Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn En Sport

Besluit op Woo-verzoek over tabaksontmoedigingsbeleid

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die gaan over het internationaal beleid, de beleidsvorming over het Nederlands tabaksontmoedigingsbeleid en de input van Nederland over dit onderwerp op internationaal vlak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanstellingen twee lid-juristen RTG Zwolle

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de aanstellingen van mw. mr. W. R. Kastelein en mr. dr. C.A. Bol als lid-juristen van het RTG Zwolle. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek boekje 25 jaar tuchtrecht in de wet BIG

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over het boekje 25 jaar tuchtrecht in de wet BIG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over 10e bijeenkomst van Conference of the Parties

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over de 10e bijeenkomst van de Conference of the Parties (COP10). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gemaakte afspraken tussen MEVA en IGJ

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de gemaakte afspraken tussen de MEVA en de IGJ die van toepassing zijn op het werkgebied van een apotheker die tevens inspecteur is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over GMP-inspectie aan HALIX B.V.

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over documenten over de GMP-inspectie aan HALIX B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding 'RescEU physical medical stockpile of medlical equipment'

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de aanbesteding 'RescEU physical medical stockpile of medlical equipment'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Pure Medical

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het onderzoek naar Pure Medical, uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afvalverbrandingsinstallatie Indaver Nederland B.V.

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over afvalverbrandingsinstallatie Indaver Nederland B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overleg PFAS

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten die zien op een overleg dat op 7 september 2022 tussen de ministeries van LNV, VWS, IenW en de visserijsector heeft plaatsgevonden. Specifiek, de uitnodiging, de mail conversaties voorafgaand aan het overleg, een lijst met uitgenodigde partijen en de Outlook invite. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over monitoringsgegevens afvalwater gemeente Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over gegevens gemeten en geanalyseerd in het afvalwater van de gemeente Den Haag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over huisvestingsproblematiek huisartsen

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie en communicatie over een door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitgevoerd onderzoek over de klachtenregeling van Medidental. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verstrekte voorschotten Stichting Open Nederland

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de verantwoording en controle van de door het ministerie van VWS aan Stichting Open Nederland (SON) verstrekte voorschotten in het kader van Testen voor Toegang. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergoeding hoortoestellen

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de vergoeding van hoortoestellen als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling zorgverzekering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidie renovatie de Kampheuvel

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidie voor renovatie van het gebouw de Kampheuvel van Stichting Jongenshuis Hoenderloo en de voorbereiding van het subsidieverleningsbesluit van 5 december 1986. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleidsafwegingen geneesmiddelentekorten

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het beleid en de beleidsafwegingen over het omgaan met geneesmiddelentekorten, meldingen van (aankomende) geneesmiddelentekorten en handhaving voor het niet (tijdig) melden van geneesmiddelentekorten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de certificering voor het middel Ellansť

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over het product Ellansť, een dermatologische filler, die op de Nederlandse markt gebracht wordt door Aqtis Medica! B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afhandeling van een handhavingsverzoek door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een handhavingsverzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek gaat specifiek over de openbaarmaking van 2 documenten van een teamoverleg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aansprakelijkheidsstelling Aquatouch-affaire

[Gepubliceerd: 2024-01-05] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 december 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie omtrent de aansprakelijkstelling van de IGJ wegens nalatigheid in de Aquatouch-affaire.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over lachgasverbod

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Besluit van 17 november 2022, met wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, wegens plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Preventietafel, thematafel alcohol

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de Preventietafel, thematafel alcohol. Specifiek, de periode van 1 november 2021 tot en met 8 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afhandeling handhavingsverzoek door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een bepaald handhavingsverzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over het Experiment gesloten coffeeshopketen. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten omtrent de communicatie en overleggen die de ministeries van VWS en JenV sinds de aanwijzing van de 1e telers met stakeholders hebben gevoerd tijdens de lopende voorbereidingsfase. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode februari 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-12-12] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 oktober 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode februari 2021.
Besluit: 2023-11-11 Documenten: 1020
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek over werkinstructies toepassing Woo

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Aanvullend besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over werkinstructies over de toepassing van de Woo die bij het ministerie van VWS aanwezig zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over prijsonderhandelingen Trodelvy

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de prijsonderhandelingen tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het geneesmiddel Trodelvy en/of de werkzame stoffen sacituzumab govitecan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Backpay-regeling

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over de Backpay-regeling in relatie tot militairen in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en gouvernementsambtenaren van voormalig Nederlands-IndiŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-08 defensie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over huisvestingsproblematiek voor huisartsen

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de huisvestingsproblematiek van huisartsen in de periode vanaf 1 juni 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de samenwerking Nederland en IndonesiŽ met Yomema

[Gepubliceerd: 2023-11-07] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 oktober 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (WOO). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de afspraken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek IndonesiŽ over de samenwerking tussen de beide landen op het gebied van gezondheidszorg.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek sociale mediaberichten vergoeding PrEP-zorg

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over 2 berichten op X van een Tweede Kamerlid over de vergoeding van PrEP-zorg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werkinstructies Woo

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Besluit en lijst van documenten bij een verzoek om informatie over de werkinstructies van de Woo. Specifiek om informatie over de interne richtlijnen en werkinstructies die toezien op de openbaarmaking van informatie en behandeling van Woo-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de terugkeer van de wolf in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-11-08] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 16 oktober 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (WOO). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over ziektes die wolven in Nederland met zich meedragen en de (mogelijke) gevaren hiervan voor de volksgezondheid.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-10-22] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juli 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 4610
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode juni, juli en augustus 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-12-08] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 oktober 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode juni, juli en augustus 2021.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 357
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek militair radiostation in Herwijnen en Wier

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over een militair radarstation in Herwijnen en Wier. Het gaat om documenten over de (mogelijke) plaatsing van een SMART-L-radar in Herwijnen en Wier in de periode 24 oktober 2020 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kiezen TobLabNet-methode

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten en informatie over alle documenten over het kiezen van de TobLabNet methode (in tegenstelling tot enig andere intense meetmethode) voor het uitvoeren van het onderzoek openbaar te maken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode december 2020 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-12-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 september 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode testen december 2020.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1111
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over door EZK en VWS verstrekte lening aan InnoGenerics

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten en informatie over de door EZK en VWS verstrekte lening aan InnoGenerics ŗ 6,7 miljoen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode januari 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-11-26] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 september 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode januari 2021.
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 1589
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over disfunctioneren zorgverlener

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over het hele dossier dat opgemaakt is over de melding van disfunctioneren van de verzoeker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek aangaande het Programma Aanpak Stikstof

[Gepubliceerd: 2023-10-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 september 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van meldingen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof in machineleesbare vorm.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over werking NVWA en IGJ

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie over werking van de NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over somatische transgenderzorg

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Besluit en lijst van documenten bij een verzoek om informatie over de somatische transgenderzorg in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode mei 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-09-06] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 april 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode mei 2021.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 423
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode april 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-09-06] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 mei 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode april 2021.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 313
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over jaarverantwoording Wtza

[Gepubliceerd: 2023-12-18] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de jaarverantwoording Wet toetreding zorgaanbieders. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluiten van het ministerie van VWS over een subsidieaanvraag

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over besluiten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een subsidieaanvraag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over correspondentie tussen Ambulancezorg Groningen en de IGJ

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Raad van Bestuur van Ambulancezorg Groningen en de IGJ in de periode van 6 februari 2023 tot 6 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verlaging btw op groente en fruit

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over de verlaging van de btw op groente en fruit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoeksrapport Warande

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoeksrapport van Warande. Het verzoek gaat ook over documenten die zien op aanvullende vragen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft gesteld en waaruit blijkt waar het nadere onderzoek van de IGJ zich op zal richten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vrijstelling vennootschapsbelasting zorglichamen 2017

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om documenten over 2017 over de vrijstelling van vennootschapsbelasting van zorglichamen in de zin van artikel 5, 1e lid, aanhef en onder c, van de Wet op de vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Mandaatregister en Volmachtregister van VWS

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op Woo-verzoek over het Mandaatregister en Volmachtregister van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de maatschappelijke dialoog jeugdzorg

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de maatschappelijke dialoog jeugdzorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 jeugdzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over brief Bureau Jeugdzorg Limburg aan IGJ

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over de brief van Bureau Jeugdzorg Limburg aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van 29 december 2022 inclusief de bijlagen bij deze brief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sluiting Bonlab laboratorium

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek over openbaar maken van informatie over de sluiting van verschillende laboratoria op Bonaire in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 14 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D (en/of colecalciferol), in de periode van 29 april 2022 tot en met 23 januari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de beoordelings- en toetsingskaders van GMP, GDP en GLP

[Gepubliceerd: 2023-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over de beoordelings- en/of toetsingskaders van Good Manufacturing Practice (GMP), Good Distribution Practices (GDP) en Goede Laboratorium Praktijk (GLP) die door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden gebruikt bij het toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Beslissing op een bezwaar tegen deelbesluiten op een verzoek om openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op de concentratie van zorg voor patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen over de periode van 1 januari 2021 tot en met 5 april 2022. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitstroomcijfers IC-verplegend personeel

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Besluit op een verzoek om documenten over de uitstroomcijfers van IC-verplegend personeel en deelrapport 8 FZO beroepen & Ambulanceverpleegkundigen van het Capaciteitsorgaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over TobLabNet meetmethode

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de problemen met betrekking tot de metingen van de TobLabNet meetmethode en de beweerde corrigerende maatregelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over voorgenomen plaatsing militair radarstation Herwijnen

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over de voorgenomen plaatsing van een militair radarstation te Herwijnen. Het verzoek is op 15 november 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie naar aanleiding van fouten in de lijst met Top-100 ammoniakuitstoters

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie naar aanleiding van fouten in de lijst met Top-100 ammoniakuitstoters. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek IGJ naar JeugdplusJeugd B.V.

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verrichte onderzoeken naar JeugdplusJeugd B.V. in Capelle aan den IJssel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het Transparantieregister Zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over het Transparantieregister Zorg (TRZ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mensenrechtenkwesties ten aanzien van WK voetbal in Qatar

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over mensenrechtenkwesties ten aanzien van het WK voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek WK Qatar en mensenrechten

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over uitingen en statements tijdens het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar, mensenrechten in Qatar, en het bestaan van een energiedeal met Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over apenpokken. Het gaat om openbaarmaking van documenten over de volgorde van vaccinatie, de wijze waarop de vaccinatie door de betrokken organisaties/GGD'en zal plaatsvinden, gemelde uitvoeringsproblemen en getrokken lessen over de periode van 1 mei 2022 tot en met 21 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Op 26 april2023 is het 1e deelbesluit op het Woo-verzoek over apenpokken genomen.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over klacht na melding Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over een klacht die naar aanleiding van een melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is ingediend. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Tweede deelbesluit en inventaris bij een Woo-verzoek om informatie over de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over accijnsverhoging tabak

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Besluit en inventaris bij een Woo-verzoek over de accijnsverhoging van tabak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vermeende misstanden bij zorgboerderij in Grootschermer

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over vermeende misstanden bij zorgboerderij De Lambertushoeve in Grootschermer. Specifiek over alle correspondentie en documenten die betrekking hebben op het contact van een inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met de gemeente Alkmaar en de Stichting Heemz.org. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek ammoniak van zee

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om documenten over ammoniak van zee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek pilot wijkverpleging en maatregelen tegen Thuiszorg Naborgh

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over de pilot wijkverpleging en de maatregelen die zijn getroffen tegen zorgaanbieder Thuiszorg Naborgh. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opdrachtverlening aan IPW

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrag dat het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft ontvangen voor de opdracht betreffende de Doorbraakmethode. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 markttoezicht Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over audiobestanden vergaderingen OMT

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie binnen het ministerie van VWS, en tussen VWS en het ministerie en het RIVM, over opgedoken audiobestanden van OMT-vergaderingen (vergaderingen van het Outbreak Management Team) in de periode 20 mei t/m 29 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-30 ziekten en behandelingen Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uitstoot stoffen Tata Steel IJmuiden

