Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van FinanciŽn

Besluit op Woo-verzoek document fiscale rechtszaak

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een document dat is ingebracht in een fiscale rechtszaak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek onderzoek ongeschreven regels Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om documenten over onderzoeken naar ongeschreven regels bij de Rijksoverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over stukken (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over stukken van de (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten voormalig ministers van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Besluit op een verzoek om informatie over contact tussen bepaalde personen en toenmalig ministers van FinanciŽn Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag over de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over massaal bezwaar plus box 3

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Besluit op een verzoek om informatie over massaal bezwaar plus box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tonnageregeling/1e jaar winst uit zeevaart

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over de praktijk rond het aanvangsjaar van de tonnageregeling/1e jaar winst uit zeescheepvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over export van plastic kunststofafval

[Gepubliceerd: 2024-02-23] Besluit op een verzoek om informatie over de export van plastic kunststofafval. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-22 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wijze van toesturen stukken en inventarislijst

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de wijze van het toesturen van de stukken (bijvoorbeeld via filetransfer) en over de zogenoemde inventarislijst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kennisgroep Algemene Wet Bestuursrecht, bezwaar en beroep en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over de kennisgroep Algemene Wet Bestuursrecht, bezwaar en beroep en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over bezwaar besluit Woo-verzoek standpunten en bindende adviezen kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over beslissing op bezwaar besluit Woo-verzoek standpunten en bindende adviezen kennisgroepen Belastingdienst van 24 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overleg met rechtbanken

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten bij en onder Toeslagen die gaan over, of zijn opgesteld wegens, de berichtgeving van RTL Nieuws op 23 mei 2023 onder de titel "Dienst Toeslagen overlegde achter de schermen met rechtbanken over beslistermijn". Specifiek, de periode van 23 mei 2023 tot en met 26 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Willem Engel en Viruswaarheid/waanzin

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie, zowel schriftelijk als digitaal, die minister Kaag of haar directe medewerkers hebben gehad over Willem Engel en Viruswaarheid/waanzin. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vervangend besluit Woo-verzoek Cost Company

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Vervangend besluit op een verzoek om informatie over Cost-company. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inhuur zelfstandigen en Wet DBA bij FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over inhuur van zelfstandigen en het naleven van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) bij het ministerie van FinanciŽn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland uit periode 23 februari 2022 t/m 23 maart 2022

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over de sancties tegen Rusland uit de periode 23 februari 2022 tot en met 23 maart 2022. Het verzoek is op 24 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 januari 2024 dit besluit genomen.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland uit periode 1 januari 2022 t/m 25 maart 2022

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over de sancties tegen Rusland uit de periode 1 januari 2022 tot en met 25 maart 2022. Het verzoek is op 21 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 januari 2024 dit besluit genomen.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sancties tegen Rusland in periode 14 februari 2022 tot 9 mei 2022

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over de EU-sancties tegen Rusland. Dit Woo-verzoek gaat over de periode van 14 februari 2022 tot 9 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over indexatie Pega-reactie

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Besluit op een verzoek om informatie over de indexatie Pega-reactie van de jaarlijkse 250 miljoen euro voor Groningen in de periode van 1 september 2022 tot en met 7 juli 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ADR-rapport financiŽle verantwoordelijkheid OCW voor UCR

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de financiŽle verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ministerie van OCW) voor University College Roosevelt (UCR). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar over voortraject tussen Nederland en Duitsland afgesloten belastingverdrag

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek over het voortraject van het tussen Nederland en Duitsland afgesloten belastingverdrag dat in 2012 is ondertekend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wetgeving of interne overheidsrichtlijnen waaruit blijkt dat Belastingdienst geen rechtsherstel hoeft te bieden

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat de Belastingdienst bij het nemen van nieuwe besluiten de jurisprudentie niet hoeft te volgen. Verder wordt verzocht om wetgeving of interne overheidsrichtlijnen waaruit blijkt dat de Belastingdienst geen rechtsherstel hoeft te bieden, omdat dat te duur zou zijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over herverificatie ADR POP3-project

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over gegevens over de herverificatie die de Auditdienst Rijk (ADR) heeft uitgevoerd van de controle van het POP3-project.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over Gasunie

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en haar 100% dochter Gasunie Transport Services B.V. (GTS) over kwik in aardgas, in het aardgasnetwerk en bij eindgebruikers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kostenraming eindberging

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die bij COVRA aanwezig is of aanwezig zou moeten zijn en die gaat over de cost estimate of the Geological Disposal Facility (kostenraming van de geologische eindberging). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapport Burgers Beter Beschermd en Kabinetsreactie op rapport van VenetiŽ commissie

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport Burgers Beter Beschermd en Kabinetsreactie op het rapport van de VenetiŽ commissie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overheidscontracten met KLM

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over overheidscontracten met Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verschillende vragen over UHT

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over verschillende vragen over Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Het gaat onder ander over het openbaar maken van privacygevoelige persoonsgegevens van gedupeerden in het toeslagenschandaal. En het doorspelen van persoonlijke situaties aan andere gedupeerden door medewerkers van de social media communicatiekanalen Twitter en/of Facebook van UHT. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek sepots verkeersovertredingen Douaneambtenaren

[Gepubliceerd: 2024-01-03] Besluit op een verzoek om informatie over geseponeerde processen-verbaal van verkeersovertredingen begaan door ambtenaren van de Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten FinanciŽn met Diederik Samsom

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van FinanciŽn en de heer Diederik Samsom in de periode van 1 augustus 2019 tot 24 april 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handreiking weerbaarheid tegen corruptie

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over het document: 'Handreiking weerbaarheid tegen corruptie'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit buitenwettelijke verhoging van verkoopprijs van postzegels in penitentiaire inrichtingen

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de openbaarmaking van (interne) informatie in documenten die ziet op de buitenwettelijke verhoging van de verkoopprijs van postzegels in penitentiaire inrichtingen over de periode 1 oktober 2022 tot en met 21 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onbeheerde nalatenschappen uit WOII

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over onbeheerde nalatenschappen uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over spreadsheet carried interest

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over de spreadsheet carried interest, recht fondsberekening, inclusief de gehanteerde berekeningsmethodiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-20 dienstensector Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sancties en dual-use goederen

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over aangevraagde uitvoer- of doorvoervergunningen van alle 4 soorten vergunningen van export strategische en dual-use goederen. Het besluit komt van de Douane. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over luchtverkeersbesluit Schiphol

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over het luchthavenverkeersbesluit 2008 voor Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over openbaarmaking documenten 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Beslissing op bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over de openbaarmaking van documenten in relatie tot de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

6e deelbesluit op Woo-verzoek over standpunten kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-12-18] 6e deelbesluit op een verzoek om informatie over standpunten, standpuntbepalingen en adviezen van kennisgroepen van de Belastingdienst. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

5e deelbesluit op Woo-verzoek over notulen kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-12-21] 5e deelbesluit op een verzoek om informatie over standpunten, standpuntbepalingen en adviezen van kennisgroepen van de Belastingdienst. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie betreffende rol Koningin Maxima omtrent digitale euro

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie binnen het ministerie van FinanciŽn betreffende de rol van de United Nations Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA) Koningin Maxima omtrent de digitale euro. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-13 europese zaken Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diverse projecten Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Besluit op een verzoek om informatie over 2 projecten van de Belastingdienst en het dossier van de verzoeker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inhuren influencers door Nederlandse overheid om burgers te overtuigen van coronamaatregelen

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het inhuren van influencers door de Nederlandse overheid om burgers te overtuigen van de coronamaatregelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over evaluatie FBI/VBI-regime

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de evaluatie van de fiscale beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Specifiek, in de periode 1 november 2017 tot en met 7 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ondermijning uithalers in haven Rotterdam Douane

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het beleid over uithalers in de haven van Rotterdam in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over controlebeleid steekproeven Douane

[Gepubliceerd: 2023-12-04] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over het controlebeleid ten aanzien van steekproeven door de Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-01 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek afspraken met NAM, Shell en ExxonMobil

[Gepubliceerd: 2023-12-27] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken met NAM, Shell en ExxonMobil uit de periode vanaf 1 januari 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar op Woo-besluit over tonnageregeling

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Beslissing op bezwaar op Woo-besluit van 11 augustus 2023 over het aanvangsjaar van de tonnageregeling/eerste jaar waarin winst uit zeescheepvaart wordt genoten.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een eerder Woo-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omzetbelasting aandelentransacties

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de omzetbelasting over aandelentransacties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking bijlagen uit e-mail van dhr. van Rij

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de drie bijlagen bij een e-mail genoemd onder document-ID 1135752 uit de inventarislijst bij een eerder besluit van 1 december 2022. Dit besluit ziet toe op een Woo-verzoek over contacten tussen het ministerie van FinanciŽn en dhr. Marnix van Rij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over herbeoordeling kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over het niet op tijd nemen van een beslissing(en) op verzoek(en) betreffende de herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapport Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van om informatie over het rapport Ongekend Onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over in- en uitvoer militaire goederen Douane

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over invoer en uitvoer van goederen door X en alle daaraan verbonden (rechts)personen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op besluit op Woo-verzoek over compliance map Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Aanvullend besluit op een besluit op een verzoek om het openbaar maken van kopieŽn van de compliance map van de Belastingdienst van 2017 tot en met de meest recente versie, inclusief aanverwante documenten zoals oplegbrieven, oplegnotities, bijlagen en onderliggende rapporten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op besluit Woo-verzoek over besluit ingebrekestellingen en beroepen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek over het besluit rondom ingebrekestellingen en beroepen niet tijdig vanwege de herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de natuurvergunning van Schiphol en de procedure om die vergunning alsnog te verkrijgen over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 mei 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overslaan vooraankondigingen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over de werkinstructie op grond waarvan bij de integrale herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag (in het kader van de hersteloperatie) geen vooraankondiging meer verstuurd wordt zodra een beroep wegens niet tijdig beslissen is ingesteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over controlebeleid steekproeven Douane

[Gepubliceerd: 2023-11-13] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over het controlebeleid ten aanzien van steekproeven door de Douane. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). (Woo 1 controlebeleid Douane steekproeven (besluit))
Besluit: 2023-11-13 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie debat uitslag Provinciale Staten verkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het plenaire debat over de "Uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten". Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Royal Schiphol Group

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over Royal Schiphol Group uit de periode van 2019 tot en met 29 september 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-09 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Cost-company

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het fenomeen cost company, ook wel aangeduid als cost-companyconstructie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over IT problemen bij de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over IT-problemen bij de Belastingdienst. Meer specifiek gaat het om officiŽle strategische stukken en notities zonder detailniveau die voldoende inzicht geven om de gemiddelde burger uit te kunnen leggen wat er gebeurt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit over behandelproces Wob-verzoek VOC-schip De Rooswijk

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over het behandelproces van het eerder ingediende Wob-verzoek over het VOC-schip De Rooswijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie over onjuistheden software online aangifte doen

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Besluit, met documenten, op een verzoek om het openbaar maken van alle bij de Belastingdienst en het ministerie van FinanciŽn bekende informatie over onjuistheden in de software voor het online aangifte doen voor de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over artikel 29c, lid 5 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969)

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle niet eerder openbaar toegankelijk gemaakte documenten over de totstandkoming, het beleid en de toepassing van artikel 29c, lid 5 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek hoeveelheden en waarden in vergunning bijzondere bestemming

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op een verzoek om informatie over de hoeveelheden en waarden in de vergunning bijzondere bestemming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vaststelling schadevergoeding kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over de vaststelling van de schadevergoeding kinderopvangtoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over volmachtregister

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het volmachtregister van het ministerie van FinanciŽn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken minimumbelasting

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op 2 verzoeken om informatie over minimumbelasting. Het 1e verzoek gaat over het implementatiewetsvoorstel van de wereldwijde minimumbelasting. Het 2e verzoek gaat over het proces rond de EU-richtlijn minimumbelasting. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over deblokkeringen en doorlooptijden

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Besluit op een verzoek om informatie over deblokkeringen en doorlooptijden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over activiteiten mevrouw Van der Plas voor Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over activiteiten die door mevrouw Van der Plas (al dan niet via haar bedrijven PlanBoer en/of Farm & Food Communication, of andere bedrijven waar zij voor heeft gewerkt) zijn uitgevoerd voor de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

5e deelbesluit op Woo-verzoek over standpunten kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-10-19] 5e deelbesluit op een verzoek om informatie over standpunten, standpuntbepalingen en adviezen van kennisgroepen van de Belastingdienst. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-19 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over regulering middenhuur

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de regulering van de middenhuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gewijzigde belastingaangiften 2017-2020 waarbij berekening Box 3 een rol speelt

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van beleid/werkinstructies, en waar mogelijk de onderliggende communicatie, over hoe de Belastingdienst omgaat met gewijzigde belastingaangiften over de periode 2017-2020 waarvan er al eerder een definitieve aanslag is verstuurd, en waarbij de berekening van Box 3 een rol speelt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-13 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek memo Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om versie 7 van het Memo voortvarendheid bij projectmatige aanpak programma Verhuld Vermogen van 17 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beoordeling Modelovereenkomsten Nederlandse veiligheidsbranche door Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) Raamovereenkomst van opdracht (vrije vervanging) Particuliere beveiliging op 7 november 2016 (inclusief nadien uitgevoerde herbeoordelingen of verleningen) die is beoordeeld door de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

4e deelbesluit op Woo-verzoek over kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie van kennis- en coŲrdinatiegroepen van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-04 belasting Documenten: 16
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over VSO-traject

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de praktijktest van het VSO-traject. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afspraken tussen Gasunie en Air Products Nederland B.V.

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over afspraken tussen Gasunie en Air Products Nederland B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-02 energie Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wijziging Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de wijziging van de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kennisgroepstandpunten Toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over kennisgroepstandpunten op het gebied van de toeslagen in de periode van 1 januari 2020 tot 13 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Kennisgroepstandpunt lachgascapsules 2013

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over documenten van het Kennisgroepstandpunt van 27 mei 2013, nr. kg. 13-209-0007 en alle documenten die direct of indirect onderliggend zijn aan en/of samenhangen met het Kennisgroepstandpunt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Kennisgroep Toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek om informatie over standpunten, jaarverslagen, handboeken en verslagen van vergaderingen van de Kennisgroep Toeslagen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit Woo-verzoek omzetbelasting en short-stay

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over de gevolgen voor de omzetbelasting van short-stay, en meer specifiek over de gevolgen voor de omzetbelasting van short-stay en de (woon)functie volgens de BAG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-20 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek omzetbelasting en short-stay

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over de gevolgen voor de omzetbelasting van short-stay, en meer specifiek over de gevolgen voor de omzetbelasting van short-stay en de (woon)functie volgens de BAG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-18 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslisnota bij Kamervragen van Tweede Kamerlid Van Haga

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over de EU-rechtelijke houdbaarheid van een maatregel zoals genoemd in de beslisnota bij de antwoorden op Kamervragen van het Tweede Kamerlid Van Haga. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over onderzoek naar forfaits in BPM

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Beslissing op bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat is verricht naar forfaits in de Wet op de belasting van personenautos en motorrijwielen 1992 (BPM).
Besluit: 2023-09-12 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek omzetbelasting en short-stay

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over de gevolgen voor de omzetbelasting van short-stay, en meer specifiek over de gevolgen voor de omzetbelasting van short-stay en de (woon)functie volgens de BAG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-12 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over behandelwijze aangiftes Inkomstenbelasting

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over de behandelwijze van de aangiftes Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen die op basis van de selectiemodules zijn uitgeworpen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezoek aan World Economic Forum (WEF)

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek aan het World Economic Forum (WEF) in Davos. Het verzoek betreft de periode van 1 april 2022 tot en met 30 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit behandeling eerder verzoek dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder verzoek over de dividendbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek communicatie over digitale euro

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit op een verzoek om communicatie tussen de Nederlandse regering en verschillende Nederlandse en Europese instellingen over de digitale euro. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid Belastingdienst over instellen schuldonderzoek

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van beleid van de Belastingdienst inzake het instellen van een (zuiver) schuldonderzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek digitale euro

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over de digitale euro. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit Woo-verzoek standpunten kennisgroep Formeel Recht

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op een verzoek om informatie over alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderhandelingen belastingverdrag met Mozambique

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over de onderhandelingen over een belastingverdrag met Mozambique. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek algoritmes Belastingdienst en Toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en werking van algoritmes bij de Belastingdienst, Toeslagen, FIOD en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Belastingdienst en Domein Roerende Zaken

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over de afsprakendocumenten van de Belastingdienst en de Domein Roerende Zaken (DRZ).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over steekproefcontroles Douane

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van alle documenten die informatie bevatten over op welke wijze de Douane een steekproef dient uit te voeren bij een belastingplichtige. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over boetes die zijn opgelegd aan ondernemers als gevolg van indiening aangifte omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Besluit, inclusief openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over boetes die zijn opgelegd aan ondernemers als gevolg van het indienen van de aangifte omzetbelasting. Het gaat om de periode van 1 januari 2021 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over BPM beleid ambtsbehalve teruggaaf in specifieke situatie

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over eventueel beleid bij het al dan niet verlenen van een ambtshalve teruggaaf BPM wegens het indienen van bezwaar tegen een naheffingsaanslag BPM, die later verminderd wordt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over massaal bezwaar box 3

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over massaal bezwaar box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek RVV-ontheffingen Douane

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek om documenten over ontheffingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor ambtenaren van de Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over betrokkenheid Combiteam Aanpak Facilitators bij 8 onderzoeken mogelijk misbruik toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) bij 8 onderzoeken naar mogelijk (georganiseerd) misbruik van toeslagen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit fraudeonderzoek en CAF

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over fraudeonderzoek en toeslaggerelateerde CAF-zaken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 2 standpunten Kennisgroep Fusies en Fiscale eenheden

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over 2 standpunten van de Kennisgroep Fusies en Fiscale eenheden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over zienswijze Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de zienswijze van Duitsland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over handhaving regels schijnzelfstandigheid

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de handhaving van de regels rond schijnzelfstandigheid onder de Wet deregulering beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over niet-publiceren van kennisgroepstandpunten in beleidsbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over het niet-publiceren van kennisgroepstandpunten in beleidsbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie van fiscaal dossier Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een fiscaal dossier van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken informatie over FIOD

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over de FIOD. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op het Woo-verzoek over de hoeveelheden en waarden in de vergunning bijzondere bestemming

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de hoeveelheden en waarden in de vergunning bijzondere bestemming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verzuimboetes eHerkenning

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over gegevens van de omzetbelasting met betrekking tot de verzuimboetes in verband met eHerkenning over het jaar 2022 en de 5 kwartalen 2022-I t/m 2023-I. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over memo stand van zaken rechtmatigheidscontrole 2021

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over de memo Stand van zaken rechtmatigheidscontrole 2021 per 1 december. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fraude met bpm, motorrijtuigenbelasting en belasting zware motorrijtuigen

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie welke ziet op fraude (definiŽring, classificering, signalering, opsporing, handhaving, etc.) met betrekking tot de aanschafbelasting (bpm), motorrijtuigenbelasting (mrb) en belasting zware motorrijtuigen (bzm). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek behandeling AVG-verzoeken door Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om documenten over de manier waarop de Belastingdienst AVG-verzoeken behandelt. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek instructies omgang met gemachtigden door UHT

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over instructies en documenten over het wel of niet delen van onderliggende beschikkingen door UHT met gedupeerden en hun advocaten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Stella-team

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de handelwijze van de Belastingdienst over het Stella-team. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kennisgroepstandpunten kennisgroep Algemeen bestuursrecht

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over alle kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Algemeen bestuursrecht, bezwaar en beroep en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek levering militaire goederen aan OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het leveren van militaire goederen aan OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beheervergoeding vakantieparken

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid met betrekking tot btw-tarifering op parkbijdrage van de huurder als de eigenaar van een kavel met een recreatieobject aan het betreffende recreatiepark. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werknemers- en managementparticipaties

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de praktijk rond fiscale kwalificatie, waardering en waarderingsafslagen met betrekking tot werknemers-/managementparticipaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het toe te passen btw-tarief op katheters

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit, inclusief documenten, op een verzoek om informatie over het toe te passen btw-tarief op katheters, op basis van Tabel I, post a.37. Meer specifiek is gevraagd om openbaarmaking van interne overleggen/discussie binnen de Belastingdienst en standpunten van de kennisgroep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslisnota tijdelijk geen informatieverstrekking uit UBO-register

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over het tijdelijk niet verstrekken van informatie over het UBO-register naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU Hof). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact met Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over contact tussen de verzoeker en de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vrijstelling overdrachtsbelasting voor huizenkopers en verlaagd tarief

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over vrijstelling overdrachtsbelasting voor huizenkopers tussen 18 en 35 jaar en verlaagd tarief van 2% voor 35+ kopers over de periode 1 januari 2022 tot en met 15 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voortraject Belastingverdrag Nederland en Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over het voortraject van het tussen Nederland en Duitsland afgesloten Belastingverdrag dat in 2012 is ondertekend. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over consignatiekastegoeden uit de Tweede Wereldoorlog op naam van J.N. Loonstein

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Besluit op een verzoek om informatie over het tegoed uit de Tweede Wereldoorlog dat zich in de consignatiekas bevindt op naam van J.N. Loonstein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over consignatiekastegoeden uit de Tweede Wereldoorlog op naam De Swarte en Pachter

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Besluit op een verzoek om informatie over de tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog die zich in de consignatiekas bevinden op naam van Isaac de Swarte en Raner Pachter. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over consignatiekas tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Besluit op een verzoek om informatie over de tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog die zich in de consignatiekas bevinden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over oplegging foutieve aanslagen inkomstenbelasting bij buitenlandse belastingplichtigen

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Besluit op een verzoek om informatie over de oplegging van de foutieve voorlopige/definitieve aanslag Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen bij buitenlandse belastingplichtigen. Het gaat daarbij om buitenlandse belastingplichtigen welke alleen premieplichtig zijn in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

4e deelbesluit Woo-verzoeken standpunten kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Besluit op verzoeken om documenten over standpunten, standpuntbepalingen en adviezen van kennisgroepen van de Belastingdienst. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 belasting Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek sociaal bestaansminimum Caribisch deel Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor een sociaal bestaansminimum in Aruba, Bonaire, CuraÁao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek minimumloon

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Besluit op een verzoek om informatie over minimumloon en over een mogelijke aanpassing hiervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over ANBI-nummer Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over een ANBI-nummer van de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verkoopprijs postzegels in penitentiaire inrichtingen

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over de verhoging van de verkoopprijs van postzegels in penitentiaire inrichtingen over de periode 1 oktober 2022 tot en met 21 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluitvorming postzegels tegen verhoogd tarief in penitentiaire inrichtingen

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over in het kort de besluitvorming en de totstandkoming die heeft geleid tot het verkopen en afschaffen van postzegels tegen een verhoogd tarief in penitentiaire inrichtingen en andere rijksinstellingen waar vrijheidsbenemende straffen en maatregelen ten uitvoer worden gelegd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over jaaroverzichten Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de jaaroverzichten van de Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen die betrekking hebben op de jaren 2018 tot en met 2023 welke nog niet bij een eerder Wob-/Woo-verzoek openbaar zijn gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over 'voortvarendheidseis' Algemene wet rijksbelastingen

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over beleid, werkinstructies en kennisgroepstandpunten over de 'voortvarendheidseis' uit artikel 16 lid 4 van de Algemene wet rijksbelastingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voortvarendheidseis AWR

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over beleid, werkinstructies en kennisgroepstandpunten aangaande de 'voortvarendheidseis' uit artikel 16 lid 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vaststellingsovereenkomst Bausch en Lomb OPS BV

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over vaststellingsovereenkomst Bausch + Lomb OPS BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Notitie Fiscaal Verdragsbeleid

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over het initiŽren, voorbereiden, onderhandelen, sluiten, wijzigen en beŽindigen van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en de rol van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid hierbij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontvangstbevestigingen bezwaarschriften kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over alle ontvangstbevestigingen van bezwaarschriften van de kinderopvangtoeslagaffaire in 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wijzigingen in TARIC-database

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de TARIC-database, waarbij nieuwe beleidscodes zijn geÔntroduceerd ten aanzien van de REACH-controlemaatregelen. Specifiek gaat het om de codes: Y105 tot en met Y110, Y113 en Y115. TARIC is een databank van de EU waarin de douanemaatregelen van goederen worden gespecificeerd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek onderzoek Nelson

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om correspondentie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst over het strafrechtelijke onderzoek Nelson en deelonderzoeken Vanguard, Wadi en Gali. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over remittancebepalingen in belastingverdragen

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over remittancebepalingen in de belastingverdragen met Barbados, Ghana, Ierland, IsraŽl, Japan, MaleisiŽ, Malta, Singapore, Thailand en het Verenigd Koninkrijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid en uitvoering familiebankhypotheek

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over beleid en uitvoering omtrent de familiebankhypotheek, dan wel familielening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek handel met IsraŽl

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten vanaf 1 mei 2018 over de douaneaangiften van groenten, fruit, kruiden, bloemen en wijn vanuit IsraŽl en de door IsraŽl bezette gebieden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek personeelsdossiers Auditdienst Rijk

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over personeelsdossiers van de Auditdienst Rijk (ADR). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek Besluiten verrekenprijzen en winstallocatie

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming van het Besluit Verrekenprijzen, toepassing van het arm's-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) en het Besluit Winstallocatie vaste inrichtingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek belastingverdrag Nederland-Rusland

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Besluit op een verzoek om documenten over het verdrag tussen Nederland en Rusland ter voorkoming van dubbele belasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaar te maken documenten bij Woo-verzoek FMO en investeringen in Hondurese banken

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Bestand: Openbaar te maken documenten bij Woo-verzoek FMO en investeringen Hondurese banken.pdf
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst bij Woo-verzoek over FMO en investeringen in Hondurese banken

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Bestand: Inventarislijst bij Woo-verzoek over FMO en investeringen Hondurese banken.pdf
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over FMO en investeringen in Hondurese banken

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over de Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en investeringen in Hondurese banken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over Woo-verzoek totstandkoming Kamerbrief 8 juli 2021 over uitkomsten SEO-rapport illegale trustdienstverlening.

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Bestand: Openbaar te maken stukken Woo totstandkoming Kbr 8 juli 21 over uitkomsten SEO-rapport illegale trustdienstverlening.pdf
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming Kamerbrief van 8 juli 2021 over uitkomsten SEO-rapport over illegale trustdienstverlening

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over totstandkoming van de Kamerbrief van 8 juli 2021 over uitkomsten van het SEO-rapport over illegale trustdienstverlening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst bij Woo-besluit over totstandkoming Kamerbrief 8 juli 21 over uitkomsten SEO-rapport illegale trustdienstverlening

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Bestand: Inventarislijst Woo totstandkoming Kbr 8 juli 21 over uitkomsten SEO-rapport illegale trustdienstverlening.pdf
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over project Montenegro

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie het project Montenegro van het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst. Het verzoek is op 27 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over behandeling TOZO-uitkering voor heffing inkomstenbelasting in partnersituaties

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de behandeling van een TOZO-uitkering voor de heffing van inkomstenbelasting in partnersituaties vanaf 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek omvorming ProRail tot zbo

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit op een verzoek om documenten over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek quickscan over motie-Grinwis

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de quickscan over de motie-Grinwis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] 2e deelbesluit op bezwaarschrift Wob-verzoek LNG-project Mozambique

[Gepubliceerd: 2023-07-12] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-07-07 kenniseconomie
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op bezwaarschrift Wob-verzoek LNG-project Mozambique

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over een LNG-project in Mozambique. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over compliance map Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over de compliance map van de Belastingdienst van 2017 tot en met de meest recente versie, inclusief aanverwante documenten zoals oplegbrieven, oplegnotities, bijlagen en onderliggende rapporten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gegevensdelingen Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit op een verzoek om informatie over de gegevensdelingen binnen projecten onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluit om uitvoeren hertaxaties in eigen beheer

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Besluit op een verzoek om informatie over het door Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn namens de Staat verwoorde besluit om per 1 december 2013 hertaxaties in eigen beheer uit te gaan voeren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking twee leerboeken Kennisgroep Premieheffing Inhouding/Wtl

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van twee leerboeken van de Kennisgroep Premieheffing Inhouding/Wtl. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek kwik in aardgas

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit op een verzoek om informatie van N.V. Nederlandse Gasunie over kwik in aardgas, in het aardgasnetwerk en bij eindgebruikers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over belastingheffing over schepen met een gecombineerde functie

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de belastingheffing over schepen met een gecombineerde functie in zowel nationale als internationale situaties . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over controlebeleid Douane jegens steekproeven

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het controlebeleid van de Douane jegens steekproeven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking gedragsverklaring aanbesteden

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van een gedragsverklaring aanbesteden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over autohandel en btw-fraude

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Besluit op een verzoek om informatie over over autohandel en btw-fraude. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over autohandel en btw-fraude

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Besluit op een verzoek om informatie over over autohandel en btw-fraude. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over standpunt Kennisgroep Accijns in 2006 over boorplatform en accijnsvrijstelling

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek over een standpunt van de Kennisgroep Accijns in 2006 over een boorplatform en accijnsvrijstelling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gesprekstrainingen voor parlementaire enquÍtes

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over gesprekstrainingen voor parlementaire enquÍtes die zijn aangekocht tussen 1 januari 2020 en 15 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Tennet in Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de activiteiten van TenneT in Duitsland. Het gaat onder andere om specifieke notities aan het ministerie van FinanciŽn en om alle agendas, notulen en besluitenlijsten van jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen van TenneT vanaf 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over overeenkomst BelgiŽ en Nederland toepassing artikel 18 Verdrag

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit op een Wob-verzoek om informatie over de overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van BelgiŽ en Nederland met betrekking tot toepassing van artikel 18 van het Verdrag, Staatscourant 2018, nr. 17744. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het World Economic Forum (WEF)

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over het World Economic Forum (WEF) en de banden tussen het ministerie van FinanciŽn en het WEF. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie FinanciŽn met Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie die het ministerie van FinanciŽn na 20 december 2019 heeft gehad met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-besluit over correspondentie FinanciŽn met Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Lijst van documenten bij Woo-besluit over correspondentie die het ministerie van FinanciŽn na 20 december 2019 heeft gehad met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen voorzitter Energie-Nederland en ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland, en het ministerie van FinanciŽn. Specifiek gaat het om informatie in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-besluit over communicatie voorzitter Energie-Nederland en FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Lijst van documenten bij Woo-besluit over de communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland, en het ministerie van FinanciŽn.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit op Woo-verzoek over standpuntenlijsten kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-05-23] 3e deelbesluit op een verzoek om informatie over standpuntenlijsten, jaarverslagen en handboeken van kennisgroepen van de Belastingdienst. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Derde deelbesluit Woo-verzoek inzake Handboeken kennisgroepen

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking van standpuntbepalingen, adviezen, verslagen, handboeken en rapporten van de kennisgroepen en coŲrdinatiegroepen omtrent belastingen. Het gaat om de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 25 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over de EU-Israel Technical Arrangement

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Besluit op een verzoek om informatie over de EU-Israel Technical Arrangement. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag AGP lijsten Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de lijst van bedrijven die op dit moment in bezit zijn van een accijns goederen plaats (AGP) vergunning, dan wel afschriften te ontvangen van de verleende ontheffing/vergunning. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dwangsommen 13e voortgangsrapportage Hersteloperatie toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de verbeurde bedragen op grond van dwangsommen die zijn genoemd in de Voortgangsrapportage Hersteloperatie toeslagen 2022 4e kwartaal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek standpunten kennisgroep Formeel Recht

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over technische regeling EU-Israel

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de technische regeling tussen de EU en IsraŽl. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over Royal IHC

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over documenten afkomstig van het ministerie van FinanciŽn/Atradius Dutch State Business (ADSB) over Royal IHC. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 mei 2023 dit deelbesluit genomen.
Besluit: 2023-05-11 dienstensector Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opheffing van Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en oprichting van Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over de opheffing van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de oprichting/instelling van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 criminaliteit Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vrachtbrieven twee schepen

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de vrachtbrieven van twee schepen die tussen 24 augustus 2021 en 4 september 2021 zijn gelost in de haven van Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wijziging Handboek Accijns

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle stukken die ten grondslag liggen - dan wel gaan over - de meest recente wijziging van paragraaf 5.5.3 van onderdeel 50.10.00 Handboek Accijns. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit dwangsommen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over dwangsommen voor het niet op tijd nemen van een beslissing op verzoeken voor herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het onderzoek naar forfaits in de BPM

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat door VMS Insight is verricht naar forfaits in de Wet op de belasting van personenautos en motorrijwielen 1992 (BPM). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-09 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek onderzoek bpm

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat VMS Insight heeft gedaan naar onderdelen van de Wet op de belasting van personenautos en motorrijwielen 1992 (bpm). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-09 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek maximum uurtarief kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen van het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag in de systemen van Belastingdienst vanaf 1 januari. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-09 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek accijnsverhoging tabak

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 11 juni 2021 tot en met 26 oktober 2022 over de accijnsverhoging van tabak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek beleid APV-regime

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor het regime omtrent het Afgezonderd Particulier Vermogen (APV). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen naar uitplaatsingen van kinderen van gedupeerden in de toeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar uitplaatsingen van kinderen van gedupeerden in de toeslagenaffaire. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over standpunten CoŲrdinatiegroep Accijns over arrest Eko Tabak

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de standpunten die binnen de CoŲrdinatiegroep Accijns zijn ingenomen over de toepassing van het arrest van het Europese Hof van Justitie van 6 april 2017 in de zaak Eko Tabak (C-638/15, ECLI:EU:C:2017:277). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over online kansspelen

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Beslissing op bezwaar tegen een deelbesluit op een verzoek om informatie over online kansspelen. Dit besluit heeft alleen betrekking op de in de inventarislijst genoemde documenten. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar op besluit Woo-verzoek Nederlandse Loterij en Holland Casino

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een bezwaar tegen het besluit op het verzoek om informatie over de Nederlandse Loterij en Holland Casino. Dit besluit is op basis van de Wet open overheid (Woo) genomen.
Besluit: 2023-05-01 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en dan in het bijzonder de toepassing van de KIA bij de ter beschikkingstelling aan derden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over standpuntenlijsten kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-04-24] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over standpuntenlijsten, jaarverslagen en handboeken van kennisgroepen van de Belastingdienst.
Besluit: 2023-04-24 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mogelijke betrokkenheid van het Combiteam Aanpak Facilitators bij het misdrijf knevelarij

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over mogelijke betrokkenheid van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) bij het misdrijf knevelarij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een klacht van een gastouderbureau

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van het ministerie van FinanciŽn bij een klacht uit de omgeving van een gastouderbureau. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dwangsommen voor niet op tijd nemen van beslissingen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle documenten over dwangsommen voor het niet op tijd nemen van beslissingen op verzoeken over herbeoordeling kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 gezin en kinderen Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar 3e deelbesluit Wob-verzoek Europees Herstelfonds

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Beslissing op een bezwaar tegen het 3e deelbesluit op een verzoek om informatie over het Europees Herstelfonds en het nationale herstelplan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 europese zaken Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NS-besluit NIOD onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over NS-besluit om het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) opdracht te geven voor een onderzoek naar de Nederlandse Spoorwegen (NS) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 cultureel erfgoed Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over memo inventarisatie vermogensverkeer tussen box 2 en box 3

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om document memo 5 'inventarisatie vermogensverkeer tussen box 2 en box 3'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 belasting Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over btw-vrijstelling commerciŽle laboratoria

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de vrijstelling van btw voor commerciŽle laboratoria. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten op Woo-verzoeken over klachtenadviescommissie

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluiten op 3 verzoeken om informatie over de klachtenadviescommissie. De verzoeken zijn gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 inrichting van de overheid Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluitvorming toezicht DNB op behandeling letselschade

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming bij het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) op de behandeling van letselschade door verzekeraars. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gebruik regeringsvliegtuig

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over gebruik van het regeringsvliegtuig. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 inrichting van de overheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diapresentaties en concept-handreiking Stiath

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Besluit op een verzoek om informatie over 2 diapresentaties en de concept-handreiking betreffende de Stiath, welke in een (interne) e-mail zijn genoemd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 ondernemen Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit Woo-verzoek over Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Besluit op een verzoek om documenten over het Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders (APBI). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 ondernemen Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks en de verlaging van BTW van groente en fruit

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over vleestaks en de verlaging van BTW van groente en fruit. Het verzoek is op 11 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 31 maart 2023 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks en de verlaging van BTW van groente en fruit (PDF | 5 pagina's | 170 kB) Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 103 kB) Bijlagen bij besluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks en de verlaging van BTW van groente en fruit (PDF | 17 pagina's | 2,3 MB)
Besluit: 2023-03-31 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toestemming ministerie van FinanciŽn ex art. 3.5 Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over toestemming van de ministerie van FinanciŽn om een gedeelte van het aan Staatsbosbeheer behorende bos, gelegen te Baarn, af te stoten aan een projectontwikkelaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek betaling aan Number Five Foundation en Missing Chapter Foundation

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de overeengekomen vergoeding/betaling aan de Number Five Foundation en de Missing Chapter Foundation met betrekking tot de toeslagenaffaire en kindregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-29 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vermogenscategorie 'Contant geld' in box 3 inkomstenbelasting

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsmatige afwegingen die betrekking hebben op de behandeling van de vermogenscategorie Contant geld, in box 3 bij de inkomstenbelasting (IB). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek standpunten en bindende adviezen kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om standpunten en bindende adviezen van de kennisgroepen van de Belastingdienst vanaf 21 juli 1995. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over arbeids- en lijfrenteartikel in alle Nederlandse belastingverdragen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over het arbeids- en lijfrenteartikel in alle Nederlandse belastingverdragen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen en overheid

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen en de Nederlandse overheid. In uw verzoek vraagt u specifiek om documenten over de periode 1 januari 2017 tot en met 11 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documentatie van communicatie tussen specifieke personen en Nederlandse overheid

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen en de Nederlandse overheid. In uw verzoek vraagt u specifiek om documenten over de periode 1 januari 2017 tot en met 5 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen CEG Section Customs Debt and Guarantees en de Nederlandse Douane

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van communicatie tussen CEG Section Customs Debt and Guarantees en de Nederlandse Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over BTW sportvrijstelling zweefvliegen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over het landelijke standpunt dat de Belastingdienst heeft ingenomen over de BTW-sportvrijstelling voor zweefvliegen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vervoerconcessie

[Gepubliceerd: 2023-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet in Nederland, meer specifiek over een tekstpassage in de huidige vervoersconcessie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-16 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over douanerecht 173 lid 3, SAMANCTA

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over douanerecht, 173 lid 3, SAMANCTA, termijn onderzoek, aansprakelijkheid derden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-16 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de interesse van BNP Paribas in ABN Amro

[Gepubliceerd: 2023-03-17] Besluit op Woo-verzoek over de interesse van mogelijke kopers, waaronder BNP Paribas, in ABN Amro. Het gaat om de periode van 1 januari 2021 tot 22 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 dienstensector Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over het werkproces van opleggen naheffingsaanslag controle weggebruik

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over het werkproces van het opleggen van een naheffingsaanslag controle weggebruik. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek jaarverslagen kennisgroepen

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op verzoeken om de jaarverslagen van kennisgroepen van de Belastingdienst. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 belasting Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de dividendbelasting. Het verzoek is op 22 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 14 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-14 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Club Boudoir

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over handhavingsdocumentatie van Club Boudoir. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over verificatie aangifte en aansprakelijkheid derde voor douaneschuld

[Gepubliceerd: 2023-10-09] 2e deelbesluit op een verzoek over verificatie van de aangifte en de aansprakelijkheid van een derde voor een douaneschuld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over gebruik tips en kliks Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over documenten betreffende tips en kliks in de ruimste zin van het woord die de Belastingdienst gebruikt of heeft gebruikt in de periode 2005 tot en met 2021. Het verzoek is op 1 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over pijlgifkikkers

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over pijlgifkikkers die horen tot het genus Adelphobates en het genus Ameerega die afkomstig zijn uit Canada. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij de Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij het ministerie van FinanciŽn en de rest van de Rijksoverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-02 overheidspersoneel Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie bilaterale bijeenkomst Nederland-Rusland G20 forum 2019

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over een bilateraal gesprek tussen Nederland en Rusland op de G20 top in Osaka in 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over landbouwvrijstelling in inkomsten- en vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over effecten hogere rente op Nederlandse staatslening

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over de effecten van hogere rente op de Nederlandse staatslening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten minister van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over contacten van voormalig minister van FinanciŽn Hoekstra met specifieke personen over een aantal specifieke onderwerpen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitstellen definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021

[Gepubliceerd: 2023-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over het uitstellen van het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 door technische oorzaken waardoor aangiftes niet tijdig in het geautomatiseerde proces verwerkt konden worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 belasting Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek besteding zorgbonussen

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van RIEC-Oost Nederland over besteding van de zorgbonussen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-16 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en/of Toeval Amerikanen

[Gepubliceerd: 2023-02-14] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over FATCA en/of FATCA-IGA en/of Accidental Americans en/of Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met heden. Het verzoek is op 15 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 internationale betrekkingen Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over vorming fiscale eenheid omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2023-02-17] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over 2 kennisgroepstandpunten over het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het verzoek is op 5 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 ondernemen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over AVP-controle bij 2 winkels

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over een AVP-controle (accijnsverkooppunt) die door de Douane is uitgevoerd bij 2 winkels. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over toepassing en reikwijdte artikel 173 lid 3 DWU en toepassing SAMANCTA

[Gepubliceerd: 2023-10-09] 1e deelbesluit op een verzoek over de toepassing en reikwijdte van artikel 173 lid 3 DWU en de toepassing van SAMANCTA. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over accijnsverkooppunt

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over een AVP-controle (accijnsverkooppunt) die door de Douane is uitgevoerd bij een winkel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de werkwijze van het klant contact center over het telefonisch aannemen van Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over o.a. de werkwijze van het klant contact center over het telefonisch aannemen van Woo-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over reclame voor online kansspelen door Holland Casino en de Nederlandse Loterij

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over reclame voor online kansspelen door Holland Casino en de Nederlandse Loterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 openbare orde en veiligheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toepassen correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie bij naheffingsaanslagen

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over het toepassen van de correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie door de inspecteur bij het opleggen van naheffingsaanslagen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over toepassen correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie bij naheffingsaanslagen (PDF | 2 pagina's | 117 kB) Documenten bij Woo-besluit over toepassen correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie bij naheffingsaanslagen (PDF | 1 pagina | 111 kB)
Besluit: 2023-02-10 belasting
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over afstemming, correspondentie en totstandkoming afspraken minister van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Beslissing op een bezwaar tegen besluit op Wob- verzoek om informatie over de afstemming, correspondentie en totstandkoming van de afspraken van minister Kaag (FinanciŽn) op dinsdag 8 maart 2022. Het bezwaar is op 5 oktober 2022 gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-09 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over standpunten kennisgroepen Belastingdienst bij opleggen bestuurlijke boeten

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Beslissing op een bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek om informatie over de standpunten van kennisgroepen van de Belastingdienst omtrent het opleggen van bestuurlijke boeten zoals genoemd in artikel 5:1 lid 2 Awb en/of artikel 67o Awr. Het bezwaar is op 26 november 2018 gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 ondernemen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over contacten met bedrijfsleven omtrent coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Beslissing op een bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek om informatie over de contacten met het bedrijfsleven over de coronacrisis. Het bezwaar is op 25 maart 2021 gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 ziekten en behandelingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de individuele tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers WOII en nabestaanden namens de NS

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over de individuele tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers WOII en nabestaanden namens de NS. Het verzoek is op 7 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 6 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-06 cultureel erfgoed Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over lading vrachtschip

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over de lading van een specifiek vrachtschip (Mikhael Dudin). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verhogen rente studieschuld

[Gepubliceerd: 2023-02-03] Besluit op een verzoek om informatie over (mogelijke) verhoging van de rente over het terugbetalen van de studieschuld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-03 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen het ministerie van FinanciŽn en KLM

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van FinanciŽn en KLM in de periode van 1 juni 2020 en 31 augustus 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-03 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kennisgroepen en coŲrdinatiegroepen

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking van de jaarverslagen van kennisgroepen en coŲrdinatiegroepen omtrent belastingen. Het gaat om de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 25 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-02 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over de artikelen 36, 36a en 37 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over veiling, gunning en afweging kavel (voertuigen)

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over de veiling, gunning en afweging van kavel K2200242600. Deze veiling heeft plaatsgevonden op 21 april 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek behandeling AVG-verzoeken door Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Besluit op een verzoek om documenten over de manier waarop de Belastingdienst AVG-verzoeken behandelt. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek standpunten kennisgroep Formeel Recht

[Gepubliceerd: 2023-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-27 belasting Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over standpunten kennisgroep Formeel Recht

[Gepubliceerd: 2023-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders

[Gepubliceerd: 2023-01-26] Besluit op een verzoek om documenten over het Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders (APBI). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Nederlandse inbreng exportkredietverzekeringen Klimaattop Glasgow

[Gepubliceerd: 2023-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse inbreng tijdens de Klimaattop in Glasgow ten aanzien van exportkredietverzekeringen. Het verzoek is op 16 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Besluiten verrekenprijzen en winstallocatie

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over 2 Besluiten: het Besluit verrekenprijzen, toepassing van het arms-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) en het (concept van het) Besluit winstallocatie vaste inrichtingen. Het besluit is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek forks cryptovaluta

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over Bitcoin-forks en forks van overige cryptovaluta. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek teruggaaf belasting personenauto's en motorrijwielen

[Gepubliceerd: 2023-01-18] Besluit op een verzoek om documenten die verband houden met de vraag wanneer en in welke omstandigheden de inspecteur een ambtshalve teruggaaf verleent wanneer het verzoek op grond van artikel 14a Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 buiten de 13 weken termijn wordt ingediend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek Bijzonder Beheer MKB

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Besluit op een verzoek om documenten die ten grondslag hebben gelegen aan discussie, onderzoek, antwoorden en besluitvorming over Bijzonder Beheer voor MKB bij banken in de periode 2013-2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-17 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over toezicht en handhaving bij schijnzelfstandigheid

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op een verzoek om informatie over over het toezicht op en de handhaving bij schijnzelfstandigheid. Specifiek gaat het verzoek om informatie uit de periode van 1 april 2016 tot en met 25 april 2022. Het verzoek is op 25 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek beleid FinanciŽn rond OneLove-campagne WK

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van het ministerie van FinanciŽn voor de OneLove-campagne tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanwezigheid kwik in Gronings aardgas

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas. Het informatieverzoek betreft de tijdsperiode 1 januari 2011-22 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Douanewetboek van de Unie

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over artikel 173, 3e lid van het Douanewetboek van de Unie (DWU). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over contacten met bedrijfsleven rond coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Beslissing op een bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek om informatie over de contacten met het bedrijfsleven over de coronacrisis. Het bezwaar is op 25 maart 2021 gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 ziekten en behandelingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over gebruik tips en kliks Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over documenten betreffende tips en kliks in de ruimste zin van het woord die de Belastingdienst gebruikt of heeft gebruikt in de periode 2005 tot en met 2021. Het verzoek is op 1 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek onderzoek slavernijverleden DNB

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar het slavernijverleden van DNB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herzien besluit Woo-verzoek bepaling waardevermindering door schade bij import voertuigen (bpm)

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de 72% regeling voor de bepaling van waardevermindering door schade bij de import van voertuigen (bpm). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Dit besluit vervangt het besluit van 13 september 2022.
Besluit: 2022-12-20 belasting Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over contacten FinanciŽn met Marnix van Rij

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van FinanciŽn en de heer Marnix van Rij, in diens rol als lobbyist op het gebied van fiscaliteit en belastingrecht in de periode 2010-2020.
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over fraude met coronasteungelden

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over fraude en/of mogelijke fraude met coronasteungelden en coronasubsidies uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022. Het verzoek is op 4 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inflatiecijfers CBS

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen Wob-besluit diverse ontwikkelingen Volksbank

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op bezwaar tegen Wob-besluit van 6 september 2021 over diverse ontwikkelingen Volksbank.
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over presentaties voor de rechterlijke macht

[Gepubliceerd: 2022-12-19] 2e Deelbesluit op een verzoek om informatie over presentaties voor de Rechterlijke Macht. Dit deelbesluit gaat over de notulen van de overleggen tussen de Belastingdienst en de Rechterlijke macht. Het verzoek is op 25 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fraudeonderzoek en CAF

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over fraudeonderzoek en toeslaggerelateerde CAF-zaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 8 CAF-zaken

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het overdragen van eventuele 'productie' bij 8 CAF-onderzoeken naar mogelijk (georganiseerd) misbruik van toeslagen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over behandeling eerder verzoek dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder verzoek inzake de dividendbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek databestanden

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over databestanden die de Nederlandse Staat ontvangen heeft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de evaluatie van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK)

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over de evaluatie van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 'Dubai Uncovered'

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Besluit op een verzoek om alle bij de Belastingdienst aanwezige stukken over het datalek 'Dubai Uncovered'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit Woo-verzoek overgangsrecht sportvrijstelling

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Naar aanleiding van een hernieuwde zoekslag zijn 2 nieuwe documenten aangetroffen die voldoen aan het eerdere verzoek over het overgangsrecht bij invoering van de sportvrijstelling per 1 januari 2019.
Besluit: 2022-12-07 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vorming en realisatie Overheidsdatacentrum (ODC)

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek over de vorming van het Overheidsdatacentrum (ODC) en de realisatie ervan binnen de Belastingdienst.
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Staatsloterij, Loterijverlies B.V. en Stichting Loterijverlies

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over de Staatsloterij, Loterijverlies B.V. en Stichting Loterijverlies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). De documenten bij dit besluit verschijnen later op deze pagina.
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dwangsommen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over dwangsommen voor het niet op tijd nemen van een beslissing op verzoeken voor herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over vraag 4 onderzoeksrapport Effecten FSV toeslaggerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Beslissing op bezwaar Woo-besluit op een verzoek om informatie over vraag 4 van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over totstandkoming onderzoeksvraag 4 Effecten FSV

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Beslissing op bezwaar Woo-besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van onderzoeksvraag 4 van het onderzoek 'Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden'.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bestrijding online casinos en aanbieders online kansspelen

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de bestrijding van online casinos en aanbieders van online kansspelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over invorderingsrente

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over invorderingsrente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-25 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over wijziging schijfgrens en opstaptarief vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de schijfgrens en het opstaptarief van de vennootschapsbelasting. Het verzoek is op 27 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Royal IHC

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om informatie over Royal IHC. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over De Vaandeldrager

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om informatie over De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn. Het verzoek is op 5 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over demonteren-vernietigen voertuigen

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om informatie over overeenkomsten met betrekking tot te demonteren/vernietigen voertuigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omzetbelasting op levering van een paard aan buiten de Europese Unie gevestigde afnemer

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over kennisgroepstandpunt van toepassing nultarief voor omzetbelasting op levering van een paard aan buiten de Europese Unie gevestigde afnemer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de btw-behandeling bij gemeentelijke grondexploitaties

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de btw-behandeling bij gemeentelijke grondexploitaties. Meer specifiek wordt verzocht om openbaarmaking van standpunten van de kennisgroep, verslagen van de kennisgroep en verslagen van landelijk vaktechnisch overleg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-16 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over laag tarief vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over het lage tarief in de vennootschapsbelasting. Het verzoek is op 10 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleid bij scannen containers

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het beleid bij het scannen van containers, in het bijzonder het beleid bij het scannen van containers met HDPE netten (of andersoortig kunststof). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over bestrijding drielandenpuntconstructies

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de openbaarmaking van alle digitale en schriftelijke documenten binnen de Belastingdienst, het Directoraat-Generaal Belastingdienst en kennisgroepen die betrekking hebben op en de uitvoering van het beleid ten aanzien van de bestrijding van zogeheten drielandenpuntconstructies. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Op 18 oktober 2022 is deelbesluit 1 genomen.
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over AMLD5

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over de implementatie van de 5e anti-witwasrichtlijn (AMLD5). Het verzoek is op 2 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de Nederlandse Loterij en Holland Casino

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse Loterij en Holland Casino. Het verzoek is op 6 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over EU-sancties tegen Russische- en Wit-Russische entiteiten en personen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over de pogingen van Nederlandse en/of in Nederland gevestigde bedrijven (inclusief bedrijven met een hoofdkantoor in het buitenland maar een (fiscale en/of fysieke) vestiging in Nederland) om verschillende EU-sancties tegen Russische- en Wit-Russische entiteiten en personen op hun terrein af te zwakken dan wel hun bedrijf en/of (deel)sector van sancties uit te sluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over 2 kennisgroepstandpunten over het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over vorming fiscale eenheid omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over 2 kennisgroepstandpunten over het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het verzoek is op 5 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-04 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid Belastingdienst heffingsgrondslag deelnemers samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst voor de heffingsgrondslag in box 3 voor deelnemers in samenwerkingsverbanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over evaluatie fiscale beleggingsinstelling en vrijgestelde beleggingsinstelling

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over de evaluatie van de fiscale beleggingsinstelling en de vrijgestelde beleggingsinstelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Fraude Signalering Voorziening

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over Fraude Signalering Voorziening. Het verzoek is op 15 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 28 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek kwalificatie beleggingsfonds

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om documenten over het (interne) beleid van de Belastingdienst voor de kwalificatie van beleggingsfonds op grond van artikel 2 lid 3 Belastingen van Rechtsverkeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek algoritmen Belastingdienst en Toeslagen

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes bij de Belastingdienst, Toeslagen, FIOD en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over desktop applicatie Longarm

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle documenten over een desktop applicatie genaamd Longarm. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aangifte inkomstenbelasting

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over een aangifte inkomstenbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek schadeafhandeling toeslagenaffaire

[Gepubliceerd: 2022-10-19] Besluit op een verzoek om een aantal overzichten en werkinstructies over de schadeafhandeling van de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fiscale behandeling van premies en uitkeringen bij Warranties and Indemnities Insurance (W&I)

[Gepubliceerd: 2022-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van fiscale behandeling van premies en uitkeringen bij Warranties and Indemnities Insurance. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over bestrijding drielandenpuntconstructies

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de openbaarmaking van alle digitale en schriftelijke documenten binnen de Belastingdienst, het Directoraat-Generaal Belastingdienst en kennisgroepen die betrekking hebben op en de uitvoering van het beleid ten aanzien van de bestrijding van zogeheten drielandenpuntconstructies. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Op 9 november 2022 is deelbesluit 2 genomen.
Besluit: 2022-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over presentaties voor de rechterlijke macht

[Gepubliceerd: 2022-10-07] 1e Deelbesluit op een verzoek om informatie over presentaties voor de Rechterlijke Macht. Het verzoek is op 25 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-07 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek behandeling Wob-verzoek loon uit dienstverband meegetrokken uit onderneming

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder Wob-verzoek over loon uit dienstverband meegetrokken uit onderneming. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afschaffing afvalstoffenbelasting

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over de afschaffing van de afvalstoffenbelasting, zoals die bestond van 1995 tot en met 2011 in de Wet belastingen op milieugrondslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening

[Gepubliceerd: 2022-09-30] 2e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek niet juist vaststellen partnerschap door Belastingdienst/Toeslagen

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om documenten over het niet of niet juist vaststellen van het toeslagpartnerschap in het Toeslagen Verstrekkingen Systeem, ook wel de problematiek van de 'invalids' genoemd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afgegeven 'verklaring niet afgetrokken premies' en inhouding loonheffing

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die betrekking hebben op de situatie dat een afgegeven 'verklaring niet afgetrokken premies' door de verzekeringsmaatschappij niet is gebruikt om inhouding van loonheffing achterwege te laten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over behandeling aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van medewerkers Belastingdienst en partners

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van medewerkers van de Belastingdienst en hun partners. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uithuisplaatsingen, herplaatsingen en ondertoezichtstellingen

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over uithuisplaatsingen, herplaatsingen en ondertoezichtstellingen in relatie tot de toeslagenaffaire. Het verzoek is op 24 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over BPM

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM). Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 13 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bepaling waardevermindering door schade bij import voertuigen

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de 72% regeling voor de bepaling van waardevermindering door schade bij de import van voertuigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bevriezen Russische tegoeden

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bevriezen van Russische tegoeden als onderdeel van de sancties tegen Rusland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verzuimboetes belastingen

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Besluit op een verzoek om documenten over het opleggen en verminderen van verzuimboetes bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek koepelconvenant NOB HT/FD

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om documenten over het sluiten van een koepelconvenant tussen het ministerie van FinanciŽn of de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voor horizontaal toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT/FD) vanaf 1 juli 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de suikertaks

[Gepubliceerd: 2022-08-30] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de suikertaks. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opvolgingen parlementair rapport 'Klem tussen balie en beleid'

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over opvolgingen parlementair rapport 'Klem tussen balie en beleid'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-29 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de inrichting van het secretariaat Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over de inrichting van het secretariaat Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK). Het verzoek is op 4 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 29 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek financiering Plantations et Huileries du Congo

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit Wob-verzoek financiering Plantations et Huileries du Congo
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek agenda minister Kaag 8 maart 2022

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over de afstemming, correspondentie en totstandkoming van afspraken van minister Kaag op dinsdag 8 maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek belastingverdrag Nederland-Rusland

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om documenten over het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Rusland vanaf 1 januari 2014 tot en met 6 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek nalatigheden ABN Amro bij voorkomen witwassen

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om documenten over het onderzoek van het Openbaar Ministerie en de FIOD naar nalatigheden bij het voorkomen van witwassen door ABN Amro en de daaropvolgende schikking. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over instructies Belastingdienst en aanwijzingen en draaiboeken inspecteurs heffingsambtenaren

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over (werk)instructies Belastingdienst en aanwijzingen, draaiboeken en richtlijnen voor inspecteurs heffingsambtenaren enz. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake informatie-uitwisseling m.b.t. de box 3 uitspraak van de Hoge Raad

[Gepubliceerd: 2022-08-11] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Woo-verzoek inzake informatie-uitwisseling m.b.t. de box 3 uitspraak van de Hoge Raad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming Kamerbrief illegale trustdienstverlening

[Gepubliceerd: 2022-08-10] Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming van de Kamerbrief van 8 juli 2021 met de kabinetsreactie op een rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over personeelsdossiers Auditdienst Rijk

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over personeelsdossiers van de Auditdienst Rijk (ADR). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over anti-witwasrichtlijn

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek functies minister Kaag bij WEF

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit Wob-verzoek functies minister Kaag bij WEF
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek risicoselectie omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2022-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor risicoselectie voor de omzetbelasting bij het mkb. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over inzetten civielrechtelijke procedure

[Gepubliceerd: 2022-07-26] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 24 januari 2022 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over beleid en richtlijnen over het instellen van een civielrechtelijke procedure, indien blijkt dat het belastingrecht geen mogelijkheden meer biedt om de schade op een belastingplichtige te verhalen.
Besluit: 2022-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek statutenwijziging Kifid

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de statuten van Kifid van 14 februari 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken werkinstructies en richtlijnen UHT

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op verzoeken om de werkinstructies en richtlijnen van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Volksbank

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de Volksbank (DVB) over de periode 1 januari 2020 tot en met 4 maart 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het rapport 'Werken met de menselijke maat'

[Gepubliceerd: 2022-07-14] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake het rapport 'Werken met de menselijke maat'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over btw-carrouselfraude en moreel kompas en finale geschilbeslechting

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de onderwerpen btw-carrouselfraude, moreel kompas en finale geschilbeslechting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-07-13 belasting Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanwijzing onzelfstandige woonruimten huurtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het beleid van de Belastingdienst/Toeslagen voor het aanwijzen van onzelfstandige woonruimten bij de toepassing van de huurtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over openstelling van casinos tijdens de COVID-19 pandemie

[Gepubliceerd: 2022-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de openstelling van de casinos tijdens de Covid-19 pandemie. Het verzoek is op 12 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de formulering van onderzoeksvraag 4

[Gepubliceerd: 2022-07-13] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de formulering van onderzoeksvraag 4 van het PWC-rapport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluit op Wob-verzoek inzake de formulering van onderzoeksvraag 4 (PDF | 8 pagina's | 128 kB) Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 55 kB) Bijlage (PDF | 54 pagina's | 25 MB)
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de formulering van onderzoeksvraag 4

[Gepubliceerd: 2022-07-08] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de formulering van onderzoeksvraag 4 van het PWC-rapport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake biedingen op Kavel K220025207

[Gepubliceerd: 2022-07-06] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Woo-verzoek inzake biedingen op Kavel K220025207. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag bij D66

[Gepubliceerd: 2022-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over grensoverschrijdend gedrag bij D66. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over coronagoedkeuring van reiskostenvergoedingen besluiten en aanpassing gepubliceerde tekst op Forum Salaris

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over de coronagoedkeuring over de reiskostenvergoedingen besluiten en de aanpassing van de gepubliceerde tekst op Forum Salaris. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over de hond Potato

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de euthanasie van de hond Potato. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over beleid omtrent het opleggen van een vergrijpboete

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid omtrent het opleggen van een vergrijpboete als bedoeld in artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 67d, 67e en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het verzoek is op 30 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over de hond Bisjoe

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de euthanasie van de hond Bisjoe. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over trustkantoren

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het toezicht op trustkantoren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over FATCA

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over de Foreign Account Tax Complaince Act (FATCA) en/of FATCA-IGA en/of Accidental Americans en/of Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot heden. Dit besluit gaat om de stukken van de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderhandelingen belastingverdragen met Rusland, KirgiziŽ, Tadzjikistan en Kenia

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor onderhandelingen over belastingverdragen met Rusland, KirgiziŽ, Tadzjikistan en Kenia vanaf 1 januari 2017 tot augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-27 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over werkinstructies saldoverklaringen

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 15 april 2022 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de werkinstructies saldoverklaringen van de Belastingdienst. Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek mandaatregister Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Besluit op een verzoek om het mandaat- en volmachtregister van de Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA

[Gepubliceerd: 2022-06-23] 1e deelbesluit op een verzoek om documenten over FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA (PDF | 12 pagina's | 149 kB) Lijst van documenten (PDF | 8 pagina's | 150 kB) Openbaar gemaakte documenten 1-21 (PDF | 57 pagina's | 29,2 MB) Openbaar gemaakte documenten 21-41 (PDF | 87 pagina's | 30,0 MB) Openbaar gemaakte documenten 41-82 (PDF | 12 pagina's | 30,0 MB) Openbaar gemaakte documenten 82-85 (PDF | 8 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-06-21 internationale betrekkingen Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsstukken, standpuntbepalingen over toepassing omzetbelasting gewezen arrest KPC Herning

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsstukken/standpuntbepalingen over de toepassing van het voor de omzetbelasting gewezen arrest HO 4 september 2019 nr. C-71-18 (KPC Herning). Het verzoek is op 27 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-21 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over de beleidsstukken/standpuntbepalingen van de kennisgroep omzetbelasting voor toepassing van Don Bosco arrest

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de beleidsstukken/standpuntbepalingen van de kennisgroep omzetbelasting over toepassing van Don Bosco arrest (HO 19-11-2009, C-461/08) op de (op)levering van onroerend goed en/of beperkte rechten daarop. Het verzoek is op 4 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-21 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wijziging artikel 86 DWU en andere artikelen

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek over een wijziging van artikel 86 DWU en andere artikelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-06-21 belasting Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over exportkredietverzekering Atradius en Strukton t.b.v. metroproject Riyad

[Gepubliceerd: 2022-06-20] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake het beleid met betrekking tot exportkredietverzekering Atradius en Strukton t.b.v. metroproject Riyad. Het verzoek is op 11 december 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Bausch en Lomb OPS BV

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie en gegevens over het dossier Bausch + Lomb OPS BV en dan vooral gegevens over de bezwaar- en beroepsprocedure tussen de Douane en Bausch + Lomb OPS BV. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-06-15 rechten en vrijheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de Volksbank

[Gepubliceerd: 2022-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over de Volksbank. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-14 dienstensector Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over Volksbank

[Gepubliceerd: 2022-06-14] Besluit op een verzoek om informatie over documenten en communicatie over de Volksbank, over de de periode van 1 januari 2020 tot en met 15 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bouwfraude in de verschillende regionale TPOs en CTPO

[Gepubliceerd: 2022-06-14] Besluit op een verzoek om informatie over aanmelding, behandeling en voortgang van de bouwfraude in verschillende regionale Tripartiete Overleggen (TPOs), alsmede de afstemming in het Centrale Tripartiete Overleg (CTPO). Het betreft de periodes 1995 tot 2002 en 2002 tot 2009. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over online kansspelen

[Gepubliceerd: 2022-06-13] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over online kansspelen. Dit besluit heeft alleen betrekking op de in de inventarislijst genoemde documenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over toeslagenaffaire en bespreking in ministerraden 2020-2021

[Gepubliceerd: 2022-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van de toeslagenaffaire en besprekingen daarvan in de ministerraad in 2020 en 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit FinanciŽn op Wob-verzoek over webmodule

[Gepubliceerd: 2022-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over de webmodule. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Dit deelbesluit is het laatste besluit op het verzoek om informatie en gaat over de resterende documenten.
Besluit: 2022-06-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over richtlijnen voor gunnen van verkoop van voertuigen door Domein Roerende Zaken

[Gepubliceerd: 2022-06-07] Besluit op een verzoek om informatie over richtlijnen voor het gunnen van verkoop bij inschrijving van voertuigen door Domein Roerende Zaken (DRZ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over waarderingsmethoden fiscus

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Besluit op informatie over waarderingsmethoden, gebruikt door de fiscus (Belastingdienst), en met betrekking tot de waardering van een onderneming, ook in relatie tot de bedrijfsopvolgingsregeling. Het verzoek is op 22 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze werd is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dossiers Belastingdienst-Domeinen Roerende Zaken

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over een aantal dossiers van de Belastingdienst-Domeinen Roerende Zaken. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over waarderingsmethodiek binnen de Successiewet bij schenking van woning

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over beoordeling door de Belastingdienst van de hoogte van de eventuele schenking van een woning en de verschuldigde schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afvalstoffenbelasting 2014

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over afschaffing van de afvalstoffenbelasting in 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over procedures afvalstoffenbelasting

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van de afschaffing van de afvalstoffenbelasting zoals deze heeft bestaan van 1995 tot en met 2011. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overgangsregeling afvalstoffenbelasting 2011

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie overgangsregeling voor de afvalstoffenbelasting uit 2011. Er wordt gevraagd om documenten over de voorbereiding en totstandkoming van de overgangsregeling van artikel XXVIc van het Belastingplan 2012, die betrekking hebben op de afvalstoffenbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over lijst met verleende vergunningen voor vervoer van wapens en/ of munitie van, naar en via Maastricht Airport

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over een lijst met verleende vergunningen voor het vervoer van wapens en/of munitie van, naar en via Maastricht Airport. Het verzoek is op 10 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vraag 4 onderzoeksrapport Effecten FSV toeslaggerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over vraag 4 van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden. Het verzoek is op 14 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-30 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vraag 4 van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signaleringsvoorziening op toeslaggerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over vraag 4 'Wat waren de eventuele implicaties van registratie van samenhangende signalen afkomstig van het CAF in FSV?' van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signaleringsvoorziening op toeslaggerechtigden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over project Stiath

[Gepubliceerd: 2022-05-24] Besluit op Wob-/Woo-verzoek over project Stiath
Besluit: 2022-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over documentaire Sigrid Kaag

[Gepubliceerd: 2022-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over een documentaire over Sigrid Kaag door het KRO-NCRV-programma Kruispunt. Het verzoek is op op 30 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk

[Gepubliceerd: 2022-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid correspondentie met BKR

[Gepubliceerd: 2022-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor de correspondentie met het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Belastingdienst - Domeinen Roerende Zaken

[Gepubliceerd: 2022-05-20] Besluit op een verzoek om informatie over Belastingdienst / Domeinen Roerende Zaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aandelenverkoop Vitesse

[Gepubliceerd: 2022-05-13] Besluit op een verzoek om informatie over aandelenverkoop Vitesse. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-05-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de resultaten van het onderzoek betreffende de maatregel 'Verbod op betalen en ontvangen van contante bedragen vanaf 3000 euro'

[Gepubliceerd: 2022-05-11] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de resultaten van het onderzoek betreffende de maatregel verbod op betalen en ontvangen van contante bedragen vanaf 3000 euro. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de individuele tegemoetkoming van de NS voor de slachtoffers van de transporten tijdens WO II

[Gepubliceerd: 2022-05-11] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de individuele tegemoetkoming van de NS voor de slachtoffers van de transporten tijdens WO II. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek signalen misbruik en oneigenlijk gebruik hersteloperatie toeslagen

[Gepubliceerd: 2022-05-11] Besluit op een verzoek om de geÔnventariseerde signalen over zorgen, onjuistheden, weeffouten of onrechtmatigheden bij de compensatie binnen de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toekenning taken aan CRKBO

[Gepubliceerd: 2022-05-02] Besluit op een verzoek om documenten over het toekennen van taken aan het CRKBO. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ATAD2 en dubbele belastingheffing

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op Wob-verzoek over ATAD2 en dubbele belastingheffing
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dividendbelasting en step-up juridische fusies en splitsingen

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over exitheffing in dividendbelasting en een step-up juridische fusies en splitsingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek correspondentie over staatssteunaspecten Baangerichte investeringskorting (BIK)

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie met de Europese Commissie over staatssteunaspecten van de Baangerichte investeringskorting (BIK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake goedkeuringsbesluiten over Kifid

[Gepubliceerd: 2022-04-29] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake goedkeuringsbesluiten over Klachten Instituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het op afstand plaatsen en/of afstoten van zakelijke belangen bij aanvang van het ministerschap van (demissionair) minister Hoekstra

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over het op afstand plaatsen en/of afstoten van zakelijke belangen bij aanvang van het ministerschap van (demissionair) minister Hoekstra. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de kwalificatie van een bedrijfsmiddel

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over de kwalificatie van een bedrijfsmiddel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over belasting op leidingwater

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over de belasting op leidingwater. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit FinanciŽn over COVRA

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over een Wob-verzoek aan COVRA van 18 april 2019 en het Onderzoeksprogramma Radioactief AFVAL (OPERA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over intern beleid van artikel 4.12a Wet Inkomstenbelasting 2001

[Gepubliceerd: 2022-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over intern beleid van artikel 4.12a Wet Inkomstenbelasting 2001. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport 'Closer Together'

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Besluit Wob-verzoek rapport 'Closer Together'
Besluit: 2022-04-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over interpretatie wezenskenmerken meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de interpretatie van de wezenskenmerken ten aanzien van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkinstructies saldoverklaringen

[Gepubliceerd: 2022-04-15] Besluit op een verzoek om de werkinstructies saldoverklaringen van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek laadpalen

[Gepubliceerd: 2022-04-11] Besluit op een verzoek om documenten over laadpalen in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet waardering onroerende zaken over de periode van 2011 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit FinanciŽn Wob-verzoek rapport 'Kiezen en delen'

[Gepubliceerd: 2022-04-11] Besluit van het ministerie van FinanciŽn op een verzoek om alle communicatie rond de totstandkoming van het rapport 'Kiezen en delen'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek regeling Overdrachtsbelasting, verruiming termijn bij doorverkoop

[Gepubliceerd: 2022-04-04] Besluit op een verzoek om informatie over de regeling Overdrachtsbelasting, verruiming termijn bij doorverkoop. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overeenkomst BelgiŽ en Nederland toepassing artikel 18 van het Verdrag

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over de overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van BelgiŽ en Nederland met betrekking tot toepassing van artikel 18 van het Verdrag, Staatscourant 2018, nr. 17744. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over invoeraangiften J.P. Teck B.V.

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over de invoeraangiften van J.P. Teck B.V. over de periode van 2019 tot en met 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over invoeraangiften Phonezone B.V.

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over de invoeraangiften van Phonezone B.V. over de jaren 2019 en 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voorlopige getuigenverhoren

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de voorlopige getuigenverhoren die zijn bevolen door de rechtbank Gelderland met haar uitspraak van 18 april 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Bijzonder Beheer MKB

[Gepubliceerd: 2022-03-25] Besluit op een verzoek om documenten die ten grondslag hebben gelegen aan discussie, onderzoek, antwoorden en besluitvorming over Bijzonder Beheer voor MKB bij banken in de periode 2013-2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkenning AI-toepassingen door Douane

[Gepubliceerd: 2022-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over AI-toepassingen door de Douane vanaf 1 januari 2016. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over bestuurlijk overleg VNG en ministeries over de Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen

[Gepubliceerd: 2022-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over bestuurlijk overleg VNG en ministeries over de UHT. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming Wet inkomstenbelasting 2001

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek gebruik persoonsgegevens door Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwezigheid en het gebruik van gegevens over (dubbele) nationaliteit, afkomst, geboorteplaats en andere persoonsgegevens in systemen bij of onder de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de detachering van de SG van het ministerie van FinanciŽn bij het ministerie van VWS

[Gepubliceerd: 2022-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over de detachering van de secretaris-generaal van het ministerie van FinanciŽn bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het tijdvak februari 2020 tot en met 18 augustus 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over anoniementarief

[Gepubliceerd: 2022-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst en FIOD over de toepassing van art 26b LB (het zogenaamde anoniementarief) in al zijn facetten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek over beleid bij opleggen voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-03-02] Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 11 juni 2021 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het beleid en de instructies bij het opleggen van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting.
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over toekenning fusie- en splitsingsfaciliteiten in overdrachtsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over toekenning van fusie- en splitsingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inkomstenbelasting over opgebouwde rechten in Duitsland

[Gepubliceerd: 2022-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over de geheven inkomstenbelasting op inkomen afkomstig uit opgebouwde rechten in Duitsland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het fiscale beleid op Bitcoin-forks

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over het fiscale beleid dat betrekking heeft op Bitcoin-forks. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid APV-regime

[Gepubliceerd: 2022-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor het APV-regime. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over normenkader waardevermindering motorvoertuigen

[Gepubliceerd: 2022-02-11] Besluit op een verzoek om informatie over het normenkader voor de waardevermindering van motorvoertuigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over het witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over artikel 13, lid 6, wet Vpb (earn-outregeling)

[Gepubliceerd: 2022-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid met betrekking tot de toepassing van artikel 13, lid 6, wet Vpb (earn-outregeling) door de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toepassing artikel 11.5 van de Algemene douaneregeling (Adr)

[Gepubliceerd: 2022-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal fiscale strafbeschikkingen dat in de afgelopen 5 jaar is opgelegd op grond van artikel 194 van het Douanewetboek van de Unie, artikel 11:5 van de Algemene douaneregeling en artikel 10:11 van de Algemene douanewet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 3 agrarische percelen in Egmond aan de Hoef

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op Wob-verzoek over 3 agrarische percelen in Egmond aan de Hoef
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de positie van Pels Rijcken als gemachtigde van DNB, AFM en het Ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over de positie van Pels Rijcken als gemachtigde van DNB, de AFM en het ministerie van FinanciŽn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek initiŽle versies gegevensbeschermingseffectbeoordeling FSV

[Gepubliceerd: 2022-01-21] Besluit op een verzoek om de initiŽle versies van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB/PIA) Rijksdienst FSV (Fraude Signalering Voorziening). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvulling beslissing op bezwaar Wob-verzoek afkoop Brits pensioen

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Aanvulling op de beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de vrijstelling voor uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen vrijgestelde afkoopsommen van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde pensioenuitvoerders die geldt voor in Nederland woonachtige personen die bij het ministerie van FinanciŽn en de Belastingdienst bekend is in relatie tot het wel of niet verwerken van die situatie in de online aangiftesoftware Inkomstenbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-13 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beoordeling aftrekbaarheid kosten ten behoeve van bedrijfsopvolgingstraject

[Gepubliceerd: 2022-01-08] Besluit op een verzoek om documenten over de beoordeling van de aftrekbaarheid van de ten behoeve van het bedrijfsopvolgingstraject gemaakte kosten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek export EUV-chipmachine naar China

[Gepubliceerd: 2022-01-06] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2020 over de voorgenomen export van een EUV-chipmachine van ASML naar China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangiften vennootschapsbelasting overheidsdatacenter

[Gepubliceerd: 2022-01-04] Besluit op een verzoek om alle aangiften vennootschapsbelasting van 2015 tot en met heden van het overheidsdatacenter dat de Belastingdienst exploiteert. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland - Noorwegen

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming en de interpretatie van het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Noorwegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over facturen Overheidsdatacentrum

[Gepubliceerd: 2021-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over facturen Overheidsdatacentrum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid Belastingdienst betalingen cryptovaluta

[Gepubliceerd: 2021-12-19] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid van de Belastingdienst voor ontvangen en uitgaande betalingen met cryptovaluta, waaronder bitcoins, meer in het bijzonder door ondernemers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM

[Gepubliceerd: 2021-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over de onderhandelingen over de KLM-steunmaatregelen vanaf 16 juli 2020 tot 1 december 2020, met in het bijzonder de maatregelen rondom de arbeidsvoorwaarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapportages van NLFI over ABN Amro

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de voortgangsrapportages van de Stichting Administratiekantoor beheer financiŽle instellingen (NLFI) over ABN Amro. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-16 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek uitoefenen bevoegdheid artikel 55 AWR

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid van de Belastingdienst voor het uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 55 AWR. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek uitoefenen bevoegdheid artikel 55 AWR voor verkrijgen informatie FIOD

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid van de Belastingdienst voor het uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 55 AWR om informatie te verkrijgen die bij de FIOD beschikbaar is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het beleid van de Belastingdienst over uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 53 AWR

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst het uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 53 AWR. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opvolging rapport Cta

[Gepubliceerd: 2021-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over de opvolging van het rapport van de Commissie toekomst accountancy (Cta) en in het bijzonder over het toezicht op accountantsorganisaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over premieheffing

[Gepubliceerd: 2021-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over premieheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek exportkredietverzekeringen Royal IHC/ADSB

[Gepubliceerd: 2021-12-14] 1e deelbesluit Wob-verzoek exportkredietverzekeringen Royal IHC/ADSB
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overgangsrecht sportvrijstelling

[Gepubliceerd: 2021-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over het overgangsrecht bij de invoering van de sportvrijstelling per 1 januari 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Handboek Douane bepalingen over 'einde verificatie' en termijn van beŽindiging verificatie

[Gepubliceerd: 2021-12-10] Besluit op een verzoek om informatie over specifieke bepalingen die - eerder - waren opgenomen in het Handboek Douane, zoals dat van toepassing was in de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 april 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek memo-Palmen

[Gepubliceerd: 2021-12-07] Besluit op een verzoek om documenten over het zogeheten 'memo-Palmen'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging Wet op de dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2021-12-07] Besluit op een verzoek om documenten over de wijziging van de Wet op de dividendbelasting met ingang van 1 januari 2008. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten toeslagenaffaire

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit op een verzoek om alle documenten die de staatssecretaris tussen 1 mei 2021 en 14 juni 2021 in het kader van de toeslagenaffaire heeft ingezien, getekend en die niet aan het parlement beschikbaar zijn/worden gesteld. En een besluit op het verzoek om een overzicht van de documenten die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over documenten van het Klachteninstituut financiŽle dienstverlening (Kifid)

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van het Klachteninstituut financiŽle dienstverlening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over eventuele steunmaatregelen HEMA

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van het ministerie van FinanciŽn in de periode 1 januari-1 juli 2020 bij eventuele steunmaatregelen aan winkelketen HEMA.
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kwijtscheldingswinstvrijstelling

[Gepubliceerd: 2021-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over kwijtscheldingswinstvrijstelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handboeken voor de erf- en schenkbelasting

[Gepubliceerd: 2021-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over de handboeken voor de erf- en schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 30%-regeling

[Gepubliceerd: 2021-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het wettelijke overgangsrecht over de 30%-bewijsregel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het gastouderbureau Oma van Roodkapje

[Gepubliceerd: 2021-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over De directeur Toeslagen neemt namens De Belastingdienst/Toeslagen een besluit op een Wob-verzoek over het gastouderbureau Oma van Roodkapje.
Besluit: 2021-11-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toepassing artikel 4 Wet dividendbelasting 1965 en arresten C-116/16 en C-117/16

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over toepassing van artikel 4 Wet dividendbelasting 1965 en toepassing van de arresten C-116/16 en C-117/16. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over beleid bij opleggen voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 11 juni 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het beleid en de instructies bij het opleggen van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting.
Verzoek: 2021-07-13 Besluit: 2021-10-14 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek financiŽle steun kabinet aan KLM

[Gepubliceerd: 2021-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiŽle steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-13 Besluit: 2021-10-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kwalificatie van verhuur onzelfstandige werkruimte

[Gepubliceerd: 2021-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de kwalificatie van de verhuur van een onzelfstandige werkruimte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-23 Besluit: 2021-10-13 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over Nedmag

[Gepubliceerd: 2021-10-11] Besluit op een verzoek om de communicatie tussen het ministerie van FinanciŽn en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over Nedmag in de periode van 1 april 2018 tot 1 augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-14 Besluit: 2021-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Ecofin

[Gepubliceerd: 2021-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over Ecofin notulenverklaring. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-16 Besluit: 2021-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vrijstelling voor medische diensten

[Gepubliceerd: 2021-10-08] Besluit op een verzoek om informatie over de btw-vrijstelling voor medische diensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-21 Besluit: 2021-10-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit FinanciŽn op Wob-verzoek over Wob-verzoek aan COVRA

[Gepubliceerd: 2021-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over het Wob-verzoek van Stichting LAKA aan COVRA van 18 april 2019 en Onderzoeksprogramma Radioactief Afval (OPERA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-14 Besluit: 2021-10-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over communicatie met de Huurcommissie

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen personen en de Huurcommissie.
Verzoek: 2021-06-15 Besluit: 2021-09-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Fiscaal up to Date van de civielrechtelijke dwangsombeschikking

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over Fiscaal up to Date van de civielrechtelijke dwangsombeschikking . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over frankeerwaarde Guldenpostzegels A

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over frankeerwaarde Guldenpostzegels A. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-25 Besluit: 2021-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening

[Gepubliceerd: 2021-09-23] 1e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening
Verzoek: 2021-02-18 Besluit: 2021-09-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek belastingverdrag Kenia

[Gepubliceerd: 2021-09-22] Besluit op een verzoek om documenten over het belastingverdrag tussen Nederland en Kenia. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-02 Besluit: 2021-09-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek belastingverdrag Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-09-22] Besluit op een verzoek om documenten over het belastingverdrag tussen Nederland en Oeganda. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-02 Besluit: 2021-09-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over steunmaatregelen tijdens de coronacrisis aan luchtvaartmaatschappij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-21 Besluit: 2021-09-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afhandeling verzoeken om schadevergoeding door Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over het in behandeling nemen van schadeverzoeken door de Belastingdienst op grond van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-04 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over standaardteksten box 3

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over standaardteksten voor de behandeling van box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-20 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toezicht en handhaving meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over toezicht op en handhaving van de meldingsplicht voor grensoverschrijdende constructies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-12 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek afkoop Brits pensioen

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de vrijstelling voor uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen vrijgestelde afkoopsommen van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde pensioenuitvoerders die geldt voor in Nederland woonachtige personen die bij het ministerie van FinanciŽn en de Belastingdienst bekend is in relatie tot het wel of niet verwerken van die situatie in de online aangiftesoftware Inkomstenbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-09 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op een bezwaarschrift over een document over de software voor het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting

[Gepubliceerd: 2021-09-09] Beslissing op een bezwaarschrift. De beslissing op het bezwaarschrift heeft betrekking op een document waarin informatie is vastgelegd over de software voor het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-28 Besluit: 2021-09-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Nederlandse implementatie ATAD2

[Gepubliceerd: 2021-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse implementatie van ATAD2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-18 Besluit: 2021-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diverse ontwikkelingen Volksbank

[Gepubliceerd: 2021-09-06] Besluit op een verzoek om informatie over diverse ontwikkelingen binnen het bestuur van de Volksbank. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-29 Besluit: 2021-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Mozambique LNG Project

[Gepubliceerd: 2021-09-06] Besluit op een verzoek om informatie over het LNG project in Mozambique. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-07 Besluit: 2021-09-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over conceptovergangsregeling afschaffing afvalstoffenbelasting

[Gepubliceerd: 2021-09-01] Besluit op een verzoek om informatie over de concept-overgangsregeling afschaffing afvalstoffenbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-08 Besluit: 2021-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit FinanciŽn op Wob-verzoek over Webmodule

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over de Webmodule. Dit besluit gaat over de ontbrekende documenten uit categorie 17. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-29 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek ABDUP-overleg

[Gepubliceerd: 2021-08-30] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het ABDUP-overleg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-29 Besluit: 2021-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek over Derivatencommissie en totstandkoming uniform herstelkader

[Gepubliceerd: 2021-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over het aanstellen van de Derivatencommissie en de totstandkoming van het uniform herstelkader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-29 Besluit: 2021-08-26 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dwangsommen Wob FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2021-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over de door de minister van FinanciŽn verbeurde en betaalde dwangsommen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat om een verzoek op basis van de Wob.
Verzoek: 2021-04-22 Besluit: 2021-08-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fraude door Bernard Madoff

[Gepubliceerd: 2021-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over de fraude door de Amerikaan Bernard (Bernie) Madoff. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-19 Besluit: 2021-08-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fiscale toetsing verbouwing gebouw

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de fiscale toetsing en beoordeling wanneer er voor de omzetbelasting sprake is van het voortbrengen van een vervaardigd goed als gevolg van de (ingrijpende) verbouwing van een gebouw. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-04 Besluit: 2021-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Belastingverdrag Nederland en Duitsland

[Gepubliceerd: 2021-08-18] Besluit op een verzoek om informatie over het Belastingverdrag tussen Nederland-Duitsland dat in 2016 is ingegaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-06 Besluit: 2021-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de voucher kredietfaciliteit

[Gepubliceerd: 2021-08-10] Besluit op een verzoek om documenten over de voucher kredietfaciliteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-07 Besluit: 2021-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Belastingverdrag Nederland-Duitsland

[Gepubliceerd: 2021-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over het Belastingverdrag Nederland-Duitsland ondertekend in 2012. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-26 Besluit: 2021-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Scientology

[Gepubliceerd: 2021-08-09] Besluit op een verzoek om documenten over Scientology. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-08-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake informatie over de Wet differentiatie overdrachtsbelasting

[Gepubliceerd: 2021-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Wet differentiatie overdrachtsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-07-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over adviescommissie belastingheffing van multinationals

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de adviescommissie belastingheffing van multinationals. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-21 Besluit: 2021-07-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over uitvoering vonnis Urgenda - IBO-kostenefficiŽntie CO2 reductiemaatregelen

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de uitvoering van het vonnis in de rechtszaak tussen stichting Urgenda en de Staat der Nederlanden. Dit 1e deelbesluit gaat over de kabinetsreactie op het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) kostenefficiŽntie CO2 reductiemaatregelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-18 Besluit: 2021-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek informatiebeveiliging Broedkamer en implementatie HBB

[Gepubliceerd: 2021-07-19] Besluit op Wob-verzoek over onderzoek informatiebeveiliging Broedkamer en implementatie HBB
Verzoek: 2021-03-30 Besluit: 2021-07-19 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek definitie grove nalatigheid bij spoofing

[Gepubliceerd: 2021-07-19] Besluit Wob-verzoek definitie grove nalatigheid bij spoofing
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek te demonteren/vernietigen voertuigen

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over de afspraken van Domeinen Roerende Zaken over te demonteren en te vernietigen voertuigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-07 Besluit: 2021-07-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de heer Omtzigt

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de heer Omtzigt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-14 Besluit: 2021-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek koerslijstoverleggen 2020

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over overleggen over de koerslijsten van gebruikte auto's. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-22 Besluit: 2021-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bezwaar- en beroepsprocedures Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Besluit op een verzoek om documenten over bezwaar- en beroepsprocedures binnen de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Financial Audit Traineeship

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over het Financial Audit Traineeship. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-08 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek campagneactiviteiten minister van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om informatie over de campagneactiviteiten van de minister van FinanciŽn in zijn rol als lijsttrekker van het CDA. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-15 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wapenhandel

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over voorwaarden die zijn gesteld bij de aankoop van filmwapens (contractnummer nr. 94/11-50ha). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-20 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek voorlichting belastingtelefoon over aanvraagtermijn kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2021-06-24] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over voorlichting belastingtelefoon over aanvraagtermijn kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-29 Besluit: 2021-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handelsstromen van reeks producten vanuit reeks van landen naar en via Nederland

[Gepubliceerd: 2021-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over handelsstromen van 14 landen en diverse producten over de tijdsperiode vanaf 1 mei 2018 tot en met heden. Ook wordt er gevraagd om allerlei mogelijke (vervolg)documenten over controles op etiketten, labels etc. en gegevens over herkomstlocatie of herkomst keten van producent tot importeur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-15 Besluit: 2021-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Handboek administratief proces vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2021-06-11] Besluit op een verzoek om informatie over de beleidsregels en interne richtlijnen bij het versturen van voorlopige aanslagen Vennootschapsbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-08 Besluit: 2021-06-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake BTW-vrijstelling geneeskundige dienstverlening

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over besluitvorming inzake de btw-vrijstelling voor dienstverlening ter gezondheidskunde verzorging van de mens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-23 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek correspondentie CRKBO

[Gepubliceerd: 2021-05-26] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om de correspondentie van het ministerie van FinanciŽn en de Belastingdienst met en over de Stichting Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-18 Besluit: 2021-05-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek steun IHC Merwede

[Gepubliceerd: 2021-05-18] Besluit op een verzoek om informatie over overheidssteun aan scheepsbouwer IndustriŽle Handels Combinatie (IHC) Merwede. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-22 Besluit: 2021-05-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over fysiek horen van belanghebbenden die bezwaar willen maken tegen een belastingaanslag

[Gepubliceerd: 2021-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over het fysiek horen van belanghebbenden die bezwaar willen maken tegen een belastingaanslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Wob-verzoek over totstandkoming van wetgeving rondom dividendstripping

[Gepubliceerd: 2021-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van wetgeving rondom dividendstripping. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-09 Besluit: 2021-05-17 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake ontnemen status fiscale beleggingsinstelling en naheffing dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2021-05-07] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake ontnemen status fiscale beleggingsinstelling en naheffing dividendbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-18 Besluit: 2021-05-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Handboek Toeslagen

[Gepubliceerd: 2021-05-03] Besluit op een verzoek om het volledige Handboek Toeslagen zoals dat op 1 december 2020 geldig was. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-30 Besluit: 2021-05-03 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit Wob-verzoek over Braziliaanse 'Juros sobre o capital proprio'

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over de kwalificatie van de Braziliaanse 'Juros sobre o capital proprio' voor de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en BraziliŽ. Dit is een aanvulling op het besluit van 11 maart 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-17 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanpassing vermogensrendementsheffing box 3

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over de aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-11 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkinstructies telefonisch benaderen belastingplichtigen

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over de werkinstructies van de Belastingdienst voor het telefonisch benaderen van belastingplichtigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-04 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over conceptrapport 'Als de prooi de jager pakt'

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 24 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het conceptrapport Als de prooi de jager pakt.
Verzoek: 2021-02-10 Besluit: 2021-04-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid en uitvoering familiebank

[Gepubliceerd: 2021-04-21] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over het beleid en uitvoering omtrent de familiebank. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2021-03-04 Besluit: 2021-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie belastingplichtigen

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de opslag van gegevens over belastingplichtigen en over datalekken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-20 Besluit: 2021-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Europese regelgeving aangaande securitisaties

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over Europese regelgeving aangaande securitisaties, in de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-12 Besluit: 2021-04-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fiscale beleggingsinstellingen en wijziging Mutual Agreement Nederland en Zwitserland

[Gepubliceerd: 2021-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over fiscale beleggingsinstellingen en de wijziging van de Mutual Agreement tussen Nederland en Zwitserland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-24 Besluit: 2021-04-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over internetconsultaties Belasting op luchtvaart en CO2- heffing industrie

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om informatie over Internetconsultaties "Belasting op Luchtvaart" en "Wet CO2-heffing industrie". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-09 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over artikelen buiten de raamovereenkomst

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over representatieartikelen welke vanaf 1 juli 2018 tot 11 februari 2021 zijn ingekocht bij het Ministerie van FinanciŽn die buiten de raamovereenkomst vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-11 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming artikel 12ag Wet Vpb 1969

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de documentatieverplichting die in artikel 12ag van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) staat. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-21 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dienstonderdeel Zeer Vermogende Personen van de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over dienstonderdeel 'Zeer Vermogende Particulieren' van de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-27 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek artikel 32bb Wet op de Loonbelasting 1964

[Gepubliceerd: 2021-04-01] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake artikel 32bb Wet op de Loonbelasting 1964.
Verzoek: 2020-12-21 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek opleidingen 30%-regeling

[Gepubliceerd: 2021-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de opleidingen die voor de toepassing van de 30%-regeling worden aanvaard en opleidingen waarvoor een zogeheten Nuffic-aanvraag nodig is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-12 Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vliegbelasting

[Gepubliceerd: 2021-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over het overheidsbeleid als het gaat om het belasten van vliegreizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-01-31 Besluit: 2021-03-24 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek indeling belastingplichtigen

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de verdeling van belastingplichtigen over teams/secties binnen de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-24 Besluit: 2021-03-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voorbereiding hoorzittingen Toeslagen

[Gepubliceerd: 2021-03-23] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over de voorbereiding van de hoorzittingen Toeslagen. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-11-27 Besluit: 2021-03-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over dividendstripping

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de totstandkoming van wetgeving rondom dividendstripping. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over proces tweede Speelveldtoets

[Gepubliceerd: 2021-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het proces met betrekking tot de tweede Speelveldtoets. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-20 Besluit: 2021-03-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voordracht reparatiebesluit Wft

[Gepubliceerd: 2021-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over de voordracht bij het reparatiebesluit Wft (witwassen en financieren van terrorisme). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-03-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over status buitenlandse beleggingsinstellingen

[Gepubliceerd: 2021-03-12] Besluit op een verzoek om informatie over de status fiscale beleggingsinstellingen voor buitenlandse beleggingsinstellingen of beleggingsinstellingen met een buitenlandse aandeelhouder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-09 Besluit: 2021-03-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kwalificatie van Braziliaanse 'juros sobre o capital proprio'

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over de kwalificatie van de Braziliaanse juros sobre o capital proprio voor de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en BraziliŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-17 Besluit: 2021-03-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de invoering van artikel 15b Vpb en Projectenlijst

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Verzoek om informatie over de totstandkoming van artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-11 Besluit: 2021-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek over Derivatencommissie en totstandkoming uniform herstelkader

[Gepubliceerd: 2021-03-05] Besluit op een verzoek om informatie over het aanstellen van de Derivatencommissie en de totstandkoming van het uniform herstelkader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-29 Besluit: 2021-03-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Reparatiebesluit Wft

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over het Reparatiebesluit Wft (witwassen en financieren van terrorisme). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-18 Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de afhandeling van het Wob-verzoek Shell

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van het Wob-verzoek Shell. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-11 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overgang douaneambtenaar naar politie

[Gepubliceerd: 2021-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over de overgang van douaneambtenaar naar politie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-16 Besluit: 2021-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvragen zorgtoeslag arbeidsmigranten door intermediairs

[Gepubliceerd: 2021-02-11] Besluit op een verzoek om documenten over uitzendbureaus, zorgverzekeraars, (buitenlandse) adviesbureaus en andere partijen die zich bezighouden met het aanvragen en stopzetten van zorgtoeslagen voor arbeidsmigranten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-05 Besluit: 2021-02-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de vermogensmix rendementsgrondslag 2013-2017

[Gepubliceerd: 2021-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over de vermogensmix rendementsgrondslag 2013-2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-08 Besluit: 2021-02-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over financieel toezicht, fiscale behandeling en inkomens- en bonusbeleid handelsplatformen

[Gepubliceerd: 2021-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over financieel toezicht, fiscale behandeling en inkomens- en bonusbeleid met betrekking tot handelsplatformen en hun werknemers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-11-19 Besluit: 2021-02-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over definitieve vaststelling kinderopvangtoeslag 2019

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Verzoek om informatie over de definitieve vaststelling van de kinderopvangtoeslag over berekeningsjaar 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-17 Besluit: 2021-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleidsvorming BTW Besluit 23 november 2020 (nummer 2020-22956)

[Gepubliceerd: 2021-02-04] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over de beleidsvorming van het BTW Besluit van 23 november 2020, nummer 2020-22956. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit FinanciŽn op Wob-verzoek over Webmodule

[Gepubliceerd: 2021-02-03] Besluit op een verzoek om informatie over de Webmodule. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-29 Besluit: 2021-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek steunmaatregelen KLM (1)

[Gepubliceerd: 2021-02-08] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-02-01 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek steunmaatregelen KLM (2)

[Gepubliceerd: 2021-02-08] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-02-01 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvragen zorgtoeslag arbeidsmigranten via intermediairs

[Gepubliceerd: 2021-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over het aanvragen van zorgtoeslag door arbeidsmigranten via intermediairs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-05 Besluit: 2021-01-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gewijzigd besluit Wob-verzoek deelname aan overtreding fiscale wetgeving

[Gepubliceerd: 2021-01-27] Gewijzigd besluit op een verzoek om informatie over aantallen deelnemingsboeten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit is gewijzigd na een uitspraak van de rechtbank.
Verzoek: 2018-08-20 Besluit: 2021-01-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek FSV/zwarte lijsten (FinanciŽn)

[Gepubliceerd: 2021-01-27] Besluit van het ministerie van FinanciŽn op een verzoek om documenten over FSV, zwarte lijsten en andere applicaties die kunnen leiden tot 'selectie-bias'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-27 Besluit: 2021-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over integriteit, informatieverstrekking en geheimhouding bij de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2021-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over integriteit, informatieverstrekking en geheimhouding bij de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-01-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vennootschapsbelastingplicht voor overheidslichamen

[Gepubliceerd: 2021-01-19] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op vennootschapsbelastingplicht voor overheidslichamen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-10 Besluit: 2021-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op het Wob-verzoek over Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT)

[Gepubliceerd: 2021-01-18] Tweede deelbesluit op een verzoek over de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-09 Besluit: 2021-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit spelvaluta en omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2021-01-14] Uitspraak op bezwaar tegen Wob-besluit over spelvaluta en omzetbelasting. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-06-10 Besluit: 2021-01-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Regeling aanpak flitskrediet

[Gepubliceerd: 2021-01-13] Besluit op een verzoek om informatie over de regeling aanpak flitskrediet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over beleidsstukken, standpuntbepalingen van kennisgroep omzetbelasting over kwalificatie bouwterrein voor omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsstukken/standpuntbepalingen van de kennisgroep omzetbelasting met betrekking tot de kwalificatie bouwterrein voor de omzetbelasting. Het verzoek is op 4 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2021-01-04 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over klacht medewerker ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2020-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over een ingediende klacht over een medewerker bij het ministerie van FinanciŽn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-13 Besluit: 2020-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vertalingseis bij EU-talen anders dan Nederlands, Engels en Duits

[Gepubliceerd: 2020-12-18] Besluit op een verzoek om informatie over de vertalingseis bij bewijsstukken die niet in het Nederlands, Engels en Duits zijn opgesteld, maar wel in 1 van de andere EU-talen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-24 Besluit: 2020-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over evaluatie Kifid 2020

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over de evaluatie van het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid) die dit jaar heeft plaatsgevonden.
Verzoek: 2020-09-29 Besluit: 2020-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit onderdeel 2 Wob-verzoek Nederlands fiscaal vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-01-12 Besluit: 2020-12-14 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op het Wob-verzoek over Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT)

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Eerste deelbesluit op een verzoek over de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-09 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onroerendezaaklichamen en bedrijfsopvolging

[Gepubliceerd: 2020-12-10] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor onroerendezaaklichamen en bedrijfsopvolging. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-03 Besluit: 2020-12-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek contact met Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over contact met de Belastingdienst per post en telefoon. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-15 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over NS-besluit slachtoffers Tweede Wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2020-12-07] Besluit op een verzoek om informatie over het NS-besluit over slachtoffers WO II. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-11 Besluit: 2020-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het voor de omzetbelasting niet vrijgesteld zijn van therapie

[Gepubliceerd: 2020-11-09] Besluit op een verzoek om informatie over het voor de omzetbelasting niet vrijgesteld zijn van groepsbehandelingen en relatietherapie.
Verzoek: 2020-11-09 Besluit: 2020-12-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek waardebepaling onroerend goed

[Gepubliceerd: 2020-12-03] Besluit op een verzoek om informatie over de interne regels van de Belastingdienst voor de waardebepaling van onroerend goed. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-13 Besluit: 2020-12-03 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over concept-rapport 'Als de prooi de jager vangt'

[Gepubliceerd: 2020-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over het concept-rapport 'Als de prooi de jager vangt'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-23 Besluit: 2020-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de eindejaarsuitkering en loongiftegegevens

[Gepubliceerd: 2020-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over de eindejaarsuitkering en loongiftegegevens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-21 Besluit: 2020-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

[Gepubliceerd: 2020-11-28] Besluit op een verzoek om correspondentie met en over het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ODE, SDE++ en CO2-heffing

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit Wob-verzoek ODE, SDE++ en CO2-heffing
Verzoek: 2020-02-12 Besluit: 2020-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over paardensport

[Gepubliceerd: 2020-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over beleid bij de Belastingdienst inzake paardensport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-21 Besluit: 2020-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake heffing in box 3 buitenlands onroerend goed

[Gepubliceerd: 2020-11-17] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de heffing in box 3 buitenlands onroerend goed. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-20 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit op het Wob-verzoek inzake de notulen van het MT Belastingdienst over de periode 2013-2015

[Gepubliceerd: 2020-11-17] De Staatssecretaris van FinanciŽn Toeslagen & Douane heeft een besluit genomen op het Wob-verzoek inzake de notulen van het MT Belastingdienst over de periode 2013-2015.
Verzoek: 2020-07-01 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie over de notulen van het MT Toeslagen en ARO documenten over de periode van 2012-2018

[Gepubliceerd: 2020-11-10] De staatssecretaris van FinanciŽn Toeslagen en Douane heeft op 10 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-12 Besluit: 2020-11-10 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake matiging invordering eigen bijdrage kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2020-11-10] De staatssecretaris van FinanciŽn Toeslagen en Douane, heeft op 10 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-03 Besluit: 2020-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afschaffing dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over de afschaffing dividendbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-09-07 Besluit: 2020-11-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over opstelling Nederlandse overheid in Europese en internationale onderhandelingen over fiscale zaken

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over opstelling van de Nederlandse overheid in Europese en internationale onderhandelingen ten aanzien van fiscale zaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-12 Besluit: 2020-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de aangifte en de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over de aangifte en de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-20 Besluit: 2020-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit investeringen Schiphol en KLM

[Gepubliceerd: 2020-10-15] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over investeringen Schiphol en KLM. Het gaat om een beslissing op het bezwaar tegen een eerder besluit. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-03-17 Besluit: 2020-10-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ABN Amro en haar rechtsvoorgangers

[Gepubliceerd: 2020-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over het document Private Equity met betrekking tot ABN Amro en haar rechtsvoorgangers, verscheidene offshore locaties in Delaware en entiteiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-10 Besluit: 2020-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over belastingrente

[Gepubliceerd: 2020-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over het in rekening brengen van belastingrente door de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek reorganisatie Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-09-25] Besluit op een verzoek om informatie over de opsplitsing van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-25 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake bedrijfsopvolgingsfaciliteit

[Gepubliceerd: 2020-09-21] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-21 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de businesscase fraude

[Gepubliceerd: 2020-09-15] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de businesscase fraude
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake etnisch profileren Belastingdienst Toeslagen

[Gepubliceerd: 2020-09-14] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake etnisch profileren Belastingdienst Toeslagen.
Besluit: 2020-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vastleggen van gegevens over belastingplichtigen

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst dat van toepassing is op het vastleggen van gegevens over belastingplichtigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-08 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Zvw-tarief zeevarenden

[Gepubliceerd: 2020-09-01] Besluit op een verzoek om informatie over de voorwaarden van het hanteren van het 0%-percentage voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor zeevarenden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake box 3

[Gepubliceerd: 2020-08-27] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake box 3.
Besluit: 2020-08-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake tweede deelbesluit naar de vermogensrendementsheffing van box 3

[Gepubliceerd: 2020-08-27] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de vermogensrendementsheffing van box 3.
Besluit: 2020-08-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake Nederlands fiscaal vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2020-08-25] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake Nederlands fiscaal vestigingsklimaat.
Besluit: 2020-08-25 Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Bouwstenennotitie BOR

[Gepubliceerd: 2020-08-24] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over de Bouwstenennotitie BOR. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fiscale kwalificatie van APV-structuren

[Gepubliceerd: 2020-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over fiscale kwalificatie van Afgezonderd Particulier Vermogen-structuren (APV-structuren). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vastgoedexploitanten

[Gepubliceerd: 2020-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verhuurderheffing

[Gepubliceerd: 2020-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over de juridische (on)houdbaarheid van de verhuurderheffing. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toepassing artikel 13 Wet Kinderopvang

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over toepassing artikel 13, tweede lid onder b van de Wet Kinderopvang. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over samenwerking Belastingdienst en onderwijsinstellingen

[Gepubliceerd: 2020-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over samenwerking van de Belastingdienst met onderwijsinstellingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bestuurlijke boeten Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-07-22] Besluit op een verzoek om documenten over het opleggen van een bestuurlijke boete door de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afkoop Brits pensioen

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op Wob-verzoek over afkoop Brits pensioen
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documentatie van het Business Valuation Team van de Belastingdienst over de waardering van aandelen van bestaande bedrijven en start-ups

[Gepubliceerd: 2020-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over documentatie van het Business Valuation Team van de Belastingdienst over de waardering van aandelen van bestaande bedrijven en start-ups. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid ingebrekestelling Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over het door de Belastingdienst gevoerde beleid nadat de Belastingdienst in gebreke is gesteld vanwege niet tijdig beslissen op bezwaar.
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Gasrotonde

[Gepubliceerd: 2020-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse Gasrotonde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleid Belastingdienst omtrent COVID-19 (coronavirus)

[Gepubliceerd: 2020-07-09] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst omtrent COVID-19 (coronavirus). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Investeringsfonds (FinanciŽn)

[Gepubliceerd: 2020-07-06] Besluit van het ministerie van FinanciŽn op een verzoek om documenten over het in de Miljoenennota 2020 aangekondigde investeringsfonds om het verdienvermogen van de Nederlandse economie te versterken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ontslagen na integriteitsschendingen

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit op een verzoek om documenten over de ontslagen als gevolg van integriteitsschendingen bij de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek saneringsakkoord

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid dat de Belastingdienst hanteert voor het toetreden tot of het aanvaarden van een saneringsakkoord van een schuldenaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de behandeling van een beroep op dwaling door een belastingplichtige

[Gepubliceerd: 2020-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een beroep op dwaling door een belastingplichtige. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek besprekingen en procedure gegevensuitwisseling Douane-Belastingdienst en instructies over OB-invoer jurisprudentie

[Gepubliceerd: 2020-06-24] Besluit op een verzoek over besprekingen en procedure gegevensuitwisseling Douane-Belastingdienst en instructies over OB-invoer jurisprudentie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek actieve veredeling

[Gepubliceerd: 2020-06-24] Besluit op een verzoek over veredeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verslagen managementteam Fraudebestrijding

[Gepubliceerd: 2020-06-24] Het ministerie van FinanciŽn heeft gereageerd op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek werd gevraagd om de verslagen die zijn opgesteld naar aanleiding van de vergaderingen van het MT-Fraude van de Belastingdienst en ook de presentaties die zijn gehouden bij de staatssecretaris.
Besluit: 2020-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken munt 75 jaar vrijheid

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Besluit op 2 verzoeken om informatie over de munt 75 jaar vrijheid. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over the American Chamber of Commerce

[Gepubliceerd: 2020-06-22] Besluit op een verzoek over the American Chamber of Commerce. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-22 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek project UBS Luxemburg

[Gepubliceerd: 2020-06-17] Besluit op een verzoek om documenten over het project UBS Luxemburg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Belastingdienst over delen van tips

[Gepubliceerd: 2020-06-15] Besluit op een verzoek over delen van tips Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek verzuimboeten

[Gepubliceerd: 2020-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over verzuimboeten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over TWA zeescheepsvaart

[Gepubliceerd: 2020-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over Tijdelijke Willekeurige Afschrijving (TWA) (zee)scheepsvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek functioneren Financial Intelligence Unit Nederland

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Besluit Wob-verzoek functioneren Financial Intelligence Unit Nederland
Besluit: 2020-06-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek traineren

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Besluit op een verzoek om informatie over het memo Traineren van onderzoeken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake beleid Belastingdienst formeel recht Covid-19

[Gepubliceerd: 2020-06-10] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake beleid Belastingdienst formeel recht Covid-19.
Besluit: 2020-06-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over beleid bij het bepalen van landen op DAC-lijst

[Gepubliceerd: 2020-06-08] Besluit op een verzoek over beleid bij het bepalen van landen op DAC-lijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onroerend goed en Box-3

[Gepubliceerd: 2020-06-04] Besluit op Wob-verzoek over onroerend goed en Box-3. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek btw-tarief speelgeld

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming waarmee de Belastingdienst tot het standpunt is gekomen dat de volledige omzet - de volledige verkoopwaarde van het speelgeld dat bij bepaalde inwisselingsdiensten betrokken is - belast dient te zijn tegen 21% BTW zonder mogelijkheid op vooraftrek, verrekening of margebelasting bij bedrijfsmatige handel met particulieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ABN Amro en Wwft

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over ABN Amro en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fiscale beleggingsinstellingen

[Gepubliceerd: 2020-05-26] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over fiscale beleggingsinstellingen. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek CV/BV-structuren

[Gepubliceerd: 2020-05-20] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over het Nederlandse investeringsklimaat c.q. vestigingsklimaat voor Amerikaanse multinationals, waaronder documenten betreffende de praktijk gericht op CV/BV-structuren. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-05-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek informatiebeschikkingen

[Gepubliceerd: 2020-05-14] Besluit op een verzoek om informatie over informatiebeschikkingen zoals bedoeld in artikel 52a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Exportkredietverzekering Atradius en Van Oord Urbinveste

[Gepubliceerd: 2020-05-13] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake Exportkredietverzekering Atradius en Van Oord Urbinveste.
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek tenietgaan douaneschuld

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal keren dat de inspecteur sinds 1 mei 2016 een douaneschuld op grond van artikel 124 lid 2 letter H en letter K van de DWU teniet heeft verklaard. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verlenen of weigeren vergunningen (onderdeel accijnsvergunningen)

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor het verlenen, weigeren, schorsen en intrekken van AEO-vergunningen en accijnsvergunningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Euro bv

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Besluit op een verzoek om informatie over Euro bv. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de belastingheffing van in het buitenland wonende piloten

[Gepubliceerd: 2020-04-30] Besluit Wob-verzoek over de belastingheffing van in het buitenland wonende piloten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek artikel 67 Successiewet

[Gepubliceerd: 2020-04-21] Besluit op een verzoek om documenten over artikel 67, lid 3 van de Successiewet 1956. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het UBO-register in Nederland

[Gepubliceerd: 2020-04-20] Besluit Wob-verzoek over het UBO-register in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Besluit op een verzoek om documenten over het terugvorderen van kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2012. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over projectgroep Scheepvaart CV's

[Gepubliceerd: 2020-04-10] Besluit op een verzoek om documenten over de oprichting van projectgroep Scheepvaart CV's. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fair-play-beginsel

[Gepubliceerd: 2020-04-10] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid rond het fair-play-beginsel Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over hennepkwekerijen

[Gepubliceerd: 2020-03-23] Besluit op een verzoek om documenten over hennepkwekerijen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek informatie gegeven presentatie door een douaneambtenaar aan zijn collega's

[Gepubliceerd: 2020-03-19] Besluit op een verzoek om informatie gegeven presentatie door een douaneambtenaar aan zijn collega's. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het informeren van de Nationale Ombudsman over dwangbevelkosten op aanslagen van de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-03-18] De minister van FinanciŽn heeft besloten op een Wob-verzoek inzake het informeren van de Nationale Ombudsman over de dwangbevelkosten op aanslagen van de Belastingdienst.
Besluit: 2020-03-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen

[Gepubliceerd: 2020-03-13] Besluit Wob-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake Kinderopvangtoeslag en eigen bijdrage

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit Wob-verzoek inzake Kinderopvangtoeslag en eigen bijdrage. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over financiering van de Union of Agricultural Workers Committee (UAWC)

[Gepubliceerd: 2020-03-10] De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 10 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van financiering van de Union of Agricultural Workers Committee (UAWC) door de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Model Vaststellingsovereenkomst

[Gepubliceerd: 2020-03-03] Besluit op een verzoek om een afschrift van het standaard Model Vaststellingsovereenkomst van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om geactualiseerde versie van het memo 'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)'

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Besluit Wob-verzoek om geactualiseerde versie van het memo 'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake tabakontmoedigingsbeleid

[Gepubliceerd: 2020-02-27] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een bezwaar op een Wob-verzoek naar het tabaksontmoedigingsbeleid van de Onderzoeksredactie.
Besluit: 2020-02-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Project Luxemburgse informatie

[Gepubliceerd: 2020-02-25] Besluit op een verzoek om documenten over het Project Luxemburgse informatie (BCEE). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over documenten Wob-verzoek over Box 3

[Gepubliceerd: 2020-02-11] Besluit om op verzoek over documenten Wob-verzoek over Box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek naar aanleiding van verzoek om informatie over een naheffingsaanslag/boetebeschikking

[Gepubliceerd: 2020-02-07] De Belastingdienst heeft afwijzend gereageerd op het Wob-verzoek waarin gevraagd werd om alle documenten openbaar te maken die te maken hebben met een bepaalde naheffingsaanslag/boetebeschikking.
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over strategische beleidsadviezen

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit Wob-verzoek over strategische beleidsadviezen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over evaluaties staatsaandeelhouderschap COVRA en UCN

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over evaluaties van het staatsaandeelhouderschap van COVRA en UCN. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over aanpassing vermogensrendementsheffing box 3

[Gepubliceerd: 2020-02-05] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over de aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3 over de periode 9 juni 2017 tot en met 9 september 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatiebeschikking bij vermogen in het buitenland ter stuiting van het verlopen van de navorderingstermijn

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de werkinstructies, het draaiboek en alle andere documenten over het afgeven van een informatiebeschikking bij vermogen in het buitenland ter stuiting van het verlopen van de navorderingstermijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek Regeling aanpak flitskrediet

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Besluit wob-verzoek Regeling aanpak flitskrediet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over MoUs die de FIOD heeft afgesloten met buitenlandse autoriteiten

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het beleid over MoUs die de FIOD heeft afgesloten met buitenlandse autoriteiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over examens in het wegvervoer

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over examens in het wegvervoer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vastgelegde informatie over post b.3 van Tabel I bij Wet Omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over vastgelegde informatie over post b.3 van Tabel I bij Wet OB. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fiscale behandeling van personen verbonden bij internationale (straf) hoven en tribunalen

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over documenten met betrekking tot de fiscale behandeling van personen betrokken bij de verdediging van verdachten voor de in Nederland gevestigde internationale (straf)hoven en tribunalen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek tabaksontmoedigingsbeleid

[Gepubliceerd: 2020-01-09] Besluit op een Wob-verzoek naar documenten over contact met de tabakssector en brancheorganisaties over het tabaksontmoedigingsbeleid. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toelichting Model Vaststellingsovereenkomst

[Gepubliceerd: 2020-09-09] Het ministerie van FinanciŽn heeft gereageerd op het Wob-verzoek waarin gevraagd werd om de toelichting op het model Vaststellingsovereenkomst openbaar te maken. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-12-30 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten van alle ANBI gerelateerde documenten

[Gepubliceerd: 2019-12-30] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten van alle ANBI gerelateerde documenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opnieuw in dienst treden bij Belastingdienst met terugbetaling vertrekpremie

[Gepubliceerd: 2020-01-02] Besluit op een verzoek om een document over de te hanteren lijn voor het inhuren dan wel aanstellen van medewerkers bij de Belastingdienst die eerder zijn vertrokken met een stimuleringspremie in het kader van de vertrekregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek facturen derde partijen betrokken als adviseur of advocaat bij nationalisatie SNS Reaal

[Gepubliceerd: 2019-12-20] Besluit op een verzoek om de facturen van derde partijen die voor hun deskundigheid en juridische bijstand zijn ingeschakeld bij diverse procedures met betrekking tot de nationalisatie van SNS Reaal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over btw en zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2019-12-18] Besluit Wob-verzoek over btw en zonnepanelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aandelenaankoop Air France KLM

[Gepubliceerd: 2019-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over de aandelenaankoop Air France KLM door de Nederlandse Staat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-17 inkoop en beheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

[Gepubliceerd: 2019-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-16 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek naar aanleiding van het onderwerp verworven recht huurtoeslag

[Gepubliceerd: 2020-01-06] Het Ministerie van FinanciŽn heeft gereageerd op het Wob-verzoek waarin gevraagd werd om alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het onderwerp verworven recht bij de huurtoeslag.
Besluit: 2019-12-16 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nederlands belang in Air France-KLM (Volkskrant)

[Gepubliceerd: 2019-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over het uitbreiden van de Nederlandse zeggenschap over Air France-KLM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aan- en verkoop spoorgronden

[Gepubliceerd: 2019-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over aan- en verkoop spoorgronden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nederlands belang in Air France-KLM (NRC)

[Gepubliceerd: 2019-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over het uitbreiden van de Nederlandse zeggenschap over Air France-KLM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over interdepartementale werkgroep luchtvaart

[Gepubliceerd: 2019-12-20] Besluit op Wob-verzoek over interdepartementale werkgroep luchtvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldplicht banken

[Gepubliceerd: 2019-12-18] Besluit op Wob-verzoek over meldplicht banken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

[Gepubliceerd: 2019-12-11] Besluit op Wob-verzoek over inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap op Belastingdienst.nl. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toezicht Belastingdienst op ANBI's

[Gepubliceerd: 2019-12-10] Besluit op een verzoek om informatie over het toezichtsbeleid van de Belastingdienst op Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-10 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over BTW-vrijstelling schuldhulpverlening

[Gepubliceerd: 2019-12-10] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over toepassing BTW-vrijstelling voor schuldhulpverlening, beschermingsbewind, schuldenbewind en/of budgetbeheer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-09 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek afstemming over de fiscale behandeling van defence counsels

[Gepubliceerd: 2019-12-11] Besluit op Wob-verzoek betreft afstemming over de fiscale behandeling van defence counsels sinds 1 november 2018. Er zijn enkele e-mails aangetroffen en gedeeltelijk openbaar gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over fiscaal vestigingsklimaat (Deel 2 besluit 1-3)

[Gepubliceerd: 2019-11-29] Besluit op een verzoek over het fiscaal vestigingsklimaat (Deel 2 besluit 1-3). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-11-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing Wob verzoek over handhaving deponeringsplicht BEH

[Gepubliceerd: 2019-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving deponeringsplicht BEH (Bureau Economische Handhaving). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek exportkredietverzekering baggerwerkzaamheden Angola

[Gepubliceerd: 2019-11-26] Besluit op een verzoek om documenten over de Atradius exportkredietverzekering voor bagger- en landaanwinningswerkzaamheden door Van Oord in Angola. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-21 ondernemen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over artikel 23 vergunning

[Gepubliceerd: 2019-12-11] Besluit op Wob-verzoek betreft brieven van de Belastingdienst die gestuurd is naar een grote groep ondernemers waarin zij worden gewezen op de mogelijkheid op artikel 23, de Wet op de omzetbelasting-vergunning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over art. 23 OB-vergunningen in het kader van de Brexit

[Gepubliceerd: 2019-11-18] Besluit Wob-verzoek over art. 23 OB-vergunningen in het kader van de Brexit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-18 europese zaken Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Combiteam Aanpak Facilitators (CAF)

[Gepubliceerd: 2019-11-15] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Combiteam Aanpak Facilitators. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 19
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verlenen of weigeren vergunningen (onderdeel AEO-vergunningen)

[Gepubliceerd: 2019-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor het verlenen, weigeren, schorsen en intrekken van AEO-vergunningen en accijnsvergunningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aard omvang en kosten betreft nationalisatie SNS Reaal

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Besluit op Wob-verzoek over aard omvang en kosten betreft nationalisatie SNS Reaal. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-11-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de 30 procent-regeling van de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de 30%-regeling van de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-09 ondernemen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek over de Accountantskamer

[Gepubliceerd: 2019-11-08] Besluit op een verzoek over de Accountantskamer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsopvolgingsregeling

[Gepubliceerd: 2019-10-29] Besluit op een verzoek om documenten over de bedrijfsopvolgingsregeling in onder meer de Successiewet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van alle documenten van de Belastingdienst over een concrete zaak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

[Gepubliceerd: 2019-10-21] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over een concrete zaak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek KB-Lux

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over onderzoek naar KB-Lux. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-17 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toezichtbeleid op trustkantoren door DNB

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over toezichtbeleid op trustkantoren door De Nederlandsche Bank (DNB). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-16 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit van 6 juni 2019 over MoU's

[Gepubliceerd: 2019-10-15] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het bezwaar tegen het Wob-besluit van 6 juni 2019 over MoU's.
Besluit: 2019-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek over procedures van de Landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over facturen en de gemiddelde kosten van een civiele procedure bij de rechtbank als een beroep wordt gedaan op de rechtsbijstand van de Landsadvocaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-10 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bezwaar tegen het besluit Yukos-oil van 16 april 2019

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over bezwaar tegen het besluit Yukos-oil van 16 april 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-07 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over nummerportabiliteit

[Gepubliceerd: 2019-09-26] Besluit Wob-verzoek over nummerportabiliteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek teruggaaf btw privťgebruik auto

[Gepubliceerd: 2019-09-27] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek beantwoord over documenten die gaan over afwijzingen door inspecteurs naar aanleiding van teruggaafverzoeken ter zake van een 'opgaaf aanvullende gegevens privťgebruik auto btw tot 15 juli2017'.
Besluit: 2019-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over besteding belastinggelden

[Gepubliceerd: 2019-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over besteding van belastinggelden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit inzake het Wob-verzoek over Payment Service Directive 2 (PSD2)

[Gepubliceerd: 2019-10-18] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de herziene Richtlijn betaaldiensten (PSD2). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit naar verweerschrift van de Staatssecretaris van FinanciŽn inzake procedure bij Hoge Raad

[Gepubliceerd: 2019-09-17] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek beantwoord over een verzoek om een verweerschrift behorende bij deze zaak 16/03533.
Besluit: 2019-09-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over EDP-auditors CAF 11-zaak

[Gepubliceerd: 2019-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over EDP-auditors in de CAF-11 zaak.
Besluit: 2019-09-13 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek over Kamervragen over artikel NRC Next van 1 juni 2016

[Gepubliceerd: 2019-09-09] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over Kamervragen over artikel NRC Next van 1 juni 2016.
Besluit: 2019-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit naar beleid van de Belastingdienst inzake BTW over zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2019-09-06] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek beantwoordt. Het gaat om informatie inzake BTW over zonnepanelen, naar aanleiding van het vermelde beleid in onderdeel 2.10 en 2.11 van de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 21 november 2018, zaaknummer BRE-18_4083, ECLI:NL:RBZWB:2018:6495 .
Besluit: 2019-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake adviesrapporten over uit te geven munten

[Gepubliceerd: 2019-09-06] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake adviesrapporten over uit te geven munten.
Besluit: 2019-08-29 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over procesfinanciering

[Gepubliceerd: 2019-09-02] Besluit op een verzoek om informatie over procesfinanciering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning

[Gepubliceerd: 2019-08-16] Besluit op een verzoek om alle documenten, notities, memo's, intern cursusmateriaal en beleidsstukken over de beoordeling of een bepaalde lening fiscaal als eigen woning lening moet worden aangemerkt en aanverwante onderwerpen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht bij ernstig vermoeden plichtsverzuim

[Gepubliceerd: 2019-08-11] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 19 april 2019, over de ontheffingsverlening aan medewerkers van de Belastingdienst van de fiscale geheimhoudingsplicht bij een ernstig vermoeden van plichtsverzuim.
Besluit: 2019-08-11 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beheer, reparatie en onderhoud ov-fietsen

[Gepubliceerd: 2019-08-27] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en een derde partij ten aanzien van beheer, reparatie en onderhoud van ov-fietsen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-04 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de door de staat aangekochte diverse delen van de oude ABN-Amro

[Gepubliceerd: 2019-08-21] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over de door de staat aangekochte diverse delen van de oude ABN-Amro.
Besluit: 2019-07-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de CO2-discrepantie in auto's van Volkswagen Groep

[Gepubliceerd: 2019-08-15] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de CO2-discrepantie in auto's van Volkswagen Groep . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om toezending van het memo over de behandeling van bezwaren IH tegen bestuurlijke dwangsommen

[Gepubliceerd: 2019-07-25] Besluit op Wob-verzoek om toezending van het memo over de behandeling van bezwaren IH tegen bestuurlijke dwangsommen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek standpunt kennisgroep omzetbelasting Belastingdienst over behandeling koop/aannemingsovereenkomsten onroerende zaken

[Gepubliceerd: 2019-08-06] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek beantwoord over het standpunt van de kennisgroep omzetbelasting over de behandeling voor de omzetbelasting van koop/aannemingsovereenkomsten ter zake van onroerende zaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-25 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Belastingdienst jubileumgratificaties

[Gepubliceerd: 2019-10-16] Besluit op Wob-verzoek over Belastingdienst jubileumgratificaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het convenant van de Belastingdienst met de uitzendbranche

[Gepubliceerd: 2019-07-29] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken van de Belastingdienst over het aangaan van een convenant van de Belastingdienst met de uitzendbranche in 2010. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-23 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Vereniging Offshore Bedrijven en E-commerce

[Gepubliceerd: 2019-08-02] Besluit op een verzoek om alle communicatie tussen het ministerie van FinanciŽn en de Vereniging Offshore Bedrijven en diens opvolgers, en tussen de ministeries van FinanciŽn en Justitie en Veiligheid over E-commerce en diens opvolger. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over assymetrische componenten in Nederlandse deelnemingsvrijstelling

[Gepubliceerd: 2019-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over de asymmetrische componenten in de Nederlandse deelnemingsvrijstelling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over fiscale woon- en vestigingsplaats

[Gepubliceerd: 2019-07-19] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het vaststellen van de fiscale woon- en vestigingsplaats. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stichting private wealth banking disgorgement claim

[Gepubliceerd: 2019-07-22] Besluit op een verzoek om correspondentie over de stichting private wealth banking disgorgement claim. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om beleidsdocumenten Belastingdienst over overgaan cultuur- en kunstobjecten

[Gepubliceerd: 2019-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst voor het overgaan van cultuur- en kunstobjecten. Dit beleid wordt uitgevoerd door een Adviescommissie die van aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen beoordeelt of een cultuurgoed in aanmerking komt voor toepassing van de kwijtscheldingsregeling voor de Successiewet. Het gaat om een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-12 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Wet BPM

[Gepubliceerd: 2019-07-17] Besluit op Wob-verzoek over het begrip export in de Wet BPM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kennisgroep overdrachtsbelasting betreft artikel 5c Uitvoeringsbesluit

[Gepubliceerd: 2019-07-11] Besluit op Wob-verzoek over kennisgroep overdrachtsbelasting met betrekking tot de toepassing van de splitsingsfaciliteit zoals opgenomen in artikel 5c Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over antwoorden van de staatssecretaris Snel op de vragen van de Tweede Kamer van 5 december 2018

[Gepubliceerd: 2019-07-09] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over beleidsdocumenten van het antwoord op vraag 4 van de brief van staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer van 5 december 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-28 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake auditing vergoedingen Tweede Kamerleden

[Gepubliceerd: 2019-06-25] Besluit op Wob-verzoek over auditing vergoedingen Tweede Kamerleden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de verzelfstandiging van de Volksbank

[Gepubliceerd: 2019-07-08] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de verzelfstandiging van de Volksbank. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-18
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Wob-verzoek over dividendstripping

[Gepubliceerd: 2019-06-10] Tweede deelbesluit op Wob-verzoek over dividendstripping. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afsluiten akkoorden met buitenlandse fiscale autoriteiten

[Gepubliceerd: 2019-06-07] Bij het ministerie van FinanciŽn zijn vragen binnengekomen over het afsluiten van akkoorden met buitenlandse fiscale autoriteiten. Een deel van de vragen is aan te merken als Wob-verzoek naar documenten. Hierop zijn documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-06-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over toepassing 2% overdrachtsbelasting

[Gepubliceerd: 2019-07-02] Besluit op Wob-verzoek om informatie over toepassing 2% overdrachtsbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het luchtvaartbeleid Schiphol

[Gepubliceerd: 2019-06-05] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van documenten betreft het luchtvaartbeleid van Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen de Wob-besluiten inzake Memorandum of understanding met de tabaksindustrie

[Gepubliceerd: 2019-06-05] Beslissing op bezwaar tegen de Wob-besluiten inzake Memorandum of understanding met de tabaksindustrie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-27 gezondheidsrisico's Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek navorderingsaanslagen buitenlands vermogen

[Gepubliceerd: 2019-05-24] Bij het ministerie van FinanciŽn zijn 3 Wob-verzoeken gedaan naar documenten over navorderingsaanslagen vermogen in het buitenland. Deze verzoeken zijn in 1 besluit afgedaan met openbaarmaking van de volgende documenten.
Besluit: 2019-05-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op uw Wob-verzoek inzake SAMO in liquidatie

[Gepubliceerd: 2019-06-12] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van documenten betreft SAMO in liquidatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over monitoring sociale media bij de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2019-06-07] Het ministerie van FinanciŽn heeft een Wob-besluit genomen dat betrekking heeft op het monitoren van sociale media door de Belastingdienst.
Besluit: 2019-05-20 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar stukken Belastingdienst fiscale behandeling defense counsels

[Gepubliceerd: 2019-05-21] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek gedaan naar documenten die betrekking hebben op de fiscale behandeling van defense counsels bij internationale (straf)hoven en tribunalen. De niet-casusgerichte documenten worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-05-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties

[Gepubliceerd: 2019-05-13] Besluit op Wob-verzoek over documenten met betrekking tot de rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties van 5 maart 2019. Het betreft bedrijfsbezoeken die de Belastingdienst bij circa 100 opdrachtgevers heeft uitgevoerd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over beurspromovendi en kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2019-05-09] Belastingdienst/Toeslagen heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek dat betrekking heeft op kinderopvangtoeslag in relatie tot beurspromovendi.
Besluit: 2019-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek over bijstelling grensoverschrijdende rulings

[Gepubliceerd: 2019-04-30] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een bezwaarschrift tegen een besluit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat Wob-besluit had betrekking op schattingen van het aantal rulings. Het bezwaar is ongegrond verklaard.
Besluit: 2019-04-28 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek (11 maart 2019) om informatie rapporten verkoop NS-spoorgronden

[Gepubliceerd: 2019-04-29] Besluit op verzoek van 11 maart 2019 om informatie openbaar te maken over rapporten verkoop NS-spoorgronden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie rapporten verkoop NS-spoorgronden

[Gepubliceerd: 2019-04-25] Besluit op verzoek om informatie openbaar te maken over rapporten verkoop NS-spoorgronden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Twee beslissingen op bezwaar van het ministerie van FinanciŽn na afwijzende besluiten op Wob-verzoeken die betrekking hebben op CAF 11 (kinderopvangtoeslag)

[Gepubliceerd: 2019-04-24] Het ministerie van FinanciŽn heeft twee beslissingen genomen nadat Wob-verzoeken in eerste instantie waren afgewezen. De ene beslissing op bezwaar (gegrond) heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op CAF 11 (kinderopvangtoeslag); de andere (ongegrond) heeft betrekking op de openbaarmaking van de kosten van de Landsadvocaat voor de rechtsbijstand die hij heeft verleend met het oog op gerechtelijke procedures die betrekking hebben op CAF 11-zaken.
Besluit: 2019-04-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over kennisgroepstandpunt omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2019-04-25] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over documenten van de Belastingdienst over het advies van de kennisgroep omzetbelasting van 25 augustus 2005 over artikel 15, lid 5 van de Wet Omzetbelasting (OB). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht in geval het fiscale informatie betreft op grond waarvan een ernstig vermoeden van plichtsverzuim kan worden gebaseerd

[Gepubliceerd: 2019-04-24] Bij het Ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek gedaan naar documenten inzake een aantal vragen die zien op de ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht in geval het fiscale informatie betreft op grond waarvan een ernstig vermoeden van plichtsverzuim begaan door een ambtenaar van de Belastingdienst kan worden gebaseerd. Er komen geen documenten voor openbaarmaking in aanmerking.
Besluit: 2019-04-19 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overleg ABUP/ABDUP Nederlandse multinationals

[Gepubliceerd: 2019-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over een ABUP- of ABDUP-overleg. Dit is een overleg van een aantal Nederlandse multinationals: AkzoNobel, BPM/Shell, DSM, Unilever en Philips. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op het Wob-verzoek inzake het faillissement van Yukos Oil

[Gepubliceerd: 2019-04-19] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken met betrekking tot het het faillissement van Yukos Oil. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit CoŲrdinatiegroep Internationale Belastingstrategie

[Gepubliceerd: 2019-05-21] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de CoŲrdinatiegroep Internationale Belastingstrategie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar een project BTW carrouselfraude van de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2019-04-10] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek gedaan naar een project BTW carrouselfraude en een handboek Carrouselfraude van latere datum dan 1 juli 2006 van de Belastingdienst. Aangezien er geen project BTW carrouselfraude bestaat en er na de genoemde datum geen handboek is opgemaakt, is er niets openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-04-08 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Belastingdienst over beleid beoordeling cq aanpak internationale payrollconstructies

[Gepubliceerd: 2019-04-04] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken met betrekking tot het (landelijk) beleid van de Belastingdienst met betrekking tot de beoordeling c.q. aanpak van internationale payrollconstructies'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleid Belastingdienst betreft de belastingplicht van Limited Liability Partnerships

[Gepubliceerd: 2019-04-05] Besluit Wob-verzoek over het beleid van de Belastingdienst betreft de belastingplicht van Limited Liability Partnerships. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Handboek Vooroverleg

[Gepubliceerd: 2019-04-01] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over het door de Belastingdienst gehanteede Handboek vooroverleg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar inzake Bovag-garantie

[Gepubliceerd: 2019-03-20] Bij het ministerie van FinanciŽn is op 31 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek over de Bovag-garantie. Hierop is bezwaar aangetekend. Dit is de beslissing op het bezwaar.
Besluit: 2019-03-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar beleid van de Belastingdienst inzake het vaststellen fiscale woonplaats en fiscale vestigingsplaats

[Gepubliceerd: 2019-03-15] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek gedaan waarin is verzocht om alle (beleids-)documenten inzake het vaststellen van de fiscale woonplaats van natuurlijke personen en lichamen in situaties waarbij wel of geen belastingverdrag van toepassing is. De volgende bijlagen zijn openbaar gemaakt
Besluit: 2019-03-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar beleidsbesluit waarbij ontheffing wordt verleend van de fiscale geheimhoudingsplicht in geval van een ernstig vermoeden van plichtsverzuim

[Gepubliceerd: 2019-03-15] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek gedaan naar een beleidsbesluit waarbij ontheffing zou worden verleend van de fiscale geheimhoudingsplicht in geval van een ernstig vermoeden van plichtsverzuim begaan door een ambtenaar van het ministerie van FinanciŽn, niet zijnde een ambtenaar van de Belastingdienst. Er komen geen documenten voor openbaarmaking in aanmerking.
Besluit: 2019-03-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar onderzoek van de Belastingdienst naar rekeninghouders bij de BCEE Bank in Luxemburg

[Gepubliceerd: 2019-03-15] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek gedaan naar documenten over het onderzoek van de Belastingdienst naar rekeninghouders bij de BCEE Bank in Luxemburg. Dit verzoek is een vervolg op 2 eerdere Wob-verzoeken over (onder meer) dit onderzoek. Er komt hierbij 1 document extra voor openbaarmaking in aanmerking.
Besluit: 2019-03-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake rapporten verkoop spoorgronden

[Gepubliceerd: 2019-03-12] Besluit op een verzoek om documenten over rapporten verkoop spoorgronden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gevolgen arrest inkeerpraktijk

[Gepubliceerd: 2019-03-01] Besluit op een verzoek om documenten over de betekenis en gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 2 november 2018 voor de (inkeer)praktijk ex artikel 67n Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op het Wob-verzoek inzake de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2019-03-05] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-26 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over box 3

[Gepubliceerd: 2019-02-21] De minister van FinanciŽn heeft op 19 februari 2019 beslist op een bezwaar tegen de afwijzing van een Wob-verzoek over box 3.
Besluit: 2019-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken van documenten over de effectieve werking van artikel 4.17c Wet IB 2001

[Gepubliceerd: 2019-02-20] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over documenten die hebben gediend ter beantwoording van de vraag van medio augustus 2012 met betrekking tot de effectieve werking van artikel 4.17c Wet IB 2001 bij de schenking aan werknemers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek betreft correspondentie over het gebruik van offshore locaties door ABN AMRO

[Gepubliceerd: 2019-02-18] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek betreft correspondentie over het gebruik van offshore locaties, (specifiek Jersey en de Kaaimaneilanden), door deelneming ABN AMRO Group N.V.
Besluit: 2019-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een brief van het bestuur van de VHMF

[Gepubliceerd: 2019-02-05] Besluit op verzoek om informatie openbaar te maken over de brief van het bestuur van de Vereniging voor Hoofdambtenaren van het Ministerie van FinanciŽn (VHMF) van 7 november 2007 aan de staatssecretaris van FinanciŽn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot ING schikking

[Gepubliceerd: 2019-02-11] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over ING schikking. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Woo en Wbft

[Gepubliceerd: 2019-01-31] Besluit op een verzoek om documenten over de manier waarop de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) is opgenomen in de Wet open overheid (Woo). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Wob-verzoek inzake dividendstrippen, cum/ex en cum/cum

[Gepubliceerd: 2019-02-13] Besluit van het Ministerie van FinanciŽn van 30 januari 2019 op een verzoek om documenten inzake dividendstrippen, cum/ex en cum/cum vanaf 2000 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beoordeling van de BTW-vrijstelling voor Regionale Ondersteuningsstructuren

[Gepubliceerd: 2019-01-28] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 23 januari 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om alle plannen van aanpak, draaiboeken, werkinstructies, memo's etc. die medewerkers van de Belastingdienst ter beschikking staan voor de beoordeling van de BTW-vrijstelling voor Regionale Ondersteuningsstructuren en om de standpunten van een competente kennisgroep ten aanzien van de uitleg of reikwijdte van genoemde vrijstelling.
Besluit: 2019-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Vavo-arrest

[Gepubliceerd: 2019-01-23] Besluit op verzoek om informatie over toepassen van het Vavo-arrest van 22 januari 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kosten CAF11 Belastingdienst/Toeslagen

[Gepubliceerd: 2019-01-22] Besluit op een verzoek om informatie over kosten in het kader van het CAF11-dossier bij de Belastingdienst Toeslagen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-22 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein

[Gepubliceerd: 2019-01-29] Het ministerie van FinanciŽn heeft een besluit genomen na een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein.
Besluit: 2019-01-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diverse brieven en regelingen van het ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2019-01-23] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over diverse brieven en regelingen van het ministerie van FinanciŽn.
Besluit: 2019-01-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over zombiebedrijven

[Gepubliceerd: 2019-01-18] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek om documenten over zombiebedrijven.
Besluit: 2019-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Wob-verzoek inzake internationale regulering cryptovaluta

[Gepubliceerd: 2019-01-11] De minister van FinanciŽn heeft middels een tweede deelbesluit beslist op een Wob-verzoek inzake de internationale regulering van cryptovaluta.
Besluit: 2019-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over capaciteit Douane Schiphol

[Gepubliceerd: 2018-12-28] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 24 december 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de capaciteit van de Belastingdienst/Douane en de inzet van douaniers op Iuchthaven Schiphol.
Besluit: 2018-12-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over erfpacht in Amsterdam

[Gepubliceerd: 2019-01-25] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 21 december 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om alle documenten tussen de gemeente Amsterdam en de Belastingdienst omtrent de overdrachtsbelasting bij de overstap van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht en bij Canon Herziening Einde Tijdvak in Amsterdam.
Besluit: 2018-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over VAR beslisboom

[Gepubliceerd: 2018-12-21] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft beslist op een bezwaar op het Wob-verzoek van 17 april 2018 met betrekking tot VAR beslisboom.
Besluit: 2018-12-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over financiŽle steunverlening aan Cyprus

[Gepubliceerd: 2018-12-28] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek om documenten over financiŽle steunverlening aan Cyprus.
Besluit: 2018-12-21 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bijstelling schatting grensoverschrijdende rulings

[Gepubliceerd: 2018-12-21] Besluit op een verzoek om documenten over de bijstelling van de schatting van het aantal grensoverschrijdende rulings die door de Belastingdienst moeten worden uitgewisseld in Europees verband. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fiscale correspondentie met Zuid-Afrika

[Gepubliceerd: 2018-12-27] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek om documenten over fiscale correspondentie met Zuid-Afrika.
Besluit: 2018-12-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afgegeven verdragsverklaringen en vaststelling fiscale woonplaats

[Gepubliceerd: 2018-12-20] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over afgegeven verdragsverklaringen en vaststelling fiscale woonplaats van natuurlijke personen.
Besluit: 2018-12-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek hardheidsclausule aanslag schenkbelasting

[Gepubliceerd: 2019-01-31] Besluit op verzoek om informatie over de hardheidsclausule aanslag schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-17 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het onderzoeksrapport Dialogic inzake 30%-regeling

[Gepubliceerd: 2018-12-17] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over het onderzoeksrapport Dialogic inzake de 30%-regel.
Besluit: 2018-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over het onderzoeksrapport Dialogic inzake de 30%-regeling

[Gepubliceerd: 2018-12-14] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over het onderzoeksrapport Dialogic inzake de 30%-regeling.
Besluit: 2018-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Wob-verzoek inzake internationale regulering cryptovaluta

[Gepubliceerd: 2018-12-14] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake internationale regulering cryptovaluta
Besluit: 2018-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantallen bij Hulp bij Aangifte (HUBA) tussen 2015 en 2017

[Gepubliceerd: 2018-12-13] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 6 december 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over de aantallen bij Hulp bij Aangifte (HUBA) tussen 2015 en 2017.
Besluit: 2018-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over verdragsonderhandelingen met Mozambique

[Gepubliceerd: 2018-12-07] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het bezwaar tegen het besluit van 28 juni 2018 over verdragsonderhandelingen met Mozambique.
Besluit: 2018-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verstrekking van gegevens door de Belastingdienst aan andere bestuursorganen

[Gepubliceerd: 2018-11-13] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 12 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over het doorgeven van gegevens van banken die de Belastingdienst heeft ontvangen aan andere (overheids)instanties.
Besluit: 2018-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bestuurlijke boetes bij de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2018-11-12] Besluit op een verzoek over bestuurlijke boetes bij de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het aanvragen van een machtiging door medewerkers van de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2018-11-22] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 12 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het bestaan van een plan van aanpak, draaiboek of praktijkhandleiding voor medewerkers van de Belastingdienst voor het aanvragen van een machtiging zoals genoemd in het BBBB, alinea 2.6.
Besluit: 2018-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek over accijnszegelmemorandum of understanding met de Tabaksindustrie

[Gepubliceerd: 2018-11-08] De minister van FinanciŽn heeft op 7 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over accijnszegelmemorandum of understanding met de Tabaksindustrie.
Besluit: 2018-11-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake contacten met VNO-NCW over Saoedi-ArabiŽ

[Gepubliceerd: 2018-11-09] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake contacten met VNO-NCW over Saoedi-ArabiŽ.
Besluit: 2018-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek over verruiming inkeerregeling

[Gepubliceerd: 2018-11-09] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek om documenten opgesteld ter voorbereiding op en ten behoeve van het besluit 'Algemene wet inzake rijksbelastingen. Tijdelijke verruiming en daaropvolgende aanscherping inkeerregeling'.
Besluit: 2018-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over instructie van waarneming ter plaatse (WTP)

[Gepubliceerd: 2018-11-06] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 6 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over instructie van waarneming ter plaatse (WTP).
Besluit: 2018-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Damen Shipyards Group aan Sierra Leone

[Gepubliceerd: 2018-11-02] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over Damen Shipyards Group aan Sierra Leone.
Besluit: 2018-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake Damen Shipyards Group aan Nigeria

[Gepubliceerd: 2018-11-15] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake Damen Shipyards Group aan Nigeria.
Besluit: 2018-11-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake Bovag-garantie

[Gepubliceerd: 2018-11-02] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het Wob-verzoek inzake Bovag-garantie.
Besluit: 2018-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake automatische informatie-uitwisseling met Zwitserland en Luxemburg

[Gepubliceerd: 2018-11-01] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake automatische informatie-uitwisseling met Zwitserland en Luxemburg.
Besluit: 2018-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit Wob-verzoek over accijnszegelmemorandum of understanding met de tabaksindustrie

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van FinanciŽn heeft op 26 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over accijnszegelmemorandum of understanding met de tabaksindustrie.
Besluit: 2018-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over DNB-coin

[Gepubliceerd: 2018-10-22] De minister van FinanciŽn heeft op 19 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over cryptovaluta van de Nederlandsche Bank (DNB).
Besluit: 2018-10-19 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe beslissing op bezwaar inzake Wob-verzoek naar internationale sancties

[Gepubliceerd: 2018-10-19] De minister van FinanciŽn heeft een nieuwe beslissing op bezwaar inzake Wob-verzoek naar internationale sancties.
Besluit: 2018-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beloning van ING top

[Gepubliceerd: 2018-10-22] De minister van FinanciŽn heeft op 18 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het tweede deelbesltuit van de beloning van de Raad van Bestuur van de ING.
Besluit: 2018-10-18 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de beloning van de Raad van Bestuur van ING

[Gepubliceerd: 2018-10-22] De minister van FinanciŽn heeft op 18 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek over salaris- en beloningsbeleid Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen ING.
Besluit: 2018-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over wijziging vergunning

[Gepubliceerd: 2018-10-08] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een bezwaar op het Wob-verzoek van 4 april 2018 over wijziging vergunning.
Besluit: 2018-10-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over overtredingen Nederlandse bedrijven van Europese sancties Krim

[Gepubliceerd: 2018-09-28] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 24 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de aanvraag van documenten over overtredingen die door de Douane zijn geconstateerd met betrekking tot Nederlandse bedrijven die de Europese sancties met betrekking tot de Krim in OekraÔne hebben overtreden.
Besluit: 2018-09-23 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verschillende financiŽle onderwerpen

[Gepubliceerd: 2018-09-21] De minister van FinanciŽn heeft op 20 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over verschillende financiŽle onderwerpen.
Besluit: 2018-09-20 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ontvangen informatie van 2 Zwitserse banken.

[Gepubliceerd: 2018-09-26] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 18 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over fiscale gegevensuitwisseling met 2 banken in Zwitserland.
Besluit: 2018-09-18 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over afvalstoffenbelasting in Belastingplan 2012

[Gepubliceerd: 2018-09-20] De minister van FinanciŽn heeft op 18 september 2018 een beslissing genomen over het bezwaar tegen het besluit van 9 maart 2018 op het Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de overgangsregeling van artikel XXXVIc van het Belastingplan 2012, voor zover die betrekking hebben op de afvalstoffenbelasting.
Besluit: 2018-09-18 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Yukos

[Gepubliceerd: 2018-09-19] De minister van FinanciŽn heeft op 17 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om documenten over Yukos.
Besluit: 2018-09-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afschaffen afvalstoffenbelasting

[Gepubliceerd: 2018-09-21] De minister van FinanciŽn heeft op 12 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft documenten die betrekking hebben op de 'oude afvalstoffenbelasting' zoals deze heeft bestaan van 1995 tot en met 2011.
Besluit: 2018-09-12 belasting
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten op 2 Wob-verzoeken over schenkbelasting en erfbelasting

[Gepubliceerd: 2018-09-12] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 11 september 2018 besluiten genomen op 2 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Beide verzoeken gaan over de inning van de schenkbelasting en erfbelasting. De documenten die openbaar zijn gemaakt met elk van de 2 besluiten zijn hetzelfde. Daarom vindt u hier beide besluiten samen, met de bijbehorende documenten.
Besluit: 2018-09-11 belasting Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit van het ministerie van FinanciŽn betreffende documenten van de CoŲrdinatiegroep Internationale Belastingstrategie

[Gepubliceerd: 2018-09-07] De minister van FinanciŽn heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van alle documenten, die in de afgelopen 10 jaar zijn voorgelegd aan of besproken in of geconcipieerd door (leden van) de CoŲrdinatiegroep Internationale Belastingstrategie.
Besluit: 2018-09-07 ondernemen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit betreffende documenten over (veranderingen in) het beleid rondom dividendbelasting van het kabinet Rutte II en III

[Gepubliceerd: 2018-09-07] De minister van FinanciŽn heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten documenten betreffende (verandering in) het beleid rondom dividendbelasting van het kabinet Rutte II en Rutte III, alsmede communicatie daarover tussen het ministerie van Algemene Zaken en ambtenaren van het ministerie van FinanciŽn in de periode van 1 januari 2015 tot 16 februari 2018.
Besluit: 2018-09-07 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit betreffende documenten over het gesprek van de staatssecretaris van FinanciŽn met Shell op 15 maart 2018

[Gepubliceerd: 2018-09-07] De minister van FinanciŽn heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over het gesprek dat de staatssecretaris van FinanciŽn op 15 maart 2018 met Shell heeft gevoerd.
Besluit: 2018-09-07 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit betreffende documenten over de tariefverlaging en voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2018-09-07] De minister van FinanciŽn heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van interne stukken als gesprekken en overleggen met bij naam genoemde (markt)partijen, inzake de tariefverlaging en de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, over de periode van 1 januari 2004 tot 11 januari 2018.
Besluit: 2018-09-07 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit betreffende documenten over gesprekken met Unilever over de dividendbelasting en/of eventuele verplaatsing van (hoofd)kantoren

[Gepubliceerd: 2018-09-07] De minister van FinanciŽn heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten betreffende gesprekken tussen het ministerie van FinanciŽn en Unilever over de dividendbelasting en/of eventuele verplaatsing van (hoofd-)kantoren.
Besluit: 2018-09-07 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit betreffende documenten over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2018-09-07] De minister van FinanciŽn heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over de interne en externe contacten van het ministerie van FinanciŽn betreffende het voornemen tot afschaffing van de dividendbelasting, over de periode van 9 oktober 2017 tot 15 april 2018.
Besluit: 2018-09-07 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over gekochte en verkochte renteswapcontracten

[Gepubliceerd: 2018-08-31] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake gekochte en verkochte renteswapcontracten, zowel Payerswaps als Receiverswaps.
Besluit: 2018-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ter beschikkingstelling binnensportaccommodatie aan basisscholen

[Gepubliceerd: 2019-04-03] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het beleid van de Belastingdienst over de aftrek van voorbelasting bij ter beschikkingstelling binnensportaccommodatie aan basisscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overdrachtsbelasting

[Gepubliceerd: 2018-09-03] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 27 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over de doelseis in het kader van de toepassing van artikel 4, lid 1 onderdeel a Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Besluit: 2018-08-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar documenten over internationale gegevensuitwisseling door de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2018-08-14] Bij de Belastingdienst is een verzoek gedaan naar procedures en aantal gevallen van internationale gegevensuitwisseling. De volgende informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 'paraplu aanpak' vermogen in het buitenland

[Gepubliceerd: 2018-08-10] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan naar, onder meer, een draaiboek, de richtlijnen dan wel andere afspraken, verslagen van de vergaderingen, werkinstructies en de daarbij behorende documenten die de medewerkers van de Belastingdienst ter beschikking staan voor de uitvoering van het project 'paraplu aanpak' Vermogen in het Buitenland, en de documenten waaruit blijkt over welke gegevens de Belastingdienst beschikt.
Besluit: 2018-08-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over internationaal opererende mijnbouwbedrijven

[Gepubliceerd: 2018-08-08] De minister van FinanciŽn heeft op 8 augustus 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over internationale mijnbouwbedrijven die in ontwikkelingslanden (in het bijzonder IndonesiŽ) actief zijn en zich mogelijk vooral om fiscale redenen in Nederland hebben gevestigd.
Besluit: 2018-08-08 belasting Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over internationale handel

[Gepubliceerd: 2018-08-01] De minister van FinanciŽn heeft op 31 juli 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de reservering van bedragen ten behoeve van en regels betreffende de internationale handel.
Besluit: 2018-07-31 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over fiscaal wetenschappelijk onderzoek

[Gepubliceerd: 2018-07-30] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het bezwaar tegen het Wob-besluit over fiscaal wetenschappelijk onderzoek.
Besluit: 2018-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over willekeurige afschrijving zeeschepen

[Gepubliceerd: 2018-08-13] Het ministerie van FinanciŽn heeft een document openbaar gemaakt dat betrekking heeft op de willekeurige afschrijving van zeeschepen. Dit naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Shell en de dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2018-08-13] De minister van FinanciŽn heeft op 24 juli 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over Shell en de dividendbelasting. Het verzoek is afgewezen.
Besluit: 2018-07-24 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bestuurlijke boetes bij de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2018-11-22] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 23 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over bestuurlijke boetes bij de Belastingdienst.
Besluit: 2018-07-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling ihkv de erfbelasting

[Gepubliceerd: 2018-07-23] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan om informatie over het niet gepubliceerde beleid met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling in het kader van de erfbelasting. De volgende informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-07-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vermeende ontheffing

[Gepubliceerd: 2018-07-03] De minister van FinanciŽn heeft op 29 juni 2018 beslist op het bezwaar tegen het Wob-verzoek over vermeende ontheffing op grond van de Sanctiewet.
Besluit: 2018-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op het Wob-verzoek inzake belastingverdrag Mozambique

[Gepubliceerd: 2018-06-29] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het bezwaar tegen het Wob-verzoek inzake belastingverdrag Mozambique.
Besluit: 2018-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op het Wob-verzoek over de beloning van de topman van ING

[Gepubliceerd: 2018-06-29] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het Wob-verzoek over de beloning van de topman van ING.
Besluit: 2018-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over credit umbrella

[Gepubliceerd: 2018-07-12] De minister van FinanciŽn heeft op 28 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de credit umbrella die in 2010 door ABN AMRO N.V. aan Deutsche Bank N.V. is afgegeven.
Besluit: 2018-06-28 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing Wob verzoek over Damen Shipyards Group inzake SomaliŽ

[Gepubliceerd: 2018-07-03] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het Wob-verzoek over Damen Shipyards Group inzake SomaliŽ.
Besluit: 2018-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de levering van schepen door Damen Shipyards Group aan LibiŽ

[Gepubliceerd: 2018-07-03] De minister van FinanciŽn heeft op 27 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de levering van schepen door Damen Shipyards Group aan Libie.
Besluit: 2018-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over incassobeleid Belastingdienst en wanbetalers

[Gepubliceerd: 2018-06-27] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 27 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie en correspondentie over het incassobeleid van de Belastingdienst, personen in de notoire wanbetalersregeling, incassomiddelen en boetes.
Besluit: 2018-06-27 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over afvalstoffenbelasting 2014

[Gepubliceerd: 2018-06-25] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het bezwaar tegen het besluit van 6 februari 2018 op een Wob-verzoek over de afvalstoffenbelasting in 2014.
Besluit: 2018-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dubbele belastingovereenkomst tussen Nederland en AustraliŽ

[Gepubliceerd: 2018-06-27] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over de dubbele belastingovereenkomst tussen Nederland en AustraliŽ.
Besluit: 2018-06-25 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing Wob-verzoek over vermogensrendementsheffing Box3

[Gepubliceerd: 2018-06-25] De minister van FinanciŽn heeft beslist op het Wob-verzoek over vermogensrendementsheffing Box3.
Besluit: 2018-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de behandeling van bezwaarschriften door de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2018-06-27] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 20 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over het behandelen van bezwaarschriften door de Belastingdienst.
Besluit: 2018-06-20 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over over rekeninghouders bij BCEE

[Gepubliceerd: 2018-06-04] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 4 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het te voeren (uitvoerings)beleid van houders van rekeningen bij de Luxemburgse bank BCEE.
Besluit: 2018-06-04 dienstensector Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over misleide deelnemers Staatsloterij

[Gepubliceerd: 2018-07-16] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over misleide deelnemers door Staatsloterij. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2018-05-28 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-bezwaarschrift over import of export vanuit of naar de Westelijke Sahara

[Gepubliceerd: 2018-05-25] Bij het ministerie van FinanciŽn is een bezwaarschrift binnengekomen tegen het eerder genomen besluit van 30 januari 2018 op een WOB-verzoek inzake importen uit en exporten naar de Westelijke Sahara en Marokko.
Besluit: 2018-05-25 ondernemen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB-verzoek over belasting- en invorderingsrente

[Gepubliceerd: 2018-05-23] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 23 mei 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over belasting- en invorderingsrente.
Besluit: 2018-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over BTW-heffing bij particulieren voor zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2018-05-17] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan om openbaarmaking van de stukken die betrekking hebben op een vraagpunt in een vraag & antwoorddocument over BTW-heffing voor zonnepanelen bij particulieren. Over deze tekstaanpassing zijn drie documenten aangetroffen (twee onder documenten 1 en ťťn onder document 2); deze worden openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-05-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Diverse onderwerpen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2018-05-09] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 9 mei 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over diverse onderwerpen met betrekking tot de Belastingdienst.
Besluit: 2018-05-09 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Wob-verzoek APA-ATR-kosten

[Gepubliceerd: 2018-05-02] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een bezwaar inzake een besluit op een Wob-verzoek over het APA-ATR-team. Het zoek betrof openbaarmaking van de jaarlijkse kosten van het APA-ATR-team, het doorberekenen van kosten van het afgeven van belastingrulings en de onderbouwing van de extra benodigde capaciteit bij de Belastingdienst om te kunnen voldoen aan de Europese pseudowetgeving voor belastingrulingpraktijken. Een conceptmemo over dit laatste onderwerp is na het primaire besluit definitief geworden en naar aanleiding van het bezwaar gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-05-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gesprekken tussen bewindslieden en de heer Fink van BlackRock

[Gepubliceerd: 2018-05-02] De minster van FinanciŽn heeft beslist op het Wob-verzoek over alle verslagen van gesprekken tussen bewindslieden en de heer Fink van BlackRock.
Besluit: 2018-04-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek n.a.v. eerder Wob-verzoek

[Gepubliceerd: 2018-05-01] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 30 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over een eerder ingediend Wob-verzoek.
Besluit: 2018-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op het bezwaar tegen een besluit waarin fiscale informatie is geweigerd

[Gepubliceerd: 2018-04-26] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 24 april 2018 een beslissing genomen op een bezwaar tegen het besluit van 22 december 2017 waarin is geweigerd fiscale informatie te verstrekken.
Besluit: 2018-04-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gebruikelijk loon voor de Loonheffing

[Gepubliceerd: 2018-04-25] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan om openbaarmaking van alle stukken met betrekking tot het beleid van de Belastingdienst voor de toepassing van de zogenaamde gebruikelijk loonregeling ex artikel 12A van de Wet op de Loonbelasting. Bijgevoegde bijlagen zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-04-23 belasting Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een tekstwijziging in het aangifteformulier IB

[Gepubliceerd: 2018-05-08] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 22 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een tekstwijziging in het digitale aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (IB).
Besluit: 2018-04-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar na Wob-besluit om informatie over een project van de Belastingdienst inzake de aanpak van fraude met paarden

[Gepubliceerd: 2018-04-17] Het ministerie van FinanciŽn heeft na een beslissing op bezwaar naar aanleiding van een Wob-besluit over een project van de Belastingdienst inzake de aanpak van fraude met paarden alsnog ťťn document gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2018-04-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

4e deelbesluit op Wob-verzoek over exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique

[Gepubliceerd: 2018-05-03] De minister van FinanciŽn heeft op 26 april 2018 een 4e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft documenten over aanvragen voor exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique van 1 januari 2010 tot en met 30 juli 2017.
Besluit: 2018-04-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over recente aanpassing loterijvergunning Staatsloterij

[Gepubliceerd: 2018-04-05] De minister van FinanciŽn heeft op 4 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over recente aanpassing loterijvergunning van de Staatsloterij.
Besluit: 2018-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Wob-besluit van 22 december 2017 over Kamervragen BKR

[Gepubliceerd: 2018-04-03] De minister van FinanciŽn heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over bezwaar tegen het Wob-besluit van 22 december 2017 over Kamervragen betreffende het BKR (Bureau Krediet Registratie).
Besluit: 2018-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over specifieke documenten over fiscaal wetenschappelijk onderzoek

[Gepubliceerd: 2018-03-29] De minister van FinanciŽn heeft op 22 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over specifieke documenten over fiscaal wetenschappelijk onderzoek.
Besluit: 2018-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake herziening van Box 3 in het Belastingplan 2016

[Gepubliceerd: 2018-03-22] De minster van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake herziening van Box 3 in het Belastingplan 2016.
Besluit: 2018-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inkeerbeleid vermogen in het buitenland

[Gepubliceerd: 2018-03-22] De minister van FinanciŽn heeft op 21 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van 4 memos en afschriften van alle documenten, memos, intern cursusmateriaal en beleidsstukken die betrekking hebben op het inkeerbeleid voor in het buitenland gestald vermogen.
Besluit: 2018-03-21 belasting Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 'belastingvrij wegstrepen' rekening-courantschulden

[Gepubliceerd: 2018-03-26] Het ministerie van FinanciŽn heeft op 19 maart 2018 afwijzend beslist op een verzoek om een document openbaar te maken dat betrekking heeft op 'belastingvrij wegstrepen' van rekening-courantschulden.
Besluit: 2018-03-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit op Wob-verzoek over exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique

[Gepubliceerd: 2018-03-16] De minister van FinanciŽn heeft op 16 maart 2018 een 3e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft documenten over aanvragen voor exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique, over de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juli 2017.
Besluit: 2018-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2018-03-16] De minister van FinanciŽn heeft op 16 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over dividendbelasting.
Besluit: 2018-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over getto-uitkeringen

[Gepubliceerd: 2018-03-19] De minister van FinanciŽn heeft op 15 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de technische briefing van de Tweede Kamer op 14 november 2017 inzake getto-uitkeringen en het Artikel 2-fonds.
Besluit: 2018-03-15 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit na Wob-verzoek om informatie over de CoŲrdinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering

[Gepubliceerd: 2018-03-14] Het ministerie van FinanciŽn heeft documenten openbaar gemaakt die betrekking hebben op de CoŲrdinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC).
Besluit: 2018-03-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om documenten te verstrekken in het kader van ontslag

[Gepubliceerd: 2018-03-16] De minister van FinanciŽn heeft op 13 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft documenten te verstrekken in het kader van ontslag.
Besluit: 2018-03-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Leningen tussen directeuren-grootaandeelhouders en hun besloten vennootschappen (bv's)

[Gepubliceerd: 2018-03-13] De staatssecretaris van FianciŽn heeft op 14 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over documenten die betrekking hebben op leningen tussen directeuren-grootaandeelhouders en hun besloten vennootschappen (bv's).
Besluit: 2018-03-13 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over fondsuitkeringen en Duitse rente van dwangarbeiders

[Gepubliceerd: 2018-03-16] De minister van FinanciŽn heeft op 12 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over fondsuitkeringen en Duitse rente van dwangarbeiders.
Besluit: 2018-03-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afvalstoffenbelasting in Belastingplan 2012

[Gepubliceerd: 2018-03-14] De minister van FinanciŽn heeft op 9 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de overgangsregeling van artikel XXXVIc van het Belastingplan 2012, voor zover die betrekking hebben op de afvalstoffenbelasting.
Besluit: 2018-03-09 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over betaling van advocaten bij faillisement door de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2018-02-22] De staatssecretaris van FinanciŽn heef top 19 februari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie openbaar te maken over betalingen door de Belastingdienst aan advocaten bij de afwikkeling van faillissementen.
Besluit: 2018-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afvalstoffenbelasting

[Gepubliceerd: 2018-02-07] De minister van FinanciŽn heeft op 6 februari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de voorbereiding en totstandkoming van de overgangsregeling van artikel 31a van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Besluit: 2018-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique

[Gepubliceerd: 2018-02-02] De minister van FinanciŽn heeft op 31 januari 2018 een 2e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft documenten over aanvragen voor exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique, over de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juli 2017.
Besluit: 2018-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique

[Gepubliceerd: 2018-01-16] De minister van FinanciŽn heeft op 12 januari 2018 een 1e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft documenten over aanvragen voor exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique, over de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juli 2017.
Besluit: 2018-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de fiscale behandeling van voertuigen zwaarder dan 3500 kg met een dubbele cabine

[Gepubliceerd: 2016-12-06] De minister van FinanciŽn heeft een besluit genomen naar aanleiding van een Wob-verzoek over de fiscale behandeling van voertuigen zwaarder dan 3500 kg met een dubbele cabine.
Besluit: 2016-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek betreft leeftijden sollicitanten

[Gepubliceerd: 2016-11-27] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek, waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de leeftijden van de in dienst getreden medewerkers bij de Belastingdienst en op de leeftijden van de sollicitanten over de jaren 2014, 2015 en 2016.
Besluit: 2016-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Doelgroepbeschrijving coffeeshops

[Gepubliceerd: 2016-11-16] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de doelgroepenbeschrijving van coffeeshops.
Besluit: 2016-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de renteswap in relatie tot eigenwoningrente

[Gepubliceerd: 2016-11-14] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de aftrekbaarheid van betalingen uit hoofde van (rente)swaps als eigenwoningrente.
Besluit: 2016-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over examenvragen en uitslagen

[Gepubliceerd: 2016-11-10] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft inzage in een afgelegd examen.
Besluit: 2016-11-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake het boetebeleid van de Belastingdienst naar aanleiding van een passage in een bijlage bij het rapport Toezicht op maat

[Gepubliceerd: 2016-11-09] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd de documenten openbaar te maken waarnaar wordt verwezen in een passage op pag. 95 van de bijlagen bij het rapport Fiscaal toezicht op maat; Soepel waar het kan, streng waar het moet van juni 2012.
Besluit: 2016-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de bevoegdheid van de Belastingdienst om fotos te maken van administratie met behulp van een mobiele telefoon

[Gepubliceerd: 2016-11-08] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken die betrekking heeft op de bevoegdheid van de Belastingdienst om in het kader van een fiscaal onderzoek fotos te maken van administratie met behulp van een mobiele telefoon.
Besluit: 2016-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afwijzing WOB-verzoek openbaarmaking vaststellingsovereenkomst

[Gepubliceerd: 2016-11-16] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de vaststellingsovereenkomst Belastingdienst-Uniforce. Dit verzoek is niet gehonoreerd.
Besluit: 2016-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake het omgaan met gegevens van belastingplichtigen wanneer medewerkers van de Belastingdienst thuis werken

[Gepubliceerd: 2016-10-25] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over het thuiswerken van medewerkers van de Belastingdienst met gegevens van burgers en bedrijven op (al dan niet eigen) computers en in systemen van de Belastingdienst.
Besluit: 2016-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over BPM-gegevens met betrekking tot individuele import en export van personenautos

[Gepubliceerd: 2016-10-24] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over het gemiddelde BPM-bedrag bij individuele import en het gemiddelde geretourneerde (rest)BPM bedrag bij export per personenauto voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en voor zover mogelijk 2016.
Besluit: 2016-10-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake disciplinaire straffen bij de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2016-10-19] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie en documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het beleid ten aanzien van disciplinaire straffen voor ambtenaren van de Belastingdienst tussen 2010 en 2016.
Besluit: 2016-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de informatiebeschikking ex art. 52a AWR

[Gepubliceerd: 2016-10-16] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de informatiebeschikking, zoals bedoeld in art. 52a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Besluit: 2016-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over nieuw materieel NS

[Gepubliceerd: 2016-09-25] De minister van FinanciŽn heeft op 19 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de aanschaf van nieuw materieel door NS.
Besluit: 2016-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar informatie over de Belastingdienst als ANBI en de beweging de Soevereine mens

[Gepubliceerd: 2016-09-15] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan om openbaarmaking van documenten over de Belastingdienst die als ANBI-instelling zou zijn aan te merken en over de contacten van Belastingdienst met de beweging de Soevereine mens.
Besluit: 2016-09-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verkennend onderzoek naar besteding maror-gelden in IsraŽl

[Gepubliceerd: 2016-09-05] De minister van FinanciŽn heeft op 6 september 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het verkennend onderzoek dat is uitgevoerd naar de besteding van de maror-gelden in IsraŽl.De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen een Wob-besluit over het toezicht op de accountancysector

[Gepubliceerd: 2016-09-12] Naar aanleiding van het bezwaar tegen een Wob-besluit over het toezicht op de accountancysector wordt de bijgaande informatie openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over gecoŲrdineerde actie fondsen voor gemene rekening

[Gepubliceerd: 2016-09-05] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de gecoŲrdineerde actie met betrekking tot fondsen voor gemene rekening.
Besluit: 2016-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over import/export dieren voor laboratoria en wetenschappelijk onderzoek

[Gepubliceerd: 2016-09-05] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie van de Douane openbaar te maken over de import en export van dieren ten behoeve van laboratoria of wetenschappelijk onderzoek .
Besluit: 2016-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake bestemming honden en paarden na beŽindiging dienst

[Gepubliceerd: 2016-09-04] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de bestemming van honden en paarden nadat deze dieren niet meer worden ingezet.
Besluit: 2016-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over communicatie met Kamerleden over EU-naheffingen

[Gepubliceerd: 2016-09-08] De minister van FinanciŽn heeft op 2 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over communicatie met Kamerleden over EU-naheffingen. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-09-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

[Gepubliceerd: 2016-08-24] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over de afhandeling van het beoordelen van modelovereenkomsten in het kader van de Wet DBA.
Besluit: 2016-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar legale in- en uitvoer cannabis en amfetamine

[Gepubliceerd: 2016-08-15] Er is een Wob-verzoek gedaan naar alle documenten over de legale in- en uitvoer cannabis en amfetamine. Hetgeen openbaar is gemaakt betreft, behoudens concrete bedrijfsgegevens, informatie die bij Douane hierover aanwezig is, zoals aantal aangiften en korte beleidsevaluaties.
Besluit: 2016-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over uitlenen en detacheren van ambtenaren (FinanciŽn)

[Gepubliceerd: 2016-08-07] Wob-besluit over het uitlenen, dan wel detacheren of in andere zin voor andere instanties beschikbaar stellen van al dan niet in vast dienstverband aan het departement verbonden personen. Dit Wob-besluit betreft de actuele detacheringen.
Besluit: 2016-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van vennootschappen naar Malta

[Gepubliceerd: 2016-07-11] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van vennootschappen naar Malta, het Drielandenpuntarrest en het Malta-arrest.
Besluit: 2016-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aantallen ondernemingen met een bepaalde branchecode en de afgedragen BTW in 2014 en 2015

[Gepubliceerd: 2016-07-04] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie te verstrekken over het aantal ondernemingen met branchecode 6214, 6592, 8717 en 9545 en de totale omzetbelasting van het segment antiek en het segment veilingen in 2014 en 2015.
Besluit: 2016-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake teruggaaf dividendbelasting aan niet-ingezeten

[Gepubliceerd: 2016-06-16] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op teruggaaf dividendbelasting aan niet-ingezetenen.
Besluit: 2016-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over BTW op projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking

[Gepubliceerd: 2016-06-07] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het BTW-percentage voor projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
Besluit: 2016-06-08 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bijdrage externe docent aan interne cursus Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2016-06-05] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie te verstrekken over de bijdrage van een externe docent aan een interne cursus voor de arbeidsjuristen van het DG Belastingdienst.
Besluit: 2016-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vergrijpboeten

[Gepubliceerd: 2016-06-05] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie te verstrekken over vergrijpboeten in de periode 2008-2014.
Besluit: 2016-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek (mogelijke) verkoop aandelen QBuzz door NS

[Gepubliceerd: 2016-06-01] De minister van FinanciŽn heeft op 2 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat hierbij om een verzoek om informatie over de (mogeljike) verkoop van aandelen QBuzz door de NS.
Besluit: 2016-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over herbenoeming commissaris Havenbedrijf Rotterdam

[Gepubliceerd: 2016-05-29] De minister van FinanciŽn heeft op 30 mei 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat hierbij om een verzoek om informatie over de herbenoeming van een commissaris van het Havenbedrijf Rotterdam.
Besluit: 2016-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek over diverse (persoonlijke) belastingaangelegenheden

[Gepubliceerd: 2016-05-23] Het ministerie van FinanciŽn heeft op 12 mei 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op diverse (persoonlijke) belastingaangelegenheden.
Besluit: 2016-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van deelnemingen

[Gepubliceerd: 2016-04-25] Het ministerie van FinanciŽn heeft op 26 april 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op standpuntbepalingen van de Belastingdienst met betrekking tot de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van deelnemingen (vennootschapsbelasting en omzetbelasting).
Besluit: 2016-04-26 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoeken van VNK en de reacties daarop

[Gepubliceerd: 2016-04-25] WOB verzoeken van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie en de reacties daarop van het ministerie van FinanciŽn per e-mail en brief.
Besluit: 2016-04-26 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Raad van Toezicht van de AFM

[Gepubliceerd: 2016-04-14] De minister van FinanciŽn heeft op 14 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de Raad van Toezicht van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) in de periode 1 januari 2014 - 1 februari 2015.
Besluit: 2016-04-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen ministerie FIN

[Gepubliceerd: 2016-04-11] De minister van FinanciŽn heeft op 15 februari een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft onder meer betrekking op meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake omzetbelasting in relatie tot bewindvoering bij schuldhulpverlening

[Gepubliceerd: 2016-03-28] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het standpunt van de Kennisgroep Omzetbelasting inzake bewindvoering bij schuldhulpverlening.
Besluit: 2016-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake Belastingdienst en coffeeshops

[Gepubliceerd: 2016-03-21] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken informatie bevatten over de wijze waarop de Belastingdienst zich verhouden heeft tot coffeeshops.
Besluit: 2016-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkoop Reaal aan Anbang

[Gepubliceerd: 2016-03-15] De minister van FinanciŽn heeft op 16 maart 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de verkoop van Reaal aan Anbang.
Besluit: 2016-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie inzake dwangsommen waarmee de Belastingdienst werd geconfronteerd in 2010

[Gepubliceerd: 2016-03-15] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie te verstrekken over dwangsommen waarmee de Belastingdienst werd geconfronteerd in 2010.
Besluit: 2016-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanbesteding openbaar vervoer Provincie Utrecht en Qbuzz/NS

[Gepubliceerd: 2016-03-10] Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, heeft de minister van FinanciŽn de volgende documenten met betrekking tot de aanbesteding openbaar vervoer Provincie Utrecht en Qbuzz/NS openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-03-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ICT-projecten Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2016-02-29] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd aanvullende informatie te verstrekken ten opzichte van de informatie die al openbaar is gemaakt via het Dashboard ICT-projecten Rijk - over ICT-projecten van de Belastingdienst. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-03-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake perpetuele leningen

[Gepubliceerd: 2016-02-21] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het beleid inzake perpetuele leningen.
Besluit: 2016-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming van de Nota van Wijziging van de Fiscale verzamelwet 2014

[Gepubliceerd: 2016-02-11] Bij het ministerie van FinanciŽn is een Wob-verzoek binnengekomen over de totstandkoming van de Nota van Wijziging van de Fiscale verzamelwet 2014 met betrekking tot de daarin geregelde fiscale aftrekbaarheid van de zogenoemde Contigent Convertibles (cocos).
Besluit: 2016-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake project debit- en creditcards

[Gepubliceerd: 2016-01-26] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over het Project debit- en creditcards van de Belastingdienst.
Besluit: 2016-01-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over proceskosten wegens naheffingsaanslagen BPM

[Gepubliceerd: 2016-01-25] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan om openbaarmaking van het totaalbedrag aan uitgekeerde proceskosten vergoeding in bezwaar/beroep tegen de naheffingsaanslagen BPM over de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 (eerste halfjaar). In de uitspraak op bezwaar zijn gegevens hierover openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake bezwaarschriften boetes BZM (eurovignet)

[Gepubliceerd: 2016-01-21] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over de wijze waarop bezwaarschriften tegen boetes eurovignet worden afgehandeld.
Besluit: 2016-01-22 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek medewerkers en procedures Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2015-12-23] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 24 december 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over medewerkers en werkprocessen van de Belastingdienst.
Besluit: 2015-12-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beluit Wob-verzoek over inschaling HR-adviseurs B/CKC

[Gepubliceerd: 2015-12-20] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over de inschaling van enkele HR-adviseurs die werkzaam zijn bij de Belastingdienst/Centrum voor kennis en Communicatie.
Besluit: 2015-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake Programma Zeer Vermogende Particulieren

[Gepubliceerd: 2015-12-17] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over het Programma Zeer Vermogende Particulieren van de Belastingdienst.
Besluit: 2015-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over exportkredietverzekeringen

[Gepubliceerd: 2015-12-16] Naar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter te Rotterdam in het kader van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, heeft de minister van FinanciŽn documenten met betrekking tot exportkredietverzekeringen openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-12-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake aantallen dwangsommen

[Gepubliceerd: 2015-12-09] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over aantallen dwangsommen.
Besluit: 2015-12-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake aantallen papieren aangiftebiljetten

[Gepubliceerd: 2015-12-06] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over de aantallen belastingaangiften op papier.
Besluit: 2015-12-07 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake verwerking BSN in BTW-nummer bij eenmanszaken

[Gepubliceerd: 2015-11-16] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de koppeling van burgerservicenummer en BTW-nummer en op de vraag of dat niet anders kan.
Besluit: 2015-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bestuurlijke aangelegenheid openbaarheid van bestuur

[Gepubliceerd: 2015-11-12] Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), heeft de minister van FinanciŽn documenten aangaande de bestuurlijke aangelegenheid openbaarheid van bestuur openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 (met bijlage) Wob-verzoek inzake integrale tarieven medisch specialisten

[Gepubliceerd: 2015-11-08] De Belastingdienst heeft een verzoek ontvangen om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de fiscale consequenties van de integrale tarieven van medisch specialisten. Op 19 augustus 2015 is deelbesluit 1 al openbaar gemaakt
Besluit: 2015-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek declaraties medewerkers Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2015-11-05] De Belastingdienst heeft op 6 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft declaraties binnenland, reiskosten buitenland en woonlasten en verhuiskosten van de medewerkers in de schalen 17 en 18 in de periode 2013 en 2014. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-11-06 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake proceskostenvergoeding BPM

[Gepubliceerd: 2015-10-11] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek dat betrekking heeft op proceskostenvergoedingen inzake aanslagen BPM.
Besluit: 2015-10-12 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake het afnemen van diensten van commerciŽle datahandelaren door het ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2015-09-23] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan om openbaarmaking van gegevens over het afnemen van diensten van bepaalde commerciŽle datahandelaren door het ministerie van FinanciŽn. Verzoeker heeft gevraagd naar het type data, de kosten en het doel van de aangeleverde gegevens. Bijgevoegde bijlagen met facturen zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-09-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over inhouse-vennootschappen

[Gepubliceerd: 2015-09-09] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op zogeheten doorstroomvennootschappen. Bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-09-10 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over documenten crisisheffing

[Gepubliceerd: 2015-06-21] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de crisisheffing.
Besluit: 2015-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake fraudebeleid Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2015-06-07] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om bepaalde informatie openbaar te maken die betrekking heeft op het fraudebeleid van de Belastingdienst.
Besluit: 2015-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake postverzending Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2015-04-06] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om informatie openbaar te maken die betrekking heeft op de kwaliteit van de postverzending.
Besluit: 2015-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake bestuurlijke informatie BPM parallelimport voertuigen

[Gepubliceerd: 2015-03-19] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om informatie openbaar te maken die betrekking heeft op de bestuurlijke informatie over de BPM-aangiftes 2013 inzake parallelimport.
Besluit: 2015-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake E-opleiding Belastingdienst en ADAC-opleiding

[Gepubliceerd: 2015-02-23] Bij het Ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de interne E-opleiding van de Belastingdienst en de ADAC-opleiding.
Besluit: 2015-02-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aanpak APVs en TCSPs

[Gepubliceerd: 2015-02-10] Bij het Ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de detectie en aanpak van buitenlandse structuren en andere afgezonderde particuliere vermogens.
Besluit: 2015-02-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over evaluatie opting-in sekswerkers

[Gepubliceerd: 2015-02-02] Het ministerie van FinanciŽn heeft een beslissing genomen op bezwaar in het kader van een Wob-verzoek om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de evaluatie van de opting-in regeling voor sekswerkers.
Besluit: 2015-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2014-12-15] De minister van FinanciŽn heeft op 16 december 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake het aantal gegevensverstrekkingen van de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2014-12-09] Bij het Ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om gegevens openbaar te maken over het aantal gegevensverstrekkingen van de Belastingdienst aan politie, Openbaar Ministerie, AIVD en MIVD.
Besluit: 2014-12-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake richtlijnen voor de behandeling van vertrouwelijke poststukken bij de Belastingdienst/Belastingen

[Gepubliceerd: 2014-11-26] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan om openbaarmaking van de richtlijnen voor de behandeling van poststukken die in gesloten enveloppe worden afgegeven bij een belastingkantoor. De richtlijnen worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake drugs die in verzonden post is aangetroffen door de Douane

[Gepubliceerd: 2014-11-18] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan om openbaarmaking van de hoeveelheid drugs die bij controle door Douane op poststukken is aangetroffen. Ook is gevraagd naar de wijze van controle. De hoeveelheid aangetroffen drugs is in het besluit zelf openbaar gemaakt. Er zijn geen bijlagen.
Besluit: 2014-11-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake convenant Belastingdienst en Politie over medegebruik anpr-cameras

[Gepubliceerd: 2014-10-20] Bij het Ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om het convenant tussen de Belastingdienst en de Nederlandse Politie dat betrekking heeft op medegebruik van anpr-cameras openbaar te maken.
Besluit: 2014-10-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over gebruik social media door de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2014-10-07] Bij het Ministerie van FinanciŽn is een verzoek binnengekomen om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het gebruik van social media door de Belastingdienst.
Besluit: 2014-10-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over efficiencymaatregelen en de overeenkomst tussen de NS en Ansaldobreda

[Gepubliceerd: 2014-06-15] Bestand: pdf-scan-2014-06-13-15-12-41-bijlage.pdf
Besluit: 2014-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek IAK (FinanciŽn)

[Gepubliceerd: 2014-04-21] De minister van FinanciŽn heeft op 16 april 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op informatie over de toepassing van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK).
Besluit: 2014-04-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake BPM-aangiftegegevens

[Gepubliceerd: 2014-02-10] Bij het ministerie van FinanciŽn is een verzoek gedaan om openbaarmaking van BPM-aangiftegegevens over de jaren 2011, 2012 en 2013 tot en met het derde kwartaal. Bijgevoegde gegevens zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-02-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake wetsvoorstel over het beloningsbeleid van financiŽle ondernemingen

[Gepubliceerd: 2014-02-09] Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wob naar de reacties op het wetsvoorstel betreffende het beloningsbeleid van financiŽle ondernemingen heeft de minister van FinanciŽn de volgende informatie openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-02-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (vermoedelijke) integriteitsaantastingen FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2014-02-04] De minister van FinanciŽn heeft op 3 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van (verdenkingen van) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportages Bedrijfsvoering Rijk 2011 en 2012. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dienstreizen, uitzendingen en opdrachten naar Caribisch deel van het Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2013-11-24] Naar aanleiding van een Wob-verzoek waarin is gevraagd om informatie over dienstreizen, uitzendingen en opdrachten m.b.t. het Caribisch deel van het Koninkrijk, is de in het besluit genoemde informatie verstrekt.
Besluit: 2013-11-25 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB-verzoek over auditjaarplan 2013 en overzicht onderzoeken 2012 van Audit Dienst Rijk

[Gepubliceerd: 2013-04-25] De minister van FinanciŽn heeft op 26 april 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over het auditjaarplan 2013 en een overzicht onderzoeken 2012 van Audit Dienst Rijk. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naar een analyse van de inkomenseffecten in 2013

[Gepubliceerd: 2013-04-01] De staatssecretaris van FinanciŽn heeft op 28 maart 2012 beslist op een Wob-verzoek naar een analyse van de inkomenseffecten in 2013. Daarbij heeft hij zijn eerste analyse van de loonstrookjes 2013 openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-03-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek SNS REAAL

[Gepubliceerd: 2013-04-01] De minister van FinanciŽn heeft op 26 maart 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over onderzoeken van Ernst & Young en Cushman & Wakefield betreffende SNS REAAL. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob verzoek gebruik dienstautos door het ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2013-03-06] Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wob heeft de minister van FinanciŽn op 7 maart 2013 informatie openbaar gemaakt over dienstautos.
Besluit: 2013-03-07 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake beloningsbeleid Nederlandse Spoorwegen

[Gepubliceerd: 2012-09-10] Op 11 juli 2012 ontving het ministerie van FinanciŽn een Wob-verzoek over de totstandkoming van het nieuwe beloningsbeleid bij de Nederlandse Spoorwegen en de variabele beloning over het kalenderjaar 2011. Op 11 september 2012 zijn de bijgaande documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2012-09-11 inkoop en beheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek naar de Verkenning van de Maatschappelijke Kosten en Baten (VMKB) van de Olympische Spelen in 2028

[Gepubliceerd: 2012-06-24] Op grond van een Wob-verzoek naar de Verkenning van de Maatschappelijke Kosten en Baten (VMKB) van de Olympische Spelen in 2028 zijn de bijgaande documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2012-06-01 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake declaraties secretaris-generaal ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2011-11-27] Bij het ministerie van FinanciŽn is op 16 september 2011 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend, inhoudende het verzoek om openbaarmaking van informatie over de declaraties van de secretaris-generaal in de periode mei 2009 tot medio september 2011. De bijgevoegde documenten zijn hierover openbaar gemaakt.
Besluit: 2011-11-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over toetreding Griekenland tot EMU

[Gepubliceerd: 2011-12-11] De documenten zijn openbaar gemaakt naar aanleiding van een Wob-verzoek waarin is gevraagd om informatie over de besluitvorming over de toelating van Griekenland tot de EMU. Het document bevat de beslissing op het Wob-verzoek, een overzicht van aanwezige documenten en de verstrekte documenten.
Besluit: 2011-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BPM-aangiften inzake parallel import van tweedehands autos

[Gepubliceerd: 2010-11-25] Wob-verzoek naar de onderverdeling van BPM-aangiften inzake parallel import van tweedehands autos.
Besluit: 2010-11-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek gebruik van de KBX en inhuur van vliegtuigen

[Gepubliceerd: 2010-10-13] Op grond van twee wob-verzoeken naar het gebruik van de KBX en de inhuur van vliegtuigen is de bijgaande informatie verstrekt.
Besluit: 2010-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek regelgeving en voorwaardenpakket in de prostitutiebranche

[Gepubliceerd: 2010-02-04] Naar aanleiding van een verzoek naar documenten inzake de aanpassing van de regelgeving bij het Koninklijk Besluit van 18 december 2008 en de totstandkoming van het voorwaardenpakket in de prostitutiebranche zijn de volgende documenten openbaar gemaakt.
Besluit: 2010-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek inzake Europees Herstelfonds

Deelbesluit 1 Wob-verzoek d.d. 11 augustus 2021 inzake het Europees Herstelfonds
Besluit: 2021-11-16 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit Wob-verzoek inzake informatie over de door Nederland gevoerde covid-19 aanpak

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over de door Nederland gevoerde covid-19 aanpak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek inzake staatssteun aan KLM in het kader van de coronacrisis

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake staatssteun aan KLM in het kader van de coronacrisis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob- verzoek inzake Mondkapjes Sywert van Lienden

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob- verzoek inzake Mondkapjes Sywert van Lienden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake informatie over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de behandeling van het Wob-verzoek die op 16 juli 2020 is ingediend (besluit Wob-verzoek steunmaatregelen KLM 2)

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de behandeling van het Wob-verzoek die op 16 juli 2020 is ingediend (besluit Wob-verzoek steunmaatregelen KLM 2). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek inzake informatie over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en wijziging van de Vennootschapsbelasting (VPB)

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over de BIK en wijziging van de VPB. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de totstandkoming van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de totstandkoming van de BIK. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun vanwege corona. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over agenda-afspraken

Besluit op een verzoek om informatie over agenda-afspraken waarin gewaarschuwd is voor Corona voordat er sprake was van maatregelen, waarbij gesproken is over de financiŽle impact van de Corona-aanpak en waarbij gesproken is over financiŽle steunmaatregelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona crisis

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona-crisis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona-crisis

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona-crisis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun corona

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun vanwege corona. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier