Ministerie Van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties

Beslisnota bij Kamerbrief over verduurzaming huurwoningen en moties tochtkorting - enkel glas - bewustwording huurders

Besluit: 2024-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het tweede verslag over de Tijdelijke wet cyberonderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.
Besluit: 2024-02-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen spoedberaad gemeenteraad Baarn na vernietiging bestemmingsplan Paleis Soestdijk

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over spoedberaad gemeenteraad Baarn na vernietiging bestemmingsplan Paleis Soestdijk. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Gemeenteraad Baarn wil spoedberaad over Paleis Soestdijk nadat Raad van State het bestemmingsplan voor het landgoed vernietigde. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de nieuwe corruptie-index van Transparency International

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de nieuwe corruptie-index van Transparency International. Minister de Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de nieuwe corruptie-index van Transparency International, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Chakor (GroenLinks-PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Position Paper on Quantum Key Distribution (QKD)

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Position Paper on Quantum Key Distribution (QKD) . Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer het position paper van de AIVD en partners uit Duitsland, Frankrijk en Zweden aan over Quantum Key Distribution (QKD).
Besluit: 2024-02-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over quantumproof encryptie

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over quantumproof encryptie. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) meldt dat de antwoorden op vragen over quantumproof encryptie later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten BZK en BIJ1 over subsidie

[Gepubliceerd: 2024-02-22] Besluit op een verzoek om alle communicatie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en BIJ1 over de ontvangen subsidie in 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de eerste Stand van de Uitvoering van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen vrijheid van meningsuiting ambtenaren

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vrijheid van meningsuiting ambtenaren. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren. De Tweede Kamerleden Chakor (GroenLinks-PvdA) en Kosti (PvdD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording nadere Kamervragen over herfinanciering liquiditeitssteun Aruba

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Hoort bij Beantwoording nadere Kamervragen over herfinanciering liquiditeitssteun Aruba. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt antwoorden op vragen over herfinanciering liquiditeitssteun Aruba. De vragen gaan in op antwoorden van 12 december 2023, en op de brief van de minister-president van Aruba van december 2023 aan de Eerste Kamer. De vragen zijn van de fracties van GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, PvdD en Volt van de Eerste Kamer.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van verkiezingsuitslag

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van verkiezingsuitslag. Minister De Jonge ( BZK) en staatssecretaris Van Huffelen ( Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geven antwoorden op schriftelijke vragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over Russische desinformatiecampagnes via sociale media in Duitsland

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over Russische desinformatiecampagnes via sociale media in Duitsland. Minister de Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de Russische desinformatiecampagne via sociale media in Duitsland, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. De vragen zijn van de Kamereden Timmermans, Piri, Mutluer, Kathmann, Tseggai en Chakor (allen GroenLinks-PvdA).
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Hoort bij Uitstelbrief aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie. Minister De Jonge (BZK) meldt dat het literatuuronderzoek naar sociale media en democratie, met speciale aandacht voor anonimiteit, later naar de Tweede Kamer gaat dan eerder aangekondigd.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de reikwijdte van artikel 68 van de Grondwet. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, Groep Van Haga en het Tweede Kamerlid Omtzigt.
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voldoende toegang MKB tot opdrachten van BZK/Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over voldoende toegang voor het MKB tot opdrachten van BZK/Rijksoverheid, in het bijzonder bij het clusteren van opdrachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Planningsbrief wonen en ruimtelijke ordening 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Planningsbrief wonen en ruimtelijke ordening 2024. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer een Planningsbrief aan met een overzicht van stukken, wetsvoorstellen, brieven en onderzoeken op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening die de minister in de komende tijd naar het parlement wil sturen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken had om het overzicht gevraagd.
Besluit: 2024-02-12 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen institutioneel racisme tegen gemeenteambtenaren

[Gepubliceerd: 2024-02-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over institutioneel racisme tegen gemeenteambtenaren. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Signalen van institutioneel racisme tegen ambtenaren in zes gemeenten. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 5e tranche Regio Deals

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief 5e tranche Regio Deals. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de 5e tranche Regio Deals.
Besluit: 2024-02-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel De bouw van snelle flexwoningen ligt mijlenver achter op schema

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel De bouw van snelle flexwoningen ligt mijlenver achter op schema. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het artikel De bouw van snelle flexwoningen ligt mijlenver achter op schema'. De Tweede Kamerleden Welzijn en Postma (beiden Nieuw Sociaal Contract) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met uitkomsten PersoneelsenquÍte Rijk over racisme op de werkvloer en verkenning minder vrijblijvende maatregelen

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief met uitkomsten PersoneelsenquÍte Rijk over racisme op de werkvloer en verkenning minder vrijblijvende maatregelen. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de PersoneelsenquÍte Rijk (PER) over racisme op de werkvloer van de Rijksoverheid. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-02-08 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport 'Doorbouwen in een veranderende woningmarkt'

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over rapport 'Doorbouwen in een veranderende woningmarkt'. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Doorbouwen in een veranderende woningmarkt'.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoorden vragen Eerste Kamer d d 23 januari 2024

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Beantwoorden vragen Eerste Kamer d d 23 januari 2024. Minister De Jonge ( BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden van de schriftelijke vragen inzake implementatie (in het bijzonder de monitoring & evaluatie) van de Omgevingswet. Een afschrift van de antwoorden is ook aan de Tweede Kamer gezonden.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over de Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over de Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden over implementatie van de Omgevingswet, in het bijzonder over de monitoring en evaluatie. Een afschrift van de antwoorden op de schriftelijke vragen is ook aan de Tweede Kamer gezonden.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over BNC-fiche ComPAct

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Hoort bij Beantwoording vragen over BNC-fiche ComPAct. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) beantwoordt vragen over het fiche over de Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct). Het fiche is van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De vragen zijn van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
Besluit: 2024-02-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief BNC-fiches Defence of Democracy-pakket

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Uitstelbrief BNC-fiches Defence of Democracy-pakket. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de BNC-fiches over het zogeheten Defence of Democracy-pakket later komen dan gebruikelijk. BNC staat voor werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies Regeringscommissaris Informatiehuishouding n.a.v. Woo-invoeringstoets

[Gepubliceerd: 2024-02-13] Hoort bij Kamerbrief over advies Regeringscommissaris Informatiehuishouding n.a.v. Woo-invoeringstoets. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) biedt de Tweede Kamer het advies van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding naar aanleiding van de Woo-invoeringstoets aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen mogelijk onrechtmatige werkwijze bij RIEC & LIEC

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mogelijk onrechtmatige werkwijze bij RIEC & LIEC. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over een mogelijk onrechtmatige werkwijze bij RIEC & LIEC. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen doneren in bitcoin bij FvD

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over doneren in bitcoin bij FvD. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: Dit gat moet gedicht worden. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen rechtszaak milieuorganisatie tegen renovatie Binnenhof

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over rechtszaak milieuorganisatie tegen renovatie Binnenhof. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Milieuorganisatie stapt naar de rechter om renovatie Binnenhof te stoppen. De Tweede Kamerleden Flach en Van Dijk (beiden SGP) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen instructie niet verstrekken conceptdocumenten

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over instructie niet verstrekken conceptdocumenten. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht Rutte-doctrine is springlevend: alle ministeries negeren rechterlijke uitspraken over transparantie. De Tweede Kamerleden Palmen en Six Dijkstra (beiden NSC) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving aan.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht Woondiscriminatie: Studentenhuis vaak niet beschikbaar voor mboers

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Woondiscriminatie: Studentenhuis vaak niet beschikbaar voor mboers. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Woondiscriminatie: Studentenhuis vaak niet beschikbaar voor mboers. De Tweede Kamerleden Tseggai en De Hoop (beiden GroenLinks-PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief wetsvoorstel betaalbare huur

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Kamerbrief wetsvoorstel betaalbare huur. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de totstandkoming en de belangrijkste punten van het wetsvoorstel betaalbare huur. De minister vraagt de Tweede Kamer het wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen.
Besluit: 2024-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over CTIVD-toezichtrapport 76

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Kamerbrief over CTIVD-toezichtrapport 76. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het toezichtrapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de aansturing van de inlichtingendiensten bij de politie en de KMar door de AIVD en de MIVD. De minister reageert ook op de bevindingen in het rapport. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief reactie op artikel over bedreiging nationale veiligheid door online advertentie-industrie

[Gepubliceerd: 2024-02-27] Hoort bij Uitstelbrief reactie op artikel over bedreiging nationale veiligheid door online advertentie-industrie. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de kabinetsreactie op het bericht De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid later komt dan gebruikelijk.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit Modernisering waarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit Modernisering waarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit betaalbare huur

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit betaalbare huur. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Besluit betaalbare huur). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief deelname AIVD aan technische briefing wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Kamerbrief deelname AIVD aan technische briefing wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD. Minister De Jonge (BZK) meldt de Eerste Kamer dat de plaatsvervangend directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) deel kan nemen aan de besloten technische briefing over de uitvoeringstoets bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Werkgroep moet scherven van geflopte BES top bijeenvegen

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Werkgroep moet scherven van geflopte BES top bijeenvegen. Staatssecretaris van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over het bericht Werkgroep moet scherven van geflopte BES top bijeenvegen. Het Tweede Kamerlid Paternotte (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten monitoring kabelinterceptie

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over uitkomsten monitoring kabelinterceptie. Minister De Jonge (BZK) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de monitoring op kabelinterceptie. Dit naar aanleiding van de brief van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) hierover. De Eerste Kamer heeft eenzelfde Kamerbrief gekregen.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Staat van de Corporatiesector 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-14] Hoort bij Kamerbrief over Staat van de Corporatiesector 2023. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Staat van de Corporatiesector 2023 en geeft hier een reactie op. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief benoeming nieuwe leden Staatscommissie tegen discriminatie en racisme

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Kamerbrief benoeming twee nieuwe leden Staatscommissie tegen Discriminatie. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de samenstelling en benoeming van twee nieuwe leden van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving

[Gepubliceerd: 2024-02-26] Hoort bij Kamerbrief over onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een aantal onderzoeken naar het beleid over verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-/Woo-verzoek over artikel BAG-Praktijkhandleiding Kadaster

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over documenten in relatie tot een artikel uit de BAG-Praktijkhandleiding van het Kadaster, getiteld 'Wat betekent de Wet elektronische publicaties voor de BAG?'. BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Het verzoek was op 28 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is op 12 juli 2022 het besluit genomen, waarop het bezwaar betrekking heeft.
Besluit: 2024-02-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief evaluatie en ACOI-advies over Regeringscommissaris Informatiehuishouding

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief over evaluatie en ACOI-advies over Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) biedt de Tweede Kamer het rapport Evaluatie functie Regeringscommissaris Informatiehuishouding en het daaropvolgende advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) aan.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief planning verzamelbrieven digitalisering

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Kamerbrief planning verzamelbrieven digitalisering. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) licht de Tweede Kamer toe wanneer in het jaar de volgende verzamelbrieven over digitalisering worden verstuurd.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Kamerbrief bij tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het tussenrapport van de werkgroep Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Woningbouw en Grond. Deze tussenrapportage gaat over knelpunten aan de aanbodkant van de woningmarkt en biedt mogelijke oplossingsrichtingen om woningbouw- en grondbeleid te verbeteren.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen woningdeling meerdere eenouderhuishoudens

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over woningdeling door meerdere eenouderhuishoudens. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht De Belastingdienst snapt niet dat Aaike (41) en Ragna (41) in ťťn huis wonen, maar geen koppel zijn: Samenwonen moet als vrienden laagdrempeliger worden. Het Tweede Kamerlid Paternotte (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Amsterdamse Fixbrigade

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Amsterdamse Fixbrigade. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen over het bericht 'Hoe kon het zo misgaan voor de veelgeprezen Amsterdamse Fixbrigade? "Ze hebben appels met peren vergeleken"'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Beckerman (SP).
Besluit: 2024-01-31 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken enkele dossiers Aruba, CuraÁao, Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken enkele dossiers Aruba, CuraÁao en Sint Maarten. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van enkele onderwerpen rond Aruba, CuraÁao en Sint Maarten. Het gaat om de problemen bij ENNIA, de motie-Van den Berg-Kamminga over herfinanciering en aflossingscapaciteit, en een schikking met Venezuela over de Isla-raffinaderij.
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsrapportages Landspakketten

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Hoort bij Kamerbrief over uitvoeringsrapportages Landspakketten . Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer de vierde rapportage over de uitvoering van de Landspakketten van Aruba, Curacao en Sint Maarten. Landspakketten beschrijven noodzakelijke structurele hervormingen. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de brief van de VN-rapporteur

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over brief van VN-rapporteur. Minister de Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de brief van de VN-rapporteur van 21 december 2023 getiteld 'Statement at the Conclusion of the Country Visit to the Netherlands', later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Welzijn (NSC) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verkoop huurwoningen

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van huurwoningen door woningcorporatie Woonstad Rotterdam aan beleggers, met toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-31 woningmarkt Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Voorhang Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst_gelakt

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Voorhangbrief TK Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst. Minister De Jonge (BZK) zendt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende aanwijzing van groepen woningzoekenden met wie een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan (Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voorhangbrief TK besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Voorhangbrief TK besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst. Minister De Jonge (BZK) zendt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende aanwijzing van groepen woningzoekenden met wie een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan (Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Kamerbrief driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over het driemaandelijkse overzicht van Woo-verzoeken waarbij de rechter een termijn heeft opgelegd om een besluit te nemen, deze termijn wordt overschreden en het ministerie daardoor een dwangsom verschuldigd is.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over berbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

[Gepubliceerd: 2024-02-16] Hoort bij Kamerbrief over verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de investeringsbereidheid van marktpartijen op de woningmarkt in de periode 2021 tot op heden.
Besluit: 2024-01-30 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over kabinetsreactie Nederland Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en Kaderverdrag over bescherming van nationale minderheden

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij kabinetsreactie Nederland Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en Kaderverdrag over bescherming van nationale minderheden. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het zevende evaluatierapport over Nederland over het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het vierde advies over Nederland over het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa aan.
Besluit: 2024-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief over voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief over voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over doneren in bitcoin aan FvD

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over doneren in bitcoin aan FvD. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: Dit gat moet gedicht worden later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2024-01-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota beantwoording Kamervragen NSC, SP en D66 -drie sets- over het bericht 'Sabotage in Iran-

Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrieven antwoorden op Kamervragen NSC, SP en D66 over sabotage in Iran

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen NSC over bericht 'Sabotage in Iran: een missie in duisternis'. Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn antwoorden op vragen over het bericht 'Sabotage in Iran: een missie in duisternis'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Six Dijkstra en Palmen (beiden NSC). Naar aanleiding van deze vragen zijn aanvullende vragen gesteld door de Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Sneller (D66).
Besluit: 2024-01-26 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen studentenhuisvesting mbo'ers

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over studentenhuisvesting voor mbo'ers. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Mbo'er Sem (20) zoekt al drie jaar een studentenwoning in Amsterdam: Ik wil hier mijn eigen leven beginnen. De Tweede Kamerleden Beckerman (SP) en Paternotte (D66) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over update voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Kamerbrief over update voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer een update over de voortgang op de onderwerpen van de Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen..
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over relatie Hilders, UIV en overheid

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over de relatie tussen Harry Hilders, Urban Interest Vastgoed (UIV) BV en de Nederlandse overheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over inzet influencers bij onderwerpen ministerie BZK

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van influencers bij onderwerpen waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij betrokken is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief marktomstandigheden, plancapaciteit en woondealafspraken

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Kamerbrief marktomstandigheden, plancapaciteit en woondealafspraken. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de omstandigheden op de woningmarkt, plancapaciteit en woondealafspraken.
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over woningen met Energielabel A die desondanks niet goed geÔsoleerd zijn

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over woningen met Energielabel A die desondanks niet goed geÔsoleerd zijn. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over woningen met Energielabel A die desondanks niet goed geÔsoleerd zijn. Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de publicatie Planmonitor Nationale Omgevingsvisie 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over de publicatie Planmonitor Nationale Omgevingsvisie 2023. Minister de Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de publicatie Planmonitor Nationale Omgevingsvisie 2023 later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden van de fracties van de BBB, GroenLinks-PvdA en PVV van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over volgen holocaustoverlevenden door BVD

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over volgen holocaustoverlevenden door BVD. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het volgen van holocaustoverlevenden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Het Tweede Kamerlid Six Dijkstra (NSC) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen activiteiten Binnenlandse Veiligheidsdienst

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over activiteiten Binnenlandse Veiligheidsdienst. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de berichten Affaires, ruzies, gesprekken met de psychiater: Amsterdamse politici decennialang bespioneerd door de veiligheidsdienst, Leden van het Nederlands Auschwitz Comitť jarenlang gevolgd door de veiligheidsdienst: Niemand heeft dit ooit geweten, en Hoe de Nederlandse geheime dienst politieke partijen bespioneerde. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Verhuurders zien het massaal niet meer zitten en zetten hun huis te koop'

Besluit: 2024-01-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over jaarlijkse oud-bewindsliedendiner van BZK en JenV van afgelopen 5 jaren

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over het jaarlijkse oud-bewindsliedendiner van BZK en JenV. Het gaat hierbij om de kosten, aanwezigen en genodigden van de afgelopen 5 jaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over volle daklozenopvang Utrecht en Amersfoort

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over volle daklozenopvang Utrecht en Amersfoort. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: Mensen slapen noodgedwongen op straat. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over 438 studentenwoningen op Kronenburg

[Gepubliceerd: 2024-02-09] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over 438 studentenwoningen op Kronenburg. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over 438 studentenwoningen op Kronenburg, later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Paternotte en Bamenga (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afspraken betaalbare woningen

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken over betaalbare woningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht Rendement particuliere verhuurders onder druk

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over het bericht Rendement particuliere verhuurders onder druk. Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over het bericht Rendement particuliere verhuurders onder druk. De vragen zijn van de Kamereden Van Dijk en Vedder (beiden CDA).
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Nissewaard

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Nissewaard. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het besluit van de (verlengings)aanvraag van de gemeente Nissewaard. Het gaat om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over Didam-arrest

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over Didam-arrest. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het Didam-arrest later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over beleid en uitvoering van ontwikkeling van opleidingen bij en door Algemene bestuursdienst

[Gepubliceerd: 2024-02-08] 2de deelbesluit op een verzoek om informatie over het beleid en uitvoering van de ontwikkeling, inkoop, uitvoering en financiŽle aspecten van de opleidingen voor, bij en door de Algemene bestuursdienst vanaf 2021 tot 9 juli 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over vocht en schimmelproblematiek, enkel glas, slecht uitgevoerde renovaties, foute energielabels en flexwoningen

Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief rapport AcICT over programma De Instandhoudings Transitie (DIT) en nieuwe Onderhoudsmanagementsysteem (OMS)

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapport AcICT over programma De Instandhoudings Transitie (DIT) en het nieuwe Onderhoudsmanagementsysteem (OMS) . Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer het rapport AcICT over het programma De Instandhoudings Transitie (DIT) en het nieuwe Onderhoudsmanagementsysteem (OMS) aan.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij 2e nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Eerste Kamer de 2e nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wet Adviescollege ICT-toetsing. Het wetsvoorstel gaat over regels voor de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid.
Besluit: 2024-01-19 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over vocht en schimmelproblematiek, enkel glas, slecht uitgevoerde renovaties, foute energielabels en flexwoningen

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vocht en schimmelproblematiek, enkel glas, slecht uitgevoerde renovaties, foute energielabels en flexwoningen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over vocht en schimmelproblematiek, enkel glas, slecht uitgevoerde renovaties, foute energielabels en flexwoningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bijstand in het stemhokje

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Hoort bij Kamerbrief over bijstand in het stemhokje. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het bevorderen van de toegankelijkheid van het stemproces voor iedere kiezer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD

[Gepubliceerd: 2024-01-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

6e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19

[Gepubliceerd: 2024-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over de interdepartementale werkgroep desinformatie tijdens de COVID-19-crisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over strijd tegen islamofobie

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over strijd tegen islamofobie. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de strijd tegen islamofobie later komen dan gebruikelijk. De leden Sahla en Dekker-Adulaziz (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verhouding Spreidingswet - decentraal bindend referendum

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Hoort bij Kamerbrief over toezegging brief over verdelingssysteem van Spreidingswet bij bindend referendum op provinciaal of gemeentelijk niveau. Minister de Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over zijn toezegging over het verdelingssysteem van de Spreidingswet bij een bindend referendum op provinciaal of gemeentelijk niveau.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang beter benutten bestaande gebouwvoorraad voor wonen

[Gepubliceerd: 2024-01-30] Hoort bij Kamerbrief voortgang beter benutten bestaande gebouwvoorraad voor wonen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de acties om meer woningen te creŽren door de bestaande gebouwvoorraad beter te benutten.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst. Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de evaluaties over de vorming van de gemeentes Maashorst en Dijk en Waard. De vragen zijn naar aanleiding van zijn brief van 11 oktober 2023. De vragen zijn van de Eerste Kamerfracties van de BBB en PVV, van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning.
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek naar zakelijke correspondentie van bewindspersoon via privť-mailaccount

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie/documenten die gaan over het gebruik van andere dan de voorgeschreven (zakelijke) mailaccounts door de bewindspersonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inzet influencers bij onderwerpen ministerie BZK

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de inzet van influencers bij onderwerpen waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij betrokken is. Specifiek, de kosten en onderliggende documenten die te maken hebben met de (eventuele) inhuur van influencers, bijvoorbeeld over corona, en ook de inhuur van influencers voor andere doeleinden over de jaren 2021, 2022 en 2023 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief bij rapport visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst Ambtelijk leiderschap met impact

Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief rapport visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Kamerbrief over rapport visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de commissie die de werking van de Algemene Bestuursdienst heeft geŽvalueerd. De minister geeft een korte toelichting op aanleiding en inhoud van het rapport.
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 12e voortgangsrapportage bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Kamerbrief 12e voortgangsrapportage bestuurlijke ingreep Sint Eustatius. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2024-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht Woningdeling door meerdere eenouder

Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen over bericht Woningdeling door meerdere eenouderhuishoudens

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht Woningdeling door meerdere eenouderhuishoudens. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht Woningdeling door meerdere eenouderhuishoudens later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Paternotte (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief planning voortgangsinformatie implementatie Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Kamerbrief planning voortgangsinformatie implementatie Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) beschrijft hoe hij de Tweede Kamer op de hoogte houdt van de invoering van de Omgevingswet en eventuele knelpunten bij de invoering.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geschilbeslechting in het verkiezingsproces

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Hoort bij Kamerbrief over geschilbeslechting in het verkiezingsproces. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over zijn overwegingen om de procedures rond geschilbeslechting in het verkiezingsproces aan te passen. Ook gaat de minister in op vragen en dilemma's die hierbij spelen.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voortgangsrapportage naar aanleiding van rapport VenetiŽcommissie

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over voortgangsrapportage naar aanleiding van rapport VenetiŽcommissie. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de voortgangsrapportage die naar aanleiding van het rapport van de Europese Commissie voor Democratie en Recht (de VenetiŽcommissie) aan beide Kamers is verzonden. De Eerste Kamerfracties van de BBB en GroenLinks/PvdA hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief mogelijkheden in Huisvestingswet voor creŽren zelfstandige woongelegenheid voor mantelzorg

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Hoort bij Kamerbrief mogelijkheden in Huisvestingswet voor creŽren zelfstandige woongelegenheid voor mantelzorg. Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over welke mogelijkheden de Huisvestingswet 2014 biedt om in een zelfstandige woning een zelfstandige woongelegenheid te creŽren in het kader van de mantelzorg.
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluiten Woo-verzoeken excuses slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Besluiten op 2 verzoeken om alle documenten en correspondentie over de excuses voor het slavernijverleden van Nederland. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij overheidsbrede visie generatieve AI

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief bij overheidsbrede visie generatieve AI. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister Adriaansens (EZK) en minister Dijkgraaf (OCW) geven de Tweede Kamer een toelichting op de overheidsbrede visie op generatieve artificiŽle intelligentie (AI).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Europese Kiesakte

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Europese Kiesakte.
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Europese Kiesakte

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Europese Kiesakte. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de Europese Kiesakte. De Volt-fractie in de Eerste Kamer heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2024-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over brief aan Provinciale Regietafel Noord-Holland

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over brief aan Provinciale Regietafel Noord-Holland. Minister De Jonge (BZK) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de antwoorden op vragen over de brief van 19 december 2023 aan de Provinciale Regietafel Noord-Holland naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief over nota van verslag Wet versterking participatie op decentraal niveau

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Uitstelbrief over nota van verslag Wet versterking participatie op decentraal niveau. Minister de Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Wet versterking participatie op decentraal niveau later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij interim-auditrapportages 2023 BZK

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief bij interim-auditrapportages 2023 BZK. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer rapporten over ontwikkelingen in het financieel beheer bij het ministerie van BZK over 2023. Het gaat om interim-auditrapporten van de begrotingsonderdelen Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken (VII), Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en BES-fonds (H); de Staten-Generaal (IIA); en Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB).
Besluit: 2024-01-10 interne organisatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Interim audit rapportage 2023 BZK

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Kamerbrief bij Interim audit rapportage 2023 BZK.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over wenselijkheid van politieke peilingen vlak voor verkiezingen

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over wenselijkheid politieke peilingen vlak voor verkiezingen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de wenselijkheid van politieke peilingen vlak voor verkiezingen.
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verzoek documenten EU-inbreukzaak

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over EU-inbreukzaak 2010/2514 en het daaraan voorafgaande onderzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek over door gemeente ingevulde enquÍteformulieren uit onderzoeksrapport naar omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle door de gemeenten ingevulde enquÍteformulieren behorende bij het in 2010 gepubliceerde onderzoek "Omvangrijke en oneigenlijke Wobverzoeken; Aantallen, kenmerken en wijze van afhandeling; Eindrapport." Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie vertegenwoordigers BZK en FIN over behandeling en afhandeling bezwaar BZK

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie tussen vertegenwoordigers van het ministerie van BZK en vertegenwoordigers van het ministerie van FinanciŽn over de behandeling van het bezwaarschrift bekend onder kenmerk 2023-0000554753. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen woningen met energielabel A die toch niet goed geÔsoleerd zijn

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over woningen met energielabel A die toch niet goed geÔsoleerd zijn. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over woningen met energielabel A die desondanks niet goed geÔsoleerd zijn later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Geografische Balans Subsidieregeling en Beleidsintensiveringen Slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Kamerbrief over Geografische Balans Subsidieregeling en Beleidsintensiveringen Slavernijverleden. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister De Jonge (BZK) en minister Bruins Slot (BZ) informeren de Tweede Kamer over het voorstel voor de verdere uitwerking van een geografische verdeling tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk; Aruba, Bonaire, CuraÁao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, Europees Nederland en Suriname, over de Regeling voor Maatschappelijke Initiatieven en de Beleidsintensiveringen uit de kabinetsreactie op het rapport Ketenen van het Verleden.
Besluit: 2024-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verevening grondexploitaties Rijk

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Hoort bij Kamerbrief verevening grondexploitaties Rijk. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden van verevening tussen grondexploitaties van het Rijk.
Besluit: 2024-01-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bijuUitstelbrief antwoorden Kamervragen over de SGO-instructie dat conceptdocumenten categorisch niet verstrekt moeten worden

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de SGO-instructie dat conceptdocumenten categorisch niet verstrekt moeten worden. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) meldt dat de antwoorden op vragen over de SGO-instructie dat conceptdocumenten categorisch niet verstrekt moeten worden, later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

[Gepubliceerd: 2024-01-08] Besluit op een verzoek om informatie over wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over flexwonen

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Besluit op een verzoek om informatie over flexwonen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-28 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht `NS verbiedt christelijke jongeren flyers uit te delen op Utrecht Centraal Dit is propaganda`

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht `NS verbiedt christelijke jongeren flyers uit te delen op Utrecht Centraal Dit is propaganda`. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht NS verbiedt christelijke jongeren flyers uit te delen op Utrecht Centraal: Dit is propaganda', niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Besluit: 2023-12-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie vliegtuigberging IJsselmeer

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een vliegtuigberging in het IJsselmeer over de periode 1 januari 2018 tot en met 28 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Vernietiging besluit gemeenteraad Utrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over Vernietiging besluit gemeenteraad Utrecht.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Waardengedreven Digitaliseren

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over Waardengedreven Digitaliseren.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'

Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Waardengedreven Digitaliseren

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken Waardengedreven Digitaliseren. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Eerste Kamer over de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren voor 2024. Ook gaat de staatssecretaris in op moties en toezeggingen over dit onderwerp.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over volle daklozenopvang Utrecht en Amersfoort

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over volle daklozenopvang Utrecht en Amersfoort. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: Mensen slapen noodgedwongen op straat later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over alle communicatie met trefwoord 'Rusland'

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie met het trefwoord 'Rusland' vanaf 2020 tot en met datum indiening van het Woo-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie EU-benoemingen en rol DGABD

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over EU-benoemingen tussen 1 augustus 2018 en 1 november 2023 waarbij het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst (DGABD) een rol heeft gehad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief vernietiging besluit gemeenteraad Utrecht

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief vernietiging besluit gemeenteraad Utrecht. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de vernietiging van een besluit van de gemeenteraad van Utrecht over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek klif Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de klif op Sint Eustatius uit de periode vanaf 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo verzoek over implementatie en aanmelding maatregel richtlijn 2010/31/EU 20180312_I39936332

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de implementatie en aanmelding van getroffen maatregelen over richtlijn 2010/31/EU 20180312_I39936332. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over klimaatcampagne "Zet ook de knop om"

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de klimaatcampagne "Zet ook de knop om". Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief publicatie 1e deelbesluit Woo-verzoek Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief publicatie 1e deelbesluit Woo-verzoek Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van een 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over de Omgevingswet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft

Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over onafhankelijkheid van peilingorganisaties in Nederland

Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat de stijgende WOZ-waarde de sociale huurder hard treft later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief Adviescollege Openhaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over Woo-verzoek COVID-19

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Hoort bij Kamerbrief reactie op brief Adviescollege Openhaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over Woo-verzoek COVID-19. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer dat zij voldoet aan het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (2023Z06228/2023D17091) om een reactie te geven op het advies van 5 april 20231 van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over een Woo-verzoek bij het ministerie van VWS naar informatie over COVID-19 (kenmerk 2023-0000194059).
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen bericht Hoe komt het met het Frysk in de Kamer, nu zoveel voorvechters van het toneel verdwijnen?

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Hoe komt het met het Frysk in de Kamer, nu zoveel voorvechters van het toneel verdwijnen?. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Hoe komt het met het Frysk in de Kamer, nu zoveel voorvechters van het toneel verdwijnen?. De Tweede Kamerleden De Groot (D66), De Hoop (GroenLinks-PvdA) en Soepboer (NSC) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over artikel 'De notaris, de katvanger en de waakhond'

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de periode 1 april-1 september 2023 met betrekking tot het artikel 'De notaris, de katvanger en de waakhond'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-20 woningmarkt Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op nadere Kamervragen over de desinformatie strategie van de PvdD fractie

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Antwoorden op nadere Kamervragen over de desinformatie strategie van de PvdD fractie. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie. De fractieleden van de PvdD hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij eerste Voortgangsrapportage beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief bij eerste Voortgangsrapportage beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer de eerste Voortgangsrapportage beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief eerste Voortgangsrapportage beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Hoort bij Kamerbrief bij eerste Voortgangsrapportage beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer de eerste Voortgangsrapportage beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het initiatiefvoorstel van Groenlinks-PvdA over vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Kathmann (GroenLinks-PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht Ombudsman: Overheid dwingt burgers tot fraude

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Ombudsman: Overheid dwingt burgers tot fraude. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het bericht Ombudsman: Overheid dwingt burgers tot fraude. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOO-verzoek over de Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over de Omgevingswet, de totstandkoming hiervan en de ontwikkelingen ervan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verzoek schikking woningcorporatie Laurentius en oud-bestuurders

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten die zien op de schikking in de civiele procedure, aangespannen door woningcorporatie Laurentius (de woningcorporatie), tegen de oud-directeur-bestuurder en de voormalige leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering begrotingen 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering begrotingen 2023, Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, BZK, Gemeentefonds en Provinciefonds. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over zaken die bij de realisatie van de begroting 2023 raken aan het artikelniveau in de begrotingen Staten-Generaal (IIA), Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor zowel de verplichtingen, de uitgaven als de ontvangsten.
Besluit: 2023-12-18 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering begroting 2023 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering begroting 2023 Koninkrijksrelaties en BES-fonds. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over enkele zaken die bij de realisatie van de begroting 2023 raken aan het artikelniveau in de begroting Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor zowel de verplichtingen, de uitgaven als de ontvangsten. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken natuurvriendelijk isoleren

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken natuurvriendelijk isoleren. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitrol van de werkwijze natuurvriendelijk isoleren.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang ontwikkeling Kronenburg

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Kamerbrief voortgang ontwikkeling Kronenburg. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de afspraken die het Rijk en de gemeente Amstelveen hebben gemaakt over de mogelijke ontwikkeling van de locatie Kronenburg.
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over veiligheidsonderzoeken

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over veiligheidsonderzoeken. Minister De Jonge (BZK) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van veiligheidsonderzoeken door de gezamenlijke Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over hoofdlijnen jaarplan 2024 AIVD

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over hoofdlijnen jaarplan 2024 AIVD. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het jaarplan voor 2024 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).
Besluit: 2023-12-15 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoerings- en toepassingsvraagstukken art 220f lid 2 Gemeentewet

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Kamerbrief over uitvoerings- en toepassingsvraagstukken art 220f lid 2 Gemeentewet. De minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoerings- en toepassingsvraagstukken van art. 220f lid 2 Gemeentewet, dat het mogelijk maakt een lager tarief in de ozb in rekening te brengen voor sportaccommodaties, dorpshuizen en ander sociaal belang behartigende instellingen.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over brief PROambt uitvoering Appa-pensioen

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over brief PROambt uitvoering Appa-pensioen. Minister De Jonge (BZK) biedt zijn antwoorden aan op vragen over de brief van PROambt over de uitvoering van het Appa-pensioen voor politieke ambtsdragers. De vragen zijn gesteld door het Eerste Kamerlid Van Rooijen (50Plus).
Besluit: 2023-12-15 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief uitvoeringsagenda's Aruba, CuraÁao en Sint Maarten 1e kwartaal 2024

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief uitvoeringsagenda's Aruba, CuraÁao en Sint Maarten 1e kwartaal 2024. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de uitvoeringsagenda's van Aruba, CuraÁao en Sint Maarten voor het 1e kwartaal van 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag Telecomraad 5 december 2023

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Hoort bij Kamerbrief verslag Telecomraad 5 december 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) doen de Tweede Kamer verslag van de formele Telecomraad van 5 december 2023 in Brussel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting 2023 Koninkrijksrelaties

Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota van wijziging voorstel van Wet implementatie Open data richtlijn

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging voorstel van Wet implementatie Open data richtlijn. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) biedt de Nota van wijziging voorstel van Wet implementatie Open data richtlijn aan.
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de relatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk met de EU

Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting 2023 BZK (VII)

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting 2023 BZK (VII). Minister De Jonge (BZK) stuurt de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen naar de Tweede Kamer die zijn gesteld naar aanleiding van de 2e suppletoire begrotingen 2023 van Binnenlandse Zaken.
Besluit: 2023-12-14 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen 2e suppletoire begrotingen 2023 Digitale Zaken

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over 2e suppletoire begrotingen 2023 Digitale Zaken. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over digitale onderwerpen uit de 2e suppletoire begrotingen 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over relatie Caribisch deel Koninkrijk met EU

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over relatie Caribisch deel Koninkrijk met EU. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de relatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk met de Europese Unie.
Besluit: 2023-12-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo besluit Excuses Slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Kamerbrief over Woo besluit Excuses Slavernijverleden. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer de url van het tweede deelbesluit van de twee Woo-verzoeken over alle documenten en correspondentie over de excuses voor het Slavernijverleden.
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding 1e halfjaarrapportage 2023 update wederopbouw Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2024-02-02] Hoort bij Kamerbrief bij aanbieding 1e halfjaarrapportage 2023 update wederopbouw Sint Maarten. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt de Tweede Kamer het 1e halfjaarverslag over 2023 aan van het Sint Maarten Reconstruction and Resillience Trust Fund (SXM TF) aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Afschrift brief over dringende update aangaande Parkietenbos

[Gepubliceerd: 2024-02-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over dringende update over Parkietenbos. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt haar reactie naar de Tweede Kamer op de brief van A.C. te B. van 3 juli 2023 over dringende update over Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek.
Besluit: 2023-12-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Kamerbrief over aangescherpte voorkeursvolgorde zon

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over notulen van de vergaderingen die hebben begeleid tot de Kamerbrief over aangescherpte voorkeursvolgorde zon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken diverse dossiers Koninkrijksrelaties

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken diverse dossiers Koninkrijksrelaties. Staatssecretaris van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de stand van de zaken van een zevental dossiers op het terrein van Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2023-12-13 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over huisvesting arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2024-01-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over huisvesting arbeidsmigranten. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de plannen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Bergen op Zoom. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding evaluaties College voor de Rechten van de Mens

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding evaluaties College voor de Rechten van de Mens. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een tweetal evaluaties uitgevoerd door het College voor de Rechten van de Mens. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij financieel overzicht voor digitalisering van het ministerie van BZK

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij financieel overzicht voor digitalisering van het ministerie van BZK. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer het financieel overzicht voor digitalisering van het ministerie van BZK aan.
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief besluit Woo-verzoek klif Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief besluit Woo-verzoek klif Sint Eustatius. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het besluit op een verzoek om informatie over de klif van Sint Eustatius. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over regeling met CTIVD bulkdatasets

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over regeling met CTIVD bulkdatasets. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het gesprek met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over bulkdatasets. Het betreft datasets waarvan de wettelijke termijn voor relevantiebeoordeling verstrijkt voorafgaand aan de eventuele inwerkingtreding van de 'Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen. De Eerste Kamer heeft een gelijkluidende brief ontvangen.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over oproep tot ambtenarenprotest tegen de verkiezingsuitslag

[Gepubliceerd: 2024-01-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over oproep tot ambtenarenprotest tegen de verkiezingsuitslag. Minister Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over de oproep tot ambtenarenprotest tegen de verkiezingsuitslag. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief domein reisdocumenten en zelfevaluaties

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Verzamelbrief domein reisdocumenten en zelfevaluaties.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij eerste voortgangsrapportage aard, omvang en oorzaken discriminatie en racisme

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief bij eerste voortgangsrapportage aard, omvang en oorzaken discriminatie en racisme. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over woningbouwimpuls zesde tranche en projecten in uitvoering

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over woningbouwimpuls zesde tranche en projecten in uitvoering. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de zesde tranche van de Woningbouwimpuls en projecten in uitvoering.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij eerste voortgangsrapportage aard, omvang en oorzaken discriminatie en racisme

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij eerste voortgangsrapportage aard, omvang en oorzaken discriminatie en racisme. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, getiteld Aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme: eerste inzichten en vervolg aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over voortgangsrapportage van rapport VenetiŽcommissie

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over voortgangsrapportage van rapport VenetiŽcommissie. Minister De Jonge (BZK) meld dat de antwoorden op vragen over de voortgangsrapportage naar aanleiding van het rapport van de VenetiŽcommissie later komen dan gebruikelijk. De vragen zijn gesteld door de leden van de Eerste Kamerfracties van de BBB en GroenLinks/PvdA.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 4e tranche Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over 4e tranche Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de 4e tranche van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). De RHA stelt gemeenten in staat om versneld huisvesting te realiseren voor aandachtsgroepen door een financiŽle bijdrage te leveren aan de bouw van nieuwe woonvormen.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Woondiscriminatie en aanbieding rapport onderzoek woondiscriminatie ADV Limburg en BGB Flevoland

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief met terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Woondiscriminatie en aanbieding rapport onderzoek woondiscriminatie ADV Limburg en BGB Flevoland. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een verslag van het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg Woondiscriminatie (BO). Ook biedt de minister het rapport onderzoek woondiscriminatie antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg en Bureau Gelijke Behandeling (BGB) Flevoland aan.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Minister De Jonge (BZK) biedt de nota naar aanleiding van het verslag aan over het Voorstel van (rijks)wet Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie.
Besluit: 2023-12-11 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging benoeming Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma ouderen december 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Hoort bij Kamerbrief over voortgang programma Wonen en Zorg voor ouderen. Minister De Jonge (BZK) en minister Helder (VWS) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Wonen en Zorg voor ouderen.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen afgelasten Sinterklaasintochten

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over afgelasten Sinterklaasintochten. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de afgelasting van diverse Sinterklaasintochten. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid en uitvoering van de ontwikkeling van opleidingen bij en door Algemene bestuursdienst

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en uitvoering van de ontwikkeling, inkoop, uitvoering en financiŽle aspecten van de opleidingen voor, bij en door de Algemene bestuursdienst vanaf 2021 tot 9 juli 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voorlopig standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI

Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorlopig standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over voorlopig standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over haar voorlopige standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief bij Zevende voortgangsrapportage Wind in de zeilen

Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bekrachtiging Wet vaste huurcontracten

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over bekrachtiging Wet vaste huurcontracten. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de bekrachtiging van de Wet vaste huurcontracten. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-12-08 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Zevende voortgangsrapportage Wind in de zeilen

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief bij Zevende voortgangsrapportage Wind in de zeilen. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de zevende voortgangsrapportage aan over het bestuursakkoord Wind in de zeilen.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over beÔnvloeding van en door overheid op social media mbt Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023

Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over beÔnvloeding van en door overheid op social media m.b.t. Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over beÔnvloeding van en door overheid op social media m.b.t. Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023. Minister De Jonge (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geven antwoorden op vragen over beÔnvloeding van en door de overheid op social media met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over onafhankelijkheid van peilingsorganisaties in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onafhankelijkheid van peilingsorganisaties in Nederland. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de onafhankelijkheid van peilingorganisaties in Nederland. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht Bewoners de Olmenhof over vertrek uit flat 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen'

Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Nationaal programma tegen discriminatie en racisme 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief bij Nationaal programma tegen discriminatie en racisme 2023. Minister De Jonge (BZK) stuurt het Nationaal programma tegen discriminatie en racisme 2023 naar de Tweede Kamer. Het Nationaal programma 2023 bevat 29 nieuwe maatregelen om discriminatie en racisme op diverse terreinen aan te pakken.
Besluit: 2023-12-07 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over bericht bewoners over vertrek uit flat

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over bericht bewoners over vertrek uit flat. Minister De Jonge (BZK) meldt dat hij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Bewoners de Olmenhof over vertrek uit flat: "Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen"'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Beckermann (SP).
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Rijkswet Aruba financieel toezicht

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken Rijkswet Aruba financieel toezicht. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken omtrent het financieel toezicht Aruba. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving. Het betreft achtereenvolgens de onderwerpen brandveiligheid, constructieve veiligheid Muwi-vloeren, gespoten PUR-schuim en toegankelijk bouwen.. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving. Het gaat over de onderwerpen brandveiligheid, constructieve veiligheid Muwi-vloeren, gespoten PUR-schuim en toegankelijk bouwen.
Besluit: 2023-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies van de Commissie toezicht financiŽn politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief met reactie op advies van de Commissie toezicht financiŽn politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer het advies aan van de Commissie toezicht financiŽn politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2022 en geeft daar een reactie op.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief over Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over middelen voor herstructureren kwetsbare wijken

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over middelen voor herstructureren kwetsbare wijken. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verdeling van financiŽle middelen voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare woonwijken. In deze brief meldt de minister welke 20 gemeenten en/of regios een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds ontvangen.
Besluit: 2023-12-06 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over afgelasting intochten

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over afgelasting intochten. Minister de Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het afgelasten van diverse Sinterklaasintochten later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel 'Signalen van institutioneel racisme tegen ambtenaren in zes gemeenten'

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel 'Signalen van institutioneel racisme tegen ambtenaren in zes gemeenten'. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Signalen van institutioneel racisme tegen ambtenaren in zes gemeenten' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over werkprogramma DINGtiid 2024-2025

[Gepubliceerd: 2023-12-27] Hoort bij Kamerbrief over werkprogramma DINGtiid 2024-2025. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het werkprogramma 2024-2025 van DINGtiid, het orgaan voor de Friese taal. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Hoort bij Kamerbrief over voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de modernisering van de Wet op de lijkbezorging.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verduurzaming huurwoningen

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Hoort bij Kamerbrief over verduurzaming huurwoningen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verduurzaming van huurwoningen.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de voortgang van de milieueffectrapportage bij de Nota Ruimte

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over de voortgang van de milieueffectrapportage bij de Nota Ruimte. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de milieueffectrapportage bij de Nota Ruimte.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overzicht en planning algoritmes BZK

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief overzicht en planning algoritmes BZK. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de planning voor een gevuld Algoritmeregister in 2025. Met alle ministeries is afgesproken dat het Algoritmeregister up-to-date is in 2025 en dat dan ten minste de hoog risico algoritmes geregistreerd zijn in het Algoritmeregister. Dit is de planning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en diens uitvoeringsorganisaties.
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar om informatie over de (concept)kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2024-01-02] Besluit op bezwaar om informatie over de (concept)kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Hertelling in opdracht van centraal stembureau

Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Meerjarenplannen digitale informatiehuishouding

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief bij Meerjarenplannen digitale informatiehuishouding. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) biedt de Tweede Kamer de meerjarenplannen digitale informatiehuishouding aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang normering topinkomensbeleid en WNT-jaarrapportage

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over voortgang normering topinkomensbeleid en WNT-. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het topinkomensbeleid van het kabinet in de (semi-)publieke sector. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Uitkomsten BOFV najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over Uitkomsten BOFV najaar 2023.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten BOFV najaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over uitkomsten BOFV najaar 2023. Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over de FinanciŽle verhoudingen met de medeoverheden (BOFv) dat heeft plaatsgevonden tussen de fondsbeheerders en de medeoverheden op 21 november 2023.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen gelekte documenten connecties Rusland-PVV

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over gelekte documenten connecties Rusland-PVV. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel Gelekte documenten bewijzen tot nu toe onbekende connecties tussen Rusland en de PVV later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding nota naar aanleiding van het verslag ontwerpbegroting 2024 gemeentefonds

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag ontwerpbegroting 2024 gemeentefonds. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer antwoorden op de vragen over de ontwerpbegroting 2024 van het gemeentefonds.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitnodiging voor kennismaking ministerie BZK aan de leden van de vaste commissies Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties en Digitale Zaken

Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitnodiging vaste Kamercommissies BiZa, KOREL en DiZa voor kennismaking ministerie BZK

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over uitnodiging vaste Kamercommissies BiZa, KOREL en DiZa voor kennismaking ministerie BZK. Minister De Jonge (BZK) nodigt de Tweede Kamerleden van de vaste Kamercommissies BiZa, KOREL en DiZa uit voor een kennismaking met het ministerie van BZK.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief met antwoorden op Kamervragen over financiering politieke partijen

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief met antwoorden op Kamervragen over financiering politieke partijen. Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn antwoorden op vragen over de financiering van politieke partijen. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Marijnissen en Temmink (beiden SP).
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief met antwoorden op Kamervragen over artikel 'Gelekte documenten bewijzen tot nu toe onbekende connecties tussen Rusland en de PVV'

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief met antwoorden op Kamervragen over artikel 'Gelekte documenten bewijzen tot nu toe onbekende connecties tussen Rusland en de PVV'. Minister De Jonge (BZK) biedt zijn antwoorden aan op vragen over het artikel 'Gelekte documenten bewijzen tot nu toe onbekende connecties tussen Rusland en de PVV'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GL-PvdA).
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over herfinanciering liquiditeitssteun Aruba

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over herfinanciering liquiditeitssteun Aruba. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt haar antwoorden op vragen over de herfinanciering van van liquiditeitssteun aan Aruba. Diverse Eerste Kamerfracties in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-29 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over 'Leefbaarometer'

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over 'Leefbaarometer'. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de 'Leefbaarometer'. De vragen zijn gesteld door de fractie van de BBB.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij SEO-onderzoek Arbeidsvoorwaarden publieke sector

Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief actuele ontwikkelingen woonbeleid 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief actuele ontwikkelingen woonbeleid 2023. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over een aantal actualiteiten in het woonbeleid. De minister gaat onder meer in op aangenomen moties, de ontwikkeling in huurbescherming voor arbeidsmigranten en de evaluatie van het toezicht op woningtaxaties.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over SEO-onderzoek Arbeidsvoorwaarden publieke sector

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over SEO-onderzoek Arbeidsvoorwaarden publieke sector. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer het rapport Arbeidsvoorwaarden publieke sector. Met dit rapport is onderzoek gedaan naar de niveaus en de ontwikkeling van de lonen van werknemers in de (semi)publieke sectoren ten opzichte van vergelijkbare werknemers buiten de eigen sector.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek Arbeidsvoorwaarden publieke sector

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek Arbeidsvoorwaarden publieke sector. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer het rapport Arbeidsvoorwaarden publieke sector. Met dit rapport is onderzoek gedaan naar de niveaus en de ontwikkeling van de lonen van werknemers in de (semi)publieke sectoren ten opzichte van vergelijkbare werknemers buiten de eigen sector.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over advies ACOI over Wet open overheid (Woo)

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over advies van ACOI over Wet open overheid (Woo). Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over Een jaar Wet open overheid (Woo): Hoe doet de overheid het volgens journalisten? van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). De vragen zijn van het Kamerlid Temmink (SP).
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief bij Woo-invoeringstoets en Eindrapportage Woo-pilots

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hoort bij Kamerbrief bij Woo-invoeringstoets en Eindrapportage Woo-pilots. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Bekrachtiging wet huurbescherming weeskinderen

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over Bekrachtiging wet huurbescherming weeskinderen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bekrachtiging Wet huurbescherming weeskinderen

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over bekrachtiging Wet huurbescherming weeskinderen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de bekrachtiging van de Wet huurbescherming weeskinderen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Basisregistratie Ondergrond

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken Basisregistratie Ondergrond. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen rond de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De minister gaat in op de status van het beheer van de bestaande Landelijke Voorziening BRO, de evaluatie van de Wet Basisregistratie ondergrond en de uitbreiding van de BRO met informatie over milieukwaliteit.
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek vuurwerkramp Enschede

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over onafhankelijkheid van peilingorganisaties in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over onafhankelijkheid van peilingorganisaties in Nederland. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de onafhankelijkheid van peilingsorganisaties in Nederland, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen en opmerkingen over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Antwoorden op vragen en opmerkingen over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo). Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Eerste Kamer een reactie op vragen en opmerkeingen over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo). De leden van de EK-fracties van de BBB, GroenLinks-PvdA en de VVD hebben de vragen gesteld. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang verduurzaming utiliteitsbouw

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief over voortgang verduurzaming utiliteitsbouw. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over hoe het huidige en voorgenomen beleid zal bijdragen aan een versnelling van de verduurzaming van de utiliteitsbouw.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken appbeleid Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken appbeleid Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt de Tweede Kamer per brief de stand van zaken op het gebied van het appbeleid van de Rijksoverheid.
Besluit: 2023-11-24 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolgstappen woningbouwontwikkeling in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Kamerbrief over vervolgstappen woningbouwontwikkeling in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het vervolg voor de integrale grootschalige woningbouwontwikkeling in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief decembercirculaires 2023 gemeentefonds en provinciefonds

[Gepubliceerd: 2023-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-11-23 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2024 Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2024 Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij werkprogramma 2024 ARPA

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij werkprogramma 2024 ARPA. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer het werkprogramma voor 2024 aan van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (ARPA). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-23 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief afronding BestjoersŰfspraak Fryske Taal en Kultuer

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Uitstelbrief afronding BestjoersŰfspraak Fryske Taal en Kultuer. Minister De Jonge (BZK) meldt de Tweede Kamer dat voor de afronding van de BestjoersŰfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) 2024-2028 meer tijd nodig is.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over exitgesprekken

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over exitgesprekken. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over exitgesprekken die worden gevoerd bij de ministeries, ten aanzien van vertrekredenen.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken klokkenluiders. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van verschillende onderwerpen rond klokkenluiders.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen

[Gepubliceerd: 2023-11-29] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in de periode 2013 tot 5 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op antwoorden op Kamervragen over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding over de Wet open overheid (Woo)

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Uitstelbrief op antwoorden op Kamervragen over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding over de Wet open overheid (Woo). Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) meldt dat de antwoorden op vragen over het onderzoek van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over Een jaar Wet open overheid (Woo): Hoe doet de overheid het volgens journalisten? later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Temmink (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Overheid haalt eigen diversiteitsdoelen niet of nauwelijks

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Overheid haalt eigen diversiteitsdoelen niet of nauwelijks. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Overheid haalt eigen diversiteitsdoelen niet of nauwelijks. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo). Minister van Huffelen (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de antwoorden op vragen gesteld door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo) later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief bij reactie op tweede nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Uitstelbrief over reactie op tweede nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) meldt de Tweede Kamer dat de reactie op de tweede nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing later komt dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-11-20 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Evaluatie over uitvoering van Convenant over Nederlandse erkenning van de Limburgse taal

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Dit convenant is opgesteld ter bescherming en bevordering van de Limburgse taal. Onderdeel van Aanbiedingsbrief bij kabinetsreactie Nederland Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en Kaderverdrag over bescherming van nationale minderheden.
Besluit: 2023-11-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van brieven over de 'Staat van de Uitvoering'

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van brieven over de 'Staat van de Uitvoering'. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Staat van de Uitvoering. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024-2027

[Gepubliceerd: 2023-12-18] In het meerjarige afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024 2027 staan de volgende prioriteiten centraal: 1. economische ontwikkeling van het eiland 2. circulariteit met focus op (digitale) infrastructuur 3. welzijn 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar. Onderdeel van Kamerbrief over stand van zaken diverse dossiers Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2023-11-17 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over benoeming waarnemend burgemeester van Midden-Delfland

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie (stukken, verslagen, notities, etc.) rondom de aanstelling van de waarnemend burgemeester Van Hemmen die gedeeld is aan de gemeenteraad, alsmede de opdracht en het mandaat dat de waarnemend burgemeester vanuit de Commissaris van de Koning heeft meegekregen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten Startbouwimpuls

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief uitkomsten Startbouwimpuls. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Startbouwimpuls. De Startbouwimpuls stimuleert dat op woningbouwlocaties die een vergunning hebben zo snel mogelijk gestart wordt met de bouw.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen modernisering grondbeleid

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen modernisering grondbeleid. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de modernisering van het grondbeleid.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen verstrekte samenwerking Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen

[Gepubliceerd: 2024-02-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verstrekte samenwerking Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Europese regio's Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen versterken economische banden voor innovatie en duurzaamheid. Het Tweede Kamerlid Bijenhof (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op besluit Woo-verzoek over medewerker van ministerie van Algemene Zaken

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Beslissing op een bezwaar tegen besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten die binnen het ministerie van BZK aanwezig zijn over een klacht die is ingediend tegen een medewerker van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van 2e verslag over 1e suppletoire BZK-begroting 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van 2e verslag over 1e suppletoire BZK-begroting 2023. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het 2e verslag over de 1e suppletoire begroting 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Staat van de Volkshuisvesting 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Kamerbrief bij Staat van de Volkshuisvesting 2023. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Volkshuisvesting 2023 en het Jaarverslag Wet op de huurtoeslag.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief advies Ctfpp over verantwoording politieke partijen verkiezingstijd 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij advies Ctfpp over verantwoording politieke partijen verkiezingstijd 2023. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer een advies aan van de Commissie toezicht financiŽn politieke partijen (Ctfpp). Het advies gaat over de verantwoording van politieke partijen van bijdragen aan politieke partijen en kandidaten, en de schulden van politieke partijen. Deze verantwoording moet worden afgelegd door partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023.
Besluit: 2023-11-15 interne organisatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wetgevingsoverzicht Comply or Explain

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over wetgevingsoverzicht Comply or Explain. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer de update van het wetgevingsoverzicht van november 2023, waarbij de wijzigingen ten opzichte van het vorige wetgevingsoverzicht dikgedrukt worden weergegeven.
Besluit: 2023-11-15 staatsrecht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvulling op onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 7 BZK Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over aanvulling op onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 7 BZK Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek van de vaste commissie Binnenlandse Zaken om aanvulling op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 7: Werkgevers en bedrijfsvoeringsbeleid.
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Kabinetsreactie vervolgtraject slavernijverleden

Besluit: 2023-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Saba Package Agreement 2023 - 2027

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Bestuurlijke afspraken met Saba over vier prioritaire themas: 1. bestaanszekerheid en welzijn 2. economische en ruimtelijke ontwikkeling 3. klimaat, natuur en milieu 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar. Onderdeel van Kamerbrief over stand van zaken diverse dossiers Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2023-11-15 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

5e deelbesluit Wob-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over de interdepartementale werkgroep desinformatie tijdens de COVID-19-crisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpregeling verlenging Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over voorhang ontwerpregeling verlenging Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot verlenging en wijziging van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen aan.
Besluit: 2023-11-14 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief antwoord op vragen over wijziging van Huisvestingswet

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Kamerbrief met antwoord op vragen over wijziging van Huisvestingswet. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingwet 2014. De leden van de PVV-fractie van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld in het tweede verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
Besluit: 2023-11-14 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over voortgang proces BFTK 2024-2028

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over voortgang proces BFTK 2024-2028. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen uit het verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over de voortgang van de BestjoersŰfspraak Fryske taal en kultuer 2024-2028 (BFTK) later komen dan gebruikelijk. De vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij afschrift over besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Capelle aan den IJssel

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Hoort bij Kamerbrief bij afschrift over besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Capelle aan den IJssel. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het besluit op de aanvraag van gemeente Capelle aan den IJssel voor verlenging van een gebiedsaanwijzing en/of voor een nieuwe gebiedsaanwijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Een afschrift is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op het POC-rapport 'Gelijk recht doen'

Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslinota bij Kamerbrief over voortgang Banenafspraak publieke sectoren

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Banenafspraak publieke sectoren.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag informele Telecomraad 23-24 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Kamerbrief verslag informele Telecomraad 23-24 oktober 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) doet de Tweede Kamer verslag van de informele Telecomraad van 23 en 24 oktober 2023 in Leůn, Spanje. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging dialoog met Eerste Kamer over geautomatiseerde besluitvorming

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief over toezegging dialoog met Eerste Kamer over geautomatiseerde besluitvorming. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over toezegging dialoog met de Eerste Kamer over geautomatiseerde besluitvorming.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpregeling verlenging subsidieregeling Oorlogsgravenstichting

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpregeling verlenging subsidieregeling Oorlogsgravenstichting. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpregeling voor de verlenging van de Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over implementatie Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief over implementatie Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet en de Kamermotie over de uitvoeringsproblemen rondom het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en het juridisch stelsel van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de aanpassing van het Bbl voor ingebruiknamebesluit

Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpassing Bbl voor ingebruiknamebesluit

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Hoort bij Kamerbrief over aanpassing Bbl voor ingebruiknamebesluit. Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over een voorgenomen wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vanwege de mogelijkheid van een ingebruiknamebesluit. Dit gaat over bouwregelgeving en houdt verband met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Een afschrift van deze brief is ook naar de Tweede Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-09 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over jeugdwerk Thorn

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over jeugdwerk Thorn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over digitale toegankelijkheid websites Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief over digitale toegankelijkheid websites Omgevingswet . Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over digitale toegankelijkheid van ondersteunende websites voor de Omgevingswet.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Wet vaste huurcontracten

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Kamerbrief over Wet vaste huurcontracten. Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over hoe de situatie voor studenten materieel en juridisch verandert ten opzichte van de huidige situatie.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Kamerbrief publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het 2e deelbesluit op een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek gaat over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over waarborgen datalekken en aanbestedingsregels

[Gepubliceerd: 2024-01-12] Hoort bij Kamerbrief over waarborgen datalekken en aanbestedingsregels. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over het (extra) waarborgen in de aanbestedingsregels voor mensen die de overheid informatie toevertrouwen.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking bevoegdhedenregister FEZ

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over het bevoegdhedenregister FEZ. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift antwoordbrief over openstelling huwelijk partners van gelijk geslacht

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift antwoordbrief over openstelling huwelijk partners van gelijk geslacht. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op een brief over de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen gevolgen kwantumtechnologie voor encryptie

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gevolgen kwantumtechnologie voor encryptie. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over kwantumtechnologie en de gevolgen voor encryptie. De vaste commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen over verschillende sloopprojecten

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Uitstelbrief Kamervragen over verschillende sloopprojecten. Minister De Jonge (BZK) stelt de beantwoording uit van Kamervragen over verschillende sloopprojecten.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over woningproblemen

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over woningproblemen. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over vocht- en schimmelproblematiek, enkel glas, slecht uitgevoerde renovaties, foute energielabels en flexwoningen, later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Eerste Kamervragen commissie Koninkrijksrelaties

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Antwoorden op Eerste Kamervragen commissie Koninkrijksrelaties. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt haar antwoorden op vragen gesteld door diverse partijen in de vaste Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2023-11-07 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Woo-verzoek noodbevel Den Haag demonstratie FDF 29 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Woo-verzoek noodbevel Den Haag demonstratie FDF 29 juni 2023. Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn antwoorden op vragen over een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo) over het noodbevel dat de zogenoemde 'Driehoek' in de gemeente Den Haag uitvaardigde voor 29 juni 2023 tijdens een demonstratie van de actiegroep Farmers Defense Force (FDF). Met de 'Driehoek' wordt overleg tussen burgemeester, officier van justitie en politie bedoeld. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-06 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken afwikkeling Girobank

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken afwikkeling Girobank. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) deelt de stand van zaken van de afwikkeling van de Girobank op CuraÁao met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij kabinetsreactie op sommatiebrief van Greenpeace en 7 inwoners Bonaire

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij kabinetsreactie op sommatiebrief van Greenpeace en 7 inwoners Bonaire. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) biedt de Tweede Kamer een kabinetsreactie op de sommatiebrief van 7 inwoners van Bonaire en Greenpeace Nederland over klimaatrechtvaardigheid voor de inwoners van Bonaire aan.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-03 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief solidariteit en projectsteun corporatiesector

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-03 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op adviesrapport `Het is nooit te laat`

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op adviesrapport `Het is nooit te laat`. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over klimaatplannen en acties voor 2024 voor Caribisch Nederland, over negatieve gevolgen van klimaatverandering .
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op adviesrapport klimaattafels BES-eilanden

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief met reactie kabinet op adviesrapport klimaattafels BES-eilanden. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede kamer een brief met de kabinetsreactie op het rapport 'Het is nooit te laat' over de organisatie van een klimaattafel op Bonaire en de toepasbaarheid van een dergelijke opzet voor Saba en Sint Eustatius (BES-eilanden).
Besluit: 2023-11-02 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over halfjaarlijkse rappel toezeggingen

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Kamerbrief over halfjaarlijkse rappel toezeggingen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over termijnen waarop toezeggingen aan de Eerste Kamer zullen worden nagekomen. Tevens verzoekt hij om het verschuiven van de termijn van een aantal andere toezeggingen.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over antwoorden inbreng schriftelijk overleg Fiche EU-voorstellen Richtlijnen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden inbreng schriftelijk overleg Fiche EU-voorstellen Richtlijnen. Minister De jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen gesteld binnen de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de brief van minister BZK over Fiche Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie over Didam-arrest en motie-Bontenbal c.s.

[Gepubliceerd: 2023-12-19] Hoort bij Kamerbrief met reactie over Didam-arrest en motie-Bontenbal c.s.. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het Didam-arrest en een reactie op de motie van de Leden Bontenbal (CDA) en Stoffer (SGP). In deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek te starten naar de wettelijke mogelijkheden om gemeenten meer ruimte te geven om grond en vastgoed uit te geven bij plannen waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd. En waarbij 1-op-1-contracten aangegaan kunnen worden met lokale niet-commerciŽle partijen.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op nadere vragen over Staat van de corporatiesector 2022

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief over reactie op nadere vragen over Staat van de corporatiesector 2022. Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn reactie naar de Eerste Kamer op nadere vragen van de BoerBurgerBeweging (BBB) over de Staat van de corporatiesector 2022 en het rapport Onderdak bieden.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Nationale Aanpak Biobased Bouwen

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Deze aanpak heeft als doel een markt voor biobased bouwen te ontwikkelen. Het ondersteunt de verdere verduurzaming van de landbouw, industrie en gebouwde omgeving, en draagt bij aan een meer circulaire bouweconomie, natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking maatregelen zoeken op naam en afschermen Kadaster

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief over uitwerking maatregelen zoeken op naam en afschermen Kadaster. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van de maatregelen met betrekking tot de verstrekking van informatie uit de registers bij het Kadaster om misbruik te voorkomen.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief over eindrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de eindrapportage van de Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde (VWDR). De Adviescommissie VWDR is gevraagd aanbevelingen te doen over hoe de democratie beter kan worden geweerd tegen extremisme, radicalisering en polarisatie. En welke aanbevelingen kunnen bijdragen aan de versterking van de democratische rechtsorde.
Besluit: 2023-11-01 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over monitoring Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-12-04] Hoort bij Kamerbrief over monitoring Omgevingswet . Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die worden genomen om zicht te houden op de werking van de nieuwe Omgevingswet (Ow). Het gaat dan om de komst van een aantal instrumenten voor monitoring, en de aanstelling van een regeringscommissaris Ow. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-01 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II (Tranche 4) - In volle vaart door voor Brede Welvaart in Zuid- en Oost-Drenthe

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Zuid- en Oost-Drenthe te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Arnhem-Nijmegen - Gezonde Groene Groei

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Arnhem-Nijmegen te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Twente II (tranche 4) - Bruto Twents Geluk in de groene, technologische topregio Twente

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Twente II te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Midden-Brabant - Innoveren, experimenteren en ondernemen met de mens centraal

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Midden-Brabant te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Zuid-Limburg - InGenieus, Groen en Gezond

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Zuid-Limburg te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Regio Deal ZaanIJ II -Groen en Meedoen

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio ZaanIJ II (Amsterdam-Noord, Zaandam Oost, Oostzaan) te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Nieuw Land (Almere-Lelystad)

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Nieuw Land (Almere-Lelystad) te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Rotterdam Zuid II

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Rotterdam Zuid II te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Den Haag Zuidwest II

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Den Haag Zuidwest II te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Noardwest-Frysln

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Noardwest-Frysln te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal De Waddeneilanden - Waardevol leven in een kwetsbare omgeving

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio De Waddeneilanden te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal Parkstad Limburg II

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Parkstad Limburg II te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal MAINSTAGE (Metropoolregio Amsterdam, Zaanstad, Almere)

[Gepubliceerd: 2023-11-01] In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio MAINSTAGE (Metropoolregio Amsterdam, Zaanstad, Almere) te verbeteren. Onderdeel van Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen huisvesting arbeidsmigranten Boxtel

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over huisvesting arbeidsmigranten in Boxtel. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de plannen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Boxtel. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief uitvoeringsrapportages Landspakketten 3e kwartaal 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief uitvoeringsrapportages Landspakketten Aruba, CuraÁao, Sint Maarten 3e kwartaal 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de uitvoeringsrapportages over de Landspakketten Aruba, CuraÁao en Sint Maarten over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opschaling algoritmetoezichthouder (Directie CoŲrdinatie Algoritmes bij de AP)

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over opschaling algoritmetoezichthouder (Directie CoŲrdinatie Algoritmes bij de AP). Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en activiteiten van de DCA in 2024.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek overleg en correspondentie Autoriteit woningcorporaties en BZK

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over overleg en correspondentie tussen de Autoriteit woningcorporaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over brief van Eurocommissaris Breton aan Musk over de desinformatie op X (voormalig Twitter)

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over brief van Eurocommissaris Breton aan Musk over de desinformatie op X (voormalig Twitter). Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over de brief van Eurocommissaris Thierry Breton aan Elon Musk over de desinformatie op X (voormalig Twitter). De Tweede Kamerleden Krul en Boswijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verkiezingsproces Tweede Kamerverkiezing

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief over verkiezingsproces Tweede Kamerverkiezing . Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over mogelijke risicos voor beÔnvloeding van het verkiezingsproces en de maatregelen om hierop voor te bereiden.
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over constructieve veiligheid voetbalstadions

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief over constructieve veiligheid voetbalstadions. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over de wettelijke periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen, waaronder voetbalstadions.
Besluit: 2023-10-27 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op woo-verzoek over omvang vertrekregelingen

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over de omvang in fte van personeel dat niet meer werkt bij de Rijksoverheid, gebruikmakende van een officiŽle regeling met (deels) behoud van salaris. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 overheidspersoneel Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen BZK

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen BZK. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de rapportage over lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de periode juli-september 2023.
Besluit: 2023-10-26 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met toezeggingen over Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief met toezeggingen over Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van enkele toezeggingen die hij heeft gedaan met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken EPBD onderhandelingen

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken EPBD onderhandelingen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het verloop van de onderhandelingen over de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).
Besluit: 2023-10-26 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering 1e suppletoire begroting 2023 BZK

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering 1e suppletoire begroting 2023 BZK. Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over dat de uitvoering van belangrijke beleidsmatige maatregelen die budgettair verwerkt zijn in de 1e suppletoire begroting 2023 ernstig onder druk komen te staan.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur. De commissie Digitale Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-26 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over verduurzaming koopwoningen komt bij gedeeld huizenbezit slecht van de grond

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verduurzaming koopwoningen komt bij gedeeld huizenbezit slecht van de grond. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over verduurzaming van koopwoningen komt bij gedeeld huizenbezit slecht van de grond. De Tweede Kamerleden Peter de Groot, Erkens (beiden VVD), Bontenbal en Geurts (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 1e halfjaarrapportage C(A)ft en Cft BES 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Kamerbrief over 1e halfjaarrapportage C(A)ft en Cft BES 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de halfjaarrapportage over de verrichte werkzaamheden van het College Aruba financieel toezicht (CAft), College financieel toezicht CuraÁao en Sint Maarten (Cft) en College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor de effectieve aanpak van desinformatie

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor de effectieve aanpak van desinformatie. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) meldt de Eerste Kamer dat de antwoorden op vragen over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor de effectieve aanpak van desinformatie, later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief over inhoudelijke reactie mogelijke overgangsregeling voor bulkdatasets AIVD/MIVD

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Uitstelbrief over inhoudelijke reactie mogelijke overgangsregeling voor bulkdatasets AIVD/MIVD. Minister De Jonge (BZK) meldt de Tweede Kamer dat hij later dan toegezegd een inhoudelijke reactie stuurt op het verzoek om een mogelijke overgangsregeling te treffen voor door de inlichtendiensten AIVD en MIVD verwerkte bulkdatasets. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) had om de overgangsregeling gevraagd tijdens het wetgevingsoverleg over de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden nadere Kamervragen over vervolgtraject Slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden nadere Kamervragen over vervolgtraject Slavernijverleden. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de antwoorden op vragen over de kabinetsreactie op het rapport Ketenen van het verleden en het vervolgtraject Slavernijverleden naar aanleiding van de excuses, later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen na debat over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van 24 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over toezeggingen na debat over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van 24 oktober 2023. Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het debat over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van 24 oktober 2023.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over organisatie en toegankelijkheid verkiezingen 2023 en 2024

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief over organisatie en toegankelijkheid verkiezingen 2023 en 2024. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de organisatie en de toegankelijkheid van de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023, en de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024.
Besluit: 2023-10-24 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opvolging verantwoordingsrapportage 2022 BZK

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over opvolging verantwoordingsrapportage 2022 BZK. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de opvolging van de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan in de rapportages van het Verantwoordingsonderzoek 2022 binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Besluit: 2023-10-24 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken onderhandelingen Europese Digitale Identiteit

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken onderhandelingen Europese Digitale Identiteit. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement over het voorstel voor de herziening van de eIDAS-verordening.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het raamwerk voor een Europese Digitale Identiteit (EDI).
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen evaluatie Wet huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over evaluatie Wet huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de evaluatie van de Wet huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken wetsvoorstel betaalbare huur

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken wetsvoorstel betaalbare huur. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het wetsvoorstel betaalbare huur. De Eerste Kamer heeft op 17 november 2023 een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording inbreng schriftelijk overleg reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Beantwoording inbreng schriftelijk overleg reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal. Minister Hugo De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de vragen in het verslag inbreng schriftelijk overleg reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal.
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Kamerbrief over 2e Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen in Nederland. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de 2e Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen in Nederland. De herhaalmeting is voortgekomen uit het Beleidskader Woonwagen- en Standplaatsenbeleid.
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over artikel In de machinekamer van de openbaarheid

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Besluit op een verzoek om documenten over het artikel In de machinekamer van de openbaarheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gewijzigd amendement toetsingskader OOG-interceptie

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over gewijzigd amendement toetsingskader OOG-interceptie. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het gewijzigde amendement over het creŽren van een helder toetsingskader voor de bevoegdheid tot OOG-interceptie. De Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Van der Graaf (ChristenUnie) hebben het amendement ingediend.
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Experts sabelen overheid neer om belangrijke websites als DigiD

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Experts sabelen overheid neer om belangrijke websites als DigiD. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht Experts sabelen overheid neer om belangrijke websites als DigiD: Pas nu domeinnaam aan. De Tweede Kamerleden Rahimi en Rajkowski (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota van wijziging wetsvoorstel verlengde opschorting marktverkenning

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel verlengde opschorting marktverkenning. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet in verband met de verlengde opschorting van de marktverkenning.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief rapport speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapport speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt de Tweede Kamer het rapport aan van de speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op brief CTIVD over uitkomsten pilot OSINT tools

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op brief CTIVD over uitkomsten pilot OSINT tools. Minister De Jonge (BZK) en minister Ollongren (Defensie) bieden de Tweede Kamer de brief van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aan over de uitkomsten van de pilot van de AIVD en MIVD in het kader van Open Source Intelligence (OSINT) tools. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief Programma Regio's aan de grens

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Voortgangsbrief Programma Regio's aan de grens.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma Regio's aan de grens

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief over voortgang programma Regio's aan de grens. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en ambities van het Programma Regios aan de grens voor het jaar 2024.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ministeriŽle regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Kamerbrief over ministeriŽle regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de vernieuwde ministeriŽle regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Dit gaat over beveiligingsmaatregelen voor bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen.
Besluit: 2023-10-18 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over leennormen hypothecair krediet 2024

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Kamerbrief over leennormen hypothecair krediet 2024. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de leennormen voor hypothecair krediet voor 2024.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontvlechting van Wkb en Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over ontvlechting van Wkb en Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de ontvlechting van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet (Ow). De vragen zijn van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aangescherpte voorkeursvolgorde zon

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over aangescherpte voorkeursvolgorde zon. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de overleggen tussen het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en Netbeheer Nederland (NBNL) over het juridisch verankeren van de aangescherpte voorkeursvolgorde zon.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen begrotingsbehandeling BZK 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen begrotingsbehandeling BZK 2023. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen gesteld bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen 1e termijn begrotingsbehandeling KR en BES-fonds

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen gesteld tijdens eerste termijn begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties. Staatssecretaris van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op Kamervragen gesteld tijdens eerste termijn begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (36410-IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over adviesaanvraag Autoriteit Persoonsgegevens DPIA Facebook Pages

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Kamerbrief over adviesaanvraag Autoriteit Persoonsgegevens DPIA Facebook Pages. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties - BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen met Meta en de adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van Facebook Pages.
Besluit: 2023-10-17 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over Woo-verzoek noodbevel Den Haag demonstratie FDF 29 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over Woo-verzoek noodbevel Den Haag demonstratie FDF 29 juni 2023. Minister De Jonge (BZK) meldt dat hij vragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo) over het noodbevel dat de zogenoemde 'Driehoek' in de gemeente Den Haag uitvaardigde voor 29 juni 2023 tijdens een demonstratie van de actiegroep Farmers Defense Force (FDF). Met de 'Driehoek' wordt overleg tussen burgemeester, officier van justitie en politie bedoeld. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief over financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Minister de Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de financiering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en over de langjarige inzet van financiŽle middelen voor het NPLV.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen kabinetsreactie Amnesty-rapport bescherming Venezolanen

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op Amnesty-rapport bescherming Venezolanen. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op het rapport Curaao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen van Amnesty International. De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen kabinetsreactie op jaarverslagen 2022 ombudsmannen

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op jaarverslagen 2022 ombudsmannen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op de jaarverslagen over 2022 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. De Tweede Kamerfracties van VVD en D66 hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over impact online platformen en algoritmen op de samenleving

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief reactie op motie over impact online platformen en algoritmen op de samenleving. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Rajkowski en Dekker-Abdulaziz. Deze motie verzoekt het kabinet om zich op Europees niveau te committeren aan het verbieden van ontwrichtende aanbevelingsalgoritmes door bijvoorbeeld in de triloogonderhandelingen over de Al Act te pleiten voor maatregelen en afspraken die dit verbod realiseren.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen initiatieven ministeriŽle commissie aanpak fraude

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen initiatieven ministeriŽle commissie aanpak fraude. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over wetten, pilots en andere alternatieven die zijn ontstaan in de ministeriŽle commissie aanpak fraude.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over akkoord herfinanciering covidlening Curaao

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Kamerbrief over akkoord herfinanciering covidlening Curaao. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelataties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over dat met Curaao ook een geldige leenovereenkomst tot stand is gekomen, waarmee de herfinanciering voor Curaao voor de duur van 1 jaar is geregeld. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Uitstelbericht antwoorden vragen over de relatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk met de EU

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Uitstelbericht antwoorden vragen over de relatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk met de EU. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de antwoorden op vragen over de relatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk met de EU later komen dan gebruikelijk. De vaste commissie Koninkrijksrelaties heeft gevraagd om een reactie te geven op de vragen uit het eindverslag van de EU-rapporteurs.
Besluit: 2023-10-15 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over handreiking en verduidelijking juridisch kader online onderzoek gemeenten OOV

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over handreiking en verduidelijking juridisch kader online onderzoek gemeenten OOV. Minister De Jonge (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de handreiking, de verheldering van het juridisch kader en de beantwoording van de vragenlijst van gemeenten met betrekking tot online onderzoek door gemeenten in het kader van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV).
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op 2e nalevingsverslag GRECO en 5e evaluatieronde en evaluatie UNCAC

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Kamerbrief reactie op 2e nalevingsverslag GRECO en 5e evaluatieronde en evaluatie UNCAC. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over een evaluatie door de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) en over een evaluatie van Nederland op basis van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC). De minister reageert op de aanbevelingen uit beide evaluaties.
Besluit: 2023-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer 13 nieuwe Regio Deals. In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over hertellingsprocedure Tweede Kamerverkiezing

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over hertellingsprocedure Tweede Kamerverkiezing. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de hertellingsprocedure bij de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten herfinanciering covidleningen Aruba, Curaao en Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Kamerbrief over uitkomsten herfinanciering covidleningen Aruba, Curaao en Sint Maarten. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de herfinanciering van de covidleningen van Aruba, Curaao en Sint Maarten. Een brief met gelijke strekking is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Ontwerpbegroting 2024 BZK en Gemeentefonds

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Ontwerpbegroting 2024 BZK en Gemeentefonds. Minister De Jonge (BZK) stuurt de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen over de ontwerpbegroting 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Gemeentefonds. De vragen zijn gesteld door de Commissie Binnenlandse Zaken.
Besluit: 2023-10-11 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen aantallen rijksambtenaren en externe inhuur

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Kamerbrief over ontwikkelingen aantallen rijksambtenaren en externe inhuur. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op het gebied van het aantal Rijksambtenaren en de externe inhuur. Tweede Kamerleden hebben tijdens de Algemene Financile Beschouwingen op 4 oktober 2023 hierover vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstel beantwoording commissiebrieven inzake afschrift brief aan Staten van Aruba

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Uitstel beantwoording commissiebrieven inzake afschrift brief aan Staten van Aruba. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) laat de Tweede Kamer weten dat een afschrift van het antwoord op de brief van een lid van de Staten van Aruba, niet binnen de gestelde termijn verstuurd zal kunnen worden.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over openstellen huwelijk partners gelijk geslacht CAS-landen

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over openstellen huwelijk partners gelijk geslacht CAS-landen. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de antwoorden op vragen over openstellen van het huwelijk tussen partners van gelijk geslacht op Aruba, Curaao en Sint Maarten later komen dan gebruikelijk. Leden van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen ontwerpbegroting 2024 van Koninkrijksrelaties

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen ontwerpbegroting 2024 van Koninkrijksrelaties. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2024 van Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief verslag schriftelijk overleg reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Hoort bij Uitstelbrief verslag schriftelijk overleg over reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de beantwoording van het verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de adviezen van het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal later komt dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Integraal Overzicht Financin Gemeenten en Provincies

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Kamerbrief over Integraal Overzicht Financin Gemeenten en Provincies. Minsietr De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het Integraal Overzicht Financin Gemeenten en het Integraal Overzicht Financin Provincies.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over moties woningbouw, architectuurbeleid en ruimtelijke kwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Kamerbrief over moties woningbouw, architectuurbeleid en ruimtelijke kwaliteit. Minister De Jonge (BZK) reageert op drie moties over woningbouw, architectuurbeleid en ruimtelijke kwaliteit.
Besluit: 2023-10-10 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief brief Vereniging Eigen Huis over funderingsschade

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij reactie op brief Vereniging Eigen Huis (VEH) over funderingsschade. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer een afschrift aan van zijn reactie op de brief van Vereniging Eigen Huis (VEH) van 6 oktober 2022 over funderingsschade.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over funderingsaanpak veenweidegebied Frysl‚n

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over funderingsaanpak veenweidegebied Frysl‚n. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn antwoord op een brief van de gemeente Weststellingwerf over de funderingsaanpak veenweidegebieden Frysl‚n.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken herfinanciering covidleningen Aruba, Curaao en Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken herfinanciering covidleningen Aruba, Curaao en Sint Maarten. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herfinanciering van de covidleningen aan Aruba, Curaao en Sint Maarten. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeken over duurzame verstedelijking

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Hoort bij Kamerbrief bij onderzoeken over duurzame verstedelijking . Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over onderzoeken naar duurzame verstedelijking. De minister reageert ook op een aantal moties over dit onderwerp.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanpak vreemdelingenproblematiek op de Caribische Landen van het Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Kamerbrief over voortgang aanpak vreemdelingenproblematiek op de Caribische Landen van het Koninkrijk. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de voortgang uitvoering motie Simons over de aanpak van de vreemdelingenproblematiek op de Caribische Landen van het Koninkrijk.
Besluit: 2023-10-09 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanpassingen NHG per 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief aanpassingen NHG per 2024. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over aanpassingen in de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 1 januari 2024.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Wet huurbescherming wezen

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Hoort bij Kamerbrief over Wet huurbescherming wezen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsappreciatie van het initiatiefvoorstel in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen. Het initiatiefvoorstel is van de Kamerleden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (CU) en Westerveld (GL).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg aanpak wooncoperaties

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Kamerbrief over vervolg aanpak wooncoperaties. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de initiatieven en ontwikkelingen om tot meer wooncoperaties te komen.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Stress en zenuwen maken eigenaar haringkraam Binnenhof kapot

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Stress en zenuwen maken eigenaar haringkraam Binnenhof kapot. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Stress en zenuwen maken eigenaar haringkraam Binnenhof kapot. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Commissiebrief over reactie artikel Zwalkend OM in wiek geschoten door brief regeringscommissaris Statia

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Commissiebrief met verzoek reactie op artikel Zwalkend OM in wiek geschoten door brief regeringscommissaris Statia. Minister de Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer zijn reactie aan over het artikel 'Zwalkend OM in wiek geschoten door brief regeringscommissaris Statia'.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Brief onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-10-05 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij beantwoording vragen over omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij beantwoording vragen over omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over het artikel Flevoland verre van klaar voor de Omgevingswet. Een afschrift van de beantwoording is ook aan de Tweede Kamer gezonden.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over spreiding rijkswerkgelegenheid 2023 - 2027

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Kamerbrief over spreiding rijkswerkgelegenheid 2023 - 2027. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de spreiding van de werkgelegenheid bij de rijksoverheid over het land op 1 januari 2023. Ook geeft de minister prognoses voor de ontwikkelingen in de komende jaren.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Kamerbrief over aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over afspraken en voortgang bij de huidige 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Ook informeert de minister over de aanpak voor grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties en de kansen voor nieuwe grootschalige woningbouw door heel Nederland.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen LinkedIn-berichten Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over LinkedIn-berichten Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over 2 berichten van de heer Koopmans op LinkedIn over de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel verlengde opschorting marktverkenning

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel verlengde opschorting marktverkenning. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over werkdruk raadsleden

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over werkdruk raadsleden. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie op een brief van de presidia en het dagelijks bestuur van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht over de werkdruk van gemeenteraadsleden.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over 1e suppletoire begroting BZK 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting BZK 2023. Minister De Jonge (BZK) biedt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan naar aanleiding van de 1e suppletoire begroting 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met toelichting op beschikbare budgetten binnen begroting BZK

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief met toelichting op beschikbare budgetten binnen begroting BZK. Minister De Jonge (BZK) geeft de Tweede Kamer inzicht in de budgetten van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor 2024. De minister geeft weer waar de vrij besteedbare ruimte uit bestaat.
Besluit: 2023-10-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Basisregistratie Personen 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken Basisregistratie Personen 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de doorontwikkeling van de Basisregistratie Personen (BRP).
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij contourennotitie Nota Ruimte

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief bij contourennotitie Nota Ruimte. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de contourennotitie Nota Ruimte aan.
Besluit: 2023-10-03 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over Digitaal Decennium 2030

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Digitaal Decennium 2030. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt de Tweede Kamer antwoorden aan op vragen over het Digitale Decennium 2030. Tweede Kamerleden van de SP-fractie hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet oktober 2023. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over subsidies voor Volt en BIJ1 over het jaar 2021

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over subsidies voor Volt en BIJ1 over het jaar 2021. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verleende subsidies aan Volt en BIJ1 over het jaar 2021.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen ernstig lek Kadaster

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over ernstig lek bij Kadaster. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht Ernstig lek bij Kadaster: miljoenen woonadressen door iedereen op te zoeken.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief versterking antidiscriminatievoorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief versterking antidiscriminatievoorzieningen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het proces en de maatregelen om de antidiscriminatievoorzieningen te versterken.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief informatieplan BZK 2024-2026

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatieplan BZK 2024-2026. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het meerjarig informatieplan 2024-2026 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 10e voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Kamerbrief over 10e voortgangsrapportage Binnenhof renovatie. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de 10e voortgangsrapportage van de renovatie van het Binnenhof over de periode van maart 2023 tot en met augustus 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over mogelijkheden om corporaties uit te zonderen van vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Kamerbrief over mogelijkheden om corporaties uit te zonderen van vennootschapsbelasting. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de technische mogelijkheden om woningcorporaties uit te zonderen van de vennootschapsbelasting.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsagenda's Aruba, Curaao Sint Maarten 4e kwartaal 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief over uitvoeringsagenda's Aruba, Curaao Sint Maarten 4e kwartaal 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de uitvoeringsagendas Aruba, Curaao en Sint Maarten met afspraken voor het 4e kwartaal van 2023.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over artikel Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de antwoorden op eerdere vragen over het artikel Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanpak natuurinclusief isoleren

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Kamerbrief aanpak natuurinclusief isoleren. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak natuurinclusief isoleren met handvatten en vervolgstappen. Aanleiding voor de aanpak is onder andere de uitspraak van de Raad van State over de na-isolatie van spouwmuren.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over beantwoording vragen artikel Nederlandse gemeenten overtreden massaal wet door achterkamertjes in te duiken

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over beantwoording vragen artikel Nederlandse gemeenten overtreden massaal wet door achterkamertjes in te duiken. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over antwoorden op eerdere schriftelijke vragen betreffende het artikel Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken. De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief kabinetsstandpunt advies verlof- en vervangingsregeling volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Hoort bij Uitstelbrief op kabinetsstandpunt advies verlof- en vervangingsregeling volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders. Minister De Jonge (BZK) meldt dat het kabinetsstandpunt over de verlof- en vervangingsregeling van volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders later komt dan gebruikelijk. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota n.a.v. verslag wijziging Huisvestingswet 2014

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Huisvestingswet 2014. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de wijziging van de Huisvestingswet 2014. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Memorie van antwoord op Kamervragen over de eerste incidentele suppletoire begroting 2023 KR (IV) over herfinanciering leningen

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord over de eerste incidentele suppletoire begroting 2023 KR (IV) over herfinanciering leningen. Minister De Jonge (BZK) stuurt, mede namens staatssecretaris Van Huffelen (ook BZK), de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van de Eerste Kamer over de eerste incidentele suppletoire begroting van KR (IV) over herfinanciering leningen.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanpak funderingsproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Kamerbrief voortgang aanpak funderingsproblematiek. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de lopende activiteiten voor de aanpak van funderingsschade op nationaal niveau.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de suppletoire begrotingen 2023 van BZK

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de suppletoire begrotingen 2023 van BZK. Minister De Jonge (BZK) stuurt de antwoorden op vragen gesteld door de Commissie Digitale Zaken over de suppletoire begrotingen 2023 van BZK naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en Koninkrijksrelaties

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en Koninkrijksrelaties. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 van BZK, het Gemeentefonds en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over klimaatverandering en BES eilanden

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de volledige communicatie over klimaatverandering, klimaatadaptie en waterveiligheid over de BES-eilanden binnen de Rijksoverheid en tussen de Rijksoverheid en derden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over handreiking handhaving Wkb

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Kamerbrief over handreiking handhaving Wkb. Minister De Jonge (BZK) geeft de Eerste Kamer duidelijkheid over de handreiking handhaving Wkb. En geeft antwoord op vragen die door de leden Crone (GroenLinks-PvdA) en Kemperman (BBB) van de Eerste Kamer Commissie tijdens de vergadering zijn gesteld.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Experts: adviesbureaus nemen taak ambtenaren over bij energietransitie

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Experts: adviesbureaus nemen taak ambtenaren over bij energietransitie. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Experts: adviesbureaus nemen taak ambtenaren over bij energietransitie. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over artikel Flevoland verre van klaar voor Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over artikel Flevoland verre van klaar voor Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel Flevoland verre van klaar voor Omgevingswet van Binnenlands Bestuur later komen dan gebruikelijk. De Eerste Kamerleden Van Langen-Visbeek (BBB) en Kluit (GroenLinks-PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over huisjesmelkers

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om documenten, statistieken en communicatie over huisjesmelkers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezicht en handhaving cookies en online tracking

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Kamerbrief over toezicht en handhaving cookies en online tracking. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over toezicht en handhaving cookies en online tracking.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij convenant toetsing stomme tap

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief bij convenant toetsing stomme tap. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het convenant toetsing stomme tap.
Besluit: 2023-09-26 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota n.a.v. het verslag bij wijziging Woningwet grondslag BSN woningcorporaties en woonruimteverdeler

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota n.a.v. verslag wijziging Woningwet grondslag BSN woningcorporaties en woonruimteverdeler. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan bij de wijziging van de Woningwet grondslag BSN woningcorporaties en woonruimteverdelers in verband met de digitale procedure inkomenstoets.
Besluit: 2023-09-26 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij toezending overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken - motie Omtzigt c.s. (32802-64)

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken bij motie Omtzigt. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties - BZK) stuurt de Tweede Kamer een bijgewerkt driemaandelijks overzicht van de rechterlijke uitspraken over Woo-verzoeken bij de motie Omtzigt c.s. (32802-64).
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regio Deal North Sea Port District Op de grens van kracht & kwetsbaarheid

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In dit convenant staan afspraken tussen Rijk en partijen in het North Sea Port District om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in deze regio te verbeteren. Het North Sea Port District omvat onder meer de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Onderdeel van Kamerbrief bij Regio Deal North Sea Port District.
Besluit: 2023-09-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgangsrapportage transformatie overheidsbrede publieke dienstverlening

Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage transformatie overheidsbrede publieke dienstverlening

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage transformatie overheidsbrede publieke dienstverlening. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op de initiatieven voor de verbetering van overheidsbrede dienstverlening.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen niet toegestane huurstijgingen

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over niet toegestane huurstijgingen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over niet toegestane huurstijgingen. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2022 BZK

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2022 BZK. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overzicht navolging aanbevelingen uit rapporten Nationale ombudsman

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Hoort bij Kamerbrief overzicht navolging aanbevelingen uit rapporten Nationale ombudsman. Minister De Jonge (BZK) geeft de Tweede Kamer een overzicht van de navolging van de aanbevelingen die de Nationale ombudsman de afgelopen jaren heeft gedaan in zijn rapporten. De minister doet dit door eerdere Kamerbrieven en nota's te sturen.
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van Rijksbrede instructie voor behandeling van Woo-verzoeken en concepten-richtlijn

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over (de totstandkoming van) de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen LinkedIn-berichten Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over LinkedIn-berichten Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over 2 berichten van de heer Koopmans op LinkedIn over de Omgevingswet later komen dan verzocht.
Besluit: 2023-09-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief vervolg op Kamerbrief over paspoortfraude en maatregelen

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over Voortgang maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude met paspoorten en VRS. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties - BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op twee trajecten. Ten eerste de maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude met paspoorten en identiteitskaarten en ten tweede het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS).
Besluit: 2023-09-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht Canadese vastgoedbelegger zet duizenden Nederlandse huurhuizen te koop'

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Canadese vastgoedbelegger zet duizenden Nederlandse huurhuizen te koop. Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over het bericht Canadese vastgoedbelegger zet duizenden Nederlandse huurhuizen te koop. De vragen zijn van het Kamerlid Beckerman (SP).
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak RvS vleermuisbescherming en gevolgen hiervan voor woningisolatie

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over uitspraak RvS vleermuisbescherming en gevolgen hiervan voor woningisolatie. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het NRC- artikel betreffende de uitspraak van de Raad van State (RvS) aangaande vleermuisbescherming en de gevolgen hiervan voor woningisolatie.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen van de leden Van Nispen en Temmink (SP) over het bericht dat gemeentes cameradrones inzetten bij bouwtechnische inspecties van woningen

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen van de leden Van Nispen en Temmink (SP) over het bericht dat gemeentes cameradrones inzetten bij bouwtechnische inspecties van woningen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de gemeente Den Haag, in navolging van de gemeente Deventer, cameradrones toepast bij het inspecteren van dakkapellen en uitbouwen. De Tweede Kamerleden Van Nispen en Temmink (beiden SP) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak RvS dat ecologisch onderzoek nodig is bij isoleren spouwmuren

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over uitspraak RvS dat ecologisch onderzoek nodig is bij isoleren spouwmuren. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over uitspraak van de Raad van State (RvS) dat ecologisch onderzoek nodig is bij het isoleren van spouwmuren. De Tweede Kamerleden Bontenbal en Inge van Dijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Hoort bij Kamerbrief over normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de beleidsagenda voor circulair bouwen.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verkooptransactie Opperdoes

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van het Woonzorgcentrum Almere en aanleunwoningen 't Landje in Opperdoes. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding septembermeicirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds

[Gepubliceerd: 2023-09-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-19 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huisbazen kunnen meer huur vragen door regels te omzeilen'

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huisbazen kunnen meer huur vragen door regels te omzeilen'. Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over het bericht 'Huisbazen kunnen meer huur vragen door regels te omzeilen'. De vragen zijn van het Kamerlid Nijboer (PvdA).
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieding afschrift koninklijk besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift koninklijk besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer. Minister De Jonge (BZK) stuurt een afschrift van het koninklijk besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer naar de Tweede Kamer. Het besluit is op 18 september 2023 in het Staatsblad bekendgemaakt.
Besluit: 2023-09-18 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Regio Deal North Sea Port District

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Kamerbrief bij Regio Deal North Sea Port District. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Regio Deal North Sea Port District Op de grens van kracht & kwetsbaarheid. Het North Sea Port District omvat onder meer de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-18 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Gelderse woondeals dreigen te mislukken door ambtenarentekort

[Gepubliceerd: 2023-09-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Gelderse woondeals dreigen te mislukken door ambtenarentekort. Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over het bericht Gelderse woondeals dreigen te mislukken: niet door stikstof, maar door ambtenarentekort. De vragen zijn van het Kamerlid de Groot (VVD).
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota van wijziging incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Nota van wijziging incidentele suppletoire begroting 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de nota van wijziging van de incidentele suppletoire begroting (ISB) 2023 voor Koninkrijksrelaties (IV) aan, over herfinanciering covidleningen.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 en over de evaluatie van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verduurzaming kwetsbare dorpen en wijken

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Kamerbrief over verduurzaming kwetsbare dorpen en wijken. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de inzet van 425 miljoen euro om de collectieve aanpak van kwetsbare dorpen en wijken te versterken. De 425 miljoen euro is bedoeld voor ondersteuning bij isolatie en eventueel interne voorzieningen bij aansluiting op warmtenetten voor de wijkaanpak.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Minister de Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief over de voortgang van het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag Wet Adviescollege ICT-toetsing

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Wet Adviescollege ICT-toetsing. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel met regels voor de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing).
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beleidsreactie op rapport hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Hoort bij Kamerbrief Beleidsreactie Rapport 'Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in Bbl'. Ministers De Jonge (BZK) en Harbers (IenW) reageren op het rapport Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in Bbl. In het rapport staan de voor- en nadelen van een mogelijke verplichting in het Bbl van hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw bij nieuwbouw.
Besluit: 2023-09-14 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief Antwoorden Kamervragen over het bericht Ernstig lek bij Kadaster: miljoenen woonadressen door iedereen op te zoeken

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Uitstelbrief Antwoorden Kamervragen over het bericht Ernstig lek bij Kadaster: miljoenen woonadressen door iedereen op te zoeken. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht Ernstig lek bij Kadaster: miljoenen woonadressen door iedereen op te zoeken later komen dan gebruikelijk. De vragen zijn gesteld door de leden Rajkowski en Minhas (beiden VVD).
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Kamerbrief over opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de onderzoeksopdracht en de deelvragen van het juridisch vooronderzoek over de toezichts- en sanctietaken van het Huis voor Klokkenluiders. Daarnaast informeert de staatssecretaris de Kamer over de opdracht aan ABDTOPConsult voor de procesbegeleiding bij de totstandkoming van het voorstel voor een fonds voor klokkenluiders en welk advies daaruit is gevolgd.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten overhedenoverleg en consequenties controversieel verklaren nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over uitkomsten overhedenoverleg en consequenties controversieel verklaren nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Overhedenoverleg dat heeft plaatsgevonden tussen een kabinetsdelegatie en de koepels VNG, IPO en Unie van Waterschappen. Ook informeert de minister over de consequenties van het controversieel verklaren van de nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden vanaf 2026.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief wetsvoorstel Kaderwet rijksinspecties

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Uitstelbrief wetsvoorstel Kaderwet rijksinspecties. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de voorbereiding van het wetsvoorstel Kaderwet op de rijksinspecties langer duurt dan eerder aangekondigd.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en koopproces

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over uitwerking Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en koopproces. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (NFBK) en over de voortgang van het Verbeterplan Vertrouwen in het koopproces.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezending werkprogramma 2024 Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over toezending werkprogramma 2024 Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer het werkprogramma 2024 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tijdelijke instructie bewaren chatberichten bewindspersonen

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief over tijdelijke instructie bewaren chatberichten bewindspersonen. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer de gewijzigde instructie bewaren chatberichten voor bewindspersonen. In de instructie zijn de afspraken aangevuld die als doel hebben om te snel vernietiging van chatberichten en -conversaties te voorkomen.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief publicatie Rijksbrede instructie behandelen Woo-verzoeken en concepten-richtlijn

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Kamerbrief publicatie Rijksbrede instructie behandelen Woo-verzoeken en concepten-richtlijn. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van een besluit op basis van de Wet open overheid (Woo) over de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief over Huurbeleid

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Hoort bij Verzamelbrief over Huurbeleid. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen binnen het huurdomein. Dit zijn de verwachte maximale huurprijsstijging 2024, het onderzoek passend toewijzen en energielabels en tot slot de correctie p de kamerbrief van de motie Pouw-Verweij & de toezeggingen aan het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks).
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief reactie Regeringscommissaris Informatiehuishouding over wetsvoorstel Algemene informatiewet

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij reactie Regeringscommissaris Informatiehuishouding over wetsvoorstel Algemene informatiewet. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) biedt de Tweede Kamer de reactie aan van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding op het verzoek om de Tweede Kamer te informeren over de termijn waarop een wetsvoorstel voor een Algemene informatiewet naar de Kamer komt, alsmede over het proces om tot het wetsvoorstel te komen.
Besluit: 2023-09-12 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen inzake de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Besluit: 2023-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer over nieuwe werkwijze wetgevingsproces

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Hoort bij Kamerbrief Eerste Kamer over Nieuwe werkwijze wetgevingsproces. Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) reageert op de motie-Veldhoen cs over codering van algoritmen binnen het wetgevingsproces.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over tegengaan koranverbrandingen

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over tegengaan koranverbrandingen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Deense regering wil koranverbrandingen voorkomen met wet en over de haatactie van Pegida in Den Haag. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgangsrapportage vertegenwoordigen 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Hoort bij Kamerbrief over Voortgangsrapportage vertegenwoordigen 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering - BZK) informeert de Tweede Kamer over welke voortgang is geboekt op het gebied van digitaal vertegenwoordigen en geeft een vooruitblik op de (nabije) toekomst.
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Adviezen van het Cft over ENNIA

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Kamerbrief bij Adviezen van het Cft over ENNIA. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK - Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de adviezen van Het College financieel toezicht CuraÁao en Sint Maarten (Cft) over ENNIA. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief planningsoverzicht Digitale Zaken 2023-2024

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij planningsoverzicht Digitale Zaken 2023-2024. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitale Zaken) biedt de Tweede Kamer een geŁpdatete planningsbrief Digitale Zaken aan voor het vervolg van 2023, waarin zij ook een doorkijk geeft naar stukken die de Kamer in het begin van 2024 kan verwachten.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving energieprestatiecertificaat woonruimte

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Besluit op Woo-verzoek over de handhaving van een energieprestatiecertificaat woonruimte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over portefeuillewijziging staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over portefeuillewijziging staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 5 september 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming technische briefing over de ISB herfinanciering covidleningen

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Kamerbrief over toestemming technische briefing over de ISB herfinanciering covidleningen. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK - Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer dat zij toestemming verleent voor het verzorgen van een technische briefing door ambtenaren over de Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023, samenhangend met herfinanciering covidleningen.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Werkprogramma 2024 Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Werkprogramma 2024 Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Minister De Jonge biedt de Tweede Kamer het Werkprogramma 2024 van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij verslagen financieel toezicht 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-06] Hoort bij Kamerbrief bij verslagen financieel toezicht 2023. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de verslagen van het financieel toezicht 2023 aan.
Besluit: 2023-09-07 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op terrein BZK

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Kamerbrief over rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op terrein BZK. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de rapportages van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van BZK over de periode van april tot en met juni 2023. De minister stuurt ook de voortgangsrapportage van de onderhandelingen van de Europese Kiesakte met deze brief naar de Kamer.
Besluit: 2023-09-07 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 8 mei 2023 over knelpunten en mogelijke hardvochtigheden in wet- en regelgeving. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek communicatie met Warm Heeg

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de initiatiefnemers van Warm Heeg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op initiatiefnota van Tweede Kamerlid Nijboer over 'diverse wijken: prettig wonen voor iedereen'

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over reactie op initiatiefnota van Tweede Kamerlid Nijboer over 'diverse wijken: prettig wonen voor iedereen'. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de initiatiefnota diverse wijken: prettig wonen voor iedereen van het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA). In de initiatiefnota worden 12 maatregelen voorgesteld om de leefbaarheid in wijken en de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoord op vragen over het bericht 'Kabinet blijft onvermurwbaar, geen broodnodige studentenhuizen of woningen onder vliegroute Schiphol'

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het bericht Kabinet blijft onvermurwbaar geen broodnodige studentenhuizen of woningen onder aanvliegroute Schiphol. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Kabinet blijft onvermurwbaar geen broodnodige studentenhuizen of woningen onder aanvliegroute Schiphol. De vragen zijn gesteld door het lid Boulakjar (D66).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieding Evaluatie wet basisregistratie adressen en gebouwen

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Hoort bij Kamerbrief over Tweede Evaluatie Wet basisregistratie adressen en gebouwen. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een verslag over de tweede evaluatie van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota kabinetsreactie 'Gezag herwinnen'

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Kamerbrief over Reactie op het ROB-signalement 'Gezag herwinnen over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur'. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer namens het kabinet de reactie op het signalement 'Gezag herwinnen: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur' dat door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is gepubliceerd op 10 november 2022
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verzoek uitstel commissiedebat Versterking lokaal bestuur

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief met verzoek uitstel commissiedebat Versterking lokaal bestuur. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een verzoek om het commissiedebat Versterking lokaal bestuur te verplaatsen.
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief maatregelen afscherming woonadressen Kadaster

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over maatregelen afschermen woonadressen Kadaster. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over Maatregelen afschermen woonadressen Kadaster.
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over werking van Nederlandse Rijksinspecties

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Inventarislijst en openbaar gemaakte documenten bij besluit op Woo-verzoek over de werking van de Nederlandse Rijksinspecties.
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werking van Nederlandse Rijksinspecties

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op een verzoek om informatie over de werking van de Nederlandse Rijksinspecties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het rekenen van extra kosten door zorgverzekeraars voor het ontvangen van post

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het rekenen van extra kosten door zorgverzekeraars voor het ontvangen van post. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over het rekenen van extra kosten door zorgverzekeraars voor het ontvangen van post. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opgeloste beveiligingsmelding ondersteunende software verkiezingen (OSV2020)

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Kamerbrief over opgeloste beveiligingsmelding ondersteunende software verkiezingen (OSV2020). Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de opgeloste beveiligingsmelding van de module voor politieke partijen van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020).
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen huurverlaging niet-toegelaten instellingen

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over huurverlaging door niet-toegelaten instellingen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over huurders die niet in aanmerking komen voor de huurverlaging op basis van de Wet huurverlaging voor huurders met een lager inkomen 2023, omdat zij een woning huren van een andere verhuurder dan een toegelaten instelling (woningcorporatie). Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij nota nav het verslag tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief bij nota nav het verslag tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma. Minister Bruins Slot (BZK) biedt, mede namens minister Ollongren (Defensie), de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen aan.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag over functioneren AIVD en MIVD 2018-2023

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij verslag over functioneren AIVD en MIVD 2018-2023. Minister Bruins Slot ( BZK) biedt de Tweede Kamer het verslag aan over het functioneren van de AIVD en de MIVD in de afgelopen 5 jaar. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over selectiecriteria Nederlandse bevoegde autoriteit voor Verordening Interoperabel Europa

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Kamerbrief over selectiecriteria Nederlandse bevoegde autoriteit voor Verordening Interoperabel Europa. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de selectiecriteria voor en de aanwijzing van de Nederlandse bevoegde autoriteit betreffende Verordening Interoperabel Europa. De staatssecretaris heeft dit toegezegd in de Kamerbrief over Verordening Interoperabel Europa van 24 april 2023.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht Gemeenten worstelen met desinformatie

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Gemeenten worstelen met desinformatie. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Gemeenten worstelen met desinformatie. Het Tweede Kamerlid Teunissen (D66) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017. Minister Bruins Slot (BZK) en minister Ollongren (Defensie) sturen de Tweede Kamer de Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017. Wiv betekent Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen uitstel bouwprojecten door implementatie Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over uitstel bouwprojecten door implementatie Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht Zaltbommel zet alle nieuwe bouwplannen een jaar lang in de ijskast.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen eerste en tweede deelbesluit na intrekking beroep

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Beslissing op een bezwaar tegen het eerste en tweede deelbesluit na intrekking van het beroep. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over de Omgevingswet. Specifiek gaat het om informatie in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Uitvoeringsrapportages Landspakketten no 2 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief bij Uitvoeringsrapportages Landspakketten no 2 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) stuurt de Eerste Kamer de Uitvoeringsrapportages van de Landspakketten no 2 2023. Dit zijn de eerste rapportages die volgens de nieuwe werkwijze in onderling overleg tussen TWO en Aruba, CuraÁao en Sint Maarten tot stand zijn gekomen. Deze Uitvoeringsrapportages beschrijven de voortgang van de drie Landspakketten tijdens de periode 16 februari 2023 tot en met 30 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-08-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over Planningsoverzicht 2023 en voorziene wetgeving 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over Planningsoverzicht 2023 en voorziene wetgeving 2024 . Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over een overzicht van voorziene wetgeving voor de rest van het jaar 2023 en de eerste helft van 2024.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Actieplan Open Overheid 2023-2027

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief bij Actieplan Open Overheid 2023-2027. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer het vijfde Nationale Actieplan Open Overheid. Bijgevoegd zijn zowel de volledige versie als een publieksversie.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beoordelingsproces en afwegingskader Startbouwimpuls (SBI)

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Kamerbrief over beoordelingsproces en afwegingskader Startbouwimpuls (SBI) . Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het beoordelingsproces en over het definitieve afwegingskader Startbouwimpuls (SBI) op basis waarvan gemeenten de woningbouwprojecten binnenkort kunnen aanmelden.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeksrapport Paal en perk stellen aan protestacties bij (privť)woningen van politici en andere personen

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Kamerbrief over onderzoeksrapport Paal en perk stellen aan protestacties bij (privť)woningen van politici en andere personen. Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport Paal en perk stellen aan protestacties bij (privť)woningen van politici en andere personen'.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over afdoening vernietigingsverzoek en bejegeningsklacht

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de afdoening van een vernietigingsverzoek en bejegeningsklacht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Verzamelwet Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag Verzamelwet Omgevingswet. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Verzamelwet Omgevingswet 20.. aan.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervraag over Europese Digitale Identiteit Wallet

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Antwoord op Kamervraag over Europese Digitale Identiteit Wallet. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op een vraag over de Europese Digitale Identiteit Wallet. Eerste Kamerleden van de PVV-fractie hebben de vraag gesteld.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over presentatie voorlopig ontwerp publieksentree Tweede Kamer

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Kamerbrief over presentatie voorlopig ontwerp publieksentree Tweede Kamer. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt naar de Tweede Kamer de presentatie van het voorlopig ontwerp van de publieksentree naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over start voorbereidende werkzaamheden Binnenhofrenovatie

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Kamerbrief over start voorbereidende werkzaamheden Binnenhofrenovatie. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de start van de voorbereidende werkzaamheden van de Binnenhofrenovatie.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over misstanden bij SNS Reaal

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Kamerbrief met reactie op brief over misstanden bij SNS Reaal. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) reageert op een verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over misstanden misstanden bij SNS Reaal en het dossier klokkenluider.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over correspondentie Wob-verzoeken over VOC-schip Rooswijk

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Bestand: Bijlagen Woo-verzoek over correspondentie Wob-verzoeken over VOC-schip Rooswijk.pdf
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie van Wob-verzoeken over VOC-schip Rooswijk

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Besluit op een verzoek om informatie over interne en externe correspondentie van Wob-verzoeken over het VOC-schip Rooswijk, inclusief inventarislijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Woo-verzoek Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming, het doel en het (beoogde) functioneren van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'De notaris, de katvanger en de waakhond'

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'De notaris, de katvanger en de waakhond'. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'De notaris, de katvanger en de waakhond'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag Wet vaste huurcontracten

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Wet vaste huurcontracten. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten (Wet vaste huurcontracten).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht Canadese vastgoedbelegger zet duizenden Nederlandse huurhuizen te koop

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht Canadese vastgoedbelegger zet duizenden Nederlandse huurhuizen te koop. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht Canadese vastgoedbelegger zet duizenden Nederlandse huurhuizen te koop later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen van VVD over het bericht Woningcorporatiebazen priv actief als vastgoedbelegger, sector scherpt integriteitscode aan

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen van VVD over het bericht Woningcorporatiebazen priv actief als vastgoedbelegger, sector scherpt integriteitscode aan. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Woningcorporatiebazen priv actief als vastgoedbelegger, sector scherpt integriteitscode aan. Het Tweede Kamerlid De Groot (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bericht Woningcorporatiebazen priv actief als vastgoedbelegger, sector scherpt integriteitscode aan

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Woningcorporatiebazen priv actief als vastgoedbelegger, sector scherpt integriteitscode aan. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Woningcorporatiebazen priv actief als vastgoedbelegger, sector scherpt integriteitscode aan. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over uitspraak Raad van State dat ecologisch onderzoek nodig is bij isoleren spouwmuren

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over uitspraak Raad van State dat ecologisch onderzoek nodig is bij isoleren spouwmuren. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over de uitspraak van de Raad van State dat ecologisch onderzoek nodig is bij het isoleren van spouwmuren, later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Bontenbal en Inge van Dijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbod herfinanciering covidleningen aan Aruba, CuraÁao en Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Hoort bij Kamerbrief over aanbod herfinanciering covidleningen aan Aruba, CuraÁao en Sint Maarten. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en over het aanbod per land van de herfinanciering van de covidleningen aan Aruba, CuraÁao en Sint Maarten en ENNIA. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over NRC-artikel over uitspraak Raad van State vleermuisbescherming en de gevolgen hiervan

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over NRC-artikel over uitspraak Raad van State vleermuisbescherming en de gevolgen hiervan. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over de uitspraak van de Raad van State aangaande vleermuisbescherming en de gevolgen hiervan, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Pouw-Verweij (JA21) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht dat commissarissen en bestuurders bij zo'n 20 woningcorporaties privhuizen verhuren voor persoonlijk rendement

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat commissarissen en bestuurders bij zo'n 20 woningcorporaties privhuizen verhuren voor persoonlijk rendement. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht dat commissarissen en bestuurders bij zo'n 20 woningcorporaties privhuizen blijken te verhuren voor persoonlijk rendement. De Tweede Kamerleden Van Dijk (CDA) en Van Baarle (DENK) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over woningtransformaties

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van communicatie rondom woningtransformaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen toezegging TO3010

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toezegging TO3010. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over toezegging TO3010. Deze toezegging gaat over monitoring van natuurdoelen en de Omgevingswet. De Eerste Kamerfracties van BBB en GroenLinks-PvdA hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief met 7 punten die de Wet op de lijkbezorging beter maken

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Hoort bij Kamerbrief reactie op brief met 7 punten die de Wet op de lijkbezorging beter maken. Minister De Jonge (BZK) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om een afschrift van zijn antwoord op de brief van het samenwerkingsverband Uitvaartorganisaties Nederland over 7 punten die de Wet op de lijkbezorging beter maken.
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen kabinetsreactie Amnesty-rapport bescherming Venezolanen

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over kabinetsreactie op Amnesty-rapport bescherming Venezolanen. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de antwoorden op vragen over de kabinetsreactie op het rapport CuraÁao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen van Amnesty International, later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over procedures en protocollen verzoeken gescheiden ouders en DigiD's kinderen

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Besluit op Woo-verzoek over procedures en protocollen over verzoeken van gescheiden ouders en de DigiD van kinderen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel huurtoeslag OekraÔense ontheemden

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief nadere memorie van antwoord wetsvoorstel huurtoeslag OekraÔense ontheemden. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel dat de huurtoeslag voor OekraÔense ontheemden regelt.
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het artikel VNG waarschuwt voor tekort aan stembureau-vrijwilligers bij volgende verkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel VNG waarschuwt voor tekort aan stembureau-vrijwilligers bij volgende verkiezingen. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het artikel VNG waarschuwt voor tekort aan stembureau-vrijwilligers bij volgende verkiezingen. De Tweede Kamerleden Hans Teunissen en Sneller (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'VNG waarschuwt voor tekort aan stembureau-vrijwilligers bij volgende verkiezingen'

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'VNG waarschuwt voor tekort aan stembureau-vrijwilligers bij volgende verkiezingen'. Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over het artikel 'VNG waarschuwt voor tekort aan stembureau-vrijwilligers bij volgende verkiezingen'. De Tweede Kamerleden Hans Teunissen en Sneller (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken documenten en communicatie over online mediaplatforms

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over de volgende online mediaplatforms: De Blauwe Tijger, Jensen, NineForNews, Dissident, Frontnieuws, Indepen, De Andere Krant en/of Gezond Verstand. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

4e deelbesluit Wob-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over de interdepartementale werkgroep desinformatie tijdens de COVID-19-crisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over resultaten inventarisatie over openbare registers

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over de resultaten van de inventarisatie naar aanleiding van de brief die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 28 maart 2023 stuurde aan staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering - BZK) over openbare registers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 7 begroting BZK

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 7 'Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid' begroting BZK (VII). Staatssecretaris Van Huffelen (BZK - Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid van hoofdstuk VII Binnenlandse Zaken van de Rijksbegroting .
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vervalste energielabels

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over een langlopende zaak tegen vervalste energielabels van 78 woningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie over Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) advies

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) advies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overleg en correspondentie Autoriteit woningcorporaties - ministerie BZK

[Gepubliceerd: 2023-09-15] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 3 augustus 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het betreft een verzoek inzake overleg en correspondentie tussen Autoriteit Woningcorporaties en het ministerie in de periode 01-01-2020 tot heden.
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel Miljoenen snappen digitale overheid onvoldoende, meeste hoofdpijn over DigiD

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel Miljoenen snappen digitale overheid onvoldoende, meeste hoofdpijn over DigiD. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het artikel Miljoenen snappen digitale overheid onvoldoende, meeste hoofdpijn over DigiD. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen vervallen huurverlaging na verhuizing

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vervallen huurverlaging na verhuizing. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over huurders die na verhuizing naar een andere woningcorporatiewoning niet in aanmerking komen voor de huurverlaging op basis van de Wet huurverlaging voor huurders met een lager inkomen 2023. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken'

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken' . Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het artikel 'Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken'. De Tweede Kamerleden Sneller, Dekker-Abdulaziz (beiden D66) en Bromet (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documenten op afstand

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over documenten op afstand waaruit blijkt dat een burger zich aan enige wet, wetgeving of regelgeving moet houden, uitgevaardigd door welk onderdeel van de Staat der Nederlanden dan ook. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over aanpak evaluaties vorming gemeente Dijk en Waard en gemeente Maashorst

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanpak evaluaties vorming gemeente Dijk en Waard en gemeente Maashorst. Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de aanpak van evaluaties omtrent de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst. Eerste Kamerleden van de fractie van de PVV hebben vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over eenheid van kabinetsbeleid

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over eenheid van kabinetsbeleid over de periode van mei 2021 tot en met december 2022. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezwaar tegen besluit op Woo-verzoek over overstap naar VNO-NCW

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Besluit op bezwaar op een besluit over documenten over de overstap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar VNO-NCW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek kwaliteitswaarborging energielabels

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over de waarborging van de kwaliteit van energielabels vanaf 2013. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over WOO-verzoek over de Omgevingswet (tweede deelbesluit)

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief over WOO-verzoek over de Omgevingswet (tweede deelbesluit). Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over een verzoek op grond van de Wet open overheid over documenten en correspondentie over de Omgevingswet, over de periode 2017 tot en met 2019.
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bijdrage BZK aan Kamerbrief informeel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit op een verzoek om documenten over de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het deel van de Kamerbrief van 18 november 2022 over vrij en veilig onderwijs dat gaat over informele scholing. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de SG/DG-werkgroep rapport 'Ongekend onrecht'

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over de SG/DG-werkgroep die zich bezighield met de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het gaat om alle correspondentie en vastleggingen van overleggen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling van de datum voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over vaststelling datum voor verkiezing leden van de Tweede Kamer. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de vaststelling van de datum voor de Tweede Kamerverkiezing 2023. De verkiezing zal plaatsvinden op woensdag 22 november 2023.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aankondiging herfinanciering covidleningen Aruba, CuraÁao en Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Kamerbrief Eerste Kamer aankondiging herfinanciering covidleningen Aruba, CuraÁao en Sint Maarten. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) verzoekt de Eerste Kamer de incidentele suppletoire begroting over de herfinanciering van covidleningen aan Aruba, CuraÁao en Sint Maarten na aanbieding op tijd te behandelen.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken herfinanciering covidleningen en aankondigig ISB herfinanciering

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken herfinanciering covidleningen en aankondigig ISB herfinanciering. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de herfinanciering van de covidleningen, na overleggen met Sint Maarten, CuraÁao en Aruba. Ook kondigt de staatssecretaris de incidentele suppletoire begroting (ISB) herfinanciering aan.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Nederlanders de overheid steeds minder vertrouwen met persoonsgegevens

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Nederlanders overheid steeds minder vertrouwen met persoonsgegevens. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het bericht dat Nederlanders de overheid steeds minder vertrouwen met persoonsgegevens. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording motie-Kluit c.s. over financiŽn inwerkingtreding Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over beantwoording motie-Kluit c.s. over financiŽn inwerkingtreding Omgevingswet. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) beantwoordt de vragen van het interpellatiedebat van de motie-Kluit c.s. over de financiŽn rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is aan de Tweede Kamer gezonden.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over digitaliseringsstrategie

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over concrete notities en strategieŽn voor de Rijksoverheid in het digitale tijdperk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit BZK Woo-verzoek klacht over medewerker Algemene Zaken

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op een verzoek om documenten over een klacht over een medewerker van het ministerie van Algemene Zaken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking en vervolgproces Gnephoek in Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over uitwerking en vervolgproces Gnephoek in Alphen aan den Rijn. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het proces voor de ontwikkeling van de Gnephoek in Alphen aan den Rijn.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kinderrechten en digitalisering

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over kinderrechten en digitalisering . Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over het beschermen van kinderen tegen digitale technologie en op internet.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording motie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Kamerbrief over beantwoording motie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de beantwoording van een motie om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op te schorten tot de in de motie genoemde problemen zijn opgelost. Het Eerste Kamerlid Crone (GroenLinks-PvdA) heeft de motie ingediend.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over handhaving op vakantieparken

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over handhaving op vakantieparken. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om tijdelijk, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de handhaving van een verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen stop te zetten. Onder de Omgevingswet krijgen gemeenten de mogelijkheid om sneller omgevingsvergunningen voor permanente bewoning van recreatiewoningen te verlenen.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op adviesrapport Elke regio telt!

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op adviesrapport Elke regio telt!. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het adviesrapport Elke regio telt! vann de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Opdrachtbevestiging onderzoek uitvoering motie 21

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Concept van de opdrachtbevestiging voor het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de uitvoering van motie 21. De Tweede Kamerleden Marijnissen (SP) en Klaver (GroenLinks) hebben de motie ingediend. Onderdeel van Kamerbrief over gewijzigde opdrachtbevestiging ADR.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek jaarverslag 2022 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om documenten over het jaarverslag 2022 van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift brief aan minister-president Sint-Maarten over aanbod herfinanciering coronaleningen

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan minister-president Sint-Maarten over aanbod herfinanciering coronaleningen. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie aan op de brief van de minister-president en minister van FinanciŽn van Sint Maarten met betrekking tot de herfinanciering van de liquiditeitslening.
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over I-strategie Rijk 2021-2025

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over I-strategie Rijk 2021-2025. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de actualisatie van de routekaarten van de I-strategie voor de komende jaren. De staatssecretaris doet met deze brief de toezeggingen over de voortgang van I-vakmanschap en de update van het CIO-stelsel af. Ook wordt tegemoetgekomen aan de toezegging over het borgen van cyberkennis.
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over VvE-versnellingsagenda verduurzaming

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over VvE-versnellingsagenda verduurzaming. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de VvE-versnellingsagenda verduurzaming. In het Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO) is uitgewerkt hoe in de gebouwde omgeving het doel van minimaal 55% CO2-reductie in 2030 te bereiken.
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat commissarissen en bestuurders bij woningcorporaties privťhuizen verhuren voor persoonlijk rendement

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat commissarissen en bestuurders bij woningcorporaties privťhuizen verhuren voor persoonlijk rendement. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat commissarissen en bestuurders bij zon 20 woningcorporaties privťhuizen blijken te verhuren voor persoonlijk rendement later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Inge van Dijk (CDA) en Van Baarle (Denk) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over commissarissen en bestuurders verhuren privťhuizen bij woningcorporaties

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over commissarissen en bestuurders verhuren privťhuizen bij woningcorporaties. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat commissarissen en bestuurders bij zon 20 woningcorporaties privťhuizen verhuren voor persoonlijk rendement later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Primos-prognose en rapportage plancapaciteit

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief over Primos-prognose en rapportage plancapaciteit. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de Primos-prognose en rapportage plancapaciteit en de betekenis daarvan voor de bouwopgave. De Eerste Kamer heeft een gelijkluidende brief gekregen. In de brief aan de Eerste Kamer ontbreekt de tekst over het opkoopfonds.
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding advies AcICT over toekomst Basisregistratie Personen (BRP)

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding advies AcICT over toekomst Basisregistratie Personen (BRP). Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de aanbieding van het advies van Adviescollege ICT (AcICT) over de toekomst van de Basisregistratie Personen (BRP).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over gevolgen arbeids-, asiel-, studie- en gezinsmigratie voor woningmarkt

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie over gevolgen arbeids-, asiel-, studie- en gezinsmigratie voor woningmarkt. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op een motie waarin gevraagd werd te rapporteren over de gevolgen van arbeids-, asiel-, studie- en gezinsmigratie voor de woningmarkt en om daarbij expliciet aan te geven hoeveel en welke typen woningen daarmee jaarlijks gemoeid zijn. Het Tweede Kamerlid Pouw-Verweij (JA21) heeft de motie ingediend.
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over commissarissen en bestuurders die bij woningcorporaties privťhuizen verhuren

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over commissarissen en bestuurders die bij woningcorporaties privťhuizen verhuren. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat commissarissen en bestuurders bij woningcorporaties privťhuizen blijken te verhuren voor persoonlijk rendement later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ontwikkelingen burgerservicenummer

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Kamerbrief ontwikkelingen burgerservicenummer. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen bij het burgerservicenummer (BSN). De staatssecretaris gaat onder meer in op het uitbreiden van het gebruik van het BSN naar het Caribisch deel van het Koninkrijk en op de uitkomsten van het onderzoek naar het wijzigen van een BSN.
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over agenda Coalities voor de digitale samenleving

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over agenda Coalities voor de digitale samenleving. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de agenda Coalities voor de digitale samenleving.
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Eerste Kamercommissie heeft deze vragen schriftelijk gesteld.
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over (voormalig) hotel 't Elshuys

[Gepubliceerd: 2023-07-12] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 6 juli 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (WOO). Het betreft een verzoek inzake het openbaar maken van informatie over 'de dwangmaatregel die op het hotel 't Elshuijs is opgelegd door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - inclusief de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening'.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstel beantwoording Kamervragen over artikel uit De Stentor van 24 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Uitstel beantwoording Kamervragen over artikel uit De Stentor van 24 juni 2023. Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over een artikel uit De Stentor van 24 juni 2023, later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Sneller, DekkerAbdulaziz (beiden D66) en Bromet (GroenLinks) (allen D66).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gevallen waarin Nederlandse moslims gecremeerd worden

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gevallen waarin Nederlandse moslims gecremeerd worden. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over gevallen waarin Nederlandse moslims gecremeerd worden. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op jaarverslagen 2022 van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsreactie op jaarverslagen 2022 van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de jaarverslagen van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verbetering openbare agenda's bewindspersonen en paragrafen in memories van toelichting

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over verbetering openbare agenda's bewindspersonen en paragrafen in memories van toelichting. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de opzet voor de evaluaties van de verbetering van openbare agendas van bewindspersonen en de lobbyparagrafen in memories van toelichting bij wetsvoorstellen.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tijdelijke beleidsregel elektrische laadpunten verzorgingsplaatsen

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de tijdelijke beleidsregel inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieding ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Aanbieding ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit digitale overheid in verband met regels over directe bevraging van de gezagsmodule. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij uitvoeringsagenda's Aruba, CuraÁao en Sint Maarten derde kwartaal 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief bij uitvoeringsagenda's Aruba, CuraÁao en Sint Maarten derde kwartaal 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de uitvoeringsagendas voor het derde kwartaal van 2023 voor de landen Aruba, CuraÁao en Sint Maarten. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontvangst verslag over de evaluatie van de Wet College voor de rechten van de mens

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Kamerbrief over ontvangst verslag over de evaluatie van de Wet College voor de rechten van de mens. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de evaluaties van de Wet College voor de rechten van de mens (CRM) en de gelijke behandelingswetten. De evaluatie van de gelijke behandelingswetten wordt het najaar van 2023 naar de minister gezonden.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen leden CDA over het bericht dat de provincie Zeeland geen geld ontvangt uit het Volkshuisvestingsfonds

Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen Energie-Nederland en het ministerie van BZK

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Energie-Nederland en het ministerie van BZK. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief publicatie besluit op Woo-verzoek over SG/DG-werkgroep rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Kamerbrief publicatie besluit op Woo-verzoek over SG/DG-werkgroep rapport Ongekend onrecht. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het besluit op een Woo-verzoek over de SG/DG-werkgroep die zich bezighield met de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek Militaire Willems-Orde Colijn

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek Militaire Willems-Orde Colijn. Minister De Jonge (BZK) reageert op de vraag of de Nederlandse regering bereid is om de aan oud-premier Hendrikus Colijn verleende Militaire Willems-orde (MWO) in te trekken. Deze ontving hij voor zijn rol in het koloniale leger en het koloniale bestuur tussen 1894 en 1903.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over online mediaplatformen

[Gepubliceerd: 2023-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over de online mediaplatformen BLCKBX, Cafť Weltschmerz en De Nieuwe Wereld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief resultaten onderzoek naar digitale vaststelling en verificatie identiteit

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief resultaten onderzoek naar digitale vaststelling en verificatie identiteit. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van onderzoek naar de mogelijkheden en risico's van digitale vaststelling en verificatie van de identiteit bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Kabinetsreactie IPKO juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kamerbrief Kabinetsreactie IPKO juni 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt, namens het kabinet, een reactie naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat plaatsvond van 1 tot en met 5 juni 2023 in Den Haag. De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en de Tweede Kamer hadden om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief algoritmen en AI

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Kamerbrief algoritmen en AI. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de stappen die gezet worden richting een verantwoord gebruik van algoritmen binnen de overheid. Ook komt de staatssecretaris enkele toezeggingen over kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) na.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit BZK Woo-verzoek mondkapjesdeal

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op een verzoek om informatie over de zogeheten mondkapjesdeal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gesprek leden Agenda-overleg BAG BAO

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om een verslag van het gesprek dat verzoeker op 16 februari 2023 gevoerd heeft met de voorzitter van het Agenda-overleg BAG BAO (BAG Bronhouders en Afnemersoverleg) en het lid vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van dit Agenda-overleg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op Woo-verzoek over leidraad voor brede portefeuilleafweging bij overtollig Rijksvastgoed

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over de leidraad voor brede portefeuilleafweging bij overtollig Rijksvastgoed. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Omgevingswet en VTH

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Omgevingswet en VTH. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht dat minister van staat Sorgdrager en oud-minister Van Aartsen oproepen om de Omgevingswet niet in te voeren en te schrappen.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak 5e tranche Regio Deals

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over aanpak 5e tranche Regio Deals. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak 5e tranche Regio Deals. Het kabinet heeft besloten om 84 miljoen euro van de gereserveerde middelen van de 6e tranche over te hevelen naar de 5e tranche.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief samenstelling Europees Parlement

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief samenstelling Europees Parlement. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de implicaties van het besluit van de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement over de samenstelling van het Europees Parlement en het verdere proces.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gewijzigde opdrachtbevestiging ADR

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief over gewijzigde opdrachtbevestiging ADR. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de aangepaste opdrachtbevestiging aan de Auditdienst Rijk (ADR) betreffende het onderzoek naar de uitvoering van motie 21. De Tweede Kamerleden Marijnissen (SP) en Klaver (GroenLinks) hebben de motie ingediend.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij essaybundel Doorwerkingen van slavernijverleden Meervoudige perspectieven op de relatie tussen verleden en heden

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief bij essaybundel Doorwerkingen van slavernijverleden Meervoudige perspectieven op de relatie tussen verleden en heden. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de essaybundel Doorwerkingen van slavernijverleden. Meervoudige perspectieven op de relatie tussen verleden en heden. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over vervolg wetsvoorstel Met ťťn stem meer keus

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Kamerbrief over vervolg wetsvoorstel Met ťťn stem meer keus. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van het wetsvoorstel Met ťťn stem meer keus. De minister deelt de verschillende stappen die zij sinds haar laatste brief heeft gezet, alsmede haar bevindingen en conclusies.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken klokkenluidersdossier

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken klokkenluidersdossier. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken omtrent het Klokkenluidersdossier. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet juni 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet januari 2024

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet januari 2024. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief cookies en online tracking

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over cookies en online tracking. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over cookies en online tracking. Zij gaan onder meer in op de huidige wetgeving rondom cookies en welke problemen er spelen in de praktijk.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang Experimentbesluit BRP dataminimalisatie

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Kamerbrief Voorhang Experimentbesluit BRP dataminimalisatie. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit Experimentbesluit BRP dataminimalisatie. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Woo-verzoek over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Hoort bij Kamerbrief over publicatie Woo-verzoek over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van een Woo-verzoek over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bestuurlijke reactie AcICT-rapport Logius Infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Hoort bij Kamerbrief over bestuurlijke reactie AcICT-rapport Logius Infrastructuur. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer een bestuurlijke reactie op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over de ICT-infrastructuur van Logius.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over demonstratierecht in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over demonstratierecht in Nederland. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt een reactie op een aantal moties en verzoeken inzake het demonstratierecht in Nederland.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht nieuwbouwprojecten geschrapt

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht nieuwbouwprojecten geschrapt. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht Nieuwbouwprojecten geschrapt, bedrijven zoeken manieren om door te bouwen. Het Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief marktwaarde, beleidswaarde en OOB-status woningcorporaties

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief marktwaarde, beleidswaarde en OOB-status woningcorporaties. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het traject dat hij samen met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Autoriteit woningcorporaties en Aedes heeft doorlopen om te komen tot verbeterde waardering van het vastgoed van woningcorporaties. Ook gaat de minister in op de status van woningcorporaties als Organisatie van Openbaar Belang (OOB).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit op Woo-verzoek over de Omgevingswet, vanaf 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota antwoorden Kamervragen over het bericht Kinderen opgelicht met virtuele muntjes voor gameplatform Roblox

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over het bericht Kinderen opgelicht met virtuele muntjes voor gameplatform Roblox. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Kinderen opgelicht met virtuele muntjes voor gameplatform Roblox. Tweede Kamerlid Slootweg (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-27 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor Nederlanders

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor Nederlanders. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) beantwoordt vragen over jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor Nederlanders. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Kops (PVV).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang herziening Besluit servicekosten door scherpere afbakening

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over voortgang herziening Besluit servicekosten door scherpere afbakening. Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn verkenning en zijn streven om het Besluit servicekosten scherper af te bakenen.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie amendementen Beckerman op 1e suppletoire begroting 2023 BZK

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over appreciatie amendementen Beckerman op 1e suppletoire begroting 2023 BZK. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de appreciatie van de zes ingediende amendementen door het lid Beckerman (SP) op de 1e suppletoire begroting 2023 (Kamerstuk 36 350 VII nr. 1 en 2) van BZK.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toezichtrapport Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief toezichtrapport Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2022. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in 2022.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief behandeling wetsvoorstel Vereenvoudiging huurtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Kamerbrief behandeling wetsvoorstel Vereenvoudiging huurtoeslag. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) verzoekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Vereenvoudiging van de huurtoeslag voor het zomerreces te behandelen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen bij bericht Rijk kan kant-en-klare flexwoningen niet kwijt

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen bij bericht Rijk kan kant-en-klare flexwoningen niet kwijt. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht Rijk kan kant-en-klare flexwoningen niet kwijt. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kabinetsreactie op petitie Verhoog kiesdrempel

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Kabinetsreactie op petitie Verhoog kiesdrempel. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de petitie 'Verhoog kiesdrempel'. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft om de reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording brief inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over beantwoording brief inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op de brief van de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de proefprojecten.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking documenten over arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Minister Bruins Slot (BZK) heeft op 26 juni 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het gaat om een verzoek over het openbaar maken van documenten over arbeidsvoorwaarden.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Toetsingskader Risicoregelingen lening Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief Toetsingskader Risicoregelingen lening Sint Maarten. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer het Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid over een lening aan Sint Maarten. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het algoritmeregister

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het algoritmeregister. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) beantwoordt vragen over het algoritmeregister en een bericht van NOS hierover. De vragen zijn de Kamerleden Azarkan (DENK) en Dekker-Abdulaziz (D66).
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op motie-Van Haga over woningsplitsen

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over reactie op motie-Van Haga over woningsplitsen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de motie-Van Haga (Groep Van Haga) over woningsplitsen. Deze motie verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat kadastraal ongesplitste zelfstandige woningen vergunningsvrij gesplitst kunnen worden.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inwerkingtreding van artikel 15 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over inwerkingtreding van artikel 15 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de inwerkingtreding van artikel 15 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij internetconsultatie leennormen 2024

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Kamerbrief over leennormen hypothecair krediet 2024. Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de leennormen voor hypothecair krediet voor 2024.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief onderzoeksrapporten wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapporten over wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de resultaten aan die worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage rapport VenetiŽcommissie over de rechtsstaat in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage rapport VenetiŽcommissie over de rechtsstaat in Nederland. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage over het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de VenetiŽcommissie), de Opinion on the Legal Protection of Citizens over Nederland. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma Wonen en zorg voor ouderen

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief TK over Voortgang programma Wonen en zorg voor ouderen. Ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Wonen en zorg voor ouderen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Quickscan lokale misleidende informatie

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Quickscan lokale misleidende informatie. Minister Bruins Slot ( BZK) biedt de Tweede Kamer de Quickscan lokale misleidende informatie aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2023. Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen over de 1e suppletoire begrotingen van het ministerie BZK, het Gemeentefonds, Provinciefonds en Koninkrijksrelaties aan. De vaste Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken, de Commissie Koninkrijksrelaties heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-22 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toepassing 'comply or explain' in Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief toepassing 'comply or explain' in Caribisch Nederland. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de toepassing van het principe 'comply or explain' in Caribisch Nederland. Het belangrijkste uitgangspunt van 'comply or explain' is dat alle Europees-Nederlandse beleidsintensiveringen en de daaruit voortvloeiende wetgeving en financiŽle gevolgen van toepassing zijn voor Caribisch Nederland, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke Kamervragen over 1ste suppletoire begroting 2023 EZK, BZK en JenV

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op schriftelijke Kamervragen over 1ste suppletoire begroting 2023 EZK, BZK en JenV. Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over de 1e suppletoire begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid aan. De Tweede Kamercommissie Digitale Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang implementatie Wet open overheid (Woo)

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Kamerbrief over voortgang implementatie Wet open overheid (Woo). Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer opnieuw over de voortgang van de implementatie van de Wet open overheid (Woo). De minister heeft hierover de Kamer eerder geÔnformeerd op 26 april 2022 en 8 juli 2022. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief bij nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014. Ook reageert de minister op de aangekondigde wijziging van het amendement Grinwis-Nijboer.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over verhoging forensenbelasting in 2020

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verhoging forensenbelasting in 2020. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de uitspraak van Gerechtshof 's-Hertogenbosch over forse verhoging van de forensenbelasting in 2020. De Tweede Kamerleden Idsinga en Grevink (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van diverse onderwerpen op het gebied van Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sturing grootschalige bedrijfsvestigingen casus Lutkemeerpolder

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over sturing op grootschalige bedrijfsvestigingen casus Lutkemeerpolder. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over sturing op grootschalige bedrijfsvestigingen casus Lutkemeerpolder.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging Dittrich over huwelijk tussen partners van gelijk geslacht in Caribisch deel Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over toezegging Dittrich over huwelijk tussen partners van gelijk geslacht in Caribisch deel Koninkrijk. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Eerste Kamer een reactie op de toezegging aan het lid Dittrich (D66), om met de landen te bespreken dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk de mogelijkheid wordt geboden tot het aangaan van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie storing DigiD 1 en 2 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie storing DigiD 1 en 2 maart 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de evaluatie naar de DigiD-storing op 1 en 2 maart 2023.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang vervolgtraject invulling slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief voortgang vervolgtraject invulling slavernijverleden. De Tweede Kamer krijgt informatie over de verdere invulling van het vervolgtraject na de excuses voor het slavernijverleden. Minister Bruins Slot (BZK), minister Hoekstra (BZ), minister Dijkgraaf (OCW), minister Van Gennip (SZW), minister Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) hebben deze brief gestuurd. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. De vragen zijn van het Kamerlid Nijboer (PvdA).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoek naar de heer Bakker Schut

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoek naar de heer Bakker Schut. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het onderzoek dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst in de jaren 1970 deed naar de heer Bakker Schut. De Tweede Kamerleden Leijten en Van Nispen (beiden SP) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Jaarverslag 2022 Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2022 Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer het Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie . Minister Bruins Slot (BZK) meldt de Eerste kamer dat de antwoorden op vragen over de hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie later komen dan gebruikelijk. De leden van de Eerste Kamerfractie van de PvdD hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op nadere vragen over de Wet bescherming klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief met reactie op nadere vragen over de Wet bescherming klokkenluiders. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Wet bescherming klokkenluiders. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning van de Eerste Kamer heeft de vragen gesteld. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over desinformatie en online platformen

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over desinformatie en online platformen. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) beantwoordt Kamervragen over desinformatie en online platformen. De vragen komen uit het Commissiedebat Desinformatie en Online Platformen van 14 juni 2023, maar waren toen nog niet beantwoord.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht `Iedere wijk een straatje erbij`

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Iedere wijk een straatje erbij. Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het bericht Iedere wijk een straatje erbij. Het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat Nederlanders de overheid steeds minder vertrouwen met persoonsgegevens

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat Nederlanders de overheid steeds minder vertrouwen met persoonsgegevens. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat Nederlanders de overheid steeds minder vertrouwen met persoonsgegevens, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij kamerbrief Modernisering van het grondbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid. Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de modernisering van het grondbeleid.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten.
Besluit: 2023-06-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang BTIV verkoopregels en grondposities

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over voorhang BTIV verkoopregels en grondposities. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Toegelaten Instellingen 2015 (BTIV) in verband met de wijziging van de verkoopregels en grondposities voor woningcorporaties aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actualiteit huurbeleid

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief over actualiteit huurbeleid. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen over huren.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Onderzoek mogelijke schade MuWi-scholen

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over Onderzoek mogelijke schade MuWi-scholen. Minister De Jonge (VRO) informeert de Tweede Kamer over een mogelijk probleem met MUWI-vloeren in een deel van de schoolgebouwen.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ontwikkelingen verduurzaming gebouwde omgeving

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief ontwikkelingen verduurzaming gebouwde omgeving. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderzoeken en beleidsontwikkelingen rond verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over financiŽle haalbaarheid investeringen corporaties en lokale prestatieafspraken 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over financiŽle haalbaarheid investeringen corporaties en lokale prestatieafspraken 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de financiŽle haalbaarheid van de investeringen voor corporaties en de lokale prestatieafspraken 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over artikel Lenen voor zonnepanelen levert vaak gratis geld op

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel Lenen voor zonnepanelen levert vaak gratis geld op. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het artikel Lenen voor zonnepanelen levert vaak gratis geld op. De Tweede Kamerleden Boulakjar en Boucke (beiden D66) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Staat van de Uitvoering, Special 2023 Inspiratie uit het buitenland

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over Staat van de Uitvoering, Special 2023 Inspiratie uit het buitenland. Minister Bruins Slot ( BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Staat van de Uitvoering Special 2023, Inspiratie uit het buitenland'. Het rapport is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek deelname AIVD aan rondetafelgesprek versterking weerbaarheid democratie

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief reactie op verzoek deelname AIVD aan rondetafelgesprek versterking weerbaarheid democratie. Minister Bruins Slot (BZK) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer om de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) uit te nodigen voor het rondetafelgesprek over versterking weerbare democratie op 28 juni 2023.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsreactie Staat van de Uitvoering 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief kabinetsreactie Staat van de Uitvoering 2022. Minister Bruins Slot (BZK) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) delen de reactie van het kabinet op de Staat van de Uitvoering 2022 met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Tristatecity in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over de ontwikkeling, beleidsvorming en doelstellingen van een Tristatecity in Nederland van 2012 tot nu. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten 5e tranche Woningbouwimpuls

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Kamerbrief uitkomsten 5e tranche Woningbouwimpuls. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de uitkomsten van de 5e ronde van de Woningbouwimpuls met de Tweede Kamer. Ook meldt de minister zijn voornemen voor een 6e ronde eind 2023.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over versterking kennisfunctie Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over versterking kennisfunctie Rijksoverheid. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over versterking kennisfunctie Rijksoverheid. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over afschrift brief aan gemeente Baarle-Nassau over herverdeling gemeentefonds

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over afschrift brief aan gemeente Baarle-Nassau over herverdeling gemeentefonds. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de afschrift van haar brief aan het college van B en W van de gemeente Baarle-Nassau in reactie op hun schrijven van 21 december 2022 over de herverdeling van het gemeentefonds.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over AIVD-rapport `anti-institutioneel-extremisme'

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over AIVD-rapport `anti-institutioneel-extremisme'. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het AIVD-rapport over `anti-institutioneel-extremisme'. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapport evaluatie Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding rapport evaluatie Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het rapport over de evaluatie van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over aanpak evaluaties over vorming gemeente Dijk en Waard en gemeente Maashorst

[Gepubliceerd: 2023-12-29] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over aanpak evaluaties over vorming gemeente Dijk en Waard en gemeente Maashorst. Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op nadere vragen over de aanpak van de evaluaties over de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst later komen dan gebruikelijk. De Eerste Kamerleden van de fracties van de BBB, PVV, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota uitstelbrief vragen over evaluatie Maashorst

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden vragen over evaluatie Maashorst. Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de aanpak van de evaluaties over de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht Eigen Huis subsidieaanvraag voor groen huis rompslomp'

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over het bericht Eigen Huis subsidieaanvraag voor groen huis rompslomp'. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) beantwoordt vragen over het bericht Eigen Huis subsidieaanvraag voor groen huis rompslomp'. De vragen zijn van de Kamerleden Van Dijk en Bontenbal (beiden CDA).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'Gelijk recht doen'

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'Gelijk recht doen'. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Eerste Kamer een reactie op het rapport Gelijk recht doen. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over de rol van zogenaamde witte jassen, steunzenders en media

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Besluit op een verzoek om informatie over de rol van zogenaamde witte jassen, steunzenders en media die kunnen worden benaderd om waar nodig een extra toelichting te geven over hun expertise bij de (communicatiestrategie) Tijdelijke wet cyberoperaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorjaarsbesluitvorming klimaat gebouwde omgeving en voortgangsrapportage PVGO

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over voorjaarsbesluitvorming klimaat gebouwde omgeving en voortgangsrapportage PVGO. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het afgelopen jaar. Ook werpt de minister een blik op de toekomst.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over huurverlaging bij intermediaire verhuur

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over huurverlaging bij intermediaire verhuur. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op schriftelijke vragen over huurders die via de intermediaire verhuur niet in aanmerking komen voor de huurverlaging op basis van de Wet eenmalige huurverlaging 2023. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kamerbrief over afwegingen en jurisprudentie van eigendomsrecht van belang bij tot stand komen van nieuwe wetgeving op terrein van volkshuisvesting

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over afwegingen en jurisprudentie van eigendomsrecht van belang bij tot stand komen van nieuwe wetgeving op terrein van volkshuisvesting. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de afwegingen en jurisprudentie over het eigendomsrecht die van belang zijn bij de totstandkoming van wetgeving op het terrein van volkshuisvesting.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapport `Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw Mogelijke verplichting in Bbl`

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapport`Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw Mogelijke verplichting in Bbl`. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) stuurt de Tweede Kamer het rapport Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in het Bbl.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over onderzoek naar (risico)profiel UT001

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over onderzoek naar (risico)profiel UT001. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de antwoorden op vragen over het rapport van het onderzoek naar het (risico)profiel UT001 later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over mogelijk verbod op onderkeldering in Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over mogelijk verbod op onderkeldering in Amsterdam. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over het mogelijk verbod op onderkeldering in Amsterdam later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over AIVD

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over AIVD. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek seriemoord

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Besluit op een verzoek om documenten over een seriemoord. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over totstandkoming prijs Paleis Soestdijk

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over totstandkoming prijs Paleis Soestdijk. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het opiniestuk Kabinet moet open zijn over prijs Soestdijk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Voortgangsrapportage Regio Deals 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Regio Deals 2022. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de 32 lopende Regio Deals.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Woo- besluit over de rol van zogenaamde witte jassen, steunzenders en media

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over publicatie Woo- besluit over de rol van zogenaamde witte jassen, steunzenders en media. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van besluit op Woo-verzoek over de rol van zogenaamde witte jassen, steunzenders en media die kunnen worden benaderd om waar nodig een extra toelichting te geven over hun expertise bij de Tijdelijke wet cyberoperaties.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kwaliteit energielabel

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief over kwaliteit energielabel. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het verbeteren van de kwaliteit van het energielabel en de voortgang omtrent 3 aangenomen moties.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapportage Regeringscommissaris Informatiehuishouding

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over rapportage Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) stuurt de Tweede Kamer de rapportage en speerpunten van de regeringscommissaris informatiehuishouding.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma 'Een thuis voor iedereen

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over voortgang programma 'Een thuis voor iedereen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Een thuis voor iedereen. Dit programma heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de voorhang van het ontwerpbesluit Tijdelijk Experimentenbesluit nieuwe stembiljetten.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang proces om te komen tot nieuwe Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK)

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over voortgang proces om te komen tot nieuwe Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK). Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het proces om te komen tot een nieuwe Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over berichtgeving Digitale identiteitsdoelen voor burgers behaald, maar onduidelijkheid over toekomstige inlogmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving Digitale identiteitsdoelen voor burgers behaald, maar onduidelijkheid over toekomstige inlogmiddelen. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht Digitale identiteit voor burgers: doelen behaald, maar nog onduidelijkheid over toekomstige inlogmiddelen. De Tweede Kamerleden Rahimi (VVD) en Slootweg (CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over contouren startbouwimpuls en aanbieding handreiking regionale versnellingstafels

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over contouren startbouwimpuls en aanbieding handreiking regionale versnellingstafels. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de startbouwimpuls en de regionale versnellingstafels.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over wegnemen obstakels voor permanente bewoning recreatiewoningen

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over wegnemen obstakels voor permanente bewoning recreatiewoningen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het wegnemen van obstakels om recreatiewoningen te bestemmen voor permanente bewoning. Het Tweede Kamerlid Pouw Verweij (JA21) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-07 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over gegevens, documenten en registraties van nationaal belang

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief bij rapport over gegevens, documenten en registraties van nationaal belang. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer het rapport Digitale Kroonjuwelen: Gegevens, documenten en registraties van Nationaal Belang.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Jaarverslag, Slotwet en rapport Algemene Rekenkamer BZK, EZK en JenV 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Jaarverslag, Slotwet en rapport Algemene Rekenkamer BZK, EZK en JenV 2022. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het jaarverslag, de Slotwet en het rapport van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) in 2022.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief over hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag functioneren van diensten

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Uitstelbrief over hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag functioneren van diensten. Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat de toezending van de hoofdlijnennotitie betreffende de voorgenomen wijziging van de Wiv 2017 en het verslag over het functioneren van de diensten als bedoeld in artikel 167, tweede lid, Wiv 2017 later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang programma Betaalbaar Wonen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief voortgang programma Betaalbaar Wonen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het programma Betaalbaar Wonen.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over strandbebouwing

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over strandbebouwing. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) beantwoordt vragen over de strandbebouwing en de toestemming voor de exploitatie van stranden door het Rijksvastgoedbedrijf, met name het Zuiderstrand in Den Haag. De vragen zijn van het Kamerlid Van Esch (PvdD).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om kabinetsreactie op rapporten Amnesty International

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om kabinetsreactie op rapporten Amnesty International. Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat de kabinetsreactie op de rapporten Demonstratierecht onder druk en Ongecontroleerde macht van Amnesty International voor de start van het zomerreces naar de Tweede Kamer wordt verstuurd.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over structureel opschalen (ver)bouwcapaciteit

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief over structureel opschalen (ver)bouwcapaciteit. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het structureel opschalen van de (ver)bouwcapaciteit.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over alle documentatie omtrent Woo-besluiten Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over alle onderliggende documenten en/of correspondentie over de bij BZK behandelde Wob-/Woo-verzoeken over de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht. Het gaat om de documenten en/of correspondentie die leidden tot de besluiten van 24 januari 2023 en 13 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventaris en documenten bij Woo-besluit over alle documentatie omtrent Woo-besluiten Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Documenten bij een Woo-besluit over alle onderliggende documenten en/of correspondentie over de bij BZK behandelde Wob-/Woo-verzoeken over de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift brief met reactie over het rapport `Als de overheid niet thuis geeft`

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift brief met reactie over het rapport `Als de overheid niet thuis geeft`. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de reactie op het rapport Als de overheid niet thuis geeft van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Jaarrapportage Adviescollege ICT-toetsing 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief over Jaarrapportage Adviescollege ICT-toetsing 2022. Minister van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) biedt de Tweede Kamer de jaarrapportage Adviescollege ICT-toetsing 2022 aan.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief vertalingen DPIA en HRIA Facebookpagina's overheid

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief vertalingen DPIA en HRIA Facebookpagina's overheid. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer vertalingen van de Data Protection Impact Assessment (DPIA) en Human Rights Impact Assessment (HRIA) van het gebruik van Facebookpaginas door de overheid.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over jaarverantwoording Koninkrijksrelaties en BZK 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over jaarverantwoording Koninkrijksrelaties en BZK 2022. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de jaarverantwoording 2022 van Koninkrijksrelaties en van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen V-100 over jaarverantwoording 2022 thema Informatiepunt Digitale Overheid

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen V-100 over jaarverantwoording 2022 thema Informatiepunt Digitale Overheid. Minister Bruins Slot (BZK) biedt de antwoorden aan op vragen van de V-100 over de jaarverantwoording 2022 van BZK. Deze vragen hebben betrekking op het thema Informatiepunt Digitale Overheid.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Kamerbrief over motie ingediend tijdens debat over persvrijheid en persveiligheid

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Kamerbrief over motie ingediend tijdens debat over persvrijheid en persveiligheid. Minister Bruins Slot (BZK) reageert op een motie die ingediend is tijdens het debat over persvrijheid en persveiligheid. De motie is ingediend door Kamerlid Van Meijeren (FvD).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsreactie op Amnesty-rapport bescherming Venezolanen CuraÁao

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief kabinetsreactie op Amnesty-rapport bescherming Venezolanen CuraÁao. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport 'CuraÁao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over mogelijk verbod op onderkeldering in Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mogelijk verbod op onderkeldering in Amsterdam. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het mogelijk verbod op onderkeldering in Amsterdam. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over brief Inspectieraad omtrent voorbereidingstraject Kaderwet op rijksinspecties

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over brief Inspectieraad omtrent voorbereidingstraject Kaderwet op rijksinspecties. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de brief die zij van de Inspectieraad heeft gekregen betreffende het het voorbereidingstraject van de Kaderwet op de rijksinspecties.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief vragen V-100 over jaarverantwoording 2022 thema Versnippering Informatievoorziening Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen V-100 over jaarverantwoording 2022 thema Versnippering Informatievoorziening Caribisch Nederland. Minister Bruins Slot (BZK) biedt de antwoorden aan op vragen van de V-100 over de jaarverantwoording 2022 van BZK. Deze vragen hebben betrekking op het thema Versnippering informatievoorziening Caribisch Nederland.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Nota Ruimte

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Kamerbrief over Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Nota Ruimte. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Nota Ruimte.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Zesde voortgangsrapportage Wind in de zeilen

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief bij Zesde voortgangsrapportage Wind in de zeilen. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de Zesde voortgangsrapportage Wind in de zeilen.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel huurtoeslag OekraÔense ontheemden

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel huurtoeslag OekraÔense ontheemden. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord aan bij de Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor OekraÔense ontheemden.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen van het lid De Groot inzake het bericht Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Beantwoording Kamervragen van het lid De Groot inzake het bericht Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders . Minister de Jonge (VWS) stuurt de antwoorden op de vragen over het bericht Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders naar de Tweede Kamer. Het Tweede Kamerlid De Groot (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede kamer over Voortgang Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Rijk kan kant-en-klare flexwoningen niet kwijt

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over bericht Rijk kan kant-en-klare flexwoningen niet kwijt. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht Rijk kan kant-en-klare flexwoningen niet kwijt later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering diverse moties en toezeggingen bouwregelgeving

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering diverse moties en toezeggingen bouwregelgeving. Minister De Jonge (VRO) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van bouwregelgeving.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo-besluit Besluitvorming informele scholing

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Hoort bij Kamerbrief over Woo-besluit Besluitvorming informele scholing. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van besluit op Woo-verzoek over de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het deel van de Kamerbrief van 18 november 2022 over vrij en veilig onderwijs dat gaat over informele scholing.
Besluit: 2023-06-01 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over bericht Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over bericht Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders . Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) beantwoordt vragen over het bericht Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders. Het Tweede Kamerlid De Groot (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vernietigingsverzoek en klachtafhandeling

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om documenten over een vernietigingsverzoek en een bejegeningsklacht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventaris en documenten bij Woo-besluit over woningcorporatie Bo-ex

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Inventaris en documenten bij Woo-besluit over communicatie tussen Autoriteit Woningcorporaties en woningcorporatie Bo-ex over de aanstelling van de interim-directeur en huurderscommissarissen van Bo-ex.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over woningcorporatie Bo-ex

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Autoriteit Woningcorporaties en woningcorporatie Bo-ex over de aanstelling van de interim-directeur en huurderscommissarissen van Bo-ex. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden vragen Eerste Kamer over reactie op rapport Ketenen van het verleden

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden vragen Eerste Kamer over reactie op rapport Ketenen van het verleden. Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de kabinetsreactie op het rapport Ketenen van het verleden later komen dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op artikel Bemoeienis werkgever met raadslidmaatschap onwenselijk

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Kamerbrief reactie op artikel Bemoeienis werkgever met raadslidmaatschap onwenselijk. Minister Bruins Slot (BZK) reageert op het artikel Bemoeienis werkgever met raadslidmaatschap onwenselijk. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 11de Voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over 11de Voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over desinformatie

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over desinformatie. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over desinformatie. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Antwoorden op nadere Kamervragen over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Eerste Kamerleden de fracties CDA, PvdA en ChristenUnie hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over tweet Wat zůu het helpen als dit soort kwaadaardigheid geen podium meer zou krijgen

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over tweet Wat zůu het helpen als dit soort kwaadaardigheid geen podium meer zou krijgen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de tweet Wat zůu het helpen als dit soort kwaadaardigheid geen podium meer zou krijgen. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (Forum voor Democratie) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overzicht wijzigingen huurtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief overzicht wijzigingen huurtoeslag. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Tweede Kamer een overzicht van de wijzigingen die het kabinet heeft voorzien voor de huurtoeslag. Ook gaat de minister in op de financiŽle gevolgen van deze wijzigingen.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de toepassing aan van het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid op de achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Staat. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over broncode van PLOOI

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over broncode van PLOOI. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over broncode van PLOOI

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over broncode van PLOOI. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op rapport van bevindingen `Ketenen van het verleden`

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op rapport `Ketenen van het verleden`. Minister Bruins Slot (BZK) beantwoordt vragen naar aanleiding van de brief van 9 mei 2023 over de kabinetsreactie op het rapport van bevindingen Ketenen van het verleden. De vragen zijn van de vaste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis van de Koning en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het vervolg van de financiŽle impuls huisvesting grote gezinnen

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het vervolg van de financiŽle impuls huisvesting grote gezinnen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het vervolg van de financiŽle impuls huisvesting grote gezinnen. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Microsoft-datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Microsoft-datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over Microsoft-datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Publicatie Woo-verzoek over de behandeling van een eerder ingediend Woo-verzoek inzake de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht

Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Microsoft bouwt al een jaar aan een datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Microsoft bouwt al een jaar aan een datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht Microsoft bouwt al een jaar aan een datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over woningbouw door woningcorporaties

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over woningbouw door woningcorporaties. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de woningbouw door woningcorporaties. De Eerste Kamerleden van de SP fractie hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Raad van Europa-Verdrag over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Raad van Europa-Verdrag over AI, mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen en opmerkingen over het Raad van Europa-verdrag over AI, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. De vaste Tweede Kamercommissie voor digitale zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapport Staat en Slavernijverleden: Het koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapport Staat en Slavernijverleden: Het koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen. Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer de publicatie Staat en Slavernijverleden: Het koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen aan. Met deze publicatie geeft het kabinet uitvoering aan de motie-Ceder c.s. uit juli 2021. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verdiepende analyses bij Leefbaarometer 2020

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over verdiepende analyses bij Leefbaarometer 2020. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de verdiepende analyses bij het rapport Leefbaarometer 2020. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over stemregistratie Europese Parlementsverkiezingen in Caribisch deel Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stemregistratie Europese Parlementsverkiezingen in Caribisch deel Koninkrijk. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de stemregistratie voor de Europese Parlementsverkiezingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Wuite (allen D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief implementatie mensenrechtenverdragen

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over implementatie mensenrechtenverdragen. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Eerste Kamer over de voortgang om de Caribische landen van het Koninkrijk aan te spreken op de implementatie van een aantal internationale verdragen, waaronder het EVRM-proof uitwerken van de beschermingsprocedure op CuraÁao.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding AIVD-publicatie anti-institutioneel-extremisme

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding AIVD-publicatie anti-institutioneel-extremisme. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aanbieding van een uitgebreide publicatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over het anti-institutioneel-extremisme in Nederland. In deze publicatie geeft de AIVD een verdiepende duiding van de dreiging van extremisten op de lange termijn.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij aanbieding publicatie AIVD over Anti-institutioneel-extremisme in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-02] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-25
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden aanvullende Kamervragen over Rijksbrede aanpak desinformatie

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Antwoorden op aanvullende Kamervragen over Rijksbrede aanpak desinformatie. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op nadere vragen over de hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie. De PvdD-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2022. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag van de Algemene Bestuursdienst over 2022.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het functioneren van de Nationale ombudsman

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over documenten met uitingen van onvrede die betrekking hebben op het functioneren van de Nationale ombudsman als persoon of als instituut. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiŽn politieke partijen

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiŽn politieke partijen. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de benoeming van een nieuw lid voor de Commissie toezicht financiŽn politieke partijen (Ctfpp).
Besluit: 2023-05-23 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beroep artikel 2.27 Comptabiliteitswet in het belang van het Klifproject Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Kamerbrief over beroep artikel 2.27 Comptabiliteitswet in het belang van het Klifproject Sint Eustatius. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over haar plannen om maximaal 19 miljoen Euro beschikbaar te stellen voor het klifproject in Sint Eustatius.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Finale BOL brief

[Gepubliceerd: 2023-06-26] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-22
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Kamerbrief reactie op aanbevelingen Universal Periodic Review (UPR)

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief reactie op aanbevelingen Universal Periodic Review (UPR). Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief van 21 februari 2023 over de reactie van het Koninkrijk der Nederlanden op de aanbevelingen die het ontvangen heeft in het kader van de Universal Periodic Review (UPR).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Kabinetsreactie IPKO maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie IPKO maart 2023. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) reageert op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat plaatsvond van 28 februari tot en met 3 maart 2023 op Curaao.
Besluit: 2023-05-22 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief reactie op artikel Bemoeienis werkgever met raadslidmaatschap onwenselijk

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over reactie op artikel Bemoeienis werkgever met raadslidmaatschap onwenselijk. Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat de reactie op het bericht Bemoeienis werkgever met raadslidmaatschap onwenselijk later komt dan gebruikelijk.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bijlagen woondeals bij Kamerbrief `Doorbouwen in veranderende omstandigheden`

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij bijlagen woondeals bij Kamerbrief 'Doorbouwen in veranderende omstandigheden`. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer 81 bijlagen die horen bij de Kamerbrief Doorbouwen in veranderende omstandigheden over de regionale woondeals aan.
Besluit: 2023-05-22 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over miljarden voor pensioenen militairen en politieke ambtsdragers

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over miljarden aan kosten pensioenen militairen en politieke ambtsdragers. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de miljarden aan kosten voor de pensioenen van militairen en politieke ambtsdragers waarvoor geen voorziening is getroffen is en waardoor er geld bijgestort zal moeten worden. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Lid-Omtzigt) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOLs) die hebben plaatsgevonden op 13, 15, 16 en 22 juni 2023.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over berichten minister De Jonge in februari en maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Besluit op een verzoek om informatie over alle WhatsApp- en sms-berichten die minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in de maanden februari en maart 2023 heeft verzonden en ontvangen via verschillende OTT-diensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek chatberichten minister De Jonge

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit op een verzoek om alle WhatsApp- en sms-berichten die minister De Jonge in de maanden februari en maart 2023 heeft verzonden en ontvangen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen over inwerkingtreding Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen over inwerkingtreding Omgevingswet. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over nieuwe chatbot snapchat

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over chatbot snapchat. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de chatbot van Snapchat. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over doorbouwen in veranderende omstandigheden

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Hoort bij Kamerbrief over doorbouwen in veranderende omstandigheden. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over zijn aanpak om zoveel mogelijk door te bouwen in veranderde omstandigheden.
Besluit: 2023-05-17 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding meicirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Aanbieding meicirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds en het provinciefonds naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Wob-verzoek reactie op rapport Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Wob-verzoek reactie op rapport Ongekend Onrecht. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over een Wob-/Woo-verzoek uit januari 2021 naar de reactie op het rapport Ongekend Onrecht. De Tweede Kamerleden Omtzigt (Lid-Omtzigt) en Leijten (SP) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming Comply or explain technische briefing

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Kamerbrief over toestemming Comply or explain technische briefing. Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) geeft ambtenaren toestemming om een technische briefing te geven.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak desinformatie

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak desinformatie. Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie later komen dan gebruikelijk. De leden van de Eerste Kamerfractie van de PvdD hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Kabinetsreactie over onderzoek rijksbrede privacy governance

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie over onderzoek rijksbrede privacy governance. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de motie over het versterken van functie van chief privacy officers (CPO) binnen de overheid. De motie is van het Kamerlid Verhoeven (D66).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbericht om reactie op brief Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over Woo-verzoek COVID-19

Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid De Groot (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over kabinetsreactie op adviesrapporten over informatiebeheer en archivering chatberichten

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op adviesrapporten over informatiebeheer en archivering chatberichten. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op de adviesrapporten over chatberichtenarchivering en informatiebeheer. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over mogelijke overtredingen lobbyverbod oud-minister

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mogelijke overtredingen lobbyverbod oud-minister. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Cora van Nieuwenhuizen heeft een lobbyverbod maar bemoeit zich met het werk van minister Jetten (Klimaat en Energie). De Tweede Kamerleden Dassen (Volt) en Omtzigt (Lid-Omtzigt) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij advies Raad van State over Derdenbesluit BRP

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Kamerbrief bij advies Raad van State over Derdenbesluit BRP. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) deelt het advies van de Raad van State over het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang (Derdenbesluit BRP) met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over niet toegestane huurstijgingen

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over niet toegestane huurstijgingen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over niet toegestane huurstijgingen later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht "OM 'gesprek aangegaan' met Silvania"

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht "OM 'gesprek aangegaan' met Silvania". Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht "OM 'gesprek aangegaan' met Silvania" later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Kamminga (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over de Nederlandse Moslimomroep

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over de ontwikkeling rondom de opkomst en ondergang van de Nederlandse Moslimomroep en andere omroepen die zendtijd verzorgden voor moslims en de betrokkenheid van BZK. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over intrekking voorstel rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beter benutten bestaande woningvoorraad

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Aanvullende beslisnota's Voortgangsrapportage Versnelling Tijdelijke Huisvesting

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Aanvullende beslisnota's Voortgangsrapportage Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Minister De Jonge (VRO) stuurt de Tweede Kamer een tweetal aanvullende beslisnotas die per abuis niet bijgevoegd waren bij de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportage Versnelling Tijdelijke Huisvesting van 2 mei 2023.
Besluit: 2023-05-12 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota MR-aanbieding herzien toetsingskader financiŽle herplaatsingsgarantie

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Aanvullende beslisnota's Voortgangsrapportage Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Minister De Jonge (VRO) stuurt de Tweede Kamer een tweetal aanvullende beslisnotas die per abuis niet bijgevoegd waren bij de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportage Versnelling Tijdelijke Huisvesting van 2 mei 2023.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota uitvoeringsorganisatie en marktmeester fin herplaatsingsgarantie

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Aanvullende beslisnota's Voortgangsrapportage Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Minister De Jonge (VRO) stuurt de Tweede Kamer een tweetal aanvullende beslisnotas die per abuis niet bijgevoegd waren bij de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportage Versnelling Tijdelijke Huisvesting van 2 mei 2023.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapportage grote ICT-activiteiten 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding rapportage grote ICT-activiteiten 2022. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer de rapportage grote ICT-activiteiten 2022. De rapportage geeft een overzicht van alle grote ICT-activiteiten in 2022.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over digitale openbaarmaking van beleidsinformatie RVB

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Beslissing op bezwaar tegen besluit op een verzoek om informatie over digitale openbaarmaking van beleidsinformatie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht Statushouders niet tevreden met flexwoning weigeren contract te tekenen

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Statushouders niet tevreden met flexwoning weigeren contract te tekenen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoord op vragen over het bericht Statushouders niet tevreden met flexwoning: weigeren contract te tekenen. De Tweede Kamerleden Peter de Groot en Brekelmans (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over stemregistratie Europese Parlementsverkiezingen Caribische Landen van het Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief essay NSOB 'Wie wordt gehoord? Dynamiek in het landschap van macht en tegenmacht'

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij essay NSOB 'Wie wordt gehoord? Dynamiek in het landschap van macht en tegenmacht'. Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer het essay Wie wordt gehoord? Dynamiek in het landschap van macht en tegenmacht van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) aan.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief afmelding commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector 20 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Hoort bij Kamerbrief afmelding commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector 20 juni 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat hij op 20 juni 2023 niet aanwezig kan zijn bij het commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector in de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'OM 'gesprek aangegaan' met Silvania'

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht OM gesprek aangegaan met Silvania. Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over het bericht 'OM 'gesprek aangegaan' met Silvania'. Het Tweede Kamerlid Kamminga (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over actie-agenda vakantieparken

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over de Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020 en de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toekomstige huisvestingslocatie arbeidsmigranten in Andel

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toekomstige huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten in Andel. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over een toekomstige huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten in Andel. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-10 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief reactie op uitspraak 22 maart 2023 rechtbank Midden-Nederland

Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over deelbesluit 1 op Woo-verzoek over Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over deelbesluit 1 op Woo-verzoek over Omgevingswet. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het 1e deelbesluit op een Woo-verzoek over de Omgevingswet.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over voortgang Kabinetsdoelstellingen 2030

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over voorbeelden van gewelddadige uitwassen

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 terrorisme Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverstrekking politieke partijen

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieverstrekking aan politieke partijen op basis van de ledenaantallen van politieke partijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-09 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij planningsbrief over Wet op de politieke partijen

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over planning over wetsvoorstel Wet op de politieke partijen. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer een planningsbrief voor de behandeling van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (Wpp).
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Succesvolle retoursticker voor moeilijke brieven

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Succesvolle retoursticker voor moeilijke brieven. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht Succesvolle retoursticker voor moeilijke brieven. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die de bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over corporatiesector en rapport Onderdak bieden

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over corporatiesector en rapport Onderdak bieden. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over de corporatiesector en het rapport 'Onderdak bieden' later komen dan gebruikelijk. Eerste Kamerleden van de SP hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen D66 over decoratiestelsel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen D66 over decoratiestelsel. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het decoratiestelsel, in het bijzonder over het instellen van een Nationale Erepenning. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief bij nadere Kamervragen over Wet bescherming klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-07 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over plan van aanpak begroting digitale zaken

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Kamerbrief over plan van aanpak begroting digitale zaken. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een begroting voor digitale zaken.
Besluit: 2023-05-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over hoe het kan dat Microsoft ondanks ontbreken vergunning toch doorbouwt

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over hoe het kan dat Microsoft ondanks ontbreken vergunning toch doorbouwt. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over hoe het kan dat Microsoft ondanks het ontbreken van een vergunning toch doorbouwt. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voortdurend achterstallig onderhoud Woonbron

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over voortdurend achterstallig onderhoud Woonbron. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de woonomstandigheden van de huurders van Woonbron aan Oostblok. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Kamerbrief TK aan de Commissarissen van de Koning over regie op de Volkshuisvesting in relatie tot de formatie

[Gepubliceerd: 2023-05-25] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-04
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek verdiepend onderzoek Auditdienst Rijk

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-04 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij de aanbiedingsbrief bij rapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen Digitale Dossiers

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen Digitale Dossiers. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) sturen de Tweede Kamer de rapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen Digitale Dossiers.
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over openbaarmaking broncode PLOOI

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief over openbaarmaking broncode PLOOI. Minister Bruins Slot (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeren de Tweede Kamer over de openbaarmaking van de broncode van PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) in reactie op een Woo-verzoek.
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Informatie Digitale Dienstverlening

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek energielabels gebouwen

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over energielabels en energie-indexen uit de periode 2013 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 bouwen en verbouwen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documenten met betrekking tot BRP-verbinding voor informatieveiligheid bij systemen van SILA

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over documenten met betrekking tot BRP-verbinding voor informatieveiligheid bij systemen van SILA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Handreiking Constitutionele Toetsing

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Raadsbesluit bouw en locatie stadhuis Den Helder

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over het Raadsbesluit dat ziet op de bouw en locatie van het stadhuis in Den Helder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij instellingsregeling en benoemingsbesluit adviescollege over artikel 57 Grondwet

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over bericht Den Haag heeft de regio stelselmatig verwaarloosd

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over proces richting inwerkingtreding Omgevingswet

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 wonen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht `De notaris, de katvanger en de waakhond`

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen. Minister Bruins Slot (BZK) deelt haar beleidsinzet om het decentraal bestuur van gemeenten en provincies en de essentiŽle rol van de volksvertegenwoordigingen daarbinnen te versterken met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezicht in digitale domein

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Hoort bij Kamerbrief over toezicht in digitale domein. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over toezicht in het digitale domein. De staatssecretaris gaat in op verschillende vragen en toezeggingen die in het eerste deel van 2023 zijn gedaan in het kader van toezicht in het digitale domein, in het bijzonder op ArtificiŽle Intelligentie (AI) en algoritmes.
Besluit: 2023-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief overzicht halfjaarlijks rappel toezeggingen Eerste Kamer

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij overzicht halfjaarlijks rappel toezeggingen Eerste Kamer. Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Eerste Kamer een overzicht van de termijnen waarop aan de senaat gedane toezeggingen zullen worden nagekomen.
Besluit: 2023-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over zorgen techprominenten over AI-ontwikkelingen

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over zorgen techprominenten over AI-ontwikkelingen. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) beantwoordt vragen over de zorgen van honderden techprominenten over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Memorandum of Understanding - Mutual agreement concerning the budget right to the Public Entity of Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Onderlinge overeenstemming over het budgetrecht aan het openbaar lichaam Sint Eustatius. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.
Besluit: 2023-04-25 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wet programmatuur verkiezingsuitslagen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag Wet programmatuur verkiezingsuitslagen (WPV). Minister Bruins Slot (BZK) biedt de nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag Wet programmatuur verkiezingsuitslagen (WPV) aan.
Besluit: 2023-04-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over commitment gedeputeerden en eilandsraadleden Sint Eustatius met verbeterstappen fase 2.2 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen aan Eerste Kamer

[Gepubliceerd: 2023-05-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over wegnemen obstakels bestemmen recreatiewoningen voor permanente bewoning

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inwerkingtreding wetswijziging BRP (Wet basisregistratie personen) Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-05-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapportages Voortgangscommissie Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over jongerenparticipatie

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over jongerenparticipatie. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over politieke besluitvorming, jongerenparticipatie en betrokkenheid van jongeren en jongerenorganisaties.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 bouwen en verbouwen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming, het doel en het (beoogde) functioneren van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verwaarlozing regio's door landelijke politiek

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verwaarlozing regio's door landelijke politiek. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht "'Schrikbarende' conclusies in zeer kritisch advies: Den Haag heeft 'de regio' stelselmatig verwaarloosd". Het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief maatregelen energieprijs kwetsbare huishoudens

[Gepubliceerd: 2023-04-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 ondernemen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief reactie op verzoek voortgang Rijkswet Aruba financieel toezicht

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief maatregelen energieprijs kwetsbare huishoudens - Deel 2 Beslisnota

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Hoort bij Beslisnota's Kamerbrief maatregelen energieprijs kwetsbare huishoudens. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief maatregelen energieprijs kwetsbare huishoudens - Deel 1 Beslisnota

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Hoort bij Beslisnota's Kamerbrief maatregelen energieprijs kwetsbare huishoudens. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief maatregelen energieprijs kwetsbare huishoudens - Deel 3 Beslisnota

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Hoort bij Beslisnota's Kamerbrief maatregelen energieprijs kwetsbare huishoudens. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen (VSO) over uitvoering motie-Ellian wijziging ambtseed

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen (VSO) over uitvoering motie-Ellian wijziging ambtseed. Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de antwoorden op vragen over de brief over de uitvoering van de motie-Ellian naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-04-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tussenstand beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting hoofdstuk IX

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over stand van zaken klokkenluidersdossier

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van de Wet op de huurtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-05-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken openstaande toezeggingen Digitale Zaken

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding van rapporten discriminatiecijfers 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

[Gepubliceerd: 2023-05-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluiten Woo-verzoeken excuses slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluiten op 2 verzoeken om alle documenten en correspondentie over de excuses voor het slavernijverleden van Nederland. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 migratie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarrapportage 2022 en update wederopbouw Sint Maarten na orkaan Irma

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Agenda Stad en Europese Agenda Stad

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Agenda Stad en Europese Agenda Stad. Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en verdere ontwikkeling van het interbestuurlijke innovatieprogramma Agenda Stad (AS) en de Europese Agenda Stad (EAS).
Besluit: 2023-04-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief advies over ICT-infrastructuur Logius

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over weerbaar maken van onze democratie tegen heimelijke (politieke) benvloeding

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang ROB-adviesrapport

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief over voortgang ROB-adviesrapport. Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het adviesrapport Sturen of gestuurd worden: over de legitimiteit van sturen met data. Het advies is van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over contacten tussen de AIVD en de Nederlandse pers

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief appreciatie amendementen Wet Vaste Huurcontracten

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief opdrachtbevestiging onderzoek gebruik van data binnen de overheid

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek correspondentie over strafrechtelijk onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om alle e-mailcorrespondentie van voormalig minister Plasterk met de Senator fŁr Inneres van de Freie Hansestadt Bremen, Ulrich Maurer over een strafrechtelijk onderzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over toestaan dat raadsleden voor gemeenschappelijke regeling werken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toestaan dat raadsleden voor gemeenschappelijke regeling werken. Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief over hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag van het functioneren van de diensten

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over taxatiewaarde Landgoed Paleis Soestdijk

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over voorstel opnemen correctief referendum in Grondwet

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'Afwegingskader legitieme belangenvertegenwoordiging'

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang regie op de ruimte en programma Mooi Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief jaarverslag AIVD 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over alle overeenkomsten die zijn gesloten met het Kadaster en alle opdrachten die zijn verstrekt aan het Kadaster in verband met de Wet en Besluit BAG

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle overeenkomsten die zijn gesloten met het Kadaster en alle opdrachten die zijn verstrekt aan het Kadaster in verband met de Wet en Besluit BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Cora van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief 2e halfjaarrapportage 2022 CAft, Cft en Cft BES

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief integriteitsbeleid openbaar bestuur

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-09 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over relatie tussen sociale mediagebruik en mentale gezondheid

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo-besluit excuses slavernijverleden Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Digital Services Act en kinderrechten

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over ouderlijke toestemming app Tiktok

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met stand van zaken overleg nieuwe financieringssystematiek decentrale overheden

[Gepubliceerd: 2023-04-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over niet-naleving artikel 15 Kaderwet adviescolleges

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over de niet-naleving van artikel 15 Kaderwet adviescolleges. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geboorteakte

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over een geboorteakte. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij uitvoering moties over organisaties uit landen met offensieve cyberagenda

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Comply or explain en update wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op adviesrapporten chatberichtenarchivering en informatiebeheer

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over feitelijk overzicht tijdelijke huurcontracten

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het weerbaar maken van onze democratie tegen heimelijke (politieke) beÔnvloeding

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief reactie op rapport over bescherming Venezolanen in Curaao

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over stemmen via DigiD

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nahang wijziging besluit woningbouwimpuls - betaalbare koop

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over desinformatie overheid

[Gepubliceerd: 2023-04-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT)

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-03 overheidspersoneel Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op gewijzigde moties over Wet open overheid (Woo)

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over afschrift brief aan Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden over proportionaliteitstoets

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervraag over gelijk behandelen verslagen MCCb en ministerraad

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over asielopvang Zwaagdijk-West

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over financiering Stichting Schooldakrevolutie

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.