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Besluit en inventaris bij een Woo-verzoek om informatie over de uitstoot van stoffen door de Tata Steel IJmuiden B.V. en/of gelieerde vennootschappen. Het verzoek is op 15 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-04-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek testen apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over het testen op apenpokken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over apenpokken. Het gaat om openbaarmaking van documenten over de volgorde van vaccinatie, de wijze waarop de vaccinatie door de betrokken organisaties/GGD'en zal plaatsvinden, gemelde uitvoeringsproblemen en getrokken lessen over de periode van 1 mei 2022 tot en met 21 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 3 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 3 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 6 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 6 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 1 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 1 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 4 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 4 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 5 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 5 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 2 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 2 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over zelfgekozen levenseinde, euthanasie, voltooid leven en suÔcide

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over zelfgekozen levenseinde, euthanasie, voltooid leven en (de preventie van) suÔcide in Nederland over de periode van 2010 tot 2016. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, zoals genoemd in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Meer specifiek gaat het verzoek om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de beschikbaarheidsbijdrage en subsidiering ten aanzien van de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut in de zin van artikel 3 van de Wet BIG.
Besluit: 2023-04-20 zorg en gezondheid Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over Philips Dreamstation 1

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over de veiligheid en kwaliteit van slaap- en beademingsapparatuur van Philips (Philips Dreamstation 1). Het gaat om alle informatie en documenten die bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekend waren vanaf de periode van 1 oktober 2021 tot en met de periode van 1 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e Deelbesluit op Woo-verzoek over handhaving van overtredingen van de Alcoholwet door buitenlandse aanbieders

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving van overtredingen van de Alcoholwet door buitenlandse aanbieders van alcoholische dranken die zich op de Nederlandse markt begeven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 gezondheidsrisico's Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de Dutch Grand Prix

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Besluit op een verzoek om informatie over de bij het ministerie van VWS aanwezige documenten en communicatie met betrekking tot de Dutch Grand Prix over de periode van januari 2021 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Scenarios en maatregelen over de periode september 2020 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2024-01-05] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 april 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Scenarios en maatregelen over de periode september 2020.
Besluit: 2023-04-07 Documenten: 4259
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het gebruik van het regeringstoestel voor WK Voetbal in Qatar

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van het regeringstoestel door de minister van Langdurige Zorg en Sport voor het bezoek aan het WK Voetbal in Qatar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uit basisverzekering vergoeden vitamine D

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over het wel of niet uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D (en/of colecalciferol). Het gaat om informatie in de periode van 5 december 2020 tot en met 29 april 2022. Het verzoek is op 29 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 zorgverzekeringen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over jaarverslagen en facturen SKU (Radboudumc) aan VWS

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over toezending van de jaarverslagen van het Radboudumc over de diensten die zij heeft uitgevoerd vanaf 2016. Ook is gevraagd om inzage van de gefactureerde bedragen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 werk Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode maart 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-11-16] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 maart 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode maart 2021.
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 226
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het onderzoek die het RIVM namens de NVWA uitvoert met betrekking tot verwerkt coquillevlees

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert met betrekking tot verwerkt coquillevlees. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over nota met kenmerk 1039928

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over de nota met het kenmerk 1039928. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-22 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Visus Oogkliniek

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om documenten over het toezicht op de kwaliteit, veiligheid en zorg bij particuliere oogklinieken, en specifiek de Visus Oogkliniek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek over Transparantieregister Zorg

[Gepubliceerd: 2023-03-31] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de periodieke onderzoeken naar de kwaliteit van het Transparantieregister Zorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit en inventaris bij Woo-verzoek over Transparantieregister Zorg (PDF | 9 pagina's | 1,3 MB) Documenten deel 1 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 61 pagina's | 10,7 MB) Documenten deel 2 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 334 pagina's | 9,9 MB) Documenten deel 3 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 139 pagina's | 9,6 MB) Documenten deel 4 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 260 pagina's | 8,5 MB) Documenten deel 5 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 123 pagina's | 28,7 MB) Documenten deel 6 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 48 pagina's | 29,2 MB)
Besluit: 2023-03-07 zorg en gezondheid Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek kosten Koningsspelen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over de kosten die de overheid heeft gemaakt voor de Koningsspelen in de periode 2013-2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek toelating Ibrutinib tot basispakket

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de manier waarop het geneesmiddel Ibrutinib (merknaam: Imbruvica) is toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verplichte loondienst medisch specialisten

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om documenten over een loondienstregeling van medisch specialisten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 werk Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over het smaakstoffen-rapport

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over het RIVM-voorstel en het smaakstoffenrapport van het RIVM die mede ten grondslag liggen aan het ontwerpbesluit van 27 mei 2020 waarmee het Nederlandse Tabaks-en Rookwarenbesluit wordt gewijzigd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-21 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over het archiveren van chatberichten

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over het archiveren van chatberichten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo verzoek over beslissingen op bezwaar in bezwaarprocedures van melatonine fabrikanten

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over lopende procedures van twee melatonine fabrikanten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-02-13 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medisch hulpmiddel Aquatouch

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over gesprekken die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft gevoerd over het medisch hulpmiddel Aquatouch. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-23 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening Stichting Q-support

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Minister De Jonge (VWS) heeft op 12 januari 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek gaat over de openbaarmaking van documenten over het besluit dat als bijlage aan de notariŽle akte van de statutenwijziging van de stichting op 29 april 2021 is gehecht. Verder is gevraagd om informatie over de goedkeuring van de statutenwijziging door Minister De Jonge (VWS) die uit e-mailberichten blijkt.
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Philips Dreamstation 1

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over de veiligheid en kwaliteit van slaap- en beademingsapparatuur van Philips (Philips Dreamstation 1). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie van het RIVM omtrent lijst met top-100 stikstofuitstoters

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de lijst met top 100 stikstofuitstoters in de periode van de Kamervragen over dit onderwerp van 22 februari 2022 tot ontvangst van het Woo-verzoek op 5 mei 2022.
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over brief IGJ aan Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over een brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan de Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 jeugdzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode februari 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-10-22] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode februari 2021.
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 7044
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over blurring

[Gepubliceerd: 2023-05-16] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de correspondentie inzake het reguleren van mengvormen of blurring, tussen de betrokken bewindspersonen van VWS en EZ onderling, met de bewindspersonen, met en tussen ambtenaren van VWS en EZ, alsmede met de betrokken veldpartijen.
Besluit: 2022-12-21 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen VWS en KNVB over Wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van VWS en de KNVB over het Wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode januari 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-10-22] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 december 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode januari 2021.
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 8163
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over reclame voor online kansspelen

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over reclame voor online kansspelen over de periode van 12 februari 2019 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen IGJ en VUMC aangaande calamiteitenonderzoek

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over een calamiteitenonderzoek tussen het VUmc en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over instroom (medische) vervolgopleidingen

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over de instroom van (medische) vervolgopleidingen. Het betreft de openbaring van het verdeelplan voor de instroom van medisch specialismen over de jaren 2021, 2022 en 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opvang asielzoekers Ter Apel

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over de opvang van asielzoekers voor en binnen de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel, in de periode 1 juli-16 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoŲnosenbeleid

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoŲnosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek testfaciliteiten en laboratoria RIVM

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om documenten over het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ISO-certificering en Good Laboratory Practice-compliance van de testfaciliteiten en laboratoria van het RIVM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over IUB Ballerineģ Intrauterine Device

[Gepubliceerd: 2023-07-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft alle informatie dan wel documenten met betrekking tot het klinisch evaluatierapport van het medisch hulpmiddel IUB Ballerineģ Intrauterine Device. Het verzoek ziet op alle informatie dan wel documenten die bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd berusten tot en met de periode van 16 maart 2021.
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek 2022.176

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo) met het kenmerk 2022.176. Dit verzoek is eveneens gedaan op basis van de Woo.
Besluit: 2022-11-20 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Top 100 bedrijven ammoniak

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Besluit op een verzoek om informatie uit de Emissieregistratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gerelateerd aan de zogenaamde Top 100 bedrijven: ammoniak, die op 19 april 2022 aan de Tweede Kamer is toegezonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). De Leeswijzer is een toelichting op document 1 waarin een toelichting wordt gegeven op de totstandkoming en inhoud van het document door het RIVM.
Besluit: 2022-11-18 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake de subsidieverlening aan de Stichting Q-Support

[Gepubliceerd: 2022-11-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten inzake de subsidieverlening aan de Stichting Q-Support tot en met de periode 29 april 2022.
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Eerste deelbesluit en inventaris bij Woo-verzoek om informatie over de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de wijze waarop publiek Woo-verzoeken digitaal kan indienen bij het ministerie van VWS en vermelding van contactgegevens Woo-contactpersoon

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over de wijze waarop het publiek Woo-verzoeken digitaal kan indienen bij het ministerie van VWS en vermelding van contactgegevens van Woo-contactpersoon op de website van het ministerie van VWS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Besluit op een verzoek om alle documenten vanaf 1 januari 2021 over de concentratie van de zorg voor patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de beleidsinzet medicinale cannabis en toekomstige scenarios

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de beleidsinzet van medicinale cannabis en toekomstige scenarios. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de behandeling autologe hematopoietische stamceltransplantatie bij multiple sclerose.

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling autologe hematopoietische stamceltransplantatie (aHSCT) bij multiple sclerose (MS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 over de periode januari 2020 tot en met 29 maart 2022. Het verzoek is op 29 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 28 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028

[Gepubliceerd: 2023-06-23] [INGETROKKEN]
Besluit: 2022-10-28 jeugdzorg
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de inzet van voormalig verpleegkundigen en artsen tijdens de coronapandemie

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van voormalig verpleegkundigen en artsen tijdens de coronapandemie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de geneesmiddelen Haloperidol, Temazepam, Clonazepam, Clomipramine, Paroxetine en Seroxat

[Gepubliceerd: 2023-06-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de geneesmiddelen Haloperidol, Temazepam, Clonazepam, Clomipramine, Paroxetine en Seroxat in relatie tot geneesmiddelentekorten, ontheffingsbesluiten, toestemmingsbesluiten, de artikelen 3.17 en 3.17a van de Regeling Geneesmiddelenwet en artikel 40, derde lid, onder c, van de Geneesmiddelenwet.
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op Woo-verzoek over handhaving van overtredingen van de Alcoholwet door buitenlandse aanbieders

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving van overtredingen van de Alcoholwet door buitenlandse aanbieders van alcoholische dranken die zich op de Nederlandse markt begeven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over BiOns B.V.

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over alle correspondentie aangaande BiOns B.V. aanwezig bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is op 23 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-19 ouderenzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over seksuele intimidatie en misbruik in de ziekenhuiszorg

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over seksuele intimidatie en misbruik in de ziekenhuiszorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Wvkl-erkenning Stichting Katholieke Universiteit

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om documenten over de aanvraag van de Stichting Katholieke Universiteit om een erkenning voor de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over transvaginale bekkenbodemmatjes

[Gepubliceerd: 2023-04-13] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over transvaginale bekkenbodemmatjes. Het verzoek is gedaan op 24 maart 2022 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op 1 mei 2022 is deze wet opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-13 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over alle communicatie tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum

[Gepubliceerd: 2022-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie tussen het ministerie van VWS, het ministerie van LNV, de Gezondheidsraad, Wageningen University & Research en (niet)commerciŽle partijen en brancheorganisaties zoals Friesland Campina en NZO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-11 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen VWS en persbureau

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie naar aanleiding van 2 krantenartikelen. Het gaat om artikelen over het bewaren van persoonsgegevens van een tandarts na een tuchtzaak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Besluit op een verzoek om alle documenten vanaf 1 januari 2021 over de concentratie van de zorg voor patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-07 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over melding IGJ en inspectietraject bij JAR Zorg

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over JAR Zorg B.V. en het daaropvolgende inspectietraject. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over conversietherapie

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over de 'Verkenning van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van conversietherapie'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verkoop UAD-geneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over verkoop van UAD-geneesmiddelen over de periode 1 januari 2018 tot 1 juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-30 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek WK Qatar

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om correspondentie over het wereldkampioenschap voetbal (WK) in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Etizolam

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over Etizolam in de periode van 1 januari 2017 tot en met 27 oktober 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inclusief lijst van documenten en bijlagen over het geneesmiddel dexmethylfenidaat

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over het geneesmiddel dexmethylfenidaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek inclusief lijst van documenten over het geneesmiddel dexamfetamine

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie afkomstig van, gericht aan en/of met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het geneesmiddel dexamfetamine vanaf 1 januari 2006. Het verzoek is op 23 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-16 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over methylfenidaat

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over het medicijn methylfenidaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-15 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontheffingsverzoek van een fabrikant van draagbare zuurstofconcentrator

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over een ontheffingsverzoek van een fabrikant van een draagbare zuurstofconcentrator. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek afbouwmedicatie

[Gepubliceerd: 2022-09-14] Besluit op een verzoek om documenten over afbouwmedicatie en taperingstrips. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-14 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over verkrijgen projectgelden en opdrachten seniorenorganisaties

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over het verkrijgen van projectgelden en opdrachten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van seniorenorganisaties. Het verzoek is op 14 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over restitutie van eigen bijdrage bij niet-gecontracteerde zorg

[Gepubliceerd: 2022-09-02] Besluit op een verzoek om informatie over overleg tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over restitutie van eigen bijdrage bij niet-gecontracteerde zorg. Het verzoek is op 15 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 2 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-02 zorgverzekeringen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 van Wob-verzoek over productverbetering

[Gepubliceerd: 2022-09-01] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over contacten en ontmoetingen tussen het ministerie van VWS en alle betrokken partijen over productverbetering, in het bijzonder afspraken over de Nutri-Score. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode februari 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-12-18] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 augustus 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode februari 2021.
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 344
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA

[Gepubliceerd: 2022-08-30] Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voedingsmarketing

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van documenten met betrekking tot voedselmarketing. Het verzoek ziet toe op alle correspondentie tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stichting Reclame Code in de periode 1 januari 2020 tot en met 4 februari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over behandelingen bij vulvakanker

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over behandelingen bij vulvakanker (vulvacarcinoombehandelingen) uitgevoerd door ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) van 2000 tot en met 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over leeftijdsrestricties met betrekking tot de verkoop van energiedrank aan consumenten

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Minister Kuipers (VWS) heeft op 19 augustus 2022 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit besluit op Wob-verzoek gaat over het openbaar maken van informatie over leeftijdsrestricties met betrekking tot de verkoop van energiedrank aan consumenten. Het gaat om alle correspondentie in de periode van 1 januari 2018 tot en met 4 februari 2022.
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode november 2020 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-10-22] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 augustus 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode november 2020.
Besluit: 2022-08-10 Documenten: 4001
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om alle documenten vanaf 1 januari 2021 over de concentratie van de zorg voor patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek neveninkomsten ambtenaren

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ambtenaren dat in de laatste 5 jaren neveninkomsten had uit het geven van gratis masterclasses en webinars aan professionals. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 overheidspersoneel
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over onderzoek IGJ naar financiŽle vergoedingen

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd naar de financiŽle vergoedingen en de achterliggende stukken. Het verzoek is op 6 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Wob-/Woo-verzoek over onderzoek IGJ naar financiŽle vergoedingen

[Gepubliceerd: 2023-06-16] [INGETROKKEN]
Besluit: 2022-07-25 zorg en gezondheid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over inkomenstoets WMO

[Gepubliceerd: 2022-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over bestuurlijk overleg met de gemeente Krimpen aan den IJssel over de inkomenstoets WMO. Het verzoek is op 6 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over verantwoord medicijngebruik

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over verantwoord medicijngebruik. Het verzoek is op 31 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-20 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om documenten over het Holocaust Namenmonument uit de periode 20 mei 2021 tot 24 maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 cultureel erfgoed Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen IGJ en twee ziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van alle gespreksverslagen die staan in documenten en een lijst van de telefonische contacten tussen de IGJ en twee ziekenhuizen (Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn en ZGT Almelo) in twee individuele casussen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over BiOns B.V.

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over alle correspondentie aangaande BiOns B.V. aanwezig bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is op 23 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 ouderenzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA

[Gepubliceerd: 2022-07-07] Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA
Besluit: 2022-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het project Toekomstbestendig Wet BIG

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van documenten over het onderzoeksproject Toekomstbestendigheid Wet BIG dat vanuit VWS is gegund aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over jaarverantwoording Wtza

[Gepubliceerd: 2023-12-18] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over de jaarverantwoording Wet toetreding zorgaanbieders. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over lutetium-bevattende geneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2024-01-23] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over beleid en alle contacten, gesprekken en/of overleggen inzake lutetium-bevattende geneesmiddelen en de toekenning van add-on status aan apotheekbereidingen.
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 van Wob-verzoek over productverbetering

[Gepubliceerd: 2022-06-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over contacten en ontmoetingen tussen het ministerie van VWS en alle betrokken partijen over productverbetering, in het bijzonder afspraken over de Nutri-Score. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een BIG-geregistreerde zorgverlener

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over een BIG-geregistreerde zorgverlener. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-03 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoŲnosenbeleid

[Gepubliceerd: 2022-06-02] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoŲnosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking negen Opiumontheffingen

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over negen Opiumontheffingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-05-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Wmo convenant Regresrecht/Overeenkomst 2018

[Gepubliceerd: 2022-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over het Wmo Convenant Regresrecht/Overeenkomst 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-05-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bijeenkomsten Werkgroep Afspraken Tabaksbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over de bijeenkomsten van de Werkgroep Afspraken Tabaksbeleid in de periode november 1995 tot en met april 1996, waarin is gesproken over de aanvullingen op de Reclamecode van Tabaksproducten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Wob-verzoek over opheffing traumacentrum Altrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Deelbesluit 3 op een verzoek om informatie over de opheffing van het traumacentrum Altrecht als zelfstandige trauma-afdeling en de gevolgen hiervan voor de algehele GGZ. Ook ziet dit verzoek op de openbaarmaking van informatie over het manifest Lijm de zorg in de periode van 1 november 2018 tot 30 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deelbesluit 1 is op 5 juli 2021 genomen. Deelbesluit 2 is op 28 oktober 2021 genomen.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de Nationale Adviesgroep Cabinelucht

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek tot openbaarmaking van informatie over de totstandkoming van de rapportages van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) in de periode van 2020 tot ontvangst van het verzoek op 16 februari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek evaluatierapport Bureau voor Medicinale Cannabis

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Besluit op een verzoek om alle directe en indirecte bronnen die ten grondslag liggen aan het evaluatierapport over de rol, taken en activiteiten van het Bureau voor Medicinale Cannabis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek functioneren jeugdzorgstelsel

[Gepubliceerd: 2022-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over het functioneren van het jeugdzorgstelsel. Meer specifiek gaat het verzoek over de agenda's en verslagen van bestuurlijke overleggen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e deelbesluit Wob-verzoek protonenbestraling

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om documenten over protonenbestraling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Briedis Jeugdbeschermers

[Gepubliceerd: 2022-04-13] Besluit op een verzoek tot openbaarmaking van de jaarverantwoording van Briedis Jeugdbeschermers van de jaren 2017 t/m 2020 en alle achterliggende stukken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek validatiestudies OPS-model

[Gepubliceerd: 2022-03-28] Besluit op een verzoek om de validatiestudies van het OPS-model en de studie waarbij 1 bron tot op grote afstand kan worden gevalideerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Selective Androgen Receptor Modulators

[Gepubliceerd: 2022-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over Selective Androgen Receptor Modulators vanaf september 2018 tot 23 december 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het geneesmiddel Rubidium-82 (Rb-82)

[Gepubliceerd: 2023-06-23] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het beleid dat ten grondslag heeft gelegen aan het besluit het niet-geregistreerde geneesmiddel Rb-82 (radioactief rubidium) van de firma Bracco toe te laten als geneesmiddel. Verder is gevraagd om een afschrift van de aanvragen om toestemming te verkrijgen tot het gebruik van het niet-geregistreerde geneesmiddel Rb-82.
Besluit: 2022-03-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het zelfgekozen levenseinde

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over vraagstukken over zelfgekozen levenseinde, euthanasie, voltooid leven en (de preventie van) suÔcide in Nederland over de periode van 1 januari 2016 tot en met 17 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het overdrachtsdossier voor de nieuwe staatssecretaris voor de portefeuille oorlogsgetroffenen

[Gepubliceerd: 2023-08-17] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het overdrachtsdossier voor de nieuwe staatssecretaris voor de portefeuille oorlogsgetroffenen.
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie uitvoering beleid in kader naleving artikel 40 lid 2 en artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op Wob-verzoek over openbaar maken van informatie over de uitvoering van het beleid door ondernemingen die hun producten (ook) online verkopen, in het kader van de naleving van artikel 40 lid 2 en artikel 84 lid 1 va de Geneesmiddelenwet. Ook gaat het verzoek over openbaar maken van informatie over het NVWA-project Coronaclaims op internet.
Besluit: 2022-03-04 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2022-03-04] Besluit op een verzoek om informatie over de gesloten coffeeshopketen; specifiek om 'openheid in bestuursbeslissingen over de aanwijzing van de exacte locatie van de 'experimentele wietteler' in Almere'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot informatie over de woonlandfactor verdragsgerechtigden in Frankrijk

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op Wob-verzoek over openbaar maken van informatie over de woonlandfactor die wordt gehanteerd voor de bijdrage die verdragsgerechtigden in Frankrijk betalen. Het verzoek ziet toe op documenten over de onderliggende reeksen van de gemiddelde zorgkosten per persoon in Frankrijk en Nederland, eventueel met een aanvullende documentatie en/of berekening, nodig voor de vaststelling van de woonlandfactor Frankrijk over de jaren 2014 tot en met 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over jaarverslagen van alle abortusklinieken in Nederland over 2019

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over jaarverslagen van alle abortusklinieken in Nederland over 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over begroting en werkplan Q-Support voor 2022

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over de begroting en het werkplan van Q-Support voor het jaar 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake handhavingsverzoek Regenboog Apotheek

[Gepubliceerd: 2022-02-10] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten aangaande het handhavingsverzoek inzake Regenboog Apotheek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het beleid van softdrugs

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van softdrugs, coffeeshops en de teelt van cannabis en de internationale implicaties van het Nederlandse gedoogbeleid over de jaren 70 en 90. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldingen en/of klachten die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een zorgverlener zijn gemeld

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen en/of klachten die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over een zorgverlener zijn gemeld. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over een IGJ onderzoek naar het vermoedelijk disfunctioneren van een zorgverlener. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-02-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanvraag aanwijzing experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Besluit op Wob-verzoek over het openbaar maken van documenten over informatie over de aanvraagprocedure van het experiment gesloten coffeeshopketen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake RIVM-briefrapport 'Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst

[Gepubliceerd: 2022-02-03] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het RIVM-briefrapport 'Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over BiOns BV

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over BiOns B.V. en haar directeur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over via Koninklijk Besluit verlopen benoemingen binnen Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek over de via Koninklijk Besluit verlopen benoemingen binnen het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek protonenbestraling

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over protonenbestraling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over besteding vierde tranche Goudpool

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Deelbesluit 2 en lijst van documenten bij Wob-verzoek over het openbaar maken van documenten over de besteding van de vierde Tranche Goudpool. Specifiek om documenten over de stichting Yeshive, het adviescollege, de commissie Dolman en de bezwaar- en beroepsdossiers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2021-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment). Er wordt gevraagd om documenten van aanvragen van personen, organisaties of bedrijven om mee te mogen doen als teler aan het wietexperiment. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek benoeming plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over en rondom de benoeming van mr. S.M. Evers tot plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over zorggroep Pluryn

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over het openbaar maken van van notas en brieven van VWS over en/of gericht aan zorggroep Pluryn over de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 juni 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidiestukken Gezondheidscentrum Westergouwe

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvragen van de Stichting Gezondheidscentrum Westergouwe. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek evaluatierapport Bureau voor Medicinale Cannabis

[Gepubliceerd: 2021-12-07] Besluit op een verzoek om alle directe en indirecte bronnen die ten grondslag liggen aan het evaluatierapport over de rol, taken en activiteiten van het Bureau voor Medicinale Cannabis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek casus Tuitjenhorn

[Gepubliceerd: 2021-12-03] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten verband houdende met de casus Tuitjenhorn.
Besluit: 2021-12-03 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geneesmiddelentekorten

[Gepubliceerd: 2021-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over de definitie van een geneesmiddelentekort, de procedure om te bepalen of sprake is van een geneesmiddeltekort en het toepassingskader van deze procedure ten aanzien van disulfiram- en/of lithiumcarbonaathoudende geneesmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-24 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid ongeregistreerde geneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-11-19] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor ongeregistreerde geneesmiddelen uit de periode 1 januari 2011 tot en met 4 juni 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over opheffing traumacentrum Altrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de opheffing van het traumacentrum Altrecht als zelfstandige trauma-afdeling en de gevolgen hiervan voor de algehele GGZ. Ook ziet dit verzoek op de openbaarmaking van informatie over het manifest Lijm de zorg in de periode van 1 november 2018 tot 30 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deelbesluit 1 is op 5 juli 2021 genomen. Deelbesluit 3 is op 29 april 2022 genomen.
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beroep MC IJsselmeerziekenhuizen tegen besluit minister VWS

[Gepubliceerd: 2021-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over het beroep van MC IJsselmeerziekenhuizen tegen het besluit van de minister van VWS van 23 augustus 2019 om te voldoen aan de verplichting tot medewerking. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over brief aan ADHD netwerk

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van de brief aan het ADHD netwerk over de vergoeding van de ADHD (medicatie) bij volwassenen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2021-10-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidietoekenningen aan Stichting LOC

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Besluit op Wob-verzoek over het openbaar maken van informatie over subsidietoekenningen aan Stichting LOC. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afleveren geneesmiddelen op artsenverklaring

[Gepubliceerd: 2021-09-23] Besluit op een verzoek om documenten over (onder andere) het afleveren op artsenverklaring van N13NH3 (ammonia gelabeld voor stikstof N13) voor het meten van myocardiale perfusie of andere lichaamsfuncties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dakloze remigranten met minderjarige kinderen

[Gepubliceerd: 2023-06-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een verzoek om openbaarmaking van informatie over de door VWS, BZK en VNG bedachte oplossing voor het probleem dat gemeenten ervaren bij de opvang en huisvesting van terugkerende remigrantengezinnen met minderjarige kinderen.
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek EPD-diners

[Gepubliceerd: 2021-09-17] Besluit op een verzoek om informatie over zogenoemde 'EPD-diners'. Hiermee doelt de verzoeker op de diners waarbij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestuurders van ziekenhuizen hebben gesproken over het elektronisch patiŽntendossier. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het geneesmiddel Namuscla

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het geneesmiddel Namuscla niet in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem op te nemen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over recht op vergetelheid bij mijn.rivm.nl

[Gepubliceerd: 2021-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over de procesuitvoering van verzoeken met een beroep op het recht op vergetelheid bij mijn.rivm.nl. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek gebruik IC-bedden

[Gepubliceerd: 2021-09-02] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van intensive care bedden in Nederlandse zorginstellingen en alles dat daarmee verband houdt, in de periode voor en na de coronacrisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-02 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over besteding vierde Tranche

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over het openbaar maken van documenten over de besteding van de vierde tranche Goudpool in relatie tot stichting Yeshive, het adviescollege, de commissie Dolman en de bezwaar- en beroepsdossiers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bezwaren deelname Nederlands voetbalelftal aan WK Qatar

[Gepubliceerd: 2021-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over de (mogelijke) bezwaren tegen de deelname van het Nederlands voetbalelftal aan het WK in Qatar vanwege mensenrechtenschendingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gezondheidseffect van windmolens

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de gezondheidseffecten van windmolens en alle documenten die betrokken zijn bij studies hiernaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidieverlening aan stichting Palga

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming van VWS over Stichting Palga in de periode 1 januari 2017 tot 3 mei 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen (deelbesluit 2)

[Gepubliceerd: 2021-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over het experiment gesloten coffeeshopketen (deelbesluit 2). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-21 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkoopbonussen tabaksindustrie

[Gepubliceerd: 2021-07-19] Besluit op een verzoek om documenten over (verkoop)bonussen en vergoedingen van de tabaksindustrie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek realisering Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Besluit op een verzoek om documenten over het besluit van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een financiŽle bijdrage ter beschikking te stellen voor de realisering van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek collectieve erkenning

[Gepubliceerd: 2021-07-13] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 13 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de afhandeling van de Collectieve Erkenningsregeling en de subsidietoewijzingen van deze regeling door het Ministerie van VWS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-13 Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over opheffing traumacentrum Altrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de opheffing van het traumacentrum Altrecht als zelfstandige trauma-afdeling en de gevolgen hiervan voor de algehele GGZ. Ook ziet dit verzoek op de openbaarmaking van informatie over het manifest Lijm de zorg in de periode van 1 november 2018 tot 30 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deelbesluit 2 is op 28 oktober 2021 genomen. Deelbesluit 3 is op 29 april 2022 genomen.
Besluit: 2021-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vitamine D vanuit basisverzekering

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Besluit op Wob-verzoek over het openbaar maken van documenten die gaan over informatie over de vergoeding van vitamine D (en/of colecalciferol) vanuit de basisverzekering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidieverlening aan de ME/CVS Stichting Nederland voor het jaar 2021

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Besluit inclusief lijst van documenten op een verzoek om informatie over de subsidieverlening aan de ME/CVS Stichting Nederland voor het jaar 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over intensieve kindzorg

[Gepubliceerd: 2021-06-18] Besluit op een verzoek om alle correspondentie met Per Saldo, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, Kinderthuiszorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde over intensieve kindzorg uit de periode 1 oktober 2019 tot en met 6 oktober 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-18 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek gebruik IC-bedden

[Gepubliceerd: 2021-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van intensive care bedden in Nederlandse zorginstellingen en alles dat daarmee verband houdt, in de periode voor en na de coronacrisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoeken naar gezondheidseffecten van windmolens

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over opdrachtverstrekkingen van ministeries aan het RIVM voor uitvoeren van onderzoeken naar gezondheidseffecten van windmolens (windturbines) in de periode 2005 tot 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie-uitwisseling voedselkeuzelogo's

[Gepubliceerd: 2021-06-11] Besluit op een verzoek om informatie over informatie-uitwisseling over voedselkeuzelogo's tussen het ministerie van VWS en (functionarissen van) de levensmiddelenindustrie in de periode 19 maart 2019-5 augustus 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over WNT-gegevens zorgverlener Aventura B.V.

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op Wob-verzoek over het openbaar maken van documenten over de WNT-gegevens (Wet normering topinkomens) van zorgverlener Aventura B.V. in Drachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voorzieningszekerheid medische isotopen

[Gepubliceerd: 2021-06-10] Besluit op een verzoek om documenten over de voorzieningszekerheid van medische isotopen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek protonenbestraling

[Gepubliceerd: 2021-06-01] Besluit op een verzoek om documenten over protonenbestraling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-01 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toolkit Houtrook en gezondheid

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over de toolkit Houtrook en gezondheid. Het gaat specifiek om de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over zienswijze NIK bij Wob-verzoek over besnijdenissen

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op Wob-verzoek over het openbaar maken van de zienswijze van het Nederlands IsraŽlitisch Kerkgenootschap (NIK) die het NIK bij een Wob-verzoek over besnijdenissen heeft gegeven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek evaluatie Bureau Medicinale Cannabis

[Gepubliceerd: 2021-05-18] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de evaluatie van de rol van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). De minister voor Medische Zorg en Sport heeft deze evaluatie in een Kamerbrief van 14 oktober 2020 aangekondigd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit VWS Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw

[Gepubliceerd: 2021-05-11] Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op een verzoek om informatie over Tyltylschool De Maasgouw. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fluoxetine

[Gepubliceerd: 2021-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over fluoxetine in relatie tot geneesmiddelen en/of farmaceutische zorg vanaf 1 januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidiebesluit Huize het Oosten

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over het subsidiebesluit dat is genomen op de aanvraag van stichting Huize het Oosten om een subsidie te verlenen op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment)

[Gepubliceerd: 2021-04-30] Deelbesluit op een verzoek om informatie over aanvragen, besluiten op aanvragen en de loting van de telers in het wietexperiment. Deelbesluit 1 gaat over interne en externe correspondentie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Sociale Recherche Twente

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Besluit op Wob-verzoek over het openbaar maken van informatie over onderzoeken van de Sociale Recherche Twente in de periode van 1 januari 2013 tot en met 15 augustus 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2021-04-21] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die verband houden met de aanvraagprocedure en loting voor kandidaat-telers in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen.
Besluit: 2021-04-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over plasmageneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over toestemming van de minister voor Medische Zorg voor het uitvoeren van werkzaamheden rond plasmageneesmiddelen door Sanquin Plasma Products BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herregistratie beroepsbeoefenaar BIG-register

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Besluit op een verzoek om informatie over de herregistratie van een beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naar contracten tussen RIVM en vaccinfabrikanten voor Rijksvaccinatieprogramma

[Gepubliceerd: 2021-04-02] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 april 2021 een besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van contracten tussen het RIVM en fabrikanten van vaccins die worden ingezet voor het Rijksvaccinatieprogramma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding Landelijk Meldpunt Zorg overlijden zoon

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Besluit op Wob-verzoek over het openbaar maken van alle documenten over een melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg van het overlijden van een zoon. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectierapport Swaensborch

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Besluit op een verzoek om het inspectierapport dat is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek op 9 februari 2016 bij de Stichting Evean, locatie Swaensborch in Monnickendam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek film 'De Oost' en lespakket 'De Wereld van de Oost'

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over de film 'De Oost' en het daarbij behorende lespakket 'De Wereld van de Oost'. Specifiek gaat het om informatie over alle contactmomenten die Nederlandse overheidsorganen, zowel onderling als met buitenlandse publiek- en privaatrechtelijke organen, over de film en het lespakket hebben gehad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over overleg uitvoering gedelegeerde taken

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over het overleg van 9 december 2020 tussen de Stichting Geborgde Dierenartsen, de Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de gedelegeerde taken omtrent de richtlijnen EU 2004/853 en EU 2017/625. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kandidaat-teler binnen Experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over een kandidaat-teler binnen het Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over producten met THC en CBD

[Gepubliceerd: 2021-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over de legaliteit van het verrichten van handelingen met producten met daarin THC en/of CBD en de kwalificatie van dergelijke producten door de Rijksoverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek factsheet e-sigaretten

[Gepubliceerd: 2021-03-19] Besluit op een verzoek om documenten over de Factsheet E-sigaretten die het Trimbos-instituut in april 2020 heeft gepubliceerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2021-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over de realisering van het Holocaust Namenmonument. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg

[Gepubliceerd: 2021-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van het Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg 2019 t/m 2022, vanaf de datum van ondertekening van het akkoord tot en met 25 mei 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-12 zorg en gezondheid Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toezicht kleinschalig wonen dementie

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Besluit op een verzoek om documenten over het door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitgeoefende toezicht op een bedrijf dat kleinschalig wonen aanbiedt aan mensen die lijden aan dementie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek zorgbonus

[Gepubliceerd: 2021-02-22] Besluit op een verzoek om een overzicht van alle zorginstellingen die de zorgbonus hebben aangevraagd tot en met 10 november 2020, inclusief een overzicht van de status van de verzoeken en het bedrag dat per zorginstelling is aangevraagd dan wel uitgekeerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek calamiteitenrappport

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Besluit op een verzoek om het document dat hoort bij de 2e beoordeling van het calamiteitenrapport dat is opgesteld na een calamiteit bij een familielid van de verzoeker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over zorggroep Pluryn

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over zorggroep Pluryn. Dit deelbesluit 1 gaat over notas en brieven over en/of gericht aan zorggroep Pluryn over de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 juni 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over novel food

[Gepubliceerd: 2021-01-27] Besluit Wob-verzoek over novel food
Besluit: 2021-01-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling

[Gepubliceerd: 2021-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over de voortgang van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) vanaf 1 januari 2020 tot en met 10 november 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over lening doorstart Apotex

[Gepubliceerd: 2021-01-20] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 januari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de wijze waarop beleidsmakers en belanghebbenden zich hebben ingespannen om de toekomst van de Leidse medicijnfabriek Apotex, van de Indiase generieke medicijnmultinational AuroBindo, veilig te stellen voor Nederland.
Besluit: 2021-01-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over elektronisch patiŽntendossier HiX

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over het elektronisch patiŽntendossier HiX. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-12 zorgverzekeringen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastieksport en veilig sportklimaat in de gymnastieksport

[Gepubliceerd: 2021-01-07] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 januari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastieksport en veilig sportklimaat in de gymnastieksport in de periode 15 juli 2020 tot en met 25 september 2020.
Besluit: 2021-01-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek contacten met farmaceutische bedrijven en PharmInvestHolland

[Gepubliceerd: 2020-12-29] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het farmaceutische bedrijfsleven en PharmInvestHolland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Disulfiram

[Gepubliceerd: 2020-12-24] Besluit op een verzoek om documenten over Disulfiram en/of Refusal en/of Antabus vanaf 1 januari 2020 openbaar te maken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afdeling reumatologie Antonius Zorggroep Sneek

[Gepubliceerd: 2020-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over de afdeling reumatologie van de Antonius Zorggroep in Sneek over de periode 2016 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Wob-verzoek over rituele besnijdenissen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Deelbesluit 3 op Wob-verzoek over het openbaar maken van informatie over rituele besnijdenissen in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verhuizing EMA, Nederlands vestigingsklimaat en het beleid voor geneesmiddelenprijzen

[Gepubliceerd: 2020-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over de verhuizing van het European Medicine Agency (EMA), het Nederlandse vestigingsklimaat voor de farmaceutische industrie en het Nederlands beleid voor geneesmiddelenprijzen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2020-12-22] Beslissing op bezwaar tegen het besluit op het verzoek om documenten over de aanloop naar het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen in de periode januari tot en met oktober 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Regionale Ambulance Voorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over gesprekken die de Inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ) heeft gevoerd met Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Nationaal Preventieakkoord, thematafel Problematisch Alcoholgebruik

[Gepubliceerd: 2020-12-18] Verzoek om informatie over documenten rondom de totstandkoming van het deelakkoord Problematisch Alcoholgebruik. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-18 Documenten: 10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kopie DigiBAN-scoreformulier

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over een kopie van het DigiBAN-scoreformulier dat hoort bij de eerste en de tweede (her)beoordeling door de IGJ van het calamiteitenrapport dat is opgesteld wegens een calamiteit over de zoon van de verzoeker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de jaarverantwoording van Aventura B.V.

[Gepubliceerd: 2020-12-16] Verzoek om informatie over de jaarverantwoording van zorgverlener Aventura B.V. te Drachten over de periode van 30 juni 2015 tot 13 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over rituele besnijdenissen

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over het openbaar maken van informatie over rituele besnijdenissen in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aanpak en visie van complexe echtscheidingen

[Gepubliceerd: 2020-12-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-12-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over COVID-19

[Gepubliceerd: 2020-12-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de beginfase in de bestrijding van COVID-19 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de periode december 2019 tot en met januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-01 ziekten en behandelingen Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanspreken huisarts en apotheker op de toepassing van experimentele behandeling tegen het coronavirus

[Gepubliceerd: 2020-11-27] Verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over het aanspreken van een huisarts en een apotheker door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een experimentele behandeling tegen het coronavirus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek over Regenboog Apotheken

[Gepubliceerd: 2020-11-27] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 september 2020 en 27 november 2020 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Gevraagd is om openbaarmaking van documenten opgemaakt of gecreŽerd op of na 1 januari 2010 met betrekking tot Regenboog en/of Regenboog Apotheek en/of Regenboog Apotheken en/of een bij naam genoemde persoon.
Besluit: 2020-11-27 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verpleeghuis Patria (stichting Nusantara Zorg) Bussum

[Gepubliceerd: 2020-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over een bezoek in maart 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan verpleeghuis Patria van de stichting Nusantara Zorg te Bussum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voordrachten herregistratie op basis van artikel 50 Wet BIG

[Gepubliceerd: 2020-11-12] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle door de minister gedane voordrachten als bedoeld in artikel 50, derde lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) vanaf 1 januari 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de invoering van de Nederlandse taaleis

[Gepubliceerd: 2020-11-09] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de invoering van de Nederlandse taaleis voor zorgverleners met een buitenlands diploma van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016.
Besluit: 2020-11-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verscherpt toezicht Huisartsenposten Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over het verscherpt toezicht bij de Huisartsenposten Amsterdam in de periode 2017-2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over corona de KNMT en Dental Clinics

[Gepubliceerd: 2020-11-05] Verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over corona gerelateerde onderwerpen met betrekking tot de KNMT en Dental Clinics, in de periode 1 maart 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ME/CVS ontwikkelingen

[Gepubliceerd: 2020-11-02] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-11-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Outbreak Management Team

[Gepubliceerd: 2020-10-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten van de Outbreak Management Team betreffende het Covid-19 virus.
Besluit: 2020-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herinneringserfgoederen

[Gepubliceerd: 2020-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over herinneringserfgoederen, onder andere over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog, de Rapportage Verkenning Herinneringserfgoed, de Muur van Mussert en het Oranjehotel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tijdelijke en incidentele dienstverlening

[Gepubliceerd: 2020-10-27] Verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over wijzigingen omtrent de aanvraagvereisten voor tijdelijke en incidentele dienstverlening voor zorgverleners met een buitenlands diploma over de periode van 1 januari 2017 tot 9 december 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-27 werk Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Robertshuis

[Gepubliceerd: 2020-10-15] Verzoek om informatie over het fixeren van kinderen in de periode maart 2017 tot en met januari 2020 bij Stichting Het Robertshuis. Het Robertshuis begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een stoornis binnen het Autistisch Spectrum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek over de breuk tussen de Alliantie Nederland Rookvrij en Tabak Nee

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Het betreft een besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de breuk tussen de Alliantie Nederland Rookvrij (thans: Gezondheidsfondsen voor Rookvrij) en Tabak Nee (onderdeel van Stichting Rookpreventie Jeugd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over betrokkenheid ministerie VWS bij verlenging levensduur Nederlandse Sportraad

[Gepubliceerd: 2020-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over de politieke en ambtelijke betrokkenheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het Koninklijk Besluit van 11 mei 2020 tot verlenging van de levensduur van de Nederlandse Sportraad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vergoeding sensortechnologie

[Gepubliceerd: 2020-10-02] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over het onderzoek naar uitbreiding van de vergoeding van glucosesensoren (real time Continue Glucose Monitoring & Flash Glucose Monitoring). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek BAO-documenten

[Gepubliceerd: 2020-10-01] Besluit op een verzoek om documenten van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit over Wob-verzoek rituele besnijdenissen

[Gepubliceerd: 2020-09-17] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de uitvoering van (rituele) besnijdenissen in Nederland en de handelwijze, correspondentie en het beleid van VWS aangaande rituele besnijdenissen. Dit besluit betreft het eerste deelbesluit op dit verzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek over Regenboog Apotheken

[Gepubliceerd: 2020-09-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 15 september 2020 en 27 november 2020 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gevraagd is om openbaarmaking van documenten opgemaakt of gecreŽerd op of na 1 januari 2010 met betrekking tot Regenboog en/of Regenboog Apotheek en/of Regenboog Apotheken en/of een bij naam genoemde persoon.
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de inzet van influencers voor de campagne #alleensamen

[Gepubliceerd: 2020-09-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een plenaire zitting International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in mei 2016

[Gepubliceerd: 2020-08-28] Besluit op een verzoek om informatie over de plenaire zitting van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het gebruik van de e-screener

[Gepubliceerd: 2020-08-06] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van de e-screener, waaraan iedereen, die een wapenvergunning wil aanvragen, moet meedoen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over notas en memos over het coronavirus

[Gepubliceerd: 2020-07-30] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 24-uurszorg vanuit pgb

[Gepubliceerd: 2020-07-28] Besluit op een verzoek om documenten over het leveren van 24-uurszorg door zorgverleners die worden betaald vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) en wat daar onder wordt verstaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Zorgvilla Decor

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over Zorgvilla Decor in Ede. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over NDMA in producten met ranitidine

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de hoeveelheid NDMA in producten met ranitidine. Het verzoek gaat over de openbaarmaking van documenten over terugtrekking van producten met ranitidine van de markt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en over resultaten van metingen van NDMA in producten met ranitidine. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bacteriofagen

[Gepubliceerd: 2020-07-24] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de toepassing van bacteriofagen.
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over De Hoenderloo Groep

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Besluit op een verzoek over De Hoenderloo Groep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over zorginnovatiereizen in de periode 2004 tot en met 2018

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over zorginnovatiereizen in de periode 2004 tot en met 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID)

[Gepubliceerd: 2020-07-17] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die direct of indirect betrekking hebben op informatie over de totstandkoming van de besluitvorming over kunstmatige inseminatie met donorsperma door minister Borst, minister Schippers en minister Bruins, waaronder de reacties op Kamervragen en Kamerbrieven, en documenten over de onderhandelingen met zorgverzekeraars.
Besluit: 2020-07-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vaccinaties

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over vaccinaties binnen het huidige Rijksvaccinatieprogramma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over subsidieverlening aan Siriz

[Gepubliceerd: 2020-07-10] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over thuis- en dakloosheid

[Gepubliceerd: 2020-07-02] Besluit op een verzoek over gemeentelijke informatie over thuis- en dakloosheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-02 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over calamiteiten Radboudumc

[Gepubliceerd: 2020-06-11] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 juni 2020 en 22 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Stichting Careyn

[Gepubliceerd: 2020-06-04] Besluit op een verzoek om informatie over Stichting Careyn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over 1,1,1-trimethylolpropane

[Gepubliceerd: 2020-06-04] Besluit op een verzoek om informatie over de chemische samenstelling en toepassing van 1,1,1-trimethylolpropane. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over BIG-beroepen

[Gepubliceerd: 2020-06-04] Besluit op verzoek om openbaarmaking van documenten over het beleid ten aanzien van de in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg genoemde beroepen psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog.
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over medicijnprijzenbeleid

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over medicijnprijzenbeleid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over contacten tussen VWS en de tabaksindustrie en diverse brancheorganisaties

[Gepubliceerd: 2020-05-08] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over contacten en overige documenten tussen enerzijds VWS en de tabaksindustrie en VWS en diverse brancheorganisaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-08 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de thematafel Roken, in het kader van het Nationaal Preventie Akkoord

[Gepubliceerd: 2020-05-08] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over correspondentie en overige documenten betreffende de thematafel Roken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-08 gezondheidsrisico's Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over subsidiŽring NOC-NSF

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om documenten over de bedragen die het NOC-NSF jaarlijks van de rijksoverheid ontvangt, eventueel geoormerkte gelden en waarvoor die gelden zijn geoormerkt, en de verantwoording van de ontvangen bedragen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldingen bij IGJ calamiteiten ziekenhuizen 2018 en 2019

[Gepubliceerd: 2020-04-30] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van calamiteiten bij ziekenhuizen in 2018 en 2019. Het verzoek om informatie is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2020-04-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over documenten over de herziening van de subsidieverlening voor het Nationaal Holocaust Namenmonument Nederland 2017 - 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de sluisopname van de combinatietherapie dabrafenib/trametinib bij melanoom in de adjuvante setting

[Gepubliceerd: 2020-04-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de pakketbeoordeling en sluisopname van de combinatietherapie dabrafenib/trametinib bij melanoom in de adjuvante setting.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar autovaccintherapie

[Gepubliceerd: 2020-04-24] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over onderzoek van de IGJ van het definitieve onderzoeksrapport en de stukken die betrekking hebben op autovaccintherapie. Het onderzoek gaat over een arts en/of de door hem toegepaste behandeling over een aangeboden autovaccintherapie.
Besluit: 2020-04-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen

[Gepubliceerd: 2020-04-16] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten van of bij de Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen (Commissie Meurs). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming code

[Gepubliceerd: 2020-04-08] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken van documenten over de totstandkoming van de code signalering risicos op suÔcide met behulp van chemische stoffen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-07-22 Besluit: 2020-04-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Nationaal Preventieakkoord, thematafel Overgewicht

[Gepubliceerd: 2020-06-03] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2019-02-28 Besluit: 2020-04-02 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste deelbesluit Wob-verzoek over Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC)

[Gepubliceerd: 2020-03-14] Eerste deelbesluit op een verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de wens en/of pogingen om te komen tot wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten die medicinale cannabis kan hebben op patiŽnten die kampen met bepaalde gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-07-12 Besluit: 2020-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Zorgvilla Decor

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over Zorgvilla Decor. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-17 Besluit: 2020-02-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek BIG-beroepen

[Gepubliceerd: 2020-02-19] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor de in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) genoemde beroepen Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-05-21 Besluit: 2020-02-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Stichting Fair Medicine

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Verzoek om informatie over over de subsidieverleningen aan Stichting Fair Medicine. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-19 Besluit: 2020-02-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek calamiteitenmelding Pieter van Foreest

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om documenten die direct of indirect betrekking hebben op de door Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest gedane calamiteitenmelding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Q-koorts 2006-2009

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over Q-koorts in de periode 2006 tot en met 2009. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over website met blender-actie tegen vaccinatie

[Gepubliceerd: 2020-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over melding van een website waarop aan een groep aanstaande moeders een blender wordt beloofd als men er bewust voor kiest zich niet te laten vaccineren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over College Adviserend Tandartsen

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Besluit op een verzoek om documenten over een voormalige senior inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in relatie tot het College Adviserend Tandartsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het experiment vrije tarieven mondzorg

[Gepubliceerd: 2020-01-22] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over documenten over de aanwijzing tot het instellen van het experiment vrije tarieven mondzorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-22 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek wijziging Zorgverzekeringswet

[Gepubliceerd: 2020-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over het voornemen tot wijziging van de Zorgverzekeringswet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-07-05 Besluit: 2020-01-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het beheer van de back-ups van de e-mailservers van VWS

[Gepubliceerd: 2020-01-17] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 januari 2020 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van alle (procedurele) informatie omtrent het maken, het beheren, het opslaan en het vernietigen van de informatie op de back-ups van de e-mailservers van het ministerie van VWS over de periode 2007 tot en met de datum van het vertrek van een door verzoeker genoemde ambtenaar.
Verzoek: 2019-02-18 Besluit: 2020-01-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Grand Prix Zandvoort

[Gepubliceerd: 2020-01-16] Besluit op een verzoek om documenten over benodigde vergunningen en ontheffingen voor de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort en de gevolgen van de zogeheten stikstofuitspraak van de Raad van State. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-09-23 Besluit: 2020-01-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek magistrale bereiding

[Gepubliceerd: 2020-01-16] Besluit op een verzoek om documenten over kleinschaligheid/grootschaligheid, magistrale bereiding, apotheekbereiding en collegiale bereiding in het kader van farmacie, apotheken en geneesmiddelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-11 Besluit: 2020-01-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 2 zorgaanbieders

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over Stichting Medisch Centrum Midden Nederland (MCMN) en Nationaal Huidcentrum B.V (NHC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidies Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over openbaarmaking van documenten over subsidies die zijn toegekend aan de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-08-29 Besluit: 2020-01-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de beslissing tot overheveling van immunoglobulines en TNF-alfaremmers

[Gepubliceerd: 2020-01-10] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de beslissing tot overheveling van immunoglobulines en de beslissing tot overheveling van TNF-alfaremmers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-13 Besluit: 2020-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over subsidies aan KBO/PCOB en de samenstelling van de Raad van Ouderen

[Gepubliceerd: 2020-02-07] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 december 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over subsidies en andere geldstromen aan KBO/PCOB en de samenstelling en financiŽle ondersteuning van de Raad van Ouderen.
Besluit: 2019-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over algemene voorziening hulp aan huis gemeente Tilburg

[Gepubliceerd: 2019-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over de algemene voorziening hulp aan huis in de gemeente Tilburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-16 ouderenzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek burnpits

[Gepubliceerd: 2020-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over contact tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Defensie over burnpits, luchtverontreiniging en fijnstof in militaire uitzendgebieden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wetsvoorstel Wijziging Wet orgaandonatie

[Gepubliceerd: 2020-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-09 ziekten en behandelingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC*NSF

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Besluit op een verzoek om informatie over de topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC*NSF. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-05 recreatie Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over storing bij KPN (storing alarmnummer 112)

[Gepubliceerd: 2019-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over storing bij KPN van het alarmnummer 112 op 23 juni 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-03 veiligheid Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over calamiteiten bij een aantal ziekenhuizen in 2018

[Gepubliceerd: 2020-01-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 december 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van een overzicht van calamiteiten in 2018 gebaseerd op meldingen op grond van artikel 11, eerste lid, onder a, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), bij een gespecificeerd aantal ziekenhuizen.
Besluit: 2019-12-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een wetswijziging van de Zorgverzekeringswet

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Besluit Wob-verzoek over een wetswijziging van de Zorgverzekeringswet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-29 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Salmonella Goldcoast

[Gepubliceerd: 2019-11-28] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 november 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over Salmonella Goldcoast, waaronder rapporten en onderzoeken van het RIVM en externe onderzoeksinstellingen. Tevens is verzocht om alle correspondentie over Salmonella Goldcoast tussen het RIVM en derden.
Besluit: 2019-11-28 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Holocaust-Namenmonument

[Gepubliceerd: 2019-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over de realisatie van het Holocaust-Namenmoment. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-28 cultureel erfgoed Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over stichting Careyn

[Gepubliceerd: 2019-11-21] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 november 2019 een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2019-06-06 Besluit: 2019-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidieverlening

[Gepubliceerd: 2020-01-29] Besluit op een verzoek om documenten over de subsidieverlening 'Landelijke samenwerking AED burgerhulpverlening'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over toepassing artikel 8 Wet Arbeid Vreemdelingen

[Gepubliceerd: 2020-01-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 november 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de toepassing van de bevoegdheid op grond van artikel 8, derde lid, onder , b, en c, van de Wet Arbeid Vreemdelingen.
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het WK Qatar 2022

[Gepubliceerd: 2019-11-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 november 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de betrokkenheid van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven bij het WK Qatar 2022. Besluit Wob-verzoek over het WK Qatar 2022 (PDF | 11 pagina's | kB) Bijlagen bij besluit Wob-verzoek over het WK Qatar 2022 (PDF | 45 pagina's | kB)
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afwijzing van een vergunningaanvraag

[Gepubliceerd: 2019-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over afwijzing van een vergunningaanvraag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek uitwisseling bedrijfsleven en ministerie VWS

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Besluit op een verzoek om informatie over uitwisseling van medewerkers tussen bedrijven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en over strategisch beleidsadvies door marktpartijen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een ontheffingsaanvraag

[Gepubliceerd: 2020-01-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 oktober 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de ontheffingsaanvraag voor het onderzoek naar de invloed van LED-verlichting op de teelt van medicinale Cannabis.
Besluit: 2019-10-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek depressie en depressiepreventie

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Besluit op een verzoek om documenten over depressie en depressiepreventie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-07 zorg en gezondheid Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het rapport 609037001/2010 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

[Gepubliceerd: 2020-02-07] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 september 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het rapport 609037001/2010 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Besluit: 2019-09-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het vervolg van het Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval

[Gepubliceerd: 2020-02-07] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 september 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het vervolg van het Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval.
Besluit: 2019-09-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over BIG-registratie

[Gepubliceerd: 2019-12-11] Besluit op Wob-verzoek om informatie betreft de registratie van een beroepsbeoefenaar in het BIG-registratie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over subsidieverlening door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Gepubliceerd: 2019-12-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 september 2019 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-09-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Medisch Centrum Midden Nederland en Nationaal Huidcentrum

[Gepubliceerd: 2019-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over Stichting Medisch Centrum Midden Nederland en Nationaal Huidcentrum B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek BIG-registratie beroepsbeoefenaar

[Gepubliceerd: 2020-07-06] Besluit op een verzoek om documenten over de registratie van een beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-30 werk Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de registratie van een beroepsbeoefenaar in het BIG-register

[Gepubliceerd: 2019-08-27] Besluit op een verzoek om informatie over de registratie van een beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidies Rutgers Kenniscentrum seksualiteit

[Gepubliceerd: 2019-08-27] Besluit op een verzoek om documenten over 2 subsidies aan Rutgers Kenniscentrum seksualiteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Stichting LOC

[Gepubliceerd: 2019-08-23] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de (onderbouwing van de) subsidietoekenning aan Stichting LOC vanaf 2014 tot 26 juni 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-23 jeugdzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over cursussen diversiteit en inclusiviteit

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Besluit op Wob-verzoek over cursussen diversiteit en inclusiviteit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Ottho Gerhard Heldringstichting

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 1 augustus 2018 tot en met 24 mei 2019 over het onderzoek naar de Ottho Gerhard Heldringstichting dat een onafhankelijke onderzoekscommissie uitvoerde in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC*NSF

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Besluit op een verzoek om informatie over de topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC*NSF. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-30 recreatie Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ScreenIT

[Gepubliceerd: 2019-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over de aanbesteding en ontwikkeling van ScreenlT. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Jeugdbescherming Brabant

[Gepubliceerd: 2019-10-18] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 juli 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd verrichte onderzoek bij Jeugdbescherming Brabant.
Besluit: 2019-07-15 jeugdzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over voedselkeuzelogos

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van correspondentie tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de levensmiddelenindustrie met betrekking tot het onderwerp voedselkeuzelogos in de periode 1 januari 2018 tot en met 21 maart 2019.
Besluit: 2019-07-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie inzake ingebrekestelling Europese Commissie

[Gepubliceerd: 2019-10-22] Besluit op een verzoek van openbaarmaking van de formele waarschuwingsbrief van de Europese Commissie gericht aan de Staat der Nederlanden inzake de vergoeding van in het buitenland genoten zorg en daarmee samenhangende documenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2019-09-05] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van documenten over twee subsidietoekenningen aan het Nederlands Auschwitz Comitť voor de bouw van het Holocaust Namenmonument. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2019-09-05] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 juni 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over een subsidietoekenning aan het Nederlands Auschwitz Comitť voor de bouw van het Holocaust Namenmonument.
Besluit: 2019-06-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie inzake Disulfiram

[Gepubliceerd: 2019-06-26] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 juni 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten vanaf 23 oktober 2018 met betrekking tot Disulfiram en/of Refusal en/of Antabus, voor zover deze in het bezit zijn van of aanwezig zijn bij het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het CIBG.
Besluit: 2019-06-26 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overdracht van taken buitendienst en medewerkers naar ministerie van VWS

[Gepubliceerd: 2019-06-26] Besluit op een verzoek om informatie over de overeenkomsten tussen het ministerie van EZK en Productschap Vis over overdracht van taken van de buitendienst en medewerkers naar het ministerie van VWS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek over onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar autovaccintherapie

[Gepubliceerd: 2019-12-11] 1e deelbesluit Wob-verzoek over onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar autovaccintherapie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over contact tussen VWS en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed

[Gepubliceerd: 2019-05-28] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over contact tussen VWS en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-25 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Formule 1

[Gepubliceerd: 2019-06-17] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 juni 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de mogelijke komst van een Formule 1 Grand Prix naar Nederland uit de periode 15 januari 2019 tot en met 28 maart 2019.
Besluit: 2019-06-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de locatie Hoeve Boschoord van zorginstelling Trajectum

[Gepubliceerd: 2019-06-07] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van beschrijvingen van calamiteiten en meldingen vanuit Trajectum Locatie Hoeve Bosschoord en naar aanleiding daarvan door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingestelde onderzoeken over de periode van 1 januari 2016 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over adoptieprocedures na aardbeving HaÔti 2010

[Gepubliceerd: 2019-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over de adoptieprocedures van kinderen die na de aardbeving in HaÔti In 2010 naar Nederland kwamen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-06 jeugdzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Wet BIG beroepen Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog

[Gepubliceerd: 2020-01-28] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 juni 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het beleid ten aanzien van de in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg genoemde beroepen Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog.
Besluit: 2019-06-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over locatie Tuindorp-Oost zorginstelling Careyn

[Gepubliceerd: 2019-06-28] Besluit op een verzoek om informatie over de locatie Tuindorp-Oost (Utrecht) van zorginstelling Careyn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-02 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhavingsverzoek Leadiant

[Gepubliceerd: 2019-06-14] Besluit op een verzoek om documenten over het optreden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op het handhavingsverzoek van Leadiant over de bereiding van het geneesmiddel CDCA door de ziekenhuisapotheek van het Amsterdam UMC. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-29 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek op afstand voorschrijven en verstrekken medicatie

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Besluit op een verzoek om informatie over het op afstand voorschrijven en verstrekken van medicijnen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-29 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over radiofarmaceutisch product zonder handelsvergunning

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Besluit op Wob-verzoek over radiofarmaceutisch product zonder handelsvergunning op artsenverklaring. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over documenten over groot- en kleinschaligheid in magistrale bereiding

[Gepubliceerd: 2019-07-09] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over groot- en kleinschaligheid in magistrale bereiding . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek brief 'Liever thuis wonen'

[Gepubliceerd: 2019-05-06] Besluit op een verzoek om de brief 'Liever thuis wonen' van 22 juli 2005 en de daarmee verband houdende correspondentie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over leveren op artsenverklaring

[Gepubliceerd: 2019-08-14] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 mei 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het leveren van een radiofarmaceutisch product zonder handelsvergunning op artsenverklaring.
Besluit: 2019-05-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ME/CVS

[Gepubliceerd: 2019-06-05] Besluit over openbaarmaking van documenten over Myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek prijsafspraken met geneesmiddelenfabrikanten

[Gepubliceerd: 2019-04-23] Besluit op een verzoek om informatie over prijsafspraken die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met fabrikanten heeft gemaakt voor de geneesmiddelen Sovaldi, Harvoni, Epclusa, Nivolumab en Pertuzumab. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Subsidieverlening Herziening Programma Nu Niet Zwanger 2018-2021

[Gepubliceerd: 2019-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over Subsidieverlening Herziening Programma Nu Niet Zwanger 2018-2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Derde deelbesluit Wob-verzoek over strategisch gedrag door zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

[Gepubliceerd: 2019-07-02] Derde deelbesluit om op verzoek informatie openbaar te maken over strategisch gedrag door zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit deelbesluit gaat over de documenten over het jaar 2015.
Besluit: 2019-04-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek IGJ naar UMCU in 2017

[Gepubliceerd: 2019-06-14] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de onderliggende documenten over en van het onderzoek van april 2017 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de kwaliteit en patiŽntveiligheid van de zorg binnen het UMC Utrecht (UMCU). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek e-screener

[Gepubliceerd: 2019-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de e-screener. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over taperingstrips

[Gepubliceerd: 2019-09-17] Besluit op Wob-verzoek om informatie over taperingstrips (medicatie op rol voor een bepaalde periode waarmee de dageiijkse dosis van een medlcijn geleidelijk wordt verlaagd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over taperingstrips

[Gepubliceerd: 2019-09-09] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 april 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over taperingstrips (medicatie op rol voor een bepaalde periode waarmee de dagelijkse dosis van een medicijn geleidelijk wordt verlaagd).
Besluit: 2019-04-04 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Stoptober

[Gepubliceerd: 2019-09-20] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 maart 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten van januari 2018 tot en met september 2018 over de subsidietoekenning van Stoptober.
Besluit: 2019-03-27 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over mogelijke komst Formule 1 Grand Prix naar Nederland

[Gepubliceerd: 2019-04-15] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over documenten die betrekking hebben op de mogelijke organisatie van een Formule 1 Grand Prix in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over het Nederlandse tabaksbeleid

[Gepubliceerd: 2019-07-02] Besluit op een verzoek om documenten over het door het ministerie van VWS gevoerde tabaksbeleid rond rookloze alternatieven in de periode 1 juni 2017 tot en met 31 juli 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-22 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek over de contacten van de Permanente Vertegenwoordiging EU met andere lidstaten over tabak

[Gepubliceerd: 2019-03-20] Tweede deelbesluit Wob-verzoek over het openbaarmaken van informatie over de contacten van de Permanente Vertegenwoordiging EU in Brussel met andere lidstaten over tabak gerelateerde onderwerpen. Het gaat om een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over De Luisterlijn

[Gepubliceerd: 2019-04-16] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 maart 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie over de financiering van De Luisterlijn en gesprekken met deelnemende organisaties.
Besluit: 2019-03-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over meningokokken type W

[Gepubliceerd: 2019-03-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 maart 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van notaīs met betrekking tot meningokokken type W.
Besluit: 2019-03-14 ziekten en behandelingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over disulfiram

[Gepubliceerd: 2019-05-29] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over disulfiramhoudende medicijnen, zoals Antabus en Refusal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het project 'Nu Niet Zwanger'

[Gepubliceerd: 2019-02-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het landelijke project Nu Niet Zwanger, de bijbehorende subsidieaanvraag en de stukken op grond waarvan het beleid tot stand is gekomen en voorbereid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-22 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rubbergranulaat

[Gepubliceerd: 2019-06-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 8 februari 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die ten grondslag liggen aan het voorstel om een strengere norm te hanteren voor stoffen in rubbergranulaat.
Besluit: 2019-02-07 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de contacten van de Permanente Vertegenwoordiging EU met andere lidstaten over tabak

[Gepubliceerd: 2019-02-15] Besluit op een verzoek betreft openbaarmaking van documenten betreft de contacten van de PVEU met anderte lidstaten over tabaksgerelateerde onderwerpen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-01-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet

[Gepubliceerd: 2019-02-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.
Besluit: 2018-12-21 zorgverzekeringen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het project Kans voor de VeenkoloniŽn

[Gepubliceerd: 2018-12-21] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft op 21 december 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die direct of indirect betrekking hebben op informatie waaruit blijkt wat voor budget er beschikbaar is gekomen, wat er naar de projecten gaat en welke rol de projecten in het geheel spelen.
Besluit: 2018-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overleggen tussen VWS en de Koninklijke Horeca Nederland

[Gepubliceerd: 2018-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over overleggen die zijn gevoerd tussen VWS en de Koninklijke Horeca Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de Uitkeringsregeling Backpay

[Gepubliceerd: 2019-02-20] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de afhandeling van de Backpay-regeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de totstandkoming van de collectieve erkenning

[Gepubliceerd: 2018-12-12] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over koploperspilot In de Westelijke Mijnstreek

[Gepubliceerd: 2018-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over het convenant dat gesloten is in het kader van de koploperspilot In de Westelijke Mijnstreek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaken van informatie over het Nederlands Tabaksbeleid

[Gepubliceerd: 2019-02-28] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over het Nederlands Tabaksbeleid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-11-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over communicatie tussen wetenschappers RIVM en diverse instanties

[Gepubliceerd: 2019-02-19] Besluit Wob-verzoek om informatie openbaar te maken over correspondentie tussen RIVM en diverse bedrijven en instanties over hormoonverstorende stoffen en bestrijdingsmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Taperingstrips

[Gepubliceerd: 2019-02-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 november 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over Taperingstrips.
Besluit: 2018-11-19 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over subsidieverlening aan Stichting FIOM

[Gepubliceerd: 2019-02-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de subsidieaanvragen van Stichting FIOM over de periode 2010 tot en met heden.
Besluit: 2018-10-16 zorg en gezondheid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek over strategisch gedrag zorgaanbieder

[Gepubliceerd: 2019-02-25] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over strategisch gedrag door zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-10-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 5 op Wob-verzoek over documenten en meldingen over het medisch hulpmiddel Essure

[Gepubliceerd: 2018-11-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 oktober 2018 een vijfde deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoekgaat over openbaarmaking van documenten over meldingen en rapporten van verschillende medische hulpmiddelen. Dit deelbesluit gaat over het medisch hulpmiddel Essure.
Besluit: 2018-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de Kabinetsreactie en visie Voltooid Leven

[Gepubliceerd: 2018-10-31] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de Kabinetsreactie en visie Voltooid Leven uit 2016.
Besluit: 2018-10-04 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over WK Wielrennen 2020

[Gepubliceerd: 2018-09-11] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het Wereldkampioenschap Wielrennen 2020.
Besluit: 2018-09-11 recreatie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldingen Wkkgz Universitair Centrum Psychiatrie UMCG

[Gepubliceerd: 2018-09-02] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De meldingen hebben betrekking op het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in de periode 2016-september 2018.
Besluit: 2018-09-02 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verscherpt toezicht stichting CASA klinieken

[Gepubliceerd: 2018-09-11] De minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het verscherpt toezicht op de Stichting CASA klinieken.
Besluit: 2018-08-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toezicht IGJ i.o. op verkoop UAD-geneesmidelen

[Gepubliceerd: 2019-02-26] Besluit op een verzoek om informatie over het toezicht op de verkoop van UAD-geneesmiddelen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). UAD-geneesmiddelen zijn medicijnen die zonder doktersrecept alleen bij een apotheek of drogist mogen worden verkocht. Het verzoek om informatie is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-07-26 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 4 op Wob-verzoek over rapporten en meldingen over medisch hulpmiddel Nanostim

[Gepubliceerd: 2018-11-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van documenten over meldingen en rapporten van verschillende medische hulpmiddelen. Dit deelbesluit gaat over het medisch hulpmiddel Nanostim.
Besluit: 2018-07-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over capaciteitsonderzoek in de mondzorg 17-7-2018

[Gepubliceerd: 2018-09-13] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 juli 2018 een besluit genomen op een Wob-verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over een onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg.
Besluit: 2018-07-17 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over strategisch gedrag door zorgaanbieder

[Gepubliceerd: 2018-09-11] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het strategisch sturen op tijdschijven binnen de GGZ en het uit het basispakket halen van de aanpassingsstoornis.
Besluit: 2018-07-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een dossier van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

[Gepubliceerd: 2018-08-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over een zorgaanbieder.
Besluit: 2018-06-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Cure & Care Development

[Gepubliceerd: 2018-08-09] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het besluit van de minister van VWS om Cure & Care Development aan te wijzen als opleidingsinstelling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit gezondheidszorgpsycholoog.
Besluit: 2018-06-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie die geleid heeft tot dwangbevel en tuchtklacht

[Gepubliceerd: 2018-07-18] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die de IGZ ten grondslag heeft gelegd aan een schriftelijk bevel aan en tuchtklacht tegen een psychiater.
Besluit: 2018-06-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over contacten tussen het RIVM en de tabaksindustrie

[Gepubliceerd: 2018-07-18] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over contacten tussen het RIVM en de tabaksindustrie, inzake de Commissie Tabak van het Nederlands Normalisatie Instituut.
Besluit: 2018-06-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verstrekking jodiumpillen

[Gepubliceerd: 2018-08-08] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van communicatie van het ministerie over de verstrekking van jodiumpillen in Limburg.
Besluit: 2018-06-11 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over incident bij Bilthoven Biologicals BV

[Gepubliceerd: 2018-10-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 8 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op een incident bij Bilthoven Biologicals BV.
Besluit: 2018-06-07 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Verdrag inzake Biologische Diversiteit

[Gepubliceerd: 2018-05-25] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 mei 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van correspondentie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het Verdrag inzake Biologische Diversiteit.
Besluit: 2018-05-02 kenniseconomie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over VIPP-subsidies

[Gepubliceerd: 2018-04-23] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van een overzicht van instellingen die de subsidie voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling PatiŽnt en Professional (VIPP) hebben ontvangen.
Besluit: 2018-04-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Wbo-vergunning Trident II

[Gepubliceerd: 2018-05-16] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de Wbo-vergunning die verleend is naar aanleiding van TRIDENT II, een studie waarin de Niet Invasieve Prenatale Test wordt aangeboden.
Besluit: 2018-04-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over ADR-rapport

[Gepubliceerd: 2018-06-26] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 16 april 2018 een 2e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) van het onderzoek naar het verslag van het Directeurenoverleg Alcohol (DOA).
Besluit: 2018-04-15 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoeksrapport Isolatiematerialen en gezondheid

[Gepubliceerd: 2018-05-08] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 13 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het onderzoeksrapport Isolatiematerialen en gezondheid van het RIVM.
Besluit: 2018-04-13 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Handboeken IGZ/IGJ i.o.

[Gepubliceerd: 2018-04-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 3 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van de Handboeken Interne organisatie en toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (nu: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.).
Besluit: 2018-04-02 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderliggende stukken kosten-batenanalyse tolkdiensten in de zorg

[Gepubliceerd: 2018-04-25] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van de onderliggende stukken bij de kosten- en batenanalyse naar de inzet van tolk- en vertaaldiensten in de zorg.
Besluit: 2018-03-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Wob-verzoek over VNS Therapy System

[Gepubliceerd: 2018-04-24] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 maart 2018 een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft informatie over documenten van klinische onderzoeken, voor zover in Nederland uitgevoerd, adverse events, recalls, corrective actions, safety information, incidenten en de genomen maatregelen door de inspectie over de VNS Therapy System van Cyberonics Inc.
Besluit: 2018-03-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over calamiteiten in Nederlandse ziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2018-03-27] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van een overzicht van calamiteiten waarvan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd melding is gedaan.
Besluit: 2018-03-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken over rapporten over leeftijdsverificatiesystemen

[Gepubliceerd: 2018-04-06] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 maart 2018 een besluit genomen op 2 verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De verzoeken betreffen openbaarmaking van documenten over het rapport 'Leeftijdsverificatie in het vizier' van het Trimbos Instituut en de praktijkinventarisatie 'De toepassing van (elektronische) leeftijdsverificatiehulpmiddelen & -systemen bij alcohol- en tabaksverkoop' van Berenschot.
Besluit: 2018-03-16 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over biogaslekkage in Coevorden

[Gepubliceerd: 2018-03-21] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die betrekking hebben op een biogaslekkage in Coevorden.
Besluit: 2018-03-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 6 Wob-verzoek over handelswijze IGJ i.o. bij meldingen

[Gepubliceerd: 2018-02-28] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 februari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit onderdeel van het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de binnen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. geldende procedures inzake de handelswijze bij het ontvangen van meldingen.
Besluit: 2018-02-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over medisch hulpmiddel Heartware Ventricular Assist System

[Gepubliceerd: 2018-09-14] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 2017 een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit deelbesluit ziet op de openbaarmaking van documenten over het medisch hulpmiddel de Heartware Ventricular Assist System.
Besluit: 2017-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over ADR-rapport

[Gepubliceerd: 2017-12-22] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 22 december 2017 een 1e deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) van het onderzoek naar het verslag van het Directeurenoverleg Alcohol (DOA).
Besluit: 2017-12-22 gezondheidsrisico's Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen ministerie VWS

[Gepubliceerd: 2016-04-11] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 maart 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft onder meer betrekking op meldingen van (mogelijke) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2016-04-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verdragsbijdrage zorgkosten Frankrijk

[Gepubliceerd: 2015-01-11] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 januari 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van een overzicht van het verschil tussen de ingehouden verdragsbijdrage en de werkelijk betaalde zorgkosten aan Frankrijk.
Besluit: 2015-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek IAK (VWS)

[Gepubliceerd: 2014-04-21] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 16 april 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op informatie over de toepassing van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK).
Besluit: 2014-04-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over subsidies en giften aan de KNSA

[Gepubliceerd: 2014-02-25] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over subsidies en giften aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA), de daaraan verbonden voorwaarden en toetsingcriteria en de met de subsidies en giften beoogde doelstellingen.
Besluit: 2014-02-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen van (vermoedelijke) integriteitsaantastingen VWS

[Gepubliceerd: 2014-02-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van (verdenkingen van) integriteitsaantastingen, zoals bekend gemaakt in de Jaarrapportages Bedrijfsvoering Rijk 2011 en 2012. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2014-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over de totstandkoming inspectierapport Zelfstandige psychiaters in beeld

[Gepubliceerd: 2013-12-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over de totstandkoming van het inspectierapport Zelfstandige psychiaters in beeld: voorwaarden voor verantwoorde zorg over het algemeen aanwezig, maar praktijkvoering en kwaliteitsbewaking behoeven verbetering.
Besluit: 2013-12-20 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over ambtenaren die op zorgreis gaan naar het buitenland

[Gepubliceerd: 2013-12-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over ambtenaren die op zorgreis gaan naar het buitenland.
Besluit: 2013-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over de afdeling cardiochirurgie van het Hagaziekenhuis

[Gepubliceerd: 2013-12-19] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van alle informatie bij en onder de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de afdeling cardiochirurgie van het HagaZiekenhuis vanaf 2004.
Besluit: 2013-12-20 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over op VWS aanwezig dossier m.b.t. beroepsuitoefening als huisarts

[Gepubliceerd: 2013-12-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over een op het ministerie aanwezig dossier betreffende beroepsuitoefening als huisarts.
Besluit: 2013-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over documenten die gaan over of betrekking hebben op in databanken opgeslagen informatie

[Gepubliceerd: 2013-12-09] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die gaan over of betrekking hebben op in databanken opgeslagen informatie.
Besluit: 2013-12-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de subsidieregeling abortusklinieken

[Gepubliceerd: 2013-12-08] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over de subsidieregeling abortusklinieken die met ingang van 1 januari 2014 zal worden gewijzigd.
Besluit: 2013-12-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het onderzoek Samen scholen

[Gepubliceerd: 2013-12-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over het onderzoek Samen scholen.
Besluit: 2013-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake informatie over DBC-zorgproducten

[Gepubliceerd: 2013-12-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over DBC-zorgproducten.
Besluit: 2013-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dienstreizen vanuit Nederlandse ministeries naar de overzeese delen van het Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2013-12-02] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 december 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over dienstreizen vanuit Nederlandse ministeries naar de overzeese delen van het Koninkrijk.
Besluit: 2013-12-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over doelmatigheid in de thuiszorg

[Gepubliceerd: 2013-11-27] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 november 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over de doelmatigheid in de thuiszorg.
Besluit: 2013-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake het Justitieel Medisch Centrum Scheveningen

[Gepubliceerd: 2013-11-25] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 november 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten inzake het Justitieel Medisch Centrum (onderdeel van PI Haaglanden) Scheveningen.
Besluit: 2013-11-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bij de IGZ binnengekomen meldingen over niet-beschikbare medicijnen

[Gepubliceerd: 2013-11-21] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 november 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) binnengekomen meldingen over niet-beschikbare medicijnen. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2013-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aanvraag product SLITone Ultra

[Gepubliceerd: 2013-11-13] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 november 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over de aanvraag van het op de markt brengen van het product SLITone Ultra.
Besluit: 2013-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ontheffingen op grond van de Opiumwet

[Gepubliceerd: 2013-07-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 juli 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie betreffende bedrijven en/of instanties die een opiumontheffing voor hennep, hasjiesj en/of hennepolie hebben binnen de Opiumwet.
Besluit: 2013-07-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over NVI-registraties gedode dieren in 2010 en 2011

[Gepubliceerd: 2013-02-20] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 februari 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over NVI-registraties gedode dieren in 2010 en 2011.
Besluit: 2013-02-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek Subsidie Deskundigheidsbevordering vrijwillligers 2011

[Gepubliceerd: 2011-01-30] Verzoek van 23 november 2010 om een afschrift van de namen van organisaties die subsidie hebben aangevraagd op grond van het Beleidskader landelijke deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2011 en of deze subsidie is toegekend of afgewezen. Datum besluit: 21 januari 2011. Het verzoek is gehonoreerd.
Besluit: 2011-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek correspondentie tussen IGZ en ziekenhuisapotheek ZALV

[Gepubliceerd: 2011-01-30] Verzoek van 18 oktober 2010 om een afschrift van correspondentie tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en ziekenhuisapotheek ZALV vanaf 26 november 2009 tot 18 oktober 2010. Datum besluit: 10 januari 2011, met feitelijke verstrekking op 25 januari 2011
Besluit: 2011-01-31 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

CIBG-overzicht uitgeschreven orthodontisten 2007-2010

[Gepubliceerd: 2011-01-02] Datum van het besluit: 8 oktober 2010, met feitelijke verstrekking op 13 december 2010. Verzoek van 9 juni 2010 van Ponte Juristen, namens het Financieele Dagblad, om een overzicht te verkrijgen van het CIBG met 112 namen van orthodontisten die zich op enig moment in de periode 2007 tot en met een gedeelte van 2010 hebben uitgeschreven als orthodontist uit het Specialistenregister voor orthodontisten. In het besluit is overwogen dat het CIBG-overzicht geen informatie verschaft over de reden van de uitschrijving uit het Specialistenregister. Bovendien is in het besluit overwogen dat niet valt uit te sluiten dat een of meerdere personen die op het CIBG-overzicht staan vermeld, zich inmiddels weer hebben ingeschreven in het Specialistenregister.
Besluit: 2011-01-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inspectie jaargesprek inzake Ambulatorium

[Gepubliceerd: 2011-01-23] Verzoek van 24 oktober 2010 om openbaarmaking van de volgende documenten: definitief jaarverslag jaargesprek Ambulatorium (3 november 2009), jaargesprek Ambulatorium, vervolg NIFP (11 november 2009) en brief van inspectie aan Ambulatorium (14 januari 2010).
Besluit: 2010-11-22 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaarmaking vergunning van apotheekhoudend huisarts

[Gepubliceerd: 2011-01-23] Openbaarmaking van vergunning aan apotheekhoudend huisarts in Middelie naar aanleiding van WOB-verzoek particulier.
Besluit: 2010-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaarmaking van gegevens mbt inhuur corporate jets voor bewindspersonen/ministeries

[Gepubliceerd: 2010-10-10] Het betreft een verzoek uit de media van 25 augustus 2010 om openbaarmaking van gegevens met betrekking tot de inhuur van corporate voor bewindspersonen/ministeries. Op 30 augustus 2010 heeft indiener daarbij gevraagd om reden en rechtvaardiging van ingehuurde vliegtuigen. In de brief wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op deze vragen ingegaan. In de bijlage is een overzicht van de door VWS geboekte vluchten te vinden.
Besluit: 2010-10-08 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaarmaking kosten en activiteiten elektronisch patiŽntendossier

[Gepubliceerd: 2011-01-23] Openbaarmaking van gegevens over kosten en activiteiten voor het elektronisch patiŽntendossier (EPD) naar aanleiding van WOB-verzoek van RTL. Het WOB-verzoek is gehonoreerd. Datum besluit: 7 september 2010.
Besluit: 2010-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vergunning apotheekhoudende huisarts Marken

[Gepubliceerd: 2011-01-23] Verzoek van 6 juli 2010 van een advocatenbureau om informatie van de vergunning tot het uitoefenen van de artsenijbereidkunst van alle apotheekhoudende huisartsen in Marken (NH).
Besluit: 2010-08-05 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geaggregeerd overzicht meldingen Inspectie Jeugdzorg 2005-2010

[Gepubliceerd: 2011-01-23] Verzoek van 21 april 2010 om een overzicht van het aantal meldingen dat de Inspectie jeugdzorg vanaf 2005 tot heden heeft ontvangen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door hulpverleners in een instelling of door pleegouders.
Besluit: 2010-06-07 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Antwoord informatieverzoek NOVA-tv afscheidsfeesten (semi-)publieke instellingen

[Gepubliceerd: 2010-03-17] Bestand: dvc-2993344-besluit-nova-inz-afscheidsfeesten.pdf
Besluit: 2010-05-28 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob deelbesluit aangaande scenarios en maatregelen in de periode van maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 september 2021 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten over scenarios en maatregelen in de periode van maart 2020.
Besluit: 2021-11-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob deelbesluit aangaande overleggen VWS in de periode van maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 september 2021 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten over 'overleggen VWS" in de periode van maart 2020.
Besluit: 2021-11-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob deelbesluit aangaande besmettelijkheid kinderen in de periode van maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 september 2021 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten over de besmettelijkheid van kinderen in de periode van maart 2020.
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande digitale middelen in de periode maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de Inclusieve Vaccin Alliantie. deelonderwerp vaccinaties en medicijnen. over de periode maart-augustus 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 5 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over notas en memos over het coronavirus

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-07-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande Overleggen VWS in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 4 mei 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-05-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande testen in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 20 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-05-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande vaccinaties in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 29 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande capaciteit ziekenhuizen in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 14 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande overleggen overig in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 29 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande scenarios en maatregelen in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 5 februari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Covid-19

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 2 februari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-02-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanspreken huisarts en apotheker op de toepassing van experimentele behandeling tegen het coronavirus

Verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over het aanspreken van een huisarts en een apotheker door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een experimentele behandeling tegen het coronavirus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Outbreak Management Team

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten van de Outbreak Management Team betreffende het Covid-19 virus.
Besluit: 2020-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek BAO-documenten

Besluit op een verzoek om documenten van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de inzet van influencers voor de campagne #alleensamen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier