Ministerie Van Algemene Zaken

Beslisnota bij Kamerbrief over rapporteren stand van zaken vervolgacties rapport 'Ongekend onrecht'

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Kamerbrief over rapporteren stand van zaken vervolgacties rapport 'Ongekend onrecht'. Minister-president Rutte geeft zijn reactie op een verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor FinanciŽn. De commissie verzocht de minister-president om de Tweede Kamer eerder dan op Verantwoordingsdag 2024 te rapporteren over de stand van zaken van de vervolgacties naar aanleiding van het rapport 'Ongekend onrecht', namelijk uiterlijk in het najaar van 2023.
Besluit: 2024-02-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek om het openbaar maken van informatie over de besluiten en uitlatingen van het kabinet en ministers over het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen in de periode 14 april 2020 tot 26 oktober 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 22 november 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 22 november 2023. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 22 november 2023. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over documenten overleg concepten en woo

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek om het openbaar maken van vergaderstukken, verslagen, notulen en andere vormen van vastleggingen van en naar aanleiding van het "overleg concepten en woo" van 30 januari 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht van beantwoording Kamervragen over de Russische desinformatiecampagne via sociale media in Duitsland

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Kamerbrief over overdracht van beantwoording Kamervragen over de Russische desinformatiecampagne via sociale media in Duitsland. Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over het overdragen van de beantwoording van vragen over de Russische desinformatiecampagne via sociale media in Duitsland aan de betreffende vakminister. De Tweede Kamerleden Timmermans, Piri, Mutluer, Kathmann, Tseggai en Chakor (allen GroenLinks-PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over nota's Woo-besluiten

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van een kopie van de documenten over de behandeling van individuele Wob en Woo-verzoeken vanaf 1 mei 2022 tot en met heden, gestuurd of afkomstig aan/van de: Directeur-Generaal, Secretaris-Generaal (waaronder: de plaatsvervangend SG), Staatssecretaris, Minister. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over twee brieven van oud-coŲrdinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over LUID-onderzoeken

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over twee brieven van oud-coŲrdinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over de Luchtmachtinlichtingendienst onderzoeken (LUID). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over motie YesilgŲz-Zegerius

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over de motie-YesilgŲz-Zegerius. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over financieel overzicht van ICT bij AZ

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief over financieel overzicht van ICT bij AZ. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer het financieel overzicht van ICT bij het ministerie van Algemene Zaken.
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het verzoek in het debat over Begroting van Algemene Zaken en Begroting van de Koning

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Hoort bij Kamerbrief over het verzoek in het debat over Begroting van Algemene Zaken en Begroting van de Koning. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer rapporten naar aanleiding van het debat over de Begroting van Algemene Zaken en de Begroting van de Koning. Het Tweede Kamerlid Keijzer (BBB) had tijdens dit debat om informatie verzocht die betrekking heeft op het rapport uit 2015 over de begroting van de Koning en de rationale van de belastingvrijdom en de hoogte van de Grondwettelijke uitkering.
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek e-mail over IsraŽl

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over e-mail van het ministerie van Algemene Zaken over IsraŽl. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontmoetingen Nederlandse regering en de raad van bestuur Shell

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over ontmoetingen benoemde voormalige en huidige leden van de Nederlandse regering en de raad van bestuur van Shell in de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toenmalig minister Van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toenmalig minister Van Nieuwenhuizen . Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over toenmalig minister Van Nieuwenhuizen die zich met energiebedrijven en honderden miljoenen subsidies bemoeide, nadat ze wist dat ze voorzitter van Energie Nederland zou worden. De Tweede Kamerleden Omtzigt, Van Vroonhoven (beiden Nieuw Sociaal Contract) en Dassen (Volt) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vertrek van demissionaire ministers

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vertrek van demissionaire ministers. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het vertrek van demissionaire ministers. De Tweede Kamerleden Dijk en Van Nispen (beiden SP) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over opvolging van aanbevelingen bij rapport De archivering van chatberichten bij het Ministerie van Algemene Zaken

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over opvolging van aanbevelingen bij rapport De archivering van chatberichten bij het Ministerie van Algemene Zaken. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de opvolging van de aanbevelingen bij het rapport 'De archivering van chatberichten bij het Ministerie van Algemene Zaken'. Het Tweede Kamerlid Palmen (Nieuw Sociaal Contract) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vertrek van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vertrek van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het vertrek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Tweede Kamerleden Van Vroonhoven, Jansen en Omtzigt (allen Nieuw Sociaal Contract) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Europees Medicijn Agentschap

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Algemene Zaken en het Europees Medicijn Agentschap over Covid-19 vaccinaties en vaccines. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek rijkshuisstijl documentengenerator en open source software

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over de rijkshuisstijl documentengenerator en over het gebruik van open source software door het rijkshuisstijlprogramma 1 logo. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Overleg Concepten en Woo

[Gepubliceerd: 2023-12-27] Besluit op een verzoek om documenten over het Overleg Concepten en Woo van 30 januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stopzetten van projectprogramma SAM op de Frederikkazerne

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over projectprogramma SAM op de Frederikskazerne. Minister De Jonge (BZK) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over het stopzetten van het projectprogramma projectprogramma Samenwonen AIVD-MIVD (SAM) op de Frederikkazerne.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezoek OekraÔense president Zelensky aan vliegbasis Eindhoven

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van de OekraÔense president Zelensky aan vliegbasis Eindhoven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-13 internationale betrekkingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief afschriften Koninklijk Besluit ontslag en benoeming

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief Koninklijke besluiten ontslag en benoeming minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris OCW. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer de afschriften van de Koninklijke Besluiten over het tijdelijk ontslag van minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en ontslag van staatssecretaris Uslu (OCW) en de benoeming van Drs. S.P.R.A. van Weyenberg tot staatssecretaris OCW.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over tv-toespraak minister-president 16 maart 2020

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over de televisietoespraak van premier Rutte op 16 maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-05 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aansprakelijkstelling

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over (documenten waarin staat) wat er met de aansprakelijkstelling van de verzoeker van 1 mei 2022 is gedaan en welke terugkoppeling hierover is gedaan naar de betrokken partijen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Nederlandse vlag

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse vlag. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de Nederlandse vlag. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord Kamervraag beantwoording Kamervragen

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Antwoord op Kamervraag over beantwoording Kamervragen. Minister-president Rutte geeft antwoord op een vraag over de beantwoording van Kamervragen. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft deze vraag gesteld.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat prins Bernhard lid was van NSDAP

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat prins Bernhard lid was van NSDAP. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het bericht dat prins Bernhard lid was van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). De Tweede Kamerleden Hammelburg, Sneller (beiden D66), Wassenberg (PvdD) en Bromet (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief informatieplan Algemene Zaken 2024-2027

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatieplan Algemene Zaken 2024-2027. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer het meerjarig informatieplan 2024-2027 van het ministerie van Algemene Zaken.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht beantwoording Kamervragen Van der Plas (BBB)

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief over overdracht beantwoording Kamervragen Van der Plas (BBB). Minister-president Rutte meldt de Tweede Kamer dat hij de beantwoording van vragen van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) over het feit dat de minister van VWS op een foto stond met een Taliban-vertegenwoordiger in Den Haag overdraagt aan de minister van VWS.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voordracht 2 leden van afdeling klachtbehandeling van CTIVD

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Kamerbrief over voordracht 2 leden van afdeling klachtbehandeling van CTIVD. Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de voordracht van 2 leden voor de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over etnisch profileren en ontmoedigingsbeleid Rusland binnen Nederland

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het etnisch profileren en ontmoedigingsbeleid over Rusland binnen Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-13 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek 10-jarig jubileum staatshoofd

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle documenten vanaf 1 januari 2020 over het 10-jarig jubileum van het staatshoofd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overdracht beantwoording Kamervragen over de Nederlandse onthouding bij stemming in de VN Algemene Vergadering

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief overdracht beantwoording Kamervragen over de Nederlandse onthouding bij stemming in de VN Algemene Vergadering. Minister-president Rutte meldt de Tweede Kamer dat hij de beantwoording van vragen over de Nederlandse onthouding bij stemming in de VN Algemene Vergadering over een humanitair staakt-het-vuren heeft overgedragen aan de minister van Buitenlandse Zaken.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overdracht Kamervragen Jansen

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Hoort bij Kamerbrief overdracht Kamervragen Jansen. Minister-president Rutte meldt dat hij de beantwoording van vragen van het Tweede Kamerlid Jansen (FvD) over de aanslag op Thierry Baudet in Gent overdraagt aan de minister van Justitie en Veiligheid.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief afschriften Koninklijk Besluit ontslag staatssecretaris Defensie en benoeming staatssecretaris JenV

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschriften Koninklijk Besluit ontslag staatssecretaris Defensie en benoeming staatssecretaris JenV. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer de afschriften van de Koninklijke Besluiten (KB) over het ontslag van staatssecretaris Van der Maat (Defensie) en zijn benoeming tot staatssecretaris JenV.
Besluit: 2023-11-01 interne organisatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over noodregeling ex artikel 3:160 Wft

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Beslissing op bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over de noodregeling uit artikel 3:160 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) die De Nederlandsche Bank op 11 oktober 2009 heeft verzocht bij de rechtbank Amsterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rekrutering Nederlandse oud-medewerkers Inlichtingendienst Buitenland door Britse Secret Intelligence Service

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten uit het archief van het ministerie van Algemene Zaken over de rekrutering van Nederlandse oud-medewerkers van de Inlichtingendienst Buitenland door de Britse Secret Intelligence Service. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over Catshuissessie vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek om het openbaar maken van informatie over het Nederlandse vestigingsklimaat en het Catshuisoverleg van 2 februari 2023 over dat onderwerp in de periode van 6 januari 2023 tot en met 9 februari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over vacature toezichthouder CTIVD

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Beslissing op bezwaar tegen een Woo-besluit over een vacature voor senior jurist/toezichthouder bij de Commissie van Toezicht op de Inhchtingen- en Veiligheidsdienst (CTIVD). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over speech over groepsimmuniteit

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over speech over groepsimmuniteit. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de speech over groepsimmuniteit. De vragen zijn van het Kamerlid (Groep Omtzigt). De brief is ook een reactie op een brief van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over een Woo-verzoek over dit onderwerp.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kbr benoeming klachtbehandeling

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Koninklijk besluit benoeming bij afdeling klachtbehandeling van de CTIVD. Minister-president Rutte biedt de Tweede Kamer het afschrift aan van het koninklijk besluit over de benoeming van de heer mr. P.J.D.J. Muijen tot lid van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bezoek president Zelensky 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Besluit op een verzoek om documenten over het bezoek van de OekraÔense president Zelensky aan Nederland op 4 mei 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen Woo-besluit over Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma en consultatieprocedure

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een bezwaar tegen een besluit over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma en haar consultatieprocedure. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afschrift document over kroning door God

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om een afschrift van het document waarbij God, Willem-Alexander en/of zijn voorgang(st)ers tot koning(in) heeft gekroond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamervragen over artikel Yesilgz: verdedigen dwangwet door Van der Burg 'niet ongeloofwaardig

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over artikel Yesilgz: verdedigen dwangwet door Van der Burg 'niet ongeloofwaardig. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het artikel Yesilgz: verdedigen dwangwet door Van der Burg 'niet ongeloofwaardig van 12 september 2023. De vragen zijn gesteld door het lid Eerdmans (JA21).
Besluit: 2023-09-21 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overdracht beantwoording Kamervragen over weigeren Europarlementarirs door Tunesi

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Hoort bij Kamerbrief overdracht beantwoording Kamervragen over weigeren Europarlementarirs door Tunesi. Minister-president Rutte meldt de Tweede Kamer dat hij de beantwoording van vragen over het artikel Tunesi weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land heeft overgedragen aan de minister van Buitenlandse Zaken.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de Nederlandse vlag

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse vlag. Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de gemeentevlag, de provincievlag en de Nederlandse vlag. De vragen zijn van het Kamerlid Van Houwelingen (FvD).
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat illegaal teakhout uit Myanmar gebruikt is bij de renovatie van de Groene Draeck

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat illegaal teakhout uit Myanmar gebruikt is bij de renovatie van de Groene Draeck. Minister-president Rutte meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat illegaal teakhout uit Myanmar gebruikt is bij de renovatie van de Groene Draeck later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over de gemeentevlag, provincievlag en Nederlandse vlag alle inwoners van respectievelijk de gemeente, provincie en Nederland representeren

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over de gemeentevlag, provincievlag en Nederlandse vlag alle inwoners van respectievelijk de gemeente, provincie en Nederland representeren. Minister-president Rutte meldt dat de antwoorden op vragen over dat de gemeentevlag, de provincievlag en de Nederlandse vlag alle inwoners van respectievelijk de gemeente, provincie en Nederland representeren later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Koninklijk besluit vervangingsregeling minister BZ en minister BZK

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Koninklijk besluiten over aanpassing leiding ministeries BZ en BZK en over vervangingsregeling. Minister-president Rutte biedt de Tweede Kamer het koninklijk besluit aan over het ontheffen van mr. drs. H.G.J. Bruins Slot van de leiding van het ministerie van BZK en haar te belasten met de leiding van het ministerie van BZ en het belasten van H.M. de Jonge met de leiding van het ministerie van BZK. De minister-president biedt ook het koninklijk besluit aan over de wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister 2022.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen JA21 voordracht nieuwe Eurocommissaris

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen JA21 over voordracht nieuwe Eurocommissaris. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de uitspraken van minister Kaag (FinanciŽn) over de voordracht van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris.
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen diverse fracties voordracht nieuwe Eurocommissaris

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen diverse fracties over voordracht nieuwe Eurocommissaris. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de voordracht van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris.
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over bericht dat illegaal teakhout uit Myanmar gebruikt is bij de renovatie van de Groene Draeck

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over bericht dat illegaal teakhout uit Myanmar gebruikt is bij de renovatie van de Groene Draeck. Minister-president Rutte beantwoordt vragen over het bericht dat illegaal teakhout uit Myanmar gebruikt is bij de renovatie van de Groene Draeck. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over levering F-16 toestellen aan OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit op een verzoek om informatie over de levering van F-16 toestellen aan OekraÔne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Koninklijk besluit ontslag minister Buitenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij koninklijk besluit ontslag minister Buitenlandse Zaken. Minister-president Rutte biedt de Tweede Kamer het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. W.B. Hoekstra als viceminister-president en minister van Buitenlandse Zaken.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht beantwoording Kamervragen over Nationale IndiŽherdenking

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over overdracht beantwoording Kamervragen over Nationale IndiŽherdenking. Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de overdracht van de beantwoording van vragen over het cancelen van het Regiment Van Heutz tijdens de Nationale IndiŽherdenking aan staatssecretaris Van Ooijen (VWS).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geactualiseerde planning AZ

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over geactualiseerde planning AZ. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer de geactualiseerde planningsbrief van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Het betreft de planning voor de rest van het jaar 2023 en een vooruitblik naar voorziene wetgeving in de eerste helft van 2024.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over brieven Schwab aan minister-president Rutte

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over brieven Schwab aan minister-president Rutte. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over brieven die professor Klaus Schwab aan de minister-president heeft gestuurd. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interesse mogelijke kopers ABN Amro

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over interesse van mogelijke kopers in ABN Amro. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aandacht voor algoritmes en algoritmes getoetst

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over aandacht voor algoritmes en algoritmes getoetst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen inzet regeringsvliegtuig

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over inzet regeringsvliegtuig. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het bericht Regeringstoestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde. Het Tweede Kamerlid Boutkan (Volt) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overdracht vragen over omgang migranten aan Tunesische grens

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Hoort bij Kamerbrief overdracht vragen over omgang migranten aan Tunesische grens. Minister-president Rutte heeft de Kamervragen over omgang migranten aan Tunesische grens overgedragen aan de minister van Buitenlandse Zaken. De vragen zijn gesteld door de leden Drost en Ceder (beiden ChristenUnie).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie over waterloop Hidrovia Parana-Paraguay

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie over de waterloop Hidrovia Parana-Paraguay. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht van beantwoording van vragen over artikel ItaliŽ begint met schrappen namen van niet-biologische moeders uit geboorteakten

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Hoort bij Kamerbrief over overdracht van beantwoording van vragen over artikel ItaliŽ begint met schrappen namen van niet-biologische moeders uit geboorteakten . Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over het overdragen van de beantwoording van vragen over het artikel ItaliŽ begint met schrappen namen van niet-biologische moeders uit geboorteakten. De vragen zijn van het Kamerlid Warmerdam (D66).
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek totstandkoming podcast Door de ogen van de Koning

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de podcast Door de ogen van de Koning. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tienjarig jubileum staatshoofd

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek over alle documenten over het tienjarig jubileum van het staatshoofd vanaf 1 januari 2020 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzet influencers door Algemene Zaken

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van influencers door het ministerie van Algemene Zaken vanaf 2021 tot en met 26 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek gespreksverslag TunesiŽ

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het verslag van de woorden die minister-president Rutte op 12 juni 2023 uitgesproken heeft richting president Saied van TunesiŽ, premier Meloni van ItaliŽ en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie tijdens hun gesprek in TunesiŽ. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek beleid omgang met dictators

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over beleid en openbare opvattingen van de regering ten aanzien van politiek leiders en staatshoofden die als dictator worden aangemerkt. De verzoeker vraagt ook om informatie over alle Kamerleden die spreken namens een dictator. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voedselveiligheid

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over voedselveiligheid tijdens crisissituaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek functies kabinetsleden binnen WEF

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over het bekleden van functies binnen het World Economic Forum (WEF) door leden van het Nederlandse kabinet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over AI onderzoeken

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van een overzicht over afgeronde, lopende en geplande artificiŽle intelligentie (AI) gerelateerde onderzoeken, uitgevoerd door het ministerie van Algemene Zaken, die al dan niet invloed kunnen hebben op huidig of toekomstig beleid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek communicatie over debat uitslag Provinciale Statenverkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om de communicatie van en met de minister-president uit de periode van 5 tot en met 6 april 2023 over het plenaire debat over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Catshuissessie Vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over de Catshuissessie over het vestigingsklimaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten over David Icke

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Algemene Zaken en andere overheidsorganen en instanties over de heer David Icke. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek Omtzigt over de regeling van werkzaamheden van 9 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over verzoek Omtzigt over de regeling van werkzaamheden van 9 mei 2023. Minister-president Rutte reageert op het verzoek van 9 mei 2023 van Tweede Kamerlid Omtzigt over uitleg van de regeling van werkzaamheden.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over aantal sms-berichten van minister-president die zijn veilig gesteld

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over aantal sms-berichten van minister-president die zijn veilig gesteld. Minister-president Rutte regeert op het verzoek van het Tweede Kamerlid Omtzigt over informatie van het aantal sms-berichten van de minister-president die zijn veilig gesteld.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Bilderbergconferentie 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Bilderbergconferentie 2023. Minister-president Rutte stuurt de antwoorden op vragen over het informeren van de Tweede Kamer over de Bilderbergconferentie 2023 in Lissabon naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voolichting Afdeling advisering RvS over B-component inkomen Koning

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Kamerbrief over voorlichting Afdeling advisering RvS over B-component inkomen Koning. Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) over de B-component van het inkomen van de Koning.
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief over bericht Regeringstoestel PH-GOV voor eerst op Groningen Airport Eelde

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht Regeringstoestel PH-GOV voor eerst op Groningen Airport Eelde. Minister-president Rutte meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht Regeringstoestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Boutkan (Volt) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst en openbaar gemaakte documenten Woo-verzoek communicatie Energie-Nederland en BZK

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Bestand: inventarislijst en openbaar gemaakte documenten Woo-verzoek communicatie Energie-Nederland en BZK.pdf
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Catshuissessie over het vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over de Catshuissessie over het vestigingsklimaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sollicitatieprocedure vacature CTIVD

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over een vacature voor senior jurist/toezichthouder bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CTIVD). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gespreksverslag TunesiŽ

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over het verslag van de woorden die minister-president Rutte op 12 juni 2023 uitgesproken heeft richting president Saied van TunesiŽ, premier Meloni van ItaliŽ en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie tijdens hun gesprek in TunesiŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gespreksverslag van het overleg met TunesiŽ

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over het gespreksverslag van het overleg met TunesiŽ rond de migratiedeal. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Bilderbergconferentie 22 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Bilderbergconferentie 22 mei 2023. Minister-president Rutte stuurt de antwoorden op vragen over de Bilderbergconferentie van 22 mei 2023 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over verschillende strafdossiers

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over verschillende strafdossiers in de periode 19 april 2021 tot en met 20 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over het WEF

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het World Economic Forum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitspraken van minister Hoekstra in het Algemeen Dagblad

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit inclusief bijlage op een verzoek om informatie over de uitspraken van minister Hoekstra in het Algemeen Dagblad van 19 augustus 2022. Deze uitspraken gingen over de stikstofdeadline van 2030, een koopkrachtreparatiepakket van 10 miljard euro en beperking van de asielinstroom. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten betreffende afstemming nationaal en EU-beleid

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over contacten met de heer Samsom over het EU-klimaat, milieu en landbouwbeleid, het coronaherstelplan en andere afstemming tussen nationaal en EU-beleid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Jaarverslagen Algemene Zaken en de Koning 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslagen Algemene Zaken en de Koning 2022. Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het jaarverslag over 2022 van de Koning en het jaarverslag over 2022 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gebruik eigendomsmatige software

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over gebruik van eigendomsmatige software. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op 13-tal Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op 13 verzoeken om informatie. De verzoeken, in samenhang beschouwd, vormen misbruik van recht en worden daarom buiten behandeling gesteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over facturen Landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2023-07-04] De minister van Algemene Zaken (AZ) heeft op 1 juni 2023 een besluit genomen op basis van de Wet open overheid (Woo) over de facturen Landsadvocaat.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over afbakeningsdocument hotspot COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-05-24] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-24 ziekten en behandelingen
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over afbakeningsdocument hotspot COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over afbakeningsdocument hotspot COVID-19. Minister-president Rutte reageert op het verzoek om de versie van de periode maart 2020 - september 2021 van het afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 te sturen. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft dit verzoek gedaan.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit Woo-verzoek voorbereiding toespraak minister-president 14 december 2020

[Gepubliceerd: 2023-05-19] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-19 ziekten en behandelingen
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek over afbakeningsdocument hotspot COVID-19 AZ

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Hoort bij Kamerbrief reactie op verzoek over afbakeningsdocument hotspot COVID-19 AZ. Minister-president Rutte reageert op het verzoek om eerdere versies van het afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft dit verzoek gedaan.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief jaarevaluatie campagnes 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief jaarevaluatie campagnes 2022. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer de Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2022.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over beloftes kabinet na kinderopvangtoeslagschandaal

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over beloftes kabinet na kinderopvangtoeslagschandaal. Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de beloftes van het kabinet na het aftreden door het kinderopvangtoeslagschandaal.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over de beloftes van het kabinet na het aftreden vanwege het kinderopvangtoeslagschandaal

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek OneLove-campagne

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie uit de periode 1 oktober 2022 tot en met 14 december 2022 over de OneLove-campagne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten met Uber

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over contacten met Uber. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag van Bristow

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over aanvraag van Bristow. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-30 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht beantwoording Kamervragen over decoratiestelsel

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over alle correspondentie rondom WK voetbal Qatar

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het WK voetbal in Qatar. Het gaat om correspondentie in de periode van 1 september 2022 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over definitieve fatwa

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek export chiptechnologie naar China

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over de export van chipmachines en chiptechnologie naar China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten met Uber

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over contacten van onder anderen de minister-president met Uber. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie WK voetbal Qatar

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over het WK voetbal in Qatar. Het gaat om correspondentie in de periode van 5 februari 2021 tot en met 7 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit AZ Woo-verzoek contacten met Uber

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om informatie over contacten van onder anderen de minister-president met Uber. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over een herhaalde fatwa en dreigementen tegen een Nederlandse parlementariŽr

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek niet-openbaren chatverkeer bewindspersonen

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over het niet-openbaren van chatverkeer tussen bewindspersonen en eenheid van kabinetsbeleid uit de periode mei 2021 tot en met 22 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voortgang kabinetsdoelstellingen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overdracht beantwoording Kamervragen over bestrijden klimaatcrisis

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief samen de schouders onder passend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief samen de schouders onder passend onderwijs (PDF | 29 pagina's | 5,8 MB)
Besluit: 2023-03-31 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over brandveiligheid Torentje

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over brandveiligheid Torentje (PDF | 1 pagina | 100 kB)
Besluit: 2023-03-27 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over archiefstukken met inventarisnummers 6856-6859

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over archiefstukken van het ministerie van Algemene Zaken. Specifiek om inventarisnummers 6856 tot en met 6859 van archief 2.03.01. Het verzoek is op 29 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstel beantwoording Kamervragen over bericht Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren'

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstel beantwoording Kamervragen over bericht Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren' (PDF | 1 pagina | 166 kB)
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over verzoek benoemingsprocedure CTIVD en TIB

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief over verzoek benoemingsprocedure CTIVD en TIB (PDF | 1 pagina | 168 kB)
Besluit: 2023-03-21 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen offensief cyberprogramma

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Het verzoek is op 29 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verschillende strafdossiers

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over verschillende strafdossiers in de periode 19 april 2021 tot en met 20 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over domeinnaamregister Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over het domeinnaamregister die door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) worden beheerd en een lijst van alle domeinnamen die door de Rijksoverheid worden gebruikt voor het ontvangen dan wel versturen van externe e-mailcommunicatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie-uitwisseling over Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op een verzoek om correspondentie van het ministerie van Algemene Zaken met en over Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland uit de periode 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over carnaval

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over carnaval (PDF | 1 pagina | 181 kB)
Besluit: 2023-03-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek noodregeling ex artikel 3:160 Wft

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de noodregeling uit artikel 3:160 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) die De Nederlandsche Bank op 11 oktober 2009 heeft verzocht bij de rechtbank Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dienstreizen minister-president

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om overzichten van vliegreizen die de minister-president heeft gemaakt en van de voor de minister-president betaalde reis- en verblijfskosten voor bijeenkomsten van de Bilderbergconferentie en het World Economic Forum (WEF). Specifiek gaat het om overzichten van de periode van 2011 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-09 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verkenning kabinetsformatie 2021 tussen Ollongren en Rutte

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het digitale berichtenverkeer tussen verkenner/informateur K. Ollongren en minister-president Rutte over de verkenning en de (in)formatie over de vorming van een nieuwe coalitie over de periode 17 maart 2021 tot en met 10 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overdracht beantwoording Kamervragen over kabinetsdoelstellingen 2030

[Gepubliceerd: 2023-03-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief overdracht beantwoording Kamervragen over kabinetsdoelstellingen 2030 (PDF | 1 pagina | 86 kB)
Besluit: 2023-03-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medewerking Minister-President en het ministerie van Algemene Zaken aan televisieprogramma Op1 van 26 september 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de medewerking van de Minister-President en het ministerie van Algemene Zaken aan de uitzending van het televisieprogramma Op1 van 26 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht latente stikstofruimte en extern salderen

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht antwoorden op vragen over het steunen van Polen

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht antwoorden op vragen over het steunen van Polen (PDF | 1 pagina | 307 kB)
Besluit: 2023-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op Kamervraag over strafrechtelijk onderzoek OM naar Uber

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op Kamervraag over strafrechtelijk onderzoek OM naar Uber (PDF | 1 pagina | 333 kB)
Besluit: 2023-02-15 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitvoering uitspraak betreffende wob-procedure Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland onder zaaknummer UTR 21 /3936. Deze uitspraak gaat over een wob-procedure tot openbaarmaking van stukken rondom de kabinetsreactie op de kinderopvangtoeslagaffaire: 'Ongekend Onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Het World Economic Forum (WEF)

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over AD-interview veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over AD-interview veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla (PDF | 2 pagina's | 196 kB)
Besluit: 2023-02-13 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over vondst olievelden Guyana en Suriname en eventuele participatie Nederlandse overheid of Nederlandse bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de vondst van olievelden in Guyana en Suriname en de eventuele participatie van de Nederlandse overheid of Nederlandse bedrijven hierin in de periode van l januari 2015 tot en met 26 januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht Kamervragen hersteloperatie

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht Kamervragen hersteloperatie (PDF | 1 pagina | 185 kB)
Besluit: 2023-02-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over kabinetsdoelstellingen 2030

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over kabinetsdoelstellingen 2030 (PDF | 1 pagina | 180 kB)
Besluit: 2023-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie grondwetswijziging belastingvrijstelling Koninklijk Huis

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over motie grondwetswijziging belastingvrijstelling Koninklijk Huis (PDF | 1 pagina | 167 kB)
Besluit: 2023-02-02 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de verhouding tussen politiek en ambtenarij

[Gepubliceerd: 2023-02-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over de verhouding tussen politiek en ambtenarij (PDF | 1 pagina | 181 kB)
Besluit: 2023-01-26 ouderenzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit op Woo-verzoek over vermeende integriteitskwesties

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over een aantal vermeende integriteitskwesties rond de broer van de verzoeker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gestelde handelingen in kader van zogenaamde geboortetrust

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over gestelde handelingen in het kader van de zogenaamde geboortetrust. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Verslag Raad Buitenlandse Zaken 23 januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2023 (PDF | 1 pagina | 454 kB)
Besluit: 2023-01-24 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verzoek starten benoemingsprocedure CTIVD en TIB

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verzoek starten benoemingsprocedure CTIVD en TIB (PDF | 2 pagina's | 103 kB)
Besluit: 2023-01-24 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opdrachtverstrekking aan de landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de opdrachtbevestiging aan de landsadvocaat over de dagvaarding van de Nationale Bond Overheidszaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-24 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaarschrift over Wob-besluit thuiswerkadvies ministers en ambtenaren

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van 13 januari 2022 over de openbaarmaking van alle communicatie rondom het thuiswerken van de ministers, het kabinet en ambtenaren rondom het coronabeleid.
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief planning Kamerstukken Algemene Zaken 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief planning Kamerstukken Algemene Zaken 2023 (PDF | 1 pagina | 104 kB)
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over historische infrastructuur aangelegd in de Tweede Wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de historische infrastructuur die onder de grond is aangelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over app-, sms- en e-mailverkeer tussen minister-president Rutte, minister Hoekstra en minister Kaag

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over app-, sms- en e-mailverkeer tussen minister-president Rutte, de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en de minister van FinanciŽn Sigrid Kaag over de periode van 1 juli 2022 tot en met 27 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen minister-president Rutte en Zelensky

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen minister-president Rutte en president Zelensky van OekraÔne over de periode van 1 november 2021 tot 4 juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie tussen fotograaf en minister Ollongren over foto-incident 'functie elders'

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om informatie tussen/over fotograaf Bart Maat en minister Ollongren over het foto-incident "functie elders" over de periode van 1 januari 2021 tot en met 25 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek voorbereiding toespraak minister-president 14 december 2020

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de voorbereiding van de toespraak van minister-president Rutte van 14 december 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over notulen van de ministerraad met betrekking tot de kindertoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de notulen van de ministerraad met betrekking tot de kindertoeslagaffaire uit de periode van 5 november 2012 tot en met 15 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten met provider en contacten World Economic Forum (WEF)

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over het contact tussen de provider en het ministerie van Algemene Zaken (AZ) over de sms-berichten van de minister-president en over het contact tussen AZ, de minister-president en het World Economic Forum (WEF) over de bijeenkomst in mei 2022 te Davos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het leveren van militaire goederen aan OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over het leveren van militaire goederen aan OekraÔne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden (PDF | 7 pagina's | 163 kB)
Besluit: 2022-12-19 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek communicatie minister-president en Pfizer

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van communicatie tussen (onder andere) de minister-president en enkele hooggeplaatste medewerkers van Pfizer in de periode van 1 januari 2017 tot en met 11 augustus 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek browsergeschiedenis minister-president

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om de browsergeschiedenis van de minister-president over de periode 1 januari 2019 tot en met 19 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 ministerie van Algemene Zaken

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-14 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 2e kabinetsreactie historisch onderzoek Indonesi

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen en medewerkers van ministerie AZ

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen en (medewerkers van) het ministerie van Algemene Zaken in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 1 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contractuele afspraken met WEF

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van overzichten van contractuele afspraken die tijdens het World Economie Forum tot stand zijn gekomen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek rioolratten-video

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om documenten over de zogeheten rioolratten-video. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over start verkennend onderzoek naar Stay behind-organisatie

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over start verkennend onderzoek naar Stay behind-organisatie (PDF | 2 pagina's | 170 kB)
Besluit: 2022-11-23 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over stukken die Nederland heeft ingediend bij het EHRM over zaak Ouarte Agostinho

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de stukken die Nederland heeft ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Ouarte Agostinho and Others v Portugal and Others. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-10 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vermeende integriteitskwesties

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over een aantal vermeende integriteitskwesties rond de broer van de verzoeker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over begroting Koning en Algemene Zaken en brief motie-Leijten/Wassenberg

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota bij 2 Kamerbrieven: Antwoorden op Kamervragen over begroting Koning en Algemene Zaken Kamerbrief over herziening van de wet financieel statuut koninklijk huis In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over begroting Koning en Algemene Zaken en brief motie-Leijten/Wassenberg (PDF | 2 pagina's | 324 kB)
Besluit: 2022-10-06 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verwachtingen klimaatconferentie COP27

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verwachtingen klimaatconferentie COP27 (PDF | 2 pagina's | 126 kB)
Besluit: 2022-10-05 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op archivering van stukken door bewindspersonen onder de Archiefwet en de WOO WOB

[Gepubliceerd: 2022-10-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op archivering van stukken door bewindspersonen onder de Archiefwet en de WOO WOB (PDF | 1 pagina | 120 kB)
Besluit: 2022-10-03 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief over nazending beslisnota over tijdelijk tariefplafond

[Gepubliceerd: 2022-10-03] Minister-president Rutte stuurt de beslisnota over tijdelijk tariefplafond naar de Tweede Kamer. Aanbiedingsbrief over nazending beslisnota over tijdelijk tariefplafond (PDF | 1 pagina | 175 kB)
Besluit: 2022-10-03 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op aanklacht beleid armoedebestrijding

[Gepubliceerd: 2022-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op aanklacht beleid armoedebestrijding (PDF | 2 pagina's | 141 kB)
Besluit: 2022-10-02 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij geannoteerde agenda van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die de bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij geannoteerde agenda van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022 (PDF | 1 pagina | 438 kB)
Besluit: 2022-09-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek van de beleving van de minister-president door het Nederlandse publiek

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken van de beleving van de minister-president door het Nederlandse publiek, verricht door, voor of in opdracht van het ministerie van Algemene Zaken en/of de Rijksvoorlichtingsdienst en facturen die hier betrekking op hebben. Het gaat over de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een eerder genomen besluit over correspondentie tussen AZ en WEF

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over een eerder genomen besluit door het ministerie van Algemene Zaken over alle correspondentie tussen het ministerie van Algemene Zaken of de minister-president en het World Economie Forum of zijn vertegenwoordigers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang benoeming minister LNV

[Gepubliceerd: 2022-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voortgang benoeming minister LNV (PDF | 1 pagina | 153 kB)
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over tijdelijk tariefplafond op energie

[Gepubliceerd: 2022-09-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over tijdelijk tariefplafond op energie (PDF | 1 pagina | 80 kB)
Besluit: 2022-09-21 energie
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over CRC-werkgroep

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Besluit op een verzoek om informatie over de werkgroep 'Reputatie en meetbaarheid' van de Commissie Rijksoverheidscommunicatie (CRC) en het project 'Woordvoerder van de Toekomst'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het WEF

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Beslissing op een verzoek om informatie over het World Economic Forum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-16
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over term 'wappie(s)'

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de term(en) 'wappie' en/of 'wappies' over de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 maart 2022. Het verzoek is op 4 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 29 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluiten over contacten met personen over Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Beslissing op een bezwaar tegen 2 besluiten van 20 februari 2022 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over ambtelijke contacten over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) dan wel Nord Stream 2.
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb (PDF | 3 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2022-05-18 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

THE ESBJERG DECLARATION on The North Sea as a Green Power Plant of Europe

[Gepubliceerd: 2022-05-18] Engelstalige verklaring van de deelnemende Staatshoofden aan de North Sea Summit in Esbjerg, Denemarken op 18 mei 2022.
Besluit: 2022-05-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitspraken van de heer Rutte in Nieuwsuur

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over uitspraken die de heer Rutte op 10 mei 2021 in het programma Nieuwsuur heeft gedaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de agenda's en de verslagen van de Voorlichtingsraad

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de agendas en de verslagen van de Voorlichtingsraad (VoRa) over de periode van 1 januari 2018 tot 9 maart 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-09 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij kabinetsreactie dekolonisatieonderzoek

[Gepubliceerd: 2022-02-17] Beslisnota bij Eerste reactie op uitkomsten onderzoeksprogramma 'Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in IndonesiŽ, 1945-1950'. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Besluit op een verzoek om openbaarmaking informatie over evacuatie en veiligheidssituatie Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-14 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ambtelijke contacten over Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over ambtelijke contacten over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) of Nord Stream 2 in de periode van 1 juni 2017 tot en met 1 januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten met personen over Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie met betrekking tot contacten en ontmoetingen tussen de minister-president en een aantal personen over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) of Nord Stream 2 in de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 juni 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek thuiswerkadvies ministers en ambtenaren

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om alle communicatie over het thuiswerken van het kabinet en ambtenaren rondom het coronabeleid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-13 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie belangen aantredende bewindspersonen

[Gepubliceerd: 2021-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het vertrek van minister Van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2021-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over het vertrek van minister Van Nieuwenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek ontslag van staatssecretaris Keijzer

[Gepubliceerd: 2021-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over het ontslag van staatssecretaris Keijzer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over benoeming en ontslag bewindspersonen 2021

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over benoemingen en ontslag (voordrachten) van bewindspersonen in 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over agenda's en verslagen van CRC

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een Wob-verzoek om de agenda's en de verslagen van de Commissie Rijksoverheidscommunicatie (CRC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de troon

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over de troon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de teruggave/overdracht Nederland na WO II en benoeming kabinet

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over de teruggave/overdracht Nederland na WO II en benoeming kabinet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het woordvoerdersoverleg

[Gepubliceerd: 2021-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over het woordvoerdersoverleg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-13 Besluit: 2021-10-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2021-10-15] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over de kinderopvangtoeslagaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-07 Besluit: 2021-10-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over benoeming personen in een demissionair kabinet

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over de benoeming van personen in het demissionair kabinet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-12 Besluit: 2021-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Antwoorden op Kamervragen over B-component uitkering van Koning en verzochte beslisnotas

[Gepubliceerd: 2021-10-12] Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de B-component van de uitkering van de Koning en de door de commissie verzochte beslisnotas. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2021-10-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afschrift van brief aan voorzitter Europees Parlement

[Gepubliceerd: 2021-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over een brief aan de voorzitter van het Europees Parlement. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-09 Besluit: 2021-09-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit AZ Wob-verzoek fraudezaak Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2021-09-16] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om informatie over de fraudezaak bij landsadvocaat Pels Rijcken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-18 Besluit: 2021-09-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek kabinetsreactie op rapport 'Ongekend onrecht'

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-15 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2021-08-30] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de kinderopvangtoeslagaffaire uit de notulen van een aantal ministerraden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-09 Besluit: 2021-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing AZ op bezwaar Wob-verzoek WK voetbal 2022

[Gepubliceerd: 2021-08-27] Beslissing van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-07 Besluit: 2021-08-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geldigheid frankeren met guldenpostzegel

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over het voornemen om guldenpostzegels niet meer frankeergeldig te laten zijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-24 Besluit: 2021-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Besluit op een verzoek om informatie afkomstig uit de ministerraad over de huidige Pensioenwet en het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-07-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit AZ op Wob-verzoek over aanvraagwietteelt.nl

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om informatie over de website aanvraagwietteelt.nl. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-07-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over II KLM steunmaatregelenpakket

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over II KLM steunmaatregelenpakket. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-07 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over verbreding A-27

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 24 maart 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de verbreding van de A27.
Verzoek: 2021-03-24 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dwangsommen Wob AZ

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de door het ministerie van Algemene Zaken (AZ) verbeurde en betaalde dwangsommen na het niet tijdig beslissen op een Wob-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-23 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2021-06-07] Besluit op een verzoek om informatie over de kabinetsreactie op rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-19 Besluit: 2021-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over logboeken besprekingen WEF

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over logboeken van vergaderingen/besprekingen met het World Economic Forum (WEF). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maatregelen stikstof- en PFAS-problematiek

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over maatregelen stikstof- en PFAS-problematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-18 Besluit: 2021-03-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over WK-voetbal in Qatar

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-03-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verbreding van de A-27

[Gepubliceerd: 2021-03-24] De minister van Algemene Zaken heeft op 24 maart 2021 een besluit genomen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) inzake verbreding van de A-27.
Verzoek: 2021-03-08 Besluit: 2021-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-03-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bespreking van Wob en artikel 68 Grondwet in Secretarissen-Generaal Overleg

[Gepubliceerd: 2021-03-12] Besluit op een verzoek om informatie bespreking van de Wob en artikel 68 van de Grondwet in het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-03-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek notulen ministerraad kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2021-03-03] Besluit op een verzoek om informatie uit de notulen van de ministerraad over de kinderopvangtoeslagaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-26 Besluit: 2021-03-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2021-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over vier vergaderingen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-28 Besluit: 2021-03-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek over tickets vakantie Griekenland

[Gepubliceerd: 2021-02-23] Verzoek om informatie over documenten waarop de berichtgeving gebaseerd is dat de prinsessen Amalia en Alexia niet tegelijk met hun ouders, het koninklijk echtpaar, konden meevliegen vanuit Griekenland naar Nederland in oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-20 Besluit: 2021-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek opdrachten campagnebureau BKB (AZ)

[Gepubliceerd: 2021-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over campagnebureau BKB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-19 Besluit: 2021-02-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over film De Oost en lespakket De wereld van de Oost

[Gepubliceerd: 2021-02-10] Verzoek over alle informatie die verband houdt met de film De Oost en het daarbij behorende lespakket De Wereld van de Oost. In het bijzonder de gegevens die zien op alle contactmomenten die Nederlandse overheidsorganen, zowel onderling als met buitenlandse publiek- en privaatrechtelijke organen, hierover hebben gehad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over coronamaatregelen

[Gepubliceerd: 2020-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over weken in aanloop naar de coronamaatregelen van 24 maart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-26 Besluit: 2020-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen regeringen Nederland, Denemarken en FaerŲer-eilanden over wijzigingen visserijbeleid

[Gepubliceerd: 2020-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de Nederlandse overheid en de regeringen van Denemarken en de FaerŲer-eilanden met betrekking tot destijds aanstaande wijzigingen in het visserijbeleid van de FaerŲer-eilanden.
Besluit: 2020-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over visserijbeleid FaerŲer Eilanden

[Gepubliceerd: 2020-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over visserijbeleid FaerŲer Eilanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-09 Besluit: 2020-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over websites van de Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2020-11-19] De minister van Algemene Zaken heeft op 19 november 2020 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake websites van de Rijksoverheid.
Verzoek: 2020-10-21 Besluit: 2020-11-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voorgenomen vakantie Koning naar Griekenland

[Gepubliceerd: 2020-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over de voorgenomen vakantie van de Koning naar Griekenland in oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-20 Besluit: 2020-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maatregelen Corona

[Gepubliceerd: 2020-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over de verslagen van de ministerraad en de ministeriele commissie COVID-19 in aanloop naar de Corona-maatregelen van 24 maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-26 Besluit: 2020-10-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit AZ Wob-verzoek steunmaatregelen KLM

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om alle communicatie en documentatie over de onderhandelingen, besprekingen en afspraken over de steunmaatregelen voor KLM, en meer in het bijzonder de totstandkoming van de bepalingen hierin over (verplichte aanpassing van) de arbeidsvoorwaarden bij KLM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over NGO-schepen in Middellandse Zee zoals Sea Watch

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over NGO-schepen in de Middellandse Zee zoals Sea Watch. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek behandeling Wob-verzoek over Shell (AZ)

[Gepubliceerd: 2020-07-28] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder ingediend Wob-verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geschenken minister-president

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over geschenken die de minister-president heeft gekregen van bewindspersonen uit het buitenland in de periode 2016-2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een bijeenkomst Catshuis inzake racisme

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek inzake documenten over een bijeenkomst Catshuis over racisme. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek strafrechtelijk onderzoek OPL245-zaak/Etosha (AZ)

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken op een verzoek om informatie over de zogeheten OPL245-zaak, die verband houdt met het strafrechtelijk onderzoek tegen Shell onder de naam Etosha. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over artikel 119 Grondwet in relatie tot de kwestie Bomhoff

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over artikel 119 Grondwet in relatie tot de kwestie Bomhoff. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ASML en exportvergunning

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Besluit op een verzoek om alle documenten over ASML in combinatie met de term Extreme Ultraviolet (EUV) of exportvergunning China of exportkredietverzekering China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek logboeken ambtenaren coronacrisis

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Besluit op een verzoek om een kopie van alle logboeken die ministers en directeuren bijhouden over de crisisbeheersing rond COVID-19 vanaf 1 januari tot 1 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek logboeken coronacrisis minister-president

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Besluit op een verzoek om een kopie van alle logboeken die de minister-president bijhoudt over de crisisbeheersing rond COVID-19 vanaf 1 januari tot 1 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten correspondentie Urgenda (1)

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de correspondentie Urgenda-klimaatzaak over aanscherping van de emissiereductie in 2020 in de periode van januari 2012 tot maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie Urgenda (2)

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit op een verzoek om correspondentie over de Urgenda-klimaatzaak met verschillende instanties en personen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit AZ Wob-verzoek ASML exportvergunning China

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit op een verzoek om documenten over het voornemen van ASML om technologie te exporteren naar China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek is ingediend bij de ministeries van Algemene Zaken (AZ), Buitenlandse Zaken (BZ), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Defensie.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verkeersboetes en verkeersmisdrijven uitgedeeld aan chauffeurs van dienstautos van bewindslieden en de hoogste ambtenaar van het ministerie

[Gepubliceerd: 2020-04-14] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over verkeersboetes en verkeersmisdrijven vanaf 2015 tot 11 februari 2020 in Nederland of in het buitenland uitgedeeld aan chauffeurs van dienstautos van bewindslieden en de hoogste ambtenaar van het ministerie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over sociale media bij niet aanvaard beleid

[Gepubliceerd: 2020-04-09] Besluit Wob-verzoek om informatie over sociale media bij niet aanvaard beleid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek TechLeapNL (AZ)

[Gepubliceerd: 2020-03-31] Besluit op een verzoek om documenten over contacten tussen het ministerie van Algemene Zaken en TechLeapNL. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Haagse wethouders en gemeenteraadslid

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Besluit Wob-verzoek Haagse wethouders en gemeenteraadslid
Besluit: 2020-03-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit Wob-verzoek Rapportage Vreemdelingenketen

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Besluit op een verzoek om documenten over de Rapportage Vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit is een aanvulling op het besluit van 23 januari 2020.
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek AZ over informatievoorziening burgerslachtoffers

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit Wob-verzoek AZ over informatievoorziening burgerslachtoffers in Hawija en Mosul. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over documenten over de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

[Gepubliceerd: 2020-01-23] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 van ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over gratieverzoeken gericht aan de Koning, benoemingsbesluit gerechtsdeurwaarder en deelname Koning aan de Bilderbergconferenties

[Gepubliceerd: 2019-12-23] Besluit Wob-verzoek over gratieverzoeken gericht aan de Koning, benoemingsbesluit gerechtsdeurwaarder en deelname Koning aan de Bilderbergconferenties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatieoverdracht CENTCOM over Hawija

[Gepubliceerd: 2019-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over de informatieoverdracht vanuit het ministerie van Defensie aan het ministerie van Algemene Zaken over het CENTCOM-onderzoek naar de aanval van de anti ISIS-coalitie met Nederlandse F-16's in Hawija (Irak). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aankoop aandelen Air France - KLM

[Gepubliceerd: 2019-12-19] Besluit Wob-verzoek over aankoop aandelen Air France - KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Nederlands belang in Air France - KLM

[Gepubliceerd: 2019-12-18] Besluit Wob-verzoek over het Nederlands belang in Air France - KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie meisje Insiya

[Gepubliceerd: 2019-12-10] Besluit op Wob-verzoek om informatie over het meisje Insiya. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over 'Business for Social Responsibility (BSR)'

[Gepubliceerd: 2019-12-09] Besluit Wob-verzoek om informatie over 'Business for Social Responsibility (BSR)'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 'Werkomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie'

[Gepubliceerd: 2019-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse positie ten opzichte van EU-initiatieven om de werkomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie te verbeteren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-11-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over NGO-schepen

[Gepubliceerd: 2019-11-18] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Non-Gouvernernentele Organisatie Schepen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-11 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kosten van de Gouden Koets

[Gepubliceerd: 2019-11-13] Besluit op Wob-verzoek over kosten van de Gouden Koets van 2015 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de kennisgeving, de zienswijze van Veritas en de boetebeschikking

[Gepubliceerd: 2019-10-31] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de kennisgeving, de zienswijze van Veritas en de boetebeschikking. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-31 inrichting van de overheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Fox-IT

[Gepubliceerd: 2019-10-08] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Fox-IT. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-07 informatievoorziening en ict Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek belastinggelden

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over de besteding en uitbesteding van de belastinggelden van de afgelopen 10 jaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitwisseling bedrijfsleven en ministerie AZ

[Gepubliceerd: 2019-10-07] Besluit op een verzoek om documenten over bedrijven waarvan werknemers voor strategisch beleidsadvies zijn gedetacheerd bij het ministerie van Algemene Zaken (AZ) in de periode 1 januari 2009 tot 9 juli 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over WK 2022 in Qatar

[Gepubliceerd: 2019-09-11] Besluit op Wob-verzoek over WK 2022 in Qatar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-05 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Groninger gasveld

[Gepubliceerd: 2019-09-11] De minister van Algemene Zaken heeft op 5 september 2019 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake documenten over Groninger gasveldwinning 2013.
Besluit: 2019-09-05 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over advertorial campagnes

[Gepubliceerd: 2019-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over advertorial campagnes sinds januari 2006. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-28 informatievoorziening en ict Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diversiteit/inclusiviteit

[Gepubliceerd: 2019-07-25] Besluit op Wob-verzoek over diversiteit/inclusiviteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Rijksoverheidscommunicatie

[Gepubliceerd: 2019-07-22] De minister van Algemene Zaken heeft op 22 juli 2019 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake Rijksoverheidscommunicatie.
Besluit: 2019-07-22 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Europese migratietop 24 juni 2018

[Gepubliceerd: 2019-07-19] Besluit op Wob-verzoek over de Europese migratietop van 24 juni 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Europees Defensiefonds

[Gepubliceerd: 2019-07-01] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het Europees Defensiefonds. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-01 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kosten Koninklijk Huisarchief

[Gepubliceerd: 2019-06-19] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van documenten betreft kosten en/of uitgaven Koninklijk Huisarchief. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over publieksonderzoeken 2018

[Gepubliceerd: 2019-06-17] Besluit op Wob-verzoek over publieksonderzoeken 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over publicaties PBL Klimaatakkoord

[Gepubliceerd: 2019-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met betrekking tot het Klimaatakkoord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-27 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek MH17 (AZ)

[Gepubliceerd: 2019-04-26] Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 20 juni 2018 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging om correspondentie met verschillende landen over het neerhalen van vlucht MH17. Dit is het besluit van de minister van Algemene Zaken.
Besluit: 2019-04-25 internationale betrekkingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over economische diplomatie BraziliŽ

[Gepubliceerd: 2019-04-02] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Nederlandse economische diplomatie in BraziliŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inlichtingenonderzoek Cosy Bear

[Gepubliceerd: 2019-03-12] Besluit op een verzoek om informatie naar aanleiding van publicaties van dagblad de Volkskrant en tv-programma Nieuwsuur over het onderzoek van de Nederlandse inlichtingendiensten naar de Russische hackgroep Cosy Bear. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-06 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Industrial Control Systems (ICS)

[Gepubliceerd: 2019-03-04] De minister van Algemene Zaken heeft op 27 februari 2019 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het beleid ten aanzien van malware in Industrial Control Systems (ICS).
Besluit: 2019-02-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een publicatie van The New York Times

[Gepubliceerd: 2019-02-26] Besluit op een verzoek om informatie over de publicatie van The New York Times. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over benoemingen vice-president Raad van State 2012 en 2018

[Gepubliceerd: 2019-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de benoeming van mr. J.P.H. Donner tot vice-president van de Raad van State in 2012 en van mr. T.C. de Graaf in dezelfde functie in 2018.
Besluit: 2019-02-12 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar n.a.v. Wob-verzoek over kosten Koninklijk Huis 2017

[Gepubliceerd: 2019-02-17] Besluit op een bezwaar naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over de kosten van het Koninklijk Huis in 2017.
Besluit: 2019-02-03 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over economische groei en de afschaffing van het referendum

[Gepubliceerd: 2019-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over inzake de berekening van de economische groei en de reden van de afschaffing van het referendum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over hacksoftware

[Gepubliceerd: 2019-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over de screening van leveranciers van hacksoftware. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake advertentie met open brief van Mark Rutte

[Gepubliceerd: 2019-01-30] De minister van Algemene Zaken heeft op 28 januari 2019 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake de in diverse landelijke dagbladen gepubliceerde advertentie d.d. 17 december 2018 waarin Mark Rutte zich met een open brief richt tot de Nederlandse bevolking.
Besluit: 2019-01-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het gebruik van de pantserhouwitser bij de slag om Chora

[Gepubliceerd: 2019-01-30] De minister van Algemene Zaken heeft op 23 januari 2019 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake de inzet van de pantserhouwitser 2000NL tijdens de slag om Chora in juni 2007 in de Afghaanse provincie Uruzgan.
Besluit: 2019-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2019-01-21] Besluit op verzoek om informatie over de dividendbelasting. Hierbij gaat het om de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting tot en met het definitief afblazen van dit voornemen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-18 ondernemen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het verzoek om communicatie inzake Unilever van 1 tot en met 7 oktober 2018

[Gepubliceerd: 2018-12-10] De minister van Algemene Zaken heeft op 4 december 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake het verzoek over de communicatie betreffende Unilever in de periode van 1 tot en met 7 oktober 2018.
Besluit: 2018-12-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over informatie communicatie dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2018-12-04] De minister van Algemene Zaken heeft op 30 november 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake sms- dan wel Whatsapp-verkeer tussen de minister van Algemene Zaken (op diens diensttelefoon) en de directie van Unilever in de periode tussen 1 juni en 15 oktober 2018.
Besluit: 2018-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaar maken communicatie tussen de Minister-president en Unilever/Shell

[Gepubliceerd: 2018-12-04] De minister van Algemene Zaken heeft op 30 november 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het verzoek om communicatie tussen de Minister-president en de topmannen van Unilever en Shell, sinds 15 maart 2018.
Besluit: 2018-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het innovatieprincipe

[Gepubliceerd: 2018-12-04] De minister van Algemene Zaken heeft op 29 november 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het zogenoemde innovatie- principe sinds 1 januari 2015.
Besluit: 2018-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het softdrugsbeleid in Nederland en de internationale implicaties van het Nederlandse gedoogbeleid

[Gepubliceerd: 2018-11-12] De minister van Algemene Zaken heeft op 6 november 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het softdrugsbeleid in Nederland en de internationale implicaties van het Nederlandse gedoogbeleid toegespitst op het jaar 1996.
Besluit: 2018-11-06 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Russische Oliebedrijf Yukos

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister van Algemene Zaken heeft op 29 oktober 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het Russische Oliebedrijf Yukos.
Besluit: 2018-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de agenda van de minister-president 1 januari 2017 tot 1 mei 2018

[Gepubliceerd: 2018-11-02] De minister van Algemene Zaken heeft op 30 oktober 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over de agenda van de minister-president van 1 januari 2017 tot 1 mei 2018.
Besluit: 2018-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de agenda van de minister-president voor de periode van 1 maart 2017 tot en met 7 juni 2018

[Gepubliceerd: 2018-10-30] De minister van Algemene Zaken heeft op 30 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de agenda van de minister-president voor de periode van 1 maart 2017 tot en met 7 juni 2018.
Besluit: 2018-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Bilderbergconferentie in Turijn

[Gepubliceerd: 2018-11-02] De minister van Algemene Zaken heeft op 29 oktober 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over de Bilderbergconferentie in Turijn.
Besluit: 2018-10-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Kaspersky software

[Gepubliceerd: 2018-10-15] De minister van Algemene Zaken heeft op 12 oktober 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake de antivirussoftware Kaspersky.
Besluit: 2018-10-12 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek kosten Koninklijk Huis 2017

[Gepubliceerd: 2018-09-28] De minister van Algemene Zaken heeft op 24 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de kosten Koninklijk Huis 2017.
Besluit: 2018-09-28 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over discretionaire bevoegdheid bij asielprocedures

[Gepubliceerd: 2018-09-20] De minister van Algemene Zaken heeft op 20 september 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft correspondentie met betrekklng tot de discretionaire bevoegdheid in de asielprocedure van de Armeense tieners Lili en Howick.
Besluit: 2018-09-20 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een onderzoek van het OM naar ING

[Gepubliceerd: 2018-09-20] De minister van Algemene Zaken heeft op 20 september 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de rol van bet ministerie van Algemene Zaken bij de feiten en de overwegingen inzake het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar nalatigheden bij bet voorkomen van witwassen door ING.
Besluit: 2018-09-20 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Duitsland, Nederland en benoeming kabinet

[Gepubliceerd: 2018-09-14] De minister van Algemene Zaken heeft op 14 september 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake overdracht door Duitsland van Nederland en benoeming kabinet.
Besluit: 2018-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toekomstige banen voor de minister-president

[Gepubliceerd: 2018-09-12] De minister-president heeft op 12 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft alle documenten met betrekking tot mogelijke nieuwe en/of bijkomende banen en/of functies en/of politieke posities voor de minister-president.
Besluit: 2018-09-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dividendbelasting (AZ)

[Gepubliceerd: 2018-09-07] De minister van Algemene Zaken heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake dividendbelasting.
Besluit: 2018-09-07 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over gesprek van de minister-president met VNO-NCW

[Gepubliceerd: 2018-08-31] De minister van Algemene Zaken heeft op 28 augustus 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om documenten die betrekking hebben op het gesprek van de minister-president met VNO-NCW op 19 februari 2018.
Besluit: 2018-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over documenten uitgewisseld met een aantal landen over de ramp met de MH17

[Gepubliceerd: 2018-06-22] De minister van Algemene Zaken heeft op 20 juni 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om documenten die zijn uitgewisseld met een aantal landen inzake de MH17 vlucht van 17 juli 2014.
Besluit: 2018-06-20 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over hoofdkantoor Unilever

[Gepubliceerd: 2018-06-19] De minister van Algemene Zaken heeft op 18 juni 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om de betrokkenheid van het Ministerie Algemene Zaken bij de poging het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te halen.
Besluit: 2018-06-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over hoofdkantoor Unilever

[Gepubliceerd: 2018-06-19] De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 18 juni 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om de betrokkenheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij de poging het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te halen.
Besluit: 2018-06-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over uitspraken minister Zijlstra

[Gepubliceerd: 2018-05-31] De minister van Algemene Zaken heeft op 30 mei 2018 drie besluiten genomen op verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeken gaan om correspondentie inzake de heer Zijlstra en zijn mogelijke contacten met Rusland en/of de Russische president. Aangezien de besluiten inzake openbaarmaking identiek zijn, wordt ťťn besluit met de bijlagen gepubliceerd.
Besluit: 2018-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek om informatie openbaar te maken die betrekking heeft op het Beleidsbesluit 2018-5551

[Gepubliceerd: 2018-04-23] Het ministerie van FinanciŽn heeft het verzoek om achtergrondinformatie openbaar te maken over de wijziging van het Beleidsbesluit 2018-5551 (dat betrekking heeft op de gevolgen van zetelverplaatsing van naar Nederlands recht opgericht lichaam) afgewezen.
Besluit: 2018-04-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek gespreksverslagen BlackRock

[Gepubliceerd: 2018-04-11] De minister-president heeft op 12 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over verslagen van gesprekken tussen Nederlandse bestuurslieden en vermogensbeheerder BlackRock.
Besluit: 2018-04-11 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering

[Gepubliceerd: 2017-09-15] De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 21 augustus 2017 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verschillende documenten die gaan over asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden. Hierover was besloten deze stukken niet openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat sprake is van milieu-informatie en dat het besluit onvoldoende gemotiveerd was. Het bezwaar is gegrond verklaard.
Besluit: 2017-09-15 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen 2010-2014 (AZ)

[Gepubliceerd: 2016-08-31] De minister-president heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Algemene Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-09-01 inkoop en beheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over uitlenen en detacheren van ambtenaren (VWS)

[Gepubliceerd: 2016-08-07] Wob-besluit over het uitlenen, dan wel detacheren of in andere zin voor andere instanties beschikbaar stellen van al dan niet in vast dienstverband aan het departement verbonden personen. Dit Wob-besluit betreft de actuele detacheringen.
Besluit: 2016-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen ministerie AZ

[Gepubliceerd: 2016-04-11] De minister-president heeft op 19 februari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft onder meer betrekking op meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over reuzenpandas (AZ)

[Gepubliceerd: 2016-04-13] De minister-president heeft op 4 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over 2 pandaberen. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Koningslied

[Gepubliceerd: 2015-12-03] De Minister-President heeft op 4 december 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het Koningslied. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Koningsdag 2015

[Gepubliceerd: 2015-11-24] De Minister-President heeft op 25 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over inlichtingen- en opsporingshandelingen, databanken, situatierapportages, programmas inzake informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, dataverzameling, optreden, projecten en beleid met betrekking tot Koningsdag 2015 voor, tijdens en na 27 april 2015 in Dordrecht.
Besluit: 2015-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inhuur journalisten

[Gepubliceerd: 2015-07-02] Bij alle ministeries is een verzoek binnengekomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over projecten die journalisten voor de Rijksoverheid hebben uitgevoerd tussen 2010 en 2015. Bijgaande informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Communiqu inzake de Nuclear Security Summit in Den Haag - The Hague Nuclear Security Summit Communiqu

[Gepubliceerd: 2014-03-24] Tijdens de Nuclear Security Summit (NSS 2014) in Den Haag (Nederland) hebben 58 wereldleiders concrete afspraken gemaakt om te voorkomen dat terroristen nucleair materiaal in handen krijgen waarmee zij een kernwapen zouden kunnen maken.
Besluit: 2014-03-25 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (vermoedelijke) integriteitsaantastingen AZ

[Gepubliceerd: 2014-02-04] De minister-president heeft op 3 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van (verdenkingen van) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportages Bedrijfsvoering Rijk 2011 en 2012. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kosten Koninklijk Huis 2012

[Gepubliceerd: 2013-07-29] De minister van Algemene Zaken heeft op 30 juli 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de kosten van het Koninklijk Huis in 2012. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-07-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek over nationale voorlichtingscampagnes

[Gepubliceerd: 2013-04-28] De minister van Algemene Zaken heeft op 29 april 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over nationale voorlichtingscampagnes. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek over de Indische kwestie

[Gepubliceerd: 2013-03-12] De minister van Algemene Zaken heeft op 13 maart 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de Indische kwestie. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-03-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek afluisteren voicemails

[Gepubliceerd: 2013-03-10] De minister van Algemene Zaken heeft op 11 maart 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over digitale veiligheidslekken bij de overheid. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-03-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over titellijsten

[Gepubliceerd: 2013-02-18] De minister van Algemene Zaken heeft op 19 februari 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over titellijsten van mediabureaus. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek over dwangsommen

[Gepubliceerd: 2013-01-20] De minister van Algemene Zaken heeft op 21 januari 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Wob-verzoek over kosten Koninklijk Huis

[Gepubliceerd: 2013-01-13] De minister van Algemene Zaken heeft op 14 januari 2013 een beslissing genomen op een bezwaar gericht tegen een besluit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het bezwaar was gericht tegen het besluit van 14 september 2012 betreffende informatie over de kosten van het Koninklijk Huis. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over nationale voorlichtingscampagnes

[Gepubliceerd: 2012-10-14] De minister van Algemene Zaken heeft op 15 oktober 2012 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over nationale voorlichtingscampagnes. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2012-10-15 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek over de levering van semi-automatische pistolen aan het ministerie van Algemene Zaken in de jaren 1981 1982

[Gepubliceerd: 2012-09-25] De minister van Algemene Zaken heeft op 26 september 2012 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de levering van 30 semi-automatische pistolen aan het ministerie van Algemene Zaken in de jaren 1981-1982. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2012-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over nationale voorlichtingscampagne

[Gepubliceerd: 2012-09-16] De minister van Algemene Zaken heeft op 17 september 2012 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over nationale voorlichtingscampagnes. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2012-09-17 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek over de kosten van het Koninklijk Huis

[Gepubliceerd: 2012-09-20] De minister van Algemene Zaken heeft op 14 september 2012 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de kosten van het Koninklijk Huis. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2012-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de storageleveranciers van het ministerie van Algemene Zaken

[Gepubliceerd: 2012-06-27] De minister van Algemene Zaken heeft op 26 juni 2012 een besluit genomen op een Wob-verzoek om informatie over de storageleveranciers van het ministerie van Algemene Zaken.
Besluit: 2012-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing Wob-verzoek declaraties van de Secretaris-generaal Algemene Zaken

[Gepubliceerd: 2011-11-23] Beslissing namens de minister van Algemene Zaken op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend op 16 september 2011. Het Wob-verzoek betreft informatie over declaraties van de secretarissen-generaal (SGs) van alle ministeries in de periode mei 2009 tot medio september 2011.
Besluit: 2011-11-16 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek GPD inhuur vliegtuigen AZ

[Gepubliceerd: 2010-12-06] Reactie ministerie van Algemene Zaken op het WOB-verzoek van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD) over de inhuur van vliegtuigen ten behoeve van bewindslieden voor de periode 12 oktober 2005 tot 12 oktober 2010. Zie ook WOB-verzoek 15-10-2010
Besluit: 2010-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob verzoek inhuur vliegtuigen

[Gepubliceerd: 2010-10-14] Reactie ministerie AZ op het WOB verzoek van RTL-nieuws over inhuur vliegtuigen ten behoeve van bewindslieden voor de periode 22 februari 2007 tot 25 augustus 2010.
Besluit: 2010-10-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek regeringsvliegtuigen

[Gepubliceerd: 2010-10-14] Reactie Ministerie AZ op verzoek KRO-Brandpunt betreffende het gebruik van het regeringsvliegtuig in de periode 14-10-2009 tot 1 augustus 2010.
Besluit: 2010-10-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over domeinnaam coronacheck

De minister van Algemene Zaken heeft een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over informatie over de registratie van de domeinnaam coronacheck.nl.
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de televisietoespraak van 16 maart 2020

De minister van Algemene Zaken heeft een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de televisietoespraak die de minister-president op 16 maart 2020 gaf.
Besluit: 2021-10-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit op verzoek over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De minister van Algemene Zaken heeft een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
Besluit: 2021-10-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Halix. mondkapjes en hulptroepen.nu

De minister van Algemene Zaken heeft een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake Halix, mondkapjes en hulptroepen.nu.
Besluit: 2021-10-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake communicatiebeleid covid-19

De minister van Algemene Zaken heeft op 16 september 2021 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake communicatiebeleid covid-19.
Besluit: 2021-09-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit op Wob-verzoek inzake communicatiebeleid covid-19

De minister van Algemene Zaken heeft op 28 mei 2021 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake communicatiebeleid covid-19.
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit coronamaatregelen

Beslissing op bezwaar Wob-besluit coronamaatregelen
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit contact met VAN Kansspelen en het coronabeleid

De minister van Algemene Zaken heeft op 24 februari 2021 een besluit genomen inzake contact met VAN Kansspelen en het coronabeleid.
Besluit: 2021-03-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake TV-uitzending EenVandaag en overleggen COVID-19

De minister van Algemene Zaken heeft op 24 februari 2021 een besluit genomen in reactie op een verzoek op grond van de Wob inzake een tv-uitzending van EenVandaag en overleggen over COVID-19.
Besluit: 2021-03-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over coronamaatregelen

Besluit op een verzoek om informatie over weken in aanloop naar de coronamaatregelen van 24 maart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over naleving 1.5 meter-maatregelen huwelijksfeest minister Grapperhaus

De minister van Algemene Zaken heeft op 18 november 2020 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake de naleving van de 1,5 meter maatregelen door minister Grapperhaus op zijn huwelijksfeest.
Besluit: 2020-11-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maatregelen Corona

Besluit op een verzoek om informatie over de verslagen van de ministerraad en de ministeriele commissie COVID-19 in aanloop naar de Corona-maatregelen van 24 maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek logboeken ambtenaren coronacrisis

Besluit op een verzoek om een kopie van alle logboeken die ministers en directeuren bijhouden over de crisisbeheersing rond COVID-19 vanaf 1 januari tot 1 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek logboeken coronacrisis minister-president

Besluit op een verzoek om een kopie van alle logboeken die de minister-president bijhoudt over de crisisbeheersing rond COVID-19 vanaf 1 januari tot 1 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Kaag bij aanbieding Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Toespraak van minister Kaag (FinanciŽn) bij de overhandiging van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022 in de Tweede Kamer in Den Haag op 17 mei 2023.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Statement minister-president Rutte tijdens algemeen debat van vierde top Raad van Europa in Reykjavik

[Gepubliceerd: 2023-05-17] De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte tijdens top van Raad van Europa in Reykjavik

[Gepubliceerd: 2023-05-16] De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak staatssecretaris Van der Maat (Defensie) bij luchtmachtherdenking, 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Toespraak van staatssecretaris van Defensie bij het monument van de gevallen vliegers te Soesterberg.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Ollongren (Defensie) bij herdenking oorlogsslachtoffers, 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Toespraak van de minister van Defensie op het Ereveld voor Oorlogsslachtoffers te Loenen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Europalezing minister Ollongren (Defensie), Maastricht, 3 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Toespraak 'Europa in tijden van oorlog' van minister Ollongren (Defensie) bij Muziekgieterij Maastricht, in aanloop naar 4-5 mei en Europadag 9 mei.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij de presentatie van de kabinetsreactie op het rapport Groningers boven gas

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Statement van minister-president Mark Rutte bij de presentatie van de kabinetsreactie op het rapport Groningers boven gas van de parlementaire enquÍtecommissie Aardgaswinning Groningen. De presentatie vond plaats in Garmerwolde op 25 april 2023.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gastlezing minister president Rutte over democratie

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Gastcollege van minister-president Mark Rutte bij het vak Grondslagen van het recht van de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Deze lezing vond plaats op 21 februari 2023.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak staatssecretaris Van Ooijen op Saba

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Toespraak van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op Saba op 19 december 2022 over het Nederlands slavernijverleden. De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak Staatssecretaris Van Rij over slavernijverleden op Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Toespraak Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst)op 19 december 2022 op Sint Eustatius over het slavernijverleden.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak staatssecretaris Van Huffelen over slavernijverleden op CuraÁao

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Toespraak staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over het slavernijverleden op CuraÁao op 19 december 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Kuipers over slavernijverleden op Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Toespraak van minister Kuiper (VWS) op 19 december 2022 op Sint Maarten over het slavernijverleden. De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte over het slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Minister-president Mark Rutte biedt in deze toespraak excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden: postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. De minister-president uitte zijn excuses in het Nationaal Archief in Den Haag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van organisaties die zich sterk maken voor erkenning van de gevolgen van slavernij.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens een regeringslunch met de Italiaanse president Mattarella

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens een regeringslunch met de Italiaanse president Mattarella op 10 november 2022. Deze toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de 27e†Conference of the Parties van de UNFCCC (COP 27)

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de 27e Conference of the Parties van de UNFCCC (COP 27) in Sharm-El-Sheikh op 7 november 2022. Deze toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister Ollongren bij Europadebat

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Toespraak van minister Ollongren (Defensie) bij Europadebat van het FD op 6 oktober 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Speech staatssecretaris Van der Maat bij 75-jarig jubileum Van Weerden Poelman Fonds

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Het Van Weerden Poelman Fonds helpt luchtmachtmedewerkers die te maken hebben met schulden of armoede. Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) spreekt tijdens het 75-jarig jubileum van dit sociale fonds.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte tijdens Algemene Vergadering Verenigde Naties in New York

[Gepubliceerd: 2022-09-23] De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Troonrede 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Op 20 september 2022 opent Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Speech minister van Justitie en Veiligheid bij herdenking Slag om Arnhem

[Gepubliceerd: 2022-09-16] Toespraak van minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) bij de herdenking van de Slag om Arnhem.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte in De Nationale Assemblee van Suriname

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Toespraak van minister-president Mark Rutte in De Nationale Assemblee van Suriname, Paramaribo 13 september 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij herdenking bij Nationaal IndiŽmonument

[Gepubliceerd: 2022-09-03] Toespraak minister-president Rutte bij de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal IndiŽmonument in Roermond, 3 september 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de presentatie van het boek Grote idealen, smalle marges

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Korte toespraak van minister-president Mark Rutte bij de presentatie van het boek Grote idealen, smalle marges. Een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig 19711982, Catshuis 1 september 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Dijkgraaf tijdens de G20-conferentie Women's Empowerment

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Toespraak van minister Dijkgraaf (OCW) tijdens de G20-conferentie Women's Empowerment op 24 augustus 2022. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar. Bekijk de toespraak van minister Dijkgraaf op YouTube.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Mark Rutte: aankondiging bouw van Holland Hydrogen 1

[Gepubliceerd: 2022-07-06] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de aankondiging van de bouw van Holland Hydrogen 1 in het Louwman Museum te Den Haag op 6 juli 2022. Deze toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte voor Veteranendag

[Gepubliceerd: 2022-06-25] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de start van de Nederlandse Veteranendag op 25 juni 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Speech van minister Ollongren bij de reŁnie van Dutchbat III

[Gepubliceerd: 2022-06-18] Toespraak van minister Ollongren (Defensie) bij de reŁnie van Dutchbat III, in Schaarsbergen, zaterdag 18 juni 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de bijeenkomst van Dutchbat-III-veteranen

[Gepubliceerd: 2022-06-18] Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de bijeenkomst van Dutchbat-III-veteranen, in Schaarsbergen, op 18 juni 2022
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens het diner van the Governing Council of the European Central Bank in het Rijksmuseum

[Gepubliceerd: 2022-06-08] Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens het diner van the Governing Council of the European Central Bank in het Rijksmuseum. Dit diner vond plaats in Amsterda op 8 juni 2022. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij Memorial Day-herdenking

[Gepubliceerd: 2022-05-29] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenkingsplechtigheid op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Kaag bij aanbieding Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

[Gepubliceerd: 2022-05-18] Toespraak van minister Kaag (FinanciŽn) bij de overhandiging van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 in de Tweede Kamer in Den Haag op 18 mei 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afsluitende opmerkingen van minister-president Rutte bij de†conferentie Obtaining Justice and Reparations for Survivors of Genocide

[Gepubliceerd: 2022-05-13] De conferentie Obtaining Justice and Reparations for Survivors of Genocide vond op 13 mei 2022 in Den Haag plaats. De conferentie was georganisseerd door de Franse ambassade in Nederland. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte voor het OekraÔense parlement

[Gepubliceerd: 2022-05-12] Minister-president Mark Rutte heeft via een videoverbinding het OekraÔense parlement toegesproken. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister president Rutte Four Freedoms Award 2022

[Gepubliceerd: 2022-04-21] Toespraak van minister-president Rutte bij de uitreiking van de International Four Freedoms Award 2022 aan Sviatlana Tsikhanouskaya. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de opening van de Invictus Games, Den Haag

[Gepubliceerd: 2022-04-16] De toespraak is uitgesproken in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de lunch met president Ram Nath Kovind van India

[Gepubliceerd: 2022-04-06] Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de lunch met president Ram Nath Kovind van India, Den Haag 6 april 2022. Deze toespraak is in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister Ollongren tijdens de Egmont Conferentie in Brussel

[Gepubliceerd: 2022-04-06] Toespraak van minister Ollongren (Defensie) bij de Egmont Conferentie op 6 april 2022 in Brussel. De Egmont Conferentie staat in het teken van de implementatie van het EU Strategisch Compass. De toespraak is in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking van Piet Bukman in de Tweede Kamer

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Korte toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking van Piet Bukman in de Tweede Kamer op dinsdag 5 april 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens zijn werkbezoek aan Madrid

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens zijn werkbezoek aan Madrid op 30 maart 2022. De toespraak is uitgesproken in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte op de universiteit Sciences Po in Parijs over de ontwikkelingen in OekraÔne

[Gepubliceerd: 2022-03-09] Toespraak van minister-president Mark Rutte op de universiteit Sciences Po in Parijs over de ontwikkelingen in OekraÔne en de implicaties voor de EU en de NAVO. Deze toespraak is uitgesproken in het Engels voorafgaand aan de regeringsconsultaties met de Franse regering.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verklaring van minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer over de oorlog in OekraÔne

[Gepubliceerd: 2022-02-28] Verklaring van minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer over de oorlog in OekraÔne, 28 februari 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de opening van de NAVO-seminar 'Stronger Together - Nato Partnerships'

[Gepubliceerd: 2022-02-23] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de opening van de NAVO-seminar 'Stronger Together - Nato Partnerships' in het World Forum in Den Haag, 23 februari 2022. Deze toespraak is uitgesproken in het Engels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de huldiging van de medaillewinnaars van de Olympische winterspelen

[Gepubliceerd: 2022-02-22] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de huldiging van de medaillewinnaars van de Olympische winterspelen, Den Haag 22 februari 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e reactie van minister-president Mark Rutte na de presentatie van het onderzoeksprogramma 'Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in IndonesiŽ, 1945-1950'

[Gepubliceerd: 2022-02-17] 1e reactie van minister-president Mark Rutte na de presentatie van het onderzoeksprogramma 'Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in IndonesiŽ, 1945-1950' op 17 februari 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking in de Tweede Kamer van Gert Schutte

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Korte toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking in de Tweede Kamer van Gert Schutte, 8 februari 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking van Ed van Thijn

[Gepubliceerd: 2022-01-25] Toespraak minister-president Rutte bij de herdenking van Ed van Thijn in de Tweede Kamer op 25 januari 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking van Bas van der Vlies

[Gepubliceerd: 2021-11-23] Korte toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking in de Tweede Kamer van ir. Bas van der Vlies op 23 november 2021.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Hoekstra bij uitreiking internationale kindervredesprijs

[Gepubliceerd: 2021-11-13] Toespraak van minister Hoekstra (FinanciŽn) bij de uitreiking van de internationale kindervredesprijs op 13 november 2021 in Den Haag. De toespraak is in het Engels uitgesproken. Het gesproken woord geldt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte op VN-klimaattop in Glasgow (COP26)

[Gepubliceerd: 2021-11-01] De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark-Rutte bij de opening van de tentoonstelling Macht 800 jaar Binnenhof in het Haags Historisch Museum

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Dames en heren, Ik sta hier eigenlijk in 4 hoedanigheden: als buurman, als geboren en getogen Hagenees, als historicus en natuurlijk als per definitie tijdelijk bewoner van het Binnenhof. Het is voor mij dus een vierdubbel groot genoegen vandaag deze tentoonstelling te mogen openen. Zeer veel dank voor de uitnodiging
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak staatssecretaris Alexandra van Huffelen bij symposium ABD over samenwerken

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Toespraak van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (FinanciŽn - Toeslagen en Douane) bij het symposium van de ABD over samenwerken op 30 september 2021. De staatssecretaris hield de toespraak op haar kantoor vanachter haar computer. Het gesproken woord geldt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte tijdens Algemene Vergadering Verenigde Naties in New York

[Gepubliceerd: 2021-09-24] De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsspeech Miljoenennota 2022 door minister Hoekstra

[Gepubliceerd: 2021-09-21] Toespraak van minister Hoekstra (FinanciŽn) bij de aanbieding van de Miljoenennota 2022 aan de Tweede Kamer op 21 september 2021 in Den Haag.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Troonrede 2021

[Gepubliceerd: 2021-09-21] Op 21 september 2021 opent Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij opening Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2021-09-19] Minister-president Rutte houdt een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Het monument herinnert aan de ruim 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en vermoord.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak Minister-President Mark Rutte tijdens de herdenking van 11 september in de Grote Kerk

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Minister-president Rutte hield op 10 september een toespraak tijdens de 20e herdenking van 11 september 2001 in de Grote Kerk in Den Haag. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij opening tentoonstelling Vermeer in Dresden

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Toespraak minister-president Rutte bij opening tentoonstelling Vermeer in Dresden (Duitsland) op 9 september 2021. Deze toespraak is alleen in het Duits.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij de huldiging van de Paralympische medaillewinnaars op Sportcampus Zuiderpark

[Gepubliceerd: 2021-09-07] Minister-president Rutte sprak bij de huldiging van de Paralympische medaillewinnaars op Sportcampus Zuiderpark op 7 september 2021.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij de ontvangst van de Olympische medaillewinnaars op Sportcampus Zuiderpark

[Gepubliceerd: 2021-08-10] Minister-president Rutte sprak bij de huldiging van de Olympische medaillewinnaars op Sportcampus Zuiderpark op 10 augustus 2021.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte tijdens Veteranendag 2021

[Gepubliceerd: 2021-06-26] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de start van de Nederlandse Veteranendag op 26 juni 2021.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister Koolmees bij G20

[Gepubliceerd: 2021-06-23] Toespraak van minister Koolmees (SZW) bij de G20. Deze vond plaats op 22 en 23 juni 2021 in in Catania (ItaliŽ). De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij de herdenking van Meindert Leerling in de Tweede Kamer, 9 juni 2021

[Gepubliceerd: 2021-06-09] Toespraak minister-president Rutte bij de herdenking van Meindert Leerling in de Tweede Kamer.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Hoekstra bij aanbieding Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

[Gepubliceerd: 2021-05-19] Toespraak van minister Hoekstra (FinanciŽn) bij de overhandiging van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 in de Tweede Kamer in Den Haag op 19 mei 2021.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Van Ark bij Annual Meeting of the American Chamber of Commerce

[Gepubliceerd: 2021-05-12] Toespraak van minister Van Ark op 11 mei 2021 bij de annual meeting of the American Chamber of Commerce. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort

[Gepubliceerd: 2021-04-19] Toespraak minister-president Rutte bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort, 19 april 2021. Alleen het gesproken woord geldt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van de minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, ter gelegenheid van de commando-overdracht van admiraal Bauer aan generaal Eichelsheim

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Toespraak van de minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, ter gelegenheid van de commando-overdracht van admiraal Bauer aan generaal Eichelsheim op 15 april 2021 te Den Haag.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gastcollege bij de Koninklijke Vereniging voor de Beoefening van Krijgswetenschap en de Universiteit Leiden

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Gastcollege bij de Koninklijke Vereniging voor de Beoefening van Krijgswetenschap (KVBK) en de Universiteit Leiden door de minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten, op 11 maart 2021, Campus Den Haag Universiteit Leiden.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TV-toespraak van minister-president Mark Rutte over de lockdown

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Minister-president Rutte spreekt het land toe over het coronavirus en de lockdown die vanaf 15 december 2020 ingaat. Bekijk de toespraak van de minister-president via YouTube.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Speech minister Grapperhaus bij viering Chanoeka van de Maccabi-vereniging Nederland

[Gepubliceerd: 2020-12-13] Speech minister Grapperhaus bij viering Chanoeka van de Maccabi-vereniging Nederland
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak Hans Vijlbrief: Forum on Tax Administration

[Gepubliceerd: 2020-12-07] Staatssecretaris van FinanciŽn Hans Vijlbrief gaf op 7 december 2020 een digitale toespraak via Zoom.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Is een goed leven een perfect leven? Protestantse Lezing van minister-president Mark Rutte

[Gepubliceerd: 2020-10-31] Online Protestantse Lezing van minister-president Mark Rutte op Hervormingsdag 31 oktober 2020, opgenomen op 29 oktober 2020 in de Kloosterkerk in Den Haag.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Korte toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking in de Tweede Kamer van de moord op Samuel Paty

[Gepubliceerd: 2020-10-27] Korte toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking in de Tweede Kamer van de moord op Samuel Paty
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister van Defensie perspresentatie Defensievisie 2035

[Gepubliceerd: 2020-10-15] De toespraak van minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten tijdens de presentatie van de Defensievisie 2035.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Videoboodschap van minister-president Rutte bij de Biodiversity Summit

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Deze toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Mark Rutte tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2020

[Gepubliceerd: 2020-09-25] Toespraak (videoboodschap) van minister-president Mark Rutte tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2020.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Troonrede 2020

[Gepubliceerd: 2020-09-15] Op 15 september 2020 opent Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsspeech Miljoenennota 2021 door minister Hoekstra

[Gepubliceerd: 2020-09-15] Toespraak van minister Hoekstra (FinanciŽn) bij de aanbieding van de Miljoenennota 2021 aan de Tweede Kamer op 15 september 2020 in Den Haag.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Mark Rutte bij de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag

[Gepubliceerd: 2020-08-15] Toespraak minister-president Mark Rutte bij de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking in de Tweede Kamer van de explosie in Beiroet

[Gepubliceerd: 2020-08-12] Mevrouw de Voorzitter, We zijn ons land verloren. Met die 5 korte, indringende woorden vatte een inwoner van Libanon de apocalyptische beelden samen die we sinds vorige week dinsdag niet van ons netvlies krijgen. De verwoestende explosie, de vuurbal boven de stad, een krater van ruim 40 meter diep als in een rampenfilm. Overal, glas, puin en vernieling.Overal chaos en ravage. De blinde paniek en de wanhoop in de ogen van de inwoners van de stad. Totaal onwerkelijk,' noemde een van de Nederlandse reddingswerkers de situatie ter plekke. Totaal onwerkelijk, maar toch de harde realiteit voor mensen die vaak al weinig hadden en nu met ťťn klap alles kwijt zijn. Ons hart gaat uit naar de slachtoffers en hun families. En natuurlijk heel in het bijzonder naar Hedwig Waltmans-Molier, haar man ambassadeur Jan Waltmans, hun kinderen en hun verdere familie en naasten. Aan het leven van Hedwig Waltmans, een leven dat in dienst stond van internationale samenwerking en het publieke belang, kwam zomaar ineens een einde. Dat is intens verdrietig en nauwelijks te bevatten. Een boze droom voor iedereen die haar lief was. Ook onder haar collegas op het ministerie van Buitenlandse Zaken is de verslagenheid groot en zal zij worden gemist. Haar overlijden confronteert ons met de rauwe werkelijkheid dat diplomatie een vak in de vuurlinie kan zijn. Mevrouw de Voorzitter, Uit de verhalen die we horen vanuit Beiroet en Libanon, spreekt verloren hoop. Bij veel inwoners van het land lijkt het laatste sprankje vertrouwen in een betere toekomst verdwenen. En toch En toch hebben we na de klap gezien hoe de Libanezen elkaar onderling helpen en het weinige dat er is, met elkaar delen. We hebben ook gezien hoe de internationale gemeenschap direct na de ramp massaal steun en praktische hulp heeft geboden. Hoe buurlanden elkaar in noodsituaties helpen, over slepende politieke conflicten en tegenstellingen heen. Uiteraard draagt ook Nederland zijn steentje bij en dat zullen we in de verdere nasleep van deze ramp blijven doen. Als kabinet, maar ook samen, als land, door gul te doneren op giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. Want er moet hoop zijn na de wanhoop. In de geest van Hedwig Waltmans, voor wie andere mensen helpen en vertrouwen in de toekomst vanzelfsprekend waren. Dank u wel.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Bijleveld bij herdenking 25 jaar Srebrenica

[Gepubliceerd: 2020-07-11] Toespraak bij herdenking van de val van Srebrenica door minister Bijleveld-Schouten op 11 juli 2020 op het Plein in Den Haag.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Hoekstra bij Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

[Gepubliceerd: 2020-05-20] Toespraak van minister Hoekstra (FinanciŽn) bij de overhandiging van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 in de Tweede Kamer in Den Haag op 20 mei 2020.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TV-toespraak van minister-president Mark Rutte

[Gepubliceerd: 2020-03-16] Minister-president Rutte spreekt het land toe over het coronavirus.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak staatssecretaris Visser bij viering 35 jaar NIDV

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Toespraak van staatssecretaris Visser bij de viering van 35 jaar Nederlands Instituut voor Defensie en Veiligheid (NIDV). De viering vond plaats in SociŽteit de Witte in Den Haag, op 11 maart 2020.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking van minister van Staat dr. J.A. van Kemenade in de Eerste Kamer

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking van minister van Staat dr. J.A. van Kemenade in de Eerste Kamer
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking van minister van Staat dr. J.A. van Kemenade in de Tweede Kamer

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenking van minister van Staat dr. J.A. van Kemenade in de Tweede Kamer
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Mark Rutte bij heropening Gemšldegalerie Alte Meister, Dresden

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Deze toespraak is alleen in het Duits beschikbaar.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koningspreek door minister Sigrid Kaag in de Remonstrantse kerk Bussum

[Gepubliceerd: 2020-02-09] Koningspreek door minister Kaag in de Remonstrantse kerk Bussum op zondag 9 februari 2020.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de Nationale Holocaust Herdenking, Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-01-26] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de Nationale Holocaust Herdenking, Amsterdam
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij het startevenement van Techleap.nl in Den Haag

[Gepubliceerd: 2020-01-21] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij het startevenement van Techleap.nl in Den Haag
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Mark Rutte bij een bijeenkomst over klimaatverandering in Auckland in Nieuw-Zeeland

[Gepubliceerd: 2019-10-08] Deze toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte in het Erasmus huis op Jakarta

[Gepubliceerd: 2019-10-07] Deze toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Troonrede 2019

[Gepubliceerd: 2019-09-17] Op 17 september 2019 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Ridderzaal in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de MH17-herdenking, Vijfhuizen.

[Gepubliceerd: 2019-07-17] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de MH17-herdenking, Vijfhuizen.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Blok over de China-strategie van het kabinet

[Gepubliceerd: 2019-05-15] Minister Blok (BZ) hield op 15 mei 2019 een toespraak in Den Haag over de strategie van het kabinet ten aanzien van China.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Mark Rutte bij de opening van het Dow Terneuzen Diamond Center in Terneuzen

[Gepubliceerd: 2019-04-24] De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Mark Rutte tijdens het regeringsdiner in Hanoi

[Gepubliceerd: 2019-04-09] De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte tijdens de ronde tafel met VNO-NCW CEO in Hanoi

[Gepubliceerd: 2019-04-09] De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Churchill Lezing van minister-president Rutte bij het Europa Instituut van de Universiteit van ZŁrich

[Gepubliceerd: 2019-02-13] De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenkingsdienst voor oud-premier en Minister van Staat Wim Kok in Amsterdam

[Gepubliceerd: 2018-10-26] Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de herdenkingsdienst voor oud-premier en Minister van Staat Wim Kok in Amsterdam
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Troonrede 2018

[Gepubliceerd: 2018-09-18] Op 18 september 2018 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Ridderzaal in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij opening 100ste academisch jaar van Wageningen University & Research

[Gepubliceerd: 2018-09-03] De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte over de toekomst van de Europese Unie - Europees Parlement, Straatsburg

[Gepubliceerd: 2018-06-13] A Deal is a Deal: A Union of Rules in an Unruly World. Deze toespraak is in het Engels uitgesproken.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister-president Rutte bij het Boao Forum voor Asia in Hainan, China

[Gepubliceerd: 2018-04-10] Deze toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de Bertelsmann Stiftung, Berlijn

[Gepubliceerd: 2018-03-02] Geen woorden, maar daden. De belofte van Europa waarmaken. Deze toespraak is in het Engels uitgesproken. Het gesproken woord geldt.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de Nationale Holocaust Herdenking, Amsterdam

[Gepubliceerd: 2018-01-28] Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de Nationale Holocaust Herdenking, Amsterdam
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de Nationale Holocaust Herdenking

[Gepubliceerd: 2017-01-29] Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de Nationale Holocaust Herdenking op 29 januari 2017 in Amsterdam.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak van minister-president Rutte bij Klimaattop in Parijs

[Gepubliceerd: 2015-11-30] Toespraak van minister-president Rutte tijdens de opening van de Klimaattop in Parijs op 30 november 2015. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regeringsverklaring kabinet-Balkenende IV

[Gepubliceerd: 2007-02-28] De regeringsverklaring 'Samen werken, samen leven', die minister-president Balkenende op 1 maart 2007 in de Tweede Kamer uitsprak.
Jaar: 2007 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing en benoeming inlichtingen- en veiligheidsdiensten

[Gepubliceerd: 2002-06-03] Ontheffing en benoeming inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Jaar: 2002 Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Benoemingen en ontslagen ministers en staatssecretarissen

[Gepubliceerd: 2000-03-31] Benoemingen en ontslagen ministers en staatssecretarissen
Jaar: 2000 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Locaties Woo-documenten Algemene Zaken

Locaties Woo-documenten Algemene Zaken
Jaar: 2024 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ministerie - Algemene Zaken

Bereikbaarheidsgegevens Algemene Zaken (1e).
Jaar: 2024 Organisatie
Downloads: 📄 Volledig dossier

Mark Rutte - Minister-president, minister van Algemene Zaken (VVD)

Bereikbaarheidsgegevens van Mark Rutte, Minister-president, minister van Algemene Zaken voor VVD in de Algemene Zaken
Jaar: 2023 Minister VVD Startdatum: 2010-10-14
Downloads: 📄 Volledig dossier