Ministerie Van Infrastructuur En Waterstaat

Beslisnota bij Antwoorden vragen so ontwerpbesluit wijziging Scheepafvalstoffenbesluit in verband met verbod varend ontgassen

[Gepubliceerd: 2024-04-15] Hoort bij Antwoorden vragen so ontwerpbesluit wijziging Scheepafvalstoffenbesluit in verband met verbod varend ontgassen. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de voorhangprocedure van het Ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit. Het onwerpbesluit gaat over de versnelling van fase II van het verbod varend ontgassen. De vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 21 maart 2024.
Besluit: 2024-04-15 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Russische schepen die bijtanken bij Vlissingen

[Gepubliceerd: 2024-04-12] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over Russische schepen die bijtanken bij Vlissingen. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Russische schepen die bijtanken bij Vlissingen? Daarmee helpt Nederland Poetins oorlogseconomie'. De Tweede Kamerleden Peter de Groot, Brekelmans en Erkens (allen VVD) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2024-04-12 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat familieleden uitvaart missen door files

[Gepubliceerd: 2024-04-11] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat familieleden uitvaart missen door files. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Familieleden missen uitvaart door files, Luuk Wilson deed 2,5 uur over een stuk van 10 minuten'. Het Tweede Kamerlid Veltman (VVD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2024-04-11 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gecombineerde beslisnotas bij Kamerbrief over publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

[Gepubliceerd: 2024-04-09] Hoort bij Kamerbrief over publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het definitief ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Het afwegingskader is een ondersteunend instrument voor provincies, gemeenten en waterschappen bij de locatiekeuze voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Besluit: 2024-04-09 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Milieuraad maart 2024

[Gepubliceerd: 2024-04-09] Hoort bij Kamerbrief met verslag Milieuraad maart 2024. Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de Milieuraad die op 25 maart 2024 in Brussel plaats vond. Daarnaast informeren zij de Kamer over de Nederlandse reactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie over de herziening van etiketteringsvoorschriften voor textiel (textile labelling). Ook gaan zij in op de evaluatie van de Europese Commissie van het 8e Milieuactieprogramma.
Besluit: 2024-04-09 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nazending onderliggende beslisnota's LIB

[Gepubliceerd: 2024-04-08] Hoort bij Kamerbrief over nazending onderliggende beslisnota's LIB. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de beslisnota's bij de 7e voortgangsbrief over diverse trajecten binnen het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol van 28 maart 2024.
Besluit: 2024-04-08 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluit op Woo-verzoek SAR Helikopters.

[Gepubliceerd: 2024-04-04] Hoort bij Kamerbrief over besluit op Woo-verzoek SAR Helikopters. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit op een informatieverzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek ging over de reddingsoperatie bij de brand aan boord van de Fremantle Highway op 25 juli 2923. Onder meer gaat het om de aanbestedingsprocedure rondom de Search and Rescue (SAR)-helikopters.
Besluit: 2024-04-04 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 25e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

[Gepubliceerd: 2024-03-27] Hoort bij Kamerbrief bij 25e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 25e Voortgangsrapportage (VGR25) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). De rapportage gaat over de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. Hij geeft een samenvatting van de wijzigingen en ontwikkelingen sinds de 24e Voortgangsrapportage.
Besluit: 2024-03-27 waterbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kamerbrief voortgang beleid chemische stoffen

[Gepubliceerd: 2024-03-19] Bestand: voortgang-beleid-chemische-stoffen.pdf
Besluit: 2024-03-19 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over leeftijdsregistratie van veroorzakers verkeersongevallen en analyse betrokkenheid ouderen

[Gepubliceerd: 2024-03-18] Hoort bij Kamerbrief over leeftijdsregistratie van veroorzakers verkeersongevallen en analyse betrokkenheid ouderen. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de registratie van de leeftijd van veroorzakers van verkeersongelukken. Daarnaast gaat hij in op zijn toezegging tijdens het debat van 8 februari 2024 over kwalitatieve analyses om de betrokkenheid van ouderen bij ongevallen vast te stellen.
Besluit: 2024-03-18 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over chaos bij busvervoerder EBS

[Gepubliceerd: 2024-03-08] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over chaos bij busvervoerder EBS. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de Kamervragen over chaos bij busvervoerder EBS. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2024-03-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij handhavingsrapportages ILT Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport2023

[Gepubliceerd: 2024-02-29] Hoort bij Kamerbrief bij handhavingsrapportages ILT Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport2023. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de handhavingsrapportages van de e Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over milieu en externe veiligheid van de luchthavens Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor het gebruiksjaar 2023. Het gaat om de periode 1 november 2022 31 oktober 2023. Hij gaat in op de belangrijkste resultaten.
Besluit: 2024-02-29 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over technische overleggen project Rivier IJsseldelta/Reevediep

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de technische overleggen over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werkzaamheden project Rivier IJsseldelta/Reevediep

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de werkzaamheden over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stop tonend sein

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier "Melding bijzonder voorval spoor" en/of de "Checklist stop tonend sein". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Hoort bij Kamerbrief over voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpregeling voor de wijziging van de Regeling groenprojecten 2022. Het gaat hierbij om een wijziging van de eisen voor windturbines, fotovoltaÔsche panelen en warmte-opwekkers. Zij bespreekt daarbij de voorhangprocedure.
Besluit: 2024-02-19 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over boetebesluiten primaire besluitvormingsfase vanwege slotmisbruik op Nederlandse luchthavens

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op een verzoek om informatie over boetebesluiten primaire besluitvormingsfase vanwege slotmisbruik op Nederlandse luchthavens vanaf 1 juli 2023 tot en met 7 januari 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief IsraŽl

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde Ambtenarenbrief IsraŽl. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over piekbelastersaanpak industrie

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle stukken die gaan over de piekbelastersaanpak industrie, zoals deze tot op heden is ontwikkeld en uitgevoerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de beschikbare capaciteit van Luchthaven Schiphol

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over o.a. onderzoeken of rapportages ten aanzien van de beschikbare capaciteit van Luchthaven Schiphol, vanaf 1980 tot 14 oktober 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geluidsproductie KLM vliegtuigmotoren

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de geluidsproductie van KLM vliegtuigmotoren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over leerplan rijbewijs B opleiding

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten die gaan over het ontstaan van het rapport Uitgangspunten voor het Leerplan voor de Rijopleiding opgesteld door Royal HaskoningDHV (RHDHV). Specifiek, de periode van 1 januari 2020 tot en met 17 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over procedurele toetsing stijging Ryanair-toestel

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de procedurele toetsing van de stijging van het Ryanair-toestel met vluchtnummer FR4052 op 13 september 2023 over de landingsbaan 03 op Eindhoven Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief over voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit burgerluchthavens (BBL). Het besluit gaat over het opnemen van een grondslag voor het kunnen berekenen van de emissie vanwege het luchthavenluchtverkeer van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken. Hij gaat in op de voorhangprocedure.
Besluit: 2024-02-09 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek specifieke uitkeringen aan gemeente Heerlen

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 2020 tot en met 11 oktober 2023 over specifieke uitkeringen die de gemeente Heerlen heeft ontvangen volgens de SiSa-systematiek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat een trein met licht ontvlambare vloeistof door Amsterdam reed

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat een trein met licht ontvlambare vloeistof door Amsterdam reed. Staatssecretraris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Trein in Amsterdam overvuld met licht ontvlambare vloeistof, deksels niet goed afgesloten'. Het Tweede Kamerlid Bamenga (D66) had de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-06 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie 2 moties over PFAS in bestrijdingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Kamerbrief over appreciatie 2 moties over PFAS in bestrijdingsmiddelen. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft haar appreciatie (oordeel) over 2 moties van het Tweede Kamerlid Kosti (PvdD). De 1e motie gaat over de uitzondering die het Europese voorstel voor een verbod op PFAS maakt voor PFAS in bestrijdingsmiddelen. De motie verzoekt de regering daartegen te pleiten. De 2e motie verzoekt de regering duidelijke etikettering verplicht te stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die PFAS bevatten.
Besluit: 2024-02-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een veiligheidsincident met vluchtnummer BA8460

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over een voorval met betrekking tot een vlucht van Amsterdam naar Londen met vluchtnummer BA8460 op 14 december 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over regelgeving Europese SUP directive bij ministerie van IenW

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de basis van de regelgeving voorkomend uit de Europese SUP directive bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wegwerpplastic

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over wegwerpplastic. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afvaltransporten van plastic kunststofafval over zee

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over het totaal aantal afvaltransporten van plastic kunststofafval over zee vanuit Nederland, gespecificeerd per haven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over problemen met communicatiesystemen bussen bij Qbuzz

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over problemen met communicatiesystemen bussen bij Qbuzz. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over de problemen met communicatiesystemen aan boord van bussen bij Qbuzz. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over problemen met communicatiesystemen bij Qbuzz

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over problemen met communicatiesystemen bij Qbuzz. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over de problemen met communicatiesystemen aan boord van bussen bij Qbuzz. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen IenW en EC over Hoofdrailnet-Concessie

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over communicatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie over de onderhandse gunning van de concessie van het Hoofdrailnet (HRN) voor de jaren 2025-2033 aan de Nederlandse Spoorwegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over Verzorgingsplaats van de Toekomst

[Gepubliceerd: 2024-01-30] 2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten in de ruimste zin des woords, over de totstandkoming van de beleidsvisie Verzorgingsplaats van de Toekomst en de rapporten die voor deze beleidsvisie zijn opgesteld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Woo-verzoek sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om documenten over de uitvoering van sancties door Nederland tegen Rusland vanwege de oorlog in OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over enkele berichten rondom PFAS

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over enkele berichten rondom PFAS. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van nieuwsberichten over PFAS in hobbykip-eieren, PFAS in zeeschuim en Chemours. Het Tweede Kamerlid GabriŽls (Groenlinks-PvdA) had de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen scheur in de Westerscheldetunnel

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Hoort bij Beantwoording Kamervragen scheur in de Westerscheldetunnel. Minister Harbers (IenW) beantwoordt vragen over de scheur in de Westerscheldetunnel. De vragen zijn van de Kamerleden De Hoop en Pijpelink (beiden GroenLinks-PvdA).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over moties over vervoer

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Hoort bij Kamerbrief over moties over vervoer. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op moties over vervoer. De moties gaan over publieke vervoersbedrijven (Kamerleden Alkaya (SP) en De Hoop (GroenLinks/PvdA), provinciale vervoersbedrijven (Kamerleden Krul (CDA) en Van der Graaf (CU) en concessiekosten (Kamerlid Van der Graaf (CU).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Hoort bij Kamerbrief over bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Eerste Kamer over bestuurlijke afspraken om te komen tot een verbetering van de bodemkwaliteit. De afspraken zijn in 2022 gemaakt tussen het ministerie van IenW, het Interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Per abuis was de Eerste Kamer over deze afspraken niet gelijktijdig met de Tweede Kamer geÔnformeerd.
Besluit: 2024-01-09 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over artikelen over onderzoek VN naar PFAS-afval Chemours

[Gepubliceerd: 2024-01-08] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over artikelen over onderzoek VN naar PFAS-afval Chemours . Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de artikelen 'VN onderzoekt rol Nederlandse overheid in PFAS-schandaal VS' en 'Export giftig PFAS-afval Chemours kan bijdragen aan schending mensenrechten, waarschuwt de VN'. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-08 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst milieuministers januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Hoort bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst milieuministers januari 2024. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van milieuministers op 15 en 16 januari 2024 te Brussel, BelgiŽ. Op de agenda staan klimaatverandering, circulaire economie en een rechtvaardige transitie (overgang) naar koolstofarme en ecologisch duurzame economieŽn en samenlevingen.
Besluit: 2024-01-02 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief bodem en ondergrond

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Hoort bij Verzamelbrief bodem en ondergrond. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond. Zij bespreekt onder meer de ontwikkeling van het programma Bodem, Ondergrond en Grondwater. Ook gaat zij in op de stand van zaken van de bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023- 2030.
Besluit: 2023-12-29 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vergunning opslag en verkoop vuurwerk

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over de vergunning voor opslag en verkoop van vuurwerk door een bedrijf in Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over schorsing NBKB door RvA

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Besluit over alle documenten die gaan over het beleid en de onderlinge communicatie tussen de ILT en de Raad voor Accreditatie (RvA) over de schorsing van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek EVOA-kennisgeving uitvoer bodemassen

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Besluit op een verzoek om documenten over het besluit van 11 september 2023 op een EVOA-kennisgeving aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending Kamerbrief Strategie ter bescherming van de Noordzee infrastructuur

Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over moties zware verkeersovertreders

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over moties zware verkeersovertreders. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van zware verkeersovertreders.
Besluit: 2023-12-22 strafrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang strategische aanpak batterijen 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over voortgang strategische aanpak batterijen 2023. Minister Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de gemaakte voortgang van de Nederlandse batterijenstrategie in 2023.
Besluit: 2023-12-22 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de berichten dat bedrijf AEB door de gemeente Amsterdam opnieuw in de verkoop is gezet

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de berichten dat bedrijf AEB door de gemeente Amsterdam opnieuw in de verkoop is gezet. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over de berichten dat AEB (Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf) door de gemeente Amsterdam opnieuw in de verkoop is gezet. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken uitvoering duurzaamheidskader biogrondstoffen

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken uitvoering duurzaamheidskader biogrondstoffen. Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de verschillende onderdelen van de uitvoering van het duurzaamheidskader biogrondstoffen. Zij gaan daarbij in op het duurzaamheidskader en het uitvoeringskader. Ook bespreken zij de ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren waarop het duurzaamheidskader zich richt zoals bouw, chemie en energie. En daarnaast de overige ontwikkelingen die raken aan het biogrondstoffenbeleid.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen over bredere werking arrest Nevele

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Antwoorden nadere vragen over bredere werking arrest Nevele. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen over de stand van zaken van de opvolging van de acties die voortkomen uit het Nevele-arrest. De vragen gingen onder meer over het programma bruidsschat en het plan-MER (milieueffectrapportage). De vaste Eerste Kamer commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-22 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief bij Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het vervoerplan 2024 van NS en het beheerplan 2024- 2025 van ProRail. Zij gaat daarbij in op beide plannen.
Besluit: 2023-12-22 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending actieplan Strategie ter bescherming van de Noordzee infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Uitstelbrief toezending actieplan Strategie ter bescherming van de Noordzee infrastructuur. Minister Harbers (IenW) stelt de toezending uit van het actieplan voor de implementatie van de Noordzeestrategie aan de Tweede Kamer. Op 8 november 2023 had hij al een verzoek om uitstel aan de Kamer gedaan. Hij verwacht dat hij het actieplan en de voortgangsrapportage begin 2024 naar de Kamer kan sturen.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gunning concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over gunning concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033. Staatssecretaris Heinen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de gunning van de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet (HRN) voor de jaren 2025-2033 aan de Nederlandse Spoorwegen (NS).
Besluit: 2023-12-21 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 4 studies luchtvaartpassagiers

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief bij 4 studies luchtvaartpassagiers. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 4 rapporten over onderzoek naar passagiers in de luchtvaart. Hij bespreekt daarbij de resultaten van de onderzoeken.
Besluit: 2023-12-21 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van de Transportraad van de Eruopese Unie (EU) van 4 december 2023. Hij informeert de Kamer over het akkoord op de 'Verordening goedkeuring van en het markttoezicht op niet voor de weg bestemde mobiele machines die deelnemen aan het verkeer op de openbare weg' en over de Europese fietsverklaring.
Besluit: 2023-12-21 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over OV-geweld

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over OV-geweld. Staatssecretaris Heinen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over geweld in het openbaar vervoer (ov) naar aanleiding van het bericht 'Ritje in de tram eindigt voor man (71) in zware mishandeling'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-21 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van 4 nderzoeken naar de effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit. Hij stuurt de onderzoeksrapporten mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-21 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief informatie stand van zaken Wadden

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Uitstelbrief informatie stand van zaken Wadden. Minister Harbers (IenW) stelt de toezending uit van informatie over de stand van zaken van de dossiers over het Waddengebied en de besluiten uit het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Monitoringsrapportage NSL 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief bij Monitoringsrapportage NSL 2023. Staatssecretaris Heinen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 14e en laatste Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Zij vat de belangrijkste bevindingen uit de rapportage samen.
Besluit: 2023-12-21 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart in beleidsstudies

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart in beleidsstudies. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de softwaretool om niet-CO2-klimaateffecten te berekenen voor de luchtvaart. Hij stuurt het rapport 'Aviation Non-CO2 estimator' mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-21 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Circulair Textiel

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over Circulair Textiel. Staatssecretaris Heinen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond de Uitgebreide Product Verantwoordelijkheid {UPV) voor textiel.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoordbrief aan Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoordbrief aan Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. Staatssecretaris Heinen (IenW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de brief van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) van 19 oktober 2023.
Besluit: 2023-12-21 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief werkprogramma 2024-2025 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief werkprogramma 2024-2025 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Minister Harbers (IenW) biedt de Tweede Kamer het werkprogramma voor 2024-2025 aan van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie dienstregeling Ameland en voortgang nieuwe concessie(s) Waddenveren

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie dienstregeling Ameland en voortgang nieuwe concessie(s) Waddenveren. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de dienstregeling tussen Holwert en Ameland. De brief gaat ook over de nieuwe concessie(s) van de Waddenveren vanaf 2029.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluit vervolgstappen renovatie vuurtoren Lange Jaap Huisduinen

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over besluit vervolgstappen renovatie vuurtoren Lange Jaap Huisduinen. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke scenarios en de vervolgstappen voor de renovatie van de vuurtoren Kijkduin ('Lange Jaap') in Den Helder.
Besluit: 2023-12-20 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 1e uitwerking Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief bij 1e uitwerking Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer. Staatssecretaris Heinen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 1e uitwerking van het Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer. Zij gaat in op de ontwikkelingen en op de vervolgstappen.
Besluit: 2023-12-20 transport Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolgaanpak op basis van uitkomsten Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over vervolgaanpak op basis van uitkomsten Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het starten van een MIRT-verkenning voor de bereikbaarheid van Ameland. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hij bespreekt daarbij de uitkomsten van het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA 2030).
Besluit: 2023-12-20 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2022

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2022. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen in het jaar 2022. Ook sturen zij een nota van bevindingen. Zij geven daarbij een toelichting.
Besluit: 2023-12-19 geluid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales en actieagenda industrie en omwonenden

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales en actieagenda industrie en omwonenden. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij asfaltcentrales. Zij gaat in op de motie van het Tweede Kamerlid Hagen (D66). Deze vroeg om in samenwerking met de omgevingsdiensten een plan van aanpak op te stellen over hoe alle asfaltcentrales toewerken naar het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT). Zij stuurt een overzicht van Omgevingsdienst NL met de emissies van benzeen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) per asfaltcentrale mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-19 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de halfjaarlijkse voortgangsbrief over verschillende onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Het gaat om de stand van zaken in december 2023.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota s bij Kamerbrief over stand van zaken uitwerking Circulair Materialenplan

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken uitwerking Circulair Materialenplan. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij het het Circulair Materialenplan (CMP) en de toespitsing op circulaire economie.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken LEV-kader

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken LEV-kader. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het LEV-kader (Licht Elektrische Voertuigen) en de uitkomsten van een verkenning naar rijvaardigheid en een verkenning naar LEVs zonder stuur.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Kaderrichtlijn Water

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Kaderrichtlijn Water. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Besluit: 2023-12-19 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten praktijkproef asbestdaksanering met schuim

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over resultaten praktijkproef asbestdaksanering met schuim. Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer de resultaten van de praktijkproef waarbij schuim is gebruik bij het verwijderen van een asbestdak. Zij geven daarop een beleidsreactie.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 1e halfjaarrapportage 2023 Zuidasdok

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief bij 1e halfjaarrapportage 2023 Zuidasdok. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 1e halfjaarrapportage 2023 van Zuidasdok. Deze gaat over de periode januari tot en met juni 2023. Hij bespreekt daarbij de financiŽle ontwikkelingen, de kostenbeheersing en de voortgang.
Besluit: 2023-12-19 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over meer innamepunten statiegeld

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie over meer innamepunten statiegeld. Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Van Esch (PvdD) en Hagen (D66). De motie verzoekt de regering om te zorgen voor meer innamepunten waar consumenten hun betaalde statiegeld kunnen terugkrijgen. .
Besluit: 2023-12-19 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beŽindiging MIRT verkenning A9 Rottepolderplein

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over beŽindiging MIRT verkenning A9 Rottepolderplein. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het beŽindigen van de sectorale MIRT-verkenning A9 Rottepolderplein (RPP). MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.
Besluit: 2023-12-19 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cementgebonden granulaat op wegen in buurschap De Noenes te Haaren

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over de melding van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant over het aanbrengen van cementgebonden granulaat op wegen in het buurschap De Noenes te Haaren, gemeente Oisterwijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken regionale luchthavens en luchtruim

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken regionale luchthavens en luchtruim. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op diverse onderwerpen op het gebied van regionale luchthavens en luchtruim. Daarbij gaat hij ook in op de uitvoering van enkele toezeggingen en moties.
Besluit: 2023-12-18 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Geen bus? Dan ook geen gelijke kansen'. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-18 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Ontwikkelperspectief NOVEX Rotterdamse Haven

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief bij Ontwikkelperspectief NOVEX Rotterdamse Haven. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Rotterdamse haven. Het ontwikkelperspectief geeft richting aan de strategische ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven en benoemt de dilemmas en schuurpunten in relatie tot de leefomgeving. Op 7 december 2023 hebben partijen dit ontwikkelingsperspectief ondertekend. De Kamerbrief gaat in op 3 vraagstukken uit het perspectief en op het gebiedsgericht werken in NOVEX -gebieden.
Besluit: 2023-12-18 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de voornaamste budgettaire mutaties IenW sinds de 2e suppletoire begroting 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over de voornaamste budgettaire mutaties IenW sinds de 2e suppletoire begroting 2023. Minister Harbers (IEnW) informeert de Tweede Kamer over de voornaamste budgettaire veranderingen (mutaties) in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds sinds de 2e suppletoire begroting 2023.
Besluit: 2023-12-18 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeksrapport schadeoorzaak Prinses Margriettunnel in de A7

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over onderzoeksrapport schadeoorzaak Prinses Margriettunnel in de A7. Minister Harbers (IEnW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de schadeoorzaak in de Prinses Margriettunnel en de vervolgstappen. Hij stuurt het rapport 'Onderzoek oorzaak falen fundering Prinses Margriettunnel' van TNO en Deltares mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-18 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over de extreme uitval van 10,5% op de spoorverbinding Zwolle Enschede. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-18 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over update Integrale Mobiliteitsanalyse

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over update Integrale Mobiliteitsanalyse. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de update van de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA). Dit is een 4-jaarlijkse analyse van de autonome ontwikkeling van de mobiliteit en het effect daarvan op aspecten van de brede welvaart. Zij sturen het rapport 'Update Integrale Mobiliteitsanalyse' mee met de kamerbrief.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op om brief over motie over de richtlijn bodemmonitoring

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief met reactie op om brief over motie over de richtlijn bodemmonitoring. Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om een brief over de motie van de Tweede Kamerleden Van Dijk (SP) en Veltman (VVS). De motie verzocht om het negatieve subsidiariteitsoordeel van de Eerste en Tweede Kamer over de richtlijn bodemmonitoring te melden in de Milieuraad van 18 december 2023 en daar geen afstand van te nemen.
Besluit: 2023-12-18 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden aanvullende vragen mondeling overleg Rechtsbescherming

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden aanvullende vragen mondeling overleg Rechtsbescherming. Minister Harbers (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen naar aanleiding van het mondeling overleg over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuurwetgeving en milieuwetgeving in Nederland. De vaste Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) had de vraag gesteld.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking bereikbaarheidsdoelen

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over uitwerking bereikbaarheidsdoelen Programma Mobiliteitsvisie 2050. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het document 'Uitwerking bereikbaarheidsdoelen Programma Mobiliteitsvisie 2050'. Zij bespreken daarbij het stappenplan om bereikbaarheidsdoelstellingen voor personenvoer binnen Nederland, goederenvervoer en internationaal personenvervoer te realiseren.
Besluit: 2023-12-18 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het besluit Omgevingsdiensten Drenthe, Groningen en Friesland over afvoerverbod van digestaat

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het besluit Omgevingsdiensten Drenthe, Groningen en Friesland over afvoerverbod van digestaat. Minister Harbers (IenW) en minister Adema (LNV) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het besluit van de omgevingsdiensten in Drenthe, Groningen en Friesland om ruim 20 vergisters een afvoerverbod van digestaat op te leggen. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-18 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over legionella

[Gepubliceerd: 2023-12-21] 2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten met alle informatie in relatie tot legionella, legionella nonpneumophila, legionella pneumophila of (andere) bacteriologische overschrijdingen in (drink)water(systemen) die is uitgewisseld tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en relevante stakeholders in de periode van 1 januari 2020 tot en met 9 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo)..
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over statiegeld op drankverpakkingen

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die in de maand september 2023 zijn aangeleverd door het Afvalfonds bij de ILT voor statiegeld op drankverpakkingen. En het verbeterplan voor statiegeld op drankverpakkingen dat in oktober 2023 door het Afvalfonds aan de ILT is gegeven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Ontwerp Programma IRM

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief over Ontwerp Programma IRM. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Het programma bevat doelen en keuzes om te komen tot een toekomstbestendig rivierengebied dat meervoudig bruikbaar is.
Besluit: 2023-12-15 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief Luchtvaart december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Verzamelbrief Luchtvaart december 2023. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over 3 luchtvaartonderwerp. Het gaat om de actualisatie van de studie 'Prijs van een vliegreis', de verkenning naar de registratie van zakelijk vliegen, en de definitieve roadmap voor duurzaam taxiŽn op de Polderbaan.
Besluit: 2023-12-14 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota s bij Kamerbrief over vervolg moties over regelgeving wegwerpplastics

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over vervolg moties over regelgeving wegwerpplastics. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de Europese Single-Use Plastics Richtlijn. De doelstelling van deze richtlijn is om de milieu-impact van kunststoffen voor eenmalig gebruik te voorkomen en te verminderen, en om de circulaire economie te bevorderen. Daarnaast gaat zij in op enkele moties over wegwerpplastic.
Besluit: 2023-12-14 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderzoek naar certificerende stelsels uit signaalrapportage ILT

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over voortgang onderzoek naar certificerende stelsels uit signaalrapportage ILT . Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het onderzoek naar enkele certificerende stelsels uit de signaalrapportage 'Meer inzicht in en toezicht op certificering' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over planning en voortgang Algoritmeregister

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over planning en voortgang Algoritmeregister. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het vullen van het Algoritmeregister. Op dit moment bevat het register 1 algoritme van een organisatie die valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om een algoritme van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over Milieuraad 18 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Antwoorden vragen so over Milieuraad 18 december 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de Milieuraad van 18 december 2023 in Brussel. De Tweede Kamerfracties van GroenLinks-PvdA, VVD, PvdD, NCS en D66 hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-14 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Interim-auditrapport 2023 IenW

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief bij Interim-auditrapport 2023 IenW. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het interim auditrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het financiŽle beheer binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte reactie op het auditrapport.
Besluit: 2023-12-14 interne organisatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ondertekening overeenkomsten duurzame mobiliteit

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over ondertekening overeenkomsten duurzame mobiliteit. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over 3 overeenkomsten met overheden, netbeheerders, brancheorganisaties en andere partijen over duurzame mobiliteit. Zij stuurt de overeenkomsten mee met de Kamerbrief. Het gaat om de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2, het Afsprakenkader Emissieloos Touringcarvervoer en de Intentieovereenkomst Centraal Loket ontheffing zero-emissiezones.
Besluit: 2023-12-13 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken van de verkeersveiligheid najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken van de verkeersveiligheid najaar 2023. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Ook gaat hij in op op openstaande moties en toezeggingen op gebied van verkeersveiligheid. Hij stuurt de 'Staat van de Verkeersveiligheid 2023' van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) mee met de Kamerbrief. Deze bevat de ontwikkelingen in het aantal verkeersslachtoffers, doden en gewonden, over 2022.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief bij Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2023. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de resultaten van het Draagvlakonderzoek Luchtvaart uit 2023. Hij bespreekt de bevindingen uit het onderzoek.
Besluit: 2023-12-13 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brieven meneer H

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief met reactie op brieven meneer H. Minister Harbers (IenW) reageert op de brief van meneer H. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In de brief vraagt meneer H. aandacht voor de handelwijze van het ministerie van IenW bij de afhandeling van zijn brieven. In deze brieven uit hij kritiek op het beleid voor wateroverlast.
Besluit: 2023-12-12 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang CO2-plafond per luchthaven

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over voortgang CO2-plafond per luchthaven. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het CO2-plafond voor luchthavens. Hij gaat daarbij in op de reikwijdte van het CO2-plafond. Ook schetst hij de verdere uitwerking van de monitoring en handhaving. Tot slot deelt hij de resultaten van het onderzoek van To70 naar individuele prikkels en sturingsmogelijkheden voor de luchthavens met de Kamer. Het onderzoeksrapport stuurt hij mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-12 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij RIVM-analyse PFAS in zeeschuim

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief bij RIVM-analyse PFAS in zeeschuim. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage 'PFAS in zeeschuim in Nederland' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rapportage bevat een analyse naar PFAS in zeewater en zeeschuim voor de Nederlandse kust. De Kamerbrief gaat in op de uitkomsten van de RIVM-analyse en de reactie van het Landelijk Zwemwater Overleg (LZO). Dit bestaat uit Rijk, provincies, gemeenten, GGD en RIVM.
Besluit: 2023-12-12 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kosten van rijbewijskeuringen en voortgang optimalisatietraject stelsel medische rijgeschiktheid

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over kosten rijbewijskeuringen en voortgang optimalisatietraject stelsel medische rijgeschiktheid. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het optimalisatietraject voor het beoordelen van de medische rijgeschiktheid.
Besluit: 2023-12-12 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.
Besluit: 2023-12-12 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzondere voorvallen vervoersregio Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over een overzichtslijst met meldingen bijzondere voorvallen van vervoersregio Amsterdam. Specifiek over de periode van 1 januari 2019 tot en met 23 november 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Indaver

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over Indaver over de periode 1 juni 2022 tot en met 7 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over spoorveiligheid najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over spoorveiligheid najaar 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport ' Veiligheid van de spoorwegen. Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2022' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij informeert de Kamer daarbij over de voortgang van de Beleidsagenda Spoorveiligheid. Zij doet vanuit 3 invalshoeken: 1) Veilig reizen en vervoeren; 2) Veilige leefomgeving; en 3) Veilig op het spoor. Als laatste gaat zij in op een aantal actuele ontwikkelingen.
Besluit: 2023-12-11 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij plan van aanpak voor de verduurzaming van geconditioneerd transport

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief bij plan van aanpak voor de verduurzaming van geconditioneerd transport. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het plan van aanpak voor de verduurzaming van geconditioneerd transport (gekoeld of verwarmd transport). Het plan van aanpak moet leiden tot een vermindering in energieverbruik en een emissiereductie van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen in de transportsector. Zij geeft een toelichting bij het plan.
Besluit: 2023-12-11 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interpretatie van resultaten CO2-reductiemaatregelen

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Besluit op een verzoek om informatie over de wijze van betonsector-brede gegevensverzameling/- bewerking en alle relevante informatie over de interpretatie van de concreet bereikte resultaten van de CO2-reductiemaatregelen tussen 1990 en 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de vergunning van Sitech voor lozen afvalwater

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de vergunning van Sitech voor lozen afvalwater. Minister Harbers (ienW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over de vergunning van Sitech om vervuild afvalwater van Chemelot te lozen op de Maas. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over lozingen op het IJsselmeer en de gevolgen voor de drinkwatervoorziening

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over lozingen op het IJsselmeer en de gevolgen voor de drinkwatervoorziening. Minister Harbers (ienW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Giftige lozingen op IJsselmeer brengen ons drinkwater in gevaar'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen EMK-terrein nov 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen EMK-terrein nov 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervraover het artikel 'Het 'giftigste' terrein van Nederland wordt eindelijk aangepakt, maar zorgen bij omgeving blijven'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over vertrek voormalig minister IenW over aanvaarden nieuwe functie

[Gepubliceerd: 2023-12-15] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over het vertrek van de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in verband met het aanvaarden van een functie bij de Vereniging Energie Nederland. Het verzoek is op 2 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over natuurvergunningen en Schiphol, de rechtmatigheid van het Luchthavenverkeersbesluit 2008 voor Schiphol en de voorbereiding van een nieuw Luchthavenverkeersbesluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Meerjarig departementaal Informatieplan 20232026

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief bij Meerjarig departementaal Informatieplan 20232026. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het meerjarige Informatieplan IenW 20232026. Het meerjarig informatieplan beschrijft de maatschappelijke opgaven en prioriteiten voor digitalisering en ICT van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij geven een toelichting bij het plan.
Besluit: 2023-12-06 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Antwoorden Kamervragen over vrijstelling C-rijbewijs voor zero-emissie (ZE) bestelvoertuigen tot 4.250 kg

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over vrijstelling C-rijbewijs voor zero-emissie (ZE) bestelvoertuigen tot 4.250 kg. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat de tijdelijke vrijstelling voor rijbewijs C -plicht voor zero -emissie bedrijfsvoertuigen boven de 3.500 kg tot en met 4.250 kg op 1 januari 2024 verloopt. Het Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-06 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Van Ginneken en Van der Graaf over vervoersbewijzen aan minima voor NS en het streekvervoer

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie Van Ginneken en Van der Graaf over vervoersbewijzen aan minima voor NS en het streekvervoer. Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Van der Graaf (CU). De motie verzoekt de regering om de mogelijkheden, belemmeringen en kosten inzichtelijk te maken van vervoersbewijzen aan minima voor de NS en voor het streekvervoer.
Besluit: 2023-12-06 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over breken belofte krimp Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over breken belofte krimp Schiphol. Minister Harbers (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over de besluitvorming omtrent spoor 1 van het Hoofdlijnenbesluit Schiphol van 13 november 2023. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over vervolg gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over vervolg gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het vervolg op de huidige gedoogsituatie voor rijbewijs B voor zero -emissie bedrijfsvoertuigen tussen de 3.501 kg tot en met 4.250 kg. De huidige gedoogsituatie verloopt op 31 december 2023.
Besluit: 2023-12-06 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op OVV rapport over de aanvaring in het Schuitengat

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief met reactie op OVV rapport over de aanvaring in het Schuitengat. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Aanvaring in het Schuitengat' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport gaat over de aanvaring tussen de snelboot Tiger en de watertaxi Stormloper op de Waddenzee op 21 oktober 2022. Hierbij kwamen 3 passagiers om het leven. De Kamerbrief gaat in op de aanbevelingen uit het rapport.
Besluit: 2023-12-06 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen over de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Antwoorden nadere vragen over de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op aanvullende vragen over de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023. De Eerste Kamerfractie van BBB had de vragen gesteld, onderschreven door GroenLinks-PvdA.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over export van GenX houdend afval naar de Verenigde Staten

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over export van GenX houdend afval naar de Verenigde Staten. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'EPA okays Chemours request to export GenX from the Netherlands to Fayetteville Works plant'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda Milieuraad 18 december 2023 te Brussel

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda Milieuraad 18 december 2023 te Brussel. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 18 december 2023 te Brussel. Daarnaast informeert zij de Kamer over de voortgang in de onderhandelingen over de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit. Ook gaat zij in op de overeenstemming tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) over het voorstel voor een vrijwillig Europees kader voor de certificering van koolstofverwijdering.
Besluit: 2023-12-05 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wettelijke evaluatie NIWO 2018 - 2022

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief over wettelijke evaluatie NIWO 2018 - 2022. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport over de wettelijke evaluatie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) over de periode 2018-2022. Hij gaat daarbij in op de conclusies en aanbevelingen.
Besluit: 2023-12-04 transport Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota s bij Voortgangsbrief tijdelijke tolheffing A24 en ViA153 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Voortgangsbrief tijdelijke tolheffing A24 en ViA153 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het project tijdelijke tolheffing voor de A24 Blankenburgverbinding en de ViA15. Hij geeft een toelichting op de tolheffing en gaat in op de de realisatie van het tolsysteem. Daarnaast bespreekt hij de wetten en regelgeving. Hij stuurt het 'Ontwerp van het Uitvoeringsplan en Handhavingsplan tijdelijke tolheffing A24 Blankenburgverbinding en ViA15' mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-04 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief tijdelijke tolheffing A24 en ViA153 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Voortgangsbrief tijdelijke tolheffing A24 en ViA153 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het project tijdelijke tolheffing voor de A24 Blankenburgverbinding en de ViA15. Hij geeft een toelichting op de tolheffing en gaat in op de de realisatie van het tolsysteem. Daarnaast bespreekt hij de wetten en regelgeving. Hij stuurt het 'Ontwerp van het Uitvoeringsplan en Handhavingsplan tijdelijke tolheffing A24 Blankenburgverbinding en ViA15' mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-04 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over herstelwerk viaduct over de A7

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over herstelwerk viaduct over de A7. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van van de artikelen 'Versnelling voor werk A7', 'De goedkoopste niet de snelste' en 'Werk A7 maanden korter'. Het Tweede Kamerlid Van LangenVisbeek (BBB) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-04 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over roadmap varend ontgassen en onderzoek best beschikbare technieken

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief over roadmap varend ontgassen en onderzoek best beschikbare technieken. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweed Kamer over de vaststelling van de Roadmap varend ontgassen en de afronding van het onderzoek best beschikbare technieken (BBT) voor mobiele ontgassingsinstallaties. Hij stuurt de 'Roadmap Varend Ontgassen periode 2023-2024' mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-04 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met 1e jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief met 1e jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de 1e jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe. Het gaat om de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het ongeval met de MSC Zoe in 2019. Bij het ongeval verloor het schip 342 containers.
Besluit: 2023-12-04 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wettelijke evaluatie IBKI 2018-2022

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief over wettelijke evaluatie IBKI 2018-2022. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport over het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) IBKI voor de examinering en certificering van de mobiliteitsbranche. Hij bespreekt daarbij de bevindingen van het rapport. Ook stuurt hij de bestuurlijke reactie van IBKI op het evaluatierapport.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnotas nul emissiezones taxi en bord

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxis en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones. Zij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxis en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones. Zij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met kabinetsreactie op opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport 'Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De Kamer had het rapport op 27 september 2023 ontvangen.
Besluit: 2023-12-01 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief bij rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de rapportages 'Staat van de Infrastructuur' over het jaar 2022 van ProRail en Rijkswaterstaat. Zij bespreken daarbij de rapporten.
Besluit: 2023-12-01 waterbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 17 november 2023.
Besluit: 2023-11-30 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek onderzoek polyacrylamiden in diepe plassen

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen van het RIVM en Deltares. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over vergeten euro's op oude ov-chipkaarten

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over vergeten euro's op oude ov-chipkaarten. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Dit gebeurt er met die 30 miljoen 'vergeten' euro's op oude ov-chipkaarten'. Het Tweede Kamerlid Minhas (VVD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging over wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging over wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. Het wetsvoorstel gaat over het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beslissing van het OM op aangifte tegen fabrikanten op verdenking van dieselfraude

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief over beslissing van het OM op aangifte tegen fabrikanten op verdenking van dieselfraude. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar mogelijke dieselfraude. Ook informeren zij de Kamer over aanpassingen van emissiewetgeving om fraude in de toekomst te voorkomen.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ondertekening Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief over ondertekening Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het definitieve en ondertekende convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Zij geeft een toelichting op het convenant.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota s bij Kamerbrief over stand van zaken waterdomein samengevoegd

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken waterdomein. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer voor het Wetgevingsoverleg (WGO) Water van 29 januari 2024 over de stand van zaken en ontwikkelingen in het waterdomein. Daarnaast gaat de brief in op een aantal moties en toezeggingen.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport ILT Drinkwaterkwaliteit 2022 en Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief bij rapport ILT Drinkwaterkwaliteit 2022 en Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Drinkwaterkwaliteit 2022' en de 'Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij bespreekt kort beide rapporten.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Publicatie in de Staatscourant van het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het gaat om een overeenkomst tussen de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten. Onderdeel van Kamerbrief over ondertekening Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NRD expertsessies voor planMER windturbinebepalingen

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de expertsessies die zijn georganiseerd op rijksniveau met betrokkenen van verschillende departementen en enkele externe experts. Dit om te komen tot een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het planMER windturbinebepalingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actieagenda toekomst binnenvaart

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief over actieagenda toekomst binnenvaart. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de actieagenda voor de binnenvaart en de oprichting van een Binnenvaarttafel.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over vastgelopen overleg over Eurostar

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over vastgelopen overleg over Eurostar . Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Overleg over Eurostar vastgelopen, grote kans dat trein naar Londen stilvalt' en 'Eurostar toch op het spoor naar Londen?' Het Tweede Kamerlid De Hoop (GroenLinks-PvdA) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bbeslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de naleving van wetgeving bij onderhoud van het spoor

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over de naleving van wetgeving bij onderhoud van het spoor. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de te strikte toepassing van wetgeving. Aanleiding was het artikel 'ProRail: treinvertraging en economische schade door te strikt naleven van de wet; Roep om meer flexibiliteit'. Het Tweede Kamerlid Minhas (VVD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota halfjaarlijkse voortgang vrachtwagenheffing najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie van Esch over landelijk toetsingskader industrie plannen

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Kamerbrief over motie van Esch over landelijk toetsingskader industrie plannen. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Esch. De motie gaat over een landelijk toetsingskader voor controle van plannen van bedrijven, om emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) aan te pakken. Het doel van de motie is om bevoegde gezagen meer houvast te bieden voor het beoordelen van ZZS-plannen van bedrijven.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over kapotte liften en roltrappen op stations

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over kapotte liften en roltrappen op stations. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het nieuwsbericht 'Liften kapot, roltrappen stuk: station Breda blijft ook voor Arwen (18) hardnekkige problemen houden'. Het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de naleving van wetgeving bij onderhoud van het spoor

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over de naleving van wetgeving bij onderhoud van het spoor. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de te strikte toepassing van wetgeving. Aanleiding was het artikel 'ProRail: treinvertraging en economische schade door te strikt naleven van de wet; Roep om meer flexibiliteit'. Het Tweede Kamerlid Minhas (VVD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota s bij 3e voortgangsbrief invoering vrachtwagenheffing stand van zaken najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij 3e voortgangsbrief invoering vrachtwagenheffing stand van zaken najaar 2023. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 3e voortgangsbrief over de stand van zaken van de invoering van de vrachtwagenheffing. De voortgangsbrief gaat in op de realisatie van het heffingssysteem. Daarbij bespreekt de brief het actuele beeld van de invoeringskosten en exploitatiekosten en de maatregelen voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector voor 2024 en 2025. Tot slot gaat de brief in op de voorgestelde wijzigingen van de Wet vrachtwagenheffing in verband met gewijzigde Europese tolheffingsregels.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over noodlanding sportvliegtuig

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten en correspondentie over het inspectierapport over de noodlanding op 8 april 2019 van het sportvliegtuig met registratienummer PH-4Q2. En de eventuele goedkeuring - en vervolgens doorverkoop van onderdelen van de gecrashte PH-4Q2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Terrastab Nederland BV

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijf Terrastab Nederland BV. Er is onder meer gevraagd naar informatie over bij dit bedrijf uitgevoerde inspecties door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de jaren 2013, 2014, 2022 en 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-23 rail- en wegverkeer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vuurwerkevenement in Blaricum

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die verband houden met het vuurwerkevenement dat door Oranje Vereniging Blaricum is georganiseerd op 18 en 19 augustus 2023 in Blaricum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse inzet voertuigdata

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Kamerbrief over Nederlandse inzet voertuigdata. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet op het dossier delen van voertuigdata. Het gaat daarbij om het genereren van data in voertuigen door middel van sensoren, cameras of softwaresystemen.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het artikel over fraude bij theorie-examens

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het artikel over fraude bij theorie-examens. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Het CBR weet al jaren van fraude bij theorie-examens. Het doet bijna niks tegen turbo-opleiders, wel tegen klokkenluiders'. Het Tweede Kamerlid Temmink (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over halfjaarverantwoording NS en ProRail 1e helft 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over halfjaarverantwoording NS en ProRail 1e helft 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de prestaties van NS en ProRail in de 1e helft van 2023. Zij stuurt de halfjaarrapportages van NS en Prorail mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Bestuursakkoord toegankelijkheid OV 2022 -2032

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Bestuursakkoord toegankelijkheid OV 2022 -2032. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer 2022-2032. Zij stuurt het rapport 'Onderzoek kosten Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV' mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op aangenomen moties TMD hoofdrailnetconcessie oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief met reactie op aangenomen moties TMD hoofdrailnetconcessie oktober 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de aangenomen maar ontraden moties van het Tweeminutendebat hoofdrailnetconcessie van 3 oktober 2023. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnotas bij Bestuursovereenkomst Tolvrije Westerscheldetunnel

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over Bestuursovereenkomst Tolvrije Westerscheldetunnel. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ondertekening van de Bestuursovereenkomst tolvrije Westerscheldetunnel. Hij stuurt de bestuursovereenkomst mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Bestuursovereenkomst Tolvrije Westerscheldetunnel

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over Bestuursovereenkomst Tolvrije Westerscheldetunnel. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ondertekening van de Bestuursovereenkomst tolvrije Westerscheldetunnel. Hij stuurt de bestuursovereenkomst mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bericht over plotseling tekort van 126 miljoen voor de tolvrije tunnel

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over bericht over plotseling tekort van 126 miljoen voor de tolvrije tunnel. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Plotseling tekort van 126 miljoen voor tolvrije tunnel: 'We kunnen in 2030 toch niet weer poortjes neerzetten?''De Tweede Kamerleden Grinwis en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over giflozingen Tata Dow en Shell

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over giflozingen Tata Dow en Shell . Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Tata, Dow en Shell riskeren rechtszaken met giflozingen'. Het Tweede Kamerlid Dassen (VOLT) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over OV-geweld

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over OV-geweld. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over geweld in het openbaar vervoer (OV). Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die beschikbaar zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de totstandkoming van de herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-20 scheepvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending BNC-fiche bestrijding mogelijke drone dreigingen

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Uitstelbrief toezending BNC-fiche bestrijding mogelijke drone dreigingen. Minister Harbers (IenW) stelt de toezending uit van het BNC -fiche over het voorstel van de Europese Commissie (EC) over de bestrijding van mogelijke dreigingen van drones.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijk vragen Planmonitor Nationale Omgevingsvisie 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Antwoorden schriftelijk vragen Planmonitor Nationale Omgevingsvisie 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (Novi) 2023. De vaste Eerste Kamer commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Kamerbrief bij Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA). Daarbij bespreekt hij de uitgangspunten van het programma en de prioriteiten die eruit voortkomen . Ook gaat hij in op de opgaven per domein: water, landbouw, natuur en milieu, mens en cultuur, wonen en werken.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende financiŽle steun voor het openbaar vervoer

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Kamerbrief over aanvullende financiŽle steun voor het openbaar vervoer. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over aanvullende maatregelen om financiŽle steun te geven aan het openbaar vervoer (ov). Zij bespreekt daarbij in het bijzonder het regionale openbaar vervoer. Ook gaat zij in op prijsstijgingen bij NS en op de ov kaart voor studenten.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met toelichting op Wijziging van het Verdrag van Rotterdam

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Kamerbrief met toelichting op Wijziging van het Verdrag van Rotterdam. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft een toelichting op de wijziging van Bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam van 10 september 1998. Het gaat om de procedure voor toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had om een toelichting verzocht.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over speed-pedelec

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek om informatie over de speed-pedelec in de periode van 23 juni 2021 tot en met 1 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Van Baarle over verlaging brandstofprijzen

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie Van Baarle over verlaging brandstofprijzen. Minister Harbers (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk). De motie vraagt de regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse brandstofprijzen aanzienlijk lager worden.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief van bedrijf over pvc-recycling

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Kamerbrief met reactie op brief van bedrijf over pvc-recycling. Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op een brief met vragen van een bedrijf over pvc-recycling. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen van het bedrijf gingen over het wettelijk kader rondom de export van (niet)-afvalstoffen en de toetsingscriteria van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overheidscontracten KLM

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over overheidscontracten met luchtvaartmaatschappij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-16 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de verkoop van vervoersbedrijf Arriva aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over de verkoop van vervoersbedrijf Arriva aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de nieuwsberichten 'Moederbedrijf Deutsche Bahn dicht bij verkoop van Arriva aan Amerikaanse investeringsmaatschappij', 'Vakbond vol vragen over mogelijke verkoop Arriva' en 'Amerikaanse investeerder lonkt naar ov-bedrijf Arriva'. De Tweede Kamerleden Dijk en Beckerman (beide SP) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten pilot Digitaal waarschuwen voor schoolzones

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Kamerbrief over resultaten pilot Digitaal waarschuwen voor schoolzones. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de positieve resultaten van de pilot voor het digitaal delen van informatie over schoolzones en het voornemen om deze informatie landelijk beschikbaar te stellen. Hij stuurt het rapport 'Evaluatie VM-IVRA toepassing waarschuwing voor schoolzones' mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Stand van de Uitvoering IenW 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Kamerbrief bij Stand van de Uitvoering IenW 2023. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de Stand van de Uitvoering IenW 2023. Zij gaan daarbij in op de uitvoering van de taken van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over participatietraject Luchthavenbesluit RTHA

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die berusten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de evaluatie rondom het participatietraject in de regionale verkenning met belanghebbenden zoals georganiseerd door de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Mobiliteitsbeeld 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Hoort bij Kamerbrief bij Mobiliteitsbeeld 2023 . Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2023'van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Hij geeft een korte toelichting.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Hoofdlijnenbesluit Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken Hoofdlijnenbesluit Schiphol. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit tot het opschorten van spoor 1 van het Hoofdlijnenbesluit Schiphol. Dit betekent dat het anticiperend handhaven niet eindigt per 31 maart 2024.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algoritmes

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de onderzoeken naar algoritmes, waaronder de onderzoeken voor de rapporten: 'Aandacht voor algoritmes' en 'Algoritmes getoetst'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat provincie toestond dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat provincie toestond dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte. Staatssecretaris Heijnen (IenW0 stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte'. De Tweede Kamerleden Van Esch(PvdD), Hagen en Boucke (D66) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten 1 jaar toezicht export laagwaardige brandstoffen

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief over resultaten 1 jaar toezicht export laagwaardige brandstoffen. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de Beleidsregel handhaving kwaliteit van benzine en diesel bestemd voor de export naar lage- en middeninkomenslanden buiten de Europese Unie (EU). Sinds 1 april 2023 gelden er strengere specificaties voor de beleidsregel.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over BO's MIRT november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief over BO's MIRT november 2023. Minister Harbers (IenW), minister De Jonge (BZK) en staatssecretaris Heijnen (ienW) informeren de Tweede Kamer over de Bestuurlijke Overleggen (BOs) MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 6, 7 en 9 november 2023. De overleggen vonden plaats met de 5 MIRT-regios en de goederenvervoercorridors (GVC). Daarnaast gaan zij in op enkele moties en toezeggingen.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Kamerbrief over Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030. Minister Harbers (IenW) informert de Tweede Kamer over het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA 2030). Het onderzoek richt zich op alternatieven oor een duurzame (minder baggeren, verlagen impact natuur en milieu) en betrouwbare vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd. Hij stuurt de Projectnota en de onderliggende deelrapporten mee met de Kamerbrief. Ook stuurt hij de adviezen die de regio, natuurorganisaties en Rijkswaterstaat aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben uitgebracht.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met annoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Kamerbrief met annoteerde agenda Transportraad 4 december 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Transportraad van 4 december 2023. Zij informeert de Kamer daarbij over de verwachte beleidsdiscussies. Onder meer over CountEmissions EU, richtlijn naleving vlaggenstaatverplichtingen, rijbewijsrichtlijn, richtlijn maritiem ongevallenonderzoek en de richtlijn havenstaatcontrole.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden feitelijke vragen 9e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Antwoorden feitelijke vragen 9e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over de 9e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (2023-1). De vaste Tweede Kamere commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 19e Voortgangsrapportage van het Programma ERTMS

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief bij 19e Voortgangsrapportage van het Programma ERTMS. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 19e voortgangsrapportage van het Programma ERTMS (European Rail Traffic Management System). Deze gaat over de 1e helft van 2023. Zij gaat in op de bevindingen.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie VVan Ginneken over Zero-emissie bedrijfsvoertuigen tot en met 4.250 kg

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie Van Ginneken over Zero-emissie bedrijfsvoertuigen tot en met 4.250 kg. Minister Harbers (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66). De motie vraagt om een verlenging van de tijdelijke vrijstelling voor rijbewijs C -plicht voor het besturen van zero -emissie bedrijfsvoertuigen boven de 3.500 kg tot en met 4.250 kg tot de vaststelling van een blijvend Europees juridisch kader.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij kwartaalrapportage CBR corona-inhaalslag examens 3e kwartaal 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief bij kwartaalrapportage CBR corona-inhaalslag examens 3e kwartaal 2023. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de kwartaalrapportage 'Corona-inhaalslag examens 3e kwartaal 2023' van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Ook stuurt hij de aanbiedingsbrief. Hij bespreekt daarbij de daling van de reserveringstermijnen voor de praktijkexamens B.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bisfenol A en andere gevaarlijke stoffen in oppervlaktewater

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over bisfenol A en andere gevaarlijke stoffen in oppervlaktewater. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek van de European Environment Agency (EEA) waaruit blijkt dat Europeanen teveel Bisfenol A in hun lichaam hebben. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel toezending actieplan bescherming Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Kamerbrief over uitstel toezending actieplan bescherming Noordzee. Minister Harbers (IenW) stelt de toezending uit van het actieplan voor de implementatie van de Noordzeestrategie aan de Tweede Kamer. Hij geeft hierbij een toelichting.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over berichtgeving over vervuiling Veense Put

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over berichtgeving over vervuiling Veense Put. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Veense Put vervuild door zandstort: 'We varen nu door een plastic soep''. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kostenraming geologische eindberging

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die bij COVRA aanwezig is of aanwezig zou horen te zijn en die gaat over de cost estimate of the Geological Disposal Facility (kostenraming van de geologische eindberging). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gevolgen schorsing accreditatie NBKB

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief over gevolgen schorsing accreditatie NBKB. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de schorsing van de accreditatie van het Nederlands Bureau Keuring Binnenvaart (NBKB) door de Raad voor Accreditatie (RvA). Het NBKB is een keuringsinstantie in de binnenvaart.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de koeiensterfte bij de dijk van het Reevediep

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over de koeiensterfte bij de dijk van het Reevediep. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van heet artikel 'Hij is de hoop kwijt: boer Jaap verliest 25ste koe en wacht nog steeds op onderzoek'. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over introductiedatum IC Aken

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over introductiedatum IC Aken. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Intercity Eindhoven-Aken loopt mogelijk vertraging op 2025 zeer ambitieus'. De Tweede Kamerleden De Kort en Minhas (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nazending Kamervragen over de storting van ballaststenen in Apeldoorn

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief over nazending Kamervragen over de storting van ballaststenen in Apeldoorn. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het antwoord op vraag 2 van de schriftelijke vragen van 5 oktober 2023 over de storting van ballaststenen in Apeldoorn. Zij stuurt het feitenrelaas van de Geemnte Apeldoorn over 'Opslag kankerverwekkende materialen' mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over te strenge naleving van regelgeving op het spoor

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over te strenge naleving van regelgeving op het spoor. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over de te strenge naleving van wetgeving op het spoor. Het Tweede Kamerlid Minhas (VVD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief over tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so Nucleaire veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Antwoorden vragen so Nucleaire veiligheid. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het het Schriftelijk Overleg (so) Nucleaire Veiligheid van 26 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Daarnaast informeert zij de Kamer over de evaluatie die N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) naar de indirecte relatie met Rusland op het gebied van opgewerkt uranium.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op het eindrapport van EU-rapporteur over de geplande herziening van de EU-slotverordening

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief met reactie op het eindrapport van EU-rapporteur over de geplande herziening van de EU-slotverordening. Minister Harbers (IenW) reageert op de aanvullende vragen in het eindrapport van EU-rapporteur over de geplande herziening van de slotverordening van de Europese Unie (EU) voor de luchtvaart. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierom verzocht.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over duurzame Waddenveren

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief bij rapport over duurzame Waddenveren. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Duurzame Waddenveren'. Daarbij bespreekt zij de bevindingen van het rapport.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over verkoop Arriva aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over verkoop Arriva aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over de verkoop van vervoersbedrijf Arriva aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. De Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA), Dijk en Beckerman (beiden SP) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grondverwerving

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Besluit op een verzoek om informatie over grondverwerving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Wijziging Kentekenreglement in verband met kentekening van bijzondere bromfietsen

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Kamerbrief over voorhang Wijziging Kentekenreglement in verband met kentekening van bijzondere bromfietsen. Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Kentekenreglement. Het besluit gaat over de registratieplicht en kentekenplicht bijzondere bromfietsen. Hij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Verordening voorkoming pelletverlies voor vermindering microplasticvervuiling

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Informatievoorziening over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 6 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werking ILT

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Besluit op een verzoek om informatie over de werking van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Verzocht is om verslagen, vergaderstukken en correspondentie op IG-niveau (Inspecteur-Generaal van de ILT) in de periode 1 januari 2000-21 april 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). (Woo werking ILT (besluit))
Besluit: 2023-11-06 interne organisatie Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beschikbare capaciteitsdeclaraties over luchthaven Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over alle beschikbare capaciteitsdeclaraties over luchthaven Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontgassen en dampverwerkingsinstallaties

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over ontgassen en dampverwerkingsinstallaties in de periodes van 1 januari 2020 t/m heden en 1 januari 2015 t/m 1 januari 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over intrekking van vergunningverlening aan Belgische afvalverwerker Indaver B.V.

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over de intrekking van de vergunningverlening aan de Belgische afvalverwerker Indaver B.V. vanaf 11 oktober 2022 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over ontwerpconcessie hoofrailnet

[Gepubliceerd: 2023-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Rapport over aanvullende kaders voor open toegang op het spoor

[Gepubliceerd: 2023-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op 2 aangenomen moties van het Kamerlid Klaver

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief met reactie op 2 aangenomen moties van het Kamerlid Klaver. Minister Harbers (IenW) reageert op 2 moties van het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks). De 1e motie vraagt de regering om erop toe te zien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen. De 2e motie vraagt het ministerie om de risico's van bodemvervuiling door PFAS voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours Dordrecht in kaart brengen en hierop de nodige actie te ondernemen.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht over plotseling tekort van 126 miljoen voor de tolvrije tunnel

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht over plotseling tekort van 126 miljoen voor de tolvrije tunnel. Minister Harbers (IenW) stelt de toezending uit van de antwoorden op KAmervragen over het bericht 'Plotseling tekort van 126 miljoen voor tolvrije tunnel: 'We kunnen in 2030 toch niet weer poortjes neerzetten?''De Tweede Kamerleden Grinwis en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen naar aanleiding van so over informele bijeenkomst milieuministers juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Antwoorden vragen naar aanleiding van so over informele bijeenkomst milieuministers juli 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over het schriftelijk overleg (so) met de Tweede Kamer naar aanleiding van de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 en 11 juli 2023. De Eerste Kamerfractie van BBB had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot onteigening van erfdienstbaarheid op NABOs

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Kamerbrief over voornemen tot onteigening van erfdienstbaarheid op NABOs. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen van ProRail om onteigeningsprocedures te starten. Hiermee wil ProRail de erfdienstbaarheid op een aantal particuliere Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABOs) opheffen. Zij stuurt de brief van ProRail mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijk Veiligheidsbeeld Primaire Waterkeringen

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Kamerbrief over Landelijk Veiligheidsbeeld Primaire Waterkeringen. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de beleidsmatige betekenis van de beoordelingsresultaten van primaire waterkeringen in een bredere waterveiligheidscontext. De Tweede Kamer had de feitelijke rapportage van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) in mei 2023 ontvangen.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen over Beleidsprogramma IenW 2022

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Antwoorden nadere vragen over Beleidsprogramma IenW 2022. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het beleidsprogramma van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen gingen over ruimtelijke ordening en mobiliteit. De Eerste Kamerfracties van BBB en GroenLinksPvdA hadden de vragen gesteld op 19 september 2023.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het verbeteren van het zicht op de werken bij de Afsluitdijk

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het verbeteren van het zicht op de werken bij de Afsluitdijk. Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over het verbeteren van het zicht op de werken bij de Afsluitdijk en de beperkte zichtbaarheid van het Vlietermonument door beperkte verlichting vanwege de restauratie en de bouw. Het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Tijdelijke projectorganisatie Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke projectorganisatie Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel over giflozingen Tata, Dow en Shell

[Gepubliceerd: 2023-10-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vaststellen Ontwerp-Structuurvisie A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over vaststellen Ontwerp-Structuurvisie A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van de MIRT-Verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven (A50EBP). MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het doel van de Verkenning is het verbeteren van de doorstroming tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Hij stuurt de Ontwerp-Structuurvisie met het plan-MER (milieu-effect-rapportage) mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport over uitkomsten IRRS-missie

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport over uitkomsten IRRS-missie. Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het definitieve rapport van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) over de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) die het IAEA heeft uitgevoerd in Nederland. Zij informeert de Kamer daarbij over de kabinetsreactie op het rapport. Het rapport toetst de wetten en regelgeving, de organisatie en de taakuitvoering van de overheid op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming aan IAEA-veiligheidsnormen.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nadere toelichting op beslisnota bij Kamerbrief over vaststellen Ontwerp-Structuurvisie A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over vaststellen Ontwerp-Structuurvisie A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van de MIRT-Verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven (A50EBP). MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het doel van de Verkenning is het verbeteren van de doorstroming tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Hij stuurt de Ontwerp-Structuurvisie met het plan-MER (milieu-effect-rapportage) mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsinzet kabinet bij lachgascilinders in de afvalketen

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over beleidsinzet kabinet bij lachgascilinders in de afvalketen. Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de beleidsinzet van het kabinet om de problemen die gemeenten en de afvalsector ervaren met (ontploffingen van) illegaal gedumpte lachgascilinders aan te pakken. Zij gaat daarbij in op de maatregelen om deze problemen tegen te gaan.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-27 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie Van der Plas en Pouw-Verweij over kosten overleggen IenW

[Gepubliceerd: 2023-10-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-27 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel uitvoering renovatie Kooybrug

[Gepubliceerd: 2023-10-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-27 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over open houden Kooybrug

[Gepubliceerd: 2023-10-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-27 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief over EU wetgeving en regelgeving op het gebied van mobiliteitsdata en wegverkeer

[Gepubliceerd: 2023-10-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-27 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek sanering Thermphos

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over de sanering van het Thermphos-terrein. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij kamerbrief over BO Waddengebied 26 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-26 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-26 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Milieuraad op 16 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief met verslag Milieuraad op 16 oktober 2023. Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de Milieuraad die op 16 oktober 2023 in Luxemburg plaats vond.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de inhuur van influencers door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over het inhuren van influencers door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Bouchallikh over Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op toezegging en motie over omgevingsdiensten, milieubeleid en gezonde leefomgeving

[Gepubliceerd: 2023-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over invulling van enkele moties en toezeggingen op het gebied van PFAS

[Gepubliceerd: 2023-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-25 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so Verzamelbrief Luchtkwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-25 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Maaslijn

[Gepubliceerd: 2023-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-25 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij reactie bevoegde gezagen op rapport OvV over industrie en omwonenden

[Gepubliceerd: 2023-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-24 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij publicaties ILT van juli tot en met september 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-24 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bij Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-24 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleid terugdringen gevaarlijke chemische stoffen

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-24 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-24 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Krul

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-24 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op signaalrapportage ILT over ontwijken regels voor hergebruik verpakkingen

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-24 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gevolgen ingebrekestellingsprocedure over nieuwe HRN-concessie

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-24 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota beij Antwoorden vragen so Internationaal Spoor 5 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-23 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so BNC fiche Herziening Kaderrichtlijn afvalstoffen

[Gepubliceerd: 2023-10-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-23 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de Gerrit Krolbrug in Groningen tot eind dit jaar dicht blijft

[Gepubliceerd: 2023-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-20 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij nationaal leerplan leerling rijbewijs B en verkenning nieuwe publieke taken rijschoolbranche

[Gepubliceerd: 2023-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-20 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Strategisch Kader Biociden en stand van zaken programma IPM-knaagdierbeheersing

[Gepubliceerd: 2023-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-19 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over kabinetsreactie op het Rli-advies over de KRW en de nadere invulling van de KRW-impulsprogramma

[Gepubliceerd: 2023-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-18 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang beleid chemische stoffen

[Gepubliceerd: 2023-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-18 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-18 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

[Gepubliceerd: 2023-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-18 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geluidsoverlast door vliegtuigen van en naar Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen van en naar Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Van der Plas over EU Bodemrichtlijn

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over rapport over parkeerbeleid

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief TEN-T Spoor

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over moties over het ZZS-Register

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 wonen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bbeslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar afgebroken windturbine Flevoland

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de wateroverlast in Zuid-Limburg

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over statiegeld op lachgas cilinders

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Basisnet en voortgang Robuust Basisnet

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek afsluiten luchtruim voor Russische luchtvaartmaatschappijen

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Besluit op een verzoek om correspondentie over de afsluiting van het luchtruim voor Russische burgerluchtvaartmaatschappijen uit de periode 1 februari 2022 tot en met 10 januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-17 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Beslissing op bezwaar tegen een deelbesluit op een verzoek om informatie over de (ontbrekende) natuurvergunning van Schiphol. En de procedure om die vergunning alsnog te verkrijgen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies Commissie MER over MER kerncentrale Borssele

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bbeslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport De luchtvaart centraal

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-16 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolgproces programma Luchtruimherziening

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-16 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij monitoringsrapportage Rijkswaterstaatswerken met toepassing TGG

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-16 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-16 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brieven over heffing op plastic wegwerpproducten

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-16 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Claessen Tankcleaning

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-16 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bericht over Claessen Tankcleaning

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-16 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over doorontwikkeling UPV

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-16 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de waterkwaliteit en gevolgen schadelijke stoffen

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-13 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport Tata Steel over stikstofoxiden Kookgasfabriek 1

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-13 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Grinwis OV

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-13 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met toelichting op artikel 6.22 van de Waterwet

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-13 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over Passende Beoordeling PAS 2015-2021

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de Passende Beoordeling over het Programma Aanpak Stikstof 2015 -2021 (PAS). Het verzoek is op 1 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota bij Kamerbrief Storing rangeerterrein Kijfhoek

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Bestand: onderliggende-beslisnota-bij-kamerbrief-storing-rangeerterrein-kijfhoek.pdf
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over afweegkader voor middellange termijn Woningbouw en Mobiliteit

[Gepubliceerd: 2023-10-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-12 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op signaalrapportage ILT PFAS-afval

[Gepubliceerd: 2023-10-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-12 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Wijziging van de Regeling groenprojecten 2022 groepsvrijstellingsverordening

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over storing rangeerterrein Kijfhoek

[Gepubliceerd: 2023-10-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-12 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Engbertsdijksvenen

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over de Engbertsdijksvenen te Kloosterhaar, waaronder alle afgegeven vergunningen. Specifiek om informatie uit de periode van 2019 tot 1 augustus 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Duurzaam TaxiŽn

[Gepubliceerd: 2023-10-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-11 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over hersanering voormalige EMK-terrrein Krimpen aan den Ijssel

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie die tussen 13 augustus 2022 en 9 mei 2023 (datum indiening verzoek) plaats heeft gevonden tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Dura Vermeer Groep N.V. en/of gelieerde ondernemingen over de (her)sanering van het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-11 bodem Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota's Kabinetsreactie OvV industrie en omwonenden

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: onderliggende-beslisnota-s-kabinetsreactie-ovv-industrie-en-omwonenden.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota inzake een aantal TK-verzoeken en vragen over Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: onderliggende-beslisnota-inzake-een-aantal-tk-verzoeken-en-vragen-over-tata-steel.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamerbrief analyse kosten en baten dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: onderliggende-beslisnota-kamerbrief-analyse-kosten-en-baten-dubbele-doelstelling-voor-de-ruimtelijke-kwaliteit-en-waterveiligheid.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamerbrief beantwoording Kamervragen vragen over besluitvorming over motie Klaver c.s. mbt pZZS

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Bestand: onderliggende-beslisnota-kamerbrief-beantwoording-kamervragen-vragen-over-besluitvorming-over-motie-klaver-c-s-mbt-pzzs.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie van Esch en Beckerman over mobiele bronnen in ZZS-register

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met kabinetsreactie op OVV-rapport over industrie en omwonenden

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoeken over Tata Steel en antwoorden Kamervragen

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over toezegging Eindhoven Aken

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het niet rijden van treinen in de ochtend van 18 september 2023 in Zeeland

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over onafhankelijke analyse kosten en baten dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over besluitvorming rond motie Klaver over gelijkstellen pZZS aan ZZS

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 5e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-10-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over leefomgevingskwaliteit luchthavens van nationale betekenis

[Gepubliceerd: 2023-10-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij KNMI'23-klimaatscenario's

[Gepubliceerd: 2023-10-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoek KIM naar reiziger OV

[Gepubliceerd: 2023-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verduurzaming van vrachtwagens

[Gepubliceerd: 2023-10-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over auditrapport Wet politiegegevens ILT

[Gepubliceerd: 2023-10-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so Literatuurverkenning Poly acrylamide

[Gepubliceerd: 2023-10-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over omgaan met het voorzorgbeginsel en potentieel ZZS

[Gepubliceerd: 2023-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-06 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over financiŽle exploitatie Wijkertunnel

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de financiŽle exploitatie van de Wijkertunnel, het aantal passages, de hoogte van de toltarieven en de afdrachten van de Staat over de periode van 1 januari 2012 tot en met 14 februari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Cordella Arrest in relatie tot Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoek kwaliteit uitvoering VTH en antwoorden vragen

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport achterblijvende aanvragen nieuw SEPP

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Staat van de Veiligheid 2022

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 9e Voortgangsrapportage PHS 1e helft 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over storting van ballaststenen in Apeldoorn

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota beleidsevaluatie Regeling groenprojecten Buitenland 2002 en Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002

[Gepubliceerd: 2023-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Actualiteiten internationaal spoor Zuid

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over buitendijks bouwen in het Markermeer en IJsselmeergebied

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervoerplannen 2024 Waddenveren

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meet- en testgegevens van dampverwerkingsinstallaties en inrichtingen

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Besluit op een verzoek over alle specifieke meet- en testgegevens van dampverwerkingsinstallaties en inrichtingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel herziening Eurovignetrichtlijn

[Gepubliceerd: 2023-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-04 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij PBL-rapport Balans van de Leefomgeving 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-04 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport havenbekken Houtrakpolder

[Gepubliceerd: 2023-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-04 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op informatieverzoek over wetsvoorstel wijziging gewasbeschermingsmiddelen en biociden

[Gepubliceerd: 2023-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-04 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verlenging openstelling reactoren Doel-4 en Tihange-3 in BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om de correspondentie tussen BelgiŽ en Nederland over de grensoverschrijdende consultatie bij de MER over de verlenging van de openstelling van de reactoren Doel-4 en Tihange-3 in BelgiŽ voor de periode 2025-2035. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota bij Kamerbrief inzake maatregelen uit NPCE in tijdlijn

[Gepubliceerd: 2023-10-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-03 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbief met verslag informele bijeenkomst van EU-transportministers september 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-03 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over legionella

[Gepubliceerd: 2023-10-10] 1e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten met alle informatie in relatie tot legionella, legionella nonpneumophila, legionella pneumophila of (andere) bacteriologische overschrijdingen in (drink)water(systemen) die is uitgewisseld tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en relevante stakeholders in de periode van 1 januari 2020 tot en met 9 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 bouwen en verbouwen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek over programma Eenvoudig Beter en Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Tweede deelbesluit op een verzoek om documenten vanuit het programma Eenvoudig Beter om te komen tot de Omgevingswet; betreffende communicatie over de Omgevingswet tussen IenW en externe adviesgroepen en de Integrale Adviescommissie; betreffende overige communicatie over de Omgevingswet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 24e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota beantwoording Kamervragen afvalscheiding is een grote bende

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Bestand: onderliggende-beslisnota-beantwoording-kamervragen-afvalscheiding-is-een-grote-bende.pdf
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamerbrief stand van zaken uitvoering motie Van der Graaf

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Bestand: onderliggende-beslisnota-kamerbrief-stand-van-zaken-uitvoering-motie-van-der-graaf.pdf
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over compensatieregeling gebruikers Stint

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over criteria legalisatie PAS Melders

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken uitvoering motie Van der Graaf over nationaal verbod op vernietiging niet-verkochte goederen en over nationaal recht op reparatie

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over artikel over afval scheiden

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-02 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming tijdelijke beleidsregel toepassing Wbr op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke beleidsregel inzake toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-02 rail- en wegverkeer
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bbeslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen PSB 2023 voor IenW

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bedieningseisen in de nieuwe concessie voor HRN 2025=2033

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tariefdifferentiatie in de nieuwe concessie voor het HRN 2025-2033

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Klaver over pZZS

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over te volgen procedures bij nieuwe treindiensten in open toegang

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over de voorgestelde dienstregeling in Noord-Holland Noord

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de voorgestelde dienstregeling in Noord-Holland Noord

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de wateroverlast in Zuid-Limburg

[Gepubliceerd: 2023-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over veiligheidswaarschuwingen over bouwproducten

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van alle veiligheidswaarschuwingen en/of terughaalacties van bouwproducten bestemd voor consumenten en zakelijke klanten in Nederland van de afgelopen 10 jaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek overtredingen invoer en uitvoer kunststofafval

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over overtredingen bij de invoer en uitvoer van plasticafval in de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over drugsafval en drinkwatervoorziening

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken UK terminal

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij RIVM-rapport met vervolgmeting over wonen langs het spoor

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de N35 bij Enschede richting Duitse grens

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit en deelauto

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op Rapport CRa over circulaire economie in logistieke sector

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over moties en onderzoeken textiel

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending Kamerbrief met reactie op motie Klaver Chemours

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over flesjes met statiegeld die niet bij inzamelpunt terechtkomen

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over gebruik impregneermiddelen in moestuinbakken en plantenbakken

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamervragen over het opschorten van de export van pvc-recyclaat

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Bestand: onderliggende-beslisnota-kamervragen-over-het-opschorten-van-de-export-van-pvc-recyclaat.pdf
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over statiegeld op lachgas cilinders

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij nota's naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tot goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-25 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over vervuiling van de Veense Put

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten tussen Diederik Samsom en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen Diederik Samsom en IenW over het EU-klimaatbeleid, milieu- en landbouwbeleid, het coronaherstelplan en andere afstemming tussen nationaal - en EU-beleid van 1 augustus 2019 tot 24 april 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omvorming ProRail

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-25 openbaar vervoer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so ontwerpconcessie HRN

[Gepubliceerd: 2023-09-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-22 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so voorgenomen hoofdrailnetconcessie en plan B

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Bestand: onderliggende-beslisnota-beantwoording-schriftelijk-overleg-plan-b-hrn-concessie.pdf
Besluit: 2023-09-22 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit II op Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Deelbesluit II op een verzoek over het openbaar maken van documenten over de natuurvergunning van Schiphol en de procedure om die vergunning te verkrijgen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

[Gepubliceerd: 2023-09-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-19 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2024 en Deltaprogramma 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-19 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

[Gepubliceerd: 2023-09-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-19 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij MJP 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

[Gepubliceerd: 2023-09-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-19 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen alarmcentrale en RWS omtrent melding Schipholtunnel

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over de manier waarop de communicatie tussen de alarmcentrale en Rijkswaterstaat betreffende een melding over een voorwerp in de Schipholtunnel op 8 juni 2023 heeft plaatsgevonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord vraag so Ontwerpregeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief VNC en FNV behoud werkgelegenheid cabine

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over een gestrande reiziger met een beperking

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brancheverklaring namens de Europese waardeketen verpakkingen

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Bbk-meldingen aanleg Dutch Superyacht Tech Campus

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over Bbk-meldingen die zijn gedaan voor alle partijen grond die zijn gestort voor de aanleg van de Dutch Superyacht Tech Campus in Amsterdam in de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie en communicatie over Dutch Superyacht Tech Campus

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over de correspondentie en communicatie tussen bepaalde partijen over de aanleg van de Dutch Superyacht Tech Campus in de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Kamerbrief over benoemingen Raad van Bestuur ProRail

[Gepubliceerd: 2023-09-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-15 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met toelichting op circulaire klimaatmaatregelen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-15 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Richtlijn bodemmonitoring en veerkracht

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 6 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsevaluatie MIA/Vamil 2017-2021

[Gepubliceerd: 2023-09-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-14 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanpassing bepaling op certificaat bemanningsleden zeegaande zeilschepen kleiner dan 500 ton

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van documenten die geleid hebben tot de aanpassing van de bepaling op het certificaat voor bemanningsleden van zeegaande zeilschepen kleiner dan 500 ton. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectie- en boeterapporten opslag logistiek en bouwbedrijf

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over de inspectie- en boeterapporten die de ILT heeft opgesteld tegen TGK Logistics B.V., in de periode 2019 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectie- en boeterapporten groothandel

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over inspectie- en boeterapporten die betreffende onderneming Kruidenier Fresh Food and Drinks B.V., in de periode 2019 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspectierapport lozing afvalwater IJsseloog

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om het inspectierapport over de lozing van afvalwater bij het baggerdepot in IJsseloog. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging Vuurwerkbesluit wegens implementatie Benelux-beschikking betreffende invoering pyro-pass

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-11 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over mogelijke begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers

[Gepubliceerd: 2023-09-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-11 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen bijeenkomst EU-transportministers 21-22 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-11 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over levering SAR helikopters aan Nederlandse Kustwacht

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over de levering van 'Search-and-Rescue Helicopter Capacity' (SAR) helikopters aan de Nederlandse Kustwacht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van documenten van o.a. Evaluatie Decisio

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van enkele documenten, zoals o.a. Evaluatie Decisio, Stelsel van kwaliteitsborging bodem ontwikkeld en PFAS: tijdelijk handelingskader aanleiding voor crisis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken voormalig Aeroflot viegtuig op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-09-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-07 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documenten onderzoeken naar MosquitNo B.V.

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de onderzoeken die gedaan zijn naar de onderneming MosquitNo B.V. over de periode 2019 tot en met 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-07 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitstoot zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) door luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-06 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de berichten over miljardenschade door chemische uitstoot Shell

[Gepubliceerd: 2023-09-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-06 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over uitstoot ZZS door luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-09-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over project Reevediep

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Besluit op een verzoek om informatie over de partijen grond die zijn gebruikt voor het project Reevediep. Specifiek gaat het om documenten uit de periode 2014 tot en met 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over de werking van Rijksinspecties

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van verslagen en onderliggende vergaderstukken van de vergaderingen van de Inspectieraad, correspondentie tussen de Inspectieraad en de verschillende Rijksinspecties en ministeries over de werking van Rijksinspecties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over instemming nieuwe dienstregeling Ameland van 8 september tot en met 31 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen vrijstelling rijbewijs C

[Gepubliceerd: 2023-09-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over VTH op de BES-eilanden

[Gepubliceerd: 2023-09-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over koeiensterfte bij de dijk van het Reevediep

[Gepubliceerd: 2023-09-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gestorte grond Veense Put

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over het storten van grond op de locatie Veense Put in de gemeente Altena. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek en bevindingen ILT en To070 vliegtuigen over bedrijf Fokker

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over het onderzoek van de ILT en To070 van vliegtuigen en de bevindingen daarvan over het bedrijf Fokker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landelijke regelgeving vliegvelden

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van documenten die zien op informatie over 'aeronatical study' over mogelijke ontheffingen/aanvragen voor de omgeving van commerciŽle en militaire vliegvelden in de periode van 2015 tot en met 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het bodemonderzoek te Tuitjenhorn, Noord-Scharwoude en Bussum

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over het bodemonderzoek rapporten van de locaties Tuitjenhorn, Noord-Scharwoude en Bussum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds

[Gepubliceerd: 2023-09-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 verkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op informatieverzoek reddingsoperatie van de Fremantle Highway

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de rol van afvalenergiecentrales in de circulaire economie

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief verzending BNC-fiche capaciteitsmanagement spoorvervoer

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over regeling schrijnende gevallen binnen Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over de regeling voor schrijnende gevallen binnen het Leefbaarheidsfonds voor Eindhoven Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Hoofdlijnenbesluit Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-09-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-01 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over berichtgeving omtrent PFAS

[Gepubliceerd: 2023-09-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-31 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen ministerie van IenW, Inspectie Leefomgeving en ADR over behandeling van een klacht

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie tussen het ministerie van IenW, de Inspectie Leefomgeving en de Auditdienst Rijk (ADR) over de behandeling van een klacht van 21 oktober 2021. Het gaat over de documenten in de periode van 21 oktober 2021 tot en met 8 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over monitoringsresultaten en vergunningen Perkpolder

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Besluit op verzoeken om informatie over monitoringsresultaten, percolaatwater en baggerspecie in de Perkpolder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ILT en omgevingsdienst over Evoa-kennisgevingen

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de communicatie tussen de ILT en de Omgevingsdienst over de EVOA-kennisgeving met nummer BE0001012759 en gerelateerde voorgaande kennisgevingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-29 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen voorhang besluit ter invoering register ZZS

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol april 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over structureel fonds voor verduurzaming van de luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rijbewijskeuringen voor rijschoolhouders en gevolgen voorstellen Europese Rijbewijsrichtlijn op stelsel medische rijgeschiktheid

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het voorkomen van zwerfafval door statiegeld

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overzicht productcontroles op verlichtingsproducten

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een overzicht van productcontroles op verlichtingsproducten en elektrische apparaten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek PFOA en PFAS in recreatieplas het Lammetjeswiel

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over de uitstoot van PFOA en PFAS door de Chemours-fabriek in de recreatieplas het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over storten kankerverwekkende stof in Apeldoornse woonwijk

[Gepubliceerd: 2023-08-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen Claessen Tankcleaning

[Gepubliceerd: 2023-08-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de documenten bij Wob-besluit over criteria legalisatie PAS-melders

[Gepubliceerd: 2023-08-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming herprioritering Mobilteitsfonds/MIRT

[Gepubliceerd: 2023-08-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-24 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bericht dat AEB door de gemeente Amsterdam opnieuw in de verkoop is gezet

[Gepubliceerd: 2023-08-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-24 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over watersportvereniging

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Besluit op een verzoek om documenten over handhavingsactiviteiten bij en vergunningen van Watersportvereniging De Waterpoort voor milieu-activiteiten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij adviesnotitie over kennisvergroting en bewustwording kwaliteit cabinelucht bij luchtvaartpersoneel

[Gepubliceerd: 2023-08-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-23 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgang duurzaam vervoer en toelichting aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteitssector

[Gepubliceerd: 2023-08-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-23 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij overzicht publicaties ILT april tot en met juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-23 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij adviesrapport project BEST2DO

[Gepubliceerd: 2023-08-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-22 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang zero-emissiezones

[Gepubliceerd: 2023-08-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-21 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij kwartaalrapportage CBR corona-inhaalslag examens 2e kwartaal 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-21 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over plattelandsbewoners die hard worden geraakt door rekeningrijden

[Gepubliceerd: 2023-08-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-21 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bijAntwoorden Kamervragen over de Intercity Alkmaar-Haarlem

[Gepubliceerd: 2023-08-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-21 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over mogelijke begrenzing Natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-08-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vijf EVOA-kennisgevingen

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die ziet op de kennisgevingen met de volgende kenmerknummers: BE0001012385, DE4081/000647, DE1350/182235, DE4513/222024 en IE3112294. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding rapport Dimensionering vaargeul Holwerd

[Gepubliceerd: 2023-08-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-18 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de ingroei van elektrische autos

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Bestand: bijlage-1-onderliggende-beslisnota-beantwoording-kamervragen-d66-ingroei-elektrische-auto-s.pdf
Besluit: 2023-08-17 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kbij Antwoorden Kamervragen naar aanleiding van artikel over brief RDW over zero-emissiezones

[Gepubliceerd: 2023-08-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-17 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota bij beantwoording kamervragen over het Telegraaf artikel dat het rijbewijs steeds duurder wordt

[Gepubliceerd: 2023-08-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-17 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnotabij Antwoorden Kamervragen over de openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers en wandelaars

[Gepubliceerd: 2023-08-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-17 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over 3e set Kamervragen over de knip Weesperstraat in Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-08-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-16 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat een bestuurder uit Zwaag zoveelste slachtoffer is op de N247

[Gepubliceerd: 2023-08-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-16 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over aanschaf diesel vuilniswagens Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-08-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-15 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat NS in 2025 met internationale treinen wil blijven rijden

[Gepubliceerd: 2023-08-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-14 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitstel van overgangstermijn voor drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over uitstel (verlenging) van de overgangstermijn voor drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen. Het gaat om de periode vanaf 2018 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie overzichten en maatregelen over geluidsbelasting Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de overzichten en maatregelen van de geluidsbelasting rondom Schiphol.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over aanbieding ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

[Gepubliceerd: 2023-08-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-11 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over drugsvervoer op de A15 en A20 van en naar haven terminals

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over onder andere op welke wijze tracking en tracing van drugsvervoer in relatie tot het verkeer van motorvoertuigen en vrachtwagens op de A15 en A20 van en naar haven terminals uitgevoerd worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op Woo-verzoek over G3 systeemkaart en BTC informatie

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over de G3 systeemkaart en de bruikbaarheid en toepassing van de BCT data vanaf 1 januari 2018 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving slotmisbruik op Nederlandse luchthavens

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving slotmisbruik op Nederlandse luchthavens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aankomst vrachtschip Fremantle Highway in de Eemshaven

[Gepubliceerd: 2023-08-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-03 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over projectplan inrichting Reevediep

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over het projectplan voor de inrichting van het Reevediep. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afstemming over toepassing Deel-SPO op SAR-diensten Bristow

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen de ILT en EASA inzake de afstemming over de toepassing van Deel-SPO op de Search and Rescue-diensten (SAR-diensten) van Bristow. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontgassen scheepvaart op de Waal

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het ontgassen van de scheepvaart op de Waal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken brand op vrachtschip Fremantle Highway

[Gepubliceerd: 2023-07-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-29 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uittreksel van vliegbrevettenregister

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over een uittreksel van het vliegbrevettenregister. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

[Gepubliceerd: 2023-07-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-26 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Kamerbrief over brand op vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland

[Gepubliceerd: 2023-07-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-26 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over evaluatiegesprekken nieuw luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over evaluatiegesprekken omtrent een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-26 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek over Eenvoudig Beter en Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Eerste deelbesluit op een verzoek om documenten vanuit het programma Eenvoudig Beter om te komen tot de Omgevingswet; om communicatie over de Omgevingswet van, over en gericht aan de externe adviesgroepen en de Integrale Adviescommissie; en om resterende communicatie over de Omgevingswet, beperkt tot directeursniveau en hoger. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 openbaar vervoer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over emissiearme stalvloeren en RAV-systematiek

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Besluit op een verzoek om informatie over emissiearme stalvloeren en de RAV-systematiek over de periode 1 mei 2017 tot het moment van indiening van uw verzoek. Het verzoek betrof zowel interne als externe correspondentie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over lozingsvergunning bedrijf in Bergen op Zoom

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over een lozingsvergunning uit de jaren '80 van het bedrijf SABIC in Bergen op Zoom en recente documenten met betrekking tot de actualisatie van deze vergunning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over schadeafwikkeling containerramp MSC Zoe

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over de schadeafwikkeling van de containerramp met de MSC Zoe. Het gaat om specifieke documenten, namelijk een Master Target List en controlesurveys 1, 2, 3 en 4 waarnaar in Kamerstukken II 29684, nr. 184 en nr. 191 wordt verwezen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geconstateerde gebreken bij Heineken

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geconstateerde gebreken bij Heineken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag van de natuurvergunning Schiphol. Het verzoek richt zich specifiek op correspondentie tussen IenW en Schiphol in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 februari 2022. Het verzoek is op 26 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking brieven van ILT aan diverse railmusea

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van brieven die de ILT heeft verzonden aan diverse railmusea. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek digitale billboards langs snelwegen

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over digitale billboards langs snelwegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek geluidsschermen A10-Noord

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Besluit op een verzoek om informatie over de geluidsschermen langs de A10-Noord. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleidsvisie Verzorgingsplaats van de Toekomst

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de beleidsvisie Verzorgingsplaats van de Toekomst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie klimaatverandering, klimaatadaptatie en waterveiligheid BES-eilanden

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de volledige communicatie omtrent klimaatverandering, klimaatadaptatie en waterveiligheid met betrekking tot de BES-eilanden binnen de rijksoverheid ťn tussen de rijksoverheid en derden vanaf 27 mei 2003 tot en met 14 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Vlaamse lozingsvergunningen PFAS

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over Vlaamse lozingsvergunningen voor PFAS (waaronder PFOS, PFOA, GenX, FBA en andere PFAS) aan Indaver. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de inperking van veerdiensten naar Ameland

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-12 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief afschrift van schriftelijk overleg met Eerste Kamer over stikstofbeleid

[Gepubliceerd: 2023-07-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-12 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over alternatief voor publiekrechtelijke omvorming ProRail (35 396)

[Gepubliceerd: 2023-07-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-12 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gestorte grond op locatie Dutch Superyacht Tech Campus

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om documenten over gestorte partijen grond op de locatie Dutch Superyacht Tech Campus in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gestorte grond locatie Buitendijks Noordeinde

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om documenten over gestorte partijen grond op de locatie Buitendijks in Noordeinde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over brief EASA over de ontheffingen van Opt-in regelgeving van SAR-diensten

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over het verkrijgen van de brief van European Union Aviation Safety Agency (EASA) over de ontheffingen van de Opt-in regelgeving van Search and Rescue diensten (SAR) die aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verstuurd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over effectstudies CO2-differentiatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming

[Gepubliceerd: 2023-07-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-11 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over rechtstreekse treinverbinding Groningen - Bremen (Wunderline)

[Gepubliceerd: 2023-07-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-11 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 3e voortgangsrapportage PFAS Zeeland

[Gepubliceerd: 2023-07-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-11 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over vertrek voormalig minister IenW omtrent aanvaarden nieuwe functie

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over het vertrek van de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in verband met het aanvaarden van een functie bij de Vereniging Energie Nederland. Het verzoek is op 2 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Miljoenen nodig voor sloop kerncentrale Dodewaard bij aandeelhouders beland'

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-10 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over klimaatafspraken internationale zeevaart

[Gepubliceerd: 2023-07-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-10 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoord op vragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

[Gepubliceerd: 2023-07-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-10 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vertraging om de groenstaalplannen van Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-07-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-10 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over levering SAR-helikopters Nederlandse Kustwacht

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over de levering van Search-and-Rescue (SAR)-helikopters voor de Nederlandse Kustwacht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek naar capaciteit schip

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoek dat is verricht door respectievelijk Rijkswaterstaat en Amsterdam Shipyards naar de capaciteit van een schip. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Woo-verzoek over onderzoek naar capaciteit schip

[Gepubliceerd: 2023-07-14] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-07-09 scheepvaart
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over Chemours en PFAS

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpassing gebruik regeringsvliegtuig

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-07 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief arrest hoger beroep kort geding KLM

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-07 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de economische schade van knelpunten in de weg-, vaarweg- en spoorweginfrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-07 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over subsidiŽring van hernieuwbare biobrandstoffen

[Gepubliceerd: 2023-07-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-07 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ongevalscijfers Scheepvaart 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-07 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gesubsidieerde organisaties gelieerd aan UNESCO, FAO en WHO

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van in Nederland gevestigde en door Nederland gesubsidieerde organisaties gelieerd aan UNESCO, FAO en WHO sinds 1955 tot maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaar gemaakte documenten over gesubsidieerde organisaties gelieerd aan UNESCO, FAO en WHO

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Bestand: bijlagen bij besluit Woo Unesco instituten.pdf
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst bij Woo-besluit over gesubsidieerde organisaties gelieerd aan UNESCO, FAO en WHO

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Bestand: inventarislijst besluit Woo Unesco instituten.pdf
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota's verzamelbrief Bodem en ondergrond

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over spitsheffing in nieuwe HRN-concessie

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Provincie: Wijzig wet om nieuw Zeeuws OV-systeem mogelijk te maken'

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het samenvoegen van NS en ProRail

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending BNC-Fiche EU Richtlijn Bodemgezondheid

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol in het kader van fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 Woo-verzoek Experimenteerregeling en Hoofdlijnenbrief Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om documenten over de Experimenteerregeling en het in de Hoofdlijnenbrief aangekondigde stappenplan om tot een reductie van het aantal vliegtuigbewegingen op luchthaven Schiphol te komen. Dit deelbesluit gaat over de Experimenteerregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over ultrafijnstof en andere chemische stoffen op luchthavens in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over ultrafijnstof en andere chemische stoffen op luchthavens in Nederland en de gevolgen daarvan voor luchthavenwerkers. Het verzoek is op 1 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over toepassing van staalslakken

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Beslissing op bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over de toepassing van staalslakken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de verhoging van het veerhavengebied van Terschelling en de rol van Rijkswaterstaat

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang ontwikkelingen HSL-Zuid

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Bestand: bijlage-1-onderliggende-beslisnota-kamerbrief-voortgang-hsl-2023.pdf
Besluit: 2023-07-04 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over scheepvaartveiligheid op de Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over giftige zware metalen in grondwater door staalslakken

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over Kamerbrief over zakenjets en privťjets Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag Milieuraad van 20 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de verloren 13.000 banen door inkrimping Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over uitvoering motie Beckerman lozingen Waddenzee

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over uitspraken Qatar Airways CEO

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen het ministerie IenW-ACM over de vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen het ministerie van IenW en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de gunning van de nieuwe vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet. Meer specifiek gaat het over de correspondentie die verband houdt met de reacties van de ACM op het concept Beleidsvoornemen gunning vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet 2025 van 15 februari 2021 en op de consultatieversie Programma van Eisen nieuwe HRN-concessie van 15 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectierapporten en boeterapporten transportbedrijf

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over de inspectierapporten en boeterapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen het Transportbedrijf Keus & Mollink. Het gaat om de periode vanaf 2015 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspecties export plasticafval

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties en controles van de export van plasticafval in de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over documenten met het onderwerp 'sancties tegen Rusland'. Het gaat om de perioden van 14 februari 2022 tot en met 22 februari 2022 en van 24 maart 2022 tot en met 9 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie Van der Plas over provinciale ontheffingen omgeving Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Ontwerp-Besluit aanpassing uitzondering milieuzones en nul-emissiezones

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek verkeersveiligheid lichte T-voertuigen

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Bestand: bijlage-1-onderliggende-beslisnota-kamerbrief-rapport-onderzoek-verkeersveiligheid-lichte-t-voertuigen.pdf
Besluit: 2023-07-03 verkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota uitstelbrief Kamervragen over geÔmpregneerde moestuin- en plantenbakken

[Gepubliceerd: 2023-07-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Q2 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapportage voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over N9

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over treinen tussen Groningen en Zwolle

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met kabinetsreactie op Rli advies over KRW

[Gepubliceerd: 2023-06-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het adviesrapport Rl

[Gepubliceerd: 2023-06-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

6e deelbesluit op Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het verzoek is op 24 februari 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 veiligheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so nahang UPV textiel

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over afwikkeling restgeschil LEVVEL

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het treinvervangend busvervoer Zeeland

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rol Rijkswaterstaat bij project Voorne aan Zee

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over deelscooters model-APV en inclusiviteit deelmobiliteit

[Gepubliceerd: 2023-07-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Planmonitor NOVI 2023 PBL

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over stilleggen A4 Knooppunt Burgerveen-N14

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang uitvoering Bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toelichting Verdragswijzigingen internationale burgerluchtvaart en binnenvaart

[Gepubliceerd: 2023-07-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen over het Beleidsprogramma van het ministerie van IenW 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief luchtkwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so Beleidsdoorlichting geluid

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 geluid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota beantwoording nadere vragen EK over het Beleidsprogramma rapport PBL

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 2e halfjaarlijkse rapportage 2022 Zuidasdok

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de prijsverhogingen in het openbaar vervoer

[Gepubliceerd: 2023-07-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending reactie op brief en white paper Contemporary legal and political implications of PFAS pollution

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking registratie van transporten afvalstromen naar en productstromen van Ferm O Feed

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van de registratie van transporten van afvalstromen naar en productstromen van het bedrijf Ferm O Feed. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over monitoring zwerfafval 2e helft 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij voortgangsrapportage beleidsprogramma circulair textiel 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over businzet IT Storing Verkeersleidingpost Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij verkenning gevolgen Betalen naar Gebruik voor autoreizen naar het buitenland

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding tariefonderzoek nieuwe HRN-concessie

[Gepubliceerd: 2023-07-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Onderzoeksprogramma Biotechnologie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluit tot wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Besluit op een verzoek om openbaar maken van informatie over het besluit tot wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

5e deelbesluit Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij reactienota over NRD MER Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

[Gepubliceerd: 2023-06-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-23 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluit ILT vergunning afvaltransport PFAS-verdacht afval naar Indaver-Antwerpen

[Gepubliceerd: 2023-06-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-23 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie drukte Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-06-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie drukte Schiphol (PDF | 1 pagina| 123 KB)
Besluit: 2023-06-23 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over de loodkwestie van het Oosterpark in Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-06-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-23 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over praktijkproef asbestdaksanering met schuim

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota LV M Voortgangsrapportage programma Luchtruimherziening jan-jun 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Bestand: onderliggende-beslisnota-lv-m-voortgangsrapportage-programma-luchtruimherziening-jan-jun-2023.pdf
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over uitspraak Provinciale Staten van Utrecht tegen nieuwe aanvliegroute naar Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over instemmingsverzoek aanpassing dienstregelingen Ameland en Schiermonnikoog

[Gepubliceerd: 2023-06-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitbreiding aanpak kunststof producten voor eenmalig gebruik

[Gepubliceerd: 2023-07-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over spoortrillingen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de brief van het OZO over instandhoudingsopgave bruggen en andere kunstwerken

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over MIRT voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over onderzoek luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de berichten over miljardenschade door chemische uitstoot Shell

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over diverse onderwerpen ten aanzien van verbranden en storten

[Gepubliceerd: 2023-07-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verondieping zandwinput Ravenswaarden

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de verondieping van de zandwinput in de Ravenswaarden bij Gorssel. Het gaat specifiek om de melding, het inrichtingsplan, het monitorings- en beheerplan en de meetgegevens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma

[Gepubliceerd: 2023-07-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde 2022 - 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden feitelijke vragen voorjaarsnota 2023 IenW

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzorgingsplaatsen van de toekomst

[Gepubliceerd: 2023-07-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Regionale Uitrol Laadinfrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om toelichting op beÔnvloedingsmogelijkheden Kamer op notitie reikwijdte en detailniveau

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over gebruik chemische middelen door ProRail

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpassing berekeningswijze aandachtsgebieden

[Gepubliceerd: 2023-07-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen mondeling overleg rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 geluid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Ontwerp-Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik stedelijk afvalwater

[Gepubliceerd: 2023-06-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang beveiligd vertrek treinen naar Londen

[Gepubliceerd: 2023-06-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerp-Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik stedelijk afvalwater

[Gepubliceerd: 2023-06-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ligplaatsontheffing voor asielopvang Nieuwegein

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over de asielopvang aan de Vreeswijksestraatweg te Nieuwegein en de door Rijkswaterstaat (RWS) verleende ligplaatsontheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over geplande veroudering bij Apple

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat miljoenen die nodig zijn voor sloop kerncentrale Dodewaard bij aandee

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering NEC-richtlijn grensoverschrijdende luchtverontreiniging

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over giftige zware metalen in grondwater door staalslakken

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan de Velsertraverse

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over stand van zaken rappel toezeggingen Eerste Kamer

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over Italiaans huisvuil naar Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief vuurwerk

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwooren op nadere vragen over de 13ee Monitoringsrapportage NSL 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over giftige zware metalen in grondwater door staalslakken

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over de omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan de Velsertraverse

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Italiaans huisvuil naar Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere vragen over de 13e Monitoringsrapportage NSL 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen het ministerie van IenW en de Europese Commissie

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie over de brief aan de Tweede Kamer met kenmerk IENWBSK-2020/96957. Deze brief gaat over de hoofdlijnen integrale besluit marktordening op het spoor na 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 rail- en wegverkeer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek evaluatie tijdelijk handelingskader PFAS

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Besluit op een verzoek om alle documenten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan ABDTOPConsult heeft gestuurd voor de evaluatie van het tijdelijk handelingskader PFAS. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over vertraging nieuwe Gerrit Krolbrug

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerp-wijzigingsbesluit AMvB Kernenergiewet 2024

[Gepubliceerd: 2023-07-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij reactie op brief over parkeerplekken voor vrachtwagenchauffeurs

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het bericht over vertraging nieuwe Gerrit Krolbrug

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op brief over parkeerplekken voor vrachtwagenchauffeurs

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat miljoenen die nodig zijn voor sloop kerncentrale Dodewaard bij aandeelhouders belandden

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Woo-verzoek uitvoering PSO-verordening

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om de communicatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Europese Commissie over de uitvoering van de PSO-verordening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag EU-Transportraad 1 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over realisatie laadinfrastructuur voor vrachtwagens

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapportage ILT VTH stelsel Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over openbaarmaking stukken Bijlmerramp

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over behoud bereikbaarheid van de regio

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over opheffing ruimtereservering parallelle Kaagbaan

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-12 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpregeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-12 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over geplande veroudering bij Apple

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-12 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verdere uitwerking beleid medegebruik in windparken op zee

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding Innovatiestrategie Luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden feitelijke vragen Jaarverslagen IenW 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief met opmerkingen over het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e voortgangsbrief invoering vrachtwagenheffing stand van zaken voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op aangehouden motie over onderzoek naar gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over geurhinder en veehouderij; uitgangspunten aanpassing geurregelgeving

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij ontwerp van de Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2023-2024

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden schriftelijke vragen rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtstaat

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Regeling eisen geschiktheid, misbruik van psychoactieve middelen (zoals alcohol en drugs)

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit Regeling eisen geschiktheid, misbruik van psychoactieve middelen (zoals alcohol en drugs). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamerbrief inzake Storing Verkeersleiding ProRail Amsterdam d.d. 4 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Catshuissessie vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek over de openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de Catshuissessie van 2 februari 2023 met het bedrijfsleven over het vestigingsklimaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gesprek met Eurostar over beveiligd vertrek treinen naar VK

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Onafhankelijke Goedkeuringsinstantie voertuigen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 verkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over platform spoorgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief jaarverantwoordingen 2022 NS en ProRail

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de inzet van het kabinet bij de trilogen over het Trans-Europees Transport Netwerk

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de antwoorden over het bericht dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wil afsluiten

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overgang naar OVpay

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over HRN concessie en plan B

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e Deelbesluit Woo-verzoek over project deel uitmakend van normstelling voor bromaat

[Gepubliceerd: 2023-06-13] 2e Deelbesluit op een verzoek om informatie over het project deel uitmakend van de normstelling voor bromaat voor aanpassing van de toepasselijke omgevingsrechtelijke regelgeving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over WKO-systeem en wijkwarmtapwatervoorziening Weideveld

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over het WKO-systeem en de wijk warmtapwatervoorziening Weideveld in Bodegraven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over artikel over geluidoverlast snelwegen ondanks elektrische autos

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 geluid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met aanvulling budgettaire tabellen Jaarverslag 2022 IenW

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tussenresultaten Kennisprogramma Zeespiegelstijging

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over zorgen om hernieuwde interesse in zandwinning op het IJsselmeer

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vormgeving Kaderrichtlijn Water impulsprogramma

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden nadere vragen SO over BNC-fiche Verordening verpakkingen en verpakkingsafval

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vervolgvragen Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op Kamervraag over de 23ste Voortgangsrapportage HWBP-2

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief verbetering treinverbinding Eindhoven - Aken

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de Europese bijmengverplichting en nation

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nahang Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV's

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geleidelijk verminderd vermogen e-bike

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de nadere invulling van de begrippen 'trapondersteuning' en 'geleidelijk vermindert' bij fietsen met trapondersteuning. Daarnaast is verzocht om informatie over resultaten van een eventueel onderzoek naar het geleidelijk verminderd vermogen van de e-bike. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beveiligd vertrek treinen naar VK

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen VGR 18 ERTMS

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapportage 2022 Nationale Adviesgroep Cabinelucht

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Transitiemonitor Op weg naar een vitale infrasector voortgang 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamerbrief verzoek kabinetsreactie advies KRW

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Bestand: onderliggende-beslisnota-kamerbrief-verzoek-kabinetsreactie-advies-krw.pdf
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over populariteit van SUVs die daling uitstoot vertraagt

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aankondiging herziening obstakelbeleid

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden RWS en ProRail in Zuidwest-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapporten Ultrafijnstof

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het bericht over afsluiting N9

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport Ladingresiduen deel 2

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen so over het rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over diverse onderwerpen water

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen over 8e Voortgangsrapportage PHS

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Energie Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van I&W en mw. Cora van Nieuwenhuizen van Energie Nederland en alle contacten en informatie-uitwisseling binnen I&W over contacten met mw. Cora van Nieuwenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunning Sint Pietersluisweg/Villapark in Maastricht

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over de vergunning die is verleend voor de drijvende steiger met boothuis aan de Sint Pietersluisweg/Villapark in Maastricht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst Wob-/Woo-verzoek over voornemen tot onderhandse gunning van Hoofdrailnet aan NS

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over interne documenten en correspondentie binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alsmede externe correspondentie gevoerd met de ministeries van FinanciŽn, Economische Zaken en Klimaat en Algemene Zaken in periode van 1 september 2017 tot en met 8 juli 2020. Het verzoek is op 8 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 31 mei 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eindbesluit op Wob-/Woo-verzoek over voornemen tot onderhandse gunning van Hoofdrailnet aan NS voor de periode na 2024

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over interne documenten en correspondentie binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alsmede externe correspondentie gevoerd met de ministeries van FinanciŽn, Economische Zaken en Klimaat en Algemene Zaken in de periode van 1 september 2017 tot en met 8 juli 2020. Het verzoek is op 8 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 31 mei 2023 dit besluit genomen. De documenten gaan over de spoorordening, de decentralisatie van spoorlijnen, de positie van de NS, het Hoofdrailnet, de omvang van het Hoofdrailnet, en/of het beleidsvoornemen tot onderhandse gunning van het Hoofdrailnet aan de NS.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij ILT-rapport beoordelingen primaire waterkeringen en Toets Grote Rivieren 2023 van Rijkswaterstaat

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het bericht dat een noodhulpsleepboot een stuurloos schip weghoudt bij windpark Borssele

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief Dorpsraad Wijk aan Zee

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie-De Hoop over watertaxi's in het Waddengebied

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamerbrief Risicoanalyse en inzet bij de IMO voor bunkerlicentiesystemen aangepast

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Bestand: onderliggende-beslisnota-kamerbrief-risicoanalyse-en-inzet-bij-de-imo-voor-bunkerlicentiesystemen-aangepast.pdf
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over risicoanalyse bijmenging in stookolie en Nederlandse inzet bij IMO bijmenging stookolie

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-besluit over overbrenging teerhoudend asfalt naar Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Lijst van documenten bij Woo-besluit over overbrenging van teerhoudend asfalt granulaat van Nederland naar Duitsland.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overbrenging teerhoudend asfalt naar Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over overbrenging van teerhoudend asfalt granulaat van Nederland naar Duitsland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamerbrief spoorveiligheid voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bestand: onderliggende-beslisnota-kamerbrief-spoorveiligheid-voorjaar-2023.pdf
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang vervanging Gerrit Krolbrug en tijdelijke verbinding voor langzaam verkeer

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over maatregelen zomerdrukte internationale treinen

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota brief Eerste Kamer opvolging arrest Nevele

[Gepubliceerd: 2023-10-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief spoorveiligheid voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOO-verzoek over aanvaring op Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvaring van het schip Coral Lacera op 22 februari 2022 op de Noordzee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sancties wetenschappelijke integriteit

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit inclusief bijlage op een verzoek om informatie over sancties die zijn opgelegd aan wetenschappers naar aanleiding van een procedure over een vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang project Mainportontwikkeling Rotterdam

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 4e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over intentieverklaring walstroom

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst bij Woo-verzoek over brief Last onder dwangsom

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de brief Last onder dwangsom opgemaakt in het kader van de inspectietaak toezicht en handhaving op de drinkwaternormen. et verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over brief Last onder dwangsom

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de brief Last onder dwangsom opgemaakt in het kader van de inspectietaak toezicht en handhaving op de drinkwaternormen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op OvV rapport over het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over vaargeul de Boontjes

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aansprakelijkheid 3M voor PFAS schade

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota antwoorden Kamervragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verzamelbrief CD Maritiem 30 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over start herstelwerkzaamheden Prinses Margriettunnel A7 bij Sneek

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota kwartaalrapportage CBR corona-inhaalslag examens 1e kwartaal CBR

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

4e deelbesluit Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-besluit over NGO-schepen op Middellandse Zee

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Herziene beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over NGO-schepen die opereren op de Middellandse Zee. Het bezwaar is op 5 juni 2021 gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst bij herziene beslissing op bezwaar Wob-besluit over NGO-schepen op Middellandse Zee

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Inventaris bij herziene beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over NGO-schepen die opereren op de Middellandse Zee.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventarislijst ECM plicht historisch railmaterieel

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Inventarislijst bij het besluit op een verzoek om informatie over ECM certificering plicht historisch railmaterieel.
Besluit: 2023-05-23 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit ECM plicht historisch railmaterieel

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over ECM certificering. De ILT heeft deze in maart 2023 verstuurd aan de eigenaren/beheerders van het historisch railmaterieel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-23 rail- en wegverkeer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag Normstelling voor de waterkwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030 (deelonderwerp Kaderrichtlijn Water)

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota periodieke rapportage artikel 17 Luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over visie op verduurzaming kledingindustrie, overzicht van stimuleringssubsidies en overleg met banken

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen over beleidsregel en adviesrapport ACNL

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken van de integrale aanpak rijden onder invloed

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken verkeersveiligheid voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending BNC-fiche detergenten en oppervlakteactieve stoffen

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over nieuwe opleverdatum project Nieuwe Sluis Terneuzen

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen mevrouw Kroes en voormalig Inspecteur-Generaal van ILT over Uber

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over Uber waarin is gecommuniceerd tussen Neelie Kroes en voormalig Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vanaf de periode januari 2014 tot en met 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over de drukte op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-19 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op verzoek inzake database emissieregistratie en eMJV's

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Besluit op een verzoek over openbaarmaking van informatie uit de database emissieregistratie en onderliggende elektronische milieujaarverslagen (e-MJVs). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op petitie VNC en FNV Cabine over behoud werkgelegenheid in duurzame luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over antwoorden vragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Jaarverslag ILT 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over ontwikkeling van netwerkkwaliteit op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Staat van Ons Water 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie burgerbrief over schade kanaal Almelo-De Haandrik

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Duurzaamheidsverslag 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Partile Herziening PNZ

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit IenW Woo-verzoek contacten met Uber

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om informatie over contacten van onder anderen de minister-president met Uber. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota beleidsreactie en Kamervragen RIVM rapport poly-acrylamide

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over mogelijk datalek NS

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over voortgang kabinetsdoelstelling voor 2030 grondstoffengebruik

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 3 TNO-rapporten over stikstof uitstoot wegverkeer en mobiele machines

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het invoeren van statiegeld op blikjes

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op aanbeveling OVV-rapport Verlies van controle na opengaan van cockpitkap, nabij Kornhorn

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij rapport overzichten top 10 N-wegen met specificatie Rijkswegen

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het bericht over fietsen en auto's in de wijk van de toekomst

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over statiegeld en lachgascilinders

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opvolging bevindingen onderzoek stabiliteit boomkorkotters

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie aanbevelingen en antwoorden vragen Beleidsdoorlichting art 18. Scheepvaart en havens

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opvolging aanbevelingen MTR vervoerconcessies Friese Waddenveren

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet van Nederland in de Raad voor de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief accountantsrapport 23e voortgangsrapportage 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voorhangbrief ontwerpbesluit tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-12 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van zaken implementatie duurzaamheidscriteria biogrondstoffen in regelgeving

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-12 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen voor circulaire economie

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-12 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over de tussentijdse wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. De wijziging gaat over voorrangsregels bij de verdeling van capaciteit op het spoor. De wijziging regelt dat binnenlands personenvervoer dat onder concessie rijdt voorrang krijgt op binnenlands personenvervoer dat in zogeheten open toegang rijdt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 openbaar vervoer Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Redelijke Regeling IenW-NS

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over de zogeheten Redelijke Regeling tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Nederlandse Spoorwegen (NS). Dit is een regeling over de aan de concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025 gerelateerde productiemiddelen bij een overgang op een andere concessiehouder. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 openbaar vervoer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek handhavingsverzoeken Corendon Airlines

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om documenten over de handhaving van EU-verordening 261 over de jaren 2019 tot en met 2022 bij Corendon Airlines. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Keniaanse verstekeling op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om documenten over de Keniaanse verstekeling in de wielkast van een Cargoluxtoestel dat op 23 januari 2022 op Schiphol aankwam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 luchtvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek rapporten over transportbedrijf

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om de inspectierapporten en de boeterapporten die de Inspectie Leefomgeving en Transport tegen transportbedrijf Keus & Mollink heeft opgemaakt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nahang ontwerp-Besluit uitvoering Markttoezichtverordening

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over handreiking inrichtingskenmerken GOW30

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over handreiking inrichtingskenmerken GOW30 (PDF | 3 pagina's | 105 KB)
Besluit: 2023-05-11 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma CHARM

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoorden op vragen over BNC-fiche Europese normen zwaar vrachtvervoer

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang MIRT-onderzoek Lelylijn

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda Transportraad 1 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Kaderrichtlijn Water (KRW) en KRW-risicoanalyse voor vergunningverlening bouw- en infrasector

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bericht dat betaling met OVpay gemakkelijk is te omzeilen

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota motie Beckerman directe en indirecte vergunningen Waddenzee

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over verdachte Chinese kranen in Nederlandse haven

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota over Antwoorden Kamervragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030 over verkeersveiligheid

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie motie over nieuwe pomp bij gemaal in sluizencomplex IJmuiden

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen PFAS

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over PFAS-besmetting op verschillende kusten in Jutland en Zeeland

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over mediabericht dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wil afsluiten

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen natuurherstel na drugsdumpingen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over uitspraak CRvM over reisassistentie

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-04 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over verkeershinder door afsluitingen Heinenoordtunnel

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-04 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aangehouden moties notaoverleg circulair textiel

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-04 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over maritiem incident op 22 februari 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie en andere relevante documenten tussen Rijkswaterstaat over het maritiem incident dat op 22 februari 2022 heeft plaatsgevonden op de Noordzee, waarbij een zeeschip in aanraking kwam met een onderzeese kabel en pijpleiding. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 scheepvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek over Schiphol en Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over Schiphol en Lelystad Airport. In dit besluit gaat het om informatie over de lange wachttijden op Schiphol en het uitstel van de opening van Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota antwoorden Kamervragen Van Haga over aanleg A15 tussen Bemmel en Duiven Zevenaar

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over invulling motie Stoffer vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over een nieuw ongeluk naast bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervagen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen Landbouwlobby gehoord maar niet allesbepalend bij nieuw waterbeleid van het Rijk

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Antwoorden op vragen over aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aantallen vluchten zakenvliegtuigen en privťjets Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat ministerie veiligheidsonderzoek naar krimp Schiphol niet nodig vindt

[Gepubliceerd: 2023-05-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief Scheepvaartveiligheid windparken op zee

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over keuringsrapporten damwanden en kades haven Breskens

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over eventuele keuringsrapporten ten aanzien van de damwanden en kades van de Breskense haven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over inzet stagiairs en onervaren personeel bij afhandeling Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verdrag over luchtdiensten tussen Nederland en en Sri Lanka

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Kamerbrief over Verdrag over luchtdiensten tussen Nederland en en Sri Lanka. Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de goedkeuring en bekendmaking van het tot stand gekomen Verdrag over luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over uitloop werkzaamheden Groot Baanonderhoud Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-04-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-28 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over berichten krimp Schiphol en zorgwekkende stoffen

[Gepubliceerd: 2023-04-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-28 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het bedrijf TUF Recycling

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijf TUF Recycling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over het bedrijf TUF Recycling

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Lijst van documenten bij het besluit op Woo-verzoek over het bedrijf TUF Recycling.
Besluit: 2023-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek ongeval Markermeer

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over de onderzoeksbevindingen van het ongeval dat heeft plaatsgevonden op 7 september 2022 bij het Markermeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over Tata Steel. Specifiek is verzocht om informatie over de uitstoot van stoffen, het lozen van grondstoffen in de zee en de milieu- en gezondheidssituatie op en rondom het terrein van Tata Steel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-27 natuur en milieu Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst milieuministers 18-19 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-26 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Waddengebied 23 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-26 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Besluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het artikel over bruggen Pekela

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over proces nieuwe HRN-concessie bij start consultatie

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van de Commissie m.e.r. over MER Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nazending rapport over de Lange Jaap

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over BNC fiche de Verordening verpakkingen en verpakkingsafval

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij ontwerpbesluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over de sluiting van de Ketheltunnel door een technische storing

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken loodhoudende brandstoffen in de algemene luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gesprekken met OV-sector

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief IC Aken

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over het voornemen tot onderhandse gunning van het Hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over documenten en correspondentie binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor zover die betrekking hebben op de spoorordening, de decentralisatie van spoorlijnen, de positie van de NS, het Hoofdrailnet, de omvang van het Hoofdrailnet, en/of het beleidsvoornemen tot onderhandse gunning van het Hoofdrailnet aan de NS. Het verzoek is op 8 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-21 openbaar vervoer Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Trendanalyse biotechnologie 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang analyses certificeringsstelsels ILT

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden schriftelijke vragen over uitloop groot baanonderhoud

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Actieplan Programma Onbemande Luchtvaart 2023-2025

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag aandeelhoudersvergadering ProRail 21 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over notitie 'Interpretatie vermijden ongare kooks'

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de notitie 'Interpretatie vermijden ongare kooks'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 stoffen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op ILT-rapport over inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over OvV rapport over motorstoring tijdens initiŽle klimfase

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij signaalrapportage ILT en RIVM rapport staalslakken

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsopties voor terugdringen van sigarettenfilters in zwerfafval

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief bij onderzoeksrapport over effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over nieuw ongeluk naast de bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang herziening tarieven transportsectoren

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag wijziging van de Binnenvaartwet richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang introductie ICNG op de HSL

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dronevergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over dronevergunningen en over de invloed van drones op vleermuizen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 23e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij toezending Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2022 en AEOLUS luchtvaartreferentieprognose 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie verzoek ontheffing voor het plaatsen van dampverwerkingsinstallatie

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op brief code 95 OekraÔense beroepschauffeurs

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging openstellen Afsluitdijk voor fietsers en wandelaars

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op vraag over hulp aan eigenaren van woningen met asbestleien

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief toezending BNC-fiche Voorstel verordening mobiele machines op de openbare weg

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 verkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen over het verslag van de informele bijeenkomst van EU energieministers en transportministers februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over 2 berichten over stremmingen treinverkeer door dassen

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota SO Informele Milieuraad 18 en 19 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over onderzoek naar effecten openbaar aanbesteden Openbaar Vervoer

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastrutuur en Waterstaat (IenW) en de onderzoeksbureaus Decisio, TwynstraGudde en inno-V over het onderzoek 'Effecten van openbaar aanbesteden in het Openbaar Vervoer, een overzicht van de ervaringen in de periode 2000-2020'. Het verzoek is op 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-17 openbaar vervoer Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aantal uitgevoerde vluchten en aantal meldingen reanimaties

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal in of vanuit Nederland uitgevoerde vluchten, per luchtvaartmaatschappij en het aantal meldingen van reanimatie van zowel passagiers als crew aan boord van in of vanuit Nederland uitgevoerde vluchten. Specifiek gaat het om de periode vanaf 2015.
Besluit: 2023-04-17 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie-Krul over toepassing van bereikbaarheidsnormen

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-14 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-14 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het helpen van ons MKB bij de omschakeling naar onderhoudsprojecten

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-14 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op informatieverzoek over medische richtlijnen luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over medische richtlijnen in de luchtvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging specifieke aanwijzing niet-handhaven handelsverbod plastic rietjes

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport OvV over industrie en omwonenden

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wvw 1994

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit Wob-verzoek vuurwerkrampen Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen schriftelijk overleg over wijzigingen PvE nieuwe HRN-concessie

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering erkenningenstelsel RDW

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamervragen Lutkemeerpolder

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Bestand: onderliggende-beslisnota-kamervragen-lutkemeerpolder.pdf
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over financierbaarheid drinkwatersector

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht 'Zorgen en ergernis na wťťr een afsluiting van Vlaketunnel'

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek verkeersveiligheid N wegen

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij analyse RIVM over de gevolgen van het voorstel voor de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontraden motie UPV medicijnen

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verkenning zakelijke vliegreizen

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kaderrichtlijn Water KRW

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over implementatietermijn vervoersconcessie Hoofdrailnet

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over de inschatting en de beoordeling van de benodigde implementatietermijn voor de nieuwe vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 openbaar vervoer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vonnis kort geding luchtvaartmaatschappijen tegen de Staat en Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet op integraal en multimodaal goederenvervoerbeleid

[Gepubliceerd: 2023-04-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over toenemende agressie tegen NS-personeel

[Gepubliceerd: 2023-04-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen so Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2023-04-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota voorhang Regeling groenprojecten 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over levering Search-and-Rescue Helicopter capacity voor Nederlandse Kustwacht

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de levering van 'Search-and-Rescue Helicopter capacity voor de Nederlandse Kustwacht. Het verzoek betreft documenten in de periode van 1 juni 2022 tot en met 4 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over watervergunningsaanvraag voor sloop en herbouw woning te Heerewaarden

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over het gehele proces van de toekenning van de watervergunningsaanvraag en de verlening/aanpassing van de watervergunning voor de sloop en herbouw van een woning in Heerewaarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 bouwen en verbouwen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de sluiting van rijtestlocaties definitief is

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief en antwoorden op Kamervragen over Lutkemeerpolder

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Rapportage Rijkswegennet T3 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota uitstel Kamervragen over natuurherstel na drugsdumpingen

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over source data temperatuurmetingen

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit inclusief bijlagen op een verzoek om informatie bij het KNMI over source data temperatuurmetingen op 1,5 meter hoogte en 2,20 meter hoogte. Specifiek 12s samples van 7 juli 2018, 15.30 tot 15.40 uur en van 18 juli 2018 van 14.30 tot 14.40 uur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het artikel over schone as van afval en vuile variant

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij voortgangsrapportage Tracťwetplichtige projecten 2e helft 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de afsluiting Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over circulaire economie

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over de toegenomen verkeersdrukte op de wegen in en rondom Hoeksche Waard

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden commissievragen over Monitoringsrapportage NSL 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over consumentenvuurwerk F-1 en F-2

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de gehanteerde keuringsnormen en richtlijnen van consumentenvuurwerk F-1 en F-2 en een overzicht van afgekeurde consumentenvuurwerkproducten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-05 openbare orde en veiligheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over treinongeval Voorschoten 4 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over circulaire economie

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op 8 puntenplan Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over gelijkwaardigheidscriteria in de Wet Luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek naar de Nederlandse norm voor teerhoudend asfaltgranulaat

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de ILT, IenW en het RIVM over het aan het RIVM gevraagde onderzoek over de Nederlandse norm voor teerhoudend asfaltgranulaat en concepten van het door het RIVM opgestelde rapport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 bodem Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over baggerstort Ingense Waarden

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken en vergunningen van de Rijksoverheid met vertegenwoordiger van de eigenaar van de Ingense Waarden als stortplaats van bagger en/of als gebied in de uiterwaarden van de Nederrijn nabij Ingen in Gelderland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 bodem Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken vervalopslag radioactief afval

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderzoeken en herstelplan Prinses Margriettunnel A7 bij Sneek

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 18e voortgangsrapportage ERTMS

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over circulair plastic

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende Beslisnota Beantwoording Kamervragen en brief fractievoorzitters Maastricht over Brug Itteren

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Bestand: onderliggende-beslisnota-beantwoording-kamervragen-en-brief-fractievoorzitters-maastricht-over-brug-itteren.pdf
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief delen zwarte lijsten Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en benoemen tijdpad

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op CE Delft rapport over CO2-winst met kunststofrecyclaat

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervraag over vismigratie bij gemaal in sluizencomplex IJmuiden

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Tussenbalans IenW-project Omgang met burgers en bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Afschrift reactie op ingezonden brief burgemeesters over het vervoer van chemische stoffen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de Voorkeursbeslissing van de Luchtruimherziening

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over gevaarlijke treinen door steden verbieden

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over uitspraak College voor de Rechten van de Mens over NS

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamerbrief (NALV)

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Bestand: onderliggende-beslisnota-kamerbrief-nalv.pdf
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het gebruik van station Heerenveen IJsstadion bij evenementen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over oplossing files A2 Weert-Eindhoven

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over verdachte Chinese kranen in Nederlandse haven

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over privjets als onderdeel van het klimaatbeleid voor de luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over (her)sanering voormalige EMK-terrein Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over de (her)sanering van het voormalige EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel. Er wordt verzocht om openbaarmaking van alle communicatie over dit onderwerp in de periode 1 september 2021-12 augustus 2022 tussen het ministerie van IenW en Dura Vermeer Groep NV (en/of gelieerde ondernemingen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-03 bodem Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over export van laagwaardige brandstoffen naar buiten de EU

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-31 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 8e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2022-2

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij 8e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2022-2 (PDF | 3 pagina's | 119 kB)
Besluit: 2023-03-31 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij beleidsaanpak niet-CO2-klimaateffecten luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij beleidsaanpak niet-CO2-klimaateffecten luchtvaart (PDF | 6 pagina's | 207 kB)
Besluit: 2023-03-30 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamerbrief met reactie op brieven KHN en OPA over vaargeul Ameland-Holwerd

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Onderliggende beslisnota Kamerbrief met reactie op brieven KHN en OPA over vaargeul Ameland-Holwerd (PDF | 2 pagina's | 146 kB)
Besluit: 2023-03-30 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag Milieuraad 16 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over 2 beslisnotas internetconsultatie experimenteerregeling Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over beslisnotas bij de experimenteerregeling anticiperend handhaven Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit en inventaris bij Woo-verzoek over 2 beslisnotas internetconsultatie experimenteerregeling Schiphol (PDF | 9 pagina's | 175 kB)
Besluit: 2023-03-30 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsaanpak niet-CO2-klimaateffecten luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsaanpak niet-CO2-klimaateffecten luchtvaart (PDF | 4 pagina's | 166 kB)
Besluit: 2023-03-30 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dwangsombesluit reinigingsproduct

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over het dwangsombesluit betreffende het reinigingsproduct 'Easyflow'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de brief 'voornemen last onder dwangsom'

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Besluit op een verzoek om informatie over de brief 'voornemen last onder dwangsom'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om gespreksverslag Delta Airlines

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om gespreksverslag Delta Airlines (PDF | 1 pagina | 82 kB)
Besluit: 2023-03-29 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de bagage afhandeling op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de bagage afhandeling op Schiphol (PDF | 2 pagina's | 81 kB)
Besluit: 2023-03-29 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering tijdelijke maatregelen verkeersveiligheid N50

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering tijdelijke maatregelen verkeersveiligheid N50 (PDF | 3 pagina's | 148 kB)
Besluit: 2023-03-29 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderliggende beslisnota Kamervragen onervaren personeel en stagiairs

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Onderliggende beslisnota Kamervragen onervaren personeel en stagiairs (PDF | 1 pagina | 105 kB)
Besluit: 2023-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over IMA en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over IMA en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (PDF | 3 pagina's | 141 kB)
Besluit: 2023-03-29 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beoordeling afval of niet en experimenteren Circulaire Economie

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over varend ontgassen

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Deelbesluit I op een verzoek om informatie over varend ontgassen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over varend ontgassen (PDF | 3 pagina's | 523 kB)
Besluit: 2023-03-29 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel overafzwakken maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel overafzwakken maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk (PDF | 1 pagina | 97 kB)
Besluit: 2023-03-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over depositie onderzoek IJmond najaar 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over depositie onderzoek IJmond najaar 2022 (PDF | 2 pagina's | 119 kB)
Besluit: 2023-03-28 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Staat van Schiphol 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-28 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over wind op land

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over wind op land (PDF | 2 pagina's | 83 kB)
Besluit: 2023-03-27 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Notitie Beantwoording ILT vervolgvragen PFAS - Indaver

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Notitie Beantwoording ILT vervolgvragen PFAS - Indaver (PDF | 3 pagina's | 150 kB)
Besluit: 2023-03-27 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (PDF | 4 pagina's | 161 kB)
Besluit: 2023-03-27 wonen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over scenarios stimulering van duurzame mobiliteit na 2025

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota geannoteerde agenda informele Milieuraad 18 en 19 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota geannoteerde agenda informele Milieuraad 18 en 19 april 2023 (PDF | 2 pagina's | 136 kB)
Besluit: 2023-03-27 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel informatieplicht luchthavenexploitanten

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel informatieplicht luchthavenexploitanten (PDF | 3 pagina's | 130 kB)
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over overweging Europese Commissie om investeringen in nieuwe vliegtuigen te labelen als klimaatvriendelijk

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over overweging Europese Commissie om investeringen in nieuwe vliegtuigen te labelen als klimaatvriendelijk (PDF | 2 pagina's | 144 kB)
Besluit: 2023-03-27 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over gif in de grond

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over gif in de grond (PDF | 2 pagina's | 106 kB)
Besluit: 2023-03-27 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over berichten over niet vervangen boogbrug over het Julianakanaal

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over berichten over niet vervangen boogbrug over het Julianakanaal (PDF | 2 pagina's | 97 kB)
Besluit: 2023-03-27 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over (recreatieve) luchtvaartexaminatoren die een negatieve competentie beoordeling (AoC) van ILT hebben ontvangen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht waarin vermeld staat hoeveel (recreatieve) luchtvaartexaminatoren -en met welk achtergrond, in de periode 22 februari 2021 - 22 februari 2023 ≠een negatieve competentie beoordeling (AoC) van de ILT hebben ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (Schiphol bijlagen 1 t/m 4 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 1 t/m 4 Schiphol (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (Schiphol bijlagen 5 t/m 8 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 5 t/m 8 Schiphol (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (Schiphol bijlagen 9 t/m 14 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 9 t/m 14 Schiphol (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (overige luchtvaartterreinen bijlagen 1 t/m 4 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 1 t/m 4 overige luchtvaartterreinen (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (overige luchtvaartterreinen bijlagen 5 t/m 9 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Bijlagen 5 t/m 9 overige luchtvaartterreinen (van 14) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland. Specifiek over gebruiksplannen, aanvragen, adviezen en handhavingsvoorschriften tussen 17 augustus 1994 en 24 december 2008. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

esluit op Woo-verzoek over Schiphol en andere luchtvaartterreinen in Nederland (overige luchtvaartterreinen bijlagen 10 t/m 14 van 14)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Openbaar gemaakte documenten Overige luchtvaartterreinen deel 10
Besluit: 2023-03-27 luchtvaart Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen weigering Interrail houders op ICE International

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-24 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Grondafhandeling Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota voortgangsbrief TTH

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de noodzaak om regenwater beter vast te houden

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Nederlands Actieplan Luchtvaartveiligheid (NALV)

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen so over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992 (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2023-03-22 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak stremmingen treinverkeer door dassen

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-22 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Kamerbrief over expertgroep IJmond

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota over Kamerbrief over expertgroep IJmond (PDF | 2 pagina's | 145 kB)
Besluit: 2023-03-21 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend (PDF | 1 pagina | 107 kB)
Besluit: 2023-03-21 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluidd

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluidd (PDF | 9 pagina's | 259 kB)
Besluit: 2023-03-21 geluid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over conferentie Bereikbaarheid voor iedereen

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over conferentie Bereikbaarheid voor iedereen (PDF | 2 pagina's | 122 kB)
Besluit: 2023-03-21 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het nieuws over verdwijnen bushaltes

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het nieuws over verdwijnen bushaltes (PDF | 1 pagina | 66 kB)
Besluit: 2023-03-21 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over gelijkwaardigheidscriteria Wet Luchtvaart

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over gelijkwaardigheidscriteria Wet Luchtvaart (PDF | 1 pagina | 97 kB)
Besluit: 2023-03-21 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verkenners voor herstart cao-onderhandelingen streekvervoer

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verkenners voor herstart cao-onderhandelingen streekvervoer (PDF | 2 pagina's | 85 kB)
Besluit: 2023-03-21 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over keuringen psychologische geschiktheid machinisten

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over keuringen psychologische geschiktheid van machinisten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling herziening rijbewijsrichtlijn

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beoordeling herziening rijbewijsrichtlijn (PDF | 2 pagina's | 83 kB)
Besluit: 2023-03-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord EK tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij memorie van antwoord EK tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (PDF | 2 pagina's | 129 kB)
Besluit: 2023-03-20 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen Kooksfabrieken 2

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen Kooksfabrieken 2 (PDF | 2 pagina's | 127 kB)
Besluit: 2023-03-20 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat het bijna niet meer rendabel is om als binnenvaartschipper te varen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat het bijna niet meer rendabel is om als binnenvaartschipper te varen (PDF | 2 pagina's | 104 kB)
Besluit: 2023-03-20 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota geactualiseerde uitvoeringsagenda luchtvaartnota 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-20 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen tijdelijke beleidsregel elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-20 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek notulen Stuurgroep bodemconvenant

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om de notulen van de Stuurgroep bodemconvenant en de stuurgroep OBG (ondergrond, bodem en grondwater) over de periode 1 januari 2018 tot en met 26 oktober 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 bodem Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken (PDF | 3 pagina's | 172 kB)
Besluit: 2023-03-17 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij studie omgevingsveiligheid toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij studie omgevingsveiligheid toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers (PDF | 6 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2023-03-17 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief vooruitblik MIRT 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief vooruitblik MIRT 2023 (PDF | 1 pagina | 90 kB)
Besluit: 2023-03-17 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij principebesluit CO2-plafond

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij principebesluit CO2-plafond (PDF | 11 pagina's | 290 kB)
Besluit: 2023-03-17 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 (PDF | 2 pagina's | 122 kB)
Besluit: 2023-03-17 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Achterliggende beslisnota s nationaal CO2-plafond

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Achterliggende beslisnota s nationaal CO2-plafond (PDF | 18 pagina's | 3,6 kB)
Besluit: 2023-03-17 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst bezwaar ProRail bij bezwaarcommissie over kwartsstof

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst bezwaar ProRail bij bezwaarcommissie over kwartsstof (PDF | 4 pagina's | 156 kB)
Besluit: 2023-03-16 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de situatie in de Lutkemeerpolder

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de situatie in de Lutkemeerpolder (PDF | 2 pagina's | 68 kB)
Besluit: 2023-03-16 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op position paper NVLT

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op position paper NVLT (PDF | 3 pagina's | 87 kB)
Besluit: 2023-03-16 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over dagelijkse dronevluchten tussen ziekenhuizen Meppel en Zwolle

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over dagelijkse dronevluchten tussen ziekenhuizen Meppel en Zwolle (PDF | 2 pagina's | 104 kB)
Besluit: 2023-03-16 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel (PDF | 2 pagina's | 94 kB)