Ministerie Van Justitie En Veiligheid

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsregels buitenschuldprocedure en staatloosheid

[Gepubliceerd: 2024-04-16] Hoort bij Kamerbrief over beleidsregels buitenschuldprocedure en staatloosheid. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Eerste Kamer over de beleidsregels over de rol van staatloosheid in de buitenschuldprocedure en de uitwerking van het begrip stabiel hoofdverblijf. Hij doet dit naar aanleiding van de wetsvoorstellen van de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid en de aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Het gaat hierbij om de verruiming van het optierecht voor kinderen die staatloos in het Koninkrijk geboren zijn.
Besluit: 2024-04-16 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen in het insolventierecht

[Gepubliceerd: 2024-04-15] Hoort bij Kamerbrief over ontwikkelingen in het insolventierecht. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over verbeteringen in het Faillissementsrecht en de toekomst van het insolventierecht. Hij richt zich daarbij vooral op een snellere schuldenvrije toekomst voor burgers. Hij stuurt enkele documenten mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2024-04-15 privaatrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over acute opvangsituatie asielzoekers april 2024

[Gepubliceerd: 2024-04-15] Hoort bij Kamerbrief over acute opvangsituatie asielzoekers april 2024. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de acute situatie in de asielopvang. Hij bespreekt daarbij de instroom in de 1e maanden van 2024 en de achterstand op de uitstroom van statushouders naar reguliere woningen, hotels en doorstroomlocaties.
Besluit: 2024-04-15 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport Wetsvoorstel versterking auteurscontractenrecht

[Gepubliceerd: 2024-04-09] Hoort bij Nader rapport Wetsvoorstel versterking auteurscontractenrecht. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet versterking auteurscontractenrecht naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over het wetsvoorstel.
Besluit: 2024-04-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluit op Woo verzoek afwijzing schriftelijke aansprakelijkstelling Stichting Mijn Roots

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Hoort bij Kamerbrief over besluit op Woo verzoek afwijzing schriftelijke aansprakelijkstelling Stichting Mijn Roots. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over de openbaarmaking van informatie over de afwijzing van de schriftelijke aansprakelijkstelling van Stichting Mijn Roots. Het ging daarbij om de misstanden van interlandelijke adopties uit Indonesië uit de jaren 1970 en 1980.
Besluit: 2024-04-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Hoort bij Kamerbrief bij rapport over vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag . Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15 jarigen: wat als je het de praktijk vraagt?' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hij bespreekt daarbij de hoofdlijn van het rapport.
Besluit: 2024-04-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actuele situatie asielketen en Oekraiense ontheemden april 2024

[Gepubliceerd: 2024-04-05] Hoort bij Kamerbrief over actuele situatie asielketen en Oekraiense ontheemden april 2024. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele ontwikkelingen op het gebied van asiel en migratie. Onder meer over overeenstemming op Europees niveau op het asiel- en migratiepact. Ook is de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen in werking getreden. Daarnaast zijn er enkele doorstroomlocaties gereed gekomen.
Besluit: 2024-04-05 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2024

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Hoort bij Kamerbrief bij monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2024. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de 'Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2024' van de Kansspelautoriteit. Hij gaat daarbij in op de belangrijkste ontwikkelingen.
Besluit: 2024-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Hoort bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Minister Yesilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van het Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Zij bespreekt daarbij de voorhangprocedure.
Besluit: 2024-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nadere memorie van antwoord Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Nadere memorie van antwoord Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden . Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).
Besluit: 2024-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapporten Witwassen 2023 en Terrorismefinanciering 2023

[Gepubliceerd: 2024-04-03] Hoort bij Kamerbrief bij rapporten Witwassen 2023 en Terrorismefinanciering 2023. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de 'National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2023' en de 'National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023'. Zij gaat in op de achtergrond en de bevindingen van beide rapporten en de vervolgstappen.
Besluit: 2024-04-03 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afwijzend besluit over overtreding art 49 lid 1 RVV 1990

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op Woo-verzoek om informatie openbaar te maken over geregistreerde bekeuringen voor de overtreding van artikel 49, lid 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 over de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afwijzend besluit inzake ufo's

[Gepubliceerd: 2024-02-27] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 februari 2024 een afwijzend besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op UFOs, UAPs, Buitenaards leven en Buitenaardse Technologie.
Besluit: 2024-02-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 20244

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Hoort bij Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 2024. Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024 in Brussel. Zij informeren de Kamer daarbij over de inzet richting de nieuwe Europese Commissie, de instemming met het Asiel- en migratiepact en de Schengengrenscode en over de ministeriële bijeenkomst in Calais-format. Ook gaan zij in op de aanpak van vuurwerk.
Besluit: 2024-02-23 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over persbeleid ministerie van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2024-02-23] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op persbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is niet in behandeling genomen nu verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie.
Besluit: 2024-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de afhandeling van een aangifte

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Besluit op een Woo-verzoek op de afhandeling van de aangifte door een journalist. Het besluit is genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).
Besluit: 2024-02-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

[Gepubliceerd: 2024-02-20] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden. Bijgaande documenten zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Tevens is een aantal documenten reeds openbaar. De publieke vindplaats is toegevoegd.
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e Deelbesluit Woo-verzoek over TRIP

[Gepubliceerd: 2024-02-27] 2e Deelbesluit op Woo-verzoek over TRIP. Het besluit is genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-16 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties Indonesie uit de jaren 70 - Besluit

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op Woo-verzoek om informatie met als onderwerp de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties uit Indonesië uit de jaren 70/80. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over fundamentele herorientatie asielketen

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief bij rapport over fundamentele herorientatie asielketen. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel'. Hij gaat daarbij kort in op de uitvoering van de maatregelen uit het rapport.
Besluit: 2024-02-09 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC rapport over nulmeting NLCS

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Kamerbrief bij WODC rapport over nulmeting NLCS. Minister Yeilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatiekader en nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)' van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Zij gaat in op de achtergrond bij het rapport.
Besluit: 2024-02-08 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek SiSa-verantwoording gemeente Heerlen

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over de SiSa-verantwoording van de gemeente Heerlen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een verbod op het filmen van de politie en het doxingverbod

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Besluit op het Woo-verzoek van 18 augustus 2023 over een verbod op het filmen van politie en de invloed van de Wet Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden op politie en/of hulpverleners over de periode vanaf 1 januari 2021 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over alle integriteitsschendingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen over het tijdvak 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Besluit op Woo-verzoek om informatie over alle integriteitsschendingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen over het tijdvak 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief opvang Oekraïne januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Verzamelbrief opvang Oekraïne januari 2024. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen en de te nemen vervolgstappen naar aanleiding van de verkenning verblijf en terugkeer voor ontheemden uit Oekraïne vanaf 4 maart 2025. Daarnaast gaat hij in op een toezegging tijdens het commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid van 20 december 2023. Deze ging over Oekraïense psychologen en de problemen door nieuwe vereisten voor basispsychologen vanaf 2024.
Besluit: 2024-01-25 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Excel-lijst 1F

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Besluit op een Woo-verzoek over de Excel-lijst 1F. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de versterking toezicht advocatuur

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de versterking toezicht advocatuur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op een Woo-verzoek over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties Indonesie uit de jaren 70 - Besluit

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op Wob-verzoek om informatie over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties uit Indonesië uit de jaren 70/80. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over de tijdelijke beleidsregel kosteloze rechtsbijstand

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de tijdelijke beleidsregel kosteloze rechtsbijstand. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over lastercampagnes jegens moslims

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op Woo-verzoek over lastercampagnes jegens moslims (aangestuurd door binnen- en buitenlandse invloeden) van januari 2016 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de kamerbrief vrij en veilig onderwijs

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over de kamerbrief vrij en veilig onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over werkbezoek Kenia 2015

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over een werkbezoek van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden aan Kenia in 2015. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van informatie over een werkbezoek aan Nigeria in 2014

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op Woo-verzoek van informatie over een werkbezoek aan Nigeria in 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek om informatie over Het ALTernatief (HALT)

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Tweede deelbesluit op Woo-verzoek om informatie over Het ALTernatief (HALT). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsinformatie OESO Anti omkopingswerkgroep

[Gepubliceerd: 2024-01-08] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsinformatie OESO Anti omkopingswerkgroep. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsinformatie over de opvolging van de aanbevelingen van de Anti-omkopingswerkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De aanbevelingen gingen onder meer over de handhaving van buitenlandse omkoping. De Kamerbrief geeft een toelichting op de voortgangsinformatie.
Besluit: 2024-01-08 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over toezicht op de advocatuur

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op Woo-verzoek over de toezicht op de advocatuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het 2e verslag wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het 2e verslag wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het 2e verslag over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.
Besluit: 2024-01-05 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Landelijk beeld jaarwisseling 2023 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Hoort bij Kamerbrief bij landelijk beeld jaarwisseling 2023 2024. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de rapportage over de jaarwisseling 2023-2024 van de politie. Daarnaast sturen zij het rapport 'Ongevallen met vuurwerk jaarwisseling 2023-2024' van Veiligheid NL. Zij geven daarbij een algemeen beeld van de jaarwisseling en gaan in op het geweld tegen hulpverleners. Ook bespreken zij de specifieke cijfers van de politie, brandweer, het Openbaar Ministerie (OM) en Veiligheid NL.
Besluit: 2024-01-05 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek pensioenschade SBF

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek pensioenschade SBF. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Pensioenrechtelijke compensatie voor de toepassing van de SBFregeling 2010'. Het rapport onderzoekt pensioenschade voor oud-medewerkers in substantieel bezwarende functies (SBF) en geeft hierover advies. De minister reageert op de uitkomsten van het onderzoek en het advies.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het 2e verslag Wet seksuele misdrijven

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het 2e verslag Wet seksuele misdrijven. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het 2e verslag over het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven.
Besluit: 2023-12-22 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e halfjaarbericht politie 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift 2e halfjaarbericht politie 2023 . Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van het 2e halfjaarbericht politie 2023.
Besluit: 2023-12-22 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang actieplan Wapens en Jongeren

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over voortgang actieplan Wapens en Jongeren. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak het Actieplan Wapens en Jongeren. Het plan richt zich op het terugdringen van het wapenbezit en wapengebruik onder jongeren.
Besluit: 2023-12-22 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over heroverweging Planbureau voor de Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over heroverweging Planbureau voor de Veiligheid. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de heroverweging om een Planbureau voor de Veiligheid in te stellen naar aanleiding van een voorstel door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Besluit: 2023-12-22 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij bestuurlijke reactie op WODC rapport over Top600 aanpak recidive

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij bestuurlijke reactie op WODC rapport over Top600 aanpak recidive. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de bestuurlijke reactie van burgemeester Halsema van Amsterdam op het onderzoeksrapport 'De effectiviteit van de Top600- aanpak. Een vergelijkend recidiveonderzoek onder veelplegers en het bericht Amsterdam pronkte onterecht met Top600-aanpak' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).
Besluit: 2023-12-22 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen bij de aanpak van online seksueel kindermisbruik en zedenfeiten in algemene zin.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over instroom alleenstaande minderjarige vreemdelingen

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over instroom alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over het kwalitatief onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) naar de instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Hij bespreekt de bevindingen en geeft zijn reactie. Het rapport stuurt hij mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Aanpak vitaal en weerbaarheidsanalyses

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Aanpak vitaal en weerbaarheidsanalyses. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Rajkowski (VVD) en Van Raan (PvdD). De motie ging over het in kaart brengen in hoeverre terugvalopties nodig zijn voor het versterken van de digitale weerbaarheid in verband met de Aanpak vitaal.
Besluit: 2023-12-22 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op email over functioneren AP

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief met reactie op email over functioneren AP. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op op een e-mailbericht van 6 juli 2023 over het functioneren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV). De afzender van de mail gaf aan niet tevreden te zijn over het contact met de AP over diverse meldingen die zij sinds 2019 bij de AP heeft ingediend.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op Woo-verzoek over informatie over de Eerste Kamer behandeling van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. De beslissing is genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Dit betreft het derde en tevens laatste deelbesluit.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. De beslissing is genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Dit betreft het 3e en tevens laatste deelbesluit.
Besluit: 2023-12-22 rechten en vrijheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Derde deelbesluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur over wetgeving en juridische zaken omtrent de openbaarmaking van mandaat- en volmachtbesluiten

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Derde deelbesluit op Woo-verzoek van informatie over de betrokkenheid van de interdepartementale juridische adviesstructuur bij de problematiek van de openbaarmaking van mandaat- volmacht- en machtigingsbesluiten, en de rol van interne en externe registers daarbij. Dit deelbesluit bouwt voort op het eerder genomen deelbesluit hierover van 6 september 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand over de accreditatie van mediator-organisaties

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Beslissing op twee bezwaren tegen de besluiten op twee verzoeken om openbaarmaking van informatie in documenten die ziet op de door de Minister voor Rechtsbescherming aan de Raad voor Rechtsbijstand gegeven opdracht om tot een procedure voor het accrediteren van mediator-organisaties te komen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang over kansspelen op afstand

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over voortgang over kansspelen op afstand . Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op de online kansspelmarkt en over maatregelen om spelers meer bescherming te bieden bij online kansspelen.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief met reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een beleidsreactie op de wetgevingsbrief van de Kansspelautoriteit (Ksa) van 5 juni 2023. Tevens reageert hij op het vooronderzoek voor de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand (Wet koa) in 2024.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over akkoord op hoofdlijnen over het EU Asiel en Migratiepact

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over akkoord op hoofdlijnen over het EU Asiel en Migratiepact. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de inhoud van het akkoord op hoofdlijnen dat het Spaans Voorzitterschap bereikte met het Europees Parlement (EP) over het Asiel- en Migratiepact. Hij bespreekt de reactie van het kabinet van deze hoofdlijnen en gaat in op het vervolgproces.
Besluit: 2023-12-21 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ondertekening uitleveringsverdrag met Marokko

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over ondertekening uitleveringsverdrag met Marokko. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de ondertekening van het uitleveringsverdrag met Marokko. De ondertekening vond plaats op 18 december 2023.
Besluit: 2023-12-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een moordzaak

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over een moordzaak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie ISS

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over communicatie met ISS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eerstelijns voorziening voor rechtshulp in Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over eerstelijns voorziening voor rechtshulp in Caribisch Nederland. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de contouren voor een eerstelijns voorziening voor rechtshulp in Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-12-20 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken verbetering langlopende letselschadezaken

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken verbetering langlopende letselschadezaken. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de verschillende ontwikkelingen op het gebied van de verbetering van de afhandeling van letselschadezaken.
Besluit: 2023-12-20 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak versterking toegang tot het recht

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over voortgang aanpak versterking toegang tot het recht. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen bij de versterking van de toegang tot het recht in de 2e helft van 2023.
Besluit: 2023-12-20 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van het Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces dat in werking trad in 2020. Met het herstelrecht in het strafrecht hebben slachtoffers en verdachten of veroordeelden de mogelijkheid om de gevolgen van een strafbaar feit te bespreken en te herstellen.
Besluit: 2023-12-20 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over planning algoritmeregisters JenV

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over planning algoritmeregisters JenV. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar aanpak om te zorgen voor registratie van hoog risico algoritmen in het algoritmeregister. De algoritmen zijn noodzakelijk om medewerkers van Justitie en Veiligheid (JenV) te ondersteunen in het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Besluit: 2023-12-19 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sekswerkbeleid

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over sekswerkbeleid. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van sekswerkbeleid. Hij bespreekt de stand van zaken van het initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Agema (PVV) om de prostitutieleeftijd naar 21 jaar te verhogen. Ook gaat hij in op de stand van zaken van zijn toezegging tijdens het commissiedebat Mensenhandel en prostitutie van 17 mei 2023. Tot slot reageert hij op de motie van de Tweede Kamerleden Kuik (CDA) en Bikker (ChristenUnie) over de evaluatie van de uitstapprogrammas voor sekswerkers.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op RSJ advies Vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief met reactie op RSJ advies Vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn reactie op het advies 'Vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen' van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De Tweede Kamer had het rapport op 24 januari 2023 ontvangen.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending inhoudelijke reactie analyse online aangejaagde ordeverstoringen

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Uitstelbrief toezending inhoudelijke reactie analyse online aangejaagde ordeverstoringen. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stelt de toezending uit van informatie aan de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van de aanpak van online aangejaagde openbare-ordeverstoringen.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit en vertrekmoratorium Palestijnse Gebieden

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over Besluit en vertrekmoratorium Palestijnse Gebieden. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over het besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor (staatloze) Palestijnse asielzoekers uit de Palestijnse Gebieden voor de duur van 6 maanden.
Besluit: 2023-12-19 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging besluitmoratorium Sudan

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over verlenging besluitmoratorium Sudan. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de verlenging van het besluitmoratorium voor vreemdelingen uit Sudan tot 8 juli 2024.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Verlengen beslistermijn asiel 1 januari 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over diverse onderwerpen migratiebeleid. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van asiel en migratie. Daarnaast gaat hij in op een eventuele beleidswijziging voor de langere termijn voor de bedenktijd van slachtoffers van mensenhandel.
Besluit: 2023-12-19 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Afschaffen schriftelijk horen voor kansrijke asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over diverse onderwerpen migratiebeleid. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van asiel en migratie. Daarnaast gaat hij in op een eventuele beleidswijziging voor de langere termijn voor de bedenktijd van slachtoffers van mensenhandel.
Besluit: 2023-12-19 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opvolging EHRM uitspraak A M A t Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over opvolging EHRM uitspraak A M A t Nederland . Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Bruins Slot (BZ) informeren de Tweede Kamer over de opvolging van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak A.M.A. t. Nederland. Het gaat daarbij om een individueel geval van uitwijzing naar Bahrein door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 2018.
Besluit: 2023-12-19 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van maatreelen om overlastgevend en crimineel gedrag bij asielzoekers aan te pakken. Hij gaat daarbij in op zijn werkbezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook bespreekt hij de gemeenten die hij heeft gemaakt Westerwolde en Cranendonck over de aanpak van overlast.
Besluit: 2023-12-19 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief opvang Oekraïne december 2023

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Hoort bij Verzamelbrief opvang Oekraïne december 2023. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) over de stand van zaken van de opvang van Oekraïners in Nederland. Het gaat om derdelanders met een tijdelijk verblijf in Oekraïne. Daarnaast gaat hij in op de vrijstelling mvv-vereiste (machtiging voorlopig verblijf). Ook bespreekt hij de wijzigingen van de Regeling opvang ontheemden uit Oekraïne (RooO) en de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO).
Besluit: 2023-12-19 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de verwerking van persoonsgegevens bij het LIEC en de RIEC's

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Besluit op Woo-verzoek van een verzoek om informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het LIEC en de RIECs. Het besluit is genomen op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over de aansprakelijkheidsstelling van Rusland over de MH17

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Besluit op Woo-verzoek over de aansprakelijkheidsstelling van Rusland over de MH17. Het besluit is genomen op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT december 2023. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak voor gedupeerde gezinnen van de kinderopvangtoeslagaffaire die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing (UHP KOT).
Besluit: 2023-12-18 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij afschrift brief Besluit uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief bij afschrift brief Besluit uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Eerste Kamer van 18 december 2023. De brief gaat over het ontwerpbesluit bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Hij geeft een korte toelichting.
Besluit: 2023-12-18 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op evaluatie Adviesraad Migratie

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief met reactie op evaluatie Adviesraad Migratie. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het evaluatieverslag 'Houvast bieden in het migratiedebat'. Het verslag gaat over het functioneren van de Adviesraad Migratie (AM) in de periode 2018-2022. Hij geeft zijn reactie op het verslag.
Besluit: 2023-12-18 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Vragen Business Informatieplan OM en Basisplan Straf

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Antwoorden Vragen Business Informatieplan OM en Basisplan Straf. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) geven antwoorden op vragen over Business Informatieplan van het Openbaar Ministerie (OM) en het Basisplan Straf van de Raad voor de Rechtspraak. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-18 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang samenwerking met Marokko en Egypte op het gebied van migratie

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over voortgang samenwerking met Marokko en Egypte op het gebied van migratie. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de de ontwikkelingen in de samenwerking tussen Nederland en Marokko op het gebied van migratie. Daarnaast gaat hij in op zijn werkbezoek aan Egypte van 2 en 3 oktober 2023. Het doel van dit werkbezoek was om het migratiepartnerschap met Egypte verder te versterken.
Besluit: 2023-12-18 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met 5e rapportage uitreizigers

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief met 5e rapportage uitreizigers. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer een brief met de 5e integrale rapportage uitreizigers. Zij reageert hiermee op de motie van de Tweede Kamerleden Michon-Derkzen (VVD) en Bikker (CU). Het gaat om de stand van zaken op 30 november 2023.
Besluit: 2023-12-18 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toepassing artikel 8 EVRM bij mannelijke uitreizigers

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over toepassing artikel 8 EVRM bij mannelijke uitreizigers. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de toepassing van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bij mannelijke uitreizigers. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) had hierom verzocht.
Besluit: 2023-12-18 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over moties en toezeggingen op het dossier mensenhandel

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over moties en toezeggingen op het dossier mensenhandel. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen op het dossier mensenhandel.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met voortgangsnotitie evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief met voortgangsnotitie evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsnotitie van het evaluatieonderzoek naar de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt). Zij gaat in op de Twbmt en op de evaluatie.
Besluit: 2023-12-18 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij halfjaarbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Halfjaarbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit najaar 2023. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de gezamenlijke aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Zij gaat daarbij in op enkele resultaten van deze aanpak. Zij stuurt de beleidsreactie op het rapport 'Onbedoeld Ondermijnen' van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC) mee met de Kamerbrief. Ook stuurt zij een overzicht van moties en toezeggingen.
Besluit: 2023-12-15 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij verslag van de JBZ Raad van 4 en 5 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief bij verslag van de JBZ Raad van 4 en 5 december 2023. Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer het verslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 4 en 5 december 2023 in Brussel. Zij informeren de Kamer daarbij onder meer over de bijeenkomst van de kopgroep counterterrorisme, over mensenrechten en asiel en migratie. Ook gaan zij in op over de voortgang in een aantal wetgevingsdossiers van de Europese Unie (EU).
Besluit: 2023-12-15 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang crisisbeheersing Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over voortgang crisisbeheersing Caribisch Nederland. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het stelsel van crisisbeheersing in Caribisch Nederland. Daarbij gaat zij in op de stand van zaken van het wetgevingstraject voor wijzigingen van de Wet veiligheidsregios (Wvr) en de Veiligheidswet BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba).
Besluit: 2023-12-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op het WODC onderzoek naar uitsluiting religieuze gemeenschappen

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op het WODC onderzoek naar uitsluiting religieuze gemeenschappen. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Een verkennend onderzoek naar uitsluiting van ex-leden door religieuze gemeenschappen' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Het rapport gaat over sociaalwetenschappelijk en juridisch onderzoek naar uitsluiting van ex-leden door religieuze gemeenschappen. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.
Besluit: 2023-12-14 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand. Hij geeft een korte samenvatting van de resultaten van de evaluatie en gaat in op de mogelijkheden voor digitale geslachtsnaamskeuze.
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over WODC onderzoek naar ambtelijk bestuurlijke integriteit in Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over WODC onderzoek naar ambtelijk bestuurlijke integriteit in Caribisch Nederland. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Van Huffelen ( Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Ambtelijk-bestuurlijke integriteit in Caribisch Nederland'van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Zij gaan in op de bevindingen.
Besluit: 2023-12-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken wets en opsporingsontwikkeling DNA onderzoek en uitkomst advies standaardafname celmateriaal

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken wets en opsporingsontwikkeling DNA onderzoek en uitkomst advies standaardafname celmateriaal. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de start van de pilot van het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) met genealogische databanken in verband met dna-onderzoek bij misdrijven. Ook gaat zij in op een wetsontwikkeling over afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek. Tot slot bespreekt zij een advies van 2 medewerkers van de Universiteit van Leiden over de standaardafname van celmateriaal voor DNA-onderzoek bij een specifieke groep verdachten.
Besluit: 2023-12-14 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van de hoogte van verkeersboetes voor de kalenderjaren 2023 en 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Besluit op een Woo-verzoek over de totstandkoming van de hoogte van verkeersboetes voor de kalenderjaren 2023 en 2024. Het besluit is genomen op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 2-jaarlijkse recidivemonitor periode 2010 2022

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief bij 2-jaarlijkse recidivemonitor periode 2010 2022. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Eerste Kamer enkele factsheets met de 2-jaarlijkse recidivemonitor 2010-2022 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). De factsheets gaan over recidive onder verschillende groepen volwassen en jeugdigen. Hij bespreekt daarbij de bevindingen van het WODC.
Besluit: 2023-12-13 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Interim auditrapport JenV 2023 Auditdienst Rijk

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief bij Interim auditrapport JenV 2023 Auditdienst Rijk. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het interim-auditrapport JenV 2023 van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij geeft een korte toelichting.
Besluit: 2023-12-13 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met rectificatie cijfers Wahv

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief met rectificatie cijfers Wahv. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Eerste Kamer een rectificatie van cijfers over het aantal beroepen door professioneel gemachtigden voor de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).
Besluit: 2023-12-13 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak kritieke situatie aanmeldcentrum Ter Apel

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over aanpak kritieke situatie aanmeldcentrum Ter Apel. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die hij wil nemen om de opvangsituatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verbeteren en om extra opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders te realiseren.
Besluit: 2023-12-12 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie rapport over ongecontroleerde macht Amnesty International

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie rapport over ongecontroleerde macht Amnesty International. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het rapport 'Ongecontroleerde macht' van Amnesty International van 1 juni 2023. Zij doet dit op verzoek van de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Initiatiefnota Mutluer over jeugdstrafrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op Initiatiefnota Mutluer over jeugdstrafrecht. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de initiatiefnota Jeugdstraf- en Herstelplan: Een offensief tegen jeugdcriminaliteit' van het Tweede Kamerlid Mutluer (PvdA). De initiatiefnota bevat voorstellen over de aanpak van de problematiek van jeugdigen die zouden kunnen uitgroeien tot geroutineerde criminelen in de georganiseerde misdaad.
Besluit: 2023-12-12 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rol korpschef politie bij het vaststellen van het cameraplan ANPR

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over rol korpschef politie bij het vaststellen van het cameraplan ANPR. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Eerste Kamer over de rol van de korpschef van politie bij het het cameraplan voor het Automatic Number Plate Recognition (ANPR) voor het vastleggen en bewaren van kentekens. Aanleiding was een discussie in de Kamer over de onafhankelijkheid van de korpschef.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet drempelverlaging omgang grootouders. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wet drempelverlaging omgang grootouders.
Besluit: 2023-12-12 privaatrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Contourenbrief Versterkte Aanpak Online extremistische en terroristische content

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Contourenbrief Versterkte Aanpak Online extremistische en terroristische content. De ministers Yeilgöz-Zegerius (JenV), Bruins Slot (BZ), Adriaansens (EZ), Van Gennip (SZW) en De Jonge (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen ( Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van de Versterkte Aanpak Online voor extremistische en terroristische content.
Besluit: 2023-12-12 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation. Het gaat om de vergoeding van reiskosten en vervolgverhoren, toeslagen, tijdschrijven en enkele andere onderwerpen. De Kamerbrief gaat daarbij in op de voorhangprocedure.
Besluit: 2023-12-11 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming over nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over besluitvorming over nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de besluitvorming die Europese Commissie (EC) voorbereidt over een machtiging tot nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht. Het gaat daarbij om de wederzijdse erkenning van de echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk, de ouderlijke verantwoordelijkheid, kinderontvoering, onderhoudsverplichtingen, huwelijksvermogensrecht en geregistreerde partnerschappen.
Besluit: 2023-12-11 privaatrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport evaluatie wet Drugs in het verkeer

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief bij rapport evaluatie wet Drugs in het verkeer. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Geen nacht zonder (art.) 8, Evaluatie van de Wet drugs in het verkeer' van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Zij geeft een toelichting op het onderzoek.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het aangepaste besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV).
Besluit: 2023-12-11 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief gezagsmodule en Internationale Kinderontvoering

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Voortgangsbrief gezagsmodule en Internationale Kinderontvoering. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen uitrol van de gezagsmodule binnen het Personen- en Familierecht en diverse acties op het terrein van internationale kinderontvoering.
Besluit: 2023-12-11 privaatrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek naar contraterrorismewetgeving

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek naar contraterrorismewetgeving. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) geeft haar beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Inzicht in Samenhang Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorisme wetgeving' van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC). De Tweede Kamer had het rapport op 25 september 2023 ontvangen. Eenzelfde brief stuurt zij naar de Eerste Kamer.
Besluit: 2023-12-11 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over monitoring tolk en vertaaldiensten najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over monitoring tolk en vertaaldiensten najaar 2023. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de monitoring van de tolkdienstverlening vanaf januari tot en met oktober 2023.
Besluit: 2023-12-11 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo besluit over verslagen van gesprekken over toekomst interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over Woo besluit over verslagen van gesprekken over toekomst interlandelijke adoptie. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over de openbaarmaking van gespreksverslagen van gesprekken met instanties en belangenverenigingen over de toekomst van interlandelijke adoptie.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift antwoorden vragen so over de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift antwoorden vragen so over de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 2 juni 2023. Deze ging over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat. De Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 18 juli 2023.
Besluit: 2023-12-11 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij toezending Meerjarig departementaal informatieplan JenV 2024 2027

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief bij toezending Meerjarig departementaal informatieplan JenV 2024 2027. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Meerjarig departementaal informatieplan JenV 2024-2027. Zij geeft een toelichting op het beleidsplan.
Besluit: 2023-12-11 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gespreksverslagen toekomst interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Besluit op Woo-verzoek om informatie van gespreksverslagen van gesprekken met instanties en belangenverenigingen over de toekomst van interlandelijke adoptie. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over start onafhankelijk onderzoek ADR naar beveiligen bijzondere informatie

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief over start onafhankelijk onderzoek ADR naar beveiligen bijzondere informatie. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de start van het onafhankelijk onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de de beveiliging van bijzondere informatie binnen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV en de politie. Aanleiding is het strafrechtelijk onderzoek van de Rijksrecherche naar verdenkingen van 2 aangehouden personen van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie.
Besluit: 2023-12-08 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Tweede Halfjaarbericht Politie 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Tweede halfjaarbericht politie 2023. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het 2e halfjaarbericht Politie 2023. Zij informeert de Kamer daarbij over de staat van de politie.
Besluit: 2023-12-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij OM Fraudemonitor 2021 2022

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief bij OM Fraudemonitor 2021 2022. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de 5e Fraudemonitor van het Openbaar Ministerie (OM). Deze gaat over de periode 2021-2022. De Fraudemonitor geeft met cijfers en concrete voorbeelden een beeld van de strafrechtelijke prestaties in de bestrijding van fraude. De Kamerbrief gaat in op de horizontale en verticale fraude en op de afdoening ervan.
Besluit: 2023-12-07 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar beleidsreactie op de wetsevaluatie door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk. Deze komt voort uit de Wet computercriminaliteit III (Wet CCIII). De wet trad in maart 2019 in werking.
Besluit: 2023-12-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen meldkamer en alerteringsdomein

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief over ontwikkelingen meldkamer en alerteringsdomein. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en ontwikkelingen in het meldkamerdomein en alerteringsdomein.
Besluit: 2023-12-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstelTijdelijke wet opvang ontheemden Oekraine

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraine. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het wetsvoorstel Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne.
Besluit: 2023-12-07 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over de totstandkoming van- en besluitvorming binnen de (Nederlandse) onderzoeken naar de aanbieders van de (communicatie)diensten EncroChat en Sky ECC

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de totstandkoming van- en besluitvorming binnen de (Nederlandse) onderzoeken naar de aanbieders van de (communicatie)diensten EncroChat en Sky ECC. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een onderzoeksrapport naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Besluit op Woo-verzoek om informatie met als onderwerp het onderzoeksrapport naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming in een individuele zaak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.
Besluit: 2023-12-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op nadere vragen over opvang van ontheemden uit Oekraine

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Antwoorden op nadere vragen over opvang van ontheemden uit Oekraine. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de antwoorden op eerdere vragen over de Verzamelbrief opvang Oekraïne van 14 april 2023 en de brief over derdelanders uit Oekraïne van 8 juni 2023. De vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad en voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer (EK) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Kamerbrief over voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp-Besluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.
Besluit: 2023-12-05 privaatrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de dividendbelastingarbitrage

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Besluit op Woo-verzoek over een verzoek om openbaarmaking van stukken, over de dividendbelastingarbitrage ook wel bekend als dividendstrippen en cum/cum-fraude. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de totstandkoming van de passage over Btag-tarieven van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over de totstandkoming van de passage Gedeeltelijke reconstructie van de Btag-tarieven op pagina 41 van het rapport Tussen Ambt en Markt van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over zorg en ondersteuning aan Donny M in het straf zorg en sociaal domein

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over zorg en ondersteuning aan Donny M in het straf zorg en sociaal domein . Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein' van Toezicht Sociaal Domein (TSD). Het rapport gaat over de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino. De Tweede Kamer had het rapport op 8 juni 2023 ontvangen.
Besluit: 2023-12-04 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over behandeling voorstel van Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over behandeling voorstel van Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) verzoekt de Tweede Kamer om het voorstel van Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 met voorrang te behandelen. Het gaat hierbij om het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en het Protocol tot wijziging van dit verdrag.
Besluit: 2023-12-01 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 4 en 5 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 4 en 5 december 2023. Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 4 en 5 december 2023. De vragen gingen over de Verordening voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik, de mensenhandelrichtlijn, asiel en migratie, de Schengen-toetreding van Roemenië en Bulgarije en vluchtelingen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-01 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de verlaging griffierechten

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over verlaging van de griffierechten. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de verlaging van de griffierechten per 1 januari 2024.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8 september 2023. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de aanbevelingen uit de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie van 29 november 2023. Aanleiding van de brief was een inspectiebezoek op 8 september 2023 aan Justitieel Complex Zeist (JC Zeist). Hij stuurt de brief van de inspecties naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Kamerbrief over aanpak personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de oorzaken van de personeelskrapte en capaciteitsproblematiek in het gevangeniswezen. Hij gaat daarbij in op de maatregelen die hij wil nemen en de voorbereidingen die hij treft voor als de druk op de capaciteit in het gevangeniswezen nog verder toeneemt.
Besluit: 2023-11-30 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over reduceren van het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie over reduceren van het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op de motie van het Eerste Kamerlid Van Meenen (D66). De motie verzoekt de regering om een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen, die het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen terugbrengt tot maximaal 1.
Besluit: 2023-11-30 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de verhoging verkeersboete

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over de verhoging van verkeersboete. Naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad Einde aan steeds duurdere verkeersboetes; OM wil dat het kabinet stopt met verhogingen werd dit Woo-verzoek ingediend. Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rol Eerste en Tweede Kamer bij adviezen Raad van State en de voorhang ontwerpregelingen

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief over rol Eerste en Tweede Kamer bij adviezen Raad van State en de voorhang ontwerpregelingen. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Het advies richt zich op de vraag hoe de Kamers kunnen beschikken over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een ontwerpregeling bij de Staten-Generaal.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging landenbeleid Turkije najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over wijziging landenbeleid Turkije najaar 2023. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de wijziging van het landenbeleid voor Turkije. Aanleiding was het ambtsbericht van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) van 31 augustus 2023. De verslagperiode loopt van maart 2022 tot augustus 2023.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over niet tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over niet tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van het niet op tijd omzetten van de herziene Europese richtlijn voor kennismigranten.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herbeoordeling veilig land van herkomst Bosnië en Herzegovina Brazilië Jamaica Kosovo Mongolië en Servië

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over herbeoordeling veilig land van herkomst Bosnië en Herzegovina Brazilië Jamaica Kosovo Mongolië en Servië. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert deTweede Kamer over de uitkomst van de herbeoordelingen van Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië als veilige landen van herkomst. Een bijlage met de toelichting per land stuurt hij mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.
Besluit: 2023-11-28 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de aanslag op een persoon

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwezige documenten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid over de aanslag op een persoon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over oninbare vorderingen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie Ellian en Van Nispen over oninbare vorderingen. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD). De motie ging over onderzoek naar oninbare vorderingen door slachtoffers van oplichting.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 4 en 5 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 4 en 5 december 2023. Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) op 4 en 5 december 2023 in Brussel. Daarbij informeren zij de Kamer over het Kopgroepontbijt terrorisme. Ook gaan zij in op de ontwikkelingen in 2 wetstrajecten. Het gaat om de Richtlijn voor de status van langdurig ingezeten derdelanders en de Richtlijn voor voorkoming en bestrijding van mensenhandel. Eenzelfde brief hebben zij naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief Opvang Oekraine 24 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Verzamelbrief opvang Oekraine. Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Hij stuurt het rapport 'Steeds de juiste maatvoering weten te vinden. Evaluatie programma-DG Oekraïense ontheemden en Nationale Opvangorganisatie' mee met de Kamerbrief, samen met enkele bijlagen.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

(6e deel) Besluit Woo-verzoek over COVID-19 aanpak periode DOC-19 april en mei 2021

[Gepubliceerd: 2023-12-19] (6e deel) Besluit Woo-verzoek Covid-19 aanpak DOC-19 april en mei 2021
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van het werkbezoek van minister Weerwind aan Suriname

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie en gespreksverslagen rondom het werkbezoek van minister Weerwind aan Suriname in december 2022 die raken aan het onderwerp kinderbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over Woo-verzoek inzake het wokisme

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op bezwaar over Woo-verzoek van informatie over het wokisme. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over Woo-verzoek over het wokisme

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op bezwaar over Woo-verzoek van informatie over het wokisme. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervan

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek om informatie over het detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken naar de mogelijkheid hiervan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken contacten NABV-JenV

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op verzoeken om alle communicatie tussen de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in de perioden 1 juni 2022 tot 30 augustus 2023 en 1 november 2020 tot 1 juli 2021. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Woo-verzoek Vierpartijenoverleg van 15 augustus 2022

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Het besluit betreft informatie over de onderwerpen migratie en het Justitieel Beleidsplan kustwacht, waarover is gesproken in het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) van 15 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar van Woo-besluit over benoemingsbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Besluit op een aantal bezwaren over (deel)besluiten op Woo-verzoeken waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van een aantal rechters conform artikel 47 van de Grondwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met toestemming voor deelname aan technische briefing over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief met toestemming voor deelname aan technische briefing over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Staatssecretaris Van der Maat (JenV) geeft toestemming aan 2 ambenaren voor deelname aan een technische briefing over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Het gaat om de directeur van de directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) en de directeur van de directie Migratiebeleid (DMB). Hij doet dit op verzoek van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Kamerbrief over voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers. Minister Yeilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Maat (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het pakket aan landelijke en lokale maatregelen om overlast en crimineel gedrag door asielzoekers te voorkomen en aan te pakken.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief asielopvang

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Verzamelbrief asielopvang. Staatssecretaris Van der Maat (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de asielopvang. Hij gaat daarbij onder meer in op de stand van zaken van de opvang, de kwaliteit en de kosten. Ook schetst hij enkele belangrijke ontwikkelingen.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actuele situatie asielketen en MMP 2023-2

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Kamerbrief over actuele situatie asielketen en MMP 2023-2. Staatssecretaris Van der Maat (JenV) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen voor de migratieketen van de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP 2023-II). Het gaat om de instroom, productie en uitstroom.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ketenwerkproces levenslanggestraften

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Naar aanleiding van een eerder verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het zogeheten Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP Levenslanggestraften) is het besluit genomen om het betreffende document (gedeeltelijk) openbaar te maken en voor iedereen ter beschikking te stellen.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek 41 bis

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek 41 bis. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Vergelijkend onderzoek Italiaans 41-bis detentieregime'. Het rapport bevat een vergelijking van de omstandigheden in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught en het Italiaanse gevangenisregime. De Tweede Kamer had het rapport op 27 juni 2023 ontvangen.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel seksuele misdrijven

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet seksuele misdrijven. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Sneller noodinvestering in de sociale advocatuur

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie Sneller noodinvestering in de sociale advocatuur. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Sneller (D66). De motie verzoekt de regering om nog dit jaar een noodinvestering te doen in de sociale advocatuur vanuit de nog niet bestede middelen in het rechtsbijstandsbudget.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Mededeling EU-stappenplan ter bestrijding van drugshandel en georganiseerde criminaliteit

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Informatievoorziening over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 6 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-08 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief opvang Oekraïne

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Hoort bij Verzamelbrief opvang Oekraïne. Staatssecretaris Van der Maat (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden in Nederland: uitdagingen bij een langdurige oorlog'. Daarnaast gaat hij in op de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne en de duurzame opvang en arbeidsparticipatie van ontheemden uit Oekraïne in Nederland.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over instellen onafhankelijk onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Hoort bij Kamerbrief over instellen onafhankelijk onderzoek . Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over het strafrechtelijk onderzoek naar de verdenking van 2 personen van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. Daarnaast informeert zij de Kamer over het onafhankelijk onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR).
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 32 van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De doorlichting richt zich op de beleidsterreinen rechtspleging en rechtsbijstand. Hij stuurt de beleidsdoorlichting mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij Jaarverslag en Toezichtsrapport CvTA

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag en Toezichtsrapport CvTA 2022. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag en het toezichtsrapport van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) over 2022. Ook stuurt hij de controleverklaring van de accountant over dat jaar.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport over politieoptreden bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Staphorst

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport over politieoptreden bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Staphorst. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Politieoptreden bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Staphorst' van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij geeft haar beleidsreactie. Ook stuurt zij de 'Wederhoorreactie politie'.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Kamerbrief bij Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing van het Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De aanleiding is dat staatssecretaris Van der Burg tijdelijk niet in staat is zijn taken als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV) uit te oefenen. Zij stuurt het besluit mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanhoudingen

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Kamerbrief over aanhoudingen. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over aanhoudingen op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. De aanhoudingen vonden plaats op 26 oktober 2023.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport over wetsvoorstel voor wijziging van de Opiumwet 1960 BES

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Nader rapport over wetsvoorstel voor wijziging van de Opiumwet 1960 BES. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel voor wijziging van de Opiumwet 1960 BES naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) tot de oplegging van een last onder bestuursdwang voor drugspanden. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Nader rapport wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Nader rapport wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport over wetsvoorstel voor verhoging strafmaximum deelneming aan terroristische organisatie

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Nader rapport over wetsvoorstel voor verhoging strafmaximum deelneming aan terroristische organisatie. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel voor wijziging van het Wetboek van Strafrecht naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over de verhoging van het strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Nader rapport wetsvoorstel waarborgen parlementaire betrokkenheid. Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over meeropbrengsten van kansspelen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie over meeropbrengsten van kansspelen. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Heerema (VVD) en Mutluer (PvdA). De motie verzocht om een verkenning naar het inzetten van mogelijke meeropbrengsten van online kansspelen voor de versterking van de sport enerzijds en ter ondersteuning van preventie tegen gokken anderzijds.
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit in de bezwaarzaak Leeftijdsbepaling middels schouwen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] De IND heeft een Woo-besluit genomen in de bezwaarzaak Leeftijdsbepaling middels schouwen.
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de selectie van een centrale bemiddelingsorganisatie

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op Woo-verzoek over de selectie van een centrale bemiddelingsorganisatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij beleidsreactie op de Monitor Jeugdcriminaliteit en reactie op moties en toezeggingen

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Bestand: tk-beslisnota-bij-beleidsreactie-op-de-monitor-jeugdcriminaliteit-en-reactie-op-moties-en-toezeggingen.pdf
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief Justitiele jeugd 23 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-23 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Mutluer over verkeersboetes

[Gepubliceerd: 2023-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-20 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief Politie en missiekritische communicatie

[Gepubliceerd: 2023-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-20 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen VKC voor JenV inzake uitvoeiring motie 21 en algoritmeregisters

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Bestand: tk-beslisnota-bij-antwoord-op-schriftelijke-vragen-vkc-voor-jenv-inzake-uitvoeiring-motie-21-en-algoritmeregisters.pdf
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang transformatie interlandelijk adoptiesysteem

[Gepubliceerd: 2023-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-20 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Kuik en Mutluer over de pilot Huis van Herstel

[Gepubliceerd: 2023-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-20 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak bodemprocedure in de zaak Singh

[Gepubliceerd: 2023-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-20 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de strafrechtelijke aanpak van discriminatie

[Gepubliceerd: 2023-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-19 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota Beleidskader voor de aanpak van mensensmokkel

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Bestand: tk-beslisnota-beleidskader-voor-de-aanpak-van-mensensmokkel.pdf
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over onzichtbare slachtoffers van mensenhandel

[Gepubliceerd: 2023-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-19 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij beleidskader voor de aanpak van mensensmokkel

[Gepubliceerd: 2023-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-19 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de kosteloze regeling naamswijziging

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over de kosteloze regeling naamswijziging. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota Actieplan Samen tegen mensenhandel

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Bestand: tk-beslisnota-actieplan-samen-tegen-mensenhandel.pdf
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actieplan Samen tegen mensenhandel

[Gepubliceerd: 2023-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-18 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Convenant over het tegengaan van overlast in het OV

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een Woo-verzoek over het Convenant over het tegengaan van overlast in het Openbaar Vervoer. Het gaat een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over over de tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij brief voortgang maatregelen passagiersgegevens

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Bestand: tk-beslisnota-bij-brief-voortgang-maatregelen-passagiersgegevens.pdf
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Schriftelijk overleg JBZ Raad 19 en 20 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Bestand: tk-beslisnota-bij-schriftelijk-overleg-jbz-raad-19-en-20-oktober-2023.pdf
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over aanzuigende werking asielbeleid

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie themastudie Extremisme

[Gepubliceerd: 2023-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang maatregelen passagiersgegevens

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 19 en 20 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Whatsapp-groep 'Desinformatie-app' of 'Desinfo-app'

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over de Whatsapp-groep met de naam 'Desinformatie app' of 'Desinfo app'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Verzoek instemming verzending Kamerbrief inzake de afdoening van twee Woo verzoeken aangaande interlandelijke adoptie en de landenanalyse

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Bestand: tk-beslisnota-bij-verzoek-instemming-verzending-kamerbrief-inzake-de-afdoening-van-twee-woo-verzoeken-aangaande-interlandelijke-adoptie-en-de-landenanalyse.pdf
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo besluiten inzake interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-13 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de tot standkoming onderzoek Stand van het notariaat

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Besluit op Woo-verzoek over de tot standkoming onderzoek Stand van het notariaat inclusief inventarislijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij beleidsreactie op rapporten tav de evaluatie van vier EU kaderbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Bestand: tk-beslisnota-bij-beleidsreactie-op-rapporten-tav-de-evaluatie-van-vier-eu-kaderbesluiten.pdf
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie EU kaderbesluiten vrijheidsbeneming

[Gepubliceerd: 2023-10-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-12 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie landenanalyse interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie omtrent de landenanalyse interlandelijke adoptie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Brief TK Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Bestand: tk-beslisnota-bij-brief-tk-criminaliteit-en-rechtshandhaving-2022.pdf
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2022

[Gepubliceerd: 2023-10-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-11 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Kamerbrief over het bericht Muslim Rights Watch daagt de staat om terreurverdenking Tilburgse man

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: tk-beslisnota-bij-kamerbrief-over-het-bericht-muslim-rights-watch-daagt-de-staat-om-terreurverdenking-tilburgse-man.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Beleidsreactie WODC rapport rechtsextremisme & algoritmen

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: tk-beslisnota-bij-beleidsreactie-wodc-rapport-rechtsextremisme-algoritmen.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek over rechtsextremisme op sociale media platforms

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Toetreding Botswana tot Haags Alimentatieverdrag 2007

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: tk-beslisnota-bij-toetreding-botswana-tot-haags-alimentatieverdrag-2007.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Routekaart modernisering staatsnoodrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: tk-beslisnota-bij-routekaart-modernisering-staatsnoodrecht.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: tk-beslisnota-bij-landelijk-crisisplan-extreem-geweld-en-terrorisme.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Brief Tweede Kamer aanbieding visitatierapport Rechtspraak 2022 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: tk-beslisnota-bij-brief-tweede-kamer-aanbieding-visitatierapport-rechtspraak-2022-2023.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verzoek over toetreding Botswana tot het Haags Alimentatieverdrag 2007

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 privaatrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over routekaart modernisering staatsnoodrecht en crisisrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij visitatierapport Rechtspraak 2022 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over vertaaldienstverlening OM en Rechtspraak op grond van Woo

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over het bezwaarschrift vertaaldienstverlening van Thebigword B.V. en AVB Language Group B.V. voor het OM en de Rechtspraak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang NLCS

[Gepubliceerd: 2023-10-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Verslag JBZ 28 september 2023 en resterende SO vragen

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Bestand: tk-beslisnota-bij-verslag-jbz-28-september-2023-en-resterende-so-vragen.pdf
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Geannoteerde agenda JBZ raad 19 en 20 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Bestand: tk-beslisnota-bij-geannoteerde-agenda-jbz-raad-19-en-20-oktober-2023.pdf
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij verslag van de extra ingelaste JBZ Raad van 28 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 19 en 20 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over psycholoog NIFP

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over een psycholoog van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij afschrift brief gemeenten over vervolg dringende oproep asielopvang en huisvesting vergunninghouders

[Gepubliceerd: 2023-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Staat van Migratie 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Bestand: tk-beslisnota-bij-staat-van-migratie-2023.pdf
Besluit: 2023-10-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over indexeringssystematiek vergoedingen stelsel rechtsbijstand

[Gepubliceerd: 2023-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-06 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over evaluatie Wet herziening ten nadele

[Gepubliceerd: 2023-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-06 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota kamerbrief meerouderschap en gezag

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Bestand: tk-beslisnota-kamerbrief-meerouderschap-en-gezag.pdf
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Staat van Migratie 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken plan en planning uitwerking meerouderschap en gezag

[Gepubliceerd: 2023-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opvang West Friesland

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op Woo-verzoek over de opvang van asielzoekers in de regio West-Friesland. Het gaat een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport over toeslagenaffaire

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslisnotas archief van de Commissie Dossier J.A. Poch

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Besluit op een verzoek om het openbaar te maken van documenten die betrekking hebben op de besluitvorming omtrent het al dan niet openbaar maken van het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch. Het verzoek om openbaar maken van de documenten is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-10-04 rechtspraak Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van IND over informatie procesdossiers twee individuele personen

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie uit het procesdossier van twee individuele personen door de IND. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief Opvang Oekraine 29 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Eerste Kamerbrief bij Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Bestand: ek-beslisnota-bij-voorhang-conceptwijziging-van-de-regeling-aanwijzing-functies-vog-politiegegevens.pdf
Besluit: 2023-10-02 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo besluit over correspondentie met de HCCH over interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota MRB Besluit Implementatie richtlijn openbaarmaking winstbelasting naar MR

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Bestand: tk-beslisnota-mrb-besluit-implementatie-richtlijn-openbaarmaking-winstbelasting-naar-mr.pdf
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit Implementatie Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Tweede Kamerbrief bij Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport vernietiging dossiers

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe werkwijze retourstromen geldelijke strafbeschikkingen

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de communicatie met HCCH

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie met het Permanente Buro van de Haagse Conferentie (HCCH) in de periode 2015 tot 2021 over interlandelijke adoptie. Het verzoek is op 21 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 2 oktober 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over de inhuur van influencers door het ministerie van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over het inhuren van influencers door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

EK beslisnota bij Beantwoording vragen EK fracties PVV en PvdD naar aanleiding van brief avondklok dd 8 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Bestand: ek-beslisnota-bij-beantwoording-vragen-ek-fracties-pvv-en-pvdd-naar-aanleiding-van-brief-avondklok-dd-8-juni-2023.pdf
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij advies AcICT over het Nationaal Meldkamer Systeem

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Bestand: tk-beslisnota-bij-advies-acict-over-het-nationaal-meldkamer-systeem.pdf
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen avondklok

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies over het project Nationaal Meldkamer Systeem

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Kamerbrief inzake tegenwerpen derde land als veilig beschermingsalternatief

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Bestand: tk-beslisnota-bij-kamerbrief-inzake-tegenwerpen-derde-land-als-veilig-beschermingsalternatief.pdf
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota MinJenV bij concept Kamerbrief Veilig en gastvrij voetbal

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Bestand: tk-beslisnota-minjenv-bij-concept-kamerbrief-veilig-en-gastvrij-voetbal.pdf
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Toezegging inzake mogelijkheden rondom hervestiging Jezidi ontheemden uit Irak

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Bestand: tk-beslisnota-bij-toezegging-inzake-mogelijkheden-rondom-hervestiging-jezidi-ontheemden-uit-irak.pdf
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tegenwerpen derde land als veilig beschermingsalternatief

[Gepubliceerd: 2023-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-28 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Veilig en gastvrij voetbal

[Gepubliceerd: 2023-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-28 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de mogelijkheden rondom hervestiging van Jezidi ontheemden vanuit Irak

[Gepubliceerd: 2023-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-28 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de instelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op Woo-verzoek om informatie over de instelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Het gaat om de informatie die is vastgelegd in documenten over de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnotabij bij antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 28 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nationaal Preventie Mechanisme

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport evaluatie Ritax 2 0

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rechtshandhaving Cariben

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC onderzoek naar contraterrorismewetgeving

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-25 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanbevelingen evaluatierapport start up regeling

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-25 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie AM adviezen over zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid en realisme rond richtgetallen

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-25 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op niet controversieel verklaren dossier mensenhandel

[Gepubliceerd: 2023-09-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-22 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e deelbesluit op Woo verzoek inz reclame online

[Gepubliceerd: 2023-09-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-22 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse positie ten aanzien van de SLAPPs richtlijn

[Gepubliceerd: 2023-09-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-22 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij afschrift brief aan gemeenten Uitvraag nood opvang

[Gepubliceerd: 2023-09-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 3e deelbesluit op Woo verzoek inz reclame online kansspelen

[Gepubliceerd: 2023-09-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-22 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel herbenoeming 70plus rechters

[Gepubliceerd: 2023-09-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-22 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vier deelbesluiten op verzoek om informatie over een waarschuwende tekst die moet worden gebruikt bij kansspelen en over de ontwikkeling van beleid met betrekking tot kansspelreclame

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid over een waarschuwende tekst die moet worden gehanteerd bij kansspelen en over de ontwikkeling van beleid met betrekking tot kansspelreclame zijn op 22 september 2023 vier deelbesluiten genomen die strekken tot de (gedeeltelijke) openbaarmaking van documenten die met genoemde onderwerpen verband houden. Deze besluiten inclusief de inventarislijsten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld. Vanwege het in acht nemen van een termijnen om op te komen tegen deze besluiten vindt publicatie van de documenten na verloop van (minimaal) twee weken plaats
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over hotspotlijsten en archivering Covid-19

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op Woo-verzoek om informatie over hotspotlijsten en archivering Covid-19.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over gezamenlijke aanpak drugscriminaliteit door Nederland en België

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Besluit op een Woo-verzoek over de gezamenlijke aanpak van drugscriminaliteit door Nederland en België (specifiek Rotterdam en Antwerpen). Daarbij werd gevraagd naar een verslag of samenvatting van het congres Beveiligde haven op 31 maart of 1 april 2022 in Antwerpen. Het verzoek om informatie is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verslag EC over tenuitvoerlegging Richtlijn rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken uitvoering tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over EU Hervestigingsprogramma

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 28 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over nut en noodzaak processenfonds

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC onderzoek evaluatie Wet versterking positie curator en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over coffeeshops in Nederland 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Bescherming gegeven Evaluatie UAVG

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over de Europese Verordening ter bestrijding en voorkoming van seksueel misbruik

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief justitiële jeugdinrichtingen en kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd

[Gepubliceerd: 2023-09-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-14 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Voortgangsbrief justitiële jeugdinrichtingen en kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Bestand: tk-beslisnota-bij-voortgangsbrief-justitiele-jeugdinrichtingen-en-kleinschalige-voorzieningen-justitiele-jeugd.pdf
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over delen persoonsgegevens met Verenigde Staten

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op Woo-verzoek om informatie over delen persoonsgegevens met de Verenigde Staten over terrorisme over de periode van 2012 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over Signalement Terrorisme en Radicalisering uit 2021

[Gepubliceerd: 2023-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over een bezwaar tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid over informatie over Signalement Terrorisme en Radicalisering uit 2021.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording en actieve openbaarmaking omtrent Kamervragen over het bericht 'Keer op keer werd de minister gewaarschuwd en nu heeft Nederland 450 nieuwe gokkers'

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-11 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek besluit van de IND om informatie over beleid gezinshereniging

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over beleid gezinshereniging. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit (5e deel) op Woo-verzoek Covid-19 aanpak DOC-19 eerste kwartaal van 2021

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit (5e deel) op Woo-verzoek om informatie over Covid-19 aanpak DOC-19 eerste kwartaal van 2021.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over rapport Boetestelsels in balans

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-08 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten

[Gepubliceerd: 2023-09-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen Wet uitbreiding slachtofferrechten

[Gepubliceerd: 2023-09-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport VWN over asielzoekers in de noodopvang

[Gepubliceerd: 2023-09-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-07 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over rondreizende amvs

[Gepubliceerd: 2023-09-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-07 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de offshore kansspelsector in Curaçao en de voorgenomen hervormingen hiervan

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op een verzoek om informatie met als onderwerp correspondentie met de minister, ambtelijke top en directieniveau over de offshore kansspelsector in Curaçao en de voorgenomen hervormingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur over wetgeving en juridische zaken omtrent de openbaarmaking van mandaat- en volmachtbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Tweede deelbesluit op Woo-verzoek van informatie over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur over wetgeving en juridische zaken, onder andere specifiek het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Juridische Zaken, bij de problematiek van de openbaarmaking van mandaat- volmacht- en machtigingsbesluiten, evenals de rol die interne en externe registers daarbij vervullen. Dit deelbesluit bouwt voort op het eerder genomen deelbesluit van 20 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dienstverlening van tolk- en vertaaldiensten voor het OM en de rechtspraak

[Gepubliceerd: 2023-09-13] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 september 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het besluit gaat over het verzoek over documenten die gaan over de dienstverlening van een tolk- en vertaalbedrijf voor het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek afhandeling Wob-Woo-verzoek van The Rights Forum op 24 januari 2022 ingediend bij veertien universiteiten

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit over een verzoek om informatie openbaar te maken over (de afhandeling van) het door de Stichting The Rights Forum op 24 januari 2022 bij veertien universiteiten ingediende Wob-Woo-verzoek, over de samenwerking en communicatie met Israëlische universiteiten, Israëlische bedrijven en een aantal concreet bij naam genoemde organisaties. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kosten batenanalyse kansspelen

[Gepubliceerd: 2023-09-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij afsluitbrief intensief toezicht

[Gepubliceerd: 2023-09-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel uitbreiding sluitingsbevoegdheid beschieting en wapenvondst BES

[Gepubliceerd: 2023-09-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rectificatie beantwoording Kamervragen lid Van Nispen (SP)

[Gepubliceerd: 2023-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van rectificatie van de beantwoording van Kamervragen van het lid Van Nispen (SP), over onder andere de correspondentie met de Raad voor de rechtspraak en met verzoeker van de rectificatie van de beantwoording van de Kamervragen, net als alle interne correspondentie over de eerder genoemde gelegenheid.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie WODC rapport rechtsbijstandsverlening in kinderopvangtoeslagzaken

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift brief over de opvangopgave Oekraine

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluitmoratorium Oekraine

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden nadere Kamervragen over ontwerp ouderschapsverordening

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit splitsing Landelijke eenheid politie

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij nieuwe beleidsregels VOG

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie rapport GVM 2021 als onderdeel van Wlt wetsevaluatie

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (Deel II)

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over het onderwerp Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (deel II), over de periode tot 21 november 2022 tot 14 april 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift brief aan gemeenten over uitspraak RvS over voorlopige voorziening beëindiging RTB derdelanders uit Oekraïne

[Gepubliceerd: 2023-09-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-02 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij kopie brief commissie insolventierecht

[Gepubliceerd: 2023-08-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-31 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over BNC fiche over de richtlijn en mededeling voor de bestrijding van corruptie binnen de EU

[Gepubliceerd: 2023-08-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-31 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen opvang van ontheemden uit Oekraine

[Gepubliceerd: 2023-08-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over WODC-onderzoek Protocol 16 EVRM

[Gepubliceerd: 2023-09-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-29 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij verslag van de informele JBZ Raad van 20 21 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

[Gepubliceerd: 2023-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-29 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over bevindingen evaluatie pilot verkeershandhaving boa s

[Gepubliceerd: 2023-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-29 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota handelingsperspectief overlast in de gemeentelijke opvang

[Gepubliceerd: 2023-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-29 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

EK Beslisnota bij VKC EK berechting van uitreizigers en belangenafweging intrekking Nederlanderschap vervolg

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Bestand: ek-beslisnota-bij-vkc-ek-berechting-van-uitreizigers-en-belangenafweging-intrekking-nederlanderschap-vervolg.pdf
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij verslag van de informele JBZ Raad van 20 21 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief opvang Oekraine 25 augustus 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-29 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Richtlijn tot wijziging minimumnormen slachtoffers strafbare feiten

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 6 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek acties Nederlandse overheid ten aanzien van een Nederlander die in het buitenland is gedetineerd

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Op 29 augustus 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen over een verzoek waarin wordt gevraagd om het openbaar maken van alle documenten die zien op de acties die de Nederlandse overheid heeft ondernomen ten aanzien van een Nederlander die in het buitenland is gedetineerd. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek vuurwerkramp in Enschede en vuurwerkramp in Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede en de vuurwerkramp in Culemborg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over strafrechtelijke beslag BES

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij Nederlandse reactie op consultatie EC over bekendheid en werking UCPM

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over forensische onderzoeken bij minderjarige slachtoffers van zedendelicten

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over invrijheidsstellingen

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over invrijheidstellingen vanaf 2019 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medische zorg instellingen DJI

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over medische zorg in de instellingen van DJI. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Nederlands-Belgisch pact met rederijen tegen drugssmokkel

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Op 24 augustus 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen over een verzoek om het openbaar maken van alle documenten bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid die betrekking hebben op de totstandkoming van het Nederlands-Belgische pact met rederijen tegen drugssmokkel. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit over TRIP (Travel Informatie Portal)

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Op 22 augustus 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen over een verzoek om het openbaar maken over documenten die betrekking hebben over de ontwikkeling van TRIP (Travel Information Portal). Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst Ghana en Senegal

[Gepubliceerd: 2023-08-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-21 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-09-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-17 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het onderwerp ecocide

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Op 13 februari 2023 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een Woo-verzoek ontvangen om informatie openbaar te maken over ecocide. Er is daarbij verwezen naar specifieke documenten over de periodes van 1991 1998 en de periode 2015 tot heden over het invoeren van de strafbepaling ecocide.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op uw Woo-verzoek over artikel 3 lid 1 sub b van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

[Gepubliceerd: 2023-08-22] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 augustus een besluit genomen op een Woo-verzoek over artikel 3 lid 1 sub b van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over het onderwerp Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen, over de periode tot 21 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het rapport huurvoertuigen over de grens

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Op 10 augustus 2023 is er een besluit genomen op een Woo-verzoek om informatie over het rapport huurvoertuigen over de grens. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over contacten tussen vastgoedbelegger Harry Hilders, zijn bedrijven Urban Interest en Ceylonstaete, en ambtenaren JenV

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten tussen vastgoedbelegger Harry Hilders, zijn bedrijven Urban Interest en Ceylonstaete, en ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, over de afgelopen 15 jaar.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over declaratie(s) rapporten Criminelen achter het stuur en Panden met een luchtje

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek om informatie over de declaratie of declaraties die Bureau Beke aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft gestuurd voor de rapporten Criminelen achter het stuur en Panden met een luchtje, alsmede de verantwoordingen van de gedeclareerde werkzaamheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de heer Caspar Hermans als programmadirecteur Taskforce Brabant-Zeeland

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek om informatie over de heer Caspar Hermans als programmadirecteur van Taskforce Brabant-Zeeland. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid en is niet ingewilligd omdat er geen documenten zijn aangetroffen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over dit onderwerp.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Advies JV uitkomsten hackathon persalamering

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Bestand: Advies JV uitkomsten hackathon persalamering.pdf
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over persalamering

[Gepubliceerd: 2023-08-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 augustus 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek heeft betrekking op het advies van de landsadvocaat over persalarmering.
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit van 3 augustus 2023 over regulering van content op communicatieplatform Telegram

[Gepubliceerd: 2023-08-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 augustus 2023 een heroverwogen besluit genomen in een Woo-verzoek om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op regulering van content op communicatieplatform Telegram. De documenten bestrijken de periode januari 2019 tot en met 15 augustus 2022.
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022

[Gepubliceerd: 2023-08-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 augustus 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de besluitvorming die aanleiding heeft gegeven tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over diner pensant interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid over de organisatie van het diner pensant interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 1 augustus 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij informatiepakket derdelanders Oekraine

[Gepubliceerd: 2023-07-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-31 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medische zorg asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Op 27 juli 2023 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking de medische zorg voor asielzoekers.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de erkenning van schietverenigingen

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Op 27 juli 2023 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek om openbaarmaking van stukken, waarin de naam KNSA en KNTS zijn opgenomen, in verband met de erkenning van schietverenigingen. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van informatie over Chinese politiestations

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over Chinese politiestations. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake Politie met betrekking tot de schietverenigingen

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Op 27 juli 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een verzoek om openbaarmaking van stukken, waarin de naam KNSA en KNTS zijn opgenomen, in verband met de erkenning van schietverenigingen. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar in de Woo-zaak over de pilot van de IND en de Raad voor de Kinderbescherming

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op bezwaar in de Woo-zaak over de pilot van de IND en de Raad voor de Kinderbescherming.
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding van het rapport over huurvoertuigen over de grens

[Gepubliceerd: 2023-07-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-24 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actualisering informatie rond signaleringen

[Gepubliceerd: 2023-07-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-24 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitkeringsgerechtigden Duitse federale pensioenwet

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over in Nederland verblijvende uitkeringsgerechtigden op grond van de Duitse federale pensioenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over digitale dreigingen en incidenten binnen de energiesector

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over digitale dreigingen en incidenten binnen de energiesector. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over JBZ-Raad 20-21 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-18 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit verzoek om informatie geheel dossier/alle persoonsgegevens binnen LIEC en RIECS'S

[Gepubliceerd: 2023-07-18] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 juli 2023 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie over een geheel dossier, dan wel alle persoonsgegevens binnen het LIEC en de RIECSs.
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ontwikkelingen ECRIS

[Gepubliceerd: 2023-07-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-14 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

EK beslisnota bij Geannoteerde agenda informele JBZ raad 20 en 21 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Bestand: ek-beslisnota-bij-geannoteerde-agenda-informele-jbz-raad-20-en-21-juli-2023.pdf
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrieven bij agenda informele JBZ-Raad 20-21 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over intensivering grenstoezicht

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-13 internationaal Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 20 en 21 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-11 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit op bezwaar inzake informatieverzameling over demonstranten en demonstraties door de NCTV

[Gepubliceerd: 2023-09-20] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 10 juli 2023 een herstelbesluit genomen op een bezwaar in verband met een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het besluit heeft betrekking op documenten die gaan over aangemelde en niet aangemelde demonstraties en/of protesten.
Besluit: 2023-07-10 veiligheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC onderzoek korte vrijheidsstraffen

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-07 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verzamelbrief opvang Oekraïne

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-07 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over brede preventieaanpak georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-07 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over uitleveringen aan Israël

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Op 6 juli 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een verzoek om informatie over uitleveringen door Nederland aan de Staat Israël in de periode 1 januari 2010 tot en met 3 februari 2023. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake David Icke

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Op 6 juli 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een verzoek om openbaarmaking van stukken, waarin de naam David Icke is opgenomen, in verband met de manifestatie in Amsterdam. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over optreden van David Icke

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Op 6 juli 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een verzoek om openbaarmaking van stukken, waarin de naam David Icke is opgenomen, in verband met de manifestatie in Amsterdam. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief over justitiële jeugd

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gegevensdeling 1F IND en OM

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over samenwerkingsverbanden Belastingdienst en politie

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over straffen op maat

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over drugstoerisme

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst Albanie Noord Macedonie en Montenegro

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op amendementen over wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrech

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak criminele uitbuiting

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij beleidsreactie WODC rapport over ideologische duidingen

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Bestand: tk-beslisnota-bij-beleidsreactie-wodc-rapport-over-ideologische-duidingen.pdf
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over online aangejaagde openbare ordeverstoringen

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Van Nispen het afluisteren van het Huis voor klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over pilot kleinschalige detentievoorziening Huis van Herstel PI Almelo

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaarverslag RIEC LIEC 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op wetenschapstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en hiermee verbonden vermogensdelicten

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op eindrapport commissie Wet wapens en munitie en plan van aanpak vervolgproces

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over verhindering om biologische moeder te weerzien door Nederlandse overheid

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overdracht van medische dossiers asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Toekomstagenda Korpscheftaken

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over cybersecuritybeeld Nederland 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Kamerbrief Italiaanse aanpak

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Bestand: tk-beslisnota-bij-kamerbrief-italiaanse-aanpak.pdf
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op inspectierapporten over incidenten RJJI Den Hey Acker

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het wetsvoorstel voor een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-01 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaarrapportage 2022 van de functionaris gegevensbescherming van de Passagiersinformatie eenheid Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoeken Georganiseerd sadistisch misbruik en LEBZ

[Gepubliceerd: 2023-06-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg over de brief 'Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument'

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging over aanpak jongeren bij rechtsextremisme

[Gepubliceerd: 2023-06-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Jaarrapportage 2022 van de functionaris gegevensbescherming van de Passagiersinformatie eenheid Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over dodelijk steekincident Albert Heijn Turfmarkt Den Haag

[Gepubliceerd: 2023-06-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij wetsvoorstel kind draagmoederschap en afstamming

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie RSJ advies over toenemende beveiliging in breder perspectief

[Gepubliceerd: 2023-06-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vernieuwde circulaire stelsel bewaken en beveiligen

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over VOR in de geactualiseerde corporate governance code

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaaroverzicht 2022 FIU Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nadere uitwerking versterking toezicht advocatuur

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over kritiek van strafrechtdeskundigen over conclusies in het rapport commissie J.A. Poch

[Gepubliceerd: 2023-06-29] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 juni 2023 een Woo-besluit genomen over kritiek van strafrechtdeskundigen over conclusies in het rapport commissie J.A. Poch.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake een verzoek om informatie naar de instelling van de Commissie Dossier J.A. Poch

[Gepubliceerd: 2023-06-29] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 juni 2023 een besluit genomen inzake een verzoek om informatie naar de instelling van de Commissie Dossier J.A. Poch. Het verzoek om informatie is ingediend op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over meldkamers, crisiscommunicatie en crisisbeheersing

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vertrouwelijkheid van communicatie

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging bijlage Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport over wetsvoorstel tot wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafrecht BES omtrent verhoging wettelijke strafmaxima mensensmokkel

[Gepubliceerd: 2023-09-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak versterking toegang tot het recht

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over positie slachtoffers en nabestaanden bij levenslange gevangenisstraf wetstraject alternatieve herbeoordeling

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rechtertekort en opleidingscapaciteit rechterlijke ambtenaren

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 1e halfjaarbericht politie 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over asielbeleid en migratiebeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Deze beslisnota gaat over terugkeerondersteuning.
Besluit: 2023-06-27 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op TNO rapport IND risicomodel erkende referenten

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 5e Voortgangsbrief ontwikkelingen gevangeniswezen

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over monitoring tolk en vertaaldienstverlening

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief aanpak voor personen met verward en of onbegrepen gedrag

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidswijziging definitie medische noodsituatie naar aanleiding van arrest HvJEU

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluit en vertrekmoratorium Sudan

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Kamerbrief voortgang integratie NCSC DTC CSIRTDSP VLIJN

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Bestand: tk-beslisnota-bij-kamerbrief-voortgang-integratie-ncsc-dtc-csirtdsp-vlijn.pdf
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie bij het WODC incidentenoverzicht 2022 asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake benoemingsbesluit

[Gepubliceerd: 2023-06-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 juni 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over het benoemingsbesluit van een specifiek door de verzoeker genoemde rechter. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Kamerbrief voortgang samenwerkingsverband Griekenland

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Bestand: tk-beslisnota-bij-kamerbrief-voortgang-samenwerkingsverband-griekenland.pdf
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport over seksueel geweld in de asielprocedure

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over
Besluit: 2023-06-22 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij wetsvoorstel tot Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met buitengewoon opsporingsambtenaren

[Gepubliceerd: 2023-07-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitleveringsverdrag Marokko

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over samenwerking tussen Nederland en Marokko op het gebied van migratie

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang samenwerkingsverband Griekenland

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over dodelijk steekincident Albert Heijn Den Haag

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over politiebudget

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over het Jaarplan 2023 van de Rechtspraak

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaarverslag Rechtspraak 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek ontmanteling drugslab in gemeente Bronckhorst

[Gepubliceerd: 2023-06-22] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2023 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de ontmanteling van een drugslab in de gemeente Bronckhorst. Bijgaande documenten zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen naar aanleiding van de Verzamelbrief opvang Oekraïne

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de IT-problemen bij de Politie en het Openbaar Ministerie

[Gepubliceerd: 2023-06-21] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 juni 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de IT-problemen bij de Politie en het Openbaar Ministerie.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie op motie over een speciaal opgeleide jeugdagent die een licht verstandelijke beperking herkent

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpsubsidieregeling uitbreiding capaciteit groene boa en bavpol 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij 2e nota van wijziging Wet seksuele misdrijven

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e nota van wijziging Wet seksuele misdrijven

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag van de formele JBZ Raad juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over benoemingen OvV

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beslisnota bij Eerste Kamerbrief met beleidsreactie rapport evaluatie artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking motie Kuik over de educatieve maatregel bij drugsbezit

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Eerste Kamerbrief met beleidsreactie rapport evaluatie artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij De ministers Weerwind (Rechtsbescherming) en Yeilgöz-Zegerius (JenV) sturen de Tweede Kamer 2 onderzoeksrapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De rapporten gingen over 2 onderzoeken naar nieuwe technologieën en over eventuele aanpassing van het uidige juridische kader vanwege de opkomst van die technologieën. Zij geven hun beleidsreactie.

[Gepubliceerd: 2023-06-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota's wetsvoorstel Implementatiewet 6e richtlijn motorrijtuigenverzekering

[Gepubliceerd: 2023-06-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over innovatie en maatschappelijk effectieve rechtspraak

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo besluit over de toekomst van interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-06-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op de WODC onderzoeken naar de regulering van deepfakes en immersieve technologieën

[Gepubliceerd: 2023-06-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo-besluit over de toekomst van interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-06-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen College voor de Rechten van de Mens

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vervolgvragen over voorstel voor een Verordening voorkoming en bestrijding seksueel misbruik

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vervolgvragen over voorstel voor een Verordening voorkoming en bestrijding seksueel misbruik

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op uw Woo-verzoek over het ingenomen standpunt rondom de toekomst van interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Op 15 juni 2023 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de toekomst van interlandelijke adoptie. Het besluit en de bijlagen die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e deelbesluit Woo WGS

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

[Gepubliceerd: 2023-07-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken vernieuwing en vervanging C2000 zomer 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2023-06-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft mede namens de minister voor Rechtsbescherming op 14 juni 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de Eerste Kamer behandeling van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Dit is het tweede deelbesluit. Er volgt nog een deelbesluit.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek ongebruikelijke transacties Estland, Letland en Litouwen

[Gepubliceerd: 2023-06-14] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 juni 2023 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op ongebruikelijke transacties aan Estland, Letland en Litouwen. Bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op inspectierapporten over de forensische zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport inspecties over onderzoek naar overlijden baby in aanmeldcentrum Ter Apel

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst onderzoek naar aanleiding van signaal over rapporten van de ADR over DigiD

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen rapporteurs wet seksuele misdrijven

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek over strafbaarstelling lijkschennis

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 ouderenzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op artikel overW wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek in zake openbaarmaking van de benoemingsbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-06-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 juni 2023 een deelbesluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van een aantal specifiek door de verzoeker genoemde rechters (conform art.47 Gw). Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek in zake openbaarmaking van de benoemingsbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-06-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 juni 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van een aantal specifiek door de verzoeker genoemde rechters (conform art.47 Gw). Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bijKamerbrief met reactie op verzoek over inwerkingtreding nieuw Wetboek van Strafvordering

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-12 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-(deel)besluiten van 12 juni 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-12] De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming hebben op 12 juni 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in Oekraïne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het derde gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit 12 juni 2023 over een verzoek om informatie over een opdracht aan het WODC met betrekking tot de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen'

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over een opdracht aan het WODC met betrekking tot de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. Het verzoek om informatie is genomen op grond van de Wet open overheid.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief opvang Oekraine 9 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-09 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over arbeidsmarktstrategie politie

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Tweede Kamerbrief bij Jaarbericht Openbaar Ministerie 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport van het CPT

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst Georgie Marokko en Tunesie

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over landenbeleid Rusland

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Eerste Kamerbrief bij Jaarbericht OM 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport Zorg en ondersteuning aan Donny M

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst - Georgië, Marokko en Tunesië

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over verzoek om openbaarmaking van informatie inzake de Toolbox extremisme

[Gepubliceerd: 2023-06-08] De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft op 8 juni 2023 een besluit genomen op een bezwaar betreffende een verzoek om openbaarmaking van informatie. Het verzoek gaat over informatie over de Toolbox extremisme.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over de schikkingen in de vastgoedfraudezaak, Klimop affaire, vanaf eind 2007 tot heden

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Op 8 juni 2023 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op grond van de Wet open overheid waarin een verzoek is gedaan om de openbaarmaking van informatie over schikkingen in de vastgoedfraudezaak, Klimop affaire, vanaf eind 2007 tot heden.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over hoofdlijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Wet splitsing arrondissement Oost Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Factsheet Strafrechtketenmonitor 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen SO JBZ 8 en 9 juni

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader Rapport Wetsvoorstel Bestuursrechtelijke aanpak online kindermisbruik

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e Voortgangsbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over het Cybersecuritypakket

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten en de voorgenomen Europese Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik

[Gepubliceerd: 2023-06-06] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 juni 2023 een besluit genomen op grond van de Wet open overheid waarin een verzoek is gedaan om de openbaarmaking van informatie over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten en de voorgenomen Europese Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 14
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake betalingen aan een kennisinstituut

[Gepubliceerd: 2023-06-06] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 juni 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft documenten die zien op betalingen die zijn gedaan aan Den Haag Centrum voor Strategische Studies/The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Brief evaluaties inzake het onderkennen van signalen van mogelijke betrokkenheid bij terrorisme in de asiel en nareisprocedure

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Bestand: tk-beslisnota-bij-brief-evaluaties-inzake-het-onderkennen-van-signalen-van-mogelijke-betrokkenheid-bij-terrorisme-in-de-asiel-en-nareisprocedure.pdf
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie verzoek toelichting signaal in relatie tot archief Commissie Dossier J A Poch

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op berichtgeving over stoppen met kroongetuigenzaken door advocaten Marengo rpoces

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over wachtlijsten RvdK

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen 2e helft 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op monitor bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake toedracht Keniaanse verstekeling op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-06-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 juni 2023 een Woo-besluit genomen inzake de toedracht Keniaanse verstekeling op Schiphol.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij afschrift brief over vereisten representativiteit belangenorganisaties met een ideëel doel

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inventarisatie geslachtsregistratie X

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie rapport onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kosten landsadvocaat 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport commissie Silvis over landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

EK beslisnota bij Beantwoording vervolgvragen EK Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Afschrift Beleidsreactie rapport Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vervolgvragen over gewijzigde overeenkomst tussen Staat en landsadvocaat en onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op een petitie van Yezidi vrouwen en organisaties die hen steunen

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij beleidsreactie plan en procesevaluatie actieplan Wapens en Jongeren Monitor bestuurlijke

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Bestand: tk-beslisnota-bij-beleidsreactie-plan-en-procesevaluatie-actieplan-wapens-en-jongeren-monitor-bestuurlijke.pdf
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op berichtgeving over een kroongetuige

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota biij Voortgangsbrief kansspelen op afstand

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief kansspelen op afstand

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering plan en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voortgangsbrief kansspelen op afstand

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek niet-integer gedrag medewerkers Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwersluis

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 8 en 9 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over spoedige behandeling bepaalde wetsvoorstellen

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gesprekken over onterechte signaleringen

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake leeftijdsbepaling

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Op 31 mei 2023 heeft de IND een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake leeftijdsbepaling middels schouwen.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen Woo-besluit inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het namenrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaar tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het betreft informatie over de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het namenrecht.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar betreffende Woo-verzoek inzake de overeenkomst met Google Cloud voor Google Workspace

[Gepubliceerd: 2023-05-31] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 31 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaar betreffende een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft informatie over de overeenkomst die het ministerie heeft gesloten met Google Cloud voor het gebruik van Google Workspace Enterprise.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding onderzoeksrapportage experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voorhang besluit verankering geactualiseerde Corporate Governance Code

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Eerste Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit technische eenmaking Burgerlijke Rechtsvordering

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over versterkte aanpak bescherming vitale infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58'

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek met betrekking tot aanpassing van de opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand inzake inschrijvingsvoorwaarden voor mediators

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Op 30 mei 2023 heeft de minister voor Rechtsbescherming een besluit genomen inzake een verzoek op grond van de Wet open overheid informatie. In het verzoek wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de Kamerbrief van 20 april 2021 met betrekking tot aanpassing van de opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand inzake inschrijvingsvoorwaarden voor mediators.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake de opdracht aan de Raad voor de Rechtsbijstand (RvdR)

[Gepubliceerd: 2023-05-30] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 30 mei 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om alle documenten en informatie, welke ziet op een opdracht verstrekt aan de Raad voor de Rechtsbijstand (RvdR) om tot een procedure voor het accrediteren van mediator-organisaties te komen, te overleggen.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Herstelbesluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-05-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-26 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over recordboete Meta

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-26 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting

[Gepubliceerd: 2023-05-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-26 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op jaarverslag Schadefonds Geweldsmisdrijven

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden over onttrekkingen uit JJI Lelystad en FPC Pompestichting

[Gepubliceerd: 2023-05-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over asielbeleid en migratiebeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Deze beslisnota gaat over de beoordeling van Algerije als veilig land van herkomst.
Besluit: 2023-05-25 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Vaststellen taakstelling huisvesting vergunninghouders

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak actuele situatie asiel op korte termijn

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief opvang derdelanders

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Italiaanse Dublinzaken

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Standen van de Uitvoering 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief Universiteit Leiden over Auteurswet BES

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslagen 2022 Landelijk Bureau Bibob en Kwaliteitscommissie Bibob

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij halfjaarbrief aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Bestand: tk-beslisnota-bij-halfjaarbrief-aanpak-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit.pdf
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake openbaarmaking van informatie over Fintell Alliance

[Gepubliceerd: 2023-05-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 mei 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over Fintell Alliance. Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek in zake openbaarmaking van informatie over het programma Meer en verantwoord publiceren"

[Gepubliceerd: 2023-05-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 mei 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over het programma Meer en verantwoord publiceren van rechterlijke uitspraken. Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het besluitvormingsproces rondom een signalering in het Schengen Informatie Systeem (SIS II)

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Op 19 mei 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake het besluitvormingsproces rondom een signalering in het Schengen Informatie Systeem (SIS II).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake besluitvormingsproces rondom een signalering in het Schengen Informatie Systeem (SIS II)

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Op 19 mei 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake het besluitvormingsproces rondom een signalering in het Schengen Informatie Systeem (SIS II).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang maatregelen veiligheid PNR

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inwerkingtreding wetswijziging WSNP

[Gepubliceerd: 2023-05-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake relatie tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en Het Juridisch Loket

[Gepubliceerd: 2023-05-17] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 17 mei 2023 beslist inzake een Woo-verzoek in het kader van de Wet open overheid. In het verzoek wordt gevraagd om informatie die de relatie tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de stichting Het Juridisch Loket regelt en met name de financiering van Het Juridisch Loket.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over uitspraak gerechtshof over gebruik ras en etniciteit bij MTV controles

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over systematiek bekostigingsregeling 2024 opvang Oekraense vluchtelingen

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit op het verzoek over uitvoering van motie 21

[Gepubliceerd: 2023-05-16] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 16 mei 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de uitvoering van Motie 21.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidswijziging bedenktijd mensenhandel

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over strafbaar stellen wegkijken door omstanders bij seksueel misbruik

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Wet Uitbreiding Slachtofferrechten

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief SIGV Coöperatie over aanbesteding tolkdiensten voor Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met 4e rapportage uitreizigers

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

[Gepubliceerd: 2023-05-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sturingsmodel NLCS

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de Wet bescherming klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2023-05-15] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 15 mei 2023 beslist inzake een Woo-verzoek in het kader van de Wet open overheid. In het verzoek wordt gevraagd om informatie over de vergaderingen inzake de Wet bescherming klokkenluiders.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over traject inzet Oekraïense psychologen

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-12 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport Wet drempelverlaging omgang grootouders

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-12 privaatrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Woo-verzoek over het MoU met KLM

[Gepubliceerd: 2023-05-12] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 12 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaar betreffende een verzoek
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake meldingen over het gebruik en misbruik van de Kennismigrantenregeling

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Op 12 mei 2023 heeft de IND een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake meldingen over het gebruik en misbruik van de Kennismigrantenregeling.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo deelbesluit 1 WGS

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft mede namens de minister voor Rechtsbescherming op 11 mei 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de Eerste Kamer behandeling van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Dit is het eerste deelbesluit. Er volgen nog twee deelbesluiten.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota Aanbieding WODC rapport Onbedoeld ondermijnen

[Gepubliceerd: 2023-05-10] Bestand: beslisnota-aanbieding-onbedoeld-ondermijnen.pdf
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel herbenoeming 70plus raadsheren en rechters

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC-rapport over de rol van encryptie in de opsporing

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Landenbeleid Nigeria

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de stand van zaken uitvoering moties Klaver en Marijnissen

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op aanvullend Woo-verzoek over de verbreding van het inspectieonderzoek in PI Nieuwersluis

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Op 9 mei 2023 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een aanvullend verzoek op grond van de Wet open overheid. Het aanvullende Woo-verzoek heeft betrekking op het verbreden van een inspectieonderzoek met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting (PI) te Nieuwersluis.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake HALT

[Gepubliceerd: 2023-05-09] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 mei 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over Het ALTernatief (HALT).
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie over de Europese Verordening ter bestrijding en voorkoming van seksueel misbruik

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Landenbeleid Libie

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapport 'Onbedoeld ondermijnen'

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport Raad voor de rechtshandhaving over jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht BES

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Landenbeleid China

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over berechting van uitreizigers en belangenafweging intrekken Nederlanderschap

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken IND en rapport over migratieketen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-04 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Kamerbrief over beleidskeuzes financile verstrekkingen ontheemden Oekrane

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Jerusalem Declaration on Antisemitism

[Gepubliceerd: 2023-05-03] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 mei 2023 een besluit genomen op een Woo-verzoek over documenten die verwijzen naar en/of betrekking hebben op Jerusalem Declaration on Antisemitism. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag Wet transparantie maatschappelijke organisaties

[Gepubliceerd: 2023-05-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij fiche 1 - Verordening overdracht van strafvervolging

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de kosten van een specifieke casus over de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Dienst Justitiële Inrichtingen

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid inzake de kosten van een specifieke casus over de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Dienst Justitiële Inrichtingen is bij besluit van 2 mei 2023 cijfermatige informatie openbaar gemaakt. Deze cijfermatige informatie wordt nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-05-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende de definitie van de term digitaal handhaven in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar

[Gepubliceerd: 2023-05-02] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 mei 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op de term digitaal handhaven in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar en de communicatie die daarover is geweest met het Openbaar Ministerie.
Besluit: 2023-05-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actuele situatie asielketen

[Gepubliceerd: 2023-04-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-28 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met toelichting op Onderzoek Opvangcapaciteit Asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-04-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-28 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota voor brieven over de monitoringsrapportage van de de Kansspelautoriteit online kansspelen voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Bestand: tk-beslisnota-voor-brieven-over-de-monitoringsrapportage-van-de-de-kansspelautoriteit-online-kansspelen-voorjaar-2023.pdf
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kosten terugkeer uitreizigers

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-26 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het overdragen van de bevoegdheid tot het schrijven van uitspraken

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over het overdragen van de bevoegdheid tot het schrijven van gerechtelijke uitspraken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact tussen en over de voorzitter van Energie-Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-04-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 april 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over contact tussen en over de voorzitter van Energie-Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken VOG

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kosten nareismaatregel

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake ondersteuning aan Simpel Media of tv-programma Ontvoerd

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 25 april 2023 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het besluit en de documenten die daarmee (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, worden hierbij toegankelijk gemaakt voor een ieder.
Besluit: 2023-04-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij afschrift reactie aan de veteranenombudsman

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift Tweede Kamerbrief Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over het Fiche Ouderschapsverordening

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het Fiche Ouderschapsverordening

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanhouding advocaat

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Google Workspace

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over plan van aanpak sociale advocatuur

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het aanwenden van de dienstauto voor privégebruik door de minister voor Rechtsbescherming

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 april 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over het aanwenden van de dienstauto voor privégebruik door de minister voor Rechtsbescherming.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek inzake aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Op 20 april 2023 is een aanvullend besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de reeds gegunde en lopende aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Argentijnse rechtshulpverzoeken uit archief Commissie Dossier J A Poch

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op het Woo-verzoek van inzake het onderwerp Capaciteitsproblematiek bij hoog-risico processen

[Gepubliceerd: 2023-04-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 april 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de inzet van capaciteit bij zogenoemde hoog-risico processen.
Besluit: 2023-04-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief landenbeleid Ethiopie

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met 2e beleidsreactie op rapport Raad voor de Rechtshandhaving corruptiebestrijding BES

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisatie

[Gepubliceerd: 2023-05-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 8e voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over transparantie en depolitiseren van de gratieprocedure

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake off-shore gaming Curacao

[Gepubliceerd: 2023-04-18] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 april 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over de rechtshandhaving en bestrijding van witwassen ten aanzien van buitengaatse hazardspelen op Curaçao
Besluit: 2023-04-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie WODC onderzoek Meisjescriminaliteit 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voetbal en veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie WODC rapporten alimentatie en bewind

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 privaatrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport Evaluatie betalingsregelingenbeleid CJIB

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie-Stoffer over verkennen nadere eisen representativiteit voor ideële belangenorganisaties

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiche meerjarig strategisch beleid Europees geïntegreerd grensbeheer

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende het Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2023-04-17] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 april 2023 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het besluit heeft betrekking op documenten die zien op het Cornelius Haga Lyceum.
Besluit: 2023-04-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over diverse onderwerpen politie

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-14 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief opvang Oekraine april 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-14 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit instrument persalarmering

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-14 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de pilot van de IND en de Raad voor de Kinderbescherming

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op Woo-verzoek over de pilot van de IND en de Raad voor de Kinderbescherming.
Besluit: 2023-04-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake 'Signalement Terrorisme en Radicalisering 2021'

[Gepubliceerd: 2023-04-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april 2023 een besluit genomen betreffende een Woo-verzoek inzake 'Signalement Terrorisme en Radicalisering 2021.
Besluit: 2023-04-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolgacties mededader vergismoord Beuningen

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over knelpunten en oplossingen strafrechtketen

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sterkteverdeling en capaciteit politie

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 22 januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-13] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 april 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek ter zake van de afhandeling van Kamervragen van het lid Van Nispen (SP), met inbegrip van zowel interne als externe correspondentie en afstemming over de beantwoording van deze Kamervragen.
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen EK over Verzamelbrief Familie

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen EK over Verzamelbrief Familie

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Dadermonitor 2017 2021

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij beleidsreactie Dadermonitor Mensenhandel 2017 2021

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bestand: tk-beslisnota-bij-beleidsreactie-dadermonitor-mensenhandel-2017-2021.pdf
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake verbreding onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-04-11] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 april 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over de verbreding van een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting te Nieuwersluis, over de periode vanaf het moment waarop is besloten tot verbreding van het onderzoek tot 6 januari 2023.
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake voorgenomen onderzoek RUG naar UHP-KOT

[Gepubliceerd: 2023-04-11] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 april 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen zou uitvoeren naar de uithuisplaatsing van kinderen van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire, over de periode van 1 juli 2021 tot 20 september 2022
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake de beantwoording van een Kamervraag over uithuisplaatsingen en de kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2023-04-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Dat besluit en de documenten die daarmee (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, worden hierbij toegankelijk gemaakt voor een ieder.
Besluit: 2023-04-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Parole Hearing van de heer Singh

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op vervolgonderzoek leefomstandigheden en veiligheid htl Hoogeveen

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met periodieke rapportage inzet rechtshandhaving Cariben en hoofdlijnen JVO januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Bestand: tk-beslisnota-bij-periodieke-rapportage-rechtshandhaving-hoofdlijnen-jvo-januari-2023.pdf
Besluit: 2023-04-04 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij WODC validatiestudie De toepassing van het adolescentenstrafrecht bij 16 tot 23 jarigen

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie vervolgvragen over jaarverslag Rechtspraak 2021

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek nadere motivatie vertrouwelijkheid stukken politie

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-(deel)besluit van 4 april 2023 op een verzoek om informatie om alle stukken vanaf 1 januari 2022 (ongeacht de gegevensdrager) ter beschikking te stellen die betrekking hebben op de opheffing van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de vorming van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC).

[Gepubliceerd: 2023-04-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist inzake een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de opheffing van Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de vorming van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC. Dit is het tweede deelbesluit.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 25
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO (deel) Besluiten van 4 april 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in Oekraïne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het tweede gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 18
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO (deel)Besluiten van 4 april 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in Oekraïne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het tweede gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de verbreding van het inspectieonderzoek in PI Nieuwersluis

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Op 4 april 2023 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het verbreden van een inspectieonderzoek met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting (PI) te Nieuwersluis.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang uitvoering moties Ellian over EBI en ABI

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kwaliteitsverbetering gegevens in de justitiële documentatie

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief ondermijnende criminaliteit en toepassing Bibob door Rijksonderdelen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang verkenningen naar een sociaal notariaat

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitzondering registratieplicht voor rechtshandhaving

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Afschrift van reactie op vragen over de wet Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Vragen VKC over gezichtsherkenning in een gecontroleerde omgeving

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over de communicatie tussen de EU, NCTV en NCAB over D. Icke

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op Woo-verzoek om informatie over de communicatie tussen de EU, NCTV en NCAB over D. Icke.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Implementatiewetsvoorstel 6e richtlijn motorrijtuigenverzekering

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Implementatiewetsvoorstel 6e richtlijn motorrijtuigenverzekering (PDF | 2 pagina's | 210 kB)
Besluit: 2023-03-31 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op OvV-rapport bewaken en beveiligen

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op OvV-rapport bewaken en beveiligen (PDF | 3 pagina's | 178 kB)
Besluit: 2023-03-31 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij kabinetsreactie vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen en OvV

[Gepubliceerd: 2023-03-31] TK Beslisnota bij kabinetsreactie vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen en OvV (PDF | 3 pagina's | 177 kB)
Besluit: 2023-03-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek uitbraakpoging Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2023-03-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de uitbraakpoging in de PI Alphen aan den Rijn op 12 oktober 2022. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Strafmaat drugsdelicten

[Gepubliceerd: 2023-03-30] TK Beslisnota bij Strafmaat drugsdelicten (PDF | 3 pagina's | 88 kB)
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake onderzoeken in Rwanda in verband met artikel 1F Vluchtelingenverdrag

[Gepubliceerd: 2023-03-30] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 30 maart een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake onderzoeken in Rwanda in verband met artikel 1F Vluchtelingenverdrag.
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij kabinetsreactie op initiatiefnota over de aanpak van antisemitisme de volgende stap

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij kabinetsreactie op initiatiefnota over de aanpak van antisemitisme de volgende stap (PDF | 2 pagina's | 141 kB)
Besluit: 2023-03-29 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Beleidskader discriminatie en racisme bij DJI

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op vraag naar aanleiding van de voorhang 17e verlengingsbesluit tijdelijke COVID 19 voorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op vraag naar aanleiding van de voorhang 17e verlengingsbesluit tijdelijke COVID 19 voorzieningen (PDF | 2 pagina's | 154 kB)
Besluit: 2023-03-29 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verkenning naar Nederlandse porno industrie

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ivm aanpassingen van de beslistermijnen in asiel en nareiszaken

[Gepubliceerd: 2023-04-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Bredenoord over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten (PDF | 3 pagina's | 74 kB)
Besluit: 2023-03-28 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij de kamerbrief naar aanleiding van het Commissiedebat Personen en familierecht

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij de kamerbrief naar aanleiding van het Commissiedebat Personen en familierecht (PDF | 2 pagina's | 150 kB)
Besluit: 2023-03-28 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen spreidingswet

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nader rapport Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen spreidingswet (PDF | 5 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2023-03-28 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op PGHR rapport Buiten de rechter OM

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op PGHR rapport Buiten de rechterOM (PDF | 3 pagina's | 161 kB)
Besluit: 2023-03-27 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet rechterlijke organisatie

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet rechterlijke organisatie (PDF | 3 pagina's | 168 kB)
Besluit: 2023-03-27 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (PDF | 3 pagina's | 160 kB)
Besluit: 2023-03-27 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding onderzoek naar agressie en geweld tegen journalisten

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbieding onderzoek naar agressie en geweld tegen journalisten (PDF | 3 pagina's | 156 kB)
Besluit: 2023-03-27 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e nota van wijziging Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij 2e nota van wijziging Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (PDF | 1 pagina | 107 kB)
Besluit: 2023-03-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en moties en toezeggingen Donny M

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en moties en toezeggingen Donny M (PDF | 6 pagina's | 195 kB)
Besluit: 2023-03-27 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wenselijkheid opzetten burgerfora

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over wenselijkheid opzetten burgerfora (PDF | 2 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2023-03-27 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek Covid beleid 2020 en 2021 PI Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2023-03-27] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op het Covidbeleid gedurende 2020 en 2021 in PI Krimpen a/d IJssel. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-27 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aangiften tegen minister Wiersma

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aangiften tegen minister Wiersma (PDF | 2 pagina's | 152 kB)
Besluit: 2023-03-24 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief transitie van de Landelijke Eenheid

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief transitie van de Landelijke Eenheid (PDF | 6 pagina's | 411 kB)
Besluit: 2023-03-24 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nader rapport wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. TK Te publiceren beslisnota aan SJenV inzake Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (PDF | 5 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2023-03-24 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 07 december 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-03-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 27 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-03-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 20 november 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-03-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de koppeling van persoonsgegevens van uithuisgeplaatste kinderen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de koppeling van persoonsgegevens van uithuisgeplaatste kinderen (PDF | 1 pagina | 134 kB)
Besluit: 2023-03-23 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Peters en Brekelmans over veilige regio van herkomst

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beleidsreactie op Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit bekende Nederlanders

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 maart 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie in welke vorm dan ook aangaande de map bekende Nederlanders.
Besluit: 2023-03-23 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake verschillende personen en entiteiten

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De Minister van Justitie en Veilheid heeft op 23 maart 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). In dit verzoek wordt gevraagd om alle correspondentie, e-mails, documenten en andere berichten omtrent verschillende personen en entiteiten.
Besluit: 2023-03-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake communicatie over Videre

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 maart 2023 een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake communicatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met de politie en de AIVD over Videre of Videre Collectief.
Besluit: 2023-03-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op plan opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op plan opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (PDF | 2 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2023-03-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bloemlezing programma Samen tegen mensenhandel

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bloemlezing programma Samen tegen mensenhandel (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2023-03-22 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (PDF | 3 pagina's | 108 kB)
Besluit: 2023-03-22 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met implementatie Eruopese richtlijn

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met implementatie Eruopese richtlijn (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2023-03-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling herziening CBE-richtlijn

[Gepubliceerd: 2023-04-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-22 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek toetreding Kaapverdië bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek toetreding Kaapverdië bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2023-03-21 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Richtlijn wederzijdse erkenning rijontzeggingen

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beoordeling Richtlijn wederzijdse erkenning rijontzeggingen (PDF | 5 pagina's | 437 kB)
Besluit: 2023-03-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak psychisch geweld internationale rechtsvergelijking en Eurostat gegevens

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak psychisch geweld internationale rechtsvergelijking en Eurostat gegevens (PDF | 5 pagina's | 220 kB)
Besluit: 2023-03-20 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag van de JBZ Raad van 9 en 10 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij verslag van de JBZ Raad van 9 en 10 maart 2023 (PDF | 2 pagina's | 151 kB)
Besluit: 2023-03-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij kabinetsreactie op initiatiefnota Verkuijlen over de aanwas van de jeugdcriminaliteit Opvoeden die handel

[Gepubliceerd: 2023-03-20] TK Beslisnota bij kabinetsreactie op initiatiefnota Verkuijlen over de aanwas van de jeugdcriminaliteit Opvoeden die handel (PDF | 6 pagina's | 218 kB)
Besluit: 2023-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak (PDF | 6 pagina's | 380 kB)
Besluit: 2023-03-20 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken omtrent de openbaarmaking van mandaat- en volmachtbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-03-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 maart 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken, onder andere specifiek het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Juridische Zaken, bij de problematiek van de openbaarmaking van mandaat- volmacht- en machtigingsbesluiten, evenals de rol die interne en externe registers daarbij vervullen. Dit deelbesluit bouwt voort op het besluit van 27 oktober 2022.
Besluit: 2023-03-20 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Verwerking advies Raad van State over het nieuwe Wetboek van Strafvordering

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-17 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Kamerbrief voortgang opvangopgave voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-20] TK Beslisnota bij Kamerbrief voortgang opvangopgave voorjaar 2023 (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2023-03-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport inzake wetsvoorstel nieuw Wetboek van Strafvordering

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-17 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het nader verslag wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 criminele vreemdelingen

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het nader verslag wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 criminele vreemdelingen (PDF | 3 pagina's | 86 kB)
Besluit: 2023-03-16 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota wetsvoorstel Uitbreidsluitingsbevoegdheid burgemeester-gezaghebber ter handhaving

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota wetsvoorstel Uitbreidsluitingsbevoegdheid burgemeester-gezaghebber ter handhaving (PDF | 4 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2023-03-16 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Zienswijzen organisaties en appreciatie bij amendement Omtzigt inzake UHP KOT

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Zienswijzen organisaties en appreciatie bij amendement Omtzigt inzake UHP KOT (PDF | 5 pagina's | 215 kB)
Besluit: 2023-03-16 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 2e verlenging besluitmoratorium Oekraïne

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief 2e verlenging besluitmoratorium Oekraïne (PDF | 3 pagina's | 107 kB)
Besluit: 2023-03-16 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beleidsreactie procesevaluatie afhandeling waterschade Zuid Nederland

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beleidsreactie procesevaluatie afhandeling waterschade Zuid Nederland (PDF | 3 pagina's | 85 kB)
Besluit: 2023-03-16 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 17e verlenging tijdelijke voorzieningen COVID 19

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij 17e verlenging tijdelijke voorzieningen COVID 19 (PDF | 4 pagina's | 226 kB)
Besluit: 2023-03-16 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief terugkoppeling reseller actie

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief terugkoppeling reseller actie (PDF | 2 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2023-03-16 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nadere memorie van antwoord staatloosheid

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nadere memorie van antwoord staatloosheid (PDF | 2 pagina's | 107 kB)
Besluit: 2023-03-16 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota tbv verzending Kamerbrief Jeugdbescherming

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. TK Beslisnota tbv verzending Kamerbrief Jeugdbescherming (PDF | 3 pagina's | 163 kB)
Besluit: 2023-03-16 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgang opvangopgave voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgang opvangopgave voorjaar 2023 (PDF | 2 pagina's | 141 kB)
Besluit: 2023-03-15 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Factsheet Open Source Security (NCSC)

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Naar aanleiding van een Woo-verzoek dat was ingediend bij NCSC is besloten documenten openbaar te maken rondom het Factsheet Open Source Security.
Besluit: 2023-03-15 onbekend thema Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen interlandelijke adoptie (PDF | 6 pagina's | 126 kB)
Besluit: 2023-03-14 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over behandelen wetsvoorstel Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over behandelen wetsvoorstel Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (PDF | 2 pagina's | 100 kB)
Besluit: 2023-03-13 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek kunstzinnige vorming detentie (crea)

[Gepubliceerd: 2023-03-13] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op correspondentie op de afschaffing van kunstzinnige vorming (crea) in detentie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-13 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord EK Uitvoeringswet TOI verordening

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij memorie van antwoord EK Uitvoeringswet TOI verordening (PDF | 3 pagina's | 145 kB)
Besluit: 2023-03-10 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op de schriftelijke vragen over toezegging avondklok

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op de schriftelijke vragen over toezegging avondklok (PDF | 3 pagina's | 143 kB)
Besluit: 2023-03-10 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief naar aanleiding van verzoek AP over Passenger Name Record

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij brief naar aanleiding van verzoek AP over Passenger Name Record (PDF | 8 pagina's | 170 kB)
Besluit: 2023-03-10 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Vragen EK over gelakte passage in Woo besluit

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Vragen EK over gelakte passage in Woo besluit (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2023-03-10 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over duidingsonderzoek incidenten en misdrijven 2017 tot 2021

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. TK Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over duidingsonderzoek incidenten en misdrijven 2017 tot 2021 (PDF | 2 pagina's | 148 kB)
Besluit: 2023-03-09 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken vervanging tapsysteem politie

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken vervanging tapsysteem politie (PDF | 2 pagina's | 94 kB)
Besluit: 2023-03-09 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Schriftelijk overleg JBZ Raad 9 en 10 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Schriftelijk overleg JBZ Raad 9 en 10 maart 2023 (PDF | 2 pagina's | 136 kB)
Besluit: 2023-03-08 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten op Woo-verzoek inzake opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Op 8 maart 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een viertal besluiten op verzoeken op grond van de Wet open overheid genomen. Deze verzoeken hebben betrekking op de opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen.
Besluit: 2023-03-08 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Op 8 maart 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een viertal besluiten op verzoeken op grond van de Wet open overheid genomen. Deze verzoeken hebben betrekking op de opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen.
Besluit: 2023-03-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op brief van Korver Advocaten over in en uitschrijvingen van deskundigen in NRGD

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op brief van Korver Advocaten over in en uitschrijvingen van deskundigen in NRGD (PDF | 2 pagina's | 69 kB)
Besluit: 2023-03-07 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over briefing Landelijk Crisisplan

[Gepubliceerd: 2023-03-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over briefing Landelijk Crisisplan (PDF | 2 pagina's | 60 kB)
Besluit: 2023-03-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij eindrapportage 'Plan en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren'

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-06 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over arrestaties van aanhangers van de Reichsburger-beweging in Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-03-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over arrestaties van aanhangers van de Reichsburger-beweging in Duitsland (PDF | 2 pagina's | 149 kB)
Besluit: 2023-03-06 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het bericht 'Uitzetten afgewezen asielzoekers blijft moeizaam 2550 vliegtickets geannuleerd'

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over het bericht 'Uitzetten afgewezen asielzoekers blijft moeizaam 2550 vliegtickets geannuleerd' (PDF | 2 pagina's | 137 kB)
Besluit: 2023-03-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar met betrekking tot de communicatie tussen het ministerie van J&V en de Europese Commissie inzake het Nederlands kansspelbeleid over de periode 4 april 2006 tot 7 december 2017

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Op 20 januari 2022 is er met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek ingediend. Daarin is verzocht om alle documenten te openbaren betreffende de communicatie tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Europese Commissie inzake het Nederlands kansspelbeleid over de periode 4 april 2006 tot en met 7 december 2017. Het eerste deelbesluit hierop is genomen op 19 augustus 2022 en het tweede deelbesluit op 19 september 2022. Tegen beide deelbesluiten is bezwaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over blusinstructie bij vuurwerk en verzekerbaarheid klimaatrisico's

[Gepubliceerd: 2023-03-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over blusinstructie bij vuurwerk en verzekerbaarheid klimaatrisico's (PDF | 3 pagina's | 167 kB)
Besluit: 2023-03-01 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid

[Gepubliceerd: 2023-03-01] Besluit op Woo-verzoek inzake aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid
Besluit: 2023-03-01 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake correspondentie/communicatie/informatie tussen het LIEC en PostNL over het project PPS Publiek Private Samenwerking

[Gepubliceerd: 2023-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin gevraagd wordt om inzage in alle correspondentie/communicatie/informatie tussen het LIEC en PostNL over het project PPS Publiek Private Samenwerking.
Besluit: 2023-03-01 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO (deel)Besluiten van 1 maart 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben op 1 maart 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in Oekraïne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het eerste gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-03-01 onbekend thema Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Veiligheid op gezinslocaties in beeld

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Veiligheid op gezinslocaties in beeld (PDF | 4 pagina's | 172 kB)
Besluit: 2023-02-28 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake trainingskampen rechtsextremisten

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Op 28 februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen. Het verzoek betrof om informatie openbaar te maken over de fysieke trainingen van rechtsextremisten in Nederland en de deelname van rechtsextremisten aan internationale trainingskampen in het buitenland. Ook werd verzocht om alle informatie over de online contacten van Nederlandse identitaire actievoerders met identitaire actievoerders uit diverse landen.
Besluit: 2023-02-28 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota geannoteerde agenda JBZ Raad 9 en 10 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Beslisnota geannoteerde agenda JBZ Raad 9 en 10 maart 2023 (PDF | 2 pagina's | 99 kB)
Besluit: 2023-02-27 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Memorie van Antwoord wetsvoorstel zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik met kinderen

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Memorie van Antwoord wetsvoorstel zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik met kinderen (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2023-02-24 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzetkader gezichtsherkenningstechnologie politie

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief inzetkader gezichtsherkenningstechnologie politie (PDF | 2 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2023-02-24 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie minister JenV Koranverscheuring door Pegida

[Gepubliceerd: 2023-02-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie minister JenV Koranverscheuring door Pegida (PDF | 2 pagina's | 526 kB)
Besluit: 2023-02-24 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek beloningsverschillen rechterlijke macht

[Gepubliceerd: 2023-02-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek beloningsverschillen rechterlijke macht (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2023-02-24 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beleidsreactie IBO Jeugdcriminaliteit

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beleidsreactie IBO Jeugdcriminaliteit (PDF | 4 pagina's | 166 kB)
Besluit: 2023-02-24 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Integrale Aanpak Online Fraude

[Gepubliceerd: 2023-02-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Integrale Aanpak Online Fraude (PDF | 3 pagina's | 164 kB)
Besluit: 2023-02-24 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN S7

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Op 23 februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN57.
Besluit: 2023-02-23 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN 57

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Op 23 februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN 57.
Besluit: 2023-02-23 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over de communicatie tussen NCTV en NCAB over D. Icke

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op Woo-verzoek om informatie over de communicatie tussen NCTV en NCAB over D. Icke.
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake benoemingsbesluiten van deurwaarders en openbaar ambtenaren (conform art.47 Gw)

[Gepubliceerd: 2023-02-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 februari 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van deurwaarders en openbaar ambtenaren (conform art.47 Gw).
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op artikel over bagatelliseren rechtsextremisme

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op artikel over bagatelliseren rechtsextremisme (PDF | 2 pagina's | 135 kB)
Besluit: 2023-02-22 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven (PDF | 11 pagina's | 174 kB)
Besluit: 2023-02-22 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief online discriminatie racisme en hate speech

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief online discriminatie racisme en hate speech (PDF | 4 pagina's | 217 kB)
Besluit: 2023-02-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Landenbeleid Sudan

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Landenbeleid Sudan (PDF | 11 pagina's | 212 kB)
Besluit: 2023-02-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken opvang en doorstroom amv

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken opvang en doorstroom amv (PDF | 3 pagina's | 141 kB)
Besluit: 2023-02-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reikwijdte van het recht van amendement

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over reikwijdte van het recht van amendement (PDF | 2 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2023-02-21 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport naar zelfonderzoek en zelfmelding van fraude en corruptie door bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport naar zelfonderzoek en zelfmelding van fraude en corruptie door bedrijven (PDF | 3 pagina's | 109 kB)
Besluit: 2023-02-21 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met uitnodiging bijeenkomst visie politiefunctie

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met uitnodiging bijeenkomst visie politiefunctie (PDF | 2 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2023-02-21 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het wokisme waarover is gesproken tijdens de HJ Schoo-lezing 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 februari 2023 een beslissing genomen naar aanleiding een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over het wokisme waarover is gesproken tijdens de HJ Schoo-lezing 2022.
Besluit: 2023-02-21 onbekend thema Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie van de Wet bronbescherming strafzaken

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie van de Wet bronbescherming strafzaken (PDF | 3 pagina's | 114 kB)
Besluit: 2023-02-20 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel WGS

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-20 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij beantwoording vragen TK en EK over WGS en start consultatie BGS

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Bestand: tk-beslisnota-bij-beantwoording-vragen-tk-en-ek-over-wgs-en-start-consultatie-bgs.pdf
Besluit: 2023-02-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kamerbrief bij toezending beslisnotas over verstrekking archief Commissie Dossier J A Poch

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer alle (beslis)notas van haar en haar ambtsvoorganger over het al dan niet verstrekken van het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van 12 oktober 2022. Zij gaat daarbij in op de openbare en vertrouwelijke verstrekking van het archief. Kamerbrief bij toezending beslisnotas over verstrekking archief Commissie Dossier J A Poch (PDF | 2 pagina's | 271 kB)
Besluit: 2023-02-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

EK Beslisnota MJenV en MRb beantwoording vragen TK en EK over WGS en start consultatie BGS

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Bestand: EK Beslisnota MJenV en MRb beantwoording vragen TK en EK over WGS en start consultatie BGS.pdf
Besluit: 2023-02-20 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij instructie aan KMar over etnisch profileren bij grenscontroles

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij instructie aan KMar over etnisch profileren bij grenscontroles (PDF | 3 pagina's | 146 kB)
Besluit: 2023-02-20 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Alle beslisnotas op volgorde over zaak Poch

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Het document bevat alle (beslis)notas van minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) en haar ambtsvoorganger over het al dan niet verstrekken van het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch. Alle beslisnotas op volgorde over zaak Poch (PDF | 27 pagina's | 5,8 MB)
Besluit: 2023-02-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij toezending beslisnotas over verstrekking archief Commissie Dossier J A Poch

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij toezending beslisnotas over verstrekking archief Commissie Dossier J A Poch (PDF | 3 pagina's | 122 kB)
Besluit: 2023-02-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij consultatie Regulering van het op de markt brengen en het gebruik van chemische stoffen met een hoog risico

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij bij consultatie Regulering van het op de markt brengen en het gebruik van chemische stoffen met een hoog risico (PDF | 2 pagina's | 53 kB)
Besluit: 2023-02-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie inzake het opsporingsonderzoek "Trojan Shield" en daaraan gerelateerde namen en termen

[Gepubliceerd: 2023-02-20] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 februari 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek betreft documenten die zien op het opsporingsonderzoek Trojan Shield en daaraan gerelateerde namen en termen.
Besluit: 2023-02-20 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen CDA over cyberaanvallen op Nederlandse ziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen CDA over cyberaanvallen op Nederlandse ziekenhuizen (PDF | 2 pagina's | 846 kB)
Besluit: 2023-02-19 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief Opvang Oekraine februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Verzamelbrief Opvang Oekraine februari 2023 (PDF | 2 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2023-02-17 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake informatie inzake bonus zorgprofessionals COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-02-17] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 februari een besluit genomen inzake een verzoek om informatie openbaar te maken inzake bonus zorgprofessionals COVID-19 op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo).
Besluit: 2023-02-17 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op onderzoek over het gebiedsverbod in perspectief

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op onderzoek over het gebiedsverbod in perspectief (PDF | 4 pagina's | 162 kB)
Besluit: 2023-02-16 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota reactie rapportage naar aanleiding van motie Van der Plas loskoppelen crisis en analysefuncties

[Gepubliceerd: 2023-02-16] TK Beslisnota reactie rapportage naar aanleiding van motie Van der Plas loskoppelen crisis en analysefuncties (PDF | 2 pagina's | 171 kB)
Besluit: 2023-02-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over algemeen ambtsbericht over de Palestijnse gebieden

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-16 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over internetconsultatie wijziging Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over internetconsultatie wijziging Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (PDF | 2 pagina's | 78 kB)
Besluit: 2023-02-15 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Vervolgvragen over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Vervolgvragen over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat (PDF | 2 pagina's | 85 kB)
Besluit: 2023-02-15 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hernieuwde beslissing op bezwaar Wob-besluit over het zelfgekozen levenseinde

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Hernieuwde beslissing op bezwaar tegen het besluit om openbaarmaking op basis van de Wob (thans: Woo). Het verzoek heeft betrekking op de handhaving van regels die (mede) strekken tot het voorkomen van het zelfgekozen levenseinde in Nederland. De beslissing op bezwaar omvat een herbeoordeling op basis van de Woo.
Besluit: 2023-02-15 onbekend thema Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opzet onderzoek naar uitsluiting door religieuze gemeenschappen

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over opzet onderzoek naar uitsluiting door religieuze gemeenschappen (PDF | 2 pagina's | 163 kB)
Besluit: 2023-02-14 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over handhaving lachgasverbod

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over handhaving lachgasverbod (PDF | 2 pagina's | 135 kB)
Besluit: 2023-02-14 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over doorvertaling Europese asielregelgeving in Nederlandse asielwetgeving

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-13 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de voortgang van interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de voortgang van interlandelijke adoptie (PDF | 4 pagina's | 154 kB)
Besluit: 2023-02-13 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij afschrift Tweede Kamerbrief aanpak drugssmokkel via mainports

[Gepubliceerd: 2023-02-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij afschrift Tweede Kamerbrief aanpak drugssmokkel via mainports (PDF | 2 pagina's | 136 kB)
Besluit: 2023-02-10 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de uitwerking maatregelen opvangopgave

[Gepubliceerd: 2023-02-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over de uitwerking maatregelen opvangopgave (PDF | 2 pagina's | 157 kB)
Besluit: 2023-02-10 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Selectielijst JenV en afbakeningsdocument Hotspot COVID 19

[Gepubliceerd: 2023-02-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Selectielijst JenV en afbakeningsdocument Hotspot COVID 19 (PDF | 3 pagina's | 96 kB)
Besluit: 2023-02-10 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak RvS over de nareismaatregel

[Gepubliceerd: 2023-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak RvS over de nareismaatregel (PDF | 2 pagina's | 79 kB)
Besluit: 2023-02-09 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Jaarplan Rechtspraak 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Jaarplan Rechtspraak 2023 (PDF | 3 pagina's | 178 kB)
Besluit: 2023-02-09 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om toezending vertrouwelijk document Commissie Cammaert

[Gepubliceerd: 2023-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om toezending vertrouwelijk document Commissie Cammaert (PDF | 3 pagina's | 144 kB)
Besluit: 2023-02-09 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17

[Gepubliceerd: 2023-02-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-08 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota Beleidsagenda CN terugkoppeling

[Gepubliceerd: 2023-02-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-08 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota verslag informele JBZ Raad 26 27 januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota verslag informele JBZ Raad 26 27 januari 2023 (PDF | 2 pagina's | 137 kB)
Besluit: 2023-02-08 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging implementatie openbaarmaking winstbelasting

[Gepubliceerd: 2023-02-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging implementatie openbaarmaking winstbelasting (PDF | 3 pagina's | 169 kB)
Besluit: 2023-02-08 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over amendement Omzigt over Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over amendement Omzigt over Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (PDF | 3 pagina's | 162 kB)
Besluit: 2023-02-07 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek onbelemmerd spreekrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek onbelemmerd spreekrecht (PDF | 2 pagina's | 155 kB)
Besluit: 2023-02-07 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief overeenkomst verkeersovertredingen Zwitserland

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-07 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake kansspeloverleggen 2012

[Gepubliceerd: 2023-02-07] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 februari 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over overleggen met aanbieders van online kansspelen in 2012.
Besluit: 2023-02-07 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Onderhandelingsmandaat uitleveringsverdrag Koninkrijk der Nederlanden Koninkrijk Marokko

[Gepubliceerd: 2023-02-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota over Onderhandelingsmandaat uitleveringsverdrag Koninkrijk der Nederlanden Koninkrijk Marokko (PDF | 1 pagina | 62 kB)
Besluit: 2023-02-06 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport over toegankelijkheid zorg in de HTL

[Gepubliceerd: 2023-02-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. TK Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport over toegankelijkheid zorg in de HTL (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2023-02-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota over Onderhandelingsmandaat uitleveringsverdrag Koninkrijk der Nederlanden Koninkrijk Marokko

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Bestand: TK Beslisnota over Onderhandelingsmandaat uitleveringsverdrag Koninkrijk der Nederlanden Koninkrijk Marokko.pdf
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de dienstverlening van tolk- en vertaalbedrijven voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak

[Gepubliceerd: 2023-02-06] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 februari 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft documenten die zien op het onderwerp dienstverlening van twee tolk- en vertaalbedrijven voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.
Besluit: 2023-02-06 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Aanbevelingen Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. TK beslisnota ten aanzien van Kamerbrief Aanbevelingen Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften (PDF | 4 pagina's | 156 kB)
Besluit: 2023-02-03 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlengen wettelijke beslistermijn asielaanvragen

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlengen wettelijke beslistermijn asielaanvragen (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2023-02-03 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen opvangopgave asiel voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen opvangopgave asiel voorjaar 2023 (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2023-02-03 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk (PDF | 2 pagina's | 155 kB)
Besluit: 2023-02-03 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij evaluatierapport over Nederland over de wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij evaluatierapport over Nederland over de wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen (PDF | 2 pagina's | 187 kB)
Besluit: 2023-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Uitvoeringswet EUverordeningen grenzen en veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Uitvoeringswet EUverordeningen grenzen en veiligheid (PDF | 3 pagina's | 147 kB)
Besluit: 2023-02-03 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota eMates nav bevindingen ADR rapport

[Gepubliceerd: 2023-02-03] TK Beslisnota eMates nav bevindingen ADR rapport (PDF | 3 pagina's | 146 kB)
Besluit: 2023-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota IND bij Kamerbrief inzake verlengen wettelijke beslistermijn asielzaken

[Gepubliceerd: 2023-02-03] TK Beslisnota IND bij Kamerbrief inzake verlengen wettelijke beslistermijn asielzaken (PDF | 3 pagina's | 165 kB)
Besluit: 2023-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake stukken met betrekking tot schrijnende zaken

[Gepubliceerd: 2023-02-03] Op 3 februari 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Woo voorheen Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek stukken met betrekking tot schrijnende zaken.
Besluit: 2023-02-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gesprek met medewerkers Reclassering Nederland

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over gesprek met medewerkers Reclassering Nederland (PDF | 2 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2023-02-02 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit (PDF | 8 pagina's | 237 kB)
Besluit: 2023-02-02 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nadere memorie van antwoord Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nadere memorie van antwoord Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb (PDF | 2 pagina's | 168 kB)
Besluit: 2023-02-02 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek correspondentie incidenten PIs

[Gepubliceerd: 2023-02-02] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 februari 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op correspondentie over incidenen in PIs. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-02-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over wetsvoorstel over gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief over wetsvoorstel over gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (PDF | 3 pagina's | 207 kB)
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op nadere vragen over de uitvoering motie Van Raan

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op nadere vragen over de uitvoering motie Van Raan (PDF | 2 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2023-01-31 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het aansturen van een criminele organisatie vanuit detentie

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het aansturen van een criminele organisatie vanuit detentie (PDF | 3 pagina's | 152 kB)
Besluit: 2023-01-31 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswetten EG Bewijsverordening en EG Betekeningsverordening

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswetten EG Bewijsverordening en EG Betekeningsverordening (PDF | 3 pagina's | 126 kB)
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (PDF | 4 pagina's | 154 kB)
Besluit: 2023-01-31 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken onderzoek pensioenschade SBF

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken onderzoek pensioenschade SBF (PDF | 2 pagina's | 195 kB)
Besluit: 2023-01-31 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Parole hearing gevangenisstraf de heer Singh in Verenigde Staten

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Parole hearing gevangenisstraf de heer Singh in Verenigde Staten (PDF | 141 kB)
Besluit: 2023-01-31 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bijVoortgangsbrief forensische zorg

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-31 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo-besluit over het onderzoek naar de moord op Peter R de Vries

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Woo-besluit over het onderzoek naar de moord op Peter R de Vries (PDF | 3 pagina's | 147 kB)
Besluit: 2023-01-31 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opvangopgave asielzoekers voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over opvangopgave asielzoekers voorjaar 2023 (PDF | 2 pagina's | 137 kB)
Besluit: 2023-01-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over afhandeling schade wateroverlast juli 2021

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over afhandeling schade wateroverlast juli 2021 (PDF | 6 pagina's | 214 kB)
Besluit: 2023-01-30 overheidsfinanciën Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om beslisnota's verstrekking archief Commissie Dossier JA Poch

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om beslisnota's verstrekking archief Commissie Dossier JA Poch (PDF | 2 pagina's | 133 kB)
Besluit: 2023-01-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over onderzoeken uitbreiding veilige landen lijst

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over onderzoeken uitbreiding veilige landen lijst (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2023-01-30 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kamerbrief met reactie op verzoek om beslisnota's verstrekking archief Commissie Dossier JA Poch

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Minister Yeilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verzoek om toezending van beslisnotas over de verstrekking van het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had hierom verzocht. Kamerbrief met reactie op verzoek om beslisnota's verstrekking archief Commissie Dossier JA Poch (PDF | 1 pagina | 156 kB)
Besluit: 2023-01-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie onderzoek psychosociale gevolgen van bedreiging en beveiliging bij advocaten en rechtspraak

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-27 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over schikking thuiskopievergoedingen en stand van zaken bemiddeling vergoedingsrecht video on demand

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over schikking thuiskopievergoedingen en stand van zaken bemiddeling vergoedingsrecht video on demand (PDF | 3 pagina's | 148 kB)
Besluit: 2023-01-26 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies RSJ over vergrijzing in detentie

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies RSJ over vergrijzing in detentie (PDF | 3 pagina's | 166 kB)
Besluit: 2023-01-26 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kwalitatief onderzoek uitvoering ISD maatregel Onbenut Potentieel

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kwalitatief onderzoek uitvoering ISD maatregel Onbenut Potentieel (PDF | 3 pagina's | 158 kB)
Besluit: 2023-01-26 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen structurele borging gegevensverstrekking aan het WODC

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen structurele borging gegevensverstrekking aan het WODC (PDF | 4 pagina's | 154 kB)
Besluit: 2023-01-26 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries en het besluit om dit onderzoek te laten verrichten door de Onderzoeksraad voor Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-01-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 januari 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de totstandkoming van het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries en het besluit om dit onderzoek te laten doen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, specifiek met betrekking tot e-mailcorrespondentie, notas, memos, appjes en overige documenten
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen so over informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2023 (PDF | 1 pagina | 131 kB)
Besluit: 2023-01-25 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam

[Gepubliceerd: 2023-01-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam (PDF | 4 pagina's | 181 kB)
Besluit: 2023-01-25 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Adviesraad Migratie over statushouders

[Gepubliceerd: 2023-01-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Adviesraad Migratie over statushouders (PDF | 4 pagina's | 178 kB)
Besluit: 2023-01-24 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief jeugdbescherming

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Verzamelbrief jeugdbescherming (PDF | 2 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2023-01-24 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief over meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-24 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij nota nav verslag verdragen rechtshulp en uitlevering VAE

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Bestand: tk-beslisnota-bij-nota-nav-verslag-verdragen-rechtshulp-en-uitlevering-vae.pdf
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een extra aanmeldcentrum Bant

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Op 24 januari 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op documenten over een extra aanmeldcentrum in Bant.
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie WODC rapport Boetes uit het buitenland

[Gepubliceerd: 2023-01-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie WODC rapport Boetes uit het buitenland (PDF | 3 pagina's | 152 kB)
Besluit: 2023-01-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie taakstrafverbod zorgmedewerkers debat agressie in de zorg van 18 januari

[Gepubliceerd: 2023-01-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-23 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg stelselvernieuwing rechtsbijstand

[Gepubliceerd: 2023-01-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-23 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek Dublinoverdrachten aan Kroatie

[Gepubliceerd: 2023-01-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek Dublinoverdrachten aan Kroatie (PDF | 4 pagina's | 163 kB)
Besluit: 2023-01-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bericht dat het bericht dat vermoedelijke veiligheidschef IS opgepakt is

[Gepubliceerd: 2023-01-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over bericht dat het bericht dat vermoedelijke veiligheidschef IS opgepakt is (PDF | 2 pagina's | 155 kB)
Besluit: 2023-01-20 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport Nationale Ombudsman over klachten uitlatingen minister Grapperhaus

[Gepubliceerd: 2023-01-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota aan SJenV Veegbesluit 2022 instemming consultatie en voorhang

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota aan SJenV Veegbesluit 2022 instemming consultatie en voorhang (PDF | 2 pagina's | 143 kB)
Besluit: 2023-01-19 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-19 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding ontwerpbesluit 16e verlenging tijdelijke maatregelen COVID 19

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-19 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota planningsoverzicht 2023 JenV

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-19 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO-schepen

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Deelbesluit op het bezwaar dat ziet op het besluit op het Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO-schepen.
Besluit: 2023-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over realisatie zittingszaal in PI Vught

[Gepubliceerd: 2023-01-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-16 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief Tweede Kamer Realisatie zittingszaal in PI Vught

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Bestand: Beslisnota bij brief Tweede Kamer Realisatie zittingszaal in PI Vught.pdf
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota MRb NnavV inzake de Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT 36 275

[Gepubliceerd: 2023-01-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-16 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia

[Gepubliceerd: 2023-01-16] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit op bezwaar dat ziet op de Afsluitregeling langdurig verblijvende kinderen (ARLVK)

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Beslissing op uw bezwaar dat ziet op het besluit op uw Woo-verzoek inzake de afsluitregeling langdurig verblijvende kinderen
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota's n.a.v. verslag verdragen rechtshulp en uitlevering VAE

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-13 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake misbruik van recht

[Gepubliceerd: 2023-01-12] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 12 januari 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over veiligheidssituatie in delen van Mali

[Gepubliceerd: 2023-01-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-11 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief landelijk beeld jaarwisseling 2022 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-06 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit op het verzoek inzake het onderwerp Encryptie van OTT-diensten

[Gepubliceerd: 2023-01-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 januari 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de bijlage van het rapport 'Ruimte voor slagvaardig politiewerk'. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake artikel 8 EVRM

[Gepubliceerd: 2023-01-04] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 4 januari 2023 een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake artikel 8 EVRM.
Besluit: 2023-01-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek - geen documenten aangetroffen

[Gepubliceerd: 2023-01-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 januari 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin gevraagd werd informatie openbaar te maken inzake het aantal verzoeken aan de Staat in de jaren 2020 tot en met 2021 met betrekking tot de overschrijding van de redelijke termijn.
Besluit: 2023-01-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake migratie en het Justitieel Beleidsplan kustwacht

[Gepubliceerd: 2022-12-27] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 december 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over migratie en Justitieel Beleidsplan kustwacht waarover werd gesproken en afspraken werden gemaakt gedurende het Justitieel Vierlanden Overleg van 15 augustus 2022.
Besluit: 2022-12-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op bericht over topambtenaar die zweeg over zorgen over undercover onderzoeken naar moskeeen

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op bericht over topambtenaar die zweeg over zorgen over undercover onderzoeken naar moskeeen (PDF | 2 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2022-12-23 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota brief moties Klaver en Sneller van der Werf

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota brief moties Klaver en Sneller van der Werf (PDF | 4 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2022-12-23 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 8e rapportage CAT

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij 8e rapportage CAT (PDF | 3 pagina's | 175 kB)
Besluit: 2022-12-23 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bevoegdheden burgemeesters binnen lokale aanpak

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over bevoegdheden burgemeesters binnen lokale aanpak (PDF | 2 pagina's | 100 kB)
Besluit: 2022-12-23 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Landelijk Crisisplan Digitaal

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Landelijk Crisisplan Digitaal (PDF | 3 pagina's | 200 kB)
Besluit: 2022-12-23 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang modernisering ondernemingsrecht

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang modernisering ondernemingsrecht (PDF | 2 pagina's | 158 kB)
Besluit: 2022-12-22 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief einde project Beheerrelease Gemeenschappelijke executiemanagement module DJI

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij brief einde project Beheerrelease Gemeenschappelijke executiemanagement module DJI (PDF | 1 pagina | 76 kB)
Besluit: 2022-12-22 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende grensbewaking en handhaving aan de grens m.b.t. niet Europese nationaliteiten

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 22 december 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die zien op de grensbewaking en handhaving aan de grens m.b.t. niet Europese nationaliteiten.
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geen documenten aangetroffen

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft 22 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende de totstandkoming van een kenbare norm en informatie dat er waarop de stelling is gebaseerd dat er geen sprake is van willekeur in de zaak van dhr. Kroon.
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake onteigening of schending van het eigendomsrecht in het kader van de opvang van ontheemden uit Oekraïne

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 december 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft documenten die zien op het onderwerp onteigening dan wel het schenden van het eigendomsrecht in het kader van de opvang van ontheemden uit Oekraïne.
Besluit: 2022-12-22 onbekend thema Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief toezeggingen mensenhandel

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij brief toezeggingen mensenhandel (PDF | 2 pagina's | 361 kB)
Besluit: 2022-12-21 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Koers bepalen

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Koers bepalen (PDF | 2 pagina's | 95 kB)
Besluit: 2022-12-20 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Leges stroomlijnen legeshuis reguliere verblijfsdoelen en jaarlijkse indexering

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Leges stroomlijnen legeshuis reguliere verblijfsdoelen en jaarlijkse indexering (PDF | 4 pagina's | 369 kB)
Besluit: 2022-12-20 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beleidsreactie handreiking ex ante evaluatie

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beleidsreactie handreiking ex ante evaluatie (PDF | 1 pagina | 133 kB)
Besluit: 2022-12-20 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief monitoring tolk en vertaaldiensten

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij brief monitoring tolk en vertaaldiensten (PDF | 2 pagina's | 135 kB)
Besluit: 2022-12-20 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota BZK Vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Beslisnota BZK Vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen (PDF | 3 pagina's | 133 kB)
Besluit: 2022-12-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen TK over informatievertrekking ambtelijke bijstand bij amendementen

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording vragen TK over informatievertrekking ambtelijke bijstand bij amendementen (PDF | 3 pagina's | 202 kB)
Besluit: 2022-12-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie

[Gepubliceerd: 2022-12-20] TK beslisnota bij Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie (PDF | 2 pagina's | 157 kB)
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota rief aan TK inzake vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota rief aan TK inzake vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen (PDF | 3 pagina's | 187 kB)
Besluit: 2022-12-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Brief aan TK inzake vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen (aangepaste versie)

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Brief aan TK inzake vertrouwelijkheid ambtelijke bijstand bij amendementen (aangepaste versie) (PDF | 3 pagina's | 114 kB)
Besluit: 2022-12-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea Watch en andere NGO schepen januari 2019

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Op 20 december 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het betreft het deelbesluit op uw bezwaar dat ziet op het besluit op uw Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO-schepen januari 2019
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beleidsreactie op de evaluatie van de Veiligheidswet BES

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beleidsreactie op de evaluatie van de Veiligheidswet BES (PDF | 3 pagina's | 151 kB)
Besluit: 2022-12-19 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie gemeentelijke Versterkingsgelden 2020-2021 en beleidsreactie

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie gemeentelijke Versterkingsgelden 2020-2021 en beleidsreactie (PDF | 2 pagina's | 172 kB)
Besluit: 2022-12-19 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over praktijk uitlevering aan Turkije

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over praktijk uitlevering aan Turkije (PDF | 2 pagina's | 141 kB)
Besluit: 2022-12-19 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voorhang conceptwijziging van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij voorhang conceptwijziging van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens (PDF | 3 pagina's | 89 kB)
Besluit: 2022-12-19 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over kamerbrief met stand van zaken werkagenda strafrechtketen LVB proof en evaluatie SCIL

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota over kamerbrief met stand van zaken werkagenda strafrechtketen LVB proof en evaluatie SCIL (PDF | 2 pagina's | 71 kB)
Besluit: 2022-12-16 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota I - Aanpak langetermijnbeleid Oekraïense ontheemden

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota I - Aanpak langetermijnbeleid Oekraïense ontheemden (PDF | 9 pagina's | 243 kB)
Besluit: 2022-12-16 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota antwoorden vragen voorstel verordening bestrijding online seksueel kindermisbruik

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota antwoorden vragen voorstel verordening bestrijding online seksueel kindermisbruik (PDF | 1 pagina | 106 kB)
Besluit: 2022-12-16 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief over Staat van de Wetgevingskwaliteit

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij brief over Staat van de Wetgevingskwaliteit (PDF | 2 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2022-12-16 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanpak oude rechtszaken

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanpak oude rechtszaken (PDF | 2 pagina's | 134 kB)
Besluit: 2022-12-16 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verzamelbrief Personen en Familierecht

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij verzamelbrief Personen en Familierecht (PDF | 3 pagina's | 164 kB)
Besluit: 2022-12-16 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Slootweg en Helder verkeersveiligheid

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Slootweg en Helder verkeersveiligheid (PDF | 2 pagina's | 168 kB)
Besluit: 2022-12-16 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

[Gepubliceerd: 2022-12-16] De Minister van Justitie en Veilheid heeft op 16 december 2022 een tweede deelbesluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek betreft documenten die zien op de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn.
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota voortgangsbrief aanpak voor personen met verward en of onbegrepen gedrag

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota voortgangsbrief aanpak voor personen met verward en of onbegrepen gedrag (PDF | 5 pagina's | 166 kB)
Besluit: 2022-12-15 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e Halfjaarbericht Politie 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij 2e Halfjaarbericht Politie 2022 (PDF | 3 pagina's | 122 kB)
Besluit: 2022-12-15 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over compensatie AOW-hiaat en de Regeling vliegtoelage

[Gepubliceerd: 2022-12-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 december 2022 een Woo-besluit genomen naar aanleiding van een beroepschrift. Het besluit heeft betrekking op de compensatie AOW-hiaat en de Regeling vliegtoelage.
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij WODC onderzoek Foute huurders

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij WODC onderzoek Foute huurders (PDF | 3 pagina's | 125 kB)
Besluit: 2022-12-14 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten nader rapport

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten nader rapport (PDF | 3 pagina's | 142 kB)
Besluit: 2022-12-14 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief toezegging audits Pi NL

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief toezegging audits Pi NL (PDF | 1 pagina | 147 kB)
Besluit: 2022-12-14 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023 2026

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023 2026 (PDF | 2 pagina's | 155 kB)
Besluit: 2022-12-14 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij kamerstuk inzake beleidsreactie WODC onderzoek evaluatie uitvoering Wet controle op rechtspersonen

[Gepubliceerd: 2022-12-14] TK Beslisnota bij kamerstuk inzake beleidsreactie WODC onderzoek evaluatie uitvoering Wet controle op rechtspersonen (PDF | 4 pagina's | 120 kB)
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Voortgangsrapportage High Impact Crimes 2021 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Voortgangsrapportage High Impact Crimes 2021 2022 (PDF | 5 pagina's | 78 kB)
Besluit: 2022-12-14 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Beleidsreactie op rapport Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Bestand: tk-beslisnota-bij-beleidsreactie-op-rapport-naar-een-aparte-strafbaarstelling-van-psychisch-geweld.pdf
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met 1e rapportage onregelmatigheden Wbvk

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-14 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Taskforce Economische Veiligheid

[Gepubliceerd: 2022-12-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 december 2022 een Woo-besluit genomen inzake Taskforce Economische Veiligheid (TEV).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport Tilburg University over AVG

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport Tilburg University over AVG (PDF | 5 pagina's | 86 kB)
Besluit: 2022-12-13 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Tweefasenproces in het strafrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Tweefasenproces in het strafrecht (PDF | 3 pagina's | 145 kB)
Besluit: 2022-12-13 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging besluit en vertrekmoratorium voor dienstplichtigen uit Rusland

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging besluit en vertrekmoratorium voor dienstplichtigen uit Rusland (PDF | 8 pagina's | 216 kB)
Besluit: 2022-12-13 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij evaluatierapport WODC Wfz

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij evaluatierapport WODC Wfz (PDF | 3 pagina's | 125 kB)
Besluit: 2022-12-13 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota toezeggingen Eerste Kamer uit debat 21 en 22 februari 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota toezeggingen Eerste Kamer uit debat 21 en 22 februari 2022 (PDF | 1 pagina | 145 kB)
Besluit: 2022-12-13 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie initiatiefnota seksueel geweld

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie initiatiefnota seksueel geweld (PDF | 3 pagina's | 208 kB)
Besluit: 2022-12-12 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Brief Tweede Kamer inzake persalarmering

[Gepubliceerd: 2022-12-12] TK beslisnota bij Brief Tweede Kamer inzake persalarmering (PDF | 5 pagina's | 164 kB)
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over moties en toezeggingen overlast door relschoppers

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over moties en toezeggingen overlast door relschoppers (PDF | 2 pagina's | 158 kB)
Besluit: 2022-12-12 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op de Veiligheidsmonitor 2021

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op de Veiligheidsmonitor 2021 (PDF | 2 pagina's | 101 kB)
Besluit: 2022-12-12 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken wetsvoorstel seksuele misdrijven

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken wetsvoorstel seksuele misdrijven (PDF | 1 pagina | 64 kB)
Besluit: 2022-12-12 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang uitvoering moties bij wetsvoorstel 2e tranche Wet Bibob

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. TK Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang uitvoering moties bij wetsvoorstel 2e tranche Wet Bibob (PDF | 3 pagina's | 103 kB)
Besluit: 2022-12-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen Eerste en Tweede Kamer wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en start consultatie amvb

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording vragen Eerste en Tweede Kamer wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en start consultatie amvb (PDF | 9 pagina's | 227 kB)
Besluit: 2022-12-12 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (PDF | 4 pagina's | 227 kB)
Besluit: 2022-12-09 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief en brief Nationale Ombudsman over positie slachtoffers OMSB

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief en brief Nationale Ombudsman over positie slachtoffers OMSB (PDF | 4 pagina's | 199 kB)
Besluit: 2022-12-09 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel verhoging strafmaximum doodslag

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel verhoging strafmaximum doodslag (PDF| 3 pagina's| 120 kB)
Besluit: 2022-12-08 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voornemen verbod op kindersekspoppen

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voornemen verbod op kindersekspoppen (PDF | 4 pagina's | 175 kB)
Besluit: 2022-12-08 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanpak seksueel kindermisbruik en illegale online content

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota aanpak seksueel kindermisbruik en illegale online content (PDF | 4 pagina's | 160 kB)
Besluit: 2022-12-08 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse

[Gepubliceerd: 2022-12-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft kopieën van alle documenten of correspondentie bij of onder mijn ministerie die betrekking hebben op de krachtenveldanalyse en/of netwerkanalyse van het bureau Nuance door Training en Advies (NTA) , de gehanteerde methode van onderzoek en de rechtmatigheid en proportionaliteit daarvan.
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek steun Aruba en Curaçao voor migratieproblematiek

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Op 8 december 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek heeft betrekking op de besteding van gelden die aan Aruba en Curaçao zijn verstrekt in verband met migratieproblematiek.
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief EHRM en verjaring

[Gepubliceerd: 2022-12-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij brief EHRM en verjaring (PDF | 3 pagina's | 248 kB)
Besluit: 2022-12-07 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de aflevering politiegeweld in tv-programma Argos Medialogica

[Gepubliceerd: 2022-12-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de aflevering politiegeweld in beeld van het Tv-programma Argos Medialogica. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het naamrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 december 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het naamrecht.
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Landenbeleid Pakistan

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Landenbeleid Pakistan (PDF | 4 pagina's | 182 kB)
Besluit: 2022-12-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij rapport Commissie Silvis advocatendiensten aan de Staat aan de Kamers

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij rapport Commissie Silvis advocatendiensten aan de Staat aan de Kamers (PDF | 2 pagina's | 144 kB)
Besluit: 2022-12-06 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (PDF | 5 pagina's | 165 kB)
Besluit: 2022-12-06 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Nationaal handboek crisisbeheersing

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Bestand: Beslisnota Nationaal handboek crisisbeheersing.pdf
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Bestand: Beslisnota Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg.pdf
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kader Modernisering Staatsnoodrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kader Modernisering Staatsnoodrecht (PDF | 4 pagina's | 218 kB)
Besluit: 2022-12-06 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nationaal handboek crisisbeheersing

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nationaal handboek crisisbeheersing (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2022-12-06 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Bestand: Beslisnota kader modernisering _staats_nood- en crisisrecht.pdf
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit Woo-verzoek MH17

[Gepubliceerd: 2022-12-06] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 december 2022 een aanvullend besluit genomen in een procedure op grond van de Wet open overheid. Met het aanvullende besluit wordt een passage openbaar gemaakt over het verloop van onderhandelingen over luchtvaartverdragen in 2014.
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verlengen en beeindiging tijdelijke maatregelen COVID 19

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij verlengen en beeindiging tijdelijke maatregelen COVID 19 (PDF | 3 pagina's | 130 kB)
Besluit: 2022-12-05 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij najaarsbrief ontwikkelingen kansspelen op afstand en evaulatie Ksa

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-05 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij vervallen tijdelijke maatregelen COVID 19

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij vervallen tijdelijke maatregelen COVID 19 (PDF | 3 pagina's | 130 kB)
Besluit: 2022-12-05 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verlenging bekostigingsbesluit veiligheidsregios

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij verlenging bekostigingsbesluit veiligheidsregios (PDF | 5 pagina's | 160 kB)
Besluit: 2022-12-02 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrieven over de indexering van griffierechten in 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrieven over de indexering van griffierechten in 2023 (PDF | 3 pagina's | 144 kB)
Besluit: 2022-12-02 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nader rapport wijziging Verzamelwet gegevensbescherming

[Gepubliceerd: 2023-01-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij nader rapport wijziging Verzamelwet gegevensbescherming (PDF | 4 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2022-12-02 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake genocide

[Gepubliceerd: 2022-12-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking over (bepalingen van) het Genocideverdrag en het internationale gewoonterecht en verzoekt in deze context om ten minste alle informatie over betrokken (juridische) kennis van de NCTV; het gevormde bestuur; de vaststelling van definities, rechten en plichten; de toepassing van kwalificaties, zoals rechtsextremisme, gezien de werking van het internationale recht; en de educatie van de NCTV(-ambtenaren).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitzondering registratieplicht rechtshandhaving in AI Verordening

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitzondering registratieplicht rechtshandhaving in AI Verordening (PDF | 2 pagina's | 136 kB)
Besluit: 2022-12-01 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota brief reactie 2e vervolganalyse CBS UHP KOT

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota brief reactie 2e vervolganalyse CBS UHP KOT (PDF | 2 pagina's | 145 kB)
Besluit: 2022-11-30 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief rapport OESO Anti corruptiewerkgroep

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief rapport OESO Anti corruptiewerkgroep (PDF | 3 pagina's | 171 kB)
Besluit: 2022-11-30 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij beleidsreactie evaluatie start up regeling en opvolging aanbevelingen

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. TK Beslisnota bij beleidsreactie evaluatie start up regeling en opvolging aanbevelingen (PDF | 4 pagina's | 215 kB)
Besluit: 2022-11-29 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK beslisnota bij Aanbieding rapport Varianten Voorschotregeling Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij

[Gepubliceerd: 2022-11-29] TK beslisnota bij Aanbieding rapport Varianten Voorschotregeling Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij (PDF | 3 pagina's | 146 kB)
Besluit: 2022-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-11-29 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief aanpak statelijke dreigingen

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief aanpak statelijke dreigingen (PDF | 3 pagina's | 180 kB)
Besluit: 2022-11-28 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzending nota n.a.v. verslag wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden naar TK

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Verzending nota n.a.v. verslag wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden naar TK (PDF | 3 pagina's | 116 kB)
Besluit: 2022-11-28 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Implementatiewet richtlijn grensoverschrijdende omzettingen fusies en splitsingen

[Gepubliceerd: 2022-12-07] TK Te publiceren beslisnota aan MRb NR Implementatiewet richtlijn (PDF | 3 pagina's | 129 kB) In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk
Besluit: 2022-11-28 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herstelbesluit Woo over interlandelijke adoptie Sri Lanka

[Gepubliceerd: 2022-11-28] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 november 2022 documenten openbaar gemaakt naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2022. Het betreft documenten over interlandelijke adopties uit Sri Lanka.
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanbieding onderzoeksrapporten jeugdcriminaliteit

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota aanbieding onderzoeksrapporten jeugdcriminaliteit (PDF | 3 pagina's | 159 kB)
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Veilig land van herkomst Verenigd Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Veilig land van herkomst Verenigd Koninkrijk (PDF | 2 pagina's | 132 kB)
Besluit: 2022-11-25 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties Ellian over gedetineerden EBI of AIT

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties Ellian over gedetineerden EBI of AIT (PDF | 2 pagina's | 73 kB)
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bij het samenstellen van antwoord op de vragen van Kamerleden Van Bommel en Teeven uit 2008 over de erkenning van de genocide op de Koerden in Irak

[Gepubliceerd: 2022-11-25] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 november 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de betrokkenheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bij de beantwoording door de minister van Buitenlandse Zaken van de Kamervragen van de Kamerleden Van Bommel en Teeven uit 2008, over de erkenning van de genocide op de Koerden in Irak tijdens het bewind van Saddam Hussein.
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota MJenV en SJenV Overlastgevende asielzoekers

[Gepubliceerd: 2022-11-24] TK Beslisnota MJenV en SJenV Overlastgevende asielzoekers (PDF | 2 pagina's | 137 kB)
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Bijlage beslisnota Factsheet Verzamelwet

[Gepubliceerd: 2023-01-23] Bestand: tk-bijlage-beslisnota-factsheet-verzamelwet.pdf
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Beleidsreactie definitief advies AC ICT toets van Beslag Informatie Systeem OM

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Beleidsreactie definitief advies AC ICT toets van Beslag Informatie Systeem OM (PDF | 5 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2022-11-24 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de opvolging van de uitspraak UTR 21/ 3858

[Gepubliceerd: 2022-11-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 november 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over opvolging van de uitspraak met zaaknummer UTR 21 / 3858.
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over handhaving natuur en milieuwetgeving in Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2022-11-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over handhaving natuur en milieuwetgeving in Caribisch Nederland (PDF | 3 pagina's | 145 kB)
Besluit: 2022-11-22 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

TK Beslisnota bij Nota n.a.v. verslag bij wetsvoorstel Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Bestand: tk-beslisnota-bij-nota-n-a-v-verslag-bij-wetsvoorstel-wet-technische-eenmaking-wetboek-van-burgerlijke-rechtsvordering.pdf
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Inventarisatie genderspecifieke termen Burgerlijk Wetboek brief aan de TK

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Inventarisatie genderspecifieke termen Burgerlijk Wetboek brief aan de TK (PDF | 3 pagina's | 109 kB)
Besluit: 2022-11-22 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerstuk uitvoeringstoets bij het wetsvoorstel verbetering helingbestrijding

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerstuk uitvoeringstoets bij het wetsvoorstel verbetering helingbestrijding (PDF | 5 pagina's | 182 kB)
Besluit: 2022-11-22 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOO (deel)Besluit van 22 november 2022 op het verzoek inzake informatie betreffende de betrokkenheid van Netpresenter BV bij de invoering, aanpassing en operationalisering van Amber Alert over de periode 1 januari 2001 tot en met 8 april 2021

[Gepubliceerd: 2022-11-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft 22 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende de bemoeienis met en directe betrokkenheid bij de invoering, aanpassing en operationalisering van Amber Alert in samenwerking, dan wel in samenspraak met Netpresenter B.V. over de periode 1 januari 2001 tot en met 8 april 2021. Met dit deelbesluit wordt beslist op de documenten in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2010.
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 10