Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn En Sport

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen zorgvacuŁm

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht over zorgvacuŁm. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Tom Klaassen belandde in een zorgvacuŁm en stierf terwijl nog overlegd werd wie hem moest helpen. De Tweede Kamerleden Dijk (SP) en Westerveld (GroenLinks-PvdA) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op vragen gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Hoort bij Kamerbrief over reactie op vragen gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024. Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de koppeling van medische gegevens die in de coronaperiode zouden zijn gedeeld, ondanks dat hier nadrukkelijk geen toestemming voor was gegeven door de patiŽnt.
Besluit: 2024-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij reactie over berichtgeving ministerie van VWS

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij reactie over berichtgeving ministerie van VWS. Minister Helder (VWS) biedt de Tweede Kamer haar reactie op de verzoeken van de vaste commissie van VWS van zowel 17 januari 2024 (bericht vertrek hoogste ambtenaar ministerie; kenmerk 2024Z00446) als 14 februari 2024 (Verzoek om een reactie op het recente bericht 'Giftige werksfeer bij ministerie VWS', FNV luidt noodklok; kenmerk 2024Z02422) aan.
Besluit: 2024-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen KNMG-gedragscode

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over KNMG-gedragscode . Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over de gedragscode van de KNMG. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen van het internationale artsencollectief (SEGM) over genderrichtlijn WHO

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen van het internationale artsencollectief (SEGM) over genderrichtlijn WHO. Minister Dijkstra (Medische Zorg) beantwoordt vragen over de grote zorgen van het internationale artsencollectief (SEGM) over de genderrichtlijn WHO. De vragen zijn van het Kamerlid Diederik van Dijk (SGP).
Besluit: 2024-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op Commissiebrief over indiening klacht bij OHCHR over Backpay-regeling uit 2015

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief met reactie op Commissiebrief over indiening klacht bij OHCHR over Backpay-regeling uit 2015. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief die naar het mensenrechtencomitť van de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is gestuurd over de Backpay-regeling uit 2015. De brief is afkomstig van een Nederlander die aangeeft dat hij de zoon is van twee KNIL militairen die niet in aanmerking kwamen voor de Backpay-regeling uit 2015.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op afschrift brief FNV over situatie VIGO

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief met reactie op afschrift brief FNV over situatie VIGO. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van FNV Zorg & Welzijn aan de Raad van Toezicht van VIGO over de situatie bij VIGO.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Hoort bij Kamerbrief over vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen. Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van het proces over de concentraties van de interventies bij aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en complexe interventies bij volwassenen met deze aandoening.
Besluit: 2024-02-14 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van verkiezingsuitslag VWS

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van verkiezingsuitslag VWS. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen handhaving smaakjesverbod vapes

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over handhaving smaakjesverbod vapes. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de uitzending Vape-industrie heeft lak aan overheid van 23 januari 2024. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Pfizers gigawinsten in Nederland nog verder zijn gestegen naar 20 miljard euro

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Pfizers gigawinsten in Nederland nog verder zijn gestegen naar 20 miljard euro. Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over het bericht dat Pfizers gigawinsten in Nederland nog verder zijn gestegen naar 20 miljard euro. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij reactie Schriftelijk Overleg (SO) over SO-Fiche Medicijntekorten EU

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij reactie Schriftelijk Overleg (SO) over SO-Fiche Medicijntekorten EU. Minister Dijkstra (Medische Zorg) biedt de Tweede Kamer haar reactie aan op de vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het BNC-fiche Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU van 1 december 2023.
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg implementatie zorgcoŲrdinatie

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over vervolg implementatie zorgcoŲrdinatie. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van het implementatieplan zorgcoŲrdinatie.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Speelgoedverordening

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Speelgoedverordening. Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over het voorstel voor een nieuwe Europese Speelgoedverordening. De Tweede Kamerfracties van VVD en D66 hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief nader advies vitamine K-prik pasgeborenen

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Hoort bij Kamerbrief nader advies vitamine K-prik pasgeborenen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij de Gezondheidsraad gaat vragen om een actualisering van het advies uit 2017 over vitamine K bij pasgeborenen. Het intramusculair toedienen van vitamine K bij pasgeborenen via een injectie begint daarom niet op 1 januari 2025.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht: 'Richard (35) zit zonder strafblad al 12 jaar opgesloten in tbs-kliniek tussen zware criminelen: hij is niet de enige'

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht: 'Richard (35) zit zonder strafblad al 12 jaar opgesloten in tbs-kliniek tussen zware criminelen: hij is niet de enige' . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Richard (35) zit zonder strafblad al 12 jaar opgesloten in tbs-kliniek tussen zware criminelen: hij is niet de enige'. De Tweede Kamerleden Uitermark en Joseph (beiden Nieuw Sociaal Contract) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie psychiatrische patiŽnten zonder strafblad in tbs-klinieken

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Kamerbrief reactie op motie psychiatrische patiŽnten zonder strafblad in tbs-klinieken. Minister Helder (VWS) reageert op de motie-Eerdmans-Agema. Deze motie verzoekt de regering er topprioriteit van te maken om psychiatrische patiŽnten die zonder strafblad noodgedwongen in een tbs-kliniek zitten zo snel mogen onder te brengen in een instelling die bij hun complexe problematiek past, waardoor zij een passend behandeltraject kunnen volgen.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen declaraties ziekenhuistop Maastricht

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over declaraties ziekenhuistop Maastricht. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Ziekenhuistop Maastricht declareert: privťchauffeurs en strandyoga in San Diego. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking. Minister Helder (VWS) biedt de Tweede Kamer de Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking aan.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Utrecht bezuinigt miljoenen op zorg en ondersteuning: De financiŽle situatie is ernstig'

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Utrecht bezuinigt miljoenen op zorg en ondersteuning: De financiŽle situatie is ernstig'. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Utrecht bezuinigt miljoenen op zorg en ondersteuning: De financiŽle situatie is ernstig'. Het Tweede Kamerlid Dobbe (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-06 zorginstellingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Kamerbrief over voortgang onderhandelingen pandemie-instrument en Internationale Gezondheidsregeling (IHR). Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de meest recente ontwikkelingen rondom de onderhandelingen over een pandemie-instrument en over de mogelijke wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) die binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gevoerd.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit, houdende wijziging Warenwetbesluit Bereiding en behandeling levensmiddelen en wijziging Warenwetbesluit hygiŽne levensmiddelen

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Kamerbrief over ontwerpbesluit, houdende wijziging Warenwetbesluit Bereiding en behandeling levensmiddelen en wijziging Warenwetbesluit hygiŽne levensmiddelen. Minister Dijkstra (Medische Zorg) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende de wijziging van Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen over wijziging van microbiologische eisen aan eet- en drinkwaren en wijziging van Warenwetbesluit hygiŽne van levensmiddelen over wijziging van voorschriften voor rauwe melk en rauwe room bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de rechter huisartsen gelijk geeft in zaak over tarieven

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de rechter huisartsen gelijk geeft in zaak over tarieven. Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de rechter huisartsen gelijk geeft in zaak over tarieven. Huisartsen hadden beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), tegen de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had vastgesteld voor 2023 en 2024. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Houdbaarheidsonderzoek Wmo 2015

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Kamerbrief over Houdbaarheidsonderzoek Wmo 2015. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stappen die de afgelopen maanden zijn gezet naar aanleiding van het houdbaarheidsonderzoek Wmo 2015. Ook biedt hij de historische analyse Wmo 2015 aan.
Besluit: 2024-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief zwemmen, financiŽle situatie sportverenigingen en laagdrempelige sportdeelname

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Kamerbrief zwemmen, financiŽle situatie sportverenigingen en laagdrempelige sportdeelname. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over zwemles en zwemveiligheid, over de financiŽle situatie van sportverenigingen en over laagdrempelige mogelijkheden om aan sport te doen.
Besluit: 2024-02-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook informeert zij de Kamer over de transacties met Relief Goods Alliance B.V.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rechterlijke uitspraak verdeelplan 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Hoort bij Kamerbrief over rechterlijke uitspraak verdeelplan 2023. Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over het beroep van de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden, bestaande uit zeven ziekenhuizen, tegen het verdeelplan 2023.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de KNMG-gedragscode voor artsen

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de KNMG-gedragscode voor artsen. Minister Dijkstra (Medische Zorg) beantwoordt vragen over de KNMG-gedragscode voor artsen. De vragen zijn van het Kamerlid Van Houwelingen (FVD).
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht Medicijnen van verzekerden bij VGZ volgend jaar mogelijk niet of deels vergoed

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Medicijnen van verzekerden bij VGZ volgend jaar mogelijk niet of deels vergoed . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Medicijnen van verzekerden bij VGZ volgend jaar mogelijk niet of deels vergoed. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-01 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over commissiebrief over verzoek om een reactie over werkwijze Stichting Fokus

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Hoort bij Kamerbrief over commissiebrief over verzoek om een reactie over werkwijze Stichting Fokus. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op een brief die de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ontvangen van een cliŽnt van zorgaanbieder Fokus.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken

Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees en Nederlands parlement

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees en Nederlands parlement. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op Kamervragen over lobby-activiteiten van de farmaceutische industrie in het Europees en Nederlands parlement. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).
Besluit: 2024-02-01 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief CBS-cijfers eenoudergezinnen

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Kamerbrief over CBS-cijfers eenoudergezinnen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft de Tweede Kamer een toelichting op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over eenoudergezinnen.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toenemend ernstig medicijntekort in Nederland

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toenemend ernstig medicijntekort in Nederland. Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over het toenemend ernstig medicijntekort in Nederland. Het Tweede Kamerlid Claassen (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tabaksontmoedigingsbeleid

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die gaan over het internationaal beleid, de beleidsvorming over het Nederlands tabaksontmoedigingsbeleid en de input van Nederland over dit onderwerp op internationaal vlak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grote zorgen bij medewerkers GGD Noord- en Oost-Gelderland: Ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt'

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grote zorgen bij medewerkers GGD Noord- en Oost-Gelderland: Ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt'. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Grote zorgen bij medewerkers GGD Noord- en Oost-Gelderland: Ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt'. Het Tweede Kamerlid Dobbe (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen verplaatsen tabaksverkoop supermarkten

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verplaatsen tabaksverkoop door supermarkten. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Supermarkteigenaren verplaatsen tabaksverkoop naar eigen speciaalzaken in aanloop naar verbod. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Geldproblemen door chronisch ziek kind ik voel me een schooier

Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de situatie van de ziekenhuizen in Venlo, Roermond en Zwolle

Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over situatie ziekenhuizen in Venlo, Roermond en Zwolle

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over situatie ziekenhuizen in Venlo, Roermond en Zwolle. Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over de situatie van de ziekenhuizen in Venlo, Roermond en Zwolle. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanstellingen twee lid-juristen RTG Zwolle

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de aanstellingen van mw. mr. W. R. Kastelein en mr. dr. C.A. Bol als lid-juristen van het RTG Zwolle. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse paling vol met giftig PFAS

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse paling vol met giftig PFAS . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over Nederlandse paling vol met giftig PFAS. De Tweede Kamerleden Van Esch en Wassenberg (beide PvdD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek boekje 25 jaar tuchtrecht in de wet BIG

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over het boekje 25 jaar tuchtrecht in de wet BIG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over 10e bijeenkomst van Conference of the Parties

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over de 10e bijeenkomst van de Conference of the Parties (COP10). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het weigeren van palliatieve zorg vanwege het bereiken van het budgetplafond

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het weigeren van palliatieve zorg vanwege het bereiken van het budgetplafond. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het weigeren van palliatieve zorg vanwege het bereiken van het budgetplafond. Het Tweede Kamerlid Paulusma (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brandbrief glyfosaat

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Kamerbrief reactie op brandbrief glyfosaat. Minister Helder (VWS) reageert op de brandbrief Neem de onafhankelijke wetenschap serieus bij het besluit over glyfosaat van Natuur & Milieu namens 159 onafhankelijke wetenschappers. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer had om een reactie verzocht.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over RIVM rapport Epidemiological impact and effectiveness of COVID-19 measures

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief over RIVM rapport Epidemiological impact and effectiveness of COVID-19 measures. Minister Dijkstra (Medische Zorg) stuurt de Tweede Kamer het RIVM rapport Epidemiological impact and effectiveness of COVID-19 measures'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gemaakte afspraken tussen MEVA en IGJ

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de gemaakte afspraken tussen de MEVA en de IGJ die van toepassing zijn op het werkgebied van een apotheker die tevens inspecteur is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om reactie op brief De Nederlandse ggz over feitelijke vragen Vaststelling van begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om reactie op brief De Nederlandse ggz over feitelijke vragen Vaststelling van begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) 2024. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen die de Nederlandse ggz met de Tweede Kamer deelde voor de feitelijke vragen in het kader van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2024.
Besluit: 2024-01-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht ''Red flags' bij bijna 50 procent van de jeugdhulpinstellingen en Onderzoek niet-integere bedrijfsvoering jeugdhulp

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht ''Red flags' bij bijna 50 procent van de jeugdhulpinstellingen en Onderzoek niet-integere bedrijfsvoering jeugdhulp. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht ''Red flags' bij bijna 50 procent van de jeugdhulpinstellingen en Onderzoek niet-integere bedrijfsvoering jeugdhulp. Het Tweede Kamerlid Synhaeve (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om informatie voorafgaand aan het WGO jeugd 29-01-2024 over de invulling van de taakstelling 511 mln op jeugd

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Kamerbrief met reactie op verzoek om informatie voorafgaand aan het WGO jeugd 29-01-2024 over de invulling van de taakstelling 511 mln op jeugd. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer, voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Jeugd op 29 januari 2024, over de stand van zaken en zijn bevindingen over de invulling van de (aanvullende) taakstelling van 511 mln op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord Rutte IV.
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorstel voor aanpassing BIG-registratie voor personeelstekort in de zorg

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over voorstel voor aanpassing BIG-registratie voor personeelstekort in de zorg. Minister Dijkstra (Medische Zorg) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de burgerbrief over 'Voorstel voor aanpassing BIG-registratie voor personeelstekort in de zorg'.
Besluit: 2024-01-25 zorginstellingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief visie eerstelijnszorg 2030

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Kamerbrief visie eerstelijnszorg 2030. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de vastgestelde visie op de eerstelijnszorg in 2030.
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over GMP-inspectie aan HALIX B.V.

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over documenten over de GMP-inspectie aan HALIX B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding 'RescEU physical medical stockpile of medlical equipment'

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de aanbesteding 'RescEU physical medical stockpile of medlical equipment'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over petitie namens gemeenten met een regionaal ziekenhuis

[Gepubliceerd: 2024-01-24] Hoort bij Kamerbrief over petitie namens gemeenten met een regionaal ziekenhuis. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de petitie van de gemeente Winterswijk. De petitie is ingediend namens gemeenten waar een regionaal ziekenhuis gevestigd is.
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over maximumgehalten aan residuen van thiacloprid

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over maximumgehalten aan residuen van thiacloprid. Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op Kamervragen over een Verordening tot wijziging van de maximumgehalten aan residuen van thiacloprid. De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerfracties van de BBB en GroenLinks-PvdA.
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Russische sancties zijn overtreden bij voetbaltransfers in binnen- en buitenland en het besluit van het IOC om Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag toe te staan op de Olympische Spelen

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Russische sancties zijn overtreden bij voetbaltransfers in binnen- en buitenland en het besluit van het IOC om Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag toe te staan op de Olympische Spelen . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat Russische sancties zijn overtreden bij voetbaltransfers in binnen- en buitenland en het besluit van het IOC om Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag toe te staan op de Olympische Spelen. Het Tweede Kamerlid Paulusma (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Long covid is lichamelijk en zit niet tussen de oren, toont onderzoek aan'

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Long covid is lichamelijk en zit niet tussen de oren, toont onderzoek aan' . Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Long covid is lichamelijk en zit niet tussen de oren, toont onderzoek aan'. De Tweede Kamerleden Jansen en Joseph (beiden NSC) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19 vaccinatie. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen private equity en medische complicaties

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat private equity leidt tot meer medische complicaties. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat private equity leidt tot meer medische complicaties. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht 'Bejaarden met dementie urenlang in hun eigen poep achtergelaten: Onmenselijk hoe mijn moeder is behandeld'

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Bejaarden met dementie urenlang in hun eigen poep achtergelaten: Onmenselijk hoe mijn moeder is behandeld' . Minister Helder (VWS) beantwoordt vragen over het bericht 'Bejaarden met dementie urenlang in hun eigen poep achtergelaten: Onmenselijk hoe mijn moeder is behandeld'. De vragen zijn van het Kamerlid Dobbe (SP).
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij kamervragen over het bericht dat de commerciŽle huisartsenketens Co-med doorgaat met overnames van nieuwe praktijken

Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Kamerbrief over Regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van de uitvoering van de Regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht dat commerciŽle huisartsenketens Co-med doorgaat met overnames van nieuwe praktijken

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat commerciŽle huisartsenketens Co-med doorgaat met overnames van nieuwe praktijken. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de commerciŽle huisartsenketens Co-med doorgaat met overnames van nieuwe praktijken. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bijeenkomst in Goes over acute zorg in Zeeland

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomst in Goes over acute zorg in Zeeland. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Moet de spoedeisende hulp in Goes en Terneuzen blijven? Ministerie haalt meningen op. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen salaris en inzet buurtsportcoaches

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over salaris en inzet buurtsportcoaches. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de honorering van buurtsportcoaches in Nederland naar aanleiding van diverse wisselingen over dit onderwerp in de Tweede Kamer. Het Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Tom Klaassen belandde in een zorgvacuŁm en stierf terwijl nog overlegd werd wie hem moest helpen'

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel Tom Klaassen belandde in een zorgvacuŁm en stierf terwijl nog overlegd werd wie hem moest helpen . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het artikel Tom Klaassen belandde in een zorgvacuŁm en stierf terwijl nog overlegd werd wie hem moest helpen. Het Tweede Kamerlid Pouw-Verweij (BBB) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld. De Tweede Kamerleden Mohandis (PvdA), Westerveld (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over IC-capaciteit in tijden van crisis

Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toelichting op bericht over IC-capaciteit in tijden van crisis

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief toelichting op bericht over IC-capaciteit in tijden van crisis. Minister Helder (VWS) geeft een toelichting op het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is. De Tweede Kamer had om een brief over dit bericht gevraagd.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief inventarisatie laagdrempelige ondersteuning voor mensen met psychisch lijden en aanhoudende doodswens

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief inventarisatie laagdrempelige ondersteuning voor mensen met psychisch lijden en aanhoudende doodswens. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport van een verkenning welke vormen van laagdrempelige hulp, zorg, begeleiding of ondersteuning in Nederland beschikbaar zijn voor mensen die psychisch lijden en kampen met een aanhoudende, soms ambivalente doodswens of euthanasiewens. De minister gaat ook in op de belangrijkste uitkomsten van de verkenning.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Pure Medical

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het onderzoek naar Pure Medical, uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Aanbieding advies NZa Normering bij tariefstelling door de NZa

Besluit: 2024-01-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief advies NZa Normering bij tariefstelling door de NZa

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief advies Normering bij tariefstelling door NZa. Minister Helder (VWS) biedt de Tweede Kamer het advies 'Normering bij tariefstelling' aan. Het advies gaat over het hanteren van normerende elementen bij de tariefstelling waar vaste tarieven of maximumtarieven in de Zvw gehanteerd worden om zodoende via deze tarieven doelmatigheid te bevorderen.
Besluit: 2024-01-21 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording vragen rapport technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven

Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om een brief te ontvangen over de uitvoering van de motie-Van der Laan en Ceder

Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het smaakjesverbod voor E-sigaretten

Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen rapport technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen rapport technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het rapport 'Technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) had de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie neutrale presentatie e-sigaretten

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Kamerbrief uitvoering motie neutrale presentatie e-sigaretten. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) meldt de Tweede Kamer hoe het staat met de uitvoering van de motie-Van der Laan-Ceder. Deze motie gaat over het neutraal en uniform maken van e-sigaretten.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het artikel Grote jeugdzorgorganisatie investeert miljoenen in bedrijven van eigen adviseur, ondanks megaverlies

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel Grote jeugdzorgorganisatie investeert miljoenen in bedrijven van eigen adviseur, ondanks megaverlies. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het artikel Grote jeugdzorgorganisatie investeert miljoenen in bedrijven van eigen adviseur, ondanks megaverlies. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinksPvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief vergoeding Libmeldy per 19 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-24] Hoort bij Kamerbrief over vergoeding Libmeldy per 19 januari 2024. Minister Helder (VWS) meldt de Tweede Kamer dat het geneesmiddel Libmeldy per 19 januari 2024 in het basispakket van de zorgverzekering zit voor kinderen met de stofwisselingsziekte metachromatische leukodystrofie (MLD) die nog geen symptomen hebben van de ziekte (presymptomatische patiŽnten).
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsappreciatie voorstel Europese Commissie MDR VDR 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief over Kabinetsappreciatie voorstel Europese Commissie MDR en IVDR 2024. Minister Dijkstra (Medische Zorg) stuurt de Tweede Kamer een kabinetsappreciatie van een voorstel van de Europese Commissie over medische hulpmiddelen (MDR) en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR). De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afvalverbrandingsinstallatie Indaver Nederland B.V.

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over afvalverbrandingsinstallatie Indaver Nederland B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief landelijke rapportage cliŽntervaringsonderzoek Wmo 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Hoort bij Kamerbrief landelijke rapportage cliŽntervaringsonderzoek Wmo 2023. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het cliŽntervaringsonderzoek Wmo over 2023. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van zaken rondom de complexe gehandicaptenzorg

Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Reactie motie Grinwis c s over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van CoŲperatie Laatste Wil (36410-XVI-16)

Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over een artikel van EenVandaag met de titel īWaarom het eigen risico afschaffen 3,4 miljard kost, maar ook 6 miljardī

Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Uitspraak rechtbank inzake besluit concentratie interventies bij patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen

Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van zaken afbouwmedicatie antidepressiva januari 2024

Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken rondom de complexe gehandicaptenzorg

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken rondom de complexe gehandicaptenzorg. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de complexe gehandicaptenzorg.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak rechtbank inzake besluit concentratie interventies bij patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief over uitspraak rechtbank inzake besluit concentratie interventies bij patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de rechterlijke uitspraak van 11 januari 2024 over de concentratie van de interventies bij aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en complexe interventies bij volwassenen met deze aandoening. Dit op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken afbouwmedicatie antidepressiva januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken afbouwmedicatie antidepressiva januari 2024. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over de afbouwmedicatie van antidepressiva.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over smaakjesverbod voor E-sigaretten

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over smaakjesverbod voor e-sigaretten . Staatssecretaris van Ooijen (VSW) geeft antwoord op vragen over het smaakjesverbod voor e-sigaretten. Het Tweede Kamerlid Slagt-Tichelman ((GroenLinks-PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen toename zelfverwonding en suÔcidepogingen onder jonge vrouwen

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toename zelfverwonding en suÔcidepogingen onder jonge vrouwen . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Meer jonge vrouwen op eerste hulp na zelfverwonding of suÔcidepoging. Het Tweede Kamerlid Dobbe (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Advies Nationaal Rapporteur Verslavingen, ZonMw programma verslavingsonderzoek

Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de afname van het aantal restitutiepolissen

Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over dreigende sluiting van dagbesteding Antoon & Frans in Megen en de verdere verschraling van dagbestedingslocaties als gevolg van zorgconcurrentie

Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikel van EenVandaag: Waarom het eigen risico afschaffen 3,4 miljard kost, maar ook 6 miljard'

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel van EenVandaag: Waarom het eigen risico afschaffen 3,4 miljard kost, maar ook 6 miljard'. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over een artikel van EenVandaag met de titel īWaarom het eigen risico afschaffen 3,4 miljard kost, maar ook 6 miljard'. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Geldproblemen door chronisch ziek kind 'Ik voel me een schooier'

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Geldproblemen door chronisch ziek kind: Ik voel me een schooier'. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Geldproblemen door chronisch ziek kind: Ik voel me een schooier'. De Tweede Kamerleden Westerveld en Mohandis (beide GroenLinks-PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over dagbestedingslocaties

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over dagbestedingslocaties. Minister Helder (VWS) stuurt haar antwoorden op vragen over dreigende sluiting van dagbesteding Antoon & Frans in Megen en de verdere verschraling van dagbestedingslocaties als gevolg van zorgconcurrentie. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Dijk (SP).
Besluit: 2024-01-16 zorginstellingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de steunmaatregelen om amateurverenigingen voor de hoge energieprijzen te compenseren in 2024 komen te vervallen

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de steunmaatregelen om amateurverenigingen voor de hoge energieprijzen te compenseren in 2024 komen te vervallen . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de steunmaatregelen om amateurverenigingen voor de hoge energieprijzen te compenseren in 2024 komen te vervallen. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over declaraties door ziekenhuistop Maastricht

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over declaraties door ziekenhuistop Maastricht . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Ziekenhuistop Maastricht declareert: yoga op het strand van San Diego en het land door met privťchauffeurs'. De vragen zijn gesteld door het lid Claassen (PVV).
Besluit: 2024-01-15 zorginstellingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen beleid voor mensen met een beperking

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over beleid voor mensen met een beperking . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over beleid voor mensen met een beperking. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks-PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kamervragen inzake advies RIVM over Wet publieke gezondheid

Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op amendement generiek verbod nieuwe psychoactieve stoffen

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief reactie op amendement generiek verbod nieuwe psychoactieve stoffen. Minister Helder (VWS) en minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) reageren op het amendement-Helder bij de wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Dit amendement vraagt om een generiek verbod op nieuwe psychoactieve stoffen.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie rapport IGJ over de kwaliteit van het Wmo-toezicht in 2022

Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport IGJ over kwaliteit Wmo-toezicht 2022

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport IGJ over kwaliteit Wmo-toezicht 2022. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de kwaliteit van het toezicht in 2022 op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Bij de beleidsreactie biedt de staatssecretaris ook het rapport van de IGJ aan.
Besluit: 2024-01-12 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ramendement NPS wetsvoorstel

Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief Sport en Bewegen

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Verzamelbrief Sport en Bewegen. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op het terrein van sport en bewegen. Zij gaat in op de voortgang op het actieplan Nederland Beweegt. Daarnaast informeert zij de Kamer over het Sportakkoord II en over het Strategisch kader topsport 2032. Ook bespreekt zij diverse moties en toezeggingen en een amendement.
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overleg PFAS

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten die zien op een overleg dat op 7 september 2022 tussen de ministeries van LNV, VWS, IenW en de visserijsector heeft plaatsgevonden. Specifiek, de uitnodiging, de mail conversaties voorafgaand aan het overleg, een lijst met uitgenodigde partijen en de Outlook invite. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over monitoringsgegevens afvalwater gemeente Den Haag

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over gegevens gemeten en geanalyseerd in het afvalwater van de gemeente Den Haag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen SP over verkoop Intravacc

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen SP over verkoop Intravacc. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de verkoop van Intravacc. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen NSC over verkoop Intravacc

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen NSC over verkoop Intravacc. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de verkoop van Intravacc. De Tweede Kamerleden Jansen en Van Hijum (beiden NSC) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Aanbieding Voortgangsrapportage II - Passende zorg voor fysiotherapie en oefentherapie

Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 'Voortgangsrapportage II - Passende zorg voor fysiotherapie en oefentherapie'

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief bij 'Voortgangsrapportage II - Passende zorg voor fysiotherapie en oefentherapie'. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer de 'Voortgangsrapportage II - Passende zorg voor fysiotherapie en oefentherapie'. De voortgangsrapportage laat zien welke stappen er tot nu toe zijn gezet en wat nog nodig is om tot het eindadvies over de aanspraak op eerstelijns fysio- en oefentherapie te komen.
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Reactie Schriftelijk Overleg (SO) inzake Voortgang kabinetsreactie Capaciteitsplan

Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie Schriftelijk Overleg Voortgang kabinetsreactie Capaciteitsplan

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief over reactie Schriftelijk Overleg Voortgang kabinetsreactie Capaciteitsplan. Ministers Helder (VWS) en Dijkgraaf (OCW) bieden de Tweede Kamer hun reactie aan op vragen uit het SO van de vaste commissie VWS over de brief Voortgang Kabinetsreactie Capaciteitsplan 2024-2027.
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verscheidene onderwerpen drugs

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Kamerbrief over verscheidene onderwerpen drugs. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer enkele rapportages over drugsgebruik en drugsincidenten.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over doorrekening RIVM acties Nationaal Preventieakkoord

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Kamerbrief over doorrekening RIVM acties Nationaal Preventieakkoord. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de resultaten van de doorrekening van de acties uit het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rekent eens in de 4 jaar de acties uit het NPA door om in te schatten of de ambities voor 2040 worden behaald. Het gaat om acties op de themas roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapportages alcohol- en tabaksontmoediging

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief diverse rapportages alcohol- en tabaksontmoediging. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer enkele rapportages op het gebied van alcohol- en tabaksontmoediging. De staatssecretaris gaat kort op elk van de rapportages in.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Actuele besmettingscijfers COVID-19

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief over Actuele besmettingscijfers COVID-19.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actuele besmettingscijfers COVID-19

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief over actuele besmettingscijfers COVID-19. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de actuele COVID-19 besmettingscijfers, de eindstand van de najaarsronde COVID-19-vaccinatie 2023 en de COVID-19-vaccinatie in 2024.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen gegevens HoNOS+ vragenlijst

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gegevens HoNOS+ vragenlijst. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Gegevens HoNOS+ vragenlijst niet met terugwerkende kracht verwijderd. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van Gezondheidsraad over immunisatie tegen RSV in 1e levensjaar

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over advies van Gezondheidsraad over immunisatie tegen RSV in 1e levensjaar. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies van de Gezondheidsraad over de immunisatie tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV). Het RSV is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Het virus veroorzaakt vooral bij baby's ernstige ziekte.
Besluit: 2024-01-09 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de uitnodiging voor coronavaccinatie en de volledigheid van de informatie daarin

Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht dat 1 op de 5 jongeren slachtoffer is van huiselijk geweld, geen toename door Corona

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat 1 op de 5 jongeren slachtoffer is van huiselijk geweld, geen toename door Corona. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat 1 op de 5 jongeren slachtoffer is van huiselijk geweld, geen toename door Corona. Het Tweede Kamerlid Crijns (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging lijst I Opiumwet

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging lijst I Opiumwet. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit met een wijziging van lijst I bij de Opiumwet in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst en verplaatsing van het middel 3-MMC van lijst II naar lijst I. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen niet vergoeden revalidatietherapie ernstig ziek kind

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over niet vergoeden revalidatietherapie ernstig ziek kind. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het niet vergoeden van revalidatietherapie voor een ernstig ziek kind. De Tweede Kamerleden Agema en Claassen (beiden PVV) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over afname van aantal restitutiepolissen

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over afname van aantal restitutiepolissen. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de afname van het aantal restitutiepolissen. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bushoff (beiden GroenLinks-PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen lage vaccinatiegraad kinderen Zeeland

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over lage vaccinatiegraad kinderen in Zeeland. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Zeeuwse GGD wil actie van gemeenten tegen lage vaccinatiegraad kinderen. Het Tweede Kamerlid Tielen (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang moties grensoverschrijdend gedrag dansen en veiligheid

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief over voortgang moties grensoverschrijdend gedrag dansen en veiligheid. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de moties over het dansdossier en het integriteitscentrum.
Besluit: 2024-01-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over update verkoop Intravacc B.V.

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Hoort bij Kamerbrief over update verkoop Intravacc B.V.. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer dat in het verkoopproces voorlopige overeenstemming is bereikt over de verkoop van de aandelen in Intravacc B.V..
Besluit: 2023-12-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen verder achterlopen salaris zorgmedewerkers

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verder achterlopen salaris zorgmedewerkers. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat het salaris van zorgmedewerkers volgend jaar verder achter gaat lopen. Het Tweede Kamerlid Dobbe (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ondersteuning gemeenten bij bieden van onderdak komende weken

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief ondersteuning gemeenten bij bieden van onderdak komende weken. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe gemeenten worden ondersteund bij het bieden van onderdak voor daklozen in de komende weken.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de wijziging van de IHR van de WHO

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de wijziging van de IHR van de WHO. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het verzoek om voorbehoud en een parlementaire behandeling van de wijziging van de de International Health Regulations (IHR) van de WHO. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Reactie op motie Dijk (SP) en Ouwehand (PvdD) (Kamerstukken II 202324, 36471, nr 9)

Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Schriftelijk overleg inzake onderzoeken kosten en baten PGB2 0 (Kamerstuk 25657-358)

Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoeken kosten en baten PGB2.0

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoeken kosten en baten PGB2.0. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op schriftelijke vragen over onderzoeken kosten en baten PGB2.0. De vaste Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport MIND onderzoek wachttijden ggz

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief met reactie op rapport MIND onderzoek wachttijden ggz. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de rapportage toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg die door MIND is opgesteld. Het rapport geeft een persoonlijk en nadrukkelijk beeld van de problemen waar patiŽnten tegenaan lopen als ze hulp zoeken in de ggz.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over veiligheid van werknemers in ggz-zorg

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over veiligheid van werknemers in ggz-zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de veiligheid van werknemers in de ggz-zorg. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat ouderen niet of nauwelijks contact kunnen krijgen met hun zorgverzekeraar (CZ)

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat ouderen niet of nauwelijks contact kunnen krijgen met hun zorgverzekeraar (CZ). Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat ouderen niet of nauwelijks contact kunnen krijgen met hun zorgverzekeraar (CZ). Het Tweede Kamerlid Claassen (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Amendement Ellemeet en Van den Berg

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over Amendement Ellemeet en Van den Berg.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over amendement Ellemeet en Van den Berg

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over amendement Ellemeet en Van den Berg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het gewijzigd amendement dat de voormalige Tweede Kamerleden Ellemeet (GroenLinks-PvdA) en Van den Berg (CDA) op de Verzamelwet VWS 2023 in oktober 2023 hebben ingediend.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over advies RIVM Wpg

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over advies RIVM Wpg. Minister Helder (VWS) stuurt haar antwoorden op vragen over het advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over de Wet publieke gezondheid (Wpg). De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerfractie van BBB.
Besluit: 2023-12-21 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Motie spraakcomputers

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Kamerbrief over Motie spraakcomputers.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie spraakcomputers

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Kamerbrief over motie spraakcomputers. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie van de leden Westerveld (GL), Dijk (SP) en Van der Plas (BBB) over de vergoeding van spraakcomputer.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Analyse early access programmas voor geneesmiddelen in andere landen

Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over analyse early access programmas voor geneesmiddelen in andere landen

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief over analyse early access programmas voor geneesmiddelen in andere landen. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over hoe andere landen omgaan met de beschikbaarstelling van geneesmiddelen na de markttoelatingstoets, in afwachting op een definitief vergoedingsbesluit.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over huisvestingsproblematiek huisartsen

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie en communicatie over een door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitgevoerd onderzoek over de klachtenregeling van Medidental. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verstrekte voorschotten Stichting Open Nederland

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de verantwoording en controle van de door het ministerie van VWS aan Stichting Open Nederland (SON) verstrekte voorschotten in het kader van Testen voor Toegang. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergoeding hoortoestellen

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de vergoeding van hoortoestellen als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling zorgverzekering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidie renovatie de Kampheuvel

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidie voor renovatie van het gebouw de Kampheuvel van Stichting Jongenshuis Hoenderloo en de voorbereiding van het subsidieverleningsbesluit van 5 december 1986. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over problemen bij commerciŽle GGZ-instelling Mindler in Zweden

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over problemen bij commerciŽle GGZ-instelling Mindler in Zweden. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de problemen bij de commerciŽle GGZ-instelling Mindler in Zweden. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2024. Minister Helder (VWS) stuurt het werkplan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor het jaar 2024 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met advies van Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging acute zorg

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Kamerbrief met advies van Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging acute zorg. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de acute zorg.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleidsafwegingen geneesmiddelentekorten

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het beleid en de beleidsafwegingen over het omgaan met geneesmiddelentekorten, meldingen van (aankomende) geneesmiddelentekorten en handhaving voor het niet (tijdig) melden van geneesmiddelentekorten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de certificering voor het middel Ellansť

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over het product Ellansť, een dermatologische filler, die op de Nederlandse markt gebracht wordt door Aqtis Medica! B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat het percentage kinderen zonder zwemdiploma is verdubbeld

Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het Witboek zwembaden voor gemeenten van de FNV

Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Steeds meer kinderen zonder zwemdiploma vooral bij lage inkomens

Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Witboek zwembaden voor gemeenten

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Witboek zwembaden voor gemeenten. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het Witboek zwembaden voor gemeenten van de FNV. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Steeds meer kinderen zonder zwemdiploma vooral bij lage inkomens'

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Steeds meer kinderen zonder zwemdiploma vooral bij lage inkomens' . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Steeds meer kinderen zonder zwemdiploma vooral bij lage inkomens'. Het Tweede Kamerlid Maeijer (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht over gebruik van zogenaamde natriumglucosecotransporter-2-remmers

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht over gebruik van zogenaamde natriumglucosecotransporter-2-remmers. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over het bericht over het gebruik van zogenaamde natriumglucosecotransporter-2-remmers geplaatst op 29 november 2023 op X. De vragen zijn van het Kamerlid Van Houwelingen (FVD).
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op feitelijke Kamervragen over begrotingsstaten van ministerie van VWS (XVI) 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op feitelijke Kamervragen over begrotingsstaten van ministerie van VWS (XVI) 2024. Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen (beide VWS) bieden de Tweede Kamer hun antwoorden aan op feitelijke vragen over de begrotingsstaten van het ministerie van VWS voor het jaar 2024. Meerdere Tweede Kamerleden hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op NCad adviesrapport over de beschikbaarheid van menselijk weefsel voor onderzoek en onderwijs

Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden op feitelijke Kamervragen over begrotingsstaten ministerie van VWS (XVI) 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op feitelijke Kamervragen over begrotingsstaten ministerie van VWS (XVI) 2024. Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen (beiden VWS) bieden de Tweede Kamer hun antwoorden aan op feitelijke vragen over de begrotingsstaten van het ministerie van VWS voor het jaar 2024. Meerdere Tweede Kamerleden hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Preventie op waarde schatten'

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Kamerbrief over rapport Preventie op waarde schatten'. Minister Helder (VWS) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het rapport Preventie op waarde schatten'. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op aanbevelingen adviesrapport NCad over menselijk weefsel voor biomedisch onderzoek en onderwijs

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief met reactie op aanbevelingen adviesrapport NCad over menselijk weefsel voor biomedisch onderzoek en onderwijs. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op aanbevelingen die zijn gedaan in het adviesrapport 'De beschikbaarheid en toegankelijkheid van menselijk weefsel voor biomedisch onderzoek en onderwijs' van het Nationaal Comitť advies dierproevenbeleid (NCad). De reactie van de minister gaat over de aanbevelingen op het terrein van het ministerie van VWS.
Besluit: 2023-12-19 ethiek Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 van de NZa

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Kamerbrief over beleidsreactie Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 van de NZa. Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer haar beleidsreactie op de rapporten Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 en De kosten van onze langdurige zorg 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de vernietiging van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen die zijn ingekocht ten behoeve van het bestrijden van de coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vernietiging van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de vernietiging van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen die zijn ingekocht ten behoeve van het bestrijden van de coronacrisis. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).
Besluit: 2023-12-18 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Aanbieding Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Voortgang beschikbaarheid medische producten

Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief rapporten over uitvoering Wet langdurige zorg (Wlz)

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapporten over uitvoering Wet langdurige zorg (Wlz). Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer 2 rapporten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan over de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief stand van zaken moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 VWS

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief stand van zaken moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 VWS. Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen (beiden VWS) sturen de Tweede Kamer de stand van zaken van moties en toezeggingen uit de behandeling van de begroting voor 2024 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het artikel Steeds meer mensen overlijden na val, vooral ouderen slachtoffer

Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 1e gegevensuitwisseling onder Wegiz verplicht Versturen van recept door huisarts aan terhandsteller

Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat spoedeisendehulppersoneel wegloopt door schaalvergroting van ziekenhuizen

Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht 1e gegevensuitwisseling onder Wegiz verplicht

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 1e gegevensuitwisseling onder Wegiz verplicht. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht 1e gegevensuitwisseling onder Wegiz verplicht: Versturen van recept door huisarts aan terhandsteller. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsappreciatie Commissievoorstel uitbreiding Richtlijn Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsappreciatie Commissievoorstel uitbreiding Richtlijn Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Eerste Kamer de kabinetsappreciatie van het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn voor het invoeren van een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart en een nieuwe gestandaardiseerde Europese gehandicaptenparkeerkaart.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie afschaffen verplicht eigen risico zorgverzekering

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief reactie op motie afschaffen verplicht eigen risico zorgverzekering. Minister Kuipers (VWS) reageert op de aangenomen motie-Dijk-Ouwehand. In deze motie spreekt de Tweede Kamer uit dat zij het eigen risico zo snel mogelijk wil afschaffen.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen i.v.m. toevoeging van 11e gemeente aan experiment (36279)

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen i.v.m. toevoeging van 11e gemeente aan experiment (36279). Minister Helder (VWS) en minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) bieden de Tweede Kamer een 2e nota van wijziging bij de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een 11e gemeente aan het experiment aan.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het niet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het niet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het niet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden. De Tweede Kamerleden Van den Brink, Krul en Inge van Dijk (allen CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel Politie stopt met motoragenten bij wielerkoersen 'Met deze beslissing trekken ze stekker uit noordelijke wielerwedstrijden

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel Politie stopt met motoragenten bij wielerkoersen. 'Met deze beslissing trekken ze stekker uit noordelijke wielerwedstrijden'. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het artikel Politie stopt met motoragenten bij wielerkoersen. 'Met deze beslissing trekken ze stekker uit noordelijke wielerwedstrijden'. Het Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen 2e suppletoire begroting 2023

Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting 2023. Minister Kuipers, staatssecretaris Van Ooijen (beide VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de 2e suppletoire begroting VWS 2023. De vragen zijn gesteld door leden van de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de dreigende sluiting van de huisartsenposten in het VUmc en het Erasmus MC

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de dreigende sluiting van de huisartsenposten in het VUmc en het Erasmus MC . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de dreigende sluiting van de huisartsenposten in het VUmc en het Erasmus MC. De vragen zijn van het Kamerlid Dijk (SP).
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over huisartsenzorg in Brunssum

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over huisartsenzorg in Brunssum. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de huisartsenzorg in Brunssum. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Zembla-reportage 'Het transgenderprotocol'

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de Zembla-reportage Het transgenderprotocol . Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over de Zembla-reportage Het transgenderprotocol. De vragen zijn van het Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga).
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afhandeling van een handhavingsverzoek door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een handhavingsverzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek gaat specifiek over de openbaarmaking van 2 documenten van een teamoverleg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat een kwart van de speeltuinen binnen vijf jaar dreigt te verdwijnen

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat een kwart van de speeltuinen binnen vijf jaar dreigt te verdwijnen . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht dat een kwart van de speeltuinen binnen vijf jaar dreigt te verdwijnen.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Reactie schriftelijk overleg inzake therapeutische toepassing van psychedelica

Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Kabinetsappreciatie Commissievoorstel uitbreiding Richtlijn Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart

Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de brief deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat het aantal kinderen met longontsteking het grootste is in drie jaar tijd

Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Veegbrief 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief over Veegbrief 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Meerjarenbeleidsplan IGJ 2024-2027

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over Meerjarenbeleidsplan IGJ 2024-2027. Minister Kuipers (VWS) stuurt het nieuwe meerjarenbeleidsplan naar de Tweede Kamer van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2024-2027: Toezicht op de zorg van nu en in de toekomst.
Besluit: 2023-12-12 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met overzicht beleidsmatige mutaties na Najaarsnota en bijbehorende 2e suppletoire wet 2023 op begroting VWS

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief met overzicht beleidsmatige mutaties na Najaarsnota en 2e suppletoire wet 2023 op begroting VWS. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van de beleidsmatige mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2023 op de begroting van VWS. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang programma WOZO

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aansprakelijkheidsstelling Aquatouch-affaire

[Gepubliceerd: 2024-01-05] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 december 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie omtrent de aansprakelijkstelling van de IGJ wegens nalatigheid in de Aquatouch-affaire.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Nictiz opent openbare consultatie over realisatie gebruik SNOMED

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Nictiz opent openbare consultatie over realisatie gebruik SNOMED. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Nictiz opent openbare consultatie over realisatie gebruik SNOMED. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met de bestuursstructuur van het kwaliteitsregister jeugd

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met de bestuursstructuur van het kwaliteitsregister jeugd. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met de bestuursstructuur van het kwaliteitsregister jeugd aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding toekomstverkenning Regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg

Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over therapeutische toepassing van psychedelica

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over therapeutische toepassing van psychedelica. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over Therapeutische toepassing van psychedelica. De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de ontwikkelingen in bevolkingsonderzoeken naar kanker 2023 met de monitors van 2022

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over de ontwikkelingen in bevolkingsonderzoeken naar kanker 2023 met de monitors van 2022. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in bevolkingsonderzoeken naar kanker 2023 met de monitors van 2022.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Monitor pakketmaatregel vitamine D

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over Monitor pakketmaatregel vitamine D. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de Monitor pakketmaatregel vitamine D aan.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief over regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging die hoort bij het Voorstel van wet tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief over Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief vervolg landelijk dekkend netwerk zorgdata-infrastructuren

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief vervolg landelijk dekkend netwerk zorgdata-infrastructuren. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de eerdere adviezen en de te nemen vervolgstappen om te komen tot een landelijk dekkend netwerk voor het uitwisselen en beschikbaar stellen van relevante data aan patiŽnt, zorgverlener en onderzoeker. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op rapport ammoniakuitstoters

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op rapport ammoniakuitstoters. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de externe evaluatie van het RIVM naar aanleiding van de gemaakte fouten in de top 100 van de grootste ammoniakuitstoters.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Project Nieuwe Huisvesting RIVM

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over Project Nieuwe Huisvesting RIVM.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Wegz

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Wegz. Minister Kuipers (VWS) stuurt zijn antwoorden op vragen over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegz). De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerfracties van PVV en Ja21 in de vaste commissie voor VWS in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-12-08 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Medische hulp aan patiŽnten uit Gaza in Egypte

Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over project Nieuwe Huisvesting RIVM

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over project Nieuwe Huisvesting RIVM. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het project Nieuwe Huisvesting RIVM.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over medische hulp aan patiŽnten uit Gaza in Egypte

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over medische hulp aan patiŽnten uit Gaza in Egypte. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het beschikbaar stellen van medische hulp aan patiŽnten uit Gaza in Egypte. De minister wil voor ongeveer 1,5 miljoen aan medische hulpmiddelen inkopen bij leverancier(s) in de geografische regio van Egypte.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat aantal kinderen met longontsteking grootste is in 3 jaar tijd

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat aantal kinderen met longontsteking grootste is in 3 jaar tijd. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat het aantal kinderen met longontsteking het grootste is in 3 jaar tijd. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 2 lopende acties om via crowdfunding geld in te zamelen voor een kankerbehandeling

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over 2 lopende acties om via crowdfunding geld in te zamelen voor een kankerbehandeling. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over 2 lopende acties om via crowdfunding geld in te zamelen voor een kankerbehandeling. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Agema (PVV).
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken cruciale ggz

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken cruciale ggz.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de noodzaak van ondersteuning voor sportverenigingen en -accommodaties

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de noodzaak van ondersteuning voor sportverenigingen en -accommodaties . Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de noodzaak van ondersteuning voor sportverenigingen en accommodaties. Het Tweede Kamerlid Mohandis (GroenLinksPvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat OM over verdachte Fouad L. ook melding deed bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat OM over verdachte Fouad L. ook melding deed bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat het OM over Fouad L. (verdachte van het doodschieten van 3 mensen in Rotterdam op 29 september 2023) ook melding deed bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Officieel Tour de France Femmes 2024 begint in Rotterdam drie ritten in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel Officieel Tour de France Femmes 2024 begint in Rotterdam, drie ritten in Nederland. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op Kamervragen over het artikel Officieel Tour de France Femmes 2024 begint in Rotterdam, drie ritten in Nederland. De vragen zijn gesteld door het lid Heerema (VVD).
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op initiatiefnota over toegang abortuszorg

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief met reactie kabinet op initiatiefnota over toegang abortuszorg. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie namens het kabinet op de initiatiefnota 'Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen'. Deze initiatiefnota was ingediend door het Tweede Kamerlid Ellemeet (GL). De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS had de minister om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-12-07 ethiek Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 'Klokkenluiders De Overloop ging gebukt onder schrikbewind

Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Klokkenluiders: De Overloop ging gebukt onder schrikbewind'

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Klokkenluiders: De Overloop ging gebukt onder schrikbewind' . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Klokkenluiders: De Overloop ging gebukt onder schrikbewind'. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding rapport werkgroep beheersing zorguitgaven

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief bij aanbieding rapport werkgroep beheersing zorguitgaven . Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van een rapport van de Technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven. De werkgroep onderzoekt op welke manier de beheersing van de zorguitgavenontwikkeling op macroniveau kan worden verbeterd.
Besluit: 2023-12-07 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Jaarverslag 2022 PGT Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over Jaarverslag 2022 PGT Nederland. Minister Kuipers (VWS) stuurt het jaarverslag 2022 van PGT Nederland naar de Tweede Kamer. PGT Nederland is de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van preÔmplantatie genetische testen (PGT)1 in ons land.
Besluit: 2023-12-07 ethiek Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e voortgangsrapportage project vermindering mijding van mondzorg om financiŽle redenen

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over 2e voortgangsrapportage project vermindering mijding van mondzorg om financiŽle redenen. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het project Vermindering mijding van mondzorg om financiŽle redenen.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nota naar aanleiding van het verslag Implementatiewet Europese toegankelijkheidsrichtlijn

Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag bij Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag bij Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag over de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het besluit van Leiden, Amsterdam en Utrecht om hun kinderhartzorg te concentreren

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het besluit van Leiden, Amsterdam en Utrecht om hun kinderhartzorg te concentreren. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het besluit van Leiden, Amsterdam en Utrecht om hun kinderhartzorg te concentreren. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over informatieverzoek nieuwsbericht concentratie aangeboren hartafwijkingen

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over informatieverzoek nieuwsbericht concentratie aangeboren hartafwijkingen. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het verzoek van Tweede Kamerlid Agema (PVV) over het nieuwsbericht concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vierde convenant preventie gehoorschade

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over vierde convenant preventie gehoorschade. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer Vierde convenant preventie gehoorschade.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is . Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is. De vragen zijn van het Kamerlid Dijk (SP).
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over een plan om nieuwkomers met een zorgachtergrond zo goed als mogelijk te faciliteren om in de zorg aan de slag te gaan.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over brief deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over brief deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen uit het schriftelijk overleg (SO) over de brief deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verbeteragenda Doelgroepenvervoer

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over Verbeteragenda Doelgroepenvervoer. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de Verbeteragenda Doelgroepenvervoer.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inrichting financiŽle functie ministerie van VWS

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over inrichting financiŽle functie ministerie van VWS. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en het vervolg van de herinrichting van de financiŽle functie bij het ministerie van VWS.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inrichting financiŽle functie ministerie van VWS

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over inrichting financiŽle functie ministerie van VWS. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en het vervolg van de herinrichting van de financiŽle functie bij het ministerie van VWS.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen deelname Taliban-vertegenwoordiger aan WHO-bijeenkomst Den Haag

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over deelname Taliban-vertegenwoordiger aan WHO-bijeenkomst in Den Haag. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de deelname van een vertegenwoordiger van de Taliban aan het World Local Production Forum in Den Haag, een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Jaarverslag 2022 Sdkb

Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij jaarverslag 2022 van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij jaarverslag 2022 van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer het jaarverslag 2022 aan van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Reactie op de Nederlandse Kanker Agenda

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over Reactie op de Nederlandse Kanker Agenda.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikel ouderen en toename overlijden na val

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel ouderen en toename overlijden na val. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt haar antwoorden op vragen over het artikel 'Steeds meer mensen overlijden na val, vooral ouderen slachtoffer'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Bevers (VVD).
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse Kanker Agenda

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over Nederlandse Kanker Agenda. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede kamer over de Nederlandse Kanker Agenda met haar 20 doelen. De minister neemt de Kamer mee in de rol van het ministerie van VWS betreffende de nadere uitwerking van de doelen uit deze agenda.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verduurzaming (publieke) zorg en welzijn

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over verduurzaming (publieke) zorg en welzijn. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van verduurzaming van de (publieke) zorg en welzijn, het rapport Brede wetsverkenning duurzame zorg en over het Uitvoeringsprogramma 'Verduurzamen (publieke) zorg en welzijn 2024-2026.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2023. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de nieuwe prognose van het verwachte personeelstekort in de verschillende branches van zorg en welzijn.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhangprocedure Subsidieregeling topsportevenementen 2024-2028

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief over voorhangprocedure Subsidieregeling topsportevenementen 2024-2028. Minister Helder (VWS) biedt de Tweede Kamer de concept-regeling, gericht op de subsidiŽring van eenmalige internationale topsportevenementen tot 1 januari 2029 aan.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de overname van Tandartspraktijk Kennemerland door een Deens private-equityhuis

Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken medicamenteuze afbreking zwangerschap via huisarts

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken medicamenteuze afbreking zwangerschap via huisarts. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de invoering van de abortuspil via de huisarts. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgang Kabinetsreactie Capaciteitsplan 2024-2027

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgang Kabinetsreactie Capaciteitsplan 2024-2027
Besluit: 2023-12-04
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Consultatieversie visie eerstelijnszorg 2030

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over Consultatieversie visie eerstelijnszorg 2030. Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de conceptversie van de visie op de eerstelijnszorg in 2030, die op dit moment ook voorligt bij de achterbannen van de betrokken partijen.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met update over doorlooptijden geneesmiddelen en routes tot pakkettoelating

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over update doorlooptijden geneesmiddelen en routes tot pakkettoelating. Minister Kuipers (VWS) geeft de Tweede Kamer een update over de doorlooptijden van geneesmiddelen en de routes tot pakkettoelating van geneesmiddelen.
Besluit: 2023-12-04 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Kabinetsreactie op Capaciteitsplan 2024-2027

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Kabinetsreactie op Capaciteitsplan 2024-2027. Minister Kuipers (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de kabinetsreactie op het Capaciteitsplan 2024-2027 van het Capaciteitsorgaan zorgopleidingen.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging brief pijnbehandeling en aanbieding RIVM-advies uitvoering monitoringsfunctie 1e 1000 dagen

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over toezegging brief pijnbehandeling en aanbieding RIVM-advies uitvoering monitoringsfunctie 1e 1000 dagen. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over een toezegging om te bezien of er meer nodig is om informatie over de mogelijkheden van pijnbehandeling onder de aandacht te brengen van zwangeren. Daarnaast brengt de minister de Kamer op de hoogte van het RIVM-rapport Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen.
Besluit: 2023-12-04 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Aanbieding Monitor acute zorg 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over Aanbieding Monitor acute zorg 2023,.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van zaken versterking huisartsenzorg

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over Stand van zaken versterking huisartsenzorg.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapport Monitor acute zorg 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapport Monitor acute zorg 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de Monitor acute zorg 2023 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze monitor laat zien hoe het gebruik van acute zorg zich heeft ontwikkeld over de periode 2017-2021 en meer specifiek vanaf 2020.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken versterking huisartsenzorg

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken versterking huisartsenzorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van enkele afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de versterking van de huisartsenzorg.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgang preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over Voortgang preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken tolkenvoorzieningen in Zorgverzekeringswet

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken tolkenvoorzieningen in Zorgverzekeringswet. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van digitale hulpmiddelen bij het overbruggen van taalbarriŤres in de zorg.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over voortgang preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van verschillende voornemens en de voortgang van een aantal acties op het gebied van overgewicht en voeding. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Intensiveringsbrief [Ont]Regel de Zorg

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over Intensiveringsbrief [Ont]Regel de Zorg.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording inbreng schriftelijk overleg ACOI inzake de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS

Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de GDV bekostiging voor apotheken

Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden aan op vragen inzake Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap

Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over intensivering [Ont]Regel de Zorg

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over intensivering programma[Ont]Regel de Zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over intensivering van het programma [Ont]Regel de Zorg.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Antwoorden op vragen over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS. De vragen zijn gesteld bij de inbreng schriftelijk overleg Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI).
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de GDV bekostiging voor apotheken

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de GDV bekostiging voor apotheken. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de GDV bekostiging voor apotheken. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eindresultaat uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek in oncologie

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over eindresultaat uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek in oncologie. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het eindresultaat van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek in de oncologie.
Besluit: 2023-12-01 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bestuurlijke afspraken langdurige ggz

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over voortgang uitvoering bestuurlijke afspraken langdurige ggz. Minister Helder (Langdurige Zorg) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn met Valente, de Nederlandse ggz, ZN, VNG en MIND. Dit omdat er veel meer mensen dan verwacht vanwege een psychische aandoening toegang hebben gekregen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stimuleren innovatieve geneesmiddelenontwikkeling

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over stimuleren innovatieve geneesmiddelenontwikkeling. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het stimuleren van innovatieve geneesmiddelenontwikkeling.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Bestuursrechtelijke premie wanbetalersregeling

Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bestuursrechtelijke premie wanbetalersregeling

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief over bestuursrechtelijke premie wanbetalersregeling. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de werking en effecten van de hogere bestuursrechtelijke premie op verzekerden met een betalingsachterstand.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over lachgasverbod

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Besluit van 17 november 2022, met wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, wegens plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om reactie op brief Stichting SPOTS

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om reactie op brief Stichting SPOTS.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Centrum Indicatiestelling Zorg december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken Centrum Indicatiestelling Zorg december 2023. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ten aanzien van de hoge werkvoorraad, het ziekteverzuim en de opvolging van het Investico-onderzoek. Het CIZ stelt indicaties vast en beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op brief bezoek WHO en gebruik van bedreigde dieren en planten in medicijnen

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief over reactie op brief over bezoek aan WHO en over gebruik van bedreigde dieren en planten in medicijnen. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief over het bezoek aan WHO Traditional Medicine Global Summit. De brief gaat ook over het gebruik van bedreigde dieren en planten in traditionele medicijnen.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Toename van kinderen met een longontsteking

Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Toename van kinderen met een longontsteking

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Toename van kinderen met een longontsteking. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Toename van kinderen met een longontsteking. Het Tweede Kamerlid Jimmy Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorstel EC -richtlijn voor invoering gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart en gehandicaptenparkeerkaart

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over voorstel EC -richtlijn voor invoering gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart en gehandicaptenparkeerkaart. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over een voorstel voor een Europese richtlijn voor het invoeren van een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart en een nieuwe gestandaardiseerde Europese gehandicaptenparkeerkaart.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage aanpak 'Mentale Gezondheid: van ons allemaal'

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage aanpak 'Mentale Gezondheid: van ons allemaal'. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de integrale aanpak Mentale Gezondheid: van ons allemaal. En over de voortgang op het meerjarenprogramma depressiepreventie.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie-Grinwis c.s. over z.s.m. voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via proeftuin van CoŲperatie Laatste Wil

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie-Grinwis c.s. over z.s.m. voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via proeftuin van CoŲperatie Laatste Wil . Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de opvolging van de motie-Grinwis c.s. De motie vraagt de regering zo spoedig mogelijk te voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van CoŲperatie Laatste Wil.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen geplande toewijzing WK mannenvoetbal 2034 aan Saoedi-ArabiŽ

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over geplande toewijzing WK mannenvoetbal 2034 aan Saoedi-ArabiŽ. Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de geplande toewijzing van het wereldkampioenschap mannenvoetbal in 2034 aan Saoedi-ArabiŽ. De Tweede Kamerleden Westerveld en Mohandis (beiden GroenLinks-PvdA) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief advies preconceptionele dragerschapsscreening

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief advies preconceptionele dragerschapsscreening. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies van de Gezondheidsraad over preconceptionele dragerschapsscreening.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de 4e evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de evaluatie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie. De vragen zijn van het Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga).
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen handhaving online verkoopverbod vapes

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over handhaving online verkoopverbod vapes . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de handhaving van het online verkoopverbod op vapes. Het Tweede Kamerlid Mohandis (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen zorg en ondersteuning ALS-patiŽnten

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over zorg en ondersteuning ALS-patiŽnten . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de zorg en ondersteuning voor ALS-patiŽnten. ALS staat voor amyotrofische laterale sclerose en is een spierziekte. De Tweede Kamerleden Tielen en Bevers (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over toekomstbestendig stelsel voor vergoeding nieuwe dure geneesmiddelen uit basispakket

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over toekomstbestendig stelsel voor vergoeding nieuwe dure geneesmiddelen uit basispakket. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket van 16 juni 2023. De vaste commissie van VWS heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-11-29 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgangsbrief Jeugd

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over Voortgangsbrief Jeugd. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang verbetering jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over voortgang verbetering jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van hun aanpak voor de verbetering van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang beschikbaarheid medische producten

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over voortgang beschikbaarheid medische producten . Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de ingezette acties om beschikbaarheidsproblemen van medische producten op te lossen en te voorkomen.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Preventietafel, thematafel alcohol

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de Preventietafel, thematafel alcohol. Specifiek, de periode van 1 november 2021 tot en met 8 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over een dagboekverslag van een patiŽnt

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over dagboekverslag van een patiŽnt. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over een dagboekverslag van een patiŽnt. De vragen zijn van het Kamerlid Van Houwelingen (FVD).
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie Agema en Dijk over Valys kilometerregistratie

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over motie Agema en Dijk over Valys kilometerregistratie. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie Agema (PVV) en Dijk (SP) over het afschaffen van de kilometerregistratie voor het Valysvervoer die is aangenomen op 24 oktober 2023.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie schriftelijk overleg inzake Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen (29325 nr 155)

Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Antwoorden op vragen over Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen. De vragen zijn gesteld bij het schriftelijk overleg.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging. Minister Helder (r Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de palliatieve zorg en voor geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Besluit: 2023-11-28 zorginstellingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verduurzaming sportsector

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief over verduurzaming sportsector. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken over de energiekosten-ondersteuning en verduurzaming van de sportsector en de mogelijkheden tot het versnellen hiervan.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen contractering zorg in aanloop naar nieuwe overstapperiode

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over contractering zorg in aanloop naar nieuwe overstapperiode . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de contractering van de zorg in aanloop naar de nieuwe overstapperiode. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen verschraling zorg Mijnstreek

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verschraling zorg Mijnstreek. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de verschraling van de zorg in de Mijnstreek (oostelijk Zuid-Limburg). Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat verzekerden van Zilveren Kruis en ASR dit jaar niet meer naar het Martini Ziekenhuis kunnen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat verzekerden van Zilveren Kruis en ASR dit jaar niet meer naar het Martini Ziekenhuis kunnen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat verzekerden van Zilveren Kruis en ASR dit jaar niet meer naar het Martini Ziekenhuis kunnen. Het Tweede Kamerlid lid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat ruim twee op de drie huisartsen een patiŽntenstop hebben

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat ruim twee op de drie huisartsen een patiŽntenstop hebben. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over bericht dat ruim twee op de drie huisartsen een patiŽntenstop hebben. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op petitie Houd ons voedsel gentech vrij

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief reactie op petitie Houd ons voedsel gentech vrij. Minister Kuipers (VWS) reageert op de petitie Houd ons voedsel gentech vrij. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Uitvoering Wet zorg en dwang

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Uitvoering Wet zorg en dwang. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de bestuurlijke afspraken uitvoering Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliŽnten (Wzd) 2024. De bedoeling van de wet: meer rechtsbescherming en minder onvrijwillige zorg. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het artikel CommerciŽle buitenlandse route voor donorzaad voorziet meer dan helft van wensmoeders

Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderhandelingsmandaat European Health Data Space

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Kamerbrief over onderhandelingsmandaat European Health Data Space. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het verlenen van het onderhandelingsmandaat in het Comitť van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) aan de Raadsvoorzitter op het European Health Data Space (EHDS)-voorstel.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verzamelbrief post-COVID

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over Verzamelbrief post-COVID. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen die betrekking hebben op post-COVID.
Besluit: 2023-11-27 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Extramurale farmaceutische zorg

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over Extramurale farmaceutische zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen in de farmaceutische zorg, onder andere over gebruik, duurzaamheid, tekorten, de toekomst, complex medicijngebruik en oneigenlijk medicijngebruik.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Diverse onderwerpen met betrekking tot COVID-19-virus

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over diverse onderwerpen met betrekking tot COVID-19 virus. Minsiter Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op een aantal COVID-19 gerelateerde onderwerpen. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-11-27 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over Uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering akkoord 'Gezond en actief leven'

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering akkoord 'Gezond en actief leven'. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de ministers Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van het 'Gezond en actief leven'-akkoord (GALA). Het akkoord is in februari 2023 gesloten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD-GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS.
Besluit: 2023-11-27 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief voortgang beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg. De minister gaat vooral in op de uitvoering van moties en toezeggingen op het gebied van de acute zorg.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging subsidieregeling NODOK

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief over voorhangbrief verlenging subsidieregeling NODOK. Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot publiceren van de Wijzigingsregeling Nader Onderzoek Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK) 2023-2028 over verlengen van de werkingsduur.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg vierde evaluatie Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg vierde evaluatie Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Minister Helder (VWS) biedt de Tweede Kamer haar reactie aan op vragen die gesteld zijn in het verslag van het schriftelijk overleg over de vierde evaluatie Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamer fracties van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, BBB en SGP.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het item van EenVandaag over de peiling van de LHV over administratieve lasten en verplichtingen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het item van EenVandaag over de peiling van de LHV over administratieve lasten en verplichtingen . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het item van EenVandaag over de peiling van de LHV over administratieve lasten en verplichtingen (2023Z15560). Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over weerbaarheid zorg: vitaal verklaring zorg en implementatie van de EU richtlijnen NIS2 en CER

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over weerbaarheid zorg: vitaal verklaring zorg en implementatie van de EU richtlijnen NIS2 en CER. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de vitaal verklaring van (delen van) de zorgsector binnen de kaders van de implementatie van de Europese Critical Entities Resilience richtlijn (CER) en van de herziene richtlijn Network- and Information Security (NIS2).
Besluit: 2023-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Sluiskandidatenbrief eerste helft van 2024

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief over Sluiskandidatenbrief eerste helft van 2024. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de publicatie van het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) over de geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis aaan.
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het onderzoek van Iederin

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoek van Iederin. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het onderzoek van Iederin. Het Tweede Kamerlid Sahla (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Minder personeel dreigt in ouderenzorg door geldruzie met zorgkantoren

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Minder personeel dreigt in ouderenzorg door geldruzie met zorgkantoren. Minister Helder(Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht Minder personeel dreigt in ouderenzorg door geldruzie met zorgkantoren. De Tweede Kamerleden Van Dijk (SP) en Mohandis (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom Het Grootste Coronaspreekuur

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom Het Grootste Coronaspreekuur. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom Het Grootste Coronaspreekuur. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-23 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over formele EU Gezondheidsraad 30 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over formele EU Gezondheidsraad 30 november 2023. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de formele Europese Gezondheidsraad van 30 november 2023. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA en SP hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief over ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg).
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgangsrapportage Eťn tegen eenzaamheid 2023

Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Eťn tegen eenzaamheid 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Eťn tegen eenzaamheid 2023. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de jaarlijkse voortgangsrapportage 'Eťn tegen eenzaamheid 2023'. Het actieprogramma 'Eťn tegen eenzaamheid' heeft als doel om eenzaamheid in Nederland te verminderen.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Beloning in zorg en welzijn

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over Beloning in zorg en welzijn.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beloning in zorg en welzijn

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over beloning in zorg en welzijn. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van drie onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de beloning in de zorg en welzijn.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afhandeling handhavingsverzoek door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een bepaald handhavingsverzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Gezondheidsverkenning windturbines

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over rapport Gezondheidsverkenning windturbines . Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport Gezondheidsverkenning windturbines.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief besluit wettelijke erkenning SEH-arts als specialistentitel

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief besluit wettelijke erkenning SEH-arts als specialistentitel. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het besluit om de titel Spoedeisende hulp-arts (SEH-arts) als wettelijk erkende specialistentitel aan te merken.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Informatieplan VWS 2024-2028

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief Informatieplan VWS 2024-2028. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het Informatieplan VWS 2024-2028.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake kabinetsreactie op MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid'

Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsreactie op MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid. Ministers Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) sturen antwoorden naar de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het advies van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) over maatschappelijke gevolgen van long covid.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herijkte visie op geneesmiddeleninformatie voor zorgverleners

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over herijkte visie op geneesmiddeleninformatie voor zorgverleners. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn herijkte visie op het gebied van geneesmiddeleninformatie voor zorgverleners.
Besluit: 2023-11-20 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over het Experiment gesloten coffeeshopketen. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten omtrent de communicatie en overleggen die de ministeries van VWS en JenV sinds de aanwijzing van de 1e telers met stakeholders hebben gevoerd tijdens de lopende voorbereidingsfase. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Tolken in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief over Tolken in de zorg. Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de (voorgenomen) stappen op het beschikbaarheidsvraagstuk en het informatievraagstuk. En over de huidige bekostiging van tolken binnen de verschillende stelselwetten. En de mogelijkheid van een centrale oplossing.
Besluit: 2023-11-17 ethiek Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Inspanningen rijksoverheid ten behoeve van het bid WK voetbal vrouwen in 2027

Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inspanningen rijksoverheid voor bid WK voetbal vrouwen 2027

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief inspanningen rijksoverheid voor bid WK voetbal vrouwen 2027. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de bijdrage die de rijksoverheid heeft geleverd voor het bid van de KNVB, samen met de Duitse en Belgische voetbalbond, om het wereldkampioenschap (WK) voetbal vrouwen in 2027 te organiseren.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief polisaanbod 2024 en onderzoek verzekerdeninvloed

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief polisaanbod 2024 en onderzoek verzekerdeninvloed. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het polisaanbod van zorgverzekeraars voor 2024. Ook gaat de minister in op de evaluatie van de Wet Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Faillissementen dreigen door nieuwe cao'

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Faillissementen dreigen door nieuwe cao' . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Faillissementen dreigen door nieuwe cao'. Het Tweede Kamerlid Peters (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van Gezondheidsraad over 14-dagengrens in Embryowet

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief over advies van Gezondheidsraad over 14-dagengrens in Embryowet. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies van de Gezondheidsraad over de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van het opschuiven van de 14-dagengrens in de Embryowet. De Embryowet stelt dat het niet is toegestaan om embryos zich langer dan 14 dagen buiten het menselijk lichaam te laten ontwikkelen. Dit wordt de 14-dagengrens genoemd.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over onderhandelingen WHO pandemieverdrag en IHR

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderhandelingen WHO pandemieverdrag en IHR. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de onderhandelingen over de International Health Regulations (IHR) en het pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het Tweede Kamerlid Pouw-Verweij (BBB) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Integraal Zorgakkoord: bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief voortgang Integraal Zorgakkoord: bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de toepassing en manier van implementatie van een nieuwe betaaltitel voor de bekostiging van domeinoverstijgende en sectoroverstijgende afstemming door aanbieders van zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet. Deze betaaltitel stelt zorgverzekeraars in staat om samen met gemeenten patiŽntengroepsgebonden activiteiten van samenwerkingsverbanden van zorg- en welzijnsaanbieders te bekostigen.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen sepsis

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over sepsis. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over sepsis. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief einde subsidie niet reanimeren-penning

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief einde subsidie niet reanimeren-penning. Minister Kuipers (VWS) meldt de Tweede Kamer dat de subsidie aan PatiŽntenfederatie Nederland voor het uitgeven van de niet reanimeren-penning eind 2024 stopt.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode februari 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-12-12] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 oktober 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode februari 2021.
Besluit: 2023-11-11 Documenten: 1020
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over zijn brief met de opzet van de periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek over werkinstructies toepassing Woo

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Aanvullend besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over werkinstructies over de toepassing van de Woo die bij het ministerie van VWS aanwezig zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over prijsonderhandelingen Trodelvy

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de prijsonderhandelingen tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het geneesmiddel Trodelvy en/of de werkzame stoffen sacituzumab govitecan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding ontwerpbesluit Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg

Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de beoogde Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg. De regeling heeft als doel een specifieke uitkering te verstrekken om laagdrempelige soa-zorg aan hoog-risicogroepen, seksualiteitshulpverlening aan jongeren en PrEP-zorg aan hoog-risicogroepen te bieden.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op halfjaarlijkse rappel toezeggingen najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Kamerbrief over reactie op halfjaarlijkse rappel toezeggingen najaar 2023. Minister Kuipers en staatssecretaris Van Ooijen (beiden VWS) informeren de Eerste Kamer over de stand van zaken van hun gerappelleerde toezeggingen, in reactie op het halfjaarlijkse rappel van de Kamer daartoe.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad van 30 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief over geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad van 30 november 2023. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda EU-gezondheidsraad van 30 november 2023 aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-11-08 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over een amendement op de Internationale Gezondheidsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over een amendement op de Internationale Gezondheidsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over een amendement op de Internationale Gezondheidsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over zorgmedewerkers die ziek worden na coronavaccinatie

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over zorgmedewerkers die ziek worden na coronavaccinatie . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over zorgmedewerkers die ziek worden na coronavaccinatie. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering moties beroertepreventie

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief uitvoering moties beroertepreventie. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties over beroertepreventie.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Backpay-regeling

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over de Backpay-regeling in relatie tot militairen in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en gouvernementsambtenaren van voormalig Nederlands-IndiŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-08 defensie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Pallas-project

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Kamerbrief over Pallas-project. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Eerste Kamer een reactie op het verzoek van de leden van de fractie PvdD over het voornemen tot oprichting van de privaatrechtelijke rechtspersoon 'NewCo'. En de op 2 oktober 2023 aangeboden conceptstatuten van de nog op te richten deelneming.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een rapport over de brandveiligheid van zitmeubelen en matrassen. De minister gaat kort in op de resultaten uit het rapport.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op commissiebrief over Moties-NicolaÔ Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Hoort bij Kamerbrief over antwoorden op commissiebrief over Moties-NicolaÔ Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen die door de commissie zijn gesteld over de moties over de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over ontwikkeling van medicijnen door ziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de ontwikkeling van medicijnen door ziekenhuizen . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de ontwikkeling van medicijnen door ziekenhuizen. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld..
Besluit: 2023-11-03 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e suppletoire begroting 2023 ministerie VWS

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief over 2e suppletoire begroting 2023 ministerie VWS . Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over veranderingen in de 2e suppletoire begroting 2023 van het ministerie van VWS, en het beroep dat wordt gedaan op artikel 2.27, 1e lid van de Comptabiliteitwet 2016 (Cw). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-03 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Vereniging tegen de Kwakzalverij

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Vereniging tegen de Kwakzalverij. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op een brief van de Vereniging tegen de Kwakzalverij aan de IGJ.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het BNC-fiche Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld. BNC staat voor werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen van schriftelijk overleg over BNC-fiche: Mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen van schriftelijk overleg over BNC-fiche: Mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het BNC-Fiche: Mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerfracties van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over huisvestingsproblematiek voor huisartsen

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de huisvestingsproblematiek van huisartsen in de periode vanaf 1 juni 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de samenwerking Nederland en IndonesiŽ met Yomema

[Gepubliceerd: 2023-11-07] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 oktober 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (WOO). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de afspraken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek IndonesiŽ over de samenwerking tussen de beide landen op het gebied van gezondheidszorg.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2022

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2022. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de uitvoering door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van haar wettelijke taken over het verantwoordingsjaar 2022. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-10-28 ethiek Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over dreigende sluiting ziekenhuis Parkstad

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over dreigende sluiting ziekenhuis Parkstad. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de dreigende sluiting ziekenhuis Parkstad. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek sociale mediaberichten vergoeding PrEP-zorg

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over 2 berichten op X van een Tweede Kamerlid over de vergoeding van PrEP-zorg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij SER-adviesaanvraag combinatie werk en mantelzorg

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij SER-adviesaanvraag combinatie werk en mantelzorg. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer de adviesaanvraag aan die aan de Sociaal Economische Raad (SER) is verzonden over het faciliteren van werk en mantelzorg in de toekomst.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie vergelijkingsonderzoek FWG naar arbeidsvoorwaarden aios

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over reactie vergelijkingsonderzoek FWG naar arbeidsvoorwaarden aios. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een samenvatting van de conclusies uit het rapport van FWG en het daaruit voortkomende verzoek van de SBOH en reageert hier inhoudelijk op.
Besluit: 2023-10-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvraag van het CGS tot wettelijke erkenning SEH-arts als specialistentitel

Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het handelen volgens de coronarichtlijnen

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het handelen volgens de coronarichtlijnen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het handelen volgens de coronarichtlijnen. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie motie 7 van BBB over administratieve lasten

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief met appreciatie motie 7 van BBB over administratieve lasten . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer haar appreciatie op de aangehouden motie 7 over administratieve lasten van het Kamerlid Pouw-Verweij (BBB).
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op vragen tijdens Commissiedebat Goed Bestuur

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief met reactie op vragen tijdens Commissiedebat Goed Bestuur. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op vragen over het debiteuren- en incassobeheer van het CAK over de vaststelling en de inning van de eigen bijdrage Wmo. Het Tweede Kamerlid Kwint (SP) heeft de vragen gesteld tijdens het commissiedebat 'Goed Bestuur'.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Verzekerdenmonitor 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief Verzekerdenmonitor 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de VWS-Verzekerdenmonitor 2023. De minister benoemt kort enkele opvallende ontwikkelingen.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050. Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050 - Vooruitblik Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024' van het RIVM.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Geannoteerde Agenda Sportraad 24 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief over Geannoteerde Agenda Sportraad 24 november 2023. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de EU Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport aan. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verzonden.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 3e OvV rapport Aanpak coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief over 3e OvV rapport Aanpak coronacrisis. Minister Kuipers (VWS), minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over het derde deelrapport over de corona-aanpak met daarin de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Stichting Urgenda over mislukken Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Stichting Urgenda over mislukken Landbouwakkoord. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie op een open brief van Stichting Urgenda.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen gevolgen Wet wijziging woonplaatsbeginsel

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gevolgen Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de gevolgen van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Het Eerste Kamerlid Van der Linden (Fractie-Nanninga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen opvang dakloze EU-burgers in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over opvang dakloze EU-burgers in Nederland. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het artikel EU-Burgers zonder (t)huis: De Aanpak van Dakloosheid en de Staat van EU-burgerschap in Nederland. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over indiceren bij ouders en kinderen die medische kindzorg nodig hebben

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over indiceren bij ouders en kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over indiceren bij ouders en kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben. Het Tweede Kamerlid Mohandis (GroenLinks-PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek reactie op diverse brieven over Medische kindzorg

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over verzoek reactie op diverse brieven over Medische kindzorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op diverse brieven die de vaste Kamercommissie heeft ontvangen in aanloop naar het debat Medische kindzorg van 13 juni 2023.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Mohandis gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie Mohandis gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen (31765, nr. 807). Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop zij de motie gaat uitvoeren waarin de regering wordt verzocht uit te zoeken welke organisaties in de ouderenzorg door voorgenomen beleid en voorgenomen bezuinigingen overwegen personeel te ontslaan en als dat het geval is gerichte maatregelen te nemen.
Besluit: 2023-10-24 ouderenzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over beantwoording eerdere vragen over sluiten operatiekamers Alrijne Ziekenhuis

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over beantwoording eerdere vragen over sluiten operatiekamers Alrijne Ziekenhuis. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de antwoorden op eerdere vragen over het sluiten van operatiekamers in het Alrijne Ziekenhuis omdat zorgverzekeraars onvoldoende geld beschikbaar stellen. Het Tweede Kamerlid Jimmy Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over coronapersconferenties kabinet

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over coronapersconferenties kabinet. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de coronapersconferenties van het kabinet. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO. TAZ staat voor programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. WOZO staat voor programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen.
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over 4 op 10 mensen met laag inkomen verwachten problemen met betalen zorgverzekering

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over 4 op 10 mensen met laag inkomen verwachten problemen met betalen zorgverzekering. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht '4 op de 10 mensen met laag inkomen verwachten problemen met betalen van zorgverzekering'. De Tweede Kamerleden Kat en Paulusma (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen afwezigheid minister bij protestbijeenkomst Zuyderland ziekenhuis

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over afwezigheid minister bij protestbijeenkomst Zuyderland ziekenhuis. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over zijn afwezigheid bij de protestbijeenkomst om het Zuyderland ziekenhuis een volwaardig ziekenhuis te houden. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapporten van onderzoek naar de in- en doorstroom van complexe zorg in de gehandicaptenzorg

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapporten van onderzoek naar de in- en doorstroom van complexe zorg in de gehandicaptenzorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer de rapporten die zijn ontstaan uit het onderzoek naar de in- en uitstroom in de complexe gehandicaptenzorg aan.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om brief over uitvoering motie-Koerhuis c.s. over uitzetting schipperskinderen

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om brief over de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis c.s. over de uitzetting van schipperskinderen stoppen (Kamerstuk 36200-A-95). Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een schriftelijke reactie op het verzoek om een brief over de uitvoering van de motie Koerhuis die op 6 juli 2023 is ingediend tijdens het tweeminutendebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.
Besluit: 2023-10-19 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van zaken contractering 2024

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief over Stand van zaken contractering 2024. Minister Kuipers (VWS) geeft de Tweede Kamer inzicht in de huidige stand van zaken over de zorgcontractering voor 2024.
Besluit: 2023-10-19 ethiek Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop PBM

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop PBM. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de juridische opvolging van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op eerdere vragen over het eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Voorhangprocedure herziene Subsidieregeling BOSA

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Voorhangprocedure herziene Subsidieregeling BOSA. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de Voorhangprocedure herziene Subsidieregeling BOSA en overvraging subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties in 2023. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg met de minister.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over ontwerpbesluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontwerpbesluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het ontwerpbesluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. De vaste commissie voor VWS heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief agenda OJCS-Raad (onderdeel Jeugd) 23 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief agenda OJCS-Raad (onderdeel Jeugd) 23 november 2023. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Eerste Kamer over de onderwerpen die op de agenda staan van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad), onderdeel Jeugd, van 23 november 2023. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen reactie op magazine uitvoering Wlz 2021-2022

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over reactie op magazine uitvoering Wlz 2021-2022. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de beleidsreactie op het samenvattend magazine uitvoering Wlz 2021-2022. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, SP en BBB hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Arbeidsmarktbeleid in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen uit het Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het commissiedebat vond op 27 september 2023 plaats.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat zorg in de stervensfase nog altijd niet goed geregeld is

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat zorg in de stervensfase nog altijd niet goed geregeld is. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht dat zorg in de stervensfase nog altijd niet goed geregeld is. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief gevolgen intrekken wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo 2015

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Kamerbrief over gevolgen intrekken wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo 2015. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van het niet indienen van het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo 2015. De Tweede Kamer heeft hiernaar gevraagd.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatieonderzoek Gezonde School-aanpak

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief over evaluatieonderzoek Gezonde School-aanpak. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer het evaluatieonderzoek aan over de Gezonde School-aanpak. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werkinstructies Woo

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Besluit en lijst van documenten bij een verzoek om informatie over de werkinstructies van de Woo. Specifiek om informatie over de interne richtlijnen en werkinstructies die toezien op de openbaarmaking van informatie en behandeling van Woo-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de terugkeer van de wolf in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-11-08] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 16 oktober 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (WOO). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over ziektes die wolven in Nederland met zich meedragen en de (mogelijke) gevaren hiervan voor de volksgezondheid.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over kapitaallasten met uitsplitsing in cure en care

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Kamerbrief met reactie op verzoek over kapitaallasten met uitsplitsing in cure en care. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op een verzoek om een brief over het onderwerp kapitaallasten met een uitsplitsing naar de Cure en de Care. De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het verzoek ingediend.
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Minister Kuipers (VWS) stuurt de Kamer de antwoorden op vragen over de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij stand van zaken moties en toezeggingen (update verkiezingsreces 2023)

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief stand van zaken moties en toezeggingen (update verkiezingsreces 2023). Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer de stand van zaken van de moties en toezeggingen die aan de Tweede Kamer zijn gedaan.
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzending RIVM advies

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief advies RIVM over Wet publieke gezondheid (Wpg). Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies van het RIVM in reactie op de vraag welke maatregelen vanuit epidemiologisch perspectief wenselijk kunnen zijn voor de bestrijding van een A1-infectieziekte. De Eerste Kamer heeft een afschrift van de brief gekregen
Besluit: 2023-10-12 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluit over GR-advies NIPT als bevolkingsonderzoek

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over besluitvorming over GR-advies Wbo-vergunning voor de NIPT als bevolkingsonderzoek. Minister Kuipers (VWS) licht het besluit om het advies van de Gezondheidsraad (GR) over de vergunningaanvraag in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT) op te volgen toe aan de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over verzameling CT-waardendata coronatests

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verzameling CT-waardendata coronatests. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de verzameling van CT-waardendata van coronatests. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over beantwoording vragen uitzending over gegevensdeling met NZa

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over beantwoording vragen uitzending over gegevensdeling met NZa. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het antwoord op de vragen inzake de uitzending Het geheim van de spreekkamer en het artikel Zorgverzekeraars hebben groot belang bij de data die toezichthouder verzamelt en Peiling MIND: meerderheid cliŽnten niet geÔnformeerd over gegevensdeling met de NZa. Het Tweede Kamerlid Jimmy Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-10-22] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juli 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 4610
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode juni, juli en augustus 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-12-08] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 oktober 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode juni, juli en augustus 2021.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 357
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over berichtgeving regeling long covid

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving regeling long covid. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de berichten Op de ambulance raakten Ben en Mariska besmet met covid, maar slechts 1 van hen lijkt recht te hebben op vergoeding en Voorwaarden van long covid-regeling voor zorgmedewerkers zijn beschamend. Het Tweede Kamerlid Drost (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief omgang met controversieel verklaarde VWS-stukken

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Kamerbrief omgang met controversieel verklaarde VWS-stukken. Minister Kuipers, staatssecretaris Van Ooijen (beiden VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer hoe zij omgaan met stukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die de Tweede Kamer controversieel heeft verklaard.
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht dat vrouwen die borstkanker hebben gehad of drager zijn van het borstkankergen bij heroperatie van borstreconstructie deze niet vergoed krijgen

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat vrouwen die borstkanker hebben gehad of drager zijn van het borstkankergen bij heroperatie van borstreconstructie deze niet vergoed krijgen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat vrouwen die borstkanker hebben gehad of drager zijn van het borstkankergen bij een heroperatie van een borstreconstructie deze niet vergoed krijgen. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel afschalen A-status COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel afschalen A-status COVID-19. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid door het afschalen van de A-status van COVID-19.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Exorcisten De Laatste Reformatie onder vuur

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel Exorcisten De Laatste Reformatie onder vuur. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het artikel Exorcisten De Laatste Reformatie onder vuur: duiveluitdrijvingen bij kinderen en wegbidden autisme. De Tweede Kamerleden Becker en Van der Woude (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over noodzaak actualisatie vaardigheden ziekenhuisprofessionals en rol subsidieregeling daarin

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over noodzaak actualisatie vaardigheden ziekenhuisprofessionals en rol subsidieregeling daarin. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de noodzaak om vaardigheden van ziekenhuisprofessionals actueel te houden en de rol van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg daarin. De Tweede Kamerleden Paulusma (D66) en Tielen (VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo (PALLAS-project)

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Kamerbrief over oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo (PALLAS-project). Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op vragen over het voornemen tot oprichting van de privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo (PALLAS-project). De vragen zijn van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over KPMG onderzoek verplichting landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Kamerbrief over KPMG onderzoek verplichting landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer het KPMG onderzoek: Verplichting landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg aan.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met 1e voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief met 1e voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin de 1e voortgangsrapportage van de aanpak van discriminatie en racisme en de bevordering van gelijke kansen op gebieden waarvoor het ministerie van VWS beleid maakt. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, ondersteuning en sport.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op bericht over opslag medische dossiers

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Hoort bij Kamerbrief reactie op bericht over opslag medische dossiers. Minister Kuipers (VWS) reageert op het bericht Zonder hun toestemming worden de medische dossiers van miljoenen Nederlanders gekopieerd en ergens opgeslagen. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer had om een reactie op dit bericht gevraagd.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen tijdelijke prestatie clintgebonden cordinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz)

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over tijdelijke prestatie clintgebonden cordinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz). Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de aanwijzing die de Nederlandse Zorgautoriteit krijgt om per 1 januari 2024 een tijdelijke prestatiebeschrijving met een vrij tarief voor de clintgebonden cordinatieactiviteiten voor 2024 en 2025 vast te stellen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). De Tweede Kamerfracties van VVD, D66 en GroenLinks en PvdA hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 1e effectenbrief Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ)

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over 1e effectenbrief Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ). Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de 1e effectenbrief van de Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ).
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling Speelgoedverordening

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie. Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 6 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Inbreng schriftelijk overleg Samenwerking en mededinging in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Kamerbrief over inbreng schriftelijk overleg Samenwerking en mededinging in de zorg. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het schriftelijk overleg over de Kamerbrief Samenwerking en mededinging in de zorg van 13 juni 2023.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen HPV-vaccinatie mensen ouder dan 27

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over HPV-vaccinatie bij mensen ouder dan 27 jaar . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over vaccinatie tegen het Humaan papillomavirus (HPV) bij mensen ouder dan 27 jaar. Het Tweede Kamerlid Tielen (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over taalbarriŤres bij de huisarts

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over taalbarriŤres bij de huisarts . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de aanpak van taalbarriŤres bij de huisarts. Het Tweede Kamerlid Sahla (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie ZonMw 2016-2022

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie ZonMw 2016-2022. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie op de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van het samenwerkingsverband ZonMw van het zelfstandig bestuursorgaan ZorgonderzoekNederland (Zon) en het domein Medische Wetenschappen (MW). Ook stuurt de minister de reactie van ZonMw op de evaluatie mee naar de Kamer. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatierapport Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2018-2022

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over evaluatierapport Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2018-2022. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer het evaluatierapport over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de periode 2018-2022 aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over antwoorden op vragen tijdens plenaire debat over maatschappelijke impact postcovidsyndroom

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over antwoorden op vragen tijdens plenaire debat over maatschappelijke impact postcovidsyndroom . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek militair radiostation in Herwijnen en Wier

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over een militair radarstation in Herwijnen en Wier. Het gaat om documenten over de (mogelijke) plaatsing van een SMART-L-radar in Herwijnen en Wier in de periode 24 oktober 2020 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkeling Integriteitscentrum sport

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Kamerbrief over ontwikkeling Integriteitscentrum sport. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het belang van een veilige en integere sportsector, de ontwikkeling van een onafhankelijk integriteitscentrum en de consequenties van de uitkomsten van de DPIA van NOC*NSF.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen financile problemen ziekenhuis HMC

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over financile problemen ziekenhuis HMC. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat het ziekenhuis HMC in financile problemen verkeert. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoek naar regio-indelingen in zorg en welzijn

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoek naar regio-indelingen in zorg en welzijn. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de brief van 29 juni 2023, Onderzoek naar regio-indelingen in zorg en welzijn. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen wegens toevoeging 11e gemeente aan experiment

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Kamerbrief over wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen wegens toevoeging 11e gemeente aan experiment. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over een wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost als 11e gemeente aan het experiment.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken ic-capaciteit

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken ic-capaciteit. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de ic-capaciteit.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Spoedverzoek verlenging werkingsduur Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2023

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Kamerbrief over spoedverzoek verlenging werkingsduur Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2023. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de conceptregeling met wijziging van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2023 door verlenging van de werkingsduur.
Besluit: 2023-10-04 zorginstellingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen stipendiumregeling topsporters

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stipendiumregeling topsporters. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het artikel Atlete Lieke Klaver baalt van lullige regeling over verdiensten: Waar heb je het dan voor gedaan?. Het Tweede Kamerlid Heerema (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over zorgcoŲrdinatie in relatie tot de meldkamerfunctie

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over zorgcoŲrdinatie in relatie tot de meldkamerfunctie. Minister Kuipers (VWS) en minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) informeren de Tweede Kamer over de experimenteerruimte die moet worden gecreŽerd om te onderzoeken hoe de toekomstige aansluiting tussen meldkamer en zorgcoŲrdinatie vorm moet krijgen.
Besluit: 2023-10-04 ethiek Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen onderzoeksrapporten transgenderzorg

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoeksrapporten transgenderzorg. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief van 9 mei 2023 over 2 onderzoeksrapporten op het gebied van transgenderzorg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende uitvoering van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over IGJ Jaarrapportage Wafz 2022

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Hoort bij Kamerbrief over IGJ Jaarrapportage Wafz 2022. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de jaarrapportage 2022 van de Wet afbreking zwangerschap aan. Het rapport is van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsvisie Intimiteit en seksualiteit voor mensen met een beperking

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over beleidsvisie Intimiteit en seksualiteit voor mensen met een beperking. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de inspanningen om de intimiteits- en seksualiteitsbeleving voor mensen met een beperking te verbeteren. De minister stuurt de beleidsvisie Intimiteit en seksualiteit voor mensen met een beperking mee met deze Kamerbrief.
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen noodzaak en veiligheid coronaboostervaccins en nieuwe vaccinatieronde oudere en kwetsbare personen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over noodzaak en veiligheid coronaboostervaccins en nieuwe vaccinatieronde oudere en kwetsbare personen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde voor oudere en kwetsbare personen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kiezen TobLabNet-methode

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten en informatie over alle documenten over het kiezen van de TobLabNet methode (in tegenstelling tot enig andere intense meetmethode) voor het uitvoeren van het onderzoek openbaar te maken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgangsbrief aanbevelingen 'Schaduwdansen'

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Hoort bij Kamerbrief over Voortgangsbrief aanbevelingen Schaduwdansen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beide OCW) informeren de Tweede Kamer op hoofdlijnen over de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport Schaduwdansen.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de misstanden bij Woodbrookers

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de misstanden bij Woodbrookers . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) beantwoordt vragen over de misstanden bij jeugdzorginstelling Woodbrookers. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbod eiwitvaccins COVID-19 vaccinatieronde najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over aanbod eiwitvaccins COVID-19 vaccinatieronde najaar 2023. Minister Kuipers (VWS) reageert per brief op een door de Gezondheidsraad (GR) uitgebracht advies over de inzet van het eiwitvaccin tegen COVID-19 (het coronavirus) van producent HIPRA. Daarnaast zet de minister het besluit uiteen rondom het aanbod van eiwitvaccins in de vaccinatieronde tegen het coronavirus, die in het najaar van 2023 wordt gehouden.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over schrijnende bericht van jeugdzorginstelling

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over schrijnende bericht van jeugdzorginstelling. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het schrijnende bericht van een jeugdzorginstelling. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 3e nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief 3e nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de 3e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet VWS 2023.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Drugscrimineel was baas zorguitzendbureau dat personeel levert aan Jeugdhulp Friesland

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Drugscrimineel was baas zorguitzendbureau dat personeel levert aan Jeugdhulp Friesland. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Drugscrimineel was baas van zorguitzendbureau dat personeel levert aan Jeugdhulp Friesland. Het Tweede Kamerlid Mohandis (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen ontwerpbesluit bijschrijfplicht dagleidinggevenden op Alcoholwetvergunning

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit bijschrijfplicht dagleidinggevenden op Alcoholwetvergunning. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de aanwijzing van categorien van personen en horecabedrijven. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV en PvdA en GroenLinks hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over openbaarmaking beslisnotas kabinetsreactie op evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Kamerbrief over openbaarmaking beslisnotas bij kabinetsreactie op evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van beslisnotas bij de kabinetsreactie op de evaluatie van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten.
Besluit: 2023-09-28 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo (PALLAS-project). Minister Kuipers (VWS) biedt de conceptstatuten van de nog op te richten privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo (PALLAS-project) aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Suppletoire begroting Prinsjesdag VWS 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Suppletoire begroting Prinsjesdag VWS 2023. Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) bieden de Tweede Kamer hun antwoorden op vragen over de Suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 aan. Verschillende Tweede Kamerleden hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken kosten en baten PGB2 0

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Kamerbrief over onderzoeken kosten en baten PGB2.0. Minister Helder (Langdurige Zorg) informeert de Tweede Kamer over twee onderzoeken over de maatschappelijke kosten en baten van het persoonsgebonden budget 2.0. (PGB2.0).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief onderzoeken Trimbos-instituut

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Kamerbrief over onderzoeken Trimbos-instituut. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer 2 onderzoeken van het Trimbos-instituut. Ook reageert de staatssecretaris op de uitkomsten van de onderzoeken.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat kinder-IC in LUMC dreigt te moeten sluiten

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat kinder-IC in LUMC dreigt te moeten sluiten . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de kinder-IC in het LUMC dreigt te moeten sluiten. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode december 2020 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-12-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 september 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode testen december 2020.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1111
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kwaliteit en toegankelijkheid van hoogcomplexe medisch-specialistische zorg

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Kamerbrief over Kwaliteit en toegankelijkheid van hoogcomplexe medisch-specialistische zorg. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn visie op passende zorg voor patinten met een hoogcomplexe medisch-specialistische zorgvraag.
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Rapportage onderzoek IV3 jeugd & Wmo

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Kamerbrief over rapport Rapportage onderzoek IV3 jeugd & Wmo. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport Rapportage onderzoek IV3 jeugd & Wmo. Ook geeft de staatssecretaris een korte reactie op het rapport.
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het coronavirus

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het coronavirus . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het coronavirus. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over SO Fiche Herziening verordening indeling etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) (Kamerstuk 22 112 nr 3626)

Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanscherping beleid persoonlijke gezondheidsomgevingen

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Kamerbrief over aanscherping beleid persoonlijke gezondheidsomgevingen. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin de aanscherping van het beleid over de persoonlijke gezondheidsomgevingen op hoofdlijnen wordt toegelicht.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over definitieve kaderbrief Wlz 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Kamerbrief over Definitieve kaderbrief Wlz 2024. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de definitieve kaderbrief Wlz 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op verzoek aan Tweede Kamer over financile ontwikkelingen op terrein van ouderenzor

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Kamerbrief over reactie op verzoek aan Tweede Kamer over financile ontwikkelingen op terrein van ouderenzorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de financile ontwikkelingen op terrein van de ouderenzorg.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Agressie tegen huisartsen steeds heftiger, soms zelfs permanente bewaking nodig'

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Agressie tegen huisartsen steeds heftiger, soms zelfs permanente bewaking nodig'. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Agressie tegen huisartsen steeds heftiger, soms zelfs permanente bewaking nodig'. Het Tweede Kamerlid Van den Hil (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht FinanciŽle situatie voor ouderenzorg onhoudbaar

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht FinanciŽle situatie voor ouderenzorg onhoudbaar. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht FinanciŽle situatie voor ouderenzorg onhoudbaar. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsbrief beleidsprogramma pandemische paraatheid 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsbrief beleidsprogramma pandemische paraatheid 2023. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang beleidsprogramma pandemische paraatheid 2023.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en overvraging subsidieregeling BOSA in 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Kamerbrief over Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en overvraging subsidieregeling BOSA in 2023. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de concept-regeling aan voor de subsidiring stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA-regeling). Daarnaast informeert zij de Tweede Kamer over de binnenkort te verwachten overvraging van de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties in 2023.
Besluit: 2023-09-25 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen aanpak schijnzelfstandigheid zorgmedewerkers

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanpak schijnzelfstandigheid zorgmedewerkers. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het artikel Zorgmedewerker in verkapte loondienst aangepakt: Enorm probleem. De Tweede Kamerleden Van den Hil en Smals (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen looneis kraamzorg

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over looneis kraamzorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht FNV wil 14,3 procent hoger loon in kraamzorg. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de toenemende problemen in de ouderenzorg naar aanleiding van een artikel in Zorgvisie van 12 juni jl

Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over samenwerking Nederland - India

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief over Samenwerking Nederland - India. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn werkbezoek aan India en de vervolgstappen.
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over door EZK en VWS verstrekte lening aan InnoGenerics

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten en informatie over de door EZK en VWS verstrekte lening aan InnoGenerics ŗ 6,7 miljoen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode januari 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-11-26] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 september 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode januari 2021.
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 1589
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij rapport Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen van de Nationaal Rapporteur Verslaving

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapport Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen van de Nationaal Rapporteur Verslaving. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer het rapport Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen van de Nationaal Rapporteur Verslaving aan.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over milieu- en klimaatvervuiling door mondneusmaskers tijdens de coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over milieu- en klimaatvervuiling door mondneusmaskers tijdens de coronacrisis. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over milieu- en klimaatvervuiling door mondneusmaskers tijdens de coronacrisis. De vragen zijn gesteld doorhet lid Van Haga (Groep Van Haga).
Besluit: 2023-09-21 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief tijdelijke prestatie clintgebonden cordinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz)

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Kamerbrief tijdelijke prestatie clintgebonden cordinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz). Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de aanwijzing die de Nederlandse Zorgautoriteit krijgt om per 1 januari 2024 een tijdelijke prestatiebeschrijving met een vrij tarief voor de clintgebonden cordinatieactiviteiten voor 2024 en 2025 vast te stellen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). De clintgebonden cordinatieactiviteiten komen voort uit de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief mogelijkheden digitalisering jeugdzorg

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Kamerbrief over mogelijkheden digitalisering jeugdzorg . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Eerste Kamer over de mogelijkheden voor digitalisering in de jeugdzorg.
Besluit: 2023-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Voorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief over Voorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek . Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het Voorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek.
Besluit: 2023-09-20 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over invoeringstoets Wtza

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Kamerbrief over invoeringstoets Wtza. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de uitkomsten van de invoeringstoets op de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en van de pilot effectieve screening nieuwe zorgaanbieders. De kern van de Wtza is de meldplicht en de vergunningplicht. De meldplicht moet zorgen voor beter zicht op nieuwe aanbieders en dat aanbieders meer bewust worden van de kwaliteitseisen waaraan ze moeten voldoen.
Besluit: 2023-09-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over disfunctioneren zorgverlener

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over het hele dossier dat opgemaakt is over de melding van disfunctioneren van de verzoeker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om reactie op initiatiefnota over Geneesmiddelen weer binnen bereik

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om reactie op initiatiefnota over Geneesmiddelen weer binnen bereik. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn reactie aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de initiatiefnota over Geneesmiddelen weer binnen bereik.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat Gert-Jan Jonker s nachts in zijn rolstoel slaapt

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Gert-Jan Jonker s nachts in zijn rolstoel slaapt . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht dat Gert-Jan Jonker s nachts in zijn rolstoel slaapt. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen analyse Zweedse coronacrisisaanpak

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over analyse Zweedse coronacrisisaanpak . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over een analyse van de Zweedse coronacrisisaanpak. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Aanbieding monitors bevolkingsonderzoeken naar kanker over 2022

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Aanbieding monitors bevolkingsonderzoeken naar kanker over 2022. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer dat de monitors van de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker over 2022 beschikbaar zijn.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over analyses van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Kamerbrief over analyses van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer interne analyses van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Deze horen bij de beantwoording van vraag 166 in verband met het jaarverslag VWS over 2022. Het gaat om de in de bedrijfsvoeringsparagraaf aangegeven interne analyses van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), verricht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 1 jaar IZA

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Kamerbrief over 1 jaar IZA. Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer een terugblik op 1 jaar Integraal Zorgakkoord (IZA).
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op monitorrapportage Rechtsbescherming van mensen met een beperking van het College voor de Rechten van de Mens

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op monitorrapportage Rechtsbescherming van mensen met een beperking' van het College voor de Rechten van de Mens. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de monitorrapportage Rechtsbescherming van mensen met een beperking van het College van de Rechten voor de Mens.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht: Sinds de ingreep kunnen haar ogen niet meer dicht

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht: Sinds de ingreep kunnen haar ogen niet meer dicht . Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht: Sinds de ingreep kunnen haar ogen niet meer dicht. Het Tweede Kamerlid Tielen (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Aangeboden petitie 'Stop 5G' door Stichting EHS en SOS Straling op 20 december 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Kamerbrief over aangeboden petitie 'Stop 5G' door Stichting EHS en SOS Straling op 20 december 2022. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de petitie 'Stop 5G' door Stichting EHS en SOS Straling op 20 december 2022.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Woo-verzoek over overeenkomsten met laboratoria tijdens de coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Woo-verzoek over overeenkomsten met laboratoria tijdens de coronacrisis. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het Woo-verzoek (2022.217). Het Woo-verzoek gaat over de overeenkomsten met laboratoria tijdens de coronacrisis. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden nadere Kamervragen hinderpaalcriterium-uitspraak Hoge Raad

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Antwoorden op nadere Kamervragen over hinderpaalcriterium-uitspraak Hoge Raad. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op aanvullende vragen over de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium voor de vrije artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging. De Tweede Kamerfracties van VVD, PVV, PvdA en BBB hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapportage tijdkritische aandoeningen

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief rapportage tijdkritische aandoeningen. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van Zorginstituut Nederland over tijdkritische aandoeningen.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen onderzoek COVID-19 Infection Rates in Vaccinated and Unvaccinated Inmates A Retrospective Cohort Study

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoek COVID-19 Infection Rates in Vaccinated and Unvaccinated Inmates: A Retrospective Cohort Study. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het onderzoek COVID-19 Infection Rates in Vaccinated and Unvaccinated Inmates: A Retrospective Cohort Study. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek 'Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?'

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief over het onderzoek Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?. Staatssecretaris van Ooijen (VWS) reageert op onderzoek Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?.
Besluit: 2023-09-14 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanwijzing aan NZa over kwaliteitskader verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over aanwijzing aan NZa over kwaliteitskader verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hierover van de minister een aanwijzing ontvangen. Een afschrift van deze brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij VWS-monitor september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij VWS-monitor september 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de VWS-monitor met kerncijfers over de gezondheidszorg.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Enkele rapporten en handhavingsresultaten over tabaksontmoediging (Kamerstuk 32 011-101)

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Kamerbrief over Reactie Schriftelijk Overleg (SO) inzake enkele rapporten en handhavingsresultaten over tabaksontmoediging. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen uit het Schriftelijk Overleg over Enkele rapporten en handhavingsresultaten over tabaksontmoediging.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken en vaccinatiegraad in Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken en vaccinatiegraad in Amsterdam . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) reageert op het Gezondheidsraadadvies vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken. Ook reageert hij op verzoek van de commissie VWS op de vaccinatiegraad in Amsterdam.
Besluit: 2023-09-13 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over experiment zinnig en simpel verantwoorden in de langdurige zorg

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief over experiment zinnig en simpel verantwoorden in de langdurige zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het experiment om te bereiken dat mensen die in de zorg werken, hun tijd zo veel mogelijk besteden aan zorg in plaats van aan administratieve handelingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de uitzending 'Het geheim van de spreekkamer' en het artikel 'Zorgverzekeraars hebben groot belang bij de data die toezichthouder verzamelt'

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de uitzending 'Het geheim van de spreekkamer' en het artikel 'Zorgverzekeraars hebben groot belang bij de data die toezichthouder verzamelt'. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de uitzending 'Het geheim van de spreekkamer' en het artikel 'Zorgverzekeraars hebben groot belang bij de data die toezichthouder verzamelt'. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Kamerbrief over opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer via deze kamerbrief over de opzet en de vraagstelling van de periodieke rapportage (voorheen beleidsdoorlichting) van het onderwerp Geneesmiddelen en medische technologie uit de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) 2024-2030.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verlenging Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief verlenging Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het voornemen de Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen te verlengen en een subsidieplafond toe te voegen. Ook reageert de minister op de uitkomsten van de evaluatie van de subsidieregeling.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) sturen de Tweede Kamer een reactie op het rapport van de evaluatie van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten en de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitspraken inzake de toekomst van de ouderenzorg

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over uitspraken inzake de toekomst van de ouderenzorg . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) beantwoordt vragen over de uitspraken inzake de toekomst van de ouderenzorg gedaan in het televisieprogramma Nieuwsuur. De vragen zijn van het Kamerlid Agema (PVV).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie petitie kortingen ouderenzorg en controversieelverklaring Kaderbrieven Wlz en IBO ouderenzorg

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Kamerbrief reactie op petitie tegen kortingen ouderenzorg en controversieelverklaring Kaderbrieven Wlz en IBO ouderenzorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op de petitie Geef de ouderenzorg zuurstof - draai de kortingen terug. Ook zet de minister uiteen hoe zij om wil gaan met de Kaderbrieven Wlz en het IBO ouderenzorg die door de Tweede Kamer controversieel verklaard zijn.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bouwambities en gevolgen voor de langdurige zorg

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Kamerbrief over bouwambities en gevolgen voor de langdurige zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) beantwoordt vragen over de bouwambities en de gevolgen voor de langdurige zorg. De vragen zijn van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op initiatiefnota En En: een verjongingskuur voor de basiszorg

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief met reactie op initiatiefnota En En: een verjongingskuur voor de basiszorg. Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) sturen de Tweede Kamer hun reactie op de initiatiefnota 'En En: een verjongingskuur voor de basiszorg' van het Tweede Kamerlid Tielen (VVD).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Donorvragenlijst

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over Donorvragenlijst.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over voortgang op sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling. Het digitaal kunnen uitwisselen van gegevens draagt bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, op de korte en de langere termijn. Om passende zorg te kunnen leveren, moeten zorgverleners op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste informatie op de juiste plek. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Donorvragenlijst Stichting Sanquin

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over donorvragenlijst Stichting Sanquin . Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de aangepaste vragenlijst van Stichting Sanquin over bloedvoorziening aan.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nieuwbouw BIG-register

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over Nieuwbouw BIG-register. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de Nieuwbouw van het BIG-register. Er komt een nieuw systeem voor het BIG-register, omdat gebleken is dat modernisering van het oude systeem geen duurzame oplossing is.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Voortgangsbrief Wmo 2015

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Voortgangsbrief Wmo 2015. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de Voortgangsbrief Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Zorg heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg met de staatssecretaris.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het delen en opslaan van medisch dossiers

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het delen en opslaan van medisch dossiers. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het delen en opslaan van medisch dossiers (2023Z13849). Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Capaciteitsplan 2024-2027

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Capaciteitsplan 2024-2027. Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoord op vragen over het Capaciteitsplan 2024-2027. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Reactie schriftelijk overleg inzake landelijke rapportage Clintervaringsonderzoek Wmo verantwoordingsjaar 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Reactie schriftelijk overleg over landelijke rapportage Clintervaringsonderzoek Wmo verantwoordingsjaar 2022. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op de vragen over de landelijke rapportage Clintervaringsonderzoek Wmo verantwoordingsjaar 2022. De leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Zorg hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het opslaan van medische gegevens van Nederlanders door externe softwareleveranciers

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het opslaan van medische gegevens van Nederlanders door externe softwareleveranciers. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het opslaan van medische gegevens van Nederlanders door externe softwareleveranciers (2023Z13847). Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over minderjarigen en genderbehandelingen en de overheid

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over minderjarigen en genderbehandelingen en de overheid. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over het (on)vermogen van minderjarigen om de gevolgen van genderbehandelingen onder ogen te zien en de noodzaak om als overheid in actie te komen. De vragen zijn van de Kamerleden Pouw-Verweij (JA21) en Omtzigt (Omtzigt).
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Werkprogramma 2024 Gezondheidsraad

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief Werkprogramma 2024 Gezondheidsraad. Minister Kuipers (VWS) biedt het Werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad aan.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over DNA-technologie

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief over DNA-technologie. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het rapport over waar DNA-technologie het beste in Nederland kan worden gebruikt en onder welke voorwaarden. De brief gaat ook over zorg en preventie, de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen, genoomdata en Europese ontwikkelingen op het gebied van onderzoek.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo 2015

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Kamerbrief voortgang wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo 2015. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over het besluit om het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo 2015 niet in te dienen.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen bezwaren zorgkantoren tegen kortingen ouderenzorg

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bezwaren zorgkantoren tegen kortingen ouderenzorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de zorgkantoren eerder bezwaar maakten bij het ministerie over de stapeling van kortingen waar ouderenzorgorganisaties mee te maken krijgen. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Jongeren en hun smartphones een wereldwijde geestelijke giframp

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Jongeren en hun smartphones een wereldwijde geestelijke giframp. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Jongeren en hun smartphones een wereldwijde geestelijke giframp. Het Tweede Kamerlid Verkuijlen (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek aangaande het Programma Aanpak Stikstof

[Gepubliceerd: 2023-10-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 september 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van meldingen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof in machineleesbare vorm.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over werking NVWA en IGJ

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie over werking van de NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over mRNA-coronavaccins, potentile gevaren daarvan en aanstaande vaccinatieronde

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mRNA-coronavaccins, potentile gevaren daarvan en aanstaande vaccinatieronde. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over mRNA-coronavaccins, de potentile gevaren daarvan en de aanstaande vaccinatieronde. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over COVID-19-vaccinaties voor specifieke doelgroepen in het najaar van 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Kamerbrief over COVID-19-vaccinaties voor specifieke doelgroepen in het najaar van 2023. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over vaccinaties tegen COVID-19 in het najaar van 2023, voor specifieke doelgroepen.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het verkeerd informeren van de Eerste Kamer over de PCR-test tijdens de coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het verkeerd informeren van de Eerste Kamer over de PCR-test tijdens de coronacrisis. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het verkeerd informeren van de Eerste Kamer over de PCR-test tijdens de coronacrisis (2023Z14144). Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de verlenging van de voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg na COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de verlenging van de voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg na COVID-19. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de verlenging van de voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg na COVID-19 (2023Z13863). Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geschilleninstanties Wkkgz

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek geschilleninstanties Wkkgz. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het verdiepend onderzoek naar het functioneren van geschilleninstanties.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bestendigen PrEP-zorg

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief bestendigen PrEP-zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit over PrEP-zorg na afloop van de huidige tijdelijke PrEP-regeling per augustus 2024. PrEP is een middel dat een hiv-besmetting kan voorkomen.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar geschilleninstanties Wkkgz

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek naar geschilleninstanties Wkkgz. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Eerste Kamer over het verdiepend onderzoek naar het functioneren van geschilleninstanties.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over startdatum aanloopfase Experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief over startdatum aanloopfase Experiment gesloten coffeeshopketen. Minister Kuipers (VWS) en minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) informeren de Tweede Kamer over de deelname van Breda, Tilburg en stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam, aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Voor Breda en Tilburg gaat het om het startmoment van de aanloopfase. Daarnaast gaat de brief over de verwachte start van de overgangsfase in alle deelnemende gemeenten.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief over voortgang wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat kinderen soms langer dan een jaar wachten op logopedie

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat kinderen soms langer dan een jaar wachten op logopedie. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat kinderen soms langer dan een jaar wachten op logopedie. De Tweede Kamerleden Sahla en Hagen (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele OJCS Raad 18 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele OJCS Raad 18 september 2023. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) op 18 september 2023 in Zaragoza (Spanje). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over somatische transgenderzorg

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Besluit en lijst van documenten bij een verzoek om informatie over de somatische transgenderzorg in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode mei 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-09-06] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 april 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode mei 2021.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 423
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode april 2021 | OpenVWS

[Gepubliceerd: 2023-09-06] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 mei 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode april 2021.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 313
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht dat Erasmus MC vlees bant en snoepautomaten heeft verwijderd

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Erasmus MC vlees bant en snoepautomaten heeft verwijderd. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over het bericht dat het Erasmus MC vlees bant en snoepautomaten heeft verwijderd. De vragen zijn van de Kamerleden Agema en Maeijer (beiden PVV).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Publiceren interactieve tijdiijnen en overzicht interdepartementale overleggen

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Kamerbrief bij tijdlijnen coronacrisis. Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer tijdlijnen over de bestrijding van de coronapandemie vanuit het perspectief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat er alweer twee huisartsenpraktijken zijn overgenomen door de commercile keten Co-Med

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat er alweer twee huisartsenpraktijken zijn overgenomen door de commercile keten Co-Med. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat er alweer twee huisartsenpraktijken zijn overgenomen door de commercile keten Co-Med. Het Tweede Kamerlid d Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Kamerbrief over reactie op brief van de heer N. aan College voor de Rechten van de Mens en NVvP over misstanden bij VWS

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief over reactie op brief van de heer N. aan College voor de Rechten van de Mens en NVvP over misstanden bij VWS. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op brief van de heer N. aan College voor de Rechten van de Mens en NVvP over misstanden bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Minder extra opleidingsplekken voor GZ-psychologen dan gehoopt Hiermee gaan wij de wachtlijsten niet wegwerken

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Minder extra opleidingsplekken voor GZ-psychologen dan gehoopt: Hiermee gaan wij de wachtlijsten niet wegwerken . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht Minder extra opleidingsplekken voor GZ-psychologen dan gehoopt: Hiermee gaan wij de wachtlijsten niet wegwerken (2023Z13829). Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Deze goedkope jichtpil bleek goed voor hartpatinten maar werd gekaapt door een sluwe farmaceut

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Deze goedkope jichtpil bleek goed voor hartpatinten, maar werd gekaapt door een sluwe farmaceut . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op Kamervragen over het bericht Deze goedkope jichtpil bleek goed voor hartpatinten, maar werd gekaapt door een sluwe farmaceut. De vragen zijn gesteld door het lid Tielen (VVD).
Besluit: 2023-09-01 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Kamerbrief over voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de brief geven de ministers ook een kabinetsreactie op het onderwerp femicide. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief ontvangen.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Jaarverslag 2022 RTE

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Jaarverslag 2022 RTE. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het jaarverslag 2022 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over voortgangsrapportage Kansrijke Start en voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over voortgangsrapportage Kansrijke Start en voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap. Minister Kuipers (VWS) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geven antwoord op vragen over de voortgangsrapportage kansrijke Start en de voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de bewindspersonen.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de verbeteringen die zijn gedaan in de regeling voor financiŽle ondersteuning voor een specifieke groep zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording schriftelijk overleg 9 juni jl inzake Advies Deskundigenberaad ZoŲnosen

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief over beantwoording schriftelijk overleg 9 juni jl. over Advies Deskundigenberaad ZoŲnosen (DB-Z) over vogelgriep . Minister Kuipers (VWS) biedt, mede namens minister Adema (LNV), de Tweede Kamer hun reactie aan op de vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg van 9 juni jl. van de vaste commissie voor VWS over het advies van het Deskundigenberaad ZoŲnosen (DB-Z) over vogelgriep.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de uitzending van MAX vakantieman

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de uitzending van MAX vakantieman. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoorden op vragen over de uitzending van MAX vakantieman van 3 juli 2023. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Planetary Health

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over Planetary Health . Minister Kuipers (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) beantwoorden vragen over het rapport 'Planetary Health'. Dit rapport gaat over de effecten van milieuverandering voor de volksgezondheid. De vragen zijn van het Kamerlid Van Esch (PvdD).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verkooppunten tabak, leeftijdsgrens en moties snus

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief over verkooppunten tabak, leeftijdsgrens en moties snus. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de inzet op het verminderen van het aantal verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten. De staatssecretaris gaat in op verschillende moties betreffende tabaksproducten en aanverwante producten.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over jaarverantwoording Wtza

[Gepubliceerd: 2023-12-18] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de jaarverantwoording Wet toetreding zorgaanbieders. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Kamerbrief over openbaarmaking beslisnotas bij kabinetsreactie op evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van beslisnotas bij de kabinetsreactie op de evaluatie van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten.
Besluit: 2023-08-30 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het cancelen van het Regiment Van Heutsz tijdens de Nationale IndiŽherdenking

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het cancelen van het Regiment Van Heutsz tijdens de Nationale IndiŽherdenking . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het cancelen van het Regiment Van Heutsz tijdens de Nationale IndiŽherdenking. Het Tweede Kamerlid Kerseboom (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over PALLAS schriftelijke in kennis stelling (conform artikel 4 7 CW) van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over voortzetting van de bouw van PALLAS-reactor in Petten. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over voortzetting van de bouw van de PALLAS-reactor in Petten. Hij gaat onder meer in op de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon en hij schetst kort de vervolgstappen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-08-30 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij kamervragen over het sluiten van operatiekamers in het Alrijne Ziekenhuis omdat zorgverzekeraars onvoldoende geld beschikbaar stellen

Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat 15 ziekenhuizen worstelen met knellende zorgplafonds

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat vijftien ziekenhuizen worstelen met knellende zorgplafonds . Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over het bericht dat 15 ziekenhuizen worstelen met knellende zorgplafonds. De vragen zijn van het Kamerlid Dijk (SP).
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Abortusklinieken zien vaker jonge vrouwen die anticonceptie wantrouwen'

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Abortusklinieken zien vaker jonge vrouwen die anticonceptie wantrouwen'. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Abortusklinieken zien vaker jonge vrouwen die anticonceptie wantrouwen'. De Tweede Kamerleden Tielen en Bevers (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Alrijne Ziekenhuis: 'Geld verzekeraars op dus we sluiten operatiekamers''

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Alrijne Ziekenhuis: 'Geld verzekeraars op dus we sluiten operatiekamers''. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Alrijne Ziekenhuis: 'Geld verzekeraars op dus we sluiten operatiekamers''. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de goedkeuring van de FDA voor het voorschrijven van Ivermectine als behandeling tegen Covid-19

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de goedkeuring van de FDA voor het voorschrijven van Ivermectine als behandeling tegen Covid-19. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de goedkeuring van de Food and Drug Administration (FDA) voor het voorschrijven van Ivermectine als behandeling tegen Covid-19. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de staat van spoedeisende hulp in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de staat van spoedeisende hulp in Nederland . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de staat van de spoedeisende hulp in Nederland. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op petitie "Stop verwaarlozing ouderen"

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Kamerbrief over reactie op petitie "Stop verwaarlozing ouderen". Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de petitie Stop verwaarlozing ouderen.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen verkoop rauwe melk

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verkoop rauwe melk. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de verkoop van rauwe melk. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord Kamervraag verkoop rauwe melk

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Antwoord op Kamervraag over verkoop rauwe melk. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op een vraag over de verkoop van rauwe melk op een andere plek dan het boerenbedrijf waar de melk geproduceerd is. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) heeft deze vraag gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en een beleidsreactie over de resolutie huwelijkse gevangenschap

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Kamerbrief over opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en een beleidsreactie over de resolutie huwelijkse gevangenschap. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de opbrengst van de actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en de beleidsreactie over de resolutie omtrent huwelijkse gevangenschap.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over eigen bijdrage voor kunstgebit

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over eigen bijdrage voor kunstgebit. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de eigen bijdrage voor een kunstgebit. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen woningbouw bij geitenbedrijven ondanks gezondheidsrisico's

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over woningbouw bij geitenbedrijven ondanks gezondheidsrisico's. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat gemeenten nog altijd vergunningen afgeven voor de bouw van nieuwe woningen in de buurt van geitenbedrijven ondanks de waarschuwingen van de GGD voor de gezondheidsrisico's. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen wachttijden logopedie

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over wachttijden logopedie. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat. De Tweede Kamerleden Tielen en Paul (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij ontwerpbesluit wijziging Alcoholbesluit

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging Alcoholbesluit. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de aanwijzing van categorieŽn van personen en horecabedrijven als bedoeld in artikel 30b, eerste lid, van de Alcoholwet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Bespuugd, gebeten, uitgescholden

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Bespuugd, gebeten, uitgescholden. In Drenthe, Groningen en Friesland heeft 80 procent van zorgmedewerkers te maken met geweld op de werkvloer . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht Bespuugd, gebeten, uitgescholden. In Drenthe, Groningen en Friesland heeft 80 procent van zorgmedewerkers te maken met geweld op de werkvloer. Het Tweede Kamerlid Van den Hil (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift brief aan Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift brief aan Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen en de Federatie Medisch Specialisten.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Alrijne ziekenhuis doet operatiekamers in Leiden en Alphen aan de Rijn in oktober op slot'

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Alrijne ziekenhuis doet operatiekamers in Leiden en Alphen aan de Rijn in oktober op slot'. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Alrijne ziekenhuis doet operatiekamers in Leiden en Alphen aan de Rijn in oktober op slot'. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Monitor stapeling eigen bijdragen

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Kamerbrief over monitor stapeling eigen bijdragen. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de monitor stapeling eigen bijdragen.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Data protection impact assessment (DPIA) gegevensverwerking Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over Data protection impact assessment (DPIA) gegevensverwerking Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een 'data protection impact assessment' (DPIA). Er is een DPIA uitgevoerd naar de dataverwerking van meldingen bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen recent vrijgegeven e-mails van en naar VWS

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over recent vrijgegeven e-mails van en naar VWS. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over e-mailverkeer van en naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat onlangs is vrijgegeven. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het afnemend psychisch welbevinden onder jongvolwassenen

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het afnemend psychisch welbevinden onder jongvolwassenen . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft, mede namens minister Dijkgraaf (OCW), antwoord op vragen over het afnemend psychisch welbevinden onder jongvolwassenen. Het Tweede Kamerlid Ephraim (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het artikel Internationale boksbond gaat olympische status verliezen om Russische invloeden

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel Internationale boksbond gaat olympische status verliezen om Russische invloeden . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de antwoorden op vragen over het artikel Internationale boksbond gaat olympische status verliezen om Russische invloeden. De Tweede Kamerleden Heerema en Brekelmans (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota op Kamervragen over het bericht Ziekenhuis in Heerlen raakt mogelijk alle bedden voor opnames en spoedeisende hulp kwijt gemeente reageert verbolgen

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Kamervragen over het bericht 'Ziekenhuis in Heerlen raakt mogelijk alle bedden voor opnames ťn spoedeisende hulp kwijt: gemeente reageert verbolgen'. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Ziekenhuis in Heerlen raakt mogelijk alle bedden voor opnames ťn spoedeisende hulp kwijt: gemeente reageert verbolgen. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamervragen over het bericht dat het commerciŽle huisartsenbedrijf Co-Med een huisartsenpraktijk in Bergen op Zoom wil overnemen

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Kamervragen over het bericht dat het commerciŽle huisartsenbedrijf Co-Med een huisartsenpraktijk in Bergen op Zoom wil overnemen . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat het commerciŽle huisartsenbedrijf Co-Med een huisartsenpraktijk in Bergen op Zoom wil overnemen. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verbod op overnames door partijen die onderzocht worden door de inspectie

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verbod op overnames door partijen die onderzocht worden door de inspectie . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over verbod op overnames door partijen die onderzocht worden door de inspectie. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de publicatie Rare link between coronavirus vaccines and Long-Covid-like illness starts to gain acceptance

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de publicatie Rare link between coronavirus vaccines and Long-Covid-like illness starts to gain acceptance. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over de publicatie Rare link between coronavirus vaccines and Long-Covidlike illness starts to gain acceptance. De vragen zijn van het Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga).
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op het zwartboek Een boek vol rotte tanden

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Kamerbrief met reactie op het zwartboek Een boek vol rotte tanden. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het zwartboek "Een boek vol rotte tanden: Getuigenissen van ťn oplossingen voor de gaten in ons mondbeleid" van FNV en Dokters van de Wereld. De vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport had de minister om reactie gevraagd.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief waarborgen European Health Data Space

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief waarborgen European Health Data Space. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de waarborgen binnen het voorstel van de Europese Commissie voor een European Health Data Space.
Besluit: 2023-08-22 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de dalende vaccinatiegraad

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de dalende vaccinatiegraad. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de dalende vaccinatiegraad. Het Tweede Kamerlid Paulusma (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over kennisinfrastructuur en passende zorg Wet langdurige zorg

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kennisinfrastructuur en passende zorg Wet langdurige zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de kennisinfrastructuur en passende zorg in de langdurige zorg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Commissievoorstel long-term care

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Commissievoorstel long-term care. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het voorstel van de Europese Commissie over long-term care. Het Tweede Kamerlid Sahla (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Landelijke afspraken over het thuis laten staan van Wmo-hulpmiddelen bij een verhuizing naar een Wlz-zorginstelling

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Dit document beschrijft de afspraken over het thuis laten staan van hulpmiddelen die verstrekt zijn uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) bij een verhuizing naar een Wlz-zorginstelling. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Onderdeel van Aanbiedingsbrief stand van zaken moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024 VWS.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluiten van het ministerie van VWS over een subsidieaanvraag

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over besluiten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een subsidieaanvraag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over correspondentie tussen Ambulancezorg Groningen en de IGJ

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Raad van Bestuur van Ambulancezorg Groningen en de IGJ in de periode van 6 februari 2023 tot 6 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording SO over de brief stand van zaken aanbevelingen eerste OvV-rapport Aanpak Coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Beantwoording inbreng schriftelijk overleg over de brief Stand van zaken aanbevelingen eerste OvV-rapport Aanpak coronacrisis. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de inbreng van het schriftelijk overleg over de brief Stand van zaken aanbevelingen eerste OvV-rapport Aanpak coronacrisis.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Nieuwe strategie tabaksfabrikanten investeren in medicijnen voor rokers'

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Nieuwe strategie tabaksfabrikanten investeren in medicijnen voor rokers. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) beantwoordt vragen over het bericht Nieuwe strategie tabaksfabrikanten: investeren in medicijnen voor rokers. De vragen zijn van het Kamerlid Heerema (VVD).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over advies vaccinatie ouderen tegen pneumokokken

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over advies vaccinatie ouderen tegen pneumokokken. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het advies Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken (2023) van de Gezondheidsraad. Het Tweede Kamerlid Den Haan (Fractie Den Haan) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kamerrapportage Nationaal actieplan versterken zoŲnosenbeleid

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief over Kamerrapportage Nationaal actieplan versterken zoŲnosenbeleid. Minister Kuipers (VWS), minister Adema (LNV) en minister van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal actieplan versterken zoŲnosenbeleid.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat de overheveling van de ggz naar Wlz op de lange baan wordt geschoven

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de overheveling van de ggz naar Wlz op de lange baan wordt geschoven. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de overheveling van de ggz naar Wlz op de lange baan wordt geschoven. De Tweede Kamerleden Sahla en Raemakers (beiden D66) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over gezondheidsdoelen in de wet opnemen

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gezondheidsdoelen in de wet opnemen . Staatssecretaris Van Ooijen geeft, mede namens minister Kuijpers (beide VWS), antwoord op vragen over het opnemen van gezondheidsdoelen in de wet. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over discriminerende spreekkoren in de stadions

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over discriminerende spreekkoren in de stadions. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over discriminerende spreekkoren in de stadions. De Tweede Kamerleden Mutluer en Mohandis (beiden PvdA) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Wijziging Subsidieregeling Veelbelovende Zorg over verlenging van de werkingsduur

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over wijziging Subsidieregeling Veelbelovende Zorg over verlenging van de werkingsduur. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de conceptregeling, houdende wijziging van de Subsidieregeling veelbelovende zorg (VeZo) over verlenging van de werkingsduur aan.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Vervolg Ons voetbal is van iedereen

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Kamerbrief Vervolg Ons voetbal is van iedereen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt, mede namens minister Yeilgz-Zegerius (JenV), minister Van Gennip (SZW) en minister Dijkgraaf (OCW), het vervolg aan op het plan "Ons voetbal is van iedereen".
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij werkprogramma Nederlandse Sportraad 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij werkprogramma Nederlandse Sportraad 2024. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het werkprogramma voor 2024 van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verzamelwet VWS 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over Verzamelwet VWS 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van VWS.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 'Doorstart kinderdagcentrum Uithuizen mislukt op laatste moment, ouders zijn ten einde raad'

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Doorstart kinderdagcentrum Uithuizen mislukt op laatste moment, ouders zijn ten einde raad'. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Doorstart kinderdagcentrum Uithuizen mislukt op laatste moment, ouders zijn ten einde raad'. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op motie-Kox

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Kamerbrief over reactie op motie-Kox c.s. over het voorleggen van artikel III. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Eerste Kamer een reactie op de motie-Kox c.s. over het voorleggen van artikel III, onderdeel C, van de Verzamelwet VWS 2022 als separaat wetsvoorstel aan het parlement.
Besluit: 2023-08-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeksrapport Kwalitatieve verdieping analyse hiaten geneesmiddelenontwikkeling

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief over onderzoeksrapport Kwalitatieve verdieping analyse hiaten geneesmiddelenontwikkeling. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het onderzoeksrapport Kwalitatieve verdieping analyse hiaten geneesmiddelenontwikkeling.
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bekendheid nieuwe Wet Zeggenschap

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bekendheid nieuwe Wet Zeggenschap. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht Nieuwe Wet Zeggenschap nog onbekend onder zorgmedewerkers. De Tweede Kamerleden Tielen (VVD) en Ellemeet (GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over medewerkers van GGzE die vrijwel onbeperkt hebben kunnen kijken in dossiers van cliŽnten

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over medewerkers van GGzE die vrijwel onbeperkt hebben kunnen kijken in dossiers van cliŽnten. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over medewerkers van GGzE die vrijwel onbeperkt hebben kunnen kijken in dossiers van cliŽnten. De vragen zijn van het Kamerlid Van den Berg (CDA). GGzE is een specialistische geestelijke gezondheidszorgorganisatie.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag informele EU Gezondheidsraad van 28 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Kamerbrief over verslag informele EU Gezondheidsraad van 28 juli 2023. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging HPV-campagne voor jongvolwassenen

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Hoort bij Kamerbrief over verlenging HPV-campagne voor jongvolwassenen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over mogelijkheden van een verlenging van de HPV-campagne voor jongvolwassenen.
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief 2 rapporten NZa

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief 2 rapporten NZa. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer 2 adviesrapporten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de Wet langdurige zorg.
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording van vragen Moties-NicolaÔ Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Kamerbrief over beantwoording van vragen Moties-NicolaÔ Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over de moties die zijn aangenomen over de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid.
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verlaging btw op groente en fruit

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over de verlaging van de btw op groente en fruit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Ine zit al acht weken zonder huishoudelijke hulp: 'Let niet op de stank''

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Ine zit al acht weken zonder huishoudelijke hulp: 'Let niet op de stank'' . Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoorden op vragen over de berichten 'Ine zit al acht weken zonder huishoudelijke hulp: 'Let niet op de stank'' en 'Tilburg bezuinigt flink op Wmo, inwoners krijgen minder huishoudelijke hulp: 'Klachten blijven binnenkomen''. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om reactie over toekenning subsidies door ZonMw aan ME/CVS-researchprogramma

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om reactie over toekenning subsidies door ZonMw aan ME/CVS-researchprogramma. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de brief van ME Centraal over het besluit om toekennen van een subsidie aan het consortium ME/CVS Lines terug te draaien. De vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport had de minister om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-08-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de 1e resultaten van jaar 2 van het Long COVID onderzoek van Erasmus MC en C-support

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de 1e resultaten van jaar 2 van het Long COVID onderzoek van Erasmus MC en C-support . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de 1e resultaten van jaar 2 van het Long COVID onderzoek van het Erasmus MC en C-support. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over problemen waar post-COVID patiŽnten tegen aanlopen in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over problemen waar post-COVID patiŽnten tegen aanlopen in de zorg. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over problemen waar post-COVID patiŽnten tegen aanlopen in de zorg. De vragen zijn van het Kamerlid Van den Berg (CDA).
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over gemeten oversterfte in juni door CBS

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gemeten oversterfte in juni door CBS . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de gemeten oversterfte in juni door het CBS. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen dat mogelijk alle bedden voor opnames ťn spoedeisende hulp kwijtraakt

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen dat mogelijk alle bedden voor opnames ťn spoedeisende hulp kwijtraakt. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen dat mogelijk alle bedden voor opnames ťn spoedeisende hulp kwijtraakt. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld. spoedeisende hulp kwijtraakt.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verdere stappen voor het verbeteren van Wvggz en Wzd

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Kamerbrief over verdere stappen voor het verbeteren van Wvggz en Wzd. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een korte procesbrief waarin inzicht wordt gegeven over de verdere stappen tot het verbeteren van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliŽnten (Wzd).
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht Helder wil maximumnorm zzp'ers en gedragscode bemiddelingsbureaus

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Helder wil maximumnorm zzp'ers en gedragscode bemiddelingsbureaus. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Helder wil maximumnorm zzpers en gedragscode bemiddelingsbureaus'. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over adviesrapport Zorginstituut Nederland: 'De klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG?'

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Hoort bij Kamerbrief over adviesrapport Zorginstituut Nederland: 'De klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG?'. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het adviesrapport van het Zorginstituut Nederland De klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG?. Wet BIG staat voor Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen psychische diagnoses TikTok

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over psychische diagnoses via TikTok. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten Jongeren stellen eigen diagnoses via TikTok: Als je dit herkent heb je ADHD en De TikTok psycholoog is in opkomst: Als je deze vier dingen doet, heeft je relatie 90 procent kans te mislukken. De Tweede Kamerleden Tielen, Van den Hil en Verkuijlen (allen VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoeksrapport Warande

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoeksrapport van Warande. Het verzoek gaat ook over documenten die zien op aanvullende vragen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft gesteld en waaruit blijkt waar het nadere onderzoek van de IGJ zich op zal richten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over prijs en de kwaliteit van door gemeenten te bekostigen hulp

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Kamerbrief over prijs en de kwaliteit van door gemeenten te bekostigen hulp. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over regels ter bevordering van een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van door gemeenten te bekostigen preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De vragen zijn van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vrijstelling vennootschapsbelasting zorglichamen 2017

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om documenten over 2017 over de vrijstelling van vennootschapsbelasting van zorglichamen in de zin van artikel 5, 1e lid, aanhef en onder c, van de Wet op de vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Mandaatregister en Volmachtregister van VWS

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op Woo-verzoek over het Mandaatregister en Volmachtregister van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over informele EU Gezondheidsraad 27-28 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over informele EU Gezondheidsraad 27-28 juli 2023. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de informele EU Gezondheidsraad van 27 en 28 juli 2023 in Las Palmas de Gran Canaria. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de maatschappelijke dialoog jeugdzorg

[Gepubliceerd: 2023-07-26] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de maatschappelijke dialoog jeugdzorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 jeugdzorg Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de Deense studie 'Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine'

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de Deense studie 'Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine'. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over de Deense studie 'Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine' . De vragen zijn van het Kamerlid Van Houwelingen (FVD).
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over brief Bureau Jeugdzorg Limburg aan IGJ

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over de brief van Bureau Jeugdzorg Limburg aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van 29 december 2022 inclusief de bijlagen bij deze brief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over dalende geboortecijfers

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over dalende geboortecijfers. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de wereldwijd dalende geboortecijfers en de mogelijke oorzaken daarvoor. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2024 t/m 2026

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2024 t/m 2026. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de nieuwe bestuurlijke afspraken Zvw-pgb tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo en het ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor de jaren 2024 t/m 2026.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over aniossentekort in ziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aniossentekort in ziekenhuizen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Zorgwekkend aniossentekort in ziekenhuizen. De Tweede Kamerleden Van den Hil en Tielen (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over toename obesitas onder jongeren

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toename obesitas onder jongeren. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Kwart 18- tot 25-jarigen te zwaar. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over plannen aanpak alcohol

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over plannen aanpak alcohol. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Sportkantine drooggelegd: kabinet sleutelt aan nieuwe anti-drankplannen. Het Tweede Kamerlid Maeijer (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sluiting Bonlab laboratorium

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op een verzoek over openbaar maken van informatie over de sluiting van verschillende laboratoria op Bonaire in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 14 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over handvatten voor verminderen aantal tabaksverkooppunten

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over handvatten voor verminderen aantal tabaksverkooppunten. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de oproep van gemeenten om handvatten voor het verminderen van het aantal tabaksverkooppunten. Het Tweede Kamerlid Mohandis (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D (en/of colecalciferol), in de periode van 29 april 2022 tot en met 23 januari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de beoordelings- en toetsingskaders van GMP, GDP en GLP

[Gepubliceerd: 2023-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over de beoordelings- en/of toetsingskaders van Good Manufacturing Practice (GMP), Good Distribution Practices (GDP) en Goede Laboratorium Praktijk (GLP) die door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden gebruikt bij het toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Beslissing op een bezwaar tegen deelbesluiten op een verzoek om openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op de concentratie van zorg voor patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen over de periode van 1 januari 2021 tot en met 5 april 2022. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over sluiting Friese ziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over sluiting Friese ziekenhuizen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de sluiting van ziekenhuizen in Friesland. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de verdeling van opleidingsplaatsen over heel Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de verdeling van opleidingsplaatsen over heel Nederland. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de verdeling van opleidingsplaatsen over heel Nederland. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over mondiale gezondheid

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over mondiale gezondheid. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de grootste wereldwijde uitdagingen en de Nederlandse meerwaarde op het gebied van mondiale gezondheid. De minister informeert de Kamer over zijn deelname aan de 7e Ministerial Conference on Environment and Health van WHO Europe
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bericht Ziekenhuizen bezorgd: Personeelsmarkt ontdekt door private investeerders

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Ziekenhuizen bezorgd: Personeelsmarkt ontdekt door private investeerders . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Ziekenhuizen bezorgd: Personeelsmarkt ontdekt door private investeerders. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het door de Europese Commissie behouden van een monopolie op een duur MS-medicijn

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het door de Europese Commissie behouden van een monopolie op een duur MS-medicijn. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het door de Europese Commissie behouden van een monopolie op een duur MS-medicijn. De Tweede Kamerleden Van den Berg (CDA) en Agema (PVV) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Wat voor gevolgen heeft het schrappen van Spoedeisende Hulp in Stadskanaal en Hoogeveen? Waslijst met zaken die slechter gaan'

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Wat voor gevolgen heeft het schrappen van Spoedeisende Hulp in Stadskanaal en Hoogeveen? Waslijst met zaken die slechter gaan'. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over het bericht 'Wat voor gevolgen heeft het schrappen van Spoedeisende Hulp in Stadskanaal en Hoogeveen? Waslijst met zaken die slechter gaan' . De vragen zijn van het Kamerlid Dijk (SP).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over demoonuitdrijving tegen autisme

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over demoonuitdrijving tegen autisme. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over signalen van gebedsgenezers die autisme claimen te kunnen genezen door uitdrijving van demonen. Het Tweede Kamerlid Raemakers (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het niet uitvoeren van de aangenomen motie-Van Esch/Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen. De Tweede Kamerleden Van Esch (PvdD) en Ellemeet (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie motie over schippersinternaten

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief met appreciatie motie over schippersinternaten. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een appreciatie op een motie over het stopzetten van de uitzetting van schipperskinderen en een commissie op te starten voor het in kaart brengen van de problematiek. De Tweede Kamerleden Koerhuis, Van den Hil (beiden VVD), Van der Plas (BBB), Stoffer (SGP) en Van der Graaf (ChristenUnie) hebben de motie ingediend.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de geconsolideerde tekst van de artikelen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wet kwaliteitsregistraties zorg) zoals deze zouden luiden na aanvaarding van het wetsvoorstel.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over IBO-ouderenzorg

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over afschrift kabinetsreactie inzake IBO-ouderenzorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Eerste Kamer het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) 'Niets doen is geen optie' over de ouderenzorg en een afschrift van de kabinetsreactie van 3 juli 2023 aan de Tweede Kamer
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad 27-28 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief over Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad 27-28 juli 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de informele EU Gezondheidsraad van 27 en 28 juli 2023. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitstroomcijfers IC-verplegend personeel

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Besluit op een verzoek om documenten over de uitstroomcijfers van IC-verplegend personeel en deelrapport 8 FZO beroepen & Ambulanceverpleegkundigen van het Capaciteitsorgaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bericht Ouders eisen verbod op autismebehandeling voor kinderen

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Ouders eisen verbod op autismebehandeling voor kinderen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Ouders eisen verbod op autismebehandeling voor kinderen. De Tweede Kamerleden Tielen, Paul en Verkuijlen (allen VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief gecorrigeerd Jaarbericht IGJ 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief gecorrigeerd Jaarbericht IGJ 2022. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het gecorrigeerde jaarbericht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over 2022.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over brandbrief ALS patiŽntenvereniging over moties geneesmiddelenbeleid

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over brandbrief ALS patiŽntenvereniging over moties geneesmiddelenbeleid. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op aanvullende vragen die zijn gesteld in een schriftelijk overleg over de brandbrief ALS patiŽntenvereniging met betrekking tot moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiŽnten.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief nationale ontwikkelingen VN-verdrag handicap

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief nationale ontwikkelingen VN-verdrag handicap. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een nationale strategie voor het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Ook gaat de minister in op de invulling van aangenomen moties en toezeggingen uit het debat over dit verdrag op 22 december 2022.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verkenning regulering doorverkoop ANW-diensten huisartsenzorg

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief verkenning regulering doorverkoop ANW-diensten huisartsenzorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de verkenning naar het reguleren van de doorverkoop van avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten) door huisartsen aan zzp'ers.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Mindervaliden wachten soms maanden op reparatie rolstoel

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Mindervaliden wachten soms maanden op reparatie rolstoel. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Mindervaliden wachten soms maanden op reparatie rolstoel: Al 2,5 jaar bezig. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Miljoenen voor actieplan dakloosheid dreigen niet juist te worden uitgegeven: Schandalig

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Miljoenen voor actieplan dakloosheid dreigen niet juist te worden uitgegeven: Schandalig. Staatssecretaris van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Miljoenen voor actieplan dakloosheid dreigen niet juist te worden uitgegeven: Schandalig. De Tweede Kamerleden Van den Hil en Verkuijlen (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) biedt Tweede Kamer het ontwerpbesluit over de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit aan. Met dit wijzigingsbesluit wordt het verbod op verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten bij verkooppunten zoals supermarkten en horeca-inrichtingen ingevoerd. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over vertraging omtrent nieuwe bekostiging wijkverpleging en in stand houden 5-minutenregistratie

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vertraging omtrent nieuwe bekostiging wijkverpleging en in stand houden 5-minutenregistratie . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de vertraging omtrent de nieuwe bekostiging van wijkverpleging en het in stand houden van de 5-minutenregistratie. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Kamerbrief over Wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit verkoopverbod supermarkten en horeca

[Gepubliceerd: 2023-07-07] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-07-03
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Schriftelijke appreciatie gewijzigde moties debat hervormingen jeugdzorg

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over Schriftelijke appreciatie gewijzigde moties debat hervormingen jeugdzorg. Staatssecretaris van Ooijen (VWS) stuurt een schriftelijke appreciatie op de gewijzigde moties naar aanleiding van het debat over Hervormingsagenda jeugd.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over vergoeding psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief met reactie op brief over vergoeding psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op een verzoekschrift omtrent vergoedingen van psychosociale hulphonden door Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), zorgverzekeraar of gemeenten.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op artikel 'We kunnen niet allebei ziek zijn, ik můťt van de migraine af'

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over reactie op artikel 'We kunnen niet allebei ziek zijn, ik můťt van de migraine af'. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het artikel 'We kunnen niet allebei ziek zijn, ik můťt van de migraine af'. De vaste Kamercommissie voor VWS had de minister om reactie gevraagd.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Versturen actuele zienswijze CBG indelingsstatus zelfzorggeneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over reactie CBG op verzoek minister over indeling van bepaalde zelfzorggeneesmiddelen. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de reactie van CBG op het verzoek van de minister over de indeling van bepaalde zelfzorggeneesmiddelen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over stand van zaken voorhang doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken voorhang doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van de voorhang doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging op basis van cliŽntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model. De vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen (VSO) over NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiŽnt

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiŽnt. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de brief over het NZa-advies over structurele bekostiging van meer tijd voor de patiŽnt (MTVP) in de huisartsenzorg. De vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming risicoverevening 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Kamerbrief over besluitvorming risicoverevening 2024. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de risicoverevening over 2024. Via risicoverevening worden zorgverzekeraars financieel gecompenseerd voor gezondheidsverschillen in hun verzekerdenpopulatie. Daardoor kan iedereen zich voor een basisverzekering tegen dezelfde premie verzekeren. Elk jaar worden onderzoeken uitgevoerd om de risicoverevening te verbeteren.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de positie van patinten en clinten binnen het zorgsysteem

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over de positie van patinten en clinten binnen het zorgsysteem . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) Helder reageert op vragen en opmerkingen over de brief over de versterking van de positie van patinten en clinten binnen het zorgsysteem en de nieuwe subsidieregeling voor patinten- en gehandicaptenorganisaties 2024-2028. De vragen zijn van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tevens reageert zij op de petitie Meer geld voor patinten-, clinten-, en gehandicaptenorganisaties van Patintenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer het voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Vaccinatiegraadrapport 2022 en voortgang Vol vertrouwen in vaccinaties

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief Vaccinatiegraadrapport 2022 en voortgang Vol vertrouwen in vaccinaties. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over het Vaccinatiegraadrapport 2022. Ook deelt de staatssecretaris de voortgang van de aanpak Vol vertrouwen in vaccinaties.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over subsidieregeling intergenerationeel wonen

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over subsidieregeling intergenerationeel wonen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de antwoorden op vragen over de subsidieregeling intergenerationeel wonen naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over mijden tandarts door kosten

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mijden tandarts door kosten. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het nieuws dat te veel Nederlanders niet naar de tandarts gaan omdat ze het niet kunnen betalen. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief structurele versterking pandemische paraatheid publieke gezondheid en infectieziektebestrijding

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief structurele versterking pandemische paraatheid publieke gezondheid en infectieziektebestrijding. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het pakket aan maatregelen en structurele investeringen waarmee de publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding zal worden versterkt. Ook bespreekt de minister enkele andere onderwerpen rond infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van zowel de actielijnen als het werkprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen(WOZO).
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over afstel GVS-modernisering

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over afstel GVS-modernisering. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het afstel van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en BBB hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toegankelijkheidscampagne De Zonnebloem

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toegankelijkheidscampagne De Zonnebloem. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de campagne van de Zonnebloem om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van Nederland voor mensen met een beperking. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de groeiende rol van private equity in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de groeiende rol van private equity in de zorg. Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over de groeiende rol van private equity in de zorg. De vragen zijn van het Kamerlid Bushoff (PvdA).
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het vrijgeven van CBS-data met betrekking tot de doodsoorzakenregistratie tijdens de coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het vrijgeven van CBS-data met betrekking tot de doodsoorzakenregistratie tijdens de coronacrisis . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het vrijgeven van CBS-data met betrekking tot de doodsoorzakenregistratie tijdens de coronacrisis. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over IBO-rapport ouderenzorg

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over IBO-rapport ouderenzorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) ouderenzorg 'Niets doen is geen optie' aan.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'CliŽnten ggz stappen boos uit overleg: Plan dataverzameling schendt privacy'

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'CliŽnten ggz stappen boos uit overleg: Plan dataverzameling schendt privacy'. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht 'CliŽnten ggz stappen boos uit overleg: Plan dataverzameling schendt privacy'. De Tweede Kamerleden Dijk (SP) en Westerveld (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over extra betalen voor fysieke post zorgverzekeraar

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over extra betalen voor fysieke post zorgverzekeraar. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat VGZ mensen 1,25 extra per maand laat betalen om hun post fysiek te ontvangen. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over TobLabNet meetmethode

[Gepubliceerd: 2023-07-21] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de problemen met betrekking tot de metingen van de TobLabNet meetmethode en de beweerde corrigerende maatregelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie gewijzigde motie-Omtzigt

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief over appreciatie gewijzigde motie. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie (appreciatie) op de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (Omtzigt). De motie gaat over ontwikkelingen rondom het coronavirus en over pandemische paraatheid.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie gewijzigde motie-Omtzigt 25295, nr. 2079

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief over appreciatie gewijzigde motie-Omtzigt c.s. 25295, nr. 2079. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie (appreciatie) op de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (Omtzigt).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19-virus

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief over diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19-virus. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op 4 COVID-19-gerelateerde onderwerpen. Het betreft : subsidie Coronabanen in de zorg, maatregelenladder Rijksoverheid, opdracht effectiviteit maatregelen aan het RIVM en OMT-Reglement. Een afschrift van deze brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over jongeren die mantelzorg geven

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over jongeren die mantelzorg geven. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Deze drie 14-jarigen moeten voor hun moeder zorgen: Soms ben ik er wel klaar mee. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoeken over Stichting Open Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoeken over Stichting Open Nederland . Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over het onderzoek van forensisch Bureau Hoffmann. Deze heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van het onderzoek van recherchebureau Interludium. Het onderwerp van deze onderzoeken is de Stichting Open Nederland. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over beleidsreactie op evaluatierapport Wvggz en Wzd

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over beleidsreactie op evaluatierapport Wvggz en Wzd. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Eerste Kamer antwoorden aan op vragen over de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliŽnten (Wzd). De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over rechtmatigheid uitgaven

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief reactie op motie over rechtmatigheid uitgaven. Minister Kuipers (VWS) reageert op de gewijzigde motie-Van Houwelingen. Deze motie gaat over ervoor zorgen dat uitgaven behorende bij nieuwe beleidsvoornemens rechtmatig worden vormgegeven.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Schriftelijk Overleg beleidsreactie evaluatierapport Wvggz en Wzd - Kamerstuk 25 424 nr 648

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over Schriftelijk Overleg beleidsreactie evaluatierapport Wvggz en Wzd. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief over Schriftelijk Overleg beleidsreactie evaluatierapport Wvggz en Wzd.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over marktwerking en kwaliteit van zorg in eerste lijn

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over marktwerking en kwaliteit van zorg in eerste lijn. Minister Kuipers (VWS) reageert op een brief die hij van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft gekregen. De brief gaat over de marktwerking en kwaliteit van zorg in de eerste lijn. Specifiek gaat de minister in op contractering en marktwerking binnen de fysiotherapie.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief meten schadelijke stoffen in sigarettenrook

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief meten schadelijke stoffen in sigarettenrook. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond sjoemelsigaretten. Met sjoemelsigaretten worden filtersigaretten bedoeld die volgens de meetmethode in de Europese tabaksproductenrichtlijn voldoen aan de maximumuitstoot voor giftige en kankerverwekkende stoffen, maar niet voldoen als er een andere meetmethode wordt gebruikt die veel realistischer het roken van een sigaret nabootst.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het bericht Nog geen 20 procent van jongeren haalde gratis hpv-prik: Kan veel ellende voorkomen

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het bericht Nog geen 20 procent van jongeren haalde gratis hpv-prik: Kan veel ellende voorkomen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) beantwoordt vragen over het bericht Nog geen 20 procent van jongeren haalde gratis hpv-prik: Kan veel ellende voorkomen. De vragen zijn van het Kamerlid Paulusma (D66).
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over zoŲnoserisicos en vogelgriep bij mensen

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over zoŲnoserisicos en vogelgriep bij mensen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over zoŲnoserisicos en vogelgriep bij mensen. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bromet (beiden GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak sociale basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over aanpak sociale basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de aanpak van de sociale basis. De bewindspersonen sturen de Mantelzorgagenda 2023-2026 mee met deze brief.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Advies Gezondheidsraad over COVID-19-vaccinatie in het najaar

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief over Besluit COVID-19-vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen in het najaar van 2023. Minister Kuipers (VWS) reageert op het advies Structureel vaccinatieprogramma tegen COVID-19 dat de Gezondheidsraad op 28 juni 2023 heeft gepubliceerd. En licht zijn besluit toe om dit najaar een herhaalvaccinatie tegen COVID-19 beschikbaar te stellen aan specifieke doelgroepen in een brief aan de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsappreciatie bij Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling over deelname aan wereldwijde netwerk voor digitale gezondheidscertificering

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Kamerbrief over Kabinetsappreciatie bij Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling over deelname aan wereldwijde netwerk voor digitale gezondheidscertificering. Minister Kuipers (VWS) biedt de Eerste Kamer een afschrift van de Kabinetsappreciatie bij het Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling over deelname aan het wereldwijde netwerk voor digitale gezondheidscertificering door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gebruik valse diplomas door zorg-uitzendbureaus

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gebruik valse diplomas door zorg-uitzendbureaus. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht dat 2 Arnhemse zorg-uitzendbureaus strafrechtelijk onderzocht worden wegens valse diplomas. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Geld in de zorg verdwijnt massaal Den Haag gaat aan kop

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Geld in de zorg verdwijnt massaal: Den Haag gaat aan kop. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) beantwoordt vragen van Tweede Kamerlid Dijk (SP) over het bericht Geld in de zorg verdwijnt massaal: Den Haag gaat aan kop.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het geneesmiddel Minjuvi

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over het geneesmiddel Minjuvi . Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer erover dat het geneesmiddel Minjuvi niet wordt opgenomen in het basispakket voor de zorgverzekering.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de A-status van COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de A-status van COVID-19 .
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief afschrift brief aan Europese Commissie over heruitgifte medicijnen

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief afschrift brief aan Europese Commissie over heruitgifte medicijnen. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de brief die hij aan de Europese Commissie heeft gestuurd over heruitgifte van medicijnen.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voorlopige Kaderbrief Wlz 2023-2028

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief over Voorlopige Kaderbrief Wlz 2023-2028. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een afschrift van de voorlopige kaderbrief Wlz 2023-2028. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief preventie gehoorschade

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Kamerbrief preventie gehoorschade. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de verdere aanpak voor de preventie van gehoorschade door versterkte muziek.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 'Tilburg bezuinigt flink op Wmo, inwoners krijgen minder huishoudelijke hulp Klachten blijven binnenkomen'

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Tilburg bezuinigt flink op Wmo, inwoners krijgen minder huishoudelijke hulp: Klachten blijven binnenkomen'. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) beantwoordt vragen van Tweede Kamerlid Dijk (SP) over het bericht 'Tilburg bezuinigt flink op Wmo, inwoners krijgen minder huishoudelijke hulp: Klachten blijven binnenkomen'.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over sterfte aan COVID-19 in vergelijking met de normale griepsterfte

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over sterfte aan COVID-19 in vergelijking met de normale griepsterfte. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over sterfte aan COVID-19 in vergelijking met de normale griepsterfte. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ex ante vormgeving risicovereveningsmodel 2024

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief ex ante vormgeving risicovereveningsmodel 2024. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen modelaanpassingen die de risicoverevening vanaf 2024 verbeteren. Risicoverevening is onderdeel van het zorgstelsel.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over afschrift brief voortgang beschikbaarheid medische producten

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over afschrift brief voortgang beschikbaarheid medische producten. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van de brief over de voortgang beschikbaarheid medische producten.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over welke huidige minister politiek verantwoordelijk is voor de Mondkapjesdeal

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over welke huidige minister politiek verantwoordelijk is voor de Mondkapjesdeal. Minister Helder (Langdurige Zorgen Sport) geeft antwoord op vragen over welke huidige minister politiek verantwoordelijk is voor de Mondkapjesdeal. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over SO definitief besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief over beantwoording SO inzake Definitief besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen. Minister Kuipers (VWS) beidt de Tweede Kamer de antwoorden aan uit het Schriftelijk Overleg over het definitief besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over smaakverbod e-sigaretten

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over smaakverbod e-sigaretten. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over 2 rapporten over smaakverbod bij e-sigaretten.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de toename van het aantal jonge mensen dat een beroerte krijgt, mogelijk veroorzaakt door drugsgebruik

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de toename van het aantal jonge mensen dat een beroerte krijgt, mogelijk veroorzaakt door drugsgebruik. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de toename van het aantal jonge mensen dat een beroerte krijgt, mogelijk veroorzaakt door drugsgebruik. Het Tweede Kamerlid Kuik (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-20 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang beschikbaarheid medische producten

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief voortgang beschikbaarheid medische producten. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de aanpak van tekorten aan medische producten, waaronder medicijnen.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Wet publieke gezondheid

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Wet publieke gezondheid. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Wet publieke gezondheid. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief adviezen Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief adviezen Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de adviezen van de Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie voor kinderen en pneumokokkenvaccinatie voor ouderen.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief actualiteiten rond acute zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief actualiteiten rond acute zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over actuele ontwikkelingen rond de acute zorg. De Tweede Kamer had hierom gevraagd als voorbereiding op een plenair debat over acute zorg.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toezeggingen spraakcomputers, eigen bijdrage medicijnen en overheveling 20-wekenecho

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief toezeggingen spraakcomputers, eigen bijdrage medicijnen en overheveling 20-wekenecho. Minister Kuipers (VWS) komt terug op enkele toezeggingen aan de Tweede Kamer. De toezeggingen gaan over de vergoeding van spraakcomputers en de maximering van de eigen bijdrage voor extramurale geneesmiddelen. Ook meldt de minister de stand van zaken van de overheveling van de 20-wekenecho vanuit de Zorgverzekeringswet naar de Rijksbegroting.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over effectiviteit bron- en contactonderzoek en CoronaMelder

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over effectiviteit bron- en contactonderzoek en CoronaMelder. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de beperkte invloed van het bron- en contactonderzoek en de CoronaMelder-app op de bestrijding van de pandemie. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording schriftelijk overleg Voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen (Kamerstuk 27 529, nr 297)

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief Antwoorden vragen Voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen. Minister Kuipers (VWS) biedt de antwoorden aan op vragen over Voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op deelrapporten onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief reactie op deelrapporten onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook reageert de minister op de rapporten.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek kabinetsreactie op het nieuwsbericht Code oranje voor zorg Bonaire van het Antilliaans DagbladDagblad

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over verzoek kabinetsreactie op het nieuwsbericht Code oranje voor zorg Bonaire van het Antilliaans Dagblad. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het nieuwsbericht Code oranje voor zorg Bonaire van het Antilliaans Dagblad van 15 mei 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties had de staatssecretaris om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om reactie op code oranje in ziekenhuis Bonaire vanwege onvoldoende budget

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om reactie op code oranje in ziekenhuis Bonaire vanwege onvoldoende budget. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het bericht dat in het ziekenhuis in Bonaire code oranje is afgegeven. De vaste Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties had de staatssecretaris om reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief advies Met de stroom mee, naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief advies Met de stroom mee, naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies Met de stroom mee, naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken pgb

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken pgb. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over pgb-tarieven bij gemeenten, toekenningen voor budgethouders, het wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, de website www.gesprekeigenregie.nl, het PGB2.0-portaal, herindicatie voor mensen met een ongewijzigde zorg- en ondersteuningsvraag.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Appreciatie moties 15 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief over Appreciatie moties 15 juni 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over appreciatie (aangepaste) moties over de tweeminutendebatten Bekostiging tolkenvoorzieningen en het rapport Tolken in de zorg, stand van zaken gebruik Corona Opt-in en Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid die plaatsvonden op 15 juni 2023.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over voorgenomen plaatsing militair radarstation Herwijnen

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over de voorgenomen plaatsing van een militair radarstation te Herwijnen. Het verzoek is op 15 november 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voornemens 45-minutennorm acute zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief voornemens 45-minutennorm acute zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de inhoudelijke richting en het proces om te komen tot nieuwe normen voor toegankelijkheid en kwaliteit van acute zorg.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over A-status corona en RIVM-advies over mogelijke wijziging status

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over A-status corona en RIVM-advies over mogelijke wijziging status . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt) en Pouw-Verweij (JA21) over de A-status van corona en het RIVM-advies over een mogelijke wijziging van die status
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken erkenning spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken erkenning spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten. Minister Kuipers (VWS) meldt de Tweede Kamer hoe het staat met de uitvoering van de motie om het definitieve besluit van het College Geneeskundige Specialismen tot erkenning van spoedeisendehulpartsen als medisch specialist over te nemen.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op commissiebrief over Backpay-regeling weduwen

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief reactie op commissiebrief over Backpay-regeling weduwen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) reageert op verzoeken van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer over het besluit om geen Backpay-regeling voor weduwen in te stellen.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over publieksonderzoek Actiz

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over publieksonderzoek Actiz. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het publieksonderzoek van Actiz over ouder worden. De Tweede Kamerleden Sahla (D66) en Werner (CDA) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kamerbrief over motie over hulpmiddelen thuis laten staan

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over motie over hulpmiddelen thuis laten staan. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de motie van de Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Bikker (ChristenUnie). Deze motie vraagt de regering om met betrokken partijen landelijke afspraken te maken over het behoud van hulpmiddelen thuis voor clinten die verhuizen naar een instelling en die aangeven thuis te willen logeren.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding eindevaluatie Citrienfonds 2019-2022

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding eindevaluatie Citrienfonds 2019-2022. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de eindevaluatie van het Citrienfonds 2019-2022. Sinds 2014 werken universitair medische centra (umcs) binnen het Citrienfonds samen met als doel om een duurzame gezondheidszorg te bevorderen.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Standen van de Uitvoering VWS

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding Standen van de Uitvoering VWS. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de tweede serie van Standen van de Uitvoering aan De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het RIVM als zelfstandig bestuursorgaan

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het RIVM als zelfstandig bestuursorgaan. Minister Kuipers (VWS) reageert op de Kamermotie om de voor- en nadelen in kaart te brengen om het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om te vormen van een agentschap, tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over financiering prestatie impactvolle transformaties

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over financiering prestatie impactvolle transformaties. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de financiering en bekostiging van impactvolle transformaties als bedoeld in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag World Health Assembly 76

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief met verslag World Health Assembly 76. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de 76e World Health Assembly (WHA).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over brief Onderzoeksrapport uniformeringsmogelijkheden hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over brief Onderzoeksrapport uniformeringsmogelijkheden hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de brief Onderzoeksrapport uniformeringsmogelijkheden hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht Wanhopige ouders vrezen gedwongen verhuizing gehandicapte zoons

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Wanhopige ouders vrezen gedwongen verhuizing gehandicapte zoons. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Wanhopige ouders vrezen gedwongen verhuizing gehandicapte zoons. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vitamine K profylaxe beleid

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over vitamine K profylaxe beleid. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over het feit dat 1 januari 2025 het startmoment wordt voor het nieuwe toedieningsbeleid van vitamine K bij pasgeborenen.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis en -maatregelen op het gezondheidsstelsel

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis en -maatregelen op het gezondheidsstelsel . Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over de gevolgen van de coronacrisis en -maatregelen op het gezondheidsstelsel.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over moratorium op mededingingswet in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over moratorium op mededingingswet in de zorg. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Ad Melkert wil moratorium op mededingingswet'. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over belang van zwemvaardig zijn

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over belang van zwemvaardig zijn. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het belang van zwemvaardig zijn. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking Hoofdlijnen Sportakkoord II 'Sport versterkt'

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief over Uitwerking Hoofdlijnen Sportakkoord II 'Sport versterkt'. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de tien afspraken uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II, hoe dit zich vertaalt in het werkplan Sportakkoord en wat de relatie is met het Strategisch kader topsport. Daarnaast geeft zij weer hoe zij uitvoering geeft aan moties en toezeggingen die direct van invloed zijn op het Sportakkoord.
Besluit: 2023-06-15 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over sluiting opvanglocaties voor schipperskinderen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over sluiting opvanglocaties voor schipperskinderen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Meander sluit opvanglocaties voor schipperskinderen in Maasbracht, Nieuwegein, Lemmer en Terneuzen. De Tweede Kamerleden Koerhuis, Van den Hil (beiden VVD), Van der Plas (BBB) en Stoffer (SGP) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om een brief naar aanleiding van berichtgeving over de bouwambities en de gevolgen hiervan voor de langdurige zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om een brief naar aanleiding van berichtgeving over de bouwambities en de gevolgen hiervan voor de langdurige zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de bouwambities en de gevolgen hiervan voor de langdurige zorg. Deze brief is een reactie op het verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van de brief van minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie naar aanleiding van fouten in de lijst met Top-100 ammoniakuitstoters

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie naar aanleiding van fouten in de lijst met Top-100 ammoniakuitstoters. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toezeggingen en moties zorgverzekeringen en zorgverzekeraars

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief toezeggingen en moties zorgverzekeringen en zorgverzekeraars. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen rond zorgverzekeringen en zorgverzekeraars. De minister reageert onder meer op enkele moties en komt enkele toezeggingen na.
Besluit: 2023-06-14 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie evaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie evaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz). Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de 2e evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag formele EU Gezondheidsraad van 13 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over verslag formele EU Gezondheidsraad van 13 juni 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het verslag formele EU Gezondheidsraad van 13 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de uitspraken over de toekomst van de ouderenzorg gedaan in het televisieprogramma Nieuwsuur

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de uitspraken over de toekomst van de ouderenzorg gedaan in het televisieprogramma Nieuwsuur . Minister Helder ( Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de uitspraken over de toekomst van de ouderenzorg gedaan in het televisieprogramma Nieuwsuur. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief voortgangsrapportage programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Kinderen moeten langer wachten op plekje in ziekenhuis

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Kinderen moeten langer wachten op plekje in ziekenhuis. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Kinderen moeten langer wachten op plekje in ziekenhuis. Het Tweede Kamerlid Tielen (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid afronding parlementaire behandeling

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid: afronding parlementaire behandeling. Minister Kuipers (VWS) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de uitvoering van de moties bij de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid. Een aangepast stroomschema naar aanleiding van de licht / zwaar regeling bij deze brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief afschalen A-status COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief afschalen A-status COVID-19. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het afschalen van de A-status van COVID-19 in de Wet publieke gezondheid. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek IGJ naar JeugdplusJeugd B.V.

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verrichte onderzoeken naar JeugdplusJeugd B.V. in Capelle aan den IJssel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op onderzoek regio-indelingen zorg en welzijn

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief reactie op onderzoek regio-indelingen zorg en welzijn. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport Regio-indelingen zorg en welzijn: een onderzoek naar congruentie, effectiviteit en legitimatie. Ook reageert de minister op het rapport.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om reactie op brief over het rapport Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking oversterfte

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om reactie op brief over het rapport Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking oversterfte. Minister Kuipers (VWS) reageert op de brief van de heer Meester c.s. naar aanleiding van het recent gepubliceerde rapport Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking oversterfte. De vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport had de minister per brief om reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen zorg en onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief diverse onderwerpen zorg en onderwijs. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van 3 onderwerpen op het snijvlak van zorg en onderwijs: dyslexie, de aanpak zorg in onderwijstijd en residentieel onderwijs.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitzending Leven na een amputatie

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over uitzending Leven na een amputatie . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de uitzending Leven na een amputatie. De Tweede Kamerleden Van den Berg en Werner (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over therapeutische toepassing van psychedelica

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over therapeutische toepassing van psychedelica. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het rapport over therapeutische toepassingen van psychedelica. Bij therapeutische toepassingen van psychedelica worden middelen zoals psilocybine, ketamine of MDMA ingezet om patinten met psychiatrische aandoeningen zoals depressie of posttraumatische stressstoornis, te behandelen.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief start Landelijke commissie sociale hygiŽne per 1 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief start Landelijke commissie sociale hygiŽne per 1 juli 2023. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) meldt de Tweede Kamer dat de Landelijke commissie sociale hygiŽne kan starten per 1 juli 2023. Deze commissie gaat onder meer het Register sociale hygiŽne beheren. Als een onderneming in aanmerking wil komen voor een alcoholvergunning, moeten leidinggevenden in dit register staan.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwerp-AMvB attractie- en speeltoestellen

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over ontwerp-AMvB attractie- en speeltoestellen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de reactie op het verzoek van de Tweede Kamer over het advies van de Raad van State over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) met regels voor de veiligheid van attractie- en speeltoestellen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vergunningplicht en meldplicht over poliovirus

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief over vergunningplicht en meldplicht inzake poliovirus . Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over wijzigingen van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief over Wet BIG

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Verzamelbrief Wet BIG. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting VWS 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie VWS 2023. Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) bieden de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 aan.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Therapeutische toepassing psychedelica

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over Therapeutische toepassing van psychedelica. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het signalement van ZonMw over de Therapeutische toepassingen van Psychedelica. Bij therapeutische toepassingen van psychedelica worden middelen zoals psilocybine, ketamine of MDMA ingezet bij de behandeling van patiŽnten met psychiatrische aandoeningen zoals depressie of posttraumatische stressstoornis.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patint

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Kamerbrief NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patint. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over structurele bekostiging van meer tijd voor de patint. De minister reageert ook op het advies en beschrijft de vervolgstappen.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij stand van zakenbrief over moties en toezeggingen zomerreces 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij stand van zakenbrief over moties en toezeggingen zomerreces 2023. Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief advies Comitť Stilstaan bij Corona

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief advies Comitť Stilstaan bij Corona. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt het advies van het Comitť Stilstaan bij Corona met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de vormgeving van de regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over overstapseizoen 2022-2023

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over overstapseizoen 2022-2023. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de brief Overstapseizoen 2022-2023. Tweede Kamerleden van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en BBB hebben de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over RIVM-advies afschalen A-status COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief over RIVM-advies afschalen A-status COVID-19. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het RIVM-advies over het afschalen van de A-status voor COVID-19. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verlenging (tijdelijke) transitieprestatie ggz en uitkomsten onderzoek productiviteit

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief verlenging (tijdelijke) transitieprestatie ggz en uitkomsten onderzoek productiviteit. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de aanwijzing die de Nederlandse Zorgautoriteit krijgt om de tijdelijke transitieprestatie met een vrij tarief in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg met 2 jaar te verlengen. Ook deelt de minister de uitkomsten van een onderzoek naar de productiviteit in de curatieve ggz. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verbeteraanpak VWS 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief over financieel beheer ministerie van VWS; verbeteraanpak 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over financieel beheer ministerie van VWS; verbeteraanpak 2023.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Inspectie: te weinig aandacht ziekenhuizen voor bijverdiensten artsen'

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Inspectie: te weinig aandacht ziekenhuizen voor bijverdiensten artsen . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Inspectie: te weinig aandacht ziekenhuizen voor bijverdiensten artsen. Het Tweede Kamerlid Tielen (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Fokus

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken Fokus. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over Fokus. Fokus is de grootste aanbieder van assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) vanuit de subsidieregeling ADL-assistentie.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over samenvattend rapport Zvw 2022 NZa

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over samenvattend rapport Zvw 2022 NZa. Minister Kuipers (VWS) stuurt het Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-09 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief over Ontwikkelingen voedselveiligheidsbeleid.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het openbaar maken van (de onderhandelingen over) de aanpassing van het aankoopcontract van de coronavaccins van BioNTech-Pfizer

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het openbaar maken van (de onderhandelingen over) de aanpassing van het aankoopcontract van de coronavaccins van BioNTech/Pfizer . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het openbaar maken van (de onderhandelingen over) de aanpassing van het aankoopcontract van de coronavaccins van BioNTech/Pfizer. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij kamerbrief over aanpak wachtlijsten zwemles en landelijk dekkend aanbod

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief over aanpak wachtlijsten zwemles en landelijk dekkend aanbod. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief over de aanpak van de wachtlijsten voor zwemles en het landelijk dekkend aanbod.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsappreciatie bij Commissievoorstel Raadsaanbeveling over deelname aan wereldwijde netwerk digitale gezondheidscertificering

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over Kabinetsappreciatie bij Commissievoorstel Raadsaanbeveling over deelname aan wereldwijde netwerk digitale gezondheidscertificering. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de Kabinetsappreciatie bij het Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling (2023/296) over deelname aan het wereldwijde netwerk voor digitale gezondheidscertificering door de WHO.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).
Besluit: 2023-06-07 zorginstellingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken project Vermindering mijding mondzorg om financiŽle redenen

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken project Vermindering mijding mondzorg om financiŽle redenen. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het project om het aantal mensen dat niet naar de tandarts gaat omdat ze het niet kunnen betalen te verminderen.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de bestrijding van desinformatie door de denktank Desinformatie

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de bestrijding van desinformatie door de denktank Desinformatie. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de bestrijding van desinformatie door de denktank Desinformatie. De Tweede Kamerleden Pouw-Verwenij (JA21) en Omtzigt (Omtzigt) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage IV Uitkomstgerichte Zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage IV Uitkomstgerichte Zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de vierde en laatste voortgangsrapportage van het programma Uitkomstgerichte Zorg.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Deel en Verbind (Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-IndiŽ)

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Deel en Verbind (Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-IndiŽ). Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft de Tweede Kamer een beleidsreactie op het rapport Deel en Verbind van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-IndiŽ.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Middelen coalitieakkoord voor Standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over middelen coalitieakkoord voor Standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over middelen coalitieakkoord voor Standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht 'The jury is still out'

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'The jury is still out'. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'The jury is still out'. De Tweede Kamerleden Slootweg, Kuik en Van den Berg (allen CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bereikbaarheidsanalyse SEHs en acute verloskunde 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over bereikbaarheidsanalyse SEHs en acute verloskunde 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de bereikbaarheid van afdelingen voor spoedeisende hulp (SEHs) en acute verloskunde (AV) in Nederland en biedt de nieuwe rapportage van 2023 aan.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verzoek om een kabinetsreactie op het artikel Helft van de kinderen tussen 9 en 13 vindt zichzelf telefoonverslaafd

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Commissiebrief over Verzoek om een kabinetsreactie op het artikel Helft van de kinderen tussen 9 en 13 vindt zichzelf telefoonverslaafd. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een Commissiebrief over een verzoek om een kabinetsreactie op het artikel Helft van de kinderen tussen 9 en 13 vindt zichzelf telefoonverslaafd.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief hoofdlijnen wetgeving sport

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief hoofdlijnen wetgeving sport. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van wetgeving op het gebied van sport, zoals de minister die voor ogen heeft.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toegankelijkheid zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over toegankelijkheid zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het toegankelijk houden van de zorg, nu en op de (middel)lange termijn. Met deze brief reageert de minister ook op een aantal moties over dit onderwerp.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Kamerbrief over Openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie (Kamerstuk 33 578 nr 92)

[Gepubliceerd: 2023-06-06] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-06-06
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op aanvullende Kamervragen over documentaire Remco vs. Pharma

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Antwoorden op aanvullende Kamervragen over documentaire Remco vs. Pharma. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op aanvullende vragen en opmerkingen over de documentaire Remco vs. Pharma. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het financieel wanbeheer bij het ministerie van VWS

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het financieel wanbeheer bij het ministerie van VWS. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het financieel wanbeheer bij het ministerie van VWS. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht Geef crisisdienst direct toegang tot hoger beveiligde bedden

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Geef crisisdienst direct toegang tot hoger beveiligde bedden . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) beantwoordt vragen over het bericht Geef crisisdienst direct toegang tot hoger beveiligde bedden. De vragen zijn van de Kamerleden van den Hil en Ellian (beiden VVD).
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op onderzoeksrapport Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief met reactie op onderzoeksrapport Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het onderzoeksrapport Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Witte Huis noemt 'zombie drug' ernstige bedreiging voor de volksgezondheid'

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Witte Huis noemt 'zombie drug' ernstige bedreiging voor de volksgezondheid'. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Witte Huis noemt 'zombie drug' ernstige bedreiging voor de volksgezondheid'. Het Tweede Kamerlid Heerema (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Jaarverslag, Slotwet en rapport Algemene Rekenkamer VWS 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Jaarverslag, Slotwet en rapport Algemene Rekenkamer VWS 2022. Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het jaarverslag, de Slotwet en het rapport van de Algemene Rekenkamer over het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in 2022.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over geweld tegen jeugdzorgmedewerkers

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over geweld tegen jeugdzorgmedewerkers. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Jeugdzorgmedewerkers elke dag bedreigd: Meer bezig met temperen agressie dan werk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Nutri-Score

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Nutri-Score. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de Nutri-Score. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Commissiebrief Tweede Kamer over verzoek beantwoording vragen V-100 thema "Uitdagingen bij wonen en zorg voor ouderen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Commissiebrief Tweede Kamer over verzoek beantwoording vragen V-100 thema "Uitdagingen bij wonen en zorg voor ouderen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) beantwoordt, mede namens staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), vragen over wonen en zorg voor ouderen. De vragen zijn gesteld door journalisten tijdens het evenement V-100 over de Rijksuitgaven.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling BES

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling BES. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan over maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling BES aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over energiekosten en sport

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief over energiekosten en sport . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de monitoring van energiekosten van sportverenigingen. Dit is naar aanleiding van een motie van de Kamerleden Van Dijk (CDA) en Van der Laan (D66).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over financiŽle ontwikkelingen op het terrein van de ouderenzorg in de Wlz

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over financiŽle ontwikkelingen op het terrein van de ouderenzorg . Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de financiŽle ontwikkelingen op het terrein van de ouderenzorg in de Wet langdurige zorg (Wlz). Minister Helder reageert hiermee ook op de motie Den Haan c.s. over dit onderwerp.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Veegbrief Commissiedebat Sport 21 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief over Veegbrief Commissiedebat Sport 21 juni 2023. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over onderzoek en innovatie in de sport, strafbaarstelling van matchfixing, het halfjaarlijks overzicht van topsportevenementen. financiering van Strand Veilig en de voortgang op de motie voor toegankelijke speeltuinen.
Besluit: 2023-06-02 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang [Ont]Regel de Zorg

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over voortgang [Ont]Regel de Zorg. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma [Ont]Regel de Zorg.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Het gebrek aan zorg voor psychiatrische patiŽnten met een verslaving drijft ouders tot wanhoop: Wij zijn gevangen in de zorg voor hem'

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Het gebrek aan zorg voor psychiatrische patiŽnten met een verslaving drijft ouders tot wanhoop: Wij zijn gevangen in de zorg voor hem'. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geven antwoorden op vragen over het artikel 'Het gebrek aan zorg voor psychiatrische patiŽnten met een verslaving drijft ouders tot wanhoop: Wij zijn gevangen in de zorg voor hem'. De Tweede Kamerleden Kat en Raemakers (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over samenwerking en mededinging in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief over samenwerking en mededinging in de zorg. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe koers van de Nederlandse gezondheidszorg. Een nieuwe koers is nodig om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg niet alleen in stand te houden, maar ook duurzaam te verbeteren voor onze toekomst. Het accent in deze brief ligt op zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Besluit: 2023-06-01 zorginstellingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herzien A-status van COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over herzien A-status van COVID-19 . Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het amendement om de A-status van COVID-19 te herzien. Het amendement is van de Kamerleden Omtzigt (Omtzigt) en Pouw-Verweij (JA21).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie RVS advies de basis op orde

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over beleidsreactie RVS advies de basis op orde. Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) sturen de Tweede Kamer hun beleidsreactie op het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de toekomst van de eerstelijnszorg.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voorkomen ongewenste invloed bedrijven op medisch professionals

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over voorkomen ongewenste invloed bedrijven op medisch professionals. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief over het voorkomen van ongewenste beÔnvloeding van medisch professionals door bedrijven. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de opkomst van commerciŽle huisartsenpraktijken

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de opkomst van commerciŽle huisartsenpraktijken. Minister Kuipers (VWS)
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over PFAS-onderzoeksprogramma

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over PFAS-onderzoeksprogramma. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het nationale onderzoeksprogramma naar PFAS.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de antwoorden op eerder gestelde vragen omtrent de risicoīs van insectenconsumptie

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de antwoorden op eerder gestelde vragen omtrent de risicoīs van insectenconsumptie . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de antwoorden op eerder gestelde vragen omtrent de risicoīs van insectenconsumptie. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over aanpassing aankoopovereenkomst COVID-19-vaccins BioNTech/Pfizer

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief over aanpassing aankoopovereenkomst COVID-19-vaccins BioNTech/Pfizer. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer een brief aan over aanpassing van de aankoopovereenkomst van de COVID-19-vaccins van BioNTech/Pfizer.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief einde uitgifte Digitaal Coronacertificaat

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief einde uitgifte Digitaal Coronacertificaat. Minister Kuipers (VWS) meldt de Tweede Kamer dat de uitgifte van het Digitaal Coronacertificaat per 1 juli 2023 stopt. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Looptijd subsidieregeling intergenerationeel wonen

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Kamerbrief over looptijd subsidieregeling intergenerationeel wonen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer de concept looptijd subsidieregeling intergenerationeel wonen aan.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat artsen minder nieuwe kankermedicijnen gaan voorschrijven

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat artsen minder nieuwe kankermedicijnen gaan voorschrijven . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat artsen minder nieuwe kankermedicijnen gaan voorschrijven. Het Tweede Kamerlid Den Haan (Fractie Den Haan) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda's en notulen vergaderingen Audit Committee VWS

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief agenda's en notulen vergaderingen Audit Committee VWS. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer alle vergaderstukken van de Audit Committee van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf juli 2022. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer had om deze documenten gevraagd.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen oktober 2023. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ICT en zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over ICT en zorg. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over ICT en zorg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het Transparantieregister Zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over het Transparantieregister Zorg (TRZ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mensenrechtenkwesties ten aanzien van WK voetbal in Qatar

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over mensenrechtenkwesties ten aanzien van het WK voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording inbreng schriftelijk overleg acute zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-14] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-30
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op petitie Hoofdpijnnet van migraine- en hoofdpijnpatinten

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief met reactie op petitie Hoofdpijnnet van migraine- en hoofdpijnpatinten. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de petitie Hoofdpijnnet met ervaringsverhalen van migraine- en hoofdpijnpatinten. De petitie doet een pleidooi voor ruimere vergoeding van geneesmiddelen zogenoemde CGRP-remmers die specifiek voor de indicatie migraine zijn ontwikkeld.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Actieplan Kindzorg Zvw-pgb

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding Actieplan Kindzorg Zvw-pgb. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het Actieplan Kindzorg Zvw-pgb. Dit plan gaat over de indicatiestelling en aanvraag van een Zorgverzekeringswet-Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de uitzending van Undercover in Nederland op 23 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de uitzending van Undercover in Nederland op 23 april 2023. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de uitzending van Undercover in Nederland op 23 april 2023. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over het overleg met de eerstelijnscoalitie inzake de openbare jaarverantwoording. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over acute zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over acute zorg. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op Kamervragen over enkele brieven inzake Acute zorg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de uitvoering van de motie Hijink-Van den Berg over de kwalijke praktijken van commercile overnames van huisartsenpraktijken

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over uitvoering van motie Hijink-Van den Berg over kwalijke praktijken van commercile overnames huisartsenpraktijken. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de uitvoering van de motie Hijink-Van den Berg over de kwalijke praktijken van commercile overnames van huisartsenpraktijken. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief Aidsfonds, Soa Aids Nederland en COC Nederland over mpox

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief met reactie op brief Aidsfonds, Soa Aids Nederland en COC Nederland over mpox. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de brief van het Aidsfonds, Soa Aids Nederland en COC Nederland over mpox. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft om de reactie van de minister gevraagd.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Beleidsreactie rapport Schaduwdansen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief over beleidsreactie rapport Schaduwdansen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Dijkgraaf (OCW) en staatssecretaris Uslu (OCW) sturen de Tweede Kamer een brief over Beleidsreactie rapport Schaduwdansen.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang verbeteren contracteerproces

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief voortgang verbeteren contracteerproces. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het verbeteren van het contracteerproces tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg overgangsrecht ggz-behandeling voor Wlz-cliŽnten met een psychische stoornis

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over vervolg overgangsrecht ggz-behandeling voor Wlz-cliŽnten met een psychische stoornis. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief over vervolg overgangsrecht ggz-behandeling voor Wlz-cliŽnten met een psychische stoornis.
Besluit: 2023-05-30 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de grote zorgen van 29 burgemeesters over de concentratie van acute zorg

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen van 29 burgemeesters over de concentratie van acute zorg . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen van het lid Bushoff (PvdA) over de grote zorgen van 29 burgemeesters over de concentratie van acute zorg
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over document Bestuursrecht en verklaring omtrent het gedrag

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over document Bestuursrecht en verklaring omtrent het gedrag. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het document Bestuursrecht en verklaring omtrent het gedrag. De Tweede Kamerleden Heerema en Ellian (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief (SO) inzake Reactie op verzoek commissie over het Manifest Menswaardige zorg voor elke burger

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij (SO) inzake Reactie op verzoek commissie over het Manifest 'Menswaardige zorg voor elke burger'. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt haar reactie op het Manifest 'Menswaardige zorg voor elke burger' naar aanleiding van de vragen van de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij brief aan gemeente Zoetermeer over AMvB acute zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij brief aan gemeente Zoetermeer over AMvB acute zorg. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de gemeente Zoetermeer over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) met betrekking tot acute zorg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het verzoek voor een afschrift van de brief ingediend.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) bieden de Tweede Kamer het rapport Regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen aan. De staatssecretaris en minister informeren de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar de regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij conceptregeling wijziging Uitvoeringsregeling Wkkgz

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij conceptregeling wijziging Uitvoeringsregeling Wkkgz. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer een concept aan van de regeling om de Uitvoeringsregeling Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te wijzigen. De wijziging houdt verband met de Wet kwaliteitsregistraties zorg.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Beleidsregel subsidiŽring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiŽle resistentie 2024-2027

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief over Beleidsregel subsidiŽring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiŽle resistentie 2024-2027. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de concept Beleidsregel subsidiŽring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiŽle resistentie 2024-2027 aan.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief communicatiestrategie Donorregister 2024-2026

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief communicatiestrategie Donorregister 2024-2026 . Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de communicatiestrategie voor het Donorregister in de periode 2024-2026. Ook deelt de minister de resultaten van 2 communicatiecampagnes voor het Donorregister in 2022/2023.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over sluiting afdelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over sluiting afdelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de sluiting van afdelingen van het Gelre Ziekenhuis Zutphen. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanpassing aankoopcontract COVID-19-vaccins

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Hoort bij Kamerbrief over aanpassing aankoopcontract COVID-19-vaccins. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over aanpassing van het aankoopcontract voor COVID-19-vaccins. De brief is vertrouwelijk en verschijnt daarom niet op rijksoverheid.nl.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek WK Qatar en mensenrechten

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over uitingen en statements tijdens het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar, mensenrechten in Qatar, en het bestaan van een energiedeal met Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bekostiging wijkverpleging op basis van clintprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief over bekostiging wijkverpleging op basis van clintprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het experiment over de bekostiging in de wijkverpleging op basis van clintprofielen. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang verbeteren en verbreden toets basispakket

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over voortgang verbeteren en verbreden toets basispakket. Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige zorg en Sport) gaan in op de acties die zij de komende periode ondernemen op het gebied van het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht Binnenlopen met bejaarden

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Binnenlopen met bejaarden. Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht Binnenlopen met bejaarden. Het Tweede Kamerlid Hijink (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief Stichting Japanse Ereschulden over Backpay-regeling weduwen

[Gepubliceerd: 2023-05-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op het bericht 'Eerste overlijden van mens door vogelgriep gemeld in China'

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief met reactie op het bericht 'Eerste overlijden van mens door vogelgriep gemeld in China'. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het bericht 'Eerste overlijden van mens door vogelgriep gemeld in China'. De minister reageert hiermee op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over een mogelijk verband tussen vaccinaties en de hoge sterfte

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over een mogelijk verband tussen vaccinaties en de hoge sterfte . Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over een mogelijk verband tussen vaccinaties en de hoge sterfte. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-23 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Wijzigingsregeling subsidiŽring VIPP Babyconnect

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Kamerbrief over Wijzigingsregeling subsidiŽring VIPP Babyconnect. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de concept Beleidsregel aan over subsidiŽring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling PatiŽnt en Professional Babyconnect in verband met de verlenging van de looptijd en aanpassing van de subsidiesystematiek.
Besluit: 2023-05-23 zorgverzekeringen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Ratificatie facultatief protocol bij het VN-Verdrag Handicap, IVRK en IVESCR

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief over besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Eerste en Tweede Kamer over besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESC. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over apenpokken. Het gaat om openbaarmaking van documenten over de volgorde van vaccinatie, de wijze waarop de vaccinatie door de betrokken organisaties/GGD'en zal plaatsvinden, gemelde uitvoeringsproblemen en getrokken lessen over de periode van 1 mei 2022 tot en met 21 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Op 26 april2023 is het 1e deelbesluit op het Woo-verzoek over apenpokken genomen.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering moties drugsbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief uitvoering moties drugsbeleid. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de verkenning uit de motie-Sneller. Deze motie vraagt de regering te onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger kan worden gereguleerd. Ook gaat de minister in op de uitvoering van de motie-Van Nispen. Deze motie vraagt om te bezien of de huidige verdeling in soft- en harddrugs nog objectief wetenschappelijk te rechtvaardigen is en of de middelen nog op de goede lijst opgenomen zijn.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief programma onderzoek en kennisdeling post-COVID

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Kamerbrief programma onderzoek en kennisdeling post-COVID. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het programma onderzoek en kennisdeling post-COVID.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit rele prijzen Jeugdwet

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit rele prijzen Jeugdwet. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) 2024

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over wijziging basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) 2024. Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over onderwerpen die verband houden met het beoogde basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het jaar 2024.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de gezondheidskosten van het eten van vlees

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de gezondheidskosten van het eten van vlees. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) beantwoordt vragen over de gezondheidskosten van het eten van vlees. De vragen zijn van de Kamerleden Van Esch (PvdD) en Akerboom (PvdD).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Wet verhindert stoppen onterechte zorguitkering

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Wet verhindert stoppen onterechte zorguitkering. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) beantwoordt vragen over het bericht Wet verhindert stoppen onterechte zorguitkering. De vragen zijn van het Tweede Kamerlid Bevers (VVD).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Kamerbrief over beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg. Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg.
Besluit: 2023-05-22 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorlegging ontwerpbesluit Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over voorlegging Ontwerpbesluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024. Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer het Ontwerpbesluit aan houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1