Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid

Besluit op Woo-verzoek over geweldsincidenten onder arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over 'documenten bij of onder het ministerie van SZW inzake geweldsincidenten onder arbeidsmigranten'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-22] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ernstig incident SZW Bonaire

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de gebeurtenissen van 5 oktober 2020 op het kantoor van SZW Bonaire. Specifiek, de verklaringen van betrokken ambtenaren bij genoemd ernstig incident. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over incident SZW Bonaire

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de gebeurtenissen van 5 oktober 2020 op het kantoor van SZW Bonaire. Specifiek, de verklaringen van betrokken ambtenaren bij genoemd incident. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Inlichtingenbureau

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om documenten over het Inlichtingenbureau. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezoek Nederlandse Arbeidsinspectie aan Omgevingsdienst IJsselland na melding

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) aan de Omgevingsdienst IJsselland in augustus 2023 na een melding. Specifiek, de periode van 10 juli 2023 tot en met 24 oktober 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over notulen en verslagen digitale rondetafelgesprekken armoede- en schuldenthema's

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de notulen en verslagen van de digitale rondetafelgesprekken over armoede- en schuldenthema's die in de zomer van 2020 zijn gehouden door SZW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en maatschappelijke organisaties als Sociaal Werk Nederland, NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en Nibud. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Wob-Woo-verzoek over uitspraak rechtbank Amsterdam

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Het verzoek is op 29 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 januari 2024 dit besluit genomen.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek SiSa-stukken gemeente Heerlen

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken die door de gemeente Heerlen zijn ingediend volgens de SiSa systematiek in de periode 2020 tot heden. Dit verzoek heeft alleen betrekking op Regiodeals, volkshuisvestingfonds, SPUK-gelden en overige financiële regelingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking verslag achtergrondgesprek STAP-budget

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het verslag van het achtergrondgesprek over het STAP-budget. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken cao's beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2024-01-03] Besluit op verzoeken om documenten over het algemeen verbindend verklaren van bepalingen in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor het beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen uit de periode 1996-2000. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gebruik en misbruik kennismigrantenregeling

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over gebruik en misbruik van de kennismigrantenregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitkeringen op grond van Duitse federale pensioenwet

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om informatie over uitkeringen op grond van de Duitse federale pensioenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over financiële begroting Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de financiële begroting van het Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2024-01-10] 3e deelbesluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek 'veilig asbestsanering op hoogte' en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het verzoek is op 3 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 december 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mandaat-, volmacht- en machtigingsregister van SZW

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister van SZW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-06 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Flexibel Regionaal Interventie Team

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over het Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT) onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams, die valt onder SZW. Het gaat om een project dat volgens openbare bronnen in ieder geval loopt in de regio Noord-Limburg maar mogelijk niet uitsluitend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle inspectiegegevens over controles bij paddenstoelentelers in de periode 2017 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algemeen verbindend verklaren CAO Levensmiddelenbedrijf en CAO E-Commerce Nederland

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle opgemaakte en/of ontvangen informatie en documenten over het verzoek tot algemeen verbindend verklaren van de CAO Levensmiddelenbedrijf en CAO E-Commerce Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 4 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Deelbesluit 4 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). (Deelbesluit 4)
Besluit: 2023-11-01 luchtvaart Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over privacytoets

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over inzage in de door de Rekenkamer genoemde privacytoets, en de (digitale of papieren) berichtgeving waarin deze toets intern is gecommuniceerd, waaronder de toelichting op de inhoud van de toets en/of daarop gebaseerd advies voor volgende stappen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieregeling STAP-budget

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de subsidieregeling STAP-budget. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteitsgegevens en de gehanteerde onderzoeksmethodiek van de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verzoek tot en bedenkingen tegen algemeen verbindend verklaring van cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023'

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een verzoek tot algemeen verbindend verklaring en de bedenkingen tegen de algemeen verbindend verklaring van cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kosten en onderliggende documenten over eventuele inhuur influencers op allerlei gebieden in verschillende jaren

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over kosten en onderliggende documenten over de (eventuele) inhuur van influencers op allerlei gebieden in de jaren 2021, 2022 en 2023 tot en met 27 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ingediende representativiteitsgegevens Signbedrijven 2022-2024

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over ingediende representativiteitsgegevens Signbedrijven 2022/2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie Nederlandse Arbeidsinspectie over medische zorg asielzoekers door bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Deelbesluit 2 op Woo-verzoek om informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) openbaar te maken over bedrijven die medische zorg voor asielzoekers uitvoeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medische zorg voor asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek om informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) openbaar te maken over bedrijven die medische zorg voor asielzoekers uitvoeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over chemiebedrijf Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. in Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Beslissing op bezwaar Woo-besluit over het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de CAO Zorgvervoer en Taxi 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo)
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ICT-strategie UWV

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de ICT-strategie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij Woo-verzoek van 14 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij een Woo-verzoek van 14 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie over beslissingen op bezwaar over Tozo 2020

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de beslissingen op bezwaar over de Tozo 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit SZW Woo-verzoek mensenrechtenkwesties rond WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een verzoek om alle documenten uit het jaar 2022 over mensenrechtenkwesties die speelden rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek psychische gezondheidsklachten NS Reizigers

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van NS Reizigers B.V. over psychische gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overleden uitwonende kinderen

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal overleden uitwonende kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aggregaat

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om alle gegevens die te maken hebben met het gegrond vaststellen dat er een grote aggregaat er al enkele weken stond op een adres genoemd in het Woo-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het onderzoek naar een natuurlijk persoon

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar een natuurlijk persoon, over diens activiteit bestaande uit het werkzaamheden laten verrichten door vreemdelingen, waaronder de cliënt van de gemachtigde, in de constructie van drijvende woningen en het opknappen van oude schepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de eenmalige energietoeslag

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de eenmalige energietoeslag, in het bijzonder het Kamerdossier rondom het Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag voor lage inkomens en de totstandkoming en/of wijziging van het beleid rondom het uitsluiten van studenten voor de eenmalige energietoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Universitair Medisch Centrum Groningen en Concern voor Werk

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de behandeling van de onderzoeken (volgens artikel 24 lid 7 van de Arbeidsomstandighedenwet) over het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Concern voor Werk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herzien besluit Wob-verzoek Systeem Risico-indicatie (SyRI) en gebruikte risicomodellen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risicos op het gebied van privacy en vooringenomenheid. Dit besluit vervangt het besluit van 7 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Arbeidsinspectie rapport van ongeval bij priklocatie Puttershoek

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over het Arbeidsinspectie rapport van het ongeval dat op 10 december 2021 bij de priklocatie Puttershoek plaatsvond waarbij het slachtoffer verongelukt raakte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening aan het Tijdelijke Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rond het oprichten en subsidiëren van het Tijdelijke Noodfonds Energie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit Wob-verzoek algoritmes SZW: RAO en NOW

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over algoritmes in gebruik bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit besluit gaat specifiek over het systeem risico-analyse omgeving (RAO) van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de risicogerichte analyse NOW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-16 rechten en vrijheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek cao's Particuliere Beveiliging

[Gepubliceerd: 2023-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over de cao's Particuliere Beveiliging, de cao's Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en de cao's PAWW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over representativiteitstoetsing wegens publicatie in Staatscourant van 14 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over representativiteitstoetsing wegens publicatie in de Staatscourant van 14 februari 2023 (Staatscourant 2023, 5376). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek advies landsadvocaat invaren pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om een exemplaar van het advies van de landsadvocaat uit 2011 over het zogenoemde 'invaren', het omzetten van pensioenrechten in een nieuw contract. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Deelbesluit 3 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Dit onderdeel gaat over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol vanwege de fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 arbeidsomstandigheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de PE-onderzoeksopdrachten financiering kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over de financiering, marktwerking en mogelijke maatregelen in verband met de private equity (PE)-onderzoeksopdrachten financiering kinderopvang in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen de Staat Nederland en de Europese Commissie over implementatie van de Europese pensioenrichtlijnen IORP en IORP II

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle gevoerde correspondentie en uitgewisselde stukken tussen de Staat Nederland en de Europese Commissie over implementatie van de Europese pensioenrichtlijnen IORP en IORP II, implementatie in de Pensioenwet en de voormalige Pensioen- en Spaarfondsenwet.
Besluit: 2023-04-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over besluit 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Arbeidsmarktfonds FCB 2022-2024

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over het besluit van 21 januari 2022 over de algemeen verbindend verklaring van bepalingen van de Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (Cao Arbeidsmarktfonds FCB) 2022-2024 uit de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.
Besluit: 2023-04-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Tijdelijk Noodfonds Energie in relatie tot zelfstandige ondernemers

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over het Tijdelijk Noodfonds Energie in relatie tot zelfstandige ondernemers opgesteld of gemuteerd sinds 1 januari 2022 tot en met 7 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over keuringen chemiebedrijf te Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over de keuringen van de (oude) reactoren en procesinstallaties en de aangekoppelde installaties bij BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. te Zaltbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag tot verplichtstelling van deelneming in Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag tot verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie bij verscheidene besluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over chemiebedrijf te Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. te Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-01 arbeidsomstandigheden Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek representativiteitsgegevens cao Bouw & Infra

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat voorafgaand aan de algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) Bouw & Infra en BTER, en aan de totstandkoming van de verplichtstellingsbeschikking en wijzigingen daarin, steeds sprake was van voldoende representativiteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit en lijst van documenten (PDF | 7 pagina's | 192 kB) Openbaar gemaakte documenten (PDF | 38 pagina's | 10,6 MB)
Besluit: 2023-02-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanpassen maximaal uurtarief kinderopvangtoeslag in systemen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijkheid om het maximaal uurtarief voor de kinderopvangtoeslag aan te passen in de systemen van Belastingdienst en waarom het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot de conclusie is gekomen dat de systemen niet kunnen worden aangepast. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-16 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie met Arva Specerijen

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle rapporten en onderzoeken naar en communicatie met Arva Specerijen uit de periode van 10 september 2019 tot en met 19 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek interdepartementale inventarisatie bevolking 2050

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om de stukken die horen bij de 'interdepartementale inventarisatie van de huidige en toekomstige beleidsinhoudelijke opgaven' zoals benoemd op pagina 2 in de Kamerbrief met referentienummer 2022-0000148447 van 6 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek cao Reisbranche

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteitstoets cao voor de Reisbranche en cao Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein, sector 4-no. 02. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 arbeidsverhoudingen Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek beslisnota bij Kamerbrief overslaan januari-aanvraagtijdvak STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de gelakte passage in de openbaar gemaakte beslisnota bij de Kamerbrief over het overslaan van het januari-aanvraagtijdvak van de STAP-regeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cao in de reisbranche

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over 'openbaarmaking van de reactie van cao-partijen op de bedenkingen van Booking.com in het kader van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring van de cao in de Reisbranche'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-20 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Deelbesluit 1 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 natuur en milieu Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Waaronder de begroting en controleverklaring van de betrokken verenigingen die verstrekkingen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds hebben ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over de algemeenverbindendverklaring van de cao Zorgvervoer en Taxi 2022, de voorbereiding en de vaststelling van het AVV-besluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over algoritmes van LSI-projecten

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Deelbesluit op onderdeel 1 van een verzoek om informatie over welke algoritmes bij LSI-projecten als Wijkgerichte Aanpak en de Flexibele Inzet Controlecapaciteit in gebruik zijn, hoe zij worden toegepast en welk doel zij dienen. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieaanvragen ondernemingen Hessing B.V.

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen uit de periode 1 januari 2014 tot en met 25 juli 2022 van Hessing B.V., Hessing Zwaagdijk, Hessing Innovations, Hessing Helmond, Hessing Logistiek, Hessing Uden, Hessing Vastgoed en Hessing Innovations. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een herzieningsverzoek om informatie over het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het herzieningsverzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over getuigenverklaringen in specifieke zaak

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over getuigenverklaringen in een specifieke zaak. Het verzoek is op 10 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek arbeidsomstandigheden ICL Gaskets & Insulation

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden bij ICL Gaskets & Insulation B.V. in de periode 1 juni 2015 tot en met 31 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie van werking LIBRA - LSI Integrale Brede Risicoanalyse

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Deelbesluit op onderdeel 3 op een verzoek om informatie over Libra: documenten over de werking van LIBRA (LSI Integrale Brede Risicoanalyse). Hieronder vallen kaarten die voor dit model zijn gemaakt en documenten over mogelijke risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid (bias en discriminatie). Bijvoorbeeld juridische adviezen en documenten over indicatoren en werking van het systeem. Daarbij de programmeercode van het systeem zelf, codeboeken en eventuele trainingsdata. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Systeem Risico-indicatie (SyRI) en verband met gebruikte risicomodellen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over inkomende en uitgaande communicatie openbaar te maken tussen genoemde personen en de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tussentijdse evaluatie project Decade People form African Descent en inzicht in aanbestedingsprocedure Oranjefonds

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de tussentijdse evaluatie van het project Decade People form African Descent en inzicht in de aanbestedingsprocedure over het project van het Oranjefonds. Hierbij gaat het om het project dat nog niet is afgewikkeld en waarvan nog geen evaluatie is. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 1

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 2

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie SZW met gemeente Den Haag en VNG over bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen SZW en de gemeente Den Haag, en tussen SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over arbeidsongeval bij Tata Steel IJmuiden

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de brief waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) aan de werkgever van het slachtoffer heeft aangegeven dat er geen verder onderzoek zal worden verricht naar aanleiding van het arbeidsongeval dat bij Tata Steel IJmuiden heeft plaatsgevonden.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek integriteit Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over (mogelijke) integriteitsschendingen en belangenverstrengeling door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de periode 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over 6-tal meldingen Masters HQ

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over een 6-tal meldingen over Masters HQ. Het verzoek is op 30 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling bij SZW

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Besluit op een verzoek aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om informatie over elk verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Wet open overheid (Woo) dat op 20 juli 2022 langer dan 6 maanden bij SZW in behandeling was. Het gaat om een verzoek op basis van de Woo.
Besluit: 2022-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedrijfstakpensioenfonds MITT en de representativiteit van hun werkingssfeer

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteit in de laatste verplichtstellingsprocedure van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over declaraties commissieleden van 2017 - 2021

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over declaraties van commissieleden in de jaren 2017 tot en met 2021. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een rapport van de Inspectie SZW van een arbeidsongeval in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over een rapport van de Inspectie SZW over een arbeidsongeval op 10 februari 2020 ter hoogte van de Sumatraweg te Rotterdam. Het verzoek is op 14 februari 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidieaanvragen Ecotap

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken over de subsidieaanvragen van Ecotap B.V. en Ecotap Holding B.V. vanaf 1 januari 2014 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ambtsmisdrijven Belastingdienst bij verstrekken kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over ambtsmisdrijven door de Belastingdienst bij de verstrekking van kinderopvangtoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleid en/of voorschriften van de Nederlandse Arbeidsinspectie over de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over beleid en/of voorschriften op grond waarvan de Nederlandse Arbeidsinspectie voorschriften uit de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet kan controleren en/of onderzoeken. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhavingsbrief GeesinkNorba

[Gepubliceerd: 2022-07-29] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsbrief die na een melding verstuurd is naar de ondernemingsraad van GeesinkNorba. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact met VNO/NCW over wet IMVO

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie in de periode 1 oktober 2020 tot en met 14 juni 2022 over:
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging artikel 83 Pensioenwet

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om de communicatie over de gevolgen van artikel 83 van de Pensioenwet op het gebied van verhoging van de (fiscale) pensioenleeftijd met het Verbond van Verzekeraars, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten van 1 januari 2011 tot en met 1 maart 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het verzoek is op 12 mei 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over zienswijzen bedenkingen Uber tegen verzoek van Cao Zorgvervoer en Taxi

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Besluit op een verzoek om informatie over de zienswijzen van de sociale partners (FNV, CNV en KNV) op de bedenkingen van Uber tegen het avv verzoek van de Cao Zorgvervoer en Taxi. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over zaak 2201922

[Gepubliceerd: 2022-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over zaak 2201922 (stillegging van werk). Het verzoek is op 7 maart 2022 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is op 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie naar brand Bergen op Zoom

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft uitgevoerd naar een brand op 12 november 2018 in Bergen op Zoom. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over anonieme getuigenverklaringen uit bedrijfsdossier Van Rijsingen Fresh Service

[Gepubliceerd: 2022-04-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de anonieme getuigenverklaringen uit het bedrijfsdossier van Van Rijsingen Fresh Service in Deurne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit erkenning (kwestie) Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2022-04-13] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 13 april 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar dat is aangetekend tegen een beslissing in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek zag op alle relevante documenten met betrekking tot de erkenning van de Armeense genocide (of de kwestie van de Armeense genocide). De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding arbeidsomstandigheden

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over een melding/klacht over arbeidsomstandigheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectierichtlijnen Arbeidstijdenwet

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over richtlijnen van de inspectie over de Arbeidstijdenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval in Kampen

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar een ongeval in Kampen dat is geregistreed onder nummer 1807800. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten en correspondentie die betrekking hebben op de totstandkoming van het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitkomsten representativiteitstoetsen

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de uitkomsten van de representativiteitstoetsen (Wet Bpf 2000). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Werktijden/ATW-Inspectie/beleidsinspectie/Programma Zorg en/of Goed Werkgeverschap in de Zorg

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de bestuurlijke aangelegenheid Werktijden/ATW-Inspectie/beleidsinspectie/Programma Zorg en/of Goed Werkgeverschap in de Zorg tussen het Ministerie van SZW en het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG), de belangenorganisaties en de branche. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voortgang aanpassing regelgeving aan hogere AOW-leeftijd

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over de voortgang van aanpassing van regelgeving aan de hogere AOW-leeftijd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over "opgave representativiteitstoets inclusief bijlage opgave van de aantallen in de representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie". Bpf staat voor bedrijfstakpensioenfonds. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming voorwaarden financiële steun KLM

[Gepubliceerd: 2022-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiële steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek Arbeidsinspectie bij UMC's

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over de universitaire medische centra (UMC's). De verzoeker heeft verzocht om informatie over hoe vaak de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor 1 januari 2022 Inspectie SZW) de laatste 5 jaar onderzoek heeft uitgevoerd binnen de UMC's en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in het bijzonder. Daarnaast wordt er verzocht om aan te geven hoe vaak en welke straffen/sancties en/of boetes er uitgevaardigd zijn binnen de UMC's en het UMCG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over representativiteitstoetsen Metalektro caos

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over recente representativiteitstoetsen die zijn uitgevoerd vanwege recente algemeen verbindend verklaringen van de Metalektro caos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van dossier 'Hoe werkt SZW'

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van dossier 'Hoe werkt SZW', waarnaar wordt verwezen op pagina 4 van het Introductiedossier SZW (december 2021). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek controles en meldingen VION

[Gepubliceerd: 2022-02-04] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties, controles, klachten en andere meldingen vanaf januari 2016 met betrekking tot werknemers van VION en uitzendkrachten werkzaam bij VION. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2022-01-20] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval met dossiernummer 411600311

[Gepubliceerd: 2022-01-19] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van een ongeval op een arbeidsplaats tijdens het lassen en slijpen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fraudepatronen Somalische bijstandsgerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over fraudepatronen door bijstandsgerechtigden van Somalische afkomst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek controles en meldingen VION

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties, controles, klachten en andere meldingen vanaf januari 2016 met betrekking tot werknemers van VION en uitzendkrachten werkzaam bij VION. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeksrapport ongeval schoolplein

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het onderzoeksrapport van de Inspectie SZW over een ongeval op 5 juli 2021 dat plaatsvond op het schoolplein van Dalton school IKC Zeven Zeeën in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-04 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval bij de school IKC Noordrijk

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval bij de school IKC Noordrijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van een anonieme melding met meldnummer 1340635 met zaaknummer 2127606

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over over openbaarmaking van een anonieme melding met meldnummer 1340635 met zaaknummer 2127606. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over asbest

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over asbest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek NAVO Civilian Personnel Regulations

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit Wob-verzoek NAVO Civilian Personnel Regulations
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie naar arbeidsdiscriminatie bij onderneming Care4Dental B.V.

[Gepubliceerd: 2021-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over over een inspectie naar arbeidsdiscriminatie bij de onderneming Care4Dental B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg, meer specifiek de afstemming met de SVB en/of het CIZ betreffende het door het CIZ toegepaste interne beoordelingskader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier De Jong's Betonbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van De Jong's Betonbedrijf B.V. over fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit en inventarislijst Wob-verzoek Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op en inventarislijst bij een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verrekening inkomsten met uitkering op grond van Algemeen inkomensbesluit socialeverzekeringswetten

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op een verzoek om informatie over de verrekening van inkomsten met een uitkering op grond van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de resultaten van een cao-onderzoek dat uitgevoerd is door de Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over de resultaten van een cao-onderzoek dat uitgevoerd is door de Inspectie SZW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over brief van KLM bij aanmelden CAO

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een brief geüpload door KLM bij het aanmelden van de cao Martinair Holland Vliegers 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herkeuring vanwege de Wajong 2015

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over herkeuring van iedereen met een Wajong-uitkering vanwege de inwerkingtreding van de Wajong 2015. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verplichtstellingsbeschikkingen

[Gepubliceerd: 2021-10-27] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle gegevens en informatie betreffende verplichtstellingsbeschikkingen van het besluit van 2 november 1995, Stcrt. 1995, nr. 215; besluit van 25 april 2012, Stcrt. 2012, nr. 8739; besluit van 15 oktober 2012, Stcrt. 2012, nr. 21343; besluit van 24 januari 2013, Stcrt. 2013, nr. 26916; besluit van 18 december 2014, Strct. 2014 nr. 35847 en besluit van 23 januari 2015, Stcrt. 2015, nr. 2575. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-27 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkbezoek Inspectie SZW in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2021-10-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de rapportage van het werkbezoek door de Inspectie SZW op 13 mei 2020 aan het adres Heijplaatweg 45 in Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds en cao beroepsgoederenvervoer over de weg

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op het verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven tot verplichtstelling van deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg en het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over door de Inspectie SZW gevorderde stukken

[Gepubliceerd: 2021-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie SZW gevorderde stukken bij Kloosterboer Vlissingen B.V., Gorpa Schadeonderzoek, Efectis Nederland en Paree Elektro-Telecom en alle schriftelijke bevindingen, onderzoeksresultaten en conclusies van de Inspectie SZW ten aanzien van de brand op of omstreeks 5 juli 2018 in een (koel)loodsencomplex. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over omschrijving 84 casussen uit bijlage 5e voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over de omschrijving van casussen uit een bijlage van de vijfde voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'. In deze bijlage wordt gesproken over 84 casussen die zijn beoordeeld door een drietal externe deskundigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving

[Gepubliceerd: 2021-09-16] Besluit op een verzoek om informatie over de op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-09-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over een bedrijfsdossier van Tata Steel

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Tata Steel. Deelbesluit 1 gaat over de openbaarmaking van informatie over het aantal (dodelijke) ongevallen onder het personeel en het aantal keren dat hulpdiensten (bijvoorbeeld ambulances) moesten uitrukken naar Tata wegens ongevallen of incidenten in het jaar 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-03 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 22 april 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over een onderzoek op naleving van de Wet minimumloon, de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet dat de Inspectie SZW heeft ingesteld naar bedrijven in de gemeente Laarbeek.
Verzoek: 2021-05-20 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Muskopak

[Gepubliceerd: 2021-09-02] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Muskopak B.V. in Assendelft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-23 Besluit: 2021-09-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Faurecia Roermond

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Faurecia in Roermond. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-15 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

[Gepubliceerd: 2021-08-24] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-30 Besluit: 2021-08-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verklaringen van ongeval in Breda

[Gepubliceerd: 2021-08-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van 2 verklaringen na een ongeval dat op 21 maart 2021 in Breda heeft plaatsgevonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-22 Besluit: 2021-08-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsongeval 30 juli 2020

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval dat heeft plaatsgevonden bij een project op 30 juli 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek beleid Nederlands pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Besluit op een verzoek om alle schriftelijke informatie afkomstig uit de ministerraad over de huidige Pensioenwet en het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsongeval op 5 februari 2019

[Gepubliceerd: 2021-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval dat heeft plaatsgevonden op 5 februari 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek DPIA wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

[Gepubliceerd: 2021-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over een DPIA die is uitgevoerd in het kader van de wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-24 Besluit: 2021-08-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Onderzoeksrapport naar de representativiteitsgegevens CAO Orsima 2021

[Gepubliceerd: 2021-07-27] Besluit op een verzoek om het onderzoeksrapport van Integron naar de representativiteitsgegevens CAO Orsima 2021 te openbaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-24 Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidieaanvragen

[Gepubliceerd: 2021-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de volledige subsidieaanvraag inclusief alle bijlagen (waaronder in elk geval maar niet beperkt tot de catalogus, samenwerkingsovereenkomst en machtigingen) en inclusief de gevraagde en ontvangen aanvullende informatie alsook de beschikking subsidieverlening van diverse projecten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-17 Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding illegale asbestsanering

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle informatie/documenten over een melding van illegale asbestsanering in Kalenberg met meldingsnummer 1334167. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-04 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding naleven coronamaatregelen VHD Deventer

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het inspectierapport dan wel het inspectieverslag dat is opgemaakt naar aanleiding van een melding met betrekking tot het naleven van de coronamaatregelen door VHD Deventer in Deventer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-08 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie Wob-verzoeken ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ingediende WOB-verzoeken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hoeveel daarvan niet tijdig zijn afgehandeld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-23 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier RWM N.V.

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van RWM N.V. over psychische gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-31 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Universiteit van Amsterdam

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van de Universiteit van Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-14 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier FrieslandCampina

[Gepubliceerd: 2021-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van FrieslandCampina Nederland B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-14 Besluit: 2021-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-30 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier van P&S Plantlab

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van P&S Plantlab B.V. te Heemskerk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Reactie op Wob-verzoek inzake verbeurde en betaalde dwangsommen Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Reactie op Wob-verzoek inzake verbeurde en betaalde dwangsommen Wob-verzoeken bij het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek asbest op adres Kalenberg

[Gepubliceerd: 2021-06-10] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie vanaf 14 april 2021 over asbest op een adres in Kalenberg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-28 Besluit: 2021-06-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek representativiteitsgegevens cao's bouw

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de aangeboden representativiteitsgegevens voor de cao Bouwnijverheid / de cao Bouw & Infra, de cao BTER en de Verplichtstellingsbeschikking voor de bouwnijverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-04 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opdracht en rapport Molukkers in Nederland

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming en het beleid rond de opdracht en het rapport Molukkers in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-01 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 15
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding mondkapjes en consumpties restaurant

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over een melding met betrekking tot mondkapjes en consumpties () van een bezoeker aan Restaurant 't Berghuis te Amerongen, die SZW via de afdeling inspectie zou hebben voorgelegd aan gemeente Utrechtse Heuvelrug en welke aanleiding zou zijn tot de vooraanschrijving. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-19 Besluit: 2021-05-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over boeterapport arbeidsongeval te Aalsmeer

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over een boeterapport van een arbeidsongeval te Aalsmeer (zaaknummer 1816872). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-14 Besluit: 2021-05-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kort geding Tempo Team en Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-05-20] Besluit op een verzoek om informatie over een kort geding tussen Tempo Team en de Staat der Nederlanden (Inspectie SZW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de kwestie van de Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2021-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over de kwestie van de Armeense genocide vanaf 1 januari 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-09-03 Besluit: 2021-05-03 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier van Stichting Waternet

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsdossier van Stichting Waternet te Amsterdam, over psychische klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-14 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier van AAF International

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsdossier van AAF International. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Waterschap Scheldestromen

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Waterschap Scheldestromen in Middelburg, over lichamelijke klachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek

[Gepubliceerd: 2021-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoek van Inspectie SZW op 12 oktober 2020 in gemeente Laarbeek op de naleving van de verplichtingen uit de Wet Minimumloon, de Wet op Arbeid Vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-05 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het uniform loonbegrip in relatie tot uitkeringen van het UWV

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over het uniform loonbegrip in relatie tot uitkeringen van het UWV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-04-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek reactie cao-partijen op bedenkingen algemeenverbindendverklaring cao Bouw & Infra

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om informatie. Op 26 november 2020 is naar aanleiding van het Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Bouw & Infra, een verzoek ingediend om openbaarmaking van de in het voornoemde besluit genoemde reactie van cao-partijen op de inhoud van de ingebrachte bedenkingen en het assurance-rapport van de onafhankelijke accountant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-26 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het gaat om een verzoek aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-28 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit algemeenverbindendverklaring cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-03-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek ziet op openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland tot en met de uiteindelijke beslissing.
Verzoek: 2021-01-12 Besluit: 2021-03-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over asbest

[Gepubliceerd: 2021-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over brieven en telexberichten over asbest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de steunmaatregelen aan KLM, voor zover enigszins gerelateerd aan de arbeidsvoorwaarden binnen KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-01 Besluit: 2021-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding aan Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-03-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een mogelijke melding aan de Inspectie SZW over een inspectieonderzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkwijze peildatum Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de werkwijze rondom de peildatum Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO en de toegekende tegemoetkoming aan betrokkenen.
Verzoek: 2020-10-13 Besluit: 2021-03-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit onderhandelingen steunpakket KLM en arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-03-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek zag op openbaarmaking van informatie over onderhandelingen, besprekingen en afspraken tussen de overheid en KLM over de zogenoemde KLM-steunmaatregelen, en meer in het bijzonder de totstandkoming van de bepalingen hierin over (verplichte aanpassing van) de arbeidsvoorwaarden bij KLM.
Verzoek: 2021-01-09 Besluit: 2021-03-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-verzoek over meldingen over arbeidsongevallen

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 11 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over meldingen bij de Inspectie SZW over arbeidsongevallen waarbij de bedrijven International Lashing Service en Matrans betrokken waren.
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Wob-verzoek over NOW

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de NOW-regeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-30 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek rechtmatigheid facturen Wet inburgering

[Gepubliceerd: 2021-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoek dat wordt verricht naar de rechtmatigheid van facturen inzake de Wet inburgering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2021-02-24 Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek snelkookpan

[Gepubliceerd: 2021-02-18] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle stukken/documentatie met betrekking tot het onderzoek naar de (non)conformiteit van een snelkookpan (model No: RL- PS lOL Year of manufacture.20) die in Europa op de markt is gebracht door BSD Trade. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-23 Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asbestsanering in maart 2020

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over asbestsanering in maart 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

[Gepubliceerd: 2021-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over inspectiegegevens bij paddenstoelentelers tussen 2017 en 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit SZW op Wob-verzoek over Webmodule

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Besluit op een verzoek om documenten over de Webmodule. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-29 Besluit: 2021-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invallen The Grass Company

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit Wob-verzoek invallen The Grass Company
Verzoek: 2020-11-12 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier Gelmo

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om relevante informatie uit het bedrijfsdossier Gelmo B.V. uit Molenhoek over gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsongevallen Schiphol

[Gepubliceerd: 2021-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over bij de Inspectie SZW gemelde bedrijfsongevallen op of rondom Schiphol, waarbij Securitas Transport & Aviation Security BV betrokken is geweest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-01 Besluit: 2021-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek algemeenverbindendverklaring cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-01-06] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit van 15 november 2019 tot algemeenverbindendverklaring van de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Montessori College Oost inzake psychische gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Montessori College Oost inzake psychische gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2020-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-12-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek zag op openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de verzoeken van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel tot algemeenverbindendverklaring van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf voor de jaren 2016/2017 en 2018/2019.
Verzoek: 2020-07-06 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toelaten arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over het toelaten van arbeidsmigranten uit de periode 1 januari 2020 tot en met 29 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen en arbeidsvoorwaarden KLM

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken steunmaatregelen en arbeidvoorwaarden bij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-07-21 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totaalbedragen rijksbegroting voor allochtonenbeleid

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over het totaalbedragen (1990-2020) van de algemene rijksbegroting bestemd voor allochtonenbeleid, naar etniciteit verdeeld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-12 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de wijziging van de deelnemingsverplichting in het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de deelnemingsverplichting in het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf gepubliceerd in Staatscourant 2017, 64797. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-04 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek bedrijfsdossier supermarkt over fysieke gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Supermarkt Smits De Meern B.V. over fysieke gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2020-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' en deeleconomie

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op een verzoek over de Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' uit 2015 en de deeleconomie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport Level One Holding Emmeloord

[Gepubliceerd: 2020-11-23] Besluit Wob-verzoek rapport Level One Holding Emmeloord
Verzoek: 2020-04-06 Besluit: 2020-11-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over advies landsadvocaat aan het ministerie van SZW

[Gepubliceerd: 2020-11-16] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een advies dat de landsadvocaat aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gegeven. Het advies ging over de vraag of werknemers die in verband met COVID hun werkzaamheden niet kunnen verrichten en evenmin kunnen thuiswerken of aangepaste werkzaamheden kunnen verrichten, ziek gemeld kunnen worden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over adviesaanvraag SZW aan EESC

[Gepubliceerd: 2020-11-11] 1e deelbesluit op Wob-verzoek over adviesaanvraag SZW aan EESC
Verzoek: 2020-06-18 Besluit: 2020-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' en deeleconomie

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Besluit op een verzoek over de Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' uit 2015 en de deeleconomie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Reproad B.V.

[Gepubliceerd: 2020-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over Reproad B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-23 Besluit: 2020-10-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit DUO op Wob-verzoek verlenging inburgeringstermijn

[Gepubliceerd: 2020-10-13] Besluit op een verzoek om verslagen van gesprekken tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verlengen van de inburgeringstermijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-31 Besluit: 2020-10-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over café Demandt t Stoakhoes

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over Café t Stoakhoes te Urmond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-24 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over l'escaut woonservice

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van lescaut woonservice te Vlissingen inzake gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-15 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het bedrijfsdossier van Stichting de Zorgcirkel in Purmerend over psychische klachten

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Stichting de Zorgcirkel in Purmerend over psychische klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Bakaert Combustion Technology te Assen

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over Bakaert Combustion Technology te Assen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-10-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het certificatiestelsel

[Gepubliceerd: 2020-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over het certificatiestelsel. Het gaat om alle stukken met meningen over het certificatiestelsel. Contact tussen het ministerie en dNAA, beleidsmatig standpunt over dNAA, relatie tussen VIP & SMA-rt nieuwe stijl, correspondentie met TNO over de NEN-norm. Het gaat met name om beleidsmatige correspondentie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-18 Besluit: 2020-09-29 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek om informatie over controles op toegankelijk (over)urenregistratiesysteem

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal controles dat heeft plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaar, waarbij is gecontroleerd op het hebben van een deugdelijk, objectief en voor de werknemer direct en te allen tijde toegankelijk (over)urenregistratiesysteem en wat de uitslag van die controles was. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-17 Besluit: 2020-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products B.V. met betrekking tot gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-27 Besluit: 2020-09-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ingediende meldingsformulieren door ILS-Matrans bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de ingediende meldingsformulieren door ILS/Matrans bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen

[Gepubliceerd: 2020-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van de werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de eindrapportage project Bevordering werknemers hulpverleningsdiensten

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over de eindrapportage met betrekking tot projectnummer 2011ESFN285, over de bevordering werknemers hulpverleningsdiensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Gunnebo Logistics BV

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over Gunnebo Logistics BV. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over algemeen-verbindendverklaring cao Beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2020-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over de algemeen-verbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaar bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ASML Veldhoven

[Gepubliceerd: 2020-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over ASML in Veldhoven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Natuurmonumenten te s-Graveland

[Gepubliceerd: 2020-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over de arbeidsomstandigheden bij Natuurmonumenten te s-Graveland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Tozo-beschikkingen

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat met name om de beschikkingen alsmede de daaraan gekoppelde voorwaarden en/of condities en/of uitvoeringsvoorwaarden en/of handhavingsvoorwaarden en/of voorwaarden ter zake van misbruik en oneigenlijk gebruik of voorwaarden met een andere titel/definitie te verstrekken van zowel 27 maart, 17 april, 8 mei en 11 juni 2020 die gericht zijn aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Veldhoven, Heerlen, Leidschendam-Voorburg en Hilversum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over beleidsvorming van pensioenendossier

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over alle relevante achtergrondinformatie van de beleidsvorming over het pensioendossier. Dit tweede deelbesluit gaat over cdc-regelingen (collective defined contribution). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van informatie ten aanzien van de naleving van het wettelijk minimumloon gericht op postverspreidende ondernemingen

[Gepubliceerd: 2020-07-14] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 juli 2020 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie ten aanzien van de naleving van het wettelijk minimumloon gericht op postverspreidende ondernemingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over beleidsvorming van pensioenendossier

[Gepubliceerd: 2020-07-03] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over alle relevante achtergrondinformatie van de beleidsvorming over het pensioendossier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van de NOW-regeling

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Mopack

[Gepubliceerd: 2020-06-25] Besluit op een verzoek om informatie over Mopack BV in Den Haag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Dirk van den Broek Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over Dirk van den Broek in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Koninklijke Mosa

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Koninklijke Mosa B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Gerritsen van Groningen

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Gerritsen van Groningen B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. in Veenendaal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Shell Rijswijk

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit Wob-verzoek over Shell Rijswijk
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over asbest

[Gepubliceerd: 2020-05-08] Tegen het besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 - 1 juli 2019 heeft de verzoeker bezwaar aangetekend. Dit is de beslissing op het bezwaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invordering kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over voorstellen om de invordering van kinderopvangtoeslag te beperken tot de eigen bijdrage. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhaving tegen As Soenah Moskee

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over de gezamenlijke handhaving tegen de As Soenah Moskee door de gemeente Den Haag en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsdossier van Simon Levelt Franchise B.V.

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier over gezondheidsklachten van Simon Levelt Franchise B.V. in Haarlem. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Eurest Support Services Sakhalin

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit Wob-verzoek over Eurest Support Services Sakhalin
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek klacht LBV bij ILO

[Gepubliceerd: 2020-04-08] Besluit Wob-verzoek klacht LBV bij ILO
Besluit: 2020-04-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeksrapport incident Veghel

[Gepubliceerd: 2020-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport met zaaknummer 1816159 van een incident dat heeft plaatsgevonden op 24 november 2018 te Veghel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-besluit Brouwers Tours B.V. over fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over Brouwers Tours B.V. inzake fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Vliente Mooi0Land/servicebureau/Thuiszorg in Doorwerth inzake fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over Vliente Mooi0Land/servicebureau/Thuiszorg in Doorwerth inzake fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval Wijcker Infra

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over de kennelijke conclusie en de gang van zaken bij een ongeval bij Wijcker Infra. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Hegeman Beton- en Industriebouw

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit op een verzoek om informatie over Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

[Gepubliceerd: 2020-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over het algemeen verbindend verklaren van de collectieve arbeidsovereenkomst van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voor het jaar 2016/2017 en het jaar 2018/2019.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsomstandighedenbeleid bij Libbey Leerdam in verband met gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over arbeidsomstandighedenbeleid bij Libbey Leerdam in verband met gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verrekening van buitenlands inkomen met een WIA-uitkering bij personen die in een land wonen met een hoger prijspeil dan Nederland

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over verrekening van buitenlands inkomen met een WIA-uitkering bij personen die in een land wonen met een hoger prijspeil dan Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-10 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Algemeen inkomensbesluit

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over het Algemeen inkomensbesluit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek betreffende het oordeel van het Commitee of the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) in de zaak Elisabeth de Blok et al. V. Nederland

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle documenten in de periode van februari 2014 tot 17 februari 2015 die betrekking hebben op het oordeel van het Commitee of the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) van 17 februari 2014 in de zaak Elisabeth de Blok et al. V. Nederland en de reactie daarop van ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast werd verzocht om openbaarmaking van alle documenten in de periode van 23 september 2016 tot 7 maart 2018 die betrekking hebben op bij de rechtbank Midden-Nederland en de Centrale Raad van Beroep gevoerde procedures en de daaropop 7 maart 2018 onder nummer 2018-0000027251 vastgestelde en op 12 maart 2018 in Staatscourant nr. 14285 gepubliceerde Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-02 migratie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsongeval Beentjes

[Gepubliceerd: 2020-02-19] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval bij Siersmederij Beentjes in Alkmaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het bedrijfsdossier gezondheidsklachten van Centraalstaal B.V.

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van Centraalstaal B.V. over gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval 31 juli 2015

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het boeterapport inclusief boetebeschikking over het ongeval van 31 juli 2015 met zaaknummer 411501296. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over MiniContainment

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Beslissing op het bezwaar tegen een besluit op een verzoek om alle relevante documenten over de toepassing MiniContainment en alle correspondentie tussen de Inspectie SZW en het bedrijf Minicontainment Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Pastoe BV

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie omtrent de openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Pastoe BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking inspectiedossier

[Gepubliceerd: 2020-02-05] De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 5 februari 2020 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ziet op een onderzoek van de Inspectie SZW bij Stuwadoorsbedrijf Van Rooij B.V.
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de boeteoplegging De Vries Piping & Construction B.V

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het rapport dat ten grondslag ligt aan de boeteoplegging in 2016 aan de thans gefailleerde rechtspersoon De Vries Piping & Construction B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om informatie om openbaarmaking van de rapportages die de Inspectie SZW heeft gemaakt naar aanleiding van inspecties van alle persoonlijke ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018 en informatie en correspondentie hierover met Tata Steel IJmuiden of zijn onderaannemers. Daarnaast wordt verzocht om correspondentie met Tata Steel of zijn onderaannemers over handhavingstrajecten naar aanleiding van de onderzochte ongevallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handmatig genummerde documenten

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de handmatig genummerde documenten 1 tot en met 4 in een Wob-besluit van 12 juli 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van Jumbo/La Place Food B.V. vestiging Ziggo Dome

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van Jumbo/La Place Food B.V. vestiging Ziggo Dome. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vaststellingsbeschikkingen door het Agentschap SZW verstrekte subsidies

[Gepubliceerd: 2020-06-16] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de vaststellingsbeschikkingen door het Agentschap SZW verstrekte subsidies voor de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Beroeps Begeleidende Leerweg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-23 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Asiadam

[Gepubliceerd: 2020-01-20] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de rapportage van 25 januari 2019 en openbaarmaking van de beschikking boeteoplegging met betrekking tot Asiadam V.O.F. in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie bij Grafimedia van 25 juni 2019

[Gepubliceerd: 2020-01-02] Besluit op Wob-verzoek om informatie bij Grafimedia van 25 juni 2019. Tevens alle informatie die betrekking hebben op de bedenkingen en/of gestelde overlap van werkingssferen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om openbaarmaking brief

[Gepubliceerd: 2020-01-06] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een brief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Afval Energie Bedrijf Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de gang van zaken van Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-30 afval Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid ten aanzien van het Nederlandse pensioenstelsel en de communicatie daarover met De Nederlandsche Bank. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie over UOV Almelo

[Gepubliceerd: 2019-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over UOV Almelo. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie over Topigs Norsvin Varkens KI Nederland B.V.

[Gepubliceerd: 2019-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over Topigs Norsvin Varkens KI Nederland B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over het Kennis- en informatieplatform

[Gepubliceerd: 2020-01-10] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op het Kennis- en informatieplatform als beschreven in de folder 'Aanpak schijnconstructies en CAO-naleving 2014-2018' van de Inspectie SZW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de correspondentie tussen Sijperda Verhuur B.V. en de Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Besluit Wob-verzoek om informatie over de correspondentie tussen Sijperda Verhuur B.V. en de Inspectie SZW over de stobbenfrees. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om handhavingsarrangement tussen ISZW, VWS en het Functioneel Parket

[Gepubliceerd: 2019-12-13] Besluit op Wob- verzoek om informatie over het handhavingsarrangement dat is afgesloten tussen ISZW, VWS,SZW en het Functioneel Parket zoals bedoeld in de brief van 27 mei 2019 van de minister van SZW met als onderwerp Signalering fraude fenomenen sociale zekerheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om bedrijfsdossier Lautratex B.V.

[Gepubliceerd: 2019-12-12] Besluit op Wob-verzoek om bedrijfsdossier Lautratex B.V. te Zoetermeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om bedrijfsdossier van FNV Veiligheid

[Gepubliceerd: 2019-12-12] Besluit op Wob-verzoek om bedrijfsdossier van FNV Veiligheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongevallenboeterapportages Altena Cleaning BV en Indaver Implex BV

[Gepubliceerd: 2019-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over ongevallenboeterapportages tegen de bedrijven Altena Cleaning BV en Indaver Implex BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-11 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het finale rapport van de Inspectie SZW over het ongeval in- en rond een windmolen

[Gepubliceerd: 2019-12-24] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het finale rapport van de Inspectie SZW over het ongeval in- en rond windmolen 2 aan de Mariadijk in Ooltgensplaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-10 inrichting van de overheid Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handhavingstraject fabrikant zakvulmachine

[Gepubliceerd: 2019-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over de onderzoeksresultaten en/of de voortgang van een handhavingstraject in het kader van de Warenwet richting de fabrikant van een zakvulmachine.
Besluit: 2019-12-05 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gezondheidsklachten onderhoudspersoneel KLM Schiphol

[Gepubliceerd: 2019-12-24] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van luchtvaartmaatschappij KLM op luchthaven Schiphol Amsterdam, met betrekking tot gezondheidsklachten van onderhoudspersoneel tussen 1990 en 2019. Het verzoek is gedaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-04 arbeidsomstandigheden Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bouwwerkzaamheden aan een woning

[Gepubliceerd: 2020-01-08] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van de wettelijke verplichte melding inzake de start van de bouwwerkzaamheden aan een woning te Valkenburg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over LG Flowers B.V. te Pijnacker

[Gepubliceerd: 2019-12-05] Besluit op Wob-verzoek om informatie over LG Flowers B.V. te Pijnacker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over Autobedrijven Dijkstra Meppel B.V. te Meppel

[Gepubliceerd: 2019-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over Autobedrijven Dijkstra Meppel B.V. te Meppel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier Huhtamaki Nederland B.V.

[Gepubliceerd: 2019-11-21] Besluit Wob-verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier Huhtamaki Nederland B.V. te Franeker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het erkennen van een branchestandaard

[Gepubliceerd: 2019-10-31] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over stukken over het besluit van 17 juni 2019 van het erkennen van een branchestandaard. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-31 ondernemen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Fivoor B.V./Centrum Dubbele Problematiek

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over Fivoor B.V./Centrum Dubbele Problematiek (en voorgangers) in Den Haag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over RAVS Hollands Midden te Leiden

[Gepubliceerd: 2019-10-30] Besluit op een verzoek om informatie over RAVS Hollands Midden te Leiden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Uw ZorgCompaan

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Besluit op een verzoek om informatie over Uw ZorgCompaan B.V. te Ommeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Bureau Kwaaitaal

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over Bureau Kwaaitaal in Den Helder. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over psychische klachten bedrijfsdossier Arriva Leiden

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over psychische klachten uit het bedrijfsdossier van Arriva te Leiden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-29 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over BMG People B.V.

[Gepubliceerd: 2019-11-28] Besluit Wob-verzoek om informatie over BMG People B.V.. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Gecombineerde Pluimvee Slachterijen

[Gepubliceerd: 2019-10-22] Besluit op een verzoek om informatie over Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het programma Perspectief op Werk

[Gepubliceerd: 2019-10-30] Besluit op Wob-verzoek over de plannen die de arbeidsmarktregios opgesteld en ingediend hebben in het kader van het programma 'Perspectief op Werk'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een klacht

[Gepubliceerd: 2019-12-03] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van alle (digitale) informatie en/of documenten inzake een klacht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over het gehele dossier met kenmerk 11700217/03

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Besluit Wob-verzoek om informatie over het gehele dossier met kenmerk 11700217/03. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over TWB Thuiszorg B.V.

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over TWB Thuiszorg B.V. in Roosendaal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fysieke klachten bedrijfsdossier Blokker Distributie Amsterdam

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over fysieke klachten uit het bedrijfsdossier van Blokker Distributie te Amsterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-16 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over trainingen diversiteit en inclusiviteit SZW

[Gepubliceerd: 2019-12-24] Besluit op een verzoek over trainingen, leerprogramma's, workshops dan wel cursussen in het kader van diversiteit en/of inclusiviteit voor medewerkers binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tussen 1 januari 2015 en 11 april 2019. Het verzoek is gedaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-16 rechten en vrijheden Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asbest (periode 1 september 2018-1 juli 2019)

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 t/m 1 juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over gemeente Groningen

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over gemeente Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over de Nam te Assen

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Nam te Assen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-27 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering

[Gepubliceerd: 2019-09-25] Besluit op een verzoek om informatie over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten uit het bedrijfsdossier van Kelvion B.V.

[Gepubliceerd: 2019-10-01] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten uit het bedrijfsdossier van Kelvion B.V. te Doetinchem. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten uit het bedrijfsdossier Unica Fire Safety B.V.

[Gepubliceerd: 2019-10-01] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten uit het bedrijfsdossier Unica Fire Safety B.V. over gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking Wob-verzoek referentie: 4.2019.0068.001

[Gepubliceerd: 2019-10-01] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een eerder verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van De Zwetser Emmen B.V.

[Gepubliceerd: 2019-09-30] Besluit Wob-verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van De Zwetser Emmen B.V. te Emmen omtrent psychische klachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Reefer Stevedoring B.V.

[Gepubliceerd: 2019-11-01] Besluit op Wob-verzoek over Reefer Stevedoring B.V. ook handelend onder de naam Kloosterboer te IJmuiden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over AAF-Internationaal B.V.

[Gepubliceerd: 2019-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over AAF-Internationaal B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties horeca Amsterdam

[Gepubliceerd: 2019-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over de inspecties die de Inspectie SZW heeft uitgevoerd bij horecaondernemingen in de gemeente Amsterdam in de periode van begin 2014 tot en met eind 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Matrans Marin Services BV te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2019-11-28] Besluit Wob-verzoek om informatie over Matrans Marin Services BV te Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over controles Tomassen Duck-to

[Gepubliceerd: 2019-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over controles in de jaren 2016 tot juni 2019 bij eendenslachterlij Tomassen Duck-to in Ermelo. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over BYK Netherlands B.V.

[Gepubliceerd: 2019-08-01] Besluit op een verzoek met betrekking op de openbaarmaking van alle uitgevoerde onderzoeken, gedane aanbevelingen en eventuele boeterapporten over BYK Netherlands B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Pide Paleis te Hoorn

[Gepubliceerd: 2019-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over Pide Paleis te Hoorn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handleiding Stichting Blik op Werk

[Gepubliceerd: 2019-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over de aangescherpte handleiding van de Stichting Blik op Werk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verhoging AOW-leeftijd en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

[Gepubliceerd: 2019-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over de problematiek welke voorkomt uit de verhoging van de AOW-leeftijd en de private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-26 ouderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toezicht en handhaving van export-WW

[Gepubliceerd: 2019-07-26] Besluit op Wob-verzoek over toezicht en handhaving van export-WW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een ongeval bij Bruin Beton & Mix te Apeldoorn

[Gepubliceerd: 2019-08-15] Besluit op Wob-verzoek over een ongeval bij Bruin Beton & Mix te Apeldoorn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Zandbergen Transport

[Gepubliceerd: 2019-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over Zandbergen Transport in Limmen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-18 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over VDL Klima B.V.

[Gepubliceerd: 2019-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over VDL Klima B.V. in Eindhoven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-17 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over arbeidsomstandigheden bij Zegro-Centrum B.V.

[Gepubliceerd: 2019-08-30] Besluit op Wob-verzoek over de onderzoeken betreft de arbeidsomstandigheden die in de periode van 1 juni 2015 t/m 31 december 2015 bij Zegro-Centrum B.V. hebben plaatsgevonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Pon en het agentschap SZW betreft Stichting VVL

[Gepubliceerd: 2019-08-15] Besluit op Wob-verzoek over alle communicatie tussen Pon en het agentschap SZW betreft Stichting VVL in de periode 1 januari 2015 tot en met 25 september 2016. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie over bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

[Gepubliceerd: 2019-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de laatste periodieke representativiteitstoets en eventueel herhalingstoets ten aanzien van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-05 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Plukon Goor B.V.

[Gepubliceerd: 2019-07-09] Besluit op een verzoek om informatie over Plukon Goor B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-04
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een wob-verzoek over een ongeval bij Berdal Rubber & Plastics B.V.

[Gepubliceerd: 2019-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval d.d. 15 oktober 2018 bij Berdal Rubber & Plastics B.V. te Almelo.
Besluit: 2019-07-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Eurol Nijverdal

[Gepubliceerd: 2019-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over Eurol in Nijverdal van januari 2014 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een onderzoek bij SuperGreen Uitzendbureau

[Gepubliceerd: 2019-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over de bevindingen van de Inspectie SZW inzake een onderzoek bij SuperGreen Uitzendbureau. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over Systeem Risico Indicatie

[Gepubliceerd: 2019-06-26] Besluit tot openbaarmaking van documenten die zien op projecten waarbij gebruik is gemaakt van het Systeem Risico Indicatie.
Besluit: 2019-06-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet

[Gepubliceerd: 2019-07-12] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet in de periode van 1 januari 2014 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-24 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een aanmaningsbrief van de Europese Commissie aan Nederland

[Gepubliceerd: 2019-06-26] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van alle informatie betreft de aanmaningsbrief van de Europese Commissie aan Nedeland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een boomkwekerij en plantencentrum te Echt

[Gepubliceerd: 2019-06-26] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van alle documenten betreft boomkwekerij en plantencentrum H. Maessen B.V. te Echt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het bedrijf Morssinkhof Groep

[Gepubliceerd: 2019-06-26] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van het bedrijfsdossier Morssinkhof Groep te Malden over fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Masterbed BV

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Materbed BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afhandeling arbeidsongeval bij DailyFresh Logistics Hoek van Holland

[Gepubliceerd: 2019-06-19] Op 19 juni 2019 is een verzoek ingediend om openbaarmaking van de volledige rapportage over de afhandeling van een arbeidsongeval dat bij DailyFresh Logistics te Hoek van Holland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval bij Schwalbe Nederland B.V.

[Gepubliceerd: 2019-06-13] Besluit op een verzoek om informatie over een arbeidsongeval bij Schwalbe Nederland B.V. met kenmerk 1806067. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-13 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over brief DAZ/B&A DIV/05/50128

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de brief van 30 juni 2015 met kenmerk DAZ/B&A DIV/05/50128 inclusief bijlagen als selectielijsten en vernietigingslijst, alsmede enige documentatie die betrekking heeft op de vernietiging van een groot deel van het archief opdat een beeld gevormd kan worden welk materiaal is vernietigd. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-05-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Boon en Teeuwen B.V.

[Gepubliceerd: 2019-05-23] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Boon en Teeuwen B.V.. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake alle relevante informatie met betrekking tot fysieke belasting uit het bedrijfsdossier van ENCI

[Gepubliceerd: 2019-05-21] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie met betrekking tot fysieke belasting uit het bedrijfsdossier van ENCI. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Interplastic BV

[Gepubliceerd: 2019-05-21] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie met betrekking tot fysieke belasting uit het bedrijfsdossier van Interplastic BV. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-17 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een locatie van Vortex te Nijmegen

[Gepubliceerd: 2019-10-24] Besluit op Wob-verzoek verzoek over inspectie bij een locatie van Vortex te Nijmegen en alle bedrijven die daarbij betrokken waren. Hierop was besloten om een deel van de documenten openbaar te maken. Het bezwaar was ertegen gericht dat teveel bedrijfsvertrouwelijke informatie openbaar zou worden gemaakt. Het bezwaar is gegrond verklaard.
Besluit: 2019-05-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van P&S Plantlab B.V. met betrekking tot fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2019-05-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van P&S Plantlab B.V. die betrekking hebben op fysieke klachten. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Gemeente Hengelo met betrekking tot fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2019-05-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Gemeente Hengelo met betrekking tot fysieke klachten. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-15
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Vredeveld Twente B.V.

[Gepubliceerd: 2019-05-21] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Vredeveld Twente B.V.. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Covestro BV met betrekking tot fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2019-05-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Covestro BV met betrekking tot fysieke klachten. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van alle stukken naar aanleiding van een onderzoek bij Poeliersbedrijf Ep de Graag B.V.

[Gepubliceerd: 2019-05-17] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle stukken met betrekking tot een ongevalsonderzoek. Het ongeval heeft op 15 mei 2017 plaatsgevonden bij Poeliersbedrijf Ep de Graag B.V. te Putten. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 2 documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-14 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een liftongeval te Geldrop

[Gepubliceerd: 2019-05-10] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over een onderzoek naar een liftongeval in een winkel te Geldrop op 13 september 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Willemsen-De Koning Personenvervoer BV

[Gepubliceerd: 2019-05-23] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 mei 2019 een besluit genomen over een Wob-verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Willemsen-De Koning Personenvervoer BV. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Iron Mountain Services B.V..

[Gepubliceerd: 2019-05-23] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Iron Montain Services B.V.. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar aangaande Wob-verzoek inzake twee bedrijfsongevallen

[Gepubliceerd: 2019-05-21] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 mei 2019 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar dat is ingesteld tegen een beslissing in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-07 arbeidsomstandigheden Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek boeterapport arbeidsongeval SUEZ

[Gepubliceerd: 2019-05-10] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een boeterapport over een arbeidsongeval op 3 februari 2017 bij SUEZ Papier en Kunststof Recycling in Weurt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over e-mails tussen PON en twee medewerkers van SZW

[Gepubliceerd: 2019-04-26] Besluit op Wob-verzoek over een aantal e-mails tussen PON en twee medewerkers van SZW in de periode 26 september 2016 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van alle relevantie informatie uit het bedrijfsdossier van Penitentiaire Inrichtingen te Vught

[Gepubliceerd: 2019-04-16] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 april 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevantie informatie uit het bedrijfsdossier van Penitentiaire Inrichtingen te Vught. Dit verzoek heeft betrekking op de periode van 16 april 1978 tot en met 9 juni 2014. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-04-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over het lage-inkomensvoordeel LIV en jeugd-LIV

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Besluit Wob-verzoek om informatie over het lage-inkomensvoordeel LIV en jeugd-LIV. . Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nader besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering

[Gepubliceerd: 2019-04-18] Nader besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking documenten asbestsanering naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. De zaak ging over de openbaarmaking van verschillende documenten die gaan over een voorgenomen asbestsanering op 26 januari 2017 in Uden in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De rechter vraagt ten aanzien van drie specifieke delen van documenten een nadere motivering. Hierbij wordt daarop beslist.
Besluit: 2019-04-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie SZW bij het bedrijf Heemhorst te Nieuw-Leusden

[Gepubliceerd: 2019-05-10] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over een onderzoek naar een het gehele dossier dat in 2011/2012 door de Inspectie SZW is verricht bij het bedrijf Heemhorst te Nieuw-Leusden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Inspectiebezoeken locaties Defensie

[Gepubliceerd: 2019-04-16] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van rapporten, brieven en nota's van de Inspectie SZW vanaf 2014 over Inspectiebezoeken aan Defensielocaties voor controle op het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Besluit: 2019-04-08 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsongeval 17 juli 2017

[Gepubliceerd: 2019-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over een arbeidsongeval op 17 juli 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsongeval Kuhn-Geldrop

[Gepubliceerd: 2019-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval op 7 september 2017 bij Kuhn-Geldrop B.V. in Geldrop. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsongeval bij Houtlijn B.V.

[Gepubliceerd: 2019-04-26] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van alle documenten met betrekking tot een bedrijfsongeval bij Houtlijn B.V. dat heeft plaatsgevonden op 11 september 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Keizer & Zonen Schilderwerken B.V.

[Gepubliceerd: 2019-04-08] Besluit Wob-verzoek over het openbaarmaken van informatie uit het bedrijfsdossier van van Keizer & Zonen Schilderwerken B.V. te Hoogland. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn geen documenten gevonden.
Besluit: 2019-04-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over passagiersschip MPS Calypso

[Gepubliceerd: 2019-04-26] Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot alle controles, inspecties en daaropvolgende besluitvormingen die hebben plaatsgevonden op het passagiersschip MPS Calypso. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-03 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval DHL Veghel

[Gepubliceerd: 2019-04-26] Besluit op een verzoek om het rapport over een ongeval met een hek bij DHL in Veghel op 3 september 2012. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-03 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek boeterapporten mkb-bedrijven Overijssel 2017

[Gepubliceerd: 2020-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over arbeidsongevallen en boeterapporten in de mkb-sector in 2017 voor bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Overijssel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-02 arbeidsomstandigheden Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken van informatie uit het bedrijfsdossier van Ooyen Glas- en Schilderbedrijf B.V.

[Gepubliceerd: 2019-03-26] Besluit Wob-verzoek over het openbaarmaken van informatie uit het bedrijfsdossier van Ooyen Glas- en Schilderbedrijf B.V. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn geen documenten gevonden.
Besluit: 2019-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsongeval

[Gepubliceerd: 2019-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over een arbeidsongeval op 22 mei 2018. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over fysieke belasting uit het bedrijfsdossier van Vitelco B.V.

[Gepubliceerd: 2019-03-26] Besluit Wob-verzoek over de openbaarmaking van alle relevante informatie inzake fysieke belasting uit het bedrijfsdossier van Vitelco B.V. te s Hertogenbosch. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn geen documenten gevonden.
Besluit: 2019-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken informatie uit het bedrijfsdossier van Slachthuis Nijmegen B.V.

[Gepubliceerd: 2019-03-26] Besluit Wob-verzoek over het openbaarmaken van informatie uit het bedrijfsdossier van Slachthuis Nijmegen B.V.. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn geen documenten gevonden.
Besluit: 2019-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Volta Limburg

[Gepubliceerd: 2019-03-26] Besluit op een verzoek om informatie over fysieke belasting uit het bedrijfsdossier van Volta Limburg B.V. in Schinnen. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn geen documenten gevonden.
Besluit: 2019-03-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over psycho-sociale arbeidsbelasting uit het bedrijfsdossier van Arriva te Heerenveen

[Gepubliceerd: 2019-03-26] Besluit om informatie openbaar te maken over psycho-sociale arbeidsbelasting uit het bedrijfsdossier van Arriva te Heerenveen over de periode 1978 tot en met maart 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Lenger Seafood Yerseke

[Gepubliceerd: 2019-03-26] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Lenger Seafood Yerseke in Yerseke. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn geen documenten gevonden.
Besluit: 2019-03-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaken van informatie uit het bedrijfsdossier bij Avato Benelux

[Gepubliceerd: 2019-04-15] Besluit Wob-verzoek over het openbaarmaken van informatie uit het bedrijfsdossier van Avato Benelux te Heijen. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsongeval met schadelijke stoffen

[Gepubliceerd: 2019-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval met schadelijke stoffen. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over brand bij vastgoedbedrijf Breda

[Gepubliceerd: 2019-04-23] Besluit op een verzoek om informatie over een brand bij een vastgoedbedrijf te Breda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-20 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over BAM Utiliteitsbouw te Bunnink

[Gepubliceerd: 2019-03-14] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van BAM Utiliteitsbouw in Bunnink over psychosociale arbeidsbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake het gehele dossier met kenmerk 1803436

[Gepubliceerd: 2019-04-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 maart 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het gehele dossier met kenmerk 1803436. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-03-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake het rapport van het arbeidsongeval bij Van Wanrooy Transport

[Gepubliceerd: 2019-04-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 maart 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het rapport inzake het arbeidsongeval van 29 oktober 2016 bij het bedrijf Van Wanrooy Transport. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-03-08 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek openbaarmaking overleggen tussen ketenpartners en ministerie van SZW

[Gepubliceerd: 2019-03-11] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de verslagen tussen ketenpartners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over gezondheidsklachten bij De Meteoor

[Gepubliceerd: 2019-04-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 maart 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op gezondheidsklachten bij De Meteoor in Rheden. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-03-07 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gezondheidsklachten J.L. van Rijn en Zn

[Gepubliceerd: 2019-03-08] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier met betrekking tot gezondheidsklachten bij J.L. van Rijn en Zn B.V. te Stompwijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over arbeisongeval bij Design Bouw Chalets

[Gepubliceerd: 2019-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over een arbeidsongeval bij Design Bouw Chalets te Dokkum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tandartspraktijk Doetinchem

[Gepubliceerd: 2019-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over een tandartspraktijk in Doetinchem. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-06 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval bij sloopwerkzaamheden

[Gepubliceerd: 2019-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval bij sloopwerkzaamheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-06 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over cateringbedrijf Berkel en Rodenrijs

[Gepubliceerd: 2019-03-12] Besluit op een verzoek om informatie over een cateringbedrijf te Berkel en Rodenrijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-06 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stichting Beugen

[Gepubliceerd: 2019-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over een stichting te Beugen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-06 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit Ryanair

[Gepubliceerd: 2019-05-21] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de minister) heeft op 2 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek heeft betrekking op documenten die te maken hebben met luchtvaartmaatschappij Ryanair. De aangetroffen documenten zijn ontvangen of zijn opgesteld in de periode tot en met 19 juli 2017 (de datum van het Wob-verzoek). De minister heeft op 5 maart 2019 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar dat is ingesteld tegen het besluit van 2 oktober 2017.
Besluit: 2019-03-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over luchtvaartmaatschappij Ryanair

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 2 oktober 2017 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over luchtvaartmaatschappij Ryanair.
Besluit: 2019-03-05 luchtvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek boeterapporten mkb-bedrijven Overijssel 2017

[Gepubliceerd: 2020-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over arbeidsongevallen en boeterapporten in de mkb-sector in 2017 voor bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Overijssel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-04 arbeidsomstandigheden Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over onderzoek kwaliteit representativiteitsgegevens cao's Bouw & Infra en BTER

[Gepubliceerd: 2019-03-25] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 1 maart 2019 een beslissing op een ingediend bezwaar genomen. Hiermee is informatie openbaar geworden op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het bezwaar gaat over kwaliteit van representatiegegevens van de cao's Bouw & Infra en BTER.
Besluit: 2019-02-28 arbeidsverhoudingen Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar aangaande het Wob-verzoek over het arbeidsongeval bij Van Noorloos Cascobouw B.V. te Hardinxveld Giessendam

[Gepubliceerd: 2019-03-12] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van een rapportage die is opgemaakt naar aanleiding van een arbeidsongeval. Het ongeval heeft op 4 juni 2018 plaatsgevonden bij Van Noorloos Cascobouw B.V. te Hardinxveld Giessendam. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 4 documenten aangetroffen, waarvan 3 documenten reeds openbaar zijn gemaakt. Tegen deze beslissing is bezwaar aangetekend. Het bezwaar is gegrond verklaard. In de beslissing op bezwaar worden gegevens die in het besluit van 29 november 2018 in document 3 zijn aangemerkt als persoonsgegeven of gezondheidsgegeven maar als zodanig niet kwalificeren, openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-02-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van RRS Rioolservice Nederland B.V.

[Gepubliceerd: 2019-03-04] Besluit op verzoek om het openbaarmaken van alle relevante informatie met betrekking tot fysieke klachten uit het bedrijfsdossier van RRS Rioolservice Nederland B.V. te Diemen over de periode van 1 november 2002 tot 26 september 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-02-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van Wymo Venlo B.V.

[Gepubliceerd: 2019-03-04] Besluit op verzoek om het openbaarmaken van alle relevante informatie met betrekking tot fysieke klachten uit het bedrijfsdossier van Wymo Venlo B.V. te Venlo. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-02-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van alle informatie uit het bedrijfsdossier van VDL GL Precision

[Gepubliceerd: 2019-02-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 februari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle informatie uit het bedrijfsdossier van VDL GL Precision te Eindhoven. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-02-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit tot openbaarmaking van een proces-verbaal van bevindingen

[Gepubliceerd: 2019-02-18] Besluit om een proces-verbaal van bevindingen openbaar te maken over een onderzoek naar een liftongeval.
Besluit: 2019-02-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken van documenten over een ongeval bij Bosperceel te Nunspeet

[Gepubliceerd: 2019-02-26] Besluit op een verzoek om het openbaarmaken van documenten over een ongeval bij Bosperceel te Nunspeet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek in de zaken A1304-90 en A1304-91

[Gepubliceerd: 2019-03-08] Besluit op een verzoek met betrekking tot alle correspondentie en uitspraken in de zaken A1304-90 en A1304-91. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitvoering uitspraak rechtbank over openbaarmaking melding aan Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2019-02-07] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 februari 2019 uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 10 januari 2019, 18/1077.
Besluit: 2019-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek betreft openbaarmaking professionele dienstverlening en communicatie door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Gepubliceerd: 2019-05-17] Besluit op Wob-verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de toepassing van 'stand van de wetenschp en professionele dienstverlening' en communicatie die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (zowel intern en extern) is gevoerd.
Besluit: 2019-02-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over misbruik Werkloosheidswet

[Gepubliceerd: 2019-04-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 februari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van onderzoeken die horen bij de Kamerbrief over misbruik van de Werkloosheidswet.
Besluit: 2019-02-06 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongevalsonderzoek Verbaan Tandwielen- en Machinefabriek

[Gepubliceerd: 2019-02-26] Besluit op een verzoek om documenten over een ongeval bij Verbaan Tandwielen- en Machinefabriek B.V. in Gorinchem op 8 oktober 2013. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-06 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongevalsonderzoek Berdal Rubber en Plastics

[Gepubliceerd: 2019-02-26] Besluit op een verzoek om documenten over een ongeval bij Berdal Rubber en Plastics B.V. in Almelo op 15 oktober 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-06 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek psychosociale arbeidsbelasting bedrijfsdossier NS Reizigers, Netwerk Randstad Noord Productie Eenheid

[Gepubliceerd: 2019-01-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting uit het bedrijfsdossier van NS Reizigers, Netwerk Randstad Noord Productie Eenheid te Alkmaar. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek relevante informatie bedrijfsdossier Yokogawa Europe B.V.

[Gepubliceerd: 2019-01-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Yokogawa Europe B.V. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek openbaarmaking afschriften, c.q. overzichten aangaande individuele ontheffingen van de arbeidstijdenwet voor medewerkers van Cordaan

[Gepubliceerd: 2019-02-25] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle afschriften, c.q. overzichten aangaande individuele ontheffingen van de arbeidstijdenwet voor medewerkers van Cordaan. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 3 documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-01-25 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken van documenten over een arbeidsongeval bij Walkro Blitterswijck B.V.

[Gepubliceerd: 2019-02-25] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over een arbiedsongeval bij Walkro Blitterswijck B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek relevante stukken bedrijfsdossier Odfjell Terminals Rotterdam B.V.

[Gepubliceerd: 2019-01-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie met betrekking tot fysieke belasting uit het bedrijfsdossier van Odfjell Terminals Rotterdam B.V. te Botlek Rotterdam. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken van documentatie van het handhavingstraject tegen PLM Cranes

[Gepubliceerd: 2019-03-07] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken die in het kader van het handhavingstraject tegen PLM Cranes is opgemaakt, zoals het opgestelde boeterapport inclusief aanvullende rapporten, de kennisgeving inzake boete, de eventueel zijdens PLM Cranes ingediende zienswijze alsmede de beschikking inzake de boetedierentuinvergunningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Uitkeringsregeling Backpay

[Gepubliceerd: 2019-01-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 23 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het herhaald verzoek is identiek aan het verzoek waarop op 31 juli 2018 is beslist. Het eerdere besluit heeft het kenmerk 2018-0000113794. Er zijn geen andere documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake ongeval bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag

[Gepubliceerd: 2019-02-07] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het gehele dossier naar aanleiding van een arbeidsongeval. Het ongeval heeft op 21 februari 2018 plaatsgevonden bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 15 documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-01-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de beslissingen op bezwaar van Medi Expresse en beslissingen op bezwaar

[Gepubliceerd: 2019-03-08] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 januari 2019 een tweede besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op drie beslissingen op bezwaar van Medi Expresse, waarbij de dispensatieverzoeken alsnog zijn toegewezen. Ook is er verzocht om toezending van de beslissingen op bezwaar in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 waarbij de dispensatieverzoeken zijn toegewezen. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-01-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake ongeval bij Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

[Gepubliceerd: 2019-02-07] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het volledige dossier naar aanleiding van een ongeval bij Coöperatie Royal FloraHolland U.A. te Aalsmeer. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 3 documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-01-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake ongeval Den Otter Verhuizingen te Barendrecht

[Gepubliceerd: 2019-02-07] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het volledige dossier. Dit naar aanleiding van een ongeval, d.d. 31 maart 2016 bij Den Otter Verhuizingen te Barendrecht. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 8 documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-01-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanvraag en beschikking van toegekende ESF-subsidie aan ZBBI Instelling te Veenhuizen

[Gepubliceerd: 2019-01-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de ingediende aanvraag en de beschikking van de toegekende ESF-subsidie aan de ZBBI Instelling te Veenhuizen. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-01-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking documenten algemeenverbindendverklaring van de CAO Zwembaden, Zwemscholen 2018

[Gepubliceerd: 2019-01-23] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de CAO Zwembaden, Zwemscholen 2018 (publicatie Stcrt. 26 april 2018, nr. 1639 onder nr. 11958) en alle documenten welke betrekking hebben op de ter visielegging en de ingediende bedenkingen. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 42 documenten aangetroffen.
Besluit: 2019-01-11 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken van documenten over de brand in een opslagloods van Kloosterboer Vlissingen B.V. te Ritthem

[Gepubliceerd: 2019-03-07] Besluit op een verzoek om het openbaarmaken van documenten over de brand in een opslagloods van Kloosterboer Vlissingen B.V. te Ritthem. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het rapport met kenmerk 1041357/01

[Gepubliceerd: 2019-01-18] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 december 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle getuigenverklaringen die zijn opgemaakt naar aanleiding van een arbeidsongeval bij Broekman Distriport B.V. te Botlek Rotterdam. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 2 document aangetroffen.
Besluit: 2018-12-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake informatie met betrekking tot het ongeval bij Kral Keukens B.V. te Nieuw-Buinen en bij Ascoating B.V.

[Gepubliceerd: 2019-03-08] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 december 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle documenten van het ongeval dat heeft plaatsgevonden op 7 september 2017 bij Krak Keukens B.V. / JK Interieurs B.V. te Nieuw-Buinen en een ongeval dat heeft plaatsgevonden op 13 september 2012 bij Oscaoting B.V. waarbij het apparaat Hamach URS 600 is gebruikt. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-12-21 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval DekaMarkt

[Gepubliceerd: 2019-02-08] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een kopie van het (boete)rapport over een ongeval op 8 juli 2018 bij het bedrijf DekaMarkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-19 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het rapport met kenmerk 1039545/01

[Gepubliceerd: 2019-01-18] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 december 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van de afrondingsbrief die naar aanleiding van een arbeidsongeval is opgesteld. Het ongeval heeft op 20 september 2017 plaatsgevonden bij TAQA plant te Alkmaar. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is één document aangetroffen.
Besluit: 2018-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het rapport met kenmerk 1036015/01

[Gepubliceerd: 2019-01-04] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 december 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van een rapportage die is opgemaakt naar aanleiding van een arbeidsongeval. Het ongeval heeft op 20 juni 2017 plaatsgevonden bij een bouwplaats van de RSG te Ter Apel. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 3 document aangetroffen.
Besluit: 2018-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een ongeval te Genemuiden

[Gepubliceerd: 2019-03-08] Besluit op een verzoek om alle informatie met betrekking tot het ongeval op 16 juni 2018 te Genemuiden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het rapport met kenmerk 1034022/01

[Gepubliceerd: 2019-01-04] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 december 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van een rapportage die is opgemaakt naar aanleiding van een arbeidsongeval. Het ongeval heeft op 26 juni 2017 plaatsgevonden bij Maria Virgo Regina kerk te Bennekom. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 8 document aangetroffen.
Besluit: 2018-12-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het rapport met kenmerk 1050244/01

[Gepubliceerd: 2019-01-03] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 december 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het verslag van bevindingen en de afgelegde getuigenverklaring naar aanleiding van een ongeval heeft op 6 augustus 2018. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 1 document aangetroffen.
Besluit: 2018-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten van het bedrijf Coatinc Mook

[Gepubliceerd: 2019-05-07] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van alle documenten van het bedrijf Coatinc Mook te Mook van de afgelopen vijf jaar.
Besluit: 2018-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gegevens Inspectie SZW in verband met Protocol normnaleving Zorgsector

[Gepubliceerd: 2019-01-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 december 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de gegevens die binnen Inspectie SZW bekend zijn ter uitvoering van het Protocol normnaleving zorgsector (Stcrt. 30 september 2014 nr. 27808). Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoeken openbaarmaking stukken/informatie inzake avv cao's en dispensatieverzoeken

[Gepubliceerd: 2019-01-08] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 december 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op openbaarmaking van de stukken/informatie zoals hieronder opgesomd.
Besluit: 2018-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzage stukken ter voorbereiding en verslagen van gesprekken door s Heeren Loo

[Gepubliceerd: 2019-01-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking de stukken die ter voorbereiding van de inspectie door s Heeren Loo aan de Inspectie SZW zijn toegezonden en de verslagen van de gesprekken van twee medewerkers. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-11-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over alle concrete informatie van het bedrijfsongeval op 5 oktober 2018

[Gepubliceerd: 2018-12-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 april 2017 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle concrete informatie van het bedrijfsongeval op 5 oktober 2018 (kenmerk 1039474/02). De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over alle informatie uit het bedrijfsdossier van Van Muiden Glas- en Schilderswerken B.V.

[Gepubliceerd: 2018-12-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 april 2017 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Van Muiden Glas- en Schilderswerken B.V. te Leiden, met betrekking tot gezondheidsklachten. Er zijn geen documenten aangetroffen met betrekking tot het verzoek.
Besluit: 2018-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een incident in augustus 2013

[Gepubliceerd: 2018-12-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op openbaarmaking van het dossier inzake een incident dat heeft plaatsgevonden in augustus 2013 met kenmerk 411301287/05. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-11-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking rapport met kenmerk 1034584/01

[Gepubliceerd: 2018-12-20] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van een rapportage die is opgemaakt naar aanleiding van een arbeidsongeval. Het ongeval heeft op 4 juni 2018 plaatsgevonden bij Van Noorloos Cascobouw B.V. te Hardinxveld Giessendam. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 4 documenten aangetroffen, waarvan 3 documenten reeds openbaar zijn gemaakt.
Besluit: 2018-11-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over een verleende AMIF-subsidie aan Stichting ASKV

[Gepubliceerd: 2019-03-08] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de onderliggen subsidiestukken (begroting, subsidieaanvraag, toekennende beschikking en overige stukken die van invloed zijn op de rechtsverhouding tussen subsidieverstrekker en subsidieontvanger) inzake een verleende AMIF-subsidie aan Stichting ASKV t.b.v. het Medische Opvangproject Ongedocumenteerden. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-11-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van Fieret's Vishandel B.V.

[Gepubliceerd: 2018-12-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Fierets Vishandel B.V. te Oostburg met betrekking tot fysieke en psychische klachten. Er zijn geen meldingen bekend met betrekking tot fysieke en psychosociale werkbelasting bij dit bedrijf.
Besluit: 2018-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van stukken met meldingnummer: 938912/938915

[Gepubliceerd: 2019-05-10] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle documenten die naar aanleiding van een ongeval op 11 februari 2018 aan boord van het mts Verdi. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 4 documenten aangetroffen
Besluit: 2018-11-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsongeval bij KLM Catering Services op 12 juli 2017

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie uit het bedrijfsdossier van KLM Catering Services over een bedrijfsongeval op 12 juli 2017. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over een bedrijfsoverval op 2 oktober 2017

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie over een bedrijfsoverval d.d. 2 oktober 2017, uit het bedrijfsdossier van Cleanlease B.V. te Koudekerk aan den Rijn. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-10-31 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van het bedrijf Koninklijke Moorman Karton Weesp BV

[Gepubliceerd: 2018-11-21] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van het bedrijf Koninklijke Moorman Karton Weesp BV te Weesp.
Besluit: 2018-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over een bedrijfsongeval bij Oostenrijk Touringcars

[Gepubliceerd: 2018-11-21] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie met betrekking tot een bedrijfsongeval van 19 juli 2017 uit het bedrijfsdossier van Oostenrijk Touringcars, gevestigd te Diemen.
Besluit: 2018-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking van het rapport met kenmerk 1024919/01

[Gepubliceerd: 2018-11-29] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van een rapportage die is opgemaakt naar aanleiding van een arbeidsongeval. Het ongeval heeft op 30 april 2018 plaatsgevonden bij bedrijf Ebola B.V. te Voorst. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 9 document aangetroffen.
Besluit: 2018-10-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval Brood Express

[Gepubliceerd: 2019-04-26] Besluit op een verzoek om documenten over een ongeval bij Brood Express in Rotterdam op 26 juli 2015. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-10-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de invoering en/of de uitvoering van het lage-inkomensvoordeel (LIV).

[Gepubliceerd: 2018-11-22] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking de invoering en/of de uitvoering van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het gaat om de voorbereidingen samenhangend met de invoering van deze regeling alsook, onder meer, maar niet uitsluitend, de politieke, ambtelijke en/of praktische uitvoering daarvan. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek openbaarmaking van afschrift rapport over onderzoek omgangsvormen bij 6 gemeenten

[Gepubliceerd: 2018-11-23] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van een afschrift van het rapport over een onderzoek van SKB over omgangsvormen bij 6 gemeenten waaronder de gemeente Maastricht en het rapport van de latere inspectie bij de gemeente Maastricht toen bleek dat er nieuwe klachten waren. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is één document aangetroffen.
Besluit: 2018-10-23 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van het bedrijf Flint Group Nederland

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van het bedrijf Flint Group Nederland gevestigd te Einsteinstraat 3, te 's-Gravenzande. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-10-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van informatie over een arbeidsongeval

[Gepubliceerd: 2018-11-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van van het rapport met kenmerk 1018727/01 en alle onderliggende stukken naar aanleiding van een arbeidsongeval. Het ongeval heeft op 7 maart 2018 plaatsgevonden bij Nyrstar Budel B.V. te Budel-Dorplein. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 14 documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken van documenten over een ongeval bij DHL

[Gepubliceerd: 2018-10-19] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie over een ongeval bij DHL Supply Chain te Bergen Op Zoom. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 4 document aangetroffen.
Besluit: 2018-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking rapport met kenmerk 1018004/01

[Gepubliceerd: 2018-11-22] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het complete dossier en alle getuigenverklaringen, inzake een arbeidsongeval. Het ongeval heeft op 21 juni 2016 plaatsgevonden bij een slooplocatie aan de Reinier de Graafweg 3, te Delft. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 25 documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake een advies van de Nederlandsche Bank

[Gepubliceerd: 2018-11-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van een advies van de Nederlandsche Bank, van 27 juni 2018. Het betreft een 'Advies tot wijziging verplichtstelling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie' met kenmerk 1549-1028563628-170. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 1 document aangetroffen.
Besluit: 2018-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaking van 'Rapporten over de arbeidsomstandigheden bij de gemeente Maastricht'

[Gepubliceerd: 2018-10-18] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking Rapporten over de arbeidsomstandigheden bij de gemeente Maastricht.
Besluit: 2018-10-18 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het rapport met kenmerk 411500611

[Gepubliceerd: 2018-11-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het boeterapport naar aanleiding van een ongeval. Het ongeval heeft plaatsgevonden op 2 april 2015 in een winkelpand van Pronto Meubelen, gelegen aan de Engelseweg 152 te Helmond. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 1 document aangetroffen.
Besluit: 2018-10-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsongeval bij Ceva Logistics Den Haag

[Gepubliceerd: 2018-11-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 2 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op een bedrijfsongeval op het buitenterrein van/bij Ceva Logistics te Den Haag. Gevraagd werd om openbaarmaking van het volledige onderzoeksdossier, inclusief alle verstuurde correspondentie aan betrokken partijen.
Besluit: 2018-10-01 arbeidsomstandigheden Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake een arbeidsongeval 9 mei 2018 te Hoek van Holland

[Gepubliceerd: 2018-11-16] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 27 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking het verslag van bevindingen dat is opgemaakt naar aanleiding van een arbeidsongeval dat heeft plaatsgevonden op 9 mei 2018 in Hoek van Holland. In het bijzonder wordt er gevraagd om openbaarmaking van de afgelegde getuigenverklaringen. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-09-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval bouwproject Eindhoven

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over een ongeval op 26 april 2018 bij een bouwproject in Eindhoven.
Besluit: 2018-09-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 35
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier KLM

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om relevante informatie uit het bedrijfsdossier van KLM N.V. in Schiphol. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking ongeval aaDenemarkenweg te Vlissingen.

[Gepubliceerd: 2019-01-17] Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het ongeval d.d. 5 juli 2018 op de vestiging aan de Denemarkenweg te Vlissingen. Er wordt verzocht om de verklaringen van medewerkers van Paree B.V., zoals deze door de Inspectie SZW (na onderzoek) zijn opgenomen en vastgelegd
Besluit: 2018-09-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval op MST Stolt Emsland

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om gegevens verkregen in het onderzoek naar omstandigheden van het ongeval van 19 september 2017 aan boord van de MST Stolt Emsland.
Besluit: 2018-09-21 arbeidsomstandigheden Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het inspectierapport met kenmerk 1808119

[Gepubliceerd: 2018-11-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het gehele dossier dat is opgemaakt naar aanleiding van een arbeidsongeval dat heeft plaatsgevonden bij Bouw Catamaran te Hardinxveld-Giessendam. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 5 documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-09-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een melding van een arbeidsongeval bij Inspectie SZW op 19 juni 2018

[Gepubliceerd: 2018-11-13] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over een melding van een arbeidsongeval (kenmerk 1809577/01) bij Inspectie SZW op 19 juni 2018.
Besluit: 2018-09-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking rapport kenmerk 1004092/01

[Gepubliceerd: 2018-11-16] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het dossier dat is opgemaakt naar aanleiding van een arbeidsongeval. Het ongeval heeft op 6 december 2017 plaatsgevonden bij het distributiecentrum van PVH Europe B.V. te Venlo. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 7 documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-09-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking rapport kenmerk 411600892

[Gepubliceerd: 2018-11-16] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het complete inspectiedossier aangaande een arbeidsongeval, inzake zaaknummer 411600892. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 9 documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-09-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de feitelijke bevindingen naar aanleiding van een arbeidsongeval

[Gepubliceerd: 2018-11-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over de openbaarmaking van de feitelijke bevindingen naar aanleiding van een arbeidsongeval. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 10 documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-09-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier Woningcoöperatie Eigen Haard

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Woningcoöperatie Eigen Haard in Amsterdam.
Besluit: 2018-09-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over arbeidsongeval in Bodegraven

[Gepubliceerd: 2018-09-14] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van het gehele dossier aangaande een arbeidsongeval dat heeft plaatsgevonden op of omstreeks 10 april 2017 bij Zijerveld en Veldhuyzen B.V. te Bodegraven. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 8 documenten aangetroffen, waarvan 1 in zijn geheel niet openbaar wordt gemaakt.
Besluit: 2018-09-14 arbeidsverhoudingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van informatie over alle eisen als bedoeld in artikel 27 Arbeidsomstandighedenwet, waarbij de (of vergelijkbare) maatregelen worden opgelegd als in het voornemen gericht aan Shell, in de periode vanaf 9 februari 2018 - tot en met heden

[Gepubliceerd: 2018-09-28] Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van informatie over alle eisen als bedoeld in artikel 27 Arbeidsomstandighedenwet, waarbij de (of vergelijkbare) maatregelen worden opgelegd als in het voornemen gericht aan Shell, in de periode vanaf 9 februari 2018 - tot en met heden. Met een e-mail van verzoeker d.d. 28 augustus 2018 is het wob-verzoek ingeperkt. Dit heeft tot gevolg dat één document buiten de reikwijdte van het aanvankelijke wob-verzoek valt. Naar aanleiding hiervan wordt nu een nieuw besluit genomen. Hiermee wordt het besluit d.d. 27 juli 2018 ingetrokken en vervangen door dit besluit.
Besluit: 2018-09-10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van het rapport met kenmerk 1702510

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het rapport met kenmerk 1702510. Dit rapport gaat over een arbeidsongeval in Dwingeloo. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 12 documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-09-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de werkomstandigheden in Café La Bastille

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle rapportages van de arbeidsinspectie, zoals opgesteld ten aanzien van de werkomstandigheden in Café La Bastille. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschikking op Wob-verzoek over ongelukken interne logistiek in 2016 en 2017

[Gepubliceerd: 2018-10-24] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op bedrijfsinterne logistiek in zijn geheel en op laad- en losdocks. De vraag is hoeveel ongelukken er in 2016 en 2017 zijn gemeld, en wat de aard was van deze ongelukken. En of er schattingen zijn over niet gemelde ongelukken. Er zijn geen documenten aangetroffen. De Inspectie SZW registreert niet specifiek op bedrijfsinterne logistiek en laad- en losdocks.
Besluit: 2018-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van de documenten die betrekking hebben op het arbeidsongeval van een medewerker bij een bouwplaats van Bouwbedrijf Hendriks te Muntendam.

[Gepubliceerd: 2018-09-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van de documenten die betrekking hebben op het arbeidsongeval van een medewerker bij een bouwplaats van Bouwbedrijf Hendriks te Muntendam.
Besluit: 2018-09-03
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over de openbaarmaking van een inspectierapport inzake kennismigranten

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het rapport van de Inspectie SZW met kenmerk 1800319/01. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 1 document aangetroffen.
Besluit: 2018-08-30 migratie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaking van het complete onderzoek/dossier kenmerk 100000525/03

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het complete onderzoek/dossier inzake kenmerk 100000525/03. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-08-30
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Van de Brande Metaal B.V.

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Van de Brande Metaal B.V. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van 'de ingebrachte bescheiden en contracten bij het onderzoek in 2013 bij Oil Tanking in Terneuzen en op het belastingkantoor in Goes.

[Gepubliceerd: 2018-10-03] Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van 'de ingebrachte bescheiden en contracten bij het onderzoek in 2013 op onder andere 7 maart bij Oil Tanking in Terneuzen en op 30 mei 2013 en 5 juni 2013 op het belastingkantoor in Goes. Op 4 mei 2018 is desgevraagd aangegeven dat het verzoek zich richt op openbaarmaking van A1 verklaringen, overeenkomsten tussen Weld Tec en Metallum Zorman, overeenkomst tussen Oil Tanking Terneuzen en Metallum Zorman en de contracten tussen opdrachtgever, aannemer en onderaannemer.
Besluit: 2018-08-29 Documenten: 29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van alle documenten naar aanleiding van het onderzoek d.d. 15 januari 2018 met kenmerk 1800482/05

[Gepubliceerd: 2018-09-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle documenten naar aanleiding van het onderzoek d.d. 15 januari 2018 met kenmerk 1800482/05.
Besluit: 2018-08-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van informatie over het besluit d.d. 14 juli 2010 inzake de verplichtstelling van medisch specialisten op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

[Gepubliceerd: 2018-09-28] Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van informatie over het besluit d.d. 14 juli 2010 inzake de verplichtstelling van medisch specialisten op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Meer specifiek wordt verzocht om: een kopie van bovengenoemde aanvraag, eventuele hiermee samenhangende aanvullende documentatie ter motivatie en rechtvaardiging van deze aanvraag, zowel bij aanvraag alsook gedurende het vervolg van de procedure, en de doorgevoerde verificatie van genoemde motivatie en rechtvaardiging.
Besluit: 2018-08-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een boeterapport van een bedrijfsongeval

[Gepubliceerd: 2018-09-28] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een boeterapport van een bedrijfsongeval met kenmerk 11700056.
Besluit: 2018-08-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van o.a. informatie over de verplichte uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets

[Gepubliceerd: 2018-09-28] Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van de volgende informatie: De verplichte uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets uitgevoerd vóór de invoering van de Fraudewet. Alle (externe) adviezen, notas, evaluaties, verslagen, notulen, memos, e-mails, correspondentie en andere (interne) documenten opgesteld ten aanzien van de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets voor de Fraudewet. Brieven waarin het UWV, SVB of Gemeenten om inlichtingen worden gevraagd i.h.k.v. de uitvoering van de Fraudewet. Gespreksverslagen van ambtelijk overleg met het UWV, gemeenten en de SVB over de invoering van de Fraudewet. Alle Misbruik of Oneigenlijk gebruik (MenO) beschrijvingen van sociale regelingen.
Besluit: 2018-08-21
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier Karmac Info & Innovatie B.V.

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Karmac Info & Innovatie B.V. te Lelystad. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-08-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over twee arbeidsongevallen

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over twee arbeidsongevallen bij Draad Nijmegen B.V. (Smit Draad).
Besluit: 2018-08-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek Strukton Civiel B.V.

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie uit het bedrijfsdossier van Strukton Civiel B.V. te Maarssen.
Besluit: 2018-08-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over de particulierenrichtlijn in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen

[Gepubliceerd: 2018-08-29] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de particulierenrichtlijn in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 1 document aangetroffen.
Besluit: 2018-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over kennisgeving eis aan MTB

[Gepubliceerd: 2018-12-20] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 augustus 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de brief kennisgeving eis die naar MTB is gestuurd. Aan het verzoek wordt tegemoet gekomen door de brief openbaar te maken, behoudens de daarin opgenomen persoonsgegevens en tot personen herleidbare informatie. MTB heeft verzocht om de zienswijze van MTB gelijktijdig openbaar te maken met het documenten waarvan om openbaarmaking is verzocht. De zienswijze van MTB is om deze reden op deze plaats gepubliceerd.
Besluit: 2018-08-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval op 10 oktober 2017

[Gepubliceerd: 2018-09-28] Besluit van de minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een verzoek van 30 augustus 2018 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie over een boeterapport van een bedrijfsongeval waarbij een medewerker op 10 oktober 2017 door een sparing in het dak van een hal in Wanssum viel.
Besluit: 2018-08-16
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek inzake informatie over een bedrijfsongeval in Kruiningen

[Gepubliceerd: 2018-08-29] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle informatie over een bedrijfsongeval in Kruiningen. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 15 documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-08-10 Documenten: 27
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake o.a. gegevens waaruit blijkt dat er voldoende representativiteit aanwezig was voorgaand aan de algemeenverbindendverklaring van de cao Bouw & Infra en de cao BTER (besluiten)

[Gepubliceerd: 2018-08-16] Wob-verzoek inzake gegevens waaruit blijkt dat er voldoende representativiteit aanwezig was voorgaand aan de algemeenverbindendverklaring van de cao Bouw & Infra en de cao BTER, alsmede tijdens de totstandkoming van de verplichtstellingsbeschikking tot deelname in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw). Voorts ziet het verzoek op de openbaarmaking van de gegevens die door het Ministerie van SZW zijn verkregen voor het uitvoeren van steekproeven ter controle van de gegevens die door het georganiseerde bedrijfsleven zijn verschaft. Tenslotte heeft het verzoek betrekking op de openbaarmaking van rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van de accountantscontroles op de gegevens die op het onderwerp representativiteit zijn aangeleverd. Het verzoek heeft betrekking op ondergenoemde besluiten.
Besluit: 2018-08-01 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake een kopie van het ongevalsrapport

[Gepubliceerd: 2018-08-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een kopie van het ongevalsrapport van werkgever Boutique Hotels te Leiden. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn elf documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-07-30 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van alle informatie uit het dossier dat is opgemaakt naar aanleiding van het ongeval

[Gepubliceerd: 2018-08-16] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle informatie uit het dossier dat is opgemaakt naar aanleiding van het ongeval d.d. 31 oktober 2017. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-07-19 Documenten: 17
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van Benus Bouwonderneming te Uithuizen

[Gepubliceerd: 2018-10-24] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Benus Bouwonderneming te Uithuizen. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-07-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake een arbeidsongeval d.d. 14 maart 2018

[Gepubliceerd: 2018-08-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een arbeidsongeval d.d. 14 maart 2018 met zaaknummer 1802927/02. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn negen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-07-12 Documenten: 14
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake o.a. gegevens waaruit blijkt dat er voldoende representativiteit aanwezig was voorgaand aan de algemeenverbindendverklaring van de cao Bouw & Infra en de cao BTER

[Gepubliceerd: 2018-08-16] Wob-verzoek inzake openbaarmaking van gegevens waaruit blijkt dat er voldoende representativiteit aanwezig was voorgaand aan de algemeenverbindendverklaring van de cao Bouw & Infra en de cao BTER, alsmede tijdens de totstandkoming van de verplichtstellingsbeschikking tot deelname in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw). Voorts ziet het verzoek op de openbaarmaking van de gegevens die door het Ministerie van SZW zijn verkregen voor het uitvoeren van steekproeven ter controle van de gegevens die door het georganiseerde bedrijfsleven zijn verschaft. Tenslotte heeft het verzoek betrekking op de openbaarmaking van rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van de accountantscontroles op de gegevens die op het onderwerp representativiteit zijn aangeleverd.
Besluit: 2018-07-11 Documenten: 54
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake alle documenten die betrekking hebben op het arbeidsongeval d.d. 23 februari 2018, kenmerk 1802900/04.

[Gepubliceerd: 2018-07-29] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle documenten die betrekking hebben op het arbeidsongeval d.d. 23 februari 2018, kenmerk 1802900/04. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn zeven documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-07-11 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de Blistermachine BI en BII en alle onderzoeksrapporten

[Gepubliceerd: 2018-07-29] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het gehele dossier van Tjoa Pack Netherlands B.V., de gevoerde correspondentie met derden alsmede de informatie over de Blistermachine BI en BII en alle onderzoeksrapporten. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vier document aangetroffen.
Besluit: 2018-07-09 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking bevindingen van het onderzoek van de Inspectie SZW naar aanleiding van een ongeval op 2 oktober 2013

[Gepubliceerd: 2018-08-14] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2018-07-08 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van alle stukken die zijn opgesteld naar aanleiding van bedrijfsongeval te Sint Anthonis.

[Gepubliceerd: 2018-10-01] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle stukken die zijn opgesteld naar aanleiding van het bedrijfsongeval d.d. 31 oktober 2016 te Sint Anthonis. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-07-08 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over lijst van bedrijven waar met mogelijk vervuild grit is gewerkt

[Gepubliceerd: 2018-04-17] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 maart 2018 een beslissing genomen over een vijftal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over bedrijven die met mogelijk vervuild asbesthoudend straalgrit hebben gewerkt.
Besluit: 2018-07-05 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de cao voor het Bakkersbedrijf 2018/2021

[Gepubliceerd: 2018-07-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de cao voor het Bakkersbedrijf 2018/2021. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn acht documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-07-05 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsongeval in Enschede

[Gepubliceerd: 2018-07-17] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 juli 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van stukken over een arbeidsongeval van 20 juni 2016 in Enschede.
Besluit: 2018-07-02 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Fraudewet

[Gepubliceerd: 2018-07-17] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de eerste deelbeschikking verplichte uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets uitgevoerd vóór de invoering van de Fraudewet.
Besluit: 2018-07-01 Documenten: 14
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zesde deelbeschikking op het besluit op het Wob-verzoek over Odfjell Terminals B.V.

[Gepubliceerd: 2018-06-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 november 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over Odfjell Terminals B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen.
Besluit: 2018-06-26 Documenten: 384
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen (deelbeschikking 1)

[Gepubliceerd: 2018-06-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 november 2016 een Wob-verzoek ontvangen dat betrekking heeft op Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen. Wegens de omvang van het verzoek heeft het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid gekozen om gebruik te maken van deelbeschikkingen. In totaal zijn er zes deelbeschikkingen genomen waarbij de informatie geordend is per dossier. Per deelbeschikking is een inventarislijst gemaakt waarop zichtbaar is welke informatie (deels) openbaar is gemaakt. De openbaar gemaakte documenten zijn per dossier in één of meerdere gezipte files bijgevoegd.
Besluit: 2018-06-26 Documenten: 84
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen (deelbeschikking 2)

[Gepubliceerd: 2018-06-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 november 2016 een Wob-verzoek ontvangen dat betrekking heeft op Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen. Wegens de omvang van het verzoek heeft het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid gekozen om gebruik te maken van deelbeschikkingen. In totaal zijn er zes deelbeschikkingen genomen waarbij de informatie geordend is per dossier. Per deelbeschikking is een inventarislijst gemaakt waarop zichtbaar is welke informatie (deels) openbaar is gemaakt. De openbaar gemaakte documenten zijn per dossier in één of meerdere gezipte files bijgevoegd.
Besluit: 2018-06-26 Documenten: 93
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen (deelbeschikking 4)

[Gepubliceerd: 2018-06-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 november 2016 een Wob-verzoek ontvangen dat betrekking heeft op Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen. Wegens de omvang van het verzoek heeft het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid gekozen om gebruik te maken van deelbeschikkingen. In totaal zijn er zes deelbeschikkingen genomen waarbij de informatie geordend is per dossier. Per deelbeschikking is een inventarislijst gemaakt waarop zichtbaar is welke informatie (deels) openbaar is gemaakt. De openbaar gemaakte documenten zijn per dossier in één of meerdere gezipte files bijgevoegd.
Besluit: 2018-06-26 Documenten: 210
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen (deelbeschikking 3)

[Gepubliceerd: 2018-06-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 november 2016 een Wob-verzoek ontvangen dat betrekking heeft op Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen. Wegens de omvang van het verzoek heeft het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid gekozen om gebruik te maken van deelbeschikkingen. In totaal zijn er zes deelbeschikkingen genomen waarbij de informatie geordend is per dossier. Per deelbeschikking is een inventarislijst gemaakt waarop zichtbaar is welke informatie (deels) openbaar is gemaakt. De openbaar gemaakte documenten zijn per dossier in één of meerdere gezipte files bijgevoegd.
Besluit: 2018-06-26 Documenten: 462
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen (deelbeschikking 5)

[Gepubliceerd: 2018-06-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 november 2016 een Wob-verzoek ontvangen dat betrekking heeft op Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen. Wegens de omvang van het verzoek heeft het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid gekozen om gebruik te maken van deelbeschikkingen. In totaal zijn er zes deelbeschikkingen genomen waarbij de informatie geordend is per dossier. Per deelbeschikking is een inventarislijst gemaakt waarop zichtbaar is welke informatie (deels) openbaar is gemaakt. De openbaar gemaakte documenten zijn per dossier in één of meerdere gezipte files bijgevoegd.
Besluit: 2018-06-26 Documenten: 126
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het arbeidsongeval in Lunteren

[Gepubliceerd: 2018-07-19] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het arbeidsongeval dat op 5 augustus 2015 plaatsvond op de Meulunterseweg 100 te Lunteren. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-06-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek rapport arbeidsongeval op of omstreeks 29 mei 2017 bij Nijman Zeetank BV te Spijkenisse

[Gepubliceerd: 2018-07-10] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het rapport dat is opgemaakt naar aanleiding van het arbeidsongeval dat heeft plaatsgevonden op of omstreeks 29 mei 2017 bij Nijman Zeetank BV te Spijkenisse. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is één document aangetroffen
Besluit: 2018-06-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek rapportage en fotos van de trap van het bedrijfsongeval van 2 juni 2017

[Gepubliceerd: 2018-07-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de rapportage en fotos van de trap van het bedrijfsongeval van 2 juni 2017. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vier documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-06-22 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het dossier dat naar aanleiding van een ongeval d.d. 10 juni 2015 bij Houtspuiterij de Frans de Waal B.V. is samengesteld.

[Gepubliceerd: 2018-07-19] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het dossier dat naar aanleiding van een ongeval d.d. 10 juni 2015 bij Houtspuiterij de Frans de Waal B.V. is samengesteld. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-06-22 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over arbeidsongeval bij bedrijf in Woerden

[Gepubliceerd: 2018-07-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni 2018 een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een arbeidsongeval dat op 10 november 2017 heeft plaatsgevonden bij een onderneming in Woerden.
Besluit: 2018-06-22 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van alle stukken die naar aanleiding van het Warenwetonderzoek zijn opgesteld.

[Gepubliceerd: 2018-08-16] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle stukken die naar aanleiding van het Warenwetonderzoek met kenmerk 401700001 zijn opgesteld. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-06-21 Documenten: 26
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek aanvraag Stichting Sinds 1965

[Gepubliceerd: 2018-07-17] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de Tijdelijke subsidieregeling meer werk voor 50-plussers.
Besluit: 2018-06-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake alle informatie uit het bedrijfsdossier van Amcar Autoschade te Amsterdam

[Gepubliceerd: 2018-07-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle informatie uit het bedrijfsdossier van Amcar Autoschade te Amsterdam. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn acht documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-06-19 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek onderzoeksrapport bedrijfsongeval d.d. 6 december 2017 en de daartoe onderliggende stukken

[Gepubliceerd: 2018-07-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het onderzoeksrapport over het bedrijfsongeval dat op 6 december 2017 plaatsvond en de daartoe onderliggende stukken. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn zes documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-06-15 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking rapport ongeval d.d. 21 november 2017

[Gepubliceerd: 2018-07-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het arbeidsongeval dat op 21 november 2017 heeft plaatsgevonden. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn twee documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-06-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek rapport arbeidsongeval 21 december 2017 inclusief verklaring slachtoffer en brief naar werkgever

[Gepubliceerd: 2018-06-29] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het arbeidsongeval dat op 21 december 2017 heeft plaatsgevonden. Het verzoek is uitgebreid met de verklaring van het slachtoffer en met de brief die naar de werkgever is gestuurd. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is één document aangetroffen.
Besluit: 2018-06-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de oorzaak van het incident met een goederenlift te Rotterdam

[Gepubliceerd: 2018-07-20] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking de oorzaak van het incident met de goederenlift in het Willemswerfgebouw aan de Boompjes te Rotterdam op 18 januari 2017. De informatie is niet openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over evaluatie Wet aanpassingen financieel toetsingskader

[Gepubliceerd: 2018-06-18] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de evaluatie van de Wet aanpassingen financieel toetsingskader.
Besluit: 2018-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van een stillegging van renovatiewerkzaamheden in s-Hertogenbosch

[Gepubliceerd: 2018-07-04] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking de rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van een stillegging van renovatiewerkzaamheden aan de Celsiusstraat te s-Hertogenbosch. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-06-13 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de documenten en rapporten welke zijn opgemaakt in I-net Zaak 1802246

[Gepubliceerd: 2018-07-06] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de documenten en rapporten welke zijn opgemaakt in I-net Zaak 1802246. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is één document aangetroffen.
Besluit: 2018-06-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over boegbeeld aanpak werkloosheid vijftigplussers

[Gepubliceerd: 2018-06-14] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 juni 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over het boegbeeld aanpak werkloosheid vijftigplussers.
Besluit: 2018-06-05 Documenten: 22
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledige dossier met kenmerk 1702496/03.

[Gepubliceerd: 2018-06-27] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het volledige dossier met kenmerk 1702496/03. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-06-05 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Eurogrit

[Gepubliceerd: 2018-06-01] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 mei 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2018-06-01 Documenten: 43
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking relevante informatie over psychische gezondheidsklachten uit het bedrijfsdossier van Provincie Zeeland te Middelburg

[Gepubliceerd: 2018-05-31] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 mei 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie die betrekking heeft op psychische gezondheidsklachten uit het bedrijfsdossier van Provincie Zeeland te Middelburg. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking bedrijfsdossier B&S Interim services B.V. te Doetinchem en Alpha Deuren Internationaal B.V. te Didam.

[Gepubliceerd: 2018-05-29] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 mei 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie van het bedrijfsdossier van B&S Interim services B.V. te Doetinchem en Alpha Deuren Internationaal B.V. te Didam. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-05-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking rapport met reden voor afwijzing ESF project 2011ESFN375 en ESE project 2010ESFN91

[Gepubliceerd: 2018-05-24] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 mei 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het rapport waarin staat beschreven wat de reden is voor de afwijzing van de projecten ESF project 2011ESFN375 en ESE project 2010ESFN91. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-05-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking bedrijfsdossier Lageland ziekenhuis te Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2018-05-16] Wob-verzoek inzake openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van het Lageland ziekenhuis te Zoetermeer. Eveneens wordt er verzocht om informatie van gelijksoortige ongevallen die plaats hebben gevonden binnen Lageland ziekenhuis en om de aanbevelingen die destijds door de inspecteur gegeven zouden worden aan Lageland ziekenhuis.
Besluit: 2018-05-15 Documenten: 18
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Hmshost Schiphol

[Gepubliceerd: 2018-04-30] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 april 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Hmshost Schiphol. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de veiligheid bij munitiecomplexen

[Gepubliceerd: 2018-05-02] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 april 2018 beslist op een verzoek om informatie openbaar te maken. Er is gevraagd om openbaarmaking van alle rapportages over de veiligheid bij munitiecomplexen in het tijdvak 2017 tot en met heden. Aan het verzoek wordt tegemoet gekomen door de gevraagde informatie openbaar te maken, behoudens de daarin opgenomen persoonlijke gegevens en beschrijvingen van munitie.
Besluit: 2018-04-24 Documenten: 24
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie incident over de duwbak Lastdrager 35

[Gepubliceerd: 2019-10-28] Besluit op een verzoek om informatie met betrekking tot het incident d.d. 17 april 2018 inzake de duwbak Lastdrager 35. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-04-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van P7S Plantlab BV te Assendelft

[Gepubliceerd: 2018-04-04] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 april 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van P7S Plantlab BV te Assendelft. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek fysieke (over)belasting bij Tata Steel (v.h. Hoogovens) Velsen-Noord vanaf 1984

[Gepubliceerd: 2018-03-29] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle beschikbare informatie met betrekking tot fysieke (over)belasting bij Tata Steel (v.h. Hoogovens) te Velsen-Noord over de periode vanaf 1984. Er zijn geen documenten aangetroffen.
Besluit: 2018-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake het onderzoeksrapport met kenmerk 1700316

[Gepubliceerd: 2019-01-25] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 maart 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het onderzoeksrapport dat is opgemaakt naar aanleiding van het ongeval dat heeft plaatsgevonden in het te verbouwen pand van Hudsons Bay te Zwolle. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-03-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledige dossier dat naar aanleiding van een bedrijfsongeval op of omstreeks 6 december 2017 is opgesteld

[Gepubliceerd: 2018-04-25] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 maart 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van het volledige dossier dat naar aanleiding van een bedrijfsongeval op of omstreeks 6 december 2017 is opgesteld. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-03-23 Documenten: 31
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval met kenmerk 1713036/04

[Gepubliceerd: 2018-07-02] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een arbeidsongeval op 18 december 2017 met kenmerk 1713036/04.
Besluit: 2018-03-23 Documenten: 37
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek openbaarmaking onderzoek bedrijfsongeval 28 maart 2017 te Made

[Gepubliceerd: 2018-03-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 maart 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van de onderzoeksbevindingen van de Inspectie SZW over het bedrijfsongeval dat op 28 maart 2017 te Made heeft plaatsgevonden. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-03-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongevallen bij Defensie waarbij wapens en munitie een rol spelen

[Gepubliceerd: 2018-04-19] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 maart 2018 beslist op een verzoek om informatie openbaar te maken. Er is gevraagd om openbaarmaking van onderzoeken naar ongevallen door de Inspectie SZW bij Defensie waarbij materieel een rol speelt, met name wapens en munitie. Het gaat hierbij om de periode 2006 tot en met oktober 2017. Aan het verzoek wordt tegemoet gekomen door de gevraagde informatie openbaar te maken, behoudens de daarin opgenomen persoonlijke gegevens.
Besluit: 2018-03-09 Documenten: 51
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Ryanair

[Gepubliceerd: 2019-05-21] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de minister) heeft op 2 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek heeft betrekking op documenten die te maken hebben met luchtvaartmaatschappij Ryanair. De aangetroffen documenten zijn ontvangen of zijn opgesteld in de periode tot en met 19 juli 2017 (de datum van het Wob-verzoek). De minister heeft op 5 maart 2019 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar dat is ingesteld tegen het besluit van 2 oktober 2017. Door 1 belanghebbende is beroep ingesteld tegen de openbaarmaking van (delen van) de documenten 5, 6, 25, 26 29, 30, 32, 37, 40, 44, 52, 55, 61, 67, 82, 109, 110 en 127. Openbaarmaking van deze documenten is hangende het beroep opgeschort. De overige documenten zijn openbaar gemaakt. Het feitelijk statement van Ryanair in deze zaak is bijgevoegd.
Besluit: 2017-10-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen ministerie SZW

[Gepubliceerd: 2016-04-13] De minister van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 24 februari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft onder meer betrekking op meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-14 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake kosten afhandeling Wob-verzoeken Gildehuizen

[Gepubliceerd: 2016-03-15] Bestand: getekende-brief-beschikking-wob-verzoek.pdf
Besluit: 2016-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen SZW

[Gepubliceerd: 2015-01-07] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 januari 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving

[Gepubliceerd: 2014-04-24] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 april 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over de toepassing van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK).
Besluit: 2014-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de financiering van het project Aanpak Jeugdwerkloosheid

[Gepubliceerd: 2014-03-04] Inzicht wordt gegeven in de financiering van de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Hierbij wordt apart aandacht besteed aan de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het begrote budget voor de gehele periode van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid is 2.086.000,-. De Tweede Kamer heeft eerder gevraagd naar het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Deze informatie is reeds aan de Kamer verstrekt en is daarmee al openbaar.
Besluit: 2014-03-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dienstreizen vanuit Nederlandse ministeries naar Caribisch deel van het Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2013-12-19] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 november 2013 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over aantallen personen die namens het ministerie naar het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn gereisd in 2012 en de eerste helft van 2013 en de kosten van die reizen. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-11-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de uitgaven van de Arbeidsinspectie en de Inspectie SZW van het Ministerie van SZW (1 juli 2013)

[Gepubliceerd: 2013-07-11] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om informatie met betrekking tot uitgaven die gemaakt zijn in 2011 en 2012 door inspecteurs en de leiding van de Arbeidsinspectie resp. de Inspectie SZW. Meer specifiek is verzocht om de kosten van vervoer, dienstreizen, overige declaraties en externe inhuur. Het onderstaand document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek aanschaf en gebruik dienstautos en andere vervoersmiddelen ministerie van SZW

[Gepubliceerd: 2013-06-03] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 juni 2013 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om informatie met betrekking tot de aanschaf en gebruik van dienstautos en andere vervoersmiddelen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-06-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake gebruik dienstautos door het ministerie van SZW

[Gepubliceerd: 2013-04-25] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 maart 2013 een besluit genomen er een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie oer de bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gebruik zijnde dienstautos. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek scholing en opleiding binnen het ministerie van SZW

[Gepubliceerd: 2013-04-03] Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een verzoek ingediend om openbaarmaking van een overzicht van alle scholing en opleidingen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, al dan niet geheel betaald uit publieke middelen, die meer dan 5.000,- per deelnemer per jaar hebben gekost over de periode 2010 en de eerste zes maanden van 2011. De naam van een ambtenaar is steeds vervangen door een uniek nummer. Onderstaand overzicht is openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inschrijving SZW in KvK

[Gepubliceerd: 2011-07-06] Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een verzoek ingediend om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de inschrijving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Besluit: 2011-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek goedgekeurde projecten ESFN Actie E

[Gepubliceerd: 2011-04-20] Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een verzoek ingediend om openbaarmaking van alle aanvragen die zijn ingediend door gemeenten in het kader van Actieprogramma E en zijn goedgekeurd door het Comité van Experts. Deze tien aanvragen zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2011-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek geïnde boetebedragen CJIB mbt WAV

[Gepubliceerd: 2012-04-11] Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie over boetes die zijn opgelegd in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Er werd gevraagd om het bedrag dat is teruggestort als gevolg van bezwaar en beroep over de periode 2009.
Besluit: 2011-02-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit SZW Wob-verzoek gebruik regeringsvliegtuigen

[Gepubliceerd: 2010-10-13] Op 25 augustus 2010 is een verzoek ingediend om gegevens van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over alle vliegbewegingen van het regeringsvliegtuig vanaf 14 oktober 2009 tot 1 augustus 2010. Op 14 oktober 2010 is niet tegemoet gekomen aan dit verzoek, omdat door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen gebruik gemaakt is van het regeringsvliegtuig.
Besluit: 2010-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit SZW Wob-verzoek inhuur privé-charters

[Gepubliceerd: 2010-10-13] Op 25 augustus 2010 is een verzoek ingediend om gegevens van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bewindspersonen die in de afgelopen kabinetsperiode tot augustus 2010 een privé-charter hebben ingehuurd. Op 14 oktober 2010 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat in de afgelopen kabinetsperiode enkel privé-charters zijn ingehuurd ten behoeve van het vervoer tussen de eilanden van de Nederlandse Antillen en/of Aruba. Deze vluchten worden in de regel geboekt via de vertegenwoordigingen ter plaatse. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert op een later moment over deze vluchten.
Besluit: 2010-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake agenda-afspraken

Besluit op verzoek inzake de openbaarmaking van alle agenda-afspraken in de periode 1 januari tot 1 juni 2020 van de minister, de staatssecretaris, de secretaris-generaal, de plv. secretaris-generaal, de directeur-generaal sociale zekerheid en integratie, de directeur-generaal werk en de inspecteur-generaal. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de aan minister Koolmees aangeboden notities ter voorbereiding op bijeenkomsten in het Catshuis en bijeenkomsten van de ministeriële crisiscommissie (mcc)

Besluit op een verzoek om informatie over de aan minister Koolmees aangeboden notities ter voorbereiding op bijeenkomsten in het Catshuis en bijeenkomsten van de ministeriële crisiscommissie (mcc). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van de NOW-regeling

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Tozo-beschikkingen

Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat met name om de beschikkingen alsmede de daaraan gekoppelde voorwaarden en/of condities en/of uitvoeringsvoorwaarden en/of handhavingsvoorwaarden en/of voorwaarden ter zake van misbruik en oneigenlijk gebruik of voorwaarden met een andere titel/definitie te verstrekken van zowel 27 maart, 17 april, 8 mei en 11 juni 2020 die gericht zijn aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Veldhoven, Heerlen, Leidschendam-Voorburg en Hilversum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier