Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Infrastructuur En Waterstaat

Besluit op Woo-verzoek over technische overleggen project Rivier IJsseldelta/Reevediep

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de technische overleggen over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werkzaamheden project Rivier IJsseldelta/Reevediep

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de werkzaamheden over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stop tonend sein

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier "Melding bijzonder voorval spoor" en/of de "Checklist stop tonend sein". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over boetebesluiten primaire besluitvormingsfase vanwege slotmisbruik op Nederlandse luchthavens

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op een verzoek om informatie over boetebesluiten primaire besluitvormingsfase vanwege slotmisbruik op Nederlandse luchthavens vanaf 1 juli 2023 tot en met 7 januari 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief IsraŽl

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde Ambtenarenbrief IsraŽl. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over piekbelastersaanpak industrie

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle stukken die gaan over de piekbelastersaanpak industrie, zoals deze tot op heden is ontwikkeld en uitgevoerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de beschikbare capaciteit van Luchthaven Schiphol

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over o.a. onderzoeken of rapportages ten aanzien van de beschikbare capaciteit van Luchthaven Schiphol, vanaf 1980 tot 14 oktober 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geluidsproductie KLM vliegtuigmotoren

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de geluidsproductie van KLM vliegtuigmotoren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over leerplan rijbewijs B opleiding

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten die gaan over het ontstaan van het rapport Uitgangspunten voor het Leerplan voor de Rijopleiding opgesteld door Royal HaskoningDHV (RHDHV). Specifiek, de periode van 1 januari 2020 tot en met 17 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over procedurele toetsing stijging Ryanair-toestel

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de procedurele toetsing van de stijging van het Ryanair-toestel met vluchtnummer FR4052 op 13 september 2023 over de landingsbaan 03 op Eindhoven Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek specifieke uitkeringen aan gemeente Heerlen

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 2020 tot en met 11 oktober 2023 over specifieke uitkeringen die de gemeente Heerlen heeft ontvangen volgens de SiSa-systematiek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een veiligheidsincident met vluchtnummer BA8460

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over een voorval met betrekking tot een vlucht van Amsterdam naar Londen met vluchtnummer BA8460 op 14 december 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over regelgeving Europese SUP directive bij ministerie van IenW

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de basis van de regelgeving voorkomend uit de Europese SUP directive bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wegwerpplastic

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over wegwerpplastic. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afvaltransporten van plastic kunststofafval over zee

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over het totaal aantal afvaltransporten van plastic kunststofafval over zee vanuit Nederland, gespecificeerd per haven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen IenW en EC over Hoofdrailnet-Concessie

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over communicatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie over de onderhandse gunning van de concessie van het Hoofdrailnet (HRN) voor de jaren 2025-2033 aan de Nederlandse Spoorwegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over Verzorgingsplaats van de Toekomst

[Gepubliceerd: 2024-01-30] 2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten in de ruimste zin des woords, over de totstandkoming van de beleidsvisie Verzorgingsplaats van de Toekomst en de rapporten die voor deze beleidsvisie zijn opgesteld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Woo-verzoek sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om documenten over de uitvoering van sancties door Nederland tegen Rusland vanwege de oorlog in OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vergunning opslag en verkoop vuurwerk

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over de vergunning voor opslag en verkoop van vuurwerk door een bedrijf in Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over schorsing NBKB door RvA

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Besluit over alle documenten die gaan over het beleid en de onderlinge communicatie tussen de ILT en de Raad voor Accreditatie (RvA) over de schorsing van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek EVOA-kennisgeving uitvoer bodemassen

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Besluit op een verzoek om documenten over het besluit van 11 september 2023 op een EVOA-kennisgeving aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cementgebonden granulaat op wegen in buurschap De Noenes te Haaren

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over de melding van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant over het aanbrengen van cementgebonden granulaat op wegen in het buurschap De Noenes te Haaren, gemeente Oisterwijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over legionella

[Gepubliceerd: 2023-12-21] 2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten met alle informatie in relatie tot legionella, legionella nonpneumophila, legionella pneumophila of (andere) bacteriologische overschrijdingen in (drink)water(systemen) die is uitgewisseld tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en relevante stakeholders in de periode van 1 januari 2020 tot en met 9 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo)..
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over statiegeld op drankverpakkingen

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die in de maand september 2023 zijn aangeleverd door het Afvalfonds bij de ILT voor statiegeld op drankverpakkingen. En het verbeterplan voor statiegeld op drankverpakkingen dat in oktober 2023 door het Afvalfonds aan de ILT is gegeven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzondere voorvallen vervoersregio Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over een overzichtslijst met meldingen bijzondere voorvallen van vervoersregio Amsterdam. Specifiek over de periode van 1 januari 2019 tot en met 23 november 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Indaver

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over Indaver over de periode 1 juni 2022 tot en met 7 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interpretatie van resultaten CO2-reductiemaatregelen

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Besluit op een verzoek om informatie over de wijze van betonsector-brede gegevensverzameling/- bewerking en alle relevante informatie over de interpretatie van de concreet bereikte resultaten van de CO2-reductiemaatregelen tussen 1990 en 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over vertrek voormalig minister IenW over aanvaarden nieuwe functie

[Gepubliceerd: 2023-12-15] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over het vertrek van de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in verband met het aanvaarden van een functie bij de Vereniging Energie Nederland. Het verzoek is op 2 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over natuurvergunningen en Schiphol, de rechtmatigheid van het Luchthavenverkeersbesluit 2008 voor Schiphol en de voorbereiding van een nieuw Luchthavenverkeersbesluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek onderzoek polyacrylamiden in diepe plassen

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen van het RIVM en Deltares. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NRD expertsessies voor planMER windturbinebepalingen

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de expertsessies die zijn georganiseerd op rijksniveau met betrokkenen van verschillende departementen en enkele externe experts. Dit om te komen tot een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het planMER windturbinebepalingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over noodlanding sportvliegtuig

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten en correspondentie over het inspectierapport over de noodlanding op 8 april 2019 van het sportvliegtuig met registratienummer PH-4Q2. En de eventuele goedkeuring - en vervolgens doorverkoop van onderdelen van de gecrashte PH-4Q2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Terrastab Nederland BV

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijf Terrastab Nederland BV. Er is onder meer gevraagd naar informatie over bij dit bedrijf uitgevoerde inspecties door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de jaren 2013, 2014, 2022 en 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-23 rail- en wegverkeer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vuurwerkevenement in Blaricum

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die verband houden met het vuurwerkevenement dat door Oranje Vereniging Blaricum is georganiseerd op 18 en 19 augustus 2023 in Blaricum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die beschikbaar zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de totstandkoming van de herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-20 scheepvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over speed-pedelec

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek om informatie over de speed-pedelec in de periode van 23 juni 2021 tot en met 1 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overheidscontracten KLM

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over overheidscontracten met luchtvaartmaatschappij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-16 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over participatietraject Luchthavenbesluit RTHA

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die berusten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de evaluatie rondom het participatietraject in de regionale verkenning met belanghebbenden zoals georganiseerd door de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algoritmes

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de onderzoeken naar algoritmes, waaronder de onderzoeken voor de rapporten: 'Aandacht voor algoritmes' en 'Algoritmes getoetst'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kostenraming geologische eindberging

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die bij COVRA aanwezig is of aanwezig zou horen te zijn en die gaat over de cost estimate of the Geological Disposal Facility (kostenraming van de geologische eindberging). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grondverwerving

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Besluit op een verzoek om informatie over grondverwerving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werking ILT

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Besluit op een verzoek om informatie over de werking van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Verzocht is om verslagen, vergaderstukken en correspondentie op IG-niveau (Inspecteur-Generaal van de ILT) in de periode 1 januari 2000-21 april 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). (Woo werking ILT (besluit))
Besluit: 2023-11-06 interne organisatie Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beschikbare capaciteitsdeclaraties over luchthaven Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over alle beschikbare capaciteitsdeclaraties over luchthaven Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontgassen en dampverwerkingsinstallaties

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over ontgassen en dampverwerkingsinstallaties in de periodes van 1 januari 2020 t/m heden en 1 januari 2015 t/m 1 januari 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over intrekking van vergunningverlening aan Belgische afvalverwerker Indaver B.V.

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over de intrekking van de vergunningverlening aan de Belgische afvalverwerker Indaver B.V. vanaf 11 oktober 2022 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Tijdelijke projectorganisatie Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke projectorganisatie Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek sanering Thermphos

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over de sanering van het Thermphos-terrein. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de inhuur van influencers door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over het inhuren van influencers door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geluidsoverlast door vliegtuigen van en naar Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen van en naar Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek afsluiten luchtruim voor Russische luchtvaartmaatschappijen

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Besluit op een verzoek om correspondentie over de afsluiting van het luchtruim voor Russische burgerluchtvaartmaatschappijen uit de periode 1 februari 2022 tot en met 10 januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-17 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Beslissing op bezwaar tegen een deelbesluit op een verzoek om informatie over de (ontbrekende) natuurvergunning van Schiphol. En de procedure om die vergunning alsnog te verkrijgen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over Passende Beoordeling PAS 2015-2021

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de Passende Beoordeling over het Programma Aanpak Stikstof 2015 -2021 (PAS). Het verzoek is op 1 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Engbertsdijksvenen

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over de Engbertsdijksvenen te Kloosterhaar, waaronder alle afgegeven vergunningen. Specifiek om informatie uit de periode van 2019 tot 1 augustus 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over hersanering voormalige EMK-terrrein Krimpen aan den Ijssel

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie die tussen 13 augustus 2022 en 9 mei 2023 (datum indiening verzoek) plaats heeft gevonden tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Dura Vermeer Groep N.V. en/of gelieerde ondernemingen over de (her)sanering van het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-11 bodem Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over financiŽle exploitatie Wijkertunnel

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de financiŽle exploitatie van de Wijkertunnel, het aantal passages, de hoogte van de toltarieven en de afdrachten van de Staat over de periode van 1 januari 2012 tot en met 14 februari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meet- en testgegevens van dampverwerkingsinstallaties en inrichtingen

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Besluit op een verzoek over alle specifieke meet- en testgegevens van dampverwerkingsinstallaties en inrichtingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verlenging openstelling reactoren Doel-4 en Tihange-3 in BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om de correspondentie tussen BelgiŽ en Nederland over de grensoverschrijdende consultatie bij de MER over de verlenging van de openstelling van de reactoren Doel-4 en Tihange-3 in BelgiŽ voor de periode 2025-2035. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over legionella

[Gepubliceerd: 2023-10-10] 1e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten met alle informatie in relatie tot legionella, legionella nonpneumophila, legionella pneumophila of (andere) bacteriologische overschrijdingen in (drink)water(systemen) die is uitgewisseld tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en relevante stakeholders in de periode van 1 januari 2020 tot en met 9 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 bouwen en verbouwen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek over programma Eenvoudig Beter en Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Tweede deelbesluit op een verzoek om documenten vanuit het programma Eenvoudig Beter om te komen tot de Omgevingswet; betreffende communicatie over de Omgevingswet tussen IenW en externe adviesgroepen en de Integrale Adviescommissie; betreffende overige communicatie over de Omgevingswet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming tijdelijke beleidsregel toepassing Wbr op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke beleidsregel inzake toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-02 rail- en wegverkeer
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over veiligheidswaarschuwingen over bouwproducten

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van alle veiligheidswaarschuwingen en/of terughaalacties van bouwproducten bestemd voor consumenten en zakelijke klanten in Nederland van de afgelopen 10 jaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek overtredingen invoer en uitvoer kunststofafval

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over overtredingen bij de invoer en uitvoer van plasticafval in de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten tussen Diederik Samsom en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen Diederik Samsom en IenW over het EU-klimaatbeleid, milieu- en landbouwbeleid, het coronaherstelplan en andere afstemming tussen nationaal - en EU-beleid van 1 augustus 2019 tot 24 april 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omvorming ProRail

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-25 openbaar vervoer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit II op Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Deelbesluit II op een verzoek over het openbaar maken van documenten over de natuurvergunning van Schiphol en de procedure om die vergunning te verkrijgen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen alarmcentrale en RWS omtrent melding Schipholtunnel

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over de manier waarop de communicatie tussen de alarmcentrale en Rijkswaterstaat betreffende een melding over een voorwerp in de Schipholtunnel op 8 juni 2023 heeft plaatsgevonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Bbk-meldingen aanleg Dutch Superyacht Tech Campus

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over Bbk-meldingen die zijn gedaan voor alle partijen grond die zijn gestort voor de aanleg van de Dutch Superyacht Tech Campus in Amsterdam in de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie en communicatie over Dutch Superyacht Tech Campus

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over de correspondentie en communicatie tussen bepaalde partijen over de aanleg van de Dutch Superyacht Tech Campus in de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanpassing bepaling op certificaat bemanningsleden zeegaande zeilschepen kleiner dan 500 ton

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van documenten die geleid hebben tot de aanpassing van de bepaling op het certificaat voor bemanningsleden van zeegaande zeilschepen kleiner dan 500 ton. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectie- en boeterapporten opslag logistiek en bouwbedrijf

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over de inspectie- en boeterapporten die de ILT heeft opgesteld tegen TGK Logistics B.V., in de periode 2019 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectie- en boeterapporten groothandel

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over inspectie- en boeterapporten die betreffende onderneming Kruidenier Fresh Food and Drinks B.V., in de periode 2019 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspectierapport lozing afvalwater IJsseloog

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om het inspectierapport over de lozing van afvalwater bij het baggerdepot in IJsseloog. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over levering SAR helikopters aan Nederlandse Kustwacht

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over de levering van 'Search-and-Rescue Helicopter Capacity' (SAR) helikopters aan de Nederlandse Kustwacht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van documenten van o.a. Evaluatie Decisio

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van enkele documenten, zoals o.a. Evaluatie Decisio, Stelsel van kwaliteitsborging bodem ontwikkeld en PFAS: tijdelijk handelingskader aanleiding voor crisis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documenten onderzoeken naar MosquitNo B.V.

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de onderzoeken die gedaan zijn naar de onderneming MosquitNo B.V. over de periode 2019 tot en met 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-07 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over project Reevediep

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Besluit op een verzoek om informatie over de partijen grond die zijn gebruikt voor het project Reevediep. Specifiek gaat het om documenten uit de periode 2014 tot en met 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over de werking van Rijksinspecties

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van verslagen en onderliggende vergaderstukken van de vergaderingen van de Inspectieraad, correspondentie tussen de Inspectieraad en de verschillende Rijksinspecties en ministeries over de werking van Rijksinspecties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gestorte grond Veense Put

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over het storten van grond op de locatie Veense Put in de gemeente Altena. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek en bevindingen ILT en To070 vliegtuigen over bedrijf Fokker

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over het onderzoek van de ILT en To070 van vliegtuigen en de bevindingen daarvan over het bedrijf Fokker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landelijke regelgeving vliegvelden

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van documenten die zien op informatie over 'aeronatical study' over mogelijke ontheffingen/aanvragen voor de omgeving van commerciŽle en militaire vliegvelden in de periode van 2015 tot en met 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het bodemonderzoek te Tuitjenhorn, Noord-Scharwoude en Bussum

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over het bodemonderzoek rapporten van de locaties Tuitjenhorn, Noord-Scharwoude en Bussum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over regeling schrijnende gevallen binnen Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over de regeling voor schrijnende gevallen binnen het Leefbaarheidsfonds voor Eindhoven Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen ministerie van IenW, Inspectie Leefomgeving en ADR over behandeling van een klacht

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie tussen het ministerie van IenW, de Inspectie Leefomgeving en de Auditdienst Rijk (ADR) over de behandeling van een klacht van 21 oktober 2021. Het gaat over de documenten in de periode van 21 oktober 2021 tot en met 8 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over monitoringsresultaten en vergunningen Perkpolder

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Besluit op verzoeken om informatie over monitoringsresultaten, percolaatwater en baggerspecie in de Perkpolder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ILT en omgevingsdienst over Evoa-kennisgevingen

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de communicatie tussen de ILT en de Omgevingsdienst over de EVOA-kennisgeving met nummer BE0001012759 en gerelateerde voorgaande kennisgevingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-29 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overzicht productcontroles op verlichtingsproducten

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een overzicht van productcontroles op verlichtingsproducten en elektrische apparaten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek PFOA en PFAS in recreatieplas het Lammetjeswiel

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over de uitstoot van PFOA en PFAS door de Chemours-fabriek in de recreatieplas het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over watersportvereniging

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Besluit op een verzoek om documenten over handhavingsactiviteiten bij en vergunningen van Watersportvereniging De Waterpoort voor milieu-activiteiten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vijf EVOA-kennisgevingen

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die ziet op de kennisgevingen met de volgende kenmerknummers: BE0001012385, DE4081/000647, DE1350/182235, DE4513/222024 en IE3112294. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitstel van overgangstermijn voor drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over uitstel (verlenging) van de overgangstermijn voor drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen. Het gaat om de periode vanaf 2018 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie overzichten en maatregelen over geluidsbelasting Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de overzichten en maatregelen van de geluidsbelasting rondom Schiphol.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over drugsvervoer op de A15 en A20 van en naar haven terminals

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over onder andere op welke wijze tracking en tracing van drugsvervoer in relatie tot het verkeer van motorvoertuigen en vrachtwagens op de A15 en A20 van en naar haven terminals uitgevoerd worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op Woo-verzoek over G3 systeemkaart en BTC informatie

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over de G3 systeemkaart en de bruikbaarheid en toepassing van de BCT data vanaf 1 januari 2018 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving slotmisbruik op Nederlandse luchthavens

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving slotmisbruik op Nederlandse luchthavens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over projectplan inrichting Reevediep

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over het projectplan voor de inrichting van het Reevediep. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afstemming over toepassing Deel-SPO op SAR-diensten Bristow

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen de ILT en EASA inzake de afstemming over de toepassing van Deel-SPO op de Search and Rescue-diensten (SAR-diensten) van Bristow. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontgassen scheepvaart op de Waal

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het ontgassen van de scheepvaart op de Waal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uittreksel van vliegbrevettenregister

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over een uittreksel van het vliegbrevettenregister. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over evaluatiegesprekken nieuw luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over evaluatiegesprekken omtrent een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-26 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek over Eenvoudig Beter en Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Eerste deelbesluit op een verzoek om documenten vanuit het programma Eenvoudig Beter om te komen tot de Omgevingswet; om communicatie over de Omgevingswet van, over en gericht aan de externe adviesgroepen en de Integrale Adviescommissie; en om resterende communicatie over de Omgevingswet, beperkt tot directeursniveau en hoger. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 openbaar vervoer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over emissiearme stalvloeren en RAV-systematiek

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Besluit op een verzoek om informatie over emissiearme stalvloeren en de RAV-systematiek over de periode 1 mei 2017 tot het moment van indiening van uw verzoek. Het verzoek betrof zowel interne als externe correspondentie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over lozingsvergunning bedrijf in Bergen op Zoom

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over een lozingsvergunning uit de jaren '80 van het bedrijf SABIC in Bergen op Zoom en recente documenten met betrekking tot de actualisatie van deze vergunning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over schadeafwikkeling containerramp MSC Zoe

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over de schadeafwikkeling van de containerramp met de MSC Zoe. Het gaat om specifieke documenten, namelijk een Master Target List en controlesurveys 1, 2, 3 en 4 waarnaar in Kamerstukken II 29684, nr. 184 en nr. 191 wordt verwezen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geconstateerde gebreken bij Heineken

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geconstateerde gebreken bij Heineken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag van de natuurvergunning Schiphol. Het verzoek richt zich specifiek op correspondentie tussen IenW en Schiphol in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 februari 2022. Het verzoek is op 26 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking brieven van ILT aan diverse railmusea

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van brieven die de ILT heeft verzonden aan diverse railmusea. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek digitale billboards langs snelwegen

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over digitale billboards langs snelwegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek geluidsschermen A10-Noord

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Besluit op een verzoek om informatie over de geluidsschermen langs de A10-Noord. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleidsvisie Verzorgingsplaats van de Toekomst

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de beleidsvisie Verzorgingsplaats van de Toekomst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie klimaatverandering, klimaatadaptatie en waterveiligheid BES-eilanden

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de volledige communicatie omtrent klimaatverandering, klimaatadaptatie en waterveiligheid met betrekking tot de BES-eilanden binnen de rijksoverheid ťn tussen de rijksoverheid en derden vanaf 27 mei 2003 tot en met 14 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Vlaamse lozingsvergunningen PFAS

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over Vlaamse lozingsvergunningen voor PFAS (waaronder PFOS, PFOA, GenX, FBA en andere PFAS) aan Indaver. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gestorte grond op locatie Dutch Superyacht Tech Campus

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om documenten over gestorte partijen grond op de locatie Dutch Superyacht Tech Campus in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gestorte grond locatie Buitendijks Noordeinde

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om documenten over gestorte partijen grond op de locatie Buitendijks in Noordeinde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over brief EASA over de ontheffingen van Opt-in regelgeving van SAR-diensten

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over het verkrijgen van de brief van European Union Aviation Safety Agency (EASA) over de ontheffingen van de Opt-in regelgeving van Search and Rescue diensten (SAR) die aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verstuurd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over vertrek voormalig minister IenW omtrent aanvaarden nieuwe functie

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over het vertrek van de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in verband met het aanvaarden van een functie bij de Vereniging Energie Nederland. Het verzoek is op 2 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over levering SAR-helikopters Nederlandse Kustwacht

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over de levering van Search-and-Rescue (SAR)-helikopters voor de Nederlandse Kustwacht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek naar capaciteit schip

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoek dat is verricht door respectievelijk Rijkswaterstaat en Amsterdam Shipyards naar de capaciteit van een schip. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Woo-verzoek over onderzoek naar capaciteit schip

[Gepubliceerd: 2023-07-14] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-07-09 scheepvaart
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gesubsidieerde organisaties gelieerd aan UNESCO, FAO en WHO

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van in Nederland gevestigde en door Nederland gesubsidieerde organisaties gelieerd aan UNESCO, FAO en WHO sinds 1955 tot maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaar gemaakte documenten over gesubsidieerde organisaties gelieerd aan UNESCO, FAO en WHO

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Bestand: bijlagen bij besluit Woo Unesco instituten.pdf
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst bij Woo-besluit over gesubsidieerde organisaties gelieerd aan UNESCO, FAO en WHO

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Bestand: inventarislijst besluit Woo Unesco instituten.pdf
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol in het kader van fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 Woo-verzoek Experimenteerregeling en Hoofdlijnenbrief Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om documenten over de Experimenteerregeling en het in de Hoofdlijnenbrief aangekondigde stappenplan om tot een reductie van het aantal vliegtuigbewegingen op luchthaven Schiphol te komen. Dit deelbesluit gaat over de Experimenteerregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over ultrafijnstof en andere chemische stoffen op luchthavens in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over ultrafijnstof en andere chemische stoffen op luchthavens in Nederland en de gevolgen daarvan voor luchthavenwerkers. Het verzoek is op 1 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over toepassing van staalslakken

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Beslissing op bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over de toepassing van staalslakken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen het ministerie IenW-ACM over de vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen het ministerie van IenW en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de gunning van de nieuwe vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet. Meer specifiek gaat het over de correspondentie die verband houdt met de reacties van de ACM op het concept Beleidsvoornemen gunning vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet 2025 van 15 februari 2021 en op de consultatieversie Programma van Eisen nieuwe HRN-concessie van 15 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectierapporten en boeterapporten transportbedrijf

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over de inspectierapporten en boeterapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen het Transportbedrijf Keus & Mollink. Het gaat om de periode vanaf 2015 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspecties export plasticafval

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties en controles van de export van plasticafval in de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over documenten met het onderwerp 'sancties tegen Rusland'. Het gaat om de perioden van 14 februari 2022 tot en met 22 februari 2022 en van 24 maart 2022 tot en met 9 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

6e deelbesluit op Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het verzoek is op 24 februari 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 veiligheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking registratie van transporten afvalstromen naar en productstromen van Ferm O Feed

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van de registratie van transporten van afvalstromen naar en productstromen van het bedrijf Ferm O Feed. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluit tot wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Besluit op een verzoek om openbaar maken van informatie over het besluit tot wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

5e deelbesluit Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verondieping zandwinput Ravenswaarden

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de verondieping van de zandwinput in de Ravenswaarden bij Gorssel. Het gaat specifiek om de melding, het inrichtingsplan, het monitorings- en beheerplan en de meetgegevens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ligplaatsontheffing voor asielopvang Nieuwegein

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over de asielopvang aan de Vreeswijksestraatweg te Nieuwegein en de door Rijkswaterstaat (RWS) verleende ligplaatsontheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen het ministerie van IenW en de Europese Commissie

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie over de brief aan de Tweede Kamer met kenmerk IENWBSK-2020/96957. Deze brief gaat over de hoofdlijnen integrale besluit marktordening op het spoor na 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 rail- en wegverkeer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek evaluatie tijdelijk handelingskader PFAS

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Besluit op een verzoek om alle documenten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan ABDTOPConsult heeft gestuurd voor de evaluatie van het tijdelijk handelingskader PFAS. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Woo-verzoek uitvoering PSO-verordening

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om de communicatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Europese Commissie over de uitvoering van de PSO-verordening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Regeling eisen geschiktheid, misbruik van psychoactieve middelen (zoals alcohol en drugs)

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit Regeling eisen geschiktheid, misbruik van psychoactieve middelen (zoals alcohol en drugs). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Catshuissessie vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek over de openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de Catshuissessie van 2 februari 2023 met het bedrijfsleven over het vestigingsklimaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e Deelbesluit Woo-verzoek over project deel uitmakend van normstelling voor bromaat

[Gepubliceerd: 2023-06-13] 2e Deelbesluit op een verzoek om informatie over het project deel uitmakend van de normstelling voor bromaat voor aanpassing van de toepasselijke omgevingsrechtelijke regelgeving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over WKO-systeem en wijkwarmtapwatervoorziening Weideveld

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over het WKO-systeem en de wijk warmtapwatervoorziening Weideveld in Bodegraven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geleidelijk verminderd vermogen e-bike

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de nadere invulling van de begrippen 'trapondersteuning' en 'geleidelijk vermindert' bij fietsen met trapondersteuning. Daarnaast is verzocht om informatie over resultaten van een eventueel onderzoek naar het geleidelijk verminderd vermogen van de e-bike. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Energie Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van I&W en mw. Cora van Nieuwenhuizen van Energie Nederland en alle contacten en informatie-uitwisseling binnen I&W over contacten met mw. Cora van Nieuwenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunning Sint Pietersluisweg/Villapark in Maastricht

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over de vergunning die is verleend voor de drijvende steiger met boothuis aan de Sint Pietersluisweg/Villapark in Maastricht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst Wob-/Woo-verzoek over voornemen tot onderhandse gunning van Hoofdrailnet aan NS

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over interne documenten en correspondentie binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alsmede externe correspondentie gevoerd met de ministeries van FinanciŽn, Economische Zaken en Klimaat en Algemene Zaken in periode van 1 september 2017 tot en met 8 juli 2020. Het verzoek is op 8 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 31 mei 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eindbesluit op Wob-/Woo-verzoek over voornemen tot onderhandse gunning van Hoofdrailnet aan NS voor de periode na 2024

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over interne documenten en correspondentie binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alsmede externe correspondentie gevoerd met de ministeries van FinanciŽn, Economische Zaken en Klimaat en Algemene Zaken in de periode van 1 september 2017 tot en met 8 juli 2020. Het verzoek is op 8 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 31 mei 2023 dit besluit genomen. De documenten gaan over de spoorordening, de decentralisatie van spoorlijnen, de positie van de NS, het Hoofdrailnet, de omvang van het Hoofdrailnet, en/of het beleidsvoornemen tot onderhandse gunning van het Hoofdrailnet aan de NS.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-besluit over overbrenging teerhoudend asfalt naar Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Lijst van documenten bij Woo-besluit over overbrenging van teerhoudend asfalt granulaat van Nederland naar Duitsland.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overbrenging teerhoudend asfalt naar Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over overbrenging van teerhoudend asfalt granulaat van Nederland naar Duitsland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOO-verzoek over aanvaring op Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvaring van het schip Coral Lacera op 22 februari 2022 op de Noordzee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sancties wetenschappelijke integriteit

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit inclusief bijlage op een verzoek om informatie over sancties die zijn opgelegd aan wetenschappers naar aanleiding van een procedure over een vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst bij Woo-verzoek over brief Last onder dwangsom

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de brief Last onder dwangsom opgemaakt in het kader van de inspectietaak toezicht en handhaving op de drinkwaternormen. et verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over brief Last onder dwangsom

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de brief Last onder dwangsom opgemaakt in het kader van de inspectietaak toezicht en handhaving op de drinkwaternormen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

4e deelbesluit Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-besluit over NGO-schepen op Middellandse Zee

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Herziene beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over NGO-schepen die opereren op de Middellandse Zee. Het bezwaar is op 5 juni 2021 gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst bij herziene beslissing op bezwaar Wob-besluit over NGO-schepen op Middellandse Zee

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Inventaris bij herziene beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over NGO-schepen die opereren op de Middellandse Zee.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst ECM plicht historisch railmaterieel

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Inventarislijst bij het besluit op een verzoek om informatie over ECM certificering plicht historisch railmaterieel.
Besluit: 2023-05-23 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit ECM plicht historisch railmaterieel

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over ECM certificering. De ILT heeft deze in maart 2023 verstuurd aan de eigenaren/beheerders van het historisch railmaterieel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-23 rail- en wegverkeer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen mevrouw Kroes en voormalig Inspecteur-Generaal van ILT over Uber

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over Uber waarin is gecommuniceerd tussen Neelie Kroes en voormalig Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vanaf de periode januari 2014 tot en met 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek inzake database emissieregistratie en eMJV's

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Besluit op een verzoek over openbaarmaking van informatie uit de database emissieregistratie en onderliggende elektronische milieujaarverslagen (e-MJVs). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Woo-verzoek contacten met Uber

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om informatie over contacten van onder anderen de minister-president met Uber. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over de tussentijdse wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. De wijziging gaat over voorrangsregels bij de verdeling van capaciteit op het spoor. De wijziging regelt dat binnenlands personenvervoer dat onder concessie rijdt voorrang krijgt op binnenlands personenvervoer dat in zogeheten open toegang rijdt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 openbaar vervoer Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Redelijke Regeling IenW-NS

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over de zogeheten Redelijke Regeling tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Nederlandse Spoorwegen (NS). Dit is een regeling over de aan de concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025 gerelateerde productiemiddelen bij een overgang op een andere concessiehouder. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 openbaar vervoer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek handhavingsverzoeken Corendon Airlines

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om documenten over de handhaving van EU-verordening 261 over de jaren 2019 tot en met 2022 bij Corendon Airlines. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Keniaanse verstekeling op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om documenten over de Keniaanse verstekeling in de wielkast van een Cargoluxtoestel dat op 23 januari 2022 op Schiphol aankwam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 luchtvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek rapporten over transportbedrijf

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om de inspectierapporten en de boeterapporten die de Inspectie Leefomgeving en Transport tegen transportbedrijf Keus & Mollink heeft opgemaakt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over maritiem incident op 22 februari 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie en andere relevante documenten tussen Rijkswaterstaat over het maritiem incident dat op 22 februari 2022 heeft plaatsgevonden op de Noordzee, waarbij een zeeschip in aanraking kwam met een onderzeese kabel en pijpleiding. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 scheepvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek over Schiphol en Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over Schiphol en Lelystad Airport. In dit besluit gaat het om informatie over de lange wachttijden op Schiphol en het uitstel van de opening van Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over keuringsrapporten damwanden en kades haven Breskens

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over eventuele keuringsrapporten ten aanzien van de damwanden en kades van de Breskense haven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het bedrijf TUF Recycling

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijf TUF Recycling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over het bedrijf TUF Recycling

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Lijst van documenten bij het besluit op Woo-verzoek over het bedrijf TUF Recycling.
Besluit: 2023-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek ongeval Markermeer

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over de onderzoeksbevindingen van het ongeval dat heeft plaatsgevonden op 7 september 2022 bij het Markermeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over Tata Steel. Specifiek is verzocht om informatie over de uitstoot van stoffen, het lozen van grondstoffen in de zee en de milieu- en gezondheidssituatie op en rondom het terrein van Tata Steel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-27 natuur en milieu Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over het voornemen tot onderhandse gunning van het Hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over documenten en correspondentie binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor zover die betrekking hebben op de spoorordening, de decentralisatie van spoorlijnen, de positie van de NS, het Hoofdrailnet, de omvang van het Hoofdrailnet, en/of het beleidsvoornemen tot onderhandse gunning van het Hoofdrailnet aan de NS. Het verzoek is op 8 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-21 openbaar vervoer Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over notitie 'Interpretatie vermijden ongare kooks'

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de notitie 'Interpretatie vermijden ongare kooks'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 stoffen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dronevergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over dronevergunningen en over de invloed van drones op vleermuizen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over onderzoek naar effecten openbaar aanbesteden Openbaar Vervoer

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastrutuur en Waterstaat (IenW) en de onderzoeksbureaus Decisio, TwynstraGudde en inno-V over het onderzoek 'Effecten van openbaar aanbesteden in het Openbaar Vervoer, een overzicht van de ervaringen in de periode 2000-2020'. Het verzoek is op 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-17 openbaar vervoer Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aantal uitgevoerde vluchten en aantal meldingen reanimaties

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal in of vanuit Nederland uitgevoerde vluchten, per luchtvaartmaatschappij en het aantal meldingen van reanimatie van zowel passagiers als crew aan boord van in of vanuit Nederland uitgevoerde vluchten. Specifiek gaat het om de periode vanaf 2015.
Besluit: 2023-04-17 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op informatieverzoek over medische richtlijnen luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over medische richtlijnen in de luchtvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over implementatietermijn vervoersconcessie Hoofdrailnet

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over de inschatting en de beoordeling van de benodigde implementatietermijn voor de nieuwe vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 openbaar vervoer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over levering Search-and-Rescue Helicopter capacity voor Nederlandse Kustwacht

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de levering van 'Search-and-Rescue Helicopter capacity voor de Nederlandse Kustwacht. Het verzoek betreft documenten in de periode van 1 juni 2022 tot en met 4 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over watervergunningsaanvraag voor sloop en herbouw woning te Heerewaarden

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over het gehele proces van de toekenning van de watervergunningsaanvraag en de verlening/aanpassing van de watervergunning voor de sloop en herbouw van een woning in Heerewaarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 bouwen en verbouwen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over source data temperatuurmetingen

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit inclusief bijlagen op een verzoek om informatie bij het KNMI over source data temperatuurmetingen op 1,5 meter hoogte en 2,20 meter hoogte. Specifiek 12s samples van 7 juli 2018, 15.30 tot 15.40 uur en van 18 juli 2018 van 14.30 tot 14.40 uur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over consumentenvuurwerk F-1 en F-2

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de gehanteerde keuringsnormen en richtlijnen van consumentenvuurwerk F-1 en F-2 en een overzicht van afgekeurde consumentenvuurwerkproducten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-05 openbare orde en veiligheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek naar de Nederlandse norm voor teerhoudend asfaltgranulaat

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de ILT, IenW en het RIVM over het aan het RIVM gevraagde onderzoek over de Nederlandse norm voor teerhoudend asfaltgranulaat en concepten van het door het RIVM opgestelde rapport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 bodem Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over baggerstort Ingense Waarden

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken en vergunningen van de Rijksoverheid met vertegenwoordiger van de eigenaar van de Ingense Waarden als stortplaats van bagger en/of als gebied in de uiterwaarden van de Nederrijn nabij Ingen in Gelderland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 bodem Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over (her)sanering voormalige EMK-terrein Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over de (her)sanering van het voormalige EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel. Er wordt verzocht om openbaarmaking van alle communicatie over dit onderwerp in de periode 1 september 2021-12 augustus 2022 tussen het ministerie van IenW en Dura Vermeer Groep NV (en/of gelieerde ondernemingen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-03 bodem Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dwangsombesluit reinigingsproduct

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over het dwangsombesluit betreffende het reinigingsproduct 'Easyflow'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de brief 'voornemen last onder dwangsom'

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Besluit op een verzoek om informatie over de brief 'voornemen last onder dwangsom'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over varend ontgassen

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Deelbesluit I op een verzoek om informatie over varend ontgassen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over varend ontgassen (PDF | 3 pagina's | 523 kB)
Besluit: 2023-03-29 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over (recreatieve) luchtvaartexaminatoren die een negatieve competentie beoordeling (AoC) van ILT hebben ontvangen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht waarin vermeld staat hoeveel (recreatieve) luchtvaartexaminatoren -en met welk achtergrond, in de periode 22 februari 2021 - 22 februari 2023 ≠een negatieve competentie beoordeling (AoC) van de ILT hebben ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (Schiphol bijlagen 1 t/m 4 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 1 t/m 4 Schiphol (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (Schiphol bijlagen 5 t/m 8 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 5 t/m 8 Schiphol (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (Schiphol bijlagen 9 t/m 14 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 9 t/m 14 Schiphol (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (overige luchtvaartterreinen bijlagen 1 t/m 4 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 1 t/m 4 overige luchtvaartterreinen (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (overige luchtvaartterreinen bijlagen 5 t/m 9 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 5 t/m 9 overige luchtvaartterreinen (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

esluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (overige luchtvaartterreinen bijlagen 10 t/m 14 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Openbaar gemaakte documenten Overige luchtvaartterreinen deel 10
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over keuringen psychologische geschiktheid machinisten

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over keuringen psychologische geschiktheid van machinisten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek notulen Stuurgroep bodemconvenant

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om de notulen van de Stuurgroep bodemconvenant en de stuurgroep OBG (ondergrond, bodem en grondwater) over de periode 1 januari 2018 tot en met 26 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 bodem Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verbreding fietspad Gennep-Oeffelt

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over ambtelijk en bestuurlijk overleg met de gemeenten Gennep en Land van Cuijk en de provincies Noord-Brabant en Limburg over de verbreding van het fietspad op de brug over de Maas tussen Gennep en Oeffelt in de periode 1 januari 2018 tot 1 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over correspondentie evaluatie concessie Hoofdrailnet periode 2015-2019

[Gepubliceerd: 2023-03-17] Deelbesluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en onderzoeksbureaus Goudappel Coffeng en Rebel, verband houdend met de tussentijdse evaluatie (midterm review) van de concessie voor het hoofdrailnet over de periode 2015-2019. Het verzoek is op 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 10 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-10 openbaar vervoer Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over de uitstoot van stoffen door Tata Steel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-09 natuur en milieu Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de vliegramp in Tripoli

[Gepubliceerd: 2023-03-17] Besluit op Woo-verzoek over de nasleep en het onderzoek naar de vliegramp met het toestel van Afriqiyah Airways-vlucht 771 in Tripoli, LibiŽ in 2010. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie van de verlichting langs de rijksweg A2

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Rijkswaterstaat en aannemers over problemen met de verlichting langs de rijksweg A2 (storingen en uitval) opgelost te krijgen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 rail- en wegverkeer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het project normstelling van bromaat

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van een werkgroep over het project normstelling van bromaat. Daarbij documenten over het project van het Hoogheemraadschap Delfland om aan de awzi Nieuwe Waterweg in gemeente Westland een extra zuiveringsstap toe te voegen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-07 water Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Uber

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten en alle (soorten) communicatie die bij of onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig zijn en die betrekking hebben op het bedrijf Uber. Het gaat over de periode van 2014 tot en met 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-07 openbaar vervoer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie met personen uit het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof in de periodes 2015-2019 en 2020-2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op Woo-verzoek over natuurvergunning van Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over de natuurvergunning van Schiphol en de procedure om die vergunning alsnog te verkrijgen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). 1e Deelbesluit op Woo-verzoek over natuurvergunning van Schiphol (PDF | 8 pagina's | 212 kB) Lijst van documenten (PDF | 8 pagina's | 232 kB) Bijlagen bij 1e Deelbesluit op Woo-verzoek over natuurvergunning van Schiphol (PDF | 120 pagina's | 2,0 MB)
Besluit: 2023-03-03 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beheerplannen Deltawateren, Noordzeekustzone en Waddenzee

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de beoordelingen met betrekking tot de beheerplannen Deltawateren 2016-2022, Noordzeekustzone 2016-2022 en Waddenzee 2016-2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-02 water Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over lozingsvergunning voor RWZI Bath

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Besluit op een verzoek om informatie over de lozingsvergunning voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Bath. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-01 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 inkoop en beheer Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over project N35 Wijthmen - Nijverdal

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om documenten over de periode vanaf 2014 t/m 27 februari 2023 over het Project N35 Wijthmen - Nijverdal, waartoe ook deeltraject Heino noord behoort, dat landgoed 'De Gunne' sinds 1828 doorsnijdt.
Besluit: 2023-02-27 rail- en wegverkeer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-03-01] Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het voorbereiden van de intentieverklaring (Expression of Principles) aangaande Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving vanaf het begin dat deze besprekingen over deze intentieverklaring zijn gestart tussen IenW en EZK en de Provincie Noord-Holland en tussen IenW en Tata Steel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-21 natuur en milieu Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluit EVOA 7 december 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie en informatie met betrekking tot een besluit van 7 december 2022 op grond van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-19 afval Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Bijlmerramp

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op een verzoek om informatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport over de vliegramp in de Bijlmer van 1992. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-17 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over over het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek

[Gepubliceerd: 2023-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar bij Woo-besluit over kosten voor gladheidsdiensten

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Beslissing op bezwaar bij een besluit op een verzoek om informatie over de kosten die het KNMI in rekening brengt voor de gladheidsdiensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 rail- en wegverkeer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over ongewone voorvallen bij Tata Steel te IJmuiden

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over ongewone voorvallen die zich vanaf 2010 tot heden bij Tata Steel te IJmuiden hebben voorgedaan. Het verzoek is op 15 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 9 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-09 afval Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over ongewone voorvallen bij Tata Steel te IJmuiden

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over ongewone voorvallen die zich vanaf 2010 tot heden bij Tata Steel te IJmuiden hebben voorgedaan. Het verzoek is op 15 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 9 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-09 afval Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek intrekking Part 145 erkenning

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over de intrekking van de Part-145 erkening van het bedrijf ATN Aircraft Division. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 luchtvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de drukte op Schiphol in de periode van mei 2021 tot en met heden

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van IenW en Schiphol over personeelstekorten en daarmee samenhangende onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, personeelsformatie en werkdruk over de periode van mei 2021 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-06 natuur en milieu Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kennisgeving onder EVOA

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de correspondentie met de Inspectie Leefomgeving en Transport, RUDZeeland en/of derden alsmede de voorbereiding op en de totstandkoming van het besluit met dagtekening 7 december 2022 op de kennisgeving onder EVOA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-02 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlandse bruine vloot

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van documenten die zien op de uitvoering van de taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het toezicht op en de veiligheid van de Nederlandse bruine vloot. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over thermisch gereinigde grond

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over de tussenwaarde dan wel emissietoetswaarde in grond (thermisch gereinigde grond). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toepassing van staalslakken

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op een verzoek om informatie over de toepassing van staalslakken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over onderzoeksrapporten integrale besluit marktordening spoor

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verschillende onderzoeksbureaus, verband houdend met diverse onderzoeksrapporten in relatie tot de Kamerbrief over integrale besluit marktordening op het spoor na 2024 (ACM, AT Osborne, Decisio/Twijnstra Gudde). Het verzoek is op 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-besluit over aanleiding kabinetsbesluit tot capaciteitsreductie Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Lijst van documenten bij Woo-besluit over de aanleiding en voorbereiding van het kabinetsbesluit tot capaciteitsreductie van Schiphol. Het verzoek gaat ook om documenten die betrekking hebben op de nota Signaal duur anticiperend handhaven Schiphol van ILT van 5 november 2021.
Besluit: 2023-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanleiding kabinetsbesluit tot capaciteitsreductie Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de aanleiding en voorbereiding van het kabinetsbesluit tot capaciteitsreductie van Schiphol. Het verzoek gaat ook om documenten die betrekking hebben op de nota Signaal duur anticiperend handhaven Schiphol van ILT van 5 november 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over transporten autoshredderresiduen

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over transporten van autoshredderresiduen (afvalstoffen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-22 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Belgische lozingsvergunningen PFAS

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over de Belgische lozingsvergunningen voor PFAS aan Indaver. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-19 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-besluit over Belgische lozingsvergunningen PFAS

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Lijst van documenten bij Woo-besluit over de Belgische lozingsvergunningen voor PFAS aan Indaver.
Besluit: 2023-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Regeling Eisen Geschiktheid 2000

[Gepubliceerd: 2023-01-18] Besluit op een verzoek om informatie over de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Deze regeling vormt de basis voor de geschiktheidsbeoordeling door het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over advies Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Besluit op een verzoek om informatie over het meest recente advies van Advocatenkantoor Pels Rijcken over het voornemen tot onderhandse gunning van de concessie van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen voor de periode na 2025. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspectierapport bouwproducten

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om het inspectierapport van 17 februari 2020, dat is opgemaakt na een handhavingsverzoek over bouwproducten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over deelname schriftelijke consultatie Programma van Eisen voorgenomen concessie Hoofdrailnet

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek om informatie over deelname aan schriftelijke consultatie van het Programma van Eisen over de voorgenomen concessie Hoofdrailnet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over correspondentie tussen ministerie van IenW en onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV over onderzoek Ordening stations

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV, verband houdend met het onderzoek Ordening stations. Dit onderzoek richt zich op eigendoms-, exploitatie- en verantwoordelijkheidsdeling op stations. Het verzoek is op 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-03 openbaar vervoer Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over correspondentie tussen ministerie van IenW en onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV over onderzoek Ordening stations

[Gepubliceerd: 2023-01-03] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV, verband houdend met het onderzoek Ordening stations. Dit onderzoek richt zich op eigendoms-, exploitatie- en verantwoordelijkheidsdeling op stations. Het verzoek is op 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-03 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ultrafijnstof en andere chemische stoffen op luchthavens in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-01-02] Besluit op een verzoek om informatie over ultrafijnstof en andere chemische stoffen op luchthavens in Nederland en de gevolgen daarvan voor luchthavenmedewerkers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit Wob-verzoek thermisch gereinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat

[Gepubliceerd: 2022-12-30] Besluit op een verzoek om documenten over thermisch gereinigde grond (TGG) en teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) uit de periode 1 januari 2010 tot en met 17 juli 2020. Dit deelbesluit gaat over documenten van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) en andere onderdelen van Rijkswaterstaat. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). De openbaar te maken documenten verschijnen op open.rws.nl. 3e deelbesluit Wob-verzoek thermisch gereinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat (PDF | 13 pagina's | 2,6 MB) Relevante artikelen uit de Wet open overheid (PDF | 3 pagina's | 617 kB)
Besluit: 2022-12-29 bodem Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhavingsverzoek reinigingsproduct

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over het handhavingsverzoek inzake het reinigingsproduct 'Easyflow'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-28 afval Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over emissie ammoniak industriŽle bedrijven

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de emissie van ammoniak bij industriŽle bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geleiderails langs A37

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over geleiderails langs de A37. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoeken over opslag van brandstof op Bonaire

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op verzoek om informatie over de opslag van brandstof op Bonaire 4 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Marker Wadden

[Gepubliceerd: 2023-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over bestuurlijke aangelegenheid Marker Wadden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-12-22 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de besluitvorming die aanleiding heeft gegeven tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022. Het verzoek is op 8 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 december 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over TUF Recycling

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over TUF Recycling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie vergunningen elektrische laadpunten en uniforme voorbereidingsprocedure

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie over vergunningen voor elektrische laadpunten en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 rail- en wegverkeer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek voetgangersveer Arcen

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluit op een verzoek om documenten over het voetgangersveer over de Maas in Arcen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 water Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over waterkaarten nieuw Waterbesluit

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de waterkaarten bij de Waterregeling, de Beleidsregels Grote Rivieren (BGR) en het proces van aanpassing tot de aangepaste waterkaarten bij het nieuwe Waterbesluit. Het verzoek is op 30 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over geluidsschermen langs A10-Noord

[Gepubliceerd: 2022-12-15] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over de geluidsschermen langs de A10-Noord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek communicatie helmplicht snorfietsers

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om alle communicatie over de helmplicht voor snorfietsers tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en politici zoals Kamerleden uit de periode 1 januari 2019 - 12 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over invloed van uitwerking regulering Schiphol op Asset BŤta

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over de Notitie naar aanleiding van vragen over invloed nadere uitwerking regulering Schiphol op Asset BŤta. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over EU-regulering nieuw plantenveredelingstechnieken

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over de EU-regulering van nieuwe plantenveredelingstechnieken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over EU-regulering nieuwe plantenveredelingstechnieken (IenW)

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over de EU-regulering van nieuwe plantenveredelingstechnieken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 kenniseconomie Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Woo-verzoek noodplannen voedselschaarste

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om informatie over noodplannen in geval van voedselschaarste. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over Tata Steel. Specifiek om informatie over de uitstoot van stoffen, het lozen van grondstoffen in de zee en de milieu- en gezondheidssituatie op en rondom het terrein van Tata Steel. Het verzoek is op 15 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 natuur en milieu Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over modernisering van de Maasroute

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over Maasroute, modernisering fase 2. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over onderzoek Vervoersconcessie Hoofdrailnet, praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onderzoeksbureau inno-V dat de opdracht heeft uitgewerkt voorafgaand aan het onderzoek Vervoersconcessie HRN praktische voorwaarden en uitgangspunten bij gunning over de periode 1 september 2017 tot en met 10 juli 2020. Het verzoek is op 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 28 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over onderzoek Vervoersconcessie Hoofdrailnet, praktische voorwaarden en aandachtspunten voor gunning

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onderzoeksbureau inno-V dat de opdracht heeft uitgewerkt voorafgaand aan het onderzoek Vervoersconcessie HRN praktische voorwaarden en uitgangspunten bij gunning over de periode 1 september 2017 tot en met 10 juli 2020. Het verzoek is op 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 28 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan

[Gepubliceerd: 2022-11-18] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-18 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Interne communicatie tussen ministeries van FinanciŽn, EZK en AZ over onderzoek Europese Commissie naar naleving PSO-verordening

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over Interne communicatie tussen ministeries van FinanciŽn, Economische Zaken en Klimaat en Algemene Zaken over het onderzoek van de Europese Commissie naar de naleving van de PSO-verordening vanaf 24 augustus 2020 tot en met 9 juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over zienswijze Europese Commissie correspondentie met IenW

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over de zienswijze van de Europese Commissie over de correspondentie tussen de Europese Commissie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opvang asielzoekers op schip in Velsen

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over de opvang van asielzoekers op een schip in de gemeente Velsen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overeenkomst Arcadis

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie over en een kopie van de overeenkomst(en) met Arcadis die via Rijkswaterstaat (RWS) betrokken is bij de uitrol van Kader Richtlijn Water projecten in de buurt van de Bergsche Maas in de provincie Gelderland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 water Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Drentse Zonneroute A37

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over de Drentse Zonneroute A37/Hernieuwbare energie op rijksgrond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over granuliet

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over granuliet over de periode van 11 februari 2020 tot en met 1 oktober 2020. Het verzoek is op 1 oktober 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kerncentrale Borssele

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over het verzoek van de exploitant van de kerncentrale Borssele om een aangepast pakket van opwerkingsafval terug te mogen ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek over granuliet

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Deelbesluit op een verzoek om informatie over granuliet. Het deelbesluit is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over communicatie tussen IenW en NS over marktordeningsaangelegenheden

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van IenW en de NS over marktordeningsaangelegenheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Besluit op een verzoek om documenten over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 2 Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over communicatie tussen IenW en NS over marktordeningsaangelegenheden

[Gepubliceerd: 2022-10-24] bijlagen 4 bij Deelbesluit 2 Woo-verzoek communicatie IenW en NS over marktordeningsaangelegenhed (PDF | 155 pagina's | 27,2 MB) bijlagen 5 bij Deelbesluit 2 Woo-verzoek communicatie IenW en NS over marktordeningsaangelegenhed (PDF | 229 pagina's | 27,2 MB) bijlagen 6 bij Deelbesluit 2 Woo-verzoek communicatie IenW en NS over marktordeningsaangelegenhed (PDF | 193 pagina's | 23,9 MB) inventarislijst bij Deelbesluit 2 Woo-verzoek communicatie IenW en NS over marktordeningsaangelegenhed (PDF | 51 pagina's | 498 kB)
Besluit: 2022-10-20
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland (ILT)

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over sancties tegen Rusland. Het verzoek is op 24 maart 2022 ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 internationale betrekkingen Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over taxatierapporten van Stichting Vivare

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle taxatierapporten die door Stichting Vivare in de aanvraag van oktober 2015 zijn ingediend. Het verzoek is op 22 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 13 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland (ILT)

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over sancties tegen Rusland. Het verzoek is op 24 maart 2022 ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 internationale betrekkingen Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming rapportages cabinelucht

[Gepubliceerd: 2022-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de rapportages van de nationale adviesgroep cabinelucht uit de periode 2015 tot 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Plastic Pact NL

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over Plastic Pact NL. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-07 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek spoorknooppunt Arnhem-Oost

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over spoorknooppunt Arnhem-Oost. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitstel besluit Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over het kabinetsbesluit om de besluitvorming over de opening van Lelystad Airport met 2 jaar uit te stellen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over problematiek op Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over de problematiek op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over problemen op Schiphol als gevolg van personeelstekorten

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over ontstane problemen op Schiphol als gevolg van personeelstekorten, de daaruit voortvloeiende gevolgen en (mogelijke) maatregelen en oplossingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over personeelstekorten Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over ontstane problemen op Schiphol als gevolg van personeelstekorten, de daaruit voortvloeiende gevolgen en (mogelijke) maatregelen en oplossingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over vaststelling drinkwatertarieven 2021 Limburg

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een Wob-verzoek over vaststelling drinkwatertarieven 2021 Limburg.
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen wob-besluit over grond in Oosterhout

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een Wob-verzoek over de locatie Park 15 in Oosterhout.
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contact met Europese Commissie over onderhandse gunning concessie hoofdrailnet

[Gepubliceerd: 2022-09-21] Besluit op een verzoek om de correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie over het voornemen tot de onderhandse gunning van de concessie van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen voor de periode na 2025. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over toepassing van staalslakken

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Besluit op een verzoek om documenten over de toepassing van staalslakken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Maastricht Aachen Airport

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Besluit op een verzoek om documenten over Maastricht Aachen Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek stremming sluis Bosscherveld

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over de stremming van de sluis Bosscherveld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-/Woo besluit over communicatie met Fastned over elektrisch laden langs de Nederlandse Rijkswegen

[Gepubliceerd: 2022-09-16] Besluit op bezwaar van een Wob-besluit over communicatie met Fastned (voorheen Breesaap) over het elektrisch laden langs de Nederlandse Rijkswegen en de daarbij behorende procedures. Het verzoek is op 18 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 9 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over project N35 Wijthmen-Nijverdal

[Gepubliceerd: 2022-09-16] Besluit op een verzoek om informatie over het project N35 Wijthmen-Nijverdal, waartoe ook deeltraject Heino-Noord behoort. Het verzoek is op 1 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-16 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over HUF-beoordeling windturbines 2009

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Besluit op een verzoek om de HUF-beoordeling windturbines 2009. HUF staat voor handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo)
Besluit: 2022-09-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kosten voor gladheidsdiensten

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over de kosten die het KNMI in rekening brengt voor de gladheidsdiensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob verzoek correspondentie IenW en Europese commissie inzake gunning NS

[Gepubliceerd: 2022-09-15] Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Europese Commissie over het voornemen tot onderhands gunnen van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) voor de periode na 2024.
Besluit: 2022-09-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Aldersakkoord uit 2008

[Gepubliceerd: 2022-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over Aldersakkoord uit 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek milieustraten Middelharnis en Goedereede

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Besluit op een verzoek om informatie over aangevoerde en afgevoerde afvalstoffen van de milieustraten Middelharnis en Goedereede van de gemeente Goeree-Overflakkee in de jaren 2016 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over rijgeschiktheid bij een unipolaire/depressieve stemmingsstoornis

[Gepubliceerd: 2022-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over rijgeschiktheid bij een unipolaire/depressieve stemmingsstoornis.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Tata Steel

[Gepubliceerd: 2022-08-30] Rijkswaterstaat heeft een besluit bekendgemaakt over een Woo-verzoek met het onderwerp 'Tata Steel watervergunningen en emissiemetingen van waterlozingen'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de besluitvorming die aanleiding heeft gegeven tot instelling van het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021-2022. Het verzoek is op 8 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 29 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob over windpark Zeewolde

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Beslissing op bezwaar op Wob-besluit over verklaring van geen bezwaar Windpark Zeewolde. De beslissing op bezwaar is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo). Deze wet is sinds 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob ondernemingen ACN

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op bezwaar Wob ondernemingen ACN
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Besluit op een verzoek om informatie over het Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire. Het verzoek is op 2 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob opgevolgd door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-18 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar van 29 april 2021 over openbaarmaking van informatie NGO-schepen die opereren op de Middellandse zee

[Gepubliceerd: 2022-08-16] Besluit op bezwaar van een verzoek over openbaarmaking van informatie over NGO-schepen die opereren op de Middellandse zee. Het verzoek is op 29 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-16 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vliegveld Teuge

[Gepubliceerd: 2022-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over het vliegveld Teuge. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over granuliet

[Gepubliceerd: 2022-07-22] Deelbesluit op een verzoek om informatie over granuliet. Het deelbesluit is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ontbrekende natuurvergunning van Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de ontbrekende natuurvergunning van Schiphol van de periode 1 oktober 2021 tot en met 9 december 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-20 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vergunningverlening vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Lelystad en Maastricht

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over documenten sinds maart 2021 over technische en juridische adviezen rondom de vergunningverlening voor de vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Lelystad en Maastricht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over totstandkoming van rapport Kiezen en Delen

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het rapport Kiezen en Delen. Het verzoek is op 16 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 15 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over granuliet

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over het onderwerp granuliet over de periode 11 februari 2020 tot en met 1 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over drukte op Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over de drukte die is ontstaan op Schiphol gedurende en rond de meivakantie (1 april tot en met 6 mei 2022). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over PFAS

[Gepubliceerd: 2022-07-07] Besluit op een Wob-verzoek over PFAS. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-07 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Wet bescherming Antarctica

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Besluit Wob-verzoek Wet bescherming Antarctica
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers

[Gepubliceerd: 2022-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het verzoek is op 4 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over asbestsanering Eternit

[Gepubliceerd: 2022-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over asbestsanering door het bedrijf Eternit. Het verzoek is op 4 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBAs

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over berichten die betrekking hebben op de totstandkoming van de Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBAs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op een Wob-verzoek over onderzoek Ordening HSL-Zuid

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Onderzoeksbureau Berenschot inzake het onderzoek Ordening HSL-Zuid (HRN concessie NS). Het verzoek is op van 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juni 2022 dit besluit genomen. Besluit op een Wob-verzoek over onderzoek Ordening HSL-Zuid (PDF | 16 pagina's | 245 kB) Lijst van documenten (PDF | 5 pagina's | 84 kB) Bijlage 1 (PDF | 254 pagina's | 27,9 MB) Bijlage 2 (PDF | 257 pagina's | 19,7 MB)
Besluit: 2022-06-21 openbaar vervoer Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over onderzoek Ordening HSL-Zuid

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Onderzoeksbureau Berenschot inzake het onderzoek Ordening HSL-Zuid (HRN concessie NS). Het verzoek is op van 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Schone Lucht Akkoord

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die opgesteld zijn voor, gaan over en gekoppeld zijn aan het Schone Luchtakkoord rapport .Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bezorgdheid van dijkbewoners in Well en Ammerzoden voor veiligheid en de overlast van toekomstig hoogwater in de Maas

[Gepubliceerd: 2022-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over bezorgdheid van dijkbewoners in Well en Ammerzoden voor veiligheid en de overlast van toekomstig hoogwater in de Maas. Het verzoek is op 21 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vliegtuigbewegingen Groningen Airport Eelde 2021-2022

[Gepubliceerd: 2022-06-20] Besluit op een verzoek om een overzicht van alle vliegtuigbewegingen van Groningen Airport Eelde over het gebruiksjaar 2021-2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming geluidsnorm windturbines

[Gepubliceerd: 2022-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de geluidsnorm voor windturbines. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kanaal Almelo de Haandrik

[Gepubliceerd: 2022-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over de laatste keuring van de waterkeringen van kanaal Almelo de Haandrik voorafgaand aan de overdracht aan de provincie Overijssel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-16 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gestorte grond IJsselmeer en Markermeer

[Gepubliceerd: 2022-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over het storten van grond in het IJsselmeer en Markermeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Rijkswaterstaat Wob-verzoek gestorte grond project Alliantie Markermeerdijken

[Gepubliceerd: 2022-06-16] Besluit van Rijkswaterstaat op een verzoek om informatie over het storten van grond in het project Alliantie Markermeerdijken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geluidsproductieplafonds treintraject Den Bosch-Boxtel 2020 en 2021

[Gepubliceerd: 2022-06-15] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de berekeningen van geluidsproductieplafonds op het treintraject Den Bosch-Boxtel in november 2020 en november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geluidbelasting Groningen Airport Eelde 2021-2022

[Gepubliceerd: 2022-06-15] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de geluidbelasting door Groningen Airport Eelde in de periode april 2021 tot en met maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de Sluispolderweg te Zaandam

[Gepubliceerd: 2022-06-14] Besluit op een verzoek om informatie over de Sluispolderweg te Zaandam. Het verzoek is op 3 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 14 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar over Wob-verzoek granuliet

[Gepubliceerd: 2022-06-01] Besluit op een bezwaar tegen een besluit van 30 april 2022 over granuliet.
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek hydraulische randvoorwaarden Afsluitdijk

[Gepubliceerd: 2022-05-19] Besluit op een verzoek om documenten over (de aanpassingen aan) de hydraulische randvoorwaarden bij (de renovatie van) de Afsluitdijk voor het tijdvak 2017 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Afferdense en Deeste Waarden

[Gepubliceerd: 2022-05-18] Besluit op een verzoek om informatie over werkzaamheden die in het najaar van 2021 zijn verricht in het gebied Afferdense en Deestse Waarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-18 Documenten: 17
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over TenneT 380kv leiding West Borsele-Rilland

[Gepubliceerd: 2022-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over de onderhandelingen, het voortraject en de totstandkoming van de gedoogbeschikking op een perceel voor de aanleg en instandhouding van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV West Borsele-Rilland. Het verzoek is op 1 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 9 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-09 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 2 bijlagen bij besluit Wob-verzoek over een Inspectiedossier Marker Wadden

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Bijlagen 65-80 bij Wob-verzoek Inspectiedossier Marker Wadden
Besluit: 2022-04-29 natuur- en landschapsbeheer
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunningen locaties verzorgingsplaatsen rijkswegen

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over vergunningen van 9 locaties voor verzorgingsplaatsen langs rijkswegen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over grond in Oosterhout

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over informatie die betrekking heeft op de locatie Park 15 in Oosterhout.. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het storten van grond op Munnikenland Bommelerwaard in Poederoijen

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over het storten van grond op locatie Munnikenland Bommelerwaard in Poederoijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over drie EVOA-dossiers van de kennisgever Eberhard Recycling AG

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over drie EVOA-dossiers van de kennisgever Eberhard Recycling AG. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diverse scheepvaartuigen

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over vaartuigen HA36 Schillhorn, KG-8 Ensis en YE118 Noordland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het storten van grond op de locatie Kaliwaal in Boven-Leeuwen

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over het storten van grond op tot het storten van grond op de locatie Kaliwaal in Boven-Leeuwen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over EVOA-beschikkingen

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over 9 EVOA-beschikkingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding product Easyflow

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die verband houden met de melding van 29 juli 2021 over het product Easyflow. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over emissies ten gevolge van vliegtuigbewegingen

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over emissies ten gevolge van vliegtuigbewegingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Marker Wadden

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over de grond, slib en bagger van de Marker Wadden over de tijdsperiode 27 oktober 2020 tot en met 8 november 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbeslissing op bezwaar Wob-verzoek rekenmodel SRM2

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het rekenmodel SRM2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over NLR-rapport Onderzoek vestigingseisen grondafhandeling Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over het NLR-rapport Onderzoek vestigingseisen grondafhandeling Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over grondstromen en Bbk-meldingen Boskoop

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over grondstromen en meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) op de locaties Torenpad en Draaistok te Boskoop. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over houtstookoverlast

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Besluit op Wob-verzoek over overlast door houtstook. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geluidsnormen en geluidsbelasting Schiphol 2020 en 2021

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over de geluidsnormen en geluidsbelasting van het jaar 2020 en 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vragen over schepen met niet-schoongemaakte dekken

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over interne correspondentie naar aanleiding van vragen door een onderzoeksjournalist over regels inzake schepen die wegvaren in strijd met de geldende regels (niet schoongemaakte dekken). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op beslissing op bezwaar over Wob-verzoek OV-Chipkaart Connekt

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Besluit op beslissing op bezwaar over Wob-verzoek OV-Chipkaart Connekt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over PAS-projecten

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over contacten met de Europese Commissie over de legalisering van PAS-projecten. Dit gaat over stikstofreductie en natuurverbetering. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming Integrale Mobiliteitsanalyse 2021

[Gepubliceerd: 2022-04-21] Besluit op een verzoek om informatie over nota's over de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over onderzoeksrapport Fase 2 Blootstellingsonderzoek asbestdaken

[Gepubliceerd: 2022-04-21] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport Fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken. Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-04-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vertrek van minister Van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over het vertrek van minister Van Nieuwenhuizen naar de Vereniging Energie Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geo-engineering chemtrails

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over over geo-engineering/chemtrails. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een Inspectiedossier Marker Wadden

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over een Inspectiedossier over de Marker Wadden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek ongeval op Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO)

[Gepubliceerd: 2022-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken van NS en ProRail naar een treinongeluk op een Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) bij Hooghalen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over uitstoot van benzeen en PAK's door asfaltcentrales in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-04-15] Besluit op een verzoek om informatie over uitstoot van benzeen en PAK's door asfaltcentrales in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek meldingen Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

[Gepubliceerd: 2022-04-15] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over meldingen op grond van artikel 9 lid 1 sub b van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (GGO) 2013 die de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 1 januari 2018 heeft ontvangen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over chemtrails

[Gepubliceerd: 2022-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over chemtrails, het sproeien van zware metalen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geluidsbelasting van 747 Boeing-toestellen

[Gepubliceerd: 2022-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeksresultaten van de geluidsbelasting van de 747 Boeing-toestellen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over Thermisch Gereinigde Grond (TGG)

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over Thermisch Gereinigde Grond (deel 2)

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over Thermisch Gereinigde Grond (deel 3)

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over Thermisch Gereinigde Grond (deel 4)

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over Thermisch Gereinigde Grond (deel 5)

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over Thermisch Gereinigde Grond (deel 6)

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gegunde opdracht voor levering van Search-and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over gegunde opdracht voor levering van Search-and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard door de Defensie Materieel Organisatie aan Bristow Helicopters Ltd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verkoopverbod smartkidbelt

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over e-mailberichten inclusief bijlagen over verzoek om verkoopverbod smartkidbelt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitgevoerde inspecties op toners

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over de uitgevoerde inspecties op toners van verschillende huismerken die in laserprinters worden gebruikt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over weerwaarschuwingen van KNMI

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek over weerwaarschuwingen bij KNMI. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afvalwaterzuivering Westland

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om documenten over de collectieve zuivering van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg in de gemeente Westland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleidsregel 'voucherverstrekking luchtvaart'

[Gepubliceerd: 2022-03-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de (concept)beleidsregel 'voucherverstrekking luchtvaart' en de daarbij horende (concept)toelichtingsbrief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over hygiŽniseren en exporteren van mest en digestaat

[Gepubliceerd: 2022-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over registraties en erkenningen voor het hygiŽniseren en exporteren van mest en digestaat bij bedrijven in Goor. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afwijzing voor een verbetering van waterkaarten

[Gepubliceerd: 2022-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van afwegingen en vaststelling van de afwijzing voor een verbetering van de waterkaarten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over deelname aan vergaderingen

[Gepubliceerd: 2022-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over deelname aan vergaderingen van een medewerker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over thermisch gereinigde grond

[Gepubliceerd: 2022-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over thermisch gereinigde grond (TGG) over de periode 1 januari 2010 tot en met 17 juli 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-22 Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over rapportages Inspectieprogramma Vlaggenstaattoezicht van ITL

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 6 september 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het Inspectieprogramma Vlaggenstaattoezicht van de vissersvaartuigen HA36 Schilhorn en KG-8 Ensis vanaf 2018 tot 27 april 2021.
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Arriva concessie buslijn 56 tussen Borculo-Deventer

[Gepubliceerd: 2022-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over Arriva concessie buslijn 56 tussen Borculo-Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over de uitspraak van 2 december 2021 van de Rechtbank Midden-Nederland over de veiligheid Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-02-16] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de uitspraak van 2 december 2021 van de Rechtbank Midden-Nederland over de veiligheid Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de buitendijkse ontwikkeling in Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over de buitendijkse ontwikkeling in Zaltbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Buitenstad Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over de Buitenstad Zaltbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over project Uilenstede-Kronenburg

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over het project Uilenstede-Kronenburg over de tijdsperiode 1 januari 2014 tot en met 25 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Tijdelijke regeling continuÔteit bruine vloot

[Gepubliceerd: 2022-02-11] Besluit op een verzoek om informatie over de totale overheidsuitgave voor de Tijdelijke regeling continuÔteit bruine vloot. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-11 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek participatietraject luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Besluit Wob-verzoek participatietraject luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over (natuur)vergunningen vliegveld Midden-Zeeland

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over (omgevings/natuur)vergunningen milieu, milieutoestemming, ontheffingen, gedane meldingen, vergunningsaanvragen en bijbehorende documenten van het vliegveld Midden-Zeeland. Er wordt expliciet gevraagd om eventuele stikstofberekeningen die zijn opgesteld ten behoeve van de luchthaven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geluidsnorm voor windturbines

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over het vaststellen van de geluidsnorm van 47 dB Lden voor windturbines. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dijkverlegging Bokhoven-Hedikhuizen Heusden

[Gepubliceerd: 2022-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over dijkverlegging Bokhoven-Hedikhuizen Heusden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dumpingen lenswater in Nederlandse Exclusieve Economische Zone

[Gepubliceerd: 2022-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen en detecties door het bedrijf 'CleanSeaNet' inzake mogelijke gevallen van dumpingen van lenswater in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit Wob-verzoek over communicatie tussen het ministerie van IenW en de NS over marktordeningsaangelegenheden

[Gepubliceerd: 2022-01-31] Eerste deelbesluit Wob-verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Spoorwegen over marktordeningsaangelegenheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit deel 2 op Wob-verzoek over Stint

[Gepubliceerd: 2022-01-31] Aanvullend besluit deel 2 op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 14 maart 2019 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over Stint, een elektrisch aangedreven voertuig dat is ontworpen voor het vervoer van onder andere kinderen en pakketbezorging.
Besluit: 2022-01-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Enkhuizer Zeevaartschool

[Gepubliceerd: 2022-01-31] Besluit op een verzoek om documenten over de Enkhuizer Zeevaartschool. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-31 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over de uitspraak van 2 december 2021 van de Rechtbank Midden-Nederland over de veiligheid Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-01-31] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over de uitspraak van 2 december 2021 van de Rechtbank Midden-Nederland over de veiligheid Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afgegeven vergunning radarpost te Wier

[Gepubliceerd: 2022-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over de afgegeven vergunning inzake Radarpost te Wier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over on-side audit luchtvaartonderhoudsbedrijf

[Gepubliceerd: 2022-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over de on-side audit uitgevoerd bij een luchtvaartonderhoudsbedrijf (CAA-NL EASA Part 145 audit) door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over eerder Wob-verzoek en ingediende beroep niet-tijdig bij rechtbank

[Gepubliceerd: 2022-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over afschriften van documenten naar aanleiding van een eerder door verzoeker ingediend Wob-verzoek en documenten over het destijds ingediende beroep niet-tijdig bij de rechtbank. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over milieuvergunning kazerne Nieuw-Milligen

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over meest recente milieuvergunning van de kazerne Nieuw-Milligen, inclusief de daarin opgenomen bijlagen, en de vergunde stikstofruimte op, van en naar de locatie van de kazerne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vaststelling drinkwatertarieven 2021 Limburg

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over de vaststelling van de drinkwatertarieven over het jaar 2021 door het drinkwaterbedrijf N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over collectief drinkwaternet bij de bedrijven Lecc. vastgoed bv en/of Lecc. Exploitatie B.V.

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over collectief drinkwaternet bij de bedrijven Lecc. vastgoed bv en/of Lecc. Exploitatie B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over milieuvergunning en vergunde stikstofruimte van kazerne Nieuwe-Millligen

[Gepubliceerd: 2022-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de meest recente milieuvergunning van de kazerne Nieuw-Milligen en de vergunde stikstofruimte op, van en naar de locatie van de kazerne Nieuw-Millligen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 stoffen Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verleende ontheffingen aan Maastricht Aachen Airport

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over verleende ontheffingen aan Maastricht Aachen Airport (MAA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verklaring van geen bezwaar Windpark Zeewolde

[Gepubliceerd: 2022-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over de beslissing om de verklaring van geen bezwaar af te geven voor het windpark Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vertrek minister Van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2022-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over het vertrek van minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Vereniging Energie Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over arbeidsverleden van een persoon

[Gepubliceerd: 2022-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over het arbeidsverleden van een persoon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afgegeven erkenningen Wet explosieven voor civiele gebruik

[Gepubliceerd: 2022-01-20] Besluit op een verzoek om informatie over afgegeven erkenningen op basis van de Wet explosieven voor civiele gebruik (WECG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over grond project 'Alliantie Markermeerdijken'

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over grond die is gestort in het gehele project Alliantie Markermeerdljken. Hierbij gaat het ook om informatie over het bedrijf dat de grond/bagger/slib heeft geleverd en handhavingsdossiers van de meldingen van de betrokken partijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-18 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het project 'Aanleg Trintelzand'

[Gepubliceerd: 2022-01-18] Besluit op een verzoek om informatie over het project 'Aanleg Trintelzand'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit ILT op Wob-verzoek over grond project 'Alliantie Markermeerdijken'

[Gepubliceerd: 2022-01-18] Besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op een verzoek om informatie over grond die is gestort in het gehele project Alliantie Markermeerdljken. Hierbij gaat het ook om informatie over het bedrijf dat de grond/bagger/slib heeft geleverd en handhavingsdossiers van de meldingen van de betrokken partijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen niet tijdig nemen besluit op Wob-verzoek

[Gepubliceerd: 2022-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over het niet tijdig nemen van een besluit op een verzoek om informatie van 29 mei 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderhandse gunning hoofdrailnet aan Nederlandse Spoorwegen

[Gepubliceerd: 2022-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Spoorwegen (NS) over het voornemen tot onderhandse gunning van het hoofdrailnet aan NS voor de periode 2025-2035. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-05 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoeken correspondentie reinigen grond voormalig EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op een verzoek om informatie over afhandeling van de Wob-verzoeken correspondentie reinigen grond voormalig EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek luchtruim Wit-Rusland

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over vluchten in het luchtruim van Wit-Rusland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek anti-fouling

[Gepubliceerd: 2021-12-21] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de praktijktest van milieuvriendelijke alternatieven voor de huidige hoog toxische anti-fouling producten voor de pleziervaart in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-21 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over registratie, eigendom en export luchtvaartuigen

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over de registratie, het eigendom en de export van 2 types Fokker luchtvaartuigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over handelwijze RDW

[Gepubliceerd: 2021-12-09] Besluit op wob-verzoek over de handelwijze van de RDW inzake invoerprocedure. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geluidbelasting luchthaven Eelde

[Gepubliceerd: 2021-12-09] Besluit Wob-verzoek geluidbelasting luchthaven Eelde
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderbouwing emissiefactoren regeling geurhinder en veehouderij en onderbouwing luchtwassers

[Gepubliceerd: 2021-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over over de onderbouwing emissiefactoren regeling geurhinder en veehouderij (2021-19) en de onderbouwing emissiefactoren rgv luchtwassers (2021-20). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vertrekprocedures van metrobestuurders

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over inspecties van de vertrekprocedures van het vervoersbedrijf GVB in de periode 2017 - 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tweede deelbesluit op Wob-verzoek over granuliet

[Gepubliceerd: 2021-12-07] Beslissing op een bezwaar tegen het tweede deelbesluit op een verzoek om informatie over granuliet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over rekensom acrylamide

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over rekensom risicoberekening acrylamide. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over project EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over de hersanering van het voormalig EMK-terrein (Exploitatie Maatschappij Krimpen) te Krimpen aan den IJssel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie reinigen grond voormalig EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over reiniging van de aanwezige grond bij de hersanering van het voormalig EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rampenplan Floriade kabelbaan

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over een rampenplan voor de Floriade kabelbaan te Almere. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over categorie-indeling van H10 gecertificeerde vliegtuigen

[Gepubliceerd: 2021-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over de categorie-indeling van H10 gecertificeerde vliegtuigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie gunning concessie hoofdrailnet

[Gepubliceerd: 2021-11-16] Besluit op een verzoek om de correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie over het voornemen tot onderhandse gunning van de concessie van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen voor de periode na 2025. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldingen Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over van alle meldingen op grond van artikel 9 lid 1 sub b van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (GGO) 2013 die door de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 1 januari 2018 zijn ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het ACAM-programma

[Gepubliceerd: 2021-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over het ACAM-programma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gezondheidsonderzoek depositie in IJmond

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over het verrichte gezondheidsonderzoek door het RIVM naar de depositie (neergedaald stof) in IJmond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-27 Besluit: 2021-10-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afwijkingen nationale wetgeving ICAO sarps

[Gepubliceerd: 2021-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over afwijkingen in de nationale wetgeving ten opzichte van de zogeheten intro International Civil Aviation Organization (ICAO) "sarps" uit de annexen van het Verdrag van Chicago.
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-10-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over speed-pedelec

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over de speed-pedelec. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-23 Besluit: 2021-09-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over '5 kilometer afkap' in stikstofrekenmethode wegverkeer

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over '5 kilometer afkap' in stikstofrekenmethode wegverkeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-09-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek verbeurde dwangsommen

[Gepubliceerd: 2021-09-28] Besluit op Wob-verzoek verbeurde dwangsommen
Verzoek: 2021-04-22 Besluit: 2021-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Inspectieprogramma Vlaggenstaattoezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ITL)

[Gepubliceerd: 2021-09-06] Besluit op een verzoek om informatie over rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport over het Inspectieprogramma Vlaggenstaattoezicht van de vaartuigen HA36 Schilhorn en KG-8 Ensis vanaf 2018 tot 27 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-27 Besluit: 2021-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek brief 5 oktober 2017 aan Onderzoeksraad voor Veiligheid

[Gepubliceerd: 2021-09-06] Besluit op een verzoek om de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 5 oktober 2017 aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vliegramp in Faro (Portugal) in 1992. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-11 Besluit: 2021-09-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over groei van Schiphol op middellange termijn

[Gepubliceerd: 2021-08-20] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 17 februari 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de ontwikkeling van Schiphol op de middellange termijn.
Verzoek: 2020-03-18 Besluit: 2021-08-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Schipholdata

[Gepubliceerd: 2021-08-17] Besluit op een verzoek om documenten over en data uit enquÍtes van Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-01 Besluit: 2021-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit behandeling Wob-verzoek over Shell

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-11 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkoop en export 2 Fokker vliegtuigen

[Gepubliceerd: 2021-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop en export van 2 Fokker vliegtuigen in 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-14 Besluit: 2021-08-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beslissing op bezwaar gebruik instrooirubber

[Gepubliceerd: 2021-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over de beslissing op bezwaar van 9 oktober 2017 over het gebruik van instrooirubber. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-08-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek registratie PH-CUB

[Gepubliceerd: 2021-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over de registratie van het luchtvaartuig PH-CUB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-01 Besluit: 2021-08-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvraag E-erkenning Vertex

[Gepubliceerd: 2021-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag van een E-erkenning door Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-28 Besluit: 2021-08-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afstandsnorm gehandicaptenparkeerkaart

[Gepubliceerd: 2021-07-29] Besluit op een verzoek om alle documenten over de totstandkoming van de afstandsnorm van 100 meter om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-13 Besluit: 2021-07-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding aan lokale media van helikoptervlucht Amstel Gold Race

[Gepubliceerd: 2021-07-26] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat Heli Service Belgium in de plaatselijke media aandacht heeft besteed aan een vlucht in het kader van de Amstel Gold Race 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-17 Besluit: 2021-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over handhaving glasrecyclingsnormen

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving glasrecyclingsnormen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-09 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderhandse gunning hoofdrailnet aan NS

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen IenW en Europese Commissie over het voornemen en de voorwaarden voor onderhandse gunning hoofdrailnet aan Nederlandse Spoorwegen voor de periode na 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-14 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over voornemen tot onderhandse gunning

[Gepubliceerd: 2021-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail ten aanzien van het voornemen tot onderhandse gunning van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen voor de periode 2025-2035. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-08 Besluit: 2021-07-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rekenmodel SRM2

[Gepubliceerd: 2021-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over de toepassing van het rekenmodel SRM2 en de 5 kilometer-rekengrens voor het berekenen van de stikstofneerslag van wegverkeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-06 Besluit: 2021-07-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Wob-verzoek plantenveredelingstechnieken

[Gepubliceerd: 2021-07-19] Besluit op een verzoek om documenten over bijeenkomsten en gesprekken over regulering van nieuwe plantenveredelingstechnieken door de Europese Unie vanaf 1 mei 2020. Dit is het besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-14 Besluit: 2021-07-19 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek benzeenuitstoot asfaltproducerende bedrijven

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over de onderzoeksopzet van het nog lopende onderzoek naar de benzeenuitstoot van asfaltproducerende bedrijven, in het bijzonder bij de recirculatie van asfalt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek brief ILT aan Corendon

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan Corendon van 9 oktober 2020. De brief gaat over de geldende verplichtingen bij een (eventuele) aandelenoverdracht Corendon - Sunweb. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-12 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek e-mail ILT aan Corendon

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Besluit op een verzoek om documenten over de e-mail van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan Corendon van 1 februari 2021 met als onderwerp 'vonnis Corendon'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-12 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Regeling tarieven luchtvaart 2008

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op twee verzoeken om informatie over de Regeling tarieven luchtvaart 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-02 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Verkeerverdelingsregel Schiphol-Lelystad (2020-18)

[Gepubliceerd: 2021-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over Verkeerverdelingsregel Schiphol-Lelystad (2020-18) Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-13 Besluit: 2021-06-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Wob-verzoek over Wob-verzoeken aan COVRA

[Gepubliceerd: 2021-06-29] Besluit op een verzoek om alle documenten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft over 2 Wob-verzoeken die eerder zijn ingediend bij COVRA. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-13 Besluit: 2021-06-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport ICAO-audit

[Gepubliceerd: 2021-06-28] Besluit Wob-verzoek rapport ICAO-audit
Verzoek: 2021-04-07 Besluit: 2021-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming Staat van Schiphol 2019

[Gepubliceerd: 2021-06-24] Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming van het rapport 'Staat van Schiphol 2019'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-02 Besluit: 2021-06-24 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gesprek minister IenW en Nationale ombudsman

[Gepubliceerd: 2021-06-24] Besluit op een verzoek om de nota ter voorbereiding van het gesprek van 11 januari 2018 tussen de Nationale ombudsman en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het gespreksverslag en alle stukken rondom de communicatie over dit gesprek. Dit gesprek ging over het belang van participatie en inspraak van de betrokken bewoners bij Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-29 Besluit: 2021-06-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de financiering van de opslag van radioactief afval

[Gepubliceerd: 2021-06-23] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over de financiering van de opslag van radioactief afval. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-23 Besluit: 2021-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek rapport van Enco over onder meer kernenergie

[Gepubliceerd: 2021-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over het Enco-rapport van 1 september 2020 getiteld Possible Role of Nuclear in the Dutch Energy Mix in te Future, onder andere over het besluit om voor Enco te kiezen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-05 Besluit: 2021-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over anti-fouling

[Gepubliceerd: 2021-06-10] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over de praktijktest van milieuvriendelijke alternatieven voor de huidige hoog toxische anti-fouling producten voor de pleziervaart in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-30 Besluit: 2021-06-10 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over Vereniging Groengrijs

[Gepubliceerd: 2021-06-09] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 17 november 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het volledige dossier over Vereniging Groengrijs dat bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voorhanden is.
Verzoek: 2020-12-01 Besluit: 2021-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over leeftijdsgrens voor Commercial Single Pilot Operations

[Gepubliceerd: 2021-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de leeftijdsgrens 60 jaar voor Commercial Single Pilot Operations. Het verzoek is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); de documenten zijn bij dit besluit samengevoegd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-03 Besluit: 2021-06-08 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over visproduct dat met Listeria Monocytogenes is besmet

[Gepubliceerd: 2021-05-31] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over een visproduct dat met Listeria Monocytogenes is besmet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over correspondentie onderhandse gunning hoofdrailnet aan NS

[Gepubliceerd: 2021-05-31] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 4 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Europese Commissie over het voornemen tot onderhands gunnen van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) voor de periode na 2024.
Verzoek: 2020-12-23 Besluit: 2021-05-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over natuurvergunningen Schiphol en Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2021-05-31] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 15 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de natuurvergunningen van Schiphol en Lelystad Airport.
Verzoek: 2021-01-22 Besluit: 2021-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geluidsnormen Rotterdam The Hague Airport

[Gepubliceerd: 2021-05-26] Besluit Wob-verzoek geluidsnormen Rotterdam The Hague Airport
Verzoek: 2020-03-15 Besluit: 2021-05-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Toolkit Houtrook en Gezondheid

[Gepubliceerd: 2021-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten over de Toolkit Houtrook en Gezondheid en het ontstaan van die Toolkit voor zover die betrekking hebben op de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-16 Besluit: 2021-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afgeven exemptions met toepassing uitzonderingen op de ATB-V

[Gepubliceerd: 2021-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over exemptions waarbij uitzonderingen op de ATB-V zijn toegepast. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-21 Besluit: 2021-05-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek RAV meetrapporten

[Gepubliceerd: 2021-05-11] Besluit op een verzoek om onderzoeksrapporten behorende bij RAV21029. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-24 Besluit: 2021-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek schepen KNRM

[Gepubliceerd: 2021-05-10] Besluit op een verzoek om documenten over de schepen van de KNRM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-07 Besluit: 2021-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over nader onderzoek vliegtuigongeval Faro

[Gepubliceerd: 2021-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over de brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het nader onderzoek vliegtuigongeval Faro. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-26 Besluit: 2021-05-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek over vuurwerkramp Enschede

[Gepubliceerd: 2021-05-03] Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 21 november 2018 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over specifieke documenten die allen betrekking hebben op de vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000.
Verzoek: 2021-02-24 Besluit: 2021-05-03 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over schepen NGO Sea Watch 2015-2019

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over schepen van (met name) de non-gouvernementele organisatie (NGO) Sea Watch over de periode 1 januari 2015 tot en met 20 december 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over compensatie gemeente Arnhem Vinex-akkoord

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over de gegeven compensatie aan de gemeente Arnhem op basis van het zogenoemde Vinex-akkoord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-12 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over drinkwaterbedrijf PWN en het bedrijf Lecc exploitatie de Horn B.V.

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over het drinkwaterbedrijf PWN en het bedrijf Lecc exploitatie de Horn B.V.. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-17 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het bedrijf Rutgers Milieu B.V.

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijf Rutgers Milieu B.V. in Doetinchem. Het gaat om documenten die betrekking hebben op de uitgevoerde inspecties van de Inspectie Leefomgeving en Transport of VROM over Rutgers Milieu B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vliegscholen die een geÔntegreerde ATPL-opleiding verzorgen

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over vliegscholen die een geÔntegreerde ATPL-opleiding verzorgen en de uitvoering van dit beleid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-30 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek DPIA ontsluiting parkeerdata

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit Wob-verzoek DPIA ontsluiting parkeerdata
Verzoek: 2021-01-03 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie met ACM over gunning hoofdrailnet

[Gepubliceerd: 2021-04-22] Besluit op een verzoek om de correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over het voornemen tot onderhandse gunning van het hoofdrailnet, de besluitvorming rondom marktordening en de decentralisatie van spoorlijnen.
Verzoek: 2020-07-08 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Advies Luchtvaartsector

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over het Advies Luchtvaartsector van de commissie Remkes en de mogelijkheden voor de luchtvaartsector om de stikstofuitstoot te reduceren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-01-21 Besluit: 2021-03-30 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nationaal Groeifonds en uit te vragen en te ontwikkelen investeringsvoorstellen nucleaire sector

[Gepubliceerd: 2021-03-26] Besluit op Wob-verzoek over Nationaal Groeifonds en uit te vragen en te ontwikkelen investeringsvoorstellen nucleaire sector
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voorziening stikstofdepositie Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat binnen de Programmatische Aanpak Stikstof een voorziening was getroffen voor de stikstofdepositie van het wegverkeer ten behoeve van de uitbreiding van Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-03 Besluit: 2021-03-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over risico's vliegen door luchtruim Iran

[Gepubliceerd: 2021-03-19] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 28 augustus 2020 over risico's van vliegen door het luchtruim van Iran. Op het bezwaar wordt het eerder genomen besluit herzien met een aanvullende motivering en worden 21 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-09-24 Besluit: 2021-03-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de regeling rijvaardig- en geschiktheid

[Gepubliceerd: 2021-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over de regeling rijvaardig- en geschiktheid naar aanleiding van de maatregelen d.d. 28 november 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-12 Besluit: 2021-03-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanrijding 11 januari 2011

[Gepubliceerd: 2021-03-09] Verzoek om informatie over een aanrijding die op 11 januari 2011 heeft plaatsgevonden tussen een ICE en de achterzijde van een goederentrein bij Zevenaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-03-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de regeling stimulering verkeersveiligheid van de gemeente Zaanstad

[Gepubliceerd: 2021-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over de regeling stimulering verkeersveiligheid van de gemeente Zaanstad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-10 Besluit: 2021-03-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming maatregelenpakket aanpak stikstof

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het maatregelenpakket van 13 november 2019 voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek, en over de verlaging van de maximumsnelheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek zoektocht oplossingen stikstof- en PFAS-problematiek

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het maatregelenpakket van 13 november 2019 voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek, de zoektocht naar oplossingen voor de stikstof- en PFAS-problematiek en de verlaging van de maximumsnelheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-19 Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verlaging maximumsnelheid

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Besluit op een verzoek om informatie over de verlaging van de maximumsnelheid voor de aanpak van de stikstofuitstoot. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-11-21 Besluit: 2021-02-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken grond Marker Wadden

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Besluit op 2 verzoeken om informatie over grond die is gebruikt voor de Marker Wadden. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-26 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invoerbestanden stikstofdepositie Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2021-02-17] Besluit op een verzoek om de invoerbestanden voor de berekening van de stikstofdepositie van Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Bbk-meldingen over granuliet

[Gepubliceerd: 2021-02-11] Deelbesluit 2 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om documenten over Bbk-melding(en) over granuliet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-10 Besluit: 2021-02-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Wob-bezwaar over Stint

[Gepubliceerd: 2021-02-09] Aanvullend besluit op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 14 maart 2019 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over Stint, een elektrisch aangedreven voertuig dat is ontworpen voor het vervoer van onder andere kinderen en pakketbezorging.
Verzoek: 2020-12-29 Besluit: 2021-02-09 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanvraag investeringsimpuls verkeersveiligheid van gemeente Maastricht

[Gepubliceerd: 2021-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag van de gemeente Maastricht voor een herinrichting van de Tongerseweg volgens de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-08 Besluit: 2021-02-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing van een bezwaar op een Wob-verzoek

[Gepubliceerd: 2021-01-26] Beslissing op een bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-01-30 Besluit: 2021-01-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het regeringstoestel

[Gepubliceerd: 2021-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over het regeringsvliegtuig. Het wordt ingezet voor vluchten van het kabinet, leden van het Koninklijk Huis en hun delegaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-09 Besluit: 2021-01-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de capaciteitsdeclaratie van Schiphol voor winter 2020

[Gepubliceerd: 2021-02-09] Besluit op Wob-verzoek over de capaciteitsdeclaratie van Schiphol voor winter 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-30 Besluit: 2021-01-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over OV- Chipkaart Connekt

[Gepubliceerd: 2021-01-12] Besluit op een verzoek om informatie over OV- Chipkaart Connekt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-24 Besluit: 2021-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over elektrische rolstoelen in CNG-stadsbussen van HTM

[Gepubliceerd: 2020-12-30] Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport over elektrische rolstoelen in CNG-stadsbussen van HTM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-09 Besluit: 2020-12-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over baggerspeciedepot Hollandsch Diep

[Gepubliceerd: 2020-12-30] Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om informatie over het baggerspeciedepot Hollandsch Diep. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-11 Besluit: 2020-12-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek contacten ILT en Remon Aardwarmte

[Gepubliceerd: 2020-12-30] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen Remon Aardwarmte B.V. en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-12 Besluit: 2020-12-30 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verlichtingsplan Windpark N33

[Gepubliceerd: 2020-12-30] Besluit op een verzoek om informatie over het verlichtingsplan van Windpark N33. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-28 Besluit: 2020-12-30 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over daling van het aantal nachtvluchten op Schiphol verbonden aan steunmaatregelen

[Gepubliceerd: 2020-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de aan de steunmaatregelen voor KLM verbonden daling van het aantal nachtvluchten op Schiphol.
Besluit: 2020-12-21 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek schepen Sea Watch

[Gepubliceerd: 2020-12-18] 2e deelbesluit Wob-verzoek schepen Sea Watch
Verzoek: 2019-03-12 Besluit: 2020-12-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Wob-verzoek natuurvergunningen Schiphol en Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-12-15] Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om informatie over de natuurvergunningen van Schiphol en Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-01-21 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over controles op weekendrust gehouden in cabines van transportvoertuigen

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over controles op de weekendrust die worden gehouden in de cabines van transportvoertuigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-08-19 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Urgenda (1)

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over de Urgenda-Klimaatzaak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-20 Besluit: 2020-12-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Urgenda (2)

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over de Urgenda-Klimaatzaak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-23 Besluit: 2020-12-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ov-chipkaartsysteem

[Gepubliceerd: 2020-12-08] Besluit op een verzoek om documenten over het onderhoud van het ov-chipkaartsysteem. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-29 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het handelen in rookgranaten

[Gepubliceerd: 2020-12-07] Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie met betrekking tot het bezit, verkoop en het versturen van rookgranaten door een sportartikelenbedrijf in Almere. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).
Verzoek: 2020-08-11 Besluit: 2020-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie onderhandse gunning hoofdrailnet NS

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Comissie over de onderhandse gunning van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen voor de periode na 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-10 Besluit: 2020-12-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Groningen Airport Eelde

[Gepubliceerd: 2020-11-20] Besluit op een verzoek om informatie over over staatssteun bij overeenkomst beŽindiging van de baanverlening en waarde luchthaventerrein Groningen Airport Eelde.
Verzoek: 2020-07-01 Besluit: 2020-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over beleidswijziging voor schepen van organisaties met ideŽle doelstellingen

[Gepubliceerd: 2020-11-19] Besluit op een verzoek over de beleidswijzing voor schepen van organisaties met ideŽle doelstellingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-03-20 Besluit: 2020-11-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over proefdraaien gevechtsvliegtuigen

[Gepubliceerd: 2020-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over het proefdraaien van gevechtsvliegtuigen F-35 en F-16. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-28 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Vereniging Groengrijs

[Gepubliceerd: 2020-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over de Vereniging Groengrijs touringcars. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-12 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over staatssteun KLM

[Gepubliceerd: 2020-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over Besluit Wob-verzoek met betrekking tot staatssteun aan de KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-08 Besluit: 2020-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Fikse ondernemingen

[Gepubliceerd: 2020-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over verschillende Fikse ondernemingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-12 Besluit: 2020-11-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Sprinter Nieuwe Generatie

[Gepubliceerd: 2020-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over de toelating van het treinstel Sprinter Nieuwe Generatie dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft aangekocht van een fabrikant uit Spanje. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over goederentreinen op tracť Emmen-Zwolle

[Gepubliceerd: 2020-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over vervoer van stoffen in goederentreinen op het tracť Emmen-Zwolle. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek kosten export import, vervoer van en of de verwijdering sanering van TGG en TAG

[Gepubliceerd: 2020-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over de kosten van export/import/vervoer van en/of de verwijdering/sanering van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) en/of Teerhoudend Asfaltgranulaat (TAG) en documenten over strafrechtelijke constateringen en analyses van TGG- en/of grondstromen tussen het ministerie van IenM en andere overheden.
Besluit: 2020-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek controles sjorren zeecontainers

[Gepubliceerd: 2020-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport op het sjorren van zeecontainers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidies elektrisch vliegen

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Besluit op een verzoek om informatie over verstrekte subsidies en randvoorwaarden ten aanzien van elektrisch vliegen in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de onderneming Brinkman Trans Holland in Emmen

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Besluit op een verzoek over de onderneming Brinkman Trans Holland in Emmen en de aan haar aandeelhouders gelieerde vennootschappen in Nederland en in het buitenland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-10-08 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het verzoek van de vrijstelling EPRavage

[Gepubliceerd: 2020-10-02] Besluit op een verzoek over de afwijzing van het verzoek van de vrijstelling EPRavage. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob- verzoek over Aeriusberekeningen Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-09-25] Besluit op een verzoek om informatie over Aerius-berekeningen en invoerdata van Lelystad Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit stikstofdepositie Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-09-21] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de berekeningen MER Lelystad Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek over berekening inzake 1,5 miljard euro aan steun voor OV- bedrijven

[Gepubliceerd: 2020-09-11] Besluit op een verzoek om het document te ontvangen waarin de berekening af te leiden is inzake de 1,5 miljard euro aan steun voor OV- bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Nederlandse en buitenlandse zeeschepen die onder de Nederlandse vlag varen

[Gepubliceerd: 2020-09-09] Besluit op een verzoek om informatie over Nederlandse en buitenlandse zeeschepen die onder de Nederlandse vlag varen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-09 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad

[Gepubliceerd: 2020-09-04] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de verkeersverdelingsregel tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de RBML evaluatie

[Gepubliceerd: 2020-09-02] Besluit op een verzoek om informatie over de RBML evaluatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-02 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Programma Aanpak Stikstof

[Gepubliceerd: 2020-09-01] Besluit op een verzoek om informatie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-01 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging delfstofwinning Waddenzee

[Gepubliceerd: 2020-08-31] Besluit op Wob-verzoek actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging delfstofwinning Waddenzee
Besluit: 2020-08-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vliegprotocollen luchtruim van Iran

[Gepubliceerd: 2020-08-28] Besluit op een verzoek om informatie over risico's voor de veiligheid en (voorgestelde en daadwerkelijke wijzigingen van) vliegprotocollen over het luchtruim van Iran voor het tijdvak 27 december 2019 tot en met 15 januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over import van autobanden voor kunstgras

[Gepubliceerd: 2020-08-28] Besluit op een verzoek om informatie over de import van autobanden die worden versnipperd en op sportvelden worden uitgestrooid als rubbergranulaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport stikstofdepositie Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport van SATL over de stikstofdepositie van Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaarschrift tegen besluit op Wob-verzoek NGO-schepen

[Gepubliceerd: 2020-08-05] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over besluit op bezwaarschrift tegen het besluit op Wob-verzoek 'NGO-schepen'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek documenten Stichting Afvalfonds Verpakkingen

[Gepubliceerd: 2020-08-03] Besluit op een verzoek om documenten die de Stichting Afvalfonds Verpakkingen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft gestuurd naar aanleiding van het besluit last onder dwangsom van 4 juni 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek monsternameplan Afvalstoffen Terminal Moerdijk

[Gepubliceerd: 2020-07-28] Besluit op een verzoek om alle documenten over het monsternameplan van Afvalstoffen Terminal Moerdijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gebruik granuliet bij project Over de Maas

[Gepubliceerd: 2020-07-27] Besluit op een verzoek om documenten over de toepassing van granuliet binnen het project Over de Maas. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ontwerptracťbesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Besluit op een verzoek over het ontwerptracťbesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Schipholdata

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over Schipholdata. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek windmolens Groote Molenbeek

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over windturbines van plan park Groote Molenbeek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geluidsschermhoogtes Vught

[Gepubliceerd: 2020-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over geluidsschermhoogtes in Vught. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek nachttrein Amsterdam-Wenen

[Gepubliceerd: 2020-07-17] Besluit op een verzoek om documenten over de plannen voor een nachttreinverbinding tussen Amsterdam en Wenen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek PFAS

[Gepubliceerd: 2020-07-08] Besluit op een verzoek om documenten over PFAS. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad

[Gepubliceerd: 2020-07-08] Besluit op een verzoek om documenten over de verkeersverdelingsregel tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek behandeling Wob-verzoek over Shell (IenW)

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek advies delfstofwinning Waddenzee

[Gepubliceerd: 2020-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over het advies actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging voor delfstofwinning onder de Waddenzee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over importplafond inzake buitenlands brandbaar afval

[Gepubliceerd: 2020-06-26] Besluit op een verzoek om informatie over het importplafond voor de invoer/overbrenging van buitenlands brandbaar afval. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-26 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek ontwikkeling Schiphol op middellange termijn

[Gepubliceerd: 2020-06-26] 2e deelbesluit Wob-verzoek ontwikkeling Schiphol op middellange termijn
Besluit: 2020-06-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek stikstofdepositie Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-06-12] Besluit Wob-verzoek stikstofdepositie Lelystad Airport
Besluit: 2020-06-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over schorsings- en intrekkingsbesluiten van machinistenvergunningen

[Gepubliceerd: 2020-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over schorsings- en intrekkingsbesluiten van machinistenvergunningen over de jaren 2015 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het motorvermogen van vissersschepen

[Gepubliceerd: 2020-05-20] Besluit op Wob-verzoek over het motorvermogen van vissersschepen binnen de 12mijlszone en schepen die vissen op garnalen.
Besluit: 2020-05-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ligplaatsen woonboten Kaag en Braassem

[Gepubliceerd: 2020-05-20] Besluit op een verzoek om informatie over ligplaatsen woonboten Kaag en Braassem. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-20 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ontwikkeling van de geluidsproductie locatie Hoorn

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de ontwikkeling van de geluidsproductie locatie Hoorn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de AERIUS-berekening en invoerdata voor de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Besluit Wob-verzoek om informatie over de AERIUS-berekening en invoerdata voor de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek deelonderzoek luchtkwaliteit Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit Wob-verzoek deelonderzoek luchtkwaliteit Lelystad Airport
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit Wob-verzoek Peute Recycling

[Gepubliceerd: 2020-05-12] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 23 december 2019 op een verzoek om informatie over Peute Recycling B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Wob-verzoek granuliet

[Gepubliceerd: 2020-04-30] Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om documenten over granuliet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit RWS Wob-verzoek meldingen granuliet

[Gepubliceerd: 2020-04-30] Besluit van Rijkswaterstaat (RWS) op een verzoek om documenten over meldingen en correspondentie rond granuliet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit RWS Wob-verzoek granuliet

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit van Rijkswaterstaat (RWS) op een verzoek om documenten over granuliet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Poch

[Gepubliceerd: 2020-04-29] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 april 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten die zien op communicatie tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Algemene Zaken over de zaak van (toenmalig) Transavia-piloot Julio Poch uit de periode 2006 tot en met heden. Meer specifiek is gevraagd om documenten waarin in het kader van de zaak Poch wordt gesproken over en/of gerefereerd aan de persoon van Jorge Zorreguita en/of de persoon van koningin Maxima en/of de persoon van koning Willem-Alexander en/of de persoon van prinses Beatrix en/of de Koninklijke Familie dan wel het Koninklijk Huis.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkeersboetes dienstauto's 2015-2020

[Gepubliceerd: 2020-04-22] Besluit op een verzoek om alle verkeersboetes en verkeersovertredingen vanaf 2015 tot 11 februari 2020 in Nederland of het buitenland van (chauffeurs van) dienstautos van bewindslieden en de hoogste ambtenaar van het ministerie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek plan van aanpak Groningen Airport Eelde

[Gepubliceerd: 2020-04-08] Besluit op een verzoek om het plan van aanpak van Groningen Airport Eelde voor het toepassen van de extensieregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verkeersboetes dienstautos 2015-2020

[Gepubliceerd: 2020-04-06] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle verkeersboetes en verkeersovertredingen vanaf 2015 tot 11 februari 2020 opgelegd aan (chauffeurs van) dienstautos van bewindslieden en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek spoorwegovergang Wolfheze

[Gepubliceerd: 2020-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de gemeente Renkum en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de spoorwegovergang Wolfheze. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek AERIUS-berekening Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-03-26] Besluit op een verzoek om een kopie van de AERIUS-berekening voor de ontwikkeling van Lelystad Airport tot 45.000 vliegbewegingen van groot luchtverkeer per jaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over subsidies aan de vereniging Natuurmonumenten

[Gepubliceerd: 2020-03-26] Besluit Wob-verzoek om informatie over subsidies aan de vereniging Natuurmonumenten in de periode vanaf 2010. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek treinverkeer Chemelotterrein

[Gepubliceerd: 2020-03-26] Besluit op een verzoek om informatie over treinverkeer over spoor 526 naar en van het Chemelotterrein en de RTC. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhaving drinkwater en legionella

[Gepubliceerd: 2020-03-24] Besluit op een verzoek om informatie welke organisaties in 2018 een voornemen last onder dwangsom hebben gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport bij de handhaving van de wet- en regelgeving voor drinkwater en legionella. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van informatie over een aantal†aspecten van†het luchtvaartbeleid van Schiphol

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van informatie over een aantal aspecten van het luchtvaartbeleid van Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 6 windturbines Schiphol

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Besluit op een verzoek om informatie over 6 windturbines Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Programma Aanpak Stikstof algemeen

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Besluit op een verzoek om informatie over de juridische consequenties van de uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de speed-pedelec

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Besluit Wob-verzoek over de speed-pedelec. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek goedkeuring verlichtingsplan windpark

[Gepubliceerd: 2020-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over de goedkeuring van het verlichtingsplan van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de inspectie van het binnenschip Simson

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit Wob-verzoek om informatie over de inspectie van het binnenschip Simson. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over importheffing buitenlands afval

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over importheffing buitenlands afval en samenvatting of uittreksel van de inhoud van de bovenstaande documenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de ontwikkeling van Schiphol op de middellange termijn

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit Wob-verzoek over de ontwikkeling van Schiphol op de middellange termijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de ondernemingen ACN

[Gepubliceerd: 2020-02-11] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over de ondernemingen America Chung Nam Holding B.V., America Chung Nam Real Estate B.V. en andere aan deze vennootschappen/ondernemingen gelieerde bedrijven of personen, al dan niet handelend onder de naam ACN of ACN Europe (Real Estate) (in de periode vanaf 2011 tot heden). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten over de schepen Sea Watch

[Gepubliceerd: 2020-02-10] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten over de schepen Sea Watch
Besluit: 2020-02-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhaving koudemiddelen

[Gepubliceerd: 2020-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over handhavend optreden bij koudemiddelen in de laatste 5 jaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek omgevingsvergunning Vliegbasis Leeuwarden

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om informatie over de (procedure van de) omgevingsvergunning van de Vliegbasis Leeuwarden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dosis-effectrelaties Schiphol

[Gepubliceerd: 2020-01-22] Besluit op een verzoek om informatie over de dosis-effectrelaties van Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over NGO schepen die opereren in de Middellandse Zee

[Gepubliceerd: 2020-01-22] Besluit op een verzoek over NGO schepen die opereren in de Middellandse Zee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de verkenning routewijziging rond Wezep

[Gepubliceerd: 2020-01-21] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de verkenning routewijziging rond Wezep, waaronder de rapportage van To70. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek rapport inspectie PH-VFC

[Gepubliceerd: 2020-01-13] Besluit op een verzoek om het rapport van de inspectie van de PH-VFC op 7 november 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inspectierapport PH-VFC

[Gepubliceerd: 2020-01-13] Besluit op een verzoek om het rapport van de inspectie van de PH-VFC op 7 november 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de onderneming Peute Recycling BV

[Gepubliceerd: 2019-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de onderneming Peute Recycling BV. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bedrijven

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Besluit op een verzoek om informatie over bedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek export bloembollennetten

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Besluit op een verzoek om informatie over bedrijven en de export van bloembollennetten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek algenbestrijdingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over algenbestrijdingsmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-23 stoffen Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aardbevingen Alkmaar 2001

[Gepubliceerd: 2019-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over de aardbevingen in Alkmaar en Bergen van 9 en 10 september 2001. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over koop aandelen Air France - KLM

[Gepubliceerd: 2019-12-17] Besluit Wob-verzoek om informatie over koop aandelen Air France - KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over organisaties en schepen beleidswijziging

[Gepubliceerd: 2019-12-17] Besluit op Wob-verzoek om informatie over het gebruik en de gebruikers van schepen van organisaties met ideŽle doelstellingen, zoals bedoeld in de beleidswijziging met betrekking tot de registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideŽle doelstellingen, in de periode van 1 januari 2015 tot en met 11 april 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om KNRM

[Gepubliceerd: 2019-12-20] Besluit op Wob-verzoek om informatie over de schepen van de KNRM en dan met name over eisen op veiligheids- en bemanningsgebied en afspraken/gesprekken hieromtrent, bijvoorbeeld met het Ministerie van IenW, de ILT en/of de Kustwacht in de periode van 1 januari 2008 tot en met 12 april 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over nadeelcompensatie ProRail

[Gepubliceerd: 2019-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over ontvangen en behandelde verzoeken voor nadeelcompensatie door ProRail B.V. in de periode 2014 tot nu. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over producten 0163-P1

[Gepubliceerd: 2020-01-17] Besluit om een verzoek om informatie over de producten 0163-P1-1541 en 0163-P1-1542. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toestemmingen overbrenging afvalstoffen

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Besluit op een verzoek om informatie over 2 beschikkingen met toestemming om afvalstoffen over te brengen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-02 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over glazen verpakkingen (de essentiŽle eisen gedistilleerd)

[Gepubliceerd: 2019-12-04] Besluit Wob-verzoek om informatie over glazen verpakkingen (de essentiŽle eisen gedistilleerd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-11-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over het gebruik van Regeringsvliegtuig

[Gepubliceerd: 2019-11-25] Besluit Wob-verzoek om informatie over het gebruik van Regeringsvliegtuig. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de AERIUS berekeningen Schiphol

[Gepubliceerd: 2019-11-19] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de AERIUS-berekeningen Schiphol uit 2016 die behoren bij het MER dat in 2016 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Commissie MER (Milieu Effectrapportage) is voorgelegd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek recycling kleine kunststof flesjes

[Gepubliceerd: 2019-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over de recycling van kleine kunststof flesjes. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aankoop en verkoop spoorgronden

[Gepubliceerd: 2019-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over de aan- en verkoop van spoorgronden door NS en ProRail in de periode 2010-2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-19 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vergunningen en ontheffingen Shell Pernis

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over alle vergunningen en ontheffingen die aan Shell zijn afgegeven voor de raffinaderij in Pernis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over touroperator

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Besluit op Wob-verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over de verdenking van het misbruik maken van vergunnigen door een touroperator. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over tarieven brevetten en PPL-afgifte

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Besluit op Wob-verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over het heffen van tarieven voor brevetten en PPL-afgifte. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over PAS Lelystad

[Gepubliceerd: 2019-11-04] Besluit op Wob-verzoek over de rechterlijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een woonark en de ligplaats

[Gepubliceerd: 2019-11-11] Besluit op Wob-verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over het verplaatsen van een woonark en het baggeren van de ligplaats. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-31 water Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten over importheffing op buitenlands afval

[Gepubliceerd: 2019-10-31] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over importheffing op buitenlands afval. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over brief aan Groningen Airport Eelde

[Gepubliceerd: 2019-10-14] Besluit op een verzoek om een afschrift van een waarschuwingsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport aan Groningen Airport Eelde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit over Stint

[Gepubliceerd: 2019-10-22] Besluit op Wob-verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over de Stint. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-14 rail- en wegverkeer Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ontheffing uitvoering nachtvluchten Kaagbaan en Aalsmeerbaan te Schiphol

[Gepubliceerd: 2019-10-07] Besluit op Wob-verzoek over een afschrift van de ontheffing die op 9 augustus 2019 is verleend voor het uitvoeren van nachtvluchten vanaf de Kaagbaan en Aalsmeerbaan te Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over documenten over diversiteit/inclusiviteit

[Gepubliceerd: 2019-10-03] Besluit op Wob-verzoek over documenten over diversiteit/inclusiviteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over de verkoop van een woning

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op Wob-verzoek over de verkoop van een woning in Zundert. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afwijkingen in versnellingsmeters

[Gepubliceerd: 2019-10-23] Besluit op een verzoek om informatie over afwijkingen in de versnellingsmeters in het netwerk van het Groningen-gasveld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-26 natuur en milieu Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake aandelenaankoop Air France KLM

[Gepubliceerd: 2019-12-20] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de aanbesteding bij de aandelenaankoop Air France KLM door de Nederlandse staat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-23 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de verkeersverdelingsregel tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad

[Gepubliceerd: 2019-09-13] Besluit Wob-verzoek om informatie over de verkeersverdelingsregel tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over plannen rekeningrijden volgend kabinet

[Gepubliceerd: 2019-09-10] Besluit op een verzoek om informatie over plannen rekeningrijden volgend kabinet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over onderhoud en reparatie ov-fiets

[Gepubliceerd: 2019-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over het onderhoud en reparatie van een ov-fiets. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over afhandeling van de asbestbrand in Wateringen

[Gepubliceerd: 2019-09-16] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over afhandeling van de asbestbrand in Wateringen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over luchthaven Rotterdam The Hague Airport

[Gepubliceerd: 2019-09-03] Besluit op Wob-verzoek over luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-03 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Schiphol vergunningdossier en uitbreidingsplannen

[Gepubliceerd: 2019-09-23] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Schiphol vergunningdossier en uitbreidingsplannen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-02 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over de aanvaring van een schip

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op Wob-verzoek over de aanvaring van een schip, op 22 maart 2019 voor de havenmond IJmuiden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over het schip Amsterdam

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op Wob-verzoek over het schip Amsterdam, voorheen genaamd NIjverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Europese migratietop van 24 juni 2018

[Gepubliceerd: 2019-08-28] Besluit op een verzoek om informatie over de Europese migratietop van 24 juni 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek Passewaaijse Hogeweg Tiel

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op wob-verzoek documentatie met betrekking tot onderzoeken proces over een leeflaag aan de Passewaaijse Hogeweg Tiel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over vergunning artillerie schietkamp 't Harde en de geluidscontouren van het schietkamp

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit Wob-verzoek om informatie over de vergunning inzake artillerie schietkamp 't Harde en de geluidscontouren van het schietkamp. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-19 defensie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek informatie over de Uithoflijn Utrecht

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit Wob-verzoek om informatie over de Uithoflijn Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-19 openbaar vervoer Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over afvalverwerkingsbedrijven en provincie Gelderland

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op Wob-verzoek over inzicht in toezicht en handhavingsbeleid van afvalverwerkingsbedrijven en provincie Gelderland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-19 afval Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over glasrecylenorm

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op Wob-verzoek over de glasrecylenorm. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-29 afval Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek spoorwegongeval Leeuwarden

[Gepubliceerd: 2020-03-09] Besluit Wob-verzoek spoorwegongeval Leeuwarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek over Verkeersverdelingsregel Schiphol Lelystad

[Gepubliceerd: 2019-08-22] Tweede deelbesluit Wob-verzoek over Verkeersverdelingsregel Schiphol Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-23 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek UNHCR SAR regime 2019

[Gepubliceerd: 2019-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over UNHCR SAR regime 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over geluidsruimte luchthaven Teuge

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op wob-verzoek over de geluidsruimte betreffende luchthaven Teuge. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over een bodemenergiesysteem in de wijk Passewaaij in Tiel

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op Wob-verzoek over de aanleg van een bodemenergiesysteem in de wijk Passewaaij in Tiel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over PISA 2015 (Engelstalig)

[Gepubliceerd: 2019-07-03] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het Programme for International Student Assessment (PISA) van de OESO. PISA is het grootste internationaal vergelijkend onderzoek naar de prestaties van leerlingen in de wereld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-25 hoger onderwijs Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afvalimport

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over afval dat is geÔmporteerd en verwerkt in Nederlandse verbrandingsovens in 2016, 2017 en 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-20 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaken van informatie over de verkeersverdelingsregel tussen Schiphol en Lelystad

[Gepubliceerd: 2019-06-18] Besluit op Wob-verzoek om openbaarmaken van informatie over de verkeersverdelingsregel tussen Schiphol en Lelystad. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over hoogte energierekening

[Gepubliceerd: 2019-06-20] Besluit van het Planbureau voor de Leefomgeving op een verzoek om informatie over de hoogte van de energierekening voor consumenten in 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-17 energie Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Gelijkwaardigheidscriteria Schiphol

[Gepubliceerd: 2019-06-25] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Gelijkwaardigheidscriteria Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-17 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanmaningsbrief MER-richtlijn

[Gepubliceerd: 2019-07-03] Besluit op Wob-verzoek over aanmaningsbrief MER-richtlijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gebruik Rila

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om documenten over het gebruik van de Rila op het Nederlandse spoorwegnet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over audits luchtvaartonderhoudsbedrijven

[Gepubliceerd: 2019-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over de bevindingen uit audits bij luchtvaartonderhoudsbedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek Verkeersverdelingsregel Schiphol Lelystad

[Gepubliceerd: 2019-05-22] Besluit op een verzoek om documenten over Verkeersverdelingsregel Schiphol Lelystad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-22 luchtvaart Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vlucht Groningen-Kopenhagen 31 maart 2018

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over vlucht LO 8844 van Groningen naar Kopenhagen op 31 maart 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-21 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Vortex

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijf Vortex in Nijmegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vlucht Amsterdam-Warshau 18 maart 2019

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over vlucht LO268 van Amsterdam naar Warshau op 18 maart 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-21 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek vertraagde vluchten 2016-2018

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over vluchten in de periode 2016-2018 die meer dan 180 minuten vertraging hadden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-21 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het rapport van de Inspectie SZW over Contrain

[Gepubliceerd: 2019-05-16] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het rapport van de Inspectie SZW van een onderzoek bij Contrain. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-16 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek haalbaarheidsanalyses van de Verkeersverdelingsregel Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2019-05-15] Besluit op een verzoek om documenten over haalbaarheidsanalyses van de Verkeersverdelingsregel Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek lading MSC Zoe

[Gepubliceerd: 2019-05-09] Besluit op een verzoek om de laadbrief van de MSC Zoe en aanverwante documenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om documenten eerdere Wob-procedure

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om stukken die worden genoemd in documenten die zijn verstrekt in een eerdere Wob-procedure. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-04-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek statiegeld

[Gepubliceerd: 2019-04-25] Besluit op een verzoek om documenten over statiegeld uit de periode 2012-2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-16 afval Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over mitigerende maatregelen ANWB-MAA

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over de mitigerende maatregelen die ANWB-MAA in of bij haar aanvragen van 14 juni 2018 heeft opgenomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verschillende vennootschappen

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over verschillende vennootschappen, onder meer over import en export van afval. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-08 afval Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie uit inspectie rapport van 14 december 2014

[Gepubliceerd: 2019-07-01] Besluit op een verzoek om informatie uit inspectie rapport van 14 december 2014. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-03 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideŽle doelstellingen

[Gepubliceerd: 2019-04-05] Besluit op verzoek om informatie over registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideŽle doelstellingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-26 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Stint

[Gepubliceerd: 2019-03-22] Besluit op verzoek om informatie over de stint. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-22 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dumpen schepen in het buitenland

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met het illegaal dumpen van schepen in het buitenland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-21 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek C3 deponie

[Gepubliceerd: 2019-03-28] Besluit op verzoek om informatie over C3 deponie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-20 afval Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Speedpedelec

[Gepubliceerd: 2019-03-29] Besluit op verzoek om informatie over de Speedpedelec. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-20 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit op Wob-verzoek Veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol

[Gepubliceerd: 2019-03-19] De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 19 maart 2018 een 3e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de veiligheid van het vliegverkeer op de luchthaven Schiphol.
Besluit: 2019-03-19 luchtvaart Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over organisatiecultuur WoonGoed 2-Duizend

[Gepubliceerd: 2020-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over de organisatiecultuur van WoonGoed 2-Duizend te Reuver. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-04 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verslag van Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019

[Gepubliceerd: 2019-02-21] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het verslag van 17 september 2018 van Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-21 luchtvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over thermisch gereinigde grond

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over thermisch gereinigde grond. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-19 Documenten: 13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over afvalwaterstoffenonderzoeken

[Gepubliceerd: 2019-02-20] Besluit op verzoek om informatie over afvalwaterstoffenonderzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op tweede Wob-verzoek over amoveren woning

[Gepubliceerd: 2019-02-13] Besluit op tweede verzoek om informatie die heeft geleid tot het amoveren van een woning in het Tracťbesluit Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.
Besluit: 2019-02-06 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Derde deelbesluit op Wob-verzoek kosten luchthaven in zee en beŽindiging onderzoeksprogramma Flyland

[Gepubliceerd: 2019-02-04] 3e deelbesluit op een verzoek om informatie over de kosten van een luchthaven in zee en de beŽindiging van het onderzoeksprogramma Flyland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over laagvliegontheffing voor filmlocaties

[Gepubliceerd: 2019-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over de laagvliegontheffing voor filmlocaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie onderzoek STS-passage sein 186

[Gepubliceerd: 2019-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoek STS-passage sein 186 en ontspoortong op 19 meio 2017 te Ede-Wageningen.
Besluit: 2019-01-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken van documenten 'landelijk vuurwerkverbod'

[Gepubliceerd: 2019-02-06] Besluit op een verzoek om het openbaarmaken van documenten om al of niet een landelijk vuurwerkverbod in te voeren.
Besluit: 2019-01-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dreigingsinformatie burgerluchtvaart en vliegveiligheid boven conflictgebieden

[Gepubliceerd: 2018-12-27] De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 18 december 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over dreigingsinformatie burgerluchtvaart en vliegveiligheid boven conflictgebieden.
Besluit: 2018-12-27 luchtvaart Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ultrafijnstof luchtvaart

[Gepubliceerd: 2019-01-25] Besluit op verzoek om informatie over onderzoek naar ultrafijnstof uit de luchtvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geluidmetingen in 2017

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om de geluidmetingen in 2017 van Prorail op de referentiepunten 47622 tot en met 47647. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over project Slimmer Kopen

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over de goedkeuring van het project Slimmer Kopen van Woningstichting Servatius. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek kosten luchthaven in zee en beŽindiging onderzoeksprogramma Flyland

[Gepubliceerd: 2018-12-21] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de kosten van een luchthaven in zee en de beŽindiging van het onderzoeksprogramma Flyland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-13 luchtvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over luchtvaartbeleid

[Gepubliceerd: 2018-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over luchtvaartbeleid. Specifiek gaat het verzoek over de totstandkoming van de luchthaventarieven voor de luchthaven Schiphol, investeringen van Royal Schiphol Group op de luchthaven Schiphol en beleidsbeÔnvloeding bij de invulling van de netwerkkwaliteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit deelbesluit beslaat de periode 1 januari 2016 tot en met 6 juni 2018.
Besluit: 2018-12-12 luchtvaart Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek Veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol

[Gepubliceerd: 2018-12-10] De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 3 december 2018 een 2e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de veiligheid van het vliegverkeer op de luchthaven Schiphol.
Besluit: 2018-12-03 luchtvaart Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over het luchtruim Eijsden

[Gepubliceerd: 2018-11-27] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 27 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie over de gevolgen van het Luchtruimwijzingsbesluit van 2013.
Besluit: 2018-11-27 luchtvaart Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over trillingen en winningsgebied Nedmag

[Gepubliceerd: 2018-11-20] De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 14 november 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de openbaarmaking van informatie over trillingen in relatie tot het winningsgebied van winningsbedrijf Nedmag.
Besluit: 2018-11-14 bodem Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek kosten luchthaven in zee en beŽindiging onderzoeksprogramma Flyland

[Gepubliceerd: 2018-11-15] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 november 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie over kosten luchthaven in zee en beŽindiging onderzoeksprogramma Flyland.
Besluit: 2018-11-06 luchtvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend Wob-verzoek externe huur vergaderruimtes

[Gepubliceerd: 2018-10-24] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 24 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het aanvullende verzoek gaat over informatie over de huur van externe vergaderruimtes door ambtenaren op het departement van IenW en de daarmee gemoeide kosten van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017. Dit verzoek is een vervolg op een eerder verzoek over de periode van 1 november 2017 tot 12 juli 2018.
Besluit: 2018-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over zwerfafval

[Gepubliceerd: 2018-11-05] De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de maatregelen omtrent het verminderen van zwerfafval in Nederland.
Besluit: 2018-10-22 afval Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op het bezwaar tegen een Wob-besluit over een rookkanaalkeuring

[Gepubliceerd: 2018-09-19] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 juni 2018 een beslissing genomen op een besluit op verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging om documenten over keuringen door de Inspectie Leefomgeving en Transport over de kwalificaties G10 en T600 voor brandveiligheid van rookgasafvoerkanalen van de firma Stoutenbourg. De bijlage bevat het rapport 'Bepaling van de brandveiligheid van het Isoduct schoorsteensysteem zonder omkokering volgens NEN-EN 1 859:2009+A1:2013 en NEN-EN 18564 :2009' van Efectis Nederland.
Besluit: 2018-09-19 bouwen en verbouwen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over huur externe vergaderruimtes

[Gepubliceerd: 2018-09-14] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 14 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie de huur van externe vergaderruimtes door ambtenaren op het departement van IenW en de daarmee gemoeide kosten van 1 november 2017 tot 12 juli 2018.
Besluit: 2018-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek van de ILT naar een incident in Krimpen aan den IJssel bij het laden van brugdelen

[Gepubliceerd: 2018-09-17] De minister van van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 4 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie naar een (lopend) onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar het incident wat op 17 april 2018 plaatsvond in Krimpen aan den IJssel bij het laden van brugdelen op een ponton.
Besluit: 2018-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek over Schiphol en Lelystad

[Gepubliceerd: 2018-08-28] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over Schiphol en Lelystad Airport.
Besluit: 2018-08-28 luchtvaart Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beheer en exploitatie van stations

[Gepubliceerd: 2018-09-13] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 juli 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over beheer en exploitatie van stations.
Besluit: 2018-07-30 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over status fuel pellets onder REACH

[Gepubliceerd: 2018-08-02] De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de status van fuel pellets onder REACH.
Besluit: 2018-07-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectierapporten luchtvaartmaatschappijen

[Gepubliceerd: 2018-07-30] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 juli 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over ACAM-inspecties en de openbaarmaking van inspectieraportages en eindrapportages over diverse luchtvaartmaatschappijen.
Besluit: 2018-07-30 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over Schiphol en Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2018-08-27] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 13 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over Schiphol en Lelystad Airport.
Besluit: 2018-07-13 luchtvaart Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie van het convenant met Rotrexma Holding B.V.

[Gepubliceerd: 2018-07-13] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 13 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie het op 26 oktober 2017 gesloten convenant met Rotrexma Holding B.V.
Besluit: 2018-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vuurwerkramp Enschede

[Gepubliceerd: 2018-07-18] De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 13 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om documenten over de vuurwerkramp in Enschede.
Besluit: 2018-07-13 stoffen Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek over prejudiciŽle procedure Europees Hof

[Gepubliceerd: 2018-07-17] De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 11 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de prejudiciŽle procedure aan het Europees Hof.
Besluit: 2018-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over amoveren woning

[Gepubliceerd: 2018-07-11] De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie die heeft geleid tot het amoveren van een woning in het Tracťbesluit Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.
Besluit: 2018-07-05 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over incidentmeldingen op Utrecht CS

[Gepubliceerd: 2018-06-29] De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 juni juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van een kopie van het overzicht met het aantal incidentmeldingen dat zich op het centraal station van Utrecht heeft voorgedaan per jaar vanaf 2010 tot en met 2017, verdeeld naar soort incident.
Besluit: 2018-06-25 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over een rookkanaalkeuring

[Gepubliceerd: 2018-10-19] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om documenten over keuringen door de Inspectie Leefomgeving en Transport over de kwalificaties G10 en T600 voor brandveiligheid van rookgasafvoerkanalen van de firma Stoutenbourg.
Besluit: 2018-06-25 markttoezicht Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over intrekken beroep tegen Wabo-vergunning Bin2Barrel

[Gepubliceerd: 2018-09-06] De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over de beslissing om het beroep tegen de Wabo-vergunning voor de inrichting van het bedrijf Bin2Barrel, in te trekken. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Besluit: 2018-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek Veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol

[Gepubliceerd: 2018-07-01] De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 26 juni 2018 een 1e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de veiligheid van het vliegverkeer op de luchthaven Schiphol.
Besluit: 2018-06-25 luchtvaart Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over app Schwung

[Gepubliceerd: 2018-06-20] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om technische documentatie over een app genaamd Schwung.
Besluit: 2018-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Hedwigepolder (IenW)

[Gepubliceerd: 2018-05-23] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 23 mei 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de contacten tussen Nederland en Vlaanderen over de ontpoldering van de Hedwigepolder.
Besluit: 2018-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de verkeersverdelingsregeling Schiphol Airport en Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2018-10-23] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 23 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over de verkeersverdelingsregeling Schiphol Airport en Lelystad Airport.
Besluit: 2018-05-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over capaciteitsonderzoek in de mondzorg

[Gepubliceerd: 2018-09-13] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 mei 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over een onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg.
Besluit: 2018-05-22 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over 'Wet op de beloodsing'

[Gepubliceerd: 2018-05-07] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 mei 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over een notitie over loodswezen en alle correspondentie en communicatie daarover.
Besluit: 2018-05-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Wabo-vergunning Bin2Barrel

[Gepubliceerd: 2018-09-06] De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over de beslissing om het beroep tegen de Wabo-vergunning voor de inrichting van het bedrijf Bin2Barrel, in te trekken. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Besluit: 2018-04-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de bevoegdheid voor afgifte van internationale rijbewijzen

[Gepubliceerd: 2018-05-16] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 30 april 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de bevoegdheid van enkele organisaties om internationale rijbewijzen af te geven.
Besluit: 2018-04-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documentatie en communicatie tabaksindustrie

[Gepubliceerd: 2018-05-01] De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over documentatie en communicatie tabaksindustrie. De informatie gaat over de periode 21 mei 2013 tot 24 januari 2018.
Besluit: 2018-04-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over archivering van stukken over MH17

[Gepubliceerd: 2018-04-30] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 24 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de MH17 die bij het ministerie van IenW berust. Dit is een besluit op een Wob-verzoek, waarin om stukken gevraagd is die bewaard worden in het kader van de Archivering MH17.
Besluit: 2018-04-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over spoorproject Tricht

[Gepubliceerd: 2018-04-04] De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 4 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over het dossier 'Spooromgeving Geldermalsen', meer specifiek het spoorproject in Tricht.
Besluit: 2018-04-04 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het gebruik van drones op luchthaven Eelde

[Gepubliceerd: 2018-03-27] De minister van IenW heeft op 22 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het verruimen van de mogelijkheden voor het gebruik van drones op de luchthaven Eelde.
Besluit: 2018-03-22 luchtvaart Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie asbestverontreiniging

[Gepubliceerd: 2018-04-19] De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 19 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur(Wob). Het verzoek betreft informatie over asbestverontreiniging in de Munningsboschhofweg in Sint-OdiliŽnberg.
Besluit: 2018-03-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over woningcoŲperatie De Voorzorg

[Gepubliceerd: 2018-04-17] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft informatie over woningcoŲperatie De Voorzorg te Heerlen.
Besluit: 2018-03-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

[Gepubliceerd: 2018-03-08] De minister van IenW heeft op 1 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over hoe het mnisterie is omgegaan met de zienswijzen die zijn ingediend bij de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.
Besluit: 2018-03-01 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek last onder dwangsom ATM Moerdijk

[Gepubliceerd: 2021-12-27] Besluit op een verzoek om toezending van het besluit ATM Moerdijk een last onder dwangsom op te leggen vanwege de toepassing van TGG zand in de Westdijk in de gemeente Bunschoten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2017-12-18 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Jan de Rijk ondernemingen

[Gepubliceerd: 2017-03-09] Besluit op Wob-verzoek om informatie met betrekking tot boete- en inspectierapporten vanaf 2014, die ten aanzien van Jan de Rijk zijn opgemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2017-03-09 rail- en wegverkeer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek Wolter Koops te Zeewolde

[Gepubliceerd: 2016-11-22] Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft Wolter Koops te Zeewolde en de aan haar gelieerde buitelandse vennootschappen in Polen en Duitsland.
Besluit: 2016-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over illegaal taxivervoer

[Gepubliceerd: 2016-09-11] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat om informatie over illegaal taxivervoer.
Besluit: 2016-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over publieksonderzoek Rijksoverheid IenM

[Gepubliceerd: 2016-07-07] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 8 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is een totaaloverzicht verstrekt over 2014 en 2015 van de uitgevoerde beleids- en publieksonderzoeken onder het algemeen publiek. Tevens is een overzicht verstrekt van het aantal ftes dat zich fulltime bezighoudt met onderzoek.
Besluit: 2016-07-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over 50 jaar zonsopkomsten, gemeten van 1964/65 tot en met 2015

[Gepubliceerd: 2016-05-18] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 mei 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over 50 jaar zonsopkomsten, gemeten van 1964/65 tot en met 2015.
Besluit: 2016-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit sloopschepen

[Gepubliceerd: 2016-04-13] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 14 april 2016 een beslissing genomen op een bezwaar tegen een besluit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het oorspronkelijke Wob-verzoek heeft betrekking op sloopschepen.
Besluit: 2016-04-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen ministerie IenM

[Gepubliceerd: 2016-04-11] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 15 februari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft onder meer betrekking op meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob verzoek quick scan ADR

[Gepubliceerd: 2016-04-06] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft op 7 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de quick scan van de Auditdienst Rijk (ADR).
Besluit: 2016-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek fusie Air France-KLM

[Gepubliceerd: 2015-11-23] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 november 2015 een beslissing genomen op het bezwaar tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de fusie tussen Air France en KLM.
Besluit: 2015-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek verschuiving kasgelden KLM

[Gepubliceerd: 2015-11-23] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 november 2015 een beslissing genomen op het bezwaar tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over de verschuiving van kasgelden van KLM.
Besluit: 2015-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek CET-advies pyrazool

[Gepubliceerd: 2015-11-22] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 23 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft het advies van het Crisis Expert Team (CET) Milieu en Drinkwater over de inname van Maaswater verontreinigd met pyrazool voor drinkwaterbereiding.
Besluit: 2015-11-23 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de kosten in verband met staatssecretaris Mansveld

[Gepubliceerd: 2015-11-05] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 6 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de kosten in verband met (voormalig) staatssecretaris Mansveld.
Besluit: 2015-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over contracten ProRail voor onderhoud spoor

[Gepubliceerd: 2015-09-29] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 30 september 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft het openbaar maken van documenten over de contracten van ProRail met aannemers voor het onderhoud van het spoor.
Besluit: 2015-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek conformiteit vervoerconcessie hoofdrailnet met PSO-verordening

[Gepubliceerd: 2015-01-28] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 januari 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op onderzoeken naar de conformiteit van de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet 2015-2025 met de PSO-verordening. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2015-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over meldingen van (vermoedelijke) misstanden IenM

[Gepubliceerd: 2014-12-15] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 16 december 2014 een besluit genomen in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur (Wob). Het verzoek betreft meldingen binnen het ministerie van (vermoedelijke) misstanden.
Besluit: 2014-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de afgeronde Wob-procedure Treintijden

[Gepubliceerd: 2014-11-12] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 november 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over documenten die zijn opgesteld in verband met de Wob procedure van RTL Nieuws over de treintijden.
Besluit: 2014-11-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake vacatures IenM 2014

[Gepubliceerd: 2014-11-12] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 november 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft correspondentie omtrent vacatures binnen het Ministerie van Infrastruc tuur en Milieu in 2014.
Besluit: 2014-11-13
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vacatureteksten en functieprofielen functies in de documentaire informatie voorziening (DIV) - IenM

[Gepubliceerd: 2014-09-24] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 25 september 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft vacatureteksten en functieprofielen sinds 2008 van alle functies in de documentaire informatie voorziening (DIV). De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek sluiting Griethse Poort

[Gepubliceerd: 2014-09-11] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 september 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over de sluiting van de Griethse Poort.
Besluit: 2014-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanbesteding tweede Coentunnel

[Gepubliceerd: 2014-09-10] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 11 september 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over de aanbesteding van de tweede Coentunnel.
Besluit: 2014-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar wob-besluit Basisnet Spoor

[Gepubliceerd: 2014-07-08] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 9 juli 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft een bezwaar op het Wob-besluit Basisnet Spoor. Een gedeelte van de gevraagde documenten is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-07-09
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek permanente bewoning recreatieparken

[Gepubliceerd: 2014-07-02] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 3 juli 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft correspondentie tussen het voormalige ministerie van VROM en de gemeente Moordrecht over permanente bewoning recreatieparken.
Besluit: 2014-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit windenergie op land

[Gepubliceerd: 2014-06-18] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 19 juni 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de inspraak op het Nationaal Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land van 2010.
Besluit: 2014-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek alternatief voor de Fyra V250

[Gepubliceerd: 2014-06-10] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 11 juni 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over het alternatief voor de Fyra V250.
Besluit: 2014-06-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek businesscase en milieueffectrapportage van Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2014-05-26] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 27 mei 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op correspondentie tussen het ministerie en Schiphol, en correspondentie tussen het ministerie en de Alderstafel die betrekking heeft op de openstellingtijden van Lelystad Airport.
Besluit: 2014-05-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkeersprognoses Schiphol

[Gepubliceerd: 2014-05-26] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 27 mei 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de verkeersprognoses van Schiphol voor de korte en lange termijn.
Besluit: 2014-05-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek activiteiten Energieonderzoek Centrum Nederland

[Gepubliceerd: 2014-05-11] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 mei 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de activiteiten in de breedste zin van het woord van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten, inclusief dochterondernemingen of deelnemingen.
Besluit: 2014-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over luchthaven Lelystad

[Gepubliceerd: 2014-04-27] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 april 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over de luchthaven Lelystad. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-04-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Wet Basisnet Spoor

[Gepubliceerd: 2014-03-25] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 11 november 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de Wet Basisnet Spoor en de veiligheid van de West Brabantse Regio en het spoortracť Moerdijk - Roosendaal.
Besluit: 2014-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om verslag Stuurgroep Deltaprogramma

[Gepubliceerd: 2014-03-25] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 26 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op het verslag van de Stuurgroep Deltaprogramma van 29 november 2012.
Besluit: 2014-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over permanente bewoning recreatiewoningen Moordrecht

[Gepubliceerd: 2014-03-19] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 19 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op informatie over correspondentie tussen het (voormalige) ministerie van VROM en de voormalige gemeente Moordrecht over permanente bewoning van recreatieparken.
Besluit: 2014-03-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over contracten en afspraken tussen NS en Thalys en Beneluxtrein

[Gepubliceerd: 2014-03-13] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 11 november 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft contracten en afspraken tussen NS en Thalys en Beneluxtrein.
Besluit: 2014-03-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over VIHB-registratie van het bedrijf Attero

[Gepubliceerd: 2014-03-11] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 11 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de VIHB-registratie van het bedrijf Attero.
Besluit: 2014-03-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over versobering onderhoud kunstwerken

[Gepubliceerd: 2014-03-09] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 10 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op informatie over versobering van onderhoud van kunstwerken.
Besluit: 2014-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gladheidsbestrijding

[Gepubliceerd: 2014-03-09] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 10 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft betrekking op informatie over gladheidsbestrijding.
Besluit: 2014-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dwangsommen wegens niet tijdig beslissen

[Gepubliceerd: 2014-02-20] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over dwangsommen wegens niet tijdig beslissen. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-03-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

[Gepubliceerd: 2014-03-02] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 3 maart 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie de ontwerpRijksstructuurvisie Windenergie op Zee.
Besluit: 2014-03-03 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaking gegevens Monitoringsrapportage NSL 2013

[Gepubliceerd: 2014-02-09] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 4 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de resultaten van de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), zoals beschreven in de NSL Monitoringsrapportage 2013 van het RIVM. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (vermoedelijke) integriteitsaantastingen IenM

[Gepubliceerd: 2014-02-04] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 31 januari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van (verdenkingen van) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportages Bedrijfsvoering Rijk 2011 en 2012. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de aanschaf van nieuwe schepen binnen de vervoersconcessie Waddenveren West

[Gepubliceerd: 2014-01-08] Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op 9 januari 2014 een verzoek binnen gekomen in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over de aanschaf van nieuwe schepen binnen de vervoersconcessie Waddenveren West. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over grondwatermetingen High Flux Reactor te Petten

[Gepubliceerd: 2013-11-10] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 11 november 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft rapportages van grondwatermetingen bij de High Flux Reactor en het terrein te Petten van de afgelopen 5 jaar.
Besluit: 2013-11-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake auditrapport Lloyds Register Nederland

[Gepubliceerd: 2013-10-28] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 oktober 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft het meest recente auditrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport inzake Lloyds Register Nederland. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-10-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toelating V250-treintoestellen

[Gepubliceerd: 2013-10-02] Verzoek om documenten over de toelating van V250-treinstellen en het onderzoek dat hieraan vooraf ging.
Besluit: 2013-10-03 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake verwerving van vakliteratuur en abonnementen

[Gepubliceerd: 2013-09-23] De minister van IenM heeft op 24 september 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft verwerving van vakliteratuur en abonnementen. Bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-09-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aangeschafte vakliteratuur en abonnementen

[Gepubliceerd: 2013-09-23] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 september 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft het de verwerving van vakliteratuur en abonnementen door het ministerie.
Besluit: 2013-09-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stalling regeringsvliegtuig

[Gepubliceerd: 2013-08-15] Correspondentie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met Martinair, KLM (Incl. KLC), Schiphol, Rotterdam-The Hague Airport (voorheen Zestienhoven) en met derden over de stalling van het regeringsvliegtuig PH-KBX.
Besluit: 2013-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit WOB-verzoek over chemtrails

[Gepubliceerd: 2013-05-20] De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 mei 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over chemtrails. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-05-23 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake beoogde exploitatie van de luchthaven Twente en de daaraan gerelateerde gebiedsontwikkeling

[Gepubliceerd: 2013-04-25] Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op 18 januari 2013 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over de beoogde exploitatie van de luchthaven Twente en de daaraan gerelateerde gebiedsontwikkeling in de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012. Gelet op de grote hoeveelheid documenten worden de stukken niet geplaatst op www.rijksoverheid.nl. Een CD met de inhoud van de openbaar gemaakte documenten is opvraagbaar via dcob@minienm.nl.
Besluit: 2013-04-26 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake aanbesteding luchthaven Twente en gesprekken met potentiŽle marktpartijen

[Gepubliceerd: 2013-04-25] Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op 23 januari 2013 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over de aanbesteding van luchthaven Twente en over de gesprekken met potentiŽle marktpartijen. Gelet op de grote hoeveelheid documenten worden de stukken niet geplaatst op www.rijksoverheid.nl. Een cd met de inhoud van de openbaar gemaakte documenten is opvraagbaar via dcob@minienm.nl.
Besluit: 2013-04-26 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over inhuur corporate jets

[Gepubliceerd: 2013-03-13] De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 14 maart 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over de inhuur van corporate jets voor alle bewindspersonen/ministeries in de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2012. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-03-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek over het slepen van schepen door reddingsvaartuigen

[Gepubliceerd: 2012-09-27] Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een verzoek gedateerd 30 juli 2012 ingediend in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit is de reactie op dat verzoek.
Besluit: 2012-09-18 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek over de ontwikkeling van de olieprijs die in de Luchtvaartnota en de Crisis-en herstelwet

[Gepubliceerd: 2012-09-06] Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een verzoek gedateerd 12 juli 2012 ingediend in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit is de reactie op dat verzoek.
Besluit: 2012-09-07 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vliegverkeer

[Gepubliceerd: 2012-08-13] Verzameld antwoord op meerdere wob-verzoeken van een persoon. Betreft voornamelijk vragen over vliegverkeer.
Besluit: 2012-08-14 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Topografische bestanden Kadaster

[Gepubliceerd: 2012-07-04] Verzoek om informatie over ontwikkeling, beheer en instandhouding van de topografische bestanden en documenten rond de vaststelling en de onderbouwing van de tarieven van het Kadaster.
Besluit: 2012-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over afspraken van twee voormalige ministeries met uitgevers

[Gepubliceerd: 2012-06-27] Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op 15 april 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het verzoek betreft informatie over een mogelijke opdracht van het voormalige ministerie van VROM en het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat tot het opzetten van een netwerk van uitgevers van huis-aan-huisbladen met een landelijke dekking. Dit is de beslissing op het Wob-verzoek.
Besluit: 2012-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overbrengen van afvalstoffen vanuit Italie naar AVR

[Gepubliceerd: 2012-06-05] Verzoek om informatie over het overbrengen van afvalstoffen vanuit ItaliŽ naar AVR.
Besluit: 2012-06-06 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wet Dwangsom

[Gepubliceerd: 2012-03-29] Vraag naar informatie over de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Betreft deel 3 van 4.
Besluit: 2012-04-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek zware metalen in tuinhout

[Gepubliceerd: 2012-03-12] Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op 24 januari 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen. Het verzoek betreft informatie over de aanwezigheid van zware metalen en chemisch afval in tuinhout. Dit is de beslissing op dit verzoek.
Besluit: 2012-02-22 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek leidingwater

[Gepubliceerd: 2012-03-12] Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op 16 januari 2012 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnengekomen. Het verzoek betreft informatie waaruit blijkt dat leidingwater ongezond is door de manier waarop ermee wordt omgegaan. Dit is de beslissing op dit verzoek.
Besluit: 2012-02-15 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beoordeling risicoanalyse Huntsman Holland BV

[Gepubliceerd: 2011-11-30] Verzoek om advies van de VROM-Inspectie en de beoordeling van de risicoanalyse van het RIVM aangaande Huntsman Holland BV.
Besluit: 2011-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inspecties VROM naar zorginstellingen

[Gepubliceerd: 2011-11-29] Verzoek om documenten inzake de totstandkoming, uitvoering en afhandeling van de bevindingen van alle door de VROM-Inspectie uitgevoerde inspecties bij zorginstellingen na 2004.
Besluit: 2011-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek nul-meting verhoging maximum snelheid

[Gepubliceerd: 2011-04-11] Op 9 maart 2011 heeft dagblad Trouw het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gevraagd naar documenten met betrekking op de nulmeting die wordt gehouden voorafgaand aan het experiment met een dynamische snelheidsverhoging naar 130 km. Het verzoek is op 6 april 2011 gehonoreerd.
Besluit: 2011-04-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

[Gepubliceerd: 2011-03-02] Betreft het complete kennisgevingsdossier BE 270118.
Besluit: 2011-03-03 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit wob-verzoek inzake EPA en energielabel

[Gepubliceerd: 2010-10-18] Bestand: energielabel-wob-verzoek.pdf
Besluit: 2010-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Civiele vluchten via vluchtcoordinator 2010

[Gepubliceerd: 2010-10-14] RTL Nieuws deed op 25 augustus 2010 een verzoek om openbaarmaking van informatie over het gebruik van prive-jets door bewindspersonen en ministeries in de afgelopen kabinetsperiode. De bijlage geeft een overzicht van alle bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangemelde vluchten uit 2010.
Besluit: 2010-10-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Civiele vluchten via vluchtcoordinator 2007

[Gepubliceerd: 2010-10-14] RTL Nieuws deed op 25 augustus 2010 een verzoek om openbaarmaking van informatie over het gebruik van prive-jets door bewindspersonen en ministeries in de afgelopen kabinetsperiode. De bijlage geeft een overzicht van alle bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangemelde vluchten uit 2007.
Besluit: 2010-10-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Civiele vluchten via vluchtcoordinator 2008

[Gepubliceerd: 2010-10-14] RTL Nieuws deed op 25 augustus 2010 een verzoek om openbaarmaking van informatie over het gebruik van prive-jets door bewindspersonen en ministeries in de afgelopen kabinetsperiode. De bijlage geeft een overzicht van alle bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangemelde vluchten uit 2008.
Besluit: 2010-10-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Civiele vluchten via vluchtcoordinator 2009

[Gepubliceerd: 2010-10-14] RTL Nieuws deed op 25 augustus 2010 een verzoek om openbaarmaking van informatie over het gebruik van prive-jets door bewindspersonen en ministeries in de afgelopen kabinetsperiode. De bijlage geeft een overzicht van alle bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangemelde vluchten uit 2009.
Besluit: 2010-10-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek regeringsvliegtuig PH-KBX

[Gepubliceerd: 2010-10-13] Bestand: overzicht-regeringsvluchten-kbx.pdf
Besluit: 2010-10-14 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Overzicht kosten externe inhuur kilometerprijs

[Gepubliceerd: 2010-06-16] Bestand: 20105913-20bijlage-2011.pdf
Besluit: 2010-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Business Case Waddenveren

[Gepubliceerd: 2010-04-12] Bestand: rapport-20rebelgroup-20business-20case-20waddenveren-20geanonimiseerd.pdf
Besluit: 2010-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WOB-verzoek opdrachten aan bedrijf The Source

[Gepubliceerd: 2010-01-27] Bestand: wob-verzoek-20inzake-20opdrachten-20aan-20bedrijf-20the-20source.pdf
Besluit: 2010-01-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob- besluit noodzakelijkheidsverklaring

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft beslist op een Wob-verzoek over de noodzakelijkheidsverklaring. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Besluit: 2021-10-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake vliegvouchers

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake vliegvouchers
Besluit: 2021-07-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 2021-12 over Wob-verzoeken 2020-58 en 2020-46 omtrent vliegvouchers

Besluit op verzoek om informatie met betrekking tot twee eerdere Wob-verzoeken omtrent vliegvouchers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob- verzoek aangaande staatssteun KLM

Besluit op een verzoek om informatie inzake staatssteun KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek

Besluit op twee verzoeken om informatie met betrekking op vliegvouchers. De verzoeken zijn gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob- besluit inzake agenda-afspraken

Besluit op verzoek inzake agenda-afspraken.
Besluit: 2021-03-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit overheidssteun aan de KLM

Besluit om informatie met betrekking tot de staatssteun aan KLM.
Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit staatssteun aan de KLM en garantstelling van de overheid

Besluit om informatie betrekking hebbende op de precieze voorwaarden op het gebied van publieke belangen, netwerkkwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.
Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek vliegvouchers

Besluit op twee verzoeken om informatie met betrekking tot het aanbieden, gedogen en legaliseren van vouchers door luchtvaartmaatschappijen. De verzoeken zijn gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (wob).
Besluit: 2021-02-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit onderhandelingen KLM-steunmaatregelen

Besluit op een verzoek om informatie inzake de onderhandelingen KLM-steunmaatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over staatssteun KLM

Besluit op een verzoek om informatie over staatssteun aan de KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek over berekening inzake 1.5 miljard euro aan steun voor OV- bedrijven

Besluit op een verzoek om het document te ontvangen waarin de berekening af te leiden is inzake de 1,5 miljard euro aan steun voor OV- bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier