeidsmigranten 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-03 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Deelbesluit 1 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 natuur en milieu Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties indexatie-AMvB en vrijstellingsregeling

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties indexatie-AMvB en vrijstellingsregeling (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over verwijderen van BKR-registraties WSNP en minnelijke schuldregelingen

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-21 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief technische wijziging Remigratiebesluit

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief technische wijziging Remigratiebesluit (PDF | 1 pagina | 645 kB)
Besluit: 2022-12-20 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over DNB scenario's Commissie Parameters voor de Wet Toekomst Pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over DNB scenario's Commissie Parameters voor de Wet Toekomst Pensioenen (PDF | 1 pagina | 105 kB)
Besluit: 2022-12-20 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief wijzigingen Wetsvoorstel pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-20 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken toezicht en handhaving kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-20 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek informatie verhoging sociale uitkeringen versus ijkpunt sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek informatie verhoging sociale uitkeringen versus ijkpunt sociaal minimum (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-12-19 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief extra verhoging uurprijzen kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-01-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief extra verhoging uurprijzen kinderopvangtoeslag (PDF | 4 pagina's | 3,0 MB)
Besluit: 2022-12-19 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Waaronder de begroting en controleverklaring van de betrokken verenigingen die verstrekkingen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds hebben ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over de algemeenverbindendverklaring van de cao Zorgvervoer en Taxi 2022, de voorbereiding en de vaststelling van het AVV-besluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verwacht advies Stichting van de Arbeid over aanvullende pensioenmaatregelen zelfstandigen

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verwacht advies Stichting van de Arbeid over aanvullende pensioenmaatregelen zelfstandigen (PDF | 2 pagina's | 85 kB)
Besluit: 2022-12-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kosten afschaffing doorsneesystematiek

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over kosten afschaffing doorsneesystematiek (PDF | 1 pagina | 92 kB)
Besluit: 2022-12-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Aanbiedingsbrief ontwerp-Besluit wijziging 2 Besluiten kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-12-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-18 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie om gat tussen maximum uurprijs en daadwerkelijke prijs te beperken

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-18 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-7

[Gepubliceerd: 2022-12-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-7 (PDF | 4 pagina's | 2,0 MB)
Besluit: 2022-12-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over berichten Studenten met STAP-budget niet tevreden over commerciŽle opleiders

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over berichten Studenten met STAP-budget niet tevreden over commerciŽle opleiders (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-12-15 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met onderbouwing spoedbehandeling Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met onderbouwing spoedbehandeling Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2022-12-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over berichtgeving pakketjes en Brabantse dorp Riel

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over berichtgeving pakketjes en Brabantse dorp Riel (PDF | 1 pagina | 835 kB)
Besluit: 2022-12-15 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over reactie op motie maximum uurprijzen tijdens debat over Najaarsnota 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over reactie op motie maximum uurprijzen tijdens debat over Najaarsnota 2022 (PDF | 1 pagina | 578 kB)
Besluit: 2022-12-14 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over aanpak geldzorgen, armoede en schulden (PDF | 2 pagina's | 843 kB)
Besluit: 2022-12-14 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt (PDF | 1 pagina | 615 kB)
Besluit: 2022-12-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapportage over arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling

[Gepubliceerd: 2023-01-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapportage over arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling (PDF | 2 pagina's | 970 kB)
Besluit: 2022-12-14 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Inwerkingtreding Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Inwerkingtreding Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-12-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief concept-jaarplanning SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-13 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'UWV ontdekt Slowaakse fraude met Ziektewet-uitkeringen'

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'UWV ontdekt Slowaakse fraude met Ziektewet-uitkeringen' (PDF | 5 pagina's | 2,5 MB)
Besluit: 2022-12-12 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief advies landsadvocaat tegemoetkoming energiekosten studenten

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-12 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toegang tot de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten om samen met werkgevers en zorgverleners de toegang voor arbeidsmigranten tot zorg te verbeteren.
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over algoritmes van LSI-projecten

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Deelbesluit op onderdeel 1 van een verzoek om informatie over welke algoritmes bij LSI-projecten als Wijkgerichte Aanpak en de Flexibele Inzet Controlecapaciteit in gebruik zijn, hoe zij worden toegepast en welk doel zij dienen. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen 2e suppletoire begroting 2022 SZW

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen 2e suppletoire begroting 2022 SZW (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-12-11 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief nota van wijziging Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief nota van wijziging Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (PDF | 7 pagina's | 5,2 MB)
Besluit: 2022-12-11 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief impactberekeningen Commissie Parameters 2022 door DNB en pensioenfondsen

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-11 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's SZW bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n)

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's SZW bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n) (PDF | 25 pagina's | 12,7 MB)
Besluit: 2022-12-09 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)
Besluit: 2022-12-08 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 4e nota van wijziging bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over 4e nota van wijziging bij wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-12-08 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-12-08 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over compensatie in 2023 voor gestegen kosten kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over compensatie in 2023 voor gestegen kosten kinderopvang (PDF | 2 pagina's | 99 kB)
Besluit: 2022-12-07 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van de uitvoering SZW 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van de uitvoering SZW 2022 (PDF | 5 pagina's | 3,1 MB)
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de prudent person principle en het beleggen met geleend geld in de Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de prudent person principle en het beleggen met geleend geld in de Wet toekomst pensioenen (PDF | 1 pagina | 688 kB)
Besluit: 2022-12-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over invoering werkwijze gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek NLA

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over invoering werkwijze gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek NLA (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2022-12-07 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon

[Gepubliceerd: 2023-01-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (PDF | 6 pagina's | 4,6 MB)
Besluit: 2022-12-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief rapportage Arbeidsinspectie over pakketdienstverleners

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-05 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Inkomensondersteuning AOW - minister Van Gennip

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's Inkomensondersteuning AOW - minister Van Gennip (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief stand van zaken implementatie taaleis Nederlands

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief stand van zaken implementatie taaleis Nederlands (PDF | 13 pagina's | 7,0 MB)
Besluit: 2022-12-04 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Inkomensondersteuning AOW - minister Schouten

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's Inkomensondersteuning AOW - minister Schouten (PDF | 2 pagina's | 1,4 kB)
Besluit: 2022-12-04 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2022-12-04 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over overslaan januaritijdvak STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over overslaan januaritijdvak STAP-regeling (PDF | 7 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2022-12-01 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen van het Schriftelijk Overleg Formele Raad voor WSB

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-01 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Mensen met schulden merken niets van hogere lonen en uitkeringen'

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-01 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie motie-El Yassini over Ambachtsacademie

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-30 overheidsfinancin Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-30 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieaanvragen ondernemingen Hessing B.V.

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen uit de periode 1 januari 2014 tot en met 25 juli 2022 van Hessing B.V., Hessing Zwaagdijk, Hessing Innovations, Hessing Helmond, Hessing Logistiek, Hessing Uden, Hessing Vastgoed en Hessing Innovations. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Aanbiedingsbrief 4e Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Aanbiedingsbrief 4e Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-11-29 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Aanbiedingsbrief 4e Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-29 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over STAP-regeling (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-11-28 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Advies Commissie Parameters 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Advies Commissie Parameters 2022 (PDF | 3 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2022-11-28 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over STAP-subsidieregeling blijkt funest voor kleine opleider

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over STAP-subsidieregeling blijkt funest voor kleine opleider (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-28 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak rechtbank voorschotten eigenrisicodragende werkgevers

[Gepubliceerd: 2022-12-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak rechtbank voorschotten eigenrisicodragende werkgevers (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-11-28 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief jaarrapportage arbeidsmigranten 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-28 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over arbeidsmarktdienstverlening

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-28 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een herzieningsverzoek om informatie over het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het herzieningsverzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Participatiewet in balans

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Participatiewet in balans (PDF | 2 pagina's | 906 kB)
Besluit: 2022-11-27 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over begroting SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over begroting SZW 2023 (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-27 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers van regering en cijfers van Rode Kruis

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers van regering en cijfers van Rode Kruis (PDF | 1 pagina | 744 kB)
Besluit: 2022-11-24 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Implementatieplan Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Implementatieplan Aanpak geldzorgen, armoede en schulden (PDF | 2 pagina's | 717 kB)
Besluit: 2022-11-24 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Tijdelijk Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-24 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief met schriftelijk verslag voorstel van Implementatiewet Richtlijn over detachering in de wegvervoersector

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Formele Raad WSB

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over berichtgeving dat kinderopvang duurder wordt

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-21 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's 2 bij Aanbiedingsbrief ontwerp-Besluit wijziging 2 Besluiten kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-12-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-21 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 1e voortgangsrapportage MDIEU

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief 1e voortgangsrapportage MDIEU (PDF | 3 pagina's | 2,3 MB)
Besluit: 2022-11-20 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij antwoorden op Kamervragen over rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij antwoorden op Kamervragen over rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over het artikel 'Gemeenten willen stekker uit Kredietbank in Assen trekken'

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-20 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over STAP-budget

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over STAP-budget (PDF | 4 pagina's | 3,3 MB)
Besluit: 2022-11-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's FinanciŽn bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n)

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's FinanciŽn bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n) (PDF | 49 pagina's | 20,7 MB)
Besluit: 2022-11-17 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij advies Landsadvocaat over tegemoetkoming Surinaamse Nederlanders met onvolledige AOW-opbouw

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij advies Landsadvocaat over tegemoetkoming Surinaamse Nederlanders met onvolledige AOW-opbouw (PDF | 1 pagina | 624 kB)
Besluit: 2022-11-17 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over beslagvrije voet

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over beslagvrije voet (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-17 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie verbetering positie werknemers vleessector

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie verbetering positie werknemers vleessector (PDF | 3 pagina's | 2,1 MB)
Besluit: 2022-11-17 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging uurtarieven en voorschoolse voorzieningen

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-17 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over statushouders en werk

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over statushouders en werk (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)
Besluit: 2022-11-16 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief om verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel Breed Offensief

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Beslisnota bij brief om verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel Breed Offensief (PDF | 1 pagina | 587 kB)
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Stand van de uitvoering SZW december 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over Stand van de uitvoering SZW december 2022 (PDF | 23 pagina's | 16,0 MB)
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over getuigenverklaringen in specifieke zaak

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over getuigenverklaringen in een specifieke zaak. Het verzoek is op 10 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Tien jaar stilstand reden recordkrapte'

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Tien jaar stilstand reden recordkrapte' (PDF | 4 pagina's | 2,4 MB)
Besluit: 2022-11-15 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij definitieve Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij definitieve Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca (PDF | 1 pagina | 504 kB)
Besluit: 2022-11-15 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij instellings- en benoemingsbesluit Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij instellings- en benoemingsbesluit Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-15 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek arbeidsomstandigheden ICL Gaskets & Insulation

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden bij ICL Gaskets & Insulation B.V. in de periode 1 juni 2015 tot en met 31 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Meerjarenplan 2023-2026 en jaarplan 2023 NLA

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over Meerjarenplan 2023-2026 en jaarplan 2023 NLA (PDF | 3 pagina's | 2,4 MB)
Besluit: 2022-11-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie motie Palland en Ceder over verdere vereenvoudiging van de methode voor loonwaardebepaling in het kader van de Participatiewet

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Reactie motie Palland en Ceder over verdere vereenvoudiging van de methode voor loonwaardebepaling in het kader van de Participatiewet (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-11-14 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over update maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over update maatregelen loondoorbetaling bij ziekte (PDF | 5 pagina's | 3,8 MB)
Besluit: 2022-11-14 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (PDF | 5 pagina's | 3,3 MB)
Besluit: 2022-11-13 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief stand van zaken toezeggingen minister Schouten aan Eerste Kamer

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief stand van zaken toezeggingen minister Schouten aan Eerste Kamer (PDF | 1 pagina | 556 kB)
Besluit: 2022-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over implementatieplan aanpak geldzorgen armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over implementatieplan aanpak geldzorgen armoede en schulden (PDF | 2 pagina's | 865 kB)
Besluit: 2022-11-13 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie van werking LIBRA - LSI Integrale Brede Risicoanalyse

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Deelbesluit op onderdeel 3 op een verzoek om informatie over Libra: documenten over de werking van LIBRA (LSI Integrale Brede Risicoanalyse). Hieronder vallen kaarten die voor dit model zijn gemaakt en documenten over mogelijke risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid (bias en discriminatie). Bijvoorbeeld juridische adviezen en documenten over indicatoren en werking van het systeem. Daarbij de programmeercode van het systeem zelf, codeboeken en eventuele trainingsdata. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over wetsvoorstel Energietoeslag en positie van studenten

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over wetsvoorstel Energietoeslag en positie van studenten. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft de Tweede Kamer een toelichting bij het wetsvoorstel Energietoeslag en positie van studenten.
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Verslag Formele Raad WSB 8 december

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Verslag Formele Raad WSB 8 december (PDF | 17 pagina's | 10,5 MB)
Besluit: 2022-11-10 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over scenarioset berekeningen De Nederlandsche Bank (DNB)

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over scenarioset berekeningen De Nederlandsche Bank (DNB) (PDF | 1 pagina | 530 kB)
Besluit: 2022-11-10 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verhoging AOW-leeftijd

[Gepubliceerd: 2022-11-09] Beslisnota bij Kamerbrief verhoging AOW-leeftijd (PDF | 3 pagina's | 2 MB)
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang vervolg Verkenning Bevolking 2050

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voortgang vervolg Verkenning Bevolking 2050 (PDF | 2 pagina's | 741 kB)
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca (PDF | 5 pagina's | 2,9 MB)
Besluit: 2022-11-09 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang door starre regelgeving

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang door starre regelgeving (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-11-09 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over inhuur externe arbeid in publieke sectoren

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over inhuur externe arbeid in publieke sectoren (PDF | 1 pagina | 581 kB)
Besluit: 2022-11-09 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over inkomensgrenzen eenmalige energietoeslag

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over inkomensgrenzen eenmalige energietoeslag (PDF | 1 pagina | 674 kB)
Besluit: 2022-11-08 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen wachttijd energietoeslag

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen wachttijd energietoeslag (PDF | 1 pagina | 471 kB)
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over artikel 'Onder de radar'

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-08 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij aanbiedingsbrief nota's bij Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-08 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek Omtzigt bij besluit toekomst pensioenen en DNB-berekeningen

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-08 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over helft Brabanders kampt met geldzorgen

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-08 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Systeem Risico-indicatie (SyRI) en verband met gebruikte risicomodellen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief bij beslisnotas instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer beslisnotas aan die ten grondslag liggen aan de instelling van het MIT en de benoeming van de leden. Aanbiedingsbrief bij beslisnotas instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 1 pagina | 52 kB)
Besluit: 2022-11-06 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over schuldhulpverlening en krijgen van baan

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over schuldhulpverlening en krijgen van baan (PDF | 1 pagina | 586 kB)
Besluit: 2022-11-06 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over shariarechtbanken

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk
Besluit: 2022-11-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e nota wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Algemene Ouderdomswet, de Wet tegemoetkomingen loondomein en andere wetten

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over initiatiefvoorstel Wet werken waar je wilt

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-04 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over beleidsreactie evaluatie Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over beleidsreactie evaluatie Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) (PDF | 12 pagina's | 3,7 MB)
Besluit: 2022-11-03 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025 (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2022-11-03 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij wetsvoorstel wijziging Participatiewet werkvoorzieningen visueel beperkten

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-03 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over rapport Sociale minima in de knel

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over rapport Sociale minima in de knel (PDF | 2 pagina's | 993 kB)
Besluit: 2022-11-02 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling bedragen SZW domein Caribisch Nederland per 1 januari 2023 en Wetsvoorstel kinderopvang Caribisch Nederland.

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling bedragen SZW domein Caribisch Nederland per 1 januari 2023 en Wetsvoorstel kinderopvang Caribisch Nederland. (PDF | 5 pagina's | 3,8 MB)
Besluit: 2022-11-01 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij de aangepaste nota van wijziging bij wetsvoorstel intensivering van het kindgebonden budget i.v.m. de koopkrachtondersteuning en het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOWers

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Beslisnota voor minister Van Gennip (SZW). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij de aangepaste nota van wijziging bij wetsvoorstel intensivering van het kindgebonden budget i.v.m. de koopkrachtondersteuning en het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOWers (PDF | 3 pagina's | 1,7 MB)
Besluit: 2022-11-01 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op burgerbrief over energietoeslag en kwijtscheldingen

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op burgerbrief over energietoeslag en kwijtscheldingen (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-11-01 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over inkomende en uitgaande communicatie openbaar te maken tussen genoemde personen en de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over over het artikel 'Statushouders Utrecht nemen ontslag na verkrijgen huurwoning'

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over over het artikel 'Statushouders Utrecht nemen ontslag na verkrijgen huurwoning' (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-10-31 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over brandbrief 40 prominenten over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over brandbrief 40 prominenten over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (PDF | 2 pagina's | 314 kB)
Besluit: 2022-10-31 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Simpel Switchen 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Simpel Switchen 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-10-31 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-31 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen SZW begroting 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen SZW begroting 2023 (PDF | 6 pagina's | 5,1 MB)
Besluit: 2022-10-31 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 1 pagina | 523 kB)
Besluit: 2022-10-30 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief aanpassing Monitor Arbeidsongevallen Nederlandse Arbeidsinspectie 2021

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief aanpassing Monitor Arbeidsongevallen Nederlandse Arbeidsinspectie 2021 (PDF | 1 pagina | 520 kB)
Besluit: 2022-10-30 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over armoede- en schuldenbeleid

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-30 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toezeggingen wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief toezeggingen wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-10-30 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tussentijdse evaluatie project Decade People form African Descent en inzicht in aanbestedingsprocedure Oranjefonds

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de tussentijdse evaluatie van het project Decade People form African Descent en inzicht in de aanbestedingsprocedure over het project van het Oranjefonds. Hierbij gaat het om het project dat nog niet is afgewikkeld en waarvan nog geen evaluatie is. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 1

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 2

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota van wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Algemene Ouderdomswet, de Wet tegemoetkomingen loondomein en andere wetten

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-27 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie SZW met gemeente Den Haag en VNG over bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen SZW en de gemeente Den Haag, en tussen SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief reactie op burgerbrief over dat laag minimumloon schulden veroorzaakt

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief reactie op burgerbrief over dat laag minimumloon schulden veroorzaakt (PDF | 1 pagina | 585 kB)
Besluit: 2022-10-26 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief uitvoeringstoets SVB initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief uitvoeringstoets SVB initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2022-10-26 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voorgestelde wijzigingen nabestaandenpensioen en berekeningen nieuwe stelsel

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-26 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-26 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het thema 'Ongewenste tweede nationaliteit'

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-26 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-26 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel 40-urige werkweek botst met onze cultuur

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-25 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij wijziging wetsvoorstel tijdelijke verhoging lage-inkomensvoordeel en aanpassing bandbreedtes

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-24 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Breed Offersief

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Breed Offersief (PDF | 2 pagina's | 952 kB)
Besluit: 2022-10-23 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op publicatie SCP Survey Integratie Migranten 2020

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-23 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over arbeidsongeval bij Tata Steel IJmuiden

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de brief waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) aan de werkgever van het slachtoffer heeft aangegeven dat er geen verder onderzoek zal worden verricht naar aanleiding van het arbeidsongeval dat bij Tata Steel IJmuiden heeft plaatsgevonden.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek integriteit Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over (mogelijke) integriteitsschendingen en belangenverstrengeling door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de periode 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over 3e nota van wijziging bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief over 3e nota van wijziging bij wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2022-10-19 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over kinderopvang en personeelstekort

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over kinderopvang en personeelstekort (PDF | 1 pagina | 706 kB)
Besluit: 2022-10-17 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding onderzoek effectuering arbeidsrechten

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding onderzoek effectuering arbeidsrechten (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2022-10-17 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over 6-tal meldingen Masters HQ

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over een 6-tal meldingen over Masters HQ. Het verzoek is op 30 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag informele Raad WSB 13-14 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag informele Raad WSB 13-14 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-10-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over nader rapport voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang voor kinderopvangtoeslag OekraÔense ontheemden en ouders met partner buiten de EU

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over nader rapport voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang voor kinderopvangtoeslag OekraÔense ontheemden en ouders met partner buiten de EU (PDF | 27 pagina's | 20,9 MB)
Besluit: 2022-10-16 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over moslimdiscriminatie

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-16 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling bij SZW

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Besluit op een verzoek aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om informatie over elk verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Wet open overheid (Woo) dat op 20 juli 2022 langer dan 6 maanden bij SZW in behandeling was. Het gaat om een verzoek op basis van de Woo.
Besluit: 2022-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voorhangprocedure experiment bredere inzet re-integratie instrumenten

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over voorhangprocedure experiment bredere inzet re-integratie instrumenten (PDF | 36 pagina's | 16,8 MB)
Besluit: 2022-10-13 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over onvolledige AOW voor paren die lager uitkomt dan alleenstaande AOW

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-13 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief oproep voor effectieve aanpak schijnzelfstandigheid bij platformwerk

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-13 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-13 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie onderzoek naar gedragsreacties bij verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota onderzoek monitor verlening ketenbepaling Wab

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over werkenden die geen pensioen opbouwen

[Gepubliceerd: 2022-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe programmering Europees Sociaal Fonds 2021 - 2027

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe programmering Europees Sociaal Fonds 2021 - 2027 (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2022-10-10 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieden schoolmaaltijden in Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieden schoolmaaltijden in Caribisch Nederland (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-10-09 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toetsingsinkomen kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-09 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overleg wetsvoorstel toekomst pensioenen 10 en 12 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-09 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Informele Raad WSB

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Informele Raad WSB (PDF | 2 pagina's | 891 kB)
Besluit: 2022-10-06 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij aanbiedingsbrief Meerjarig Informatieplan SZW

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota rechterlijke uitspraak: Gemeente Nijmegen mag student niet uitsluiten van eenmalige energietoeslag

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota rechterlijke uitspraak: Gemeente Nijmegen mag student niet uitsluiten van eenmalige energietoeslag (PDF | 7 pagina's | 3,0 MB)
Besluit: 2022-10-05 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evenwichtige transitie

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-05 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Europees Sociaal Fonds (ESF) en EFMB

[Gepubliceerd: 2023-01-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Europees Sociaal Fonds (ESF) en EFMB (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-10-05 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-04 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over rapport 'Van schuld naar schone lei'

[Gepubliceerd: 2022-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-04 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief antwoorden Kamervragen energietoeslag studenten

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-04 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-04 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over verlaging van de variabele pensioenuitkeringen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over verlaging van de variabele pensioenuitkeringen (PDF | 3 pagina's | 2,1 MB)
Besluit: 2022-10-04 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

[Gepubliceerd: 2022-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (PDF | 39 pagina's | 12,6 MB)
Besluit: 2022-10-04 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Van Gennip bij Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon (PDF | 1 pagina | 688 kB)
Besluit: 2022-10-04 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedrijfstakpensioenfonds MITT en de representativiteit van hun werkingssfeer

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteit in de laatste verplichtstellingsprocedure van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief reactie op wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over de Kamerbrief reactie op wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij aanbiedingsbrief wetsvoorstel 2e nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-03 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij aanbiedingsbrief wetsvoorstel 2e nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-03 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Slowaakse fraude met ziekte-uitkeringen

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 29 pagina's | 13,9 MB)
Besluit: 2022-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min SZW

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min SZW (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-10-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min APP

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min APP (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-10-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actualisatie en crisisbestendigheid CBBS

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over actualisatie en crisisbestendigheid CBBS (PDF | 4 pagina's | 2,1 MB)
Besluit: 2022-10-02 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief MIT-advies - Fit voor het najaar

[Gepubliceerd: 2022-10-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief MIT-advies - Fit voor het najaar (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-09-29 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kabinetsreactie onderzoek doeltreffendheid van de wezenuitkering

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kabinetsreactie onderzoek doeltreffendheid van de wezenuitkering (PDF | 3 pagina's | 2,3 MB)
Besluit: 2022-09-28 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief over begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk (PDF | 5 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-09-28 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over lagere uitkering in buitenland door bankkosten

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over lagere uitkering in buitenland door bankkosten (PDF | 2 pagina's | 964 kB)
Besluit: 2022-09-28 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 3 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (PDF | 3 pagina's | 2,3 MB)
Besluit: 2022-09-28 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak geldzorgen, armoede en schulden (PDF | 1 pagina | 679 kB)
Besluit: 2022-09-28 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen (PDF | 11 pagina's | 6,5 MB)
Besluit: 2022-09-28 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief reactie op wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over het effect van de hoge inflatie op de nieuw vast te stellen pensioenpremie en pensioenopbouw voor 2023. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief reactie op wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 4 pagina's | 224 kB)
Besluit: 2022-09-27 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 4 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over een nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2023). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 4 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over energietoeslag en schuldsaneringstrajecten

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over energietoeslag en schuldsaneringstrajecten (PDF | 1 pagina | 587 kB)
Besluit: 2022-09-27 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamervragen over het rapport Meedoen zonder beperkingen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Beslisnota van minister van Gennip (SZW). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamervragen over het rapport Meedoen zonder beperkingen (PDF | 2 pagina's | 1019 kB)
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Koopkrachtbehoud toch een illusie'

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Koopkrachtbehoud toch een illusie' (PDF | 2 pagina's | 881 kB)
Besluit: 2022-09-27 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-09-26 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het artikel Inspectie controleerde twaalf jaar niet op zwaar werk Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het artikel Inspectie controleerde twaalf jaar niet op zwaar werk Schiphol (PDF | 3 pagina's | 3,6 MB)
Besluit: 2022-09-26 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel'

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel' (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-09-26 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over actiever werk maken van werkervaring voor statushouders tijdens inburgering

[Gepubliceerd: 2022-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-25 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamervragen over het rapport Meedoen zonder beperkingen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Beslisnota van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over het bericht 'Bent u geen acteur, liegt u niet'

[Gepubliceerd: 2022-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over het bericht 'Bent u geen acteur, liegt u niet' (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-09-25 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie (PDF | 2 pagina's | 1,8 MB)
Besluit: 2022-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief Wet inburgering 2021

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Beslisnota bij Kamerbrief over de verzamelbrief Wet inburgering 2021. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief Wet inburgering 2021 (PDF | 3 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-09-20 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 13-14 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 13-14 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-09-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Antwoorden Kamervragen over personeelstekorten overheid

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-19 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij Antwoorden Kamervragen over personeelstekorten overheid

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-19 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamervragen over personeelstekorten overheid

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamervragen over personeelstekorten overheid (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-09-19 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de 'Uber Files'

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 4 bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluiten nettopensioen en zzp-experimenten

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over het aanbieden van de ontwerpbesluiten nettopensioen en zzp-experimenten aan de Eerste en Tweede Kamer. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht Nederland verdient het geld en wij zitten met de problemen'

[Gepubliceerd: 2022-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-18 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over armoedebeleid Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over armoedebeleid Caribisch Nederland (PDF | 2 pagina's | 914 kB)
Besluit: 2022-09-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief tussentijdse rapportage aan CERD

[Gepubliceerd: 2022-11-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief tussentijdse rapportage aan CERD (PDF | 2 pagina's | 993 kB)
Besluit: 2022-09-14 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over opleidingsinstituten die profiteren van subsidieregeling

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over opleidingsinstituten die profiteren van subsidieregeling (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-09-13 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoek kosten schuldhulp

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-08 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang (PDF | 6 pagina's | 3,9 MB)
Besluit: 2022-09-08 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op brief over handelwijze Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2022-10-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-07 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op toegankelijkheidstoets verlofregelingen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op toegankelijkheidstoets verlofregelingen (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2022-09-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport 'Met te weinig genoegen nemen'

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-06 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief over WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken (PDF | 8 pagina's | 784 kB)
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-09-01 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij aanbiedingsbrief bij Plan van aanpak 'statushouders aan het werk'

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij aanbiedingsbrief bij Plan van aanpak 'statushouders aan het werk' (PDF | 23 pagina's | 12,1 MB)
Besluit: 2022-08-31 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief aanpak personeelstekort kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-09-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief aanpak personeelstekort kinderopvang (PDF | 28 pagina's | 14,3 MB)
Besluit: 2022-08-30 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wet inburgering 2021

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wet inburgering 2021 (PDF | 3 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-08-29 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over declaraties commissieleden van 2017 - 2021

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over declaraties van commissieleden in de jaren 2017 tot en met 2021. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een rapport van de Inspectie SZW van een arbeidsongeval in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over een rapport van de Inspectie SZW over een arbeidsongeval op 10 februari 2020 ter hoogte van de Sumatraweg te Rotterdam. Het verzoek is op 14 februari 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bijstandsbudgetten 2022 en 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bijstandsbudgetten 2022 en 2023 (PDF | 6 pagina's | 3,9 MB)
Besluit: 2022-08-24 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidieaanvragen Ecotap

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken over de subsidieaanvragen van Ecotap B.V. en Ecotap Holding B.V. vanaf 1 januari 2014 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen verbod huisuitzettingen en cao voor uitzendkrachten

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen verbod huisuitzettingen en cao voor uitzendkrachten (PDF | 1 pagina | 822 kB)
Besluit: 2022-08-20 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ambtsmisdrijven Belastingdienst bij verstrekken kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over ambtsmisdrijven door de Belastingdienst bij de verstrekking van kinderopvangtoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleid en/of voorschriften van de Nederlandse Arbeidsinspectie over de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over beleid en/of voorschriften op grond waarvan de Nederlandse Arbeidsinspectie voorschriften uit de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet kan controleren en/of onderzoeken. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluiten nettopensioen en zzp-experimenten

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over het aanbieden van de ontwerpbesluiten nettopensioen en zzp-experimenten aan de ministerraad. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-08-17 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Voedselbank Almere kan drukte bijna niet aan'

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Voedselbank Almere kan drukte bijna niet aan' (PDF | 2 pagina's | 853 kB)
Besluit: 2022-08-10 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 3 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 3 pagina's | 129 kB)
Besluit: 2022-08-09 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 6 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

[Gepubliceerd: 2022-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 6 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-08-08 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 4 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 4 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 1 pagina | 109 kB)
Besluit: 2022-08-08 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beleidsreactie NLA rapport klantenquÍte WW 2020

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie NLA rapport klantenquÍte WW 2020. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief beleidsreactie NLA rapport klantenquÍte WW 2020 (PDF | 2 pagina's | 1 MB)
Besluit: 2022-08-01 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhavingsbrief GeesinkNorba

[Gepubliceerd: 2022-07-29] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsbrief die na een melding verstuurd is naar de ondernemingsraad van GeesinkNorba. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 7 pagina's | 331 kB)
Besluit: 2022-07-28 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact met VNO/NCW over wet IMVO

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie in de periode 1 oktober 2020 tot en met 14 juni 2022 over:
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's vaststelling NOW bij faillissementen en bedrijfsbeŽindigingen

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's vaststelling NOW bij faillissementen en bedrijfsbeŽindigingen (PDF | 9 pagina's | 8,2 MB)
Besluit: 2022-07-25 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging artikel 83 Pensioenwet

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om de communicatie over de gevolgen van artikel 83 van de Pensioenwet op het gebied van verhoging van de (fiscale) pensioenleeftijd met het Verbond van Verzekeraars, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit FinanciŽle Markten van 1 januari 2011 tot en met 1 maart 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het verzoek is op 12 mei 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium

[Gepubliceerd: 2022-07-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-17 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met stand van zaken wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-07-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-14 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief aangepaste beslisnota bij hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen arbeidskrachten

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een aangepaste versie van beslisnota 2 bij de hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten. In de eerdere versie was door een fout teveel onleesbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij de hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Bestand: beslisnota-2-bij-de-hoofdlijnenbrief-verplichte-certificering-bij-ter-beschikking-stellen-van-arbeidskrachten.pdf
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief beslisnota's Kamerbrief Aanpak Arbeidsmarktkrapte

[Gepubliceerd: 2022-07-11] Minister Van Gennip (SZW) zendt de Tweede Kamer de onderliggende beslisnotas en bijbehorende bijlagen bij de Kamerbrief over de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt.
Besluit: 2022-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief Aanpak Arbeidsmarktkrapte - Beslisnota_s bij Kamerbrief aanpak arbeidsmarktkrapte _2 van 2_.zip

[Gepubliceerd: 2022-07-11] Hoort bij Beslisnota's Kamerbrief Aanpak Arbeidsmarktkrapte. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief Aanpak Arbeidsmarktkrapte - Beslisnota_s bij Kamerbrief aanpak arbeidsmarktkrapte _1 van 2_.zip

[Gepubliceerd: 2022-07-11] Hoort bij Beslisnota's Kamerbrief Aanpak Arbeidsmarktkrapte. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over AOW-gat door verhoging AOW-leeftijd

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over AOW-gat door verhoging AOW-leeftijd (PDF | 2 pagina's | 1000 kB)
Besluit: 2022-07-10 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief Aanpak Arbeidsmarktkrapte

[Gepubliceerd: 2022-07-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanbieding nader rapport en wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU (detachering wegvervoer)

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota LBZ in coalitieakkoord

[Gepubliceerd: 2022-07-07] Bestand: OPENBAAR Nota LBZ in coalitieakkoord.pdf
Besluit: 2022-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota startinzet ZZP

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota voortgang ZZP richting hoofdlijnenbrief

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief beslisnota's hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Minister Van Gennip (SZW) stuurt de achterliggende beslisnotas bij de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt van 5 juli 2022.
Besluit: 2022-07-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota flexmaatregelen coalitieakkoord

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota st