Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid, 2022

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Deelbesluit 1 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 natuur en milieu Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Waaronder de begroting en controleverklaring van de betrokken verenigingen die verstrekkingen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds hebben ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over de algemeenverbindendverklaring van de cao Zorgvervoer en Taxi 2022, de voorbereiding en de vaststelling van het AVV-besluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over algoritmes van LSI-projecten

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Deelbesluit op onderdeel 1 van een verzoek om informatie over welke algoritmes bij LSI-projecten als Wijkgerichte Aanpak en de Flexibele Inzet Controlecapaciteit in gebruik zijn, hoe zij worden toegepast en welk doel zij dienen. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieaanvragen ondernemingen Hessing B.V.

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen uit de periode 1 januari 2014 tot en met 25 juli 2022 van Hessing B.V., Hessing Zwaagdijk, Hessing Innovations, Hessing Helmond, Hessing Logistiek, Hessing Uden, Hessing Vastgoed en Hessing Innovations. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een herzieningsverzoek om informatie over het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het herzieningsverzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over getuigenverklaringen in specifieke zaak

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over getuigenverklaringen in een specifieke zaak. Het verzoek is op 10 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek arbeidsomstandigheden ICL Gaskets & Insulation

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden bij ICL Gaskets & Insulation B.V. in de periode 1 juni 2015 tot en met 31 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie van werking LIBRA - LSI Integrale Brede Risicoanalyse

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Deelbesluit op onderdeel 3 op een verzoek om informatie over Libra: documenten over de werking van LIBRA (LSI Integrale Brede Risicoanalyse). Hieronder vallen kaarten die voor dit model zijn gemaakt en documenten over mogelijke risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid (bias en discriminatie). Bijvoorbeeld juridische adviezen en documenten over indicatoren en werking van het systeem. Daarbij de programmeercode van het systeem zelf, codeboeken en eventuele trainingsdata. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Systeem Risico-indicatie (SyRI) en verband met gebruikte risicomodellen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over inkomende en uitgaande communicatie openbaar te maken tussen genoemde personen en de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tussentijdse evaluatie project Decade People form African Descent en inzicht in aanbestedingsprocedure Oranjefonds

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de tussentijdse evaluatie van het project Decade People form African Descent en inzicht in de aanbestedingsprocedure over het project van het Oranjefonds. Hierbij gaat het om het project dat nog niet is afgewikkeld en waarvan nog geen evaluatie is. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 1

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 2

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie SZW met gemeente Den Haag en VNG over bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen SZW en de gemeente Den Haag, en tussen SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over arbeidsongeval bij Tata Steel IJmuiden

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de brief waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) aan de werkgever van het slachtoffer heeft aangegeven dat er geen verder onderzoek zal worden verricht naar aanleiding van het arbeidsongeval dat bij Tata Steel IJmuiden heeft plaatsgevonden.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek integriteit Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over (mogelijke) integriteitsschendingen en belangenverstrengeling door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de periode 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over 6-tal meldingen Masters HQ

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over een 6-tal meldingen over Masters HQ. Het verzoek is op 30 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling bij SZW

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Besluit op een verzoek aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om informatie over elk verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Wet open overheid (Woo) dat op 20 juli 2022 langer dan 6 maanden bij SZW in behandeling was. Het gaat om een verzoek op basis van de Woo.
Besluit: 2022-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedrijfstakpensioenfonds MITT en de representativiteit van hun werkingssfeer

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteit in de laatste verplichtstellingsprocedure van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over declaraties commissieleden van 2017 - 2021

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over declaraties van commissieleden in de jaren 2017 tot en met 2021. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een rapport van de Inspectie SZW van een arbeidsongeval in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over een rapport van de Inspectie SZW over een arbeidsongeval op 10 februari 2020 ter hoogte van de Sumatraweg te Rotterdam. Het verzoek is op 14 februari 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidieaanvragen Ecotap

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken over de subsidieaanvragen van Ecotap B.V. en Ecotap Holding B.V. vanaf 1 januari 2014 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ambtsmisdrijven Belastingdienst bij verstrekken kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over ambtsmisdrijven door de Belastingdienst bij de verstrekking van kinderopvangtoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleid en/of voorschriften van de Nederlandse Arbeidsinspectie over de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over beleid en/of voorschriften op grond waarvan de Nederlandse Arbeidsinspectie voorschriften uit de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet kan controleren en/of onderzoeken. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhavingsbrief GeesinkNorba

[Gepubliceerd: 2022-07-29] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsbrief die na een melding verstuurd is naar de ondernemingsraad van GeesinkNorba. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact met VNO/NCW over wet IMVO

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie in de periode 1 oktober 2020 tot en met 14 juni 2022 over:
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging artikel 83 Pensioenwet

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om de communicatie over de gevolgen van artikel 83 van de Pensioenwet op het gebied van verhoging van de (fiscale) pensioenleeftijd met het Verbond van Verzekeraars, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit FinanciŽle Markten van 1 januari 2011 tot en met 1 maart 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het verzoek is op 12 mei 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over zienswijzen bedenkingen Uber tegen verzoek van Cao Zorgvervoer en Taxi

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Besluit op een verzoek om informatie over de zienswijzen van de sociale partners (FNV, CNV en KNV) op de bedenkingen van Uber tegen het avv verzoek van de Cao Zorgvervoer en Taxi. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over zaak 2201922

[Gepubliceerd: 2022-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over zaak 2201922 (stillegging van werk). Het verzoek is op 7 maart 2022 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is op 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie naar brand Bergen op Zoom

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft uitgevoerd naar een brand op 12 november 2018 in Bergen op Zoom. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over anonieme getuigenverklaringen uit bedrijfsdossier Van Rijsingen Fresh Service

[Gepubliceerd: 2022-04-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de anonieme getuigenverklaringen uit het bedrijfsdossier van Van Rijsingen Fresh Service in Deurne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit erkenning (kwestie) Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2022-04-13] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 13 april 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar dat is aangetekend tegen een beslissing in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek zag op alle relevante documenten met betrekking tot de erkenning van de Armeense genocide (of de kwestie van de Armeense genocide). De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding arbeidsomstandigheden

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over een melding/klacht over arbeidsomstandigheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectierichtlijnen Arbeidstijdenwet

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over richtlijnen van de inspectie over de Arbeidstijdenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval in Kampen

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar een ongeval in Kampen dat is geregistreed onder nummer 1807800. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten en correspondentie die betrekking hebben op de totstandkoming van het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitkomsten representativiteitstoetsen

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de uitkomsten van de representativiteitstoetsen (Wet Bpf 2000). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Werktijden/ATW-Inspectie/beleidsinspectie/Programma Zorg en/of Goed Werkgeverschap in de Zorg

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de bestuurlijke aangelegenheid Werktijden/ATW-Inspectie/beleidsinspectie/Programma Zorg en/of Goed Werkgeverschap in de Zorg tussen het Ministerie van SZW en het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG), de belangenorganisaties en de branche. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voortgang aanpassing regelgeving aan hogere AOW-leeftijd

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over de voortgang van aanpassing van regelgeving aan de hogere AOW-leeftijd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over "opgave representativiteitstoets inclusief bijlage opgave van de aantallen in de representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie". Bpf staat voor bedrijfstakpensioenfonds. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming voorwaarden financiŽle steun KLM

[Gepubliceerd: 2022-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiŽle steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek Arbeidsinspectie bij UMC's

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over de universitaire medische centra (UMC's). De verzoeker heeft verzocht om informatie over hoe vaak de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor 1 januari 2022 Inspectie SZW) de laatste 5 jaar onderzoek heeft uitgevoerd binnen de UMC's en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in het bijzonder. Daarnaast wordt er verzocht om aan te geven hoe vaak en welke straffen/sancties en/of boetes er uitgevaardigd zijn binnen de UMC's en het UMCG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over representativiteitstoetsen Metalektro caos

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over recente representativiteitstoetsen die zijn uitgevoerd vanwege recente algemeen verbindend verklaringen van de Metalektro caos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van dossier 'Hoe werkt SZW'

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van dossier 'Hoe werkt SZW', waarnaar wordt verwezen op pagina 4 van het Introductiedossier SZW (december 2021). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek controles en meldingen VION

[Gepubliceerd: 2022-02-04] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties, controles, klachten en andere meldingen vanaf januari 2016 met betrekking tot werknemers van VION en uitzendkrachten werkzaam bij VION. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2022-01-20] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval met dossiernummer 411600311

[Gepubliceerd: 2022-01-19] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van een ongeval op een arbeidsplaats tijdens het lassen en slijpen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fraudepatronen Somalische bijstandsgerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over fraudepatronen door bijstandsgerechtigden van Somalische afkomst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek controles en meldingen VION

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties, controles, klachten en andere meldingen vanaf januari 2016 met betrekking tot werknemers van VION en uitzendkrachten werkzaam bij VION. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeksrapport ongeval schoolplein

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het onderzoeksrapport van de Inspectie SZW over een ongeval op 5 juli 2021 dat plaatsvond op het schoolplein van Dalton school IKC Zeven ZeeŽn in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-04 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier